Page 1

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin ‘Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İçin’, ‘İnsanca Yaşamı Savunmak İçin’ çağrısıyla ‘Sokak Meclisi’ni kurmak üzere düzenlediği miting binlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

8 EKİM’DE ANKARA’DAYDIK


Düzenleme Aysel ÇELEBİ

ANKARA MİTİNGİ 8 EKİM 2011  
ANKARA MİTİNGİ 8 EKİM 2011  

SİNOP EĞİTİM SEN KESK 8 EKİM 2011 ANKARA MİTİNGİ

Advertisement