Page 1

Productcatalogus 2013


Den Ouden Groep is een middelgroot familiebedrijf met diverse locaties verspreid over Nederland. Den Ouden Groep investeert en innoveert in duurzaamheid op het gebied van producten, diensten en relaties. Daarbij spelen kwaliteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol; Den Ouden levert mÊÊ dan alleen maatwerk en ontzorgt haar opdrachtgevers. Den Ouden is actief in infra en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens produceren en vermarkten wij bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische voeding op basis van groen en (agri-)reststromen. Zo werkt Den Ouden aan een veilige, vruchtbare en leefbare bodem. We zijn klaar voor de toekomst met het NTA 8080 certificaat in ons bezit. NTA 8080 is een Europees erkende norm met een groot draagvlak. Hiermee tonen we aan dat we op een duurzame manier biomassa produceren, verwerken, verhandelen en inzetten voor energieopwekking. Biomassa als alternatief voor fossiele brandstoffen is ontzettend belangrijk. 50 tot 70 procent van de ingenomen groene reststromen wordt verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige bodemverbeteraars. Het restant wordt gebruikt voor biomassa. We zetten dus bijna 100% van het groenafval op een natuurlijke manier om in producten. Disclaimer Deze uitgave is tot stand gekomen met informatie uit verschillende bronnen. Diverse organisaties hebben hun medewerking verleend en informatie verstrekt. Den Ouden Groep heeft deze informatie voor zover mogelijk geverifieerd en gecontroleerd, we kunnen echter geen verantwoording dragen voor fouten en consequenties daarvan. Š februari 2013, 3e druk, Den Ouden Groep


Inhoudsopgave

Bodemverbeteraars Substrado® 4 Substrado® Base 5 Substrado® Light ® 6 Substrado Fruitteelt 7 Substrado® Molm Bomenvoeding Bomengrond 8 Bomenzand 9 Bomengranulaat Grauwacke 10 11 RIWI® boomsubstraat Hoogwaardige teelaarde 12 Compostproducten Gecertificeerde compost 13 Humuscompost 14 Bladcompost / Bladmulch 15 Boxcompost / Stalstrooisel 16 Tuinturf 17

Bodembedekkers Gecomposteerde houtsnippers Boomschors Bos-chips

18 19 20

Organische meststoffen Fertiplus Topmix Topmix Liq

21 22 23

Biomassa Biomassa Biofiltermateriaal

24 25

Construct Perliet / Lava

26

Contact

27

3


Bodemverbeteraars

Substrado Base ®

Substrado® Base is een stabiel en homogeen groeimedium, dat wij naar de specifieke behoefte van de klant mengen. Het bestaat uit keurcompost, hoogwaardige veensoorten, kokos en perliet. Met deze speciaal geselecteerde grondstoffen past dit duurzame product binnen het thema cradle 2 cradle. Goede chemische, fysische en biologische eigenschappen zorgen voor een constante kwaliteit. Het resultaat is een optimale water- en luchthuishouding en een evenwichtig aanbod en buffering van voedingsstoffen.

Voordelen • Evenwichtig aanbod en buffering van voedingsstoffen • Goede wateropnamecapaciteit • Verhoogt het luchtgehalte in de bodem • Uitstekende oppoteigenschappen door

lichte en luchtige structuur

• Gegarandeerd onkruidvrij

Toepassingsgebieden • Heesters • Laanbomen • Coniferen • Fruitbomen • Haagplanten • Vaste planten

4

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Base Droge stof

35-45%

Organische stof

30-40%

Stikstof

6,0-7,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

4,0-5,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

4,5-6,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

1,5-2,5 kg/ton d.s.

pH

5,5-6,5

EC

0,5-1,0 mS/cm


Bodemverbeteraars

Substrado Light ®

Substrado® Light heeft een laag soortelijk gewicht en een hoge voedingsgraad. Met een temperatuur- en geluidsisolerende werking en een open structuur is dit recept geschikt voor zettingsgevoelige gebieden, daktuinen en groene wanden, maar ook voor de boom- en containerteelt. Substrado® Light kan geproduceerd worden naar de specifieke behoefte van het gewas.

Voordelen • Lichtgewicht substraat • Hoog waterbergend vermogen • Isolerende werking • Gegarandeerd onkruidvrij

Toepassingsgebieden • Zettingsgevoelige gebieden • Daktuinen • Groene wanden • Boom- en containerteelt

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Light Droge stof

40-50%

Organische stof

25-35%

Stikstof

5,0-6,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

6,0-7,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

5,0-7,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

2,0-3,0 kg/ton d.s.

pH

5,0-6,0

EC

0,5-1,0 mS/cm

5


Bodemverbeteraars

Substrado Fruitteelt ®

Substrado® Fruitteelt stimuleert de beworteling van fruitplanten. Met een evenwichtig aanbod van voedingsstoffen zorgt dit bijzondere Substrado® recept voor een snelle en gelijkmatige groei van uw planten. Substrado® Fruitteelt wordt samengesteld uit keurcompost, tuinturf, perliet en diverse additieven. Wij maken het product geheel naar de behoeften van het gewas voor een optimaal resultaat.

Voordelen • Sneller weggroeien van nieuwe aanplant • Stimuleert de beworteling • Gemakkelijke aanplanting door luchtige structuur • Kostenbesparend door snelle toepasbaarheid • Stimuleert gelijkmatige groei

Toepassingsgebieden • Fruitteelt nieuwe aanplantingen

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Fruitteelt

6

Droge stof

55-65%

Organische stof

45-55%

Stikstof

8,0-10,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

3,0-4,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

4,0-5,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

3,0-4,0 kg/ton d.s.

pH

5,5-6,0

EC

0,5-1,5 mS/cm


Bodemverbeteraars

Substrado Molm ®

Substrado® Molm zorgt voor verbetering van de bodemstructuur. Het mengsel bestaat uit keurcompost, hoogwaardige veensoorten, champost en diverse mestsoorten. Door Substrado® Molm op te mengen met de bestaande grond wordt een perfect gevoede bodem gecreëerd.

Voordelen • Structuurverbetering van de grond • Ideaal te gebruiken als planthumus in het plantgat • Geeft het bodemleven een vezelrijke structuur • Bevat langwerkende stikstof

Toepassingsgebieden • Tuinaanleg • Sierplantsoenen • Aanplanting van bomen • Infratechniek

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Molm Droge stof

40-50%

Organische stof

40-50%

Stikstof

9,0-11,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

5,0-6,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

11,0-12,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

4,0-5,0 kg/ton d.s.

pH

6,0-6,5

EC

4,5-5,5 mS/cm

7


Bodemverbeteraars

Bomengrond Bomengrond is een mengsel van zwarte grond en natuurcompost. Het biedt een goede basis voor het zetten en groeien van bomen. Een stabiele verankering en gezonde wortelgroei zijn het resultaat. Bomengrond bevat belangrijke voedingsstoffen voor uw boom en brengt balans in de bodem door de goede structuur. Ideaal voor het planten van bomen in open grond, maar bomengrond kan ook uitstekend gebruikt worden om de bodem te egaliseren en aan te vullen.

Voordelen • Direct beplantbaar • Geen bijbemesting nodig • Grote wateropslagcapaciteit • Goede verankering en gezonde wortelgroei van uw boom • Ideaal voor groeiplaatsverbetering in de open grond • Conform de Standaard RAW bepalingen (CROW)

Toepassingsgebieden • Groenvoorziening • Tuinaanleg • Cultuurtechniek • Infratechniek

Gemiddelde samenstelling

Bomengrond

8

Organische stof

4,0-7,0%

Lutum

4,0-7,0%

CaCO3

<0,5 %

C/N-quotient

20-30

M(50)

180-300

D60/D10

5-20

pH

4,8-7,0%

EC

max 1,0 mS/cm


Bodemverbeteraars

Bomenzand Bomenzand is eentoppig, wat de water- en luchthuishouding ten goede komt. Bomenzand is dankzij haar eentoppigheid een uitstekend product om toe te passen als mengsel tussen bestrating en beplanting van de bodem. Bomenzand is RAG gecertificeerd en biedt u daarom de garantie dat het product aan hoogwaardige kwaliteitseisen voldoet.

Voordelen • Geen verdichting/vernauwing van de bodem door eentoppigheid • Hoog humusgehalte ten aanzien van organische stof • Hoog waterdoorlatend vermogen • Voldoende draagkracht voor onder bestrating • Conform de standaard RAW bepalingen (CROW)

Toepassingsgebieden • Groenvoorziening • Sportterreinen • Cultuurtechniek • Infratechniek

Gemiddelde samenstelling

Bomenzand 300

500

Organische stof

3,5-5,0% 3,5-5,0%

Lutum

1,0-4,0% 1,0-4,0%

Organische stof + Lutum

5,0-8,0% 5,0-8,0%

CaCO3

<1,5 <1,0

C/N-quotient

20-30 20-30

M(50)

230-370 420-575

D60/D10

2,5 3,0

pH

5,0-7,0% 5,0-7,0%

EC

max 1,0 mS/cm max 1,0 mS/cm

9


Bodemverbeteraars

Bomengranulaat Grauwacke Bomengranulaat is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen, fietspaden en parkeerplaatsen (verkeersklasse 1 t/m 5). De bomengranulaat heeft als basis Grauwacke-breuksteen en gerijpte klei en biedt in omstandigheden waarin het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk. Het is een 100% natuurlijk gebroken duurzaam gesteente en voldoet aan vigerende milieuclassificatie conform het Besluit Bodemkwaliteit (Bkk).

Voordelen • Goede water- en luchthuishouding • Groot poriënvolume • Hoge draagkracht • Capillaire werking • Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk) • Geen ontmenging

Toepassingsgebieden • Boom- en plantvakken nabij zwaar belaste wegen • Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen • Infratechniek

Gemiddelde samenstelling

Bomengranulaat Grauwacke Poriënvolume

>35%

CBR waarde bij een proctordichtheid van 100%

>55%

Eenpuntsproctordichtheid Droge dichtheid bij een verdichtingsgraad van 95% Droge dichtheid van de steenfractie

10

>1775 kg/m3 1620 kg/m3 ±2625 kg/m3


Bodemverbeteraars

RIWI boomsubstraat ®

RIWI® boomsubstraat is zeer geschikt als groeiplaatsverbetering voor bomen in zwaarder belaste gebieden zoals parkeerterreinen en wegen. Het maakt de grond hard, maar door de aanwezigheid van een soort grondwapening wordt de gronddruk opgevangen en verdeeld, zodat bomen er prima in kunnen groeien. Het is samengesteld uit diverse producten o.a. lavastenen, daardoor wordt een optimale groeisituatie van boomwortels gegarandeerd met betrekking tot doorwortelbaarheid, luchttoevoer, capillaire werking en wateropnemend vermogen. Hierbij blijft het boomsubstraat een voldoende draagkracht (CBR>50%) behouden, om een langdurige standvastigheid te garanderen.

Voordelen • Grote draagkracht / verdichtbaar • Rijk aan voedingsstoffen • Voldoende ruimte voor wortelgroei • Direct beplantbaar • Geen bijbemesting nodig • Voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit • Ontwikkeld conform Duitse FLL-richtlijnen • Voldoet aan eisen steenmengsels onder

verhardingslagen (RAW-bepalingen)

• Wordt geproduceerd onder fabrikant-eigen verklaring

Toepassingsgebieden • Bomen in stedelijke gebieden • Civiel- en cultuurtechnische werken • In bestrating/asfalt al dan niet zwaar belast

Gemiddelde samenstelling

RIWI® boomsubstraat Droge stof

75-95%

Organische stof

2,0-5,0%

Stikstof

0,5-6,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

0,5-6,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

1,0-25,0 kg/ton d.s.

pH

6,5-8,5%

11


Bodemverbeteraars

Hoogwaardige teelaarde Hoogwaardige teelaarde (tuinaarde) is een goede basis voor uw plant en verbetert de structuur van de bodem. Het is met zorg samengesteld en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en/of organische aard. Teelaarde is nog onbemest en kan, indien nodig, worden opgemengd met één van onze compostproducten en/of meststoffen.

Voordelen • Verbetert de bodemstructuur • Kan bijgemest worden met diverse compostproducten • Vrij van verontreinigingen • Verschillende gradaties mogelijk

Toepassingsgebieden • Infratechniek • Cultuurchniek • Gazon • Speelweiden • Sierplantsoenen • Akkerbouw

Gemiddelde samenstelling

Teelaarde

12

Droge stof

65-75%

Organische stof

<10,0%

pH

6,5-7,5


Bodemverbeteraars

Gecertificeerde compost RHP compost is milieuvriendelijk en beperkt het gebruik van kunstmest. Het product is een uitstekend alternatief als vervanger voor veen. Het RHP certificaat is het keurmerk voor substraten en substraatgrondstoffen. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van het product. Keurcompost is het productkeur voor groencompost gecertificeerd door de BVOR. Door de levering van keurcompost is de kwaliteit van het product gegarandeerd. Door toepassing van dit product droogt de bodem minder snel uit en wordt het vocht en de voedingsstoffen beter vast gehouden.

Voordelen RHP compost • Goedkoper alternatief dan veen • Betere voedingswaarde dan veen • Cradle to cradle product

Voordelen keurcompost • Gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen • Optimale opname van voedingsstoffen • Geen uitspoeling van voedingsstoffen • Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen

Toepassingsgebieden • Boomkwekerij • Groenvoorziening • Akkerbouw

Gemiddelde samenstelling

RHP compost Keurcompost

• Groenteteelt • (Glas)tuinbouw

Droge stof

55-65% 55-65%

Organische stof

30-38% 25-32%

Stikstof

8,5-10,5 kg/ton d.s.

7,5-11,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

3,5-5,0 kg/ton d.s.

3,5-5,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

6,5-8,5 kg/ton d.s.

5,0-9,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

2,0-3,5 kg/ton d.s.

2,5-4,0 kg/ton d.s.

pH

7,5-8,5 7,0-7,7

EC

1,0-1,8 mS/cm

1,2-2,0 mS/cm

13


Bodemverbeteraars

Humuscompost Humuscompost is een droog en rul product dat het bodemleven verhoogd. Humuscompost is Control Union gecertificeerd en kan dus ook geleverd worden aan de biologische kweker en teler.

Voordelen • Verbertert de structuur van de bodem • Verbetert de stabiliteit van de bodem • Vermindert verslemping • Vermindert stuifgevoeligheid

Toepassingsgebieden • Boomkwekerij • Groenvoorziening • Tuinaanleg • Akkerbouw • Groenteteelt • (Glas)tuinbouw

Gemiddelde samenstelling

Humuscompost

14

Droge stof

60-75%

Organische stof

22-30%

Stikstof

5,0-7,5 kg/ton d.s.

Fosfaat

2,0-3,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

3,0-6,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

1,5-3,0 kg/ton d.s.

pH

6,5-7,5

EC

0,5-1,6 mS/cm


Bodemverbeteraars

Bladcompost / Bladmulch Bladcompost verbetert de structuur en geeft een impuls aan het bodemleven. Wanneer het aangebracht is als mulchlaag gaat het verdamping en de groei van onkruid tegen. Daarnaast voorkomt Bladcompost het dichtslaan van de bodem veroorzaakt door regenval. Bladmulch heeft overeenkomende eigenschappen met bladcompost. Bladmulch is echter niet gecomposteerd en wordt gebruikt in de buxus- en taxusteelt. Groot voordeel van Bladmulch is dat het bescherming biedt tegen ziektes en schimmels zoals Cylindrocladium en Volutella die het blad aantasten.

Voordelen • Vasthouden van vocht- en voedingsstoffen • Voorkomt verslemping • Vermindert onkruid • Vermindert uitdroging • Bescherming tegen ziektes en schimmels • Mechanisch verdeelbaar en eenvoudig

aan te brengen

Toepassingsgebieden • Groenaanleg • Tuinen • Sierplantsoenen • Buxusteelt

Gemiddelde samenstelling

Bladcompost

Bladmulch

Droge stof

50-60% 35-40%

Organische stof

25-33% 55%

Stikstof

5,0-7,5 kg/ton d.s.

4,0-5,5 kg/ton d.s.

Fosfaat

2,0-3,5 kg/ton d.s.

1,5-2,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

3,0-6,0 kg/ton d.s.

2,0-3,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

1,5-3,0 kg/ton d.s.

1,0-2,0 kg/ton d.s.

pH

6,0-7,5 6,0-7,5

EC

1,0-2,0 mS/cm

1,5 mS/cm

15


Bodemverbeteraars

Boxcompost / Stalstrooisel Boxcompost is in diverse fracties verkrijgbaar en is een mooi alternatief voor koebedden in de diepstrooiselboxen. Dit product is meerdere malen positief getest op de afwezigheid van de klebsiella bacterie. Stalstrooisel kan toegepast worden in vrijloopstallen. Deze producten vergroten het comfort voor de koeien. De dieren kunnen beter opstaan en ze worden leniger in de hakken, wat hun gang naar hun voer bevordert. Een koe die meer eet, heeft minder kans op een negatieve energiebalans.

Voordelen • Vergroot het welzijn van koeien • Vermindert de kans op slepende melkziekte,

klauwproblemen, mastitis/uierontsteking

• Verrijkt de natuurlijke mest • Goedkoop alternatief voor zaagsel en stro • Eenvoudig toepasbaar • Onkruidvrij

Toepassingsgebieden • Boxen • Vrijloopstallen

16

Gemiddelde samenstelling

Boxcompost

Stalstrooisel

Droge stof

55-65% 60-75%

Organische stof

25-32% 28-38%

Stikstof

7,5-11,0 kg/ton d.s.

5,0-7,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

3,5-5,5 kg/ton d.s.

2,0-3,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

5,0-9,0 kg/ton d.s.

3,0-6,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

2,5-4,0 kg/ton d.s.

1,5-3,0 kg/ton d.s.

pH

7,0-8,0 6,5-7,5

EC

1,2-2,0 mS/cm

0,8-2,0 mS/cm


Bodemverbeteraars

Tuinturf Tuinturf verhoogt de hoeveelheid organische stof in de grond. Hierdoor wordt de bodem luchtiger en kunnen de wortels van uw planten zich beter ontwikkelen. Tuinturf biedt een gezonde basis voor zuurminnende planten op zand- en kleigrond.

Voordelen • Stimulering voor zuurminnende planten • Natuurlijk product

Toepassingsgebieden • Tuinaanleg • Sierplantsoenen • Groenvoorziening

Gemiddelde samenstelling

Tuinturf Droge stof

25%

Organische stof

91%

pH

3,5

EC

<0,4 mS/cm

17


Bodembedekkers

Gecomposteerde houtsnippers Gecomposteerde houtsnippers zijn perfect te gebruiken als afdekmateriaal. Ze bieden een beschermende werking tegen vorst, wind en onkruid. Gecomposteerde houtsnippers hebben een langdurige werking en gaan minimaal twee seizoenen mee.

Voordelen • Onkruidwerend • Verbetering van organisch stofgehalte • Toename (micro)biologische activiteit • Vermindering van wind- en watererosie

Toepassingsgebieden • Boomteelt • Blauwe bessen • Groenaanleg

Gemiddelde samenstelling

Gecomposteerde houtsnippers

18

Droge stof

50-60%

Organische stof

75-85%

Stikstof

2,5-5,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

1,0-2,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

2,0-5,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

0,5-2,0 kg/ton d.s.

pH

7,0-7,5

EC

1,1-2,0 mS/cm


Bodembedekkers

Boomschors Boomschors als bodembedekker is 100% natuurlijk. Het remt de groei van onkruid en beschermt uw planten tegen kou en vorst. Het voorkomt in grote mate uitdroging van de grond, gaat jarenlang mee en is decoratief. Daarnaast is boomschors gemakkelijk toe te passen.

Voordelen • Gemakkelijk te gebruiken • Onkruidwerend • Beschermend tegen vorst • Voorkomt uitdroging van de bodem

Toepassingsgebieden • Kwekerijen • Tuinaanleg • Speeltuinen • Biofilters

Gemiddelde samenstelling

Boomschors Gemiddelde

0-80 mm

Laagdikte

< 300 mm

Vrije valhoogte

<3.000 mm

19


Bodembedekkers

Bos-chips Het gebruik van bos-chips heeft vele voordelen. De bodem blijft vochtig en droogt niet uit. Daarnaast zorgen de bos-chips voor een beschermlaag van de bodem. En bos-chips ogen fris, verzorgd en natuurlijk.

Voordelen • Bodem behoudt vocht • Onkruidwerend • Beschermingsmateriaal • Voorkomt uitdroging van de bodem

Toepassingsgebieden • Tuinaanleg • Dierenweiden

Gemiddelde samenstelling

Bos-chips

20

Gemiddelde

10-50 mm

Laagdikte

< 300 mm


Organische meststoffen

Fertiplus Fertiplus is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische mestkorrel. Het organisch materiaal bestaat grotendeels uit humusstructuren die de in de grond aanwezige mineralen deblokkeren. Hierdoor komen mineralen geleidelijk beschikbaar voor opname. Gedurende het groeiseizoen bevordert Fertiplus de ontwikkeling van het gewas.

Voordelen • Verhoging van de microbiologische activiteit • Luchtige grond • Verbetert de waterhuishouding van de bodem • Langzaam werkende meststof • Organisch gebonden stikstof • Minder uitspoeling

Toepassingsgebieden • Groenteteelt • Fruitteelt • Wijnbouw • Boomkwekerijen

Gemiddelde samenstelling

Fertiplus

4-3-3 4-2-10 8-3-3

Droge stof

88% 88% 88%

Organische stof 65% 55% 55% Stikstof

4,2% 4,0% 8,0%

Fosfaat

3,0% 2,0% 2,5%

Kaliumoxide

2,8% 10,0% 2,5%

Magnesiumoxide 1,0% 0,5% 0,8% pH

6,4 6,5 7,0

21


Organische meststoffen

Topmix Topmix heeft een perfecte combinatie van snel en traag werkende grondstoffen. De meeste voedingsstoffen komen gedurende drie maanden geleidelijk vrij. Topmix heeft een hoog percentage organische stof, dat door de aanwezigheid van essentiële spoorelementen in belangrijke mate bijdraagt aan de bodemvruchtbaarheid.

Voordelen • Langzaam werkende meststof • Organisch gebonden stikstof • Minder uitspoeling

Toepassingsgebieden • Groenteteelt • Fruitteelt • Akkerbouw

22

Gemiddelde samenstelling mestkorrels

Topmix

4-10-2 8-5-8 6-8-10 2-4-3 12-1-0 Koemestkorrel

Droge stof

88% 88% 88% 88% 93% 88%

Organische stof

50%

55%

50%

65%

90%

50%

Stikstof

4,0%

8,0%

6,0%

2,5%

12,0%

1,9%

Fosfaat

10,0%

5,5%

8,0%

4,0%

1,0%

2,9%

Kaliumoxide

2,0%

8,0%

10,0%

3,0%

0,4%

3,9%

Magnesiumoxide

0,5%

0,1%

0,1%

1,0%

0,2%

1,0%


Organische meststoffen

Topmix LIQ Vloeibare meststoffen, waarvan een aantal met organische stof, leveren veel voordelen op. Met de vloeibare meststoffen kan veel scherper worden bemest. De verdeling, dosering en het afwerken van kanten en kopakkers is exact uit te voeren. Het uitgebreide assortiment aan vloeibare meststoffen zorgt ervoor dat altijd aan uw wensen kan worden voldaan.

Voordelen • Perfecte balans van mineralen • Snelle en progressieve werking van vloeistoffen • Neutrale geur

Toepassingsgebieden • Groenteteelt • Fruitteelt • Akkerbouw

Gemiddelde samenstelling vloeibare meststoffen

Topmix LIQ

2-1-8 15-0-0 0-15-3

Organische stof 21% 0% 25,1% Stikstof

2,4% 15,1% 0,1%

Fosfaat

1,2% 0% 15,4%

Kaliumoxide

7,5% 0% 3,4%

Magnesiumoxide 0,6% 0% 0,1%

23


Biomassa

Biomassa Biomassa wordt gebruikt voor energieopwekking. Het is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Wij leveren biomassa in de vorm van shreds en chips. Uiteraard zijn deze vrij van verontreinigingen en in verschillende gradaties verkrijgbaar. Wij kunnen onder NTA 8080 leveren hetgeen een duurzame oorsprong van het hout garandeert.

Voordelen • Continu leverbaar • Homogene kwaliteit • CO2-neutraal geproduceerd • Draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot

Toepassingsgebieden • Elektriciteitscentrales • Houtkachels

Gemiddelde samenstelling

Biomassa

Chips

Shreds

Droge stof

25-55%

40-60%

As

1,0-3,0%

6,0-15,0%

Netto calorische 10.00-16.000 7.000-12.000 waarde (onbewerkt) kJ/kg kJ/kg

24


Biomassa

Biofiltermateriaal Biofiltermateriaal is een verzamelnaam voor producten van organische herkomst. Deze worden succesvol toegepast in installaties voor het zuiveren van lucht wanneer het gaat om ‘geur’. Wij leveren biofiltermateriaal van onder andere; gereten wortelhout, Franse-, of inlandse schors, stamhoutchips, kokos, chunks, al dan niet gemengd met turf en heide. Maar ook mengsels of andere klantspecifieke biofiltermaterialen worden door ons ‘op maat’ gemaakt. De verschillende producten kunnen op zichzelf, maar ook in combinatie met elkaar worden ingezet om zo het beste op de specifieke situatie in te spelen. Bij de productie van biofiltermateriaal wordt gelet op een groot contactoppervlak bij een zo laag mogelijke weerstand.

Voordelen • Hoge dichtheid • Goede watervasthoudende capaciteit • Groot oppervlak voor micro-organismen • Goed uitgebalanceerde toevoer van voedingsstoffen • Lage filterweerstand • Goede absorberende eigenschappen • Lange levensduur

Toepassingsgebieden • Biofilters

25


Vulkanisch gesteente

Construct Perliet / Lava Construct Perliet bestaat uit kleine lichte minerale bolletjes die uit vulkanisch gesteente zijn gemaakt. In elk korreltje bevinden zich veel cellen (poriën) die met lucht zijn gevuld. Construct Perliet is vanwege de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het milieuvriendelijk natuurproduct product uitstekend toepasbaar als op-hoogmateriaal. Daarnaast zorgt het voor een goed waterdoorlatend vermogen. Lava is de substantie die vrij komt tijdens een eruptie van een vulkaan en is de meest vruchtbare grond die er is. Het wordt gewonnen in het Eifelgebergte in Duitsland en is verkrijgbaar in diverse gradaties. Lava is voor vele toepassingen geschikt voor zowel civieltechnische als cultuurtechnische toepassingen.

Voordelen • Zeer licht van gewicht • Uitstekend geschikt als ophoogmateriaal • Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk) • Voldoet aan de Duitse FFL-richtlijnen • Goed waterdoorlatend en -vasthoudend vermogen • In diverse gradaties leverbaar (Lava)

Toepassingsgebieden • Zettingsgevoelige gebieden • Ophogen van terreinen • Aanvullen van rioleringsleuven • Sportvelden en golfterreinen • Manege- en paardenbakken • Filtratievoorzieningen (Lava) • Land- en tuinbouw (Lava)

Gemiddelde samenstelling

Construct Perliet Volume gewicht Droge stof Eff. hoek van inwendige wrijving Construct Perliet

26

Lava

Effectieve Cohesie

400-500 kg/m3 35-40% 22º 67 kN/m2


Contact 1

Den Ouden Groep - hoofdkantoor

• Hermalen 7 Postbus 12, 5480 AA Schijndel T (073) 543 10 00 F (073) 549 83 60 E info@denoudengroep.com www.denoudengroep.com www.fermofeed.com www.bodac.nl

2

Locatie Vlagheide

• Vlagheide 6c, 5482 NM Schijndel

3

Locatie Land van Cuijk

• Beijers bos 2, 5443 PL Haps

4

Locatie West-Brabant

• Rijksweg Noord 8, 4735 TX Zegge

5

Locatie De Peel/ROC

• Gerstdijk 6, 5704 RG Helmond

6

Locatie Het Gooi

• Naarderstraatweg 6, 1399 VR Muiderberg

7

6

Locatie Maasland

• Vliertwijksestraat 45-a, 5244 NH Rosmalen

3

7 4

1 2 5

27


Natuurlijkâ&#x20AC;Ś

DOG Productcatcatalogus 2013 -HR  

In deze productcatalogus vindt u informatie over de producten van Den Ouden, zoals bodemverbeteraars, bodembedekkers, compostproducten, biom...