Page 1

Promotieboekje IK 29-08-2005 10:53 Pagina 1

IK Feeling Good, Being Better


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:53 Pagina 2

IK


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:53 Pagina 3

FEELING GOOD, BEING BETTER

Hoe komt het dat het aantal mensen met een burn-out zo enorm stijgt? Waarom zouden zoveel mensen, terwijl ze toch succesvol lijken, iets anders gaan doen als ze ‘rijk’ waren? Hoeveel levenservaring moet je hebben om echt te weten wat je wilt? Wanneer neem je eens de tijd om echt te ontdekken wie je bent? Hoe kom ik daar eigenlijk achter, wie ik in werkelijkheid ben?

EEN ENERGIEK OF EEN GEENERGIEK LEVEN? De laatste tien jaar zijn wij het meest geschrokken van het aantal mensen dat hun werk of hun leven ziet als geaccepteerd leed. Mensen die, wanneer ze een risicoloze kans zouden krijgen, zonder twijfel van baan of zelfs van leven zouden veranderen. Maar als je vervolgens doorvraagt naar wat dat andere werk of leven dan moet inhouden komen de meesten niet verder dan een opsomming van zaken die ze niet willen. Misschien herken je het zelf ook wel een beetje. Je zit niet lekker in je vel, je komt moe thuis en sommige weken heb je het maandagochtendgevoel tot en met donderdagavond. De vrijdagen zijn meestal wel te doen, het verlossende weekend staat immers weer voor de deur. Het voelt al lang zo maar je weet jezelf er doorheen te slepen. Je staat per slot van rekening optimistisch in het leven en zo erg lijkt het niet. Sommige collega’s zijn heel

3


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:53 Pagina 4

4

IK

HOOFDSTUK 1

aardig en niet al je werkzaamheden zijn routinematig en saai. Met een dergelijke instelling kun je het lang volhouden, maar het risico is groot dat je er dan nooit iets aan doet en blijft survivalen, tot het moment komt dat je niet meer verder kunt. Sommige collega’s zijn heel aardig en niet al je werkzaamheden zijn routinematig en saai.

Aan de andere kant komen we ook veel, op het eerste gezicht, succesvolle mensen met een positieve levenshouding tegen. Zij lijken goed in hun vel te zitten, hebben hun privéleven op orde, en besteden het grootste deel van hun tijd met plezier en energie aan werk en activiteiten waar zij zelf voor gekozen hebben. Maar als we de tijd nemen om naar het verhaal achter het verhaal van deze mensen te luisteren, komt een andere werkelijkheid boven. Zij hebben het gevoel dat ze niet alles uit het leven halen, dat er meer in zou moeten zitten, maar dat ze niet weten hoe dat ‘meer’ er uit te halen. Herken je jezelf al? Prima, dan is het de hoogste tijd om met alle energie die je in je hebt aan de slag te gaan. Jouw beloning, in de vorm van een zinnig, belangrijk en waardevol leven, wacht op je. Herken je jezelf niet? Dan is een felicitatie van ons op zijn plaats! Dan behoor je namelijk tot ‘the happy few’, en gaat dit boek jouw leven op een nog hoger niveau brengen! IK kan wel eens het belangrijkste boek worden dat je ooit voor ogen hebt gehad. Het onderwerp en de inhoud zijn namelijk op jouw lijf geschreven. Het gaat over hoe je helemaal bij jezelf kunt komen. Bij je talenten, je passies en je diepste kern. Het helpt je om te komen bij de bron van waar jij je energie haalt en de basis waar al je goede beslissingen vandaan komen. Je krijgt de kans om, misschien voor


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:53 Pagina 5

FEELING GOOD, BEING BETTER

het eerst in je leven, het belangrijkste op aarde te vinden: je eigen IK. Dit boek gaat je helpen om beter dan ooit in kaart te krijgen WIE je bent, WAT je wilt en HOE je dat bereikt.

Nederland kluunt door het leven Tot onze verbazing zijn er heel veel mensen die niet in lijn met zichzelf in het leven staan of er niet uithalen wat zij echt zouden willen. Wij noemen dat incongruentie. Mensen die hun passie en hun talent niet, of slechts gedeeltelijk in hun leven terugvinden of kwijt kunnen. In extreme gevallen komen we mensen tegen die volledig ‘verdoofd’ door het (werk-) leven gaan. Ze klunen tegen beter weten in maar door, gaan er figuurlijk – en soms zelfs letterlijk – onder gebukt of zijn gebroken omdat het al te lang niet ging. Ze worden ziek van te lang niet goed in hun vel zitten. Fysiek, emotioneel en sociaal. De ziektebeelden zijn bekend: migraine, maag- of rugklachten, problemen met het hart, onzekerheid, faalangst, overmatige bezorgdheid, echtscheiding, slecht ouderschap, nooit ‘echt thuis’ zijn. Incongruentie heeft daardoor ook een enorme economische impact: bedenk eens wat burn-outs, ziekteverzuim en onvrede de maatschappij per jaar kosten. Een Amerikaans onderzoeksbureau heeft recent aangetoond dat doodsoorzaak nummer 1 ‘life dissatisfaction’ is. Als je leven voor een te lange periode alleen energie kost en niets oplevert, ga je er letterlijk aan onderdoor.

5


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:53 Pagina 6

6

IK

HOOFDSTUK 1

Maar als het probleem zo omvangrijk is en zoveel gevolgen heeft, waarom doen zo velen er dan niets aan? Eén belangrijke reden hiervoor is het feit dat wij experts zijn geworden in het ‘survivalen’. We hebben voor onszelf verschillende technieken gecreëerd om te overleven en we klunen verder door het leven.

1. De positieve levenshouding Je voelt dat je niet helemaal op je plek zit maar je telt je zegeningen, je salaris is okay, je hebt best aardige klanten en wat zou de OR toch moeten zonder jouw loyale inzet. Veel mensen die je kent staan er nog slechter voor dan jij. Kijk maar naar je buurman, die heeft een nog rottere baan en bovendien heeft hij een onhebbelijke partner. ‘Nee, ik mag niet klagen. Trouwens, wat moet ik dan, mijn baan opgeven?’ 2. Surrogaat-geluk De techniek van surrogaatgeluk wordt veelvuldig gebruikt. Mensen zijn zich ervan bewust dat het leven niet is zoals ze zouden willen maar ze zijn er in geslaagd genoeg leuke dingen ‘er naast’ te hebben. Hobby’s waar genoeg energie uit te halen valt om te herstellen van die zware baan. De één wordt voorzitter van de lokale duivenmelkvereniging, de ander werkt nors aan het verlagen van zijn golfhandicap en hele bevolkingsgroepen gaan heavy into de carnaval of raken verslaafd aan line-dancing (loopt er in ieder geval iets in hun leven in de pas). Het zoeken (en nog erger, het vinden) van plaatsvervangend geluk is een gevaarlijke zaak. Het haalt de aandacht van het probleem weg en lijkt je te ontslaan van je eigenlijke taak en belangrijkste verantwoordelijkheid: op zoek gaan naar je energie.


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 7

7

FEELING GOOD, BEING BETTER

gefeliciteerd! je hebt de top bereikt!

je hebt de ladder naar ’t succes beklommen! je hebt het gehaald!

je bent een held! ...een winnaar!

wow!

3. Uitstel-geluk Uitstel-geluk wil zeggen dat ‘naast’ je energie leven er gewoon bij hoort. ‘Leven is lijden’ is een van de ‘edele waarheden’ van Boeddha. En werk heet niet voor niets werk! Later word ik wel gelukkig. Ik investeer nu en het echte genieten komt als ik straks ‘klaar’ ben. Deze mensen sparen driftig, kopen ieder jaar hun lijfrentes en beleggen voor later (tot enkele jaren geleden leek dat nog best te lukken ook). Alles om die pensioengrens maar naar voren te krijgen. Het is griezelig te ontdekken, dat sommigen het nog volbrengen ook! Want ze

en nu? burnout!


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 8

8

IK

HOOFDSTUK 1

slepen zich voort door hun suboptimale leventje, vasthoudend aan dat ideaalbeeld van die mooie toekomst en houden het vol tot dat ene geweldige moment: ze mogen er met hun 62-ste uit. De hemel zij geprezen. Free at last. Het is het allemaal waard geweest. Financieel staat alles op de rit, een emotionele afscheidsreceptie valt hen ten deel en ze gaan op vakantie, overwinteren of gaan naar hun huis in een aangenaam land. De spanning gaat van de boog en... ze krijgen de rekening van 35 jaar zwoegen, stress en survivalen ineens op hun hartkamer geprikt. En dat is in en in triest, samen met al je dromen uitgeput en letterlijk gebroken terug naar Nederland.

Hoogste tijd voor actie dus.

We horen je denken, dat mag wel wat subtieler. Misschien wel, maar tien tegen ĂŠĂŠn dat je het herkent. Wellicht gebruik je de technieken zelf of herken je in je omgeving de mensen die deze technieken gebruiken om door het leven te komen.

HET EINDE VAN HET KLUNEN Naast de kluners zien we ook mensen om ons heen die wel echt gelukkig zijn, die in hoge mate charismatisch en succesvol zijn, en alles in het leven doen en realiseren wat ze willen. En dit blijkt niets te maken te hebben met geluk hebben of met afkomst. Het heeft alles te maken met het kennen van de antwoorden op de vragen die we eerder al gesteld hebben: Wie ben ik, wat wil ik en hoe ga ik dat bereiken? Hoogste tijd voor actie dus! Om niet langer de speelbal te blijven van het leven maar om de bal op te pakken. Dat kan namelijk. Zonder moeilijke


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 9

9

FEELING GOOD, BEING BETTER

assessments, dure coaching, rollenspelen, testjes en typologie-modellen. Dit boek is bedoeld om zelf en in alle rust te werken aan het ontwikkelen van jezelf. Stapsgewijs, op momenten die je zelf kiest en op een aangename manier. Je krijgt les in geconcentreerde IK-ologie. Een ontdekkingsreis naar WIE je bent en WAT je precies wilt.

EINSTEINS HULP

Genoemde supercoach is de grootste energiedeskundige aller tijden, Albert Einstein. Hij gaf ons al lang geleden zijn ultieme energiewet: E=MC2. En zo is Einstein, postuum, de eerste, echte, waarlijk effectieve succescoach gebleken.

E=MC

De basis van congruentie en succes ligt verscholen in de belangrijkste formule van een van onze eigen supercoaches. We hebben ontdekt dat thema’s als persoonlijke effectiviteit, een gelukkig leven en succesvol zijn alles te maken hebben met energie. Zelf energie hebben, wat zich uit in levensvreugde, houden van jezelf, de kracht om zaken aan te pakken, energie kunnen geven door waardevol te zijn voor anderen en nuttig te zijn en anderen bij hun energie kunnen brengen in je rol als ouder of leider.

2

Waar het om gaat is dat je bij je energie komt, dat je congruent bent of wordt. Congruentie is de prachtige toestand waarin passie en talent samensmelten. Waar het om gaat is dat je die staat realiseert waarin je leven compleet in lijn is met je diepste kern.


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 10

10

IK

HOOFDSTUK 1

Einstein ‘stelde’ (in een iets andere vorm, uiteraard) dat E (Energie) het product is van M (=Mission), C (=Character) en C (=Competence). Ofwel, E = MC2!

Met andere woorden, als je weet wat je wilt (mission), weet wie je bent (character) en doet wat je kan (compentence), is het resultaat congruentie. Als deze elementen met elkaar in lijn liggen en helemaal op jouw IK zijn afgestemd dan is Energie het logische gevolg. Maar kloppen ze niet dan vreet het leven energie en dat geeft op termijn een hele hoop Ellende. Check het maar voor jezelf: mensen die ‘burned-out’ zijn hebben stuk voor stuk te lang gedaan wat ze eigenlijk niet wilden (mission), wat eigenlijk niet bij ze paste (character) of wat boven of onder hun capaciteit lag (competence). Logisch dat dat je een keer opbreekt.

HET ONTWIKKELEN VAN EEN PERSOONLIJKE MISSIE Op Yale University is baanbrekend onderzoek gedaan dat het nut van persoonlijke missies en het stellen van doelen perfect illustreert. Aan de studenten van een leerjaar is gevraagd of zij wel of geen levensdoelen hadden gesteld. De meetlat daarvoor bestond uit een zeven stappen proces. Uit het onderzoek bleek dat slechts 3% volgens dat proces doelen gesteld had. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek kwam echter pas 20 jaar later, toen alle studenten opgespoord waren en gekeken werd naar de mate


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 11

11

FEELING GOOD, BEING BETTER

waarin de studenten van destijds succesvol waren. En daaruit bleek dat de 3% studenten die concrete doelen gesteld had op de doelgebieden méér had bereikt, succesvoller was dan alle andere studenten bij elkaar. Voor veel mensen is het ontdekken of het ontwikkelen van hun persoonlijke missie een openbaring met een enorme impact en een grote emotionele lading. Het is voor hen alsof ze in de spiegel kijken en zichzelf voor het eerst echt zien. Des te opvallender is het dat zo weinigen een persoonlijke missie hebben. Het ontbreken van een methode om je eigen missie te ontdekken is hieraan in grote mate debet. Toch is het kennen van je missie van onschatbare waarde, zoals het Yale University voorbeeld aantoont.

Voor veel mensen is het ontdekken of het ontwikkelen van hun persoonlijke missie een openbaring met een enorme

MISSIE IN VIER STAPPEN Het proces om te komen tot je missie vergt weliswaar enige moed en een investering in tijd en energie, maar is in de basis eenvoudig en in de kern terug te brengen tot vier stappen: introspectie, directie, actie en evaluatie. Je vertrekpunt om te komen tot jouw missie is introspectie. Jouw missie bepaal je vanuit je kern, je ziel, je essentie. Je zult dus ‘naar binnen moeten kijken’. Je gaat op zoek naar de baten en kosten op jouw energiebalans, naar je happy moments, de rollen die je vervult met plezier en ook die waaraan je een broertje dood hebt, naar je persoonlijke normen- en waardenladder, naar je kernkwaliteiten, kortom, de hoogste- en diepstepunten. Vanuit deze introspectieve zoektocht

impact en een grote emotionele lading.


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 12

12

IK

HOOFDSTUK 1

ontstaat een beeld over jezelf, over wie je bent en over wie je wilt zijn. De inzichten vanuit de introspectie vormen de basisingrediënten voor directie, de tweede stap in het proces. Hier schrijf je jouw persoonlijke missie. Want zoals de stuurman van een schip afgaat op zijn kompas voor het bepalen van de koers, zo geeft je missie richting aan jouw leven. Concrete doelen staan hier nog niet in, om te komen tot concrete of zo je wilt SMART doelen, bepaal je eerst je eigen richtinggevende leefregels die voortvloeien uit jouw missie. De derde stap is actie. Je hebt nu inzicht in wie je bent, je weet wat je wilt, je hebt je richting bepaald en het is tijd voor actie, om uit je stoel te komen en aan de slag te gaan. Kortom, tijd om te doen! Je stelt vanuit jouw leefregels concrete doelen. Doelen die in projecten of acties kunnen worden benoemd, en die je ‘in je agenda kunt zetten’. Als vierde stap evalueer je op gezette tijden of je nog steeds op weg bent naar je doelen. Daar waar nodig maak je aanpassingen in de strategieën en tactieken die je gekozen hebt.

WHAT’S IN IT FOR ME? Als je eenmaal aan de slag gaat met het bepalen van je echte Ik, met het bepalen van wie jij werkelijk bent en wat voor jou het leven meer dan de moeite waard maakt, dan zul je snel ervaren dat de kennis van je eigen missie om meerdere redenen van onschatbare waarde is.


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 13

FEELING GOOD, BEING BETTER

1. JE MISSIE GEEFT JE RICHTING EN DOELEN Het kennen van je eigen missie geeft richting in en aan jouw leven. Het helpt je om te bepalen wat wel en wat niet te doen, waardoor je effectiviteit enorm groeit. Als je weet wat het leven voor jou meer dan de moeite waard maakt, weet je eveneens waarop je al je energie moet richten.

2. EERST GELOVEN EN DAN ZIEN Veel te vaak gaan we uit van het paradigma van ‘zien is geloven’. We willen eerst het resultaat zien en dan pas gaan we geloven dat het waar is. Maar realiseer je dat het in het leven vaak precies andersom gaat. Stel je de atleet eens voor die vóór aanvang van de wedstrijd niet gelooft in zijn eigen kansen en kunnen... Pas als je ergens heilig in gelooft, ontwikkel je de focus en de scherpte om de kansen te zien en te pakken die zich steeds aandienen, en die je nodig hebt om jouw doelen te bereiken. Als je geen focus hebt, zie je ze niet, hoewel ze er wel degelijk zijn. Maar waar zou je naar moeten kijken? Zo is je missie een krachtig hulpmiddel om je focus te bepalen, kansen te zien en je doelen te realiseren. Bedenk daarbij dat je missie niet alleen voor je werkt in goede tijden, maar dat het juist ook op de momenten dat het leven tegenzit een enorm krachtig instrument is om jouw leven weer op de rit te krijgen.

13


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 14

14

IK

HOOFDSTUK 1

3. JE MISSIE ALS ANKER VOOR MOEILIJKE TIJDEN

‘Soms zit het mee, soms zit het tegen’ is een jarenlang gebruikte reclameslogan. En dat het soms tegenzit, daar helpt zelfs een goed geformuleerde missie met een heldere set leefregels en doelen niet tegen. Soms komen er zaken op je pad die je absoluut niet wilt. Je wordt ontslagen, je bedrijf gaat failliet, een dierbare ontvalt je of je krijgt een ernstige ziekte. Hoewel het risico dat je met dergelijke zaken geconfronteerd wordt aantoonbaar afneemt als je jouw missie, leefregels en doelen helder hebt, worden ze er niet door uitgesloten. Maar het is wel zo dat een goed geformuleerde missie je op die momenten voldoende en duidelijke perspectieven geeft om op een effectieve wijze met onverhoopte tegenslagen om te gaan.

4. JE MISSIE ALS PRESERVATIEF VOOR BURN-OUT EN DEPRESSIE Waarschijnlijk heb je er nooit bij stilgestaan, maar vraag jezelf eens af hoeveel mensen je kent die echt weten wat ze willen in hun leven, zowel privé als op het werk, die een duidelijke richting hebben en heldere doelen voor zichzelf. Hoeveel van die mensen zijn daarbij tegelijkertijd depressief of hebben een burn-out? Wij willen erom wedden dat je er geen kent!


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 15

FEELING GOOD, BEING BETTER

‘Is dit boek speciaal voor mij?’ Als je één of meer keer Ja antwoordt op de volgende vragen dan is het absoluut de moeite waard om verder te lezen in IK Ja

Nee

Ik kom niet volledig tot mijn recht in mijn huidige baan.

Ik wil al een tijdje iets nieuws maar weet niet precies wat.

Ik voel dat als ik op deze weg doorga ik een burn-out kan krijgen.

Ik vind het moeilijk om (voor mezelf) beslissingen te nemen.

Ik heb moeite om de balans zakelijk/privé in evenwicht te houden.

Ik heb geen helder beeld van wat ik met mijn toekomst wil.

titel auteur uitvoering omvang illustraties formaat prijs isbn nur verschijnt

IK – Feeling good, being better Remco Claassen, Mayta Braun gebonden met omplakte band 176 blz. zwart-wit illustraties door Mike Pearse 14 x 21,5 cm u 22,95 90 274 2354 7 801 management algemeen oktober 2005

15


Promotieboekje IK 29-08-2005 10:54 Pagina 16

Promotieboekje 'IK'  

Een voorproefje op het boek 'IK' van Remco Claassen.