Page 1

Fokus: Indien

Årgang 39 Nr. 2 2012

Projekter

Maj

Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda

International Børnehjælp

medlems bladet


leder

123 børn søger ”forældre” Finanskrisen tynder ud i vores faddere Af L. Chr. Nissen

Kolofon

Fadderskabskontoret I Verdens Børn har vi den politik, at de børn, hvis faddere falder fra, fortsat støttes, til de er færdige med grundskolen.

Ansvarshavende udgiver

På grund af finanskrisen har vi i 2011 mistet yderligere støtte til 82 børn. Det vil sige, at vi i øjeblikket tærer voldsomt på vores ressourcer for at hjælpe de mange ”fadderløse”. Tak til hver eneste af jer, der hidtil har bidraget.

Verdens Børn Kaløvej 6 8410 Rønde Tlf. 70 26 01 06 fadderskab@verdensboern.dk

123 børn på venteliste I øjeblikket står 123 af vore børn på ventelisten til at få en ny fadder. Langt hovedparten af børnene – 100 - bor på vores projekter i Indien og Bangladesh. Lande, der har verdens største koncentration af absolut fattige. I dette nummer har vi netop fokus på fire af vores sydindiske projekter.

Margrethe Dantzer formand md@verdensboern.dk

Redaktør Hanne Gregersen hg@verdensboern.dk tlf. 86 44 50 95

Børnene står i en alvorlig situation, fordi pengene på et tidspunkt vil slippe op. Så en appel til vores nuværende trofaste faddere: Hjælp os med at finde nye faddere til vores 123 børn. Uden støtte fra os vil disse børn blive taget ud af skolen og friste en kummerlig tilværelse på gaden eller som børnearbejdere.

Mediekoordinator Sophie Hardinger sh@verdensboern.dk

Jeg vil godt understrege, at nødråbet ikke er udtryk for, at Verdens Børn har en dårlig økonomi. Reelt havde vi i 2011 et pænt overskud, men langt hovedparten af pengene er allerede øremærket til formålsbestemte konti – dvs. til projekterne – så vi reelt kun har 85.000 kr. i frie disponible midler. Og sådan skal det også være. Verdens Børn skal ikke generere store overskud, men det store antal af børn uden faddere stiller store krav til os i fremtiden

Grafisk tilrettelæggelse iBureauet.dk / Jesse Jacob Layout / André Leit

Produktion iBureauet.dk Papir: Scandia 2000 verdensboern.dk

Ny bestyrelse valgt Det kræver derfor en stor indsat for at få stabiliseret situationen, så vi også på den anden side af finanskrisen har ressourcer til at opretholde støtten til vores mange børn. Det er nok den største udfordring, vores nye bestyrelse sammen med de mange frivillige lige nu står overfor. Derfor er det også glædeligt, at vi efter generalforsamlingen den 14. april kan mønstre fuld bemanding på alle bestyrelsesposter med meget velkvalificerede og engagerede folk, hvoraf fem plus de to suppleanter er nye. Det var mærkbart, at det stærke hold udløste optimisme på generalforsamlingen, hvor vores marketing- og fundraisinggruppe gjorde rede for de fremtidige planer, som skal skaffe flere faddere og flere medlemmer – og dermed flere penge til Verdens Børns’ børn. Og så lige til sidst: Tak til Svinninge Skole og vores lokalafdeling for lån af lokaler og et fint traktement til generalforsamlingen.

Forside foto Bolden fra Verdens Børn vækker glæde Morten Lundrup

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Oplag: 3500

Uden støtte fra os vil disse børn blive taget ud af skolen og friste en kummerlig tilværelse på gaden eller som børnearbejdere.


Indhold Side 2. Leder Side 4. Aktuelt

S.

S.

Side 6. Fokus: Indien Side 10. Nyt Fra Projekterne

De kan læse 61 pct. af den indiske befolkning over 15 år er analfabeter. Den unge generation er bedre stillet, demonstrerede drengene fra børnehjemmet Kariyalur her på Morten Lundrups billede. Mød Helga, der er klar til lærerjobbet i Fokus på Indien.

{6

Optimisme Tilgangen af nye kompetente og engagerede frivillige skabte optimisme på generalforsamlingen. Men forventningspresset er også stort, fastslog formanden. Vi har brug for nye faddere og nye medlemmer.

{11

S.

Side 11. Fadderskabsbeløbet fastholdes Side 12. Flere lokalafdelinger ønskes

Driftige faddere søges Det nye Børnehjem i Durgapur kan i høj grad tilskrives Svendborg-afdelingens indsats. Men der er brug for flere lokalafdelinger landet over. VB efterlyser driftige faddere, der vil gå ind i arbejdet, og tilbyder starthjælp i form af mikrolån og know-how.

{12 Få Verdens Børn i din indbakke

Du kan nu få tilsendt medlemsbladet Verdens Børn elektronisk i en e-mail i stedet for med posten. Det kan være med til at mindske vores omkostninger til tryk og distribution. Desuden kan du lettere videresende bladet til andre og dermed gøre dine venner og bekendte opmærksomme på Verdens Børn og vores gode formål. Hvis du foretrækker at modtage medlemsbladet elektronisk fremover, så send en mail til hg@verdensboern.dk


Har du gode idéer til artikler eller blot ris eller ros, er du velkommen til at kontakte redaktøren på bladet.

aktuelt nyt fra verdens børn

kort nyt Film med Rose

Afrikansk tigerøkonomi

Afrika fra alle vinkler

I Verdens Børn nr. 1-2012 bragte vi et interview med Rose Andersen, leder af Rubaga-skolen i Uganda. Snakken mellem Rose Andersen og VB’s kasserer, Mogens Fischermann, blev filmet af lydfirmaet Supersonic. CPH, som med 50 pct. rabat har produceret en lille film, der giver et godt billede af Rose Andersens hverdag og engagement. Filmen foreligger nu på dvd og kan rekvireres i forbindelse med møder, foredrag m.v. Længde 3 ½ minut. Kontakt Lene Tang Christensen, info@verdensboern.dk eller tlf. 59 26 55 63

En analyse lavet af The Economist viser, at seks af de 10 hurtigst voksende økonomier i perioden 2001-2010 befinder sig på det afrikanske kontinent. Som pendant til de asiatiske tigerøkonomier kaldes de seks lande allerede de ”Afrikanske løver,” skriver Afrikablog.dk. De seks lande er Angola, Nigeria, Etiopien, Chad, Mozambique og Rwanda.

Et nyt net-medie har set dagens lys. Det drejer sig om Afrikablog.dk, der har fokus på landene syd for Sahara. Afrikablog.dk er uafhængig af foreninger, ngo’er og politiske partier og drives af frivillige skribenter, fotografer, researchere m.v. Bloggen er bygget op om fire sektioner – nyheder, udvikling, kultur og business. Udover bloggen har Afrikablog.dk planer om ganske snart at lancere et digitalt magasin med navnet Magasinet Afrika. Du kan møde det nye medie på www.afrikablog.dk

... seks af de 10 hurtigst voksende økonomier i perioden 2001-2010 befinder sig på det afrikanske kontinent.

50 år med Danida I marts var det 50 år siden Folketinget vedtog Loven om Danmarks bistand til udviklingslandene, og dermed var ”Danish International Development Assistance” – i daglig tale Danida - skabt. Danida administrerer i år 15 mia. kr., og det gør Danmark til et af de kun fem lande i verden, som lever op til FN’s anbefaling af, at øremærke mindst 0,7 pct. af BNI til udviklingsbistand.

Jubilæet er blevet markeret med flere aktiviteter landet over, bl.a. Danidas Oplevelsescirkler, der via lyd, lys, dufte, foto og video viser, hvordan danske udviklingskroner bekæmper fattigdom i Asien og Afrika. Du kan endnu nå at se oplevelsescirklerne i Horsens fra den 23-30. maj i forbindelse med EU-konference, og på Folkemødet på Bornholm fra 14.-17. juni.

Rose Andersen

... Lydfirmaet Supersonic. CPH har med 50 pct. rabat produceret en lille film, der giver et godt billede af Rose Andersens hverdag og engagement. Oplevelsescirklerne er en labyrint af cirkelformede rum på over 60 kvadratmeter

4


Husk at ”synes godt om” os på Facebook www.facebook.com/verdensborn

Stephen med sin ”fadder-mor”, Helle Mejlhede Hansen

Svinninge trådte til I efteråret 2011 omtalte vi Stephen i Uganda, der havde fået problemer med hørelsen, og måtte droppe ud af skolen. Fadderen, Frede Hansen, startede en indsamling til en høreapparat, så Stephen, der var særdeles dygtig i skolen, kunne genoptage skolegangen. Nu har Svinninge Lokalafdeling tilbudt at træde til med det resterende beløb, Frede Hansen måtte mangle.

Der cykles for Verdens Børn Den 28. august trampes der i pedalerne til gavn for Verdens Børn. Det er Y’s Mens Club Nordstjernen med domicil i Risskov, der har valgt Verdens Børn og Det Blå Sted som modtagere af halvdelen af overskuddet ved årets Nordstjerneløb. Sidste år beløb det sig til 65.000 kr., fortæller Arne Pedersen, Y Mens Club. Cykelløbet holdes for 10. år i træk, og rytterne er kendte sportsfolk, lokale politikere og MF’ere, kirkefolk, showbranchefolk, forfattere, motionister, erhvervsfolk og andre, som bare vil støtte løbet, dog max 100 ryttere. Løbet afvikles på en ca. 2,4 km lang rute, der gennemkøres så mange gange, som man har lyst/kan nå på de halvanden time, løbet varer.

Nye muleposer på vej Inden længe kan de kendte Verdens Børn muleposer igen købes. En ny serie er på vej med foreningens redesignede logo, som også nu pryder de fleste af Trasborgs tøj-containere.

LAP-projekt på film Der er produceret to film fra det igangværende LAP-projekt i Uganda. Filmene kan ses på You Tube, og du kan læse mere om det spændende projekt, der involverer 1200 lokale småbønder og deres familier, på vores hjemmeside www.verdensboern. dk under Uganda.

“ LAP-projektet

5

Filmene kan ses på You Tube


fokus

SYDINDIEN

Klar til lærerjobbet Og det er foreneligt med giftermål og børn, mener Helga, der arbejder som warden i Kariyalur.

Helga sammen med en af de mandlige wardens

Jeg hedder Helga og er 26 år. Mit fornavn skyldes, at jeg er opkaldt efter den danske missionær Helga Johansen. Jeg arbejder som warden for pigerne her på børnehjemmet Kariyalur. Det vil sige, at jeg tager mig af børnene, når de ikke er i skole, og spiser og sover sammen med dem. Der er tilsvarende wardens for drengene. Ligesom de andre wardens her på børnehjemmet har jeg taget den 2-årige læreruddannelse, som giver os mulighed for at undervise i de fem yngste klasser. Når man er warden, får man

god træning i at omgås børnene på en engageret måde, det er en fordel den dag, der bliver en ledig stilling, og man kan begynde at arbejde som lærer. Min far er lærer på skolen, og jeg er født og opvokset her sammen med mine to ældre søskende. Mine forældre og alle mine slægtninge bor i landsbyen, der ligger lige i nærheden. Jeg har boet i Kariyalur hele mit liv bortset fra de to år, hvor jeg fik min læreruddannelse i Bangalore. Dér boede jeg på en kostskole, og det var rigtig svært for mig, for jeg havde sådan en hjemve! Heldigvis kom jeg tilbage hertil i 2009, og nu arbejder jeg som warden,

6

indtil der bliver en lærerstilling ledig. Min far går snart på pension, og så får jeg nok hans stilling. Jeg vil gerne giftes engang, men det skal vente, til min storesøster er blevet gift. Derefter går mine forældre i gang med at finde en passende mand til mig. Jeg kan godt fortsætte med at arbejde, efter at jeg er blevet gift, og også når jeg får børn. Vi har tre måneders barselsorlov, og derefter kan min mor hjælpe med at passe børnene. Jeg synes, jeg har et rigtig godt liv. – Fortalt til Hanne Mathiesen


1

INDIEN

Durgapur

– skole- og børnehjem, 192 sponsorbørn, heraf 4 uden faddere

3 2 1 4

2

Santibari

– pigebørnehjem og dagbørnehave, 66 sponsorbørn, heraf 3 uden faddere

3 Albella Boys Home – drengebørnehjem og skole, 159 sponsorbørn, heraf 9 uden faddere

4 Verdens Børn projekter i INDIEN

5

... landet har samtidig verdens største koncentration af absolut fattige og rangerer blandt blandet verdens 55 fattigste lande. Regeringens mål er at nå en to-cifret vækstrate indenfor de kommende år, men det besværliggøres bl.a. af et tungt bureaukrati, mangelfuld infrastruktur og korruption. Det er servicesektoren - især IT, der skaber væksten. 52 pct. af arbejdsstyrken er beskæftiget i landbrugssektoren, der lider under manglende effektivitet og lav vækst.

6

ALC-hostel, Kariyalur

- børnehjem og skole, 71 sponsorbørn, heraf 2 uden faddere

Areal: 3,28 mio. km2. Verdens 7. største land.

BNI pr. indbygger: 3.700 US dollar Dansk ulandsbistand ophørt i 2003 Gennemsnitlig levealder: 67 år 61 % af befolkningen over 15 år kan ikke læse og skrive Befolkning under fattigdomsgrænsen (= ca. 1 USD/dag): 25 % 1000

Kilde: Udenrigsministeriet

8

Happy Home

- børnehjem, 45 sponsorbørn, heraf 1 uden fadder

9

Kotagiri

- pigebørnehjem, 14 sponsorbørn, heraf 1 uden fadder

I 2011 bevilligede Verdens Børn 30.000 kroner til et nyt køkken på børnehjemmet Happy Home, hvor der dagligt laves mad til 140 børn. Køkkenet er nu indviet og taget i brug. Det betyder en stor lettelse i det daglige arbejde, at de nye gryder kan vippes, så personalet slipper for de tunge løft. I det nye køkken er energikilden også træ. Træet fyrer et anlæg op, der står i et tilstødende rum, men der bruges nu kun 10 % af den mængde træ, der tidligere blev anvendt, og man undgår røg og sod i køkkenet.

Befolkning: 1,2 milliarder (januar 2012) – 18 officielle sprog

pr.

ALC-hostel, V. Sithur

- børnehjem, 44 sponsorbørn, heraf 4 uden faddere

Nyt køkken på Happy Home

Indien i tal

Spædbarnsdødelighed fødsler: 32,3

Sct. Joseph Dev.

- pigebørnehjem, gadebørnshjem, hjem for handicappede, 609 sponsorbørn, heraf 50 uden faddere

7 Indien er kontrasterne land, og et af BRIK-landene med en gennemsnitlig økonomisk vækst siden 1997 på 7 %. Den hastigt voksende middelklasse – udgør pt. ca. 300 mio. - har levevilkår, som fuldt ud svarer til vestlige forhold. Men landet har samtidig verdens største koncentration af absolut fattige, og rangerer blandt blandet verdens 55 fattigste lande. Fattigdommen er størst på landet og i storbyernes slumkvarterer.

Khelaghar

– skole- og børnehjem, 133 sponsorbørn, heraf 7 uden faddere

8 9 6 7 5

Ildstedet i det gamle køkken gav sod og røg

7


fokus: sydindien

Tre søstre

De blev betragtet som ulykkesfugle, fordi begge forældre døde Af Hanne Mathiesen

Sujtha 10. klasse, Sunitha går i 11. klasse, og Vanitha er i gang med en uddannelse til sygeplejerske.

Det lille kontor på børnehjemmet Happy Home i Nilgiris bjergene i Sydindien er godt fyldt op. Foruden børnehjemmets leder, Stephen Nathaniel, og jeg sidder der tre unge piger: Vanitha på 20 år, Sunitha på 18 og 14-årige Sujatha. De er søstre og har indvilliget i at fortælle deres historie. De smiler lidt genert og har svært ved at få begyndt. De går dog tøvende i gang, da jeg forklarer, at de ved at fortælle historien måske kan være med til at skaffe nye faddere til Verdens Børn, så andre børn får samme mulighed for et bedre liv, som de selv har fået. Pigerne fortæller på det sydindiske sprog tamil, og Stephen Nathaniel oversætter til engelsk, mens jeg forsøger at lave notater på dansk, samtidig med at jeg har øjenkontakt med pigerne. Pigerne fortæller på skift, men indimellem afbrydes fortællingen, fordi de græder voldsomt, og jeg lader notater være notater og rejser mig for at trøste

dem. Både historien og pigernes gråd gør dybt indtryk på mig, og jeg er glad for at vide, at de nu er i gode hænder på Happy Home. Pigerne fortæller Vi kommer fra den vestlige del af Nilgirisbjergene. Da vi var små, boede vi i en lille hytte sammen med vores forældre, der arbejdede som daglejere i rismarkerne. Men da Sujatha var 1½ år, fik vores far et hjerteanfald og døde. Så fulgte en meget svær tid for vores mor, for vi havde ingen bedsteforældre, der kunne hjælpe til eller passe os, og mor måtte jo arbejde i rismarkerne for at forsørge os. Tre år senere døde mor også, måske havde hun også dårligt hjerte. Nu var vi forældreløse, men vores onkel, mors bror, kom og hentede os, og tog os med hjem til sin hytte, hvor han boede sammen med tante og deres tre børn. Onkel og tante Der var ingen andre i familien, der hjalp os, tværtimod solgte vores andre 8

slægtninge vores hytte og beholdt selv pengene. Onkel og tante var gode og kærlige mod os, men det var svært for dem at skaffe mad nok til seks børn, så vi måtte tit gå sultne i seng. De andre i landsbyen ville ikke have noget med os at gøre. De mente, vi var ulykkesfugle, fordi vi havde mistet begge vores forældre. Vi kom heller ikke i skole, for vi skulle lave husarbejdet og passe de mindste børn, så tante også kunne arbejde i rismarken. Vi boede hos onkel og tante i fem år, men så for snart seks år siden kom Father Nathaniel fra Happy Home til vores landsby. Onkel opsøgte ham og spurgte, om han kunne hjælpe. Og det kunne han. Han tog os med til Happy Home og sørgede også for, at vi kom i skole. Så nu bor vi her på Happy Home, men vi har god kontakt med onkel og tante og besøger dem i ferierne.


Festmåltid på V. Sithur Af Hanne Mathiesen

Kød er en stor sjældenhed på børnehjemmet, så en gang Chicken Briryani vakte jubel Børnehjemmet i V. Sithur ligger i et af de allerfattigste områder i Sydindien. De hjem, børnene kommer fra, er ikke bare meget fattige, men også præget af store sociale og menneskelige problemer, og en del af børnene har mistet enten deres far eller deres mor. Nogle er døde af sygdom, andre har begået selvmord på grund af nød eller vold i hjemmet.

økonomisk. Det vækker altid stor glæde hos børnene, når jeg har breve og fotografier med fra de danske faddere, og de spørger til faddernes navne og prøver at sige dem. Hver gang jeg har besøgt V. Sithur har gavmilde faddere sendt penge med, som jeg kunne gøre godt med, og de er i årenes løb blevet brugt til sovemåtter, nyt tøj, skoletasker, legetøj og forskellige bolde og sportsting foruden frugt og kager. Også denne gang havde jeg et pænt beløb med, og det blev brugt til et festmåltid til børnene. Ganske vist er maden på V. Sithur igen blevet bedre, men kød hører absolut til sjældenhederne.

Tidligt om morgenen blev de store gryder sat frem, der blev tændt bål, og de indkøbte krydderier og ingredienser blev lagt parat. Samtidig var flere personer i gang med at ordne grønsager, og endelig blev nogle kyllinger parteret og gjort klar. Alle de voksne vimsede omkring gryderne, og stemningen var omtrent, som når vi herhjemme skal have en and i ovnen juleaften. Der blev diskuteret fremgangsmåde og tilberedningstid, mens en dejlig duft bredte sig. Et par timer efter var maden færdig, og så blev der ellers spist, og spist og spist – lige indtil gryderne var tomme!

Som juleanden

Glade for gaver og fotos Måske er det en af grundene til, at børnene er meget glade og stolte over, at de har en familie i Danmark, der bekymrer sig om dem og støtter dem

Det bedste festmåltid, man kan få, er Chicken Briryani, en ret bestående af kyllingestykker, en masse grøntsager og krydderier og kogt ris, så da jeg fortalte, at jeg havde penge med til et festmåltid, var der ingen tvivl om, at det var Chicken Briryani, der skulle serveres.

En lækkerbidsken

Spændende brikker

Da Hanne Matthiesen besøgte Sydindien havde gavmilde faddere havde sendt penge med, så alle børn både på børnehjemmet i Kariyalur og børnehjemmet i V.Sithur kunne få et æble hver. Æbler er forholdsvis dyre i Indien, og børnene nød at sætte tænderne i denne lækkerbisken.

En god kollega havde syet en pose, hvori der var masser af træbrikker i forskellige farver og former. De kom straks i brug og gav anledning til mange timers hygge for både drengene og pigerne på børnehjemmet i V. Sithur.

9


Verdens Børns hjælpearbejde består primært af etablering samt hel- eller delvis drift af udviklingsog skoleprojekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien

nyt fra

Projekterne

Bulgarien

Fortjent hæder til to unge fra Dupnitsa Astrid Møller Vassko Kochev, der er 15 år, går i 8.klasse og har dyrket sport, siden han var 7 år. Nu er han blevet optaget på sportsskolen Olimpets” og har via en fjernsynsudsendelse vundet et legat på 350 kr. månedlig til at dække transportudgifter m.m.

Det nye børnehjem skyder i vejret

Nordindien

Fuld fart på byggeriet i Durgapur Christian Mortensen Det går rigtig godt med opførelsen af det nye børnehjem i landsbyen Malandighi ved Durgapur i Vestbengalen. Råbygningerne er næsten færdige, og de første dele af hjemmet er klar til indflytning allerede til sommer. Og de 113 børn og personalet glæder sig til at tage de nye faciliteter i brug! Verdens Børn har foreløbig støttet byggeriet med over en halv million kroner, og gode kræfter i bl.a. lokalafdelingerne arbejder på at skaffe yderligere midler til inventar og andre fornødenheder. Alle bidrag er velkomne! Projektet besøges i maj måned, hvor byggeriet også vil blive besigtiget.

Rejse til Durgapur Vi arbejder i øjeblikket på at planlægge en rejse til Durgapur i forbindelse med indvielsen af det nye byggeri. Rejsen vil formentlig finde sted i november-december. Planerne er endnu meget løse, men er der faddere eller andre, som gerne vil med, kan I kontakte mig, Christian Mortensen, cm@verdensboern.dk

Verdens Børn har foreløbig støttet byggeriet med over en halv million kroner, og gode kræfter i bl.a. lokalafdelingerne arbejder på at skaffe yderligere midler til inventar og andre fornødenheder.

Vassko går fodboldvejen Han deltager i sportsturneringer, vinder medaljer og drømmer om at blive en kendt fodboldspiller. På børnehjemmet har han organiseret et fodboldhold, som han træner til den årlige Påsketurnering. Der er stor interesse for sport på børnehjemmene: Fodbold, basketbold, taekwondo og gymnastik - også i Mechka afholdes der sportsuger! Ljobomir Kastrev har fået en anerkendelse og 1200 kr. for en stor og ikke ufarlig gerning. I den ualmindelig hårde vinter har han med hesten Dori bragt brød, medicin og andet ud til landsbyens beboere, der var sneet inde. Det er den indsats borgmesteren og beboerne nu gerne vil takke og belønne ham for. Ljobomir arbejder i landsbyen og afslutter til sommer sit faglige gymnasieuddannelse på aftenskolen i Dupnitsa.

Bangladesh

Hilsen med til Bangladesh? Merete Hansson De første to uger af maj måned besøger jeg projekterne i Bangladesh, Durgapur og Santibari sammen med Wagn Winkel. Wagn vil fremover være projektansvarlig for projekterne i Bangladesh.

Hvis vi skal medbringe en hilsen til et fadderbarn i et af projekterne, er I velkomne til at maile en besked til mig på mh@verdensboern.dk. Hvor der er mulighed for det undervejs, vil jeg læse mails, men jeg kan ikke give nogen sikker garanti for at jeres hilsen når frem på rette tid og sted. Ljobomir belønnes af byen I næste udgave af medlemsbladet, vil I kunne læse om besøget.

10

Tillykke til Krassimira med de gode børn hun opfostrer på børnehjemmet!


Fadderskabsbeløbet fastholdes Men stigende fødevarepriser gør det svært for projekterne i Indien og Uganda at holde budgetterne. Alligevel optimisme på generalforsamlingen i Verdens Børn.

Krisen kradser både i den hjemlige og den globale økonomi. Det mærkes også i Verdens Børn, hvor den netop afholdte generalforsamling gav opbakning til at fastholde fadderskabsbeløbene, selv om beløbet udhules af stigende fødevarepriser primært i Indien og Uganda. Men Verdens Børn mister flere faddere, end der kommer, derfor er det ikke vejen frem, i en økonomisk krisetid at gøre fadderskaberne dyrere, fastslog formanden, Magrethe Dantzer i sin beretning. Hun understregede samtidig, at der i det kommende år skal arbejdes på, at finde en løsning, så projekterne kan få dækket deres udgifter på forsvarlig vis, uden at økonomien i Verdens Børn undermineres. ”Vi prøver at få projekterne til at tage ansvar og skaffe midler fra andre kilder, og det lykkes til dels, sagde Magrethe Dantzer.

Problemer løst Ud af Verdens Børns i alt 20 projekter har der været problemer på V.Sithur ang. et lån og dårlig ledelse og på New Life i Sydindien med fadderskaber og ny kvindelig ledelse af børnehjemmet. Begge steder er problemerne løst. Vanskelighederne er større i Uganda ved samarbejdet med Juvenile Welfare Service på grund af for mange gratister og børn i de dyre secondary skoler. VB har bevilget penge til en bogholder, som arbejder på skolen og er ved at få styr på bogholderiet. ”Vi forventer, at både økonomi og drift snart er på plads, så vi kan forlænge samarbejdsaftalen i 2013,” sagde Margrethe Dantzer, der glædede sig over, at projekterne generelt går godt i Bulgarien, Uganda, Indien, Sri Lanka og Bangladesh, og i Durgapur er et nyt børnehjem ved at tage form.

taget med stor interesse og ros. Noget er allerede realiseret bl.a. ny hjemmeside, nyhedsbrev og aktiv indsats på facebook, ligesom medlemsbladet er blevet mere udadvendt. Men forventningspresset på gruppen er også stort, gjorde formanden klart. Der skal skaffes nye faddere og nye medlemmer, så visionen om, at alle vores skoler og børnehjem kan optage alle de børn fra lokalområdet, der henvender sig eller bliver efterladt på vores dørtærskel, påpegede hun. ”Vores ultimative ønske er, at regeringerne erkender deres ansvar også for de svagt stillede børn, så Verdens Børn og lignende organisationer på sigt kan blive overflødige,” lød budskabet.

Optimisme Formandens manende ord afskrækkede dog hverken gruppen, de mange nye frivilllige, de nye bestyrelsesmedlemmer eller de projektansvarlige. Tværtimod viste præsentationsrunden, at Verdens Børn står med en meget kvalificeret, kontant og målrettet hold. ”Der er bestemt grund til optimisme,” lød det fra flere sider. Regnskabet blev fremlagt af L. Chr. Nissen og viste pæne tal, trods faldende faddertal og dermed ekstra træk på kassen, fordi Verdens Børn fortsat støtter de børn, hvor fadderne holder op.

Vi skal blive overflødige På generalforsamlingen præsenterede marketing- og fundraisinggruppen sin strategi, der blev mod-

Den nye bestyrelse bagerst fra venstre: Flemming Bjørk Pedersen, Jens Jørgen Kokholm, Jens Hviid, Ludwig Chr. Nissen, Wagn Winkel. Forrest fra venstre: Margrethe Dantzer, Karen Margrethe Oxenbøll, Lene Tang Christensen, Carola Hagedorn og Kirsten Jensen. Nyvalgte Per Henrik Lindrup var ikke til stede.

11

”Men,” understregede han i forbindelse med fremlæggelse, ”det skyldes alene, at vi har været så heldige at få testamenteret et beløb på 700.000 kr. Vi har ikke udsigt til tilsvarende i 2012, derfor skal vi have indtægter på anden vis, for at undgå et underskud.” Se også lederen side 2 Formandens beretning og regnskabet ligger på www.verdensboern.dk


Sæt en lokalafdeling på Danmarkskortet Af Hanne Gregersen, redaktør

Der er brug for flere lokalafdelinger i Verdens Børn. I Svendborg fik afdelingen nyt liv, da Kirsten Jansbøl kom forbi Programmet er tæt i Svendborg-afdelingen. I april et loppemarked, der strakte sig over weekenden. I maj et foredrag i den lokale sejlklub om Indien. I august deltagelse i Gammel Torvedag i bymidten – og sådan går det derudad.

Kirsten listet en række forslag op, om hvordan tingene kunne gribes an. Resultatet blev en køreplan for relancering af afdelingen.

12 nye faddere Sidst i august 2011 blev arbejdet sat igen med et møde, hvor faddere, medlemmer og interesserede blev inviteret – og herfra er resten succes. Når Helle Holten i dag gør status, har afdelingen skaffet 12 nye faddere, og hun har fået samlet en god stabil gruppe på en halv snes, som bistår ved alle arrangementer, og hvad der ellers skal gøres. Som f. eks. senest at rydde et dødsbo doneret til Verdens Børn.

Men det er mindre end et år siden, at arbejdet med afdelingen hvilede på Hanne Dahls skuldre. Sammen med ægtefællen Poul havde hun i forvejen en del at se til med de mange frimærker, Verdens Børn – heldigvis – får tilsendt fra nær og fjern, så ønsket om at få nye kræfter ind var stort. Helle Holten ville godt tage over, men som hun selv siger: Jeg manglede lige sparket til at komme i gang.

”Det er en stor fordel, at vi er en gruppe. Dels fordi vi inspirerer og holder hinanden til ilden, dels fordi opgaverne kan fordeles på flere hænder, ” siger hun og understreger, at vel koster det nogle timer at drive en lokalafdeling. Men indsatsen er direkte synlig, når en flok glade unger med Svendborg-penge i ryggen netop nu kan indvi - hårdt tiltrængte - nye bygninger på børnehjemmet i Durgapur.

Sparket kom fra Kirsten Jansbøl, en af de nye frivillige, som meldte sig under VB’s faner sidste sommer. Fra sit arbejde som bl.a. leder af Videnscenter for Døvblinde havde hun stor erfaring med opsøgende arbejde og organisering, og hun ville gerne give en hånd med igangsætning af nye initiativer. Dahl, Holten og Jansbøl mødtes, forlods havde

Den første barriere ”Det handler om at få forceret den første barrierer”, siger Kirsten Jansbøl. ”Dét at tage initiativet og stille sig i front. Derfor er det godt at være et par stykker. Derudover ligger arbejdet i synlighed, synlighed og synlighed. Det vil sige at være til stede, når der sker noget i lokalsamfundet, der samler mennesker.

Køreplanen • Find en ildsjæl eller to, du kan arbejde sammen med. Brug dit netværk. • Inviter alle faddere og medlemmer i

Det kan være en overvindelse første gang at kontakte folk, der går forbi ens bod, ” fortsætter hun, ” men det lærer man, og min erfaring er, at folk som regel gerne vil snakke. Forvent ikke der sker et gennembrud fra dag ét. Det kræver gentagelser, før kendskabet til Verdens Børn har bredt sig som ringe i vandet.”

lokalområdet. Navnene kan fås af VB Fadderskabskontoret. • VB stiller et mikrolån til rådighed for opstart af en lokalafdeling. • Find aktuelle begivenheder, torvedage, byfester, markeder etc., hvor Verdens Børn kan vise ansigt. VB kan hjælpe med informationsmateriale. • Find lokale samarbejdspartnere som forretninger, virksomheder institutioner, der gerne vil have en social profil, hold møde med dem og fortæl, hvad Verdens Børn kan/gør. VB’s marketing- og fundraisningsgruppe kan udarbejde relevant materiale. • Hold de lokale dag- og ugeaviser løbende

Kirsten Jansbøl kan kontaktes for yderligere råd og dåd, på mail: kjansb@mail.tele.dk, tlf. 39 67 80 88

orienteret om jeres aktiviteter. •  Udvis opfindsomhed

12


Marvin fra Mukono, Uganda Alder: 11 책r Yndlingsfarve: Gul Interesser: Elsker at spille fodbold og lege med vennerne.

13


Shoppen Gaver der gavner

Køb dine gaver i VB-shoppen og støt Verdens Børn.

1. Bogen Dansk Gadekunst Bogen kan bestilles i boghandlen eller købes via www.kopenhagenshop.dk. Flere bøger har unikke nummererede og signerede omslag af kunstnerne. Se også hjemmesiden www.danskgadekunst.dk Salget af bogen har hidtil indbragt 45.000 kr. til Verdens Børn. Pris 350 kr.

2. Halskæder Naluwooza Rehemah er plejemor for piger på Mukono projektet i Uganda. Sammen med pigerne laver hun halskæder i mange farver og mønstre. Foreløbig har VB solgt kæder for 6.000 kr., som Rehemah og pigerne har fået.

3. Muleposer: Vi har enkelte muleposer tilbage med gammelt logo. De er udført i god kvalitet i kraftigt kanvas. Pris 40 kr. pr. stk. plus porto.

Kontakt Lene Tang Christensen, tlf. 59 26 55 63 eller info@verdensboern.dk. De korte kæder koster 25 kr. - de lange koster 50 kr. Overskuddet går ubeskåret til vores projekter.

1.

2.

3.

Organisation Fadderskabskontoret Verdens Børn Kaløvej 6, 8410 Rønde Bestyrelse Formand Margrethe Dantzer tlf. 62 58 16 70 md@verdensboern.dk Næstformand Jens Hviid Sørensen tlf. 33 31 34 67, GSM: 20 81 44 55 jh@verdensboern.dk Kasserer Karen Margrethe Oxenbøll tlf. 30 77 20 16 kmo@verdensboern.dk L. Chr. Nissen, Tlf. 70 26 01 06 lcn@verdensboern.dk

Projektansvarlige Uganda Torkil Eriksen, tlf. 44 97 51 02 te@verdensboern.dk Kakundi (1326, 1329), Mukono (1316, 1346, 1322)

Per Lindrup tlf. 86 26 45 22 phl@verdensboern.dk Wagn Winkel tlf. 33 24 02 09 - 23 92 46 05 ww@verdensboern.dk

Lone Kamper Rietz tlf. 35 12 30 44 – 41 15 24 42 lkr@verdensboern.dk Rubaga (1324) Entebbe (1325)

Suppleant Flemming Bjørk Pedersen tlf. +46 152 10 819 - +46 89 99 763 fp@verdensboern.dk Suppleant Jens Jørgen Stokholm tlf. 20 35 37 36 js@verdensboern.dk

Kirsten Jensen tlf. 45 42 45 68 kj@verdensboern.dk

Generel information Lene Tang Christensen Tlf. 59 26 55 63 info@verdensboern.dk

Carola Hagedorn tlf. 49 25 94 00 ch@verdensboern.dk

IT-administrator Gert Ohl go@verdensboern.dk

Kirsten Jensen tlf. 45 42 45 68 kj@verdensboern.dk Madera (1323) Bulgarien Astrid Møller tlf. 3871 81 21 am@verdensboern.dk Mechka (1302)

14

Dupnitsa (1303) Lukovit (1307) Bangladesh Wagn Winkel tlf. 33 24 02 09 - 23 92 46 05 ww@verdensboern.dk Calvary Apostolic (1330) Sydindien Flemming Sehested tlf. 49 25 94 00 fs@verdensboern.dk Sct. Joseph (1301, 1305, 1306) Hanne Mathiesen tlf. 28 24 28 20 hm@verdensboern.dk Kariyalur (1331) Cross Community (1311) Kotagari (1304) Happy Home (1318) Nordindien Christian Mortensen


Hvad er Verdens Børns bedste nyheder? Også i år vil et par hundrede tusinde danskere, når de bevæger sig ud i morgentrafikken den 14. september, blive mødt med fortællingen om, at kampen mod fattigdommen bærer frugt. Bag kampagnen står Verdens Bedste Nyheder, der sammen med en lang række frivillige organisationer – herunder Verdens Børn – vil uddele en pose med et æble og kage til de morgenduelige.

På samme hjemmeside kan man også få dokumenteret, at indsatsen virker. FN’s 2015 mål om rent vand til alle er næsten nået. Ni ud af ti har rent drikkevand. ”Det er altid godt at få dokumenteret virkningen af den indsats, man yder også som ngo’er,” siger Thomas Ravn-Pedersen. ”Det skaber gejst og velvilje hos bidragyderne.” Bl.a. har flere af de frivillige organisationer sat sig for at se, hvad der har rykket sig i forbindelse med deres projekter.

Kampagnematerialet svarer til det, der med stor succes blev anvendt i 2011, fortæller sekretariatsleder Thomas RavnPedersen, Verdens Bedste Nyheder, men der suppleres med ny initiativer. F. eks. kan man på www.verdensbedstenyheder. dk møde Anders og Peter Lund Madsen, der i 2013 vil tage ud i verden og finde svar på de spørgsmål, som folk stiller dem. Allerede nu er brødrene klar til at få spørgsmål.

Så derfor: Hvad er Verdens Børns bedste nyheder? Har du et bud, så læg det på facebook og/eller hjemmeside.

Brødrene Lund Madsen skal for Verdens Bedste Nyheder ud i verden og finde svar på de spørgsmål, som danskerne stiller

Merete Hansson tlf. 23 37 05 62 mh@verdensboern.dk Santibari (1336, 1337) Khelaghar (1309, 1312)

kraft. Verdens Børn yder hjælp til forældreløse, syge og handicappede børn og børn fra fattige hjem. Hjælpen gives uanset køn, nationalitet, religion og politisk anskuelse. Hjælpearbejdet er primært koncentreret om udviklings- og skoleprojekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af organisationen.

Sri Lanka Kirsten Jansbøl tlf. 39 67 80 88 kja@verdensboern.dk Senkadagala Deaf & Blind School (1315) National Council for the Deaf (1328)

Økonomi Indtægten udgjorde 7,3 mio. kr. i 2011. Administrationsomkostninger 2,5 pct. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor og offentliggøres på hjemmesiden.

Hvem-hvad-hvor Verdens Børn er en uafhængig og politisk neutral humanitær organisation stiftet i 1974. Arbejdet er alene baseret på frivillig, ulønnet arbejds-

Indsamlinger Frimærker: VB, Boks 174, 5700 Svendborg, tlf. 62 20 84 93 hannedahl@kabelmail.dk.

tlf. 28 58 67 38 cm@verdensboern.dk Durgapur Child Care (1313, 1314) AlbellaBoys Home (1310, 1317)

Tøj Firmaet Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer, tlf. 43 52 63 87. Foredrag om Verdens Børn Lene Tang Christensen, tlf. 59 26 55 63 for nærmere aftale.

bidrag dog max 14.500 kr. Særlige regler for gavebreve, se www.verdensboern.dk Husk adresseændring Sendes til Fadderskabskontoret fadderskab@verdensboern.dk Lokalafdelinger

Beløb til Verdens Børn Betaling for fadderskab kan ske via de fremsendte girokort eller via PBS opkrævning. Årskontingent og gaver til børn kan overføres til reg.nr. 4710 konto 6000037. Testamentering Kontakt venligst fadderskabskontoret tlf. 70 26 01 06 eller fadderskab@ verdensboern.dk og få yderligere uforpligtende information. Fradragsregler for 2012 Fra 2012 kan du fratrække hele dit

15

Svendborg Helle Holten Nyvej 30, 5762 Vester Skærninge tlf. 23 80 71 44 Svinninge Lene Tang Christensen Solbakkevej 20, 4520 Svinninge tlf. 59 26 55 63 Sønderborg Elsa Jefsen Nyvej 30, 5762 Vester Skærninge tlf. 74 42 72 50


123 børn søger ”forældre” Tegn et fadderskab i dag

Et fadderskab koster 110/190 kr. om måneden afhængigt af, om barnet bor hjemme eller på et af vores skole- og børnehjem. Fadderbeløbet går ubeskåret til barnet og dækker skolegang, mad, lægehjælp og tøj. Hele fadderbeløbet kan trækkes fra i skat. Husk – Verdens Børn drives af ulønnet arbejdskraft. Derfor bruger vi kun 2,5 pct. på administration. Kontakt os Læs mere på www.verdensboern.dk eller kontakt vores fadderskabskontor, fadderskab@verdensboern.dk, tlf. 70 26 01 06.

I Næste nummer Fokus på BULGARIEN Udkommer AUGUST

Afsender: Id-nr.: 46641, Verdens Børn International Børnehjælp Kaløvej 6 8410 Rønde

Verdens Børns støtter mere end 2700 børn i nogle af verdens fattigste områder. Lige nu mangler 123 af børnene faddere, og uden støtte vil de ende på gaden eller i børnearbejde.

Verdens Børn Maj 2012  
Verdens Børn Maj 2012  

Verdens Børn Medlemsblad Maj 2012