Page 1

GRIENDENCOLLEGE DĂŠ vmbo-school waar je een vak leert waarmee je aan de slag kunt.

2013

Kom kennismaken met onze school! Doe dagen voor groep 8 Open avond voor ouders en toekomstige leerlingen

Onze sectoren

Techniek, Zorg & Welzijn of Handel & Administratie

vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo theoretische leerweg

Een uitgave van het Griendencollege in Sliedrecht


Sterk punt #10: Ons gebouw is nieuw, mooi en functioneel.


#voorwoord

« Persoonlijk, betrokken en vakgericht

Dhr. H.J. van Noordenne

Met trots presenteren wij u het

Het Griendencollege, dé vmbo-school voor: de basisberoepsgerichte, de kader-

Griendencollege in Sliedrecht, de

beroepsgerichte en de theoretische leerweg. Wij zijn een school waar de

gedisciplineerde vmbo-school met

leerling leert ontdekken in welke richting hij/zij later wel óf juist niet wil gaan

heldere normen en waarden. Het

werken: Handel & Administratie, Zorg & Welzijn of Techniek. Natuurlijk kan de

bedrijfsleven en de instellingen in de

leerling ook in onze professionele keuken en in ons restaurant ervaring opdoen.

regio zijn sterk betrokken bij en verbonden met onze school. Deze

Het komend schooljaar is er op het Griendencollege plaats voor

betrokkenheid ziet u terug in de

maximaal 125 nieuwe eerstejaars leerlingen. Wij geloven in een kleine school.

belofte van het Griendencollege: wij zijn dé school waar je een vak leert waarmee je aan de slag kunt.

“Dé school waar je een vak leert waarmee je aan de slag kunt”

Dit magazine hebben wij kunnen maken met steun van vele bedrijven, instellingen en de

Een school waar iedereen uw kind kent, van administratief medewerker tot de

gemeente.

vakdocent. Een school die weet dat een vmbo-leerling deze aandacht nodig heeft, bereidt zich samen met leerlingen en ouders in vier jaar tijd voor op een vervolgopleiding en een baan. Een school voor beroepsonderwijs kan niet zonder relatie met de praktijk. Hiervoor werken wij nauw samen met bedrijven en instellingen die hun verbondenheid hebben uitgesproken met onze school. Zij hebben zich verenigd in de Vrienden van de Grienden. Die verbondenheid uit zich in in gastlessen, stages, brede ondersteuning en bedrijfsbezoeken. Ook denken bedrijven mee over de inhoud van het lesprogramma. Als een leerling na vier jaar een diploma heeft behaald, garanderen veel Vrienden van de Grienden een baan - dus een baangarantie! -, in combinatie met een mbo-opleiding. Het Griendencollege is een veilige, kleinschalige en overzichtelijke school. Onderwijs is ons vak, leerlingen zijn onze passie en wij zijn trots op ons nieuwe, mooie en functionele schoolgebouw. Ik nodig u/jou van harte uit voor een kennismaking met de school. Ons team is toegankelijk voor ouders en leerlingen en wij staan open voor vragen en suggesties. In het bijzonder bent u welkom tijdens onze open avond op donderdag 14 februari 2013. Dhr. H.J. van Noordenne, directeur-bestuurder  evannoordenne@griendencollege.nl

Griendencollege.nl

003


#inhoudopgave

Inhoudsopgave “Iedereen is altijd welkom hier”

terk

s en sam ” ons aties ken prest a ij m er “W r de le voo

leinschalig en elijk”

“Ge m bek otive e wa me rde e n pro fes vaksio nal s”

“Alle medewerkers vormen een sterk team”

“Ik weet nu pas écht wat ik later wil worden”

010

Koken en catering

012

Ons zorgplein

“Een gedisciplineerde school met heldere waarden en normen”

“Ik doe hier veel praktijkervaring op!”

008

“Ee fun n nieu ctio w nee , mo l ge oi e bou n w”

“Mijn mentor weet precies wat ik nodig heb”

Onze 10 sterke punten

School en topsport Hoe combineren leerlingen hun sportieve ambities met school?

030 Ons techniekplein

032

Kies je voor techniek, kies je voor het Griendencollege! Ook voor meisjes!

// colofon De Griendengids 2013 is een uitgave van het Griendencollege in Sliedrecht.

004

Griendencollege.nl

Huis-aan-huis verspreid in Alblasserdam, Brandwijk, Bleskensgraaf, Giessenburg, Goudriaan, HardinxveldGiessendam, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas, Sliedrecht en Wijngaarden

ONTWERP EN DRUK Devaca - Creative Support

VERSPREIDING Relipost, HardinxveldGiessendam

FOTOGRAFIE Richard van Hoek, Kino Soest

BEZOEKADRES Prof. Kamerlingh Onneslaan 109 3362 VE Sliedrecht

EINDREDACTIE Marieke Willems

Tel. 0184 - 41 33 90

POSTADRES Postbus 85 3360 AB Sliedrecht INTERNET info@griendencollege.nl www.griendencollege.nl


#contactpersonen

Wie is wie op het Griendencollege?

&meer:

Directeur-bestuurder Dhr. H.J. van Noordenne

#007

 evannoordenne@griendencollege.nl

Wethouder dhr. H. Tanis #010 MR en LR

Plaatsvervangend directeur Meneer Huisman

#016

 jhuisman@griendencollege.nl

Oud leerling Elvira Mosterdijk

034

#018 Gezichten van onze school #020

Loopbaanoriëntatie

Zorg en ondersteuning

Leerjaarcoördinatoren 1: Mevrouw Sterrenburg  lsterrenburg@griendencollege.nl

2: Meneer Vermeer  mvermeer@griendencollege.nl

#024

3: Meneer Huisman

Vier jaar vmbo

 jhuisman@griendencollege.nl

#035

4: Mevrouw De Bijl

Onze zorgcoördinator

 mdebijl@griendencollege.nl

#036 Reken- en taalbeleid

Loopbaanbegeleiding Mevrouw Van Belzen

#040

 lob@griendencollege.nl

Klas 1A #041 Zo vader zo zoon?

044

Ons handelsplein

Examensecretaris Mevrouw Willems  mwillems@griendencollege.nl

Beleidsmedewerker Mevrouw Hubers  ehubers@griendencollege.nl

Receptie Mevrouw Baxewanos  ibaxewanos@griendencollege.nl

Mevrouw Van de Minkelis  avandeminkelis@griendencollege.nl

Onze docenten #043 Vrienden van de Grienden #046 Christelijke identiteit #047 Oud leerling Frank Waals #054

048

 gvangilst@griendencollege.nl

Samenwerking met regionale bedrijven en instellingen Lees er meer over op pagina’s

Berlijn, Ardennen en Roemenië #056 Onze theoretische leerweg #058 Voorzitter bestuur

Directiesecretariaat Mevrouw Van Gilst

#015 #017 #022 #038 #039

ASVZ/Carante Groep Drechtstreek IHC Merwede Bakker Sliedrecht Tablis Wonen

Leerlingenadministratie Mevrouw Van den Herik  rvandenherik@griendencollege.nl

Roosterzaken / Financiën Meneer Warringa  kwarringa@griendencollege.nl

Conciërges Meneer Van Eijl Mevrouw De Ruiter

Griendencollege.nl

005


Spring je toekomst in! DOE DAGEN

OPEN AVOND

Voor leerlingen van groep 8

Voor leerlingen en ouders

woensdag 13 februari 2013 donderdag 14 februari 2013

donderdag 14 februari 2013 van 19.00 tot 21.30 uur

Het Griendencollege in Sliedrecht is dĂŠ vmbo-school waar je een vak leert waarmee je aan de slag kunt. Je kunt kiezen voor vmbo basisberoepsgerichte leerweg, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo theoretische leerweg.

ndel & Administratie | Techniek Ha | jn lzi We & rg Zo : ren cto se Onze

Griendencollege Prof. Kamerlingh Onneslaan 109 3362 VE Sliedrecht mail@griendencollege.nl www.griendencollege.nl


#wethouder_onderwijs

Wethouder dhr. H. Tanis, Gemeente Sliedrecht:

“Zet via het Griendencollege een belangrijke stap naar een leuke baan en een fijn leven” wethouder

“Je kunt via het Griendencollege een

Dat maakt me nieuwsgierig naar de

Samenwerken

belangrijke stap zetten naar een

toekomstige prestaties op de school.”

“De samenwerking tussen het

leuke baan met een goed salaris en

Griendencollege, bedrijven en

mooie kansen om in de toekomst

Jongeren nodig

organisaties geeft leerlingen kansen

verder te groeien. Ik nodig leerlingen

“Het Griendencollege werkt steeds

om hierin een eigen rol te spelen.

en hun ouders uit Sliedrecht en om-

vaker samen met bedrijven en

In de zorg en techniek horen leer-

geving dan ook allemaal uit om die

organisaties. Voor hen is het namelijk

lingen niet alleen in de klas over de

stap te zetten en heet jullie graag

belangrijk om zich met voldoende

theorie, maar gaan ze onder

welkom op het Griendencollege!

goed opgeleide vakmensen verder te ontwikkelen.

Leraren en leerlingen op het

“Onder begeleiding direct in de praktijk aan de slag”

Griendencollege beschikken over een

Vooral in de techniek en de zorg

prachtig gebouw met goede voorzie-

zijn de komende jaren veel nieuwe

ningen. De prestaties die de school

medewerkers nodig. Verschillende

levert sluiten daarbij aan en laten

grote bedrijven uit de omgeving

een stijgende lijn zien. Dat verbaast

voeren opdrachten uit over de hele

begeleiding van ervaren medewerkers

me ook niet, want de leiding en het

wereld, bijvoorbeeld om te baggeren,

in de praktijk aan de slag. Dit kan

lerarenkorps stralen enthousiasme

om kustvaarders, tankers, binnenvaart-

zowel op school, op draaibanken

en plezier uit en willen niets liever

schepen, olieplatforms en waterke-

die door bedrijven beschikbaar zijn

dan het beste in hun leerlingen naar

ringen te bouwen en booreilanden te

gesteld, als op locatie.”

boven halen.

transporteren. Daarvoor zijn mensen met verstand, talent en inzet nodig.

Kans op werk

Dat geldt ook voor de zorg: Zorgver-

Ik ben pas geleden nog bij enkele

leners zijn en blijven onmisbaar om

leerlingen op hun stageplek gaan

onze medemens te helpen.”

kijken. Ik zag dat ze het best een beetje spannend maar vooral erg leuk, interessant en leerzaam vinden. Oké, sommigen moeten er even aan wennen dat ze om 07.00 uur moeten beginnen, maar ze merken dat - net als thuis, met je vrienden en op school - afspraken nodig zijn om goede prestaties te leveren. Met de bedrijven en organisaties kijken we nu of het mogelijk is de inspanningen van leerlingen na stage en studie te verzilveren met een vaste werkplek. Jongeren die werk willen maken van hun carrière, kan ik daarom van harte aanbevelen eens te kijken wat de school kan betekenen voor jou en voor je toekomst!” Griendencollege.nl

007


#sterkepunten

“Iedereen is altijd welkom hier” “Veilig, kleinschalig en overzichtelijk”

“Ge m

otiv

eer

de

“Ik doe hier veel praktijkervaring op!”

Onze school 008

Griendencollege.nl

en

vak

bek

wa

me

pro

fes

sio

nal

s”


#griendencollege

rk

te ns

e am ” s ons taties n ke es ma eerpr j i “W r de l voo

“Alle medewerkers vormen een sterk team”

“Ik weet nu pas écht wat ik later wil worden”

“Een gedisciplineerde school met heldere normen en waarden”

“Ee

nn

ieu

w, m

“Mijn mentor weet precies wat ik nodig heb”

ooi

en

fun

ctio

nee

l ge

bou

w”

Griendencollege.nl

009


#mr_lr

Meedenken, meepraten, adviseren en beslissen Het Griendencollege doet er alles

Medezeggenschapsraad (MR)

Leerlingenraad (LR)

aan om een zo prettig mogelijke

Via de medezeggenschapsraad (MR)

De leerlingenraad is een raad die

omgeving te creëren voor leerlingen,

kunnen ouders en docenten

bestaat uit door leerlingen gekozen

maar ook voor de ouders.

meedenken, meepraten, adviseren

of benoemde vertegenwoordigers. Hij

en beslissen over de gang van zaken

behartigt de belangen van leerlingen.

op onze school. Bijvoorbeeld als het

Sterk punt #8: Wij zijn toegankelijk voor ouders en leerlingen en staan open voor vragen en suggesties.

gaat om huiswerkbeleid, veiligheid of schooltijden. De MR maakt zich sterk voor kwaliteit op school. De MR heeft instemmingsrecht en

“Als je een probleem hebt, kom dan vooral naar één van ons!” Demi de Beer, klas 2B

adviesrecht. Daarnaast is de leerlingenraad Zowel de vertegenwoordigers van

bevoegd om – gevraagd en onge-

de ouders als de vertegenwoordigers

vraagd – advies uit te brengen aan

van het personeel hebben instem-

de medezeggenschapsraad, met

mingsrecht over zaken die voor hen

name over zaken die leerlingen direct

van wezenlijk belang zijn. Ouders

aangaan.

en personeel moeten bijvoorbeeld

“Binnenkort kunnen leerlingen hun eigen idee inleveren via de ideeënbus”

gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. In een aantal gevallen moeten het

Cecilia Müssig, klas TB3k

schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

010

Griendencollege.nl

Leden leerlingenraad •

Britney Reitsma 1C

Ruveyda Yilmaz 1C

Demi de Beer 2B

Marc Colijn 2C

Marnick de Winter ZW3k

Shurny Pieters TL3


#sterkepunten

Onze sterke punten: Het Griendencollege is trots op zijn leerlingen, zijn team en

1. #1:

Het Griendencollege is een veilige, kleinschalige en overzichtelijke school.

2. #2:

Wij zijn een gedisciplineerde school met heldere normen en waarden.

3. #3:

Docenten van het Griendencollege zijn gemotiveerde en vakbekwame professionals.

4. #4:

Docenten, mentoren, leerjaarcoรถrdinatoren en de zorgcoรถrdinator vormen een sterk team.

5. #5:

Het professionele (zorg)team rond de leerling maakt zich sterk voor de leerprestaties.

6. #6:

Het leeraanbod wordt door de mentor begeleid, waarbij de individuele behoefte van de leerling voorop staat.

7. #7:

Wij begeleiden de leerling vanaf leerjaar 1 in zijn of haar loopbaan.

8. #8:

Personeel van het Griendencollege is toegankelijk voor ouders en leerlingen en staat open voor vragen en suggesties.

9. #9:

Er zijn ruime mogelijkheden tot het opdoen van relevante praktijkervaring in de winkel, het restaurant, de keuken, de zorgwoningen en binnen verschillende bedrijven in de regio.

zijn gebouw. Als vmbo-school met een regionale functie hebben we een aantal sterke

punten geformuleerd. Wij staan voor deze sterke punten. Zij maken het Griendencollege tot de school waar je echt een vak leert.

In dit schoolmagazine zullen deze sterke punten regelmatig terugkomen.

#10: 10.

Ons gebouw is nieuw, mooi en functioneel.

Griendencollege.nl

011


Sterk punt #9: Ruime mogelijkheden tot het opdoen van relevante praktijkervaring in het restaurant, de keuken en de zorgwoningen.

012

Griendencollege.nl


#zorg&welzijn

Ons zorgplein Op ons zorgplein wordt het

Stage en buitenschools leren

beroepsgerichte vak Zorg & Welzijn

Naast het Griendencollege zijn zorg-

Breed aangeboden. Binnen dit

woningen gebouwd. Hierdoor is de

programma komen heel veel ver-

samenwerking met Waardenburgh,

schillende zaken aan de orde. Eén

een lokale stichting voor seniorenzorg,

ding hebben ze gemeen, het draait

ontstaan. Hier wonen mensen die nu

om mensen: ouderen, jongeren,

of in de toekomst zorg nodig hebben.

gezinnen en baby’s. Je wordt op-

De leerling loopt mee met de zorg-

geleid om service te verlenen, zoals

medewerker om te zien wat het werk

anderen begeleiden, verzorgen en

inhoudt. Daardoor kan een bewustere

bedienen.

keuze worden gemaakt voor een vervolgopleiding in de zorg.

“Het lesprogramma wordt samengesteld onder het motto wat binnen kan, kan buiten ook” Samenwerking met De Zonnebloem Door onze samenwerking met de Nationale Vereniging De

Het lesprogramma wordt samenge-

Zonnebloem willen we ouderen en

steld onder het motto ‘wat binnen kan,

leerlingen dichter bij elkaar

Leerlijnen

kan buiten ook’. Dat wil zeggen dat

brengen. Zonnebloemleden

De leerlijnen die je in de bovenbouw

opdrachten die de leerlingen moeten

kunnen een afspraak maken om

kunt volgen zijn zorg en welzijn, uiter-

maken voor het schoolexamen, ook

zich op ons zorgplein te laten ver-

lijke verzorging, activiteitenbegeleiding,

buiten de school uitgevoerd kunnen

wennen: haren wassen, föhnen en

kapsalon en consumptief. Daarnaast

worden. De opdrachten die gedaan

watergolven, handmassage, nagels

heb je ook nog vier algemene

worden in de zorgwoningen hoeven

lakken en gezicht reinigen. Dit alles

leerlijnen: hygiëne, textiel, receptie en

dan niet meer in school te worden

gebeurt onder het genot van een

EHBO. We proberen de leerlingen

gedaan. Behalve bij de zorgwoningen

kopje koffie.

“Iedere leerlijn heeft werkkaarten waarop uitgelegd wordt wat je moet doen. Heel handig en duidelijk”

Mevrouw H.J. Rodenburg, docent Zorg & Welzijn over de samenwerking: “Zonnebloemleden kunnen ingezet worden als klant of zorgvrager tijdens een schoolexamen.”

Tamara Plieger, leerling klas ZW4k

zoveel mogelijk breed op te leiden.

maken de leerlingen hun opdrachten

De theorie is sterk aan de praktijk

ook bij peuterspeelzalen, basisscho-

verbonden en daarnaast digitaal

len en horecagelegenheden.

beschikbaar. De opdrachten kunnen thuis gemaakt worden, via onze elek-

Kortom, op ons zorgplein vind je een

tronische leeromgeving It’s Learning.

grote variatie aan beroepen!

Griendencollege.nl

013


Zorg & Welzijn Breed

De afdeling Zorg & Welzijn beschikt over een professionele keuken. Binnen deze keuken maken de leerlingen kennis met consumptief onderwijs. De kennis die wordt opgedaan, wordt in praktijk

Leren in onze eigen brasserie De Minister

gebracht in brasserie De Minister. Deze echte brasserie maakt onderdeel uit van het Griendencollege.

mbo-opleiding, in de horeca te

grillen. Maar ook verschillende snij-

kunnen gaan werken. Dit concept

technieken komen aan bod: brunoise

spreekt veel van onze leerlingen aan.

(blokjes), julienne (reepjes) en chinoise

De leiding over de keuken en de

(ruitjes).

brasserie is in handen van chef-koks

Tamara Plieger, klas ZW4k

meneer Van Koeveringe en meneer

“Ik vind consumptief het leukst, daar

Jeffrey Kwakernaat, klas ZW4k

Ter Haar. Zij sturen de leerlingen aan

leer je een hoop, zoals: koken,

“We doen ook buffetten, feesten en

en brengen hun enthousiasme voor

blancheren, pocheren, bakken en

partijen en reünies.”

het consumptieve vak over. De leerlingen leren de basisvaardigheden van

014

het op professionele wijze bereiden

Brasserie De Minister is geopend

Tot ziens in onze brasserie waar u

van eten, het bedienen van klanten in

op dinsdag, woensdag en don-

bediend wordt door onze leerlingen!

de brasserie en alles wat nodig is om,

derdag van 11.00 uur tot 19.00 uur

na het volgen van een aansluitende

voor een heerlijke lunch of diner.

Griendencollege.nl

Adres: Thorbeckelaan 77, Sliedrecht


#praktijk

Dhr. J. van Wijngaarden, directeur financiën, informatisering en automatisering ASVZ:

Investeren in medewerkers “ASVZ is een grote werkgever in de

“Elke cliënt de beste zorg en

zorg en dienstverlening voor mensen

dienstverlening bieden: daar doe

met een verstandelijke beperking. De

je het voor bij ASVZ. We streven

zorgorganisatie is regionaal geves-

naar maatwerk in de begeleiding

tigd en heeft meer dan 5.000 mede-

en ondersteuning. Dat kan alleen

werkers. In 2011 werden we gekozen

met vakbekwame, enthousiaste en

in de top 20 van beste werkgevers

betrokken medewerkers. Er wordt veel

“Een zorgorganisatie met de omvang

van Nederland. ”

geïnvesteerd in de kwaliteit van de

van ASVZ is doorlopend op zoek naar

medewerkers. Innovatie van de zorg

gemotiveerd en geschikt personeel.

en dienstverlening zijn belangrijk.”

Samen met het Griendencollege

“Elke client de beste zorg en dienstverlening”

proberen we leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met verzorgen of ondersteunen van mensen in hun dagelijks leven.” Oud-leerling Nel Kraaijeveld - van der Vlies is werkzaam bij ASVZ op de cliëntenadministratie. Ze kijkt met

Regionale binding

een goed gevoel terug op haar tijd

“De woon- en werkgroepen zijn

op het Griendencollege: “Het was

kleinschalig opgezet en kennen een

een degelijke basisopleiding en ik

sterke regionale binding. Tegelijkertijd

heb er altijd met veel plezier aan

kun je als medewerker van ASVZ

teruggedacht.”

profiteren van de mogelijkheden die een grote organisatie te bieden heeft.”

www.werkenbijasvz.nl Griendencollege.nl

015


#oudleerling

Elvira Mosterdijk (23), oud-leerling Griendencollege:

“Ik kon de begeleiding vanuit school goed gebruiken” “Als een drukke en eigenwijze puber

kwam ik een vacature tegen van

Met een omweg kun je dus overal

kwam ik op het Griendencollege

Waerthove te Sliedrecht. Na een goed

komen. Ik ben nog steeds werkzaam

terecht. Vanaf het begin wist ik al dat

gesprek en een rondleiding werd ik

in Waerthove. Wat mijn werk zo leuk

ik de zorg in zou gaan. Die keuze

aangenomen. In mijn eerste jaar zat

maakt, is dat je nooit weet wat je te-

had ik voor mijzelf al gemaakt. Ik

ik op de afdeling somatiek en in mijn

gen komt. Het is elke dag anders. Het

heb een tijd vrijwilligerswerk gedaan

tweede jaar ben ik naar een

zorgen voor mensen die het zelf niet

op de Merwebolder (ASVZ) in Slied-

pg-afdeling, voor mensen met

meer kunnen, hun dankbaarheid en

recht. Daar zat ik in een bandje voor en met mensen met een beperking. Ik vond dit zó leuk om te doen, dat ik besloot om de zorg in te gaan.”

“Ook met een omweg kun je overal komen”

“Zo kwam ik op het Griendencollege terecht in de Zorg en Welzijn Breed

geheugenproblemen, verhuisd.

iets kunnen betekenen! Een luisterend

klas. Ik had overal wel een uitgespro-

Op deze afdeling heb ik ook mijn

oor, een troostende schouder, iemand

ken mening over op die leeftijd, maar

verzorgende IG diploma gehaald!

die met je mee lacht en een hart dat

vier jaar later (2006) heb ik mijn vmbo-

van de mens houdt. Dat is zorg!”

diploma gehaald. Het Griendencollege heb ik ervaren als een school die veel begeleiding biedt. Een meisje zoals ik kon dat goed gebruiken. Mede dankzij deze begeleiding ben ik geworden wie ik nu ben. Ik heb mijn doel bereikt. Na het Griendencollege ben ik de mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn gaan doen. Ik heb dit gekozen, omdat ik niet direct door kon stromen naar Verzorgende IG. Deze opleiding heb ik versneld afgerond. Na één jaar - in plaats van twee jaar - ben ik doorgestroomd naar de opleiding Verzorgende IG. Na een jaar in de schoolbanken te hebben gezeten, kwam ik erachter dat het leerwerktraject beter bij mij paste. In de krant kwam ik een vacature voor leerling ‘Verzorgende IG’ bij verpleeghuis

016

Griendencollege.nl

Elvira en een bewoner van Waerthove


#praktijk

Dhr. G. Tieman, directeur Senioren Residenties Drechtstreek:

Opleiden in ‘the real world’ “Senioren Residenties Drechtstreek

“Met name in de maaltijdvoorziening

realiseert een solide leeromgeving,

biedt een luxe woonomgeving

en de huishoudelijke dienst worden

en Senioren Residenties Drechtstreek

aan ruim 200 ouderen waarin zij

leerlingen van het Griendencollege

biedt een opleidingsplaats om daarna

zelfstandig wonen, mét de zekerheid

in het kader van hun leerwerktraject

in de praktijk verder te werken aan

van zorg. Voor zover dat gewenst is,

opgeleid.”

professionele vaardigheden.”

medewerkers ondersteund met

Maatschappelijk perspectief

de inzet van een breed scala aan

“Wij doen dit, omdat we het vanuit

diensten, waaronder persoonlijke

maatschappelijk perspectief belangrijk

verzorging, begeleiding,

vinden om jonge mensen de kans

maaltijdvoorziening, technische

te bieden om een vak te leren. Het

“We bieden jonge mensen de kans een vak te leren”

ondersteuning en huishoudelijke

verschaft hen een mooie gelegen-

verzorging.”

heid om in ‘the real world’ de kennis,

worden de huurders door onze

vaardigheden en ervaring op te doen,

“Ik ben van mening dat dit een

die zij later nodig hebben. Soms

schitterend voorbeeld is van

kunnen wij op die manier vanuit deze

hoe lokale partijen gezamenlijk

eigen kweekvijver in onze vacatures

invulling geven aan een

voorzien. Zo snijdt het mes aan twee

maatschappelijke

kanten.”

verantwoordelijkheid.

Lokale samenwerking

Het is fantastisch om te zien

“Het Griendencollege en Senioren Re-

hoe jonge mensen een

sidenties Drechtstreek hebben daar-

mogelijkheid krijgen om zich

mee een unieke lokale samenwerking

tot een gewaardeerde

gerealiseerd: het Griendencollege

beroepskracht te ontwikkelen.” Griendencollege.nl

017


#conciërges

De conciërges meneer Van Eijl en mevrouw De Ruiter zijn al jaren vaste gezichten op het Griendencollege. Samen met de receptionisten op de volgende pagina vormen ze de gezichten van de school. Mevrouw De Ruiter “Ik werk al bijna negen jaar op het Griendencollege. Geen dag is hetzelfde. Om 08.00 uur begin ik in de keuken met de vaat, de kleding en daarna een bak koffie. Iedere dag het koffiezetapparaat bijvullen en schoonmaken, de vuile kopjes in de vaatwasser, dat gaat de hele dag zo door. We hebben drie pauzes. Na een heerlijk kopje koffie ga ik het winkeltje bevoorraden. Om 10.10 uur begint de eerste pauze, waarin leerlingen broodjes kopen en ander lekkers. Na afloop 018

Griendencollege.nl

ruimen we de kantine netjes op en worden de toiletten nagekeken. Op maandag en vrijdag sta ik in de keuken om broodjes klaar te maken. Daarnaast help ik de leerlingen en sta ik ze te woord.”

Een moment dat ik niet snel vergeten zal, is die keer dat ik met een leerling die zijn arm op drie plaatsen gebroken had naar het ziekenhuis in Dordrecht gereden ben. Pas vier uur later was ik weer terug op school.

“Op het Griendencollege is geen dag hetzelfde” Meneer Van Eijl “Ik ben vanaf 1983 conciërge en zodoende heb ik al heel wat leerlingen de revue zien passeren. Mijn werkzaamheden zijn onder andere het openen en sluiten van de school, de opvang van laatkomers, EHBO-behandelingen, kleine reparaties, controle van absenten in het tweede lesuur, af en toe een band plakken, gevonden voorwerpen en rommel opruimen.

In mijn vrije tijd sport ik passief. Ik kijk graag bij voetbal en volleybal. Ik ben vrijwilliger bij Sliedrecht Sport volleybal. Voor de wedstrijd maak ik het veld en het geluid in orde en ik draai regelmatig bardiensten.”

Sterk punt #1: Het Griendencollege is een veilige, kleinschalige en overzichtelijke school.


#receptie

Gezichten van onze school Mevrouw Baxewanos (Ingrid) “Inmiddels ben ik alweer 12 jaar receptioniste/telefoniste bij het Griendencollege. Sinds een jaar deel ik deze functie met mevrouw Van de Minkelis. Leerlingen en ouders zullen mij vooral aan mijn voornaam Ingrid herkennen. Ik zit achter de balie bij de hoofdingang. Ik ben voor leerlingen, ouders en iedereen die het Griendencollege bezoekt, vaak het eerste aanspreekpunt. Ook via de telefoon zal ik jullie als eerste te woord staan. Het leuke aan het werk op het Griendencollege, zijn

“Ingrid weet alles” Collega’s over Ingrid

de leerlingen. De jeugd houdt mij ook jong. Elke ochtend melden de leerlingen die te laat zijn zich bij mij. Dit wordt genoteerd in ons leerlingvolgsysteem. Ook ziekmeldingen worden in het systeem verwerkt. Ik bel ouders van de afwezige leerlingen waarvan we geen melding gehad hebben. Aan het einde van de dag controleer ik de klassenboeken. Op deze manier houden we de leerling in beeld. Mijn taak is ondersteuning geven aan het onderwijsproces. Daarnaast sta ik ook op het persoonlijke vlak altijd voor iedereen klaar. We zijn een kleine school, waarin we betrokken zijn bij de leerling en bij elkaar. Hiermee proberen we een zo veilig mogelijke schoolen werkomgeving te creëren.”

“Als ik mij zorgen maak om mijn kind, wijst Ingrid mij de weg” Ouders over Ingrid

“Wanneer je centraal in de school zit, maak je natuurlijk van alles mee: Prille schoolverliefdheden, verdwaalde bruggers, verhalen over het weekend, bakkeleitjes in de gang, nieuwe kleren worden geshowd, leerlingen die niet lekker in hun vel zitten, vragen van ouders, vergeten lunchpakketjes, je hart luchten, even lekker kletsen, en de allerlaatste roddels. Kortom: ik ben er voor onze leerlingen, hun ouders en mijn collega’s.”

Griendencollege.nl

019


#zorg

Extra zorg en ondersteuning op het Griendencollege:

“Je kunt meer dan je denkt” Het Griendencollege wil elke leerling

Leerwegondersteunend onderwijs is

geplaatst in een kleinere klas. De

graag zo goed mogelijk begeleiden

een op maat gesneden programma

leerlingen uit deze klas krijgen, om

op weg naar het diploma. Sommi-

dat de leerling in staat stelt om

zoveel mogelijk rust te creëren, meer-

gen van onze leerlingen hebben een

hetzelfde diploma te behalen als zijn

dere vakken van dezelfde docent. Er-

extra zetje nodig. Daarom bieden

medeleerlingen.

varing en opleiding is bij de mentoren

wij begeleiding en hulp aan onze

van de zorgklassen aanwezig.

leerlingen. Op deze pagina krijgt u

De rugzak

een overzicht van onze kennis en

De rugzak is een bijzonder budget

Vertrouwenspersoon

expertise op het gebied van zorg.

dat is bestemd voor leerlingen met

Het Griendencollege beschikt over

een beperking. Deze leerlingen zijn

vertrouwenspersonen. Een leerling

vaak aangewezen op extra zorg. Op

gaat op eigen initiatief naar één van

LWOO

het Griendencollege krijgen deze

de vertrouwenspersonen. Hij of zij be-

Voor leerlingen die ondersteuning

leerlingen een ambulant begeleider

spreekt in vertrouwelijkheid de zaken

nodig hebben, is er het leerwegonder-

toegewezen.

die de leerling kunnen belemmeren

steunend onderwijs (LWOO). Leerlingen

020

in het dagelijks functioneren. Als het

krijgen dan extra hulp, bijvoorbeeld

Zorgklas

aan de hand van een speciaal voor

In leerjaar 1 en 2 worden leerlingen

hen samengesteld lesprogramma.

die meer structuur nodig hebben,

Griendencollege.nl

probleem niet binnen de school kan

“In de klas wordt de tijd genomen om om moeilijke vakken uit te leggen. Er is vaak een onderwijsassistent in de klas die je ook goed kan helpen”


#ondersteuning

Zorg

worden opgelost, wordt desgewenst

zorgcoördinator en de mentor. Samen

is om de leerlingen die fysiek minder

externe deskundigheid geraadpleegd.

zorgen ze ervoor dat leerlingen de

vaardig zijn, plezier te laten beleven

juiste begeleiding ontvangen. De

aan situaties waarin ze moeten be-

zorgcoördinator is dagelijks aanwezig.

wegen. Het doel is ook om leerlingen

Remedial Teacher De Remedial Teacher, letterlijk: ‘de

succeservaringen te laten beleven in

leraar die verbetert’, verleent hulp aan

Equip training

een veilige omgeving. Dit zorgt ervoor

leerlingen met leerproblemen zoals

Leerlingen die door hun gedrag in de

dat leerlingen beter kunnen deelne-

dyslexie, en dyscalculie. Op het

problemen komen, kunnen gebruik

men aan de lessen Sport & Bewegen.

Griendencollege is een Remedial

maken van de Equip Training. Daar-

Bovendien zorgt het ervoor dat leerlin-

Teacher beschikbaar, die met kleine

mee leert de leerling verantwoordelijk-

gen meer zelfvertrouwen krijgen.

groepjes leerlingen werkt aan de

heid te dragen voor het eigen denken

reguliere lesstof. Sommige leerlingen

en doen. Equip wordt in het Grienden-

Op het Griendencollege kun je je

maken gebruik van het programma

college gegeven door docenten die

zorgen delen!

Kurzweil, een digitaal voorleesprogramma. Leerlingen met rekenproblemen krijgen van de Remedial Teacher extra begeleiding op het gebied van

“Samen zorgen we ervoor dat de leerlingen de juiste begeleiding ontvangen”

rekenvaardigheid. Zorg Advies Team

hiervoor een specifieke opleiding

Het Zorg Advies Team (ZAT) wordt

hebben gevolgd.

ingezet als er sprake is, of signalen zijn, van sociaalemotionele of psychi-

Motorische Remedial Teacher

sche problemen. In het ZAT zitten de

De les van de MRT is een vorm van

schoolarts, de ambulant begeleider,

zorgverbreding binnen het Grien-

de schoolmaatschappelijk werker, de

dencollege voor leerlingen die een

vertrouwenspersoon, de Remedial

achterstand hebben in hun bewe-

Teacher, de leerplichtambtenaar, de

gingsontwikkeling. Het doel van MRT

Sterk punt #5: Het professionele (zorg)team rond uw kind maakt zich sterk voor de leerprestaties.

Griendencollege.nl

021


#praktijk

022

Griendencollege.nl


#praktijk

Dhr. P.C. Wemmers, concernmanager Opleidingen IHC Merwede:

Opleiden van strategisch belang “IHC Merwede speelt een belangrijke rol in de regio, ook als het gaat om samenwerking met het onderwijs. Al decennia lang leiden we onze

“Een mooi toekomstperspectief voor leerlingen met passie voor techniek”

medewerkers op in de bedrijfsschool. De instroom van onze leerlingen, zowel jongens als meisjes, wordt voornamelijk vanuit het vmbo gevoed en daarom onderhouden we met 12 vmbo-scholen in de regio nauwe contacten om leerlingen voor ons bedrijf te interesseren.”

“Meedenken met en investeren in het regionale vmbo-onderwijs”

denken over het ontwikkelen van

Gemotiveerde en gepassioneerde

de lesstof. Hiervoor delen we graag

medewerkers zijn nodig om de con-

onze kennis en willen we investeren.

currentiekracht in de maakindustrie te

Goede leerlingen, die naast theorie

behouden. Leerlingen met een passie

ook met hun handen willen werken

voor techniek hebben een mooi

Aansluiting met het bedrijsleven

en een passie voor techniek hebben,

toekomstperspectief.

“Wij juichen het enorm toe dat het

kunnen gedurende hun opleiding

Griendencollege weer focust op

stagelopen om alvast met ons bedrijf

techniek. Hieraan werken we graag

kennis te maken.”

mee en we willen meedenken om

“Baangarantie na het diploma”

gezamenlijk met andere werkgevers

Baangarantie

in de regio het technisch onderwijs

“Na het behalen van hun diploma en

De samenwerking moet wat ons

weer op de kaart te zetten.

het doorlopen van onze opleiding,

betreft duurzaam, langdurig en

kunnen leerlingen instromen met

bestand zijn tegen conjuncturele

Omdat de aansluiting vanuit het vmbo

baangarantie. Daarna bieden we

schommelingen. Daarom is het van

naar onze bbl2-opleiding momenteel

onze medewerkers allerlei interne

belang dat werkgevers, gemeenten

onvoldende is, willen wij graag mee-

opleidingen aan om beter te worden

en onderwijs hier achter staan.“

in het vak of om door te groeien naar andere functies. Opleiden is bij IHC Merwede van strategisch belang. Innovatie, nieuwe markten en internationaal opereren vragen continue aanpassing aan de veranderende omstandigheden. Griendencollege.nl

023


#klassenfoto’s

» Van leerjaar 1 naar 4 Het Griendencollege is een vmbo school die onderdak biedt aan maximaal 500 leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 jaar. Op de volgende pagina’s nemen we u en jou mee langs alle leerjaren op het Griendencollege.

Klas 1A, mentor: meneer mortier

Leerjaar 1

Welkom op het Griendencollege! Je komt voor het eerst op je nieuwe school, je maakt kennis met je mentor en je klas. Een nieuwe school waar jij je al snel thuis voelt.

Klas 1B, mentor: meneer scholte-albers

024

Griendencollege.nl


#klassenfoto’s

“Je kunt voor al je vragen terecht bij je eigen mentor” Klas 1C, mentor: mevrouw zijderveld

Leerjaar 1 Erg spannend is het moment waarop je je eerste rapport krijgt. Het eerste jaar van het vmbo is een basisvorming, een vervolg op de ontwikkeling die in het primair onderwijs (de basisschool) plaatsvindt.

“We werken eraan om nieuwe leerlingen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen en een veilige omgeving te bieden” Mevrouw Sterrenburg Leerjaarcoördinator leerjaar 1

Je leerjaarcoördinator is de schakel tussen leerlingen en docenten

Aan het einde van het eerste schooljaar ga je twee dagen naar de Biesbosch met je klas en sluit je het jaar af met een sportdag.

Griendencollege.nl

025


#klassenfoto’s

“We bereiden ons voor op een goede sectorkeuze en werken aan een stevige basis voor je toekomst”

Klas 2A, mentor: mevrouw verspoor

Leerjaar 2

“Wat kan ik en wat vind ik leuk?”

Meneer Vermeer Leerjaarcoördinator leerjaar 2

Leerjaar 2

Het onderwijs in de onderbouw heeft een algemeen vormend karakter. Het gaat om een fundament van ontwikkeling, een basis. In leerjaar 2 ga je verder met wat je hebt geleerd in het eerste jaar van het vmbo. Je gaat je kennis en vaardigheden beter onderzoeken door regelmatig de vragen te stellen: “wat kan ik en wat vind ik leuk?”

Klas 2B, mentor: mevrouw huisman In leerjaar 2 kun je ook lekker lol maken met je klasgenoten bij de onderbouwdisco en gaan we op schoolreis naar de Efteling. Natuurlijk maak je ook kennis met de sectoren op het Griendencollege en ga je nadenken over je toekomst.

Klas 2C, mentor: mevrouw leistra 026

Griendencollege.nl

“In 2C kom je verder door extra hulp en veel structuur”


#klassenfoto’s

“Je kiest voor een sector óf de theoretische leerweg”

Je komt in een nieuwe klas. De leerlingen die voor een sector kiezen hebben 11 à 12 praktijkuren op onze sectorpleinen.

Klas HA3b/k, mentor: mevrouw v/d leun

Leerjaar 3

Leerjaar 3

In leerjaar 3 ga je twee weken stagelopen om kennis te maken met beroepen in je sector.

“Twee weken stagelopen”

Eens kijken of je dat wat je geleerd hebt op onze school ook in de praktijk kunt brengen!

Meneer Huisman Leerjaarcoördinator leerjaar 3

Klas TB3b/k, mentoren: meneer Rittinghaus en mevrouw van wittmarschen

“Omdat het examen in leerjaar 3 al begint, zitten we er bovenop” Griendencollege.nl

027


#klassenfoto’s

Klas TL3, mentor: mevrouw van loon

“Werkweek naar Londen of de Ardennen” Klas ZW3k, mentor: mevrouw bentala

Tijdens de werkweek ga je met z’n allen naar Londen of naar de Ardennen in België. Daarnaast feesten we in stijl tijdens het kerstgala.

Leerjaar 3

Leerjaar 4

“In leerjaar 4 werken we toe naar het eindexamen en bereiden we de leerling voor op de overstap naar een vervolgopleiding”

Klas ZW3b, mentor: mevrouw spek

“We kunnen met elkaar lachen en huilen!” Mevrouw de Bijl Leerjaarcoördinator leerjaar 4 028

Griendencollege.nl


#klassenfoto’s

Klas HA4b/k, mentoren: mevrouw van belzen en mevrouw verschoor

Het laatste jaar van het vmbo. Je kent de school inmiddels op je duimpje. We gaan hard leren voor de schoolexamens aan het einde van elke periode.

“Leren voor de schoolexamens” Je gaat een keuze maken over je toekomst en een vervolgopleiding kiezen.

Je komt in een nieuwe klas. De leerlingen die voor een sector kiezen hebben 11 a 12 praktijkuren op deKlas pleinen. TB4b/k, mentor: meneer mijdam

Leerjaar 4 “Op naar de volgende stap in je leven” Klas ZW4b/k, mentor: mevrouw démandt Natuurlijk opperste concentratie tijdens je eindexamen, maar we gaan ook gezellig een dag naar Walibi Flevo! De afsluiting van vier jaar vmbo vindt plaats tijdens de diplomauitreiking! Op zoek naar mooie kleding en origineel vervoer voor het examengala.

Klas TL4, mentor: meneer vlot

Griendencollege.nl

029


#school

School vs. topsport: 1-1 Naast goed onderwijs is sport en beweging een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de jeugd. Het Griendencollege stimuleert deze combinatie en bekijkt samen met de leerling de mogelijkheden.

Boyd Visser (16 jaar) Sport: Volleybal “Dit jaar doe ik examen in de sector Handel & Administratie. Daarnaast volleybal ik al sinds m’n zevende bij Sliedrecht Sport. Ik steek hier bijna al mijn vrije tijd in; zes dagen trainen en een dag een wedstrijd.

“De docenten denken mee als ik een belangrijke wedstrijd of training heb”

Een topsport combineren met school lukt vaak wel. Alleen op de momen-

Blessures en toekomst

ten dat ik veel huiswerk heb, wil

“Momenteel speel ik met twee braces

het wel eens druk zijn. De docenten

om, maar zolang mijn lichaam het

denken met mij mee als ik een

blijft volhouden, wil ik doorgaan. Het

belangrijke wedstrijd heb of moet

is leuk om te spelen, maar ook om te

trainen. Het liefst wil ik professioneel

winnen. Ik zie mezelf echter (nog) niet

volleyballer worden.

als topsporter. Wel ben ik Nederlands

Momenteel train ik

Kampioen (2010) en de beste jeugd-

al één keer per

speler van een NK geworden.

week mee met de regioselectie. Toch

Ik wil na het Griendencollege de op-

zal ik Sliedrecht Sport

leiding Sport & Bewegen gaan doen.

nooit verlaten. De club staat bekend om de sfeer en het familiegevoel.”

Het lijkt mij leuk om jonge topsporters te begeleiden, maar nog leuker lijkt het me om mensen te begeleiden bij hun revalidatie. Deze mensen hebben

School versus sport

mijn hulp echt nodig.”

“Ik zal geen van beiden opgeven. Als ik echt topsporter word, hoop ik dat ik een topsportregeling kan krijgen. Dit organisatie tussen sport en school. Er

Naomi van de Graaf (13 jaar)

wordt gekeken of er aanpassingen in

Sport: Voetbal

is een regeling die je helpt met de

het rooster kunnen worden gemaakt. Nu ga ik heel de dag naar school en

“Toen ik zes jaar was, ging ik op

ben ik vaak om 16.10 uur uit. Dan fiets

voetbal bij VV Sliedrecht. De eerste

ik naar huis en eet ik wat. Soms ga ik

keer dat ik ging trainen, vond ik het

dan nog even slapen. Doordat ik bijna

wel spannend, maar na de training

iedere avond train, ben ik soms heel

vond ik het helemaal geweldig! Na

erg moe.”

mijn aanmelding kwam ik in de F’jes tussen de jongens . Na een paar jaar kwam ik in het meidenteam MD1.” »

030

Griendencollege.nl


#topsport

Kirstin Heikoop (13 jaar)

Sterk punt #6: Het leeraanbod wordt door de men tor begeleid, waarbij de individuele behoefte van de leerling voorop staat.

Sport: Wedstrijdkarten “Ik kart al vijf jaar, vanaf mijn 7e. Vroeger ging ik vaak met mijn ouders naar autoraces kijken op het circuit in Zandvoort. Er was toen een keer een kartrace. Kartracen

“Daarnaast deed ik ook altijd mee

dat wilde ik ook! Na een paar

met het schoolvoetbaltoernooi. Toen

keer karten werd mij gevraagd of

we hadden gewonnen, mochten we

ik wedstrijden wilde gaan karten,

door naar de landelijke schoolvoetbal-

omdat het heel erg goed ging.

finales. Drie dagen later kreeg ik post van de KNVB (Koninklijke Nederlandse

Ik krijg veel steun van familie. Mijn

Voetbal Bond). Ik maakte de brief

vader is de monteur, mijn moeder

open en besefte nog niks, tot ik het

regelt de administratie en mijn

zinnetje -je bent geselecteerd voor de

broertje is de mascotte. Mijn opa

selectie meiden onder de 13- las.”

komt vaak kijken en ik word gecoacht. Ik rijd het NK 4-takt voor het

Spannende tijd

team van Montfoort Motorsports.

“Toen ik dat zag staan was ik super

Ik rijd acht wedstrijden per seizoen.

blij, ik wilde dit al heel lang. Ik had

Dit duurt een heel weekend;

gehoord dat je je op kon geven bij de

training, kwalificatie en twee

voetbalacademie van Stedoco voor

manches. De wedstrijden zijn in

open trainingsavonden. Dit leek me

Nederland, België en Duitsland.

leuk en ik gaf me gelijk op. De eerste training vond ik het super leuk.

Ook train ik iedere week drie uur

Na vijf trainingen werd je wel of niet

op een indoorbaan in Maarssen

geselecteerd voor de volgende

met begeleiding van mijn coach.

ronde. Na een spannende tijd

Bij het Nederlands kampioenschap

werd ik toegelaten. Op de

2012 ben ik vierde geworden.

academie trainen we vier keer in de week en op zaterdag spelen we

Ik wil later graag in de Suzuki Swift

competitie tegen jongens. Ook spelen

Cup gaan rijden, omdat ik het

we één keer in de maand een avond-

leuke schattige autootjes vind die

competitie voor meiden onder de 15.

toch heel veel power hebben.”

“Ik heb al twee keer aan een internationaal toernooi meegedaan” Hierbij zit ook FC Utrecht. Ik heb twee keer aan een internationaal toernooi meegedaan. We hebben gespeeld tegen onder andere FC Twente, FC Utrecht en Borussia Mönchengladbach. Ik hoop nog veel te leren, maar ben ook trots op wat ik nu al bereikt heb. Mijn doel is om voor Ajax uit te

Gemiddeld gaat een kart 80 km/h en de maximum snelheid is 102 km/h (#15pk)

komen.” Griendencollege.nl

031


Sterk punt #9: Ruime mogelijkheden tot het opdoen van relevante praktijkervaring, ook bij de bedrijven uit de regio.

032

Griendencollege.nl


#techniek

Ons techniekplein Als je bij ons op het techniekplein

Carrousel

binnenloopt sta je wel even met je

Je start in een carrousel. Elke twee

ogen te knipperen. Behalve dat het

maanden maak je kennis met een

Stage

er nieuw en vrolijk uitziet, met

andere techniek Je start bijvoorbeeld

Het onderwijs is zo ingericht dat je al

allemaal prachtig gemaakte

met timmeropdrachten. Je leert er

vanaf het begin van leerjaar 3 één

werkstukken, zie je een heleboel

schaven, zagen en tekeningen lezen.

dag per week stage mag gaan lopen

wapperende paardenstaarten.

Je gaat met serieuze machines wer-

in een technisch bedrijf. Uiteraard al-

ken, zoals een lintzaag en een van-

leen als je andere vakken er geen last

Jazeker, we hebben acht meiden in

diktebank. Je maakt een mooi kistje,

van hebben.

leerjaar 3 en tevens een vrouwelijke

je leert een deurslot inzetten, je maakt

docent. Er zijn in leerjaar 2 allerlei

een bankje of een lamp van hout.

activiteiten georganiseerd om naast

vakantiewerk mocht komen doen.

Praktijk kan niet zonder theorie We geven klassikale uitleg en instruc-

jongens, ook meiden kennis te laten

De volgende twee maanden ontdek

tie: het uitwerken en oefenen doe je

maken met techniek. Ze mochten

je de metaalbewerking. We hebben

thuis of op school in een speciaal

bijvoorbeeld een middag praten met

drie lascabines, draai- en freesban-

theorielokaal. Met het programma

jonge vrouwen die al in de techniek

ken, maar je start met het leren vijlen

Autocad ga je met de computer leren

werken. Ook in de techniek mag je

en zagen, knippen, boren en tappen.

tekenen. Je gaat ook uitrekenen hoe

mooi en vrouwelijk zijn. Heel veel

duur een product is oftewel een

technische bedrijven willen tegen-

De laatste twee maanden van de

offerte maken in Excel. Je leert

woordig erg graag dat vrouwen bij

carrousel leer je alles over elektriciteit.

plannen, samenwerken en we geven

hun in dienst komen. In de techniek

Je kan een bel aanleggen, een serie-

speciale veiligheidslessen waarbij

ben je bezig met vormgeven,

of parallelschakeling maken. Je gaat

je je VCA-certificaat kunt behalen. Je

uitvinden en repareren.

leidingen leggen en draden trekken.

maakt ook presentaties in Powerpoint

“Elke twee maanden maak je kennis met een andere techniek”

of een film over de projecten die we doen op het techniekplein. Skillstalents We gaan battelen! In teams van drie leerlingen. Natuurlijk wint het team dat

Jongens hebben het ook prima

Daarna ga je een richting kiezen en je

de mooiste bar heeft gebouwd, of de

naar hun zin bij ons. In het eerste en

dus specialiseren. Dit toetsen we met

snelste skelter. Maar ook beoordelen

tweede leerjaar krijg je al praktijkvak-

een schoolexamen. Wat past nou het

we andere vaardigheden zoals

ken zoals techniek en verzorging. Kies

beste bij je? Dat kan wel eens heel

samenwerken, plannen en opgeruimd

je in leerjaar 3 voor techniek, dan gaat

anders zijn dan je eerst gedacht had.

en veilig werken.

het echte werk beginnen. Je mag je

Miranda zit nu in leerjaar 4 en had

Het beste team mag meedoen aan

elke dag een paar uur uitleven op ons

het idee iets met hout of schilderen

de provinciale voorronde in Den Haag

techniekplein.

te gaan doen. Toen ze echter achter

en misschien zelfs de finale in Ahoy.

de draaibank had gestaan was ze Er zijn drie richtingen: Timmeren

verkocht. Haar beroepsstage ging zo

(bouwen, wonen en interieur), Metaal-

goed dat de werkplaatschef

bewerking en Elektrotechniek.

haar graag wilde houden en ze

Kies je voor techniek, dan kies je voor het Griendencollege! Griendencollege.nl

033


#lob

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB):

Praten over je toekomst Het maken van keuzes is één van de moeilijkste dingen in het leven. De basisschoolleerling moet kiezen naar welke school hij/ zij gaat en daarna volgen de keuzes zich snel op.

“Welke sector? Welk vakkenpakket? Welke beroepsopleiding? Wat wil ik later worden?” Moeilijke vragen voor leerlingen in een fase van hun leven waarin ze zelf ook nog eens enorm veranderen. Het Griendencollege wil zijn leerlingen helpen om in dit proces de juiste keuzes te kunnen maken. Dit doen we door ze na te laten denken over wat zij belangrijk vinden in hun leven. Waar voel ik mij goed bij? Waar ben ik goed in? Mevrouw Van Belzen, loopbaanbegeleider: “Talent is niet alleen waar je goed in bent, maar ook dat waar je gelukkig van wordt!” LOB in leerjaar 1 De leerling ontdekt wat zijn/haar talenten en kwaliteiten zijn. Hij/ zij raakt vertrouwd met de school, mentor, docenten en met de klas. LOB in leerjaar 2 De leerling wordt zich bewust van zijn/haar eigen kwaliteiten. Ook wordt nagedacht over een beroep. Naar aanleiding hiervan wordt gekozen voor één van de sectoren óf de theoretische leerweg. LOB in leerjaar 3 Aan het einde van leerjaar 3 vindt er een stage van twee weken plaats. Deze stage is bedoeld om te onderzoeken of het beroep

Sterk punt #7: Wij begeleiden de leerling vanaf of leerjaar 1 met betrekking tot zijn . baan haar loop

en de sector bij de leerling passen. LOB in leerjaar 4 Nu wordt het tijd om een vervolgopleiding te kiezen. Er worden open dagen bezocht, er wordt een kijkje in de praktijk genomen en de leerling gaat een dag meelopen op het mbo. In een loopbaanreflectiegesprek wordt de keuze besproken. Het is belangrijk

Mevrouw Van Belzen

034

Griendencollege.nl

dat de leerling zijn/haar verhaal vertelt en kwaliteiten en motieven benoemt. Het is een gesprek mét en niet over de leerling.


#zorgcoördinator

Sterk punt #4: Docenten, mentoren, leerjaarcoörd inatoren en de zorgcoördinator vormen een sterk team.

Mevrouw Tieman

“Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling”

Zorg is sinds enkele jaren een vast

De zorgcoördinator houdt zich vooral

Soms hebben docenten vragen met

onderdeel van het onderwijsaanbod

bezig met het afstemmen van de

betrekking tot de begeleiding van een

van iedere school in Nederland.

benodigde ondersteuning rond de

leerling of hebben ze advies nodig bij

De aandacht van het team van het

individuele leerling. Om dit te kunnen

het vinden van de juiste begeleidings-

Griendencollege is niet uitsluitend

doen, overlegt zij met de leerling, de

stijl.

gericht op kwalitatief onderwijs,

mentor en de ouders en coördineert

maar ook op goede zorg.

zij de inzet van interne professionals Mocht dit nodig zijn, ook van externe

Om ervoor te zorgen dat het

professionals.

zorgaanbod effectief functioneert, is een zorgcoördinator, mevrouw

“Regelmatig komen leerlingen langs

Tieman, aangesteld.

met vragen of problemen. Vaak zijn

“Belangrijk is dat de leerlingen mij weten te vinden en ik hen”

dat kleine, overzichtelijke dingen die

Om er in meer complexe situaties voor

met een gesprekje kunnen worden

te zorgen dat de leerlingbegeleiding

opgelost, maar zo nu en dan zijn het

doeltreffend wordt ingezet, onderhoud

ook meer complexe zaken die een

ik contacten met een groep van in-

meer uitgebreidere benadering be-

terne en externe professionals die met

hoeven. Belangrijk is in ieder geval dat

elkaar onder mijn voorzitterschap het

leerlingen mij weten te vinden.

zorgteam vormen. Denk hierbij aan de remedial teacher, de schoolarts, de

Als rond een bepaalde leerling een

ambulant begeleider, de schoolmaat-

zorgtraject is ingezet, is er natuurlijk

schappelijk werker, de vertrouwens-

een intensieve communicatie met de

persoon en de leerplichtambtenaar.”

ouders van die leerling. Griendencollege.nl

035


#rekenbeleid

Op het Griendencollege kun je rekenen! Vanaf het schooljaar 2013-2014

Meer informatie over de referentieni-

Opdracht 3:

moeten alle examenkandidaten

veaus taal en rekenen, is te vinden op

Thijs spaart voor een nieuwe fiets.

voldoen aan de referentieniveaus

www.taalenrekenen.nl.

De fiets kost € 240,-. Hij heeft al

taal en rekenen.

€ 45,- gespaard. Thijs verdient in Opdracht 1:

de supermarkt € 3,75 per uur.

Er wordt een rekentoets bij de

Reken de onderstaande sommen uit

examenkandidaten afgenomen

zonder behulp van een rekenmachine

waarvoor de leerling minimaal het

Hoeveel uur moet Thijs werken om deze fiets te kunnen kopen?

cijfer 5 moet halen. De rekentoets telt

6005 : 5 =

_____

mee voor het examen. Deze reken-

40% van 350 =

_____

toets duurt 90 minuten en zal digitaal

5 x 38 + 15 x 38 =

_____

afgenomen worden.

1/4 deel =

_____%

Opdracht 4:

1,99 + 0,2 =

_____

Welk deel van het vierkant is

Op het Griendencollege krijgen de

Antwoord

_____

groen gekleurd?

leerlingen in het eerste en tweede

Opdracht 2:

leerjaar één lesuur basistraining

Je gaat in de tuin een vierkante vijver

rekenen per week. Tijdens deze

aanleggen van 60 cm diep en zijden

lessen worden de leerlingen getraind

van 160 bij 160 cm. Je voert al het

de basisvaardigheden correct toe te

zand uit de vijver af met een

passen.

kruiwagen naar een hoek van de tuin.

Op deze pagina staat een aantal

Hoe vaak moet je ongeveer met een

voorbeelden van opgaven die de

volle kruiwagen naar de hoek van de

leerlingen kunnen verwachten en die

tuin lopen als je weet dat een kuub

iedere Nederlander vanaf 16 jaar zou

zand ongeveer 13 kruiwagens omvat?

moeten kunnen maken.

De antwoorden van zowel de

a.

2 keer

rekensommen op deze pagina

b.

5 keer

als de taalopdrachten van de

c.

20 keer

volgende pagina vind je op onze

d.

50 keer

website!

Sterk punt #3: Onze rekencoördinator! Mevrouw Hogendoorn

036

Griendencollege.nl

De docenten van het Griendencollege zijn gemotiveerde en vakbekwame professionals.


#taalbeleid

Taal maak je samen Iedereen heeft dagelijks te maken met onze taal. Taal is immers het middel om met elkaar te communiceren. Een goede taalvaardigheid (zowel gesproken als geschreven) is dan ook heel belangrijk. Op het Griendencollege besteden we daarom veel aandacht aan taal. Dit begint al in leerjaar 1 en 2 met uren basistraining taal. Dit zijn lessen waarin vooral de nadruk ligt op leesSamen komen we verder!

vaardigheid, spelling en het vergroten

sen wanneer ze het Griendencollege

van de woordenschat. Daarnaast

verlaten, is het niveau 2F. Dit is het

volgen we alle leerlingen nauwgezet

niveau waarop je je kunt redden in

Opdracht 1:

met het Cito Volgsysteem. Ook de

de maatschappij. De opdrachten in

Wat is goed? Streep het foute

docenten zijn actief bezig met taal. Zo

de rechterkolom zijn voorbeelden van

antwoord door.

is iedereen die bij ons werkt, getraind

wat je moet beheersen om dit niveau

om naast hun eigen vak, ook taal-

te hebben. Om er zeker van te zijn dat

»

Youri is langer dan/als ik?

docent te zijn. Iedereen binnen onze

alle leerlingen op het juiste niveau

»

Hij vind/vindt de taart lekker?

school draagt dus zijn steentje bij aan

uitstromen, heeft de overheid vanaf

het vergroten van de taalvaardigheid

2014 een verplichte taaltoets in het

Opdracht 2:

van onze leerlingen. Ook in

leven geroepen. Het Griendencollege

Zoek de fout. Schrijf de zin goed op.

“Een goede taalvaardigheid is een goede voorspeller van schoolsucces”

»

Ik besef me dat hij zijn leven

nog lang niet op de rit heeft.

(2 fouten)

…………………………………………………………………………… ………………………………...………...………...………....………...

de bovenbouw blijven we aandacht

wil dat iedere leerling met het juiste

besteden aan taal. Tijdens alle lessen,

taalniveau ‘de wijde wereld’ in gaat!

maar ook door de leerlingen voor te bereiden op de overstap naar het

Wij vinden het ook erg fijn wanneer

vervolgonderwijs, meestal het mbo.

ouders thuis actief meehelpen om de

Hiervoor moeten de leerlingen een

taalvaardigheid van hun kinderen te

taalportfolio aanleggen.

vergroten. Wij als school zullen ouders

Alle leerlingen maken één keer per

hier uiteraard in ondersteunen met

jaar in leerjaar 3 en 4 een taaltoets.

tips en bijeenkomsten.

De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een referentieniveau. Het niveau dat onze leerlingen moeten beheer-

Onze taalcoördinator! Mevrouw Démandt Griendencollege.nl

037


#praktijk

Dhr. H. Gravesteijn, directeur-bestuurder Tablis Wonen:

“Betere dienstverlening door te luisteren naar de leerling” “Tablis Wonen heeft als doel om in de gemeenten waarin zij werkt een klantgerichte partner te zijn voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, zorg en welzijn. Tablis Wonen is daarnaast ook een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Dit klinkt op zich mooi, maar wat houdt dat nu concreet in?” “Voor ons houdt het onder andere in dat we met andere maatschappelijke organisaties willen samenwerken. Het Griendencollege is hiervan een prima voorbeeld in Sliedrecht.” Ervaring opdoen “Tablis Wonen voert op diverse plekken in Sliedrecht e.o. taken uit die goed kunnen aansluiten bij de leerlingen van het Griendencollege. Denk hierbij aan huismeestertaken, maar ook aan taken als opzichter en onze eigen technische dienst die onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Wij willen leerlingen de mogelijkheid bieden om stage te lopen. De scholieren doen op die manier ervaring op bij een woningcorporatie en ook kunnen zij hun kennis in de praktijk brengen.”

“Wederzijdse voordelen” “Voor Tablis Wonen heeft dit ook voordelen: door te luisteren naar de stagiaires kunnen wij wellicht de dienstverlening nog beter laten aansluiten bij de wensen van onze klanten.” “Kortom, Tablis Wonen wil zich graag binden aan het Griendencollege. Uiteraard willen wij ook ons best doen om leerlingen een baan aan te bieden.”

038

Griendencollege.nl


#praktijk

Dhr. A.B. Stuij, manager Personeel en Organisatie Bakker Sliedrecht:

Samenwerking van levensbelang “Steeds minder jongeren kiezen voor

Eén dag in de week werd op het ROC

een technische opleiding. Hierdoor

een theorieopleiding gevolgd."

loopt het aantal werknemers in deze sector terug. Bakker Sliedrecht voor

Onderwijsleerbedrijf Griendencollege

maritieme en industriële elektrotech-

“Nu worden leerlingen in het on-

niek is daarom een onderwijsleerbe-

derwijsleerbedrijf, op basis van een

drijf begonnen.”

arbeidsovereenkomst, volledig in de context van de dagelijkse praktijk

positief te noemen. We hebben de opleiding, mbo-niveau 2, tot één jaar weten te verkorten. Sinds het schooljaar 2009 zijn al onze leerlingen er in geslaagd om hun opleiding ook in

“In ons onderwijsleerbedrijf verzorgen

opgeleid. Theorie en praktijk worden

wij voor gediplomeerde vmbo-leerlin-

nauwkeurig op elkaar afgestemd.

gen de opleiding tot monteur (mbo-

In de praktijkruimte van het onder-

niveau 2 bbl). Deze opleiding duurde

wijsleerbedrijf staat een in de lengte

voorheen twee jaar, waarbij theorie

doorgesneden schip opgesteld. Hierin

afgewisseld werd met de praktijk.

zijn verschillende ruimten en installa-

Dit hield in dat vier dagen per week

ties aangebracht zoals je deze ook op

afwisselende praktijkervaringen op-

een echt schip tegen komt. Deze zijn

gedaan werden bij diverse projecten.

van een dusdanig technisch niveau,

Het onderwijsleerbedrijf van

dat ook verschillende onderdelen van

Bakker Sliedrecht heeft de

vervolgopleidingen gegeven kunnen

waardering van Kenteq als

worden.

Erkend Leerbedrijf.

Het concept leerwerkbedrijf wordt in

Sinds 2011 hebben ze van de

onze ogen nog onvoldoende benut.

brancheorganisatie UNETO-VNI

Onze ervaringen tot op heden zijn erg

het predicaat “Excellent Oplei-

één jaar af te ronden!”

“Ervaring zijn tot dusver positief”

dingsbedrijf” ontvangen.

Griendencollege.nl

039


#vmboklas

Een kijkje in klas 1A:

“Iedereen helpt elkaar hier” Klas 1A komt binnen. Gezellig

dere leerlingen in de groep. Zo zijn er

zeker ook heel geconcentreerd en

kletsend schuiven ze de tafeltjes

twee leerlingen met autisme en een

heel stil kunnen werken. Ook dat is

naar elkaar toe, zodat er straks in

leerling met een lichamelijke

helpen, stil zijn, omdat je weet dat de

groepjes gewerkt kan worden. De

beperking.

ander dat nodig heeft.

verwacht wordt, want de docent

Bijzonder, maar toch ook weer niet.

Helpen gaat als vanzelf

heeft ze dat in de vorige les uitge-

Voor klas 1A is dit normaal. Als hen

Uiteraard zijn er dingen die leerlingen

breid uitgelegd. Er gaat dit lesuur

gevraagd wordt wat de klas zo

uit klas 1A moeilijk vinden, zoals een

samengewerkt worden. Daarbij zijn

bijzonder maakt, roepen ze: ‘Iedereen

van hen aangeeft toch wel moeite te

de taken verdeeld: er is een mate-

helpt elkaar hier’. En zo is het precies.

hebben met wiskunde; ‘maar ik word

riaalverzorger, een tijdbewaker, een

Elke leerling is bijzonder, maar eigen-

er bij geholpen en dat is fijn’, zegt ze.

voorlezer en een invaller. Zo kan elke

lijk toch ook heel gewoon.

Hieruit blijkt dat elke leerling in deze

leerlingen weten wat er van ze

leerling een actieve rol vervullen. De klas is er aan gewend om elkaar te helpen. In het mentoruur wordt daar veel aandacht aan besteed. Er zijn persoonlijke gesprekken, maar

groep zijn/haar mogelijkheden en

“Elke leerling heeft mogelijkheden en onmogelijkheden”

uiteraard is er aandacht voor het

onmogelijkheden heeft. De leerlingen leren zich focussen op de kansen en mogelijkheden. Klas 1A is een kleine afspiegeling van de maatschappij, waarin het heel normaal is dat iedereen elkaar nodig heeft.

groepsproces. Die aandacht is heel belangrijk voor elke leerling op het

De leerlingen die zojuist in de

Griendencollege. Klas 1A is geen

groepjes aan de slag zijn gegaan,

doorsnee klas.

beginnen vol enthousiasme aan de opdrachten. En bij enthousiasme hoort

040

Bijzonder, maar toch ook weer niet

ook een enthousiast geluid. Er wordt

1A is de TL/GL klas van het eerste

overlegd, gediscussieerd en aange-

leerjaar. Net als in sommige

vuld. Tijdens andere lessen laten de

andere klassen heeft ook 1A bijzon-

leerlingen van klas 1A zien dat ze

Griendencollege.nl

Sterk punt #5: Het professionele (zorg)team rond uw kind maakt zich sterk voor de leerprestaties.


#vader_en_zoon

Victor (2C) en zijn vader Richard van Hoek

“Toen hij het Griendencollege had bezocht, was hij gelijk om”

“Mijn naam is Victor van Hoek en ik

“Zo kwam er een keer een melding

Florisschool, zijn basisschool, een

zit in klas 2C. Ik woon in Papendrecht

van een paard in de sloot bij Wijn-

bezoek had gebracht aan het

vlakbij de brandweerkazerne. Omdat

gaarden. Ik ben toen het weiland

Griendencollege was hij gelijk om. Hij

ik vaak naar een uitruk van de

ingelopen en mijn vader ging het

moest en zou naar deze school. De

brandweer ging kijken, wilde ik daar

Alblasserbos in. Ik had hierdoor de

uitslag van de Cito was nog niet eens

ook graag mooie foto’s van maken.”

beste plek voor de foto’s! Op de

bekend en al had hij het advies vwo

terugweg heeft de brandweer mijn

gekregen, hij wilde naar Sliedrecht.

“Nu heb ik het geluk dat mijn vader

schoenen schoongespoten, die zaten

beroepsfotograaf is en van hem heb

helemaal onder de bagger. Je moet

Natuurlijk ga je naar school om te

ik een mooie camera gekregen. Ik

wat over hebben voor goede foto’s.”

leren. Maar wij vinden het als ouders

kan nu filmen en fotograferen en zet deze beelden op YouTube (op kanaal 2503Victor). Daar monteer ik dan muziek en tekst bij. Ook heb ik een pager, een brandweerpieper, waarop ik kan zien dat er een melding is en

zeker zo belangrijk dat Victor zich er

“Je moet wat over hebben voor goede foto’s”

thuis voelt en zonder tegenzin naar school gaat. Het gebouw is mooi en ziet er gezellig, verzorgd en overzichtelijk uit. Tijdens het fotograferen van dit magazine heb ik ervaren dat er een

waar de brandweer naar toe moet.

leuk team van docenten werkt. Dat is

Heel soms gaat mijn vader mee en

Vader Richard van Hoek

die maakt dan ook foto’s.”

“Toen Victor in groep 8 moest kiezen

ook niet geheel onbelangrijk.

naar welke school hij zou willen,

Ik denk niet dat Victor later fotograaf

stond voor hem al vast dat hij naar de

wil worden. Als het even kan, wil hij

Lage Waard in Papendrecht wilde. Je

graag bij de beroepsbrandweer. Maar

kijkt daar immers op de brandweer-

ook het werken in de meldkamer van

kazerne. Toen hij echter met de Prins

112 lijkt hem erg leuk.” Griendencollege.nl

041


#puzzel

Test je kennis over onze school! 1 3

2

4 5

6

7 9

8

10

11 12

13

30

14

15 16

17

18 20

19

21

22

23 24

25

26 31

27

32

28 29

31

28

26

4

16

32

30

24

Mail je antwoord naar mail@griendencollege.nl en maak kans op een dinerbon voor een diner voor twee personen (incl. 2 drankjes) in ons restaurant. Meedoen kan tot en met 31 januari 2013.

1: Kind dat onderwijs volgt

16: Periodiek cijferoverzicht

2: Vreemde taal waarin lesgegeven wordt

17: Les waarin gesport wordt

3: Groep leerlingen van hetzelfde leerjaar

18: Docent die ook beroepen- en studievoorlichting geeft

4: Belangrijke toets aan het einde van het vierde leerjaar

19: Vak dat over financiële dingen gaat

5: Geluid om het begin of einde van de les aan te geven

20: Uur waarin onderwijs gegeven wordt

6: Tijd tussen de lessen om je boterham op te eten

21: Ander woord voor afkijken

7: Weekoverzicht van de lessen

22: Hoe heten de activiteitendagen die onze school

8: Schriftelijke overhoring

23: Voortgezet middelbaar beroeps onderwijs

10: Ruimte waarin pauze gehouden wordt

24: Gebouw waar lesgegeven wordt

11: Klusjesman/vrouw op school

25: De naam van onze school

12: Ruimte waarin een docent leerlingen lesgeeft

26: Papiertje dat je krijgt als het examen behaald is

13: Ongeoorloofd uit de les wegblijven

27: Leerstof voor thuis

14: Vak waarin het menselijk lichaam aan de orde komt

28: Als je langer op school moet blijven omdat je straf hebt

15: Docent die alle leerlingen uit één klas begeleidt

29: Je iets nieuws eigen maken

15: Toets waarbij je moet praten

042

organiseert voor groep 8 leerlingen?

9: Ruimte waarin lesgegeven wordt

Griendencollege.nl


#vrienden_van_de_grienden

Dhr. B. Groenendijk, voorzitter:

Stichting Vrienden van de Grienden Het Griendencollege wil een

“Een van de belangrijkste pijlers voor

Het uiteindelijke doel is dat leerlingen

belangrijke rol spelen in het opleiden

het praktisch ontplooien van leerlin-

een gegarandeerde stageplaats en

van personeel voor de bedrijven in

gen is samenwerking tussen bedrijfs-

een baan bij één van onze bedrijven

deze regio. Er wordt nadrukkelijk

leven en onderwijsinstellingen, zodat

en instellingen in de regio krijgen. Het

uitgegaan van de belangen van

zij later in de maatschappij en in het

Griendencollege werkt hiervoor samen

de leerling en de belangen van het

bedrijfsleven goed kunnen presteren.”

met bedrijven in de techniek, adminis-

bedrijfsleven.

tratie, zorg en ICT."

Dhr. B. Groenendijk is voorzitter van de stichting Vrienden van de Grienden.

“Goed vakonderwijs is voor een regio van deze omvang onmisbaar”

Stichting Vrienden van de Grienden “De stichting Vrienden van de Grienden stelt zich primair ten doel de samenwerking tussen bedrijven en het Griendencollege te promoten. We willen dit naar een dusdanig hoger plan brengen, zodat leerlingen via een natuurlijke weg in het

“Stichting Vrienden van de Grienden zet zich in voor de de samenwerking met het bedrijfsleven”

bedrijfsleven terecht komen.”

“Gegarandeerde stageplaatsen en baangarantie is het doel”

Leden van de stichting » ABB Bouwgroep » Bakker Sliedrecht » De Jong’s Pijpleidingfabriek

“Om leerlingen geïnteresseerd te krijgen voor het bedrijfsleven, is het van belang dat zij ook met bedrijven en instellingen kennis kunnen maken. De beroepsstage kan hierin een belangrijke rol spelen. Dhr. B. Groenendijk

» Groenendijk Onderwijsadministratie » Van Noordenne Staal » Loodgieterbedrijf Simon Alle Vrienden van de Grienden vindt u op de achterzijde. Griendencollege.nl

043


#handel&administratie

Ons handelplein De afdeling Handel & Administratie

biedt een herhaling van en verdieping

apenkooien, basketbalwedstrijden en

is één van de drie praktijkpleinen

in deze leerlijnen. Een groot voordeel

de verkoop van lekkernijen uit oost en

binnen het Griendencollege. Ons

van onze werkwijze is dat de leerling

west. De opbrengsten worden gedo-

plein ziet er echter heel anders uit dan de andere twee. Met onder andere 25 bureaus met computer, een winkelopstelling, diverse etalagekasten, een printer

“Verkoop, boekhouden, administratie en marketing”

en een keukenblok lijkt het lokaal op een heus kantoor! een goed beeld krijgt van wat elk

neerd aan de Serious-Request-actie

beroepsveld inhoudt. Dit vergemak-

van 3FM met de hoop dat de leer-

Binnen de sector Handel &

kelijkt ook de keuze voor de vervolg-

lingen van het Griendencollege een

Administratie laten we leerlingen

opleiding in het mbo. Een ander

aantal kinderen elders een betere

kennismaken met de commercie in

voordeel is dat de leerling beter

toekomst kunnen geven.

de meest ruime zin van het woord.

voorbereid is op het praktisch en

Dit betekent niet dat onze leerlingen

theoretisch examen. De leerling krijgt

per definitie doorstromen naar een

de leerstof in overzichtelijke stappen

commerciële mbo-vervolgopleiding.

aangeboden en verwerkt deze door te

Velen kiezen ook voor sectoren als

doen, te maken, te ervaren, samen te

onderwijs of horeca.

werken, in de praktijk te brengen en

“Leren door te doen!”

te presenteren. We gebruiken diverse

Sterk punt #9: Ruime mogelijkheden tot het opdoen van relevante praktijkervaring in onze eigen winkel, en bij regionale bedrijven.

werkvormen om de leerling praktisch te ‘onderwijzen’. Bovengemiddelde examenscore Minionderneming

Voor de vmbo’er die graag leert door

De leerlingen in het vierde leerjaar

te doen, bieden wij een krachtige

De tweejarige vmbo-opleiding Handel

brengen hun verworven kennis in de

leeromgeving aan, ondersteund door

& Administratie biedt een goede basis

praktijk doordat ze een eigen

vele ICT-mogelijkheden. De examen-

voor een brede vervolgkeuze.

minionderneming starten.

score van onze leerlingen was de af-

Leerlijnen

De leerlingen zullen in hun eigen

Voor ons het bewijs dat onze sector

Handel & Administratie werkt net als

minionderneming van alles

de leerling motiveert en uitdaagt het

de pleinen Zorg & Welzijn en Techniek

verkopen tijdens een kerstmarkt. Deze

beste uit zichzelf te halen!

met leerlijnen. Onze leerlijnen hebben

markt staat dit jaar in het teken van

betrekking op vier beroepsvelden: ver-

Serious Request en wordt voor een

koop, boekhouden, administratie en

groot deel door de leerlingen van

marketing. De derdejaars leerlingen

Handel & Administratie

werken elke periode aan één leerlijn

georganiseerd. Er worden ook

en ronden deze leerlijn met een

activiteiten georganiseerd zoals haar-

(praktijk)toets af. Het vierde leerjaar

vlechten, schminken, Rad van Fortuin,

gelopen jaren bovengemiddeld hoog.

044

Griendencollege.nl


Griendencollege.nl

045


#christelijkeidentiteit

Geloof, respect en jezelf mogen zijn op het Griendencollege Sterk punt #2: Een tiental leerlingen zit in een kring

Dit is een recente situatie van een

bij elkaar, er wordt gesproken over

weekopening op het Griendencollege.

‘anders zijn’. De vraag is: “hoe

Diverse leerlingen uit verschillende

reageer je op mensen die anders

klassen komen op maandagochtend

zijn en anders doen”. De één kiest

bij elkaar om de week met elkaar te

leggen met iemand uit een andere

voor antwoord a: “Ik doe mee met

openen. Deze leerlingen zijn christen

cultuur, met een ander geloof en

de rest zodat ik niet opval”.

en ontmoeten elkaar hier.

andere ervaringen.

antwoord b: “Ik doe niet mee en kijk

Na de discussie volgt een gedeelte uit

Levensbeschouwing is een vak dat

verbaasd om me heen, wat gebeurt

de bijbel wat bij het thema aansluit

gegeven wordt in de onderbouw van

hier?” Een aantal leerlingen kiest

en vervolgens een gebed. Het is

het Griendencollege. Het gaat niet

voor antwoord c: “Ik respecteer de

geen bijeenkomst waar de leerlingen

alleen over ontmoeting, maar ook over

anderen, maar blijf ook mezelf. Als ik

onderuitgezakt op hun stoel luisteren.

de ontwikkeling van de eigen

mee wil doen, doe ik mee.”

De docent levensbeschouwing, die

identiteit. Dit is een hoofdthema in een

zelf een christelijke achtergrond heeft,

puberleven: “Wie ben ik eigenlijk?”,

draagt zorg voor een actieve bijeen-

“Waar kom ik vandaan?” en uiteinde-

komst. De leerlingen gaan in gesprek

lijk ook “Waar wil en ga ik naar toe?”

ol Wij zijn een gedisciplineerde scho . rden waa en en norm ere held met

Iemand anders vindt zich in

Levensbeschouwing op het Griendencollege

met elkaar, bidden samen en delen met elkaar.

In leerjaar 1 maken leerlingen kennis met de vijf grote wereldgodsdiensten.

Het thema ‘anders zijn’ is ook een

Ze bemerken dat de plek waar je

thema in leerjaar 2. Hierin presenteren

opgroeit belangrijk is voor je eigen

“De leerlingen gaan in gesprek, bidden en delen samen”

ontwikkeling. Daarnaast staat een thema als ‘helpen’ centraal. Hierin onderzoeken de leerlingen de wereld om zich heen. Door dit vak bereidt de onderbouwleerling zich uitstekend voor op het vak maatschappijleer, dat een examenvak is in de bovenbouw.

leerlingen verschillende onderwerpen

Mevrouw Sterrenburg

046

Griendencollege.nl

aan elkaar. Uiterlijke en innerlijke

Dat iedereen zich wel eens anders

aspecten komen hier aan bod. Het

voelt, blijkt uit het gesprek dat de

uitgangspunt van de lessen levens-

leerlingen tijdens de weekopening

beschouwing is ‘respect’. Vandaar

met elkaar voeren. De docent vraagt

ook het ‘puberruil-project’ in leerjaar 2.

verder: ”Hoe gaat dat hier op school?,

Leerlingen gaan bij elkaar op bezoek

Word je wel eens gepest omdat je

en maken kennis met verschillen en

gelovig bent?” Eigenlijk kan de groep

overeenkomsten bij elkaar thuis. In de

bevestigen dat dat niet zo is. “Ieder-

daaropvolgende periode gaan ze nog

een respecteert elkaar hier gewoon,

een stapje verder; ze bezoeken een

de één is moslim, de ander christen,

gebedshuis en ontdekken daar wat

dat mag iedereen zelf weten, zolang

belangrijk is bij een bepaald geloof.

je iedereen maar in zijn waarde laat”,

Het is leren in de praktijk; contact

vertelt een leerling.


#oudleerling

“Met inzet en focus kom je ergens”

Frank Waals (27), oud-leerling Griendencollege: “Tien jaar geleden heb ik mijn vmbo-

“Ik heb destijds gekozen voor de sector Handel & Administratie omdat ik graag

diploma Handel & Administratie

iets met media wilde doen. In leerjaar 3 heb ik stage gelopen bij RTV Dordrecht. Ik

behaald. Toen ik hier kwam, waren

vond het zo leuk, dat ik er ben blijven werken. Het vasthouden van de geluidsstok

er veel veranderingen gaande in het

was mijn eerste taak.

onderwijs. Op de open dag werd er gezegd dat naar school gaan ook

Hoe presenteer je iets? Communicatie is het belangrijkste wat ik heb

leuk moest zijn, het ‘anders’ leren.

meegekregen van mijn vmbo. Zoals in het winkeltje op het handelplein, je moet

Ik kwam uit Papendrecht en moest

het kunnen verkopen.

dus elke dag zeven kilometer heen en terug fietsen of met de bus. Het

Na het Griendencollege ben ik in Utrecht Cultuur & Media gaan studeren. Ook hier

reizen is dus hier begonnen.”

was communiceren en organiseren een belangrijk onderdeel. Tijdens mijn studie ben ik altijd met plezier blijven werken bij RTV Dordrecht. Na mijn studie heb ik als

”Het Griendencollege is een

redacteur/verslaggever gewerkt bij o.a. Idols, X Factor, RTL Nieuws, So You Think You

basis geweest om makkelijker

Can Dance van RTL en Shownieuws en Popstars bij SBS6.

te kunnen reizen naar studie en werk.”

In het begin maakte ik vooral emo-items, dit is goed om mee te beginnen en het was dan ook echt een springplank naar andere programma’s. Bij So You Think You Can Dance maakte ik de filmpjes over de kandidaten, dit vind ik ook het leukst. Ik ben gaan schrijven voor de Avrobode, Televizier, internet-platforms en weekblad

“Ik herinner me Frank als een enthousiaste en creatieve leerling, leuk om te zien dat hij zoveel bereikt heeft”

Weekend. Inmiddels heb ik drie boeken geschreven. Hierbij heb ik veel aandacht besteed aan de presentatie van mijn boeken; het ‘dingen aan de man brengen’ heb ik echt van het Griendencollege meegekregen. De afgelopen vijf jaar zijn zo ontzettend druk geweest, dat ik nu even rustig aan ga doen. Of ik inmiddels een bekend figuur in het mediawereldje geworden ben? Dat zou best kunnen, ja. Maar dan achter de schermen, niet op de voorgrond. Met inzet en focus kom je ergens. Ik wil de leerlingen meegeven: ‘ je moet brutaal zijn op een spontane en acceptabele manier’ en: ‘werk in stapjes, neem je tijd.’”

Meneer Huisman, docent

Boeken die Frank geschreven heeft: Musicalmania (2009),

Griendencollege

Het Genootschap van Mendacium (2012) en Biografie van Barrie Stevens (2013) Griendencollege.nl

047


#docenten

“Je merkt dat kinderen het prettig vinden als je ze structuur aanbiedt” Mevrouw Huisman, docent Nederlands

Meneer Vermeer docent sport & bewegen

“Iedere dag is écht anders!”

048

Griendencollege.nl


#griendencollege

Onze docentenkamer Meneer Vlot, docent wiskunde, natuurkunde en scheikunde

“Je weet als leerling en docent waar je aan toe bent. De sfeer en collegialiteit zijn prima”

“Het werken op een kleine school ervaar ik als veel efficiënter en overzichtelijker”

Lees meer over onze docenten op de volgende pagina’s! »

Meneer Mortier, docent economie, H&A en M&M

Griendencollege.nl

049


#docenten

Meneer Vermeer Docent en leerjaarcoördinator leerjaar 2

“Op dit moment werk ik drie dagen op het

vertrouwen groeien. Ik laat leerlingen die goed kunnen sporten de

Griendencollege en twee dagen op een

medeleerlingen helpen met een oefening. Doordat ze iets voor een

school voor speciaal basisonderwijs in

ander kunnen doen, leren ze verantwoordelijkheid nemen.”

Rotterdam. Vooral de afwisseling van het vmbo met het basisonderwijs is erg leuk.”

Het docent zijn “Omdat ik sporten zelf erg leuk vind het nog nog leuker vind dit op

“Ik geef sport & bewegen, ook wel bekend

kinderen over te brengen, heb ik ervoor gekozen om gymdocent te

als lichamelijke opvoeding. Het mooiste

worden. Ik werk nu voor het vijfde jaar op het Griendencollege: het is

aan het onderwijs heb ik altijd de groei van

een leuke plek om te werken!

kinderen gevonden. Als gymdocent probeer je doelen te bereiken door middel van sport en spel en ben je van enorme invloed op de sfeer in de klas. Bijvoorbeeld wanneer kinderen met weinig zelfvertrouwen voor het eerst bij je in de les komen. Door met ze

“Leerlingen en collega’s gaan op een leuke manier met elkaar om waardoor ik me hier erg vertrouwd voel”

aan de slag te gaan in een veilige omgeving en ze bewust te maken van alles wat

Ook de sfeer op het Griendencollege is erg prettig. Leerlingen en

ze wel kunnen, zie je het plezier en zelf-

collega’s gaan op een leuke manier met elkaar om waardoor ik me hier erg vertrouwd voel.” Een goede sfeer is belangrijk

Docent

“Ik probeer zo consequent, eerlijk en duidelijk mogelijk te zijn. Hierdoor krijgen leerlingen wel eens strafwerk of moeten ze nakomen. Op de lange termijn vinden kinderen deze duidelijkheid en structuur de prettigste manier van werken. Ook vind ik een goede sfeer heel belangrijk: kinderen moeten zich veilig voelen, er moet ruimte zijn voor een grap en er moet op een sportieve manier gewerkt worden.” “Ik ben naast docent ook leerjaarcoördinator van leerjaar 2. Vanuit deze rol help ik de mentoren met hun taak en moet ik af en toe

“Als leerjaarcoördinator sta ik klaar voor zowel leerlingen als docenten” ingrijpen als er tussen leerlingen of klassen problemen spelen die de mentoren niet op kunnen lossen. Daarnaast organiseer of coördineer ik alle activiteiten van leerjaar 2, bijvoorbeeld het uitje naar de Efteling. Ook houd ik de voortgang van de tweedejaars leerlingen goed in de gaten.”

050

Griendencollege.nl


#griendencollege

Mevrouw Huisman Docent en mentor van klas 2B

Docent

“Lesgeven is mijn passie, kinderen iets leren vind ik ontzettend leuk” “Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dit jaar werk ik al 41 jaar in het onderwijs. Ik ben begonnen in 1971 bij de Da Costa Mavo als docent handwerken. Na de fusie met de Poppingschool kwam ik terecht op het nieuwe Griendencollege.” Veranderend onderwijs “Lesgeven is mijn passie, kinderen ‘iets’ leren vind ik ontzettend leuk. Ik heb nooit de behoefte gehad van school te veranderen. Kinderen blijven kinderen, maar de wereld is natuurlijk in die 40 jaar nogal veranderd. Vooral op het gebied van communicatie. Waar de leerlingen elkaar toen af en toe opbelden, zitten ze nu uren op het internet. Ze zijn van veel meer zaken op de hoogte, of ze nu willen of niet. Daardoor zijn ze ook veel mondiger. In de klas is de computer belangrijk. Je kunt nu alles laten zien op het digibord. Daardoor kun je je lessen met meer afwisseling geven. Vroeger was je de docent, een autoriteit. Dat moet je tegenwoordig veel meer verdienen. Ik ben vrij streng, eigenlijk veel strenger dan vroeger. Maar je merkt wel dat kinderen het prettig vinden als je ze structuur aanbiedt. Ik herhaal de leerstof veel en vaak. Ik geloof dat leerlingen tijdens de les het meeste leren. Er wordt ook veel vaker, ook in de les, een gesprek gevoerd. Niet alleen de leerlingen zijn mondiger, maar ook de ouders. En dat vind ik goed. Docenten zijn mensen, maken fouten en mogen daar op worden aangesproken.” Mentor “Ik ben naast docent ook mentor van een tweede klas. De leerlingen gaan dit jaar hun sector kiezen. Wat zijn hun mogelijkheden? Het mentorschap is best pittig. Je voelt je toch verantwoordelijk voor je

“Je merkt dat kinderen het prettig vinden als je ze structuur aanbiedt”

mentorleerlingen. Je moet hun vorderingen bijhouden en aan de bel trekken als hun cijfers niet goed zijn. Er is zoveel aan de hand met kinderen. Ze willen je even spreken. Vaak zit je in de avonduren met ouders te bellen. Maar het mentorschap is ook heel leuk. Het is fijn als de leerlingen en hun ouders jou het vertrouwen geven als mentor.” Griendencollege.nl

051


#docenten

Meneer Mortier Docent en mentor van klas 1A

Docent

“De middelbare school is heel bepalend en belangrijk in het leven van mensen. Ik wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren. Ik vind het heel leuk als mijn uitleg ervoor zorgt dat leerlingen een onderwerp beter begrijpen en dat ze vervolgens ook goed scoren voor een toets.

“Ik vind het geweldig om te zien hoe positief een klas kan werken op sommige leerlingen” Het Griendencollege is een kleine en betrokken school. Tijdens mijn korte loopbaan heb ik ook gewerkt op scholen met veel grotere leerlingenaantallen. Het werken op een kleine school ervaar ik als veel efficiënter en overzichtelijker. Dit komt het onderwijs en dus ook mijn lesgeven ten goede.” Maatschappelijke betrokkenheid “Een voorbeeld van de maatschappelijke betrokkenheid van het Griendencollege is de Serious-Request-actie van 3FM. Een leerling mocht, tegen betaling, een taart in mijn gezicht gooien. Dit leverde twintig euro op voor het goede doel. Ik vind het geweldig om te zien dat een klas een positief effect kan hebben op sommige leerlingen. Ik heb meegemaakt dat een leerling die gepest werd op andere scholen, ontzettend goed werd opgenomen in een groep. Ik hoop dat deze leerling de rest van zijn/ haar leven met plezier blijft terugkijken naar de tijd op deze middelbare school.

“Als mentor ben ik bezig met het bijhouden van de cijfers, bespreekbaar maken van lastige onderwerpen en het contact met ouders”

In iedere klas heb je wel één of meerdere leerlingen die opvallen. Wanneer leerlingen na waarschuwen echt over mijn grens gaan, verwijder ik ze uit het lokaal. De leerling maakt dan strafwerk of moet nakomen. Wanneer de leerling te vaak op een negatieve manier de les verstoort, nemen de leerjaarcoördinator en ik andere maatregelen.” Mentor “Naast het geven van lessen ben ik voor het eerst mentor van een hele en soms te gezellige klas (1A). Ik ben dus ook bezig met het bijhouden van de cijfers van die groep, plagerijtjes oplossen, bespreekbaar maken van lastige onderwerpen en het contact houden met ouders. Op school draait het veel om leren: dat geldt dus ook voor docenten.”

052

Griendencollege.nl


#griendencollege

Meneer Vlot Docent en mentor van klas TL4

“De reden dat ik al 35 jaar bij het Griendencollege werk, is dat het een kleine school is. Je weet als leerling en docent waar je aan toe bent en de sfeer en collegialiteit zijn prima. De mooiste momenten blijven toch wel de reacties van de leerlingen. Zoals die van Dennis:

“In 2013 stop ik na 35 jaar lesgeven. Ik zou het zo weer overdoen”

“Meneer mijn broer helpt mij wel met die sommen, want die zit op de universiteit." Op mijn vraag wat de broer studeerde, antwoordde hij: “Hij is dakdekker en werkt nu op de universiteit.” “Na 35 jaar lesgeven stop ik aan het einde “De opening van de nieuwe school met alle activiteiten daaromheen

van dit leerjaar. Het is nog wennen aan de

vond ik ook een speciaal moment.”

gedachte dat dit de laatste examenleerlingen zijn die ik lesgeef. Als ik het over

“De leerlingen weten bij mijn manier van lesgeven waar ze aan toe zijn. Dit geeft ze vertrouwen”

zou mogen doen, koos ik weer voor het onderwijs, weer in Sliedrecht en weer bij het Griendencollege omdat dit een kleine school is. Iedereen kent elkaar en er heerst een prima sfeer voor leerlingen en personeel.”

Lesmethode “De leerlingen weten bij mijn manier van lesgeven waar ze aan toe zijn. Dit geeft ze vertrouwen. Bij scheikunde doe ik veel voor en laat ik leerlingen zelf proeven doen. Ik jaag de leerlingen graag op de

Docent

kast met een geintje. Ik heb niet zoveel last van ongewenst gedrag in de klas. Je bouwt een bepaalde naam op. Als er iets is, spreek ik de leerling daar klassikaal of apart op aan. De problemen zijn dan meestal wel opgelost.

“Ik geef extra les aan leerlingen die om wat voor reden dan ook achterstand hebben opgelopen” Extra lessen “Gezien mijn leeftijd heb ik geen volledige baan meer. Naast het lesgeven zorg ik met mijn twee collega’s dat alles goed loopt binnen de natuur- en scheikunde groep. Daarnaast geef ik wat extra les aan leerlingen die om wat voor reden dan ook achterstand hebben opgelopen.”

Griendencollege.nl

053


#werkweek

» Berlijn

werkweken

Met het Griendencollege kom je er! De afgelopen twee jaar zijn we met

Dinsdag - Jessica, Carlijn, Michelle

Donderdag - Rens

de derdejaars leerlingen op

en Emily

“Wij zijn vandaag naar de dierentuin

werkweek geweest in Berlijn

“Na het ontbijt gingen we met de bus

geweest, dat was erg gezellig. Voor-

(Duitsland). Het programma zit vol

naar het centrum van Berlijn, waar we

dat we gingen, moesten we aan onze

met cultuur en leuke andere

een fotospeurtocht hebben gedaan.

opdrachten werken voor de presenta-

activiteiten. De leerlingen werken

We gingen langs alle bezienswaar-

tie aan onze ouders. Na de dierentuin

daar aan opdrachten. De resultaten

digheden, zoals Checkpoint Charlie

kon je kiezen om te gaan zwemmen

worden aan ouders, grootouders

en de Berlijnse muur.”

of om een GPS-tocht te gaan doen.

“Daarna kregen we nog tijd om lekker

Na het pizza’s eten, gingen we terug

en andere familieleden of vrienden gepresenteerd.

054

te gaan shoppen. Na het avondeten

naar het hostel waar we onze kamers

De leerlingen laten zien en lezen

gingen we een indrukwekkende film

moesten opruimen voor vertrek naar

hoe de werkweek eruit ziet.

kijken en kregen we een ijsje.”

Sliedrecht.”

Woensdag - Miranda, Matthijs, Dion

Vrijdag

Maandag - Desley en Rowin

“Op tijd uit bed, want we gingen naar

“We zijn weer thuis na een lange reis,

“Vandaag moesten we om zeven uur

het concentratiekamp Sachsenhau-

iedereen is lekker moe. De week was

ons bed uit, omdat we om half acht

sen. Dit is gebouwd door gevange-

top en voor herhaling vatbaar.“

op school moesten zijn. We gingen

nen. Hier hebben van 1939 tot 1945

naar Berlijn! Toen we vertrokken,

200.000 mensen gevangen gezeten.

zwaaiden onze ouders ons uit. We

Dit was een heel indrukwekkend be-

“Dit jaar gaan we op

hebben er wel tien uur over gedaan,

zoek en in de bus werd er nog lang

werkweek naar een andere

voordat we bij ons hostel aankwa-

over nagepraat. Aan het eind van de

wereldstad: LONDEN! Ga je

men. Toen de kamers verdeeld waren

middag hebben we de Reichstag

mee?”

en onze spullen waren uitgepakt, zijn

bezocht. Eenmaal boven hadden we

we lekker met elkaar uit eten gegaan.”

een goed uitzicht over de stad Berlijn.”

Griendencollege.nl


#buitenschoolse_activiteiten

“Klimmen en klauteren in de oude steengroeven”

Uitwisseling Roemenië: ‘hond’ eten en tussen de kippen douchen... “Mevrouw, ze zeggen dat we hond hebben gegeten gisteravond!” De

“We hebben mijnwerkershelmen

Dit is de plek waar we ook dit jaar

opgezet en moeten meteen 450

Roemeense man lacht breeduit.

weer grenzen gaan verleggen. Twee

meter door het aardedonker onder

Duidelijk dat hij een grapje

dagen gaan we los in de Carriënta

de berg door. We houden de linker

gemaakt heeft.

(Ardennen, België). We gaan klimmen,

tunnelwand aan. Het tunnelgewelf is

tokkelen en abseilen. Een hele week

groot genoeg voor een kleine vracht-

We zijn in Roemenië, Orastië om

bezig zijn met uitdagende activiteiten:

wagen, maar al na 20 meter zie je er

precies te zijn. Een uitwisselings-

wandeltochten, kanoën, mountainbi-

helemaal niets meer van.

project waarbij leerlingen van het

ken, pijl en boog schieten.

Griendencollege gaan logeren bij

Het duister verlegt al je concentratie

Enkele reacties van leerlingen:

naar je oren. Je hoort elk kraakje

hun leeftijdsgenoten in Roemenië en andersom. “Ik moest tussen de kippen douchen!”, aldus een

onder de schoenen van je voorganger

Mario: “Het was een lange wandel-

en je probeert al het geroezemoes

tocht. ‘s Avonds hebben we lekker

te ontwarren in iets verstaanbaars. Je

nasi met saté gegeten, na het eten

hoort druppels, echo’s, tikken...

Roemenië is één van die prachtige

hebben we een gezellig kampvuur

projecten van het Griendencol-

gemaakt.”

lege, waarbij onze leerlingen leren

Als het eind van de tunnel in zicht komt, zijn er frisgroene boompjes,

Han: “We reden door bossen en over

keurige grindpaden, een overdekte

smalle paadjes met veel plassen.”

picknickplaats en een mijnhuisje dat is omgebouwd tot een gezellig café.

Lars: “Lekker klimmen in de oude steengroeven.“

De zon schijnt en langs een steile zijwand klimt en klautert een groepje

Daan: “In de bus is het feest; iedereen

omhoog langs een touw...”

zingt mee!”

leerling.

in de praktijk: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing en vreemde talen. Allemaal komen ze voorbij. Verrijkend, verrassend en vormend onderwijs in de praktijk.

werkweken

» Ardennen Griendencollege.nl

055


#theoretische_leerweg

Onze theoretische leerweg (voorheen mavo)

Griendencollege de theoretische (TL) en

“TL is soms even doorzetten maar dan heb je ook wat”

gemengde leerweg (GL) aan. Deze volgen

Amber Visser, klas TL4

Naast de drie sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Handel & Administratie biedt het

een vierjarige route in het vmbo. De leerling kan zijn/haar opleiding vervolEen leerling kan voor de theoretische

gen op het mbo, maar er is ook de mogelijk-

leerweg kiezen als hij/zij studieinzet toont en nog geen specifieke beroepsopleiding wil

heid om door te stromen naar het hoger

kiezen. Het bereidt de leerlingen voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidin-

omdat dit voor sommige leerlingen beter bij het beroepsprofiel past. De afronding van de

gen (niveau 3 en 4) van het mbo.

vmbo-opleiding en keuze voor havo of mbo

algemeen voortgezet onderwijs (havo),

wordt op het Griendencollege uitstekend De gemengde leerweg is bedoeld voor

begeleid door onze loopbaanbegeleider.

leerlingen die op TL-niveau kunnen werken en al een sterke voorkeur voor een beroep hebben. Het niveau is dus hetzelfde als de theoretische leerweg. Op het Griendencollege volgen alle TL-leerlingen het beroepsgerichte vak ICT.

“Ik heb voor TL gekozen omdat ik er veel kanten mee op kan” Chislane van den Herik, klas TL4

Typerend voor het TL-onderwijs in de onderbouw zijn theoretische vakken zoals Frans en Duits. In het vierde leerjaar kiest de leerling een vakkenpakket gericht op de vervolgopleiding. In deze vakken doet de leerling dan examen.

056

Griendencollege.nl

“TL-leerlingen hebben de motivatie om door te gaan na het vmbo. Ze zien dit niet als het einde maar als beginpunt” Mentor klas TL4


#tot

Nieuw: TOT-traject Voor jongens én meisjes biedt het

Dit traject heet TOT en dit staat voor

Griendencollege, binnen de

Talent Ontwikkeling Techniek.

theoretische leerweg van het vmbo,

Leerlingen met interesse in de

een nieuw, verkort opleidingstraject.

techniek kunnen via TOT de theoretische leerweg sneller doorlopen en in drie jaar tijd hun

Sterk punt #7: Wij begeleiden de leerling vanaf . leerjaar 1 in zijn of haar loopbaan

diploma vmbo-TL behalen.

In 3x3 jaar haal je drie diploma’s:

Al vanaf leerjaar één worden prak-

1.

vmbo –TL (met techniek)

tijklessen techniek aangeboden. Per

2.

mbo–techniek (niv. 4)

week werken leerlingen een halve

3.

hbo–techniek

dag aan een technische projectopdracht. Ze moeten daarvoor dingen

Leerlingen ontdekken wat een goede

onderzoeken, ontwerpen en soms

vervolgopleiding is en wat in de

ondernemen.

toekomst een geschikte baan in de techniek kan zijn.

Voor wie is TOT? De opleiding is voor leerlingen met een tl/havo – advies van hun basisschool en die niet bang zijn om hard te werken. Doorzetters dus, die graag

“Drie diploma’s in negen jaar”

bezig zijn met dingen maken, die willen weten hoe iets in elkaar zit, die goed kunnen omgaan met de computer en goed kunnen rekenen. Waarom TOT? De samenleving vraagt om goed opgeleide mensen, die weten wat er speelt, speciale kennis hebben en goed kunnen samenwerken. In onze omgeving zijn veel technische bedrijven, denk maar aan IHC, DJPS, ABB en Bakker Sliedrecht. Deze bedrijven zoeken mensen met een hogere technische opleiding. TOT gaat deze mensen afleveren. Hoe ziet de T0T – route eruit? Het opleidingstraject duurt in totaal negen jaar.

Al in de eerste klas begint de praktijk Al in leerjaar 1 begint de prakmet twee lessen techniek en vier l tijk met twee lessen techniek essen techniekproject. Ieder project en vier lessen project. Ieder duurt tien weken. project duurt tien weken. Daarnaast worden cursussen en traiDaarnaast worden cursussen ningen gegeven in belangrijke vakken en trainingen gegeven in vakals wiskunde, Nederlands en Engels. ken als wiskunde, Nederlands Er volgt een examen in natuurkunde en Engels. Er volgt een examen (scheikunde) en economie en een in natuurkunde, scheikunde, keuzevak. economie en een keuzevak. In het onderdeel loopbaanoriëntatie In de loopbaanoriëntatie wordt wordt samen met de mentor naar de samen met de mentor naar interesses en talenten van de leerling de interesses en talenten van gekeken. Dit wordt bijgehouden in de leerling gekeken. Dit wordt een portfolio. bijgehouden in een portfolio. Er wacht mooie toekomst in de Er wacht een mooie toekomst techniek na het volgen van TOT. na het volgen van TOT. TOT op het Griendencollege! TOT op het Griendencollege! Griendencollege.nl

057


#bestuur

MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ Dhr. mr. G.P. Jongeneel MBA

“Het Griendencollege heeft zich als

Geen ingedutte onderwijsvoorziening

te wachten op algemeen opgeleide

kleine school weten te handhaven

“Het Griendencollege staat midden

leerlingen. Het Griendencollege is in

tussen de grote scholengemeen-

in de maatschappij en maakt deel

zake techniek zeer goed geoutilleerd.

schappen in de regio. De school

uit van de lokale gemeenschap. Het

vindt zijn kracht juist in zijn klein-

woon- en werkklimaat aan de zuid-

Het Griendencollege is een kleine

schaligheid.”

vleugel van de Randstad is uitstekend.

flexibele onderwijsvoorziening waar

Veel bedrijven in de topsectoren zijn in

alles om de leerling draait. De leerling

onze omgeving gevestigd. De regio-

krijgt de gelegenheid zijn/haar

“De school is door zijn omvang overzichtelijke en flexibel. Er is oog voor de individuele leerling. Een leerling heeft sterke kanten, maar ook zwakke kanten. Met optimale begeleiding worden de talenten van de leerling

“Het Griendencollege vindt zijn kracht juist in zijn kleinschaligheid”

ontwikkeld. nale bedrijven en instellingen bieden

talenten te ontwikkelen en een

Naast de verplichte leerstof legt de

de leerlingen uitstekende stage- en

bewuste keuze te maken voor de toe-

leerling een duurzame basis voor

carrièremogelijkheden. Ze maken zo

komst. De opleidingen zijn veelzijdig

verdere studie en uiteindelijke carrière.

kennis met de toepassingen van de

en bieden door de samenwerking

Veel leerlingen en ouders kijken met

leerstof en kunnen concrete keuzes

met bedrijven en instellingen een

voldoening terug op de schooltijd op

maken over hun toekomst. Er zijn

goede entree tot een toekomstige

het Griendencollege.”

afspraken gemaakt met betrekking tot

werkkring. Kortom: een kleine veilige

baangaranties na het afronden van

school midden in de samenleving

de opleiding. Ook bestaat er tussen

met de mogelijkheid veel te leren.

het Griendencollege en het vervolgonderwijs op het mbo een structurele

Dhr. mr. G.P. Jongeneel MBA

samenwerking.“

voorzitter bestuur

Techniekspecialisatie

058

Griendencollege.nl

“Een bijzondere aanbeveling doe ik

Bestuur Griendencollege

met betrekking tot technische vervolg-

G.P. Jongeneel

K. de Jongh

opleidingen. Zoals het er nu uitziet,

A.G. Visser

K. Karsijns

zitten bedrijven en instellingen niet

J.B.K. v/d Mark

A. Boer


Dit schoolmagazine is mogelijk gemaakt dankzij de Stichting Vrienden van de Grienden: » IHC Merwede Holding B.V.

» Groenendijk Onderwijs Administratie

» Graveerservice Van Wijngaarden

» ABB Bouwgroep

» Scheepswerf Slob B.V.

» Visser & De Koning B.V.

» Korevaar Sliedrecht B.V.

» Loodgietersbedrijf Simon bv

» Van Noordenne Staal B.V.

» Klimaatservice Holland BV

» De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V.

» Vereniging Sliedrechtse

» Den Breejen Shipyard

» Breeclean

» Verhoef Elektrotechniek b.v.

» Buyk Constructies B.V.

» Bouwonderneming Stout B.V.

» Merwestreekgroep

» Bakker Sliedrecht

» Van Hoften Installatietechniek B.V.

Ondernemingen » Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld b.v.

En regionale bedrijven en instellingen die het Griendencollege een warm hart toedragen: » Stichting De Kaai

» Devaca Creative Support

» Talent voor Techniek Zuid-Holland

» CAB holland B.V.

» Gemeente Sliedrecht

» Krohne

» Kampeertoko

» ddreklame B.V.

» Ames Autobedrijf B.V.

» BM van Houwelingen B.V.

» ServiceResidentie Drechtstreek

» Omnis-it

» Tablis Wonen

» Van Beest B.V.

» L.J. Boer Vastgoed B.V.

» Bouwschakel Hardinxveld

» Preidel

» Van Es Architecten

» Metalent

» AB Midden Nederland

» Bouwbedrijf Visser

» ASVZ

» Keukenhof Sliedrecht

» Auto M. Bouman B.V.

» Nationale Vereniging De Zonnebloem

» Danser Group

» Richard van Hoek Fotografie

» Carante groep

» Pellikaan’s Verpakkingen

» Opleidingsbedrijf Installatiewerk

» ROC Da Vinci College

» Rotaryclub Sliedrecht en omstreken

Zuid-Holland

Griendencollege magazine 2013  

Het Griendencollege profileert zich vanaf het schooljaar 2012/2013 als dé vmbo school waar je een vak leert waar je mee aan de slag kunt. In...

Griendencollege magazine 2013  

Het Griendencollege profileert zich vanaf het schooljaar 2012/2013 als dé vmbo school waar je een vak leert waar je mee aan de slag kunt. In...

Advertisement