__MAIN_TEXT__

Page 1

- meget tættere på vores lokalområde!

- meget tættere på vores lokalområde!

1

t æller sin mand for frielsen s d n a t s d om b e E n mo sids te del his torie side 8

Vester Skerninge:

Stenstrup:

Genåbning af Vestermarkskolen

Trævarefabrikken Sundshøj ved Stenstrup

Læs mere på side 3

Læs mere på side 6

Mias Ø - drømmen om sydfynsk natur

Foto: Carsten Bundgaard

Ballen:

Maj 2020 s i v a Måneds 110. årgang Den 5. maj 2020

Læs mere på side 7

LAD FAGMANDEN PASSE DIN CYKEL

Ring/sms til Kevin på 40 68 40 91, når du vil bestille:

FRI LIVSTIDSSERVICE 299,- (ELCYKLER 499,-)

BRÆNDE I GOD KVALITET Bøg eller ask kan købes som 3 meter stykker liggende ved skovvej - eller savet, kløvet og leveret hjem til dig.

BringM

Vi hent

yBike

er og b ringer din cyk el til værk gratis stedet!

Tved Kirkevej 5A · 5700 Svendborg · Tlf. 20 91 27 67

FÆLDNING ELLER BESKÆRING 40 års erfaring med fældning og beskæring af havetræer m.m.

NING HÆKKLIP i også v Det klarer

Psykoterapi v/ Janni Norrbom

PÆDAGOGISK/ PSYKOLOGISK PRAKSIS

nline, o r e l a t Sam , facetime, telefon alk'n'talk samt w

Parterapi Individuel terapi for unge Individuel terapi for voksne

Åkildevej 35 · 5762 Vester Skerninge Tlf. 28 11 83 82 · www.janninorrbom.dk


2

Uge 19 - 2020 - meget tættere på vores lokalområde!

Leder:

KORT NYT

2 x STORT TILLYKKE I denne tid oplever vi nok alle at ærgre os over, at aktiviteter og arrangementer, som vi havde glædet os til at deltage i, er blevet aflyst eller udsat. Det kan både være almindelige aktiviteter, og det kan være unikke arrangementer, der er blevet arbejdet længe på at forberede til glæde for mange mennesker.

hans team i en længere årrække har arbejdet målrettet på, at skolen med dens aktiviteter, faciliteter og omgivelser er toptrimmet her i jubilæumsåret. Herfra skal lyde et kæmpestort tillykke til skolen med ønsket om, at 100 års jubilæet kan blive fejret på allerbedste vis næste år.

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 100 år

75-året for befrielsen

En unik begivenhed er 100 års fødselsdagen for Gymnastikhøjskolen i Ollerup, der startede som Danmarks første idrætshøjskole og Verdens første gymnastikhøjskole d. 1. maj 1920. Gymnastikhøjskolen har i 100 år haft stor betydning for mange unge menneskers udvikling og for vores lokalområde, og jeg ved, at forstander Uffe Strandby og

For et år siden stod jeg traditionen tro d. 4. maj om aftenen og nød den helt særlige stemning på befrielsesaftenen ved bunkersanlægget i Ollerup. Allerede der kunne jeg ikke lade være med at glæde mig til 75-året for befrielsen, hvor vi igen skulle deltage med tre generationer i vores familie. Først med sang, taler, frihedsbudskabet fra BBC og besøg i Bunkersmuseet – og så med

Kom og se - nyt på væggene i ”det lille galleri”.

højskolesange, kaffe, kage og hyggeligt samvær i gymnastikhøjskolens spisesal, inden vi på cykelturen hjem til Vester Skerninge kunne nyde stearinlys i vinduerne. Det må vi så glæde os til næste år. Tillykke til os alle sammen med 75-året for befrielsen.

Smukke patchwork-tæpper og andet kunsthåndværk fra ”Stofgåsen” på Nyvej i Ulbølle. Det er Trine Gadegaard Thuesen og Tove Andersen, der maj måned udstiller nogle af deres arbejder. Den lille stofbutik ”Stofgåsen” er stadig åben. Kig forbi hvis du har lyst til selv at arbejde med patchwork eller kigge på stoffer og materialer - ring (62243855) venligst og lav en aftale i forvejen.

Månedsavis her i coronatiden

”det lille galleri ”i dagli’brugsen i Ulbølle Fjellebrovej 1, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge. Åbent alle dage 8-19

Husk, at Den Lille Avis her i coronatiden udkommer som månedsavis – næste gang efter pinse:

onsdag d. 3. juni

Michael Grube Andersen red@DenLilleAvis.dk

Marianne Florman kommer til Pejrup i september Vi har tidligere i Den Lille Avis berettet om, at lokalsamfundet i Pejrup er et mekka for hesteelskere med en høj andel af husstandene, der har hest. Her i foråret skulle den tidligere håndboldlandsholdsspiller Marianne Florman, der nu også er kendt for sin særlige tilgang til heste, have besøgt Pejrup. Nu bliver arrangementet, hvor hun demonstrerer sin spændende tilgang til arbejdet med heste i stedet d. 2. september 2020 i Pejrup. Mette Berg Hansen, der er næstformand i Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus, oplyser også, at man trods et forår med mange coronaaflyste arrangementer håber på at kunne holde Sankt Hans i Pejrup, måske i en lidt tilpasset form.

Har du en god ide til dit lokalområde? Byrådet i Svendborg Kommune har besluttet at afsætte to millioner kroner hvert år til anlægsprojekter, der kan fremme udviklingen i lokalområderne.

En lærke letted´, og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldtes af klokkers klang, og byer blomstred´ i rødt og hvidt, og det var forår og Danmark frit. Ja, Danmark frit!

Pengene skal bruges til større projekter, der udvikler lokalområdet. De kan også bruges som medfinansiering sammen med penge fra eksterne fonde. Puljen yder støtte til konkrete projekter, som styrker fællesskabet og bosætningen i de enkelte lokalområder. Projekter kan være udviklingsprojekter, fællesarealer i lokalsamfundet, bosætningsinitiativer, understøttelse af lokale fællesskaber eller lign. Nu kan puljen søges for første gang, så hvis du har en god ide, gå sammen med andre gode kræfter og send en ansøgning af sted. Du kan læse mere om hvad puljen kan bruges til og kriterierne:

www.svendborg.dk/lokalområder

Ansøgningerne skal være kommunen i hænde senest 18. maj kl 12. Ansøgningen sendes til anna.hellesoe@svendborg.dk denne

Vi glæder os til modtage jeres ansøgninger.

På opfordring fra stiftet og provstiet har kirkerne ringet mere end normalt i disse dage: D. 4. maj Kl. 20.30 til 20.45 ringning til markering af fredsbudskabet- lys i vinduerne D. 5. maj Morgen-og aftenringning udvides med 15 minutter D. 5. maj Flagning på hel stang ved Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup kirker Vi kan mindes befrielsesdagen ved at synge derhjemme. I Højskolesangbogen nr. 514 står ”Danmark frit” skrevet af Mads Nielsen, der var apoteker i Vester Skerninge fra 1931 til 1943. Mads Nielsen skrev sangen på opfordring fra KFUM, og når vi synger sangen, bruger vi melodien af Mathias Christensen.

- meget tættere på vores lokalområde!

Udgiver & Ansvarshavende

Idé&MARKETING

Michael Grube Andersen Andersen v/ Michael Grube Nørremarksvej 10 5762 Vester Skerninge Kontakt telefon 40 89 55 11 red@DenLilleAvis.dk Målrettet sparringspartner til realisering af det fulde potentiale

Nørremarksvej 10 • 5762 Vester Skerninge mobil 40 89 55 11 • Michael@Grube-Andersen.dk

Tryk OTM Avistryk, Ikast Oplag 6100

Puljen uddeles løbende indtil der ikke er flere penge. Så når I det ikke denne gang, kommer ansøgningen med i næste runde. Har du spørgsmål så kontakt udviklingskonsulent Anna Hellesøe, tlf. 21 84 49 47, anna.hellesoe@svendborg.dk Venlig hilsen Lokaludvalget Hanne Ringgaard Møller, formand

Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5

5700 Svendborg Tlf. 6223 3000 www.svendborg.dk

Annoncer

1910 2020

annonce@DenLilleAvis.dk Når du skriver til Den Lille Avis, så skriv gerne i Emnefeltet: Den Lille Avis eller DLA

www.DenLilleAvis.dk

DEN LILLE AVIS udkommer her i coronatiden som månedsavis og distribueres i 5762 Vester Skerninge, 5771 Stenstrup, 5772 Kværndrup og dele af 5600 Faaborg og 5700 Svendborg. Erhvervsmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst og annoncer er ikke tilladt. Avisen påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer. Avisen forbeholder sig ret til at flytte eventuelle særplaceringer såfremt produktionen kræver det. Avisen påtager sig heller ikke noget erstatningsansvar for annoncer, som ved evt. misforståelse ikke er medtaget i bladet.

Følg os på facebook

Indleveringsfrister

Korrekturannoncer: Senest torsdag kl. 9.00

Redaktion Michael Grube Andersen Tlf. 40 89 55 11 red@DenLilleAvis.dk

Grafik/produktion Stefan Harboe Andersen dtp@DenLilleAvis.dk

Færdige annoncer: Senest fredag kl. 9.00 Rubrik: Senest fredag kl. 12.00


- meget tættere på vores lokalområde!

Den 5. maj 2020

3

Vester Skerninge:

Vestermarkskolen sprudler atter med liv – og også nye tiltag

Venlig hilsen Gitte Højlund Thomsen Skolesekretær

Genåbning af skolen og fejring af dronningen Så er der endelig liv på skolen igen. Torsdag den 16. april startede 0. til 5. årgang og værkstedsklassen atter op på Vestermarkskolen til en skoledag, der var noget forandret end den de kendte før nedlukningen af alle landets skoler. Der var modtagelse udendørs, deling af klasserne i mindre hold, og et nyt ”fag” bød på undervisning i håndhygiejne og afstand. Altsammen blev taget godt imod af eleverne, der mest af alt bare var glade for at se deres kammerater og deres lærere igen. Foruden at flaget var hejst for alle de elever, der den dag vendte tilbage til skolen, så flagede vi også for dronningen, der fyldte 80 år. Rundt om i klasserne blev der derfor også sunget fødselsdagssang med resten af Danmark kl. 12.

Siden da er der primært blevet undervist udenfor, hvilket har indbudt til talrige udflugter i gå- og cykleafstand i lokalområdet samt fuld udnyttelse af skolens egne forårssmukke, grønne områder. De nye rutiner er efterhånden velintegreret, godt hjulpet på vej af informative plakater overalt på skolen. Bl.a. bliver de ventende forældre i skolegården mindet om, at to meter fx svarer sådan nogenlunde til længden af to forårsSFO-børn på langs. Så er alle vist med på måleforholdet.

skal begynde i børnehaveklassen. Den første dag mødte børnene ind i skolegården sammen med deres forældre, hvor de blev mødt af børnehaveklassen, der dannede flagallé. Da alle var kommet, var fælles information og alle sang med på Gazellesangen i stor, udendørs rundkreds med behørig afstand, inden børnene hoppede over det røde bånd ind til deres nye domæne. Efter lidt flere informationer, blev forældrene sendt hjem igen med en kaffe og et rundstykke to-go.

dygtighed, og anvendelse af lokale råvarer, til et hyggeligt sted at starte og slutte dagen for SFO-børnene. Sidst, men ikke mindst, glæder vi os over, at vi nu har fået genbesat vores viceskolelederstilling. Valget er faldet på Jakob Asmussen, der er 38 år, og kommer fra en stilling som afdelingsleder for et ungemiljø i Fredericia kommune. Jakob tiltræder den 1. juni.

17 nye forårsSFO-børn

Ny viceskoleleder og stor ombygning på Mandag den 20. april tog vej vi imod yderligere 17 nye, skønne børn, der er startet i vores nyoprettede forårsSFO. Her skal de boltre sig frem mod august, hvor de

Oveni glæden over at genåbne skolen, kan vi nu også glæde os over udsigten til en større ombygning af skolen. Dette i forbindelse med, at Vester Skerninge Børnehus skal flytte ind på skolen fra næste år. I samme ombæring har skolen fået bevilget en ekstra pulje, til at renovere vores udtjente madkundskabslokale. Det er drømmen, at det nye madkundskabslokale bliver skolens hjerte, der skal anvendes flittigt af store som små elever til alt fra almindelig undervisning i madkundskab og emneuger om fx bære-

Skribent: Bjarne Gregersen

Alle må lide afsavn i disse mærkværdige og uforudsete tider, vi lever i. Mon ikke de fleste havde et eller flere arrangementer, de havde glædet sig til at deltage i. Men som nu er aflyst. De fleste finder nok ud af at få hverdagen til hænge sammen. Især vi, der er så lykkelige at have helbredet i behold. En stribe alternative former for socialt samvær er jo poppet op. Via de elektroniske medier. Og tak, fordi vi har dem, ellers havde vi været endnu mere ilde stedt. Jeg har den store glæde at være med i en uformel gå/traveklub med syv medlem-

mer. I mange år har det været skik, at vi samledes til en gåtur hver den første torsdag i måneden. Vi har travet på Øhavsstien, vi har gået langs kyster, vi har været igennem skove – et eller andet sted på Sydfyn. Sommetider har vi også været på tur uden for den fynske ø. Distancen, vi går har været af varieret længde… Madpakken er med og indtages et smukt sted på ruten. Eller et sted med læ for blæst og regn. Altid har vi fået vendt verdenssituationen og fået diskuteret stort og småt. Vi er langt fra altid enige, bølgerne kan gå højt,

men aldrig med så store skumsprøjt, at vi bliver uenige. Endsige uvenner. Vi kender hinanden godt og bærer over med de særheder, som kan forekomme. Disse gåture er nu sat på pause. Hvor længe ved hverken vi eller andre. Nu går vi ture alene eller med vores respektive hustruer og for mit vedkommende også med Balder. Kontakten til de andre er brudt. Og dog. Et af medlemmerne har fået en god idé. Når han har været ude at gå en tur et sted, tager han et foto, som han sender til os på en mail. Så er det op til vi andre at gætte,

hvor han har været. Flere af os har taget ideen op. Hen under aften gløder e-boksen med flotte fotografier og med gætterier om, hvor billederne er taget. Det er sommetider ret svært at gætte. Sjove kommentarer følger med. En havde taget et foto af noget frækt graffiti, han havde set på Frederiksø. En anden gav op og fortalte til gengæld, at han havde stået i kø i Brugsen – bag ved Joan Ørting. (Dog uden at sende et foto af køen).


4

Uge 19 - 2020 - meget tættere på vores lokalområde!

Miljø og klima:

Jeg ved det godt. Ting tager tid, men tiden og vore klimaudfordringer står ikke stille. Ej heller i disse Corona-tider. Vi har fået en national klimalov og mange kommuner har nogle ambitiøse klima- og energipolitikker. Det er som udgangspunkt rigtig godt, men når det kommer til handlingsdelen, så begynder det at gå langsomt. For langsomt efter min mening. Hvis Christiansborg ikke hurtigt kommer i gang med at forhandle nogle ambitiøse handlingsplaner på plads,

så mister en stor del af den danske befolkning troen på, at vi kommer i mål med en CO2-reduktion på 70% i 2030. Den grønne bølge som opstod op til og under det seneste folketingsvalg, må ikke flade og fade ud. Så har vi først for alvor en national klimakrise. Alle folketingets partier, med undtagelse af et par borgerlige småpartier, har underskrevet Klimaloven. Det forpligtiger som bare pokker.

Jeg er ikke enig i, at vi ikke skal kunne mærke den grønne omstilling som borger og forbruger. Det siger sig selv, at vi er nødt til at ændre adfærd i vores daglige gøren og laden. Vore klimaudfordringer løser ikke sig selv, og den teknologiske udvikling kan kun løse en del af udfordringen. Derfor kan vi ikke bare stille os op på en ølkasse og sige, at der kommer en god løsning i morgen. Et eksempel på politisk langsommelig, er seneste udmelding fra skatteminister

Morten Bødskov, som først til efteråret vil komme med et bud på, om der indføres afgifter på elbiler i 2021, eller ej. Som udgangspunkt kan han melde ud, at der ikke røres ved afgifterne på rene elbiler i 2021. Hvis vi skal nå målet med 500.000 elbiler på de danske veje i 2030, så skal der rulle 120 elbiler ud over kantstenen hos forhandlerne pr. dag, til og med år 2030. Salget pr. dag var i januar og februar måned på 17 biler. Derfor kan en udmelding og garanti kun gå for langsomt. Hvis 2030-målet skal nås, og det skal den, så skal der også ske en øget markant borgerinddragelse, som skal skabe ejerskab og en forpligtigelse til at gøre noget proaktivt for at nedsætte forbruget af ting og sager.

Skribent: Niels Christian Nielsen GO2Green Projektleder

Jordens ressourcer er knappe, men vi danskere er storbrugere, så derfor at vi også en forpligtigelse til at gå foran med de gode eksempler. Vi har fået opbygget så mange rigide regler og begrænsninger over for borgere og virksomheder på klima- og energiområdet. Vore afgiftssystemer trænger til en gevaldig kølhaling. Det giver jo ingen mening, at f.eks. overskudsvarme ikke udnyttes bedre fra virksomheder til den offentlige varmeforsyning, fordi det så vil blive afgiftsbelagt, så det ikke kan svare sig. Hver dansker, stor som lille, udleder i gennemsnit ca. 13 tons CO2 om året. Da vi er ved at nå borger nummer 5,8 million, så udleder vi tilsammen 75.400.000 tons CO2. Danmark ligger derfor i top 4 på verdensplan som CO2-udleder og forbruger af ting og sager. Hvis vi skal ned på ca. 2,5 tons CO2 pr. borger i 2050 jvf. Parisaftalen fra COP21 i 2015, så kræver det helt andre klimaboller på suppen. Vi kan ikke fortsætte med det (over)forbrugsmønster som vi har for nuværende, og derfor må vi kræve, at

Christiansborg og regeringen får forhandlet klimahandlingsplanerne på plads i indeværende år, så borgere og virksomheder har noget eksakt at forholde sig til. Ellers ender det bare med en klimalov uden konsekvens og ejerskab. Jeg er ikke tilhænger af, at hver borger skal udstyres med en CO2-kvote, men det kan blive konsekvensen, hvis de kommende handlingsplaner bliver for uambitiøse. Lad os her og nu komme over Corona-krisen, for så igen at kaste os over klima-krisen. Pas på hinanden derude. Både nu og i fremtiden.

VI HOLDER ÅBENT ALLE HVERDAGE KL. 9.00 -17.30

SAMT LØR-, SØN- OG HELLIGDAGE KL. 9.00 -16.00

Priserne gælder til og med fredag den 15. januar 2016

Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl

Min tålmodighedskvote er næsten brugt op…

XL-BYGGECENTER · NYBORGVEJ 2 · 5700 SVENDBORG

TILBUDDENE GÆLDER FRA DEN 5. TIL 31. MAJ 2020

2 FLASKER

FRIT VALG 6 POSER

FRIT VALG PR. STK.

95,-

25,GREEN IT Vandkande, 10 ltr m/ brusehoved

PRIS FRA

GRANITSKÆRVER 8/16 mm, grå eller sort 20 kg PR. RULLE

40,GARDENA Vippevander inkl. vandingsur

50,-

299,-

FIBERTEX Ukrudtsdug, sort, 1x12 m

20,-

ALUBAKKER Ass. størrelser

50,GREEN IT Havesprøjte 5 ltr

EGLO Solcellelamper

199,ECOSTYLE Ukrudtsfri, koncentreret, rækker til 20-40 m2 400 gr FRIT VALG 2 STK.

30,GREEN IT Håndredskaber, fliserenser, mælkebøttejern, plantekultivator eller bred eller smal planteskovl


BETAL FOR 2

- meget tættere på vores lokalområde!

Kirkeby:

25 års jubilæum Tage Østbjerg, Nystedvej 11, Kirkeby, har fredag den 24. april været formand for Kirkeby-Lunde Foredragsforening i 25 år. Tage kom i bestyrelsen i Foredragsforeningen i 1991 og blev valgt til formand den 24. april 1995. Han afløste Laurits Krog Rasmussen, som på daværende tidspunkt havde beklædt formands-posten i 48 år. Tages mål/håb er at slå denne rekord, så hvert år inden vores konstituerende møde i bestyrelsen, spores altid en lille smule nervøsitet hos Tage, om han nu bliver formand igen, men bare rolig, man finder nok ikke et bedre bud på en formand for vores gamle foredrags-forening, om han så slår rekorden, bliver nok nærmere en kamp med dåbsattesten. En af Tages første opgaver

som formand var at overrække æresmedlemsbevis til Laurits og Julie Krog Rasmussen, som det ses af nedenstående udklip fra Den lille Avis onsdag den 25. oktober 1995. Tage er altid imødekommende og står klar til at byde medlemmerne vel-kommen, når de møder op på foredragsaftenerne. Også overfor foredrags-holderne er han opmærk-som og klar med relevante spørgsmål, så enhver foredragsholder må føle sig velkommen. Og det er netop det, vores formand kan - få os alle til at føle os velkomne, skabe en hyggelig stemning og føle sig godt tilpas. Foredragsforeningen er en fortsættelse af Kirkeby Foredragsforening, som blev stiftet i 1904/05, men i 1971

syntes bestyrelsen, at der skulle nyt blod til foreningen. De kontaktede Lundes østlige sogn v/lærer Jørgensen, denne sendte indbydelser ud til beboerne om at melde sig ind, og iblandt de nyind-meldte, stod 2 friske kvinder, Rigmor Christensen og Solveig Jørgen-sen, klar og blev valgt i bestyrelsen – som de første kvinder i Foreningens historie . Foreningens navn blev herefter Kirkeby/Lunde Foredragsforening. Bestyrelsen har siden da bestået af både mænd og kvinder. Foredragsforeningens sæson er fra oktober til marts, der afholdes 5 foredrag og kontingentet er 100 kr. Vi ønsker vores for-mand Tage, hjertelig tillykke med jubilæet

5

Den 5. maj 2020

Det bil igste produkt er gratis Gælder både Apotekets Solserie*, Fodplejeserie, Pimpsten og Fodfil *d o

Afskrift af teksten på diplom er som følger: g i

kke

A

50 0, 2

ml

potek pligttro Den oplyste bonde Laurits Krog Rasmussen og hans SPF 3 Hustru Julie Krog Rasmussen, Dongs e y t s a r S p s o l Højrup. Vi udnævner højtideligt Eder til Æresmedlemmer af Kirkeby/Lunde Foredragsforening det Herrens Aar 1995. For trofasthed og Hengjivenhed til Foreningen igjennem 48 Aars Tjeneste samt for Kjærlighed til det danske Folk og Fædreland! Med Agtelse. Tage Østbjerg, Formand

Klar til sol og sommer Klar til sol og

MinLandsby-app’en i Stenstrup-Lunde-Kirkeby MinLandsby-app’en blev kendt gennem DR-tv-programmet Løvens hule sidste år. App’en kan downloades gratis, men kan også sagtens bruges på en pc, bare som hjemmeside. Teamet bag siger selv: ”MinLandsby vil sætte strøm på landsbyen, gøre livet lettere og styrke fællesskabet offline.” Vi ser app’en som en mulighed for at dele oplysninger med hinanden i lokalområdet: nyheder og kalender, hvor man får et hurtigt overblik over, hvad der rører sig, samt kortet, hvor vi er i gang med at lægge lokale seværdigheder og andre tilbud ind. Den fjerde facilitet, landsby-lift, er endnu kun

nået til at linke videre til GoMore. Svendborg Kommunes borgerbudget har finansieret Stenstrup-Lunde-Kirkeby’s adgang til app’en. En del foreninger og institutioner lægger allerede information på, og vi håber, flere følger trop. Lige nu i corona-tiden, hvor de fleste aktiviteter er lukket ned, er kalenderen fyldt med aflyste arrangementer. Så her kan man kigge frem og håbe, at arrangementerne senere på året lader sig gennemføre. Indtil da kan man kigge på nyhedssiden, hvor der lige nu ligger aktuel information fra seniorforeningen, kirkerne, biblioteket samt nogle tips i forbindelse med befrielsen 4.-5. maj.

Vi håber, I vil bruge app’en – vælg Stenstrup-Lunde-Kirkeby (eller tjek de andre lokalområder). Vil du være med – eller driller det, så kontakt Per Mahler Jensen. Vi vil også gerne minde om, at der stadig er penge tilbage af det ”borgerbudget”, som vi sidste år fik tildelt til glæde for borgerne i vores lokalområde. Ansøgningsskema og yderligere oplysninger fås hos: Styregruppen for borgerbudgettet i Stenstrup-Lunde-Kirkeby: Johannes Damkjær 2554 0561, Per Mahler Jensen 2090 6312 og Hanne Vest 2371 3660

Klar til sol og Klar til sol og Klar sommer sommer sommer so TA´3 BETAL FOR 23 TA´ TA´ 3 BETAL FOR 2 TA´ 3 BETAL FOR 2 B

Effektiv sol- og fodpleje

Effektiv sol- og fodpleje Effektiv sol- og fodpleje Effektiv sol- og fodpleje

Det billigste produkt er gratis Det billigste produkt

BETAL FOR 2

Gælder både Apotekets er gratis Det billigste produkt Solserie*, Fodplejeserie, Det billigste produkt Gælder Apotekets erbåde gratis Fodplejeserie, Pimpsten ogSolserie*, Fodfil er gratis *d og i

Lunde:

Nyt fra Lunde Borgerforening På generalforsamlingen 9. marts i Gammelhøj mødte 22 medlemmer op. Allis Nielsen og Erik Wilbour Rasmussen nyvalgtes til bestyrelsen. Dorte Møller Hansen og Bente Berthelsen trådte ud, og bestyrelsen takker for indsatsen gennem årene. Ved generalforsamlingen fortalte Dorthe og Jens Himmelstrup indgående og engagerede om svinebedriften på Kokkenborg, viste film derfra og svarede på spørgsmål fra medlemmerne. Bestyrelsen har siden konstitueret sig således: formand Hanne Vest, næstformand Henning Jensen, kasserer Kristina Bech Andersen, sekretær Allis Nielsen og menigt medlem Erik Wilbour Rasmussen. Foreningens planlagte arrangement ved genfor-

eningsstenen i Højslunde torsdag 14. maj er udskudt til onsdag 23. september. Sammen med Stenstrup-Lunde menighedsråd har vi fået tidligere præst i Gudme-Brudager, Liselotte Kirkegaard, der nu er bosiddende i Sydslesvig, til at komme og for-

Effek

kke

Apo

Pimpsten Fodfil Gælder både Apotekets l og *d 0m og 25både Gælder Apotekets ml Fodplejeserie, ikFk 30, tekets SolspraSolserie*, 250 y S P e Ap 30,

Vejl. pris 40 - 199,-

tælle om genforeningen i 1920. Øvrige datoer er stadig usikre p.g.a. corona, men vil blive annonceret på MinLandsby-app’en samt skiltning i sognet.

Vejl. pris 40 - 199,-

Hanne Vest

Vejl. pris 40 - 199,-

Vejl. pris 40 - 199,Vejl. pris 40 - 199,-

Vester Skerninge Apotek Fåborgvej 40 5762 Vester Skerninge

oteket SPF sFodplejeserie, Solsog pray Fodfil Solserie*, Pimpsten Pimpsten og Fodfil

*d og ml ik k e Ap 250 *d 30, oteket og ml s Solspray SPF ik k 0 5 e Ap 2 30, oteket s Solspray SPF

Vejl. pris 60,Vejl. pris 60,-

Vejl. pris 40 - 199,-

Vejl. pris 60,Vejl. pris 60,-

Vejl. pris 60,-

Sct. Nicolai Apotek Gerritsgade 7 5200 Svendborg

Sct. Nicolai Apotek Vest Vestergade 167 5700 Svendborg


6

Uge 19 - 2020 - meget tættere på vores lokalområde!

Stenstrup:

Trævarefabrikken Sundshøj ved Stenstrup Forleden var min datter og jeg på jagt efter noget effektivt og bæredygtigt træbeskyttelse til hendes hytte, der er lavet af ubehandlede afskæringer fra træstammer til møbelindustrien. På opfordring tog vi til den lokale trævarefabrik på Hovedvejen 66, vest for Stenstrup, hvor Lundevej udmunder. Her blev vi taget imod af indehaveren, Arne Wahl, der gav os en venlig men bestemt læring i træbeskyttelse. Arne anbefaler trætjære, der er udvundet af finske nåletræer. Tjæren fås i lys og mørk, trænger let ind i træet, og der er mulighed for at tilsætte farve. Tjæren er desuden røget, så den er ekstra modstandsdygtig mod f.eks. insekter, der ikke bryder sig om den let røgede lugt. Således blev hytten træbeskyttet samme dag, mens vi bl.a. snakkede om Arne og hans virksomhed, som vi fik set en del af.

Vidste du: Arne Wahl er også kendt som manden, der midt i 1990´erne opsatte 26 hvide kors langs hovedvej A9, ét for hvert trafikdræbte menneske, som sit eget bidrag i kampen for en motorvej mellem Svendborg og Odense.

Startede i 1982. Arne Wahl overtog det tidligere Sundshøj Vinduer og Døre i 1982, der så blev til Sundshøj Trævarefabrik og Bådebyggeri. Han kommer fra Tåsinge, og er udlært bådebygger. Efter aftale besøgte jeg Arne igen 3. maj, med henblik på at se og høre mere om hans virksomhed. I en periode var der 6-8 ansatte på virksomheden, men i dag bruger han kun periodevis ekstra arbejdskraft til pakning og andet. Arne Wahl henter selv de træstammer, han skal bruge. De skæres op og lufttørres i omkring 6 måneder. På bestilling laver virksomheden langborde, andre møbler, køkkenbordplader, dele til træskibe og alt muligt andet, ”bar spørg,” siger han. Arne kan f.eks. også hidkaldes som ”bisidder” ved søsætning af træskibe.

tikken, og det er som regel med en ”tak fordi du har købt et 100% fynsk produkt, der er produceret Co2-neutralt.”

Bedstefars økologiske byggeklodser I butikken kan man også købe antiseptiske (bakteriehæmmende) byggeklodser til børn, der består af 8 forskellige geometriske former. Klodserne er 100% fri for kemiske stoffer og således velegnede til børn, der også sutter på legetøjet.

Økologiske negle-, slikke- og burgerpinde Virksomhedens største indtægtskilde p.t. er produktioner af træpinde til pleje af negle, slikkepinde (uden bolsjer), burgerpinde m.m., der sælges til grossistled. Neglepindene kan dog også købes i små pakninger i bu-

Danmarks eneste vind-drevne savværk. I 1988 købte Arne Wahl en brugt vindmølle, som han opsatte ved virksomheden, så alle eldrevne maskiner

kan køre på grøn strøm. ”Jeg har altid drømt om at være selvforsynende,” siger han. I den forbindelse kan Arne ikke lade være med at fortælle, at møllen producerer ca. 55.000 kw/t pr. år og virksomheden bruger (kun) omkring 37.000 kw/t pr. år. ”Jeg betaler 2.500 kr. for strøm om måneden,” fortæller han

og fortsætter (sarkastisk): ”til gengæld får jeg hele 196198 kr. retur fra Energinet om måneden…..” Den kan vi så tygge lidt på…. ”Afgifter,” udbryder den modne herre.

Maling og træbeskyttelse For omkring 20 år siden kom en daværende direktør for virksomheden TAGO forbi i et andet ærinde. Han foreslog at Arne skulle sælge træbeskyttelse i butikken. En særlig Finsk tjærebase-

Foto og Skribent: Torben Frost

ret træbeskyttelse, der er eminent til at trænge ind i og beskytte træ, på en naturlig måde, fortæller Arne. Tjæren er røget og tilsættes kun tørremiddel og kridt. Siden har man også kunne købe vegetabilsk maling og træbeskyttelse i Arne Wahls Trævarefabrik og Bådebyggeri. Således er ringen sluttet for denne artikel, og den nymalede hytte har fået en flot glød. (OBS! Forretningen modtager ikke kort og MobilPay).


- meget tættere på vores lokalområde!

Den 5. maj 2020

7

Ballen:

Mias Ø - drømmen om sydfynsk natur, familie og eget firma

Skribent: Lise Rasmussen

Mia Lundshøj tryller med vores lokale råvarer Udsigten er fantastisk her i huset på Langegyde uden for Vester Skerninge: både Det sydfynske Øhav og Syltemade Ådal folder sig ud lige nedenfor en. Det er til at forstå, hvorfor Mia Lundshøj og hendes mand, Gorm, forlod København for at slå sig ned her i Gorms barndomshjem.

har Gorm flyttet sin private terapeutpraksis fra Nørrebro til Sydfyn og Mia har taget kokkeuddannelsen og startet sit firma ”Mias Ø” op. ”Vi har lidt at se til”, siger Mia med en umiskendelig jysk underspillethed.

Fra lærer til kok

Mia Lundshøj er vokset op i nærheden af Kolding, har uddannet sig i Århus og København og har altid gået med drømmen om at vende tilbage til landlige omgivelser, når hun skulle stifte familie. I København møder hun Gorm Lundshøj og de bliver enige om, at drømmen om natur og familie skal udleves på det skønne Sydfyn, hvor Gorm er opvokset og har familie.

Mia arbejdede som underviser i Svendborg, indtil for 2 år siden, hvor hun valgte at forfølge sin drøm om selvstændighed og mere hjemmetid med familien. Hun sagde sit job op og startede på kokkeskole i Svendborg, samtidig med at hun stille og roligt udviklede konceptet med ”Mias Ø”, som er et økologisk cateringfirma. ””Mias Ø” handler rigtig meget om at bevare den lokale forankring i den sydfynske muld”, fortæller Mia fra køkkenet med den smukke udsigt.

Lidt at se til

Køkkensnak

I 2014 fik de chancen for at overtage Gorms barndomshjem nær Ballen. Tiden herefter har stået på totalrenovation af hus og familien er også blevet udvidet med to små drenge. Sideløbende

Det er tydeligt, at Mia lægger vægt på samarbejdet med de lokale producenter, og mens hun tager en tår mere af kaffen, siger hun: ”Det er vigtigt at støtte de små producenter, så vi kan bevare

Jyden blev fynbo

de mange små landhandler, mejerier, bryggerier og grøntavlere. Alle kender jo hinanden på kryds og tværs hernede på Sydfyn, man møder folk både på friskolen og i det lokale foreningsliv og erhvervsliv og vi støtter hinanden for at bevare en stærk lokal kultur.”

Papir på den gode mad Efter Mia i november blev uddannet kok med en flot sølvmedalje fra FOOD i Svendborg, fordeler hun nu tiden mellem familien og firmaet, hvor hun laver økologisk mad til fester og selskaber på hele Sydfyn. ”Økologi er lig med kvalitet”, siger hun.

Nye tiltag I disse Corona-tider er alle Mias selskaber blevet aflyst eller udskudt, og derfor tilbyder hun i samarbejde med Egense Forsamlingshus ”mad ud af huset” ved særlige lejligheder. Senest kunne man bestille en påskeplatte, som ”gik som varmt brød” og Store Bededag tilbyder hun en brunch, som kan afhentes i forsamlingshuset.

Planen er, at der også bliver mulighed for at hente mad til Sankthansfesten, som jo nok for de fleste skal holdes hjemme i haven i år. ”Man må være kreativ, og få det bedste ud af en vanskelig situation”, siger Mia.

Lokalt samarbejde Mia kan mærke at mange af hendes lokale samarbejdspartnere også er pressede, så hun udtrykker taknemmelighed over at mærke, hvor meget lokalsamfundet støtter op om de små lokale virksomheder. ”Det er i tider som disse, man for alvor mærker sammenholdet”, siger hun.

Nærvær på Sydfyn Mia og Gorms største dreng, Bjørn, er i 2019 startet på Vester Skerninge Friskole, hvor også lillebror Birk skal starte til næste år, og på spørgsmålet om, hvad det bedste har været ved at flytte til Sydfyn, svarer Mia: ”Nærværet og tilstedeværelsen er helt fantastisk i forhold til den travle hverdag i storbyen. Det er et helt andet liv, og jeg kan ikke forestille mig noget bedre, at

Foto: Carsten Bundgaard

give mine børn, end at vokse op her på det vidunderlige Sydfyn.”

Et godt liv Det har været livsomvæltende for Mia og Gorm at flyt-

te landsdel og renovere hus, samtidig med at få små børn og drive to selvstændige virksomheder. ”Det har ikke kun været fryd og gammen, men det er det hele værd”, afslutter Mia fra køkkenet med den smukke udsigt.

Vester Skerninge:

Nyt kunst-stop på vandresti og cykelrute Et spændende kig ind i et kreativt hoved Med udsigt til at vi nok skal holde sommerferie i det danske, så er det skønt at erfare, at en ny lokal ”seværdighed” er kommet til: Steffen Andersen har netop åbnet galleri/butik i en tidligere garage på familiens adresse; Strandgårdsvej 23 i Vester Skerninge, tæt på Præstens Skov.

Alle veje fører til… Lige her går både Marguritruten, cykelvejen Østersøruten og Øhavsstien forbi – så mon ikke mange både turister og lokale vil tage imod de nye grønne skiltes tilbud om at kigge ind? Der står ”åbent” og er flag oppe, når manden bag; Steffen Andersen, er hjemme og tager imod.

Samler og genbruger Der er nok at kigge på - og inspireres af. Steffens bygger sine værker af naturens materialer og genbrugsting. Man får fornemmelse af, at han ALTID har lommen fyldt af sten, har drivtømmer, grene, bark og svampe under armen, når han går en tur og ikke går forbi en genbrugsbutik uden gå ind.

Og i øvrigt sidder og skærer, filer, limer osv. i sit værksted mange timer i døgnet. Det bliver til mange flotte og finurlige ting.

Nu er der plads Måske har du mødt Steffen på Åbne Døres Julemarked med hans pynt af træ/gamle kageforme og brocher af legetøjsbiler? Eller med hjemmesyede tasker af dyreskind,

knive og birkebarkæsker på Ravnsborg Vikingemarked? Hjemme i garagen er der nu plads til det hele – og mere til. Som corona-hjemsendt højskolelærer, der kan gå på efterløn om et par måneder, er der også tid til at holde åbent og vise værkerne frem. Og fra det smarte kaffeskab serverer Steffen også gerne en kop kaffe eller kakao for sine gæster.

Skribent: Lise Rasmussen


8

Uge 19 - 2020 - meget tættere på vores lokalområde!

Egebjerg Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Åge Larsen fortæller - En føljeton i 5 dele

En modstandsmand fortæller sin historie 5 og sidste del

Åge Larsen

På gymnastikhøjskolen i Ollerup var der hele tiden en ret stor styrke tyskere indkvarteret. Mange af dem var meget unge soldater uden uddannelse, og tyskerne brugte terræ-net omkring Hvidkildes skove til øvelser for disse rekrutter. Det afstedkom en meget beklagelig hændelse den 2. maj. En ung mand fra Sønderjylland var under jorden her på Sydfyn, og organisationen havde et lager af forskellige ting gemt i et depot i Kirkeby-skoven. Den unge mand var sendt ud

for at hente nogle cykeldæk i depotet, og uheldigvis mødte han en afdeling tyskere, som var på øvelse i skoven. Jeg tror ikke, de ville have taget nogen notits af ham, hvis han ikke havde tabt hovedet. Men det gjorde han. Han trak sin pistol, og selvfølgelig skød de ham. Det var en ulykkelig og unød-vendig hændelse. På vejen mellem Kirkeby-skoven og Hvidkildes ladegård står der en mindesten for ham. Frihedskæmper Knud Hoffman Laursen

1922-45) - dæknavn ”Krofar”

De sidste par måneder før den tyske kapitulation fik vores gruppe ret så store forsyninger, bl. a. håndgranater og udstyr til at foretage sprængninger med. Det var planlagt, at hvis krigen fortsatte over grænsen, skulle banelinien mellem Svendborg og Odense sprænges så mange steder som muligt for at genere og hindre tyskernes transporter, så depotet i vores jordhule blev efterhånden ret omfattende. Det gav også nogle små, pudsige episoder i det daglige. En dag i foråret havde lærer Thomsen fået lyst til at rense og klargøre nogle tomme bistader, han havde stående i haven. Da han fik dem åbnet, så han, at de var fyldt med håndgranater og plastisk sprængstof. Grunden til det var, at de ting var kommet på et tidspunkt, hvor Poul ikke kunne komme over til depotet, og han havde så fundet det hensigtsmæssigt at gemme tingene i sin fars bistader. Jeg havde stadig en del samvittighedskvaler med hensyn til min familie, for omkring

den tid kunne jeg godt se, at jeg svigtede familielivet ret meget. Det meget natarbejde førte til, at man manglede søvn, så når men var hjemme, måtte man mange gange prøve at indhente det forsømte og lægge sig til at sove. Det har nok ikke altid været morsomt for lillemor, og helt galt blev det da den første uge efter krigens slutning.

Vi var da heldigvis samlet hjemme den aften den vidunderlige meddelelse kom over BBC’s nyhedsudsen-delse; men jeg var nødsaget til at mødes med gruppen. Vi var alle ellevilde af glæde over den udvikling, situationen havde taget. Vi samledes i Ole Sibasts lejlighed ved møbelfabrikken og festede hele aftenen og

det meste af natten, så Oles opsparede lager af tobak og spiritus blev omsat til glæde for alle, og det var i løbet af natten blevet til næsten hele delingen.” Føljeton sluttes.

4. maj

Befrielsen 1945 Repræsentanter for Egense-Rantzausminde Lokalhistorie har d. 4. maj lagt friske blomster ved de 2 frihedskæmper-mindestene der findes i Egense Sogn. Dels på Løvehavevej og dels i skoven bag Hvidkilde.


- meget tættere på vores lokalområde!

Den 5. maj 2020

9

med . . . - meget tættere på vores lokalområde!

- meget tættere på vores lokalområde!

Ugens citat: ”Aldrig har så mange haft så få at takke for så meget”

P RO F E S S I O N E L R Å D G I V N I N G

- Winston Churchill

SUDOKU 5

2

4 3

9

4

7

9

6 9

1

5

6

7

5

8

1 2

7

6

1

1

8

2

3

5

6

6 3

3

9

STENSTRUP · TLF. 40 425 425

Sang til kirken eller kapellet

Takke kort + konvolut

En nem og flot løsning til den svære tid At miste en af sine kære er for de fleste utrolig svært. Der er meget der skal tages stilling til og man ønsker at sende dem på vej på den bedste måde, hvad enten det er en begravelse eller bisættelse.

pakkeer, Færdbig sid lad på 4

A5 sang fter ønske), (e 3 sange olutter rt + konv print) Takkeko stk. 50 - 150 (mellem

00,-

.5 Kun kr. 2

Fåborgvej 24 • 5762 Vester Skerninge • Frederiksgade 8 • Kvægtorvet • 5700 Svendborg • Tel. 20 29 39 49 • www.harbograf.dk


10

Uge 19 - 2020 - meget tættere på vores lokalområde!

UDENDØRS SÆSON 2020 Tennis & Padel NYHED Spil når du har tid og lyst Som medlem i Vester Skerninge Tennisklub kan du spille så tit, du har lyst – fra maj til midten af oktober.

Gratis instruktion og fællestræning Alle medlemmer – uanset alder og spillemæssigt niveau – tilbydes gratis instruktion i maj, juni, august og september.

God motion for alle aldre Hvis du er imellem 5 og 85 år, så er tennis og den nye sport padel i Vester Skerninge Tennisklub sikkert et godt tilbud til dig.

Fællestræning udendørs 2020 Junior tennis+padel mandag kl. 16-17 Senior formiddag tennis+padel mandag/onsdag/fredag kl. 9-12 Senior aften padel tirsdag

kl. 19-20

Senior aften tennis onsdag kl. 18-19

Tennissommerskole for børn: 6. juli til 8. juli 2020

I starten af skolernes sommerferie arrangeres tennissommerskole i samarbejde med Dansk Tennis Forbund. Både nybegyndere og øvede børn i alderen 7-16 år kan deltage. Max. 40 deltagere efter ”først-til-mølle-princippet”. Deltagerprisen er kr. 375,- eller kr. 575,inkl. en ny ketsjer.

Kontingentsatser udendørs Junior til 18 år kr. 490,Senior kr. 790,Familiekontingent kr. 1.590,(med børn u. 18 år)

Vester Skerninge Tennisklub

Kom og prøv TENNIS og PADEL NYHED Sjov sport for alle aldre - også som familiesport Ring 40 89 55 11, hvis du gerne vil vide mere. Indmeldelse og kontingentbetaling via www.VSTennis.dk

- sjov sport for hele familien!


- meget tættere på vores lokalområde!

Den 5. maj 2020

Sundhed

Gudstjeneste

Gudstjenesteliste

Besøg min fodplejeklinik i V. Skerninge Lukket fredag Hjemmebesøg tilbydes

...tilbyder fodpleje til personer i alle aldre. Sunde fødder er lig med velvære

Alle gudstjenester er aflyst.

Information om online prædikener, andagter og gudstjenester kan findes på kirkernes Facebook- og hjemmesider.

Ring og bestil tid på 2894 7344

Grønnegade 5 · Ulbølle · 5762 Vester Skerninge Ring til Henriette og book tid på tlf. 40 890 123 Online booking på www.levefod.dk

Fodplejer Berit Hansen Kærvej 37 · Vester Skerninge

"

Vester Aaby Inst. Forretning v/ Henning Madsen

Menighedsrådsvalg

ejens Fod dv

nik kli

Stran

Håndværker

Telefontid mellem 8 - 10.

"

Alt i El-installationer reparation og salg af hvidevarer Svendborgvej 413 · V. Åby · 5600 Faaborg Tlf. 62 61 64 82 · Mobil 40 57 24 82

Hanne D. Clausen Lægeexam. fodplejer

Strandvejen 89, V. Åby,

Alt murerarbejde udføres Ring 2087 9085 og få et godt tilbud hos murermester Hans Henrik Holm

RANTZAUSMINDE MURERFORRETNING

LEJE AF FLAGALLÉEN i Ulbølle, Hundstrup, V. Skerninge, Ollerup eller Ø. Skerninge. Henvendelse til Henning Grube Andersen

Tlf. 2689 1890

11

Menighedsrådsvalg

O

Sæt

Vil du vide, hvor stor en nar er, så ros ham. -Ukendt forfatter

Bygning på 300 kvadratmeter udlejes Henvendelse til Claus Pedersen på Shelltanken eller på tlf. 62241448

i kalenderen den 9. juni og 15. september

Kom til ORIENTERINGSMØDE den 9. juni kl. 19 i SOGNEHUSET bag kirken i Vester Skerninge.

Tlf. 6261-6206

Kloge ord - udvalgt af Erik Hansen

2020

Her vil menighedsrådet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. På mødet vil menighedsrådet også undersøge, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på efterårets valgforsamling, som finder sted den 15. september. Da skal der vælges 5 fra Vester Skerninge, 4 fra Ulbølle og 3 fra Hundstrup sogn.

DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN!

Når du har brug for os, er vi tæt på – også sønog helligdage. Per Engstrøm, Anita Grundahl og Morten Bytoft

Den lokale bedemand

®

Valdemarsgade 50, Svendborg Tlf. 6221 9909

dlbg.dk

Min sidste vilje Min sidste vilje - for ikke at stille mine - forpårørende ikke at stille mine i tvivl pårørende i tvivl Kan rekvireres hos: Kan rekvireres hos:

SHELL

Mørk blå = to p Lys blå = on pa

V. Skerninge Find os på facebook

Faaborgvej 39 · 5762 V. Skerninge Tlf. 6224 1448 · www.kp-biler.dk Åben hverdage kl. 06.30-21.00 · Weekend kl. 07.00-21.00

Peter Honoré

Jens Kabel

Niels K. Pedersen

Kullinggade • 5700 Svendborg • Tel:Kgs. 62 21 06 51. •Telefon www.svbg-beg.dk A. Andersen16. Engelsborgvej 52 . 2800 Lyngby 45 93 14 11

Profile for DenLilleAvis

Den Lille Avis - Uge 19 - 2020  

I denne tid oplever vi nok alle at ærgre os over, at aktiviteter og arrangementer, som vi havde glædet os til at deltage i, er blevet aflyst...

Den Lille Avis - Uge 19 - 2020  

I denne tid oplever vi nok alle at ærgre os over, at aktiviteter og arrangementer, som vi havde glædet os til at deltage i, er blevet aflyst...