Page 1

Sint-Jozefsinstituut Zilverstaat 26 8000 Brugge

Ge誰ntegreerde proef

Dennis Marchand Klas 6 Handel 1 Mentor: Hans Decock Schooljaar 20122013


2


1 Woord vooraf In het zesde jaar Handel van het Sint-Jozefsinstituut Brugge hebben we een geïntegreerde proef. Deze proef wordt afgekort GIP genoemd. Deze proef loopt heel het zesde jaar door en omvat 5 verschillende vakken (Frans, Nederlands, Informatica, Engels en Bedrijfseconomie). Tijdens het hele jaar maken we taken die verband hebben met onze minionderneming ‘ CocoCafé’. Dit is bedoeld als voorbereiding naar het ‘eventuele’ latere bedrijfsleven. Bij de GIP-opdrachten leerden we hoe we zakelijke brieven moeten opstellen in het Nederlands en Frans. Maar niet alleen zakelijke brieven, ook het maken van reclamecampagnes, verslagen van vergaderingen schrijven, uitnodigingen aandeelhoudersvergaderingen maken, bedrijfsverslagen maken, … Ook hebben we een uitwisselingsproject meegemaakt. Op 18 januari vertrokken we een week naar Zweden, waar we verschillende bedrijfsbezoeken deden. De reis was een unieke ervaring voor ons en was zeer leerrijk. Met onze minionderneming Coco-Café verkopen we koffie en bijhorende producten zoals koekjes en thee. Het idee van de minionderneming hebben we vorig jaar besproken en voorbereid maar dit jaar zijn we pas echt van start gegaan. Bij de miniondernemenig leer je hoe het bedrijfsleven er aan toe gaat de praktische en financiële zaken. Wat natuurlijk voor ons een goede voorbereiding is naar later toe. Als laatste zou ik graag een paar mensen willen bedanken die dit allemaal voor ons hebben mogelijk gemaakt. Eerst en vooral onze mentor en leercoach van onze miniondernemenig meneer Decock. Ook dank ik hem voor het aanleren van het vak bedrijfseconomie. Voor de taalvakken zou ik meneer Punie (Duits en Frans) en mevrouw Declerck (Nederlands). Natuurlijk niet te vergeten meneer De Smet voor informatica. Ook zou ik graag VLAJO willen bedanken, zij zorgden er namelijk ook dat wij onze minionderneming konden opstarten. Zij hielpen ons met het begeleiden en opvolgen van de minionderneming gedurende het hele jaar. En ‘last but not least’ de directie.

3


4


2 Inleiding In deze GIP-bundel vind je alle opdrachten die we tijdens het schooljaar 2012-2013 gemaakt hebben. Het gaat van een organogram tot reclamecampagnes. In het begin van het jaar moesten we een naam, logo, slogan, … vinden voor onze minionderneming. Onze slogan luidt als volgt: ‘Just cocolicious.’ Deze vind je ook terug in verdere bijlage (1) Eén van onze allereerste opdrachten was een verslag maken van een vergadering. Ook moesten we voor het eerst een uitnodiging schrijven en versturen naar onze aandeelhouders. Bij deze uitnodiging zat er een barcode, die tijdens de vergadering moest ingescand worden voor de aanwezigheden. Halverwege het jaar leerden we ook een sollicitatiebrief en CV opstellen. Dit gebeurde naar aanleiding van een functiewissel binnenin de minionderneming. Daarna werden we ook op onze mondelinge vaardigheden ondervraagd. Bij deze ondervraging moesten we kunnen antwoorden op vragen die in 3 verschillende talen (Nederlands, Engels en Frans) werden gesteld. Mijn functie in de minionderneming tijdens het eerste semester was administratief directeur. Hier leerde ik vooral dat stipt en punctueel werken een noodzaak is. Tijdens het tweede semester had ik als functie boekhouder. Hieruit heb ik veel geleerd en ik heb ik gezien dat ik in deze studierichting zou willen verderzetten.

5


6


3 Inhoudsopgave 1

WOORD VOORAF ...................................................................................................................................... 3

2

INLEIDING .................................................................................................................................................. 5

3

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 7

4

OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN .......................................................................................................... 8

5

BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................................... 9 5.1 5.2

6

BRONVERMELDING BOEKEN ................................................................................................................... 9 BRONVERMELDING INTERNET .............................................................................................................. 10

ORGANOGRAM ....................................................................................................................................... 11 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21

UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING ................................................................................. 13 AFDRUKKEN AANDELEN ....................................................................................................................... 14 ONLINE REGISTRATIE AANDEELHOUDERSVERGADERING...................................................................... 15 WEBSITE MINIONDERNEMING ............................................................................................................... 16 MARKTONDERZOEK: ENQUÊTE EN ANALYSE ........................................................................................ 18 PRÉSENTER L'ASSORTIMENT DE VOTRE MINI-ENTREPRISE .................................................................... 26 TRAVEL GUIDE ‘THE BEST OF BELGIUM AND BRUGES’ ........................................................................ 32 MARKETING MIX .................................................................................................................................. 50 UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE ............................................................................................................ 53 EMAILCONTACTS WITH SWEDISH STUDENTS ........................................................................................ 54 SOLICITATIEBRIEF EN CV ..................................................................................................................... 55 SOLICITAITIEGESPREK .......................................................................................................................... 58 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VERKOOPFACTUREN ..................................................................... 59 JOURNAL INTIME .................................................................................................................................. 65 ONDERNEMER VOOR DE KLAS .............................................................................................................. 66 ANALYSE VAN DE JAARREKENING ........................................................................................................ 68 FILE: ‘STARTING UP A BUSINESS IN THE UK’ ........................................................................................ 76 LA PLAINTE/ LE COMMERCE PAR TELEPHONE ....................................................................................... 80 UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING 2 ............................................................................... 82 BEDRIJFSVERSLAGEN ........................................................................................................................... 83

7

CONCLUSIE .............................................................................................................................................. 88

8

BIJLAGEN ................................................................................................................................................. 89 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11

BIJLAGE 1- UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING ............................................................... 89 BIJLAGE 2 –LOGO COCO CAFÉ ............................................................................................................. 90 BIJLAGE 3- VOORBEELDENQUÊTE ........................................................................................................ 91 BIJLAGE 4- LETTRE COMMERCIAL (ASSORTIMENT) .............................................................................. 92 BJLAGE 5- AFFICHE (CAMPAGNE PUBLICITAIRE) .................................................................................. 93 BIJLAGE 6- CV ..................................................................................................................................... 94 BIJLAGE 7- VERKOOPFACTUREN .......................................................................................................... 98 BIJLAGE 8- JAARANALYSE.................................................................................................................... 99 BIJLAGE 9- STARTING UP A BUSINESS IN THE UK ............................................................................... 102 BIJLAGE 10- LOGBOEK ....................................................................................................................... 104 BIJLAGE 11- VERSLAG BESTUURSVERGADERING ............................................................................... 111

7


4 Overzicht van de bijlagen

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11

- Uitnodiging aandeelhoudersvergadering - Logo Coco CafĂŠ -Voorbeeld enquĂŞte -Lettre commercial (assortiment) -Affiche (campagne publicitaire) -CV (Nederlands,Frans,Engels) - Verkoopfactuur -Jaaranalyse -Starting up a business in the UK -Logboek -Verslag bestuursvergadering

8


5 Bibliografie 5.1 Bronvermelding boeken VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P. en FLEERACKERS,F., Lensers, L., Handel vijf/zes module 5, Commerciële en administratieve verrichtingen, De Boeck NV, Berchem , 2011, 190 pagina’s. VAN FLEERACKERS, F., IMPENS, K. en VAN DE CRUYS, V., Handel zes module 6, Sociale zekerheid en verzekeringen fiscaliteit, De Boeck NV, Berchem, 2011, 192 pagina’s. VAN DEN CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P. en HEYVAERT, F., Handel zes module 8, De boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid en financieel beleid, De Boeck NV, Berchem, 2011, 168 pagina’s. DEVRIENDT, D., Word 2007 2010 2 gevorderd voor wie écht met Word wil werken, Soft GCV, Oostkamp, 2010, 212 pagina’s. KAY, S. en JONES, V., New Inside Out, Macmillan Education, Oxford, 2009, 159 pagina’s VAN HAESENDONCK, J., Branché atelier X-tra, Van In, Wommelgem, 2007, 310 pagina’s.

9


5.2 Bronvermelding internet GOOGLE, wereldwijde zoekmachine, Internet, s.d., (http://www.google.be). N.N., mijnwoordenboek, Internet, s.d., (http://mijnwoordenboek.nl). NATIONALE BANK VAN BELGIĂ‹, jaarrekeningen raadplegen, Internet, s.d., (http://nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_02_00_00_00/03_02_01_00_00.htm?l=nl). VERSCHELDE, K. en CLAEYS, P., website school, Internet, 2013-04-25, (http://sintjozefbrugge.be/). N.N., Vlajo, Internet, 2010, (http://www.vlajoboekhouding.be/). N.N., Government, Internet, s.d., (https://www.gov.uk). N.N., Barclays, Internet, s.d., (http://www.barclays.co.uk/). N.N., Wikipedia, Internet, 2012-08-04, (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina).

10


6 Eigenlijke inhoud eindwerk 6.1 Organogram 6.1.1 Organogram eerste semester

Aankoper

Magazijnier

Nick Matthys

Nathan Lampo

Michiel Vandenbussche

Technisch Directeur Faisal Al-Suhail Boekhouder

Admministratief Directeur Dennis Marchand

Afgevaardigd bestuurder Jean-Babptiste SouĂŞtre

Jana Vanquathem Financieel Directeur Lies Devriendt

Kas en Bank

Florian AraĂŻb Commercieel Directeur Pieter Lavens

Charlotte Huysman

Reclame en advertentie

Order Entry

Apellonia Vanloven

Alexia De Brabandere

Marie Van Ackere 11


6.1.2 Organogram tweede semester

Afgevaardigd bestuurder NIck Matthys

Administratief Directeur

Commercieel Directeur

LIes Devriendt

Pieter Lavens

Reclame en advertentie Apellonia Vanloven Faisal Al-Suhail

Financieel Directeur

Aankoopsdirecteur Marie Van Ackere Alexia De Brabandere

Order Entry

Magazijnier

Boekhouder

Michiel Vandenbussche

Nathan Lampo

Dennis Marchand

Charlotte Huysman

Florian Ara誰b

Kas en Bank Jana Vanquathem

12


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bij deze opdracht moest iedereen van de minionderneming een eigen ontwerp maken van een uitnodiging voor onze aandeelhoudersvergadering en ontvangstbewijs. Uit alle exemplaren moesten we dan 1 definitieve versie kiezen en versturen. We stuurden een brief naar onze aandeelhouders als uitnodiging op een eerste aandeelhoudersvergadering en dus ook een eerste echt kennismaking met onze minionderneming. Onze aandeelhouders konden zich vooraleer de aandeelhoudersvergadering begon zich registreren op mini.jozefienen.be. Hierbij kregen ze een inlogcode op hun uitnodiging waarbij ze zich konden registeren. Daardoor konden wij weten hoeveel personen er ongeveer gingen komen op de aandeelhoudersvergadering. Op deze brief was er een ook ontvangststrookje inbegrepen. Op dit strookje stond een barcode met eigen naam, naam van de minionderneming en handtekening om te bevestigen dat ze het aandeel hebben ontvangen. Door het inscannen van de barcode van het ontvangststrookje konden wij registreren wie die avond is gekomen en of ze al dan niet geregistreerd waren. Mijn uitnodiging van de aandeelhoudersvergadering en ontvangstbewijs vindt u in bijlage 1.

13


6.3 Afdrukken aandelen Bij deze opdracht kregen wij digitaal een leeg aandeelhoudersbewijs. Hierop moesten wij via verzendlijsten aan elke aandeelhouder zijn persoonlijke gegevens afdrukken. Ik heb gebruik gemaakt van tabellen om alles op zijn plaats te krijgen.

14


6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering Iedere aandeelhouder kreeg via hun uitnodiging van de aandeelhoudersvergadering een code en de site waarop ze zich konden registreren of ze al dan niet aanwezig konden zijn op de aandeelhoudersvergadering. Ze moesten dit doen door naar de site mini.jozefienen.be te surfen. Daarna moesten ze kiezen voor welke minionderneming ze een aandeel hebben en op het logo daarvan klikken. Eens geklikt op het logo van hun minionderneming kwamen ze op het inlogvenster waar ze zich moesten aanmelden via de gekregen informatie. Na het inloggen moesten de aandeelhouders bevestigen dat ze al dan niet gingen komen en met hoeveel personen.

15


6.5 Website minionderneming Onze samenwerking met de mensen in 6IB is wat moeilijk verlopen. Het contact tussen onze groep en de mensen van 6IB verliep allesbehalve vlot en de ideeën die wij hadden werden daardoor niet uitgewerkt. Hetgeen wij doorstuurden naar onze contactpersoon werd immers verkeerd of niet op de site geplaatst. Na enkele mails en mondelinge gesprekken werd er nog altijd niks verandert. Ik was degene die ervoor moest zorgen dat alle informatie, foto’s, … moesten toekomen bij de personen van IB. Onze website kunt u vinden via www.cococafe.be

16


17


6.6 Marktonderzoek: enquĂŞte en analyse Inleiding Tijdens de lessen Nederlands hebben wij een marktonderzoek afgelegd in centrum Brugge. Wegens gebrek aan tijd hebben we ook elk 3 mensen thuis ondervraagd. Het was een zeer leerrijke ervaring om ons assortiment te verbeteren.

Analyse 1) Drinkt u koffie?

25

20

15

10

5

0 Ja

Neen

We concluderen uit deze grafiek dat de meerderheid van de ondervraagden graag koffie drinkt.

18


2) Welk soort koffie drinkt u

Welk soort koffie drinkt u? 14 12 10 8 6 4 2 0 Espresso

Caffé Latte

Ice Coffee

Andere:…

We hebben veel uit deze vraag kunnen vaststellen. De hoge keuze voor espresso verwonderde ons niet, maar bij de rubriek “andere” kozen ze allemaal voor cappuccino. Dit is een puntje voor onze vergadering!

3) Bij welke gelegenheden drinkt u koffie?

Bij welke gelegenheden drinkt u koffie? 16 14 12 10 8 6 4 2 0 s Morgens

s Avonds

Na het eten

Zoals u kunt zien wordt ’s morgens het meest koffie gedronken. Deze informatie zullen we gebruiken voor onze volgende koffie, verkoop op school. Dit wil zeggen dat we hoogst waarschijnlijk in de ochtend zullen verkopen.

19


4) Indien dagelijks, hoeveel maal per dag?

Indien dagelijks, hoeveel maal per dag

1 kopje 2-3 kopjes 4 of meer

Meer dan 75% van de ondervraagden drinkt meer dan 2 kopjes per dag. Hierdoor kunnen we zien dat veel mensen redelijk veel koffie drinken waardoor ze sneller koffie zullen terugkopen.

5) Koopt u liever koffie uit uw vertrouwde winkel of supermarkt?

Koopt u liever koffie uit uw vertrouwde winkel of supermarkt? 23%

Vertrouwde winkel Supermarkt

77%

Hieruit leiden we af dat heel veel mensen hun koffie in de supermarkt haalt, hiervan zullen we moeten werken zodat de mensen naar ons zullen komen in plaats van naar de supermarkt te gaan, door scherpe prijzen aan te bieden bijvoorbeeld.

20


6) Heeft u liever gemalen koffie of koffiebonen?

Heeft u liever gemalen koffie of koffiebonen?

16 14 12 10 8 6 4 2 0 Gemalen Koffie

Koffiebonen

We kunnen zien dat er duidelijk gekozen wordt voor gemalen koffie. Daardoor zullen wij onze bestellingen van koffiebonen moeten aanpassen.

7) Koopt u liever koffie met kwaliteitsmerk of ambachtelijke koffie?

Koopt u liever koffie met kwaliteitsmerk of ambachtelijke koffie?

Ambachtelijk

Kwaliteitsmerk

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uit deze grafiek zien we dat er maar een klein verschil is tussen de ambachtelijke koffie en koffie met kwaliteitsmerk. Dit kan handig zijn voor onze aankoop van beide producten. Want nu weten we dat beide producten even goed zullen verkopen en dus beide kunnen in ons assortiment steken.

21


8) Kent u koffiebranderij Van Den Poel?

Kent u koffiebranderij Van Den Poel? 25 20 15 10 5 0 Ja Nee

Door deze grafiek ziet u dat de koffiebranderij ‘Van Den Poel’ nog niet erg gekend is. We hopen dat onze minionderneming zou kunnen helpen om hem bekender te maken op de koffiemarkt. Dit zal moeten gebeuren met reclame en proevertjes.

9) Welk koffiemerk drink u het liefst?

Welk koffiemerk drink u het liefst? 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Illy

Andere

Ambachtelijk

Douwe Egberts

Douwe Egberts is duidelijk de meest geliefde koffie. Deze informatie zou wel eens nuttig kunnen zijn om toch te overwegen om Douwe Egberts in het assortiment te steken.

22


10)

Eet u graag een koekje bij de koffie?

Eet u graag een koekje bij de koffie? 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ja

Nee

Hieruit leiden we af dat een koekje eten bij de koffie voor heel veel mensen iets is wat ze graag doen. Dit is wat we hoopten, iets wat bij ons hoofdproduct past.

11)

Welk soort koek?

Welk soort koek? 12 10 8 6 4 2 0 Amandelkoek

Frangipane

Wafel

Madeleine

Speculoos

We kunnen zien dat vooral amandelkoeken en frangipanes het goed doen. Door deze vraag zien we ook dat er geen nood is aan een nieuw soort koek want de top 3 zit al in ons assortiment

23


12)

Bent u bereid om meer koffie te kopen als er promoties zijn?

Bent u bereid om meer koffie te kopen als er promoties zijn? Ja 32%

Nee 68%

Door deze vraag te stellen zien we duidelijk dat iets minder dan 70% procent van de mensen niet meer koffie zal kopen zouden er promoties zijn. Is die promotie dan wel nodig? Nog een puntje voor op de agenda.

13)

Bent u bereid meer te betalen indien een deel van de winst naar de oorsprong van de gemaakte koffie via Fairtrade gaat?

Bent u bereid meer te betalen indien een deel van de winst naar de oorsprong van de gemaakte koffie via Fairtrade gaat? Nee

Ja 0

2

4

6

8

10

12

14

Hier kunnen we besluiten dat een actie als Fairtrade dan wel de mensen bevalt. We zullen hier zeker over nadenken als je ziet dat iets meer dan de helft zou toehappen.

24


14)

Bent u man of vrouw?

Bent u man of vrouw?

12 10 8 6 4 2 0 Vrouw

Man

We hebben ongeveer evenveel mannen als vrouwen ondervraagd. Dit is omdat onze enquĂŞte anders niet representatief zou zijn. Nu zijn we zeker dat we op onze cijfers kunnen vertrouwen.

15)

Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 8 6 4 2 0 0-18jaar 18-30 jaar 30-50 jaar 50+ jaar

We hebben ongeveer evenveel mensen van hetzelfde leeftijdscategorie ondervraagd, alleen bij de 50+ hebben we minder resultaten omdat we in Brugge vooral de winkeliers hebben ondervraagd.

25


6.7 PrĂŠsenter l'assortiment de votre mini-entreprise

26


27


28


29


30


31


6.8 Travel Guide ‘The best of Belgium and Bruges’ BELGIUM

Belgium or officially The Kingdom of Belgium is a West-European state which is situated between Netherlands, Germany, Luxembourg, France and The North Sea. As the name Kingdom of Belgium says, we have a king prince Albert II. The country has a surface of 30.500km² and a population of a bit more than 11 million inhabitants. The capital is Brussels. Belgium also has 3 official languages, France, Dutch and German. Those 3 languages have their own community in Belgium We have fought in 2 wars WW I and WW II. It has different endings but we will not specify this in this paragraph. In politics we had many problems. The main problem was to form a balanced budget. After a longtime they formed a balanced budget. The world record of not having a government has been awarded to Belgium (194days). We have many specialties in our small country, for example: we invented the fries. Other cities in Belgium are: Antwerp Ghent Liege …

Flanders

Wallonia

32


Battle of the Golden Spurs

Battle of the Golden Spurs was fought on July 11, 1302 near Kortrijk in Flanders. The reason for the battle was a French attempt to subdue the County of Flanders. After being banned from their homes by French troops, the citizens of Bruges went back to the city and murdered every Frenchman they could find on May 18, 1302, an act known as the “Bruges Matins”. Because of this the French king sent troops to conquer Flanders. He sent 5500 men to the city in an attempt to win the battle. On 11 July the two groups clashed on the battle field. The French lost because their horses got trapped so they were an easy target for the Flemish army. So the Flemish army won and took the Golden spurs of the French army as treasure for their victory. The French spurs were hung in the Church of Our Lady in Kortrijk. The battle was romanticized in 1838 after the independency of Belgium. A Flemish writer Hendrik Conscience wrote the book : The Lion of Flanders. This book is very popular in Flanders because it’s a book about one of their greatest victories.

33


Belgium in First World War

At the outbreak of the first World War (1914) did the German army carry out a modified version of the Schlieffer Plan (that was the German General Staff's strategic plan for victory in a possible future war in which the German Empire might find itself fighting on two fronts) designed to quickly attack France through neutral Belgium before turning southwards to encircle the French army on the German border. The plan called for a right flank of the German advance to converge on Paris, and initially the Germans were successful. The strategic plan was ruined by Belgium because British forces could reinforce the French to halt the German advance.

34


Chocolate Belgium is known around the world because of the chocolate we make here. Many countries import the basic recipe of our chocolate even the Swiss that also has great chocolate. Even in today's world of automation and mass production, most Belgian chocolate is still made by hand in shops using original equipment. In fact, these small chocolate outlets are very popular among tourist who visit Belgium. Seafood pralines are popular with tourists and are sold all over Belgium. But because we make the best chocolate in the world many of our big companies manufacture our chocolate in mass production are very known in the foreign countries. That’s why Côte d’Or is now a part of Kraft foods. Luckily we are trying to buy them back. Recently we bought Jacques back. That’s also a famous company here in Belgium and around the world.

35


Belgian Fries We are not only famous for our chocolate but also for our fries. We make some of the best French fries in the world. Every tourist that visits Bruges almost always buy French fries because they are so good. The sauces are also really popular here because we have a wide range of them. We have 

Garlic sauce

Pepper-sauce

Mayonnaise

Sauce Andalouse

Sauce Americaine

"Bicky" Dressing (Yellow Bicky-sauce)

Curry ketchup

Curry mayonnaise

Mammoth-sauce

Sauce "Pickles

Samurai-sauce

Tartar sauce.

Gipsy sauce

36


Belgian beer

The last thing that we are well known for its beer. For a comparatively small country, Belgium produces a very large number of beers in a range of different styles – in fact, it has more distinct types of beer per head than anywhere else in the world. Almost every style of beer has its own particular, uniquely shaped glass or other drinking-vessel. The varied nature of Belgian beers makes it possible to match them against each course of a meal, for instance: 

Wheat beer with seafood or fish.

Blonde beers or tripel with chicken or white meat

Dubble or other dark beers with dark meat

Fruit lambics with dessert

37


Medieval city As many of you know Bruges is a medieval city that lures millions of tourists each year. The market is one of the most popular aspects in Bruges because there are always many tourists who take pictures and enjoy the environment. Also a popular place in Bruges is the Burg because there is the place where the City Hall of Bruges is situated. So it’s very popular for tourists and sometimes used as a dÊcor for documentaries. The belfry of Bruges, or Belfort, is a medieval bell tower on the south side of the Market. It’s one of the city's most prominent symbols. Formally used for observation for spotting fires and other dangers. When you want to go to the top of the Belfry you need to go on a narrow steep staircase of 366 steps. The Belfort was added to the market square around 1240, when Bruges was an important centre of the Flemish cloth industry. The bells in the tower regulated the lives of the city dwellers, announcing the time, fire alarms, work hours, and a variety of social, political, and religious events. Eventually a mechanism ensured the regular sounding of certain bells, for example indicating the hour.

38


Pubs in Bruges Bruges has in total 30 pubs in the city itself. This of course because Bruges is a really good place to go out. The oldest pub in Bruges is named Vlissinghe, it's built in 1515, the pub is hidden in one of the most beautiful neighborhood of Bruges (St.Anna), far away from mass tourism, so for everyone a perfect place to relax. For the youth are pubs like the Rica, the Brass and the Pick really attractive . In Bruges you also have several party halls like the Coulisen and the Entrepot. The Coulisen is a lounge bar and dance club in a historical residence in the town center of Bruges. What special is in the Coulisen is that you can dance under led lights in the shape of a star. The Entrepot is an old custom house which offers a creative space for the youth.

39


The basilica of the Holy Blood The Basilica of the Holy Blood is a Roman basilica in Bruges. Originally built in the 12th century as the chapel of the residence of the Count of Flanders. The 12th-century basilica is located in the Burg square and consists of a lower and upper chapel. The lower chapel dedicated to St. Basil the Great. The relic is in the upper chapel. In 1134, Thierry of Alsace decided to build a private double chapel next to the Oud Steen, the first residence of the Counts of Flanders, transformed today into the town hall of Bruges. Originally built in Romanesque style like the St Basil chapel, the upper chapel was transformed in Gothic Style at the end of the 15th century and again in 1823. The basilica is best known as the repository of a venerated phial said to contain a cloth with blood of Jesus Christ, brought to the city by Thierry of Alsace after the 12th century Second Crusade. Although the Bible never mentions Christ's blood being preserved, one of the apocryphal gospels(early Christians) asserts that Joseph of Arimathea preserved the Precious Blood after he had washed the dead body of Christ. Popular legend asserts that the phial was taken to Bruges during the Second Crusade, by Thierry of Alsace, who returned from Jerusalem with the relic of the Holy Blood presented to him by his brother-inlaw Baldwin III of Jerusalem, as the reward of his great services. Ever since, the phial has played no small part in the religious life of the city. Because many pilgrims come to visit the chapel to view the relic. In 1303 they begun with the Procession of the Holy Blood where they carry the Holy Blood in the streets of Bruges.

40


Boat trip When the tourists come to Bruges it’s not only for our chocolate and other things. They want to see Bruges. So you can take a boat trip. When you’re on the boat you visit places in Bruges and the person who’s engineering the boat tells about how it was in the Medieval. It’s a must seen in Bruges because this lures many people each year.

41


The Church of Our Lady

The Church of Our Lady dates mainly from the 13th, 14th and 15th centuries. Its tower, at 122.3 meters in height, remains the tallest structure in the city and the second tallest brickwork tower in the world. Behind the high altar are the tombs of Charles the Bold and his daughter, the duchess Mary. The gilded bronze effigies of both father and daughter repose at full length on polished slabs of black stone. Both are crowned, and Charles is represented in full armor wearing the decoration of the Order of the Golden Fleece.

42


Madonna and the child by Michelangelo The most celebrated art treasure of the church, is a white marble sculpture of the Madonna and Child created by Michelangelo around 1504. The sculpture was twice recovered after being looted by foreign occupiers窶認rench revolutionaries circa 1794 and Nazi Germans in 1944.

43


Minnewaterpark For most visitors the Minnewater and her lovely park are the entrance to the beautiful city of Bruges.The Minnewater is a canalized lake.. Because of the idyllic surroundings it is mostly referred to as 'the lake of Love’.

One of the symbols of Bruges is the swan. There are always plenty of them on the 'Minnewater'. There exists a nice legend about the swans of Bruges. In 1488 the people of Bruges had executed one of the town administrators belonging to the court of Maximilian of Austria, husband and successor of duchess Mary of Burgundy. The town administrator was called 'Pieter Lanchals', a name which means ' long neck'. The Lanchals family coat of arms featured a white swan. Legend has it that Maximilian punished Bruges by obliging the population to keep swans on their lakes and canals till eternity.

44


Museum  Groeningemuseum It’s museum a comprehensive survey of six centuries of Flemish and Belgian painting, from Jan van Eyck to Marcel Broodthaers. The museum has many highlights including its collection of "Flemish Primitive" art and a selection of paintings from the 18th and 19th century neo-classical and realist periods, milestones of Belgian symbolism and modernism, masterpieces of Flemish expressionism and many items from the city's collection of postwar modern art.

The other museums (with photograph) 

Arents House

Gruuthusemuseum (This museum is famous of is notorious guillotine that is in the weapons room. The Gruuthusemuseum was founded by Gruuthuse in the 15e century)

45


Welcome Church of Our Lady

Old St John’s Hospital (Hans Memling museum)

Our Lady of the Potteries

Saint Savian’s Cathedral (The Sint-Salvator Cathedral, the main church of Bruges, is one of the few buildings in Bruges that have survived the onslaught of the ages without damage. It was build in the 10e century)

46


Beguine’s House

Brewery museum

Basilica of the Holy Blood

Choco-Story (chocolate museum) (Choco-Story was opened by Eddie Van Belle and his son, Cedric. It was used a wine tavern , pie bakers , furniture.

47


English Convent

Frietmuseum (The Frietmuseum is a museum in Bruges, Belgium, which is devoted to the history of potatoes and the production of Belgian fries)

Jerusalem Church

Lace centre

48


School system in Sint-jozefinstuut Bruges

At our school you can study up to the 6th year if you choose to do the TSO direction. But if you’ve chosen the BSO direction you could study a 7th year. TSO (lower then ASO) you can follow:      

Commerce Office management & Communication Software engineering & networking Accountancy & Software specialist Travel consultancy Assistant Public Relation management.

In BSO (lower then TSO) you can follow:    

Office & logistics assistant Sales assistant Office administrator Store manager.

Our main languages in our school are Dutch and French. Our second language is English and as third language we have German.

49


6.8.1 Marketing mix Product

Onze minionderneming heeft gekozen om het product koffie en bijhorende producten (versnaperingen en thee) te verkopen. We hebben meerdere leveranciers. Voor de koffie hebben we twee leveranciers, Illy en Van Den Poel. Illy staat in België bekend om zijn goede kwaliteitskoffie die krachtig, fluweelzacht en soepel is. Van Den Poel is een ambachtelijke koffiebranderij in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke).Maar niet allen de koffie halen we bij Van Den Poel maar ook ons assortiment thee. Onze laatste leverancier is Ameel, het is een groothandel gevestigd in Sint-Andries. Ook zijn we bezig aan het onderhandelen met een minionderneming uit de Groene Poorte, zij zouden koeken produceren met onze koffie en ons die koekjes doorverkopen. Koffie en thee zijn beiden duurzame producten (producten die langer dan een jaar goed blijven) want beiden blijven langer dan een jaar goed maar de koeken zijn een niet-duurzaam product. Alle drie de producten zijn convenience goods want de koper zal zonder veel nadenken het product kopen omdat dit product veelvoudig wordt gebruikt. Onze koffie kan wel aanzien worden als preference good. Dit omdat onze koffie een unieke smaak heeft. Ons productassortiment heeft een breedte van 3 (koffie,thee en versnaperingen). De lengte van de koffie bestaat uit 2 dieptes (Illy en Van Den Poel), de thee uit 1 diepte en de versnapering uit 5 dieptes.

Diepte

Breedte Koffie

Thee

Versnaperingen

Illy  Ice Coffe o Latte Macchiato o Cappuccino o Mochaccino  Gemalen koffie

Van Den Poel  Puretea o Roseship o Mint o Bombay Chai o Tropical Fruit o Pure Lemon

Toblerone Non Stop Cookies Lotus Frangipane Lotus XL Wafel Amandelkoeken Jules Destroper

Van Den Poel  Super Dessert  Decafeïne  Brazil  Coffeepads

50


We willen pleiten voor een goede kwaliteit van het product tegen een schappelijke prijs. Ook zullen we ons best doen om een goede band te scheppen tussen de minionderneming en de klant. De functie van de verpakking bij ons zorgt ervoor dat de mensen bereid zijn om onze producten te kopen. Dus moet de verpakking er goed uitzien en wij zullen er alles aan doen om de verpakking te verzorgen.

Plaats

Wij zullen verkopen op verschillende plaatsen:      

Aandeelhoudersvergaderingen Zweden Shoppingcenter Kortrijk-Noord (2 februari 2013 Oudercontacten Haluin ...

Ook zullen wij de klanten via de website informeren over promoties en via mail zullen zij bestellingen kunnen plaatsen. Onze twee magazijniers zorgen ervoor dat alles in stock blijft, dat alles op zijn plaats ligt, dat de bestelling direct naar het magazijn gaan en op zijn plaats liggen en dat er gebruik gemaakt wordt van het FIFO-principe. Dit wil zeggen dat de producten die eerst binnenkomen het eerst weer buitengaan. Dit heeft vooral te maken met de houdbaarheidsdatum van de producten.

Prijs

Als marketingdoelstelling zullen wij opteren voor productkwaliteit. We zullen dus een goede kwaliteit hebben en dankzij de superieure kwaliteit kan ons bedrijf een hogere prijs hanteren. De klant is immers bereid om voor die kwaliteit te betalen. Wij hebben niet echt een kostengerichte prijszetting omdat wij niet veel kosten hebben doordat we niet zelf produceren. Wij zullen opteren voor een goede imago bij onze klanten. Vooral het imago van een goede service en goede kwaliteit van het product spreekt ons aan. Eens dat we deze imago's hebben zullen volgens ons de verkoopcijfers omhoog gaan door een betere mond-aan-mond reclame. Van psychologische prijszetting hebben niet veel gedaan, alleen de koffie heeft een psychologische prijs, de thee en versnaperingen zijn normale prijzen. Bij een psychologische prijs bedoelen we geen afronding van de goederen.

51


Promotie

Onze doelgroep is vooral koffie- en theedrinkers, maar ook mensen die graag een koekje eten, leerlingen, leerkrachten en ouders van leerlingen zijn een grote doelgroep van ons. Onze slogan is 'Just Cocolicious' de slogan komt van de Engelse uitspraak 'Just Delicious'. Dus de betekenis ervan is gewoon lekker maar met onze naam erin verwerkt. Onze naam Coco komt van Coffe en Chocolatemilk. Ons logo is eenvoudig, maar toch modern van onze naam met daaronder onze slogan. Wij hebben nog geen huisstijl, we gebruiken het normale lettertype met zwarte kleur en als er een kader moet is het in een lichtbruine kleur. Hieronder vind je een foto van voor- en achterkant van onze folder, de site en de stand

De website is ontworpen door een groep leerlingen van de richting IB. Zij maken de website maar de inhoud wordt bepaald door onze webdesigner Dennis. Onze stand is gemaakt en ontworpen door Pieter Lavens en Jean-Baptiste SouĂŞtre. Het concept is eigenlijk dat er een onderlaag is met daarop een soort van tafel die dan wordt gedecoreerd. De onderste tafel dient om onze producten te showen en te verkopen.

52


6.9 Une Campagne publicitaire Voulez-vous du café exclusive avec le meilleur goût? Coco Café est l’endroit que vous avez besoin de. Coco Café est un mini-entreprise avec 14 élèves qui sont très passionnés et ils répondent toujours avec un souri à vos questions. Nous vendons du café et des produits accompagnant comme du thé et des biscuits. Le qualité de nos assortiment et le meilleur et nous offrons les produits contre les meilleurs prix. Le meilleur façon de réveiller? C’est coco café dans ta tasse. Sur quoi attendez-vous? Commandez maintenant ou regardez nos site, www.cococafe.be.

53


6.10 Emailcontacts with Swedish students Hello Jorunn First of all, I would like to apologize for this late e-mail but i have been ill at the moment we had to send it. My name is Dennis Marchand. I'm a student from the Belgian school the Sint-Jozefsinstituut from Bruges. I am a 6th grader and I am following the subject commerce. Next year I would love to go over and study accountancy in Bruges or in Gent. I would love to present me in this e-mail. I am 18 years old and I live in a village called Jabbeke, that’s between Bruges and Ostend. My hobbies are playing soccer, mountain biking, cycling and going out with friends. My favourite music genre is R&B and hip hop I have one brother, he’s called Niels and he’s 15 years old. Our class also has a young enterprise which will sell coffee and cookies. My position in this young enterprise is Administrative Director. I’ve been sending this e-mail to you because I want to know more about you and your country. What are your hobbies? How old are you? Do you have a young enterprise in Sweden? How is the weather in Sweden? What age do you have to be to drink alcoholic drinks? Do you like to go out?

I'm really looking forward to the trip in Sweden.

Greetings Dennis

54


6.11 Solicitatiebrief en CV Dennis Marchand

Brugge, 9 januari 2013

Windmolenstraat 26 8490 JABBEKE

Mevrouw Julie Declerck Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie naar de functie van boekhouder

Geachte Mevrouw Declerck De functie van boekhouder spreekt mij enorm aan. De omschrijving van de functie sluit zich volledig aan mijn eigenschappen. Ik ben op dit ogenblik administratief directeur, mijn taak bestaat uit 2 delen. Enerzijds moet ik ervoor zorgen dat alle aandeelhouders zijn geregistreerd en aangemeld zijn op de site van Vlajo, anderzijds draag ik de verantwoordelijkheid om de site in orde te brengen en up to date te houden. Ik doe mijn werk graag, maar doordat ik van een opleiding boekhouden-fiscaliteit heb genoten, zou ik zeer graag aan de slag willen als boekhouder. Het bedrijf ligt zeer goed in de markt. Alle medewerkers klinken enthousiast over dit bedrijf, dus is uw bedrijf absoluut de ideale werkomgeving voor mij. U vindt mijn curriculum vitea in het bijgevoegde bestand. Daarin zal u meer details over mijn werkervaring en talenkennis terugvinden Ik zou zeer graag in gesprek met u, mijn kandidatuur verder komen toelichten

Met vriendelijke groet

Dennis Marchand

Bijlage cv

55


Curriculum vitae

Personalia Naam: Voornaam: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: E-mailadres: Nationaliteit: Burgerlijke staat:

Marchand Dennis Windmolenstraat 26 8490 Jabbeke 0497 19 58 54 1994/10/05, te Brugge dennis.marchand@hotmail.com Belg Alleenstaand

Opleiding September 2006-Augustus2008 Moderne: Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut Mariastraat 7 8000 Brugge www.sfxbrugge.be

September 2008-Januari 2009 Wetenschappen: Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut Mariastraat 7 8000 Brugge www.sfxbrugge.be

Januari 2009- Augustus 2011 Economie: Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut Mariastraat 7 8000 Brugge www.sfxbrugge.be

September 2011- Augustus 2013 Handel: Sint-Jozefsinstituut Brugge Handels- en Toerismeonderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge www.sintjozefbrugge.be

Ervaring  2 jaar ervaring als afwasser in restaurant ‘Kom Iel Foo’ in Jabbeke  1 jaar ervaring in Okay in Jabbeke

56


Curriculum vitae

Vaardigheden  Windows & Office 2010  Tekstverwerking  Verkoop ervaring Talenkennis Nederlands Moedertaal Frans Mondeling: Goed Engels Mondeling Zeer Goed Duits Mondeling Matig

Schriftelijk: Goed Schriftelijk: Zeer Goed Schriftelijk: Goed

Andere Activiteiten  Voetbal  Mountainbike Referenties Iris Goeghebeur Okay Jabbeke Vlamingveld 1 8490 Jabbeke 050 81 50 42

Michelle D’Hoedt Restaurant Kom Iel Foo Varsenareweg 20 8490 Jabbeke 050 84 09 93

Karaktereigenschappen    

Teamspeler Behulpzaam Initiatiefnemer Vriendelijk

Link My Taggle http://www.mytaggle.nl/DennisMarchand/

57


6.12 Solicitaitiegesprek Het sollicitatiegesprek dat ik heb afgelegd was op dinsdag 15 januari. Het tijdstip van het gesprek was 12.30 uur. Ik heb gesolliciteerd naar de functie van boekhouder. De leerkrachten die tijdens het gesprek aanwezig waren :    

Hans Decock Krisof Punie Julie Declerck Joris Vandaele.

58


6.13 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

Journaal Coco CafĂŠ

Volgnr.

Rek. nr 1

VF/1 2

VF/2 3

VF/7 4

VF/15 5 VF/150

70402 40000 70400 45110 40000 70400 45110 55200 65700 40000 40000 70400 45110

Rekeningen Handelskorting op Verkopen Handelsdebiteuren Verkopen HG V. BTW 6/12/2013 Handelsdebiteuren Verkopen HG V. BTW 7/12/2013 PNB Betalingskorting klanten Handelsdebiteuren 6/02/2013 Handelsdebiteuren Verkopen HG V. BTW 6/01/2013

40010 Handelsdebiteuren ICL 70410 Verkopen HG ICL 18/02/2013

Bedrag in EUR D C 27,43 261,63 274,25 14,81 70,79 58,5 12,29 23,06 1,21 24,27 12,67 11,95 0,72 223,10 223,10

59


Normale verkoopfactuur

60


Verkoopfactuur Zweden

Coco CafĂŠ Zilverstraat 26 8000 Brugge FĂĽgelviksgymnasiet Gymnasiegatan 29 543 32 Tibro

Miniondernemingnummer:

M2A02

Rekeningnummer Minionderneming:

BE63 0016 8118 5408 S0

Factuurnummer 150 Aantal

Factuurdatum Leverdatum 18-2-2013

Vervaldatum

13-2-2013

18-5-2013

Artikelnummer Beschrijving

Prijs per eenheid

Totaal (excl. BTW)

6

VE/2

Viva Sara Deca

7,95

47,70

21

AM/1

Non Stop cookies

2,50

52,50

5

LO/1

Lotus Frangipane

1,00

5,00

13

LO/2

Lotus Luikse Wafel XL

2,00

26,00

8

VP/1

Super Dessert Van Der Poel

8,95

71,60

29

VP/6

Thee Assortiment

0,70

20,30

Totale korting

*

Korting

0,00

223,10

Subtotaal

223,10

Btw 0% (vrijstelling BTW artikel 36 W.BTW)

0,00

Totaal

223,10

De op dit stuk vermelde BTW is niet aftrekbaar.

De minionderneming is niet aan BTW onderworpen (beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T.60.276). Zij is een uitvloeisel van de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klantgaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering (AXA - polisnr. 705.556.401) en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel 016 29 84 01).

61


Verkooopfactuur ander BTW-percentage

Coco CafĂŠ Zilverstraat 26 8000 Brugge Jens FlorĂŠal Koffiestraat 55 8490 Jabbeke

Miniondernemingnummer:

M2A02

Rekeningnummer Minionderneming:

BE63 0016 8118 5408 S0

Factuurnummer 1 Aantal

Factuurdatum Leverdatum 6-12-2013

3-12-2013

Artikelnummer Beschrijving

Vervaldatum 6-3-2013 Prijs per eenheid

Totaal

4

VE/1

Viva Sara Regular

9,00

3

AM/1

Non Stop cookies

2,50

7,50

15

LO/1

Lotus Frangipane

1,00

15,00

Totale korting

*

Korting

36,00

0,00

58,50

Subtotaal

58,50

Btw 21%

12,29

Totaal

70,79

De op dit stuk vermelde BTW is niet aftrekbaar.

De minionderneming is niet aan BTW onderworpen (beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T.60.276). Zij is een uitvloeisel van de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klantgaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering (AXA - polisnr. 705.556.401) en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel 016 29 84 01).

62


Verkoopfactuur contante betaling

Coco CafĂŠ Zilverstraat 26 8000 Brugge Jeroen De Coninck Rijselsraat 2 8200 Sint-Michiels

Miniondernemingnummer:

M2A02

Rekeningnummer Minionderneming:

BE63 0016 8118 5408 S0

Factuurnummer 7 Aantal

Factuurdatum Leverdatum 6-2-2013

Vervaldatum

3-2-2013

6-6-2013

Artikelnummer Beschrijving

Prijs per eenheid

Korting

VE/1

Viva Sara Regular

6,95

13,90

1

IL/2

Illy LattĂŠ Machiatto 200 ml

2,00

2,00

3

LO/1

Lotus Frangipane

1,00

3,00

2

LO/2

Lotus Luikse Wafel XL

2,00

4,00

Totale korting

*

Totaal

2

0

22,90

Subtotaal

22,90

Btw 6%

1,37

Contante Betaling

23,06

Totaal

24,27

De op dit stuk vermelde BTW is niet aftrekbaar.

De minionderneming is niet aan BTW onderworpen (beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T.60.276). Zij is een uitvloeisel van de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klantgaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering (AXA - polisnr. 705.556.401) en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel 016 29 84 01).

63


Verkoopfactuur handelskorting

Coco CafĂŠ Zilverstraat 26 8000 Brugge Jochen Peeters Koffiestraat 55 8490 Jabbeke

Miniondernemingnummer:

M2A02

Rekeningnummer Minionderneming:

BE63 0016 8118 5408 S0

Factuurnummer 1 Aantal

Factuurdatum Leverdatum 6-12-2013

3-12-2013

Vervaldatum 6-3-2013

Artikelnummer Beschrijving

Prijs per eenheid

Korting

Totaal

Illy koffielbik

9,00

9,00

90,00

AM/1

Non Stop cookies

2,50

5,00

50,00

VP/1

Super Dessert Van Der Poel

8,95

13,43

134,25

27,43

274,25

Subtotaal

246,83

10

IL/5

20 15

Totale korting

*

Btw 6%

14,81

Totaal

261,63

De op dit stuk vermelde BTW is niet aftrekbaar.

De minionderneming is niet aan BTW onderworpen (beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T.60.276). Zij is een uitvloeisel van de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klantgaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering (AXA - polisnr. 705.556.401) en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel 016 29 84 01).

64


6.14 Journal intime Onder de submap: ‘Journal Intime ‘ kan u de digitale versie raadplegen.

65


6.15 Ondernemer voor de klas

De spreker die op 19 maart ’13 voor onze klas kwam was Pieterjan. Hij is de oprichter van het bedrijf ‘In The Pocket’. Zijn eerste job was in het sociaal netwerk bedrijf Netlog, de voorganger van Facebook die in het begin sterk groeide maar de dag van vandaag platgewalst is door Facebook. Hij is niet de enige oprichter, medeoprichter Louis werkte bij Netlog. Ze gingen zelfs samen in de auto naar het werk, dit is ook de plaats waar ze samen fascineerden over hun bedrijf. In The Pocket is Pieterjans eerste bedrijf dat hij zelf heeft opgestart maar sinds kort heeft hij nog een tweede bedrijf, genaamd Showpad. Beiden zijn gelegen in Gent.

In The Pocket Het goed dat zij verkopen zijn applicaties voor de smartphones. Daarmee proberen ze de mensen te leren werken op een creatieve en efficiënte manier met smartphones en tabloids. Hij is zelfstandig beginnen werken na zijn uren bij een vast bedrijf en in de weekends maar later heeft hij de knoop doorgehakt en is hij voltijds begonnen met zijn eigen bedrijf als hoofdberoep. Zijn klanten heeft hij binnengehaald via zijn vorige job, hij overtuigde mensen waarvoor hij al had gewerkt om over te stappen naar zijn bedrijf. Wat ook een voordeel is volgens hem, is dat ze werken via freelancers. Dit zijn voorgestelde projecten, er wordt een prijs afgesproken, zij maken het project zo goed mogelijk en ze worden hiervoor betaald. Daardoor heeft hij geen vast contract met de mensen waarvoor ze werken. Het aantal werknemers in het bedrijf is de laatste jaren sterk gestegen, van met z’n drieën 2-3 jaar geleden naar 10 mensen een jaar later en nog eens zes maanden later 25 werknemers. De werkgevers zijn volgens Pieterjan nooit boos op de werknemers indien ze een fout maken, omdat volgens hem zo iets leert of probeert. Hetgeen hij wel zei over de werknemers is dat je goed moet onderzoek en voorzichtig zijn met wie je aanneemt of een bedrijf mee opstart. Zeker als je opstart moet je mensen zoeken die al wat ‘ouder’ zijn om zo ervaring op de werkvloer te hebben. Hun product vindt je overal in België. Het komt op televisie voor de zender een en VIER. Ze maken applicaties voor Dagelijkse kost, “De slimste gemeente”, “De slimste mens ter wereld”, … Maar ook radiostations zoals Studio Brussel en Q-music hebben een applicatie die door hen ontworpen is. Na het ontwerpen van een applicatie moeten de klanten van In The Pocket nog een maandelijks bedrag betalen van 19€.

66


Showpad Niet lang geleden zijn ze begonnen met een tweede bedrijf ‘Showpad’. Hierbij word elke Ipad veranderd in een sterk verkoop en presentatie toestel. Dit bedrijf bevindt zich ook in Gent en er werken 6 personeelsleden. Als kers op de taart werden ze uitgenodigd in Paolo Alto in San-Francisco. Hier bevindt zich het hoofdgebouw van Apple, Microsoft, en alle andere bekende computerbedrijven. Dit was een beloning voor hard werk die ze ontvangen hebben.

De 5 stappen om een bedrijf op te starten Idee Hij zegt, indien je een idee hebt dat je die kans direct moet grijpen, anders is er iemand anders mee weg. Ook zegt hij dat het best is dat je dezelfde sector moet kiezen als je (een van je) vorige job(s) omdat je daaruit veel ervaring kan opgedaan hebben en ook leert uit je fouten. Pieterjan zag de evolutie van de GSM en had het idee om een bedrijf op te starten die applicaties maakt.

Markt Zoek zo veel mogelijk informatie over de concurrentie, do onderzoek om zelf te kunnen een bedrijf op te starten. Bv. Het aantal 3G abonnementen in 2010 was 1mijard terwijl het nu 3miljard is. Ook hebben zij een onderzoek gedaan naar mobiel internet, daaruit hebben ze een conclusie dat mobiel internet groter en beter zal zijn dan computer internet. Het beste om te concurreren volgens Pieterjan, is dat je het beste of goedkoopste product hebt en best voor dat de hype uitkomt.

Hoe starten? Doe het met een sprong, bereid je voor en door het gewoon en niet gewoon zeggen dat je het heb gemaakt, dat je er bent. Alles kan beter. Een bedrijf opstarten heeft volgens Pieterjan een gevoel van controle, wat altijd goed is met vrijheid maar bij vrijheid komt verantwoordelijkheid.

Moeilijke beslissingen Het is altijd moeilijk om beslissingen zoals mensen ontslaan, stoppen met werken voor een bedrijf en zelf een bedrijf starten waarin je al je geld moet investeren. Dit is kan heel stressvol zijn maar zoals hij het zegt met een slogan ‘no pain, no game’ moet je altijd een harde beslissing kunnen nemen.

Tips Een ondernemer zijn start altijd bij jezelf. Je moet geduldig zijn, hard werken, … Alleen als je deze eigenschappen voltooid kan je slagen en zoals Jeroen de marktleider worden in België

67


6.16 Analyse van de jaarrekening Liquiditeit in de ruime zin

De kunnen liquiditeit in de ruime zin meten we door de vlottende activa te delen door het vreemd vermogen op korte termijn. We gaan na of de onderneming zijn schulden op korte termijn kan betalen.

Besluit: De verhouding dient groter te zijn dan 1. Dit betekent dat de onderneming met de middelen op korte termijn in staat is de schulden op ten hoogste ĂŠĂŠn jaar te betalen. Voor 2010 waren de vlottende activa ruim voldoende om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. In 2011 was dit net niet genoeg

68


Liquiditeit in enge zin

Bij liquiditeit in enge zin houden we geen rekening met de voorraden die een bedrijf opgebouwd heeft. De voorraden moeten eerst worden omgezet in vorderingen. Pas later worden deze vorderingen in liquide vorm beschikbaar. De voorraden kunnen beschadigd of verouderd zijn waardoor hij slechts gedeeltelijk liquide gemaakt kan worden.

Besluit: In 2010 bleef de ratio boven 1 dit betekent dat de onderneming zich in een comfortabele liquiditeitssituatie bevond. In 2011 zakte deze onder 1. Miko Coffee service beschikt openlijk niet over voldoende vlottende activa om hun vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen.

69


Solvabiliteit

Bij de solvabileit gaan we na in welke mate de onderneming afhankelijk bent van derden of niet.

Besluit: Hoe hoger de ratio, hoe meer dit wil zeggen dat de onderneming financieel heel sterk staat en minder of nauwelijks afhankelijk is van derden. Miko Coffee service is in 2011 meer afhankelijk van derden dan in 2010. Een ratio tussen 0.30 en 0.40 wordt beschouwd als financieel gezond. Dus Miko Coffee Service is wel een financieel gezonde onderneming.

Rendabiliteit

Via de rendabiliteit kan de aandeelhouder zien welk rendement zijn investering oplevert.

Besluit: De rendabiliteit is in 2011 gedaald met 1.03%. De verhouding winst ten opzichte van het eigen vermogen is gedaald. De aandeelhouders zien het rendement van hun aandeel een beetje dalen.

70


EBIT

Ebit is de Engelse afkorting voor Earnings Before Intrest and Tax of in het Nederlands winst voor intresten en belastingen. Het EBIT berekent het bedrijfsresultaat of het operationeel resultaat.

Besluit: Het operationeel resultaat van Miko Coffee Service is gedaald. Hun bedrijfsopbrengsten zijn wel gestegen met 1.481.179 EUR maar de bedrijfskosten zijn in verhouding nog meer gestegen met 1.563.814 EUR

71


Verticale analyse

Via deze manier verwerft men inzicht in de procentuele samenstelling van de werkmiddelen en financieringsbronnen van de onderneming.

72


73


Horizontale analyse balans

74


75


6.17 File: ‘Starting up a business in the UK’ First of all you need to choose the structure of business you want. We will choose for a limited company because then our own properties aren’t getting involved, in case we would get bankruptcy. Our main products are tea and accompanied products.

Location of the company We will be situated at 117 Walmgate, York. Yor(k) tea will be our name because it has the name of the town, followed by tea. So it actually means that we serve tea that’s specially made for the people. We have chosen Walmgate because it is a famous street, connected to two highways, the A1036 (highway around the city of York) and A1079 (which connects us to the city Hull). In the street are other shops like one footwear shop, a print store, a vegetable shop, a phone store and a restaurant. This means we have to be sure we can be competitive with the restaurant so if we want to serve people some tea to drink, we have to get a good price, a good service and a cozy room. To sell prepackaged products we won’t have any problems because we will be the only ones in the town who is selling these products and because our products have Belgian touch we will be sure we can get a good turnover and with our charm and good service we will get the inhabitants to become our regular customers . York is a small typical English city that is quite good tourism. Lots of schools like to go on an excursion to York. Even our school does that excursion. So lots of Belgian people will buy something small. And if a shop has success with a certain range of people, others will try it. And so the habitants of York will come to the store and try some of our cookies and tea.

Registering the company To register our company weed a to pay a fee of 15 pounds, need at least one shareholder and at least one director. We also need to accept the articles of association (agreed rules about running a company), these include the rules about how decisions that affect the company must be made and the role of shareholders in those decisions.

76


Capital and bank To start up our business we need to have some capital. We would take a bank loan at Barclays. It’s a well-known bank that is very popular in the UK. We will choose this bank because it’s a very large bank that offers us a lot of advantages, like home banking, telephone banking, contactless debit card and a loyalty mortgage. We think we will need a cash flow of €75.000 to buy our goods.

Product We would sell typical Belgian products because we think it has a wide range of products of tea and it’s accompanied products. And because England is a neighbor country so our products are well known by the inhabitants. Belgium known for its Belgian fries and chocolate so that’s a advantage for us. The brand of tea we would like to sell is Pickwick, this because it’s a very well known brand in Belgium. The advantage of having Pickwick as supplier we get our self supplied Douwe Egberts coffee also with the tea. But before creating a huge variety of products we want to see if it’s necessary to sell coffee. The brand of cookies we would like to sell is Jules De Stroper. This is mainly because it’s well known it Belgium but in England it isn’t. Successes guaranteed with these cookies because they have a delicious taste and because we will be the only ones that sell those products in the whole of UK, we have no competitors in York. Not only cookies will be sold, we will also sell chocolate because chocolates are like a mascot for Belgium. The first chocolate supplier would be Neuhaus, this mainly because it’s a chocolate that’s only produced in Belgiumand has a very well known name in the whole wide world. Not only normal chocolate bars will be sold in our shop, we would also import freshly made pralines from Dumon. That’s a chocolate store that is located in Bruges. We would import the pralines from there because Dennis knows the store owners so we could sell them overseas. We are sure that English people will love our shop that is full of Belgian influences.

Suppliers For our products we have the suppliers: 

Pickwick o English Tea Blend (mix of the best English tea leafs) o Dutch Grey ( a fresh and silky flavored tea) o Pure Green Jules De Stroper o Almond Bread o Natural Butter Waffle Neuhaus o Pure chocolate with strawberry o Milk chocolate with caramel Dumon chocolatier ( 42 types of pralines)

77


We would like to start selling these products because we think we can’t start off with too many types of products because every food type has a maturity. If we can’t sell some products and they expire we can have a huge amount of loss. Although the teas can be kept for a long period we aren’t taking useless risks. But at the moment we see that our company has enough turnover we could add more tea flavours, adding Douwe Egberts to our assortment, adding 2 more types of Jules De Stroper, Neuhaus and we could get the whole range of pralines from Dumon. To import our products to York we would have no problems. We can choose between by plane or by boat. The nearest international airport is Leeds. Leeds is located 33miles away from York. This is clearly not that far away. From the airport we could send our goods by train to York. The other possibility we have is by boat. Because York isn’t far away from the coast it’s a good facility to get in connection with the docks of Belgium. We have the port of Hull and is located 54km far away from York. The port of Hull belongs to the associated British ports and that association is managing 25% of the total UK sea-borne trade.

National insurance We need to get sure that all of our employees and ourselves are insured because everyone above 16 years has to get an national insurance in the UK. The exact amount we have to pay depends on the amount of earnings and if you are self-employed or just an employee.

Business finance plan We could get ourself a Business finance plan, which includes some other investors in the company by selling shares but we think we won’t need more money than we have got ourselves. This is because we don’t want the fact that other people will get to much invoice in the company.

Employees We would like to employ 5 people work for us. First of all 3 people to run the shop. They will replace each other every day. We would work with 2 shifts, opening shift and closing shift. In the shop there should be at least 2 people during the whole day. We, as owners will be the ones who have different shifts because it’s our shop and we have the responsibility for everything. Then we would like to have a cleaner. Who takes care of the hygienic problems of the store. The cleaner will work 3 a week. The cleaner has to make sure that the dining room, windows, counter is clean. And be sure that the whole store is dust-proof. Once a week the floor of the store has to be mopped. The rest of the week that will be the task of the people who have the closing shift. The last person we would hire is a truck driver. This is one of the employees we aren’t sure about. This is because we aren’t sure about how we are going to transport our goods.

78


There are 6 things you need to do when employing staff for the first time. 1. Decide how much you need to pay someone - you must pay your employee at least the National Minimum Wage (NMW). This wage is calculated Wage depending on your age.  Apprentice (£2,65 an hour)  Under 18 (£3,68 an hour)  18 to 20 (£4,98 an hour)  21 and over (£6,19 an hour) 2. Check if someone has the legal right to work in the UK. You may have to do other employment checks as well. 3. Get employment insurance - you need employers’ liability insurance as soon as you become an employer. It must cover you for at least £5 million and come from an ‘authorized insurer’ 4. Send details of the job (including terms and conditions) in writing to your employee. If you’re employing someone for more than 1 month, you need to give them a written statement of employment within their first 2 months. 5. Tell HM Revenue & Customs (HMRC) by registering as an employer – this can be done up to 4 weeks before you pay your new staff. 6. Give staff a pay statement showing deductions you have made for things like tax, National Insurance and student loan repayments.

We also need to give all the employees a contract that sets out following details:    

Employment conditions Rights Responsibilities Duties

Emails

Our emails can be find in the enclosure number 10.

79


6.18 La Plainte/ le commerce par telephone La plainte

Coco Café. Zilverrstraat 26 BE-8000 Brugge Ameel Candy World Nv Industrieweg 22 BE-8800 ROESELARE

Votre lettre du

Vos références

Nos références

Bruges

CC/1526

2013-04-19

Facture du 15 avril Madame Bracke Nous avons bien reçu votre facture du 15 avril relative à notre commande de 100 frangipanes Lotus, 50 gaufres Lotus et 80 barres Toblerones. Or, nous avons constaté une erreur a été commise dans la facture. Sur la facture on doit payer 500 gaufres le marque Lotus. Mais vous n’avez fourmi que 50 gaufres. Et la remise de 20% que votre représentant nous promettons n’a pas été appliquée.

Je vous prie d’agréer, Madame Bracke, mes salutations distinguées

Dennis Marchand Comptable

80


La commerce par téléphone 

Bonjour. Vous parlez à Dennis Marchand de la firme Coco Café

Bonjour . Mon nom est Ann Bracke et je travaille pour Ameel.

En quoi puis-je vous aider ?

Je vous téléphone pour la lettre que vous m’avez envoyée la semaine dernière.

Ah oui, la facture erronnée.

Nous avons constaté que notre comptable a tapé un 0 de trop sur la facture, mes excuses pour le malentendu.

Il n’y a pas de problème. Et la remise que votre représentant on a promis, c’est aussi un malentendu ?

Je ne sais pas parce que j’ai licencié mon représentant. Mais quand vous me dites que c’est promis je le vais accepter.

Merci, j’ai encore l’é-mail de votre représentant.

Vous l’avez encore? Serait-il possible de m’envoyer ?

Oui bien sûr. Pourriez-vous me donner votre adresse é-mail, s’il vous plaît ?

Alors, c’est ann.bracke@ameelworld.be.

J’enverrai le mail demain. Serait-il possible de m’envoyer la facture par retour du courrier ?

Oui, bien sûr.

Je vous remercie de votre appel.

Au revoir.

Au revoir.

81


6.19 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

82


6.20 Bedrijfsverslagen Modular

Op vrijdag 15 maart zijn we met op bezoek geweest met klas naar Modular. Dit is gelegen in Roeselare naast de autosnelweg. Het bedrijf is gekend voor het maken van lichtmateriaal. De zweden waren ook aanwezig aan dit bedrijfsbezoek en hebben zeker en vast iets bijgeleerd. De hoofdzetel is gelegen in Roeselare. Het bedrijf heeft nog andere zetels in Nederland, Frankrijk en Zweden. In Roeselare werken ongeveer 100 mensen en over de vier filialen 160 medewerkers. Ze hebben een jaarinkomen van 40miljoen euro, 80% van dit inkomen is export en 20% is omzet in België. De site in Roeselare is 10 000m². hun gebouw valt op door de light box. Dit is een kubus vormige constructie bovenop het gebouw. Deze kubus heeft licht en een groot scherm met een kortfilm speelt er constant af. Dis is uniek in Europa.

Verkoop 33% van verkoop gebeurt in het bedrijf zelf. Dit is een zeer goed cijfer want d 1 op 3 klanten koopt er iets aan. Enkele bekende bedrijven waar ze mochten aan verkopen zijn : Microsoft Brussel, AZ Sint-Jan Brugge & Cocquet Brugge. De verkoop wordt beïnvloed door de verschillende departementen in het bedrijf namelijk :      

Architecten Landschap architecten Licht ontwerpers Ingenieurs Interieur architecten Design team : 12 ontwerpers

Dit zijn de belangrijkste jobs binnen het bedrijf. Het bedrijf werkt ook veel met Australië, ze hebben er wel geen filiaal. Dit gebeurt dan via export. Ze hebben namelijk een leverancier die enkel voor het exporteert naar Australië.

Prijzen Het bedrijf heeft ook al enkele keren prijzen gewonnen. Bijvoorbeeld in 2004 won het de good design award. In 2005 henry Vandenvelde award en recent won het nog de SPOK award. Het bedrijf valt zo goed als elk jaar in de prijzen, maar dit zijn de belangrijkste die je kan winnen.

83


Marketing De marketing van Modular is gericht op 3 indicators namelijk   

Kernwaarde Merkidentiteit Persoonlijkheid (fun, creativiteit, goed gevoel, klanten overtuigen, durven, slim)

Wat vaak voor komt bij de verkoop van de goederen is dat de klanten permanent verliefd worden. Ze zien een mooi product in de showroom en willen dit ook. Dit komt nu vaak voor en hier proberen ze in te spelen op de gevoelens van de klant. De showroom is nog maar net vernieuwd in allerlei departementen. Deze showroom bevindt zich in de light box.

Beurzen Modular staat vaak op verkoopbeurzen. Dit zijn hoofdzakelijk design en verlichtingsbeurzen. Het design is 100% gericht op interieur binnen een huis. De verlichting is dan weer gericht op sfeer. Onlangs stonden ze nog op een beurs in Frankfurt, Kortrijk & Mechelen.

Campagnes Voor het maken van reclame gebruiken ze vooral magazines. De bekendste zijn: Frame, Rum, mark & Monitor. Ze maken ook elk jaar een hoofdcatalogus van ongeveer 900 bladzijden. Ze noemen hun catalogus ook wel de bijbel omdat hij zo dik is. Ook maken ze een profiel werkboek en een nieuwsbrief voor hun klanten. Hierin staat uitleg van de verschillende soorten profielen van de lampen.

Conclusie Het was een zeer interessant bedrijfsbezoek van een nog steeds groeiend bedrijf. We kregen de kans om eens alles van dicht bij de gaan bekijken en hebben zeker iets bijgeleerd. Bedankt voor deze kans.

84


InRedia Het eerste bedrijf waar we op bezoek waren was Inredia, dit is een ontmoetingsplaats voor meubelmakers en –designers. Het doel van Inredia is dan ook om terug een grote speler te worden op de markt van de meubels. Het gebouw waar Inredia is in gevestigd was vroeger een fabriek waar hemden werden gemaakt, maar die werd in het jaar 1990 gesloten omdat de fabrieken zich toen begonnen emigreren naar de lageloonlanden. Nu is het gebouw een botsing tussen het oude gebouw en de nieuwere en modernere bouwtechnieken (bijvoorbeeld de glazen wand aan de zijkant van het gebouw). De voornaamste opdracht van Inredia is zorgen voor een goede marketing van Tibro. Tibro is een stadje in Zweden, gelegen in de provincie Västra Götalands län, waar het hart van de meubels ligt van Zweden en dat al voor 150 jaar. Maar niet alleen door de meubelfabriek is Tibro bekend over de hele wereld, Tibro is een stad vol met beroemde atleten zoals in het schaatsen (bijvoorbeeld Vikotria Helgesson). Ook is het de geboorteplaats voor andere atleten zoals de tennisspeler Robin Söderling en de NHL hockyspeler Anton Stralman. De slogan van Inredia luidt als volgt: ‘A vision becomes real.’. Hiermee willen Tibro terug op de kaart zetten over de hele wereld door de verschillende veranderingen die door de jaren heen hun afgrond werd. Bijvoorbeeld de lageloonlanden en het milieu. Ook heeft Tibro nog zijn sterktes want zij zijn nog verantwoordelijk voor de meubels in meer dan 50 landen. 90% van alle meubels die niet van het merk Ikea zijn, wordt vervaardigd in Tibro. ‘A vision keeps you on track’, is nog een andere slogan van Inredia en die geeft ook zijn vruchten af. Tibro staat op de 5de plaats over heel Zweden als beste stad waar een kind moet opgroeien. Dit komt door het goede onderwijs, de goede economie (door de 400 bedrijven in Tibro) en de brede kijk op sport. Maar toch is Tibro niet tevreden met deze benoemingen, daardoor doet het dus verder met hun Inredia-plan, zo willen ze een material connection establishment creëren in Inredia. Deze is te vergelijken met een bibliotheek van alle soorten materialen die nodig zijn om meubels te maken of te herstellen. Ook doen ze mee aan de Stockholm fair of design, dit is een beurs in Stockholm waar allerlei designers samenkomen van over de hele wereld en waar ze hun potentiële klanten kunnen lokken door hen te laten kijken naar hun creaties. Maar niet alleen in eigen land doen ze mee aan beurzen. Ook het ‘Salone del mobile’ in Milaan is een beurs van meubels waar Inredia stond met een indrukwekkende stand, waarmee ze weer zorgen voor een mix van oude kunst, verenigd met nieuwe kunst, dit omdat ze studenten, klassieke meubeldesigners en vooruitdenkende mensen bij zich hadden en al hun ideeën tezamen brachten. In totaal hadden ze meer dan 110.000 bezoekers!

Prisma Teknik AB

85


Het tweede bezoek van die dag was Prisma Teknik AB, dit bedrijf was voor mij het beste bezoek van alle bedrijfsbezoeken in Zweden. De manier hoe de man zijn product presenteerde, hoe gedreven de spreker was vond ik ongelofelijk geweldig. Ook kun je zien dat dit bedrijf vooruitgaat met zijn technieken want het feit dat je als bedrijf een grote groep mensen kan begeleiden via een speaker met oortjes is gewoon magistraal. Prisma Teknik is een bedrijf die bijna overal in de wereld te vinden is, vooral in Europa, en toch zou bijna niemand weten wat er in het bedrijf gebeurt of wat het bedrijf produceert. Dit is vooral omdat niemand er bij nadenkt als ze op het knopje duwen aan een verkeerslicht om over te kunnen steken. Prisma Teknik heeft zijn vestiging al 25 jaar lang in Tibro waar ze bezig zijn met hun producten, zoals de witten en duurzame lantaarnlampen, reflectors, knoppen die deuren kunnen openen en hun befaamde knopje aan de verkeerslichten. Zoals ik al eerder heb vermeld vertelde de directeur van het bedrijf op een enthousiaste manier over zijn carrière, hoe en wanneer het bedrijf zijn ups en downs had. Ook vertelde hij meer over zijn producten, zoals over de knoppen die bijna onverwoestbaar zijn. Hij legde ons ook out hoe het geluid van de knoppen aan de verkeerslichten luider beginnen te tikken wanneer er meer geluid is in de buurt. De spreker vertelde ons ook dat bij een oversteekplaats je op verschillende manieren effectief kan duwen op het knopje, bijvoorbeeld met de elleboog, vuist, simpele tik, hoofd, … Na de introductie over het bedrijf vertelde de spreker meer over zijn verleden. Met het feit dat hij vroeger rond de jaren ’93-’94 leningen had met zowel Zweedse kroon als Deense munt waarbij hij nooit problemen had, maar op een dag kreeg hij te horen dat hij gigantische interesten moest betalen op de leningen. Met als gevolg kreeg hij een steen in zijn maag van al die zorgen en stress maar toch bleef hij verder werken. Hij heeft maanden doorgewerkt met die steen in zijn maag, maar omdat de man zo gelovig was, bad hij tot god om te vragen waaraan hij deze situatie aan had verdiend. Maar dat bidden hielp niet, het ging zelfs nog slechter met het bedrijf, terwijl concurrenten juist betere zaken deden, ging het bij Prisma Teknik achteruit. Na een paar weken kreeg hij een telefoon van een collega, die vroeg of hij voor geen afspraak van hem kon zorgen. De directeur zei dat hij ervoor ging zorgen en kwam terecht bij een man met een baard, lang haar en een versleten jeans. De man met de baard was zo teleurgesteld omdat hij eigenlijk voor niks meer dan 400km had gereden. De directeur kon hem niet helpen en dus werd het even een netelige situatie. Tot dat die steen begon te kriebelen in zijn maag, na zo’n lange tijd begon weg te gaan. De directeur begon te lachen en ook de man tegenover hem met het lang gezicht, begon te lachen. Zo bleven beiden lachen voor meer dan een kwartier.

86


Daarna bedankte de directeur de man omdat de steen in zijn maag weg was. Hierna begon hij te vertellen over de geldproblemen van het bedrijf aan de man met de baard, die eigenlijk wel onbekend leek voor hem. Toen hij dat gedaan had zei de onbekende tegen hem dat hij ging bidden voor het bedrijf, voor de directeur, voor het personeel en voor de geldzorgen. Na die geweldige dag met de onbekende ging het alsmaar beter met het bedrijf. Het bedrijf werd bekender over de hele wereld. Hierna wou de directeur deze mysterieuze man bedanken, maar doordat noch hijzelf, noch die collega het nummer had moest hij het vragen aan nog een andere collega. Hij stelde de mysterieuze man aan als professionele bidder. De dag van vandaag telt het bedrijf 3 professionele bidders die bidden voor het welzijn van het bedrijf, het personeel, de klanten en zelfs voor zijn bezoekers. Het bedrijf Prisma Teknik heeft ieder jaar een serieuze jaarwinst, daardoor schenkt het bedrijf ook veel geld aan goede doelen. Ze zorgen onder andere voor blinden en steunen zelfs de gevaarlijkste criminelen in hun gevangenis in Colombia. Dit bezoek aan het bedrijf deed me veel aan het denken, het godsbeeld van dit bedrijf staat centraal terwijl zij juist daar door grote winsten maken. Dit is volgens mij een stof tot nadenken, is er dan toch meer dan wij denken?

87


7 Conclusie Ik heb tijdens mijn zesde jaar Handel in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge veel bijgeleerd met het eindwerk en de minionderneming. Door het opstarten en het beheren van een minionderneming ben ik veel te weten gekomen over het echte bedrijfsleven. Zo stonden we voor een aantal problemen die we zelf creatief hebben moeten oplossen. Ook leerden we dat het niet altijd de mondelinge communicatie telt, maar wel hetgeen wat op papier staat. Zo kan je zien dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is in een bedrijf. Tijdens dit project heeft onze minionderneming onder heel wat hete vuren gestaan, maar we hebben al onze problemen als groep zonder kleerscheuren overleefd. Waardoor we uiteindelijk een heel hechte groep zijn geworden. Mijn bevindingen over het hele jaar door zijn vooral positief. In het begin ging het wat minder door onder meer door de functie als administratief directeur. Mijn taak als administratief directeur was het in orde brengen van alle aanwezigheden en betalingen van de aandeelhoudersstroken. Het ging niet vlot vooruit, taken raakten niet klaar, .. maar door opdrachten zoals het boeken van verkoopfacturen heb ik ingezien wat ik later zou willen doen. Daarom werd er in het tweede trimester een positievere ervaring beleefd. Mede door de functie als boekhouder. Hierdoor werd er productiever gewerkt door mezelf. Mijn taak was om facturen te boeken, de facturen bij te houden en samen met de kassierster Jana de betalingen van op de voet te volgen. Een conclusie die ik door het hele jaar door hebben kunnen trekken dat je bij het doorzetten van iets er altijd zal geraken. Want met genoeg moed aan iets beginnen en het eindigen met moed zorgt voor een mooi resultaat. Ik ben zeer trots op het feit dat ik mezelf beter heb leren kennen over het hele jaar heen. Ook al waren er soms wel grote mislukkingen, ik bleef er voor gaan.

88


8 Bijlagen 8.1 Bijlage 1- Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Coco café Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel.: 050 33 19 43 Fax.: 050 34 30 51

www.cococafe.be Coco CaféZilverstraat 26BE-8000-Brugge

De heer Dominique Ongenae Steenoven 7 8730 Oedelem Uw bericht van ...

Uw kenmerk ...

Ons kenmerk ...

Brugge 2012-10-09

Aandeelhoudersvergadering Geachte De heer Ongenae Onze minionderneming ‘Coco Café’ zou u graag verwelkomen op haar 1e aandeelhoudersvergadering. Deze aandeelhoudersvergadering vindt plaats op dinsdag 16 oktober in het SintJozefsinstituut in Brugge om 20.00 uur. Wij zouden bij deze gelegenheid onze minionderneming en ons assortiment voorstellen. Ook zullen de andere 2 miniondernemingen ‘Verto’ en’ Bijou-Écoulier’ zichzelf voorstellen. Het programma ziet er als volgt uit:  Verwelkoming  Voorwoord van de heer Vandorpe; directeur van het Sint-Jozefsinstituut  ‘Mini’s got Talent’  Bedanking Na de vergadering nodigen wij u graag uit op de receptie waarbij u onze minionderneming Om praktische redenen vragen wij u om te registreren op mini.jozefienen.be (wachtwoord ujH5RA). Gelieve ook onderstaand strookje ondertekend mee te nemen. Wij kijken alvast uit naar uw komst. Met vriendelijke groeten Coco Café

89


Coco Café

Aandeelhoudersvergadering 16 Oktober 2012 Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

Dominique Ongenae

Neemt als aandeelhouder deel aan de aandeelhoudersvergadering van de minionderneming Coco Café en verklaart hierbij zijn aandeelhoudersbewijs ontvangen te hebben *2000003636754*

8.2 Bijlage 2 –Logo Coco Café

90


8.3 Bijlage 3- VoorbeeldenquĂŞte

91


8.4 Bijlage 4- Lettre commercial (assortiment) Coco Café Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

Kristof Punie Beenhouwersstraat 26 BE-8000 BRUGGE votre lettre du 2012-10-20

vos références PAD/1

nos références M/174

Bruges 2012-10-26

Catalogue

Monsieur/Madame Suite à votre courrier du 20 courant concernant le café du Van DenPoel. Nous avons le plaisir de vous envoyer ci-joint notre dernier catalogue. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. Veuillez agréer, Monsieur,Madame, l’expression de mes sentiments dévoués.

Dennis Marchand Chef du service administrative

P.J.: Catalogue

92


8.5 Bjlage 5- Affiche (campagne publicitaire)

93


8.6 Bijlage 6- CV English

94


95


Franรงais

96


97


8.7 Bijlage 7- Verkoopfacturen

98


8.8 Bijlage 8- Jaaranalyse Balans

ACTIVA VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen B.Overige vorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen handelsgoederen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

Jaar 2010

Jaar 2011

3.016.379,00 2.475.062,00 0,00 0,00 3.008.311,00 0,00 78.183,00 70.535,00 0,00 2.859.593,00 0,00 8.068,00 166,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.902,00 0,00 7.902,00

0,00 0,00 2.466.942,00 0,00 27.447,00 49.568,00 0,00 2.389.928,00 0,00 8.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.954,00 0,00 7.954,00

6.105.660,00

6.063.544,00

2.090.052,00 0,00 2.090.052,00 543.222,00 543.222,00 0,00 543.222,00 0,00 2.994.705,00 2.991.707,00 2.999,00 0,00 0,00 437.543,00 40.139,00

1.526.557,00 0,00 1.526.557,00 381.915,00 381.915,00 0,00 381.915,00 0,00 2.705.359,00 2.676.862,00 28.496,00 0,00 0,00 1.342.392,00 107.321,00

99


TOTAAL DER ACTIVA

9.122.039,00

8.538.606,00

PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve B. Onbeschikbare reserve Andere Voor eigen aandelen C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen Overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen Overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

4.085.484,00 3.995.178,00 193.362,00 193.362,00 3.891.368,00 19.336,00 20.741,00 20.741,00 0,00 64.291,00 3.787.000,00 754,00 0,00

193.362,00 193.362,00 3.799.368,00 19.336,00 20.741,00 20.741,00 0,00 64.291,00 3.695.000,00 2.449,00 0,00

123.010,00

89.126,00

123.010,00 123.010,00 0,00 0,00

89.126,00 89.126,00 0,00 0,00

4.913.545,00

4.454.303,00

877.817,00 0,00 0 877.817,00 3.870.555,00

874.668,00 0,00 0 874.668,00 3.316.388,00

190,00 0,00 0,00 0,00 2.182.554,00 2.182.554,00

329,00 0,00 0,00 0,00 1.919.381,00 1.919.381,00

0,00

0,00

994.200,00 451.562,00 542.638,00 693.612,00 165.173,00

87.116,00 349.554,00 521.562,00 525.562,00 263.247,00

100


Resultatenrekening

RESULTATENREKENING

I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten

II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. Aankopen 2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten

III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord C. Andere financiële kosten

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ( + ) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA Meerwaarde bij de realisatie van de vaste activa E. andere uitzonderlijke opbrengsten

boekjaar 1

boekjaar 2

20.458.764,00 18.977.585,00 20.014.037,00 18.454.270,00 0,00 0,00

0,00 444.726,00

0,00 523.315,00

19.840.577,00 18.276.763,00 10.123.196,00 8.976.320,00 10.284.503,00 9.017.448,00 -161.306,00 -41.128,00 3.737.690,00 3.581.616,00 4.670.634,00 4.392.741,00 1.231.880,00 1.295.355,00

14.050,00 33.884,00 29.242,00

-3.860,00 -4.553,00 39.144,00

618.187,00

700.822,00

85.564,00 64.640,00 7.502,00 13.421,00

59.886,00 43.075,00 3.397,00 13.415,00

37.892,00 26.378,00

29.629,00 19.407,00

0,00 11.514,00

0,00 10.222,00

665.859,00

731.079,00

82.314,00

77.213,00

0,00 22.007,00 60.307,00

0,00 39.528,00 37.685,00

101


VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) Waardeverminderingen op financi毛le vaste activa voorzieningen voor uitz risico's en kosten andere uit kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

IX. Winst van het boekjaar v贸贸r belastingen IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) A. Belastingen ( - ) B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

3.536,00 0,00 0,00 0,00 3.536,00

20.449,00 0,00 0,00 0,00 20.449,00

744.636,00 0,00 0,00 254.331,00 255.179,00 848,00

787.843,00 0,00 0,00 267.259,00 269.576,00 2.317,00

490.305,00 490.305,00

520.584,00 520.584,00

8.9 Bijlage 9- Starting up a business in the UK

102


103


8.10 Bijlage 10- Logboek Week

Datum 1

2

dinsdag 4 september 2012 donderdag 6 september 2012 dinsdag 11 september 2012

zaterdag 15 september 2012 donderdag 20 september 3 2012 maandag 24 september 4 2012 dinsdag 25 september 2012 woensdag 26 september 2012 donderdag 27 september 2012 zondag 30 september 2012 5

dinsdag 2 oktober 2012 donderdag 4 oktober 2012 vrijdag 5 oktober 2012

6

dinsdag 9 oktober 2012

Uur 13;0514;45 10;1511;55 13;0514;45 16;4419;59 10.1511;55 18;0818;45 13;0514;45 14;0017;00 10;1511;55 11;4514;49 13;0514;45 10;1511;55 19;0622;05 13;0514;45

Activiteit Taakverdeling + bespreking logo . Taakverdeling + bespreking logo Brainstorming leveranciers + assortiment. Maken uitnodiging aandeelhouders Invullen excel lijst met aandeelhouders. Maken organogram minionderneming Afwerken lijst met aandeelhouders. Bedrijfsbezoek Van Den Poel. Ontmoeting website designers(IB) + invullen aandeelhouders in vlajo.org. Maken afdrukbare aandelen Controleren data excel lijst + aanvullen aandeelhouders in vlajo.org. Ontwerepen homepagina website. Maken marktonderzoek Prijzetting van producten + ontwerpen folder.

104


woensdag 10 oktober 2012 zaterdag 13 oktober 2012

7

zondag 14 oktober 2012 dinsdag 16 oktober 2012 dinsdag 16 oktober 2012 donderdag 18 oktober 2012 zaterdag 20 oktober 2012

8

dinsdag 23 oktober 2012 woensdag 24 oktober 2012 donderdag 25 oktober 2012

9

zaterdag 3 november 2012 zondag 4 november 2012 maandag 5 november 2012

10 zaterdag 10 november 2012 dinsdag 13 november 2012 donderdag 15 november

13;0017;00 14;0019;00 14:0022;00 8;20-10;20 13;0522;00 10;1511;55 14;0019;00 13;0514;45 14;3018;00 10;1511;55 13;0514;45 14;0022;00 19;0021;00 13;0514;45 13;0514;45 10:15-

Filmen promotiefilmpje coco cafĂŠ. In elkaar steken van promotiefilmpje + ontwerpen etiquettes producten. Afwerken promotiefilmpje + power point aandeelhoudersvergadering. Laatste bewerking promotiefilmpje + maken van etiquettes producten. Voorbereiding aandeelhoudersvergadering (power point) + aandeelhoudersvergadering. Administratie op verkoop aandeelhoudersvergadering. Maken analyse marktonderzoek+ maken assortiment frans. Aanwezigheidlijst aandeelhoudersvergadering afwerken . Afwereken assortiment frans + brief. Bedrijfsbezoek Coocilicious. Aanwezigheidlijst aandeelhoudersvergadering afwerken . Werken aan Travel Guide . Afwerken Travel Guide + samenvoegen alle powerpoints + tekst. Nieuwe tekst maken voor site + marketingmix. Afwerken catalogus voor site. Aanvullen aanwezigheidslijst aandeelhouderslijst met antwoordstrookje terug.

105


11

12

13

15

16

17

18

2012 11;55 15;05vrijdag 16 november 2012 15;55 13;05dinsdag 20 november 2012 14;45 donderdag 22 november 10;052012 11;55 13;05dinsdag 27 november 2012 14;45 donderdag 29 november 10;052012 11;55 donderdag 29 november 19;002012 20;30 11u55dinsdag 4 december 2012 3u00 14u45dinsdag 4 december 2012 15u0 maandag 24 december 2012 8;00-13;00 woensdag 26 december 15,002012 18:00 14;00woensdag 2 januari 2013 20:00 19;00vrijdag 4 januari 2013 21;00 13;05dinsdag 9 januari 2013 14;45 10;05donderdag 11 januari 2013 11;55 12-00dinsdag 15 januari 2013 13;00

Bespreken Tekst site met Mv Declerck Verbeteren tekst site. Bespreken site met IBers + afspraken maken foto's ons team Werken aan PowerPoint Travel Guide Afwerken logboek Verbeteren letter to Swedish student verkoop op speelplaats verkoop op speelplaats Maken cv nederlands en engels Maken frans cv en afwerken engels cv Maken MyTaggle + solicitaitefilm Maken solicitaitebrief Maken verslag functie + inleiding boekhouding Centreren boekhouding december + opsturen facturen Solicitatiegesprek

106


donderdag 17 januari 2013 19

woensdag 23 januari 2013 woensdag 23 januari 2013 donderdag 24 januari 2013

20

dinsdag 29 januari 2013 donderdag 31 januari 2013 zaterdag 2 februari 2013

21

dinsdag 5 februari 2013 woensdag 6 februari 20113 donderdag 7 februari 2013 vrijdag 8 februari zaterdag 9 februari

22

dinsdag 12 februari 2013 donderdag 14 februari 2013

23

dinsdag 19 februari 2013 donderdag 21 februari 2013

10;0511;55 10;0011;30 13;3015;00 08;1511;30 13;0514;45 10;0511;55 8;00-11;00 13;0514;45 15;0017;00 10;0511;55 16:0018;30 8;00-14;00 13;0514;45 10;0511;55 13;0514;45 10;0511;55

Verdelen goederen Zweden Voorbereiding verkoopbeurs Verkopen op verkoopbeurs Zweden Bedrijsbezoek Inredia en Prisma Teknik Inboeken verkoop Zweden + facturen boeken en opstellen Controle wanbetalers (opstellen wie nog niet betaald heeft) + opmaken mail voor herrinering betaling Verkoop shoppingcenter Kuurne Opmaken verkoop Kuurne + afwerken lijst wanbetalers + herschrijven mail voor herrinering betaling Maken verkoopfacturen GIP Boeken en opmaken facturen + mail sturen naar wanbetalers Maken Journal Intime Afwerken Journal Intime Opmaken en boeken verkoopfacturen Boeken en kopieren aankoopfacturen Okay+ checken eventuele betalingen Opmaken en boeken verkoopfacturen vergadering Haluin + checken eventuele betalingen en boeken aankoopfacturen

107


24

dinsdag 26 februari 2013 donderdag 29 februari 2013

25

dinsdag 5 maart 2013 donderdag 7 maart 2013

26

dinsdag 12 maart 2013 donderdag 14 maart 2013

27

vrijdag 15 maart 2013 dinsdag 19 maart 2013 donderdag 21 maart 2013 zaterdag 22 maart 2013 zondag 23 maart 2013 zondag 23 maart 2013

28

maandag 25 maart 2013 dinsdag 26 maart 2013

29

woensdag 3 april 2013

30

woensdag 10 april 2013

13;0514;45 10;0511;55 13;0517;00 10;0511;55 13;0514;45 10;0511;55 13;0017;00 8;20-10;05 10;0511;55 8;00- 1300 11;0013;00 15;0019;00 18;0021;00 13;0514;45 14;0017;00 10;0012;00

Opmaken en boeken verkoopfacturen Boeken aankoopfactuur Horens, Okay en Ameel Bedrijfsbezoek verzekeringen Callant Beginnen GIP taak jaaranalyse + checken eventuele betalingen Verderwerken GIP taak + checken eventuele betalingen + maken verkoopfacturen Checken eventuele betalingen + boeken verkoopfacturen Bedrijfsbezoek Modular Ondernemer voor de klas (In the pocket) Verdwerken GIP taak jaaranalyse + checken eventuele betalingen Maken verslagen bedrijfsbezoeken + ondernemer voor de klas Verkoopdag Matthys Afwerken GIP taak jaaranalyse Verwerken gegevens jaaranalyse in Word document Invullen peerevaluatie + afwerken logboek Werken aan 'Starting up a business in the UK' Maken GIP taak La plainte

108


vrijdag 12 april 2013 31

maandag 15 april 2013 dinsdag 16 april 2013 woensdag 17 april 2013 woensdag 17 april 2014 woensdag 17 april 2015 donderdag 18 april donderdag 18 april

32

dinsdag 23 april 2013

33

dinsdag 30 april 2013 woensdag 1 mei 2013 donderdag 2 mei 2013 vrijdag 3 mei 2013 zondag 5 mei 2013

34

dinsdag 7 mei 2013

15;0017;00 18;0020;00 13;0514;45 14;0018;00 14;0018;01 14;0018;02 10;0511;55 10;0511;56 13;0514;45 13;0514;45 14;0018;00 18;0020;00 18:0022;00 10;0011:00 13;0514;45

Maken GIP taak La commerce par téléphone Verderwerken 'Starting up a business in the UK' Evalueren verkoopdag + inboeken verkoopdag + boeken verkoopfacturen Afwerken 'Starting up a business in the UK' Afwerken La Plainte en La commerce par téléphone Maken GIP-taak voorwoord en inleiding Voorbereiding verkoop opendeurdag, startkassa tellen. Afwerken GIP-taak voorwoord en inleiding Opmaken verkoopfacturen + afspraken Haluin Boeken verkoopfacturen + centraliseren boekhouding + opsturen facuteren Maken GIP-taak bibliografie en eindconclusie Afwerken GIP-taak bibliografie en eindconclusie Maken flyer uitnodiging aandeelhoudersvergadering Afwerken flyer Verbeteren GIP-taak voorwoord en inleiding + opmaken verkoopfacturen

109


vrijdag 10 mei 2013 35

donderdag 16 mei 2013 zaterdag 18 mei 2013

36

dinsdag 21 mei 2013 woensdag 22 mei 2013 donderdag 23 mei 2013 vrijdag 24 mei 2013 zaterdag 25 mei 2013

15;0516;00 10;0511;55 15;0019;00 13;0514;45 18;0020;00 17;0019;00 18;0022;00 8;00-17;00

Inbundelen GIP Boeken verkoopfacturen + betaling controleren Samenbundelen GIP Berekenen dividend + verkoopfacutren boeken Verbeteren GIP taak conclusie en bibliografie Samenbundelen GIP Samenbundelen GIP Afwerken GIP-bundel

110


8.11 Bijlage 11- Verslag bestuursvergadering Coco café Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel.: 050 33 19 43 Fax.: 050 34 30 51

www.cococafe.be Coco CaféZilverstraat 26BE-8000Brugge

Verslag Personeelsbeleid Datum en uur

2012-11-13, 12:05-12.55

Plaats

Aantal Pagina's

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge Lokaal D002 Al-Suhail Faisal, De Brabandere Alexia, Huysman Charlotte, Souêtre Jean-Baptiste, Van Ackere Marie, Vandenbussche Michiel, Devriendt Lies, Vanloven Apollonia, Lavens Pieter, Matthys Nick, Araïb Florian, Marchand Dennis Lampo Nathan Vanquathem Jana 4

Auteur

Marchand Dennis

Aanwezig

Verontschudligd

Agendapunten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Vorig verslag Vlajo verkoopdag Kerstmarkt Leveranciers bekijken Magazijn Facturen Tijd op bestellingen Verkoop op school Uitnodigen ter groene poorte

111


Vorig Verslag Voor de vergadering echt begon, hebben we een alle punten besproken die we uit de vorige vergadering even ter sprake moesten hebben, om te kijken of er nog iets moest gebeuren of besproken worden. De laatste drie agendapunten zijn hierdoor bij de vergadering gekomen.

Vlajo Verkoopdag Onze minionderneming is uitgenodigd op de verkoopdag van Vlajo in het shoppingcenter van Kortrijk-Noord op 2 februari 2013. De deelname voor deze verkoopdag is 30,00 euro waarvan 20 euro waarborg is. Ook werd er nog een verkoopdag bijgenomen. De verkoopdag in Brugge op het Zand. De datum hiervan is 24 november. Het probleem hiervoor is dat de stand niet waterdicht is dus hebben we besloten om een partytent te plaatsen indien het slecht weer zou zijn, anders zetten we onze gewone stand op de markt. Beslissing over deelname aan deze verkoopdag is nu donderdag.

Kerstmarkt Een andere verkoopdag is de kerstmarkt in Roeselare. Op datum van 16 en/of 23 december. Hier werd er gezegd dat het brengen van de stand een probleem zou zijn, doordat de ouders van Michiel op reis zullen zijn. Ook werd er gestemd dat het niet mogelijk was om naar Roeselare te gaan omdat er dan examens waren.

Leveranciers bekijken We hebben eventuele nieuwe leveranciers besproken: 

Thee uit Nederland, het is op een website dat er moet besteld worden, prijs is 4.95 euro. o Te duur en is het wel betrouwbaar bestellen op internet? Pure Tea o We zouden een andere leverancier willen zoeken voor de Pure Tea, we hadden gedacht om te kopen aan het bedrijf die levert aan onze leverancier, maar die handelt alleen maar met groothandels. Koffie Or o De prijs is 20€ per kilogram, vraag is of het niet te duur is en of het merk niet te onbekend is. VivaSara o Koffie die wordt geserveerd in Toprestaurants, er is al contact opgenomen met de leverancier door Pieter Lavens en VivaSara ziet een samenwerking wel zitten. o Ze verkopen ook thee.

112


Enquêtes o Uit de enquêtes die we hebben afgenomen bij het vak Nederlands is gebleken dat Douwe Egberts goed verkozen wordt door de koffiedrinkers. Hier werd niks mee gedaan omdat velen ervan overtuigd zijn dat het niet zou verkopen door concurrentie met supermarkten.

Magazijn De magazijniers (Michiel en Nathan) moeten de levering van vorige week vrijdag controleren en de inventaris maken van de voorraad die we nu nog hebben en hoeveel die nu bedraagd.

Facturen Er werd gevraagd om het opvolgen van de facturen nauw te houden. Ook moet er gezorgd worden dat deze facturen goed geboekt worden.

Tijd op bestellingen Het klaarzetten van de bestellingen die binnengekomen zijn door Alexia en Marie.

Verkoop op school Er werd besproken wanneer we het best verkochten op school. We kwamen uit op de dinsdag omdat we dan net na de middag minionderneming hebben en voor de eerste speeltijd hadden we informatica waar we ook vroeger zouden mogen stoppen om alles klaar te zetten. De datums die we gekozen hebben waren 20 november en 27 november.

Uitnodigen Ter Groene Poorte Voor de samenwerking met de minionderneming van Ter Groene Poorte werd er besproken dat er een etentje zou geregeld worden tussen een paar mesen van ons en van de minionderneming van Ter Groene Poorte. Degene die van ons meegaan zijn: (Jean-Baptiste, meneer Decock Marie, Pieter en Lies).

113

gip_dennis_marchand_2012-2013  

Mijn gip-eindwerk van het Sintjozefsinstituut Brugge.