Page 1

Årgang 45 Nr. 1 2018

www.verdensboern.dk

PROJEKTER

Bulgarien Indien Sri Lanka

Februar

Uganda

International Børnehjælp

MEDLEMSBLADET


INDHOLD Ansvarshavende udgiver Verdens Børn Kaløvej 6 8410 Rønde Tlf. 70 26 01 06 fadderskab@verdensboern.dk

Flemming B. Pedersen formand fp@verdensboern.dk

Redaktør Hanne Gregersen hg@verdensboern.dk tlf. 86 44 50 95

Grafisk tilrettelæggelse www.trykteam.dk

Produktion trykteam svendborg as Papir: Scandia 2000

6 9 10

STORE LEGEDAG PÅ KAKUNDI

PARLØBET MED TRASBORG OPHØRER

BESØG AF TANDLÆGERNE

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt Oplag: 2.600

Forsidefoto Kakundi tidlig morgen

2

2018 - et år med store udfordringer Kort nyt Ny projektansvarlig på Kakundi Verdens børn har brug for flere føl Persondataforordningen Gaveideer Organisationen Virksomhedsfadder

2 4 8 11 13 14 15 16


LEDER

2018 - et år med store og anderledes udfordringer Tab af en betydende sponsor, behov for nyt edb-system og ny ”bestyrer” af fadderskabskontoret vil præge dagsordenen AF FLEMMING BJØRK PEDERSEN, FORMAND

For Verdens Børn var 2017 på mange måder et rigtig godt år. Der kom næsten 100 nye faddere, og selvom vi desværre mistede lidt flere end 100, hjælper vi nu omtrent 2.250 børn i fire lande til at få en god start på livet. Desuden kom der over en halv million kroner i donationer til projekter og gaver til børn. Men organisationens frivillige hviler ikke på laurbærrene, for der er konstante udfordringer. Og det både på de skoler og børnehjem, som støttes, og i en mere hjemlig sammenhæng. Hvad det sidste angår, tyder alt på, at 2018 bliver et år med særligt store udfordringer.

Farvel til sponsor Den største udfordring er: Hvad gør vi i anledning af, at tøjindsamlingsfirmaet Trasborg er holdt op med at yde støtte? Her må der sættes ind både for at skaffe nye indtægter og for at reducere udgifterne. Trasborg har ikke monopol på

tøjindsamling, så det er værd at undersøge, om en af de andre aktører på markedet er interesseret i at bruge Verdens Børns gode varemærke? På udgiftssiden er der allerede besluttet besparelser mht. Fadderskabskontor og tilsynsrejser. Men der må desuden bl.a. kunne spares ved øget digitalisering, herunder en udsendelse af bladet på mail i stedet for papir. Sammen med årsbrevet til fadderne har vi vedlagt et spørgeskema for at afdække den mulighed.

EDB og fadderskabskontoret En anden stor udfordring hænger sammen med, at vi er nødt til at udskifte organisationens edb-system, som er fra 1990'erne. Det kan ikke opdateres, og leverandøren hjælper ikke længere med problemløsning. Også det nye edb-system (Navision) skal bruges til flere ting; som regnskabssystem, som register over fadderne og de børn, som støttes. Når leverandøren er valgt, betalingen

erlagt, og systemet installeret, skal frivillige på skolebænken. En tredje ting på ”to-do” listen er: finde en afløser for Ludwig Chr. Nissen som ansvarlig for Fadderskabskontoret. Én af opgaverne er - i relation til Indien, Sri Lanka og Bulgarien - at tildele nye faddere et barn og at udskifte børn. En anden er at besvare henvendelser via brev, e-post, telefon eller via hjemmesiden. Der er således ikke tvivl om, at 2018 bliver et spændende år! Jeg er sikker på, at der blandt medlemsbladets læsere er personer, som har flair for fundraising og/eller bogholderi Er du interesseret i at yde en indsats til gavn for vanskeligt stillede børn, er du meget velkommen til at henvende dig!

Jeg er sikker på, at der blandt medlemsbladets læsere er personer, som har flair for fundraising og/eller bogholderi

3


KORT NYT Indbydelse til

GENERALFORSAMLING Lørdag den 21. april 2018

Verdens Børn – International Børnehjælp indbyder faddere, medlemmer og interesserede til vores ordinære generalforsamling på Frederiksberg Bibliotek, Danasvej 30B, Frederiksberg C i foredragssalen

Program: Kl. 13:30: Kl. 15:00: Kl. 15:30: Kl. 16:00: Kl. 16:30:

Generalforsamling Kaffepause Om initiativer for at skabe interesse for Verdens Børn i lokalmiljøet Om samarbejdet med Juvenile Welfare Service til gavn for børn i Uganda Forventet afslutning

Dagsorden:

Valg af dirigent Formandens beretning om 2017 Aflæggelse af organisationens regnskab Fastsættelse af kontingent for det kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) På valg: Per Lindrup (modtager genvalg) Wagn Winkel (modtager genvalg) Bente Fabech (modtager genvalg) Nathalie Emsø (ønsker ikke genvalg) Valg af suppleanter (for 1 år) På valg: Nickie Spiele (ønsker ikke genvalg) Valg af revisor Eventuelt

Vedr. pkt. 6 og 7: Information om hvem, der opstilles, kommer senere på www.verdensboern.dk Bestyrelsen håber, at en eller flere af vore faddere/sponsorer ønsker at stille op til besty­relsen. Interesserede bedes henvende sig til Flemming Bjørk Pedersen, gerne inden den 15. april. Tlf. +46 152 10819 eller fp@verdensboern.dk

Hilsen med til Uganda

4

I uge 8 er der planlagt rejse til Uganda af PA'er og føl.

Mie Holm (Madera): mie.pallestien@gmail.com eller

Under rejsen vil der blive aflagt besøg på Madera Girls Primary School, Mukono Children's Home og Entebbe Children's Welfare Primary. Hvis du som fadder ønsker at sende en hilsen eller gave med til dit barn, er du meget velkommen til at kontakte

Kristina Andersen (Mukono og Entebbe): kristinadk@gmail.com. I næste nummer af bladet kan du læse mere om rejsen og vores oplevelser på skolerne.


KORT NYT Så er VB blevet en afdeling rigere Ved siden af vores afdelinger i Svendborg og Sønderborg har vi nu også fået en Århus-afdeling. Eller rettere sagt, afdelingen så dagens lys sidste år og er allerede aktiv bl.a. med foredrag på skoler, som omtalt i det seneste nummer af bladet. Kontakt til afdelingen: Maria Bork Kruse, Sønder Alle 26 D 2., 8000 Aarhus C. Tlf. 42 20 60 20

En krone sparet - er som bekendt en krone tjent I dag modtager knapt 300 af vores faddere bladet digitalt i deres mailboks. Det sparer Verdens Børn for udgifter til papir, tryk og ikke mindst til dyr porto. Er du derfor interesseret i at få bladet sendt til din mailadresse i stedet for i papirudgaven, kan du sende en mail til bladets redaktør hg@verdensboern.dk. Ændringen kan så effektueres fra og med næste nummer af Verdens Børn.

Husk medlemskontingentet i Verdens Børn Ved en gennemgang af Verdens Børns indtægter fremgår det, at ikke alle frivillige får betalt kontingent. Kontingentet er på 100 kroner om året. Når du arbejder frivilligt for foreningen, skal du være medlem. Hvis du ikke allerede har fået meldt dig ind, kan du tilmelde dig via dette link: https://verdensboern.dk/forside/stoet-os/bliv-medlem/

Kender du en virksomhed? Få en virksomhed du kender til at støtte Verdens Børn – og vær med i konkurrencen om en flot gavekurv. Verdens Børn mangler virksomhedssponsorer. Kender du en virksomhed, der kunne tænke sig at støtte os? Hvis du gør, så tag kontakt - og være med i konkurrencen på facebook.

ALT tæller! Det du skal gøre er: • Kontakt en virksomhed, en forretning, en forening, eller en anden mulig sponsor. • Aftal med dem, at de vil støtte VB med et lille (også gerne større) bidrag, ydelse eller ting. • Lav et opslag på vores Facebookgruppe om det. Og du er med i konkurrencen om en attraktiv præmie.

Husk: Fortryder du, kan du lige så let vende tilbage til papirudgaven.

k

nsboern.d

Årgang 44

Nr. 4 2017

www.verde

JEKTER

PRO

n Bulgarie Indien Sri Lanka

r

Novembe

Uganda

l Bør nehjælp

MEDLEMSBLADET

Internationa

5


Om kakundi-skolen Skolen i Kakundi ligger i Rakai i Syduganda, 10 km fra nærmeste landsby. Den omfatter en 3-årig børnehaveskole og en 7-årig grundskole (primary school) med i alt 283 elever. Hertil kommer et børnehjem, hvor der bor ca. 37 børn. Ca. 105 af børnene får støtte af fadderskaber gennem Verdens Børn. Skolen klarer sig efter forholdene godt, også når det gælder sport. Der er en miljøklub, som lærer børnene at passe på miljøet og plante træer, og der er en debatklub for de ældre elever. Personalet på skolen og børnehjemmet virker meget engagerede, og de forsøger at give børnene trygge rammer. Ligesom på alle ugandiske skoler lægger man gennem hele skoleforløbet stor vægt på drama, sport og musik/sang. Personlig hygiejne prioriteres også højt.

Også gang i Legoklodserne – doneret af venner og bekendte til Barbara og Jeppe Kjems, som i efteråret besøgte skolen (se Verdens Børn nr. 4/17)

6


Store Legedag på Kakundi-skolen

Morskab og løssluppenhed kendetegnede elever, lærere og forældre, der var involveret i en stribe konkurrencer

Der var dømt skolefri, da Kakundiskolen i efteråret afviklede en sportsog konkurrencedag, som ikke blot inddrog alle skolens elever, men også hele medarbejderstaben plus en lang række forældre, der var indbudt til at heppe på deres børn. Da skabelonen for dagen blev lagt, havde skolen skævet til søsterskolen Munoko, som havde afviklet et lignende arrangement, fortæller assistent manager Nakazibwe Mable i et brev til projektansvarlige Niels Erik Westermann. Et brev, hvori alle fadderne og Verdens Børn takkes varmt for hjælp og støtte.

Gensidige tæv Børnene var inddelt i blå, rød og gule hold efter deres husfarve, og de konkurrerede på livet løs i de mange slags boldspil, løb og andre konkurrencer, som dagen bød på. Et tilløbsstykke var to dyster mellem lærerstaben og forældrene, der led

den tort at tabe 3-1 til lærestaben i fodbold. Til gengæld var forældrene bedst til netbold. Dagen blev vundet af gult hold, der fik overrakt en ged, som præmie, mens der var mindre præmier til de øvrigt deltagere, der havde gjort en god figur. Skolen havde også sørget for mad både til alle deltagerne og elever fra de nærliggende skoler.

Dagen gentages - Dagen var farverig og spændende, og børnene var meget glade for det hele, skriver Nakazibwe Mable, der også fortæller, at skolen vil lave tilsvarende arrangementer senere. Men det skal ikke være skolefri alt sammen. I brevet hedder det også, at skolen fortsat vil lægge vægt på debat, dans, musik, drama mm., ”da den slags aktiviteter hjælper lærerne til at se hvilke talenter, der gemmer sig i det enkelte barn.”

7


Ny projektansvarlig på Kakundi Tue Bo Hansen afløser Niels Erik Westermann

AF NIELS ERIK WESTERMANN

Gennem de seneste år har jeg været på udkig efter en afløser til skoleprojektet på Kakundi Community School and Home. Umiddelbart har der ikke været den store søgning, men for ¾ år siden kom der henvendelse fra en af mine tidligere elever, Tue Bo Hansen fra Odense. Jeg husker tydeligt Tue fra skoletiden, men jeg husker ham især fra sommeren 2016, hvor han for egne midler rejste til Uganda for at arbejde som frivillig på Kakundi-skolen. Gennem tre uger fik Tue udrettet meget praktisk arbejde på Kakun-

di-skolen, men han fik også opbygget tætte relationer til såvel skoleleder som personalet ved skolen. Han fik indsigt i mange ting, som man ikke oplever, når man blot besøger stedet 2-3 dage hvert år. Efter hjemkomsten fra Kakundi fremlagde Tue de mange indtryk for en større forsamling i Verdens Børn. Vi fik indsigt i ting, vi ikke tidligere havde været opmærksomme på. Bl.a. den uholdbare situation omkring drikkevandet. Hver morgen henter børnene vand fra den nærliggende sø, fordi det opsamlede regnvand i vandtankene ikke er tilstrækkeligt. Tues mange indtryk bredte sig nærmest som ”ringe i vandet”. Direkte affødt af Tues erfaringer fra Kakundi gik ingeniør Jeppe Kjems i gang med at udvikle et helt nyt vandprojekt, som skal give børnene på skolen helt rent drikkevand. Et projekt som netop er under opførelse.

Tue Bo Hansen, ny projektansvarlig for Kakundi

8

Tue overtog indtil nytår mere og mere af kommunikationen med vores samarbejdspartner i Uganda, inden han ved årsskiftet blev den projektansvarlige for Kakundi-skolen. I oktober sidste år var Tue og jeg på besøgsrejse på skolen. Dels for at Tue

kunne iagttage PA-arbejdet og dels for officielt at overtage ”nøglerne” til projektet. Det var en rigtig god oplevelse at se, hvordan Tue fra dag 1 iførte sig arbejdstøjet som projektansvarlig. Ligesom det var en stor oplevelse at se og høre om de mange tanker/ideer/ visioner han allerede havde gjort sig omkring projektet. Tue arbejder ofte som virksomhedsrådgiver i udlandet. Det er ensbetydende med, at der i perioder vil være en del mødeaktivitet i Danmark, som han er afskåret fra at deltage i. Derfor indgår Tues kone, Regina Olsen, som supplerende projektansvarlig på Kakundi-projektet. Regina er lektor og bor i Odense. Med de mange kompetencer som dette par besidder, kan jeg kun trække mig tilbage med god samvittighed. Jeg er overbevist om, at der venter børnene på Kakundi – skolen en spændende periode med mange nye tiltag, og jeg ønsker både Regina og Tue det bedste for det fremtidige arbejde. Selv vil jeg gerne sige tak for fem spændende og meget lærerige år i Verdens Børn.


Partnerskabet med Trasborg er ophørt AF HANNE GREGERSEN, REDAKTØR

Fortid - i dag er det Red Barnets logo, der sidder på Trasborgs containere.

Partnerskabet med Trasborg er ophørt Igennem et halvt århundrede har tøjindsamlingsfirmaet Trasborg støttet Verdens Børn. Dels med store årlige donationer, dels med mindre beløb til aktuelle projekter. Donationer, som Verdens Børn siger en stor tak for. Uden de penge havde det været betydeligt sværere for Verdens Børn at række så langt ud, som tilfældet er.

Verdens Børn, erkender Steen Trasborg blankt. Red Barnet er et kendt og højt profileret brand, det betyder meget, når folk skal beslutte, hvilken container, de vil putte deres genbrugsting i. Desuden har Red Barnet butikker i gadebilledet og holder flere indsamlinger, hvor Trasborg stiller sine tøjcontainere gratis til rådighed.

at sælge deres tøj på nettet og loppemarkeder.

Samarbejdet med Verdens Børn begyndte under den nuværende ejer, Steen Trasborgs, far og onkel, Frank og Bent Trasborg. Da næste generation tog over, overtog han også samarbejdet med Verdens Børn.

Hårdere konkurrence - Markedet har ændret sig betragteligt siden, vi startede samarbejdet med Verdens Børn, fastslår Steen Trasborg. - Konkurrencen er blevet betydeligt hårdere, samtidig er tøjmængderne faldende.

At tabet af de 700.000 kr., som Trasborg gennem de senere år årligt har doneret til Verdens Børn, efterlader et grimt hul i kassen, er der ingen diskussion om. Men denne gang tabte David altså til Goliath.

- Hvis man har nogle penge, kan jeg godt lide, at de gør gavn et sted, forklarede Steen Trasborg til Verdens Børn i et interview i 2013. Og det kan han stadigvæk – lide at pengene gør gavn. For selv om samarbejdet med Verdens Børn ophører, har firmaet indgået en aftale med Red Barnet om at være en af organisationens hovedsponsorer.

David contra Goliath Forklaringen på skiftet er enkelt. Det handler om volumen. Om hvor meget tøj, tasker og sko, det pågældende samarbejde kan generere. Her er Red Barnet et betydeligt bedre kort end

Det første – den hårdere konkurrence - skyldes, at der er kommet endnu flere velgørende og sociale aktører med stadig flere forretninger på genbrugsmarkedet. Så sent som i juli 2017 sagde Ankestyrelsen endda også god for, at kommunerne selv må sælge og stryge gevinsten for ting, de modtager på genbrugsstationerne. Hvad de faldende tøjmængder angår, tror Steen Trasborg, det hænger sammen med den grønne trend. Brug-ogsmid-væk er yt, det er in at hente sin næste garderobe i genbrugsbutikken og evt. aflevere den gamle ved samme lejlighed, ligesom mange vælger selv

- Når vilkårene ændrer sig, må man gå nye veje, understreger han. - Jeg har bestemt ikke været utilfreds med samarbejdet med Verdens Børn, men jeg driver en virksomhed, der skal være en levevej også for næste generation.

OM TRASBORG Virksomheden blev stiftet i 1917 og er i dag det førende firma i Skandinavien indenfor brugt kvalitetstøj og sorteret genbrugstøj. Tøjet eksporteres direkte til samarbejdspartnere over store dele af verden. Steen Trasborg er 3. generation i firmaet.

9


Børnene får deres tænder undersøgt

Øm tand

Dr. Grace underviser børnene i god tandsundhed og mundhygiejne

Også lærere og de sovesalsansvarlige matrons måtte på skolebænken for at lære om sunde tænder

10


Besøg af tandlægerne på Mukono Children’s Home Der var langt fra ”0 huller” hos skolens 316 børn, som for de flestes vedkommende så en tandlæge for første gang AF KRISTINA ANDERSEN

I 2017 modtog Verdens Børn en rapport fra den sundhedsfaglige medarbejder på Mukono CHildren’s Home omkring børnenes tandhygiejne. Det så ikke godt ud. Flere børn havde akut behov for tandpleje, nogle i en sådan grad, at voldsom tandpine gjorde det svært for dem at koncentrere sig om skolearbejdet. Verdens Børn donerede derfor ekstraordinært penge til tandundersøgelser af alle børn og behandling af de, der havde behov.

Farvel til 194 tænder I november 2017 blev samtlige 316 børn på skolen undersøgt af et team på seks tandlæger/-plejere. Resultatet blev, at 194 tænder måtte trækkes ud, fordi de var for dårlige, og 96 tænder kunne reddes med boring og en fyldning. Tanden måtte trækkes ud Men som bekendt er behandling ikke i sig selv tilstrækkeligt, hvis den gode tandhygiejne skal bevares.

Derfor samlede tandlæge Dr. Grace alle børnene i spisesalen, hvor hun underviste dem i følgende emner: Tandtyper og tændernes funktion; hvordan man efterser sine tænder; almindelige sygdomme der har indvirken på munden; årsager til tandkødssygdomme; årsager til huller i tænderne; hvordan og hvornår skal tænderne renses og hvilke fødevarer der er dårlige for tænderne.

Lærerne på skolebænk Dr. Grace lagde vægt på, at personalet på skolen skal gå foran med det gode eksempel og huske børnene på tandhygiejnen. Derfor blev alt personale ligeledes undervist særskilt. Emnerne for deres undervisning var: Opgaver og ansvar for lærere og matrons (sovesalsansvarlige) i forhold til mundhygiejne hos børnene; vaner og procedurer, der skader tænderne; almindelige sygdomme og tilstande i tunge, læbe, mund og gane; mundhygiejne og HIV/AIDS samt forebyggelse af overførsel af HIV/AIDS gennem munden.

Den samlede pris for tandundersøgelser, behandlinger og undervisning løb op i godt 9.000 danske kroner. En pris, der unægtelig ville gøre enhver dansk tandlæge bleg, når man kigger på, hvor meget vi har fået for pengene.

Opfølgende eftersyn I februar 2018 vil der blive foretaget et nyt tandeftersyn på alle børnene og forventningen er, at den almene tilstand i børnenes tænder vil være betydeligt forbedret pga. de indgreb, der er foretaget og den undervisning, børnene har modtaget. Om vi ligefrem kan håbe på ”0 huller” er måske lidt optimistisk. Men skolen oplyser, at de allerede kan observere en betydelig bedre trivsel hos de mange børn, der tidligere var plaget af tand- og tandkødssmerter.

11


Verdens Børn har brug for flere føl Vi har stadig projektansvarlige, der mangler føl, bl.a. i forhold til pigeskolen Madera i Uganda AF FLEMMING B. PEDERSEN

Bindeleddet mellem vores lokale samarbejdspartnere, som driver skolerne og børnehjemmene, og fadderne kaldes de projektansvarlige. I daglig tale PA’erne. Dem er der for tiden ni af. Da fadderbørnene er fordelt på 17 projekter, er hver af PA’erne i gennemsnit ansvarlig for to projekter.

med kommunikation (medlemsbladet, hjemmesiden, facebook m.v.). Derved kan de mange gode historier om, hvad der virker, blive fortalt til en bredere kreds. Desuden vil kendskabet til og forståelsen for dette fundament i Verdens Børns arbejde blive fordoblet.

Blandt andet for at øge robustheden mht. dette vigtige og ressourcekrævende arbejde introducerede vi i 2015 en føl-ordning. Føllet skal fungere som sparringspartner/backup for PA’eren, og dermed sikre at nogen i en given situation kan ”gribe stafetten”.

Det er meningen, at man som føl skal kunne varetage opgaver både i relation til de lokale samarbejdspartnere, fadderne, kommunikations-gruppen og potentielle bidragydere. Det er ikke et krav, at man skal være parat til en dag at blive PA’er.

Er der to om opgaven, kan der desuden tilrettelægges et tættere samarbejde med de frivillige, som arbejder

12

PA’en og ”føllet” aftaler selv deres indbyrdes arbejdsdeling og den foretrukne arbejdsmetode. Men der er fortsat kun én PA’er pr. projekt, så

føllet arbejder på PA’ens ansvar. Som føl kan man med bestyrelsens godkendelse ledsage sin PA, når denne rejser for at kontrollere, om projektet overholder samarbejdsaftalen. Vi har haft gode erfaringer med føl-ordningen! Der er stadigvæk nogle PA’er, som ikke har et føl. Vil du vide mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte Nickie Spiele (frivillige koordinator) eller mig. Drejer din interesse sig specifikt om Madera, kan du kontakte Mie Holm. Vore telefonnumre og e-post adresser fremgår af side 15.


Persondataforordningen - nye regler på vej Reglerne skal bl.a. sikre beskyttelse af personer i forbindelse med personoplysninger AF BENTE FABECH

Der er kommet nye regler om håndtering af informationer om personer. Det betyder, at Verdens Børn - og mange andre organisationer og offentlige virksomheder - skal foretage et serviceeftersyn for at se, om vores datahåndtering lever op til de nye regler. Hvis der er behov for justeringer og evt. mere information til faddere, sponsorer og fx frivillige, skal det konkrete arbejde i gang hurtigst muligt, da forordningen træder i kraft til maj. Verdens Børn samler ikke mange informationer om faddere m.fl. Det er

typisk navne, adresser, telefonnumre og mailadresser. For faddere, der vil benytte muligheden for skattefradrag for deres fadderbørn, er CPR-numre også data, som Verdens Børn har. De bruges alene til indberetning til SKAT.

Fælles EU-regler Verdens Børn er selvfølgelig allerede opmærksom på, at personlige oplysninger skal behandles med fortrolighed, og vores database er kun tilgængelig for et fåtal af de frivillige. Det er ikke desto mindre vigtigt at få opdateret viden og information om omgangen med persondata, og de

nye regler på området giver en aktuel anledning til at få lavet et serviceeftersyn. Vi har i Verdens Børn igangsat en gruppe med arbejdet, hvoraf nogle har erfaring med persondataforordningen fra deres arbejde. Mange organisationer af sammen type som Verdens Børn er i gang med tilsvarende arbejde, og der er heldigvis erfaringer at støtte sig til fra dem.

Persondataforordningen er fælles EU regler, og formålet er primært, at ”…..beskytte fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og regler om fri udveksling af personoplysninger….”. 13


GAVEIDEER

Se det samlede sortiment på www.verdensboern.dk – webshoppen. Hvor ikke andet er nævnt, kan gaven bestilles på mail hos bente.fabech@gmail.com. Priserne er uden porto.

Idéer til familie og venner - små som store! Gaver, der gavner

Mangler du en gave til familie eller venner, børn eller voksne? Butikken har nogle idéer til gaver, der gavner! Er der noget for dig, så ring eller mail til Bente Fabech, tlf. 2336 6328 og mail bente.fabech@gmail.com. Overskuddet går ubeskåret til Verdens Børn. Kendte ting som postkort (Hanefeldt, Børn-tegner-børn, engle), solcellelamper, bogen ”Kærlighed til verdens børn”, muleposer, hvedevarmeposer, kan købes via Verdens Børns hjemmeside https://verdensboern.dk/butik. Nogle ting, indkøbt i Uganda og Asien, har vi ikke så mange af, så du må ikke blive skuffet, hvis der er udsolgt. Portoen er beregnet på køb af et stk. og kan blive lidt dyrere, hvis du køber flere.

Solcellelampe

til dig selv eller til dit fadderbarn i Uganda? Pris til et sted i DK 150 kr. plus porto 30 kr. sendt direkte til et barn i Uganda 150 kr.

Hvedevarmepude Kontakt Helle Holten tlf. 23 80 71 44 Pris plus porto

Halskæder fra Uganda 150 kr.

Hvide og kulørte i mange farver - og fra kort til lang! Kort halskæde 70 kr. Lang halskæde 100 kr. plus porto

Skal lampen til et barn i Asien, så tal med den projektansvarlige, om han/ hun har planlagt et besøg og måske kan tage lampen med.

Koste til dekoration

Små punge fra Sri Lanka

Skåle af naturmateriale

Skåle af sæbesten

Friske fejekoste hjembragt fra Uganda, ca. 50 cm lange, meget dekorative! Pris inkl. forsendelse 60 kr.

Små punge af stof med lynlås, men uden foer, 17x12 cm. Pris inkl. forsendelse 25 kr.

Stof fra Uganda

i metermål, til patchwork, puder duge mv. Er du glad for at sy? Mangler du stof, der er lidt anderledes? Stykkerne er i forskellige størrelser. Ring til Bente Fabech tlf. 2336 6328, så kan vi sammen finde det rigtige stykke. Tilbud på stof i metermål Pris pr. meter 60 kr.

14

Bestil lille (13-17 cm) eller stor (ca. 21 cm). Pris inkl. forsendelse

Diameter ca. 8-10 cm. 65 kr.

Pris inkl. forsendelse

70 kr.


Fadderskabskontoret, Verdens børn, Kaløvej 6, 8410 Rønde, tlf. 70 26 01 06, fadderskab@verdensboern.dk

Bestyrelse Formand Flemming Bjørk Pedersen tlf. +46 152 10 819 +46 73 89 99 763 fp@verdensboern.dk Næstformand og kasserer: Bodil Mortensen tlf. 40 37 38 49 mortensen.bodil@gmail.com Per Lindrup tlf. 86 26 45 25 phl@verdensboern.dk Wagn Winkel tlf. 33 24 02 09 23 92 46 05 annetteogwagn@gmail.com Merete Hansson tlf. 23 37 05 62 mh@verdensboern.dk Bente Fabech tlf. 23 36 63 28 bf@verdensboern.dk Nathalie Emsø tlf. 23 29 68 19 nathalie_emsoe@hotmail.com Nanette Borges tlf. 22 30 04 77 nanetteborges@hotmail.com Suppleant Nickie Spiele tlf. 30 67 48 41 nickie@outlook.dk IT-administrator Gert Ohl go@verdensboern.dk

Projektansvarlige Uganda Wagn Winkel tlf. 33 24 02 09/23 92 46 05 annetteogwagn@gmail.com Mukono (1316, 1346, 1322) Tue Bo Hansen tlf. 31 67 80 90 Tue1975@gmail.com Kakundi (1326, 1329) Lone Kamper Rietz tlf. 35 12 30 44/41 15 24 42 lkr@verdensboern.dk Entebbe (1325) Mie Holm tlf. 23 43 79 85 mie.pallestien@gmail.com Madera (1323)

ORGANISATION

Bulgarien Astrid Møller tlf. 38 71 81 21 asm2@emakil.dk Mechka (1302) Dupnitsa (1303) Lukovit (1307)

Økonomi Indtægten udgjorde 6,0 mio kr. i 2016; administrationsomkostninger 3,6. pct. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor og offentliggøres på hjemmesiden.

Sydindien Wagn Winkel tlf. 33 24 02 09 23 92 46 05 annetteogwagn@gmail.com Sct. Joseph (1301, 1305, 1306)

Indsamlinger Frimærker: Verdens Børn Kaløvej 6 8410 Rønde tlf. 86 37 24 36

Hanne Matthiesen tlf. 28 24 28 20 hm@verdensboern.dk Kariyalur (1331) V. Sithur (1311) Happy Home (1318)

Generel information info@verdensboern.dk

Nordindien Merete Hansson tlf. 23 37 05 62 mh@verdensboern.dk Santibari (1336, 1337) Albella Boys Home (1310, 1317) Durgapur (1313, 1314) Flemming Løfgren Wakabayashi tlf. 40 84 24 19 fl@verdensboern.dk Khelagar (1309, 1312) Sri Lanka L. Chr. Nissen tlf. 70 26 01 06 lcn@verdensboern.dk Senkadagala Deaf & Blind School (1315) National Council for the Deaf (1328)

Hvem-hvad-hvor Verdens Børn er en uafhængig og politisk neutral humanitær organisation stiftet i 1974. Arbejdet er alene baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft. Verdens Børn yder hjælp til forældreløse, syge og handicappede børn og børn fra fattige hjem. Hjælpen gives uanset køn, nationalitet, religion og politisk anskuelse. Hjælpearbejdet er primært koncentreret om udviklings- og skoleprojekter i Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af organisationen.

Foredrag om Verdens Børn Torkil Eriksen tlf. 44 97 51 02 eller 70 26 01 06 info@verdensboern.dk Beløb til Verdens Børn Betaling for fadderskab kan ske via de fremsendte girokort eller via PBS opkrævning. Årskontingent og gaver til et barn eller et projekt kan overføres til reg.nr. 4710 konto 6000037. Testamentering Kontakt venligst formanden Flemming Pedersen tlf. +46 152 10 819 eller fp@verdensboern.dk Alternativt Ludwig Chr. Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller fadderskab@verdensboern.dk Fradragsregler Hele bidraget er fradragsberettiget, dog max 15.900 kr. Særlige regler for gavebreve, se www.verdensboern.dk Husk adresseændring Sendes til Fadderskabskontoret fadderskab@verdensboern.dk

Lokalafdelinger Svendborg Helle Holten Nyvej 30, 5762 Vester Skerninge tlf. 23 80 71 44 Sønderborg Elsa Jefsen Damparken 3, 1. 6400 Sønderborg tlf. 74 42 72 50 Århus Maria Bork Kruse Sønder Allé 26D,2. 8000 Århus C

15


Virksomhedsfadder

Hjælp udsatte børn til en bedre uddannelse, sundhed og sikkerhed samtidig med, at I skaber en stærk CSR-profil i virksomheden

Som virksomhedsfadder støtter I Verdens Børn med 1.000 kr. om måneden. Pengene går ubeskåret til et af vores 17 skolehjem i Indien, Sri Lanka, Uganda eller Bulgarien. I vælger selv hvilket. I får skabt en stærk relation til skolehjemmet og kan følge med i dets udvikling og se, hvad jeres hjælp går til. I vil modtage løbende nyheder på mail om nyt fra netop det skolehjem, I støtter, og derudover modtage vores medlemsblad fire gange om året, hvor nyt fra alle skolehjemmene og organisationen generelt beskrives. Gennem dokumentation, får I tryghed ved at vide, at pengene er forvaltet, som I har tænkt jer. I kan også yde støtte ved at give andre former for ydelser som f.eks. hjælp til trykopgaver, advokatbistand, besvarelse af spørgeskemaundersøgelser. Når I tegner et virksomhedsfadderskab hos Verdens Børn, vil jeres virksomhed gøre en enestående forskel for børnene samtidig med, at I opnår en social ansvarlighedsprofil. Et CSR-tiltag betyder i dag meget for kunder, medarbejdere og hele omverdenen. Virksomhedsfadderskabet vil derved blive en del af jeres ansvarlige indsats, hvilket kan skabe stor intern stolthed blandt virksomhedens medarbejdere og give jer en positiv brandværdi. Hvis I er interesseret i at høre mere om samarbejdet og evt. aftale et uforpligtende møde med os, så kontakt os endelig: Zeynep Celik Basoda Kommunikationsmedarbejder Tlf: 31311232 zcb@live.dk

Flemming B. Pedersen Formand Tlf. +46 152 10 819 fp@verdensboern.dk

Afsender: ID-NR.: 46641, Verdens Børn International Børnehjælp Kaløvej 6 8410 Rønde

Drenge fra Albella Boys Home i Nordindien

Profile for Verdens Børn

Verdens børn 1 2018 web  

Medlemsblad Verdens Børn nr. 1, 2018

Verdens børn 1 2018 web  

Medlemsblad Verdens Børn nr. 1, 2018

Profile for dennisnn
Advertisement