Page 1

Productcatalogus


Colofon Den Ouden Groep is een middelgroot familiebedrijf met diverse locaties verspreid over Nederland. Den Ouden Groep investeert en innoveert in duurzaamheid op het gebied van producten, diensten en relaties. Daarbij spelen kwaliteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Zo heeft Den Ouden heeft o.a. het NTA 8080 certificaat. Hiermee wordt aangetoond dat er op een duurzame manier biomassa wordt geproduceerd, verwerkt, verhandeld en ingezet wordt voor energieopwekking. Den Ouden is verder actief in technische werken en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens worden bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische voeding geproduceerd en vermarkt op basis van groen en (agri-) reststoffen. Natuurlijk‌

Publicatiedatum: September 2013 Hoofd- en eindredactie: Jurgen den Ouden, Jochem Langenhuijzen Fotografie : Bram Saeys, Den Ouden Groep Vormgeving : Mariette van Oort Druk

: Drukkerij NPC

Oplage

: 1.000

Disclaimer

Deze uitgave is tot stand gekomen met informatie uit verschillende bronnen. Diverse organisaties hebben hun medewerking verleend en informatie verstrekt. Den Ouden Groep heeft deze informatie voor zover mogelijk geverifieerd en gecontroleerd, we kunnen echter geen verantwoording dragen voor fouten en consequenties daarvan. Š 2013, Den Ouden Groep

Deze brochure kan tevens worden gedownload via www.denoudengroep.com


Inhoudsopgave

Bodemverbeteraars Substrado® 4 Substrado® Base 5 Substrado® Daktuin ® 6 Substrado Fruitteelt 7 Substrado® Molm Bomenvoeding 8 Bomengrond Bomenzand 9 10 RIWI® Boomsubstraat Hoogwaardige teelaarde 11 Compostproducten Gecertificeerde compost 12 Humuscompost 13 Bladcompost / Bladmulch 14 Boxcompost / Stalstrooisel 15 Tuinturf 16

Bodembedekkers Gecomposteerde houtsnippers Boomschors Bos-chips

17 18 19

Biomassa Biomassa Biofiltermateriaal

20 21

Granulaten Substrado® Granulaat Bomengranulaat Grauwacke Construct Perliet Lava (16-32)

22 23 24 25

Organische meststoffen

26

Contact

27

3


Bodemverbeteraars

Substrado Base ®

Substrado® Base is de algemene handelsnaam voor het groeimedium op maat voor u gemaakt. Daarnaast zijn er voor specifieke toepassingen Substrado® producten op merknaam zoals Substrado® Daktuin en Substrado® Fruitteelt. Substrado® Base wordt gemaakt van hoogwaardige grondstoffen zoals omschreven in het Substrado® concept waardoor onderstaande voordelen van toepassing zijn.

Voordelen • Evenwichtig aanbod van voedingsstoffen • Goede wateropnamecapaciteit • Verhoogt het luchtgehalte in de bodem • Uitstekende eigenschappen door lichte en

luchtige structuur

• Gegarandeerd onkruidvrij

Toepassingsgebieden • Groeimedium in grote plantbakken • Aanvulgrond bij het wegdrukken van vollegronds

planten in pot

• Bodemverbetering voor perk en bloembedden • Bodemverbetering bij de aanplant van hagen voor

4

een betere en uniforme aanslag

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Base Droge stof

35-45%

Organische stof

30-40%

Stikstof

6,0-7,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

4,0-5,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

4,5-6,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

1,5-2,5 kg/ton d.s.

pH

5,5-6,5

EC

0,5-1,0 mS/cm


Bodemverbeteraars

Substrado Daktuin ®

Substrado® Daktuin heeft een laagsoortelijk gewicht en een hoge voedingsgraad. Met een temperatuur- en geluidsisolerende werking en een open structuur is dit recept geschikt voor zettingsgevoelige gebieden, daktuinen en groene wanden. Substrado® Daktuin kan geproduceerd worden naar de specifieke behoefte van onze klanten.

Voordelen • Lichtgewicht substraat • Hoog waterbergend vermogen • Isolerende werking (ook van geluid) • Gegarandeerd onkruidvrij

Toepassingsgebieden • Zettingsgevoelige gebieden • Daktuinen • Groene wanden

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Daktuin Droge stof

40-50%

Organische stof

25-35%

Stikstof

5,0-6,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

6,0-7,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

5,0-7,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

2,0-3,0 kg/ton d.s.

pH

5,0-6,0

EC

0,5-1,0 mS/cm

5


Bodemverbeteraars

Substrado Fruitteelt ®

Substrado® Fruitteelt is een stabiel en homogeen groeimedium dat de beworteling van uw fruitplanten stimuleert. Met een evenwichtig aanbod van voedingsstoffen zorgt dit bijzondere Substrado® recept een snelle en gelijkmatige groei van uw planten. Substrado® Fruitteelt wordt samengesteld uit keurcompost, tuinturf, perliet en diverse additieven. Wij maken het product geheel naar uw wensen voor een optimaal resultaat.

Voordelen • Sneller weggroeien van nieuwe aanplant • Stimuleert de beworteling • Gemakkelijke aanplanting door luchtige structuur • Kostenbesparend door snelle toepasbaarheid • Stimuleert gelijkmatige groei

Toepassingsgebieden • Fruitteelt nieuwe aanplantingen

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Fruitteelt

6

Droge stof

55-65%

Organische stof

45-55%

Stikstof

8,0-10,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

3,0-4,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

4,0-5,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

3,0-4,0 kg/ton d.s.

pH

5,5-6,0

EC

0,5-1,5 mS/cm


Bodemverbeteraars

Substrado Molm ®

Substrado® Molm is een mengsel dat de bodemstructuur verbetert. Het wordt gemaakt van keurcompost, veensoorten, champost en diverse mestsoorten. Door Substrado® Molm op te mengen met bestaande grond, wordt een volledig gevoede bodem gecreëerd.

Voordelen • Structuurverbetering van de grond • Ideaal als plantenvoeding bij opmenging in het plantgat • Geeft het bodemleven de structuur die het nodig heeft • Geeft over een langere periode voeding af

Toepassingsgebieden • Tuinaanleg • Sierplantsoenen • Aanplanting van bomen • Infratechniek

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Molm Droge stof

40-50%

Organische stof

40-50%

Stikstof

9,0-11,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

5,0-6,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

11,0-12,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

4,0-5,0 kg/ton d.s.

pH

6,0-6,5

EC

4,5-5,5 mS/cm

7


Bodemverbeteraars

Bomengrond Bomengrond is een mengsel van zwarte grond en natuurcompost. Het biedt een goede basis voor het zetten en groeien van bomen. Een stabiele verankering en gezonde wortelgroei zijn het resultaat. Bomengrond bevat belangrijke voedingsstoffen voor uw boom en brengt balans in de bodem door de goede structuur. Ideaal voor het planten van bomen in open grond, maar bomengrond kan ook uitstekend gebruikt worden om de bodem te egaliseren en aan te vullen.

Voordelen • Direct beplantbaar • Geen bijbemesting nodig • Grote wateropslagcapaciteit • Goede verankering en gezonde wortelgroei van uw boom • Ideaal voor groeiplaatsverbetering in de open grond • Conform de Standaard RAW bepalingen (CROW)

Toepassingsgebieden • Groenvoorziening • Tuinaanleg • Cultuurtechniek • Infratechniek

Gemiddelde samenstelling

Bomengrond

8

Organische stof

4,0-7,0%

Lutum

4,0-7,0%

CaCO3

<0,5 %

C/N-quotient

20-30

M(50)

180-300

D60/D10

5-20

pH

4,8-7,0%

EC

max 1,0 mS/cm


Bodemverbeteraars

Bomenzand Bomenzand is eentoppig, wat de water- en luchthuishouding ten goede komt. Bomenzand is dankzij haar eentoppigheid een uitstekend product om toe te passen als mengsel tussen bestrating en beplanting van de bodem. Bomenzand is RAG gecertificeerd en biedt u daarom de garantie dat het product aan hoogwaardige kwaliteitseisen voldoet.

Voordelen • Geen verdichting/vernauwing van de bodem door eentoppigheid • Hoog humusgehalte ten aanzien van organische stof • Hoog waterdoorlatend vermogen • Voldoende draagkracht voor onder bestrating • Conform de standaard RAW bepalingen (CROW)

Toepassingsgebieden • Groenvoorziening • Sportterreinen • Cultuurtechniek • Infratechniek

Gemiddelde samenstelling

Bomenzand 300

500

Organische stof

3,5-5,0% 3,5-5,0%

Lutum

1,0-4,0% 1,0-4,0%

CaCO3

<1,5 <1,0

C/N-quotient

20-30 20-30

M(50)

230-370 420-575

D60/D10

2,5 3,0

pH

5,0-7,0% 5,0-7,0%

EC

max 1,0 mS/cm max 1,0 mS/cm

9


Bodemverbeteraars

RIWI Boomsubstraat ®

RIWI® Boomsubstraat is zeer geschikt als groeiplaatsverbetering voor bomen in zwaarder belaste gebieden zoals parkeerterreinen en wegen. Het maakt de grond hard, maar door de aanwezigheid van een soort grondwapening wordt de gronddruk opgevangen en verdeeld, zodat bomen er prima in kunnen groeien. Het is samengesteld uit diverse producten o.a. lavastenen, daardoor wordt een optimale groeisituatie van boomwortels gegarandeerd met betrekking tot doorwortelbaarheid, luchttoevoer, capillaire werking en wateropnemend vermogen. Hierbij blijft het boomsubstraat een voldoende draagkracht (CBR>50%) behouden, om een langdurige standvastigheid te garanderen.

Voordelen • Grote draagkracht / verdichtbaar • Rijk aan voedingsstoffen • Voldoende ruimte voor wortelgroei • Direct beplantbaar • Geen bijbemesting nodig • Voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit • Ontwikkeld conform Duitse FLL-richtlijnen • Voldoet aan eisen steenmengsels onder

verhardingslagen (RAW-bepalingen)

• Wordt geproduceerd onder fabrikant-eigen verklaring

Toepassingsgebieden • Bomen in stedelijke gebieden • Civiel- en cultuurtechnische werken • In bestrating/asfalt al dan niet zwaar belast

Gemiddelde samenstelling

RIWI® Boomsubstraat

10

Droge stof

75-95%

Organische stof

2,0-5,0%

Stikstof

0,5-6,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

0,5-6,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

1,0-25,0 kg/ton d.s.

pH

6,5-8,5%


Bodemverbeteraars

Hoogwaardige teelaarde Hoogwaardige teelaarde (tuinaarde) is een goede basis voor uw plant en verbetert de structuur van de bodem. Het is met zorg samengesteld en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en/of organische aard. Teelaarde is nog onbemest en kan, indien nodig, worden opgemengd met één van onze compostproducten en/of meststoffen.

Voordelen • Verbetert de bodemstructuur • Kan bijgemest worden met diverse compostproducten • Vrij van verontreinigingen • Verschillende gradaties mogelijk

Toepassingsgebieden • Infratechniek • Cultuurchniek • Gazon • Speelweiden • Sierplantsoenen • Akkerbouw

Gemiddelde samenstelling

Teelaarde Droge stof

65-75%

Organische stof

<10,0%

pH

6,5-7,5

11


Bodemverbeteraars

Gecertificeerde compost RHP compost is milieuvriendelijk en beperkt het gebruik van kunstmest. Het product is een uitstekend alternatief als vervanger voor veen. Het RHP certificaat is het keurmerk voor substraten en substraatgrondstoffen. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van het product. Keurcompost is het productkeur voor groencompost gecertificeerd door de BVOR. Door de levering van keurcompost is de kwaliteit van het product gegarandeerd. Door toepassing van dit product droogt de bodem minder snel uit en wordt het vocht en de voedingsstoffen beter vast gehouden.

Voordelen RHP compost • Goedkoper alternatief dan veen • Betere voedingswaarde dan veen • Cradle to cradle product

Voordelen keurcompost • Gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen • Optimale opname van voedingsstoffen • Geen uitspoeling van voedingsstoffen • Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen

Toepassingsgebieden • Boomkwekerij • Groenvoorziening • Akkerbouw

Gemiddelde samenstelling

RHP compost Keurcompost

• Groenteteelt • (Glas)tuinbouw

12

Droge stof

55-65% 55-65%

Organische stof

30-38% 25-32%

Stikstof

8,5-10,5 kg/ton d.s.

7,5-11,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

3,5-5,0 kg/ton d.s.

3,5-5,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

6,5-8,5 kg/ton d.s.

5,0-9,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

2,0-3,5 kg/ton d.s.

2,5-4,0 kg/ton d.s.

pH

7,5-8,5 7,0-7,7

EC

1,0-1,8 mS/cm

1,2-2,0 mS/cm


Bodemverbeteraars

Humuscompost Humuscompost is een droog en rul product dat het bodemleven verhoogd. Humuscompost is Control Union gecertificeerd en kan dus ook geleverd worden aan de biologische kweker en teler.

Voordelen • Verbertert de structuur van de bodem • Verbetert de stabiliteit van de bodem • Vermindert verslemping • Vermindert stuifgevoeligheid

Toepassingsgebieden • Boomkwekerij • Groenvoorziening • Tuinaanleg • Akkerbouw • Groenteteelt • (Glas)tuinbouw

Gemiddelde samenstelling

Humuscompost Droge stof

60-75%

Organische stof

22-30%

Stikstof

5,0-7,5 kg/ton d.s.

Fosfaat

2,0-3,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

3,0-6,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

1,5-3,0 kg/ton d.s.

pH

6,5-7,5

EC

0,5-1,6 mS/cm

13


Bodemverbeteraars

Bladcompost / Bladmulch Bladcompost verbetert de structuur en geeft een impuls aan het bodemleven. Wanneer het aangebracht is als mulchlaag gaat het verdamping en de groei van onkruid tegen. Daarnaast voorkomt Bladcompost het dichtslaan van de bodem veroorzaakt door regenval. Bladmulch heeft overeenkomende eigenschappen met bladcompost. Groot voordeel van Bladmulch is dat het bescherming biedt tegen ziektes en schimmels zoals Cylindrocladium en Volutella die het blad aantasten.

Voordelen • Vasthouden van vocht- en voedingsstoffen • Voorkomt verslemping • Vermindert onkruid • Vermindert uitdroging • Bescherming tegen ziektes en schimmels • Mechanisch verdeelbaar en eenvoudig

aan te brengen

Toepassingsgebieden • Groenaanleg • Tuinen • Sierplantsoenen • Buxusteelt

14

Gemiddelde samenstelling

Bladcompost

Bladmulch

Droge stof

50-60% 35-40%

Organische stof

25-33% 55%

Stikstof

5,0-7,5 kg/ton d.s.

4,0-5,5 kg/ton d.s.

Fosfaat

2,0-3,5 kg/ton d.s.

1,5-2,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

3,0-6,0 kg/ton d.s.

2,0-3,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

1,5-3,0 kg/ton d.s.

1,0-2,0 kg/ton d.s.

pH

6,0-7,5 6,0-7,5

EC

1,0-2,0 mS/cm

1,5 mS/cm


Bodemverbeteraars

Boxcompost / Stalstrooisel Boxcompost is in diverse fracties verkrijgbaar en is een mooi alternatief voor koebedden in de diepstrooiselboxen. Dit product is meerdere malen positief getest op de afwezigheid van de klebsiella bacterie. Stalstrooisel kan toegepast worden in vrijloopstallen. Deze producten vergroten het comfort voor de koeien. De dieren kunnen beter opstaan en ze worden leniger in de hakken, wat hun gang naar hun voer bevordert. Een koe die meer eet, heeft minder kans op een negatieve energiebalans.

Voordelen • Vergroot het welzijn van koeien • Vermindert de kans op slepende melkziekte,

klauwproblemen, mastitis/uierontsteking

• Verrijkt de natuurlijke mest • Goedkoop alternatief voor zaagsel en stro • Eenvoudig toepasbaar • Onkruidvrij

Toepassingsgebieden • Boxen • Vrijloopstallen

Gemiddelde samenstelling

Boxcompost

Stalstrooisel

Droge stof

55-65% 60-75%

Organische stof

25-32% 28-38%

Stikstof

7,5-11,0 kg/ton d.s.

5,0-7,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

3,5-5,5 kg/ton d.s.

2,0-3,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

5,0-9,0 kg/ton d.s.

3,0-6,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

2,5-4,0 kg/ton d.s.

1,5-3,0 kg/ton d.s.

pH

7,0-8,0 6,5-7,5

EC

1,2-2,0 mS/cm

0,8-2,0 mS/cm

15


Bodemverbeteraars

Tuinturf Tuinturf verhoogt de hoeveelheid organische stof in de grond. Hierdoor wordt de bodem luchtiger en kunnen de wortels van uw planten zich beter ontwikkelen. Tuinturf biedt een gezonde basis voor zuurminnende planten op zand- en kleigrond.

Voordelen • Stimulering voor zuurminnende planten • Natuurlijk product

Toepassingsgebieden • Tuinaanleg • Sierplantsoenen • Groenvoorziening

Gemiddelde samenstelling

Tuinturf

16

Droge stof

25%

Organische stof

91%

pH

3,5

EC

<0,4 mS/cm


Bodembedekkers

Gecomposteerde houtsnippers Gecomposteerde houtsnippers zijn perfect te gebruiken als afdekmateriaal. Ze bieden een beschermende werking tegen vorst, wind en onkruid. Gecomposteerde houtsnippers hebben een langdurige werking en gaan minimaal twee seizoenen mee.

Voordelen • Onkruidwerend • Verbetering van organisch stofgehalte • Toename (micro)biologische activiteit • Vermindering van wind- en watererosie

Toepassingsgebieden • Boomteelt • Blauwe bessen • Groenaanleg

Gemiddelde samenstelling

Gecomposteerde houtsnippers Droge stof

50-60%

Organische stof

75-85%

Stikstof

2,5-5,0 kg/ton d.s.

Fosfaat

1,0-2,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide

2,0-5,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide

0,5-2,0 kg/ton d.s.

pH

7,0-7,5

EC

1,1-2,0 mS/cm

17


Bodembedekkers

Boomschors Boomschors als bodembedekker is 100% natuurlijk. Het remt de groei van onkruid en beschermt uw planten tegen kou en vorst. Het voorkomt in grote mate uitdroging van de grond, gaat jarenlang mee en is decoratief. Daarnaast is boomschors gemakkelijk toe te passen.

Voordelen • Gemakkelijk te gebruiken • Onkruidwerend • Beschermend tegen vorst • Voorkomt uitdroging van de bodem

Toepassingsgebieden • Kwekerijen • Tuinaanleg • Speeltuinen • Biofilters

Gemiddelde samenstelling

Boomschors

18

Gemiddelde

0-80 mm

Laagdikte

< 300 mm

Vrije valhoogte

<3.000 mm


Bodembedekkers

Bos-chips Het gebruik van bos-chips heeft vele voordelen. De bodem blijft vochtig en droogt niet uit. Daarnaast zorgen de bos-chips voor een beschermlaag van de bodem. En bos-chips ogen fris, verzorgd en natuurlijk.

Voordelen • Bodem behoudt vocht • Onkruidwerend • Beschermingsmateriaal • Voorkomt uitdroging van de bodem

Toepassingsgebieden • Tuinaanleg • Dierenweiden

Gemiddelde samenstelling

Bos-chips Gemiddelde

10-50 mm

Laagdikte

< 300 mm

19


Biomassa

Biomassa Biomassa wordt gebruikt voor energieopwekking. Het is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Wij leveren biomassa in de vorm van shreds en chips. Uiteraard zijn deze vrij van verontreinigingen en in verschillende gradaties verkrijgbaar. Wij kunnen onder NTA 8080 leveren hetgeen een duurzame oorsprong van het hout garandeert.

Voordelen • Continu leverbaar • Homogene kwaliteit • CO2-neutraal geproduceerd • Draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot

Toepassingsgebieden • Elektriciteitscentrales • Houtkachels

Gemiddelde samenstelling

Biomassa

Chips

Shreds

Droge stof

25-55%

40-60%

As

1,0-3,0%

6,0-15,0%

Netto calorische 10.00-16.000 7.000-12.000 waarde (onbewerkt) kJ/kg kJ/kg

20


Biomassa

Biofiltermateriaal Biofiltermateriaal is een verzamelnaam voor producten van organische herkomst. Deze worden succesvol toegepast in installaties voor het zuiveren van lucht wanneer het gaat om ‘geur’. Wij leveren biofiltermateriaal van onder andere; gereten wortelhout, Franse-, of inlandse schors, stamhoutchips, kokos, chunks, al dan niet gemengd met turf en heide. Maar ook mengsels of andere klantspecifieke biofiltermaterialen worden door ons ‘op maat’ gemaakt. De verschillende producten kunnen op zichzelf, maar ook in combinatie met elkaar worden ingezet om zo het beste op de specifieke situatie in te spelen. Bij de productie van biofiltermateriaal wordt gelet op een groot contactoppervlak bij een zo laag mogelijke weerstand.

Voordelen • Hoge dichtheid • Goede watervasthoudende capaciteit • Groot oppervlak voor micro-organismen • Goed uitgebalanceerde toevoer van voedingsstoffen • Lage filterweerstand • Goede absorberende eigenschappen • Lange levensduur

Toepassingsgebieden • Biofilters

21


Granulaten

Substrado Granulaat ®

Substrado® Granulaat is een mengsel van diverse granulaten en uitstekend geschikt als funderingslaag in wegconstructies en als ophoogmateriaal in zettinggevoelige gebieden. Het is een milieuvriendelijk en duurzaam product, omdat het geen delfstof maar een samengesteld product op basis van secundaire bouwstoffen is. Met een volumegewicht van ca. 700-800 kg/m3 (los gestort) is het product een goed alternatief voor bims. Naast levering van Substrado® Granulaat kunnen wij ook vulkanisch gesteente leveren zoals o.a. Lava, Grauwacke, Contruct Perliet en diverse producten op maat.

Voordelen • Secundaire bouwstoffen • Goede waterdoorlatendheid • Goed draagvermogen • Een milieuvriendelijk product • Vrij toepasbaar conform besluit bodemkwaliteit • Goed alternatief voor bims

Toepassingsgebieden • Civiel- en Cultuurtechnische werken • Weglichamen en funderingen op een ondergrond

met een gering draagvermogen

• Aanvullen van rioleringssleuven • Licht ophoogmateriaal Gemiddelde samenstelling

Substrado® Granulaat Dichtheid onverdicht droog materiaal Korrelgrootte d/D

0/8

Korrelvorm

hoekig

Certificaten

Partijkeuring conform besluit bodemkwaliteit (vrij toepasbaar)

CBR waarde (%)

30-40% 3

Maximale proctordichtheid (kg/m )

22

700-800 kg/m3

900-1000 kg/m3


Granulaten

Bomengranulaat Grauwacke Bomengranulaat is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen, fietspaden en parkeerplaatsen (verkeersklasse 1 t/m 5). De bomengranulaat heeft als basis Grauwacke-breuksteen en gerijpte klei en biedt in omstandigheden waarin het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk. Het is een 100% natuurlijk gebroken duurzaam gesteente en voldoet aan vigerende milieuclassificatie conform het Besluit Bodemkwaliteit (Bkk).

Voordelen • Goede water- en luchthuishouding • Groot poriënvolume • Hoge draagkracht • Capillaire werking • Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk) • Geen ontmenging

Toepassingsgebieden • Boom- en plantvakken nabij zwaar belaste wegen • Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen • Infratechniek

Gemiddelde samenstelling

Bomengranulaat Grauwacke Poriënvolume

>35%

CBR waarde bij een proctordichtheid van 100%

>55%

Eenpuntsproctordichtheid Droge dichtheid bij een verdichtingsgraad van 95% Droge dichtheid van de steenfractie

>1775 kg/m3 1620 kg/m3 ±2625 kg/m3

23


Granulaten

Construct Perliet Construct Perliet bestaat uit kleine lichte minerale bolletjes die uit vulkanisch gesteente zijn gemaakt. In elk korreltje bevinden zich veel cellen (poriën) die met lucht zijn gevuld. Construct Perliet is vanwege de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het milieuvriendelijke natuurproduct uitstekend toepasbaar als ophoogmateriaal. Daarnaast zorgt het product voor een goed waterdoorlatend vermogen.

Voordelen • Zeer licht van gewicht • Uitstekend geschikt als ophoogmateriaal • Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk) de Duitse FFL-richtlijnen • Goed waterdoorlatend en -vasthoudend vermogen

Toepassingsgebieden • Zettingsgevoelige gebieden • Ophogen van terreinen • Aanvullen van rioleringsleuven • Sportvelden en golfterreinen • Manege- en paardenbakken

Gemiddelde samenstelling

Construct Perliet Volume gewicht Droge stof Eff. hoek van inwendige wrijving Effectieve Cohesie

24

400-500 kg/m3 35-40% 22º 67 kN/m2


Granulaten

Lava (16-32) Lava is de substantie die vrij komt tijdens een eruptie van een vulkaan en is de meest vruchtbare grond die er is! Vaak is er in de bodem een tekort aan zwavel, zink, selenium, koper en kobalt, maar Lava vult deze tekorten aan en is dus een geschikte bodemverbeteraar. Lava dient als voedingsstofbinder en werkt als een ionenwisselaar in het complexe systeem van de uitwisseling van voeding tussen bodem en plantenwortels. Lavakorrels zijn heel luchtig en poreus, uitstekend voor in de potgrond of als bodemverbeteraar. Het product verlucht op een uitzonderlijke manier de zware grond, en dit voor meerdere jaren. Lava zorgt voor een betere drainering. Lava is voor vele toepassingen geschikt voor zowel civieltechnische als cultuurtechnische toepassingen en is verkrijgbaar in diverse gradaties.

Voordelen • Goed waterdoorlatend en -vasthoudend vermogen • Nimmer verrottende mulchlaag • Zuiverend vermogen (filter) • Dynamisch • Vorstbeschermend • Geluidsreducerend • Soortelijk gewicht ca. 1.200-1.400 kg per m3 (los gestort) • Voldoet aan Duitse FFL-richtlijnen

Toepassingsgebieden • Civiel- en Cultuurtechnische werken • Infiltratievoorzieningen • Land- en tuinbouw • Sportvelden • Golfterreinen • Speeltuinen • Manege- en paardenbakken

25


Fertiplus

r

ve Te r k ve ri n jg s ba ar

n s aa ve g b Te r ij rk

ve

Organische (minerale) meststoffen ®

Fertiplus ® is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm en wordt geproduceerd van gefermenteerde pluimveemest. Het organisch materiaal bestaat grotendeels uit humuszuurstructuren die de in de grond aanwezige mineralen deblokkeren. Hierdoor komen mineralen geleidelijk beschikbaar voor opname door de wortels van planten. Fertiplus ® bevat niet alleen de voedingsstoffen en mineralen die de plant nodig heeft, maar zorgt ook voor de vereiste organische stof.

Activit Voor de biologische teelt is de organische meststof Activit uitermate geschikt als stikstof- en basismeststof. Bewezen is dat door het gebruik van de korrel de productie toeneemt. Activit bevat niet alleen de voedingsstoffen en mineralen die de plant nodig heeft, maar zorgt ook voor de vereiste organische stof. Activit is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm. Eventuele ziektekiemen of onkruidzaden worden gedood door middel van een speciaal proces van fermentatie en drogen.

Samengestelde organische meststof Topmix Topmix is een samengestelde organische korrel. Topmix is een perfect gedoseerde korrel en/of geschikt voor een fosfaatarme bodem. De combinatie van een hoogwaardige organische stof en fosfaat, dat geleidelijk wordt afgegeven aan de plant, garandeert de best mogelijke oplossing voor uw plant en bodem. Topmix stimuleert de wortelvorming, zaadvorming en afrijping door het hoge fosfaatgehalte. Het is speciaal ontwikkeld voor fosfaatarme en sterk alkalische gronden. Topmix wordt geproduceerd van gefermenteerde pluimveemest. Het is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm. Een aantal van de Topmix producten zijn gecertificeerd voor biologische teelten.

Vloeibare meststoffen Vloeibare meststoffen, waarvan sommige met biologische ingrediënten, bieden verschillende voordelen. Deze vloeistoffen zijn tot een nauwkeuriger bemesting in staat. De samenstelling en dosering kan exact worden bepaald. Het uitgebreide assortiment van vloeibare meststoffen die uit de Topmix serie beschikbaar zijn, bieden de juiste oplossing voor alle groenten, fruit, graan en gazon. De vloeibare meststoffen kunnen ook worden gebruikt in de retailmarkt.

Onze vloeibare meststoffen: • Topmix-LIQ NPK 15-0-0 • Topmix-LIQ NPK 2-1-8 MgO 0.6 • Topmix LIQ NPK 0-15-3 OM-25 • Topmix LIQ-6 Magnesium

Ferm O Feed onderscheidt zich door het produceren van een groot productassortiment, zodat in de behoefte van elke klant kan worden voorzien. Wilt u meer informatie over de producten? Kijk op onze website www.fermofeed.com of vraag de uitgebreide productencatalogus aan via sales@fermofeed.com We werken met de volgende Nederlandse distributeurs: Harm-Jan Riemens Accountmanager Akkerbouw Tel.: 06 22 69 23 88 E-mail: riemens@wesemael.nl

26

Jaap Lubbersen Productspecialist meststoffen Tel.: 0174 44 63 15 E-mail: jaap.lubbersen@brinkman.nl

Mans de Boer Accountmanager Tel.: 0475 49 80 80 E-mail: klantenservice@agerland.nl


Contact 1

Den Ouden Groep - hoofdkantoor

• Hermalen 7 Postbus 12, 5480 AA Schijndel T (073) 543 10 00 F (073) 549 83 60 E info@denoudengroep.com www.denoudengroep.com www.fermofeed.com www.bodac.nl

2

Locatie Vlagheide

• Vlagheide 6c, 5482 NM Schijndel

3

Locatie Land van Cuijk

• Beijers bos 2, 5443 PL Haps

4

Locatie West-Brabant

• Rijksweg Noord 8, 4735 TX Zegge

5

Locatie De Peel/ROC

• Gerstdijk 6, 5704 RG Helmond

6

Locatie Het Gooi

• Naarderstraatweg 6, 1399 VR Muiderberg

7

6

Locatie Maasland

• Vliertwijksestraat 45-a, 5244 NH Rosmalen

3

7 4

1 2 5

27


Natuurlijkâ&#x20AC;Ś

Productcatalogus Den Ouden  

In deze productcatalogus vindt u informatie over de producten van Den Ouden, zoals bodemverbeteraars, bodembedekkers, compostproducten, biom...

Advertisement