Page 1

Bedrijfspresentatie


Colofon Den Ouden Groep is een middelgroot familiebedrijf met diverse locaties verspreid over Nederland. Den Ouden Groep investeert en innoveert in duurzaamheid op het gebied van producten, diensten en relaties. Daarbij spelen kwaliteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Den Ouden is actief in civiel- en cultuurtechnische werken en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens produceren en vermarkten wij bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische voeding op basis van groen en (agri-) reststoffen. Zo werkt Den Ouden aan een veilige, vruchtbare en leefbare bodem. Natuurlijk…

Publicatiedatum: oktober 2013 – versie 2 Hoofd- en eindredactie: Jurgen den Ouden Druk - Drukkerij NPC Oplage - 250 Disclaimer Deze uitgave is tot stand gekomen met informatie uit verschillende bronnen. Diverse organisaties hebben hun medewerking verleend en informatie verstrekt. Den Ouden Groep heeft deze informatie voor zover mogelijk geverifieerd en gecontroleerd, we kunnen echter geen verantwoording dragen voor fouten en consequenties daarvan. © 2013, Den Ouden Groep

Den Ouden Groep


DEN OUDEN GROEP | Algemeen Algemeen •  Familiebedrijf •  Opgericht in 1948 •  Ca. 150 medewerkers •  Omzet ca. €49 miljoen

Den Ouden Groep

3


DEN OUDEN GROEP | Visie & Missie Visie:

Sterk servicegericht familiebedrijf.

Missie:

Wereldwijd ontzorgend in Bodemverbeteraars, Biobrandstoffen & Bouwstoffen.

Specialismen: •  •  •  • 

Het vervaardigen van Bodemverbeteraars en Biomassa op diverse locaties verspreid over Nederland. Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Civiel- en Cultuurtechnische Werken & Bodemsaneringen. Opsporen van Conventionele Explosieven, Vooronderzoek, Risicoanalyse en Advies. (Bodac) Wereldwijde export van Organische Meststoffen, Vloeibare Meststoffen en Substraten. (Ferm O Feed)

Den Ouden Groep

4


DEN OUDEN GROEP | Kernwaarden Den Ouden staat voor: •  Betrouwbaarheid •  Klantgerichtheid •  Samenwerking •  Kwaliteitsgarantie Wij bieden u: •  Advies op maat •  Gepassioneerd personeel •  Logistieke bereikbaarheid •  Oplossing- en praktijkgericht werken •  Totaalconcept voor bodemverbeteraars en biobrandstoffen Den Ouden Groep

5


AANNEMING | Infra Werkzaamheden: •  Civiel- en cultuurtechnische werken •  Bouw- en woonrijp maken •  Weg- en waterbouw •  Reconstructiewerken •  Landschapsinrichting •  Natuurontwikkeling

Den Ouden Groep

6


AANNEMING | Bodemsanering Werkzaamheden: •  (Water)bodemsanering- en tanksanering •  Milieukundige begeleiding en advies •  Grondwatersanering en monitoring •  Verwijderen verontreinigde grond

Den Ouden Groep

7


AANNEMING | Design & Construct Werkzaamheden: •  Geïntegreerde contractvormen (UAV-GC) •  Maken ontwerp- en bestektekeningen •  Uitvoeren van diverse onderzoeken •  Uitvoeren Turn Key projecten •  Engineeringwerkzaamheden

Den Ouden Groep

8


BODAC | Onderzoek & Advies Werkzaamheden: •  Advies en begeleiding •  (Historisch) vooronderzoek •  Projectgebonden risicoanalyse •  Cultuurhistorie WOII •  Archeologie

Den Ouden Groep

9


BODAC | Explosieven opsporing Werkzaamheden: •  Digitale detectie •  Analoge detectie •  Dieptedetectie •  Benaderwerkzaamheden •  Vrijmaken van terrein van explosieven •  Munitie scheidingsinstallatie

Den Ouden Groep

10


GROENRECYCLING| Algemeen Gericht op productie en vermarkten van biobrandstoffen en bodemverbeteraars op basis van groene reststromen. Innemen, sorteren en bewerken van ruim 300.000 ton aan groene reststromen

Den Ouden Groep

11


GROENRECYCLING| Verwerking Inname •  Inname van o.a.: •  snoeihout •  bermgras •  slootmaaisel •  bladeren •  boomstobben •  Calamiteitenplan voor gemeenten •  Uitgifte periodiek en onafhankelijk CO2-reductiecertificaat voor klanten

Den Ouden Groep

12


GROENRECYCLING| Producten / Afzet Productassortiment: •  Substrado® •  Bodemverbeteraars •  Bomenvoeding •  Bodembedekkers •  Biobrandstoffen •  Granulaten

Den Ouden Groep

13


GROENRECYCLING| Kringloop groene reststromen

Den Ouden Groep

14


FERM O FEED| Algemeen Gericht op productie en wereldwijd vermarkten van organische meststoffen. Productie en vermarkten van organische meststoffen waarbij 95% van de productie bestemd is voor export naar ruim 40 landen wereldwijd.

Den Ouden Groep

15


FERM O FEED| Producten Productassortiment: •  Fertiplus® •  Topmix •  Topmix LIQ (vloeibaar) •  Koemestkorrel •  Activit (biologisch)

Den Ouden Groep

16


ROC| Algemeen Huidige situatie •  Productie substraatmengsels •  Verpakkingslijn •  Op- en overslag bulkgoederen (naar weg en water) •  Op- en overslag ongevaarlijke vloeibare producten

Den Ouden Groep

17


ROC | Productie Productie organische mestkorrels In de bestaande bebouwing direct aangrenzend aan de verpakkingslijn. Voordelen: •  Ontzorgen pluimveehouders •  Logistiek (afstand) •  Vervoer over water •  Milieu

Den Ouden Groep

18


ROC | Toekomstplanning Planning •  2013: •  2014/2015: •  2015/2016: •  2016/2017: •  2017:

Oprichting productie organische mestkorrels Verplaatsing opslag grondstoffen Oprichten containerterminal, verlengen kade Oprichten tankterminal Bouw kantoor, magazijn en douane entrepot

Den Ouden Groep

19


DEN OUDEN GROEP | MVO MVO speerpunten •  Social Return: Investeren in mens en maatschappij. •  Cradle to Cradle: Sluiten van groene kringlopen. •  CO2 reductie: Bewustzijn creëren bij klanten en leveranciers. •  Duurzaam bodembeheer: Geef de bodem terug waar het om vraagt. •  Innovatie: Essentieel voor de realisatie van duurzame doelstellingen.

Den Ouden Groep

20


DEN OUDEN GROEP | Certificering •  •  •  •  •  • 

ISO 9001 ISO 14001 VCA** CO2-BEWUST niveau 3 BRL SIKB 6000 - protocol 6001 BRL SIKB 7000 - protocol 7001 & 7003

•  •  •  •  •  •  •  • 

BRL SIKB 7000 protocol 7001 BRL SIKB 9335 WSCS- OCE NTA 8080 RHP certificaat Keurcompost Control Union Certification BRL SIKB 9335

(Kwaliteitssysteem) (Milieuzorgsysteem) (Veiligheidssysteem) (CO2 Bewust handelen) (Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering) (Uitvoeren van land- en waterbodemsanering volgens conventionele methode) (Uitvoeren waterbodemsanering Bodac) (Milieuhygiënisch keurmerk grondproducten) (Opsporen Conventionele Explosieven) (Duurzame biomassa) (Keurmerk voor substraten) (Productkeur voor groencompost) (Biologische teelt) (Keurmerk voor grondproducten)

Den Ouden Groep

21


DEN OUDEN GROEP | Toekomstvisie Lange termijn •  Sterk familiebedrijf behouden; overgangsfase van 2e naar 3e generatie •  Bouw nieuwe fabriek op locatie De Peel/ROC te Helmond (Ferm O Feed) •  Duurzame innovaties in agri- en groen reststromen (Groenrecycling) •  Adviesorgaan voor professionele tuinbouw (Groenrecycling) •  Verdere ontwikkeling Design & Construct (Aannemingsbedrijf)

We willen niet de grootste zijn, maar wel de betere!

Den Ouden Groep

22


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming BRM en WRM Bedrijventerrein Sterckwijck Opdrachtgever: Gemeente Boxmeer Uitvoeringperiode: 2009-2011 Door de ontwikkeling van 60 Ha bedrijventerrein gelegen aan de A77 tussen Boxmeer en Beugen is een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling van Oost-Brabant. Een gedeelte van dit bedrijventerrein is geoormerkt als “healthcampus� voor de vestiging van meerdere ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Bedrijventerrein Beugen-Zuid heet voortaan Bedrijvenpark Sterckwijck Boxmeer. Den Ouden Aannemingsbedrijf zorgde in de periode 2009 en 2011 voor het bouwen woonrijp maken. Enkele hoeveelheden: grondwerk ca. 72000 m3 aanbrengen buizen div. diameters ca. 11500 m aanbrengen putten div. hoogtes ca. 270 st. aanbrengen kolken ca. 425 st. aanbrengen menggranulaat ca. 52000 m2 aanbrengen asfalt ca. 17000 ton aanbrengen kantopsluitingen ca. 3250 m aanbrengen elementenverhardingen ca. 11000 m2 aanbrengen bomen ca. 300 st.

Den Ouden Groep

23


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming Aanleg kruising Hovenring Eindhoven Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Uitvoeringperiode: 2010-2012 De Hovenring symboliseert de toegang van Meerhoven, Eindhoven en Veldhoven en is strategisch gelegen nabij de A2. Het knooppunt is onderdeel van het sleutelproject Westcorridor, een ontwikkelingszone die zich uitstrekt vanaf het centraal station tot aan Eindhoven Airport. De Hovenring is ontstaan omdat het verkeer de afgelopen jaren dusdanig toegenomen is, dat een aanpassing noodzakelijk was. De gemeente Eindhoven wilde fietsers sneller, veiliger en met meer comfort over de kruising leiden. De brug bestaat uit een 70 meter hoge pyloon, 24 tuien en een cirkelvormig brugdek en is geheel van staal. Aan het brugdek is aan de binnenzijde een ballastring bevestigd met een doorsnede van 72 meter. De rotonde tussen de Heerbaan in Veldhoven en de Noord-Brabantlaan in Eindhoven is verbouwd tot een kruispunt, genaamd de Hovenring. Bodac BV heeft het explosievenonderzoek uitgevoerd op de locatie van de nieuwe Hovenring. Den Ouden Aannemingsbedrijf BV heeft in samenwerking met de BAM voor de aanleg van de Hovenring gezorgd.

Den Ouden Groep

24


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming Toegankelijk maken bushaltes (D&C) Opdrachtgever: Gemeente Bernheze, namens diverse gemeenten in NO-Brabant Uitvoeringperiode: 2010-2012 Aantal bushaltes: 112 Opdrachtgever: Provincie NB Uitvoeringperiode: Aantal bushaltes:

2011-2012 55

Opdrachtgever: Gemeente Grave Uitvoeringperiode: 2012 Aantal bushaltes: 5 Den Ouden Aannemingsbedrijf BV zorgt voor de levering van het ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering (en onderhoud) ten behoeve van de bovenstaande projecten, inzake het toegankelijk maken van bushaltes. De bushaltes dienen toegankelijk gemaakt dienen te worden voor ouderen en mindervaliden. Er worden o.a. verhoogde perrons (voorzien van blindegeleidetegels) en diverse meubilair aangebracht, zoals een zitbank, afvalbak en fietsenrek(ken). De werkzaamheden per bushaltes zijn relatief beperkt, maar het totale project was een grote logistieke uitdaging. Belangrijk was om goed met de betrokken partijen te communiceren en zorgen dat aan de eisen en het beoogde kwaliteitsniveau werd voldaan. Zo werden tijdens de uitvoering tijdelijke bushaltes ingericht in de directe nabijheid van de haltes. Totaal werden ruim 2000 m aan busbanden aangebracht. Zowel de provincie, gemeentes en vervoersbedrijven zijn erg te spreken over de werkwijze en uitvoering door Den Ouden inzake het toegankelijk maken van de bushaltes.

Den Ouden Groep

25


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming BRM Woonwijk De Plantage Opdrachtgever: Gemeente Geldermalsen Uitvoeringperiode: 2011-2012 In woonwijk De Plantage komen minimaal 1500 nieuwe woningen met voorzieningen, groen, water, wegen, speelplekken etc. Het wordt een aangenaam woongebied met een sterke eigen identiteit en een hoge omgevingskwaliteit. Het plangebied wordt begrensd door de Rijksstraatweg, de Blankertseweg, de Randweg en de spoorlijn Geldermalsen/Tiel. Den Ouden Aannemingsbedrijf zorgde in de periode 2011 en 2012 voor het BRM van fase 1. De eerste fase bestaat uit het aanleggen van een gracht en het BRM van de infrastructuur voor ca. 360 woningen.

Den Ouden Groep

Enkele hoeveelheden: ca. 95.000 m3 Grond ontgraven en verwerken ca. 63.000 m3 leveren en verwerken van zand ca. 4.600 m1 leveren en leggen hemelwater riool ca. 4.050 m1 leveren en leggen vuilwater riool ca. 1.000 m1 leveren en leggen persriool ca. 9.000 m1 leveren en leggen drainage ca. 555 m1 leveren en aanbrengen damwanden -> Deel damwand is vervallen en daarvoor is een betonconstructie voor terug gekomen ca. 400 m1 leveren en leggen betonnen duikers ca. 15.000 ton leveren en verwerken menggranulaat in bouwwegen ca. 2.400 ton leveren en verwerken van asfalt

26


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming BRM en WRM maken woonwijk incl. Boulevard Hoogh Waalre Opdrachtgever: Gemeente Waalre Uitvoeringperiode: 2011-2013 In een boulevard langs de plas De Meeris in Waalre zijn 57 typen elementen van zelfverdichtend beton verwerkt. Den Ouden Aannemingsbedrijf werkte met een digitaal legplan. De boulevard, een ontwerp van bureau Kragten in Herten, ligt tussen het water en de nieuwe wijk Hoogh Waalre. Den Ouden Aannemingsbedrijf legde in 2012, in drie niveaus aflopend naar het water, vier sierlijke, betonnen bandenlijnen aan van 700 meter. Het uitgevoerde werk betreft bestemmingsplan Hoogh Waalre.

Den Ouden Groep

27


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming Vispassage Vierlingsbeekse Molenbeek Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Uitvoeringperiode: 2012 Het uit te voeren werk is gelegen in Vierlingsbeek in de uiterwaarden van de Maas. In totaal moeten 270 barrières voor vissen worden opgeheven. Tot 2015 pakt het waterschap 50 locaties aan. De 3 grote obstakels naar de Maas zijn Spuisluis Crèvecoeur, Gemaal Van Sasse en Watermolen Vierlingsbeek. De vissen in de Molenbeek in Vierlingsbeek kunnen voortaan ongehinderd verder zwemmen. Door de aanleg van een vispassage kent de beek geen hindernissen meer voor de vissen. De vispassage maakt deel uit van een project om de zijbeken van de Maas weer tot leven te wekken. Hindernissen voor vissen worden opgeruimd en beken krijgen weer hun natuurlijke loop. Daarbij is ook een historisch waterrad in oude glorie hersteld. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit: •  grond ontgraven vervoeren en verwerken; •  aanbrengen van een de Wit passage; •  aanbrengen cascades voor bekkenvistrap; •  bemalingswerkzaamheden; •  plaatsen damwanden.

Den Ouden Groep

28


DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming Herinrichting Mariaveld Opdrachtgever: Gemeente Echt-Susteren Uitvoeringperiode: 2012-2013 Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Mariaveld te Susteren, in de gemeente Echt-Susteren. Het bestaande wegprofiel is aangepast aan de huidige normen. Daarnaast is het groen aangepakt en dat het huidige riool vervangen. Bij de vervanging van het riool is tevens het hemelwater afgekoppeld. De werkzaamheden vonden plaats van begin maart 2012 tot de zomer van 2013. De volgende werkzaamheden werken in hoofdlijnen uitgevoerd: •  het verwijderen van verhardingen; •  opsporen, identificeren en veiligstellen conventionele explosieve (CE); •  het uitvoeren van grondwerken; •  het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden; •  het verwerken van funderingen; •  het aanbrengen van verhardingen; •  het uitvoeren van bijkomende werken.

Den Ouden Groep

29


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac Randweg 's-Hertogenbosch Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch Uitvoeringperiode: 2009 Het uit te voeren werk betreft het opsporen en benaderen van Conventionele Explosieven (OCE) ten behoeve van de aanleg van de Randweg ’s-Hertogenbosch. De zoekopdracht heeft plaatsgevonden naar objecten groter dan 20 mm welke mogelijk CE zijn. De gedeelten die niet gedetecteerd konden worden zijn machinaal met beveiligde graafmachine afgegraven. Deze grond is getransporteerd naar de beveiligde munitie scheidingsinstallatie, hier werd de CE gescheiden van de verstoorde grond en puinresten. De grond is gezeefd op CE groter dan 20 mm. Conform opdracht is het opsporingsgebied middels computerondersteunde oppervlaktedetectie onderzocht met het multi-sondesysteem Vallon in combinatie met de veldcomputer Vallon VFC2-N en GPS ondersteuning, in banen met een onderlinge afstand van 0,5 m¹. Onderstaand is een opsomming gegeven van enkele CE: 21 25pdr Brisantgranaat 3 8cm Brisant mortiergranaat 1 Panzerfaust 30 12 Mortiergranaat van 2” rook 2 4.2” Brisantmortiergranaat 5 20mm Pantserbrand granaat 75 Rookpot van 25pdr rookgranaat 2 Steelhandgranaat 24 5 Nº80 Fosforhandgranaat 71 Staartstuk 3” mortier 34 Staartstuk 4.2” mortier 41 25pdr rookgranaat

Den Ouden Groep

30


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac A4 Steenbergen Opdrachtgever: Combinatie MNO Vervat bv / Haverkort Voormolen bv / Ooms Construction bv Uitvoeringperiode: 2011-2013 In 2013 is de snelweg A4, met twee keer twee rijstroken, opgeleverd. Met de bouw van de 19 kilometer lange weg werd de ontbrekende schakel van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom ingevuld. Bodac heeft hier explosieven uit de Tweede Wereldoorlog opgespoord. Op en langs de helft van het A4-tracĂŠ gelde een 'licht verhoogd risico' op mogelijk kleine explosieven. Zware oorlogsprojectielen zijn er niet naar boven komen, maar wel o.a. een mooie Duitse brisantgranaat van 15 cm. Deze lag met zijn ontsteker pal langs de drainage.

Den Ouden Groep

31


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac Ruilverkaveling Lingewaard Opdrachtgever: J. van de Brand Uitvoeringperiode: 2012-2013 De projectlocatie met daarin het opsporingsgebied is gelegen in de Gemeente Lingewaard en ligt globaal tussen de A325, de Waal en het Pannerdenschkanaal en heeft een oppervlakte van circa 30 hectare.Voor het werk Kavelaanvaardingswerken Overbetuwe Oost van Dienst Landelijk gebied dient Aannemersbedrijf J. van den Brand opsporingswerken naar Conventionele Explosieven (CE) uit te voeren. Omdat Aannemersbedrijf J. van den Brand zelf niet gecertificeerd is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden deze werkzaamheden door Bodac B.V. uitgevoerd. Het heeft bijna 25 jaar geduurd voordat het werk start. De bijzonderheden waren dat er op één plek 40 springrookmortiergranaten 4.2” gevonden zijn en dat er 4 weken gewerkt is op een oppervlak van slechts 2 voetbalvelden, omdat er veel is gevonden! De werkzaamheden vonden plaats van september 2012 tot mei 2013. Onderstaand is een opsomming gegeven van aangetroffen CE: 143 Geschutsmunitie (40 springrookmortiergranaten 4.2”) 328 Mortierstaarten 137 Restant ontstekers 11 Rookpotten 90 Handgranaten 59 stuks + 20kg.Hulzen div. Kardoeszakken mortier 4 AP-Mijnen 100kg. Klein Kaliber Munitie 6 Granaatwerpers 1 Lanceerpijp granaatwerper 3 Staartstuk granaatwerper 9 Geweren 4 Raketten 3 Geweergranaten

Den Ouden Groep

32


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac Herinrichting Westervoortsedijk Arnhem Opdrachtgever: Gemeente Arnhem Uitvoeringperiode: 2011-2013 De voorbereidende werkzaamheden herinrichting Westervoortsedijk te Arnhem zijn afgelopen periode succesvol afgerond. Het betreft het onderzoeken en verwijderen van de nog aanwezige conventionele explosieven en gelijktijdig het saneren van de verontreinigde grond. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door explosieven opsporingsbedrijf Bodac BV. In mei 2011 startten de eerste werkzaamheden voor de latere verbreding van de weg; de sanering van het voormalige gasfabriekterrein, de daarvoor noodzakelijke sloop van enkele panden en het verleggen van kabels en leidingen. De kabelsleuven waren vervuild met verontreinigde grond en zijn vanaf medio april 2012 gelijktijdig met de explosieven opsporingswerkzaamheden gesaneerd. Er zijn diverse explosieven en restanten van explosieven gevonden. Om de veiligheid te garanderen is voor de zekerheid een scheidingsdoek in de sleuven aangebracht, zodat de grens van de veilige en schone grond duidelijk zichtbaar blijft. Onderstaand is een opsomming gegeven van aangetroffen CE. 1 BG van 5,5 inch verschoten (UK) 13 inch Raketmotor (UK) 5 Huls KKM

Den Ouden Groep

33


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac EVZ Rissebeek in Roosendaal Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf M.J. van Uijtert en Zn. Uitvoeringperiode: 2012-2013 Naar aanleiding van een uitgevoerde projectanalyse heeft de gemeente Roosendaal besloten om een detectieonderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) uit te laten voeren ter plaatse van de projectlocatie Ecologische Verbindingszone (EVZ) Rissebeek. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta worden er binnen de projectlocatie graafwerkzaamheden uitgevoerd door F. van Uitert. Voorafgaande aan de graafwerkzaamheden is er onderzoek naar CE uitgevoerd door Bodac. De projectlocatie met daarin het opsporingsgebied is gelegen de Plantagebaan en Haiink ten zuidwesten van Roosendaal in de Gemeente Roosendaal. Tijdens de detectiewerkzaamheden is een opmerkelijke variatie aan munitie artikelen in het opsporingsgebied aangetroffen. In een aantal gevallen was verplaatsing van CE niet mogelijk i.v.m. de toestand waarin het CE of het type ontsteker dat zich op het CE bevond. Deze ontsteker werkt met een tijdmechanisme en is zeer gevoelig voor beweging. Onderstaand is een opsomming gegeven van de aangetroffen CE. 1 Brisantgranaat v. 90 mm USA 1 Brisantgranaat v. 3.7� UK 2 Brisantpantsergranaat v. 7,5 cm Duits 1 Handgranaat Duits 1 Struikeldraadlichtsein 1 Pantsergranaat v. 20 mm 2 Restant hulsbodems 1 Staartstuk van een Mortiergranaat v. 12 cm Duits 1 Brisantgranaat v. 15 cm Duits

Den Ouden Groep

34


DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac N261 Waalwijk – Tilburg Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

BAM N261 Non Stop VOF 2013

De explosieven werden door de medewerkers van explosieven opsporingsbedrijf Bodac BV gevonden aan de Midden-Brabantweg (N261). Deze weg zal worden omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen en krijgt over de gehele lengte 2 maal 2 rijstroken. Door de hoeveelheid die er gevonden is aan explosieven was het niet mogelijk om alles in een keer te laten ontploffen. Het ging om meer dan 30 explosieven die in 2 keer onschadelijk zijn gemaakt. Deze hele weg was tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer. De explosieven komen uit de 2e wereld oorlog.

Den Ouden Groep

35


DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling Dakpark Vierhavenstrip Rotterdam Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeente Rotterdam 2012-2013

Het grootste dakpark van Europa ligt bovenop winkelboulevard Bigshops Parkboulevard aan de Vierhavenstraat in Rotterdam. De inrichting van het dakpark was in handen van aannemer Mostert de Winter, onderdeel van de BAM. Het is een enorm park van een kilometer lang en op negen meter boven straatniveau kun je nu tuinieren! Wat dit Dakpark uniek maakt, is de opeenstapeling van functies op hetzelfde oppervlak. Het geheel bestaat uit een winkelboulevard, een expeditiestraat, een zeekerende dijk die Rotterdam beschermt tegen zeewater en een park op het dak van het complex om een groene impuls aan de omgeving te geven. Het dakpark is opvallend en uniek in Nederland door de afmeting en uitvoering. Het park is 1 kilometer lang, 80 meter breed (80.000 m2) en het hoogste punt is 9 meter. Het park heeft veel groen en is goed bereikbaar vanuit de wijk. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden: Leveren en vervoeren ca. 50.000 m続 Substrado速 (teelgrondmengsel met perliet) Leveren en vervoeren ca. 8.000 m3 construct perliet Beide producten zijn licht van gewicht en dus uitstekend geschikt als licht ophoogmateriaal. De bodem is met speciale grote vrachtwagens aangevoerd. Om het verkeer rond Rotterdam niet te veel te belasten, werd ook in de avonden en 's nachts gereden.

Den Ouden Groep

36


DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval (Drechtsteden) Opdrachtgever: Uitvoeringperiode:

Gemeenten Dordrecht (penvoerder namens vijf gemeenten) 2010-2014 incl. verlenging

Samen met Papendrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en het Sportbedrijf heeft de gemeente Dordrecht een vierjarig contract gesloten met Den Ouden uit Schijndel. Sinds 1 oktober 2010 verzorgt dit bedrijf de verwerking van het groenafval (geen GFT) van de vijf gemeenten en het Sportbedrijf in Dordrecht. Een deel van het groenafval levert duurzame energie op voor 770 huishoudens. De opdracht omvat het kostenefficiënt en op duurzame wijze transporteren en verwerken van gemeentelijk groenafval van vijf gemeenten. De gemeenten willen een deel van hun groenafvalstromen meer milieuvriendelijk afvoeren en laten verwerken. Er is een projectgroep opgericht om aan dit traject gezamenlijk invulling te geven.

De totale omvang van de groenafvalstromen bedraagt ca. 12.000 ton/jaar: Gemeente Alblasserda m  

Naast de milieuwinst door duurzame energie en minder CO2uitstoot, heeft het nieuwe contract ook nog eens een flinke kostenbesparing opgeleverd voor de gemeenten en het Sportbedrijf. De gemeenten besparen door de toename van de volumestroom samen ruim 40%.

Hout-­‐ snippers

Snoeihout schoon  

Snoeihout Grof  hout   gemengd  

Overig groenafval  

Afvalhout  

100

0

0

0

295

0

Dordrecht Papendrech t  

100

500

0

2000

3477

0

100

300

0

600

600

800

Sliedrecht

0

100

60

800

220

500

300

200

0

1000

0

0

600

1100

60

4400

4592

1300

Zwijndrecht

Den Ouden Groep

37


DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval Regio Arnhem Nijmegen (GRAN) Opdrachtgever: Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN), penvoerder voor de 14 gemeenten (in samenwerking met MRA) Uitvoeringperiode: 2012-2014 incl. verlenging De gezamenlijke opdrachtgevers zijn de gemeenten: Druten, Nijmegen, Beuningen, Ubbergen, Wijchen, West Maas en Waal, Reinigingsdienst de Liemers (Zevenaar), Rheden, Arnhem, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Westervoort. Opdrachtnemer GRAN is een nieuw bedrijf waarin ARN (Weurt), Bruins & Kwast (Duiven), Van Iersel (Ravenstein) en Den Ouden (Haps) met elkaar samenwerken. GRAN neemt drie soorten afval van de samenwerkende gemeenten af: plantsoenafval, snoeihout en afvalhout van enkele milieustraten. Een deel daarvan wordt tot groencompost verwerkt. Een ander deel (met name het schone hout) wordt als biobrandstof ingezet. Door deze schaalvergroting van de inzameling en verwerking van het groenafval zijn de gemeenten goedkoper uit. Het gebruik van onder meer hout als brandstof in plaats van fossiele brandstoffen is bovendien beter voor het klimaat. Dit komt doordat bomen en struiken bij de groei CO2 aan de atmosfeer onttrekken. De opbrengst is genoeg voor de energievraag van 1.300 huishoudens.

Den Ouden Groep

De totale omvang van de groenafvalstromen bedraagt ca. 27.500 ton/jaar:

Gemeente

Totaal

Arnhem

5300

Beuningen

1354

Druten

751

Lingewaard

2925

Nijmegen

3560

Overbetuwe

4958

Renkum

1150

Rheden

700

Westervoort

378

West Maas  en  Waal  

724

Wijchen

2801

Doesburg Reinigingsdienst  De   Liemers  

703 2150  

Ubbergen

8 27.462  

38


DEN OUDEN GROEP | Hoofdkantoor Schijndel

Den Ouden Groep

39


DEN OUDEN GROEP | Helmond

Den Ouden Groep

40


DEN OUDEN GROEP | Landerd

Den Ouden Groep

41


DEN OUDEN GROEP | Schijndel

Den Ouden Groep

42


DEN OUDEN GROEP | Haps

Den Ouden Groep

43


DEN OUDEN GROEP | Zegge

Den Ouden Groep

44


DEN OUDEN GROEP | Rosmalen

Den Ouden Groep

45


DEN OUDEN GROEP | Muiderberg

Den Ouden Groep

46


DEN OUDEN GROEP | Contact Den Ouden Groep Hermalen 7 Postbus 12 5480 AA SCHIJNDEL T. 073 – 543 10 00 info@denoudengroep.com www.denoudengroep.com Den Ouden locatie De Vlagheide Vlagheide 6C 5482 NM SCHIJNDEL

Den Ouden locatie De Peel / ROC Gerstdijk 6 5704 RG HELMOND

Den Ouden locatie West-Brabant Rijksweg Noord 8 4735 TX ZEGGE

Den Ouden locatie ‘t Gooi Naarderstraatweg 6 1399 VR MUIDERBERG

Den Ouden locatie Land van Cuijk Beijersbos 2

Den Ouden locatie Maasland Vliertwijksestraat 45A 5244 NH ROSMALEN

Den Ouden locatie Landerd De Peel 1 5411 VD ZEELAND

5443 PL HAPS

Den Ouden Groep

47


Natuurlijk...

Bedrijfspresentatie dog v2 lr  

Den Ouden is actief in technische werken en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens produceren en vermarkten wij bodemverbete...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you