Page 1

10 dakika yüz ovalinin gerilmesi 4Etkili mucize maske

Power Lifting 4D Miracle Mask Hala kýrýþýklarýnýza, sarkan göz altlarýnýza ve gevþeyen cildinize üzülüyor musunuz? 10 dakikada çok þaþýrtýcý mucizelere tanýk olabilirsiniz !

4D Miracle Mask Yüz hatlarýný net bir þekilde iyileþtirir Renk açýcý ve gençleþtirici etki Daha parlak ve daha elastik bir cilt Geniþlemiþ gözenekleri sýkýlaþtýrýr Cildi yumuþatýr Kristal berraklýðýnda bir cilt tonu saðlar

Güzellik Teknolojileri

Reþatbey Mah. Vali Yolu Cad. Gülek Sitesi C Blok Asmakat No:28 Seyhan / ADANA Tel : 0.322 458 40 11 Faks : 0.322 456 15 91

Temizleme özellikli, süper lifting etkili jel maske GABÝ cildinizin yaþlanma belirtilerini geriletmeye yardýmcý olur.

10 dakika yüz ovalinin gerilmesi 4Etkili mucize maske

Power Lifting 4D Miracle Mask Hala kýrýþýklarýnýza, sarkan göz altlarýnýza ve gevþeyen cildinize üzülüyor musunuz? 10 dakikada çok þaþýrtýcý mucizelere tanýk olabilirsiniz !

4D Miracle Mask Yüz hatlarýný net bir þekilde iyileþtirir Renk açýcý ve gençleþtirici etki Daha parlak ve daha elastik bir cilt Geniþlemiþ gözenekleri sýkýlaþtýrýr Cildi yumuþatýr Kristal berraklýðýnda bir cilt tonu saðlar

Güzellik Teknolojileri

Reþatbey Mah. Vali Yolu Cad. Gülek Sitesi C Blok Asmakat No:28 Seyhan / ADANA Tel : 0.322 458 40 11 Faks : 0.322 456 15 91

Temizleme özellikli, süper lifting etkili jel maske GABÝ cildinizin yaþlanma belirtilerini geriletmeye yardýmcý olur.


Cilt tipini ve cilt problemini kontrol edin! * Dýþ etkenlerden sebep sarkmaya baþlayan güçsüz bir cilt * Aþýrý yað salgýsýndan sebep geniþlemiþ gözenekler * Yaðlý veya karma cilt * Daha berrak ve temiz görünmeye ihtiyacý olan havasýz kalmýþ cilt * Elastikiyet artýþýna ve lifting etkisine ihtiyacý olan cilt GABÝ, güneþ ýþýnlarýna maruz kalma gibi çevre faktörlerinden sebep yaþlanmaya baþlayan cildinizi iyileþtirmek için çok etkilidir . Yüz, göz etrafý, boyun ve dekoltenize GABÝ'yi uygulayarak gevþeyen cildinizi gençleþtirmeye, cildinizin daha tok ve daha elastik görünmesine yardýmcý olacaksýnýz. Cildiniz daha kadifemsi ve kristal berraklýðýnda görünecektir. Sadece 10 dakikada, bu yoðun 4Etkili formül sayesinde çok þaþýrtýcý etkilerin deneyimini yaþayacaksýnýz. GABÝ'nin uzun süreli kullanýmý ile gevþeyen cilt toparlanacak, geniþlemiþ gözenekler sýkýlaþacak, cilt daha tok ve daha parlak olacaktýr. Bu üründe koruyucu bulunmaz dolayýsýyla göz ve dudakta güvenle kullanýlabilmektedir.

Ürün bilgisi 1- Tek uygulamada en yüksek memnuniyeti saðlar . Kullanýmý ve uygulamasý kolay, 2- Yan etki yok . güçlü bir netice alýndýðý için ve yeni deðiþik bir deneyim yaþadýðý için nihai tüketici çok mutlu, 3- GABÝ'yi kullanarak, Fractional needle terapi ve diðer özel terapi uygulamalarýnda bu sinerji sayesinde daha baþarýlý olmak mümkündür . Farklýlaþtýrýlmýþ cilt bakým programlarý elde edilir. !!Lütfen ürünü dondurmayýn, oda sýcaklýðýnda muhafaza edin.!! Kullaným Þekli a) Temizleme sütü ile makyaj temizlenir, b) Önce kulak arkasý ve boyundaki lenf yollarý üzerine ve tüm boyun üzerine ürün sürülür, sonra tüm yüze sürülür, c) Sürme hareketleri daima aþaðýdan yukarý, lifting yönünde olmalýdýr, d) Cildi sýcak rüzgarla kurutun ve %90 kurumasýný saðlayýn, bir miktar nemli kalmalýdýr, e) Islak bir havlu ile cildi örtün. Maske 1- 2 dakika nemlenmeli, sonra yumuþak bir þekilde maske temizlenmelidir . Yüzü sýcak suyla yýkamak da mümkündür.

Cilt tipini ve cilt problemini kontrol edin! * Dýþ etkenlerden sebep sarkmaya baþlayan güçsüz bir cilt * Aþýrý yað salgýsýndan sebep geniþlemiþ gözenekler * Yaðlý veya karma cilt * Daha berrak ve temiz görünmeye ihtiyacý olan havasýz kalmýþ cilt * Elastikiyet artýþýna ve lifting etkisine ihtiyacý olan cilt GABÝ, güneþ ýþýnlarýna maruz kalma gibi çevre faktörlerinden sebep yaþlanmaya baþlayan cildinizi iyileþtirmek için çok etkilidir . Yüz, göz etrafý, boyun ve dekoltenize GABÝ'yi uygulayarak gevþeyen cildinizi gençleþtirmeye, cildinizin daha tok ve daha elastik görünmesine yardýmcý olacaksýnýz. Cildiniz daha kadifemsi ve kristal berraklýðýnda görünecektir. Sadece 10 dakikada, bu yoðun 4Etkili formül sayesinde çok þaþýrtýcý etkilerin deneyimini yaþayacaksýnýz. GABÝ'nin uzun süreli kullanýmý ile gevþeyen cilt toparlanacak, geniþlemiþ gözenekler sýkýlaþacak, cilt daha tok ve daha parlak olacaktýr. Bu üründe koruyucu bulunmaz dolayýsýyla göz ve dudakta güvenle kullanýlabilmektedir.

Ürün bilgisi 1- Tek uygulamada en yüksek memnuniyeti saðlar . Kullanýmý ve uygulamasý kolay, 2- Yan etki yok . güçlü bir netice alýndýðý için ve yeni deðiþik bir deneyim yaþadýðý için nihai tüketici çok mutlu, 3- GABÝ'yi kullanarak, Fractional needle terapi ve diðer özel terapi uygulamalarýnda bu sinerji sayesinde daha baþarýlý olmak mümkündür . Farklýlaþtýrýlmýþ cilt bakým programlarý elde edilir. !!Lütfen ürünü dondurmayýn, oda sýcaklýðýnda muhafaza edin.!! Kullaným Þekli a) Temizleme sütü ile makyaj temizlenir, b) Önce kulak arkasý ve boyundaki lenf yollarý üzerine ve tüm boyun üzerine ürün sürülür, sonra tüm yüze sürülür, c) Sürme hareketleri daima aþaðýdan yukarý, lifting yönünde olmalýdýr, d) Cildi sýcak rüzgarla kurutun ve %90 kurumasýný saðlayýn, bir miktar nemli kalmalýdýr, e) Islak bir havlu ile cildi örtün. Maske 1- 2 dakika nemlenmeli, sonra yumuþak bir þekilde maske temizlenmelidir . Yüzü sýcak suyla yýkamak da mümkündür.

f) Temizlemeden sonra cildin ihtiyacýna göre sýrayla serum ve krem sürülür, alkol içeren hiç bir ürün sürülmemesine dikkat edilmelidir, yüz ve boyun içeren bir uygulama için 4 pompa ürün yeterlidir .

Kullanýmdan sonra yaþanan semptomlar : - Duyarlýlýk: Aktif maddelerin Anti enflamatuar ve anti bakteriyel fonksiyonu yüzünden hassas ciltlerde bir duyarlýlýk belirebilir . Ancak kýsa bir süre sonra kaybolur . Eðer Gabi'en sonra alkollü tonik kullanýlýrsa böyle bir reaksiyon açýða çýkabilir. - Kaþýnma: Eðer cilt çok havasýz kalmýþ bir cilt ise veya maskeyi çok kurutmuþsak böyle bir reaksiyon oluþabilir . - Kýzarma: Cildin gerilmesinden sebep böyle bir reaksiyon elde edilir . Genelde ilk uygulamada veya boyun bölgesinde böyle bir kýzarýklýk söz konusu olabilir . - Bir þeylerin yukarý çýkma semptomu: Bu semptom ciltteki birikmiþ tüm toksinlerin ciltten atýldýðý anlamýndadýr . Bu jel maske düzenli kullanýldýðýnda cilt daha berrak ve pürüzsüz görünecek ve öyle kalacaktýr . En önemli içerikler : PROPOLIS: Hücre metabolizmasýnda önemli rolü vardýr . Anti bakteriyel , anti oksidan , antienflamatuardýr . Toksin atýlýmýnda etkisi vardýr . ARBUTIN / ADENOSINE: Renk açýcý ve kýrýþýk açýcý etkisi vardýr . LAVANTA: Cildin yað bezlerini dengeler , yað ifrazatýný azaltýr . Akne, Egzema ve sedef hastalýðý gibi cilt hastalýklarýný azaltýr . PEURANGKIN SENSE: Hücre yenilenmesini uyarýr , hasar görmüþ cildi onarýr . Kýrýþýk azaltmada mükemmel etki saðlar . TEA TREE: Bir çok bakteri türünü imha etme gücünde bir aktif maddedir . Enflamasyon tedavisinde efektiftir . EVENING PROMISE KÖK EKSTRELERÝ: Cildi germek için mükemmel etki, cildi hasardan korur , cilt yaþlanmasýný önler. ÝÇERÝK LÝSTESÝ Saflaþtýrýlmýþ su, Marigold ekstresi, Houttuynia cordiata ekstreleri, yeþil çay ekstresi, Centella asiatica ekstresi, Kara dut ekstresi, Sophora ekstresi, Meyan kökü ekstresi, Evening Promise kök ekstresi, Propolis, ipek tozu, Titeuriohil, Rabenteohil, Mandalina yaðý, Itýr yaðý, Papatya yaðý, Mir yaðý, Gül esansiyel yaðý, Ylang Ylang yaðý, Peurangkin sense yaðý, Adenosine, Allanton, Betein, Arbutin, Plasenta proteini, limon çekirdeði tozu, E vitamni. Alkol - Renk maddesi - Koruyucu içermez.

f) Temizlemeden sonra cildin ihtiyacýna göre sýrayla serum ve krem sürülür, alkol içeren hiç bir ürün sürülmemesine dikkat edilmelidir, yüz ve boyun içeren bir uygulama için 4 pompa ürün yeterlidir .

Kullanýmdan sonra yaþanan semptomlar : - Duyarlýlýk: Aktif maddelerin Anti enflamatuar ve anti bakteriyel fonksiyonu yüzünden hassas ciltlerde bir duyarlýlýk belirebilir . Ancak kýsa bir süre sonra kaybolur . Eðer Gabi'en sonra alkollü tonik kullanýlýrsa böyle bir reaksiyon açýða çýkabilir. - Kaþýnma: Eðer cilt çok havasýz kalmýþ bir cilt ise veya maskeyi çok kurutmuþsak böyle bir reaksiyon oluþabilir . - Kýzarma: Cildin gerilmesinden sebep böyle bir reaksiyon elde edilir . Genelde ilk uygulamada veya boyun bölgesinde böyle bir kýzarýklýk söz konusu olabilir . - Bir þeylerin yukarý çýkma semptomu: Bu semptom ciltteki birikmiþ tüm toksinlerin ciltten atýldýðý anlamýndadýr . Bu jel maske düzenli kullanýldýðýnda cilt daha berrak ve pürüzsüz görünecek ve öyle kalacaktýr . En önemli içerikler : PROPOLIS: Hücre metabolizmasýnda önemli rolü vardýr . Anti bakteriyel , anti oksidan , antienflamatuardýr . Toksin atýlýmýnda etkisi vardýr . ARBUTIN / ADENOSINE: Renk açýcý ve kýrýþýk açýcý etkisi vardýr . LAVANTA: Cildin yað bezlerini dengeler , yað ifrazatýný azaltýr . Akne, Egzema ve sedef hastalýðý gibi cilt hastalýklarýný azaltýr . PEURANGKIN SENSE: Hücre yenilenmesini uyarýr , hasar görmüþ cildi onarýr . Kýrýþýk azaltmada mükemmel etki saðlar . TEA TREE: Bir çok bakteri türünü imha etme gücünde bir aktif maddedir . Enflamasyon tedavisinde efektiftir . EVENING PROMISE KÖK EKSTRELERÝ: Cildi germek için mükemmel etki, cildi hasardan korur , cilt yaþlanmasýný önler. ÝÇERÝK LÝSTESÝ Saflaþtýrýlmýþ su, Marigold ekstresi, Houttuynia cordiata ekstreleri, yeþil çay ekstresi, Centella asiatica ekstresi, Kara dut ekstresi, Sophora ekstresi, Meyan kökü ekstresi, Evening Promise kök ekstresi, Propolis, ipek tozu, Titeuriohil, Rabenteohil, Mandalina yaðý, Itýr yaðý, Papatya yaðý, Mir yaðý, Gül esansiyel yaðý, Ylang Ylang yaðý, Peurangkin sense yaðý, Adenosine, Allanton, Betein, Arbutin, Plasenta proteini, limon çekirdeði tozu, E vitamni. Alkol - Renk maddesi - Koruyucu içermez.

Gabi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you