Page 1

Project oefening

DennisKalker SD2X 2012-2013


Analyse tot Condities Opdracht: Analyseer een zitobject en breng deze in kaart in een zo breed mogelijk scala van verschillende elementen. Functie: Zitobject, Schrijffunctie stapelbaar tafel en stoel in ĂŠĂŠn object Comfort: Actieve houding zakelijk gebruik gebruik voor kortere periode, rugleuning gevormd voor een actieve houding Doel/Betekenis: Educatief gebruik Binnen of buiten: Gemaakt voor binnen kan voor een korte periode buiten Gebruikers: Studenten tijdens zakelijke educatieve bijeenkomsten Uniek of seriematig: Seriematig Constructie en stabiliteit: Stevig frame gelast staal met vier poten Uiteinde met kunststof dopen Onderzijde frame kunststofblokjes voor stapelen Hol frame voor gewicht besparing popnagels in de rug en zitting schrijfvlak geschroefd Materiaal: Multiplex berkenhout geverfd met zwarte lak stalen frame schrijfvlak is multiplex kunststof laag, kunststof doppen Object en samenhang: Schrijfvlak voor een educatieve stoel seriematig maakbaar. Stijl of stroming: Form follow function Kunst of object: ZitobjectW Levensduur: Gaat erg lang mee levensduur van tientallen jaren Ontwikkeling: Uitklapbare en verwijderbare schrijfvlak Inklappen of stapelen: Stapelen


Relatie tot Ruimte Opdracht: Maak 3 zinvolle compilaties van deze studentenruimte en onderzoek de mate van efficientie met de oppervlakte en gevellengte Totaal oppervlakte te verdelen: 101m2 Onderverdeelt in: Oppervlakte slaap/kamer: 16 m2 Totaal 4x 16 = 56m2 Oppervlakte badkamer: 3.25 m2 Totaal 4x 3.25 = 13 m2 Oppervlakte woonkamer: 25m2 Oppervlakte entree: 4m2 Oppervlakte toilte ne washok: 1.5m2 Totaal 2x1.5 = 3m2 In de eerste opstelling linksboven hebben we links en rechts van de centale woonkamer een hal (terra) gemaakt, vanuit deze hal zijn alle kamers te berijken, maar hiermee kreeer je veel loze ruimte in de vorm van een hal. De terra in deze is ongeveer 16m2. Ook is de gevellengte in deze opstelling redelijk omdat alle ruimten zich aan de buitenzijde van het gebouw bevindnen. De opstelling links beneden is de meest uidagende en zal er van buiten wel vreemd uitzien. Het bestaat uit een centrale hal waaraan alle ruimten op uitkomen. Als alle ruimten op een hal uitkomen heb je ook een grote hal nodig de terra in deze is ongeveer 53m2. Omdat bijna alle lange zijden aan de buitenzijde liggen heeft deze opstelling ook de grootste geveloppervlakte. De rechte opstelling is de meest gunstige voor zowel de terra als de geveloppervlakte. Sommige elementen liggen geheel in de totale ruimte wat in gevellengte scheeld. Ook liggen de wc en washok tussenin. De terra is maar 4m2. Nadeel is wel dat de kamers geen gang hebben naar de woonkamer.


Analyse en ruimte Opdracht:

Hout Metaal

Lift

Trap

technisch

Receptie

Trap

Maak een relatieschema van de entree van de school. Geef aan waar de ruimtes voor dienen, organisser, en de grote van de ruimte.

Lokaal

Lokaal Lift

Trap

Fijn techniek

Lokaal Magazijn

Lokaal Kantine

Entree

Winkel Wc

Studio Keuken


Relatie schema’s Opdracht: Maak minimaal drie relatieschema´s en geef hierin weer wat de relatie is met de funtie of aspecten van datgene weergegeven.

Ik heb in vier verschillende schemas verschillende aspecten weergegeven. Ik heb een fictive invulling en plek gekozen, waar het gebouw het meest tot zijn recht komt. De locatie is in het bos op het eiland waar deze ook daadwerkelijk staat. Aan de hand van de windroos heb ik een positie gekozen die zowel qua uitzicht als zon de beste locatie betreft. De zon komt nu op in de slaapkomer en gaat onder in de woonkamer en keuken. De uitzichten in de woon, slaap en keuken betrekken ook direct de meest intersante uitzichten, waar ook weer de begroeing op aangepast is.


Bezoek Eye en Relatieschema Opdracht: Bezoek het Eye filmhuis in Amsterdam, maak schetsen van het gebouw, maak een relatie schema van de diverse ruimtes en functies.


Transformatie in tijd Opdracht: Analyseer een omgeving op verschillende momenten in tijd. Waar zitten de verschillen en leg het vast in een analytische tekening wat de veranderingen in tijd zijn geweest.

Het “voormalige” GWL gemeentelijk waterleiding bedrijf te Amsterdam. Op dit zuiverende terrein in de leiduin is in 1899 in gebruik genomen als het waterwin en zuiverings gebied voor Amsterdam. In 1994 is het bedrijf ontmanteld en verhuiste de GWL elders. Enige gebouwen bleven bespaard, deze zijn nu als vrij toegankelijk en aanvullend voor de woonwijk bestempeld. De verschillende ruimtelijke essentie’s zijn hiernaast in analytische schema’s weergeven. Rechts is hoe het vroeger was, links in nu. De opzet voordat het een woonwijk was is duidelijk recht toe recht aan. Hierna is de opzet veel ronder en landschappelijker geworden. De gebouwen zijn ook vrijer geplaatst dan voorheen toen het nog het gemeentelijk waterleidingbedrijf terrein was.


Transformatie in tijd en ruimte Opdracht: Analyseer een omgeving, wat zijn de hoofd ideeĂŤn, leg deze in een tekening vast wat de veranderingen in tijd zijn geweest. Breng het in kaart. Voeg zelf een aanpassing toe.

Stowe Gardens Buckingham, United Kingdom 160 Hectaren Ik heb uit de gegevens vier verschillende tijdsperiode uitgezet in de originele plattegrond. In de loop der tijd is rondom uitbreiding geweest. Eerst naar het zuiden en westen, hierna voornamelijk naar het oosten en weer later rondom. Op de originele tuin is er geen uitbreiding gedaan naar het Noorden. In mijn analyse tekening heb ik de zichtlijnen aangegeven in het ontwerp. Het is opvallend dat de meeste paviljoens en objecten met elkaar verbonden zijn met deze zichtlijnen. De paden zijn van belang hierin, al zijn deze in de loop der tijd van recht naar meer landschappelijk aangepast. Mijn aanpassing zou zijn een paviljoen in de westelijke hoek van de tuinen. Hier mist nog een object van grotere omvang en zou een aanvulling zijn op het geheel.


Transformatie in opdracht Opdracht: Neem de eerste ideeĂŤn van je huidige project, en geef deze weer in een schematische tekening. Laat weg wat weggelaten kan worden. Geef alleen de essentie weer. Geef en krijg van iemand anders de opdracht een tranformatie in je ontwerp aan te brengen.

Voor deze opdracht heb ik mijn project van een uitkijkplek voor het Java eiland in Amsterdam gebruikt. Hierbij was het de bedoeling een uitzicht locatie te ontwerpen voor op de kop van het eiland. Ik heb in mijn analyse tekeningen proberen weer te geven wat de essentie van de plek is. Hiernaast staan drie verschillende aanpassingen naar de essentie hiervan de bovenste heb ik meer en meer geminimaliseerd tot de onderste. De essentie is alleen en omgeven door water en grote gebouwen. Ik denk dat de schematische tekening dit wel impliceerd. De tranformatie die ik mee kreeg voor mijn project was dat het onder water zou komen te staan. Ik heb hier ook weer verschillende ontwerpen uit bedacht. Drie hiervan staan hier rechts weer in de zelfde schematische tekening weergegeven. Het eiland van mijn project heeft daadwerkelijk een eigen transformatie in de tijd doorlopen. Ik heb de drie grootste tijdperiode in foto’s weergegeven. Haven, Verlaten en kraken, en wonen.


Transformatie van een landschap Opdracht: Bezoek het cultuurpark Westergasfabriek ontdek welke ruimte er openbaar zijn. Maak verschillende Nolli kaarten van het park en zoek uit wat de technieken zijn. Wat werkt wel en wat niet? Maak een ruimtelijke analyse, van het park. Geef in een tekening weer wat de relatie van het park is met de omgeving zowel ruimtelijk als funtioneel. De Nolli werk zoals ik het zie heel goed voor stedelijke gebieden. Als het een park of landschap betreft werkt het minder makkelijk om dat het dan te gedetailleerd wordt. In heb een Nolli kaart aangepast met kleur en hierin kun je al heel snel nuanceren wat wat is. Zelfs met maar een beperkt aantal kleuren. Voor referenties heb ik naar Nolli kaaten gezocht. Hiernaast is en selectie ervan te zien. Op de hiervolgende pagina’s heb ik mijn eigen idee op een kaart weergegeven. Dit is weer het Westerpark gebied maar dan grof verdeeld hoe de omgeving is ingedeeld. Eerst in grijs kleuren. hierin is de structuur duidelijk zichtbaar. Hierna heb ik ze met een kleur een identiteit gegeven, en is er te raden welk gebied waarvoor is. De laaste pagina’s geven een analytische schematische tekening weer van de verandering op de grotere omgeving in ruimte en functie. Ter afsluiting nog referenties van transformaties.


Concept van de meester: Opdracht: Zoek het concept van Herman Herzberger voor het Centraal Beheer gebouw in Apeldoorn. Brainstormen over welke thema’s, aspecten of ideeën het gebouw bevat. Neem twee van deze thema’s en maak hier een ruimtelijke compositie bij.

Sociaal Interactie Accoustiek Huiselijk Gebruiksvriendelijk Stimulerend Ruimtelijk Verschillende ruimten Natuurlijk Zintuigelijk Sociaal geheel Vernieuwing Interessant Buitengevoel Knus Stad Eigen inbreng Licht Uitkijken Elkaar zien Labyrint Plafond hoogte Gebruiker voorop


Concept van de meester: Plafond hoogte De plafond hoogten zijn door het gebouw verschillend van hoogte. Gangen of paden zijn laag. Hierdoor is de drang hier te zijn het minst aanwezig. De werkruimten hebben een “normale� hoogte hier is het knus en huise lijk. Open plekken in het midden dagen uit tot uitkijken en samenkomen. Uitkijken De hoge middenruimten zijn de connecties met de kleinere werkruimten. Deze liggen centraal met hieromheen de werkplekken. Deze open ruimten zijn tot boven helemaal open, hier valt het licht naar binnen en geeft een buitengevoel en stimuleerd tot communicatie.


Concept van de meester: Opdracht: Zoek een filmpje van ca. 10 minuten over een zelf gekozen gebouw. Zoek in het filmpje thema’s en ideeën. Vertaal deze schema’s in een concept tekening. Gezamenlijk bekijken we verschillende filmpjes en de bijgevonden thema’s.

Sanaa Rolex Learning Center Vrij toegankelijk voor iedereen Licht Open Buiten Sociaal Interactief Ruimelijk Stimulerend Ontspannend Gebruiksvriendelijk Zichtlijnen Gevoel Geluidwerende golven Warm/koud Park Organisch Urban gebouw Geen muren Openbaar


UK pavilion Shanghai

Natuur in de stad UK promoten Indruk achterlaten Sculptuur Jonge mensen aanspreken Een idee, een structuur

Bunker 599

Binnen / buiten is weg Gevoel Visuele verbinding Relatie gebouw / water Binnenste onthullen Verleidien tot water

Stedelijk Museum Amsterdam

Witte muren Buitenzijde 2 gebouwen Binnenzijde 1 gebouw Gele roltrap verbinding Geen service entree Opvallen Nieuw Plein Zwevend


GAST COLLEGE Door: Bruno Doedens Artistiek leider van SLeM.org Het Concept

SLeM is een projecten organisatie die artistieke, kunstzinnige achitectonische projecten ontwikkeld en uitvoerd. Bruno Doedens is een van de medewerkers en begeleidt al tien jaar lang projecten van SLeM, wat staat voor Stichting Landschaptheater en Meer. Bruno leidt ons langs de projecten uitge voerd door de jaren heen. Wat waren de achterliggenden concepten en wat is dit eigenlijk. Projecten uitgevoerd en hier beschreven: Jaarringen Zomersprookjes Dansend woud Windnomaden O van Overijssel Wat is Concept voor SLeM: Gedachtenlijn, hoofdlijn, de vraag die je wilt beantwoorden. Blijf vragen stellen bij je project/ontwerp. Blijf jezelf verbeteren en stel nieuwe vragen. Zoek naar een abstractie waar iedereen zijn eigen verbeelding in kan leggen.


GAST COLLEGE Door: Bruno Doedens Artistiek leider van SLeM.org Het Concept

OPDRACHT: Verzin binnen een half uur een concept en maak hier een 3D uitwerking van. Handwerk Mijn uitwerking is van een landschap dat met de hand gemaakt is. In werkijkheid een handgemaakt landschap. Wat door middel van oude technieken, handwerken en ambachten is samengesteld.


Opdracht

Neem drie belangrijke ideeĂŤn uit je huidige project en probeer door middel van tekeningen zoveel mogelijk van je concept te vertellen. Zonder je concept te vertellen geef je hierna je tekening aan iemand anders die hier feedback op geeft, en deze probeert het concept te achterhalen.

Park en Werk

In mijn concept probeer ik een kantoren terrein zoveel mogelijk park te laten zijn / worden. De juiste samenstelling moet hierin gevonden worden.

Thema Concept

Dit uiteindelijke logo staat voor het concept idee. Het moet een samenwerking worden tussen park en werk. Een balans en een uitdaging om mensen in de kantoorpanden naar buiten te krijgen en ervan te laten genieten.


ROUTE In referenties / tegenstellingen In een stad, landschap of gebouwen zijn routes te ontdekken. Hoe zijn deze ontstaan of hoe zijn deze bedacht? We gaan op zoek naar de essentie van de routen en de composities vinden, annalyseren en met elkaar vergelijken. OPDRACHT: Annalyseer twee verschiellinde gebieden en zet deze tegenover elkaar. teken de essentie van de routen

ROUTE In referenties / tegenstellingen Sienna Italie De stad is onstaan uit verschillende wegen die op ĂŠĂŠn punt samenkomen. Elk van deze wegen komt van oudsher uit een bergkam samen tot wat nu het centale plein is. De route die nu vanuit drie punten samenkomen tot op het plein zijn dus niet gepland maar natuurlijk ontstaan. De ondergrond is dus nog steeds zichtbaar in de stad. In een schematische tekening heb ik met rood de oude hooftroute getekent. Duidelijk een doel met een middelpunt. Als je een alternatieve route zou wandelen met wendingen door de wijken en straatjes onstaat de groene route. Hierin zie je dat de omliggende bebouwing een wirwar is van staatjes poortjes en pleintjes. het lijkt erop dat niets hier gepland is. En er bebouwd is waar de laatste in gestopt.


ROUTE In referenties / tegenstellingen New York De stad is onstaan op ontwikkeling. Massa’s mensen kwamen hier naar toe om het te gaan maken. Men was er vantevoren op bedacht dat de stad groot ging worden. Het gedeelte Manhattan van New York is in alle opzichten vooraf gepland. Er is zelfs ruimte apart gehouden voor een centaal park genoemd het Central Park. Hieraan kun je gelijk opmaken met wat voor een groote het project bedacht was. Men is begonnen met het maken van rasters voor de bebouwing.Hierin werd een groot vierkant stuk vrij gehouden voor het park. Het park zelf is juist in tegenstelling tot het rechtlijnige van de stad, ontworpen in de toen zo populaire architectuur van een landschapstuin. Hierin is de ideale omgeving qua landschap het toonbeeld. Toch is dit landschap ook weer een vooraf geplande omgeving met paden water en velden. De routes die hiernaast getekend zijn, zijn rood voor door de stad en groen voor door het park.


ROUTE Thema’s waar een route aan kan voldoen of juist niet

Uitzichten Paden Beelden Beleving Open plekken Hierarchie Wending Proporties Hoogte Ongepland Plan Licht / Donker Gebruiker Binnen / Buiten Materiaal Morfisch Toeval Bestemming


ROUTE In referenties / tegenstellingen Kunsthal Rotterdam Architect Rem Koolhaas De kunsthal is een museum met verschillende zalen waar kunst ten toon wordt gesteld. Het heeft drie grote toonzalen, een auditorium en een restaurant. De grote zalen liggen elk op een eigen verdieping.Het is de entree die het gehele gebouw opdeelt in twee gedeelten een linker en een rechter helft. Kruislinks is er nog een deling te vinden in de vorm van een weg welke door het gebouw loopt. Dit is de weg onderaan de dijk. In de tekeningen is dit er nauwelijks uit te halen. Wat de grote midden as doet is een verbinding leggen met aan de ene zijde van het gebouw het park en aan de andere zijde de stad. Het museum ligt aan een dijk en hier is handig gebruik van gemaakt. De grote openbare entree is een lange ramp die de dijk oploopt. Deze ramp begint eigenlijk al buiten het gebouw en loopt door tot op wegniveau op de dijk. Omdat de verdiepingen normaal horizontaal zijn en de ramp aan beide zijde glas heeft, krijgt deze een verbinding met alle zalen zowel links als rechts. Als je de ingang nadert ben je dan ook direct in het midden van het gebouw. Van daaruit zijn alle routes opgezet om de toonzalen te benaderen. Het gebouw is moeilijk te lezen, en de meningen zijn er verdeelt of het tot zijn recht komt. Zelf vind ik het vooral een interessant gebouw en voldoet het volgens mij erg goed aan zijn functie. Ik kan de keuze voor de centrale opening goed begrijpen.


Kunsthal Rotterdam

De kunsthal heeft in hoogte verschil verschillende schuine vlakken deze lopen allemaal in een richting. maar dan wel tegen elkaar in. Zo loopt de hoofd helling tegen de dijk op terwijl het auditorium juist afloopt richting de dijk. Hier hebben we de schuine hellingen aangegeven met een rode lijn. De rechte lijnen zijn de verdiepingsvloeren. Dit zijn de toonzalen.


GAST COLLEGE Door: Roderick van der Meulen Medewerker bij BETHEM en GROUWEL Route

Bethem en Grouwel is een architecten bureau met meer dan 60 mensen in dienst. Ze hebben vestigingen in Nederland Amsterdam en Duitsland Aachen. Ze zijn begonnen met en fietsenstalling voor schiphol en zijn 30 jaar later met onderandere een hele nieuwe terminal bezig voor schiphol. Hun opdrachten zijn groot. In Nederland hebben ze bruggen musea openbare gebouwen, schiphol, vele treinstation en nog vele andere. Kortom altijd plekken waar veel mensen samenkomen. Er worden in ontwerp fasen altijd gekeken naar de route die mensen afleggen. Je kunt mensen sturen of bijvoorbeeld juist splitsen om alles in goede banen te laten lopen. hierbij kun je bepalen wat waar komt en openbare ruimte benutten voor allerlei benodigde inpassingen, zoals ingangen informatie plekken maar ook winkels. OPDRACHT: Bekijk en beloop de route van de bushalte naar de Jumbo. Wat zijn dingen die opvallen.


Excursie Voor deze opdracht heb ik mijn project ontwerp opdracht uit het laatste blok als referentie gebruikt. Ik ben met de intentie naar het Rijksmuseum geweest maar helaas was er een dergelijke wachtrij buiten dat naar binnen gaan niet de moeite kon zijn. Ik ga voor mijn eigen interesse een keer op een doordeweekse dag als ik vrij kan krijgen en het minder druk is. Om wel een andere route op te nemen in dit Logboek heb ik mijn project als referentie genomen. Deze behandelen we meerdere malen in de les en dit lijkt mij het juiste alternatief om de route hierbij toe te voegen. De gegeven plek is het Merwede kanaal in het centrum van Utrecht. De opdracht is iets met het Merwede kanaal te doen. De ontwerp opdracht is helemaal vrij maar de connectie met het Merwede kanaal moet aanwezig zijn. Tevens is het meegenomen thema in de opdracht: route. Ik heb dit project in deze PJO opdracht gebruikt omdat het een grote route is, en omdat de gevonden gegevens dan gelijk bruikbaar worden in het project. In het onderzoek naar de plek, heb ik deze historische onderzocht op gebruik en omdat het een kanaal is, het hoe en waarom deze is aangelegd. Hier heb ik statische gegevens voor gebruikt en tevens verschillende beelden. Hieruit zijn mijn eerste ideeĂŤn ontstaan voor het gebruik van het kanaal en het gebruik van de (oude) scheepvaart die er was. Het kanaal heb ik verschillende keren bezocht en tevens een keer van het zuiden naar het noorden (en terug) helemaal afgelegd. De ontwerp kansen heb ik gevonden in het water en de kade. Het thema route wordt ingevoerd in het project ontwerp. Mijn idee is het kanaal een recreatieve invulling te geven. Omdat niet het gehele kanaal gebruikt hoeft te worden heb ik verschillende locaties met de grootste potentie langs het kanaal geselecteerd. (Witte stukken in de kaart hiernaast) De aanliggende wijken heb ik onderzocht op bevolking, inhoud, wensen en kansen. Hieruit heb ik voor drie aangrenzende wijken een goed beeld kunnen creĂŤren over wat deze inhoud en hoe deze eruit ziet. Mijn invulling voor het Merwede kanaal wordt een recreatie invulling op oude afgedankte binnenvaart schepen. Deze karkassen krijgen een nieuw leven als openbare ruimte. Opgeknapt en aangepast krijgen ze allemaal een andere rol. De verschillende invullingen hebben een connectie met de wijk en met elkaar.

Oude Rijn

Rivierenwijk

Transwijk

Studenten, gezinnen, jongeren

Gezinnen, gemengd, kinderen, volksbuurt

Huurwoningen, cultureel gemengd, jeugd

Ontspannen en samenkomen bij het water

Wandelpark Vissteigers

Skate Park Zwemplek

Sfeervol

Stoer, Robuust

Perken

Sportief en degelijk

Speeltuin Zwemplek

Rustige plek

Rust moment

Hangen

Cafe / Restaurant Losse ontspannen sfeer Parkachtig, Steigers Gezamelijk Plein


Oude Rijn Studenten, gezinnen, jongeren Ontspannen en samenkomen bij het water Cafeetje Restaurantje Losse ontspannen sfeer parkachtig, Steigers Gezamelijk, Plein


Transwijk Huurwoningen, cultureel gemengd, jeugd Skate Park Zwemplek Stoer, Robuust Sportief en degelijk Rustige plek Hangen


Rivierenwijk Gezinnen, gemengd, kindren, volksbuurt Wandelpark Vissteigers Sfeervol Perken Speltuin Zwemplek Rustmoment


Opdracht Route als Storyboard

Route als Storyboard

Maak van je eigen project een leesbare route in een plattegrond. Geef in de route aan hoe de bezoeker loopt voor een goed beeld van je project. Probeer de essentie te vertalen.

Ik heb in mijn vertaling van onderstande plattegrond een beeld gekregen van een openbare plek in een bosrijke omgeving.

Geef je plattegrond door aan iemand anders die hier een storyboard van tekent. Dat doe je zelf ook met iemand zijn plattegrond.

Door het woordje ‘opbaring’ wist ik dat dit een project was met de begraafplaats. De route die ik getekent heb is er één met wendingen, uitzichten en het doet denken aan een wandeling. De plekken waar wat gebeurt heb ik proberen weer te geven met een duikelijke letterlijke vertaling. Een beeld hoe het er uit ziet aan de buitenkant is uit de plattegrond niet te vertalen.


Route als Storyboard In mijn concept probeer in essentie een kanaal te tekenen. Langs dit kanaal loopt een route waar je drie schepen langs vind die een invulling krijgen. De essentie is dat je door drie totaal verschillende wijken komt langs de route. De invulling van de schepen hebben een referentie met die wijken. Ik heb deze proberen weer te geven door drie type woonhuizen die een abstactie zijn van wat de wijk is.

De oud hollandse huizen zijn een verwijzing naar een wat oudere wijk waar vooral veel studenten in appartenmenten zitten. De tweede wijk is een wijk met veel sociale woningbouw en flats. Hier wonen cultureel diverse mensen. Dit heb ik weergeven met twee stapelwoonblokken. De laatste wijkis een echte volksbuurt met een megeling van ouderen en gezinnen. Dit is in een abstractie van een rijdje woonhuizen. Het maakt niet uit vanuit welke kant je de route benaderd. Het kan van twee kanten geleopen worden. In de essentie klopt het getekende storyboard. Ik mis een herlijding naar de drie zwarte schepen, die toch duidelijk langs de route liggen. De oversteek over het water is eigenlijk niet per pontmaar met een brug, ik begrijp de verwarring wel.


REFERENTIES

Grid


Beelden

Beleving

Plan

Uitzicht


Route


Project oefening

DennisKalker SD2X 2012-2013

PJO logboek  
PJO logboek  

PJO logboek BKV HKU jaar 2

Advertisement