Page 1

portfolie

Grafisk materiale

2011-2012

Dennis Bøgestad Laursen


Portfolie Dennis Bøgestad Laursen Grafisk materiale udarbejdet i 2011-2012. Der er i mange tilfÌlde tale om ulønnet arbejde. Materialet er derfor af eksperimenterende og legende karakter


Figur 1: Lo go Atti Form c ĂĽl: Ă˜v e lse Redsk aber: Illustr ator, P hotos hop


Figur 2: Illustr ation Good cup, bad cup Formål: Øvelse Redskaber: Illus trator


Owls ration Night Figur 3: Illust er udvikling k til site und Form책l: Grafi lustrator Redskaber: Il


7,5% - Hvad går pengene til? BetterNow er en servicevirksomhed, der tilbyder effektive indsamlingsløsninger til velgørende organisationer. somheder opretter Privatpersoner og virk BetterNow på er ling indsam selv vælger til organisationer de

kr

Bank Bank

1,35%

indsamling

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Vi overfører det indsamlede beløb til organisatione rne

krkr

kkrkrr

kr kr

lingling indsam indsam indsamling

Vi varetager flere af de opgaver, som ioner velgørenhedsorganisat se normalt har i forbindel med indsamlinger, heriblandt:

kr vedligeholdelse og ud vikling af it-platformen

kr

Markedsføring og pressearbejde Kundeservice og suppor t til donorer og indsamlere

kr

kr 7,5% kkrr kr etaler elser b er res yd et beløb, d er o v r o F e m n r o e s n , atio enge organis ,5% af de p now.org 7 r e l ti tt svarer amlet på be inds

kr

Vi varetager indsamlinger til mange organisationer på samme platform og kan derfor reducere omkostningerne i forhold til hvis organisationerne selv skulle drive deres indsamlingsløsninger. Vi gør det vi er bedst til - nemlig effektivt at drive en indsamlingsplatform. Så kan organisationerne koncentrere sig om det de at bedst til - at hjælpe hvor der er brug for det

til? Hvad går pengene Figur 4: Illustration on BetterNow Formål: Præsentati or Redskaber: Illustrat


Figur 5: Illustrati on Skæ Formål: rmkat Øvelse Redskab er: Illus trator

Pet or Pestilens


Figur 6: Figurer Savannah terspil Form책l: Grafik til compu Redskaber: Illustrator


Land Figur 7: Candy computerspil til Form책l: Grafik trator Redskaber: Illus


Figur 8a & 8 b: Brochure , forside og b Formål: Præ agside sentation af virksomhed lokalområde i Redskaber: Il lustrator, Ph otoshop


cadeskilt d Figur 9: Fa virksomhe til mindre t il k S l: 책 Form Photoshop Illustrator, Redskaber:


Figur 10: L ogo Sagan ia Form책l: Lo go til digita lt produkt Redskaber: Illustrator


Figur 11: Illustration Pirat FormĂĽl: Ă˜velse Redskaber: Illustrator


Figur 12: Kommunikationsmodeller Formål: Rapport til SKAT Redskaber: Illustrator

Word-of-mouth kommunikation

Personlige behov

Tidligere erfaring

Forventet service

Kunde

Gap 4 Oplevet service

Gap 1

Indkodning

Ekstern

Gap kommunikation 5 til kunder

Gap 3

Servicevirksomhed

Afsender

Servicelevering

Servicekvalitetsspecifikationer

Gap 2

Ledelsens opfattelse af kundens forventninger

Medier

Modtager

Budskab

Kanal

A

A

Budskab

Kanal

B

B

Viden

Afkodning/ Perception

Adfærd

Stø j

TPB

Budskab

Kanal

C

C

Holdning

Måling/ effektmåling


Figur 13: U dkast til lo go Form책l: Vis uel brandin g COMACA Redskaber: DEMY Illustrator, Photoshop


gforside Figur 14: Element til bo Form책l: COMACADEMY otoshop Redskaber: Illustrator, Ph


Figur 15: Teorimod el Form책l: COMACAD EMY Redskaber: Illustra tor

ComMediation Academy of Applied Communications

Science of behavoir Best practice (psychology)

Science of networks Excellent science (technology)

pedagogy brain brain pedagogy technology brain network e-learning merger of technologies

e-learning communication marketing dialogue journalism sus communication ethics dialogue sustainability ethics & values

Management of value, behavior & perceptions

merger of competences


Figur 16: Logo Rolling Form책l: Logo til nystartet virksomhed Redskaber: Illustrator, Photoshop


stration Figur 17: Illu jektforslag ntation af pro se rĂŚ P l: ĂĽ Form otoshop lustrator, Ph Redskaber: Il


Figur 18: Illustration FormĂĽl: Ă˜velse Redskaber: Photoshop


Portfolie 2011-2012  

Grafisk materiale fra 2011 til 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you