Page 1

â‚Ź

".-

u

$

35 godina iskustvau Razvojui proizvodnjiDezinficijenasa dezinficryensi visokogkvaliteta Svajcarski sa izuzetnom snagomiiicenja


'l

4F


,:-1 ,j:i .__ri r.*

'ir}

7"

|

t-

,:'-' t*

: '"1, . , ,

7r

.i.

EE Dentallvedcal . :,Fke


pro zvodi razvilaiirok Vea35 godina,OCCswitzerland, sp€ktardezinf cjenataivajcarskog(Valiteta. Ovakavkvaitetje proizvodlnovatvnihi posveienh nauani€ anqa2ovanih u istra2ivanj ma i razvojukvalitetnih materjala! daljojborb protiv nfekcija zaraze. OCCproizvodekaopoLrzdan| za<titukorist€stomatolozi, €karii kozmetiaari u preko50 zemallaiirom sveta. Brojnik Uentisu najbolapotvrdada su occ proizvodiefikarni protv raznihtipovabakterUa, gljivicaivirusa,kaoi protv pretnjizdravljukaoito su savremenih VIRSA, SARS iAvianInfluenza i ftijl qrjp,/. premaalerq'iiivisoka Ekstrenrno rizak potencijal kompatibilnost matefjalasu takodekarakt€rinka pro zvoda. Kvalitetjebitan ne airite kompromis€ Korstitev so( k;litet ivajcarskih dezinncjefasai

'7a

n

t'

a ca 4I DentalN,4ed

i .,.

t

OCC dezificijensi  
OCC dezificijensi  

Dental-Medicalova ponuda dezificijenasa renomirane švajcarske firme OCC.