Page 1

Schoolkalender

Schooljaar 2012 / 2013 Deze kalender geeft informatie over schoolzwemmen, schoolmelk, verzekeringen, schoolarts e.d. data van verjaardagen, vakanties, vrije dagen en bijzondere gebeurtenissen staan erop vermeld. Wilt u deze kalender bewaren, want veel informatie wordt niet meer herhaald. Directie De Marinx Directeur: Adjunct-Directeur:

Dennis Burger Susan Visser

0226- 42 18 90 of 06-10 489 745 0226- 42 18 90 of 0229- 853932

Rk-basisschool “De Marinx” Hoofdvestiging: Rijdersstraat 59 1735 GB ’t Veld Per 4 maart: Zwarteweg 13B 1735KD ‘t Veld Tel: 0226- 42 18 90 Email: directie.demarinx@sarkon.nl website: www.demarinx.nl


HET LERARENTEAM 2012-2013 Groep 1/2 a Annemiek Vonk Sandra Bakker Groep 1/2 b Anja Timmermans Adrie Kea-Vogel Groep 3 Tini Groenland-Dekker Astrid Moras Groep 4 Linda Koedooder-Dekker Rieneke Visser-Fernhout Ondersteuning: Ria van Wonderen en Kirsti van der Gulik Groep 5 Chris Groot Kirsti van de Gulik Groep 6 Maarten Udo Groep 7 Pauline Langeveld-Spigt (tot de kerst Catharina Elenbaas-Blom) Susan Visser Groep 8 Theo Veeken Dennis Burger en Rieneke VisserFernhout Directeur Dennis Burger (ma, di, do, vr)) Adj. Directeur Susan Visser (woe, do en vrijdag) - Juf Monique Otjes is de interne begeleider. Zij coördineert de extra zorg voor kinderen die dat nodig hebben en begeleidt hierin de leerkrachten. Zij wordt hierbij ondersteund door haar zorgteam. Dit team bestaat uit de directie en de intern begeleider. De intern begeleider en Loesje Verkooyen nemen de directe leerlingbegeleiding voor hun rekening. (remedial teaching en rugzak begeleiding). -John Bakker is vrijwilliger op onze school.

SCHOOLTIJDEN Schooltijden maandag, dinsdag en donderdag Ochtend Groepen 1 t/m 8 08.30 u – 12.00 uur Middag Groepen 1 t/m 4 13.15 u – 15.15 uur (op maandag starten deze groepen ook om 13.00 uur) Groepen 5, 6, 7 en 8 13.00 u – 15.15 uur Schooltijden woensdag Groepen 1 t/m 8 Schooltijden vrijdag Ochtend Groepen 1 t/m 8 Middag Groepen 1 t/m 4 Groepen 5 t/m 8

08.30 u – 12.15 uur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 jarig bestaan rkbs De Marinx Meester Maarten Udo

Charissa Zomerdijk

Ids Kieft & Lynn Bakker & Jard Broersen Soma Talabani

Stijn Veldman Juf Loesje Verkooyen Meike Duivenvoorde Rosemarijn Pranger Daan van Diepen

22 23

Jannes Paauw

24 25 26 27

Sem Slijkerman

28 29 30 31

Juf Anja Timmermans Camay Berkhout Juf Linda Koedooder-Dekker Mieke Bes & Gina Slootjes Nik Groen

08.30 u – 12.00 uur VRIJ 13.00 u – 15.15 uur

Legenda: Grijs gearceerd is vrij of gedeeltelijk vrij Vet gedrukt en cursief zijn de diverse activiteiten of bijzondere dagen


DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Teamgeleding: Oudergeleding:

E-mailadres:

Sandra Bakker Monique Otjes Anke de Jong Monique Burger Ingeborg Bes Rebecca op den Kelder mr@demarinx.nl

SCHOOLBESTUUR Stichting Sarkon

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Voorzitter van College van bestuur: Gert Jan Veeter Website: www.sarkon.nl Telefoonnummer: 0223-67 21 50

10

ARBO veiligheid in de school

11

Susan Visser coördineert de ARBO-zorg bij ons op school. Zij controleert de school om te zorgen voor een goede, veilige omgeving. Mocht u onveilige situaties tegenkomen, hoort zij dat graag van u.

De kinderen van groep 3 t/m 6 zwemmen in zwembad de Wirg. De kinderen van groep 1 t/m 8 gymmen in de gymzaal van het dorpshuis. Na het gymmen in het dorpshuis moeten de kinderen douchen, dus handdoek mee! U ontvangt van ons een overzicht met de gym- en zwemtijden. Het vervoer naar het zwembad geschiedt per bus.

1e Schooldag schooljaar 2012-2013 Julia Bleeker en Noa Slijkerman Leon Slippens, Marleen en Tamara Bergen & Juf Rieneke Fernhout-Visser Luizencontrole, zorgt u voor schone haren?!

Jente Doodeman Jet Doodeman Zijdewinder Kermis, continurooster tot 14.00 Kledinginzameling door Reshare op school Roebie Groen Zijdewinder Kermis, continurooster tot 14.00

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Joey Hofman & Juf Astrid Moras & Joeri Mulder

Jurre Groen Wim Soering

Start Kinderpostzegelactie Jill Betjes Noa Blom

28 29 30

Rk-basisschool “De Marinx” Hoofdvestiging: Rijdersstraat 59 1735 GB ’t Veld Per 4 maart: Zwarteweg 13B 1735KD ‘t Veld Tel: 0226- 42 18 90 Email: directie.demarinx@sarkon.nl website: www.demarinx.nl


HET WERK VAN UW KIND De kinderen bij ons op school krijgen regelmatig afgemaakte werkopdrachten mee naar huis. Dit wordt meestal gebundeld in een pakketje. Zo’n pakket is een bundeling van werkjes en opdrachten die de kinderen in de voorgaande weken hebben gemaakt. Door deze boekjes met uw kind door te nemen, kunt u de schoolontwikkeling van uw kind volgen. Bovendien werkt het voor uw kind erg stimulerend als u echte interesse toont voor het werk van uw kind.

LEERLING GEBONDEN FINANCIERING “Het rugzakje” Onze school staat positief tegenover de opvang van leerlingen met een (verstandelijke) handicap. Wel kijken wij kritisch naar situaties waarbij kinderen met een handicap een groep zullen gaan bezoeken. We zullen ons de vraag moeten stellen in hoeverre het kind door de groep en de leerkracht opgevangen kan worden, niet alleen in het jaar direct volgend op de aanmelding, maar ook de jaren erna. Meer informatie over leerling gebonden financiering kunt u vinden in de schoolgids. JEUGD ADVIES TEAM (JAT) Al enkele jaren maakt onze school gebruik van het J.A.T. Een schoolmaatschappelijk werker kan op verzoek van ouders en school hulp bieden gericht op opvoedingsvraagstukken, hulp en begeleiding zoeken binnen de jeugdzorg etc. De interne begeleider op school kunt u hierover informeren.

1 2 3 4

Fleur Keesom Famke Markink & Milan Beijdorff

5 6

Giel Blom Iris Duys

7 8 9 10

Channé Bruin Senne Tesselaar

11

Studiedag Team, de kinderen zijn vrij!

12

Arianne Paauw & Lynn Burger & Stan Post Studiedag Team, de kinderen zijn vrij!

Informatie-avond in de groepen

13 14 15

Beau Zomerdijk & Juf Annemiek Vonk

16

Linda de Groot & Thijs Wijnker

17

Rick Broersen & Sem Braas

18

Koen Mulder

19

Daan & Roos Blom Herfstschoolkrant verschijnt Herfstvakantie t/m 28 oktober Jake Rosdorff & Mandy Burger Jotte Doodeman

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Scott Haarms Eline Bood & Gianni Schouten

Thomas Keizer & Britt Ursem Tessa Mulder Gina Slootjes November Doodeman Thijs Bakker Luizencontrole, zorgt u voor schone haren?!

Legenda: Grijs gearceerd is vrij of gedeeltelijk vrij Vet gedrukt en cursief zijn de diverse activiteiten of bijzondere dagen


JEUGDGEZONDHEIDSZORG De GGD-schoolverpleegkundige onderzoekt jaarlijks een aantal jaargroepen. Verder worden kinderen op verzoek van ouders, school of doktersassistente door de jeugdarts onderzocht. Voor vragen kunt u terecht bij GGD-Hollands Noorden in Schagen: Telefoonnummer: (088) 01 00 555. VOORLOPIGE VAKANTIEDATA 2013 - 2014

Herfst Kerst Voorjaar Mei Zomer

19-10-2012 t/m 27-10-2012 22-12-2012 t/m 06-01-2013 22-02-2013 t/m 02-03-2013 26-04-2013 t/m 05-05-2013 28-06-2013 t/m 10-08-2013

NB: Deze data zijn gebaseerd op advies van het ministerie van OCW. De datum van de zomervakantie is verplicht, de overige data zijn nog niet officieel vastgesteld. Aan deze data kunnen geen rechten worden ontleend. Ieder schooljaar worden de definitieve schoolvakanties rond maart bekend.

OUDERHULP Aan het begin van het schooljaar kunt u zich aanmelden om te helpen bij diverse activiteiten bij ons op school. Als een activiteit op de planning staat waar u zich voor heeft aangemeld kunnen wij makkelijk met u contact opnemen om afspraken te maken. Houdt u voor het opgeven de nieuwsbrief in de gaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lynn Ursem & Naomi Praat Cas Jaspers Tessa van der Geest Senne Liefting Daniëlle van Oostveen Loïs Groen Ruby Lenting & Nienke Slippens Drempelonderzoek groep 8 NIO Groep 8 Esmée Maton

Daan Kruijer & Luca Tesselaar

16

Sil de Jong

17

Dylan Smidts & Jip Groot

18

Floor Kolkman

19

1e Rapport wordt vandaag meegegeven Danique Ursem

20

10-minutengesprekken

21

Aaron Metzelaar

22 23 24 25 26 27 28 29

10-minutengesprekken Marga Wit jarig Iris Hoekenga

30

Barry Bergen & Luuk van der Kroon

Teus Post Koen Slijkerman & Meester Theo Broersen & Mick Leegwater

Rk-basisschool “De Marinx” Hoofdvestiging: Rijdersstraat 59 1735 GB ’t Veld Per 4 maart: Zwarteweg 13B 1735KD ‘t Veld Tel: 0226- 42 18 90 Email: directie.demarinx@sarkon.nl website: www.demarinx.nl


Ziek melden Als uw kind onverwachts door bijvoorbeeld ziekte niet op school aanwezig kan zijn, vragen we u de school hiervan voor 8.15 uur in kennis te stellen. De afwezigheid van leerlingen wordt dagelijks geregistreerd door de leerkracht. Bij afwezigheid zonder opgave van redenen zullen wij direct contact opnemen met de ouders.

SINTERKLAAS Deze heilige komt ieder jaar rond 5 december onze school met een bezoek vereren. Hij brengt voor de kinderen van groep 1 t/m 5 cadeautjes mee. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 kopen voor elkaar een cadeautje en maken daar een leuke surprise bij. Zij krijgen daarvoor â‚Ź 3,50 van de school. Het is wel belangrijk dat u als ouders uw kind daarbij begeleidt en helpt.

1 2 3 4 5 6

Beau Kunst Jim Slootjes

Chantal de Groot Sinterklaas jarig / Sinterklaas komt op school Kiran Smit De school begint om 9.30 uur!

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Brianna Mens Romain de Jong & Sam de Wever

17 KERSTVIERINGEN Ieder jaar is er een kerstviering in alle groepen. We zingen, spelen, luisteren naar verhalen en eten en drinken samen iets lekkers. Zo gauw bekend is hoe de kerstviering plaats gaat vinden, zult u daarover bericht ontvangen.

18 19 20

Job Kruijer

22

Stan Jaspers Kerstschoolkrant verschijnt 12.00 uur begin kerstvakantie t/m 6 januari

23

Inez Rootjes

21

24 25 26 27 28 29 30

Yinke van ’t Hof

31

Loek van der Fluit

Ties Jong & Tim Ruseler

Legenda: Grijs gearceerd is vrij of gedeeltelijk vrij Vet gedrukt en cursief zijn de diverse activiteiten of bijzondere dagen


1 2 3

Wij niet altijd bij kunnen houden welke gele, groen enz. laarzen bij welk kind horen! Dus a.u.b. ……..naam in de laarzen.

Wanten en handschoenen aan een elastiek minder snel kunnen wegraken!

Een jas met een lus langer aan de kapstok blijft hangen!

4 5

Dex van der Kroon

6

Joëlle Wijnker & Liza Bleeker & Quinty Berkhout Les de Jong Tim de Valk Juf Monique Otjes Luizencontrole Nienke Markink

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ALS UW KIND 4 JAAR IS GEWORDEN De schooldag na de vierde verjaardag mag uw kind naar school. (met uitzondering van de maand augustus) Voor die tijd kan uw kind komen kennismaken. U ontvangt van ons een kaartje om te komen. U moet dan zelf contact opnemen met de leerkracht. Wij gaan er van uit dat een kleuter moet wennen aan het schoolritme en veel energie nodig heeft om deel te nemen aan het onderwijs. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mees Tesselaar

Janna van der Eng Sam van Gaever

Amber van Oostveen

Finn Slippens

Krissy de Graaf Chloë Kalf Maureen de Wever

Rk-basisschool “De Marinx” Hoofdvestiging: Rijdersstraat 59 1735 GB ’t Veld Per 4 maart: Zwarteweg 13B 1735KD ‘t Veld Tel: 0226- 42 18 90 Email: directie.demarinx@sarkon.nl website: www.demarinx.nl


DE OUDERRAAD Mevr. Angelique Broersen (voorzitter) 0226-423200 Mevr. Miriam Jaspers (secretaris) 0226-423324 Mevr. Astrid Sijm (penningmeester) 0226-420905 Mevr. Wendy Wijnker Mevr. Linda Mettes Mevr. Carina Borst Wilt u zelf ook in de ouderraad? Neem dan contact op met het secretariaat van de ouderraad. Indien u eerst wat meer informatie wilt hebben over wat de ouderraad doet, vraag het dan aan ĂŠĂŠn van de leden van de ouderraad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jim Veldman & Tom van der Stoop Cito eindtoets groep 8 Cito eindtoets groep 8 Fleur Groen& Sarah Holzmann Cito eindtoets groep 8 Juf Tini Groenland Meester Dennis Burger & Marleen Doodeman

10 11

Lucas Bes & Luuk Veldman & Max Mettes & Sanne Smit

12

Stef Blom Carnvalsfeest op school

13 14 15 16 17 18 19 20 CARNAVAL Met carnaval mag iedereen gezellig verkleed op school komen. Kijkt u in de nieuwsbrief voor de laatste informatie.

Tessa van Dijk

Tina Fledderman Voorjaarsvakantie t/m 3 maart

Kick Landman & Kim Burger

21

Amber Jaspers

22 23 24

Luuk Slijkerman

25

Riva Koopman & Suus van der Fluit & Juf Pauline Langeveld

26 27

Mika Liefting

28 29

Legenda: Grijs gearceerd is vrij of gedeeltelijk vrij Vet gedrukt en cursief zijn de diverse activiteiten of bijzondere dagen


GEVONDEN VOORWERPEN !!! Regelmatig blijven er kledingstukken, sloffen etc. op school liggen die van “niemand” zijn! Gevonden voorwerpen liggen in de centrale hal van de beide locaties en tijdens de ouderavonden worden deze uitgestald. Kijkt u af en toe even of er iets van uw kind(eren) bij is?

Website Op onze website www.demarinx.nl vindt u het laatste nieuws, de nieuwste foto’s vanuit de groepen en diverse andere informatie over onze school. Digitale nieuwsbrief Via ons e-mailadres directie.demarinx@sarkon.nl kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van onze school. Ongeveer 1 maal in de drie weken ontvangt u een nieuwsbrief met het laatste nieuws. U kunt via het e-mailadres ook vragen of opmerkingen kwijt bij de directie. Informatieavond Minstens één keer per jaar houden wij als school een informatieavond met een thema. Tijdens deze avond zetten we een thema centraal in het kader van de zaken waar u als opvoeder mee te maken heeft. De datum hiervoor volgt nog.

1 2 3

Joya Wijnker Manon Mettes

4 5

Dax Praat

6

Joyce van der Kroon Luizencontrole Jari Zomerdijk

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Joery Doodeman Nienke van der Kroon Tess Kaal & Sanne Blom Daan Rentenaar

18

Kledinginzameling door Reshare op school 2e Rapport wordt vandaag meegegeven

19

Mats Broersen 10-minutengesprekken

20

Juf Susan Visser & Pieter van der Fluit

21

Anouk Rosdorff 10-minutengesprekken

22 23 24 25

Rens Dekker Joey Koelman

26 27 28 29 30 31

Rona Blom Shakil Voss Kyan van der Kroon Bo Tesselaar & Iris Duivenvoorden Paasviering en schoolkrant mee Juf Ria van Wonderen & Kiara Berkhout Goede Vrijdag 1e Paasdag

Rk-basisschool “De Marinx” Hoofdvestiging: Rijdersstraat 59 1735 GB ’t Veld Per 4 maart: Zwarteweg 13B 1735KD ‘t Veld Tel: 0226- 42 18 90 Email: directie.demarinx@sarkon.nl website: www.demarinx.nl


EERSTE COMMUNIE De gedoopte kinderen van groep 4 kunnen hun eerste communie doen. Er is in de parochie een werkgroep die de voorbereiding op de “Eerste Communie” leidt en coördineert. De voorbereiding gebeurt zowel thuis als op school. In de klas doen in principe alle kinderen mee met de voorbereiding. Alle kinderen worden ook uitgenodigd bij de viering. Wij vragen álle ouders zoveel mogelijk interesse te tonen en mee te werken door de ouderavonden te bezoeken. ****************

Om te voorkomen dat er plotseling weer een luizenexplosie optreedt, is het verstandig dat ouders zichzelf en hun kinderen ( b.v. 1x per week) controleren. Als u luizen of neten (eitjes aan de haren die lijken op roos) vindt, laat uw kind dan thuis en behandel het haar eerst met haarwater, dat u bij de drogist kunt krijgen. Ook is het verstandig om het even door te geven aan de ouders van vriend(inn)en en natuurlijk aan de leerkracht op school. Op school zijn luizencapes om dan verdere verspreiding te voorkomen. Na iedere vakantie worden de kinderen op school gecontroleerd door ouders. Wilt u op die dagen geen ‘moeilijke creaties’ en gel/haarlak in het haar doen. De data staan op de kalender.

1

Juf Sandra Bakker & Lucas van Dorsselaer 2e Paasdag

2 3 4

Simon Bes

5

Juf Adrie Kea-Vogel

6

Kiki Bruijn & Kim Wit

7 8

Meester Chris Groot & Sem Blom

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Joël Pranger Verkeersexamen groep 8 Seb van der Stoop Nova Kalf Duko Bruijn Goede Doelenactie

Mick Bood Jet Kaal & Joshua Blom Schoolfotograaf Timothy de Vos Schoolfotograaf Meester Theo Veeken Roselyn Mulder Dani Blom & Vince van der Gulik Meivakantie t/m 12 mei Isabel Blom Jolet Doodeman Boaz Blom Koninginnedag

Legenda: Grijs gearceerd is vrij of gedeeltelijk vrij Vet gedrukt en cursief zijn de diverse activiteiten of bijzondere dagen


SCHOOLMELK Over alles wat te maken heeft met schoolmelk kunt u informatie op school halen en via de site www.campinaopschool.nl uw kind aanmelden. De kosten bedragen ± € 0,36 per pakje. U kunt kiezen uit halfvolle melk, yoghurtdrank, optimel en chocomel. De drinkdaglijst kunt u ook vinden op bovenstaande site, zodat u precies bij kunt houden of er schoolmelk is. Als u uw kind zelf drinken meegeeft, wilt u dit dan doen in een goed sluitende beker. Inloggen op de site als u al een schoolmelkabonnement heeft? Gebruikersnaam = debiteurennummer dat staat vermeld op uw bankafschrift. De inlogcode is uw postcode met een spatie tussen de cijfers en de letters

OMGANGSPROTOCOL Wij hanteren op school een omgangsprotocol. Dit heeft als doel de gedragsregels en de afspraken voor iedereen zichtbaar te maken, zodat de kinderen en volwassenen elkaar kunnen aanspreken, als er zich ongewenste situaties voordoen. Zo bieden wij en werken wij aan een veilige schoolomgeving! Als de kinderen herhaaldelijk de regels overtreden of als er dingen gebeuren met kinderen die duidelijk buiten ons omgangsprotocol vallen, nemen wij contact op met de ouders. Als in één schooljaar 3 keer contact geweest is met de ouders, worden de ouders en de leerling uitgenodigd voor een gesprek op school. In dit gesprek willen we samen een oplossing zoeken voor de problemen. Uiteindelijk worden er afspraken gemaakt en maakt de leerling een actieplan van de afspraken. Dit plan wordt ondertekend door de school, ouders en leerling. Na een maand wordt dit plan geëvalueerd met de betrokkenen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Maaike de Groot

Sjill Berry Klos Hemelvaartsdag

Geert Keesom & Sam Ligthart

14

Alan Koopman & Quincy Koelman

15

Tim Bakker & Julia Ligthart Luizencontrole

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

De straffen of sancties: Als een leerling de regels meerdere keren overtreedt, wordt dit genoteerd. De leerling schrijft op wat er gebeurd is en waarom hij het heeft gedaan. De leerkracht bespreekt het geheel nog eens met het kind en probeert het kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Liane Rootjes

Jessy Blom, 2e Pinksterdag Pinksterdinsdag, vrij Jil Tesselaar Sem de Greef & Timothy de Vos Juf Catharina Elenbaas-Blom Troy Buitenhuis Liz van der Gulik Juf Kirsti van der Gulik & Lucy Steenman Jasmin Edam Fay van der Gulik & Ian Mens

Rk-basisschool “De Marinx” Hoofdvestiging: Rijdersstraat 59 1735 GB ’t Veld Per 4 maart: Zwarteweg 13B 1735KD ‘t Veld Tel: 0226- 42 18 90 Email: directie.demarinx@sarkon.nl website: www.demarinx.nl


KANJERTAINING Vorig schooljaar zijn wij in alle groepen gestart met de Kanjertraining. De kinderen leren zo wat prettig gedrag is voor de anderen. Ze leren ook hoe je op een goede manier kunt reageren op gedrag dat je niet prettig, vervelend of zelfs bedreigend vindt. Dat maakt kinderen weerbaar. De Kanjertraining gaat uit van het positieve. Goed gedrag wordt steeds benoemd en krijgt veel waardering. Het wordt op die manier aantrekkelijk om je zo te gedragen. Omdat we door de hele school aandacht hebben voor de Kanjerregels is er veel aandacht voor omgaan met elkaar op een goede manier.

1

Pleun Droog & Juul van der Werff

2 3 4 5 6 7 8 9

Twan Baas

10 11

Schoolreis groep 1 t/m 7 Mara Fledderman & Xander Wietsma

12

Jelte Kieft Gaasterland groep 8

Rowan Keizer Dylan Bruin

Overal in de school hangen deze regels.

13 14

Ferry Wit Gaasterland groep 8 Gaasterland groep 8

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Renske Doodeman & Demi Slijkerman

28 29 30

Eva Berndsen

Lynn Klesser Fenna Smit Jesse Pranger & Kyara Edam Schoonmaakavond, Komt u ook helpen?

Afscheidsmusical groep 8

ZoĂŤ van der Stoop

Legenda: Grijs gearceerd is vrij of gedeeltelijk vrij Vet gedrukt en cursief zijn de diverse activiteiten of bijzondere dagen


RICHTLIJNEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Er wordt nogal eens door de ouders om vrije dagen gevraagd buiten de schoolvakanties om. Bijvoorbeeld wanneer men eerder op vakantie wil of omdat het beter uitkomt later terug te komen. Ook zijn er steeds meer gezinnen die "zomaar" een lang weekend of een midweek weggaan. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. De werksfeer in de klas wordt niet bevorderd als er steeds enkele kinderen op uit zijn. Ook mist uw kind belangrijke leerstof die wij bij terugkomst onmogelijk allemaal kunnen bijspijkeren. Via een formulier kunt u verlof aanvragen. Dit formulier kunt u vragen op school of downloaden via onze website. Wij moeten ons houden aan onderstaande wettelijke voorschriften. Vakantieverlof aanvragen Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal twee maanden tevoren aan de directie van de school te worden voorgelegd. Verlof kan worden verleend indien: - door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. (dus nìet voor een 2e vakantie!) -een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof tijdens de officiële schoolvakanties mogelijk is. Vakantieverlof mag als bovenstaande voorwaarden gelden:

- éénmaal per schooljaar worden verleend. - mag niet langer duren dan 10 schooldagen - mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. - het verlof kan niet ieder jaar om bovenstaande redenen verleend worden. Ouders en school zijn wettelijk verplicht zich aan deze richtlijnen te houden. Bij overtreding is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sportdag Bart van der Eng Ouderbedankmiddag 3e Rapport wordt vandaag meegegeven Lex Duys Laatste schooldag van dit schooljaar! 12.00 uur vrij

Lars Slijkerman & Trish van der Kroon Tatum Slijkerman

17 18 19

Kayleigh Kalf & Mieke Ligthart

20

Mytrhe Beijdorff

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ilse Lenting & Rob ursem & Selma Rootjes & Jacqueline Ursem Kick van der Stoop & Jayvi Zomerdijk Rosa Blom

Riemer Hoekenga & Lola Groen

Een verzoek om extra verlof kan ook voorgelegd worden aan de directeur voor: - verhuizing, - huwelijk van bloed- / aanverwanten, -ernstige ziekte van ouders / bloed- of aanverwanten. -overlijden van bloed- of aanverwanten, -ambtsjubileum en huwelijksjubileum van ouders of grootouders. Rk-basisschool “De Marinx” Hoofdvestiging: Rijdersstraat 59 1735 GB ’t Veld Per 4 maart: Zwarteweg 13B 1735KD ‘t Veld Tel: 0226- 42 18 90 Email: directie.demarinx@sarkon.nl website: www.demarinx.nl

Schoolkalender 2012-2013  

schoolkalender 2012-2013

Advertisement