Page 1

TandlĂŚgernes studentermagasin

September #3 – 2013


Redaktionen Velkommen tilbage fra dette års sommerferie og velkommen til alle de nye studerende på Odontologi. Skriveriet har kørt på højtryk, for vi udkommer i dette semester nemlig to gange! Men bare rolig, der kommer referat af generalforsamling og såmænd også af 9. semesters revy i næste blad. I dette blad er der igen lidt for alle sjæle. Dog vil jeg anbefale jer at slå et smut forbi 1. semesters rustur og genopleve disse dejlige dage. Står man og er lidt nervøs for hvad det vil bringe at blive færdiguddannet tandlæge, så kig forbi artiklerne fra de tandlæger som har været ude et år. Som noget nyt, kan man fra i år får en mail når Dens Sapiens udkommer med et link til den elektroniske udgave. Så tilmeld jer på www.odontologiskforening.dk  Jeg håber I vil nyde bladet og god fornøjelse. Julie Kirkegaard 7. semester

Redaktionen består af:

Julie Kirkegaard (7.sem/redaktør), Julie Rothman (7.sem), Camilla Juhl (7.sem), Rikke E. Emanuelsen (7.sem), Lasse Zurbrügg (5.sem), Sebastian Buch Pedersen (7.sem)

2


Det skal du da også… Husk studiekortet s. 11 Billige bøger s. 26 Schwarzeneggers Klumme s. 31 Tandlægerevy s. 35

Artikler

Eventkalender s.37 Tandlæge, 1 år efter s. 6-7 Foodimpactions s. 12-13 På udveksling med IU s. 15 Spot en snack s. 16-17 Rustur 2013 s. 20-21

Odontologisk Forening

Nyuddannet I Grønland s. 22-23 Beretning fra OF formand s. 4-5

Gab op – Klaus Gotfredsen s. 24-25

Udvalg:

OF I 60’erne s. 27

OL s. 7

Tandlæge I udlandet? s. 28-29

FC Odont s. 9

Sommerskole s. 32-33

Nyt fra IU s. 18 Pigernes fodbold s. 19

3


Formandens beretning – efterår 2013 Jeg vil indlede denne beretning, der hvor man normalt slutter: Med et stort tak! Tak til jer, der er med til at gøre Odontologisk Forening til en socialt pulserende og fagligt stærk fagråd. Det gælder både alle jer, der har repræsenteret foreningen i faglig sammenhæng, jer, der har brugt jeres fritid på at engagere jer i sociale udvalg, repræsentantskab og bestyrelse, og alle jer OFér, der viser jeres faglige, samt sociale engagement ved at være medlemmer. Vi har brug for hver og en af jer, hvis vi som fagråd skal kunne gøre en forskel for tandlægestuderendes vilkår og for kvaliteten af vores studie, samt studiemiljø.

Har vi til gæng gæld også en høj stemmeprocent til Københavns Universitets valg, vil det gavne OF, når vi til tider ansøger midler i diverse studiemiljø puljer, til at renovere vores klub. Når vi summerer disse parametre sammen, kan vi vel hurtig konkludere at vores fagråd opfylder disse parametre, dog halter vi lidt på, hvordan vi skal komme i kontakt med vores medlemmer på, samt rekruttere nye medlemmer. Men i skrivende stund er vi i OF, fuldt i gang med at finde på en digital løsning, som vi tror på, at have op at køre inden udgangen af september.

Hvorfor det er så vigtigt at Odontologisk Forening har brug for hver og en af jer, vil jeg prøve på at uddybe ved, at komme ind på hvilke vigtige parametre, du som medlem af OF, kan være med til at opfylde og derved skabe en stærk fagligt, samt socialt fagråd.   

Der vil endvidere være mulighed for at melde sig til lectures , bestille nyt navneskilt samt købe sociale arrangementer/billetter online. Vi har blandt andet testet programmet på de nye russer i forbindelse med indmeldelse i OF, hvilket foregik gnidningsfrit. De unge er nede med digitale løsninger og det er vi glade for, da vi slipper for en masse administrativt arbejde.

Mere end halvdelen af de studerende på Odontologi skal være medlem af sit fagråd Økonomisk frihed og uafhængig af faktultet Høj stemmeprocent til Københavns Universitets Valg

Så visionen for året der er gået, har været at optimere OF´s struktur, forøge forenings størrelse ved at rekruterer flere medlemmer til, ved at øge OF´s aktiviteter, og renovere gang-arealerne, OF, samt atriumgården, hvilket jeg med stolthed kan meddele, at det lykkedes os.

Når mere end halvdelen af de studerende på Odontologi skal være medlem af sit fagråd skyldes det, at fagrådet har mulighed for at mobilisere, rekruttere samt informere flest mulige medlemmer i forbindelse med afviklingen af de mange faglige lectures, samt sociale arrangementer der bliver afholdt af OF. Muligheden i, at stå stærk i tilfælde af en studenterpolitisk udfordring, som vi tandlægestuderende af og til kan stå overfor, vil også være der, hvis vi er velorganiseret.

Vi har fået forlænget vores sponsoratkontrakter, hvilket jeg er meget tilfreds med, da det giver Odontologisk Forening en økonomisk stabilitet, hvilket gør det lettere at lægge budget og lave forskellige events for OF´s medlemmer. Jeg har været i dialog med mange andre dental-firmaer, og det lykkedes os at lave en 3-årig aftale med Oral B. Dog skal der nævnes, at vi i OF´s ledelse, tilstræber os en stabilitet og ikke kaster os over hvilken som helst sponsoraftale. Der skal være en faglig evidens, samt gensidigt udbytte af aftalen. Endvidere har vi fået en aftale i hus med Academic Books, hvor OF-medlemmer kan få op til 20 % rabat på udvalgte Odontologiske varer.

Men det at være velorganiseret koster penge, og det er her dine penge for medlemskabet kommer ind i biledet. En velorganiseret fagråd vil forårsage i, at de eksisterende sponsorer er tilfredse og er villige til at forsætte det gode samarbejde, samt få nye sponsorer til at støtte OF, feks. i forbindelse med introforløbet, introbladet osv. Dette resulterer simpelthen i en økonomisk frihed og uafhængighed af fakultet til at lave sjove faglige og sociale ting.

4

Forøgelse af aktiviterne gør at arbejdsbyrden for vores hårdarbejde Lasse Zubrügg bliver for stor, og i den forbindelse har jeg med FU´s tilladelse oprettet en ny


stilling ”Lecture-medhjælper”, som kan være med til at aflaste Lasse’s enorme arbejde han ligger i foreningen. Ansøgningsfristen er senest d. 1. oktober.

Dette er altså beretningen for det forgangne år, og vil man høre om visionerne om det kommende år og dertil udfordringer, opfordrer jeg jer til at komme til OF´s årlige generalforsamling torsdag d. 3. oktober kl. 16.30. Der vil bl.a. være ny-valg til diverse poster i OF, samt i studienævnet.

For nogle år siden var vi en del præget af strenge skærpelser af reglerne fra driftens side på Panum, dog har det forgangene år været et godt år, hvor vi har overholdt regler og indgået i en konstruktiv kommunikation med driften og vagterne, og dette skal vi forsætte med, så vi kan holde de arrangementer vi har lyst til, indenfor rimelighedens grænser.

Forglem ej at der er FU-møder hver 1. mandag i hver måned, hvor i som medlemmer altid er velkomne, i tilfælde hvis man skulle være interesseret i at høre mere om hvad der rører sig på studiet.

I foråret blev der bevilliget 150.00 kr. fra en ekstraordinær studiemiljøpulje. I samarbejde med Projektleder Gunilla Sommer og Bygningsinspektør Flemming Bramsøe Ibsen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, blev projektet startet lige før sommerferien. Og nu er vi ved at være ved vejs ende og vi er meget tilfredse med resultatet. For at få den ultimative renovering har Odontologisk Forening via forenings sponsorater bidraget hertil. I den anledning holder vi indvielse mandag d. 21. oktober. og vi håber på at se så mange af jer. I vil få en invitation på facebook.

Og hvis du skulle have ris og ros eller noget som OF bør fokusere på, er du meget velkommen til at prikke mig på skulderen, eller skrive til formand@odontologiskforening.dk. Til sidst skal der lyde stor tak til alle studerende. Studiet ville ikke være det samme uden jer! Amin Fallah Formand, Odontologisk Forening København

5


Tandlæge, 1 år efter Da jeg begyndte på Tandlægeskolen i 2006 var budskabet klart: det er et pisse hårdt studie, men dem, der klarer den, kan vælge og vrage mellem jobbene, lønnen er fantastisk og drømmejobbet ligger selvfølgelig i Københavns centrum. Da jeg blev færdig i 2012, så verden anderledes ud. En finanskrise trukket i langdrag gjorde, at jeg pludselig blev nervøs for, om jeg overhovedet kunne finde mig et job. Jeg blev nu aldrig arbejdsløs. I juni, i OD-ugerne, blev jeg kontaktet af en klinikejer i Holstebro, som havde set min profil på Dental-job og tilbød mig en deltidsstilling. På daværende tidspunkt havde jeg søgt job siden marts og var ved at blive lidt desperat. Jeg tog over for at se klinikken, som var mega lækker og tænkte, at så var Holstebro vel ikke så galt. Der var også andre tandlæger, som jeg kendte fra studietiden. Jeg blev i Holstebro i 4 måneder og det blev den åbne dør, der førte mig til min nuværende jobsituation. I juni havde jeg været til en jobsamtale i Den Kommunale Tandpleje i Faxe og blev vraget til fordel for en fra min gamle årgang. Hun havde et års erfaring mere end mig, hvilket er meget, når mit udgangspunkt var ingen erfaring. I september ringede overtandlægen fra Faxe kommune til mig og sagde, at den anden var sprunget fra og om jeg stadig var interesseret. Pludselig havde jobbet i Holstebro skaffet mig mere erfaring end de andre kandidater, selv 4 måneder tæller. Puha, så skulle tingede gå hurtigt. Til ny jobsamtale i Faxe, få tilbudt jobbet med start hurtigst muligt, at sige jobbet i Holstebro op, mens klinikejerne forresten ikke var i landet... Kontakte Tandlægeforeningen, for hvordan gør man det? Sende opsigelsen af sted, og alt dette på én dag.

Måneden efter startede jeg i Den Kommunale Tandpleje i Faxe 4 dage om ugen. I marts fik jeg job i en privat praksis i Lyngby, Tandlægerne på Engelsborgvej til den sidste hverdag om ugen og den første lørdag i måneden. Det er sådan min jobsituation ser ud nu og det er helt perfekt for mig. Under studietiden har jeg haft flere relevante studiejobs, været afsted med TUG og deltaget i diverse udvalg på skolen, hvor særligt Rusvejledning er tæt på mit hjerte. Jeg har gjort det af lyst, men også med øje for at det kunne hjælpe med at få et godt job. Jeg troede virkelig, at det ville være nemmere at få drømmejobbet og jeg tror faktisk, at jeg er en af de heldige. 8 måneder med deltidsjobs og så er jobsituationen endelig faldet på plads. Mit bedste råd er at komme ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt, uanset hvor i landet jobbet er. Holstebro har givet mig meget godt med på vejen, masser af patienter og mulighed for at lave alle typer behandlinger. Problemet er, at arbejdsgiverne godt kan være usikre på at ansætte en nyuddannet fra den anden ende af landet. De er bange for at bruge ressourcer på at oplære en nyuddannet tandlæge, der så smutter, når en bedre jobmulighed byder sig. Og deres bekymring er jo reel nok.

Det er sindssygt, så meget man lærer det første år. Trods mange debatter om tandlægestudiets sammensætning, har jeg følt, at skolen har givet en god ballast til at håndtere diverse cases og kombineret med, at man langsomt opbygger sin egen erfaring og kliniske færdigheder, føler jeg mig bedre nu, end jeg havde regnet med. De største udfordringer har nærmere været alt det udenom. Elektroniske journalsystemer og diverse ydelser og tilskudsregler, det er et stort 6 rod, som stadig kan give mig hovedpine.


Og så skal man også lige finde ud af, hvem man er uden for Panums mure. I fem år, seks år for mig, har det været den samme trygge base. Man kender årets gang, studiestart, blokkursus i et nyt fag, finde patienter, planlægge og forhåbentligt udføre behandlinger, eksamenslæsning afbrudt af fredagsbar og revy, som giver energi til at fortsætte.

parmiddage? Vildt frustrerende at finde nyt fodfæste. Panum er stadig jeres, så nyd det.

Den faste ramme er væk og selvom jeg har været til en fredagsbar eller to efterfølgende, så er Panum ikke længere mit. Hvor går man i byen henne? Og skal alle weekender virkelig fyldes af

Så er cirklen fuldendt.

OL – Odontologisk løbeklub Odontologisk løbeklub er i fuld gang igen. Vi fortsætter med at løbe 5 km ture torsdag, hvor vi mødes 16.30 foran OF. Ønsker du at løbe med, er det en god ide at melde sig ind i facebook-gruppen: OL – odontologisk løbeklub. 1. semester drengene udfordrer til drengene mod pigerne og konkurrencen starter snart. Vi håber på, at alle vil deltage semestrene imellem. Mere info på facebookgruppen.

Et år efter er der ved at være styr på både arbejdssituationen og mig selv. Og når der skal findes nye udfordringer, vender jeg måske tilbage som klinisk lærer.

Eva Neergaard, Tandlæge årgang 2012

Vi i OL ser frem til en god efterårssæson og der arbejdes på at skaffe løbe t-shirts og lave nye events.

MVH OL Frederik 6. sem.

7


8


FC Odont FC Odont storsejrede, som alle ved, i foråret i USG turneringen. De vandt finalen 1-0! FC Odont vandt i en storslået kulisse, med sol, perfekte baneforhold og tusindvis af skønne fans! Først og fremmest vil FC Odont gerne takke for den skønne opbakning! For at bibeholde en stor indtægt, i forbindelse med merchandise, har FC Odont været nødsaget til, (igen) at få et nyt spillersæt! Med den nye kapital har FC Odont været på spillerindkøb, hvor der er flere nye spillere der har joinet holdet, fra holdet ”1. Semester”! Derfor går FC Odont en lovende sæson i møde! En sæson der dog ikke er helt uden udfordringer, da formanden siden 2010, Glen Lærkholm Jensen har valgt at tage afsked med klubben. Et vemodigt farvel, men det på tide for formanden at sige tak, og give

plads til nye kræfter, og selv søge mod nye udfordringer! Derfor stiller FC Odont i den kommende tid op til valgkamp, om den ledige formandsposition. Et lovende bud, ville være den allerede ledende, Sebastian Buch Pedersen, men klubben har to pladser, til at lede FC Odont mod nye sejre! Sidst men ikke mindst er sæsonen er allerede skudt i gang, og træningen foregår hver tirsdag kl. 17, på Lersø Parkallé, hvor der altid er plads til nye talenter! Glen Lærkholm Jensen 9. Semester

9


10


11


Fooooodimpaction Ruggrød – en god start på dagen Du skal bruge (1 prs.) 1 dl rugflager eller grovvalsede havregryn 1½ dl koldt vand 1 dl æblejuice Evt. ½ æble revet/skåret Lidt blandede hakkede nødder ristet på panden – du kan sagtens lave en stor portion og opbevare i et patentglas 1 spsk. honning 2 spsk. Skyr

Tænd ovnen på 200 0C. Kom det hele i en skål og rør godt rundt. Form frikadellerne og læg dem på en bageplade og put dem i ovnen til de begynder at være en anelse gyldne på toppen ca. 15 min.

Fremgang: Kom rugflager/havregryn, vand og juice i en gryde og kog i ca. 5 min til det har en tyk konsistens – husk at rør rundt undervejs. Server med det æble, nødder, skyr og honning. Hurtig og sund aftensmad Du skal bruge (1 prs.): 1 pitabrød 1 tsk. dijonsennep 2 skiver god skinke eller kylling ½ revet og skrællet gulerod 3 spsk. hytteost Kylling frikadeller med squash

Fremgang:

Du skal bruge:

Varm pitabrødet sker det midt over og smør det med sennep. Kom skinke, revet gulerod og hytteost på.

400 g. hakket kylling ½ revet squash 1 tsk. frisk revet ingefær ½ fed hvidløg ½ fint hakket chili ½ tsk. karry Salt og peber

12


Limemarineret laks på spinatbund

½ L vand 25 g gær 1 knivspids salt 250 g durumhvedemel 250 g alm. Hvedemel Hakkede soltørrede tomater Friskpresset hvidløg

Kan bruges som forret eller en let middag for 2. Du skal bruge (4 prs/ 2 prs.): 100-150 g. røget laks 1 lime 3 spsk. olie 2 tsk. balsamico 1 bakke/pose frisk baby spinat eller ruccola Hakkede soltørrede tomater i pose eller olie ”Salatdrys” (pose med blandede nødder) Flute

Fremgang: Gæren røres ud i vand. Mel (skiftevis den ene og den anden) og salt tilsættes til konsistensen er en tyk grød. Tilsæt efter behag hakkede soltørrede tomater og friskpresset hvidløg. Grøden hældes på en kande og sættes ved stuetemperatur i 1-2 timer, eller på køl i den dobbelte tid. Grøden hældes ud på en bageplade i små klatter som pandekager. Bages ved 190 0C i 10-12 min. (OBS det er meningen de skal være lidt klæg når de er færdige).

Fremgang: Lav en marinade. Vask limen og riv skallen. Halver limen og pres saften ud. Bland olie og balsamico i. I et fad lægges den skyllede baby spinat/ruccola. Anret ved at halvere laksestykkerne og rul dem sammen så de ligner en rose og sæt dem oven på salaten. Drys med hakkede tomater og salatdryssen og hæld til sidst marinaden over. Sæt på køl i ½ time og server med et godt flute til.

Tyrkisk brød Fantastisk som tilbehør til suppe, hummus etc. og så kan det fryses! Du skal bruge:

13


14


På udveksling med Internationalt Udvalg Jeg havde været aktivt med i IU i mere end to år, hvor vi til tider næsten havde en venteliste med udenlandske studerende der, gennem IADS, gerne ville på to ugers besøg her hos os. Helt anderledes så det imidlertidig ud med liste af danske studerende der gerne ville på et kort besøg ud i verden – den liste var tom, og havde været det meget længe. Så da jeg sammen med min læsegruppen gik i gang med at planlægge nogle måneders verdensrejse, med fokus både på faglighed og fornøjelighed, synes det oplagt at gøres stop ved nogle af IADS andre medlemslande, og se hvordan de gjorde det der. Jeg ansøgte både Taiwan og Malaysia, da det passede med resten af rejseplanerne, og heldigvis meldte begge positivt tilbage. Og efter en del papirer, billeder og dokumenter der skulle sendes frem og tilbage nåede de fleste formaliteter da også at komme på plads inden afrejse. Taichung, Taiwan Jeg tog alene til Taiwan, direkte fra 0°C i Shanghai til 25°C i Taichung(Taiwan), så det var lidt af et varmechock. Heldigvis mødte jeg hurtigt Albert, repræsentanten for deres skoles IU, som havde sin scooter og en stor bubblemilk tea klar, og kørte mig til mit hotelværelse. Samme aften var der arrangeret middag med skolens dekan Mrs Tu Ma. Til middag med Albert, Tu Ma og Wendy

Jeg var desuden så heldig at komme de første uger inde i semesteret, hvilke vil sige at de studerende havde masser af tid til at vise mig rundt om aftenen og i weekenden. Taichung er en rigtig studenterby, og samlingspunkterne om aftnen er ofte et af de mange madmarkeder. Her var det selvfølgelig et must at prøve nogle af de lidt mere særegne retter, så nu kan både krydse ’stinky tofu’, ’svineblod-vendt-i-peanuts’ og ’ris-hotdog’ af på listen.

En af Taiwans specialiteter; Stinky tofu

Den kliniske timefordeling på CMU (China Medical University) består af 3 bælter, hhv fra 812, 13-17 og 18-22. Dog havde de max 2 bælter om dagen. Men inden de nåede op på klinikken skulle de studerende på CMU først igennem 5 år med teori og DenMat. Herefter fulgte 3 år på skolens klinikker, hvor man i det første års tid, blot stod og observerede læreren. Det krævede en del fokus og koncentration at stå op og kigge i 4 timer, så jeg endte hurtigt med at bevæge mig omkring og så må nogle af de lettere studenterbehandlinger. Unit på Rehab – hver afdeling havde sin egen farve

På rehabafdelingen brugte de studerende især mange timer på at opmodellere diverse broer og kroner i voks, som senere skulle blive til restaureringer til underviserne. Noget de var virkelig dygtige til – men de blev også ret misundelige over at høre at det var sparet væk i København. Et par gange skete det at der blev ringet efter mig overfra den specialkirurgiske afdeling, hvis de syntes der var kommet noget ’spændende’ ind. Så jeg fik mulighed for at overvære hvordan et par trafikuheldsofre med kæbefrakturer flere steder blev hevet, skruet og bundet sammen på CMU en sjælden gråverjsdag plads igen

15 Nete Olsen

7. semester.


Alles Liebe Vibe Heldigvis findes der en tro kopi af skønheden, nemlig hendes tvilling. Så ja, jeg ved hvad i tænker - der er happy hour på scorechancen!

Blå øjne, hår som Rapunzel og at smil som smelter selv den hårdeste finerkrone Velkommen til vidunderlige Vibe!

Ingen mørke belægninger, retruderet 2+ (på den charmerende måde), ingen synlige fyldninger og absolut ingen tegn på gingivitis.

Vibe er en udadvendt, positiv kvinde fra det smukke Sønderborg, der nu også spreder god karma i København efter sin debut på Odontologi i sommers. Danmark blev velsignet med dette lille mirakel fra 20 somre siden og siden da har håndboldklubber, klaverlærere og løbesko haft glæde af den langbenede tandlæge-prinsesse. Vibe er (næsten) altid i strålende humør, med et sind så lyst som fortandsplast, bortset fra når matricebåndet virkelig strammes og Vibes sydlandske temperament viser tænder. Om 10 år har Vibe job i både det private og offentlige, 3 glade børn og stadig masser af overskud til at være hausfrau! Prinsessen er selvfølgelig for længst blevet sjanghajet af prins Charming, men hvis du alligevel vil smittes lidt af hendes høje humør så led i OL eller på odonts fodboldhold.

16


Kongen af Maribo Watch out boys – there’s a new kid in town! Med sit mørke velfriserede latinohår, hvide smil og uimodståelige glimt i øjet, charmerer den 20årige Kasper sig direkte ind i Panums pigekitler.

Tandsæt bestående af 8’er til 8’er, med 8’erne i UK i frembrud. Old school amalgamfyldning i 6+, lettere spredt stilling i OK front og ingen misfarvninger!

Kasper er born and raised i Maribo City, Lolland, men besluttede sig heldigvis for at pakke kassetten og flytte til storbyen, hvor vi nu har glæde af hans Colgate-smil på Tandlægeskolen. Kasper er på alle måder et catch, for ud over at være et lækkert stykke eyecandy, elsker han at hygge om venner og eventuelle kærester med god mad og vino. Når Kasper ikke gør pigerne fugtige i fyldningen, holder han sit veltrænede corpus ved lige med løb og styrketræning, - endnu en god grund til at melde sig ind i OL?! Han har tidligere gjort karriere inde for noget så mandigt som spydkast, hvilket tydligt ses på de markerede triceps. Kaspers navn står skrevet i stjernerne og om 10 år, sidder han som kirurg hjemme på Lolland med et par børn og en smuk kone. Så piger, hvis i er til candlelight dinner og atletiske kroppe, er det bare med at komme frem i træskoen!

17

Skrevet af Julie Rothman, 7. sem


Nyt fra Internationalt Udvalg Først og fremmest et varmt velkommen til alle de nye odont. studerende – og velkommen tilbage til alle jer andre. Hvem er vi? Internationalt Udvalg (IU) er udover at være et underudvalg i OF, også medlem af International Association of Dental Students(IADS), som er den verdensomspændende sammenslutning af tandlægestuderende. Vores primære formål gennem IADS, er at udveksle tandlægekultur med hele verdens forskellige landes tandlægestudier. Via IADS arrangerer vi udvekslingsophold af kortere varighed (op til 14 dage) for udenlandske tandlægestuderende, hvor vi viser dem rundt på Panum, i København, tager dem med til en fredagsbar eller lignende, alt efter hvad der er tid og lyst til i de pågældende uger. Som IU medlem har du har selvfølgelig også mulighed for selv at tage på et kort udvekslingsophold i et af IADS 50 medlemslande. IADS afholder også årligt en sommerkonference og en vinterkonference (MidYear Meeting), som vi også deltager i. Endeligt er det gennem os at du også kan komme af sted på forskellige workshops, primært i Europa, og lige få lidt ekstra øvelse i fx fortandsplast.

selvfølgelig ikke være tilfældet, hvis ikke det var fordi de hver gang bliver mødt af venlige og entusiastiske danske tandlægestuderende – både IUs medlemmer og alle jer andre på klinikken. Engang imellem opstår der dog et ’kulturclash’ eller to. Så vi vil også gerne opfordre jer til at melde tilbage til os, hvis I oplever uhensigtsmæssigheder på klinikken. Så kan vi bedre tage hensyn til det næste gang. Vi kan kontaktes enten pr. mail, facebook, eller face-toface. Vi var desværre ikke deltagende i sommerens IADS kongres, som denne gang fandt sted både i Tyrkiet og Italien. Dette skyldtes at det skulle koordineres med FDI’s årsmøde, som uheldigvis lå lige oven i vores semesterstart. Til gengæld håber vi på at der er nogle tandlægestuderende der har lyst til at tage af sted til næste års Mid-Year Meeting som bliver i Tunesien 3-10 marts.

Siden sidst I IU byder det nye studieår på lidt forandringer, idet vores ene formand Signe Stenkilde (9.sem) har valgt at forlade formandsposten, for at få mere tid til nogle af alle de andre projekter hun involverer sig i. Heldigvis vil hun stadig være en del af gruppen, så vi kan alle stadig nyde godt af energi og gode idéer. Til gengæld er vores jeg, atter vendt hjem til Panum og IU-formandsposten, så alt er alligevel næsten ved det gamle.

IU søger altid nye frisk og engagerede medlemmer – både Jer der kan finde OF i mørke og Jer der stadig er nye på gangene. Så har du lyst til at lære tandlægestuderende fra andre lande at kende? Har du tid til at vise folk rundt i København, gi’ en hånd når vi afholder arrangementer og søge sponsorater så vi kan komme med på kongres? Har du mod på at møde nye kulturer, på godt og ondt? Så kunne det være at IU var et udvalg for dig. Hvis du vil høre mere er du altid velkommen til et af vores møder – se opslag på opslagstavlen foran OF, til at joine vores facebook gruppe Internationalt Udvalg OF, København eller kontakte os på vores mail iucph@hotmail.dk eller når du ser os på gangen.

Vi går et travlt år i møde i IU, idet flere af de lande vi har udvekslingsaftaler med, i løbet af sommeren har henvendt sig med forespørgsler om at komme et par uger på udveksling her hos os. Vi er glade for at der, trods høje priser og trist efterårsvejr, endnu engang er folk fra hele verden der vil komme og se hvordan livet som tandlægestuderende i Danmark er. Det ville

Nete Olsen 7. semester

18


PIGERNES FODBOLD På mange måder adskiller livet som stud.odont. på Københavns Tandlægeskole sig fra det virkelige liv. Som stud.odont tilbringer man flere timer på Panum end man tilbringer i sit eget hjem. Man fester hver fredag til de sjoveste fester sammen med de samme dejlige mennesker i de samme trygge omgivelser. Man dropper sine frokostpauser for at kontakte patienter, og man udskyder middagsaftaler med andre venner for at komme med til filmaftener og udvalgs-møder i OF. Men ligesom i virkeligheden er kvindefodbold ofte en glemt saga, mens herrefodbold får al opmærksomheden. Vil derfor lige påminde jer om, at der hver tirsdag kl. 17:00 er der pigefodbold i Fælledparken, for alle stud.odont-piger. Her er man velkommen uanset, hvilket niveau, man spiller på. Det gælder oprigtigtalt bare om at

have det sjovt sammen, hvilket alle, der indtil videre har deltaget i en træning, kan skrive under på. Foruden fodboldtræning er der også rig mulighed for at lave andre aktiviteter sammen. I pigefodbold-holdets historie på tandlægestudiet, kan man finde beretninger, om bowling-tur og julefrokost med drengefodbold-holdet. Der findes kun dårlige undskyldninger for ikke at komme og have en sjov eftermiddag sammen med dine medstuderende. Formændene er Mathilde fra 3. semester og Karina fra 7. semester, som sørger for ugentlig opdatering på facebookgruppen. Her vil ændrede træningstidspunkter samt andre arrangementer bliver aftalt. Af: Susanne 5. semester

19


RUStur 2013 ”Godmorgen, godmorgen, lad ikke sanserne tørste, for dagen i dag er den første i resten af Jeres liv.” Således blev vi mødt af 11 rusvejledere, da vi friske og frejdige ankom første skoledag. Dagen bød på forskellige oplæg samt forskellige lege. Netop de sanselige indtryk af de fremtidige omgivelser, såvel som indtrykket af de andre nye Stud. Odonter på årgang 2013, var mange. Specielt én elev faldt i fleres interesse. Hendes hverdag forekom os en smule mærkværdig - hun hed Isis Solsikkesen. Dette skyldtes, at hun havde været til numerolog, hvilket på ingen måde syntes os utvivlsomt, da hun supplerede med, at hun var født og opvokset i kollektiv i Sønderjylland. Her praktiserede hendes mor som specialtandlæge inden for alternative behandlinger– hvorfor det netop ikke undrede os, at Isis Solsikkesen kunne svare på alle rusvejledernes spørgsmål.

Tirsdag var det omsider på tide at tage på RUStur , men så let skulle det ikke være. Om formiddagen mødtes vi nemlig af den triste nyhed, at Birkedal-lejren havde lavet en overbooking, hvorfor vi skulle til Fanø i stedet. Dette var til alles store ærgrelse, især, da rusvejlederne ydermere fortalte, at 15 pers. ikke kunne komme med. Heriblandt Isis Solsikkesen, som straks delte sin utilfredshed. Hendes utilfredshed strakte sig langt og man sad og sank ned i sædet – ja, blev faktisk pinlig på hendes veje. Der gik heldigvis heller ikke længe før rusvejlederne afslørede, at Isis var en af dem.

20

”En oplevelse for livet - de tolv fedeste vejledere –i nat, er vi verdens boss!”. Sådan lyder introen til ”Blackout”, lavet af de 12 sejeste vejledere man kunne ønske. Dét var for alvor startskuddet til hvad der skulle gå hen og blive den fedeste uge, med de sejeste/dejligste folk! Vi vidste det ville blive et brag af en fest, hvilket busturen allerede bevidnede om. Den bød på quiz, sang, bingo og ikke mindst børstning af hinandens flotte røde tænder. Shots og øl blev bundet i stride strømme - humøret var helt i top. Også på trods af en bus, der løb løbsk. Selv samme aften var der natløb, hvilket var en fest uden lige! Dog ikke for alle, da de senere måtte erkende deres nederlag efter en god cocktail. En cocktail af, et ellers flot forsøg på, at komme til bunds i spanden med øl.. der aldrig blev tom, samt en ualmindelig dejlig blanding af sprut i en gryde! Dette var dog ingen hindring og folk var mere klar end nogensinde til at indtage dansegulvet i bedste stil. Dagen derpå var de fleste stadig ved godt humør, mens andre var lettere presset. Morgenmaden kom dem til redning, og vi var klar til foredrag med DOFT samt Lars Pallesen. Han leverede en super præsentation, der virkelig fik folk til at tænke på alt andet end tømmermændene de havde fået reddet sig. Efterfølgende blev der anrettet en lækker frokost (ja, vi blev nærmest pumpet med mad!) således vi igen var klar, denne gang til DOFT games. Her blev vi igen inddelt på små hold, og folk var klar til at kæmpe for en sejr. Der var bl.a. numse-bogstaveleg, fodbold med elastikker om os og det ultimative byg-selv lagkage-projekt i blinde - hvilken vi fik ”fornøjelsen” af at smage på efterfølgende, godt smurt ind i salsa og diverse –så lækkert! Det


hold, mødte vores fremtidige tutor og fik besked ang. bøger m.m. Hen ad aftenen mødtes vi igen – der var dømt Galla! Drengene i den fineste tux’ og pigerne i kjole og høje hæle – der var ikke et øje tørt. Efterfølgende blev drengene og pigerne delt hver for sig. Imens pigerne dystede om at vinde Jeopardy, valgte drengene at nyde hinandens selskab over en god whisky on the rocks - med

næste på programmet der ventede var et historisk oplæg om det sundhedsvidenskabelige fakultet. Dette faldt dog ikke i så god jord, og det ødelagde fuldstændigt det gode humør. Heldigvis afbrød de 10 resterende rusvejledere ind, iklædt hippie outfits - til alles glæde, at det var for sjov. Det var nu tid til at lære dansen til ”Blackout”. Natten lang var dansegulvet fyldt med svimlende farver fra de unægteligt mange knæklys, der dansede rundt. Røgmaskinen pumpede røg ud og folk gav den alt hvad de kunne. Det hele sluttede med vi stod 4 på dansegulvet, røgmaskinen blev tændt og der blev trampet igennem. På vej i seng, blev der ringet med klokken, for nu mente Mathias og jeg alligevel det var på tide at den skulle bruges. Torsdag morgen startede dog en smule kaotisk, da dørene fra værelset ved siden af virkelig blev smækket, så hatten passede. Det stod vi drenge lidt uforstående overfor. De fortalte så, der var smidt en frø ind til dem, hvorefter det blev friskt i erindringen hos Mathias og jeg, at vi nok lii’ havde hjulpet den lille frø på vej – av, av, av! Men torsdag bød også på noget helt særligt - Gallaaftenen. Inden da, blev der holdt foredrag repræsenteret ved TUG, TF og Tryghedsordningerne. Folk var en smule trætte efter onsdagens strabadser, men alligevel klar til den formidable aften vi havde i vente. I 21 mellemtiden blev vi delt ind på vores respektive

dertilhørende cigar, naturligvis! Efter dette fine etablissement blev vi kastet ud i ”skønsang”, for pigerne, bestående af Robbie Williams ”Angels”. Herefter var det ellers tid til at tage plads, sørge for sine borddamer og ikke mindst nyde hinandens selskab. Naturligvis efter de bedste forskrifter taget ud fra Emma Gads, ”Takt og Tone”. Efter en velendt Galla-aften blev der serveret en sublim brunch før oprydningen af Birkedal-lejren gik i gang. Det var tid til at tage afsked og vende hjem igen. Rusturen 2013, et fantastisk minde, der længe vil tænkes tilbage på. Det var her det hele startede, starten på en epoke for hver og én stud.odont anno 2013. Hermed skal der også lyde et kæmpe tak for den store indsats som dette års rusvejledere har lagt i denne fantastiske tur! Kasper Sten Hansen, 1. Sem


Nyuddannet tandlæge i Grønland Der er nu gået et år siden jeg blev færdig fra betonpaladset Panum. Det har bestemt været et meget begivenhedsrigt år med mange oplevelser både fagligt og personligt. Jeg valgte nemlig at tage mit første år som tandlæge i Grønland, nærmere betegnet i Nuuk. Ideen opstod da jeg sammen med en tandlægeveninde, Tina, kom til at tale om at tage til Grønland for at arbejde. Tina blev færdig 2 år før mig og havde erfaring fra den kommunale tandpleje. Grønlandstandplejen Grønlandstandplejen er et gratis tilbud til alle, der har bopæl i Grønland. Det er lidt underligt sammenlignet med det danske system. Men da det er gratis, giver det selvfølgelig nogle begrænsninger og dette betyder, at der ikke laves fast protetik og at man 1. Illustration: vandretur i ikke kan tilbyde Sydgrønland. Indlandsrodbehandlinger af 7’ere. isen bagerst i billedet

Til gengæld er man som tandlæge fast aflønnet med en løn, der svarer til en nyuddannet kommunal ansat tandlæge i Danmark. For mig har det været meget dejligt, at der ikke har været noget pres fra arbejdsgiver om en bestemt omsætning. Grønlændernes tandstatus er generelt dårligere end den danske. Der er også mange, der kun kommer til tandlæge når de har smerter. Systemet i Grønland er bygget op således, at der hver morgen bliver hængt ca. 30 numre op som patienterne kan trække og så få en tid samme

dag. Jeg havde ca. 4 af disse akutpatienter hver dag, og havde kun 30 min. til hver af dem. De kunne komme med alt fra en knækket tand, abces eller følsom tandhals. Det har bestemt givet mig meget erfaring at have disse patienter, lave undersøgelse, stille diagnose og 2. Illustration: En mega fed sejltur. udføre behandling Pukkelhval på så kort tid. Jeg har derfor lavet rigtig meget plast, endo og en del ekstraktioner på dette år. Det fede og udfordrende ved dette er, at man ikke ved hvad næste patient skal have lavet og ingen dage er ens. En almindelig dag bestod derfor af disse akutte patienter, behandlinger af skolebørn og om eftermiddagen havde jeg mine opfølgende behandlinger, dvs. rodbehandlinger, amotio’er eller hvad jeg ellers havde givet tider til. En af de rigtig gode ting ved at tage et år i Grønland er, at man både arbejder med børn og voksne. På den måde har man en mulighed for at prøve begge dele, samtidig med, at man optjener de timer man skal, for at kunne opnå sin ret til selvstændigt virke. Nuuk Jeg blev placeret på centralklinikken i Nuuk, hvor der sad 3 andre tandlæger, 3 tandplejere, en specialtandlæge i ortodonti, 4 kliniske tandteknikere og mange klinikassistenter. Det var helt fantastisk at have så mange at kunne spørge om hjælp, når der var noget man var i tvivl om. Min chef og de andre tandlæger lagde ikke skjul på, at jeg bare kunne komme og spørge, hvis jeg 22 havde brug for det. Det var en rigtig god start. Jeg synes mine kollegaer i Nuuk tog rigtig godt i mod


mig. Dog var det en smule hårdt, at man i starten blev betragtet som endnu en vikar. De fastansatte har været vant til en stor udskiftning, da der før var mange vikariater på kun en måned. Men jo bedre vi lærte hinanden at kende, jo mere åbnede de op. Jeg fik en rigtig dygtig klinikassistent, som samtidig var klinikassistentelev. Hun var meget god til sit arbejde, samtidig med hun fungerede som min tolk. Det har nok været en af de største udfordringer, at ikke alle grønlændere taler dansk. Det er svært at vide om de ting, der bliver oversat, bliver sagt ligeså præcist som man gerne vil have det. Specielt med børnene har det til tider været svært, når de ikke har lært dansk og allermest hvis de kom ind med et traume eller havde smerter.

4. Illustration: På toppen af Store Malene, det højeste fjeld i Nuuk. Nedenunder ses Nuuk by.

Tandklinikken har nogle rigtig fine, centralt beliggende, nye fuldt møblerede lejligheder til rådighed med billig husleje. Det var virkelig rart, ikke selv at skulle finde et sted at bo.

Hvordan fik vi det arrangeret? Det er i disse år meget populært at tage til Grønland, så vi begyndte allerede at korrespondere med Grønlandstandplejen da jeg startede på 9. semester. Man skal derfor prøve at planlægge lidt ud i fremtiden. Fordi det nu er rimelig populært, så foretrækker Grønlandstandplejen at ansætte tandlæger i længerevarende vikariater. Specielt i Nuuk er det urealistisk at få en ansættelse på under et år. Det er til gengæld lettere, hvis man ønsker at komme til en af de andre grønlandske byer på kysten.

Der er nogle kulturelle forskelle mellem danskere og grønlændere, som kan ende ud i nogle sjove situationer. De er dog vant til at arbejde sammen med danske vikarer og mange af mine gamle kollegaer har selv dansk familie. Naturen er helt fantastisk og anderledes i Grønland. Hvis man har mod på det, så er

3. Illustration: Billede taget fra toppen af "udsigten"

der en masse fede oplevelser. Jeg har selv været på mange sejlture og vandreture.

Jeg kan varmt anbefale at starte sin tandlægekarriere i Grønland. Hvis du har fået mod på dette, så kan du finde kontaktoplysninger på peqqik.gl

Mange hilsner Clara Valentin Johansen, cand.odont fra 2012

23


Gab op:

Klaus blev i 1984 færdiguddannet fra Århus Tandlægeskole. Siden da er hans CV som en roman, hvor han i 1987 startede som kandidat stipendiat på Københavns Tandlægeskole – en stor del af det første år blev dog brugt i Schweiz til at gennemføre nogle eksperimentelle studier i forbindelse med hans ph.d.projekt omhandlende implantatbehandlinger, hvorefter han forsvarede sin afhandling i 1990. Klaus har blandt meget andet både været tilknyttet Århus kommunehospital, Rigshospitalets ortopædkirurgiske afdeling, samt været tilknyttet Göteborgs Universitet, hvor han lavede sin doktorafhandling i ’belastninger af implantater og implantatoverflader’ sideløbende med han var ansat som adjunkt og lektor på Københavns Tandlægeskole. Klaus er primært at finde som forelæser og til SAU undervisninger på kandidatuddannelsen. Dens Sapiens har i dette nummer sat Klaus Gotfredsen i stolen og bedt ham svare hud ærligt på nogle ting, som du måske ikke vidste om ham:

Når du ikke er tandlæge, hvad laver du så? Jeg har været sportsfanatiker i mange år. Tidligere spillede jeg rigtig meget badminton og var fanatisk tennisspiller - desværre kan jeg ikke det længere. Men så fandt jeg på at spille golf. Hvilket desværre er meget, meget tidskrævende griner Klaus. Så holder jeg selvfølgelig mest af at bruge tid med min familie - min kone, som også er tandlæge og mine to børn. Min datter er lige blevet optaget på medicin og min søn er lige startet i 1.g.

Hvilken tand er din yndlingstand og hvorfor? Det er 4+4.

24

Det er den region hvor jeg har sat flest implantater i - griner Klaus. Det er en region hvor


man stadig er i det æstetiske område og hvor der også er tyggefunktion. Så hvis man mister 1st præmolar, vil folk meget gerne have den erstattet. Og bla tandens morfologi betyder at den relativt hyppigt mistes.

Følger du en serie på tv? Jeg ser faktisk meget lidt TV. Jeg er faktisk rigtig dårlig til at se TV! Foretrækker du vin eller øl?

En tandlæge eller kollega som har gjort et specielt indtryk på dig?

Efter jeg har spillet golf, foretrækker jeg øl – siger Klaus glad.

Da jeg første gang talte om at blive kandidat stipendiat, kontaktede jeg Thorkild Karring fra Århus. Han var lidt skør, og jeg kunne rigtig godt lide ham - han havde gode visioner og et spændende perspektiv på odontologien. Han etablerede også min kontakt til Hjørting Hansen, da jeg skulle i gang som kandidat stipendiat i København – ham har jeg også stor respekt for og han har lært mig meget.

Den bedste dag i ugen, og hvorfor?

Den sidste er Ejvind Butz-Jørgensen, som nærmest var mit bindeled mellem Århus og København, og det var ham som fik lokket mig til København. For min oprindelige plan var at jeg skulle have været stipendiat hos Thorkild i Århus smiler Klaus.

Det vigtige er at være engageret i studiet og at prøve at finde værdier i studiet og den tid som kommer efter. Især studietiden er en fantastisk tid, som man tænker tilbage til med positive minder.

Jeg tror faktisk jeg siger mandag - det er lidt atypisk - da de fleste nok har lidt blå dag om mandagen. Men jeg siger mandag, for der er så mange spændende ting som man skal til og i gang med. Et godt råd til de studerende?

Tænk på det er et rigtig spændende fag I har valgt, også bagefter - med en god kombination af klinik og teori.

Dit bedste minde fra studietiden? Under studietiden var jeg i Oslo på udveksling i 2 semestre, det var fantastisk! Ikke mindst fordi jeg også var glad for at stå på ski - hvor vi tog ud i Nordmarken. Og jeg har faktisk stadig kontakten med nogle af de tandlæger jeg læste med.

Nik og Jay spørgsmålet. Hvis du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Spille golf sammen med familien kommer det prompte fra Klaus.

Hvad gør du for at forkæle dig selv? Tja, det ved jeg ikke. Men det bedste jeg ved, er som sagt at være sammen med familien og at spille golf.

Tak til Klaus Gotfredsen for at sætte sig i den varme stol.

Så det fedeste er at investere i en runde golf – og gerne sammen med min kone og søn, som også spiller.

Julie R. Kirkegaard 7. semester

25


Fordelsaftale med 20% for medlemmer af Odontologisk Forening på udvalgte varer i Academic Books – Nørre Campus. Bøger med 20% rabat:

Dabelsteen: Almen Odontologi Carlsen: Dental Macromorphology Dabelsteen: Sund eller syg Laskaris: Pocket Atlas of Oral Diseases Laskaris: Color Atlas of Oral Diseases Lindhe: Clinical Periodontology and Implant Dentistry

26


OF i 60’erne – året 1967 Jeg starter med at citere et læserbrev fra en studerende tilbage i 1967, hvilket vidner om, at selv dengang fik de studerende sjældent tid til at nyde deres frokost. En problematik som endnu er højaktuel den dag i dag 46 år efter:

rusfesten, som blev afholdt nov. ´66. Dette viste desværre et underskud på 2335,40 kr. Herunder ses regnskabet:

Jeg vil gætte på, at vi gjorde det noget bedre til den netop afholdte rusfest 14/9 

Ovenstående er ikke det eneste, som vi har tilfælles med de studerende fra dengang, hvilket fremgår af referatet fra studienævnsmøde d. 1 juni 1967, hvor der nævnes at de studerende ønskede mere læseferie til kursusprøverne, da der kun var én dag imellem sidste klinikdag og eksaminerne. Dengang fik de studerende lov til, at få to dages læseferie efter at det havde været i studienævnet. I 1967 ansøgte OF undervisningsministeriet om, at indlede en undersøgelse, der havde til formål, at få nedbragt den studerendes egenbetaling til instrumenter på 1. del og 2. del af tandlægeuddannelsen. Den studerende indbetalte dengang 538,20 kr., som dækkede et værktøjssæt og andre små effekter til patient behandling. Ligeledes skulle der indbetales 591,55 kr. på 2. del af uddannelse til endnu et værktøjssæt. Hvis den studerende ikke indbetalte beløbet ved semesterstart, kunne den studerende suspenderes og evt. bortvises fra tandlægehøjskolen. DS bragte i deres 1. udg. ´67 regnskabet for

1967 var også året, hvor ”Odontologisk mandskor” blev oprettet. Der var dog nogen utilfredshed blandt OF’s bestyrelsesmedlemmer over, at korets arbejde ikke var kommet offentligheden tilkende og derfor var det med nogen skeptisk, at bestyrelsen godkendte korets forespørgsel om midler til indkøb af noder og sangbøger. På selv samme bestyrelsesmøde d. 4/4 kom det frem, at julerevyen havde et underskud på hele 321 kr. OF valgte at dække dette underskud ved, at købe julerevyens rekvisitter. Hvad julerevyens budget dengang var, kendes ikke, men det kan vel næppe sammenlignes med revyen som vi kender den i dag. D. 18/2 afholdtes tandlægeskolens årsfest, som blev afviklet efter traditionens tro festforelæsning, teaterbesøg og natmad på d’Angleterre. Natmaden bestod af 2 kolde øl og 2 stykker smørrebrød(leverpostej og spegepølse) for 25 kr. Der refereres til, at dette var en sparet version af en årsfest, da man tilbage i 1910 d. 13/8, afholdte årsfest på langelinie-pavillionen, hvor der var 4 retters menu med vin og kaffe incl. sidevogn til sølle 8 kr. I dag kan vi vel sammenligne årsfesten med vores gallafest, der afholdes hvert andet år. Af Lasse Zurbrügg, 5. sem

27


28


Hvad er dine største udfordringer som tandlæge i udlandet?

børn, 4 klinikker og en hund - så vi kommer ikke tilbage de næste mange år.”

”De største udfordring ved at arbejde i et fremmed land er sproget; men hvis grundsprogstammen er i orden og man gider gå op i sproget i starten så går der 6 mdr.(og de går stærkt) og så kan man klare sig fint. Arbejdsmæssigt syntes jeg egentlig selv jeg var god efter 5 år i DK, men måtte sande, at det tildels var andre og større opgaver man kunne komme ud for som ung tandlæge. Arbejdet er ganske vist det samme, men der blev på min klinik lavet væsentligt mere protetik end jeg var vant til fra DK, så det måtte jeg bruge en del tid på at forbedre mig i. Jeg sad ofte med laboratoriet og snakkede om hvordan og hvad jeg skulle ændre og lave anderledes. Jeg fik god støtte fra min chef, der også satte mig helt ind i afregningssystemet i Schweiz.”

Har du nogle gode råd til kommende tandlæger, der gerne vil til udlandet? ”Hvis du overvejer udlandet så er mit råd: KOM AFSTED, man kan altid rejse tilbage, rigere på erfaringer. Det værste må da være at sidde tilbage efter en årrække og ikke vide om man nu skulle have gjort det. Det er også vigtigt at man er klar over at f.eks Schweiz ikke er et slaraffenland. Det er godt hvis man gider lave noget. Vi har 4 ugers ferie om året og en 42 timer arbejdsuge, så hvis man vil hertil for at sidde og pille navle og regner med at tjene kassen på det, så skal man nok lige regne lidt på det eventyr igen.” ”I 2011 lavede vi websiden www.dental-job.com der skulle hjælpe tandlægeligt personale i europa og resten af verdenen med at finde et job såvel i eget land som i udlandet. Job udbydere og job søgende kan gratis lægge deres profil på denne side. Der er også mulighed for at lægge klinik til salg og lægge kommende kurser ud. Siden er gratis at bruge både for klinikejere og for tandlægefagligt personale og det vil forblive sådan. Jeg vil naturligvis gerne opfordre til at I bruger og reklamere for siden, da den ikke er noget værd for nogen af os hvis I ikke bruger den :-)”

”Mentaliteten er anderledes hernede, det forventes at du som tandlæge ved hvad der er bedst for din patient. Der bliver ikke diskuteret om der skal tages et røntgenbillede eller ikke. Jeg har flere gange forklaret mine patienter at man kan gøre det og det, og de har også muligheden for at vælge det her… Til sidst kigger de på mig, forvirrede, og siger: "Jamen De er jo tandlægen, De må vide hvad der er bedst for mig". Som klinikejer vil der altid være lidt sund konkurrence mellem klinikker i området, det er med til at holde os igang. Vores schweiziske kolleger holder til dels lidt øje med om vi nu også behandler ordentligt. Jeg har et godt forhold til min kolleger i området. De har så småt accepteret at vi bliver hængende.” Efter 2 år blev jeg tilbudt at overtage klinikken da min chef af personlige årsager skulle til Frankrig. Vi planlagde en ca. 5 årig periode i udlandet da vi rejste hertil i december 2003, nu har vi fået 2

Tak til René for inspiration til os kommende tandlæger. (Genoptrykt fra Dens Sapiens Maj 2013)

29


30


31


Sommerskole i den kommunale tandpleje For 2. år i træk udbød DOFT(de offentlige tandlæger) sommerskole i den kommunale tandpleje landet over. Der var flere kommuner, som tilbød sommerskolen i år og det blev udnyttet af 22 studerende, som er mere end en fordobling fra sidste år. Sommerskolen er et tilbud til tandlægestuderende på alle årgange af odontologistudiet. Det er en måde at komme ud i den kommunale tandpleje og se hvordan den fungerer, hvilket man ikke får kendskab til på andre måder. Jeg fik muligheden for at være i sommerskole i Næstved Kommunale Tandpleje, hvilket passede mig rigtigt fint. Mine forældre bor tæt ved, så jeg kunne kombinere praktikken med at besøge min familie. I Næstved Kommune er alle de lokale tandklinikker blevet slået sammen til tre store klinikker. To helt nybyggede klinikhuse og et totalt nyrenoveret. Jeg var i afdelingen på Parkvej i Næstved, hvor også reguleringsklinikken ligger. Det var en meget varm velkomst jeg fik af afdelingstandlægen, som viste mig rundt i de lækre nye faciliteter. Alle på klinikken vidste, at jeg skulle komme og glædede sig meget til at jeg skulle følge dem. Jeg fik en præsentation af, hvordan den kommunale tandpleje fungerer i Næstved med både børnetandpleje, reguleringen og omsorgstandpleje. Jeg blev orienteret om tandsundheden i kommunen og hvordan den havde udviklet sig til det nuværende. Vi snakkede om, hvordan de fx har droppet kampagner, hvor der bliver undervist om tænder og tandbørstning

i hver klasse, da undersøgelser viser, at det ikke giver et resultat. Hver mandag tager en tandlæge ud på plejehjemsbesøg i kommunen. Jeg var med på et stort plejehjem, hvor der er en lille klinik med en tandlægestol. Beboerne på plejehjemmet kan bestille tid, hvis de har smerter og ellers tager de patienter tilknyttet omsorgstandplejen ind en gang årligt. Det var spændende at være med til at behandle patienter på helt andre vilkår, end vi er vant til. Disse patienter sad alle i kørestol og skulle enten sættes med lift i tandlægestolen eller behandles direkte i deres kørestol. Der skal tænkes i helt andre løsningsforslag, når det handler om patienter med svær sclerose, lammelser, patienter uden sprog osv. Det kan være lidt at et detektivarbejde at finde ud af, hvilke smerter en patient har, når sygeplejersken kommer og fortæller, at hun mener at have set signaler på tandsmerter på en patient, som ikke kan tale eller bruge armene! Det er ikke de bedste arbejdsstillinger og i det hele taget forudsætninger for, at udføre et godt tandlægearbejde. Derfor er det også kun 4 timer om ugen, at tandlægen er på plejehjemmet. Resten af dagen gik med at have omsorgspatienter, som selv kan komme ud til klinikken på Parkvej. Også her møder man mange forskellige mennesker og træffer behandlingvalg al efter hvad der er muligt. Det var en utrolig spændende og lærerig første dag, hvor jeg blev præsenteret for en lille del af den kommunale tandpleje, som jeg ikke havde tænkt meget over. Det var spændende at se, hvordan der skal arbejdes på en anden måde og hvor afvekslende en dag i den kommunale 32 tandpleje kan være.


De følgende to dage, var jeg tilknyttet flere forskellige tandlæger i børnetandplejen. Det var spændende at se, hvordan man både skal kommunikere med barnet og forældre fagligt, psykologisk og pædagogisk og hvor forskelligt det håndteres. Jeg fulgte med i mange undersøgelser og havde mine egne patienter til undersøgelse under klassebesøg. Det er meget forskelligt hvordan børnene skal gribes an og hvad de forestiller sig om det at komme til tandlæge. Det var ikke kun den faglige viden fra skolen, som skulle praktiseres her!

Fredag, var min sidste dag og her fik jeg sneget mig med ind på reguleringsklinikken igen. Dagen før havde været så spændende og jeg ville gerne se mere. Jeg var med til at sætte alastikker og tråde på og fik set en masse forskellige patienter. Alt i alt en uge med en masse gode indtryk og en klar overbevisning om, at det er et dejligt og lærerigt sted at arbejde. Der ligger mange rutineopgaver, men også udfordringer i arbejdet i den kommunale tandpleje og hverdagen kan tilrettelægges, så der er god afveksling i dagene.

I løbet af dagene, havde jeg mulighed for at gå rundt hos flere tandlæger og være med, hvor der skete noget. Man kommer ikke udenom, at der er en del udeblivelser – og når klinikken ikke ligger på en skole, så kan der ikke bare hentes et barn i en klasse.

Rikke Ellegård Emanuelsen 1. semester kandidat

Alle tandlæger var meget engagerede og ville meget gerne have mig med og fortælle om deres arbejde. De ville meget gerne diskutere og snakke om både behandlingsvalg, håndtering af børn og forældre, snakke om indberetninger og høre hvordan vi lærer tingene på skolen i dag. Personalet var meget åbent for nye ting og flere gange blev jeg spurgt om at skaffe nye vejledninger. Torsdag havde jeg glædet mig meget til. Det var dagen, hvor jeg var på reguleringsklinikken. To specialtandlæger var på arbejde og havde tre patienter hver, af gangen! Som den ene tandlæge sagde, man skal være hurtig til at omstille sig fra patient til patient. Ja, det skal jeg da lige love for! Specielt, når man ikke ved ret meget om ortodonti og bare gerne vil være med til det hele! Begge tandlæger ville meget gerne forklare, vise studiemodeller, bøjletyper og røntgenbilleder. Det var utroligt spændende og mit hoved var fyldt, da jeg tog hjem.

Illustration venligst udlånt af DOFT

33


34


“BOING – CRASH – HAHAHAHA – BANG – AAAARRRRHHHHH” Det er måske nogen af de lyde du allerede har hørt, hvis du har gået rundt i kældergangene på Panum om aftenen. ”Men hvorfor hører man i øjeblikket skrig, skrål, grin, musik mm ?!?!?!?!?” spørger du… Svaret du søger er:

TANDLÆGEREVYEN 2013 !!!!! Siden foråret har det nuværende 9. semester på tandlægeskolen i København været i gang med at stable efterårets Tandlægerevy på benene og vi er nu i fuld gang med at øve, lave kostumer, kulisser osv. osv. ”Hvad er tandlægerevyen og er den noget for mig?” Tandlægerevyen er en af Danmarks ældste studenterrevyer og bliver hvert organiseret, skrevet og fremført af odontologi studies 9. semester. Revyen omhandler på sin vis livet på tandlæge studiet, hverdagen, de studerende og ikke mindst underviserne – Dette fortolket af de studerende selv og fuldstændig uden grænser for, hvordan de vil fremstille det. Revyen er et super socialt arrangement, som altid er underholdene uanset årgang, stilling og alder. Derfor håber vi at se så mange af jer som muligt til Auktionsbaren fredag d. 4/10 foran reception 3! Til Auktionsbaren bliver der auktioneret alt fra implantater til bornholmerure og drinksbilletter væk (Følg med på facebook-eventet) og ikke mindst er det denne dag at billetsalget starter til årets revy!! Revyens forestillinger ligger således: Torsdag d. 31/10: kl. 17 og kl. 20 Fredag d. 1/11: kl. 17 og kl. 20 Lørdag d. 2/11: kl. 16 (OBS! dette tidspunkt ikke er 100 % fastlagt endnu)

Vi håber at se både undervisere, tandplejere, klinikassistenter og ikke mindst tandlægestuderende fra alle semestre til årets revy. De venligste hilsner Jeres 9. semester

35


36


37


Tidobling i antallet af underretninger fra den kommunale tandpleje De Offentlige Tandlæger har i løbet af de senere år sat stadig større fokus på det hele barn og dermed også på det udsatte barn. Der er skrevet artikler om emnet, afholdt temadage sammen med Børnerådet om ”Udsatte børn og tandplejens rolle” og ”Det svære teenageliv”, oprettet netværk og nu også skabt opmærksomhed via en række film. Undersøgelser viser, at omkring 70 % af de børn, der har været udsat for fysisk vold, har læsioner i en eller anden form i hoved-hals området, og det område har tandlægen et unikt overblik over, når barnet eller den unge sidder i stolen i et skarpt lys.

Den 18. juni lancerede Børnerådet en serie på 16 film med fokus på opsporing af udsatte børn og unge og det tværfaglige samarbejde. Filmene er lavet i tæt parløb med de fire faggrupper, der er tættest på børn fra 0-18 år: Pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og kommunal tandpleje - tre af filmene har tandplejen som afsender. I forbindelse med lanceringen bragte De Offentlige Tandlæger, DOFT, deres nyeste underretningstal fra kommunal tandpleje, og tallene viser en tidobling i antallet af underretninger siden 2008. Danske kommuner sendte i alt 571 underretninger i 2012, svarende til 9,3 pr. kommune. Ser vi på første halvår af 2013 er tallet fortsat stigende.

Spørg ind til tegn på vold En af de tre tandlægefilm i serien har fysiske tegn på overgreb som emne, og her er det specialtandlæge og retsodontolog Dorthe Arenholt Bindslev, der medvirker. Hun forklarer. ”I tandplejen har vi en særlig mulighed for at opdage de eventuelle tegn på vold, der måtte være. Klassiske tegn er f.eks. læsioner, der optræder i den såkaldte sikre trekant, hvor vi ved, at det er meget vanskeligt at slå sig, når man f.eks. falder. Læsioner i den sikre trekant skal få tandlægen til at stoppe op, undre sig og spørge yderligere ind. Det kan sagtens være, at barnets forklaring giver mening, men gør den ikke det, bør opmærksomheden skærpes.” Langt tydeligere tegn på fysisk vold kan være i form af fingermærker, som et hårdt slag vil give. Dem kan tandlægen umiddelbart se med det blotte øje, men tit vil der være tale om mere uspecifikke tegn som blå mærker eller hudafskrabninger, fortæller specialtandlægen og understreger, at mærker som ikke har en naturlig karakter, f.eks. brændemærker eller mærker efter et slag, altid bør bemærkes over for barnet. ”Er der tale om læsioner, hvor man slet ikke er i tvivl om årsagen, skal man naturligvis reagere med det samme og om nødvendigt foretage en underretning", siger hun.

Af Lene Outzen Foghsgaard, De Offentlige Tandlæger.

Fakta: En underretning kan være skriftligt, telefonisk, personligt eller via e-mail. Som hovedregel bør den dog være skriftlig. I akutte situationer kan underretningen ske mundtligt. Formålet med en underretning er at sikre, at barnet og familien hurtigt får tilbudt hjælp, samtidig med at underretningen er dokumentation for faktiske forhold og et arbejdsredskab i sagsbehandlingsprocessen. Underretningen sendes til socialforvaltningen i kommunen. Kilde: Socialstyrelsen.

38


tandlægefilm, der handler om pligten til at underrette, hun siger: ”At tænke på det som en pligt kan gøre det nemmere for en selv at overskride sine grænser for, hvad man egentlig har lyst til. Det er bestemt ikke sjovt at skrive en underretning. Man tænker meget over det, før man går i gang, og også mens man skriver. Man skal huske, at man gør børnene en tjeneste ved at underrette, ikke altid familien. Det er børnenes tarv, der altid kommer i første række.”

”Børnerådet står bag undersøgelser, der viser, at hvert 20. barn angiver at være fysisk mishandlet af deres forældre. Op mod hvert tolvte barn angiver, at det ikke trives.” Kilde Børnerådet.

Sammen kan vi opspore Kommunal tandpleje har en unik mulighed for at opdage, hvis noget er galt, ikke mindst fordi tandlægen ser barnet regelmæssigt. Samtidig samarbejder tandplejen med andre faggrupper omkring barnet. Formand for DOFT, Birgitte Sindrup, siger. ”Vi ved, at 15-17 % af de børn og unge, der kommer hos os i klinikkerne, mistrives, men det glædelige er, at vi nu opdager mange flere af dem. Vores nye tal viser, at den kommunale tandpleje er blevet endnu skarpere til at opspore og også underrette om de tegn hos barnet, der vækker bekymring. Jo flere øjne, der er på det udsatte barn, jo mere sikker bliver vi også i vores sag, når mistanken om omsorgssvigt melder sig. For os er samarbejdet med beslægtede faggrupper vigtigt.”

Tandlægen har underretningspligt Alle tandlæger er ifølge loven forpligtet til at underrette om tegn på omsorgssvigt. Tandlægen skal reagere, når barnet ikke har det godt og har en lovhjemmel i ryggen til at gøre det. Mange forældre ved ikke, at hvor det er i orden at takke nej til børnelægen eller sundhedsplejersker, så er tandplejens tilbud obligatorisk. Hvis tilbuddet fravælges, skal tandplejen reagere og i sidste ende underrette, hvis barnet bliver ved med ikke at dukke op. Ida Nøhr Larsen, overtandlæge i Albertslund, medvirker i den første af de tre

39


Glæd dig til næste nummer af Dens Sapiens Vi håber I har nydt dette nummer af Dens Sapiens, næste nummer udkommer allerede i slutningen af november 2013. Nummeret vil være spækket med skønne artikler, fitnesstillæg, resume af revy’en og mange andre spændende ting fra vores faste redaktion, nye medlemmer og freelancere. Husk at tilmelde jer på www.odontologiskforening.dk, så I modtager en mail med den elektroniske udgave af Dens Sapiens så snart det udkommer. Vi ønsker jer alle et rigtig godt efterår!

40

Dens Sapiens  

Udgave: September 2013, Nr. 3

Dens Sapiens  

Udgave: September 2013, Nr. 3

Advertisement