Page 1

Årgang 40 Nr. 2 2013

www.verdensboern.dk

Projekter

Juni

Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda

International Børnehjælp

MEDLEMS BLADET


LEDER

INDHOLD

STATUSTID! Generalforsamlingen er nu afholdt med valg af ny formand og bestyrelse

Side 4. Besøg på Rubaga Side 6. Keerthika skal i skole

Margrethe Dantzer

Ansvarshavende udgiver Verdens Børn Kaløvej 6 8410 Rønde Tlf. 70 26 01 06 fadderskab@verdensboern.dk

Ny formand Sidste år planlagde jeg at trække mig fra formandsposten for at få mere tid til egne gøremål og er nu tilforordnet til bestyrelsen. Jeg er sikker på, at Verdens Børn vil trives med den nye kompetente formand, Flemming B. Pedersen, der sammen med bestyrelsen, vil gøre deres bedste for Verdens Børns trivsel. Jeg har været glad for tiden som formand, for det gode samarbejde med en dygtig bestyrelse og for, at Verdens Børn er kommet så langt med de mål, vi satte os for to år siden. Se mere om generalforsamlingen i bladet på side 13 og på www.verdensboern.dk

S.

Flemming B. Pedersen

{5

FRA TIGGERBARN TIL LÆRER Shanmigavallis far døde da hun var spæd, moderen forlod hende, og efterladt hos nogle slægtninge blev hun sendt på gaden for at tigge.

formand fp@verdensboern.dk

Redaktør

Helbredstjek Generalforsamlingen er vigtig, da det er dagen, hvor der gøres status på organisationens helbredstilstand, og hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg. Resultatet af helbredstjekket er, at organisationen er i kraftig bedring, og hvis kuren fortsættes, vil VB være meget levedygtig! Som de fleste faddere ved, har vi haft ondt i økonomien. Derfor har det været et must for bestyrelsen at mindske underskuddet, der i de sidste år blev for stort især pga. faldende faddertal. Vi har strammet op om procedurerne på mange områder og haft en vellykket fundraising, hvorved vi har begrænset trækket på vores disponible egenkapital til ca. 100.000 kr. Det er rigtig flot og bedre end tidligere år. VB er godt rustet En del af det økonomiske problem har vi selv skabt ved dels at udbetale alle fadderskabsbeløb til projekterne, dengang vores pengekasse var større, dels ved ikke at hæve fadderskabsbeløbene pga. af økonomisk krise i Danmark. I år har vi ikke modtaget nogen arv, som vi relativt ofte får, men til trods for det ser regnskabet fint ud. Men vi har ikke knækket den nedadgående kurve for antallet af faddere, så projekterne vil på sigt få en dårligere økonomi, hvis vi ikke får vendt nedgang til opgang. På de 20 projekter går det generelt fint. De projektansvarlige laver et kæmpe arbejde for at hjælpe projekterne og holde kontakten til fadderne. I år har vi tre projekter, hvor der skal ydes en ekstra indsats, og jeg håber, at vi på næste generalforsamling kan se, at problemerne er løst. Marketingindsatsen har været stor, et akademi med talentfulde unge har hjulpet os med ekstra opgaver og kampagne, og vi er godt rustet til at blive mere synlige.

Side 12. Alle har brug for testamente Bagsiden. Rejsekonkurrencen

KOLOFON

afgående formand

I år blev generalforsamlingen ikke holdt i Svinninge, da lokalforeningen ophørte efter Lene Tang Christensens død. Medlemmerne er alle oppe i årene og har gjort det utrolig godt. Igennem årene har de indsamlet over en mio. kr. til Verdens Børn Et kapitel er slut, men heldigvis er der et kapitel mere. Svendborg Lokalforening med knap to år på bagen, inviterede os til at holde generalforsamlingen i Svendborg. Lørdag d.20. april blev en meget smuk forårsdag. Huset vi holdt generalforsamlingen i, var stillet gratis til rådighed af kommunen og havde flot udsigt til sundet. I alt 40 personer fandt vejen til Svendborg, hvor lokalforeningen udviste et imponerende værtskab.

Side 8. 100.000 kr. til døveskolen Side 9. Aftalen med Albella fornyet

Hanne Gregersen hg@verdensboern.dk tlf. 86 44 50 95

Mediekoordinator Sophie Hardinger sh@verdensboern.dk

Grafisk tilrettelæggelse Jesse Jacob / André Leit iBureauet.dk

S.

{10

UDENFOR DEN SLAGNE VEJ Bønderne i Lwamaggwa har nu dannet små kooperativer, og kvinderne startet en planteskole. Men den ligger på lejet jord, som de mangler 2500 kr. for at kunne købe.

Produktion iBureauet.dk Papir: Scandia 2000 verdensboern.dk

Forside foto Foto Morten Lundrup

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Oplag: 3500

Resultatet af helbredstjekket er, at organisationen er i kraftig bedring, og hvis kuren fortsættes, vil VB være meget levedygtig!

S.

{13

SKOLEGANG OG MAD TIL 2584 BØRN Økonomien er i bedre gænge, kunne formanden berette på generalforsamlingen, men det faldende faddertal gør ondt. Goddag til ny formand.

Donationer og frimærker Carl Bro Fonden har doneret 30.000 kr. til renovering af det ødelagte tag på Rubaga-skolen i Uganda Sankt Petri Kirke i København har meddelt, at den vil donere 10.000 kr. til uddannelsesfonden. Verdens Børn siger på børnenes og egne vegne tak for donationerne. Antallet af breve med rigtige frimærker bliver stadig færre. Firmaerne egne frankeringsmaskiner tager over. Alligevel har Hanne og Poul Dahl, der står for håndtering og videresalg af indsamlede frimærker til VB, kunnet overbringe VB 109.000 kr. fra salg af brugte frimærker.


Spændende besøg på Rubaga-skolen

Shanmigavalli - fra tiggerbarn til lærer

Som projektansvarlig for Rubaga-skolen var det en oplevelse at se stedet og træffe menneskerne der Af Flemming Bjørk Pedersen, projektansvarlig

Første gang, jeg besøgte skolen, var i 2000, hvor jeg boede og arbejdede i Kampala. Siden da er der takket være penge fra folk i Arizona, USA, opført en børnehave ca. 100 meter fra selve skolen. En anden form for udvidelse består i, at ca. 20 børn nu får mellemskoleundervisning i lejede lokaler tæt ved - foreløbig på 2 klassetrin. Alle tre steder var stemningen god. Det mærkedes nok især i børnehaven, hvor der var et halvt hundrede børn. Lærerne var utroligt engagerede, og børnene virkede glade - og det både inde i lokalerne og under den strukturerede leg uden for. Børnehavens omdømme er åbenbart så godt, at børn fra middelklassen er indmeldt. På selve skolen, som har tre etager, var der knapt 100 børn. Skolen har et fint bibliotek, som bruges meget. Der er også et computerrum, men udstyret bl.a. computere mærket ”Fjordskolen” - virkede udslidt.

Børnene får mad på skolen. Den tilberedes på et gammeldags brændekomfur - og jeg kan hilse og sige, at der ikke var noget i vejen med maden, som de serverede mig: kogebananer (matoke), spinat m.m. Karaktererne halter I en del af skolebygningen er der sovesale for de mange børn, som ikke er dagelever. Der er flere sovesale for piger og ligeså for drenge. De store drenge er dog flyttet ind hos de mindre drenge, fordi taget over deres egen sovesal blev alvorligt beskadiget ved en regnstorm. Under et møde med nogle fra skolens bestyrelse talte vi bl.a. om karaktererne fra den afsluttende eksamen for alle Ugandas 7. klasse elever i 2012. De var nemlig ikke helt så pæne som karaktererne i 2010 og 2011. Forhåbentlig er der tale om noget midlertidigt. På et møde med repræsentanter for lærerne kom det frem, at deres løn er en hel del lavere end lønnen i de regeringsstøttede skoler, og skolen blev opfordret til at reducere denne forskel. Mon der er en sammenhæng mellem de to sidstnævnte fænomener ? Ny løsning på taget

En af skolens små elever

Et særligt diskussionsemne drejede sig om taget, hvis tilstand ikke var så katastrofal som beskrevet. På grundlag af skolens informationer om skadernes karakter og omfang samt om reparationsudgiften gik Verdens Børn i september 2012 igang med at skaffe pengene. Og bestræbelserne lykkedes! 4

Historien om hvad der skete med et forældreløst barn, der blev sponsoreret af Verdens Børn fra 1999 – 2005 Men der skete noget ejendommeligt under mit besøg: på et møde, hvor også skolebestyrelsens formand var til stede, erklærede en overingeniør, at den valgte løsning ”ikke er optimal”. Han sagde, at det kun er nødvendigt at udskifte 2/3 af tagpladerne. Desuden anbefalede han, at der konstrueres et hel-valmet tag, så en ny regnstorm ikke kan forårsage lignende skader.

Pjank til ære for fotografen.

Af Wagn Winkel, projektkoordinator

En lille pige, M. Shanmigavalli, blev formentligt født den 10. december 1987. Hendes far døde, da hun var ganske lille, og hendes mor rejste fra hende til en anden delstat for at søge arbejde. Moderen kontaktede aldrig siden sin datter. Shanmigavalli blev efterladt hos nogle naboer, som sendte hende på gaden for at tigge.

organisationen på et Daycare Centre i to år, inden hun i 2008 blev optaget på universitetet i Karaikal. Her læste hun psykologi i weekenderne, mens hun på hverdagene fortsat arbejdede for SJDT. Hun fik sin BA i 2010 og arbejdede i det kommende år fuldtids for SJDT,

Vi snakkede også om brugen af det stykke af nabogrunden, som skolen - med hjælp fra Verdens Børn - har betalt for. De fortalte, at en faldefærdig bygning på grunden vil blive fjernet inden den 1. juli i år, og at skolen vil udjævne arealet på ca. 420 kvadratmeter og plante græs. På den måde skulle skolebørnene snart få glæde af arealet bl.a. til forskellige slags boldspil.

I 1999 sørgede myndighederne for, at hun kom til organisationen Sct. Joseph Development Trust (SJDT) på institutionen Puduyugam – Nyt Liv, hvor Fader Sebastian er leder. Hun var da 12 år gammel og gik i 6. klasse. Heldigvis fandt Verdens Børn hurtigt en fadder til den lille pige. Theis Møller støttede således i mange år sit lille sponsorbarn. Støtten fra Verdens Børn fortsatte til Shanmigavalli blev færdig med 12. standard.

Jeg fik hilst på hvert enkelt af de fadderbørn, som var til stede. Alle så ud til at være friske og sunde.

Efter endt skolegang fik hun støtte fra SJDT til at gennemføre en 1-årig læreruddannelse. Hun fortsatte med at arbejde for

Nej tak til ægteskab Shanmigavalli var hindu, da hun kom til Nyt Liv. Det er en katolsk organisation, så hun fik undervisning i kristendomskundskab, men hun bibeholdt sin religion og gik i templet om lørdagen. Hun er fortsat hindu, selv om hun arbejder i en kristen organisation. Det er ikke et problem, for alle respekterer religionsfriheden.

Studerende i weekenderne Legeplads

men påbegyndte derefter et samfundsvidenskabeligt studie med hovedvægt på indkomstskabende aktiviteter. Hendes ønske er at fortsætte med studier i regnskabsvæsen.

Shanmigavalli tiggede som barn på gaden. Nyt Liv betød uddannelse, og i dag dygtiggør hun sig fortsat, så hun kan arbejde med forældreløse børn

Shanmigavalli er nu 27 år. Hun er ugift og har ingen børn. Det ønsker hun heller ikke. Hun vil hellere arbejde for at hjælpe alle de forældreløse børn på institutionen. Hun respekteres meget af Fader Sebastian. Han ser hende som en af arvtagerne til fortsættelse af institutionens arbejde med forældreløse børn, når han selv bliver nødt til at trappe ned.

God ide til efterfølgelse En af VB’s faddere, Søren Ward Sørensen, Glostrup, har et forslag, som vi meget gerne vil udbrede i fadder- og medlemskredsen. Ward Sørensen vil helst læse sit medlemsblad på ”gammeldags” facon i stedet for at få det på mail men foreslår, at man efter endt læsning lige kan strege sit navn ud med sort tusch og lægge bladet i venteværelset hos lægen, tandlægen, fysioterapeuten etc. ”Naturligvis efter forudgående aftale med den pågældende, men på den måde kan vi være med til at udbrede kendskabet til Verdens Børn uden det koster noget, siger Søren Ward Sørensen.

5


10-årige Keerthika skal i skole Så er der en mund mindre at mætte i den fattige familie, der tæller otte medlemmer fordelt på tre generationer

Happy Home – mulighed for de dårligst stillede børn Hjemmet modtager børn fra både kristne, muslimske og kasteløse familier Af Hanne Mathiesen, projektansvarlig

Trods sine efterhånden 64 år, nedsat syn, diabetes og dårligt hjerte udfører Stephen Nathaniel fra Happy Home et imponerende stykke arbejde til stor gavn for rigtig mange familier i området. Udover arbejdet med børnehjemmet fungerer han som præst og som socialarbejder og tager fire dage om ugen ud i de nærliggende landsbyer i en radius på over en times kørsel fra Happy Home. Han besøger både kristne, muslimske og kasteløse familier og udvælger så børn fra de allerdårligst stillede familier og forsøger at finde sponsorer til dem på Happy Home. Selv om de fleste børn på Happy Home

får den høje takst på 190 kroner pr måned, er det svært at få pengene til at slå til. Det hænger sammen med, at Happy Home ikke er noget egentligt børnehjem men en trust, der placerer børnene på hostels på de nærliggende skoler. Der skal derfor både betales skoleafgifter og kostpenge. Desuden fortsætter langt de fleste af børnene/de unge efter 12. klasse med et uddannelsesforløb, der som regel er dyrere end grundskolen. Der er et tæt og godt samarbejde mellem Happy Home og skolerne i området. Tvunget til giftermål Der er fint styr på børnelister og regnskaber fra Happy Home. Under besøget mødte jeg samtlige børn

og unge, der har fadderskaber hos VB med undtagelse af en 16-årig forældreløs pige, der af bedsteforældrene er blevet tvunget til at gifte sig her i begyndelsen af februar. Den indiske regering har ellers forbudt ægteskab for unge under 18 år, men ét er, hvad loven siger, noget ganske andet er, hvad der i virkeligheden finder sted. Også slaveri og børnearbejde er forbudt, men har man penge og kan betale for bestikkelse, er loven ikke noget problem. Stephen Nathaniels søn Isaac er blevet inddraget i det daglige arbejde, og sammen med sin kone Johanna er han klar til at lede foretagendet, når Stephen Nathaniel om 4-5 år trækker sig tilbage.

FAKTA OM HAPPY HOME - Ligger i Sydindien ved byen Ooty i

Keerthika foran familiens hytte

Nilgirisbjergene Af Hanne Mathiesen, projektansvarlig

I en landsby – ca. en times kørsel fra Ooty hvor Happy Home ligger – møder vi Keerthika og hendes familie. Familien består af far og mor, farfar, farmor og mormor og de tre børn, Keerthika, der snart fylder 10 år og hendes ældre søster og yngre bror. Familien bor fattigt, men rent og ryddeligt i en lejet hytte, der ligger på bjergskråningen. Udenfor huset står en række vandbeholdere – alt vand hentes ved landsbyens brønd. Vi bliver modtaget af Bakyaammal, en sympatisk ung kvinde på 32 år. Hun er Keerthikas mor og den, der holder sammen på familien. Faderen arbejdede indtil for nogle år siden ved det lokale

elektricitetsværk men kom ud for en arbejdsulykke, hvor han styrtede ned fra en elmast. I faldet ramte han en metalstang, der gennemborede ham. Han overlevede ulykken men har så stærke mén efter mødet med metalstangen, at han ikke længere er arbejdsdygtig. Det er nu Bakyaammal og hendes svigermor, der forsøger at forsørge familien. Samler eucaluptusblade De har hidtil arbejdet som daglejere i grøntsagsmarkerne, men på grund af tørke er der for tiden intet arbejde at få der. Familiens eneste indtægt er derfor den dagløn på omkring 12,50 krone, de hver kan tjene ved at samle nedfaldne eucalyptusblade, som de afleverer til den lille lokale fabrik, der fremstiller 6

- Leder Stephen Nathaniel

eucalyptusolie af bladene. Arbejdet med at samle blade er bestemt ikke ufarligt, da der er både vilde elefanter og tigre i området. Stephen Nathaniel fra Happy Home ledsagede os på besøget, og det var tydeligt, at han er en velkommen og værdsat gæst. Keerthika har nu fået en plads på Happy Home, og det betyder, at hun kan få regelmæssig skolegang og dermed mulighed for på sigt at få en uddannelse. Samtidig er der i familien en mund mindre, som skal mættes, og udsigten til, at i hvert fald et af deres børn har mulighed for at få en bedre tilværelse, er et lyspunkt for familien.

- 53 fadderskaber - Støttet af VB siden 1976. - Se mere www.verdensboern.dk under Projekter

Stephen Nathaniel og Hanne Mathiesen på besøg på pigeskolen

Gensyn med søstrene Det gjorde et stort indtryk på mig at gense de tre forældreløse søstre, hvis historie jeg tidligere har fortalt. Det var så tydeligt, at opholdet på Happy Home har gjort dem godt, de trives og er blevet langt mere afslappede og glade. Den ene søster gik ved mit besøg i 2012 i 10. klasse, hun havde ingen fadder og skulle efter de nye regler have mistet støtten og være slettet af børnelisten ved skole-

årets slutning. Heldigvis lykkedes det at finde en fadder til hende, så hun kunne blive på Happy Home sammen med sine søstre. Den ældste af søstrene afslutter om få måneder sin uddannelse som sygeplejerske, og Stephen Nathaniel er i gang med at finde en passende brudgom til hende. De tre søstre, hvis historie blev fortalt i VB nr. 2-2012

7


Verdens Børns hjælpearbejde består primært af etablering samt hel- eller delvis drift af udviklingsog skoleprojekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien

nyt fra

PROJEKTERNE

Uganda

FAIRTRADE

HALSKÆDER I NYE MODELLER

For at sikre Naluwooza Rehemah og pigerne, som fremstiller halskæderne på Mukuno skolen, en ordentlig løn for deres arbejde er prisen på de korte kæder forhøjet til 50 kr. og de lange og dobbelte kæder til 75 kr.

Af Kirsten Jansbøl

Vi har fået en ny forsyning af halskæder, og denne gang er der nye modeller med. Der er de kendte lange, mangefarvede kæder, der er lange ensfarvede i farverne sort, sort/hvid, blå/lyseblå, flerfarvede med skiftevis lange smalle ”perler” og korte runde ”perler”,. Der er dobbelte kæder, som kan åbnes til en lang kæde i farverne blå/hvid, sort og grøn, så er der de mangefarvede korte og korte ensfarvede i farverne gul og blå/hvid. Endelig er der en helt ny type halskæder, som er kort og i farverne turkis og rødlige med lidt hvidt og som består af syv til otte meget store ”perler” efterfulgt på begge sider af små ”perler”.

Sri Lanka

100.000 KR. TIL DØVESKOLEN I COLOMBO Af Kirsten Jansbøl, projektansvarlig

En donation på 100.000 kr. fra GN Store Nord Fondet betyder, at tre bygninger på døveskolen i Sri Lanka kan repareres Det er med stor glæde, jeg kan fortælle dette. I snart et år har tre bygninger på institutionen lidt af alvorlige vandskader på grund af utætte tage, som ikke blot har medført skader på tagene, men også på vægge og træværk. Det har medført: • At drengene ikke har kunnet sove i deres sovesal, men har måttet sove på måtter på gulvet i en verandastue • At undervisningen i madlavning har måttet ophøre • At den daglige samling af børnene i aulaen ikke har kunnet finde sted og • At undervisning i dans, håndarbejde og sløjd, som har foregået i den ene

Aftalen med Albella Boys Home fornyet Lederen af børnehjemmet er selv tidligere Albella-dreng Af Merete Hansson, projektansvarlig

EN ULYKKELIG SITUATION Naluwooza Rehemah, som var plejemor for kostafdelingen til Mukuno skolen, er desværre blevet afskediget. Hun er dog fortsat ansat til i nogle timer om ugen at undervise pigerne i fremstilling af halskæderne. Det er en ulykkelig situation for Rehema, som er enke med tre hjemmeboende, skolesøgende børn. I Verdens Børn august 2012 var der en større artikel om hende og fremstillingen af halskæderne. Bladet kan ses på www.verdensboern.dk

ende af aulaen ligeledes ikke har kunnet finde sted I slutningen af februar i år fik vi den glædelige meddelelse, at GN Store Nord Fondet på deres bestyrelsesmøde havde besluttet at bevilge 100.000 kr. Vi havde fået et overslag over udgifterne til de nødvendige reparationer på i alt 70.000 kr. men modtog som sagt en bevilling på 100.000 kr. Så skete der det ulykkelige – eller held i uheld – at to dages kraftig regn fik den gamle sivebrønd ved skolens toiletter til at bryde sammen. De kommunale myndigheder blev tilkaldt og tømte sivebrønden men måtte samtidig konstatere, at en reparation af den gamle sivebrønd ikke levede op til myndighedernes nuværende krav. En helt ny sivebrønd skulle bygges. Verdens Børn modtog en ansøgning på 35.000 kr. og kunne så hurtigt meddele, at i Store Nord Fondets bevilling var der stadig 30.000 kr. at gøre godt med. Drengens sovesal er nu istandsat, og drengene er flyttet tilbage.

8

Før

Efter

Resten bliver færdigt i løbet af maj En kæmpestor tak til GN Store Nord Fondet!

Vi nar netop tegnet en ny samarbejdsaftale med Albella Boys Home for de kommende fem år. Det skete i forbindelse med mit besøg på børnehjemmet, hvor jeg som ny projektansvarlig besøgte hjemmet sammen med et par andre VB-repræsentanter. Det var en særdeles positiv oplevelse. Min opgave som projektansvarlig for Albella Boys Home består bl.a. i at samarbejde med projektets leder om de forpligtelser, Verdens Børn har over for projektet. Det er derfor godt at kende til projektet ved selvsyn og ikke mindst at etablere en god relation til lederen og det øvrige personale. Når vi er ude på projekterne ser vi efter, om aftalerne omkring børnenes tarv er overholdt, og vi undersøger, om vi kan imødegå evt. nye behov. Vi fik en varm modtagelse på Albella Boys Home. Lederen, Hesron Rahmi, og hans kone Ibi gjorde alt, hvad de kunne for at gøre vores ophold så indholdsrigt og hjerteligt som muligt, også således at børnene fik stor glæde af vores besøg. Hesron har selv været Albella-dreng, han mistede sine forældre i en alder af ti år og flyttede dertil sammen med en ældre bror. Hjemmet er en perle, og drengene får en lykkelig og tryg opvækst der. Det bekræftes af, at rigtig mange tidligere

Albella-drenge jævnligt vender tilbage for at besøge hjemmet. For mange er det deres barndomshjem. Stedet ligger det smukkest tænkelige sted omgivet af Himalaia-bjergene ved byen Kalimpong i Darjeeling. Jeg vil senere vende tilbage med en udførlig artikel om Albella. Filmprojektor til Santibari Da vejen alligevel (næsten) faldt forbi, benyttede vi anledning til en lille visit

Innerwheel har i årenes løb givet meget store beløb til driften af klinikken, og de har netop doneret en filmprojektor, som personalet kan bruge til deres sundhedsarbejde. Vi var med på premieren af en sådan sundhedsaften. Først blev der vist en dansefilm med smukke danserinder, og da hele landsbyen var samlet rundt omkring lærredet, blev der sat en film på, som oplyste om sundhed og forebyggelse af infektion. Det var ganske effektivt. Alle blev stående og hørte efter - både mænd, kvinder og børn. Børnene samlet i Dugarpur

Albella Boys Home ligger meget smukt

på Santibari. Det er altid en fornøjelse at komme til Santibari. Også der blev vi modtaget med stor glæde, og børnene fik mulighed for at fremvise deres seneste danse og sange. De er virkelig dygtige. Til Santibari er der knyttet en sundhedsklinik, Seva Kendra, som laver opsøgende og forebyggende sundhedsarbejde i de tilstødende landsbyer. 9

Sidste stop på denne rundrejse gjaldt Durgapur, hvor det nye børnehjem blev indviet ved en større højtidelighed. Børnene i Durgapur har levet en lidt omflakkende tilværelse de seneste år. De fleste kom oprindelig fra Sonatala, og i Durgapur har de boet til leje to forskellige steder, inden de kunne flytte ind på dette nye, fantastiske børnehjem. Det har været et ubeskrivelig hårdt arbejde for lederen, Sandip, både at tage vare på børnenes trav og samtidig været bygherre på dette projekt. Jeg er overbevist om, at børnene vil få en meget lykkelig barndom dér i smukke omgivelser, smukke bygninger og med et engageret personale omkring sig.


LAP2 – uden for den slagne vej Lwamaggwa Agro-buisness Project (LAP2) er udpræget hjælp-til-selvhjælp. Bønderne har nu dannet små kooperativer

Af Mia Nyegaard (Ny frivillig i LAP2)

Verdens Børns landbrugsprojekt er i mere end en forstand et projekt lidt uden for den gængse hovedvej. Både fordi projektet tager udgangspunkt i et ugandisk landområde langt uden for Kampala, men også fordi et landbrugsprojekt ikke ligger inden for Verdens Børns kerneområde - fadderbørn og deres skolegang. Og så alligevel. Det første projektet – LAP 1 - blev jo netop startet, for at børn og kvinder skulle bruge mindre tid på at samle brændsel, så børnene fik tid til at nå i skole.

landmænd, der kan og med lidt hjælp vil selv! Og den hjælp får de fra LAP2, vores danske-ugandiske partnerskab. Bønderne har lært meget om træplantning, om at få maximalt udbytte af afgrøder, at bygge brændebesparende ”komfurer” og vandopsamling. Samtidig har de i LAP2 netop fået hjælp til handel og afsætning af landbrugsvarer. Altså har partnerskabet understøttet forskellige forretningsideer.

Da jeg er ny i LAP2, var det mit første besøg. Det var en fornøjelse at opleve at være frivillig på et lille udviklingsprojekt, som bare i bund og grund fungerer - og som bl.a. har til formål at opbygge holdbare strukturer i områdets civilsamfund.

Det har ført til små kooperativer (svinebrug, majsdyrkning og planteskoler), med vedtægter, regnskaber, masser af frivilligt arbejde, samt den spæde start til opbygningen af en lidt større landbrugsforening for hele Lwamaggwa- området. Undervejs har bønderne også lært om rettigheder, deltagerinvolvering og demokratisering, derved har de indset, at sammen står de stærkere.

Lwamaggwa ligger i det ugandisk landdistrikt Rakai, og under mit besøg var jeg så privilegeret at møde en masse

En de ting, der gør mig rigtig stolt, er at se projektets fremtidige bæredygtighed. Ikke bare understøtter projektet

Små kooperativer

10

områdets landmænd ved at uddanne dem i landbrugsmetoder. Det understøtter dem også i at tænke og opbygge landbrug som forretning. Kvindernes planteskole En af de sammenslutninger som særligt fangede min opmærksomhed var Basooka Kwavula women’s group! Her er kvinderne gået sammen om at drive en lille kommerciel planteskole. Det startede med, at de ville hjælpe hinanden som naboer, og så udviklede det sig til et lille kooperativ, hvor de sammen driver planteskolen. Kvinderne har først sparet sammen til at købe frø, og efter pleje og pasning er de nu blevet til små træer, der snart er parate til at blive solgt. Hvis alt går vel, får kvinderne deres investering hjem i slutningen af året! De har dog den udfordring, at planteskolen ligger på lejet jord. Derfor har jeg aftalt med dem, at hvis de selv kan rejse den første million uxg, (2.500 kroner) vil jeg rejse den næste, - så kan de

købe deres jord i stedet for at leje den. 100 x 25 kr Til det formål har jeg startet en facebook-indsamling på siden ”Help the Basooka Kwavula women’s group” www.facebook.com/HTBKWG. Tanken er, at kan jeg finde 100 mennesker, der hver betaler 25 kr. - og altså få indsamlet de 2500 kr. - vil kvindernes indtjening stige til næste år, og dermed selvfølgelig også deres incitament

for at forsætte det gode arbejde med planteskolen. Vi fra LAP2 garanterer, at alle pengene går til kvinderne, der bruges ikke penge på administration. Bliver der indsamlet mere end de 2500 kr. går pengene til indkøb af frø og til at støtte op om andre forretningsideer inden for LAP2. Rigtig opløftende Min oplevelse efter turen er, at LAP2 11

så tydeligt er båret af dygtige og meget dedikerede ansatte. Derfor har projektet evnet at rumme en meget stor diversitet både i forhold til forretningsideer og de grupper, vi hjælper. Alt i alt en rigtig opløftende tur, der fortæller mig, at det nok skal lykkes at få både civilsamfund og vækst til Lwamaggwa.


Alle har brug for et testamente Der er mange fejlopfattelser af, hvem der arver, når man dør. Ved at betænke Verdens Børn får du gratis oprettet et testamente, der sikrer dem, du vil sikre De færreste danskere skriver testamente, formentlig fordi det er en konfrontation med ens egen død. Men kun med et testamente kan man sikre sig, at ens penge går præcist til dem, man ønsker, fortæller advokat Birte Dyrberg, partner i advokatfirmaet Dyrberg & Brinkmann i Hjørring.

med, at man begunstiger et godt formål, understreger hun. -Alle har brug for et testamente, uanset om man er enlig, gift, samboede og med eller uden børn. Det skyldes ikke mindst, at der er mange fejlopfattelser af, hvem der arver, når man dør.

Birte Dyrberg har indgået en aftale med Verdens Børn, således at hvis man vil testamentere et beløb til Verdens Børn, kan man gratis få oprettet et testamente, der omfatter alle forhold, bestemmelser og arvinger, man måtte ønske.

Er der f.eks. fællesbørn i ægteskabet er det nødvendigt at oprette et testamente, hvor arven til længstlevende ægtefælle er fuldstændig særeje. Kun dermed har man sikkerhed for, at det, man efterlader sig, går videre til fællesbørnene, hvis den længstlevende gifter sig igen. -Det er ligeledes nødvendigt at oprette testamente, hvis der er fælles- og særbørn i ægteskabet, ellers kan man komme til at gøre forskel på børnene, påpeger Birte Dyrberg.

-Det er altså en særdeles god mulighed for at få orden i sin økonomiske og familiemæssige situation samtidig

Sikring af fællesbørnene

End ikke, hvis ægteskabet er barnløst, bør man undlade at oprette et testamente. Ganske vist arver den længstlevende ægtefælle ifølge loven, men det skal bestemmes, hvad der skal ske med arven, når den længstlevende er død.

Også her vil det være en god idé at tænke på Verdens Børn – enten med alt det man efterlader eller en del heraf, mener Birte Dyrberg. Samboende arver ikke automatisk Det er ligeledes en misforståelse, at samboende arver hinanden, hvis de blot har boet sammen i to år. -For at kunne tage arv efter hinanden, skal man have oprettet testamente - og det gælder uanset, om man efterlader sig børn eller ikke, fastslår Birte Dyrberg. Er man enlig med barn, skal testamentet sikre, at arven til ens barn bliver særeje. Men der er flere forskellige typer af særeje. Så det kræver rådgivning fra en advokat at finde den type særeje, som passer bedst til den situation, man er i.

Ved at oprette et testamente, der betænker Verdens Børn, giver du en uvurderlig støtte til børnene på vores projekter. Oprettelsen er gratis, da vi tilbyder at betale advokatomkostningerne. Der

-Uden testamente risikerer man, at arven går til staten eller til familiemedlemmer, som man egentlig ikke ønsker at begunstige, siger advokat Birte Dyrberg. Hun har stor erfaring i, hvordan et testamente oprettes, så testator får sine ønsker fuldt opfyldt.

-Ellers risikerer man, at arven går til staten eller til familiemedlemmer, som man egentlig ikke ønsker at begunstige, siger hun. -Det samme gælder, hvis man er enlig uden børn. Får man ikke lavet et testamente, går det, man efterlader sig, til staten, såfremt man ikke har levende familie på det tidspunkt, hvor man dør.

12

skal ikke betales boafgift (arveafgift) af testamentariske gaver til Verdens Børn. Hør nærmere hos formanden for Verdens Børn, Flemming Bjørk Pedersen, tlf. +46 152 10 819 eller fp@verdensboern.dk . Alternativt må du gerne kontakte Ludwig Chr. Nissen, Fadderskabskontoret, på tlf. 70 26 0106, fadderskab@ verdensboern.dk

Økonomien er i bedre gænge 2584 børn får undervisning og mad via Verdens Børn Verdens Børn er havnet i en svær spiral. Krisen betyder, at flere faddere må opgive deres fadderbarn. Det belaster foreningens økonomi, fordi VB fortsat betaler til børnene, indtil grundskolen er overstået. Omvendt vil en forhøjelse af fadderskabsbeløbene indebære en risiko for, at endnu flere fadderne ikke kan afse pengene til et fadderskab. Dilemmaet har fået bestyrelsen til at fastfryse fadderskabsbeløbene også for 2013, fortalte Verdens Børns afgående formand, Margrethe Dantzer, på organisationens generalforsamling. Alene i 2012 har VB tabt 85 faddere. Til trods herfor kunne Margrethe Dantzer glæde sig over, at økonomien er i bedre gænge, fordi bestyrelsen benhårdt har søgt at forbedre økonomien.

Bl.a. afregnes fadderløse børn med den lave sats på 110 kr. -Alternativet ville være, som mange organisationer gør, at sætte børnene på gaden, når sponsoren forsvinder, sagde Margrethe Dantzer. Desuden har bestyrelsen midlertidigt reduceret uddannelsesfonden i Bulgarien og Uganda, og endelig ydes der nu max 5.000 kr. til et projekt ad gangen, med mindre det er meget presserende. Er det ikke nok, søges resten af beløbet dækket via fundraising – der i øvrigt har været succesfuld og indbragt 269.000 kr. Derfor har trækket på egenkapitalen ”kun” været 100.000 kr. mod ca. 500.000 kr. året før.

tede Margrethe Dantzer, men det store problem er de stigende udgifter til mad især i Afrika. Det søges afhjulpet gennem madsponsorater, desuden har en donation fra Hanne Dahl, Svendborg, sikret frokost til alle børn på Kakundisskolen. VB’s kasserer, Per Lintrup, kaldte da også regnskabet godt – situationen taget i betragtning. I 2012 udgjorde indtægterne 6,5 mio. kr. og udgifterne 5,9. Efter diverse reguleringer kan der overføres ca. 48.000 kr. til næste år. Administrationsomkostningerne beløb sig til 2,8 pct.

Beretning og regnskab kan ses på www.verdensboern.dk

Generelt går projekterne godt, beret-

Goddag til ny formand VB’s nyvalgte formand er velbevandret i den 3. verden Med 42 års ansættelse i udenrigsministeriet har Verdens Børns nyvalgte formand, Flemming Bjørk Pedersen, et ekstremt stort kendskab til den udviklingsmæsige sfære. Som det er traditionen i Udenrigsministeriet, har ansættelsen været en vekselvirkning mellem tjenesteophold i Danmark og udstationering på ambassader rundt om i verden. Rent faktisk har Flemming B. Pedersen tilbragt 30 år i henholdsvis Kina, Kenya, Tanzania, Uganda og Ghana, de sidste 16 år som ambassadør. -Desuden har jeg for Danida, som det hed dengang, rejst en del i Afrika, fortæller han. –På den måde er Danmark

og den 3. verden blevet den røde tråd i min karriere.

ham en unik indsigt i forholdene bag facaden i de mange udviklingslande. Og ikke mindst de vilkår mange børn i den 3. verden må leve under. Det medførte ganske naturligt, at han har ønsket at forfølge muligheden for at give børn en bedre fremtid og dermed udjævne forskellen mellem dem, der har, og dem der absolut intet har, siger han.

Efter pensioneringen har Flemming B. Pedersen fungeret som konsulent for udenrigsministeriet. Arbejdet på ambassaderne og i Danida har givet

Den nyvalgte formand kom med i Verdens Børn for to år siden. Flemming B. Pedersen er svensk gift og valgte efter sin pensionering at bosætte sig i Sverige.


SHOPPEN

Organisation

Gaver der gavner Køb dine gaver i VB-hoppen og støt Verdens Børn. Halskæder Kæderne er lavet af pigerne på Mukono-projektet i Uganda, som ved salg af kæderne får penge til tøj, sæbe og lidt ekstra fornødenheder. Kæderne, der er holdbare, er lavet af papir, som pigerne ruller meget stramt til perler i mange farver og mønstre. Kontakt Kirsten Jansbøl, tlf. 3967 8088 e-mail: info@verdensboern.dk Pris korte kæder 25 kr. Lange kæder 50 kr. plus porto

Hvede-varmepuder Formidabel til ømme muskler. Overskuddet går til Santibari i Indien. Kontakt Helle Holten, tlf. 2380 7144 www.varmepuder.dk Pris 150 kr. plus porto

Mussepusser Tove Tersbøl begyndte at lave mussepusserne for at skaffe penge til sit fadderbarns operation. I dag går overskuddet ubeskåret Verdens Børn. Mussepusserne er lavet i filtet uld og passer i str. 1/2 år. Pris 75 kr. Indsæt pengene på reg. Nr. 7971, konto nr. 1030654, og send derefter en mail til tersboel@pc.dk med dit navn og adresse. Alternativt kan du sende en check til Tove Tersbøl, Skolegade 20, 6780 Skærbæk

Fadderskabskontoret Verdens Børn Kaløvej 6, 8410 Rønde

Dansk Gadekunst Kunst eller hærværk? Lasse Korsemann Horne har skabt denne unikke bog om street art og grafitti. Interviews og tekster med mange gadekunsterne og rigt illustreret. Beløbet går ubeskåret til Verdens Børn. 432 sider. 3. oplag. Kontakt Jens Hviid Sørensen, tlf. 2081 4455 e-mail: jh@verdensboern.dk Pris 350 kr. plus porto.

Kasserer Karen Margrethe Oxenbøll tlf. 21 31 51 18 kmo@verdensboern.dk

Kærlighed til Verdens Børn God gave til børn og børnebørn. Et usædvanligt samarbejde mellem Indien og Danmark har skabt en smuk bog med farver og fotos om fællesskab. God til fordybelse og samtale med børn og børnebørn. 44 sider Kontakt Kirsten Jansbøl, tlf. 3967 8088 e-mail: info@verdensboern.dk Pris 50 kr. plus porto.

Muleposer Poserne er udført i god kvalitet i kraftigt kanvas og er prydet med Verdens Børns logo. Kontakt Kirsten Jansbøl, tlf. 3967 8088 e-mail: info@verdensboern.dk Pris 60 kr. pr. stk. plus porto

*Overskuddet går ubeskåret til vores projekter.

Lad Verdens Børn arve VED OPRETTELSE AF ET TESTAMENTE ER DET MULIGT AT LADE VERDENS BØRN ARVE, OG DERVED GIVER DU EN UVURDERLIG STØTTE TIL VORES HUMANITÆRE ARBEJDE.

Det er gratis at oprette et testamente til fordel for Verdens Børn, da vi tilbyder at betale advokatomkostningerne. Du er meget velkommen til at kontakte formanden for Verdens Børn, Flemming Bjørk Pedersen, på tlf. +46 152 10 819 eller fp@verdensboern. dk. Alternativt må du også meget gerne kontakte Ludwig Chr. Nissen, Fadderskabskontoret, på telefon 70 26 01 06 eller på fadderskab@verdensboern.dk.

14

Bestyrelse Formand Flemming Bjørk Pedersen tlf. +46 152 10 819 - +46 89 99 763 fp@verdensboern.dk Næstformand Jens Hviid Sørensen tlf. 20 81 44 55 jh@verdensboern.dk

L. Chr. Nissen, Tlf. 70 26 01 06 lcn@verdensboern.dk Kirsten Jensen tlf. 45 42 45 68 kj@verdensboern.dk Wagn Winkel tlf. 33 24 02 09 - 23 92 46 05 ww@verdensboern.dk Suppleant Ditte Nørgaard Holm Grønnegade 77 2. tv. Tlf. 22 23 30 52 dnh@verdensboern.dk Suppleant Jens Jørgen Stokholm tlf. 20 35 37 36 js@verdensboern.dk IT-administrator Gert Ohl go@verdensboern.dk

Projektansvarlige Uganda Torkil Eriksen, tlf. 44 97 51 02 te@verdensboern.dk Kakundi (1326, 1329), Mukono (1316, 1346, 1322) Lone Kamper Rietz tlf. 35 12 30 44 – 41 15 24 42 lkr@verdensboern.dk Entebbe (1325)

Kirsten Jensen tlf. 45 42 45 68 kj@verdensboern.dk Madera (1323)

Sri Lanka Kirsten Jansbøl tlf. 39 67 80 88 kja@verdensboern.dk Senkadagala Deaf & Blind School (1315) National Council for the Deaf (1328)

Flemming B. Pedersen Tlf. +46 738 999 763 - +46 152 10 819 fp@verdensboern.dk Rubaga (1324)

Sydindien Wagn Winkel Tlf. 33 24 02 09 - 23 9246 05 www@verdensboern.dk Sct. Joseph (1301, 1305, 1306)

Hvem-hvad-hvor Verdens Børn er en uafhængig og politisk neutral humanitær organisation stiftet i 1974. Arbejdet er alene baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft. Verdens Børn yder hjælp til forældreløse, syge og handicappede børn og børn fra fattige hjem. Hjælpen gives uanset køn, nationalitet, religion og politisk anskuelse. Hjælpearbejdet er primært koncentreret om udviklingsog skoleprojekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af organisationen.

Hanne Mathiesen tlf. 28 24 28 20 hm@verdensboern.dk Kariyalur (1331) V. Sithur (1311) Kotagari (1304) Happy Home (1318)

Økonomi Indtægten udgjorde 6,4 mio. kr. i 2012. Administrationsomkostninger 2,8 pct. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor og offentliggøres på hjemmesiden.

Nordindien Chr. Mortensen tlf. 28 58 67 38 cm@verdensboern.dk Durgapur Child Care (1313, 1314)

Indsamlinger Frimærker: Verdens Børn Granvænget 20, 5700 Svendborg Tlf. 62 20 84 93 hannedahl@kabelmail.dk

Bulgarien Astrid Møller tlf. 3871 81 21 am@verdensboern.dk Mechka (1302) Dupnitsa (1303) Lukovit (1307) Bangladesh Wagn Winkel tlf. 33 24 02 09 - 23 92 46 05 ww@verdensboern.dk Calvary Apostolic (1330)

Merete Hansson tlf. 23 37 05 62 mh@verdensboern.dk Santibari (1336, 1337) AlbellaBoys Home (1310, 1317)

Tøj Firmaet Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer, tlf. 43 52 63 87.

Flemming Løfgren Wakabayashi Tlf. 40 84 24 19 fl@verdensboern.dk Khelagar (1309, 1312)

Generel information info@verdensboern.dk

15

Foredrag om Verdens Børn Kirsten Jansbøl Tlf. 39 67 80 88 eller 70 26 01 06 info@verdensboern.dk Beløb til Verdens Børn Betaling for fadderskab kan ske via de fremsendte girokort eller via PBS opkrævning. Årskontingent og gaver til børn kan overføres til reg.nr. 4710 konto 6000037. Testamentering Kontakt venligst formanden Margrethe Dantzer, tlf. 62 58 16 70 eller md@verdensboern.dk. Alternativt Ludwig Chr. Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller fadderskab@verdensboern.dk. Fradragsregler for 2012 Fra 2012 kan du fratrække hele dit bidrag dog max 14.500 kr. Særlige regler for gavebreve, se www.verdensboern.dk Husk adresseændring Sendes til Fadderskabskontoret fadderskab@verdensboern.dk

Lokalafdelinger Svendborg Helle Holten Nyvej 30, 5762 Vester Skærninge tlf. 23 80 71 44 Sønderborg Elsa Jefsen Østergade 7, 1., 6400 Sønderborg tlf. 74 42 72 50


Rejsekonkurrence KONKURRENCEN LØBER FRA DEN 1. FEBRUAR 2013 TIL DEN 31. MARTS 2014 BETINGELSER Alle faddere og støttemedlemmer kan deltage Det antal faddere, der hverves, udløser et tilsvarende antal lodder i rejsekonkurrencen til anviseren Nye faddere, der er blevet hvervet, skal have betalt for mindst et kvartal ved konkurrencens slutning Nuværende faddere, der tegner et nyt fadderskab, kan deltage i konkurrencen Gavekortet kan ikke indløses til kontanter Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage Lodtrækningen foregår på Verdens Børns generalforsamling i april 2014 DERFOR GRIB CHANCEN FOR AT VINDE EN REJSE TIL DIT FADDERBARN RING TIL FADDERSKABSKONTORET, TLF. 70 26 01 06 Og tal med Ludwig Chr. Nissen KORTTIDSFADDERSKAB Du har også mulighed for at tegne et korttidsfadderskab, hvor du f. eks. støtter et barns uddannelse i et år med enten 110 eller 190 kr. pr. måned

NÆSTE NUMMER UDKOMMER I AUGUST

Afsender: ID-NR.: 46641, Verdens Børn International Børnehjælp Kaløvej 6 8410 Rønde

MANGE BØRN VENTER PÅ AT FÅ EN FADDER – HJÆLP OS. Vores faddere har tidligere vist sig som gode ambassadører for Verdens børn og skaffet nye faddere blandt familie og venner. Der er brug for en særlig indstats nu. Vi vil gerne motivere til en sådan indsats ved at udskrive en rejsekonkurrence til en værdi af 10.000 kr. Mange børn i Uganda mangler en fadder, men alle vore projekter er omfattet af konkurrencen.

Verdens Børn medlemsblad maj 2013  
Advertisement