Page 1

m e d l e m s b l a d f o r i n t e r n at i o n a l b ø r n e h j æ l p

Hvem vandt rejsekonkurrencen - se bagsiden

www.verdensboern.dk

Forår - Nr. 2 - 2011

Verdens Børn


Verdens Børn Forår – Nr. 2 – 2011

Forsiden Sundhedsklinik i Nordindien – betalt af brugte firmærker

2 Medborgerskab Ros fra ingeniørerne

3 For 83.000 kr. brugte frimærker

Medborgerskab

Der siges meget om danskernes evner som medborgere - både i positiv og negativ retning. Men, når man har deltaget i årets generalforsamling i Verdens Børn, er der slet ikke plusord nok i vokabulariet. Det er imponerende, at en gruppe mennesker orker at bruge flere uger hvert år på frivilligt, ulønnet arbejde ofte ved siden af et fuldtidsjob og familien. Det er imponerende, at en organisation som Verdens Børn efter blot en beskeden annoncering kan tiltrække 29 engagerede frivillige, der hverken aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt eller geografisk udgør en homogen gruppe. Den tæller folk fra først i 20’erne til først i 70’erne, akademikere som ikke-akademikere, bosat fra vestjyske Ulfborg til vestsvenske Malmø. Men gruppen er fælles om én ting. At ville bruge fritid, ferier og kræfter til gavn for børn i den 3. verden. Og ikke fordi det byder på solbeskinnede dasedage under eksotiske himmelstrøg snarere på papirarbejde, stram økonomi og udøvelse af diplomatisk snilde for at få tingene til at nå sammen. Jamen, hvorfor gør man det så? Fordi - som VB’s afgående næstformand, Anette Stryhn, formulerer det på side 6: Det er en stor gave at være med. Tak til alle dem, der gennem årene har været med, til dem, der stadig er det, og velkommen til dem, der vil være det. Det er ikke kun medborgerskab. Det er verdensborgerskab. Hanne Gregersen, redaktør

4-5 Fra os til Verdens Børn

6-7 Vores egen folkeskolelov var 150 år om at slå igennem

8 Ny strategi skal udvikle Verdens Børn

9 Barneskæbner

10-11 Årsberetning for 2010

12 Skiftedag i bestyrelsen Fra næstformand til æresmedlem

13 Resultatopgørelsen for 2010 Klip fra generalforsamlingen

14

Kontakt til Verdens Børn

15

Gaver at give

Bagsiden Sådan bliver du fadder Vinder af konkurrencen

2

Ros fra ingeniørerne Ingeniører Uden Grænser (IUG) har i anledning af sit 10 års jubilæum netop udsendt bogen ”Et liv efter overlevelse”. Bogen rummer en række fortællinger om de projekter, som IUG har været involveret i. Bl.a. fortæller civilingeniør Paul Ernst Christensen, hvordan han i 2003/2004 blev udsendt til Bulgarien for at renovere et værested for handicappede. I Astrid Møller med billeder fra Bulgarien bogen hedder det: Ingeniører Uden Grænser havde i Bulgarien allieret sig med International Børnehjælp, der havde arbejdet i landet i mange år og selv havde henvendt sig til det dengang ret ukendte IUG. Alliancen var en succes og en oplevelse, som Paul Ernst Christensen husker tilbage på med respekt og glæde, ikke mindst takket være International Børnehjælps repræsentant, Astrid Møller. ”Hun talte sproget flydende, og hun havde styr på alt. Hvis jeg havde brug for en oplysning, gik der to minutter, så havde hun kontakt til de rigtige. Det er helt sikkert, at alt gik meget mere gnidningsløst, fordi hun var med,” siger Paul Ernst Christensen. Projektet i Bulgarien var i øvrigt IUG’s første. Siden har organisationen valgt næsten altid at have en eller flere partnerorganisationer, når de påtager sig en opgave.


Suman Mandal hedder han Sådan begynder Manja Andreasen historien om sin families fadderbarn fra Bangladesh Sundhedsklinkens bus på besøg i en af områdets landsbyer. Her med nyt udstyr doneret med hjælp fra Inner Wheel distrikt 46, der er en stor støtte for klinikken.

For 83.000 kr. brugte frimærker Verdens Børns frimærkeindsamling har øget overskuddet fra 2010 med ikke mindre end 13.000 kr. Af Hanne Dahl Svendborg lokalafdeling

De mange frimærker sendes til os af vore medlemmer, skoler, foreninger og firmaer. I lokalafdelingen sorterer vi mærkerne, afvejer dem i 1 kg portioner og sælger dem til frimærkesamlere over hele landet. Pengene fra frimærkesalget går til sundhedsklinikken, Seva Kendra, ved børnehjemmet i Santibari. Mange undrer sig over, at salget stadig kan stige, når e-mail og stempelmærker mere og mere fortrænger brug af frimærker. Men svaret må være, at stadig flere sender os frimærker og selv foranstalter lokale indsamlinger. De, der sender os frimærker, får med mellemrum tilsendt en lille rapport om indsamlingen og om de skoler i Uganda, som nyder godt af pengene. Nogle af vore indsamlere har overgivet rapporten til den lokale avis, som har bragt et lille indlæg om aktiviteten, og det har givet meget fine resultater. Flere virksomheder har endda tilbudt at være samlingssted, og

det har naturligvis givet mange frimærker til vores aftagere. Ældresagen, som selv sender os frimærker, har omtalt indsamlingen i medlemsbladet. Bladet sendes til foreningens mange tusinde medlemmer, og også det har givet rigtig mange små og store forsendelser og undertiden en del hele samlinger f.eks. fra dødsboer. Om den nye portostigning vil betyde nedgang i frimærkeforsendelser, vil tiden vise. Men hvis brugte frimærker bliver en mangelvare – ja, så må de jo stige i pris, så måske vil overskuddet ikke falde så meget alligevel. Vi håber i hvert fald, at vore medlemmer vil fortsætte med at sende os deres brugte frimærker – også selv om mængden falder. Hvis man har brug for vores lille frimærkerapport til at give videre til pressen eller andre, så kan den rekvireres hos lokalafdelingen på adressen Box 174, 5700 Svendborg, eller på tlf. 62 20 84 94.

3


Fra os til Verdens Børn Da vi besøgte Subasini og Happy Home i Ooty, oplevede vi nok de mest anderledes og følelsesmæssige dage i vores liv

Af Connie Andersen og Peter Thomsen, faddere, Middelfart

Efter at vi i flere år havde rejst Asien tyndt, rejste vi første gang til Indien i efteråret 2008. Hele opholdet var henlagt til Kerala. Vi besøgte børneinstitutioner og så mange fattige og forsømte børn. I eftersommeren 2010 besluttede vi at rejse til Indien igen i starten af 2011, da Peter skulle prøve en alternativ behandling for whiplash. Samtidig med denne beslutning undersøgte vi, om det var muligt at finde en troværdig organisation, hvor vi kunne tegne en fadderskabsaftale. Valget faldt naturligt på Verdens Børn og derefter på institutionen Happy Home i Ooty. Vi fik derfor etableret et fadderskab til Subasini, som er en 11-årig pige med en tragisk baggrund. Hendes far er død, og moderen er nu meget syg. Aftalen blev etableret i efteråret 2010, og vi planlagde derfor at rejse til Ooty og besøge vores faderskabsbarn i forbindelse med vores rejse til Indien i januar og februar 2011. Uventet besøg Efter en tur via Mumbay, Goa, Gokarna, Mangalore og Mysore ankom vi til Ooty den 21. januar. I december havde vi sendt et julekort til Subasini, hvor vi adviserede vores besøg. Det havde Happy Home imidlertid aldrig modtaget, og vi kom derfor uanmeldt, hvilket vi ikke var klar over. Vi tog en taxa op til Happy Home, men der var ingen hjemme, så vi indlogerede os på Ooty Gateway Hotel og slappede af. Dagen efter tog vi en Tuk Tuk op til Happy Home og mødte Margaret, som er Stephen Nathaniels kone. Fader Stephen er leder af Happy Home. Vi fik en overvældende modtagelse, og i løbet af kort tid havde hun fået kontakt til Isaac, der er en af sønnerne.

4


På besøg hos bedstefar

Vi kigger på tøj til pigerne

Margaret og Isaac kørte os til hostellet, hvor vi fik en rundvisning og snakkede med nogle af pigerne. Da det var weekend, var flere af pigerne rejst hjem, så bagefter kørte Isaac os (op eller ned) til Coonoor, der ligger et pænt stykke vej fra Ooty, idet Subasini og hendes søster var på weekend hos bedstefaderen. På vejen op til arbejderboligerne i teplantagen mødte vi bedstefaderen, der fulgte os op til sit hjem, hvor pigerne opholdt sig. De var ganske uforberedt på vores besøg, da de som nævnt aldrig havde modtaget vores julekort. Vi fik en meget varm velkomst, og pigerne besluttede sig for at tage med os resten af dagen. Det blev en dag med et improviseret program! Først lunch, bagefter den botaniske have i Coonoor og så en tur op på det højeste punkt i Nilgiris bjergene. Bagefter tog Connie pigerne med ud på en mindre shopping. Formålet var at købe varmt tøj specielt til Subasini, der havde mistet sin trøje, og derfor kun havde sin skoletrøje som værn mod kulden.

med familien Nathaniel. Vi var dybt imponeret over den indsats og det personlige engagement, disse mennesker ydede.

Fader Stephens projekter Om søndagen var vi inviteret til middag på Happy Home og blev hentet på hotellet af fader Stephen og Subasini. Da vi kom til Happy Home, havde vi en længere samtale om Stephen Nathaniels projekter, som ud over børneprojekterne bl.a. også omfatter projekter for fattige, ældre, hjemløse og prostituerede. Samtidig fik Peter og Stephen snakket om alternativ behandling, og Stephen anbefalede et hospital i Ernakulam, hvor han selv havde været i behandling. Efter middagen fik vi sagt farvel til Subasini og hendes søster, Sudray. Selv om det var kort tid, vi havde haft sammen med pigerne, var det en følelsesladet afsked. Det var det også

Vi vender tilbage Dagen efter blev vi hentet på hotellet af fader Stephen og Isaac og kørt til toget. Vi udvekslede nogle små gaver, og vi fik bl.a. en stor pose med frugt, sandwich og en stor pakke te. Da vi sagde farvel, var det med et løfte om et gensyn til januar næste år. Det er et løfte, som vi vil gøre alt for at indfri. Det, vi har set og oplevet omkring familiens projekter, er mere end ”outstanding”. De dage, vi var i Ooty, har nok været de mest anderledes og følelsesmæssige (på en positiv måde) i vores liv. Vi glemmer dem aldrig! Da vi rejste, havde vi derfor besluttet at give en ekstraordinær donation til Happy Home, så børnene kunne komme en tur til havet. Et seriøst projekt som Happy Home er bestemt værd at støtte.

Peter har bl.a. arbejdet med børneinstitutioner på Grønland og i Danmark. Connie er pædagog og har erfaring fra institutioner i Danmark og på Grønland. Ud over oplevelserne fik Peter en effektfuld behandling for whiplash på Sreedhareeyam Hospital i Ernakulam - det hospital, som fader Stephen havde anbefalet.

5


Vores egen folkeskolelov var 150 år om at slå igennem Det er i det perspektiv, tingene skal anskues, når man synes, det går for langsomt ude på projekterne, siger Anette Stryhn, der takker af efter 10 år

Af Hanne Gregersen, redaktør

Selvfølgelig tager det tid, selvfølgelig er det et ansvar, og selvfølgelig føles det undertiden som trav på stedet. Men det samlede facit er, at det har været en stor gave at være med. Med de ord gør Anette Stryhn status over 10 års arbejde som bestyrelsesmedlem i Verdens Børn og projektansvarlig for tre af organisationens projekter i Uganda. Ved generalforsamlingen midt i april gav hun depechen videre. ”Jeg synes, det er på tide, friske øjne kommer til,” siger hun. Det var faktisk nøjagtigt de samme ord, som i 2001 bragte hende ind i Verdens Børn. ”Jamen, det var lidt uplanlagt, jeg kom ind i arbejdet,” fortæller hun. ”To af de garvede kræfter stoppede, og foreningen søgte efter friske øjne og én, der kunne skrive breve på engelsk. Det troede jeg nok, jeg kunne klare.”

Pudsig blanding Men fremskridt er der, fastslår Anette Stryhn, når hun sammenligner sine Ugandaprojekter i 2011 med 2001. Undervisningsmetoderne har ændret sig, bøger og materialer er blevet bedre, og ud- og vidsyn har vundet indpas på skolerne. De ved, der er en større verden udenom landsbyen, skolehjemmet og klassen, påpeger hun. Selv i fattige landsbyer er transistorradioer en almindelighed, mobiltelefoner er ikke noget særsyn, og fjernsynet breder sig. Men samtidig er knallerter den mest udbredte form for taxa. ”Det giver en pudsig blanding af fattigdom og fremgang,” siger hun og tilføjer, at det også er blevet lettere at kommunikere med projekterne. Før skulle en af lærerne ind til den nærmeste større by for at sende en fax. I dag foregår kontakten via emails, sms’er og telefon. Klart fremskridt!

150 år undervejs Som skolelærer mente Anette Stryhn, at hun havde en vis forudsætning for at gøre en indsats i forbindelse med de afrikanske skole-børnehjem. Da hun kom lidt mere ind i arbejdet, syntes hun endda, hun qua sin egen baggrund havde særlige forudsætninger. Med forældre som kom fra meget små kår, en mor som blev forældreløs og kom på børnehjem, var hun klar over, at alle ikke havde ens forudsætninger. Og med historie som linjefag vidste hun, at der kunne gå uendeligt mange år, før alle gode intentioner blev en realitet også i de yderste landsbyer. ”Den danske folkeskolelov er fra 1814, men først næsten 150 år efter blev undervisningen i by og på land ligestillet,” smiler hun. ”Det skal vi lige huske, når vi synes, fremskridtene kan være for langsommelige på vores projekter.”

Sort eller hvid Som afgående vil Anette Stryhn ikke give en række lodrette anvisninger på, hvordan kommende projektansvarlige skal gribe arbejdet an. Selv laver hun en gedigen overdragelsesforretning til sin efterfølger, fortæller hvordan hun har gjort og tilsiger al hjælp i starten – planerne skal jo følges, så projekterne ikke bliver utrygge, pointerer hun. Men man må også acceptere, at folk arbejder på forskellig måde. Dog har hun ét godt råd - en varm anbefaling – til alle nye. Tag hurtigst muligt ned og besøg dit projekt. Det kan aflive mange forkerte opfattelser, så man starter med et åbent sind. Selv opdagede hun, at hun holdt op med at se, hvem der var sort, og hvem der var hvid. ”Jamen, det var en utrolig lettelse”, siger hun. ”De blev kolleger, vi var sammen om en fælles opgave.”

6


To inspirerende mennesker

Ikke hele verden Men ellers taler Anette Stryhn om tålmodighed og respekt for kulturen og menneskene på stedet, hvor man skal være projektansvarlig - uden at man glemmer sin rolle som den, der skal sikre, at fadderpengene fra Verdens Børn bruges som aftalt. Det kan være en balancegang, erkender hun. ”Ja, selvfølgelig kommer jeg til at savne projekterne og de mennesker, jeg har arbejdet sammen med dernede,” svarer hun på spørgsmålet om, hvorvidt det er svært at sige farvel til Uganda. ”Folk er åbne og venlige, og vi har et stykke af vejen samme form for humor. Men det er rart at vide, at jeg via Verdens Børn har været med til at gøre en forskel. Man lærer utroligt meget af at være med. Blandt andet, at man ikke skal tro, man kan frelse den hele verden. Mindre kan også gøre det.”

På en af sine mange rejser i 1990’erne - denne gang til Sydafrika - traf Anette Stryhn to inspirerende mennesker. Den ene var en hvid kvinde, der fandt på at presse saft af vejtræernes frugter. Hun lavede en slags mosteri, så kvinder og børn kunne tjene til skolepengene ved at samle frugterne og sælge dem til mosteriet. Ved at indsamle penge hos familie og venner kunne hun oprette en børnehave i en nærliggende flygtningelejr med 13.000 børn, kvinder og mænd fra Mozambique. Den anden var en sort lærer i et af de fattigste slumkvarterer i Cape Town, hvor børnene end ikke registreres ved fødslen og derfor heller ikke kan indskrives i en skole. Læreren fik fat i en gammel container, som hun indrettede til skole. Pengene skaffede hun ved sammen med børnene at tage ind på de mere velhavende strøg i byen og synge for turisterne. Når børnene havde fået lært at læse og skrive, fik hun dem registreret hos myndighederne. De blev synlige! ”De to viste, at det nytter at tage sagen i egen hånd. De vidste godt, at de ikke kunne redde alle flygtningebørnene eller alle slumbørnene,” siger Anette Stryhn, ”men hvert barn, de havde fat i, fik chancen for et bedre liv.”

7


Ny strategi skal udvikle Verdens Børn Jo flere faddere og jo bedre økonomi, des flere børn kan hjælpes. Det er baggrunden for den nye strategiplan, som bestyrelsen har vedtaget

Af Mogens Fischermann, kasserer Strategiplanen ændrer ikke ved hovedformålet i Verdens Børn, nemlig at give flest mulige børn i den 3. verden muligheden for et bedre liv. Strategiplanen er derimod en nytænkning af, hvordan vi opnår det ønskede. Derfor rummer strategien også mange elementer, men groft sagt kan de deles op i tre hovedgrupper: • Styrkelse af vort økonomiske input gennem vækst • Strømlining af projektarbejdet • Ændret ledelsesstruktur Det hele skal understøttes af en stærkere udadvendt kommunikation og markedsføring, så flere får kendskab til Verdens Børn og derigennem også lyst til at støtte vort arbejde. Flere faddere, flere donationer Angående vækst og økonomi har vi sat et mål, der hedder en årlig stigning på 3 pct. i antallet af fadderskaber, så vi i 2014 når op på i alt 3.140 fadderskaber. Samtidig ønsker vi en årlig 15 pct. stigning af øvrige donationer over de kommende år. Med donationer kan vi lettere differentiere støtten til de enkelte projekter og dermed prioritere støtten, hvor behovet er størst. Endelig har vi iværksat et program for formuepleje med henblik på en bedre forrentning samt en udbygning af vore fundraising-aktiviteter. Nøglespillere og ledelse Projektarbejdet skal styrkes bl.a. ved en kritisk gennemgang af de hidtidige forretningsgange med henblik på at øge kontrollen af de midler, som vi yder til projekterne. Desuden vil bestyrelsen stille en regnskabskyndig til rådighed for de projektansvarlige såvel i Danmark som under rejser til projekterne. Dermed kan de projektansvarlige, der er nøglespillere i forhold til projekterne, i højere grad koncentrere sig om samarbejdet med ledelsen af vore skoler og børnehjem og om at øge kvaliteten i det enkelte projekt. Strategiplanen lægger op til en ændret ledelsesstruktur, som vil blive realiseret, når den nyvalgte bestyrelse er kommet i gang. Ændringen indebærer bl.a., at bestyrelsen skal arbejde mere strategi- og ledelsesorienteret end hidtil. Samtidig styrkes kontakten til de projektansvarlige. Det sker ved at danne

8

to landegrupper – Indien/Bangladesh/Sri Lanka og Uganda/ Bulgarien - hver landegruppe udpeger en repræsentant, der indtræder i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. Herved indgår de projektansvarliges synspunkter i bestyrelsesarbejdet, og erfaringsudvekslingen sikres. Udover det her nævnte iværksætter bestyrelsen aktiviteter, som kan styrke og udbygge de tre lokalforeninger. Velkommen tilgang Når vi overhovedet tør søsætte så ambitiøs en strategiplan, skyldes det, at vi har fået en anseelig og meget velkommen tilgang af nye frivillige, der har en særlig kunnen indenfor alle de omtalte tiltag. Bestyrelsen er fuldt bevidst om, at det kræver en særlig indsats at svejse sammenholdet i organisationen sammen, når antallet af frivillige fordobles. En sådan indsats er sat i gang bl.a. ved at fremme en åben og gennemsigtig kommunikation til alle involverede.

Den nye strategiplan er et arbejdsdokument, som udstikker de overordnede mål, Verdens Børn skal opfylde frem til 2014. Bestyrelsen vil med regelmæssige mellemrum kontrollere, om de enkelte mål nås, hvilket kan resultere i, at strategiplanen justeres. Arbejdet med strategiplanen blev påbegyndt i 2009. Både bestyrelsesmedlemmer og flere projektansvarlige har været inddraget i arbejdet, der har haft Mogens Fischermann som ankermand.


Kaveri

Vijay

Jayalakshmi

Barneskæbner

Der er mange solstrålehistorier blandt børnene i V. Sithur

Nivetha

Kumaresan og Chitra

Af Hanne Matthiesen Projektansvarlig Det er altid med en særlig glæde og forventning, jeg tager til børnehjemmet i V. Sithur i Sydindien Siden mit første besøg i efteråret 2005 har jeg været her adskillige gange, og flere af gangene har besøget varet 4-5 dage, så jeg kender efterhånden børnene og stedet rigtig godt. Børnenes forældre er fattige daglejere, der flytter rundt efter, hvor der er arbejde at få. Det betyder, der er nogen udskiftning blandt børnene, men størstedelen af dem har jeg kendt i en årrække, og jeg ser altid meget frem til gensynet. Det er som regel glædeligt og spændende at følge børnenes udvikling.

og håret havde et rødbrunt skær som følge af vitaminmangel. I dag er hun en glad og sprudlende teenager, der har en masse energi og elsker at danse. Der er en del søskendepar blandt børnene. Chitra og hendes to yngre brødre Sundaresan og Kumaresan er meget velbegavede børn, som vi håber, vi kan hjælpe til at få en god uddannelse.

Nivetha er et af de børn, jeg føler mig særligt knyttet til. Hun er en stille pige, der ofte kommer listende og gerne vil holde i hånd og snakke lidt, og når jeg tager af sted igen, fælder vi begge en tåre.

Desværre er det ikke kun solstrålehistorier, der møder én. Søskendeparret Kaveri og Vijay mistede deres mor sidste sommer. De virker begge triste og sørgmodige. Vijay er vokset meget, men er blevet alt for tynd, og personalet har derfor lovet at tage sig ekstra meget af ham, og de sørger også for, at han får særligt god og nærende mad.

Da Jayalakshmi kom til V. Sithur i foråret 2006, var hun præget af underernæring og fejlernæring. Hendes hud var grålig,

Læs mere om besøget i V. Sithur og se de nye fotos på www.verdensboern.dk

9


Der lyttes til formandens beretning

Årsberetning for Verdens Børn 2010 Af Margrethe Dantzer, formand 2010 har været et travlt år, hvor kræfterne har været brugt på bl.a. Facebook, hjemmeside og intranet. Desuden er der arbejdet med en strategi, som skal skaffe flere faddere, siger VB’s formand, Margrethe Dantzer, der har gode forventninger til 2011 Verdens børn har i 2010 haft et travlt og spændende år med flere møder end vanligt både i bestyrelsen og især i de mange forskellige udvalg. Dels for at vende udviklingen, hvor vi mister flere faddere, end der kommer ind, dels for at styrke projekterne og de projektansvarlige. Rigtig mange bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede har arbejdet utrolig meget, og jeg vil gerne sige tak for jeres indsats. Jeg håber, at arbejdet bærer frugt i mange år fremover. Vores mødeaktivitet på projektsiden har drejet sig om en uddannelsesplan for unge i Uganda og Bulgarien og problemløsning på nogle af projekterne i Indien og Uganda. Her har vi bevilget 200.000 kr. som de foregående år. Vi har også en ny uddannelsespulje på bedding for Indien, Bangladesh og Sri Lanka, som blev udløst af en fondsbevilling fra Frida og Jørgen Westermanns Fond på 130.000 kr. Bestyrelsen valgte at doble fonden op, og den kommer forhåbentlig i brug i 2011. På det organisatoriske plan har det drejet sig om flere ting. Vi har ønsket at lave en ny strategiplan for Verdens Børn, at styrke/omstrukturere markedsføringen samt udbygge og redigere hjemmesiden, så Verdens Børn bliver mere synlig. Vi har arbejdet med at få et intranet til at fungere og lave en organisationshåndbog for blandt andet at gøre det mere overskueligt for nye frivillige at komme ind i foreningen. Ved generalforsamlingen sidste år kom der to nye frivillige ind i bestyrelsen. Nye folk giver ofte ny inspiration og Mogens Fischermann har været ankermanden for udvalget

10

omkring udviklingen af strategiplanen, været den nye kasserer og desuden koordinator for markedsføringstiltagene. Alt udført med stor grundighed og energi. Dennis Thaaegård lavede nogle gode oplæg til fundraising, men har fået et nyt job, hvis sigte ligger for tæt på vores, så det arbejde må afvente den nye bestyrelse samt de mange frivillige, som kommer ind i foreningen efter generalforsamlingen. Fadderskabsadministration og lokalafdelinger Ludwig Chr. Nissen har også i år fungeret som bogholder og administrator af fadderskaberne. Desuden har han taget sig af projekterne Durgapur og Albella Boys Home under Chr. Mortensens orlov. Det har givet rigtig meget arbejde, som er blevet løst på bedste vis. Vores tre lokalafdelinger er der stadig, men Svinninge har droslet ned mht. til julebasaren, 30 år blev det til. Heldigvis tilbød Innerwheel i Svinninge at lave basar i stedet, og de har doneret overskuddet til Verdens Børn, hvilket vi er meget glade for. I Svendborg arbejder Hanne og Poul Dahl hårdt med at sortere og sælge frimærker, de sælger også balloner med logo på, og de har opnået det meget flotte overskud på 111.000 kr. I Sønderborg er der droslet ned for julelodder og basar, men Elsa Jepsen holder stadig fanen højt og sælger mange flotte kort. Københavns-afdelingen kom ikke som forventet op at stå i 2010, blandt andet fordi de to piger blev inddraget i markedsføringsudvalget og ikke havde tid til begge dele. Vi håber på positivt nyt i næste beretning. Medlemsblad og hjemmeside Medlemsbladet fik i marts ny redaktør, Hanne Gregersen, som havde henvendt sig efter en annonce i medlemsbladet 4-2009. Det har været en fornøjelse at få en professionel redaktør, som


er god til at formulere sig og ikke er bange for at ændre på stilen i bladet. Desuden hjælper Hanne os med tekster til forskellige formål. Vi udgiver stadig bladet fire gange om året efter en diskussion om at skære ned på antallet af udgivelser, men det vil ikke give nogen synderlig besparelse. Hjemmesiden blev lanceret i februar, hvor den var knapt færdig. Der er flere personer, der har lagt et kæmpearbejde i at redigere hjemmesiden. Først Chr. Mortensen, derefter Inger Leth-Espensen, Jens Jørgen Larsen og Dennis Nielsen samt flere frivillige, så den fremstår nu som en nydelig og professionel hjemmeside. Der blev også afholdt kurser for de forskellige projektansvarlige, således at det vil være muligt for dem at lægge eget materiale ind. Hjemmesiden er blevet mere levende blandt andet ved, at nyheder er kommet ud på forsiden. Desuden er vores første nyhedsbrev blevet udgivet. Det er hovedesagligt de projektan-svarlige, der kommer med inputs til nyheder, men vi har også haft lidt med af generel interesse. Facebook arbejder vi ligeledes på, og der er lavet en gruppe ”Vær ven med Verdens Børn”. Den bliver brugt til nogle af de samme nyheder, der er på hjemmesiden. Desuden bruger den filmindslag fra You-tube. Intranet Gert Ohl, vores it-mand på det organisatoriske område, har oprettet et intranet, hvor bestyrelsen kan lægge deres dokumenter ind, alle generelle oplysninger samt billeder. Vi har arbejdet med det hele året og skal nok fortsætte med at få opdateret data og lære intranettet bedre at kende. Det giver gode muligheder for at have alle oplysninger tilgængelige for dem, der har brug for det. Så tak til Gert for at være en fin og tålmodig hjælper. Årets aktiviteter på projekterne Alle projekter på nær Albella Boys Home i Nordindien er blevet besøgt.

Durgapur, som er det nyeste børnehjem, er nu flyttet til mere egnede bygninger i nærheden af den nye byggegrund. Durgapur har længe ønsket et nyt børnehjem. Det har vi har arbejdet med i 2010, og i januar 2011 bevilgede bestyrelsen 750.000 kr. til det nye skolebyggeri, som en hollandsk organisation samt en rigmand også støtter med to mio. kr. til grund og bygninger. Vi har haft problemer i V. Sithur, Sydindien, hvor pasningen af børnene var blevet forringet, men det ser ud til at være på ret kurs igen. Hostellet har fået to ekstra besøg for at rette op på det og får endnu et besøg af Torkil Dantzer, som arbejder i Indien. I Bangladesh har de fået bevilget 10.000 kr. til at male sovesale. Der er bevilget penge til computerrum på Khelagar i Nordindien, løntilskud til Happy Home i Sydindien, som hjælper børnehjemmet i Kotagiri, og der er bevilget penge til en udflugt samt til færdiggørelse af vinduer på Mecha i Bulgarien. LAP 2, Agro-business projektet i Uganda ved Kakundiskolen, går godt og følger de mål, som er sat. Desværre har de været ramt af, at to forskellige samarbejdspartnere fik dødsfald på de ledende poster, men arbejdet er gået videre. Der har været træg korrespondance til vores samarbejdspartner JWS i Uganda, og de er blevet kraftigt opfordret til at passe deres forpligtelser overfor os, selvom en af årsagerne er sygdom på en lederpost. Forventninger til 2011 Da bestyrelsen i januar pludseligt stod med flere medlemmer af bestyrelsen, der gerne ville trappe ned eller træde ud for at have mere tid til deres projekter, havde vi brug for mange frivillige til at erstatte dem, der gik ud, og til alle de ting, vi gerne vil have sat i værk. Vi fik i sidste øjeblik sat en annonce i medlemsbladet, i årsopgørelsen og i Udvikling, som er et blad udgivet af Udenrigsministeriet. Responsen har været overvældende, over 40 seriøse og velkvalificerede mennesker har gerne villet hjælpe os, og vi har taget 29 nye frivillige ind efter samtale. Belært af de erfaringer, vi har gjort undervejs, har vi fået afstemt forventningerne til arbejdsområde samt tidsforbrug, så derfor har vi sagt ja tak til så mange. Når en forening fordobler de frivilliges antal, giver det store udfordringer at få det sociale samvær samt strukturen for samarbejdet til at fungere, men der vil blive arbejdet hårdt på at finde de bedste løsninger. Vi vil gerne videreudvikle den nye strategi, som er blevet godkendt 12. marts 2011. Den vil styrke projekterne og de projektansvarlige, ligesom det er hensigten at få øget antallet af faddere og donationer via en ”professionel” fundraising. Vi vil stadig passe godt på vores administrationsomkostninger, og vi vil lægge budgetter for de forskellige aktiviteter. Vi skal også fortsat være en forening, der har meget lave administrationsomkostninger, og som sender alle fadderbeløb ud til projekterne.

11


Bestyrelsen konstituerer sig. Fra venstre Flemming Løfgren Wababayashi, Helle Eckcrot, L. Chr. Nissen, (næstformand), Mogens Fischermann, (kasserer), Flemming Asbjørn, Kirsten Jensen og Margrethe Dantzer (formand). På billedet mangler Jesper Kristensen og Anne Mette Krifa

Skiftedag i bestyrelsen Det blev en ekstraordinær stor udskiftning i bestyrelsen, bl.a. fordi et medlem ønskede at udtræde midt i perioden, mens et andet medlem har fået et nyt job, der interessemæssigt konflikter med Verdens Børn. Det gav følgende nyvalg til bestyrelsen: Flemming Løfgren Wababayashi (tidl. suppleant), Flemming Alsbjørn, Jesper Kristensen, Anne Mette Krifa og Helle Eckerot.

Som suppleanter valgtes Torkil Eriksen og Birgitte ZweckyHauchild. De nye afløser Anette Stryhn, Astrid Møller, Nihal Jayasinghe, Torkil Dantzer, Chr. Mortensen, Hanne Matthiesen og Dennis Thaagaard, mens Kirsten Jensen forsætter i bestyrelsen. Formanden Margrethe Dantzer ønskede de nye velkommen og takkede samtidig varmt de afgående for et godt og inspirerende arbejde.

Fra næstformand til æresmedlem Efter 10 års arbejde i bestyrelsen, heraf de sidste ni år som næstformand, ønskede Anette Stryhn ikke at fortsætte. Det betyder også, at hendes projekter i Uganda overtages af nye projektansvarlige, men – som hun lovede på generalforsamlingen – ville hun stadig være i periferien til gavn for Verdens Børn. Foreningens formand, Margrethe Dantzer, kvitterede for de mange års indsats ved at udnævne Anette Stryhn til æresmedlem. ”Du har været en af grundpillerne i vores arbejde,” lød det bl.a. fra formanden, der hurtigt anslog den muntre tone: ”Du involverede dig fra starten og har været nede i hvert et hjørne af organisationen. Du kender den fra A-Z. Det er også en af grundene til, at vi skal have så mange nye kræfter. Derudover har du huset hele vores store bestyrelse fire gange årligt, når vi har holdt møder, og du har beværtet os med god mad. Selv opskrifterne har vi kunnet få af dig. Hyldesten og beviset på æresmedlemskabet var ledsaget af en enkelt rød rose. ”Ja, du skulle have haft en hel buket,” fortsatte Margrethe

12

Dantzer, ”men da du i morgen rejser til Uganda for at sige farvel til dine projekter, synes vi, at det her og nu måtte være nok med en enkelt blomst.” Æresmedlem Anette Stryhn (tv) og formand Margrethe Dantzer


Resultatopgørelse for 2010 Indtægter Balance pr. 31.12.2010 Fadderskaber 4.156.845 Aktiver Formålsbestemte bidrag 1.316.577 Tilgodehavende 10.439 Kontingenter, provision 1.042.313 Værdipapirer 80.609 Administrationstilskud, tipsmidler mm. 178.182 Likvide beholdninger 4.417.214 Tilskud porto medlemsblad 18.778 4.508.262 Renteindtægter 9.280 Kursgevinst 11.603 Passiver 6.733.578 Formålsbestemt egenkapital 3.910.763 Frit disponibel egenkapital 30.710 Udgifter Fadderskabskonti 396.212 Fadderskaber -4.327.542 Skyldige omkostninger 170.577 Diverse U-landsprojekter -1.735.703 4.508.262 Forskydning i henlæggelse til formålsbestemt egenkapital og fadderskabskonti 589.823 Regnskabet er revideret af Deloitte Statsautoriseret RevisionsOplysningsomkostninger m.v. -232.464 aktieselskab, som giver følgende konklusion på den uafhængige Rejseudgifter -103.319 revisors påtegning: Administrationsomkostninger m.v. -113.558 Administration m.v. af fadderskaber -76.080 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende -5.998.843 billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i Frit disponibelt overskud 734.735 overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god Overført fra tidligere år 198.536 regnskabsskik. Til disposition 933.271 Overført til diverse formålsbestemte konti -902.561 Århus, den 23. marts 2011 Frie disponible midler, (overføres til næste år) 30.710 Deloitte, Karsten Mumm, statsautoriseret revisor

Klip fra generalforsamlingen I forbindelse med generalforsamlingen havde flere ordet

Roskildr Reie-tzsugjorcdeceresdeefonr konceptet

e på Skt. Lone Kampe e velgørenhedsugre erede for den succes fuld e. En uge, der sult Josefs Skole i Roskierlddens Børn . i 90.000 kr. til V møntet i fadderskaber til fire Pengene er nu udsyv år samt i undervisningspiger i de næste ptet fra Roskilde kan nemt materiale . Konce oler. kopieres på andre sk

Helikoptersyn

Flemming Løfgren Wababayashi , der er t, løftede forsamlingen op til et overordnet pilo vue af Indiens omtumlede historie . En fin baggrundsorientering om det land , hvor VB har flest projekter.

Det nytter

Nihal Jayasinghe gennemgik tek st og billeder ikke kun VB’s projek for døve eller blinde børn i SriiLa ter nk fredsbestræbelserne efter den afs a, men også landets økonomi og etegnet ved , at der ikke skeles tilluttede borgerkrig. Projekterne er kendreligion , når børnene skal hjælpe s. Og trods børnenes handicap ny tte og at der indsamles brugte hørea r det noget at lære dem blindskrift, vis te bl.a., hvordan en lille snes pparater til de døve. Nihal Jayasinghe gang. En har en universitetsgradbørn har klaret sig efter endt skoleen er uddannet elektriker i Engla, en anden går på universitetet i USA, en er købmand , og en er por tør. nd , to er på kontor, to er lærere, mens

Glansbthilielseen dglæederde sig over, at mange. ny”Jege hahåvdbeer,

Hanne Mat udvikle og forny Verdens Børn så meldt sig for at e hun , ”for I skal tilføre ny t men ogle de gd al sa er ” e, gn re li I er dygtig ament, så vi ikke ba værne om VB’s fund rn , da andre.” rdnære i VerdensklBøe julehjer ter. jo t de r fo et ld fa n l at hæ Selv var hu onen søgte damer95tiår bidrager også, hun så, organisasetins egen nabo på ud og Hanne Matthie hun skal besøge et projekt, går han fortalte hun . Når hun kan bruge som små gaver. køber glansbilleder,


Verdens Børn

Fadderskabstelefon/e-mail: Fadderskabstelefon/e-mail: Fadderskabstelefon/e-mail: Fadderskabstelefon/e-mail: Tlf.: 70 26 01 06 Fadderskabstelefon/e-mail: Tlf.: Tlf.: 7070262601010606 Fadderskabstelefon/e-mail:

Tlf.: 70 26 01 E-mail: Tlf.: 70 fadderskab@verdensboern.dk 26fadderskab@verdensboern.dk 01 06 06 E-mail: E-mail: Tlf.: 70 fadderskab@verdensboern.dk 26 01 06 E-mail: E-mail: fadderskab@verdensboern.dk fadderskab@verdensboern.dk Bestyrelse: E-mail: fadderskab@verdensboern.dk Bestyrelse: Bestyrelse: Bestyrelse: Formand: Bestyrelse: Formand: Formand: Bestyrelse: Formand: Torkil Dantzer Formand: Margrethe Dantzer Torkil Dantzer Formand: Torkil Dantzer Nytorv 9, 14503,København K Tværbymark 5970 Ærøskøbing Torkil Dantzer Nytorv 9, 1450 København Torkil Dantzer Nytorv 9,581450 1450 København K K Tlf.: 35163970 Tlf.256251 Nytorv 9, København Tlf.: 25 51 35 39København K Nytorv 9, 1450 K Tlf.: 25 51 35 E-mail: E-mail: Tlf.: 25 td@verdensboern.dk 51md@verdensboern.dk 35 39 39 E-mail: td@verdensboern.dk Tlf.: 25 td@verdensboern.dk 51 35 39 E-mail: E-mail: td@verdensboern.dk Næstformand: E-mail: td@verdensboern.dk Næstformand: Næstformand: Næstformand: Anette L. Chr.Stryhn Nissen Næstformand: Anette Stryhn Næstformand: Anette Stryhn Frederiksborgvej 4000 Roskilde Kaløvej 6, 8410 96, Rønde Anette Stryhn Frederiksborgvej 96, 4000 4000 Roskilde Roskilde Anette Stryhn Tlf.46 7035 2609 0100 0696, Frederiksborgvej Tlf.: Frederiksborgvej 96, Roskilde Tlf.: 46 as@verdensboern.dk 35lcn@verdensboern.dk 09 00 00 96, 4000 Frederiksborgvej 4000 Roskilde E-mail: Tlf.: 46 35 09 E-mail: Tlf.: 46 35 09 00 E-mail: as@verdensboern.dk Tlf.: 46 35 09 00 E-mail: as@verdensboern.dk E-mail: as@verdensboern.dk Kasserer: Kasserer + webredaktør: E-mail: as@verdensboern.dk Kasserer + webredaktør: Mogens Fischermann Kasserer + webredaktør: Christian Mortensen Kasserer + webredaktør: Christian Mortensen Anders Uhrskovsvej 2, 3400 Hillerød Kasserer + webredaktør: Christian Mortensen Sct. Olaigade 30, 4400 Kalundborg Christian Mortensen Tlf. 28 18 52 63 Sct. Olaigade 30, 4400 Kalundborg Christian Mortensen Sct. Olaigade 30, 4400 Kalundborg Tlf.: 86 17 24 30 / 28 58 67 38 Sct. Olaigade Kalundborg E-mail: Tlf.: 86 17mf@verdensboern.dk 24 30, 30 //4400 28 58 58 67 38 38 Sct. Olaigade 30, 4400 Kalundborg Tlf.: 86 17 24 30 28 67 E-mail: cm@verdensboern.dk Tlf.: 86 17 24 30 / 28 58 67 38 E-mail: Tlf.: 86 cm@verdensboern.dk 17 24 30 / 28 58 67 38 E-mail: cm@verdensboern.dk Fadderskabskontoret: E-mail: cm@verdensboern.dk Fadderskabskontoret: E-mail: cm@verdensboern.dk Se under næstformand Fadderskabskontoret: Fadderskabskontoret: L. Chr. Nissen Fadderskabskontoret: L. Chr. Nissen Fadderskabskontoret: L. Chr. Nissen Kaløvej 6, 8410 Rønde Tilforordnet – generel information: L. Chr. Nissen Kaløvej 6, 8410 L.Lene Chr. Nissen Kaløvej 6, 8410 Rønde Tlf.: 70 Tang 26 01Christensen 06Rønde Kaløvej 6, 8410 Rønde Tlf.: 70 26 01 06 Kaløvej 6, 8410 Tlf.: 70 26 E-mail: Solbakkevej 20,Rønde 4520 Svinninge Tlf.: 70 lcn@verdensboern.dk 26 01 01 06 06 E-mail: Tlf.: 26 E-mail: lcn@verdensboern.dk Tlf.70 59lcn@verdensboern.dk 2601 5506 63 (nummerlogger) E-mail: lcn@verdensboern.dk Generel information: E-mail: lcn@verdensboern.dk info@verdensboern.dk E-mail: Generel information: Generel information: Lene Tang Christensen Generel information: Lene Tang Christensen Generel information: Lene Tang Christensen Øvrige bestyrelse: Solbakkevej 20, 4520 Svinninge Lene Tang Christensen Solbakkevej 20, 4520 Svinninge Lene Tang Christensen Anne Mette Krifa Solbakkevej 4520 Svinninge Tlf.: 59 26 5520, 63 (nummer logger) Solbakkevej 20, 4520 Svinninge Tlf.: 59 26 55 63 (nummer logger) Skovvænget 39, 3100 Hornbæk Solbakkevej 20, 4520 Svinninge Tlf.: 59 26 55 63 (nummer E-mail: info@verdensboern.dk Tlf.: 5981info@verdensboern.dk 267155186377(nummer logger) logger) Tlf. E-mail: Tlf.: 59 info@verdensboern.dk 26 55 63 (nummer logger) E-mail: E-mail: info@verdensboern.dk E-mail: info@verdensboern.dk Øvrige bestyrelse Flemming Alsbjørn Øvrige bestyrelse Øvrige bestyrelse Nihal Jayasinghe Bækkelunden 39, 2660 Brøndby Strand Øvrige bestyrelse Øvrige bestyrelse Nihal Jayasinghe Tlf. 27 94 193200 Helsinge Nihal Jayasinghe Jernbæk Alle5838,

Nihal Jayasinghe Jernbæk Alle Helsinge Nihal48Jayasinghe Jernbæk Alle 38, 3200 Helsinge Tlf.: 71 29 38, 49 3200 Jernbæk Alle 38, 3200 Helsinge Flemming Løfgren Wababayashi Tlf.: 48 71 29 49 Jernbæk Alle 38, 3200 Helsinge Tlf.: 48 71 29 49 E-mail: nj@verdensboern.dk Tlf.: 48 71 29 49 Baldersvej 6, 4600 Køge E-mail: nj@verdensboern.dk Tlf.: 48 nj@verdensboern.dk 71 29 49 E-mail: Tlf. 40Møller 84 24 19 E-mail: nj@verdensboern.dk Astrid E-mail: nj@verdensboern.dk A strid Møller fl@verdensboern.dk E-mail: A strid Møller Katrinedalsvej 32, 2720 Vanløse A strid Møller Katrinedalsvej 32, 2720 Vanløse Astrid Møller Katrinedalsvej 32, 2720 Tlf./fax: 38 71 81 Katrinedalsvej 32,21 2720 Vanløse Vanløse Helle Eckeroth Tlf./fax: 38 71 81 Katrinedalsvej 32,21 2720 Vanløse Tlf./fax: 38 71 81 21 E-mail: am@verdensboern.dk Tlf./fax: 38 71 81 Slettebjerget 78,21 Ny Hammersholt, 3400 E-mail: am@verdensboern.dk Tlf./fax: 38 71 81 21 E-mail: am@verdensboern.dk Hillerød E-mail: am@verdensboern.dk Carl Johan Rasmussen E-mail: am@verdensboern.dk Carl Rasmussen Tlf.Johan 20 62 74 Carl Johan Rasmussen Siøvej 24,978370 Hadsten Carl Johan Rasmussen Siøvej 24, 8370 Carl86 Johan Rasmussen Siøvej 24, 8370 Hadsten Tlf.: 91 46 57Hadsten Siøvej 24, 8370 Hadsten Jesper Kristensen Tlf.: 86 91 46 57 Siøvej 24, 8370 Hadsten Tlf.: 86 91 46 57 E-mail: cjr@verdensboern.dk Tlf.: 86 91 46 57 Sjövägen 39, 21831 Bunkeflostrand, Malmø, E-mail: Tlf.: 86 cjr@verdensboern.dk 91 46 57 E-mail: cjr@verdensboern.dk Sverige E-mail: cjr@verdensboern.dk Hanne Matthiesen E-mail: cjr@verdensboern.dk Hanne Matthiesen Tlf. 20Matthiesen 71 94 Hanne Delken 9,156000 Kolding Hanne Matthiesen Delken 9, 6000 Hanne Matthiesen Delken 9, 6000 Kolding Tlf.: 28 24 28 20Kolding Delken 9, Jensen 6000 Kolding Kirsten Tlf.: 28 24 28 20 Delken 9, 6000 Kolding Tlf.: 28 24 28 20 E-mail: hm@verdensboern.dk Tlf.: 28 24 28 20 Rudevang 65, 2840 Holte E-mail: Tlf.: 28 hm@verdensboern.dk 24 28 20 E-mail: hm@verdensboern.dk E-mail: Kirsten Jensen Tlf. 45hm@verdensboern.dk 42 45 68 E-mail: hm@verdensboern.dk Kirsten Jensen kj@verdensboern.dk E-mail:Jensen Kirsten Rudevang 65, 2840 Holte Kirsten Jensen Rudevang 65, 2840 Holte Kirsten Jensen Rudevang 65, 2840 Tlf.: 45 42 45 68 Rudevang 65, 2840 Holte Holte Tlf.: 45 42 45 68 Suppleanter Rudevang 65, 2840 Holte Tlf.: 45 42 45 68 E-mail: kj@verdensboern.dk Tlf.: 45 kj@verdensboern.dk 42 45 68 Torkil Eriksen E-mail: Tlf.: 45 kj@verdensboern.dk 42 45 68 E-mail: E-mail: kj@verdensboern.dk Søgårdssvej 7A, 2750 Ballerup Suppleant: E-mail: kj@verdensboern.dk Suppleant: Tlf. 44 97Løfgren 51 02 Wakabayashi Suppleant: Flemming Suppleant: Flemming Løfgren Suppleant: Flemming Løfgren Wakabayashi Guldbergsgade 81, Wakabayashi 2. t.h., 2200 København N Flemming Løfgren Birgitte Zwecky-Hauchild Guldbergsgade 81, Wakabayashi 2. t.h., 2200 2200 København N N Flemming Løfgren Wakabayashi Guldbergsgade 81, 2. 46 95 09 18 Tlf.: Guldbergsgade 81, 2. t.h., t.h., 2200 København København N Tlf.: 46 95 Guldbergsgade t.h., 2200 København N 46 fl@verdensboern.dk 95 09 09 18 1881, 2.web: Tlf.: E-mail: Tilforordnet 46 95 09 18 Tlf.: E-mail: 46 fl@verdensboern.dk 95 09 18 Tlf.: E-mail: fl@verdensboern.dk Inger Leth-Espensen E-mail: fl@verdensboern.dk Tilforordnet E-mail: fl@verdensboern.dk Tlf. 61 46 92 Rietz 58 Tilforordnet Tilforordnet Lone Kamper Tilforordnet E-mail: ile@verdensboern.dk Lone Kamper Rietz Tilforordnet Lone Kamper Rietz Holmegårdsvej 18, 4320 Lejre Lone Kamper Rietz Holmegårdsvej 18, 4320 Lone Holmegårdsvej 18, 4320 Lejre Tlf. 35Kamper 12 30 44Rietz (mob. 41Lejre 15 24 42) IT-administrator Holmegårdsvej 18, 4320 Lejre Tlf. 35 12 30 44 (mob. 41 15 24 42) Holmegårdsvej 18, 4320 Lejre Tlf. 35 12 30 44 (mob. 41 E-mail: lone@rietz.dk Gert Ohl Tlf. 35 12 30 44 (mob. 41 15 15 24 24 42) 42) E-mail: lone@rietz.dk Tlf. 35 12 30 44 (mob. 41 15 24 42) E-mail: lone@rietz.dk E-mail: lone@rietz.dk IT -administrator E-mail: lone@rietz.dk Redaktion af Verdens Børn IT -administrator IT -administrator Gert OhlGregersen Hanne IT -administrator Gert Ohl IT -administrator Gert Ohl VedOhl Kirken 5,Værum, 8940 Randers SV Gert Gert Ohl44 50 af Redaktion Tlf. 86 95 Verdens Børn

Redaktion af Verdens Børn Redaktion af Verdens Børn E-mail:hg@verdensboern.dk og suppleant: Redaktion af Verdens Børn og suppleant: Redaktion af Verdens Børn og suppleant: Margrethe Dantzer og suppleant: Margrethe Dantzer og suppleant: Margrethe Dantzer Tværbymark 3, 5970 Ærøskøbing Margrethe Dantzer Tværbymark 3, Ærøskøbing Margrethe Dantzer Tværbymark 3, 5970 Tlf.: 62 58 16 705970 Tværbymark 3, 5970 Ærøskøbing Ærøskøbing Tlf.: 62 58 16 70 Tværbymark 3, 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62 58 16 70 E-mail: md@verdensboern.dk Tlf.: 62 58 16 70 E-mail: Tlf.: 62 md@verdensboern.dk 58 16 70 E-mail: md@verdensboern.dk E-mail: md@verdensboern.dk E-mail: md@verdensboern.dk

14

Verdens Børn er en uafhængig og ulønVerdens Børn er en og ulønVerdens Børn er en uafhængig uafhængig ulønnet humanitær organisation, somog blev stifVerdens Børn er og ulønVerdens Børnorganisation, er en en uafhængig uafhængig og ulønnet humanitær som blev stifnet humanitær organisation, som blev stiftet i Danmark i 1974. net humanitær organisation, som blev net iihumanitær som blev stifstiftet Danmark ii organisation, 1974. tet Danmark 1974. tet i Danmark i 1974. Formålet er ati 1974. yde hjælp til forældreløse tet i Danmark Formålet er at yde hjælp til forældreløse Formålet er at yde hjælp til børn, syge, underernærede ogforældreløse handikappeFormålet er Formålet er at at yde yde hjælp hjælp til til forældreløse forældreløse børn, syge, underernærede underernærede og handikappebørn, syge, og handikappede børn samt børn fra fattige hjem. Hjælpen børn, syge, underernærede og handikappebørn, syge, underernærede oghjem. handikappede børn samt børn fra fattige Hjælpen de børn samt børn fra fattige hjem. Hjælpen ydes uafhængigt af køn, nationalitet, hudfarde børn samt børn fra fattige hjem. Hjælpen de børn samt børn fra fattige hjem. Hjælpen ydes uafhængigt af køn, nationalitet, hudfarydes uafhængigt af køn, nationalitet, hudfarve, religion eller politisk anskuelse. ydes uafhængigt af køn, nationalitet, ydesreligion uafhængigt køn, nationalitet, hudfarve, religion eller af politisk anskuelse. hudfarve, eller politisk anskuelse. ve, Hjælpearbejdet finderanskuelse. sted i Indien, ve, religion religion eller eller politisk politisk anskuelse. Hjælpearbejdet finder sted i Indien, Hjælpearbejdet finder sted iog Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda BulgariHjælpearbejdet finder sted Hjælpearbejdet finder sted iog i Indien, Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Lanka, Uganda og BulgariBangladesh, Sri Uganda Bulgarien. Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og BulgariBulgarien. en. Hjælpearbejdet omfatter hovedsagligt en. en. Hjælpearbejdet omfatter hovedsagligt Hjælpearbejdet etablering samt omfatter hel/delvis hovedsagligt drift af udvikHjælpearbejdet Hjælpearbejdet omfatter hovedsagligt hovedsagligt af udvikudviketablering samt omfatter hel/delvis drift af etablering samt hel/delvis drift lingsog skoleprojekter. etablering samt hel/delvis af udvikudviketablering samt hel/delvis drift drift af lingsog skoleprojekter. lingsog skoleprojekter. lingsog skoleprojekter. Det økonomiske grundlag for hjælpelingsog skoleprojekter. Det økonomiske grundlag for hjælpeDet økonomiske for hjælpearbejdet fås gennemgrundlag fadderskaber og medDet grundlag for Det økonomiske økonomiske grundlag for hjælpehjælpearbejdet fås gennem fadderskaber og medarbejdet fås gennem fadderskaber og medlemskontingenter samt gennem bidrag fra arbejdet fås gennem fadderskaber og medarbejdet fås gennem fadderskaber og medlemskontingenter samt gennem bidrag fra lemskontingenter samt gennem bidrag fonde, lokalafdelinger, private, arv, salg affra lemskontingenter samt gennem bidrag lemskontingenter samtprivate, gennem fra fonde, lokalafdelinger, private, arv,bidrag salg af affra fonde, lokalafdelinger, arv, salg brugt tøj og frimærkerprivate, m.m. arv, salg af fonde, lokalafdelinger, fonde,tøj lokalafdelinger, private, arv, salg af brugt og frimærker m.m. brugt tøj og frimærker m.m. brugt tøj m.m. brugtsamlede tøj og og frimærker frimærker Den indtægtm.m. udgjorde i 2010 Den samlede indtægt udgjorde ii 2010 Den samlede indtægt 2010 6,7 mio. kroner.indtægt udgjorde Den samlede udgjorde Den samlede indtægt udgjorde ii 2010 2010 6,7 mio. kroner. 6,7 mio. kroner. 6,7 mio. kroner. Administrationsomkostningerne 6,7 mio. kroner. Administrationsomkostningerne Administrationsomkostningerne udgjorde i 2010 2,8%. Administrationsomkostningerne Administrationsomkostningerne udgjorde ii 2010 udgjorde 2010 2,8%. 2,8%. udgjorde 2,8%. Regnskaberne af en statsautoudgjorde ii 2010 2010 revideres 2,8%. Regnskaberne revideres af en statsautoRegnskaberne revideres af en på statsautoriseret revisor og offentliggøres geneRegnskaberne revideres af statsautoRegnskaberne revideres af en en på statsautoriseret revisor og offentliggøres generiseret revisor og offentliggøres på generalforsamlingen samt i Verdens Børn og på riseret revisor og offentliggøres på riseret revisor og offentliggøres på genegeneralforsamlingen samt ii Verdens Børn og på ralforsamlingen samt Verdens Børn på hjemmesiden. samt i Verdens Børn og ralforsamlingen og ralforsamlingen samt i Verdens Børn og på på hjemmesiden. hjemmesiden. hjemmesiden. Ledelsen i Verdens Børn består af en arhjemmesiden. Ledelsen ii Verdens Børn består af en Ledelsen Børn af en ararbejdende bestyrelse. Hvertbestår bestyrelsesLedelsen ii Verdens Verdens af Ledelsenbestyrelse. Verdens Børn Børn består består af en en ararbejdende Hvert bestyrelsesbejdende bestyrelse. Hvert bestyrelsesmedlem har specifikke arbejdsopgaver, bejdende bestyrelse. Hvert bestyrelsesbejdendehar bestyrelse. Hvert bestyrelsesmedlem specifikke arbejdsopgaver, medlem har specifikke arbejdsopgaver, som varetages i samarbejde med partnere medlem har arbejdsopgaver, medlem har specifikke specifikke arbejdsopgaver, som varetages ii samarbejde med partnere som varetages samarbejde med partnere og kontakter ude på projekterne. som varetages i samarbejde med som varetagesude i samarbejde med partnere partnere og kontakter ude på projekterne. projekterne. og kontakter på og kontakter ude på projekterne. og kontakter ude på projekterne. Medlemskontingent: 100 kr. pr. år. Medlemskontingent: 100 kr. pr. år. Medlemskontingent: 100 kr. pr. år. Det første års medlemskab er gratis. Medlemskontingent: 100 kr. pr. Medlemskontingent: 100er kr.gratis. pr. år. år. Det første års medlemskab Det første års medlemskab er gratis. Det er gratis. Det første første års års medlemskab medlemskab gratis. Medlemsbladet Verdens er Børn Medlemsbladet Verdens Børn Medlemsbladet Verdens Børn sendes til medlemmer og faddere 4 gange Medlemsbladet Verdens Børn Medlemsbladet Verdens Børn4 gange sendes til medlemmer og faddere sendes til medlemmer og faddere om året.til medlemmer og faddere 44 gange sendes sendes til medlemmer og faddere 4 gange gange om året. om året. om året. Officiel om året.dansksproget hjemmeside: dansksproget Officiel dansksproget hjemmeside: hjemmeside: Officiel www.verdensboern.dk Officiel dansksproget hjemmeside: hjemmeside: Officiel dansksproget www.verdensboern.dk www.verdensboern.dk www.verdensboern.dk Engelsksprogede hjemmesider: www.verdensboern.dk Engelsksprogede hjemmesider: Engelsksprogede hjemmesider: Sri Lanka: www.srilanka.icws.dk Engelsksprogede hjemmesider: Engelsksprogede hjemmesider: Sri Lanka: www.srilanka.icws.dk Sri Lanka: www.srilanka.icws.dk Bulgarien: www.bulgaria.icws.dk Sri Lanka: www.srilanka.icws.dk Sri Lanka: www.bulgaria.icws.dk www.srilanka.icws.dk Bulgarien: www.bulgaria.icws.dk Bulgarien: Bulgarien: Bulgarien: www.bulgaria.icws.dk www.bulgaria.icws.dk

INDSAMLINGER INDSAMLINGER INDSAMLINGER INDSAMLINGER Frimærker: INDSAMLINGER Frimærker: Frimærker:

VB, Boks 174, 5700 Svendborg. Frimærker: Frimærker: VB, Boks 174, 5700 VB, Boks 174, 5700 Svendborg. Svendborg. e-mail: hannedahl@kabelmail.dk VB, 174, VB, Boks Boks 174, 5700 5700 Svendborg. Svendborg. e-mail: hannedahl@kabelmail.dk e-mail: hannedahl@kabelmail.dk e-mail: hannedahl@kabelmail.dk Tøjindsamlingen (alt rent tøj): e-mail: hannedahl@kabelmail.dk Tøjindsamlingen (alt rent tøj): Tøjindsamlingen (alt rent tøj): Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer Tøjindsamlingen (alt tøj): Tøjindsamlingen (alt rent rent tøj): Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer på tlf.: 43 52 63 87. Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer på tlf.: 43 43 52 52 63 87. 87. på tlf.: 63 på på tlf.: tlf.: 43 43 52 52 63 63 87. 87.

FOREDRAG OM VB’S ARBEJDE FOREDRAG OM VB’S ARBEJDE FOREDRAG OM VB’S ARBEJDE Kontakt Lene Tang Christensen, FOREDRAG OM VB’S ARBEJDE FOREDRAG OM VB’S ARBEJDE Kontakt Lene Tang Christensen, Kontakt Lene Tang Christensen, tlf.: 59 26 55 63 for nærmere aftale. Kontakt Lene Tang Christensen, Kontakt Lene Tang Christensen, tlf.: 59 26 55 63 for nærmere tlf.: 59 26 55 63 for nærmere aftale. aftale. tlf.: 59 26 55 63 for tlf.: 59 26 55 63 for nærmere nærmere aftale. aftale.

BETALING BETALING Betaling BETALING BETALING Benyt venligst de udsendte girokort. BETALING Benyt venligst de udsendte girokort. Beløb til Verdens kan indbetales Benyt venligst de Børn udsendte girokort.

Ønskervenligst du at sende bidrag, girokort. kan vedlagte Benyt de udsendte Benyt dekonto udsendte girokort. Ønsker du at sende bidrag, kan vedlagte på reg.venligst nr. 4710, nr. 6000037. Ønsker du at sende bidrag, kan vedlagte girokort i bladet bruges. Ønsker du at sende bidrag, kan vedlagte Ønsker du atman sende bidrag, kan kan de vedlagte girokort i bladet bladet bruges. Foretrækker girokort, fås girokort i bruges. girokort i bladet bruges. på Fadderskabskontoret. girokort i bladet bruges.

VERDENS BØRNS VERDENS BØRNS VERDENS BØRNS VERDENS BØRNS LOKALAFDELINGER VERDENS BØRNS LOKALAFDELINGER LOKALAFDELINGER LOKALAFDELINGER Ugandagruppen: Kirsten Jensen, LOKALAFDELINGER Ugandagruppen: Kirsten Ugandagruppen: Kirsten Jensen, Rudevang 65, 2840 Holte, tlf.:Jensen, 45 42 45 68

Ugandagruppen: Kirsten Rudevang 65, 2840 Holte, tlf.:Jensen, 45 42 45 68 Ugandagruppen: Kirsten Jensen, Rudevang 65, 2840 Rudevang 65, Hanne 2840 Holte, Holte, tlf.: 45 45 42 42 45 45 68 68 Svendborg: Dahl,tlf.: Rudevang 65, 2840 Holte, tlf.: 45 42 45 68 Svendborg: Hanne Dahl, Svendborg: Hanne Dahl, Boks 174, 5700 Svendborg, tlf.: 62 20 84 93, Svendborg: Hanne Dahl, Boks 174, 5700 Svendborg, 20 84 93, Svendborg: Hanne Dahl, tlf.: 62 Boks 174, 5700 email: hannedahl@kabelmail.dk Boks 174, 5700 Svendborg, Svendborg, tlf.: tlf.: 62 62 20 20 84 84 93, 93, email: hannedahl@kabelmail.dk Boks 174, 5700 Svendborg, tlf.: 62 20 84 93, email: hannedahl@kabelmail.dk email: hannedahl@kabelmail.dk Svinninge: Lene Jensen, email: hannedahl@kabelmail.dk Svinninge: Lene Svinninge: Lene Jensen, Ø. Hovvej 33, 4520Jensen, Svinninge, Svinninge: Lene Jensen, Ø. Hovvej 33, 4520 Svinninge, Svinninge: Lene Jensen, Ø. Hovvej 33, 4520 Svinninge, tlf.: 59 26 60 89 Ø. Hovvej 33, 4520 tlf.: 59 26 26 60 60 894520 Svinninge, Ø. Hovvej 33,89 Svinninge, tlf.: 59 tlf.: 59 26 60 89Elsa Jefsen, Sønderborg: tlf.: 59 26 60 89Elsa Jefsen, Sønderborg: Sønderborg: Elsa Jefsen, Østergade 7, 1.,Elsa 6400 Sønderborg, Sønderborg: Jefsen, Østergade 1., 6400 Sønderborg, Sønderborg: Elsa Jefsen, Østergade 7, 1., 6400 Sønderborg, tlf.: 74 42 727, 50 Østergade 7, 1., 6400 Sønderborg, tlf.: 74 42 42 72 727,50 50 Østergade 1., 6400 Sønderborg, tlf.: 74 tlf.: 74 42 72 50 tlf.: 74 42 72 50

KONTAKTPERSONER KONTAKTPERSONER KONTAKTPERSONER KONTAKTPERSONER Opdelt projektvis efter de fire cifre KONTAKTPERSONER Opdelt projektvis efter de første KONTAKTPERSONER Opdelt efter Opdelt projektvis efter de de første 4projektvis cifre på fadderskabsbeviset. på fadderskabsbeviset

Opdelt projektvis efter de første cifre på fadderskabsbeviset. Opdelt44 projektvis efter de første cifre første 4Stryhn: cifre på på fadderskabsbeviset. fadderskabsbeviset. Anette Lisbeth Mogensen, tlf. 97 48 19 29 første 4Stryhn: cifre på fadderskabsbeviset. Anette Anette Stryhn: Mukono (1316, 1322), Rubaga (1324), Kakundi (1326, 1329), Anette Stryhn: (1324), Mukono (1316, 1322), Rubaga Anette (1316, Stryhn: Mukono (1316, 1322), Rubaga Kakundi (1326, 1329), Uganda (1324), Mukono 1332), Uganda (1324), Mukono (1316, 1322), Rubaga Kakundi (1326, Mukono (1316, 1329), 1322), Uganda Rubaga (1324), Kakundi (1326, 1329), Astrid Møller: Lone Kamper Kakundi (1326,Rietz, 1329), Uganda Uganda Kakundi (1326, 1329), Uganda Astrid Møller: Astrid Mechka (1302), (1303), tlf. 35 12Møller: 30 44 –Dupnitsa 41 15 24 42 Astrid Møller: Mechka (1302), Dupnitsa (1303), Astrid (1324), Møller: Mechka (1302), Dupnitsa (1303), Lukovit (1307), Bulgarien Rubaga Entebbe (1325)Uganda Mechka (1302), Dupnitsa (1303), Lukovit (1307), Bulgarien Mechka (1302), Dupnitsa (1303), Lukovit (1307), Bulgarien Torkil KirstenDantzer Jensen, 45 42 45 68 Lukovit (1307),tlf. Bulgarien Lukovit (1307), Bulgarien Torkil Dantzer Torkil Dantzer Kotagiri (1304), Nyt Livs Handicaphjem Madera Girls School (1323), Uganda Torkil Dantzer Kotagiri (1304), Nyt Livs Livs Handicaphjem Torkil Møller, Dantzer Kotagiri (1304), Nyt (1305), Nyt Livtlf.(1301, 1306), Astrid 38 71 81Handicaphjem 21 Happy Kotagiri (1304), Nyt Livs Handicaphjem (1305), Nyt Liv (1301, 1306), Happy Kotagiri (1304), Nyt Livs Handicaphjem (1305), Nyt Liv (1301, 1306), Home (1318) Sydindien Mechka (1302), Dupnitsa (1303), (1305), Nyt LivSydindien (1301, 1306), Happy Happy Home (1318) (1305),(1318) Nyt Liv (1301, 1306), Happy Home Sydindien Lukovit (1307), Bulgarien Merete Hansson Home (1318) Sydindien Home (1318) Sydindien Merete Hansson Merete Hansson (1330) Calvary Apostolictlf.School 23 37 05 62 Bangladesh Merete Hansson, Hansson School (1330) Bangladesh Calvary Apostolic MereteApostolic HanssonSchool School (1330) Bangladesh Calvary Apostolic Calvary (1330), Bangladesh School (1330) Bangladesh Christian Mortensen: Calvary Apostolic School (1330) Bangladesh Calvary Apostolic Christian Mortensen: Christian Mortensen: Flemming Sehested, tlf. 49 25 94 00 Durgapur (1313, 1314) Christian Mortensen: Durgapur (1313, 1314) Christian Mortensen: Durgapur (1313, 1314) Nyt Liv (1306, 1305, 1301), Sydindien Albella Boys Home (1317, 1310), Nordindien Durgapur (1313, 1314) Albella Boys Home (1317, 1310), Nordindien Durgapur (1313, 1314) Albella Boys Home (1317, Flemming Løfgren Albella Boys Home Wakabayashi (1317, 1310), 1310), Nordindien Nordindien Albella Boys Home (1317, 1310), Nordindien Hanne Matthiesen, tlf. 28 24 28 20(1309,1312) Flemming Løfgren Wakabayashi Flemming Løfgren Wakabayashi Khelaghar Santibari (1337,1336), Flemming(1337,1336), Løfgren Wakabayashi Khelaghar (1309,1312) Santibari Flemming Løfgren Wakabayashi Peter Thomsen, tlf. 29 60 52 65 Khelaghar (1309,1312) Santibari (1337,1336), Nordindien Santibari (1337,1336), Khelaghar (1309,1312) Nordindien Khelaghar (1309,1312) Santibari (1337,1336), V. Sithur Matthiesen: (1311) Kariyalur (1331), Kotagiri (1304), Nordindien Hanne Nordindien Nordindien Happy Home (1318),Kariyalur Sydindien(1331) Sydindien Hanne Matthiesen: Hanne Matthiesen: V. Sithur (1311), Hanne Matthiesen: V. Sithur (1311), Happy Kariyalur (1331) Sydindien Hanne Matthiesen: V. Sithur (1311), Kariyalur (1331) Sydindien Kotagiri Home (1318) V. Sithur (1304), (1311), Kariyalur Sydindien Christian Mortensen, tlf.Home 87(1331) 17 24 30 Kotagiri (1304), Happy (1318) V. Sithur (1311), Kariyalur (1331) Sydindien Kotagiri (1304), Happy Home (1318) Kirsten Jensen Kotagiri (1304), Happy Home (1318) Morten Aabrink, tlf. 21 20 64 99 Kotagiri (1304), Happy Home (1318) Kirsten Jensen Kirsten Girls Jensen Madera Uganda Kirsten Jensen Durgapur (1313,School 1314), (1323) Madera Girls School (1323) Uganda Kirsten Jensen Madera Girls School (1323) Uganda Lone Kamper Rietz Madera Girls School (1323) Uganda Albella Boys Home (1317, 1310), Nordindien Madera Girls School (1323) Uganda Lone Kamper Rietz Lone Kamper Rietz Entebbe (1325) Uganda Lone Kamper Rietz Flemming Løfgren Wakabayashi, tlf. 40 84 24 19 Entebbe (1325) Uganda Lone Kamper Rietz Entebbe (1325) Uganda Nihal Jayasinghe: Entebbe (1325) Uganda Santibari (1337, 1336), Entebbe (1325) Uganda Nihal Jayasinghe: Nihal Jayasinghe: Senkadagala (1315), of the deaf (1328) Khelaghar (1309, 1312),N.C. Nordindien Nihal Jayasinghe: Senkadagala (1315), N.C. N.C. of of the the deaf deaf (1328) (1328) Nihal Jayasinghe: Senkadagala (1315), Sri Lanka Senkadagala (1315), N.C. of (1328) Nihal Jayasinghe, tlf. 48 71 29the 49 deaf Sri Lanka Senkadagala (1315), N.C. of the deaf (1328) Sri Lanka Sri Lanka Senkadagala (1315) N.C. of the deaf (1328), Sri Lanka Sri Lanka FRADRAGSREGLER I 2010

FRADRAGSREGLER II 2010 FRADRAGSREGLER FRADRAGSREGLER II 2010 2010 Verdens Børn har godkendelse efter ligningsFRADRAGSREGLER 2010 Verdens Børn har godkendelse ligningsVerdens Børn der har betales godkendelse efter ligningsloven. Bidrag, til os, efter kan derfor

Verdens Børn der har betales godkendelse efter ligningsloven. Bidrag, til os, kan Verdens Børn harpersonlige godkendelse efterderfor ligningsloven. Bidrag, der betales til os, kan derfor fratrækkes i den indkomst efter loven. Bidrag, der betales til os, kan derfor fratrækkes ii den personlige indkomst efter loven. Bidrag, der betales til os,kr. kan derfor fratrækkes den personlige indkomst efter følgende regler: De første 500 kan ikke fratrækkes i den personlige indkomst efter følgende regler: De første 500 kr. kan ikke fratrækkes i den personlige indkomst følgende regler: De første 500 kr. kan ikke alleførste følgende beløb opefter til fratrækkes, men De følgende regler: 500 kr. kan ikke alle følgende op til fratrækkes, men følgende regler: De første 500beløb kr. kan ikke alle følgende beløb op til fratrækkes, men 14.500 kr. kan fratrækkes. Hvis man opretter alle følgende beløb op til fratrækkes, men 14.500 kr. kan fratrækkes. Hvis man opretter alle følgende beløb op til fratrækkes, men 14.500 kr. kan fratrækkes. Hvis man opretter et GAVEBREV, kan hele beløbet dogopretter fratræk14.500 kr. kan fratrækkes. Hvis man et GAVEBREV, kan hele beløbet dog fratræk14.500 kr. kan fratrækkes. Hvis man opretter et GAVEBREV, kan hele beløbet dog fratrækkes. Med et gavebrev forpligter man sig til at et GAVEBREV, kan hele beløbetman dogsig fratrækkes. Med et et gavebrev gavebrev forpligter til at at et GAVEBREV, kan hele beløbet dogisig fratrækkes. Med forpligter man til indbetale bestemt beløb om året mindst kes. Med et gavebrev forpligter man sig til at indbetale bestemt beløb om året iisig mindst kes.år.Med et gavebrev forpligter man til at indbetale et bestemt beløb om året mindst 10 Der er ingen grænser for beløbets indbetale beløb om i mindst 10 år. Der Deret erbestemt ingen grænser for året beløbets indbetale et bestemt beløb om året i mindst 10 år. er grænser for størrelse, det ikke overstiger 15% af 10 år. Derblot er ingen ingen grænser for beløbets beløbets størrelse, blot det ikke overstiger 15% af 10 år. Der er ingen grænser for beløbets størrelse, blot det ikke overstiger 15% af den personlige indkomst. Rekvirer vores størrelse, blot det ikke overstiger 15% af lille den personlige indkomst. Rekvirer vores lille størrelse, blot det ikke overstiger 15% af lille den personlige indkomst. Rekvirer vores brochure om gavebreve. den personlige indkomst. Rekvirer vores lille brochure om gavebreve. den personlige indkomst. Rekvirer vores lille brochure om gavebreve. brochure om gavebreve. brochure om gavebreve. TIL VB TESTAMENTERING

TESTAMENTERING TIL VB TESTAMENTERING TIL VB Kontakt venligst fadderskabskontoret TESTAMENTERING TIL VB TESTAMENTERING TIL VB ogfor Kontakt venligst fadderskabskontoret for Kontakt venligst fadderskabskontoret forfå en yderligere uforpligtende information

Kontakt venligst fadderskabskontoret forfå en yderligere uforpligtende information og Kontakt venligst fadderskabskontoret forfå en yderligere uforpligtende information og informationsfolder og evt. en vidnetestamenyderligere uforpligtende information og få en informationsfolder og evt. en vidnetestamenyderligere uforpligtende information og få en informationsfolder og evt. en vidnetestamenteformular tilsendt.og evt. en vidnetestameninformationsfolder teformular tilsendt. informationsfolder og evt. en vidnetestamenteformular tilsendt. teformular tilsendt. teformular tilsendt. HUSK ADRESSEÆNDRING

HUSK ADRESSEÆNDRING HUSK ADRESSEÆNDRING Adresseændring meddeles til HUSK ADRESSEÆNDRING HUSK ADRESSEÆNDRING Adresseændring meddeles Adresseændring meddeles til til Fadderskabskontoret Adresseændring Adresseændring meddeles meddeles til til Fadderskabskontoret Fadderskabskontoret Fadderskabskontoret Fadderskabskontoret

15 15 15 15


Gaver at give Gaven til ham eller hende, der har alt

Giv et beløb til uddannelsesfonden VERDENS BØRN tilbyder unge at få en uddannelse efter grundskolen. Hjælp os med at støtte flere unge til en kort videregående uddannelse ved at støtte vores uddannelsesfond. Giv et beløb til fonden ved at gå på hjemmesiden www.verdensboern.dk og under ”Støt Verdens Børn” printe et gavebevis ud, som du kan give til en, du holder af.

God julegave til børn og børnebørn Giv et støttemedlemskab Giv et års støttemedlemskab til en person, du ved, det kunne glæde. Som støttemedlem modtager man vores medlemsblad kr. fire gange årligt.

100

Giv et korttidsfadderskab Støt ved at give et korttidsfadderskab. Støttebeløbet går ubeskåret til barnet og skolen. Se bagsiden.

Kr.

100,-

Husk, at beløbet kan trækkes fra i skat. De første 500 kr. er ikke fradragsberettiget.

Kærlighed til verdens børn Dette er bogen til fordybelse og samtaler sammen med børn og børnebørn. Se anmeldelse på s. 11 VB 2008-4. Bogen koster 100 kr. incl. forsendelse.

Et godt tilbud

1 pakke Hanefelt kort 10,00 kr. Bestil via info@verdensboern.dk eller på tlf. 59 26 55 63 ( nummer logger så jeg ringer tilbage ). Lene Tang Christensen

Dobbeltkort af Esben Hanefeldt 4 kort kort 4 kr. 10,12,kr. + porto

Håndlavede halskæder

Naluwooza Rehemah er en aktiv plejemor for ca. 40 piger på Mukono i Uganda. Sammen med pigerne laver hun bl.a. halskæder, hvor perlerne er stramt rullet papir med mange farver og mønstre. De smukke kæder er meget populære, fordi de er billige at lave og sælge. Foreløbig har VB solgt kæder for 6.000 kr., som Vi har fået genoptrykt de søde dobbelte julekort malet Rehemah og pigerne har fået.

Julepostkort

af Birthe Einer-Jensen, Svendborg.

Interesserede kan få tilsendt et lille udvalg porto-frit. Støt Verdens Børns arbejde, og bestil dine julekort her. Man kan ønske farver. De korte enkelte kæder koster 25 kr., mens de dobbelte og de lange koster 50 kr. Kontakt Lene Tang Christensen, tlf. 59 26 55 63 eller info@verdensboern.dk

Mussepusser Tove Tersbøl begyndte at sælge mussepusserne for at skaffe penge til sit indiske fadderbarns operation. I dag går overskuddet til andre gode formål i VB, senest fik børnene på V. Sithur børnehjem nyt tøj. Send en check på 75 kr. og navn og adresse til Tove Terbøl, Skolegade 20, 6780 Skærbæk, eller indsæt pengene på reg. 7971, konto 1030654. Skriv til tersboel@pc.dk, når du + porto har indsat pengene, og du får tilsendt de sødeste mussepusser i str. ½ år.

4 kort

kr. 12,-

VB - mærkater

Hvede-varmepude Brug VB’s glade børnemærkater,

10,-

Varmepuden og opvarmes på f.eks. til indeholder at kommehvedekorn på dine breve. få minutter i mikrobølgeovn. Den er for- Kr. Et ark med 16 mærkater midabel til ømme muskler og kolde pr. ark koster kr. 10,porto. dyner, afslapning og+afstresning. Helle Holten, der er fadder, syr varmepuderne, og overskuddet fra salget af varmepuderne går til pigebørnehjemmet Santibari i Indien. Ring på 23 80 71 44 eller se mere på www.varmepuder.dk

VB - mulepose Muleposen koster

Varmepuden opvarmes på få minutter i mikrobølgeovn og er formidabel til ømme muskler og kolde dyner, afslapning og af-

0 Kr.1o5 r to +p

15


Afsender: International Børnehjælp Fadderskabskontoret Kaløvej 6, 8410 Rønde ID nr. 12566

Julegaveidé eller julegaveønske Sådan bliver du fadder

tryk team a/s 62 22 91 22

Hjælp et af de mange ældre børn til at færdiggøre skolegangen Mange børn mangler kun et år Det koster kun 110,- kr. om måneden at tegne et korttidsfadderskab – og du bestemmer selv, hvor længe det skal løbe. International Børnehjælp har en del ældre børn, som venter på en korttidsfadder. Disse piger og drenge fra 13 års alderen, har tidligere haft en fadder, som har måttet stoppe deres støtte af personlige årsager.

Ring til Fadderskabskontoret

og tal med Ludwig Chr. Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller gå ind på www.verdensboern.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Korttidsfadderskab

Du har også mulighed for at tegne et korttidsfadderskab, hvor du støtter et barn i et år med enten 110 kr. eller 190 kr. pr. måned. Beløbet dækker mad, undervisningsmaterialer, løn til lærerne og tøj til barnet.

Vi har også mange mindre børn der venter på en fadder, fadderskaber til 110 kr. eller 190 kr. pr. måned. Du kan også hjælpe Verdens Børn ved at købe en af de nye flotte plakater, den nye børnebog om børnehjem i Sydindien eller nogle andre ting vi har fået i VB-shoppen. Se s. 14.

Tillykke

Ring til Fadderskabskontoret og tal med Ludwig Chr. Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller Vinderen af Verdens Børns rejsekonkurrence blev gå ind på www.verdensboern.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Jørn Elias Teien Helpers of Scandinavia Suensonsvej 23, 2. tv. 9900 Frederikshavn

Husk CPR-nummer er NYE MEDIEFOLK SØGES nødvendig for at få fradrag for Webredaktør dine indbetalinger i 2009 Vi takker alle, der har deltaget i konkurrencen, hvis primære I Verdens Børn er vi ved at lave en ny hjemmeside med flere

muligheder end i den gamle, således at vi kan gøre den mere formål var at skabe øget opmærksomhed om vores fadderskaber.levende bla. med løbende nyheder. Vi søger derfor en person, Hvis du ikke tidligere har oplyst os om dit CPR-nummer, Detvierdiglykkedes. Der blev tegnet ikke færre end 23 nye fadderskaber. der har lyst og kendskab til hjemmesidearbejde, til at påtage beder venligst om at kontakte: Vi glæder os på børnenes vegne og byder de nye faddere velkommen sig arbejdet med at redigere og lægge materialet ind på hjemVerdens Børn, Kaløvej 6, 8410 Rønde, mesiden. i Verdens Børn. enten pr. brev, via mail: fadderskab@verdensboern.dk eller pr. telefon 70 26 01 06

Hjerteligt tillykke til vinderen af rejsegavekortet. Verdens Børn ønsker god tur.

OPFORDRING! Giv bladet til dine naboer, når du har læst det – måske kan de have glæde af at læse bladet

Redaktør

Vi søger også en ny redaktør af vores medlemsblad, da redaktøren gerne vil prøve noget andet i Verdens Børn. Jobbet kræver kendskab til billedbehandling og alm. computerkendskab, samt at man deltager i foreningens bestyrelsesmøder for at lære foreningens arbejde at kende.

reet. e id t d

t dvu h e d r så

Ring og hør nærmere hos Anette Stryhn tlf. 46 35 09 00 læs r a eller skriv på mail: as@verdensboern.dk h ave

laoer, nå de ogf det. b v nab kan e a

i dine åske G Giv et gratis medlemskab – se side 10 til M

d

glæ

/2011_02  

http://verdensboern.dk/fileadmin/filer/blad/2011_02.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you