Page 1

Bedrijfspresentatie


DEN OUDEN GROEP | Organisatie • • • •

Familiebedrijf Opgericht in 1948 Ca. 125 medewerkers Omzet ca. € 42 miljoen Raad van Advies

Drs. P.J.J.M. (Peter) Swinkels, G.C.M. (Berrie) den Ouden en Mr. A.A.M. (Louis) Deterink

Den Ouden Groep

2


DEN OUDEN GROEP | Visie & Missie Visie:

Sterk servicegericht familiebedrijf.

Missie:

Wereldwijd ontzorgend in bodemverbeteraars, biobrandstoffen & bouwstoffen.

Specialismen: •

Het vervaardigen van bodemverbeteraars en biomassa op diverse locaties verspreid over Nederland (Den Ouden Groenrecycling bv).

Ontwerp, realisatie en onderhoud van civiele en cultuurtechnische werken & bodemsaneringen (Den Ouden Aannemingsbedrijf bv).

Opsporen van conventionele explosieven, vooronderzoek, risicoanalyse en advies (Bodac bv).

Wereldwijde export van organisch-(minerale) meststoffen en substraten (Ferm O Feed bv).

Den Ouden Groep

3


AANNEMING | Engineeringswerkzaamheden • • • • •

Geïntegreerde contractvormen (UAV-GC) Design & Construct Turn Key projecten Onderhoudscontract (infra) Lean planning

Den Ouden Groep

4


AANNEMING | Infra • • • • •

Civiele en cultuurtechnische werken Reconstructiewerken Herinrichting Bouw- en woonrijp maken Natuurontwikkeling

Den Ouden Groep

5


AANNEMING | Betonwegen • Betonverhardingen - Rijbanen - Rotondes - Fietspaden - Bushaltes - Bedrijfsverhardingen - Doelgroepstroken - Rustplaatsen - Vliegveldplatforms • Lijnconstructies - Rotondebanden - Kantopsluitingen - Voertuigkeringen • Printbeton Den Ouden Groep

6


AANNEMING | Saneringen • • • • • •

Bodemsanering Tanksanering Grondwatersanering en -monitoring Afvoeren van verontreinigde grond Milieukundige begeleiding en advies Verzorgen van bijhorende vergunningen

Den Ouden Groep

7


BODAC | Onderzoek & Advies • • • • •

(Historisch) vooronderzoek Projectgebonden risicoanalyse Cultuurhistorie WOII Archeologie Advies en begeleiding

Den Ouden Groep

8


BODAC | Explosieven opsporing • • • • •

Digitale detectie Analoge detectie Diepte detectie Benaderwerkzaamheden Munitie scheidingsinstallatie

Den Ouden Groep

9


GROENRECYCLING | Diensten • Inname van o.a. 275.000 ton aan: • snoeihout • bermgras • slootmaaisel • bladeren • boomstobben • • • •

Ontzorgen in de bosbouw Productie van biomassa op locatie Calamiteitenplan voor gemeenten Uitgifte periodiek en onafhankelijk CO2-reductiecertificaat voor klanten

Den Ouden Groep

10


GROENRECYCLING | Producten • • • • • •

Substrado® Bodemverbeteraars Bomenvoeding Bodembedekkers Biobrandstoffen Granulaten

Den Ouden Groep

11


FERM O FEED | Diensten • • • •

Inname pluimveemest (ca. 60.000 ton) Productie van meststoffen op basis van pluimveemest (ca. 45.000 ton) Productie op maat Verpakken op maat

Den Ouden Groep

12


FERM O FEED | Producten • Fertiplus® 4-3-3-65 OM • Fertiplus® 8-3-3-55 OM • Fertiplus® 8-5-8-55 OM • Fertiplus® 4-2-10-55 OM • Fertiplus® BIO 4-10-2-55 OM • Fertiplus® COW 2-1-3-55 OM • Fertiplus® Substrates

Den Ouden Groep

13


DEN OUDEN GROEP | MVO Social Return: investeren in mens en maatschappij. Cradle to Cradle: sluiten van groene kringlopen. CO2-reductie: bewustzijn creëren bij klanten en leveranciers. Duurzaam bodembeheer: geef de bodem terug waar hij om vraagt. • Innovatie: essentieel voor de realisatie van duurzame doelstellingen. • • • •

Den Ouden Groep

14


DEN OUDEN GROEP | Certificering • • • • • • • • • • • • •

ISO 9001 (Kwaliteitssysteem) ISO 14001 (Milieuzorgsysteem) VCA** (Veiligheidssysteem) CO2-BEWUST niveau 3 (CO2-bewust handelen) BRL SIKB 7000 - protocol 7001 & 7003 (Uitvoeren van land- en waterbodemsanering volgens conventionele methode) BRL SIKB 7000 - protocol 7001 (Uitvoeren waterbodemsanering Bodac) BRL SIKB 9335 (Milieuhygiënisch keurmerk grondproducten) WSCS-OCE (Opsporen conventionele explosieven) NTA 8080 (Duurzame biomassa) RHP-certificaat (Keurmerk voor substraten) Keurcompost (Productkeur voor groencompost) Control Union Certification (Biologische teelt) BRL SIKB 9335 (Keurmerk voor grondproducten)

Den Ouden Groep

15


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming Afvalbrengstation Ecopark De Limes (D&C) Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gem. Alphen aan den Rijn 2013

Ecopark De Limes is meer dan alleen een nieuw afvalbrengstation voor de gemeente. Met dit afvalbrengstation is een duurzame stap gezet in de afvalwereld. Ecopark De Limes wil het milieubewustzijn van de bezoekers prikkelen en gaat hierbij uit van een duurzame benadering. Door het stimuleren van een goede afvalscheiding kan afval weer als grondstof ingezet worden bij nieuwe producten. Ook wordt op het nieuwe Ecopark gebruik gemaakt van zonneen windenergie. Een werkplaats van de Stichting Kringloop Alphen en een educatieruimte, waarbij basisschoolkinderen spelenderwijs leren over afvalstoffen, grondstoffen en een zuinig gebruik van de aarde, completeren het geheel. Dit D&C project werd uitgevoerd door aannemerscombinatie Den Ouden Aannemingsbedrijf en Nieuwenhuizen-Daandels Bouw. De bouw van dit nieuwe afvalbrengstation startte in mei 2013 en werd opgeleverd in november 2013.

Den Ouden Groep

16


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming Toegankelijk maken bushaltes (D&C) Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeente Bernheze 2010-2012

Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Provincie Noord-Brabant 2011-2012

Den Ouden Aannemingsbedrijf bv zorgde voor de levering van het ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering (en onderhoud) ten behoeve van bovenstaande projecten inzake het toegankelijk maken van bushaltes. De bushaltes dienden toegankelijk gemaakt te worden voor ouderen en mindervaliden. Er werden o.a. verhoogde perrons (voorzien van blindegeleidetegels) en diverse meubilair aangebracht zoals een zitbank, afvalbak en fietsenrek(ken). De werkzaamheden per bushalte waren relatief beperkt, maar het totale project was een grote logistieke uitdaging. Belangrijk was om goed met de betrokken partijen te communiceren en te zorgen dat aan de eisen en het beoogde kwaliteitsniveau werd voldaan. Zo werden tijdens de uitvoering tijdelijke bushaltes ingericht in de directe nabijheid van de haltes. In totaal werden ruim 2.000 m aan busbanden aangebracht. Zowel de provincie, gemeentes als vervoersbedrijven zijn erg te spreken over de werkwijze en uitvoering door Den Ouden inzake het toegankelijk maken van de bushaltes.

Het betrof in totaal 180 bushaltes. Den Ouden Groep

17


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming Aanleg kruising Hovenring Eindhoven Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeente Eindhoven 2010-2012

De rotonde tussen de Heerbaan in Veldhoven en de Noord-Brabantlaan in Eindhoven is verbouwd tot een kruispunt, genaamd de Hovenring. De Hovenring symboliseert de toegang van Meerhoven, Eindhoven en Veldhoven en is strategisch gelegen nabij de A2. Het knooppunt is onderdeel van het sleutelproject Westcorridor, een ontwikkelingszone die zich uitstrekt vanaf het centraal station tot aan Eindhoven Airport. De Hovenring is ontstaan omdat het verkeer de afgelopen jaren dusdanig toegenomen is dat een aanpassing noodzakelijk was. De gemeente Eindhoven wilde fietsers sneller, veiliger en met meer comfort over de kruising leiden. De brug bestaat uit een 70 m hoge pyloon, 24 tuien en een cirkelvormig brugdek en is geheel van staal. Aan het brugdek is aan de binnenzijde een ballastring bevestigd met een doorsnede van 72 meter. Bodac heeft het explosievenonderzoek uitgevoerd op de locatie van de nieuwe Hovenring. Den Ouden Aannemingsbedrijf bv heeft in samenwerking met de BAM voor de aanleg van de Hovenring gezorgd. Den Ouden Groep

18


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming BRM en WRM maken woonwijk incl. Boulevard Hoogh Waalre Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeente Waalre 2011-2013

In een boulevard langs de plas De Meeris in Waalre zijn 57 typen elementen van zelfverdichtend beton verwerkt. Den Ouden Aannemingsbedrijf werkte met een digitaal legplan. De boulevard, een ontwerp van bureau Kragten in Herten, ligt tussen het water en de nieuwe wijk Hoogh Waalre. Den Ouden Aannemingsbedrijf legde in 2012, in drie niveaus aflopend naar het water, vier sierlijke, betonnen bandenlijnen aan van 700 meter. Het uitgevoerde werk betreft bestemmingsplan Hoogh Waalre.

Den Ouden Groep

19


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming Vispassage Vierlingsbeekse Molenbeek Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Waterschap Aa en Maas 2012

Het uitgevoerde werk is gelegen in Vierlingsbeek in de uiterwaarden van de Maas. In totaal moeten 270 barrières voor vissen worden opgeheven. Tot 2015 pakt het waterschap 50 locaties aan. De drie grote obstakels naar de Maas zijn Spuisluis Crèvecoeur, Gemaal Van Sasse en Watermolen Vierlingsbeek. De vissen in de Molenbeek in Vierlingsbeek kunnen voortaan ongehinderd verder zwemmen. Door de aanleg van een vispassage kent de beek geen hindernissen meer voor de vissen. De vispassage maakt deel uit van een project om de zijbeken van de Maas weer tot leven te wekken. Hindernissen voor vissen worden opgeruimd en beken krijgen weer hun natuurlijke loop. Daarbij is ook een historisch waterrad in oude glorie hersteld. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit: • grond ontgraven, vervoeren en verwerken; • het aanbrengen van een “de wit passage”; • het aanbrengen van cascades voor bekkenvistrap; • bemalingswerkzaamheden; • het plaatsen van damwanden.

Den Ouden Groep

20


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming Herinrichting Mariaveld Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeente Echt-Susteren 2012-2013

Het uitgevoerde werk is gelegen in de wijk Mariaveld te Susteren, in de gemeente Echt-Susteren. Het bestaande wegprofiel is aangepast aan de huidige normen. Daarnaast is het groen aangepakt en het huidige riool vervangen. Bij de vervanging van het riool is tevens het hemelwater afgekoppeld. De volgende werkzaamheden zijn in hoofdlijnen uitgevoerd: • het verwijderen van verhardingen; • het opsporen, identificeren en veiligstellen van conventionele explosieven (CE); • het uitvoeren van grondwerken; • het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden; • het aanbrengen van funderingen; • het aanbrengen van verhardingen; • het uitvoeren van bijkomende werken.

Den Ouden Groep

21


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac Herinrichting Westervoortsedijk Arnhem Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeente Arnhem 2011-2013

In mei 2011 startten de eerste werkzaamheden voor de latere verbreding van de weg; de sanering van het voormalige gasfabriekterrein, de daarvoor noodzakelijke sloop van enkele panden en het verleggen van kabels en leidingen. De kabelsleuven waren vervuild met verontreinigde grond en zijn vanaf medio april 2012 gelijktijdig met de explosieven opsporingswerkzaamheden gesaneerd. Er zijn diverse explosieven en restanten van explosieven gevonden. Om de veiligheid te garanderen is voor de zekerheid een scheidingsdoek in de sleuven aangebracht, zodat de grens van de veilige en schone grond duidelijk zichtbaar blijft. Onderstaand is een opsomming gegeven van de aangetroffen CE: • 1x brisantgranaat van 5,5 inch, verschoten (UK) • 1x 3 inch raketmotor (UK) • 5x huls klein kaliber munitie

Den Ouden Groep

22


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac N261 Waalwijk – Tilburg Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

BAM N261 Non Stop vof 2013

Deze weg zal worden omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen en krijgt over de gehele lengte 2 maal 2 rijstroken. Naar aanleiding van een door Bodac uitgevoerd historisch vooronderzoek is besloten om een detectieonderzoek naar achtergebleven Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog te laten uitvoeren. Door de grote hoeveelheid CE die is gevonden was het niet mogelijk om alles in één keer te laten ontploffen. Het ging om meer dan 30 explosieven, die in twee keer onschadelijk zijn gemaakt. Deze hele weg was tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer.

Den Ouden Groep

23


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac Wijk Den Eng in Veen Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeente Aalburg 2011

Ten behoeve van de nieuwe wijk ‘Den Eng’ in Veen heeft Bodac explosieven onderzoek uitgevoerd. Naast oppervlaktedetectie is ook dieptedetectie uitgevoerd, waarbij met behulp van een conus met een magnetometer in de grond kan worden gezocht naar grote metalen objecten tot maximaal 18 meter beneden maaiveld. In gebieden met “slappe” ondergrond kunnen (vliegtuig)bommen tot grotere diepte in de bodem zijn doorgedrongen. Om conventionele explosieven op deze diepte te kunnen vinden wordt gewerkt met een MDE-drive. Dit is een drukmechanisme waarbij een lange lans, met in de punt een gevoelige sonde, volgens een vooraf bepaald meetraster in de bodem wordt gedrukt (zoals bij sonderen). Dit houdt in dat tijdens het in de grond drukken van de meetsonde een (senior) OCE-deskundige realtime meekijkt. Bij een gemeten verstoring kan de OCE-deskundige het proces onmiddellijk stoppen en de meting vastleggen op tekening. Een groot onderzoeksgebied is op deze manier toch relatief snel en nauwkeurig in de diepte in kaart te brengen. Een voordeel is dat de bodemstructuur intact blijft. Tijdens de benaderwerkzaamheden werden restanten van een 60 LB SAP raket gevonden. De zoekopdracht voor dieptedetectie is naar aanleiding van deze vondst aangepast. Er zijn tevens restanten van een vliegtuigbom gevonden, zoals ook verwacht naar aanleiding van het vooronderzoek. Den Ouden Groep

24


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac Sluis Belfeld Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Rijkswaterstaat Maaswerken 2013-2014

Naar aanleiding van een door Bodac uitgevoerd historisch vooronderzoek heeft Rijkswaterstaat Maaswerken besloten om een onderzoek naar achtergebleven Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog uit te laten voeren ter plaatse van de projectlocatie voorhavens Sluis Belfeld. In de toekomst zullen op de projectlocatie civiele werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van het verdiepen van de voorhavens van de Oostsluis. De oppervlakte van het opsporingsgebied bedroeg ca. 30.000 m². In totaal zijn er 23 verdachte verstoringen geïnterpreteerd. Duikers hebben de verdachte objecten benaderd om vast te stellen of het om explosieven ging. Een gedeelte van het projectgebied kon niet worden gedetecteerd en is daarom beveiligd gebaggerd en de bagger is vervolgens gezeefd.

Den Ouden Groep

25


DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling Dakpark Vierhavenstrip Rotterdam Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeente Rotterdam 2012-2013

Het grootste dakpark van Europa ligt bovenop winkelboulevard Bigshops Parkboulevard aan de Vierhavenstraat in Rotterdam. De inrichting van het dakpark was in handen van aannemer Mostert de Winter, onderdeel van de BAM.

Het dakpark is opvallend en uniek in Nederland door de afmeting en uitvoering. Het park is 1 kilometer lang, 80 meter breed (80.000 m²) en het hoogste punt is 9 meter. Het park heeft veel groen en is goed bereikbaar vanuit de wijk. Wat dit Dakpark uniek maakt is de opeenstapeling van functies op hetzelfde oppervlak. Het geheel bestaat uit een winkelboulevard, een expeditiestraat, een zeekerende dijk die Rotterdam beschermt tegen zeewater en een park op het dak van het complex om een groene impuls aan de omgeving te geven.

Den Ouden heeft in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • leveren en vervoeren ca. 50.000 m³ Substrado® (teelgrondmengsel met perliet); • leveren en vervoeren ca. 8.000 m³ construct perliet. Beide producten zijn licht van gewicht en dus uitstekend geschikt als licht ophoogmateriaal. De bodem is met speciale grote vrachtwagens aangevoerd. Om het verkeer rond Rotterdam niet te veel te belasten werd ook in de avonden en 's nachts gereden. Den Ouden Groep

26


DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval (Drechtsteden) Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeente Dordrecht 2010-2014 incl. verlenging

Samen met Papendrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en het Sportbedrijf heeft de gemeente Dordrecht een vierjarig contract afgesloten met Den Ouden. Sinds 1 oktober 2010 verzorgen wij de verwerking van het groenafval van de vijf gemeenten en het Sportbedrijf in Dordrecht. Een deel van het groenafval levert duurzame energie op voor 770 huishoudens. De opdracht omvat het kostenefficiĂŤnt en op duurzame wijze transporteren en verwerken van gemeentelijk groenafval van vijf gemeenten. De gemeenten willen een deel van hun groenafvalstromen meer milieuvriendelijk afvoeren en laten verwerken. Er is een projectgroep opgericht om aan dit traject gezamenlijke invulling te geven. Naast de milieuwinst door duurzame energie en minder CO2-uitstoot, heeft het nieuwe contract ook nog eens een flinke kostenbesparing opgeleverd voor de gemeenten en het Sportbedrijf. De gemeenten besparen door de toename van de volumestroom samen ruim 40%.

Den Ouden Groep

27


DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling Getijdeherstel Rammegors St. Philipsland Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Kuipers Infra voor Rijkswaterstaat 2013-2014

Rijkswaterstaat gaat een doorlaatmiddel aanleggen in de Krabbenkreekdam om het Rammegors in verbinding te stellen met de Oosterschelde. Het natuurgebied zal dan onder water komen te staan. Deze verzilting moet leiden tot het ontstaan van waardevolle slikken en schorren.

Eind augustus 2013 is begonnen met het verwijderen van 63 ha. bomen en struiken. Daarna wordt een geul gegraven, zodat het water uit de Oosterschelde straks gemakkelijk het natuurgebied in kan stromen. De (verwilderde) bomen en struiken worden verwijderd en door Den Ouden gechipt (verkleind). De hout-chips worden daarna afgevoerd naar verschillende biomassacentrales in de omgeving.

Den Ouden Groep

28


DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling Leveren biomassa t.b.v. duurzame energie Biomassa is organisch materiaal dat wordt ingezet als biobrandstof en vervanging van fossiele brandstoffen. Geschikte stromen worden geselecteerd middels nauwkeurig gecontroleerde inzameling. Het snoeihout wordt gescheiden van de andere groene stromen en vrijgemaakt van verontreinigingen. Vervolgens wordt het snoeihout gechipt of verkleind in de fractie naar wens van de klant. Wij leveren biomassa in de vorm van Shreds (20-100 tot 20-300) en Chips (snoeichips, bos-chips) De voordelen van biomassa zijn een milieuverantwoorde verwerkingsmethode, homogene kwaliteit, het is continu leverbaar en het levert een bijdrage aan CO2-reductie. Biomassa wordt veelal toegepast in elektriciteitscentrales, bedrijfskachels en houtkachels.

Den Ouden Groep

29


DEN OUDEN GROEP | Hoofdkantoor Schijndel

Den Ouden Groep

30


DEN OUDEN GROEP | Helmond

Den Ouden Groep

31


DEN OUDEN GROEP | Schijndel

Den Ouden Groep

32


DEN OUDEN GROEP | Haps

Den Ouden Groep

33


DEN OUDEN GROEP | Zegge

Den Ouden Groep

34


DEN OUDEN GROEP | Rosmalen

Den Ouden Groep

35


DEN OUDEN GROEP | Muiderberg

Den Ouden Groep

36


DEN OUDEN GROEP | Contact Den Ouden locatie Vlagheide Vlagheide 6C 5482 NM SCHIJNDEL Den Ouden locatie Land van Cuijk Beijersbos 2 5443 PL HAPS Den Ouden locatie West-Brabant Rijksweg Noord 8 4735 TX ZEGGE Den Ouden locatie ‘t Gooi Naarderstraatweg 6 1399 VR MUIDERBERG Den Ouden locatie Maasland Vliertwijksestraat 45A 5244 NH ROSMALEN Den Ouden locatie De Peel / ROC / FOF Gerstdijk 6 5704 RG HELMOND

v.l.n.r. operationeel directeur H.W.A.M. (Harm) den Ouden, commercieel directeur R.M.H.F. (Rob) den Ouden en directievoorzitter drs. J.J.P. (Jochem) Langenhuijzen RC

Bezoekadres Hermalen 7, 5481 XX SCHIJNDEL Postadres Postbus 12, 5480 AA SCHIJNDEL

Den Ouden Groep

Tel. 073 - 543 10 00 info@denoudengroep.com www.denoudengroep.com

37


Š april 2014, Den Ouden Groep

Natuurlijk...

Bedrijfspresentatie  
Bedrijfspresentatie  
Advertisement