Page 1

TEMMUZ 2013 - SAYI: 30

M‹LL‹ E∕‹T‹M'DE MUTLU SON

Örgütlenme Mücadelemiz Sürüyor

KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE

ANLAŞMA SAĞLANDI


İÇİNDEKİLER TÜRK KOOP-İŞ SENDİKASI Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası TEMMUZ 2013 - SAYI: 30 Koop-İş Sendikası Adına Sahibi Eyüp ALEMDAR Genel Başkan

6

10

18

24

32

36

38

53

Deniz AKDOĞAN Yazı İşleri Müdürü

Yayın Türü • Dört ayda bir yayınlanır. • Dergimize gönderilen yazılar iade edilmez. • Yazıları yayınlayıp yayınlatmamak veya bir kısmını yayınlamak derginin tasarrufundadır. • Yazılardaki sorumluluk yazarlarına aittir.

Üyelerine ücretsiz dağıtılır.

Dergimiz basın ahlak yasalarına uyar. Yönetim Yeri Özveren Sokak No: 6 06570 Maltepe / ANKARA Tel : Santral GSM : Faks :

(0312) 229 44 80 (0312) 230 08 55 (0533) 770 45 81 (0533) 770 45 82 (0533) 770 45 83 (0312) 229 58 36

web: www.koopis.org.tr e-mail: bilgi@koopis.org.tr Grafik - Tasarım - Baskı Sistem Ofset Tel: 0312 229 18 81 www.sistemofset.com.tr Baskı Tarihi: 27.07.2013


Koop-İş Sendikası Dergisi

2 4 6 18 20 22 35 36 35 36 38 45 46 49 50 53 56 60 62

Başyazı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma Sağlandı Milli Eğitim Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni Yapıldı Koop-İş Sendikası 1 Mayıs’ta Alanlardaydı Pankobirlik Konya Tesislerine Ziyaret Gerçekleştirildi İKEA’da İşçi Hakları Satılık Değil! Conforama’da Örgütlendik Tepe Home’da Örgütlenmemiz Engellenemez Praktiker Yapı Marketleri A.Ş. ile İlgili Açıklama Pankobirlik’te Toplu Sözleşme İmzalandı Toplu İş Sözleşmesi Haberleri BMC İşçilerine Destek Verdik Şubelerimizden Haberler Ziyaretler Ülkemizde İş Kazaları ve Bazı Nedenleri / Makale Uluslararası İlişkiler Haberleri Hukuk Sayfası Sosyal Haberler Basında Koop-İş Sendikası


Genel Başkan’dan Değerli üyelerimiz, Değerli Koop-İş Sendikamız dostları, Dergimiz baskıya hazırlanırken, her sayıda büyük bir heyecan duyuyorum. Sizlere Sendikamızın çalışmalarını duyurmak, etkinliklerini anlatmak, yeni projelerimizden, hedeflerimizden söz etmek için sabırsızlanıyor, büyük bir mutluluk duyuyorum. Koop-İş Sendikamızı yönetmek bizim için yalnızca bir iş değil, seçilmiş olmanın gerektirdiği rutin görevleri yerine getirmekten ibaret de değil… Koop-İş Sendikası’nı yönetmek bizim için kutsal bir görev, bir heyecan, çok büyük bir sorumluluk. Her zaman söylüyorum, hayatta hiçbir şey başladığı gibi olamaz, başladığı noktada kalamaz... Zaman içinde mutlaka değişime uğrar, başkalaşır, farklılaşır, dönüşür. Bunun yanı sıra gelişir. KOOP-İŞ Sendikası, bir süreden beridir önemli bir değişimi yaşamaktadır. KOOP-İŞ gelişmektedir. Ülkemizin en büyük sendikaları arasına girmektedir. Heyecanımızın, mutluluğumuzun kaynağı budur. *** Sendikamız son dönemde, birçok örgütsüz işyerinde, bazı üniversitelerde, İl Afet Genel Müdürlüğü’nde, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünde, birçok Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında ve Sendikalarda örgütlendi. Valilikler ve Kaymakamlıklarda çalışan arkadaşlarımız, KOOP-İŞ topluluğuna katıldı. Bunların yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Bakanlığına devredilen binlerce işçilerimizi Sendikamızda örgütleyerek büyük bir başarı elde ettik. Çok kısa bir zamanda gerçekleşen bu örgütlenme başarısı, ülkemiz sendikal hareketi için çok büyük bir olay, büyük bir başarıdır. Biz mütevazı davranıp bunu çok faza dillendirmedik, reklam yapmadık. Ancak kendi içimizde hep övünç kaynağı oldu. İmzaladığımız sözleşmeler, başka sendikalarda bile heyecan yarattı, örnek gösterildi. Bu sayımızda bunları sizlerle paylaşmak, heyecanımıza, coşkumuza sizleri de ortak etmek istedik. Elbette bütün bunları gerçekleştirirken büyük zorluklarla, engellemelerle de karşılaştık. Koop-İş bu büyük mücadelede tarihinde görmediği baskıları, saldırıları yaşadı. Ancak Koop-İş bu sınavdan yüzünün akıyla çıktı, güçlü bir aile olmanın, birlikte davranmanın semeresini aldı. Bütün bu çabalar, Koop-İş’in çelikten duvarına çarptı döndü. Şimdi bizler, bütün bu yaşadıklarımızın sonunda, başarılı toplu sözleşmeler imzalamanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Bu başarıya, Genel Merkez Yönetimiyle, Şube Başkanıyla, temsilcisiyle, üyesiyle birlikte Koop-İş ailesi olarak eriştiğimiz için kıvanç duyuyoruz. Bunun için gururluyuz, heyecanlıyız.

2 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Değerli üyelerimiz, Ülkemizde işverenler, özellikle özel sektörde, anayasal bir hak olan sendikal örgütlenmeye saygı duymuyorlar, hatta sendika üyelerine türlü baskılar uyguluyorlar, onları haksız ve hukuksuz bir biçimde işten çıkarıyorlar. Bu baskıları biz de bazı işyerlerinde yaşıyoruz. Sendikamız, işkolumuzda yer alan çok uluslu IKEA mağazalarında uzun süredir örgütlenme mücadelesi veriyor. Ancak IKEA Türkiye işvereni, diyaloga yanaşmıyor, Sendikamız üyelerine her türlü baskıyı reva görüyor. Ancak Koop-İş’in sendikal anlayışında yılmak, bıkmak, geri çekilmek yok. IKEA’da örgütlenme mücadelemiz başarıyla sonuçlanana kadar devam edecek. Nitekim bu dönemde, işverenin tüm sendika karşıtı uygulamalarına rağmen IKEA ile ilgili de birçok toplantı, eylem, etkinlik gerçekleştirdik, örgütlenme çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde IKEA çalışanları adına yasanın aradığı çoğunluğa ulaşarak, bu başarımızı çok iyi bir toplu sözleşmeyle taçlandıracağız. *** Özel sektörde örgütlenme çalışmalarımız sadece IKEA ile sınırlı değil, Tepe Home mağazalarında da yaygın bir örgütlenme kampanyası başlatmış durumdayız. Özel sektördeki her örgütlenmede başımıza gelenler, burada da yaşandı ve Tepe Home işvereni, sendikamız üyesi çalışanları yasalara aykırı bir şekilde işten çıkarttı. İşten çıkartılan arkadaşlarımız adına hukuki süreci başlattık. Arkadaşlarımız yeniden işlerine kavuşuncaya kadar tüm gücümüzle desteğimizi sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra, çok uluslu Conforama şirketinde de örgütlenmemizi tamamlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Yetki Tespiti yazısını aldık. Yine benzer şekilde Conforama işvereni de sendikamıza üye olan arkadaşlarımızı işten çıkarttı, baskı ile istifa ettirdi. Ancak sendikamızın yetki tespiti almasını engelleyemedi. Yasalara aykırı tutumlarına devam eden işveren, Bakanlıkça tarafımıza verilen Yetki Tespiti’ne itiraz ederek zaman kazanmaya çalışıyor. Ancak bu çabaları sonuç vermeyecek. Conforama çalışanları adına er ya da geç toplu iş sözleşmesi masasına oturacağız. Umuyorum önümüzdeki sayıda bu müjdeyi sizlerle paylaşacağız. *** Çalışma yaşamında zor bir dönemden geçiyoruz. İşçilerin birçok hakkının ortadan kaldırıldığı ya da kaldırılmak istendiği bir dönemi yaşıyoruz. Sendikasızlaştırma yaygınlaşıyor. Emek gücü taşeronlaştırılıyor. Esnek, güvencesiz, kuralsız çalışma kural haline getirilmek isteniyor. Kazanılmış haklarımız elimizden alınıyor. Kıdem tazminatı hakkımız ortadan kaldırılmak isteniyor. Sorunlarımız büyük, sorunlarımız ciddi boyutlarda.


İşçi ücretlerinde önemli düşüşler yaşanıyor. Esnek çalışma modelleri dayatılıyor. Toplu sözleşmelerle kazandığımız haklarımız ortadan kaldırılmak isteniyor. Sendikalarımız, işverenlerin bu baskıları karşısında, toplu sözleşme masasında zorlanıyor. Sorunlarımız büyük, sorunumuz çok. Bu sorunların çözümü için, bize dayatılanlarla mücadele için güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için de, öncelikle örgütlü olmak zorundayız. Birlik ve bütünlük içinde olmak zorundayız. Tek yürek, tek yumruk olmak zorundayız. İşte Koop-İş Sendikası bunu yapıyor, bunun için mücadele ediyor. Küçük olanla yetinmiyor, daha büyük, daha güçlü olmak istiyor. İnadına örgütleniyor, inadına büyüyor, inadına güçleniyor.

Hepimiz için yeni bir süreç başlıyor. Bu süreçte, aramıza yeni katılan üyelerimizle kaynaşacağız, kocaman bir aileye dönüşeceğiz. Birlikte güzel günlere doğru yürüyeceğiz. KOOP-İŞ’i daha da büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Birlikte eğitimler, toplantılar yapacağız. Daha iyi sözleşmeler, daha gelişkin haklar için güç biriktireceğiz, enerji depolayacağız. Değişeceğiz, gelişeceğiz. Ama bunları özümüzden kopmadan, yozlaşmadan, şımarmadan, inançlarımızdan, ideallerimizden taviz vermeden, sorumluluklarımızı unutmadan, heyecanımızı, hayallerimizi yitirmeden yapacağız. *** Değerli üyelerimiz, Daha önce çeşitli toplantılarda söz ettiğim gibi, Koopİş Sendikası, artık ülkemizin en büyük sendikalarından biri haline geldi. Elde ettiğimiz başarılarımız ve yeni örgütlenmelerimiz bizlere eskiye oranla çok daha fazla sorumluluk yüklüyor. Artık gündemimiz, işkolumuzdaki tüm işçilerin sendikalı olması ve toplu iş sözleşmesine kavuşması olmalıdır. Örgütlenme mücadelesi verdiğimiz işyerlerinde başarılı olabilmemiz için tüm teşkilatımızın bu mücadeleye omuz vermesi gerekiyor.

Sendika temsilcilerimizin ve şube yöneticilerimizin bu konuda sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinden şüphemiz yoktur. Yeni işyerlerlerinde örgütlenmek ve mevcut toplu iş sözleşmelerimizi daha ileriye taşımanın yolu budur. Şube başkanlarımıza, yöneticilerimize, üyelerimize böyle bir çaba yakışır. *** Dergimiz yayına hazırlanırken 185 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri anlaşma ile neticelendi. İmzalanan Kamu protokolünün üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Dergimiz elinize ulaştığında, Mübarek Ramazan Bayramını idrak etmiş olacağız. Bu vesileyle, Koop-İş topluluğu olarak, herkesin bayramını kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.

Eyüp ALEMDAR Genel Başkan

3 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Bunlarla da yetinmiyoruz, sendikal yapımızı, değişen bu üretim ilişkilerine göre yeniden şekillendiriyoruz. Sendikal vizyonumuzu ve örgütlenme stratejimizi yeniden belirliyoruz. Eğitimlerimizden yayınlarımıza kadar, uzman kadromuzdan teknolojik araçlarımıza kadar her şeyimizi gözden geçiriyoruz. Değişiyoruz, hızla gelişen ve değişen çağa ayak uyduruyoruz.


KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI İşçilere ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam yapılacak

Türk-İş ile Hükümet arasında yürütülen Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri müzakereleri uzlaşma ile sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında yürütülen müzakerelerinin sonuncusu, 23 Temmuz 2013 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı. Kamuda çalışan 185 bin işçinin, 2013-2014 dönemini kapsayan ücret ve sosyal haklarına yapılacak zam miktarının belirlenmesi için yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılarak kamuda çalışan işçilere ilk ve ikinci 6 aylar için yüzde 4, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için ise yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırıldı.. Anlaşma ile ayrıca ; a- 1.100 TL’nin altındaki ücretlerin 1.100 TL’ye çekilmesine, b- 1.850 TL’nin altındaki ücretlere 1.850 TL’yi geçmemek üzere 200 TL iyileştirme zammı uygulanmasına, c- Birinci 6 ay için % 4, ikinci 6 ay için % 4 ücret zammı verilmesine, ücret zammı üçüncü 6 ay için % 3, dördüncü 6 ay için yine % 3 olarak öngörülmüş olup, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon bu rakamları geçtiği taktirde farkın ödenmesine, d- Sosyal yardımın 180 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

4 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


5 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


Milli Eğitim Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni Yapıldı Örgütlenmenin çok zor olduğu bu dönemde 16 bin üyeyi sendikamıza kazandırarak büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadık.

6 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan değerli üyelerimiz, Uzun, stresli ve yorucu bir sürecin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı toplu iş sözleşmesi imza töreni, Sendikamız yetkilileri, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) yetkilileri ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla 29 Mart 2013 tarihinde yapıldı. Sendikamız, son yılların en büyük örgütlenmesini gerçekleştirerek çok önemli bir başarıya ve kazanıma imza attı. Bu başarı, yalnızca KOOP-İŞ


Elbette her büyük başarı, çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor. Uzaktan bakıldığında belki farklı görünüyor ama hiçbir başarı

kolay kazanılmıyor. Büyük başarıların arkasında emek var, çaba var, mücadele var, uykusuz geceler, stresli saatler var, alınteri var. Biz bu süreçte bunların hepsini yaşadık, çok önemli zorlukları aşmak zorunda kaldık, büyük engellemelerle karşılaştık. Günlük mesaimizin büyük bölümünü, bu engellemeleri aşmak için harcadık. Her gece, bir günü daha atlatmanın güveni ile uyuduk, her sabah yeni bir kaosa uyandık.

7 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

topluluğuna değil, ülkemiz sendikal hareketine de çok büyük bir moral oldu, heyecan yarattı. Örgütlenmenin çok zor olduğu bu dönemde 16 bin üyeyi sendikamıza katarak büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadık.


Ama en büyük zorlukların bile, azimle, kararlılıkla, mücadeleyle aşılacağına olan inancımızı da hiç yitirmedik. Kararlı olduk, inançlı olduk. Sizlere yalanlar söyleyenlere inat, hep doğruları söyledik, sizleri kandırmaya çalışanlara inat şeffaf olduk, bu süreci uzatmak için ellerinden geleni yapanlara inat, biz bir an önce sizleri toplu sözleşmeye kazandırmak için mücadele ettik. Dile kolay, binin üzerindeki farklı toplu sözleşmeden, tek bir sözleşmeye ulaştık. Bunu yaparken de tüm üyelerimizin menfaatini gözettik. Değerli arkadaşlarımız, Geçenler geçti, yaşananlar yaşandı… Yaşadıklarımız çok zor da olsa, bunları hoş birer anı olarak

8 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


ze, personelimize, yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ediyor, toplu iş sözleşmesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Üyesi olduğunuz bu yeni toplulukta, ailelerinizle birlikte güzel ve mutlu günler geçirmenizi arzu ediyoruz. KOOP-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu

9 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

hatırlayacağız. Biz şimdi bütün bu süreci başarılı bir toplu sözleşmeyle sonlandırmanın huzurunu yaşıyoruz. Mutluyuz… Gururluyuz… Yorgunluğumuz, sizlerden gelen teşekkür mesajlarıyla, dostluk ve dayanışma duygularıyla, iyilik dilekleriyle enerjiye dönüşüyor. Üyelerimizin sofralarına bir dilim ekmek daha koymak için verdiğimiz mücadelenin karşılığını görmek bizleri onurlandırıyor. Şimdi bizim için yeni bir süreç başlıyor. Bu süreçte, aramıza yeni katılan üyelerimizle kaynaşacağız, kocaman bir aileye dönüşeceğiz. Birlikte güzel günlere doğru yürüyeceğiz. KOOP-İŞ’i daha da büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Birlikte eğitimler, toplantılar yapacağız. Daha iyi sözleşmeler, daha gelişkin haklar için güç biriktireceğiz, enerji depolayacağız. Bu zorlu süreçte bize inandınız, güvendiniz. Sizlere şükran borçluyuz. Her birinizi tek tek kucaklıyoruz, KOOP-İŞ’e hoş geldiniz diyoruz. Bu toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, Milli Eğitim Bakanlığı’na katkı sağlamasını temenni ediyor, emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Kamu-İş’in yönetici ve uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte canla başla çalışan Şube başkanlarımıza, işyeri temsilcilerimi-


M.E.B. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI Milli Eğitim Bakanlığı 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Eğitim Semineri Ankara’da yapıldı. 81 ilden gelen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yapılan sözleşmeye ilişkin bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Sendikamız başkanlar kurulu üyeleri, Kamu-İş yöneticileri ve Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının da katıldığı eğitim semineri iki gün sürdü.

10 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


“Sözleşme süreci başarıyla tamamlandı”

Seminerin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Alımcı, bakanlık bünyesine katılan 16 bin işçi adına yapılan toplu iş sözleşmesinin önemine değinerek, “Çok zorlu bir süreçten geçtik. Ancak sonunda işçi kardeşlerimizi bu sözleşmeyle sendikal haklarına kavuşturduk” dedi.

Kamu-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Kahraman da, “Bu sözleşmeyi hayata geçirebilmek için çok yoğun bir çalışma yürüttük. Çok çetin müzakereler yaptık. Tarafların da yapıcı yaklaşımıyla süreci başarıyla tamamladık. Bu eğitim semineri herkes için çok yararlı olacaktır. Sözleşmenin en iyi şekilde uygulanması için bu toplantıların yapılması çok önemlidir” diye konuştu.

11 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

“Çok yorucu ve zorlu bir süreçten geçtik”


12 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


Bu konuşmaların ardından kürsüye gelen Genel Başkanımız Eyüp Alemdar da, sosyal diyalogun önemine değinerek, bugün yapılan toplantıyla çağdaş anlamda bir sosyal diyalogu hayata geçirdiklerini söyledi. Alemdar, “Diyalog, en

“Bu sözleşme, Sendikamızın gücüne güç katmıştır” Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, temsil ettiği üyelerinin hak ve çıkarları için yaklaşık 50 yıldır mücadele eden KOOP-İŞ Sendikası’nın, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı

13 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

“Çağdaş anlamda bir sosyal diyaloğu hayata geçirdik”

genel anlatımla, ‘iki ya da daha fazla kişi arasındaki karşılıklı görüş alışverişi’ olarak tanımlanmaktadır. Ancak çağımızda, diyalog kavramı, daha geniş anlamlara bürünmüştür. Bunlardan biri “sosyal diyalog” kavramıdır. Sosyal diyalog, ‘sosyal tarafların, gönüllülük ilkesi ile bir araya geldikleri demokratik bir tartışma ve karar alma süreci’ olarak tanımlanmaktadır. İmzaladığımız geniş kapsamlı toplu iş sözleşmesi ile sosyal taraf haline gelen KOOP-İŞ Sendikası ile Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bu toplantıyla çağdaş anlamda bir sosyal diyaloğu hayata geçirmektedir” diye konuştu.


bu toplu iş sözleşmesiyle büyük bir başarı ve kazanım elde ettiğini belirterek şunları kaydetti: “Bu sözleşme, Sendikamızın gücüne güç katmıştır. Bu sözleşmenin imzalanması sürecinde, işin doğası gereği Sendikamız ile Kamu-İş arasında yürütülen müzakereler zorlu ve çetin geçmiştir. Ancak tüm bu zorluklar sözleşme müzakereciliğinin doğasıdır. Sendikalar talep müessesesidir. Daha fazla hak almak için, üyelerinin sofralarına bir dilim daha fazla ekmek koymak için mücadele ederler. Bu sözleşme görüşmeleri de, bu çabalar nedeniyle uzun ve yorucu bir süreç sonunda tamamlanabilmiştir.

14 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

“Sözleşme tarafları birbirine bağlayan diyalog kurumudur” Gelinen nokta bizim için başarıdır ve deyim yerindeyse mutlu bir sondur. Toplu iş sözleşmesi kimilerine göre yetkinin alınması, toplu görüşmelerin sürdürülmesi ve imzalanmasıyla biterken; bir başka görüşe göre toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve denetimini de içermektedir. Bu durum, toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde, tarafları birbirine bağlayan bir diyalog kurumu halini almaktadır. Aslında toplu iş sözleşmesi, görüşme süreci de dahil sosyal diyalog mekanizmalarının içinde sayılmaktadır. Zira iki tarafın iradesi birleşmeden toplu iş sözleşmesi


“Sözleşmenin doğru uygulanması çok önemli” Alemdar, işin en zor tarafını aşıp toplu iş sözleşmesini bağıtlamayı başardıklarını da kaydederek, “Ancak bundan sonrası da diyalog, yani birlikte hareket ve ortak anlayış gerektirmektedir. Bu eğitim programının düzenlenmiş olması bu bakımdan çok önemlidir. Günümüz dünyasının karakteristik özelliklerinden birisi de uzlaşmadır. Bunun sağlanması ise ancak diyalogla olabilir. Bu da iyi niyet ve samimiyet gerektirir. Ancak bildiğiniz gibi, sözleşmelerin imzalanması kadar, doğru ve eksiksiz bir biçimde uygulanması da bizim için çok önemlidir. En iyi yapılmış bir toplu sözleşme dahi, iyi uygulanmadığında başarılı sonuç alınamaz. Bu toplantı, imzalanan bu toplu iş sözleşmesinin doğru biçimde uygulanması için önemli bir çalışma olacaktır. Bu toplantı, toplu sözleşmeyle kazanılmış hakların, çalışanlara en uygun biçimde yansımasının ilk adımlarından biri olmaktadır” diye konuştu.

“Bin sözleşmeyi tek sözleşmeye dönüştürdük” Eyüp Alemdar, şunları kaydetti: “Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen işçiler için önemli bir nokta da, devredilen işçilerin neredeyse tamamının daha önce belediyelerde toplu iş sözleşmelerinin bulunmasıdır. 1000’in üzerindeki toplu sözleşmeyi, geçen ay imzaladığımız yeni bir toplu sözleşme ile işletme tipi tek bir toplu iş sözleşmesine dönüştürdük. Bundan sonra sizlerin sıklıkla başvuracağınız kaynaklar arasında İş Mevzuatı ve imzaladığımız toplu iş sözleşmesi yer alacaktır. Bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla, sendikamız toplu iş sözleşmesi kitapçığını bastırmıştır. Ayrıca çok daha kapsamlı bir çalışma ile sendikamız İş Mevzuatı kitabı hazırlamaktadır. Bu kitabı sizlere en kısa süre içerisinde ulaştıracağız.” “Üyelerimizin hak ve çıkarlarının korunması çok önemli” “Milli Eğitim Bakanlığı’nda işletme toplu iş sözleşmesini imzaladık. Toplu sözleşmemizin maddelerinin uygulanmasında yaşanabilecek sorunların çözümü için sendikamız tüm kadrosu ile çaba harcamaktadır. Bu zamana kadar birçok il ve ilçede sendika temsilcilerimizi be-

15 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

bağıtlanamamaktadır. Bir araya gelen iki taraf, kazananı kaybedeni olmayan bir uzlaşma sağlamaktadır. Kazanan ve kaybedenin olmaması çok doğaldır. Bir işletmenin hukukunu belirleyen toplu iş sözleşmesi, bu işyerlerini bağlayan mevzuatın ilk ve en önemli parçasıdır.”


lirledik, önümüzdeki süreçte de temsilcilerimize eğitim çalışmalarına başlayacağız. Sizlerin katkılarının da bu süreçte çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, bu çalışmayı son derece önemsediğimizi özellikle belirtmek isterim. KOOP-İŞ Sendikası, benimsediği çağdaş sosyal diyalog ilkesi gereğince, üyelerimizin hak ve çıkarlarının korunmasında, işverenlerimize

16 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

elinden gelen desteği vermektedir. İşverenlerimizle sıcak ilişkiler çerçevesinde üyelerimizin her türlü mutluluğu ve refahı için çalışmaktadır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, KOOP-İŞ Sendikası’nın önceliği üyeleridir ve onların çıkarlarıdır. Sendikamız, bu çıkarların korunması için de üzerine düşeni yapmaktadır.”


“Sendikamız aynı düşünceyi ve yaklaşımı, işverenlerden de beklemektedir. Bizim için asıl olan çalışma barışının, işyeri ve işletme huzurunun korunmasıdır. KOOP-İŞ Sendikası, bu tür toplantılara bu temel ilkeler penceresinden bakmaktadır. Bu nedenle katılımınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Özellikle toplu sözleşmemizin ücretler maddesini uygulayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerli çalışanlarına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha çalışmalarınızda başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Sözleşmenin detayları anlatıldı Genel Başkanımız Alemdar’ın konuşmasının ardından, sendikamızın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Kamu-İş’in uzmanları, yapılan sözleşmeye ilişkin katılımcılara bilgi verdi. 81 ilden gelen bakanlık yetkilileri de, uzmanlara yeni sözleşmenin uygulanmasına yönelik sorularını yöneltti. Katılımcılar, eğitim seminerinin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, böylesine kapsamlı bir toplu iş sözleşmesinin detaylarına yönelik bilgilendirilme, toplantının kendileri açısından çok verimli olduğunu ifade ettiler.

17 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

“Önemli olan çalışma barışı ve işletme huzurudur”


1 MAYIS

BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ ALANLARDA KUTLANDI

1 MAYIS TÜM ÇALIŞANLARA KUTLU OLSUN Tüm dünya işçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, bu yıl da başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, ülkemizin birçok ilinde kutlandı. 1 Mayıs günü Ekmek, Barış, Özgürlük ve Demokrasi için bir kez daha; işsizliğe, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerine, sendikal hak ihlallerine, insan onuruna yakışır ücretlerle çalışmak isteyen emekçilerin uğradığı tüm haksızlıklara karşı sesimizi yükselttik. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 MAYIS’ı kutluyor, ülkemize, halkımıza ve işçilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz.

18 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


1 MAYIS - ANKARA

1 MAYIS - İSTANBUL

1 MAYIS - KARS

1 MAYIS - ADANA

19 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

1 MAYIS - GAZİANTEP


BAŞKANLAR KURULUMUZ

PANKOBİRLİK

KONYA TESİSLERİNİ İNCELEDİ Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Genel Sekreter Metin Güney, Genel Mali Sekreter Mehmet Karaarslanoğlu, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Osman Aksoy ve Şube Başkanlarımız, üye işyerimiz olan Pankobirlik’in davetlisi olarak Konya’ya gitti. Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk ve Pankobirlik Genel Müdürü Fahrettin Tan’ın ağırladığı Genel Merkez Yönetimimiz ve Şube Başkanlarımız, Pankobirlik’in en büyük kuruluşu Konya

20 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Şeker’de incelemelerde bulundu. Heyetimiz, Konya Şeker, Panplast, Beta Ziraat ve Ham Yağ Fabrikası, Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi, Çumra Şeker Fabrikası, Sıvı Şeker Fabrikası, Bioetonol Tesisleri, Yem Fabrikası, Çikolata ve Şekerleme Tesisleri ile Muz ve Domates Üretim Tesislerini gezdi. İlk olarak Panplast Sulama Sistemleri Fabrikası’nı ziyaret eden Başkanlar Kurulumuz, burada damla sulama boruları ve yağmurlama borularının nasıl üretildiğine tanıklık etti.


Panplast, Türkiye’de ilk üçe giren bir kuruluş. Toplam 120 bin metrekare alan üzerinde bulunuyor. 35 bin ton hammadde işliyor. 301 kişinin çalıştığı kuruluş, 7 ülkeye ihracaat yapıyor. Tesislerin devreye girmesi ile ülkemizde sulama sistemlerinde büyük ölçüde fiyatların indiği görülmüştür. “80 bin kişiye ekmek sağlıyoruz” Geçmişte 40 milyon dolar borcu olan Konya Şeker’in artık 1 milyar 250 milyon dolarlık bir yatırımı gerçekleştirdiğini belirten Pankobirlik Genel Müdürü Fahrettin Tan, 5 bin çalışanla birlikte toplamda 80 bin kişiye ekmek sağladıklarını söyledi. Tan, Çumra Şeker Fabrikası’nın

dünyada entegre olan tek fabrika olduğunu ve sıvı şeker üretimi gerçekleştirdiğini de vurguladı. Tan, et ve süt üretimine de büyük önem verdiklerini kaydetti. En kaliteli tohumlar üretiliyor Bu bilgiler ışığında Başkanlar Kurulumuz, daha sonra Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş’yi ziyaret etti. Burada tohum üretimi hakkında bilgi sunuldu. 1961 yılında kurulan Beta Ziraat’te, kaliteli tohumlar üretilerek üreticinin kullanımına sunuluyor. Ana faaliyet alanları içinde şeker pancarı, sebze, mısır ve yonca tohumculuğu bulunuyor. Üretilen tohumlar, Türkiye’nin tüm bölgelerine 1200 bayi kanalı ile ulaştırılıyor. “Sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk” Bu ziyaretlerin ardından Başkanlar Kurulu-

21 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

7 ülkeye ihracaat yapılıyor


muz, Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk ile bir araya geldi. Heyetimizi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Recep Konuk, Pankobirlik olarak ticari faaliyetlerin yanı sıra en önem verdikleri konunun sosyal sorumluluk projeleri olduğunu söyledi. Organ bağışı ve ağaçlandırma konusunda yoğun faaliyetler içinde olduklarını belirten Konuk, “Biz buna sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk diyoruz. Tam 8 buçuk milyon ağaç diktik. 60 tane orman oluşturduk. Bu yapılanlar masraf değil. Tam tersine maliyetleri aşağıya çekiyor. Bilindiği gibi süne tehlikesine karşı böcekler bu ağaçlarda yetişiyor. Süneyle mücadelede bu ağaçlar masraf değil, bir gelir kaynağı” dedi. “Hayallerini başarıyla gerçekleştiren başkan” Genel Başkanımız Eyüp Alemdar da, Pankobirlik yönetimine teşekkür ederek, Konya’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Alemdar, “Sayın Recep Konuk başkanlığında Pankobirlik, adeta imkansızı başararak ülkemizin en güçlü kuruluşları arasına girdi. Sayın başkan, hayallerini bir bir başarıyla gerçekleştire-

22 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

rek Türkiye’nin gurur duyacağı tesisleri hizmete soktu. Kendisinin vizyonu ve çalışkanlığı her zaman örnek teşkil edecektir. Bu ülkeye yaptığı yatırımlar ve sağladığı istihdamla gönülleri fethetmiştir. Türk ekonomisine katkısı hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yalnızca tesisleşme yatırımlarıyla değil sosyal sorumluluk projeleriyle de Sayın Konuk, örnek yönetici konumundadır. Özellikle ağaçlandırmaya verdiği önem takdire şayandır” dedi. “Sendikamız her zaman yanınızdadır” Eyüp Alemdar, “Konya Yolu kenarındaki ağaçların altında oturanlar size çok dua edecektir. Allah, heyecanınızı, hayallerinizi devam ettirsin. Koop-İş Sendikası olarak, biz de her zaman yanınızdayız. Tesisleri gezdik, gurur duyduk. Konya’ya yapılan yatırım Türkiye’ye yapılan yatırımdır” diye konuştu. “Hep birlikte bu ülkeye hizmet edeceğiz” Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 10 milyar dolarlık ithalata rağmen 14 milyar dolarlık ihracaat yaptıklarını belirte-


rek, “Tarım, hani yüktü. Hep birlikte daha da büyüyüp beraber bu ülkeye hizmet edeceğiz. Eskiden devlet bize versin denilirdi, artık tarım birlikleri verir hale geldi” dedi. Konuk, “Aslolan dünya ile rekabet edebilmek. Biz, birlikleri birleştirip, büyütmeliyiz. Toplam 28 tesisimiz var. Ama sadece 3 tanesi için açılış töreni yaptık. Bizim reklama ihtiyacımız yok” diye konuştu. Tarım ve Gıda Üniversitesi kuruluyor

Dünyanın en ileri teknolojisi Görüşmenin ardından Başkanlar Kurulumuz, Pankobirlik tesislerini incelemelerine devam etti. Sırasıyla Panagro Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi, Çumra Şeker Fabrikası, Sıvı Şeker Fabrikası, Bioetonol Tesisleri, Sera Muzu ve Domatesi Üretim Tesisleri, Yem Fabrikası ile Çikolata ve Şekerleme Tesislerini gezdi.

Yetkililer, tesislerin dünyanın en ileri teknolojisi ile üretim yaptığını belirterek, dünyanın sayılı şirketlerinin kendilerini örnek aldığını belirtti. Sendikamız yöneticileri de böylesine muhteşem tesisleri Türk ekonomisine kazandıran Pankobirlik yönetimini tebrik ederek, “Bu başarıda payı olan başta Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Konuk olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Heyetimiz, Konya’dan ayrılmadan önce Hazreti Mevlana’nın türbesini de ziyaret ederek, müzeyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

23 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

“Dün atalarımızın cephede yaptığını bugün bizim ekonomik alanda yapmamız lazım” diyen Konuk, üniversite müjdesi de verdi. Konuk, “Arsamızı aldık. Öğretim üyelerimizin çoğu hazır. Adı ‘Tarım ve Gıda Üniversitesi’ olacak. Bu üniversite bir ihtisas, uygulama ve araştırma üniversitesi olacak. 2014-2015 öğretim yılında inşallah öğrenci alımına başlayacağız. 5 bin öğrencimiz eğitim görecek. Bunların çoğu doktora öğrencisi olacak. Uluslararası, evrensel bir üniversite hedefliyoruz” diye konuştu.


IKEA’DA İŞÇİ HAKLARI SATILIK DEĞİL!

Ikea Küresel Eylem Günü Tüm Dünyada Gerçekleştirildi IKEA’nın dünya genelinde uyguladığı hak ihlallerine dikkat çekmek ve IKEA Türkiye Yönetiminin sendika karşıtı tutumlarını protesto etmek için 19 Haziran 2013 tarihi “IKEA Küresel Eylem Günü” ilan edildi. UNI IKEA Küresel Sendikalar Birliği tarafından belirlenen günde, dünyanın birçok ülkesinde IKEA mağazaları önünde basın açıklamaları gerçekleştirildi, yürüyüşler düzenlendi, IKEA çalışanlarına bildiri dağıtımları yapıldı, işyerlerinde toplantılar gerçekleştirildi. IKEA küresel eylem gününün ana gündemi IKEA Türkiye örgütlenmesiydi. Küresel Eylem gününde İsveç başta olmak üzere onlarca ülkede IKEA mağazaları önünde protestolar gerçekleşti. Türkiye’de de IKEA’nın mağazalarının bulunduğu Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Bayrampaşa ve Ümraniye mağazaları önünde 19 Haziran tarihinde eş zamanlı olarak basın açıklamaları gerçekleştirildi. Üyelerimiz ve IKEA çalışanları IKEA Küresel eylem günü hakkında bilgilendirildi, 10 dile çevrilen ve birçok ülkede dağıtılan “IKEA’DA İŞÇİ HAKLARI SATILIK DEĞİL!” broşürü dağıtıldı.

24 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar IKEA Eylem günü ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün IKEA işçilerinin küresel eylem günü! Bugün, dünyanın 41 ülkesinde 338 IKEA mağazasında 154 bin IKEA işçisi, IKEA çalışanları için eylemde. Yurtdışındaki dostlarımız, Türkiye’deki kardeşlerinin sendikal haklarını savunmak için dayanışma eylemi yapıyorlar. Bugün, dünyanın her yerinde IKEA işçileri, sendikaları ile birlikte aynı talepleri, aynı sloganlarla haykırıyor. IKEA Türkiye MAPA Yönetiminin sendika düşmanı uygulamalarının sonucu olarak bugün, tüm dünyada IKEA mağazaları önünde kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor! IKEA Türkiye yönetimi, tüm dünyanın gözü önünde protesto ediliyor. Bir kez daha ifade etmek isterim ki örgütlenmemizi başaracağız. Er ya da geç IKEA çalışanları toplu sözleşmelerine kavuşacaklar. Bütün IKEA çalışanı arkadaşlarımı sendikamıza üye olmaya davet ediyorum.”


IKEA Örgütlenme Haberleri… IKEA Örgütlenme Haberleri…

25 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Ikea Küresel Eylem Günü Türkiye ve Birçok Ülkede Eş Zamanlı Olarak Gerçekleştirildi


IKEA’daki Örgütlenme Çalışmalarımız Sürüyor Sendikamız, IKEA mağazalarındaki örgütlenme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. IKEA işvereninin örgütlenme karşıtlığına rağmen sendikamız, IKEA çalışanlarının sendika hakkına kavuşması için var gücüyle çalışıyor. 100’ü aşkın sendikamız üyesi, 17 Mart 2013 tarihinde Ankara Mamak’taki IKEA mağazasına giderek emekçi kardeşlerimize destek verdi. “Sendikalı Ol Güçlü Ol, Biz Birlikte Güçlüyüz” yazılı tişörtler giyen üyelerimiz, mağaza personeliyle bir araya gelerek örgütlenme çalışmalarına katıldı. Üyelerimiz, IKEA mağazalarında sendikalaşma sağlanıncaya kadar bu tür aktivitelere devam edeceklerini belirtti. Üyelerimiz, alışveriş yaptıktan sonra mağazadan ayrıldı.

26 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

BURSA’DA IKEA MAĞAZASINI YÜZLERCE ÜYEMİZLE ZİYARET ETTİK Sendikamız şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri ve üyelerimizin katılımı ile IKEA Bursa Mağazasını giydiğimiz tişörtlerle ziyaret ettik. Anayasal bir hak olan örgütlenme hakkının tanınması için yapılan ziyaretimiz IKEA Bursa çalışanları ve müşterileri tarafından takdirle karşılandı. “Sendikalı Ol Güçlü Ol!” IKEA Türkiye’nin tüm mağazalarındaki sendikal çalışmalarımız önümüzdeki dönemde daha yoğun bir şekilde devam edecektir. IKEA çalışanları toplu sözleşme istiyor. IKEA çalışanları sendikalarına sahip çıkıyor, örgütlenmeye devam ediyor.


27 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

IKEA Örgütlenme Haberleri… IKEA Örgütlenme Haberleri…


28 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Koop-İş Sendikası Genel Merkezi Özveren Sokak No: 6 Maltepe/ANKARA

10 Dile Çevrilen IKEA Küresel Eylem Günü Bildirisi


29 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


IKEA Örgütlenme Haberleri… IKEA Örgütlenme Haberleri…

IKEA Türkiye’nin Baskılarını İspatlayan Bağımsız Rapor Yayımlandı

Baskı ve tehditlere devam eden IKEA Türkiye Yönetimi’nin sendikasızlaştırma politikaları ve uygulamaları bağımsız raporla tescillendi. San Francisco Devlet Üniversitesi İşgücü ve İstihdam Çalışmaları Başkanı ve aynı zamanda CaliforniaBerkeley Üniversitesi İşgücü Merkezi Başkanı olan Prof. Dr. John Logan, IKEA’nın Türkiye’deki beş mağazasındaki işçilerle yaptığı mülakatlar, yazılı belgeler ve yaptığı araştırma sonucunda “IKEA’nın Türkiye’de dibe vuruş süreci” adını verdiği raporu yayınladı. On bölümden oluşan rapor geçtiğimiz iki yıl içerisinde IKEA Türkiye’nin, İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara mağazalarındaki çalışanlarının sendikalaşmaya yönelik sarf ettiği çabalara karşılık bir gözdağı, engelleme ve baskı kampanyası yürüttüğünü ortaya koyuyor. Bu kampanyalar, IKEA Genel Müdüründen tutun da bireysel mağaza yöneticilerine, ekip başkanlarına ve amirlere dek her seviyede idari personeli kapsıyor. Raporda IKEA yönetimi tarafından kullanılan sendika karşıtı taktikler belirtilmiş olup ana başlıkları aşağıdakileri içermektedir: • Aktivistleri (Sendika üyelerini) devre dışı bırakmak için performans değerlendirmeleri kulla-

30 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

nımı dahil sendika aktivistlerinin kanunsuz olarak işten çıkarılmaları, • Sendika aktivistlerinin görevlerinden ayrılmaları üzere baskılar ve rüşvetler teklif edilmesi, • Düşük değerlendirme verme, ücret artışlarını reddetme ve tercih edilmeyen konum ve bölümlere atama biçiminde sendika üyelerine misilleme yapılması, • Mağaza yöneticileri, insan kaynakları müdürleri ve hatta IKEA Türkiye Genel Müdürü tarafından düzenlenen ‘zorunlu katılım’ esaslı sendika karşıtı toplantılar, • Bireysel sendika üyeleriyle mağaza yöneticileri, İK müdürleri veya IKEA için çalışan bir işgücü ilişkileri danışmanı arasında birebir görüşmeler, • Sendika dostu her türlü sesin işyerinden uzaklaştırılması, • Çalışanların sendikaya katılmasını engelleme veya hâlihazırda sendika üyesi çalışanları üyelikten çıkmaya zorlama yönünde sendika karşıtı açıklamalar, • Yeni çalışanlara sendika karşıtı yönde telkinlerde bulunulması.


IKEA Örgütlenme Haberleri… IKEA Örgütlenme Haberleri… “Hukuka ve Anayasaya aykırı” Raporun devamında şu ifadelere yer verildi. Ikea Türkiye işvereninin Sendika karşıtı kampanyası neredeyse kati surette Türk İş Hukukuna ve Anayasasına aykırı ve yasadışıdır. IKEA yönetimi, Türk hukukunca sendikalara dair sunulan bütün temel koruma hükümlerine aykırı şekilde ve kanunsuz davranmış olarak gözlemlenmektedir. Yönetimin Türkiye’de yürüttüğü saldırgan sendika karşıtlığı, ayrıca IKEA’nın işçilerin “kendi seçtikleri örgütlenmeler kurmalarına” saygıyla yaklaştıklarını ifade eden İş Ahlakı Kurallarını da ihlal etmektedir. Türk hukukuna ve “IKEA değerleri”ne yönelik ihlaline ilaveten bu sendika karşıtı taktikler, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Belgesi (United Nations Global Compact - UNGC), Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization - ILO) temel sözleşmeleri ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organization of Economic Cooperation and Development - OECD) Çokuluslu Girişimler için Ana Esaslar Belgesi dahil örgütlenme özgürlüğü üzerine baş-

lıca uluslararası insan hakları standartlarını da ihlal etmektedir. İşçilerin temel haklarına dair bu ciddi ihlaller, IKEA’nın uluslararası çalışma standartlarına yönelik gönüllü taahhütleri hakkında ciddi şüpheler doğurmaktadır.”

“Raporu çürütmek için baskı yapıyorlar”

Bu raporun yayınlanmasından sonra IKEA işvereni, kanuni koruması ve güvencesi hiçbir şekilde olmayan kendi seçtiği çalışan temsilcilerine bu raporu çürütmek için “Koop-İş Sendikası üyelerine ve IKEA Türkiye çalışanlarına baskı ve tehdit olmadığını, raporun gerçek dışı ve yalandan ibaret olduğunu” ifade eden kendi el yazılarıyla yazdırdığı dilekçeler toplamaktadır. IKEA işvereninin basına verdiği demeçlerle yaptığı uygulamalar birbirini tutmamaktadır. Koop-İş Sendikası’nın birinci örgütlenme hedefi IKEA’dır. Sosyal diyalog için IKEA işverenine verdiğimiz zaman artık dolmuştur. IKEA işvereninin kapalı kapılar arkasında yaptığı baskı ve tehditlere karşı Anayasal ve yasal sınırlar çerçevesinde eylemlerimiz artarak devam edecektir.

“IKEA işverenini son kez uyarıyoruz” Koop-İş Sendikası 30 binin üzerindeki üyesi ve aileleri ile Türk-İş’e bağlı sendikaların üyeleri IKEA işvereninin yaptığı baskı ve tehditleri kamuoyuna anlatacaktır. IKEA Türkiye işvereninin hangi sendika karşıtı taktikleri kullandığını çok iyi bilmekteyiz, IKEA işverenini bir kez daha uyarıyoruz. Bilginiz dahilinde IKEA adına çalıştığını söyleyen kendini bilmez 3-5 kişinin işçilere yaptığı baskı ve tehditlerini, sendika yöneticilerine yönelik yalan ithamlarını şiddetle kınıyoruz. IKEA işvereni şunu iyi bilsin ki; ülkemizin en büyük sendikalarından Koop-İş Sendikası, çalışanlarının sendikalaşma hakkını engelleyen IKEA işverenine karşı üyelerinin haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacaktır. Koop-İş Sendikası, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerini hiç yalnız bırakmayacaktır. IKEA çalışanları toplu iş sözleşmesine kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecektir.

31 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

IKEA Türkiye işvereni, Prof. Dr. John Logan tarafından hazırlanan raporun gerçek dışı ve sahte olduğunu iddia etmektedir. Bu bağımsız raporun yalan ve sahte olduğunu çalışanlarına söyleyen IKEA işverenini ispata davet ediyoruz.


IKEA Türkiye Örgütlenmesi İsveç’te Masaya Yatırıldı UNI IKEA Küresel Sendikalar Birliği toplantısı için bir araya gelen katılımcılar IKEA Türkiye’deki sendika düşmanı uygulamaları protesto etti.

Merkezi Araştırma Dairesi Başkanı Prof. Dr. John

16 Ülkeden 40 Sendika 21-22 Mayıs 2013 tarihlerinde İsveç’in başkenti Stokholm’de UNI IKEA Küresel Sendikalar Birliği Toplantısı için bir araya geldi. Türkiye’den Koop-İş Sendikası temsilcileri toplantıya katıldı.

sız rapor sunumu gerçekleşti.

Geçen yıl 6-8 Mart 2012 tarihlerinde kuruluşunu İstanbul’da gerçekleştiren Sendikal Birlik, tüm dünyada IKEA’larda iyi çalışma koşullarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. IKEA işçilerini ve sendika temsilcilerini kapsayan Birlik, yapılan toplantı sonucunda bir bildirge yayınladı. Bildirgede şu konulara yer verildi: “Sendika hakkı bir insan hakkıdır.”

Logan tarafından IKEA Türkiye ile ilgili hazırlanan “IKEA Türkiye’nin dibe vuruş süreci” adlı bağımToplantıya katılan Koop-İş Sendikası temsilcileri, Koop-İş Sendikası’nın üyelerinin IKEA Türkiye yönetimi tarafından baskı ile istifa ettirildiğini ifade etti. UNI Global Ticaret Bölümü Başkanı Alke Boessiger: “IKEA, Türkiye’deki mağazalarında neler olduğunu görmek zorunda. Bu iddialar çok ciddi ve kendisini iyi işveren olarak tanımlayan IKEA mutlaka eyleme geçmelidir” dedi. Ikea Türkiye’nin bağlı olduğu Inter IKEA Systems B.V.’nin toplantıya davet edildiği ancak top-

Birliğimiz, IKEA Türkiye’yi, IKEA çalışanlarının sendikalı olma hakkına saygı duymaya çağırmaktadır.

lantıya katılmayı reddettikleri öğrenildi.

Bu hakların uygulanması, işçilerin tüm kararlarını bilgilendirilmiş bir şekilde alabilmeleri için, sendikalara, işçilerle kendi haklarını ve sendikaya üye olmanın faydalarını konuşabilmeleri için, sendikaların işçilere erişim hakkı tanınmalıdır.

gütlenmeyi engelleyici her türlü girişim sonuçsuz

Sosyal diyalog sendikalarla diyalogu içermektedir ve biz bu uygulamanın dünya çapında tutarlı bir şekilde tüm IKEA işletmelerinde olmasını bekliyoruz.” 2 gün süren toplantılarda San Francisco Devlet Üniversitesi İşgücü ve İstihdam Çalışmaları Başkanı ve California-Berkeley Üniversitesi İşgücü

32 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Konu ile ilgili açıklama yapan Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Metin Güney “IKEA’da örkalacaktır. IKEA Türkiye çalışanları daha iyi çalışma koşullarına ve toplu iş sözleşmesine yakında kavuşacaklardır. İşverenin yasalara aykırı olan bu tutumuna seyirci kalmayacağız. Bu uluslararası toplantı gösterdi ki; Amerika Birleşik Devletlerinden Malezya’ya, Avustralya’dan İsveç’e tüm ikea sendikaları Koop-İş’in yanında. Dünyanın hemen her ülkesinde sendikalarla iyi ilişkiler kuran IKEA, Türkiye’de baskılara derhal son vermelidir” dedi.


İsveç Handels Sendikası Genel Başkanı Lars-Anders Häggström

Uni Global Ticaret Bölüm Başkanı Alke Boessiger

ABD UFCW Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri Sendikası Küresel Stratejiler ve Örgütlenme Direktörü Michael Bride

İrlanda Mandate Sendikası Örgütlenme Direktörü Brian Forbes

33 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

IKEA Örgütlenme Haberleri… IKEA Örgütlenme Haberleri…


IKEA Örgütlenme Haberleri… IKEA Örgütlenme Haberleri…

IKEA’nın Anket Oyununa Gelmeyelim! IKEA işvereni, son günlerde anlaşma yaptığı PWC şirketi aracılığı ile çalışanların ev adreslerine bir anket formu göndererek “Çalışma Koşulları” ile ilgili bilgi edinmek istemektedir. Sendikamızın bu anket formu ile ilgili açıklaması aşağıda yer almaktadır: IKEA’nın “Çalışma Koşulları” ile ilgili Anketi tamamıyla bir oyundur. Bu anket, IKEA’ya karşı oluşan ‘sendika karşıtı’ tutumu, IKEA işvereninin kendi tuttuğu şirket aracılığı ulusal ve uluslararası kamuoyuna karşı yumuşatmaya çalışmaktadır. Bu anket, Sendikalı işçileri tespit etmek ve işyerinde sendikal baskı olmadığını göstermek için yapılan bir tiyatrodur. IKEA çalışanları işverenin oyununa gelmeyecek, toplu sözleşme hakkı mücadelesinden zaferle çıkacaktır. SÜRECİ HATIRLAYALIM.. Amerikalı Profesör bağımsız araştırmasını tamamladı Üst federasyonumuz UNI Global, bağımsız bir rapor hazırlanarak tüm yapılan hukuksuzlukları tespit etmek amacıyla San Francisco Devlet Üniversitesi İşgücü ve İstihdam Çalışmaları Başkanı ve California-Berkeley Üniversitesi İşgücü Merkezi Araştırma Departmanı Başkanı Prof. Dr. John Logan’dan bir bağımsız araştırma yapmasını istedi. Logan, Türkiye’ye gelerek, toplam 5 IKEA mağazasında çalışan hem sendika üyesi hem de sendikaya üye olmayan çalışanlarla görüşmeler yaptı, sendikamız tarafından kendisine resmi belgeler ve dokümanlar verildi, yaptığı çalışmanın sonuçlarını “IKEA’nın Türkiye’de Dibe Vuruş Süreci” adlı bağımsız raporda yayınladı. IKEA evimizin her şeyi ama çalışanın her şeyi değil artık Bağımsız rapor, sadece ülkemizde değil, İsveç başta olmak üzere tüm dünyada gündeme oturarak herkesin gözünü ‘IKEA’daki sendika düşmanlığı’na çevirdi. İsveç değerleri ile övünerek, çalışanına değer verdiğini her ortamda dile getiren IKEA’nın Türkiye’deki mağazalarında sendikal örgütlenmeyi engellemek için birçok yola başvurulduğunu ortaya koyan rapor IKEA Türkiye’nın kurumsal prestijine zarar verdi. İsveç’te IKEA Türkiye Kınandı İsveç’te 20-24 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan UNI IKEA Küresel Sendikalar Birliği yıllık toplantısında dünyanın birçok ülkesindeki IKEA Sendikaları ve işçileri bir araya geldi. Bu toplantıda Bağımsız Rapor tüm yönleriyle tartışıldı, paylaşıldı. Yeni strateji, yeni tiyatro IKEA Türkiye’ye yönelik kamuoyu baskısını ortadan kaldırmak ve imaj tazelemek için işveren yeni bir taktik geliştirerek bu yeni Anketi uygulamaya koymuştur. Güya bağımsız olduğunu iddia eden PWC adlı şirket, IKEA çalışanlarının ev adreslerine Anket formları

34 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

göndererek cevaplamalarını istemektedir. Cevap yazmayan üyelerimize tekrar mektup gönderilerek formları doldurulmaları konusunda baskı yapılmaktadır. Anketin sonucu şimdiden bellidir Bu anket tamamıyla işvereni temize çıkarma operasyonudur. Bu anketle ülkemizde işverenlerin kullandığı sendikasızlaştırma yöntemlerine bir yenisi daha eklenmiştir. Sorular taraflı ve kasıtlıdır. Sonucu bellidir. IKEA çalışanları işverenin notunu çoktan verdi Ankette çalışanların çeşitli bilgileri istenerek işveren aleyhinde olası olumsuz bir yorumda kimliğinin deşifre edilmesi planlanmaktadır. Şu çok açıktır ki, IKEA çalışanları artık işverenin bu oyunlarından bıkmıştır. IKEA çalışanları artık kendilerine söylenen yalanlardan bıkmıştır. İşverenin anketine güven olmaz! Koop-İş Sendikası, IKEA işvereni tarafından organize edilen tek taraflı ve güvenilir olmayan Anketi tanımamaktadır. Anketin sonuçlarının IKEA çalışanlarının hür iradelerini yansıtmayacağını düşünmektedir. IKEA Türkiye’de işveren temsilcilerinin hukuksuzluklarını öğrenmek isteyenler Prof. John Logan tarafından hazırlanan bağımsız rapora bakabilirler. İşverenin başka sendikalarla görüşerek sendikal örgütlenmeyi bitirme oyunu tutmayacaktır. IKEA işvereni, en son başka sendikalarla görüşmeler yaparak sendikal rekabet yaratarak örgütlenme sürecini tıkamaya çalışmaktadır. İşverence tutulan bu şirketin bu sendikalarla görüşme talebi bunun bir kanıtıdır. İşkolumuzda bulunan sendikaların bu tuzağa düşmemeleri gerekmektedir.

Değerli Üyelerimiz, İşverence gönderilen tek taraflı Anket sorularına itibar etmeyiniz! Anket formlarını doldurmayınız. Bu sizin en doğal ve yasal hakkınızdır! Her türlü sorunuz için Sendikamız Hukuk Müşavirliğine ve Örgütlenme Bürosuna başvurabilirsiniz Koop-İş Sendikası, örgütlenme mücadelesine hız kesmeden devam etmektedir. 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre IKEA’da toplu sözleşme imzalamak için % 40’a ulaşmak yeterlidir. Sendikamız en kısa sürede çoğunluğa ulaşarak toplu sözleşme masasına oturacaktır.


Örgütlenme Haberleri… Örgütlenme Haberleri… Örgütlenme Haberleri…

Conforama’da Örgütlendik İYİ HAYAT, İYİ FİYAT İÇİN İYİ ÜCRET İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARI!!

Türkiye’de ilk mağazasını açan Conforama’da örgütlenme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurduk. ÇSGB, 31.05.2013 tarihinde sendikamıza toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olduğumuzu gösteren YETKİ TESPİTİ yazısını gönderdi.

me hakkını gasp ederek üyelerimize türlü baskılar uygulamaya başladı. Üyelerimizi işten çıkartarak, üyelerimizi istifa ettirerek çoğunluğu almamızı engellemeye çalıştı ancak tüm çabaları boşa çıktı. Sendikamız işten çıkartılan üyelerimiz adına hukuki süreci başlatmıştır. Er ya da geç işten çıkartılan üyelerimiz işlerine kavuşacaklardır. Conforama Türkiye işvereni itirazını geri çekmeli ve Koop-İş ile masaya oturmalıdır. Conforama Türkiye işverenine sesleniyoruz:

Ancak Conforama Türkiye yönetimi daha sendikamız örgütlenme çalışmalarına başlar başlamaz çalışanların en temel hakkı olan sendikal örgütlen-

Sendikamızın diyalog çabalarına yanıt vermemeleri taktirde yasal eylemlerimize başlayacağımızı ilan ediyoruz.

Conforama İşverenine Çağrımız

Yetki Tespiti Yazımız

35 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Tüm dünyada 1341 satış noktası, 242 mağaza, 54.800 çalışan ve her ay 10 milyon ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ev eşyası perakende markalarından perakende şirketi CONFORAMA’da örgütlenerek YETKİ TESPİTİ yazısını aldık.


Örgütlenme Haberleri… Örgütlenme Haberleri… Örgütlenme Haberleri…

Tepe Home’da Örgütlenmemiz Engellenemez! Tepe Home Çalışanları Sendikalı Çalışmak İstiyor!

Tepe Home’da çalışanlar Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üyeliklerini yaptırdılar, sendikal örgütlenmeyi öğrenen Tepe Home işvereni sendikamızın örgütlenme çalışmalarında liderlik eden üyelerimizi işten çıkarttı. Sendikamız Hukuk Müşavirliği sendikalı olduğu için işten çıkartılan üyelerimiz için işe iade davası açarak hukuki süreci başlatmıştır.

36 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Sözde ihtiyaç fazlası diye işlerine son verilen ancak ilanlarla yerine personel alımı yapılan bu uygulamanın yanlışlığı anlatmak ve Tepe Home işverenini protesto etmek için sendikamız İstanbul Şube Yönetimi ve üyelerimiz Tepe Home İstanbul mağazasına giderek işverene tepkisini gösterdiler. Tepe Home’da işverenin tüm baskı ve tehtitlerine rağmen örgütlenmemizi tamamlayacağız.


Praktiker Yapı Marketleri A.Ş. ile İlgili Açıklama mağazalarında çalışan toplam 550’den fazla tüm üyelerimiz imzalanan 2. dönem toplu iş sözleşmesi zam farkları dahil ve yeni zamlı ücretleri ile birlikte kıdem tazminatı başta olmak üzere işçilik alacaklarının tamamını almışlardır. Mahkemeden iflas erteleme kararı alabilmek için mücadele verildiği süreçte ticari faaliyetine devam eden Ümraniye mağazasında çalışan 77 üyemize kıdem ihbar dahil diğer tüm alacaklarının yarısı 12 temmuz 2013 tarihinde avans mahiyetinde ödenmiştir. Ayrıca genel müdürlükte çalışan yaklaşık 80 üyemizden 35 üyemizin de tüm alacakları ödenmiş olup şirketten ayrılmışlardır. Sendikamız bu süreçte gerek işveren yetkilileri gerekse üyelerimiz ile sürekli irtibat içerisinde olarak üyelerimizin hak ve menfaatlerine halel getirecek bir durumun oluşmaması için gereken tüm tedbirleri almıştır. Devam eden süreçte ise Sendikamız, Ümraniye mağazasında kalan bakiye alacakları ile genel müdürlükte kalan üyelerimizin alacak veya bakiye alacaklarının iflas masasına kaydı, alacaklılar toplantısında üyelerimizin temsili, sıra cetvelinin takibi ve paraların paylaştırılması safhalarında gerekli tüm yasal işlemleri üyelerimiz adına özenle yerine getirecektir. Basında bu konuyla ilgili çıkan Sendikamız aleyhinde gerçek dışı ve kasıtlı haberlerin sorumluları hakknda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır.

Kapanan Ümraniye mağazasındaki üyelerimiz Sendikamıza olan bağlılık ve duygularını ifade etmek için imzaladıkları Praktiker iş gömleğini İstanbul Şube Başkaı Aziz Hacısalihoğlu şahsında Sendikamıza hediye ettiler ve grup fotoğrafı çektirdiler.

37 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Sendikamızın yedi yıl süren mücadelesi sonunda örgütlenerek Mayıs 2011 tarihinde ilk toplu iş sözleşmesini imzaladığı Praktiker, iflas ettiğini açıkladı. Türkiye’de faaliyetlerini 1998 yılından bu yana sürdüren, Sendikamızın 2011 ve 2013 yıllarında 2 dönem toplu iş sözleşmesi imzaladığı, İstanbul’da Kartal, Ümraniye, Bayrampaşa, Mahmutbey, Ankara’da Bilkent, Etlik ve Gaziantep, Konya, Adana ile İzmir Mavişehir olmak üzere altı ilde toplam 10 noktada yer alan Praktiker Yapı Marketleri A.Ş. yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle 07.02.2013 tarihinde iflas erteleme başvurusunda bulunmuştur. İflas ertelemeye ilişkin dava İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesinde sonuçlanmış ve 17.07.2013 tarihi itibariyle Praktiker Yapı Marketleri A.Ş.’nin iflasına karar verilmiştir. İflas; “ticaret mahkemesince iflasına karar verilen bir borçlunun haczedilebilen bütün malvarlığının cebri icra yolu ile paraya çevrilip, bundan bilinen bütün alacaklıların tatmin edilmesini sağlayan toplu bir icra yoludur”. İcra ve İflas Kanunun 206. maddesi hükmü gereğince, işverenin iflas etmesi halinde işçilerin hak ve alacakları imtiyazlı alacak olarak korunmaktadır. İflas erteleme başvurusu ile mahkemenin sonuçlandığı tarihe kadar olan süreçte üyelerimizin büyük çoğunluğu Adana-Antep-Konya-İzmir-Ankara-İstanbul Mahmutbey, Bayrampaşa ve Kartal


Toplu Sözleşme Haberleri… Toplu Sözleşme Haberleri… Toplu Sözleşme Haberleri…

Pankobirlik’te Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Sendikamız ile Pankobirlik “Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği” arasında bir süreden beri devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri anlaşma ile sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi, 13.05.2013 tarihinde Pankobirlik yöneticileri ve Sendikamız Genel Yönetim Kurulunun katılımıyla düzenlenen bir törenle imzalandı. 01.09.2012 - 31.08.2014 tarihleri arası yürürlükte kalacak olan Toplu İş Sözleşmesinin üyelerimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını dileriz.

38 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


Toplu Sözleşme Haberleri… Toplu Sözleşme Haberleri…

Trakyabirlik Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Törene Genel Başkanımız Eyüp ALEMDAR

başkanlığındaki yetkililerimiz ile, Trakyabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet SEZEN başkanlığındaki Birlik yetkilileri katıldı. Trakyabirlik Genel Müdürlüğü ve bağlı 48 Kooperatifte çalışan sendika üyelerini kapsayan toplu iş sözleşmesinin üyelerimize, sendikamıza, Trakyabirlik camiasına ve tüm çalışma hayatına hayırlı olmasını temenni ederiz.

39 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İle Sendikamız arasında 01.08.2012 - 31.07.2014 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 28.01.2013 tarihinde Trakyabirlik Genel Müdürlüğünde yapılan törenle imzalandı.


Toplu Sözleşme Haberleri… Toplu Sözleşme Haberleri… BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağlı İl Müdürlükleri’nde örgütlenilerek 18.03.2013 tarihinde Yetki Belgesini alındı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na bağlı İl Müdürlükleri ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerine 19.04.2013 tarihinde başlandı. Yasal süre içerisinde yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığından 28.06.2013 tarihinde arabulucu başkanlığında müzakerelere devam edildi. Toplu iş sözleşmesi süreci devam etmektedir. İÇ İŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARDAKİ 10 NOLU İŞKOLUNDAKİ İŞYERLERİ Valilik ve Kaymakamlık’lardaki 10 nolu işyerlerinde çalışan işçiler de Koop-İş Sendikası’na üye olarak Koop-İş ailesine katıldılar. 15 Mart 2013 tarihinde yetki belgesi sendikamıza ulaşmış olup ilk toplu iş sözleşmesi görüşmesine 19.04.2013 tarihinde TÜHİS’te (Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) başlandı. Yapılan müzakerelerde yasal süre içerisinde anlaşma sağlanılamamış olup resmi arabulucu başkanlığındaki ilk görüşme 04.07.2013 tarihinde yapıldı. Müzakereler devam etmektedir. KARADENİZBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karadenizbirlik Genel Müdürlüğü ile Sendi-

40 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

kamız arasında 01.01.2013-31.12.2014 tarihleri arasında yürürlükte kalacak toplu iş sözleşmesi 25.03.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşme ile ücret ve sosyal haklarda iyileştirmeler yapıldı. İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 17 Ocak 2013 tarihinde görüşmelerine başlanan İstanbul İl Özel İdaresi’nin 10 nolu işkoluna giren tüm işyerlerini kapsayan 4. dönem toplu iş sözleşmesi müzakereleri 14 Mart 2013 günü İstanbul İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan görüşmeler sonunda anlaşma ile sonuçlandı.

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve 31.12.2014 tarihinde yürürlüğü son bulacak toplu iş sözleşmesi ile ücret ve sosyal haklarda iyileştirmeler yapıldı. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İzmir İleri teknoloji Rektörlüğü ile Sendikamz arasında 01.04.2013-31.03.2015 tarihleri arasında yürürlükte kalacak toplu iş sözleşmesi 20.03.2013 tarihinde imzalandı.


Toplu Sözleşme Haberleri… Toplu Sözleşme Haberleri…

Sendikamız ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 01.01.2013-31.12.2014 tarihleri arasında yürürlükte olacak toplu iş sözleşmesi 14.01.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyelerinin ücret ve sosyal haklarında artışlar sağlandı. YOL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ Yol-İş Sendikası Genel Merkezi ile Sendikamız arasında Yol-İş Sendikası Genel Merkezi ve bağlı işyerlerinde geçerli olacak 1. Dönem toplu iş sözleşmesi 01.02.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.03.2012-28.02.2014 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır. TEKSİF SENDİKASI GENEL MERKEZİ Teksif Sendikası Genel Merkezi ile Sendikamız arasında Teksif Sendikası Genel Merkezi ve bağlı işyerlerinde geçerli olacak 1. Dönem toplu iş sözleşmesi 05.03.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.01.2013-31.12.2015 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi ve bağlı işyerlerinde 01.02.2012-31.01.2014 tarihleri arasında yürürlükte kalacak toplu iş sözleşmesi 25.02.2013 tarihinde imzalanmıştır. DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ Demiryol-iş Sendikası Genel Merkezi ile Sendikamız arasında Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezi ve bağlı işyerlerinde uygulanacak toplu iş sözleşmesi 24.01.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu sözleşme 01.01.201331.12.2014 arasında yürürlükte kalacaktır. PAMUKKALE ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİ Pamukkale Çevre Koruma Birliği ile Sendikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakereleri anlaşma ile sonuçlanarak toplu iş sözleşmesi 25.01.2013 tarihinde imzalandı. 01.01.2013-31.12.2014 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi ile ücret ve sosyal haklarda ilerlemeler sağlandı. KARAMAN VALİLİĞİ MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ Karaman Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve bağlı işyerlerinde uygulanacak toplu iş sözleşmesi 11.02.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.01.201331.12.2014 dönemlerini kapsıyor. SENDİKAMIZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA ÖRGÜTLENİYOR! İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde yasal süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu kararı ile 21.05.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.01.201331.12.2014 dönemini kapsıyor.

41 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ


Toplu Sözleşme Haberleri… Toplu Sözleşme Haberleri… Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile toplu iş sözleşmesi 28.01.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.07.2012-30.06.2014 döneminde yürürlükte kalacak.

18.06.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.01.2013-31.12.2014 döneminde yürürlükte kalacak. Yakutiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yakutiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile toplu iş sözleşmesi 20.01.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.01.2013-31.12.2015 döneminde yürürlükte kalacak. Pazarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Maltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Pazarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplu iş sözleşmesi, yasal süre içerisinde anlaşma sağlanılamaması üzerine Yüksek Hakem Kurulu tarafından 05.04.2013 tarihinde bağıtlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.12.2012-30.11.2014 dönemini kapsıyor.

Maltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplu iş sözleşmesi, yasal süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu kararı ile 21.05.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 0107.2012-30.06.2014 tarihlerinde yürürlükte kalacak. Sultangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sultangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yasal süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu kararı ile 10.05.2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.07.201330.06.2015 dönemini kapsıyor. Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplu iş sözleşmesi, yasal süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu kararı ile

Ağrı Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ağrı Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.01.2013-31.12.2014 dönemini kapsıyor. İmzalanan toplu iş sözleşmemizin üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Vakıf çalışanları! Koop-İş’e üye olun, 42 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


Prosedürü Devam Eden Toplu İş Sözleşmeleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR BAŞKABANLIK AFET VE ACİL DURUM BAŞKANLIĞI VE BAĞLI İL MÜDÜRLÜKLERİ BİLİM TEKNOLOJİ VE SANAYİ BAKANLIĞINA BAĞLI İL MÜDÜRLÜKLERİ NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. CONFOROMA DEKORASYON, MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORDU İL ÖZEL İDARESİ ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TES-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ AYRANCI KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ HARRAN KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SAKARYA İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ŞANLIURFA İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ÇORUM İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

MALTEPE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI VİRANŞEHİR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HARRAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI UĞURLUDAĞ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

sizde toplu sözleşmeden yararlanın!

43 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

PENDİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI


Dayanışma Haberleri… Dayanışma Haberleri… Dayanışma Haberleri…

Emeğe Saygı Mitingine Katıldık Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından taşeronlaşmaya karşı ‘Emeğe Saygı’ mitingi düzenlendi. Mitinge, Koop-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Şevket Ulusinan, Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Sakarya Şubesi üyelerimiz de katılarak destek verdi. Kent merkezindeki etkinliğe, madenci eş ve çocukları da katıldı. Mitingde, TTK Kozlu Müessesesi Maden Ocağı’nda 7 Ocak 2013’te yaşamını yitiren 8 madencinin işçi arkadaşları ve yakınları hazır bulundu.

44 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

“Artık yeter, biz güzel ölmek istemiyoruz” Mitingde konuşan GMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş, “Emeğin başkentinde emeğe saygı istiyoruz. Buradan ülkemizi yönetenlere anlamlı bir mesaj veriyoruz. Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse emekçileri görmezden gelemeyecek. Artık yeter diyoruz. Biz güzel ölmek istemiyoruz. Taşeron cinayetlerini hep birlikte son verecek, taşeron bataklığını hep birlikte kurutacağız” dedi.


Dayanışma Haberleri… Dayanışma Haberleri… Dayanışma Haberleri…

BMC İşçilerine Destek Verdik 10 aydır maaşlarını alamayan BMC emekçileri, üyesi oldukları Türk-Metal Sendikası’nın öncülüğünde Ankara’ya gelerek protesto gösterisi yaptı. BMC işçilerinin haklarını almak için verdiği mücadeleye Sendikamız da destek verdi. Genel Başkan Eyüp Alemdar, Genel Sekreter Metin Güney, Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mesut Yıldırım, Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Nurettin Yaşar ile birlikte yüzlerce üyemiz, sendika genel merkezimizin önünden yürüyüşe geçerek, Abdi İpekçi Parkı’na gitti. Sloganlarla miting alanına giren üyelerimiz, BMC işçisinin yanında olduğunu göstererek işçi dayanışmasının en güzel örneğini verdi. “Her zaman destek olacağız” Genel Başkanımız Eyüp Alemdar, “Biz her zaman Koop-İş Sendikası olarak BMC işçilerinin yanında olacağız. İşçi kardeşlerimizin haklarını alması için elimizden gelen desteği vereceğiz. BMC işçileri yalnız değildir. Bu haklı mücadelelerinde başarıya ulaşacaklarına eminim” dedi. Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da, yaptığı basın açıklamasında, BMC emekçilerinin haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Kavlak, “Bir senedir sesimizi duyuramadığımız işverene buradan sesleniyorum. İşçilerimizin haklarını almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz yeteri kadar fedakarlık ettik. Ama sonunda biz feda olduk, işveren kar etti. Artık yeter” dedi. “Gök kubbeyi başlarına yıkarız” Kavlak, “10 milyon lira alacağı olan işçimize bugün ancak 3 milyon lira ödeyebileceklerini söyleyen işverene biz de diyoruz ki; o 3 milyonu alacağız ama bundan sonra çalışmama hakkımızı da kullanacağız. Sanmasın ki, bu iş burada bitecek. Haklarımızı gasp etmeye devam ederse bilsin ki gök kub-

beyi başına yıkarız” diye konuştu. Pevrul Kavlak, BMC işçilerini Ankara’da ağırlayacaklarını, birlikte toplantı yaparak yol haritası belirleyeceklerini kaydetti. İşçilerin eylemi sloganlarla son buldu.

45 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

“Fedakarlık bitti, artık yeter”


Şube Haberleri… Şube Haberleri… Şube Haberleri… Şube Haberleri… Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı Koop-İş Sendikası İstanbul Şubesinin 2013 Yılı 1.Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı 6 Mayıs 2013 günü İstanbul Şube büromuzda yapıldı. Toplantıya sendikaya bağlı işyerlerinden özellikle Anadolu yakası olmak üzere temsilci ve baş temsilcilerin yanı sıra örgütlenme mücadelesi verilen TEPE HOME Mağazalarından sendikal örgütlenme nedeni ile işten atılan üyelerimizde katıldı.

İstanbul Şube Meb Bilgilendirme Toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz ile toplu iş sözleşmesi bilgilendirme toplantısı 20 Nisan 2013 günü Kadıköy Aden Otel’de yapıldı. Toplantıda Sendikamız İstanbul şube başkanı Aziz Hacısalihoğlu üyelerimizin sorularını yanıtladı.

İstanbul Vakıf Çalışanları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı İstanbul ili ve ilçeleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilci ve çalışanları 07 Haziran 2013 akşamında Koop-İş Sendikası İstanbul Şubesinde ikinci kez bir araya gelerek; İstanbul İli, Sultangazi ve Maltepe İlçeleri SYDV toplu iş sözleşmeleri değerlendirildi. Yapılan toplantıda kazanımlar sağlanarak imzalanan yeni toplu iş sözleşmesinin mevcut diğer toplu sözleşmesi olan vakıflara yansıtılması ve örgütlenmesi henüz tamamlanamayan il ve ilçeler nezdinde gerekli örgütlenme çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

46 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


Şube Haberleri… Şube Haberleri… Şube Haberleri… Şube Haberleri… Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni Ziyaret Ettik Van Şube Başkanımız Ayhan Özbek ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battalı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette, Ayhan Özbek’in atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Battal “Ayhan bey aynı zamanda bizim personelimizdir. Personelimizin bu göreve getirilmesi de bizi memnun etmiştir. Umarı herkes için hayırlı olur” şeklinde konuştu. Ankara 1 Nolu Şb. Yeni Yönetim Kurulu Genel Başkanımız Eyüp Alemdar’ı Ziyaret Etti Ankara 1 nolu şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu sonrası yeni oluşan Şube yönetim kurulu, 31 Mayıs 2013 tarihinde sendikamız genel merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi. Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar’ı ziyaret eden yönetim kurulu yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Zonguldak MEB Üyelerine Bilgilendirme Toplantısı Koop-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Şevket ULUSİNAN ve Şube Yönetimimizin katılımıyla Zonguldak’ta MEB işçisi üyelerimizle 05.04.2013 tarihinde toplu sözleşme hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kocaeli MEB Bilgilendirme Toplantısı Koop-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Şevket ULUSİNAN ve şube yönetimimiz Kocaeli’nde MEB işçisi üyelerimize 04.04.2013 tarihinde sözleşme hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Muş

Iğdır

Erzurum

47 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Erzurum Şubemizden Bilgilendirme Toplantıları ve Ziyaretler


Şube Haberleri… Şube Haberleri… Şube Haberleri… Şube Haberleri…

Edirne MEB Bilgilendirme Toplantısı Koop-İş Sendikası Tekirdağ şubesine bağlı çalışan Edirne ili Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile 6 Mayıs 2013 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ MEB Bilgilendirme Toplantısı Koop-İş Sendikası Tekirdağ şubesine bağlı çalışan Tekirdağ ili Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ile 7 Mayıs 2013 tarihinde toplu iş sözleşmesi, temsilcilik ve genel sorunlarla ilgili toplantı yapıldı.

Üyelerimize İndirimli Sağlık Hizmeti Koop-İş Sendikası Tekirdağ şubesi Yaşam ve Star Medica Özel Hastaneleri ile protokoller imzayalarak üyelerimizin indirimli sağlık hizmeti almalarını sağladı. Yapılan protokoller ile Yaşam ve Star Medica Özel Hastanelerinden üyelerimiz %20 ve daha fazla oranda indirimli tedavi görebilecekler.

Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti Bakan AVCI’nın ziyaretinde Sendikamız Ankara 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimiz yer aldı. Bakan AVCI sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki çalışmaları ve imzalanan yeni toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi aldı.

48 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


Sosyal Yardım 10 Yılda Üçe Katlandı Yılda 20 milyar Lira ‘Tembelleştiriyor’

Yardım mı yapalım, iş mi verelim? sorusu her sosyal ülkede, üzerinde çok tartışılan bir konudur. Liberaller sosyal yardımların bireyleri tembelleştirdiği iddiası ile yardımların mutlaka belirli şartlara bağlanması gerektiğini savunur. Aksi görüş ise, yoksulluğu çözmeye dayalı bir “sosyal hak” olarak, yardım şeklinde alınan gelirin meşruluğunu ifade eder. En Çok Eğitime Yaradı Ülkemizde çok sayıda sosyal yardım türü var. Doğrudan parasal yardımlar; toplum yararına çalışma programlarıyla ihtiyaç duyanlara gelir sağlanması; belediyelerin, vakıfların parasal destekleri; ayni yardımlar, vs. Bu yardımların bazıları oldukça önemli sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin, kız çocuklarının okula gönderilmesi şartına dayalı nakit yardımı yoluyla, çok sayıda çocuk ve genç eğitime kazandırıldı. Kız çocuklarını okula göndermeleri karşılığında, belirli bir gelir elde eden aileler, geri kalmışlığın ve eğitimsizliğin azalmasına neden oluyorlar. Yani, iyi planlanan, uygulanan ve denetlenen sosyal yardımlar bu örnekteki gibi, çok olumlu gelişmeler meydana getirebiliyor. Sosyal yardım alan çalışmak istemiyor, işsizlik bu nedenle gerçeği yansıtmıyor. Ancak sosyal yardımların çeşidi ve sayısı fazlalaştıkça, aslında çalışabilecek ve iş bulabilecek durumda olan bireylerin, bu sosyal yardımların kesileceği düşüncesiyle çalışma yaşamına girmek istememeleri sorunu ortaya çıkıyor.  Türkiye’de Şubat 2013 verilerine göre 1.853.000 kişi ailevi ve kişisel nedenlerle iş aramıyor ve çalışmaya hazır değil. Bu gruptakilere baktığımızda, aldıkları

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

sosyal yardımlar ve işgücü piyasasındaki düşük ücretler nedeniyle iş aramak yerine, bu sosyal yardımlar ile geçinmeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Çalışmayanların %6’sı bu nedenle iş aramıyor. Yardım alan kayıtdışı çalışıyor Aldıkları yardımların kesilmesi endişesiyle iş aramayan grup, iş arar durumda olmadıkları için “işsiz” kapsamına girmiyor ve böylelikle Türkiye’deki işsizlik rakamlarının gerçekten daha düşük görünmesine neden oluyorlar.  Çoğu kez vatandaşlar, aldıkları sosyal yardımların veya işsizlik ödeneklerinin kesilmemesi için, sigortasız çalışmayı tercih ediyor. Son 3 yıl içerisinde istihdamı arttırmak noktasında olumlu adımlar atıldı. Ne var ki Türkiye işgücü piyasası, işgücüne dahil olmayanların sayısını bir türlü azaltamadı. Bu da istihdam ve işsizlik verilerinin aslında gerçekleri yansıtmadığını gözler önüne seriyor. Yardımlar yoksulluğu kalıcı hale getiriyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, 2002’de GSYH’nin %0,5’ini oluşturan yardımlar, 2012’de yüzde %1,4’e ulaşmış. 2013 Martında ise sosyal yardımlar 20 milyar TL.’ye çıktı. Yardım miktarı artıyor ama yardım alanlar çalışmıyor.  Yani Türkiye’deki yardımlar, bireyleri tembelleştirip, yoksulluk sorununu kalıcı kılıyor. 26.000 kişi işe yerleşti Aile ve Çalışma Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre sosyal yardım alanlar İŞKUR’a yönlendiriliyor. Buna göre Mayıs 2013 sonunda İŞKUR’a 1.067.498 kişi yönlendirilmiş. Bu kişilerden 111.271’i iş görüşmelerine gitmiş, 26.000’i işe yerleştirilmiş. 61.728 kişi ise İŞKUR kurslarına gitmiş.  Sosyal yardım alanların sayısının düşürülmesi için yoksulluğun ve işsizliğin azaltılarak istihdam yaratıcı politikalara önem verilmeli, kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi ve iş bulmaktan umudunu yitirmiş işsizlerin teşvik edilmesi için sosyal politikalar hayata geçirilmelidir.

49 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Türkiye’de bugün büyük bir kitle aldığı sosyal yardımları kaybetmemek içinde ne çalışıyor ne de iş arıyor. Çalışanlar ise kayıtdışını tercih ediyor. 2002’de GSYH’nin yüzde 0.5’i olan yardım bütçesi bugün yüzde 1.4’e çıktı. Fakat bu yardımlar vatandaşı tembelleştirip, yoksulluk sorunun kalıcı hale getiriyor

Prof. Dr. Cem KILIÇ


Ülkemizde İş Kazaları ve Bazı Nedenleri GİRİŞ 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve yüzyılın sonuna kadar artarak devam eden bir biçimde, buhar gücünün keşfiyle bilimde ve teknikteki gelişmelerin itici rol oynadığı sanayide büyük ve hızlı gelişmeler meydana gelmiştir. Makine gücünün ve fabrika işletmesinin çalışma hayatına girdiği ve o zamana kadar kendi başına ve daha çok aile üyeleriyle üretim yapan esnaf ve zanaatkârların çoğunun rekabet edecek gücünün bulunmamasından, işletmelerini kapatmak zorunda kalarak bir işverenin hizmetinde işçi olarak çalışmaları sonucunu doğurmuştur. Böylelikle yeni bir sosyal sınıfın oluşumu gerçekleşmiştir. İş bölümü ve seri üretim işçilerin hızla çoğalmasını sağlamış, teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak da sanayide üretim sürecinde kullanılan araç ve makinalar, gün geçtikçe değişerek gelişmiş ve karmaşık bir hal almıştır. Bu yeni teknik metotların sanayide uygulanması ve artarak giden bir biçimde makine ve teçhizat kullanımıyla birlikte üretim süreci daha karışık bir hal almış, ortaya çıkan bu yeni çalışma şartlarında işçiler, iş kazası ve meslek hastalıklarından büyük ölçüde etkilenmişlerdir. İŞ KAZALARINDAKİ DURUMUMUZ İş kazaları ilk önce ülkedeki en önemli üretim faktörü olan emeğin zayi olmasına ve milli ekonominin zarar görmesine yol açmaktadır. Çalışamayan her işçinin her saati önce ülkedeki herkesi etkilemekte ve ülkenin gayrisafimilli hasılasını azaltmaktadır. Ülkenin sadece işgücü kaybına yol açmamakta toplumun sağlık ve güvenlik kalitesini de düşürmektedir. Tablo 1 Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Erkek 69293 72204 79503 70589 75288 76481 69369 60754 59011 65059 68394

Kadın 3051 4464 4327 3334 3739 4121 3594 3562 3892 4168 5735

Toplam 72344 76668 83830 73923 79027 80602 72963 64316 62903 69227 74129

50 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Dr. Sıddık TOPALOĞLU Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı

Ülkemizde gerçekleşen iş kazalarının yıllar itibariyle iş kazası vaka sayıları Tablo 1’de yer almaktadır.

Kaynak: SGK ve TÜİK verileri Tablo 1’de yer alan verilerden yola çıkılarak Şekil 1’de yer alan grafik oluşturulmuştur. Söz konusu bu grafiğe göre; son 11 yıl içinde en fazla iş kazası 2004 yılında meydana gelmiştir. İş kazası vaka sayılarının son dört yıldaki ortalamasının önceki yıllara nazaran düşük olduğu görülse de özellikle son üç yılda iş kazası sayılarının tekrar bir artış eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu durum son yıllarda iş kazalarına karşı alınan tedbirlerin azaldığının bir göstergesidir. 6331 Sayılı Kanundan önceki yönetmeliklerin yargıda iptal ettirilmesi, uzun süreli hukuki belirsizlik, iş güvenliği tedbirleri almada rehavete yol açmıştır. Kadınlar ile erkeklerin iş kazalarına maruz kalma sayıları kıyaslandığında bekleneceği üzere iş gücü piyasasına hakim kitle olan erkeklerin daha fazla iş kazasına maruz kaldığı grafikten anlaşılmaktadır. Ancak bu grafik kadın istihdam oranı ile erkek istihdam oranı arasındaki ilişki ile beraber değerlendirildiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla iş kazası riskine maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır. Bu durum ülkemizde erkeklerin, bekleneceği üzere, daha tehlikeli ve ağır işlerde çalıştığının göstergesidir. İş kazasına maruz kalan kişi sayısının toplam istihdama bölünmesi suretiyle Tablo 2’de yer alan iş kazası oranı verisi elde edilmektedir. Bu veri bizlere iş kazalarının yıllar itibariyle değişimi açısından daha sağlıklı bir gösterge sunacaktır.


Tablo.2: Yıllara Göre İş Kazası Oranı (100 kişide) Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Oran 1,25 1,23 1,24 0,96 0,91 0,81 0,7 0,62 0,55 0,55 0,41

İş kazaları kısaca , uygun olmayan zemin ve şartlar ile uygun olmayan tavır ve davranışlardan kaynaklanmaktadır. İş kazalarının meydana gelmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi de, çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığı konusundaki eğitim yetersizliğidir. Çalışanların yaptıkları iş konusunda deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmaması, kullanılan makineyi iyi tanımaması, tehlike durumunda ne yapılacağını ve hangi davranışların tehlikeli olduğunu idrak edememesi kazaların meydana gelmesine neden olan önemli faktörlerdir. Konuyla ilgili bilimsel çalışma yapanlar , işyerinde meydana gelen kazaların , esasen ortamla çalışanın uyum sağlayamamasından doğduğunu ve bu uyum başarısızlığının çalışanın kendisinden gelebileceği gibi ortamdan ya da her iki etkenden kaynaklanabileceği kanaatındadırlar. Bu sebeplerden dolayı, çalışanın yeteneği ile işin gerektirdiği yetenekler arasında bir uyumun olması, iş kazalarının olup olmaması açısından önemlidir.

Söz konusu bu tablodan yola çıkılarak Şekil 2’de yer alan grafik elde edilmiştir. Yıllara göre iş kazası vaka sayıları grafiği (Şekil.1) ile yıllara göre 100 kişi de iş kazası meydana gelme oranı grafiği (Şekil 2) birlikte değerlendirildiğinde iki grafiğin seyri arasında bir fark olduğu görülmektedir. İş kazası vaka sayılarında inişli çıkışlı bir grafik seyrederken, 100 kişide iş kazası meydana gelme oranı grafiğinde sürekli bir azalma eğilimi söz konusudur. Bu durumun en önemli sebebi kayıt dışı ve istihdamın 5 puanlık azalışı her geçen gün azalmaya yüz tutması ve kayıtlı sigortalı sayısının yıldan yıla artmasıdır. İŞ KAZALARININ BAZI NEDENLERİ İşyerlerinde meydana gelen kazalar, genellikle uygun olmayan çalışma şartlarından, sistem aksaklıkları ve tasarım hatalarından, insana dair yetersizliklerden, eğitim ve denetim eksikliğinden ya da bütün bu faktörlerin değişik şekillerde birbirleriyle etkileşimlerinden meydana gelebilmektedir. Ayrıca işçilerin çalışma sırasındaki dikkatsizlikleri, çeşitli hataları ve eğitim almadıkları için beceri eksiklikleri, bütün iyi niyetlerine rağmen bazı kaza etkenlerini görmezden gelmeleri, kazaların meydana gelmesinde önemli bir biçimde bir rol oynamaktadır.

SONUÇ Türkiye iş kazaları açısından geçmişte olduğu gibi çok kötü durumda değildir. Kayıtdışındaki 5 puanlık düşüş iş kazalarındaki göreceli düşüşe de yol açmıştır. Daha yapılacak çok iş olmasına rağmen 6331 Sayılı Kanun gibi tek başına bir kanunun çıkarılması ve iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar ülkemizde iş kazalarının giderek azalacağını bize göstermektedir. İş kazaları ile ilgili yapılan araştırmalar, aslında iş kazalarının işyerlerinde alınabilecek etkin ve yerinde tedbirlerle önlenmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Bunun için öncelikle çalışma hayatının bütün kesimlerinde yeterli bir iş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Çalışanlarda yeterli bir iş güvenliği bilincinin oluşması için de, işçi ve işveren örgütleriyle birlikte devletin iş güvenliği eğitimine önem vermesi ve farkındalık yaratacak çalışmalar yapması gerekmektedir.

51 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

Kaynak: SGK ve TÜİK verileri

Yine işletmelerin en değerli üretim ve hizmet faktörü olan insan kaynağının korunması ve verimliliğinin artırılması için iş kazalarının belirmesinde önemli bir payı olan çalışma ortamındaki risk faktörlerinin en aza indirgenmesi ve buna bağlı olarak sağlıklı, güvenli ve insane yakışır bir işyeri ortamının oluşturulması ve buna yönelik olarak önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu görevde gerek mevzuat açısından ve gerekse işletmenin yürütülmesi açısından işverenin görevidir.


ILO’nun Kuruluşu ve Amacı Herhangi bir ülkenin, emeğin insani koşullarını benimsememesi, kendi ülkelerindeki durumu iyileştirme isteğinde olan diğer ülkeler için bir engel teşkil edecektir.” ILO Anayasası 1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, sosyal adaletin ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur. Dünya savaşının yarattığı karışıklık sonucu ortaya çıkan ve üç çeyrek asır süren değişim kargaşası ile yoğurulan Uluslararası Çalışma Örgütü, evrensel ve sürekli barışın ancak sosyal adalet ile sağlanabileceğini savunan bir temel ilke üzerine kurulmuştur. İnsan haklarına saygı... yeterli yaşam standartları... insanca çalışma koşulları... istihdam olanakları... ekonomik güvence... bunlar ILO’nun her yerde çalışanlara sağlamaya çaba gösterdiği sosyal adaletin temel unsurlarıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü, Sözleşmeler ve Tavsiye Kararları yoluyla, çalışma hayatına ilişkin temel haklar, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık, zorla çalıştırmanın engellenmesi, fırsat ve muamele eşitliği gibi çalışmaya ilişkin tüm konuları düzenleyici, uluslararası çalışma standartları oluşturur. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon, istihdam politikasi, iş hukuku, endüstriyel ilişkiler, çalışma şartları, yönetimin geliştirilmesi, kooperatifler, sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında teknik yardım sağlar. Bağımsız işçi ve işveren örgütlerinin kurulmasını destekler ve bunlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verir. Birleşmiş Milletler sistemi içinde Ulus-

52 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

lararası Çalışma Örgütü’nün, yönetim kurullarına işçi, işverenin hükümetlerle eşit olarak katıldığı, kendine has olan üçlü bir yapısı vardır. ILO’ya üye 183 ülke bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatına üye olan ülkeler ILO Ana sözleşmesinden doğan yükümlülükleri kabul ettiklerini bildirmeleri halinde üye olabilmektedirler. BM’e üye olmayan bir ülke ise ancak ILO Genel Konferansı kararıyla üyeliğe alınmaktadır. Üyelikten çekilme ise ILO Genel Müdürü’ne yapılacak bir bildirimle mümkün olabilmektedir. ILO’nun Yapısı ve Organları Merkezi Cenevre’de bulunan ILO, her yıl Haziran ayında yapılan ve karar organı niteliği taşıyan Uluslararası Çalışma Konferansı, yürütme organı niteliğindeki Yönetim Kurulu ve Teşkilatın sekreterya hizmetlerini yürüten Uluslararası Çalışma Bürosu’ndan oluşmaktadır. Uluslararası Çalışma Bürosu’nun başında bir Genel Müdür bulunmaktadır. ITUC eski Genel Sekreteri Guy Ryder, halen ILO Genel Müdürü görevini sürdürmektedir. Uluslararası Çalışma Konferansı, her bir üye ülkenin 2 Hükümet, 1 İşçi ve 1 İşveren temsilcisinden oluşmaktadır. Bu temsilcilere Konferans gündemindeki konulara göre teknik danışmanlar da refakat etmektedir. Kaynak: ILO Ankara Ofisi ve ÇSGB


Bosna Hersek Eğitim Sendikaları ile İşbirliği ve Dayanışma Protokolü İmzaladık Koop-İş Sendikamız uluslararası ilişkiler konusunda çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Bosna Hersek Orta ve Yüksek Öğrenim, Yetiştirme Bilim ve Kültür Sendikası (SSVOONK BİH) ve Bosna Hersek Bağımsız İlköğretim ve Eğitim Sendikası (SSOOİO BİH) ile Sendikamız Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) arasında işbirliği ve dayanışma protokolü yapıldı.

• Sendikal alanda tecrübe paylaşımını hayata geçirerek kardeş iki ülke sendikalarının örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi çalışmaları konusunda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını gerçekleştirmek,

Protokolü, SSVOONK BİH adına Genel Başkan Devad Hadzic, SSOOİO BİH adına Genel Başkan Selvedin Satorovic, Koop-İş Sendikası adına da Genel Başkan Eyüp Alemdar imzaladı. Protokolde şu maddeler yer alıyor:

• Karşılıklı olarak, yetkili kurumların başlatacağı önemli faaliyetler ve olaylar bağlamında yardım içerisinde olmak.

• Bosna Hersek ve Türkiye sendikalarının iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, • Karşılıklı münasebetlerde mümkün olduğu kadar sendika liderleri ve sendikanın ilk isimleriyle kontakt kurulmasının sağlanması, • Sendikal alanda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak, sendikalar arasında dayanışmanın güçlenmesi ve gelişmesi için karşılıklı çalışma ziyaretleri, konferans ve eğitim seminerleri gerçekleştirmek,

Üç sendika başkanı da, imzalanan işbirliği ve dayanışma protokolünün hayata geçmesi konusunda azami çabayı göstereceklerini belirtti.

53 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

• Kardeş iki ülke arasında çalışma hayatı ve sendikal konularda işbirliği, dayanışma ve tarafların makul çalışma şartlarında uluslararası mutabakatı teşvik etmek,

• Sendikaların üyelerinin ekonomik ve sosyal açıdan gelişim göstermesi konusunu ele alan faaliyetler hakkında kolektif olarak çalışmaların yapılması,


Uluslararası İlişkiler… Uluslararası İlişkiler… Uluslararası İlişkiler… “Çok sektörlü çok uluslu şirketlerdeki Avrupa Çalışma Konseylerinin inşası Konferansı”Floransa İtalya’da yapıldı. İtalyan FILCAMS Federasyonu kuruculuğunda IRES CGIL ER (İtalya), CHTJ-UGT ( İspanya), LBCNVK(Belçika),FGA-CFDT (Fransa), FSC-CCOO (İspanya), CGIL Lombardia (İtalya) sendikaları ile Koop-İş Sendikası’nın partnerliğinde yürütülen “çok sektörlü, çok uluslu şirketlerle ilgili idare, bilgi ve istişare edilmesi ve bu şirketlerin sözleşmeleri projesi” projesinin kapanış konferansı 1718 Mayıs 2013 tarihlerinde İtalya’nın Floransa kentinde yapıldı. Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkan Eyüp Alemdar, Genel Mali Sekreter Mehmet Karaarslanoğlu ve Genel Başkan danışmanı Deniz Akdoğan katılım sağladı. Ticaret Sektöründeki Sendikaların Eğitimi-Geliştirilmeleri ve Desteklenmeleri AB Projesi Toplantısı Ticaret sektöründe ki Sendikaların EğitimiGeliştirilmeleri ve Desteklenmeleri kapsamındaki AB projemizin üçüncü eğitim toplantısı 11-12 haziran 2013 tarihlerinde arasında Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag’da yapıldı. Proje partnerleri olan Avusturya, Çek cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya’daki ticaret sektörü sendikaları ile Sendikamız Sakarya Şube Başkanı Şevket Ulusinan, Konya Şube Başkanı Rafet Durmaz ve dış ilişkiler uzmanı Murat Gerçek katıldılar. Yoğun geçen eğitim toplantısında endüstriyel ilişkiler, sosyal diyalog methodları ve yapıları, ulusal koşulların hazırlanması, çok uluslu şirketlerdeki ilişkiler ve stratejiler ele alındı. “Viyana Diyalogu” Ab Proje Toplantısı Bir Avrupa Birliği projesi olan “Viyana Diyaloğu” projesine taraf ülkelerin ticaret işkolundaki sendikaları Koop-İş Sendikasının ev sahipliğinde 20-21-22 Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul’da bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya sendikamız Genel Denetim Kurulu Başkanı Erol Özsoy, İstanbul Şube Başkanı Aziz Hacısalihoğlu, dış ilişkiler uzmanı Murat Gerçek, şube uzmanlarımız Ahmet Bircan Akdoğan ve Süleyman Çetin katıldı.

54 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


Uluslararası İlişkiler… Uluslararası İlişkiler… Uluslararası İlişkiler… Sendikal Haklar ve Sendikal Örgütlenme Forumu İstanbul’da Yapıldı 140 Ülkeden 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriAll Global Union (Tüm Endüstri Küresel Sendikalar Federasyonu), 150 ülkeden 20 milyon işçiyi temsil eden UNI Global Union (Uluslararası Sendikalar Ağı Küresel Federasyonu), 150 ülkeden 4,5 milyon işçiyi temsil eden ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) İstanbul’da 25 Mart günü ‘Türkiye’de Sendikal Haklar ve Sendikal Örgütlenme’ Konulu bir forum gerçekleştirdi. Forum’a küresel sendika federasyonları adına Alen Clifford (ITF Küresel Örgütlenme ve Tedarik Zinciri Projeleri Asistan Koordinatörü), Alke Boessiger (UNI Küresel sendikası Ticaret Bölümü Başkanı), Alen Tate (UNI Strateji Kampanyalar, Örgütlenme, Araştırma ve Eğitim Bürosu Başkanı), Liz Umlas (UNI Danışmanı), Kemal Özkan (IndustriAll Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı) katıldılar. Toplantının konaklama ve ulaşım masraflarını karşılayan Friedrich Ebert Vakfı temsilcisi Alexsander Geiger ile Koop-İş, Petrol-İş, Hava-İş, Tümtis, Haber-Sen, Birleşik Metal-İş, Disk Tekstil, Tez Koop-İş, Basın-İş, Deri-İş, Sosyal-İş, Basisen sendikaları temsilcileri katıldılar. Sendikamız Genel Mali Sekreteri Mehmet Karaarslanoğlu, toplantıya katılarak UNI yöneticileri ile istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Danışmanı Deniz Akdoğan UNI Avrupa Gençlik Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Akdoğan, toplantının son günü Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen katılımcılara Türkiye sendikal hareketinin durumu ve işgücü piyasasının temel dinamikleri konulu bir sunum yaptı. Sunumların ardından UNI Avrupa Gençlik Yönetim seçimleri gerçekleştirildi. Birçok Avrupa ülkesinden 102 delegenin oy kullandığı seçimde Akdoğan oyların tamamını alarak Yönetim Kuruluna yeniden girmeyi başardı. UNI Avrupa Gençlik Birimi başkanlığına da İngiltere CWU Sendikası’ndan Lee Fishwick seçildi. UNI Avrupa Gençlik Yönetimi, 2013-2015 dönemi için Sendikaların uluslararası işbirliği ve dayanışması, özellikle genç işsizliği ve gençlerin sen-

dikalaşması ile ilgili çalışmaların yapılması, ortak örgütlenme kampanyaları ve sendikal eğitimlerin planlanıp gerçekleştirilmesi için çalışmalarını yürütecek. UNI (Uluslararası Sendikalar Ağı) Küresel Sendikası, 900 üye sendika ve 20 milyon üyesi ile dünyanın en büyük küresel sendikalarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

55 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

UNI Küresel Sendikası’nın Gençlik Konferansı (UNI Europa Youth) 6-8 Şubat 2013 tarihlerinde Portekiz’in Albufeira şehrinde yapıldı. Türkiye’den Koop-İş Sendikası’nı temsilen Deniz Akdoğan’ın katıldığı seçimler 102 delege ile gerçekleştirildi. Konferansın ikinci günü UNI Avrupa Gençlik Birimi başkan ve başkan yardımcısı seçimleri yapıldı.


Hukuk Haberleri… Hukuk Haberleri… Milli Eğitim Bakanlığına bağlı işyerlerinin mülga İşkolları Tüzüğünün 17 sıra numaralı halen yürülükte olan İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna girdiğine dair Ankara 11. İş Mahkemesinin 2012/681 Esas 2012/1030 Karar Sayılı ilamı, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2013/2373 Esas 2013/4574 Karar sayılı onama ilamı ile KESİNLEŞMİŞTİR. Yaklaşık 16.000 işçinin çalıştığı Milli Eğitim Bakanlığının, Sendikamızın kurulu bulunduğu işkolunda olduğu tescillenmiş olup Sendikamız üyelerine ve tüm Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olsun. T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO

: 2013/2373

KARAR NO : 2013/4574 Mahkemesi : Ankara 11. İş Mahkemesi Tarihi

: 29/11/2012

Numarası

: 2012/681-2012/1030

Davacı Davalılar

: Belediye-İş Sendikası (Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası) vekili Av. Kadri Levent Balcı : 1- Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi (Türkiye Ticaret, Koop. Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)

2- Koop-İş Sendikası (Türkiye Kooperatif Ticaret ve

Büro İşçileri Sendikası)

Vekili Av. Abuzer Arslan

3- Sosyal-İş Sendikası

4- Milli Eğitim Bakanlığı Vekili Av. Rezzan Tuna

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vekili

Av. Rezzan Tuna

6- Öz büro-İş Sendikası (Büro, Eğitim, Güzel

Sanatlar, Ticaret ve Koop. İşçileri Sendikası) Vekili

Av. Hüseyin Öz

Müdahale Talebinde Bulunan

: Hizmet İş Sendikası vekili Av. Enis Tuzcuoğlu

Dava Türü : İşkolu Tespitine İtiraz

56 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


Hukuk Haberleri… Hukuk Haberleri… YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki işkolu tespitine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda; 29.12.2012 günlü 2012/681 Esas, 2012/1030 Karar sayılı Ek Karar müdahale talebinde bulunan Hizmet İş Sendikası vekili tarafından, asıl hüküm ise duruşmalı olarak süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibariyle duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Her ne kadar mahkemece, müdahale isteminde bulunan Hizmet İş Sendikası vekilinin 07.12.2012 tarihli temyiz başvurusu, ilgili Sendikanın taraf sıfatı bulunmadığı gerekçesi ile 29.12.2012 tarihli Ek karar ile reddedilmiş ise de Hizmet İş Sendikası vekilinin 29.11.2012 tarihli duruşmadaki müdahale istemi ve süresinde temyiz dilekçesi vermesi karşısında taraf sıfatı bulunmadığı gerekçesi ile temyiz isteminin reddi kararı yerinde olmadığından 29.12.2012 günlü 2012/681 E, 2012/1030 K sayılı Ek karar kaldırılarak yapılan inceleme sonucunda; Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının ve müdahale isteminde bulunan vekillerinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine, temyiz harcı peşin yatırıldığından müdahale talebinde bulunan Hizmet İş Sendikası’ndan harç alınmasına yer olmadığına, 26/03/2013 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye


SOSYAL HABERLER Vefat ve Başsağlığı • Üzerine traktör devrilmesi sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Sendikamız Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Osman Aksoy’un 17 yaşındaki yeğeni Emre Çağlar 18.03.2013’te vefat etmiştir.  • Gazi Üniversitesi’nde çalışan üyemiz Ramazan Çiğdem, 10.04.2013 tarihinde geçirdiği elim bir tren kazasında hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Sayın Abdullah Kutlu’nun kayınvalidesi Nene Ertürk vefat etmiştir. Merhumenin cenaze töreni 27 Şubat 2013 tarihinde Erzurum Tortu Merkez Camii’nde yapılmıştır. • Kars Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Necmi İli, 19.06.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Temmuz Lisesi’nde görevli üyemiz Seyfettin Kaçmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 02.04.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Bitlis’in Adilcevaz İlçesi Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarından sendikamız üyesi İbrahim Karahan, 20.03.2013 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. • Erzurum Meb üyemiz Zekeriya 04.07.2013 tarihinde vefat etmiştir.

Bilgen

• Kars Meb üyemiz Mehmet DOĞANAY’ın babası 08.06.2013 tarihinde vefat etmiştir.

• Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Sevim Erdoğan Öz Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve ailelerinin bulunduğu midibüs Çamlıca 3 Barajı’na düştü. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. • Bitlis’in Adilcevaz İlçesi Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarından sendikamız üyesi İbrahim Karahan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. • Etlik Antares AVM Praktiker Yapı Marketleri A.Ş. çalışanlarından sendikamız üyesi Perihan Akın, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bandırma Halk Eğitim Merkezi’nde çalışan üyemz   Murat OBUZ’un annesi 02.05.2013 tarihinde vefat etmiştir.  • TKK Merkez Birliğimiz Müfettişi Mustafa KOÇ’un babası 28.11.2012 tarihinde vefat etmiştir.

• Kars Meb üyemiz Türkan ÜSTEBAY’ın babası 03.06.2013 tarihinde vefat etmiştir.

• Konya TKK Konya Bölge Birliğine bağlı 753 Sayılı Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi çalışanı üyemiz Rasim TURAN’IN babası 30.11.2012 tarihinde vefat etmiştir.

• Kars Meb üyemiz Sinan AYDIN’ın babası 02.06.2013 tarihinde vefat etmiştir.

• Konya TKK Konya Bölge Birliğine bağlı 2602 Sayılı Ereğli Tarım Kredi Kooperatifi çalışanı üye-

58 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


SOSYAL HABERLER Vefat ve Başsağlığı • Konya TKK Konya Bölge Birliğine bağlı 2569 Sayılı Ilgın Tarım Kredi Kooperatifi çalışanı üyemiz Kadir TANIR’ın Kayınvalidesi 10.01.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Konya TKK Konya Bölge Birliğine bağlı 753 Sayılı Aksaray Tarım Kredi Kooperatifi çalışanı üyemiz Selahattin DERİCİ’nin Kayınpederi 06.03.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Ereğli Milli Eğitim çalışanı üyemiz Eylem Barış ÇEVİK’in Kayınpederi 05.04.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Konya TKK Konya Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyemiz Fahrettin BAY 06.04.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Akören Milli Eğitim çalışanı üyemiz Sefer GÖRMEZ’in babası 28.04.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Hadim Milli Eğitim çalışanı üyemiz Çetin CAMGÖZ 01.05.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Satış Mağazası çalışanı üyemiz Mustafa ZENGİN’in annesi 14.05.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Konya TKK Konya Bölge Birliği çalışanı üyemiz Ramazan SATI’nın oğlu 30.06.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Konya TKK Konya Bölge Birliğine bağlı 2623 Sayılı Merdivenli Tarım Kredi Kooperatifi çalışanı üyemiz Metin ARGUN’un oğlu 30.06.2013 tarihinde vefat etmiştir. • ÇAY MEB çalışanı Sezar Uzunçarşılı annesi 20.06.2013 tarihinde vefat etti. • Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çalışan üyemiz Memet YARDIM 03.05.2013 tarihinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. • Sendikamızın Zonguldak Kilimli MEB işçisi Üyemiz Bülent HAMZAÇEBİ’nin babası Paşa HAMZAÇEBİ (Paşa amca) 9 Nisan 2013’te vefat etmiştir. • Sendikamızın Kocaeli MEB işçisi Üyemiz Mustafa ÖNAL’ın babası 10 Nisan 2013’te vefat etmiştir.

• Sakarya şubemizin Üst Kurul delegesi ve eski Yönetim Kurulu Üyesi, 942 Sayılı Uzuncaorman Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Salih ŞİMŞEK’in amcası 18 Nisan 2013’te vefat etmiştir. • Silivri TKK Müdürü İzzettin Esin’in kayınpederi 10.05.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Tekirdağ TKK Bölge Müdürlüğü personeli üyemiz Dilek Attılgan’ın emekli TKK Müdürü olan babası 22.05.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Lüleburgaz TKK Personeli üyemiz Yıldıray Mayuk’un babası 25.06.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Emekli TKK Müdürü üyemiz Hasan Özçetin’in babası 27.06.2013 tarihinde vefat etmiştir. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Hacı Dağaloğlu’nun annesi 16.01.2013 tarihinde vefat etti. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Celil Kuru 08.02.2013 tarihinde vefat etti. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Bünyamin Danıyar’ın babası 24.01.2013 tarihinde vefat etti. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Nejat Mete’ninn annesi 09.03.2013 tarihinde vefat etti. • Mersin Şubemize bağlı üyemizAdem Selim Kabaklı’nın annesi 14.03.2013 tarihinde vefat etti. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Kemal Değirmenci’nin annesi 25.03.2013 tarihinde vefat etti. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Recep Kırıcı’nın eşi 25.03.2013 tarihinde vefat etti. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Adem Bahar’ın babası 11.04.2013 tarihinde vefat etti. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz İbrahim Nejdet Tanışık’ın babası 11.04.2013 tarihinde vefat etti. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Erdem Erdemir’in eşi 09.06.2013 tarihinde vefat etti. • Afyon Şuhut ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çalışan üyemiz 24.07.2013 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz.

59 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30

miz Nuri IŞIK’ın babası 17.12.2012 tarihinde vefat etmiştir.


SOSYAL HABERLER Doğum & Sünnet • Tariş Nazilli Kooperatifi İşyeri Temsilcisi Mesut Arabacı’nın 02.02.2013 tarihinde Nehir adında bir kız çocuğu oldu. • Erzurum Şubemize bağlı üyemiz Erol POLAT’ın 07.06.2013 tarihinde Muhammed Mahmud adında bir erkek çocuğu oldu. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Zekeriya Sandal ile Güzide Sandal’ın 04.01.2013 tarihinde Efe adında bir erkek çocuğu oldu. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz İsmail ve Elif Gökdemir’in 06.02.2013 tarihinde Furkan adında bir erkek çocukları oldu.

• Mersin Şubemize bağlı üyemiz Nihat İnce’nin 14.04.2013 tarihinde İbrahim Kağan adında bir erkek çocukları oldu. • Mersin Şubemize bağlı üyemiz Halil ve Ayten Dönmez’in 17.05.2013 tarihinde Ahmet Efe adında bir erkek çocukları oldu. • 2868 sayılı Osmanbey Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Erol BAKIRTAŞ ın oğlu Mahmut Erol BAKIRTAŞ 23.06.2013 tarihinde sünnet oldu.

Evlilik • Erzurum şubemize bağlı üyemiz Hüseyin Dursun ile Tuba Dursun 30.06.2013 tarihinde evlendiler.

• Eskişehir M.E.B. çalışanı üyemiz Gizem MERCAN 12/05/2013 tarihinde Kenan MERCAN ile evlendi.

• Mersin şubemize bağlı üyemiz Hüseyin Bolaç ile Sibel Ateş 03.07.2013 tarihinde evlendiler.

• 1844 Sayılı Yeşilyurt Tarım Kredi Kooperatifi personeli Hacı Bayram UDUL 23.06.2013 tarihinde Kevser UDUL ile evlendi.

• Mersin Şubemize bağlı Mehmet Kaynar ile Şule Kaynar 23.06.2013 tarihinde evlendiler.

Evlenen üyelerimize ömür boyu mutluluklar dileriz.

Sendikamızın internet sitesini ziyaret edin www.koopis.org.tr

60 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


61 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


62 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


63 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


Basın Açıklamaları… Basın Açıklamaları… Basın Açıklamaları…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun Ülkemizin modernleşmesi ve çağdaşlaşmasında en önemli gücümüz olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Toplumun gelişmesinde ve refah düzeyine ulaşmasında çok büyük katkısı olan kadınlarımızın bugün de hak arayışları sürüyor. Günümüzde kadınların, hayatın her alanında örgütlü gücüne ihtiyacımız vardır. Sendikamız kadın hakları konusunda her zaman duyarlı olmuş ve bu hakların savunulmasında kadınlarımızın yanında yer almıştır. Sendikamız, özellikle kadına şiddetin son bulması için her zeminde mücadele etmeye kararlıdır. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunarız.

19 Mayıs Kutlu Olsun Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 94’üncü yılı. Bu önemli günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını gönülden kutluyoruz.

Ülkemizde Demokrasinin Tüm Kurum ve Kurallarıyla İşlemesini Talep Ediyoruz “Ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini talep ediyor, başta siyasal iktidar olmak üzere, tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini ve halkımızı sağduyulu davranmaya çağırıyoruz.” KOOP-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu, son günlerde ülkemizde meydana gelen protesto gösterilerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İstanbul Taksim’de yapılacak düzenlemelere tepkiyle ortaya çıkan, ardından da başta büyük şehirlerimiz olmak üzere birçok bölgede devam eden protesto gösterileri, ülkemizin ana gündem maddesi haline gelmiştir. Gerektiğinde temsil ettiği kitlenin hakkını, hukukunu sokaklarda, meydanlarda arayan, Türk sendikal hareketi, barışçı olmak, kırıcı ve yıkıcı olmamak kaydıyla herkesin demokratik haklarına saygılıdır. Bu şartlar altında toplumumuzun her kesimi, demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeli, ülkemizi yönetenlere uyarı görevini yerine getirebilmelidir. Bu nedenle KOOP-İŞ, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı uyguladığı aşırı güç kullanımını ve şiddeti onaylamamaktadır. Öte yandan, halkımızın bu meşru ve demokratik tepkisini fırsat bilen, tek amaçları yıkmak, kırmak ve toplumu provoke etmek olan bazı grupların, herkesin ortak malı olan kamu mallarına, esnafımıza ve çevreye verdiği zarar da KOOP-İŞ tarafından asla tasvip edilmemektedir. KOOP-İŞ, halkımızdan, şiddetten beslenen ve tek amaçları demokratik ortamı terörize etmek olan bu grupların provakasyonlarına karşı dikkatli olmasını beklemektedir. Sendikamız, ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini, meşru ve demokratik tepkilere saygılı olunmasını, geleceğimiz olan gençlerimizin ve toplumun tüm kesimlerinin demokratik isteklerinin dikkate alınmasını talep etmekte, başta siyasal iktidar olmak üzere, tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini ve halkımızı sağduyulu davranmaya çağırmaktadır.” Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOOP-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

64 Koop-İş Sendikası Dergisi / Temmuz 2013 / Sayı: 30


İŞ MEVZUATI KİTABI ÇIKTI! Koop-İş Sendikası, İş Mevzuatı Kitabı hazırlayarak eğitim çalışmalarındaki yeniliklerine devam ediyor. Hazırlanan kitap ile bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılanmış oldu. Sendikamız, sendikal eğitimin önemli bir parçası olan yayın çalışmalarına İş Mevzuatı Kitabı ile 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve gerekçesi, İşkolları Yönetmeliği, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, T.C. 1982 Anayasası’nın ilgili maddeleri, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Temel ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) Sözleşmelerini kapsayan çalışma mevzuatını toplu bir kitapçık haline getirerek katkıda bulunmaktadır.

Koop-İş Sendikası Sosyal Medyada… facebook: koop-iş sendikası twitter: @KOOPISSENDIKASI Genel Başkan Eyüp Alemdar'ı Twitter'dan Takip Edin @alemdareyup

■ www.koopis.org.tr


Dumlupınar Mah. Ketenavdan Sok. No: 2/6 Barutçu İşhanı Kat: 4 No: 45 Balıkesir Merkez Telefon : (0266) 245 45 11 Faks : (0266) 245 45 11 Gsm : (0532) 411 92 05 E-posta: balikesir@koopis.org.tr

Caferağa Mah. Neşet Öner Sk. Alara Apt. No: 17/3 Kadıköy/İSTANBUL Telefon : (0216) 346 44 00 Faks : (0216) 346 44 24 Gsm : (0532) 495 30 00 E-posta: istanbul@koopis.org.tr

İncilipınar Mah. Ali Fuat Cebesoy Blv. Doktorlar Sitesi B Blok No: 404 Şehitkamil/Gaziantep Telefon : (0342) 321 37 30 Faks: (0342) 321 37 30 Gsm : (0532) 495 30 11 E-posta: gaziantep@koopis.org.tr

İzmir 1 Nolu Şube • Şube İdari Sekreteri Mustafa ÖNOL

Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Türkaslan İş Merkezi Kat: 3 No: 29/6 Kocasinan/Kayseri Telefon : (0352) 222 19 15 Faks : (0352) 222 19 15 Gsm : (0533) 364 71 04 E-posta: kayseri@koopis.org.tr Adana 1 Nolu Şube • Şube Başkanı Rasim MART

Cumhuriyet Mah. 1. Sok. İlbey Güneş Cad. Ali Antepüzümü İş Merkezi Kat: 5 No: 505 Yüreğir/ADANA Telefon : (0322) 322 32 28 Fax : (0322) 322 32 28 Gsm : (0532) 495 30 03 E-posta : adana1@koopis.org.tr

Cevherizade Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 28 Kat: 1 Malatya Telefon : (0422) 212 71 81 Faks : (0422) 212 71 86 Gsm : (0532) 495 30 13 E-posta: malatya@koopis.org.tr

Ortacami̇ Mah. Beledi̇ye Cad. Gülözen Apt. No:11 D:3 TEKİRDAĞ Telefon : (0282) 260 04 74 Faks : (0282) 260 04 74 Gsm : (0532) 495 30 15 E-posta: tekirdag@koopis.org.tr

Bankalar Cad. 2. Park Sokak Ethem Tarıkahya İş Merkezi No: 308 Sivas Merkez Telefon : (0346) 225 20 55 Faks : (0346) 225 20 55 Gsm : (0533) 286 22 80 E-posta: sivas@koopis.org.tr Van Şube • Şube Başkanı Ayhan ÖZBEK Şerefiye Mah. İstanbul Hastanesi Yanı Albina Sitesi Blok Kat: 4 No: 11 Van Merkez Telefon : (0432) 214 08 09 Fax : (0432) 214 08 09 Gsm : (0549) 727 56 23 E-posta : van@koopis.org.tr Erzurum Şube • Şube Başkanı O. Tarık TOĞRUL Gez Mah. Kazım Karabekir Cad. Kazım Karabekir. Apt. A Blok Kat: 2 No: 13 Yakutiye ERZURUM Telefon : (0442) 235 25 35 Fax : (0442) 235 25 35 Gsm : (0549) 772 31 46 E-posta : erzurum@koopis.org.tr

Dergi30  

Koop-İş Sendikası Dergisi 30. Sayı