Page 1

Oplage: 60.000 exemplaren

Februari 2019

de Krant van Apeldoorn MET INFORMATIE UIT UW WIJK

In voor- en tegenspoed P4

Achter de schermen P6, 8

Appen met hulpverleners P10

Dieren

Muziek

Zorg & Welzijn

DorpsVizier BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN

P17, 18 DorpsVizier

Vanuit de hoogte... - door Eddie de Magister Kwakkelweer “Als de dagen lengen, begint de kou te strengen”. Dit gezegde uit vroeger dagen wordt dit jaar actueel. Door de hete zomer waren de Noord- en Oostzee veel te warm. Doordat de wind meestal uit de noordwesthoek kwam, ontstonden er uitgebreide wolkenvelden, die de donkere dagen voor en na kerst veroorzaakten. Nu de dagen rap langer worden, “lengen”, wordt het kouder. Eerst kwakkelend met ‘s nachts vorst en overdag dooi, later overgaand in echt winterweer. IJskrabber en antivries voor het sproeiwater in de auto, wollen muts en wanten voor op de fiets. Mocht het sneeuwen dan is de fietser met een (zonne)bril het beste af...

zetting of erfmarkering fungeren. Deze “hunnebedders” zijn tijdens de ijstijd vanuit het hoge noorden met het landijs naar onze streken gevoerd. Tijdens het smelten van dit landijs zijn ze achtergebleven. Het bankje, keurig “op de zon” gericht, zal nog wel enkele weken leeg blijven... Huuske In diverse oude wijken zie je ze staan: de typisch Apeldoornse Huuskes. Vooral op het Loo, in Welgelegen en Zuid, ten zuiden van het “spoor” tussen de Arnhemseweg en het kanaal vanaf de jammer genoeg opgeheven spoorovergang bij het Bunkertje achter de nieuwbouw. Veel huuskes zijn in de afgelopen jaren gesneuveld, maar er zijn ook veel opgeknapt en gerenoveerd. Sommige bewoners pakken de renovatie wel heel rigoureus aan. Het huuske wordt van de grond af nieuw opgetrokken...

Europaweg Apeldoorn krijgt, naast Noord, zijn tweede goede toegangsweg. De komende maanden wordt de Europaweg uitgebouwd tot een moderne vierbaansweg. Heel prettig is het feit dat er op de meest onveilige oversteekplaatsen verkeerslichten, in Apeldoorn stoplichten, komen. Er sneuvelt nauwelijks natuur, want de weg was al eens vierbaans. Omwille van de “veiligheid” was de weg versmald door “grond” te storten en semipermanente stoeprandjes te plaatsen...

Water Deze winter is er al 150 mm neerslag gevallen. De helft, ook 150 mm moet er nog bijvallen om het door de lange, droge zomer ontstane tekort aan te vullen. In ieder geval voeren de meeste sprengen inmiddels weer water. Opmerkelijk daarbij is dat diverse waterplanten uitbundig zijn gaan groeien...

Vuurwerk Op de luchtverontreinigingskaarten van het R.I.V.M. van afgelopen Oud & Nieuw was iets opmerkelijks te zien. Rond 22.00 uur kleurde de kaart boven Apeldoorn al rood: ernstige verontreiniging, veel eerder dan de rest van Nederland. De luchtverontreiniging duurde ook veel langer aan. Is er in onze omgeving nu echt veel meer vuurwerk

Bankje Overal in Apeldoorn kom je ze tegen: grote “keien”, die meestal als wegaf-

verknald of is de lucht boven de stad veel vuiler dan men aanneemt?

Foto’s: Eddie de Magister

Beursvloer Apeldoorn komt er weer aan Stichting Present Apeldoorn organiseert dit jaar de 14e editie van de Beursvloer in Apeldoorn. Bedrijven uit Apeldoorn en omgeving stellen belangeloos diensten en/ of producten ter beschikking aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen. Ook dit jaar vindt de Beursvloer plaats in Theater Orpheus op woensdag 27 maart en start om 19.00 uur. Handel met gesloten portemonnee Op de Beursvloer ontmoet je elkaar. Fysieke kennis, diensten en producten worden verhandeld. Het belangrijkste hierbij is dat er geen geld aan te pas komt. Wel wordt er een tegenprestatie aangeboden. Denk aan bijvoorbeeld een muziekvereniging waar lekkage in de oefenruimte is. Een bouwbedrijf lost dat voor deze vereniging

op. Als tegenprestatie geeft de vereniging een optreden tijdens een personeelsavond. Of een bedrijf biedt oude kantoormeubelen aan die in een clubgebouw van een sportvereniging een nieuwe plek krijgen. De tegenprestatie is een sportieve clinic verzorgt door de vereniging voor medewerkers van het bedrijf. Dit handelen gebeurt in anderhalf uur tijd. Tijdens de Beursvloer vorig jaar kwamen er 144 matches tot stand. En dat allemaal met een gesloten portemonnee!

Superaanbiedingen Ieder jaar zijn er ook meerdere superaanbiedingen waar non-profit organisaties zich voor kunnen inschrijven. Dit zijn unieke aanbiedingen van bedrijven die voor de start van de Beursvloer worden verhandeld. Ook dit jaar komen er weer aantal prachtige superaanbiedingen, welke zijn op het moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk. Maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen raden we aan vanaf nu onze website www.beursvloerapeldoorn.nl (onder het kopje Beursvloer 2019) in de gaten te houden. Zodra er nieuws is verschijnt dat op deze website. Aanmelden kan al Wilt u met uw bedrijf ook uw maatschappelijke betrokkenheid laten zien?

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

Meld uw bedrijf dan nu al aan! Dit kan via www.beursvloerapeldoorn.nl. Heeft u ook een speciale aanbieding die in aanmerking komt als superaanbieding? Neemt u dan contact op met Ineke Jonker, coördinator bedrijven Present Apeldoorn. U bereikt haar via: beursvloer@presentapeldoorn.nl of (055) 576 79 97. Ook maatschappelijke organisaties kunnen zich inschrijven via de eerdergenoemde website.

1


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Business4school Beroepenmarkt trekt veel Apeldoornse bedrijven Om leerlingen uit het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te helpen met het maken van een keuze voor een vervolgstudie organiseerden de drie AVOO-scholen - het Gymnasium, Edison College en het KSG - in Apeldoorn voor de tweede keer de Business4school Beroepenmarkt voor leerlingen VMBO, MAVO, Up2havo, HAVO, VWO en Gymnasium. Op woensdag- 23 en donderdagavond 24 januari was het Edison College gastheer. Beursvloer De scholen luisterden goed naar de kritische noten van de eerste editie. Daarom werd de beroepenmarkt dit jaar als een beursvloer ingericht. Een interactief evenement, waarbij leerlingen in een ongedwongen sfeer konden ontdekken welk beroep zij leuk vinden, wat bij hen past en welke opleiding daarvoor nodig is. De woensdagavond was een MBO gerichte avond terwijl de donderdagavond bestemd was voor HBO en wetenschappelijk niveau. Bedrijven vanuit Apeldoorns e.o. gaven massaal gehoor aan de vraag van het onderwijs. Netwerken Business4school is een initiatief van Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) om de toekomstoriëntatie van de leerling positief te beïnvloeden. Het beoogde idee om een bedrijvennetwerk te creëren om de leerling te helpen geeft

ook kansen aan het bedrijfsleven. Zij willen graag de medewerker van de toekomst leren kennen, proactief aan de slag om iets aan de tekorten op de arbeidsmarkt te doen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het bedrijf promoten. Het werkt ook andersom. Het is belangrijk dat de leerling weet welke bedrijven er in Apeldoorn zijn gevestigd en welke kansen dit kan bieden voor de toekomst. In een vroeg stadium netwerken in de eigen omgeving kan voor Apeldoorn ook zo maar eens belangrijk zijn. De hoogopgeleide leerling verhuist nu voor een studie naar de grote stad om vervolgens niet terug te keren.

Fennebeumer, binnen de mogelijkheden. Het onderwijs en het bedrijfsleven hebben elkaar op dit vlak echter nog niet helemaal gevonden. Daar liggen veel meer kansen, aldus Fennebeumer. Om dit vorm te kunnen geven krijgen de scholen hulp van onder andere het Bedrijvencontactpunt van

de Gemeente Apeldoorn, Ondernemen055, VNO-NCW midden, Stichting Present en het Apeldoorns Business Collectief.

Wil je ook meedenken? Stuur dan een mail naar Bob Fennebeumer, fen@avoo.nl

Samenwerking De beroepenmarkt is nu opgezet voor de AVOO-scholen. De bedoeling is echter om dit initiatief uit te breiden naar een Apeldoorn brede activiteit. Daar het Edison College, Gymnasium en het KSG vanaf 1 januari 2019 ook deel uit maken van de Veluwse Onderwijsgroep staan de gesprekken voor een samenwerking in deze al op de rol. Ook ROC Aventus is geïnteresseerd en ziet mogelijkheden voor een samenwerking. Vervolg Het idee om een vervolg te geven aan deze beroepenmarkt in de vorm bijvoorbeeld een gastles, een bedrijfsbezoek, een meeloop dag, een workshop binnen het bedrijf, een stage of het doen van een onderzoek voor een bedrijf ligt, volgens initiatiefnemer Bob

Als kanker je treft: Stichting ‘kLEEF! Het inloophuis van Stichting ‘kLEEF! is een ontmoetingsplaats voor iedereen in de regio Apeldoorn die, op wat voor manier dan ook, te maken heeft (gehad) met kanker. Door de diagnose kanker komt het hele leven op zijn kop te staan, niet alleen voor degene die kanker heeft, maar ook voor zijn of haar directe omgeving. Onderzoek en behandelingen beheersen aanvankelijk het leven. Als alle medische behandelingen achter de rug zijn, willen mensen het ‘gewone’ leven weer oppakken. Pas dan blijkt hoe groot de impact van de ziekte is. Niets is meer vanzelfsprekend. Er is vaak sprake van vermoeidheid en andere lichamelijke ongemakken. Ook onmacht en onbegrip van de omgeving kunnen het alledaagse leven verstoren. Hoe verder leven met of na kanker?

2

Daarover praten kan in het inloophuis. Het huis wil een veilige omgeving bieden waar deskundige gastvrouwen en gastheren aanwezig zijn om u te ontvangen. Ook is er gelegenheid lotgenoten te ontmoeten deel te nemen aan activiteiten. Zie voor meer informatie de site van Stichting ‘kLEEF! (www.stichtingkleef.nl) Of de Facebook pagina (www.facebook.com/stichtingkleef). Foto’s: ‘kLEEF

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

VOOR AL UW BINNEN EN BUITEN SCHILDERWERK Schildersbedrijf Broekers Houtsnijdershorst 207 7328 VS Apeldoorn Mobiel 06 24 76 99 98

Mail: info@schildersbedrijfbroekers.nl

uil Met inrets oude fi aar voor m

UNION Elektrische fiet

coMebacK taxi

s

• Extra zware accu • 600 WH-Qwic • 70 t/m 90 km Ax radius • 7 Versnellingen g • 8 Standenondersteunin

Tel. 06-2336 7373

n * Grote keuze uit meer da Openingstijden: erken 100 E-Bikes diverse m Maandag t/m vrijdag: van 9.00 tot 18.00 uur Zaterdag: van 9.00 tot 16.00 uur vens grote keuze uit Social Media* Te C&G Timmer gebruikte fietsen LOGO COLLECTION

Curaçao 30, Apeldoorn Tel: 06-44386472

* Uit voorraad leverbaar

info@comebacktaxi.nl www.comebacktaxi.nl

Ook voor taxibusjes en chauffeursdiensten Eilander & Partners B.V.

0197620.pdf 1

1-9-2017

Onafhankelijke financële dienstverlening in uw regio

Historisch Arrangement: Apeldoorn Toen en Nu

Foto: AGC

CODA en het Apeldoorns Gidsen Collectief werken nauw samen in dit historisch arrangement. Tijdens deze wandeling laten wij u kennismaken met de historische paviljoens op de 1e etage van CODA-bibliotheek en verkennen we vervolgens het westelijk deel van de binnenstad, met o.a. de historische Korte Nieuwstraat en de Krommenhoek, maar ook bijzondere architectuur, zoals de gebouwen van CODA, Gigant en ACEC. Oud en nieuw Apeldoorn, verenigd in een afwisselende wandeling.

Startpunt: Hal van het CODA Museum (melden bij de kassa) Tijdstip : 13:30 uur Tijdsduur: Totaal ongeveer 2,5 uur Kosten : € 9,00 per persoon, incl. koffie/thee vooraf en een drankje achteraf.

Deze wandeling vindt maandelijks plaats, behalve in de zomermaanden. In 2019 kunt u zich aanmelden voor een wandeling op: 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 8 september, 13 oktober en 10 november.

Vergeet niet uw naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers door te geven.

Transparant advies op het gebied van verzekeren en hypotheken Een kosteloos en vrijblijvend 1e adviesgesprek

Kijk voor meer informatie op: www.apeldoornsgidsencollectief.nl. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl, onder vermelding van ‘Wandeling Apeldoorn Toen en Nu’.

Eilander & Partners B.V Emmalaan 16 7316 EB Apeldoorn Tel:055-5786633 fax:055-5786644

www.verzekerdvan.nl www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

3


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Dierenasiel de Kuipershoek in voor en tegenspoed Het nieuwe jaar is al een paar weken onderweg en in dierenasiel de Kuipershoek is iedereen al druk bezig met het redden, voeden, trainen en herplaatsen van de dieren in 2019. Er kan met trots teruggeblikt worden op het jaar 2018. Er kan met trots terug geblikt worden op het jaar 2018 met vele hoogte- en diepte punten. Het asiel in Klarenbeek is verantwoordelijk voor een groot aantal gemeentes. In deze gemeentes zijn wij verantwoordelijk voor het ondersteunen en eventueel opvangen van alle vondelingen. En dit hebben we ook weer fanatiek gedaan in samenwerking met ambulance Over Gelder. Afgelopen jaar hebben wij 148 vondeling honden, 768 vondeling katten en 384 vondeling overige dieren opgevangen. Dit is al een behoorlijke aantal, maar we krijgen ook via andere wegen dieren in ons asiel. Het kan zijn dat mensen niet meer voor hun dier kunnen zorgen en dat ze afstand komen doen. Daarnaast werken we goed samen met politie en landelijke inspectiedienst. Ook worden er zwangere poezen bij ons binnengebracht en wij hebben dit jaar bijvoorbeeld 65 geboren kittens mogen opvangen. Daarnaast vangt het asiel ook veel schuwe katten. In het afgelopen jaar hebben wij 214 schuwe katten gevangen. Deze katten kunnen niet benaderd worden en worden diervriendelijk gevangen. Daarna worden ze medisch nagekeken en worden ze geholpen en gechipt. Wanneer ze niet gelukkig worden van een klein huis met daarin mensen, zoeken we voor hun een buitenplaats zoals een boerderij. Die zijn er helaas niet heel erg veel en daarom zoeken veel schuwe katten nog wel een leuke buitenplaats.

nengekregen. Maar ook heeft het asiel 37 schildpadden opgevangen. Daarnaast krijgen wij ook altijd een behoorlijke variatie aan vogels binnen zoals parkieten, Agapornis maar ook één Lori en één pauw.

Daarnaast krijg je ook verhalen mee zoals pupje Flicka. Met haar 12 weken oud was ze gevonden in een doosje en daar achtergelaten. In het asiel was ze behoorlijk ziek en kon ze eerst geen eten binnenhouden. We hebben haar helemaal opgelapt en ze groeide op tot een grote stoere meid en daarna is ze herplaatst bij een super lief gezin.

Gelukkig blijven deze dieren niet lang in het asiel en vinden veel dieren een nieuw adres. Gelukkig vinden veel dieren ook hun baasjes weer terug. Bijna alle vondeling honden vinden hun baasje weer terug mede dankzij hun chip. Helaas zijn nog veel van onze vondeling katten niet altijd gechipt en daarom vindt van de 768 vondelingen maar 165 hun baasje terug. Het is daarom verstandig om altijd je dier te chippen en te registreren, zodat hij niet onnodig in het asiel komt.

Dit zijn maar enkele verhalen van alle geweldige dieren die wij opvangen. Dag in dag uit vangen we dieren met liefde op en proberen ze te herplaatsen. Samen met sociaal media en kranten proberen we dieren te herplaatsen en dat hopen ook in 2019 met succes te kunnen doen.

De overige dieren die wij opvangen zijn erg gevarieerd zo hebben wij 9 december 2018 een wandelende tak bin-

Foto’s: Dierenasiel Kuipershoek

Haal een artiest in huis via Cultuur bij je buur 2019! Vanaf 1 januari staan de poorten open van Cultuur bij je buur voor inwoners en instellingen die in Apeldoorn een artiest of act in huis willen halen op 13 en/of 14 april 2019. Op de website hebben zich inmiddels een kleine 50 artiesten verzameld in allerlei soorten en maten. Veel smaken muziek, maar ook theater, literatuur en beeldende kunst. Tot 18 februari is het nu aan de inwoners van de stad en de dorpen om ze te boeken voor een zaterdag- of zondagmiddag waarin ze 3x een half uur optreden. De artiest blijft, de bezoekers trekken rond van locatie naar locatie. En alles met gesloten beurs. Dichtbij Kenmerkend van Cultuur bij je buur is de nabijheid. Veelal gaat het om (amateur)artiesten uit Apeldoorn, het publiek komt van ‘om de hoek’ en de optredens zelf zijn in de tuinen en huiskamers van een ongekende directheid. Er zijn geen kosten aan verbonden. De acts zijn gratis en koffie, thee en lekkers wordt verstrekt door 6 vestigingen van Albert Heijn. Een gastlocatie hoeft alleen zijn gastvrijheid te tonen aan de artiest en de bezoekers. En samen met de artiest wat promotie willen maken voor de drie optredens in het weekend. Maar dan heb je wel zomaar een songwriter op je salontafel, een theater in je tuin, een band op de bank, een verteller onder de veranda of een koor tussen het koren. Meer informatie Een artiest is te boeken zonder tussenkomst van de organisatie. Een overzicht van alle acts is te zien op http://www.cultuurbijjebuur.nl/artiest-boeken waarop ook een aanvraagformulier kan worden ingevuld. Boeken kan tot 18 februari, dan sluiten de lijnen voor de opmaak van de programmakrant. Cultuur bij je buur is een project van Gigant, markant in cultuur en gaat zijn 6e editie tegemoet. Het project wordt mede gefinancierd door de gemeente Apeldoorn, Rabobank en het Fonds Sluyterman-van Loo.

4

Ook Doos en Ductape zijn na een pittige start op 29 oktober 2018 goed terecht gekomen. Zoals de naam het al verraad, waren ze in een doos met ductape gevonden en uiteindelijk in het asiel terecht gekomen. Het waren geweldige leuke diertjes en daarom heeft het ook niet lang hoeven duren voordat ze herplaatst waren.

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

In de showroom aan de Orderparkweg 3 in Apeldoorn verkopen wij nieuwe Opels en jonge occasions.

U kunt zes dagen per week bij garage Ap van Beek terecht. Door de week van 8:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur.

Orderparkweg 3 in Apeldoorn 2e vestiging aan de Veenweg 38 F in Apeldoorn Passie voor het werken met kinderen? Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastouders!

Passie voor het werken met kinderen? Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastouders!

HAIR - & MAKE UP ARTIST

Passie voor het werken met kinderen? Wij zijn op zoek naar enthousiaste

•KAPPER AAN HUIS

€ 50,

Nu 5.000 A5-flyers

Info@verspreidingsconcurrent.nl 085-0022355 (Voor drukwerk en -verspreiding)

Passie voor het werken met kinderen?

•BRUIDSARRANGEMENTEN

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastouders! gastouders!

• BE AU T Y F E E ST E N •WIMPEREXTENSIONS •HAND/ VOET AFGIETINGEN

W W W. S I M O N E R A D I X . N L

0578 611 555 www.bijdehand.nu Passie voor het werken met kinderen?

Chinese Wok Indiaanse Tandorie Argentijnse Steaks Burger & Chicken Fisf & Chips Turkse Kebab Enjoy the World Food

Brinklaan 21 Apeldoorn 055-3015722

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastouders!

Goedkoop

adverteren in

Gietvloer ...

of hout

Apeldoorn

Blauw ...

Maak NÚ gebr uik van het kket Speciaal Pagina Prijzen Pa

of groen

De Krant van Apeldoorn is er voor u

Een adviseur die alles regelt

Oplage 60.000 exemplaren

of zelf online afsluiten?

Wat je ook kiest, je krijgt altijd ons advies www.hypotheker.nl

Apeldoorn, Regentesselaan 1, (055) 521 17 81 apeldoorn1117@hypotheker.nl

Gratis huis-aan-huis bezorging Maandelijkse uitgave met verhalen die echt gelezen worden Advertentieopmaak is gratis Gezamenlijk adverteren kan (winkelcentra of winkeliersverenigingen)

Adverteren is voor iedereen! Bel voor meer informatie met 06-3440722 of mail naar info@slmedia.nl

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

5


MUZIEK

Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Nieuws van de Soos 55+ UB, Ugchelen 2019 is alweer begonnen. De Soos 55+ begint weer met veel plezier aan dit nieuwe jaar! Plannen worden al weer bedacht door het bestuur voor de bijzondere Soos-middagen, die we elk jaar door het jaar heen hebben: geen gewone soos-activiteiten rond Pasen, het jaarlijkse busreisje in het voorjaar, de laatste middag voor de zomerstop, rond Sinterklaas en tegen de Kerst!

De eerste Soosmiddag na de korte winterstop met de gebruikelijke activiteiten hadden we op 9 januari. Deze activiteiten zijn Kaartspellen (Bridge, Klaverjassen, Jokeren e.a.), Biljarten en Koersballen. Er is ook een sjoelbak en Rummikub aanwezig.

Open repetitie showband DAP Als afronding van een nieuwe periode van muzikale workshops die door DAP worden verzorgt op diverse basis-scholen in Apeldoorn, organiseert showband DAP op 15 februari een openbare repetitie. Tijdens deze repetitie kunnen jonge muzikanten in de dop proeven hoe het is om muzikant te zijn in een dynamische showband en mogen ze alle instrumenten uitproberen. Daarnaast krijgen ze ook de mogelijkheid om eventueel al een enkel nootje mee te spelen met de band. Ook dit jaar gaan de vrijwilligers van DAP weer diverse scholen af met een geheel vernieuwd programma en met een instrumentarium waarmee het zelfs mogelijk is om jonge muzikantjes vanaf 4 jaar al te gaan voorbereiden op een carrière in de muziekwereld. Als vervolg hierop starten de instructeurs van de showband op 8 maart en 10 mei met een muziek-cursus van 10 lessen om de kinderen verder te laten kennismaken met muziek in

het algemeen en de mogelijkheden binnen DAP in het bijzonder. Deze lessen zullen worden gegeven op de vrijdagmiddag in groepen van 4 t/m 7 jarigen en 8 t/m 12 jarigen. De cursus zal afgesloten worden met een concert van de cursisten voor hun ouders. Kosten van deze cursus; slechts € 10,= voor 10 lessen.

Contact en informatie: Soos 55+ in Dorpshuis Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81, 7339 AN Ugchelen Woensdagmiddag van 14:00 -16:30 uur S. Goudkuil, Soos-leidster 055 533 83 92 A. van den Hul, penningmeester 055 5334140 A. van Dam, secretaris 06 234 72 737 Foto: Soos55+

Deze cursus is nog geheel vrijbijvend, er zit nog geen enkele verplichting of lidmaatschap aanvast. Na afloop van de cursus kan de keuze gemaakt worden om lid te worden van DAP. Wat: Open repetitie Wanneer: vrijdag 15 februari 2019 Hoe laat: 19.00 – 20.15 uur Waar: DAP Muziekcentrum, Schorpioenstraat 6, 7323 AK Apeldoorn Voor meer informatie, mail naar: info@dapapeldoorn.nl, onder vermelding van: muziekcursus

Backstage bij muziekvereniging Prins Bernhard We schrijven nu alweer ruim een jaar, sinds januari 2018, elke maand een rubriek in deze krant. En dat vinden we hartstikke leuk om te doen! Nu jullie door al die artikelen in het afgelopen jaar veel te weten zijn gekomen over de activiteiten van onze club, geven we jullie ook graag een kijkje achter de schermen. Want hoe komen al die activiteiten tot stand? Klein bestuur Er komt namelijk heel wat kijken bij het draaiende houden van een vereniging. Zo ook bij onze vereniging. Voor een aantal jaren geleden werd het steeds moeilijker om een groot bestuur bij elkaar te krijgen. Een bestuursfunctie op je nemen naast een baan, je thuisfront en huishouden en sociale leven is immers niet niks. Omdat het takenpakket van het zittende bestuur er niet kleiner op werd, hebben een aantal leden de koppen bij elkaar gestoken en een plan opgesteld. Commissies Zij kwamen op het idee om de taken per thema te bundelen en te vormen tot commissies. Van een slagwerkensemblecommissie tot concertcommissie, van een actiecommissie tot opleidingscommissie en van een fanfarecommissie tot een gebouwcommissie. En dat zijn ze nog niet eens allemaal. Alle taken die buiten het takenpakket van het dagelijkse bestuur konden vallen, zijn verzameld en toegekend aan nieuw vormgegeven commissies. Vervolgens werden de leden geïnformeerd en kon men opgeven in welke commissie men plaats wilde nemen.

Maar toch… Nu klinkt het misschien alsof we heel druk zijn met allerlei taken uitvoeren, maar dit valt reuze mee. Juist omdat iedereen wat oppakt. We zijn nog altijd het meest druk met fanatiek repeteren, genieten van het samen muziek maken en onderhouden van het gezellige verenigingsleven. Datgene waarom we lid zijn van muziekvereniging Prins Bernhard!

! e t a D e h t e v a S Agenda:

noteren, e t a d n e g a je Om alvast in rt dat je e c n o c e s k lij r a ons ja ! niet mag missen

Coördinatoren Om vervolgens de communicatie met het bestuur kort en bondig te houden, heeft elke commissie een coördinator aangewezen. Hij of zij houdt het bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen in de commissie en is daarmee de schakel tussen de betreffende commissieleden en het bestuur. Samen verantwoordelijk Door de leden in te delen bij een commissie naar eigen keuze zorg je er voor dat de betrokkenheid en bereidwilligheid groter is. Voor ons is dit dé manier om er voor te zorgen dat alles wat gedaan moet worden, ook wordt gedaan en daarbij niet op de schouders rust van slechts enkele leden. We zijn allemaal lid van PB en daarmee samen verantwoordelijk. En hoe cliché; vele handen maken nou éénmaal licht werk. Nieuwe leden hoeven uiteraard niet direct een keuze voor een commissie te maken. Zij kunnen eerst op verkenning en maken na een aantal maanden hun keuze.

6

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

art 2019: Zaterdag 16 ma chap Scholengemeens De Heemgaard pen, 19.00 uur zaal o concert 19.30 uur start Gratis entree


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Voor 3 uur per week. Info? A1-signs binnen- en buitenreclame

SPAANS RESTAURANT QUALITY TAPAS • STEAKS SPIES • SPARERIBS

RAMBLAS t ap a t k r e p e b n O

s!

Dinsdag t/m donderdag €18,50 vrijdag t/m zondag € 21,50 Op feestdagen gelden aangepaste tijden.

Lange Amerikaweg 18B, Apeldoorn of kom even langs! Tel. 055-5338600

Nieuwstraat 6 • 7311 HZ • Apeldoorn tel: 055-52 20 185 www.restaurantramblas.nl

Wilt u meer rendement uit uw onderneming halen? Dan wordt het tijd voor de adviseurs van Verseput. Maak een afspraak (055) 5791170 of info@verseput.nl. Wij schuiven graag bij u aan tafel.

Ger t Verse

Elke maandag t/m vrijdag geopend van 09:00 tot 17:30 uur Deventerstraat 67 | 7322 JK Apeldoorn 055 579 1170 | info@verseput.nl

Inschrijving Vier- Beleef de natuur met een daagse Apeldoorn IVN Natuurcursus geopend! IVN Apeldoorn biedt ook in 2019 een groen, gezond en duurzaam NeAPELDOORN - De inschrijving voor de 66e Cantharel Internationale 4Daagse Apeldoorn is geopend! Vanaf nu kunnen wandelaars zich aanmelden via https://www.4daagseapeldoorn.nl/ deelnemen/inschrijven/ De vierdaagse en gelijktijdig de vier Apeldoornse wandeldagen, zijn van 9 tot en met 12 juli. Er is keuze uit afstanden van 12, 20, 30, 40 of 50 km per dag. Inschrijven kan zowel voor de vierdaagse als voor de ‘losse’ dagen. De kosten van deelname zijn te vinden op de website,

p ut

weer een aantal interessante korte natuurcursussen aan. Een cursus bestaat altijd uit een deel binnen en een deel buiten. Naast achtergronden zie je dan ook de ‘praktijk’.

Kijk voor meer informatie op www. ivn-apeldoorn.nl. Als je daar het blokje cursusaanbod 2019 aanklikt, krijg je een overzicht van de 14 cursussen die worden aangeboden. Over IVN IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor

derland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Colofon De Krant van Apeldoorn 60.000 exemplaren De Krant van Apeldoorn is met zorg samengesteld. SL Media gaat er van uit dat ingezonden artikelen en foto's vrij van copyright zijn. SL Media is niet aansprakelijk voor foutieve vermeldingen, zet- en drukfouten. De Krant van Apeldoorn is een onderdeel van: SL Media Badhuisweg 95 7314 EB Apeldoorn Redactioneel: Kopij graag inleveren vóór de 15e van de maand. De Krant van Apeldoorn verschijnt maandelijks vanaf de eerste zaterdag van de maand. U kunt uw (pers)berichten, artikelen, oproepjes, festiviteiten, verslagen, sportactiviteiten en andere vermeldingen sturen naar: Marjolene@slmedia.nl 06-52631686

https://www.4daagseapeldoorn.nl/ deelnemen/tarieven/

Advertentieverkoop: 06-34440722 info@slmedia.nl www.slmedia.nl Klachten over bezorging: Bel: 038-3764050 Mail: kwaliteit@verspreiden.nl

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

7


MUZIEK

Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

KSH Orkest Apeldoorn hervat repetities en kan nieuwe leden plaatsen

Dinsdag 15 januari zijn de repetities voor zowel het A- als ook voor het B-Orkest weer begonnen. De muzikanten gaan zich de komende periode voorbereiden op het Voorjaarsconcert wat is gepland op zaterdag 18 mei a.s. Graag ziet het KSH Orkest, Apeldoorns oudste orkest, voor alle secties het aantal muzikanten aangevuld. Ben je nieuwsgierig hoe zo’n repetitie er uitziet of wil je gewoon eens meespelen tijdens een repetitie, dan ben je van harte welkom op de dinsdagavond. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Het B-Orkest re-

Wij weten hoe kostbaar uw beeldmateriaal is.

Dehnen-Producties Digitaliseren van uw beeldmateriaal

peteert van 19.00 uur tot 19.45 uur, het A-Orkest vanaf 20.00 uur in het DAP Muziekcentrum aan de Schorpioenstraat 6, Apeldoorn-Noord.

Laat uw herinneringen niet verloren gaan

Digitaliseer nu uw Super 8mm film, Video of Dia’s voor het te laat is

Nog helemaal geen muzikale ervaring maar wil je toch gaan musiceren? Ook dan ben je van harte welkom. Het orkest verzorgt je opleiding, gegeven door een gediplomeerde instructeur. Ben je niet in het bezit van een instrument? Deze wordt door het orkest aan je uitgeleend!

Bel ons vandaag nog!

Kijk voor verdere informatie op www.ksh-apeldoorn.nl

Sponsor Muziektheater Apeldoorn

Fred Dehnen Waltersingel 65 7314 NM Apeldoorn tel: 06-21326536

www.dehnen-producties.nl

2019 hèt jaar van ‘Alice in Spiegelland’ door Muziektheater Apeldoorn

Dit jaar gaat Muziektheater Apeldoorn hun nieuwe musical “Through the Looking Glass” opvoeren in Theater Orpheus op 27,28 en 29 september. Opnieuw een Engelse productie van ITM Shows, een Europese première, die vertaald is in het Nederlands en waarin ‘Alice’ weer een groots, nieuw avontuur tegemoet gaat. ‘Alice’ wordt in deze musical gespeeld door Daniëlla Esbach. Zij vervult een mooie rol waar zij zich in thuis voelt. Dit keer laten wij haar aan het woord: “Als geboren en getogen Apeldoornse (1979) ben ik na mijn studie in Brabant gaan wonen en later met mijn gezin weer naar mijn geboorteplaats terug-

8

gekeerd. Van jongs af aan schreef ik liedjes en begeleidde mijzelf op een kindergitaartje, blauw met witte stippen. Het voelde als een natuurlijke vorm om mijn gevoelswereld te delen. Vanwege mijn liefde voor mensen en muziek studeerde ik muziektherapie. Daarnaast volgde ik zanglessen bij verschillende docenten. Zingen deed ik binnen verschillende formaties: een rockband, een jazzkwartet en a capella muziektheater ‘Be Sharp’! Ruim twee jaar ben ik lid van Muziektheater Apeldoorn en daarnaast vorm ik met mijn zusje het singer-songwriters-duo ‘Moonsister’. Tijdens de vorige productie ‘A Christmas Carol’ realiseerde ik mij dat ik een passie gevonden had: Musical! Als kind heb ik vaker in musicals gespeeld en jaren later weer herontdekt. Ik besloot een nieuwe uitdaging aan te gaan. Een combinatie van zingen en acteren binnen een kleine rol. Het voelde heerlijk! Ik kreeg er enorm veel energie van: de transformaties in de kleedkamer, de sfeer van verwachting in de zaal, de beweging en spanning tussen de coulissen, de wonderlijke wereld die ontstaat op de bühne, de spelers die in hun kostuums van hot naar her rennen achter de schermen. Ik had moeite om het allemaal weer los te laten toen het doek viel na een paar dagen intensief spelen met een groep, die voelde als familie. Met de bekendmaking van de nieuwe productie “Alice in Spiegelland” was ik

meteen enthousiast om auditie te gaan doen voor de rol van ‘Alice’. Wat ‘Alice’ vertegenwoordigt herken ik in mezelf. Ik vind het niet moeilijk om me met haar te identificeren. De verwondering over alle dingen om me heen. Het feit dat ik de ‘volwassen wereld’ wel nooit helemaal zal begrijpen, hoewel ik er deel van uitmaak. Ergens huist in mij dat speelse meisje en zij zal er altijd zijn. Het is een prachtig verhaal. De wereld wordt steeds groter voor Alice en daar vindt zij haar unieke plek in. De spiegel brengt haar naar een land waar zij leert wie ze nu eigenlijk is in verhouding tot een ander. Een herkenbaar thema. In de wereld om mij heen worden mij voortdurend spiegels voorgehouden door mensen. De vraag is: zie ik mijzelf? Ik kan mij niets leukers voorstellen dan te zingen en vooral met een ander, een groep, meerstemmig of improviserend. Het is mij heel vertrouwd. In de aanloop naar de productie vergt het natuurlijk ook onderhoud en training. Binnen het acteren, wat nieuwer voor mij is, leer ik heel veel. Van nature gebruik ik al veel mimiek en intonatie. Het interpreteren van teksten, van de ruimte gebruik maken en de keuze uit oneindig veel manieren om iets op de planken te zetten is een leuke en interessante uitdaging. In de toekomst is het zeker mijn ambitie om in meer musicals te spelen en mijzelf hier verder in te ontwikkelen.

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

“Wilt u graag komen kijken naar onze voorstelling en wilt u zeker zijn van een mooie plaats, gaat u dan naar de site van Theater Orpheus. De kaartverkoop is gestart.

Mocht u denken dat u iets voor ons op de achtergrond zou kunnen en willen betekenen, dan kunt u contact opnemen met Muziektheater Apeldoorn www.muziektheaterapeldoorn.nl. Vrijwilligers zijn bij ons van harte welkom. Ook zijn wij nog op zoek naar een aantal muzikanten voor ons orkest.


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Sinds 1972

‘t Pannekoekhuis Lid van het gilde van Gelderse pannenkoekhuizen

APELDOORN

bestaat 47 jaar

g r o z s ui h t é h c i “D z ju i b r a wa lt” e o v thuis Meer informatie?

Volgens de gemeente zijn er afgelopen zomer geen bijzondere klachten binnen gekomen waar de organisatie direct extra maatregelen voor zouden moeten nemen. De extra maatregelen die afgelopen zomer zijn genomen (geen dun glas verkoop), zijn voor de “klagers” en de gemeente naar tevredenheid uitgevoerd! “We waren zeer verbaasd over de vele steunbetuigingen uit de buurt en van de duizenden bezoekers, die ons

KNIP UIT EN NEEM MEE!

47% korting

normaal 22.50

NU e 11,95

FEESTMENU Keuze uit: 2 soepen, 25 pannenkoeken en 2 ijsjes: Peche Melba of Coupe Royke. Vanille-ijs met caramelblokjes, caramelsaus en slagroom.

Maximaal 13 personen per bon. Actie geldig tot en met 28 februari, niet op zondagen. Ook verkrijgbaar met regelrechtbonnen.

T: 0553560712 Erkend Pannenkoek Restaurant Fam. Kamminga Deventerstraat 172-174 Apeldoorn Tel. 055-3667121 Openingstijden: ma. en di. v.a. 16.00 uur, wo. t/m zo. van 12.00 - 20.00 uur

Oude Apeldoornseweg 41 7333 NR Apeldoorn @ : info@privazorgapeldoorn.nl W : www.privazorgapeldoorn.nl

Kofferbakverkopen ook in 2019 langs Apeldoorns-kanaal

Het bestuur van de stichting WHOE (Werkgroep Hulptransporten Oost Europa) heeft in zeer goed overleg met de gemeente Apeldoorn en gesteund door een petitie uit de “Drevenbuurt” (met 1178 handtekeningen) en nog eens 1497 handtekeningen van bezoekers, besloten om de Kofferbakverkopen 2019 weer 9 x te houden langs het Apeldoorns Kanaal.

Hoera!

Kapsalon/Haarverlengingen en aanvullingen Permanente Make up Tandenbleken Nagelstyling Huidverjonging/fillers Zonnebank

vipcompany vipcompanybeauty

MAANDDEAL FEBRUARI FILLERBEHANDELING De actie van de maand is fillers 1ml van €199,voor €159,soms huilend vroegen waarom we daar weg zouden gaan”, zegt de woordvoerder van de WHOE. “Nu we geen extra maatregelen meer hoeven te nemen voor 2019 kunnen we het draaiboek van 2018 gewoon weer gaan uitvoeren”. Het netto-bedrag van de verhuurde plekken heeft de stichting nodig om de 10 - 12 combinatie vrachtwagens met goede tweedehands goederen te laten rijden naar Oost-Europa en om daar die goederen een tweede leven te geven bij zeer arme mensen en instellingen die ze enorm goed kunnen gebruiken! Het zoeken naar een alternatieve locatie voor 2020 gaat door en het overleg met de gemeente zal in januari weer worden opgepakt. De weg langs het Kanaal zal zo-wie-zo binnen enkele jaren een andere invulling krijgen en zal de kofferbakverkoop daar toch weg moeten!

Actie loopt van 02-022019 t/m 02-03-2019 Voor het opvullen van lippen, fijne lijntjes en rimpels, jukbeenderen, neus en neus-lipplooi.

GEBRUIK ACTIECODE: FEBRUARIACTIE BIJ HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK Rijksstraatweg 208a | 7395 MG Teuge 055 5222413 | info@vipcompany.nl

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

Ma: gesloten | di/wo/do/vr: 09:00 - 17.00 uur Za: 09.00 - 16.00 uur | zon/feestdagen: gesloten

9


ZORG & WELZIJN

Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Veilig appen met zorgverleners in Gelre ziekenhuizen In ons huidige digitale tijdperk is er steeds meer behoefte aan direct, snel en laagdrempelig communiceren op het moment waarop het zender en ontvanger het beste uitkomt. Daarom doet Gelre ziekenhuizen mee aan de BeterDichtbij app. Het ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen, is het eerste topklinische opleidingsziekenhuis (STZ) dat de digitale dienst inzet. Hiermee kunnen patiënt en zorgverlener veilig en makkelijk communiceren op het moment waarop het hen het beste uitkomt. Op ieder moment vragen stellen “Als innovatief ziekenhuis kijken we continu hoe we onze zorg en dienstverlening voor onze patiënten kunnen verbeteren, en zo zijn

we gestart met BeterDichtbij,” vertelt Raad van Bestuur lid Edwin Maalderink. “De BeterDichtbij app is geen vervanging, maar een waardevolle toevoeging aan bestaande communicatiemiddelen. Voor of na een afspraak zitten patiënten vaak met allerlei vragen: praktische vragen of vragen over ziekte of gezondheid. Deze worden meestal telefonisch gesteld of uitgesteld tot het volgende ziekenhuisbezoek. Dat kan onnodig zorgen opleveren. Vanaf nu kunnen patiënten deze vragen ook stellen via de BeterDichtbij app. Snel, veilig, makkelijk en een geruststelling voor patiënten: ze kunnen hun vraag op ieder moment kwijt. Handig is ook dat ze de berichten altijd rustig kunnen nalezen.”

Foto: Zorgverlener geeft patiënt instructie over BeterDichtbij app Bron: BeterDichtbij en Gelre ziekenhuizen

Medische vragen en toegang tot patiëntendossier BeterDichtbij is van start gegaan als initiatief van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), een vereniging van de 28 regionale ziekenhuizen. Uniek bij Gelre ziekenhuizen is dat patiënten ook een digitale samenvatting van hun dossier kunnen opvragen via de app. “Ruim 200 medewerkers en 1100 patiënten zijn inmiddels actief gebruiker van de BeterDichtbij app in Gelre ziekenhuizen, dat zijn zo’n 1500 gesprekken en 9000 berichten. De vragen worden beantwoord via een beveiligd webplatform. Naast de receptiemedewerkers die de algemene vragen beantwoorden, gebruiken nu zorg-

verleners van 13 poliklinieken en afdelingen in Apeldoorn en Zutphen de app voor medische vragen. Andere afdelingen sluiten binnenkort ook aan,“ vult Edwin Maalderink aan.

Meer weten? Tijdens de E-health week staat op dinsdag 22 januari een informatiestand van BeterDichtbij tussen 9.00 en 14.30 uur in de centrale hal van Gelre Apeldoorn. Kom daar gratis een kopje koffie drinken en ervaren hoe de BeterDichtbij app werkt. Lees verder op de website: www.gelreziekenhuizen.nl (zoekwoord BeterDichtbij) en www.beterdichtbij.nl

Vertel me Gelre: behandeling van maag- en slokdarmkanker Van 21 t/m 26 januari 2019 is het de maag-/slokdarmkankerweek. In het kader daarvan houdt Gelre ziekenhuizen op dinsdag 22 januari 2019 een informatieavond in de reeks ‘Vertel me Gelre’ over maag- en slokdarmkanker. In Nederland krijgen ruim 2.300 mensen per jaar slokdarmkanker, van wie driekwart mannen, voornamelijk ouder dan 60 jaar. Het aantal nieuwe gevallen neemt elk jaar toe. Welke behandelingsmogelijkheden er zijn en vooral hoe patiënten hierbij worden begeleid, komt aan bod tijdens deze informatieavond. Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, duurt tot ongeveer 21.00 en vindt plaats in het Auditorium van Gelre Apeldoorn. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www. gelreziekenhuizen.nl/vertelmegelre. Hoe fitter, hoe beter Gespecialiseerd verpleegkundigen Susan Mensink en Joke Boots vertellen eerst over de voorlichting en begeleiding die zij patiënten bieden voorafgaand en na een maag- en slokdarmoperatie. Fysiotherapeut Joran Kauw sluit daarop aan met een presentatie over hoe hij patiënten vanuit het nieuwe project “Prior” begeleidt om zo fit mogelijk de operatie in te gaan en zo voorspoedig mogelijk te herstellen. Chirurg Roy Verhage is gespecialiseerd in (kijk)operaties voor maag- en slokdarmkanker en zal dieper ingaan op kwaliteit van leven na een buismaagoperatie. Ook vertelt hij over de samenwerking met Isala Zwolle binnen het Regionaal Oncologi-

10

Foto (bron Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen): Multidisciplinaire patiëntenbespreking van het behandelteam maag- en slokdarmkanker via videoconferencing met alle betrokken ziekenhuislocaties.

sche Netwerk en hoe dit vanwege specialisatie tot betere resultaten leidt. Daarbij worden alle patiënten met maag- en slokdarmkanker uit de regio Zwolle/Meppel en Zutphen/Apeldoorn in Apeldoorn geopereerd en alle patiënten uit deze regio’s met alvleesklier-, galweg- en leverkanker in Zwolle. De voor- en nazorg vindt dan in het ‘eigen’ ziekenhuis van de patiënt plaats. Daarna komt een ex-patiënt aan

het woord. Hij vertelt over zijn ervaringen met een goede voorbereiding voor de operatie en welke invloed de ziekte en behandeling heeft op de kwaliteit van leven. Aansluitend aan de presentaties is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de sprekers én het panel dat verder bestaat uit een radiotherapeut, MDL-arts, oncoloog en een chirurg. Vóór 19.30 uur en vanaf 21.00 uur is er tijd om de infor-

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

matietafel van patiëntenvereniging SPKS te bezoeken (zie ook: www.spks.nl).

Vertel me Gelre Deze bijeenkomst maakt deel uit van de reeks laagdrempelige bijeenkomsten die Gelre ziekenhuizen organiseert voor belangstellenden. Artsen en andere professionals uit de zorg vertellen op begrijpelijke wijze over tal van medische onderwerpen.


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

De mooiste meubelzaken in de regio met heel veel Nederlandse kwaliteitsmerken

Wij zijn per direct op zoek naar:

(ASSISTENT) BRONBEMALER

buiten werken – vrijheid – leren door te doen Functieomschrijving Het betreft een afwisselende baan waarbij je afhankelijk van je woonplaats werkt vanuit de vestiging Apeldoorn, Zwolle of Eibergen en meestal te maken hebt met projecten binnen een straal van 100 km rondom de vestiging. Je werkt in een team van bronbemalers en rapporteert aan een team bestaande uit een projectleider en een uitvoerder.

PROFITEER VAN ONZE STERREN ACTIE

Het is een echte buitenfunctie, waarbij je het overgrote deel van je tijd op locatie bent en echt “met je voeten in de klei” staat. ’s Ochtends verzamel je op de vestiging om de dag door te spreken en daarna gaan de bronbemalers in duo’s op pad. Meestal handel je op een dag meerdere projecten af, waarbij je kunt denken aan de aanleg van een riool, spoortunnel of een kelder onder een woonhuis. Jouw werkzaamheden zijn gericht op het beheersen van het grondwaterpeil zodat de aannemer of infrabouwer verder kan met zijn werkzaamheden. Je plaatst en verwijdert filterbuizen, pompen en overig bemalingsmaterieel. De projectleider en-of uitvoerder heeft meestal het project van tevoren bezocht en al een plan van aanpak gemaakt. Toch komt het regelmatig voor dat de situatie is veranderd en dat je ter plekke een oplossing moet zoeken. Binnen jouw werk heb je te maken met verschillende technieken zoals grondmechanica, diesel- en elektrotechniek.

DIVERSE TAFELS, STOELEN, BANKEN, KASTEN, (RELAX) FAUTEUILS

Je werkt altijd samen met een ervaren bronbemaler die je de benodigde kennis en ervaring zal bijbrengen. Het is een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid, waarin je wordt uitgenodigd om mee te denken en zelf initiatief te nemen.

VAN SHOWROOM MET HOGE KORTING

Functie-eisen Je bent bewust op zoek naar een functie waarin je veel buiten werkt en wilt graag het vak van bronbemaler leren. Je bent woonachtig binnen een half uur reistijd naar Apeldoorn, Zwolle of Eibergen, in het bezit van je rijbewijs B en je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit. Persoonskenmerken Je bent een doorzetter die er altijd naar streeft een project zo goed mogelijk af te ronden en de klant tevreden te houden. Geen dag is hetzelfde en je kunt situaties snel inschatten en gemakkelijk schakelen. Je vindt het een uitdaging dat je in onverwachte situaties komt waarin je creatief en kwaliteitsbewust meedenkt in het bereiken van de juiste oplossing. Bovenal ben je een prettige collega en voel je je thuis in een informeel familiebedrijf binnen het MKB. Interesse Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoen aan de gestelde eisen, stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar info@henkvantongeren.nl

DE AARDIGSTE VERKOPERS DE MOOISTE MEUBELEN OPSLAG VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK DE LEKKERSTE KOFFIE VEEL VOORRAAD DUS SNELLE LEVERTIJD

Apeldoorn - Het Rietveld 40 | Almelo - Woonboulevard 12 | Zevenaar - Edisonstraat 56 | www.wooncentrum.net www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

11


SPORT

Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Omnisportvereniging WSV; de Open Vereniging Omnisportvereniging WSV is de grootste omnisportvereniging van Apeldoorn. Dagelijks komen er vele sporters naar het mooie sportpark aan de Voorwaarts. Hiermee is WSV een mooi platform om even lekker te sporten, te ontspannen of gezellig bij te kletsen.

Toch merken wij als vereniging dat het beter kan. In de ochtend en de vroege middag zijn de velden leeg en is de sporthal donker. Dit moet je als vitale sportvereniging niet willen en volgens ons moet dit dus beter kunnen. Daarom gaan wij als vereniging op zoek naar mogelijkheden waar wij ook Apeldoorn meer bij willen betrekken. Een vereniging voor iedereen, een meer Open Vereniging. WSV is hiervoor gaan samenwerken met Maartje van The Red Bird Company. Maartje zal voor Omnisportvereniging WSV de wensen vanuit de maatschappij inventariseren en vanuit de vereniging de mogelijkheden beoordelen.

toen vervangen door led verlichting. De oude lampen wogen maar liefst 20 kg per stuk en zijn gedemonteerd en naar beneden gehaald. Vervolgens is er 350 meter nieuwe bekabeling aangebracht om de nieuwe, kleinere lampen te monteren. Deze investering levert WSV een aanzienlijke energiebesparing op en tevens is de lichtopbrengst veel hoger dan bij de oude lampen. Een slimme en duurzame oplossing dus, waarvan we zaalsporters hopelijk veel plezier gaan beleven.

Uiteindelijk willen wij met Omnisportvereniging WSV de meest Open Vereniging van Apeldoorn zijn. Maatschappelijk open voor iedereen. Een platform waar wij met de mogelijkheden van ons sportpark in combinatie met sport mensen kunnen verenigen. De mogelijkheden zijn enorm. Het clubhuis inzetten voor de lokale bingo, de sporthal voor oefeningen van bepaalde doelgroepen onder leiding van bijvoorbeeld een fysiotherapeut en in de verga-

derzalen kunnen vergaderingen worden gehouden door de lokale wijkraad. Natuurlijk zijn er nog meer goede maatschappelijke ideeën en als deze er zijn horen wij deze graag! Dit kan via Dennis Wooning op voorzitter@wsv-apeldoorn.nl. Verduurzaming WSV In de eerste week van januari is een belangrijke stap op het gebied van verduurzaming gezet. De lampen in de zaal zijn

Ajax komt opnieuw naar WSV Apeldoorn In navolging van afgelopen zomer zal Ajax in 2019 wederom een camp organiseren op het complex van WSV Apeldoorn. Jongens en meiden tussen de 6 en 16 jaar kunnen van 26 t/m 30 augustus 2019 een week trainen als een echte Ajax-speler.

De trainingen zijn gebaseerd op de trainingsmethode van de Ajax-jeugdopleiding, waarbij de oefenstof wordt aangepast op leeftijd en niveau. Doordat de groepen op basis van leeftijd en niveau worden ingedeeld, kan iedereen zich verbeteren. Iedereen, ongeacht niveau en vereniging, kan meedoen aan het Ajax Camp bij WSV Apeldoorn. Ga voor meer info naar www.ajaxcamps.nl.

Jeugdleden AHV Achilles staan hun mannetje in Denemarken Met 7 teams reisden ze op 27 december af naar Gladsaxe, Denemarken, de jeugdleden van AHV Achilles en hun begeleiders. Om 4.45 uur vertrok de bus bij de Woonboulevard. Onderweg werden nabij de Duitse grens nog 5 spelers opgehaald uit Borne en Hengelo die onze jongens kwamen versterken. Een mooi gelegenheidsteam, waarvoor de wortels waren ontstaan tijdens het beach handbal seizoen van afgelopen zomer. Het werd een groot feest! De Deense toernooicommissie had voor alle spelers ‘van buiten’ overnachting geregeld in een schoolgebouw met handbalzaal. Ieder land had zijn eigen vleugel en er was een gezamenlijke ruimte voor het eten. Onze jongens en meiden konden zo ook kennismaken met o.a. Poolse en Franse spelers. Het toernooi zelf werd in diverse sporthallen in verschillende voorsteden van Kopenhagen gespeeld. We hebben onze ogen uitgekeken bij de enorme hoeveelheid handbalmogelijkheden die daar zijn. Iedere zichzelf respecterende school heeft een handbalzaal met minimaal 1 handbalveld. Een pendelbus bracht de teams naar de juiste sporthal. Op 28 december werden de eerste wedstrijden gespeeld. Dat was wel even wennen voor de jongens en meisjes van Achilles. Want het handbalspel in Denemarken is toch wel een ander spelletje dan zij gewend zijn. Kennismaken met handbal-cultuurverschillen Allereerst spelen ze in Denemarken ook bij de jeugd met hars op de ballen. Een plakkerig goedje, waardoor je de bal op een andere manier moet vangen en vooral ook gooien. Want, als je de gooitechniek niet goed beheerst, dan blijft de bal dus mooi aan je handen hangen. Of je gooit alle ballen naar de grond. Ten tweede is in Denemarken blijkbaar in fysiek opzicht meer toegestaan in het veld, dan bij het Nederlandse jeugdhandbal.Gelukkig leerden onze jongens en meisjes snel. Diverse teams wisten zich, tegen de verwachting in, op de eerste dag bovenin hun poule te plaatsen. Een prestatie om trots op te zijn. Op zaterdag werd gespeeld om de eindclassificering. Toen veranderde de chemie in het veld, van lekker kennismaken naar bloedfanatiek. En dan zie je toch dat de Deense en Franse handballers op jonge leeftijd al meer handbalervaring hebben dan onze spelers.

12

Handbal met hars.

B meiden tijdens de halve finale. Foto’s: AHVAchilles

Er werd soms extra veel hars op de ballen gesmeerd, helaas, maar ook de speelsnelheid lag echt heel hoog. De Fransen bleken zelfs een speler uit het nationale team te hebben meegenomen. Wat een snelheid had die meid. Niet alleen qua lopen, maar in al haar bewegingen en ook in haar schot. Nog voor je kon zien dat ze haar arm bewoog om te schieten, was de bal er al met een enorme snelheid.

Petje af voor onze jongens en meiden die zich goed verweerden en sportief bleven meedoen, hun eigen spel handbalden en punten maakten. Ook al waren dat er soms veel minder dan de tegenstander. In de eindrondes kwamen vijf van de zeven teams echt een maatje tekort voor een hoge plaats in de toernooiclassificatie. Het gelegenheidsteam jongens A1 greep net mis door hun laatste wedstrijd te verliezen. Maar… Onze B-meiden wisten zich wel in de halve finales te plaatsen. Geweldig, meiden!

B1-meiden in de halve finale! Zondagochtend werd het vertrek naar Nederland dus een paar uurtjes uitgesteld, want er moest nog een wedstrijd worden gespeeld. Met de hele club uit Nederland zijn we gaan kijken. Wat een prachtige en spannende wedstrijd. Helaas verloren de meiden NET. www.slmedia.nl | info@slmedia.nl


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Wil jij werken in een prettige, familiaire sfeer waar transparantie en vertrouwen op 1 staan?

Wij zoeken jou! Onderhouden of vernieuwen van zinken dakgoten

Automonteur M/V

Bosvelt & Haisch is gespecialiseerd in het onderhouden en het vervangen van zinken dakgoten. Als gecertificeerd bedrijf bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om inpandige zinken dakgoten, zinken bakgoten of zinken mastgoten, het is voor ons geen probleem. Tevens kan het aanbrengen van zinken hemelwaterafvoeren worden verzorgd door Bosvelt & Haisch.

Als automonteur heeft een auto geen geheimen voor jou. Je bent dagelijks bezig met onderhoud en reparatie van personenauto’s en kan dit 100% zelfstandig.

Wij zoeken iemand

• die nauwkeurig werkt en respect heeft voor milieu en veiligheid • op tenminste MBO werk- en denkniveau • die ervaring heeft met meerdere automerken • met een n.l.m.p. mentaliteit die zelfstandig, creatief en oplossingsgericht werkt

Over Autohuis Landeweerd

Autohuis Landeweerd is sinds 2012 actief als universeel Bovag autobedrijf en houdt zich bezig met verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte auto’s. Met onze slogan ‘vertrouwd & voordelig’ staan wij voor heldere communicatie, gedegen advies en ‘best value for money’.

Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in dakvernieuwing, plaatsen van dakkapellen en dakreiniging.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie in een dynamisch bedrijf met ambitieuze collega’s. Een enthousiaste werkomgeving waar hard wordt gewerkt met de nodige humor. Wij geven jou een gloednieuwe werkplek in onze werkplaats en belonen jou conform CAO. Ook is een bonus mogelijk bij goede prestaties.

GRATIS offerte - maak een afspraak!

Interesse?

BOSVELT & HAISCH ISOLATIETECHNIEK Malkenschotenhof 27 Apeldoorn Tel : 06-524 30 373 Voor meer informatie gaat u naar www.hbisolatietechniek.nl/dakgoten

Herken jij jezelf in het functieprofiel en denk jij de juiste persoon voor deze job te zijn? Bel of mail met Robert Landeweerd of kom langs met jouw cv en motivatie.

Autohuis Landeweerd

Deventerstraat 329 • 7322 RG APELDOORN Tel. 055-3017483 • info@autohuislandeweerd.nl

www.hbisolatietechniek.nl

Nu isoleren is duurzaam investeren met een hoog rendement Spouwmuurisolatie • Vloerisolatie • Dakisolatie Bodemisolatie • Zonnepanelen • Dubbele beglazing

Altijd volledige opname 10 jaar schriftelijke garantie

D E S K U N D I G A DV I E S VA N U W I S O LAT I E S P E C I A L I S T 055 - 30 300 10 • info@rouwenhorst-isolatie.com • www.rouwenhorst-isolatie.com

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

13


SPORT

Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Jeugdveldrijders van de Adelaar Deze maand een bericht van onze enthousiaste jeugdleden. Eerder al berichtten we u dat ook in de winter, ook al is het koud en guur, gefietst wordt door de leden van de Adelaar. Onze jeugdleden geven het goede voorbeeld en gingen erop uit op de cyclocrosser! Hieronder een verslag. Yeah, gelijk in het nieuwe jaar lekker crossen met de Jeugd veldrijders van de Adelaar! Dat hebben we in de kerstvakantie gedaan met het team cyclo cross kanjers. Dit was een mooie gelegenheid om naast de leuke wekelijkse donderdagavond training eens een lekkere lange tocht door het bos te crossen. We hebben een mooie tocht gefietst door de Apeldoornse bossen. Het was lekker sportweer, maar wel een beetje fris. Deze bikkels laten zich natuurlijk niet tegenhouden door het koude weer, dat hoort erbij! Dus handschoenen aan en helm op en gaan. Het parcours leidde ons door zand, grind en modder. Des te meer modder, des te leuker het is natuurlijk! De heuvels zorgden voor de nodig kuitenbijters. Op het hoogste punt hebben we dan ook een lange pauze gehouden onder het genot van chocolade snoepjes. Het was mooi om te zien hoe goed de kinderen hun geleerde techniek toepassen op de moeilijk bospaden. Er komt veel bij kijken om de fiets goed door de bochten te sturen en niet stil te komen staan in het mulle zand bijvoorbeeld . Ook kan het wiel wegglijden in de modder, maar iedereen bleef keurig op 2 wielen. De meiden en jongens hebben laten zien dat ze een goede fietsbeheersing hebben. Ook hielpen ze elkaar goed en moedigden ze elkaar aan. Het leukste was het ‘jumpen’ over de kleine bultjes. Daar werden de nodige vliegkunsten en trucjes getoond. Wat een stoere groep meiden en jongens! Na de rit was er lekkere warme chocolademelk! Na de choco mochten ze nog vrij crossen en dat was zo leuk dat ze niet naar huis wilden…

Foto’s: De Adelaar

WWNA zit niet stil tijdens de winterstop Dat de competitie even stil ligt, betekent niet dat er helemaal niets meer ondernomen wordt bij voetbalclub WWNA. De afgelopen tijd was het voor de leden van WWNA vooral een gezellige, sportieve tijd, waarin plezier voorop staat.

En deze overwinningsspirit werd meegenomen naar een dag later. De dames van WWNA waren uitgenodigd bij Broekland om mee te doen aan een zaalvoetbaltoernooi. Een gedeelte van het team deed mee met dit toernooi, waarin de wedstrijdjes een kwartier duurde.

Vlak voor het ingaan van 2019 werd een oliebollenfuif gehouden in het clubhuis. Verschillende teams streden in een quiz om de hoofdprijs. Tijd om de hersenen te laten kraken. Het was een avond vol met leuke feitjes, kennis en vooral gezelligheid. In een nek-aan-nekrace won uiteindelijk een team dat was samengesteld met leden uit het damesteam.

De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Overwetering en werd gewonnen met 3-0. De tweede wedstrijd zat qua uitslag veel dichter bij elkaar, maar ook tegen ABS werd gewonnen met 2-1. In de derde wedstrijd nam WWNA het op tegen Broekland 1. En wederom werd er gewonnen. Ditmaal met 2-0. Tegen Broekland 2 werd het eerste puntenverlies geleden. In de vierde wedstrijd kwam er geen winnaar uit: 1-1. SV Raalte was de laatste opponent en zij hadden alles tot dusver gewonnen. Een uitdagende tegenstander dus. Uiteindelijk werd ook deze wedstrijd gewonnen met 3-1. Met deze uitslag werd het toernooi ongeslagen gewonnen! Op zondag

14

6 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsveldloop plaats. In verschillende categorieën liepen een ronde rondom de club. Een sportief begin van het nieuwe jaar. De middag werd afgesloten met de nieuwjaarsreceptie. De winterstop biedt naast leuke activiteiten natuurlijk ook ruimte om de velden van WWNA nog beter te maken. Zo werd er een nieuwe bron geboord zodat de velden nog beter besproeid kunnen worden. De allerjongste jeugd heeft van die goede velden nog geen gebruik hoeven maken, want het toernooi werd gehouden in de manage. Op het Exit-Toys Minipup toernooi won WWNA JO8. Voor-

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

waarts werd 2e en Columbia 3e. In dezelfde manege werd die middag een G-voetbaltoernooi gespeeld. WWNA deed mee met twee teams, die 3e en 4e werden. Op 20 januari speelt de hoofdmacht van WWNA de eerste competitiewedstrijd van 2019 uit tegen SC Klarenbeek.

De wedstrijd tussen de nummer drie en vier begint om 14.00 uur. Een week later, op 27 januari, is de eerste thuiswedstrijd voor de ploeg van Bernard van Werven. WWNA ontvangt sv Orderbos, de nummer elf in de competitie. Foto’s: WWNA


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Komen jullie ooK SAmen GeZelliG GenieTen? (Bedrijfs)feesten

VOOR ELKE WERVELWIND DIE EEN

Bruiloften Nieuwjaarsreceptie Uitgebreide wijnkaart Speciaalbieren Speelkamer

rus tgevend

Leuke kindermenu’s Samen gezellig genieten

VERHAAL KAN VERTELLEN

Haardvuur Terras

Elburgerweg 1 7345 ED Wenum-Wiesel (Apeldoorn-noord)

maak van praten je baan

055 576 2838

T: 055 - 312 1265 M: 06 - 42 25 00 16 E: info@gewoongastvrij.nl

marketcall.nl GA voor mEEr info En rEsErvErinGEn nAAr GEWoonGAstvrij.nl

Tapijt,

je hoort het verschil !

G. SCHRIJVER BV

INKOOP VAN OUD IJZER, METALEN EN PAPIER Voor bedrijven, verenigingen en particulieren

Wij betalen u de hoogste prijs! Wij plaatsen

GRATIS

containters

-in verschillende maten-

zonder transportkosten voor bedrijven en verenigingen

Wij plaatsen ook 1100 liter containers www.tapijtnet.nl Tapijt heeft uitstekende akoestische en geluiddempende eigenschappen. Kijk op de website voor meer informatie.

Simson tapijt voor al uw vloeren en raambekleding

www.simsontapijt.nl

Vlijtseweg 212 • Apeldoorn • 055-5216363

volg ons ook op:

Openingstijden: maandag van t/m vrijdag 7.30 uur tot 17.00 uur zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur

adres: Everlaan 29, 7315 EZ Apeldoorn, Tel: 055-5211350, info@simsontapijt.nl

www.gschrijverbv.nl • info@schrijverbv.nl

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

15


SPORT

Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Odd Fellow? Elke wijk is een bonte verzameling mensen met verschillen en overeenkomsten. Dit maakt het leven zo boeiend en het zou best interessant zijn om van iedere bewoner te weten wat hem of haar bezighoudt. Het zou zelfs interesse op kunnen wekken voor u nooit eerder aan had gedacht. Zo wonen er in Apeldoorn een groot aantal “Odd Fellows”. “Odd Fellows” ? zult u denken: nooit van gehoord! Het is een wereldwijde organisatie die dit jaar al 200 jaar bestaat. Ze past heel goed in deze tijd omdat aandacht, vriendschap, verdieping en compassie voor de leden belangrijke aandachtspunten zijn. In de Stolp komen (twee)wekelijks twee groepen van deze organisatie bijeen in het Odd Fellowhuis. Odd Fellows delen een gezamenlijk ideaal dat er op neer komt dat we goed voor elkaar, de aarde en onszelf moeten zorgen en we zijn niet gebonden aan een geloof, kerk, of politieke stroming. Hun symbool – bestaande uit 3 verbonden schakels - staan voor: Vriendschap, Liefde en Waarheid. Op de bijeenkomsten is de ontmoeting belangrijk. Elkaar informeel treffen met als belangrijk onderdeel de bijeenkomst in de bezinningsruimte waar vooral rust en stilte belangrijk zijn en volgens een mooi rituaal woorden worden gesproken en naar muziek geluisterd om alles tot je door te laten dringen. Eén van de leden houdt een bijdrage. Deze kan over verschillende onderwerpen gaan, zijn meestal filosofisch ethisch van aard maar altijd

persoonlijk. Later op de avond wordt daarover nagepraat. Dat levert zeer inspirerende gesprekken op omdat de leden verschillen in achtergrond en in denken.

MÖHLMANNSCHADE VOOR ELKE AUTOSCHADE DE PASSENDE REPARATIE!

Niet alleen aandacht voor elkaar maar ook voor de wereld is belangrijk. Er worden dan ook acties gehouden voor goede doelen: meestal kleinschalig en uit de Apeldoornse samenleving. Deze worden financieel gesteund en soms door fysieke inzet. Kortom, Odd Fellows zijn een bonte verzameling mensen met een ideaal die door aandacht, compassie en verdieping streven naar meer harmonie in de samenleving. Meer informatie? kijk op onze website: www.oddfellowsapeldoorn.nl Ook bestaat de mogelijkheid - informeel en tot niets verplichtend - een inloop-informatie avond te bezoeken.

AutoschAdespuitbedrijf AutoschAdespuitbedrijf

We houden deze avonden op elke tweede woensdagavond in de maand om 20.00 u in het Odd Fellowhuis in de Stolp, Violierenplein 102 in Apeldoorn. Voor 2019 zijn de data 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni. U bent van harte welkom.

Social Media MöhlMannSChaDE.nl MöhlMannSChaDE.nl

LOGO COLLECTION

paramariboweg 9, paramariboweg 9, 7333 pA 7333 Apeldoorn pA Apeldoorn tel.: (055)tel.: 542(055) 27 24 542 27 24 Mail: info@mohlmannschade.nl Mail: info@mohlmannschade.nl

Merida Adelaar Master Team

Multi-disciplinaire 40-plussers blijven vooruitgang boeken

Het Merida Adelaar Master Team bestaat uit zo’n vijftien renners, allemaal in de leeftijd 40+ of 50+ die in diverse wielerdisciplines uitkomen: wegwielrennen, cyclocross, mountainbiken en tijdrijden. De renners komen uit Apeldoorn en omgeving. Nils ten Brinke, meefietsend-team-manager: “Zo’n drie jaar geleden kwam een aantal van ons met het idee om alle wedstrijdrijders boven de 40 jaar binnen De Adelaar onder te brengen in één team. Naast het feit dat we zo veel beter herkenbaar zijn kunnen we op die manier ook een aantal sponsoren aan ons binden waardoor we met een eigen, herkenbare outfit de weg op kunnen. Het leuke aan het team is dat we uitkomen in een breed scala wielerdis-

16

ciplines. De meeste renners rijden in het voorjaar en in de zomer wedstrijden op de weg. Maar er zijn ook renners zoals Barry Koks en Reinier Treur die met regelmaat hun krachten met anderen meten op de tijdritfiets.’’ Ook wordt er meer en meer op de mountainbike gereden. Aangestoken door de enthousiaste verhalen van bijvoorbeeld Gerlof Haanraads zijn er afgelopen jaar hele mooie resultaten behaald in diverse mountainbike marathons. Zo wist Ton de Pie een mooie podiumplek te behalen in de sterk bezette Vulcan Bike Marathon in Duitsland. Zelf reed Gerlof Haanraadts samen met zijn team-partner Reinier Treur naar een mooie vierde plaats in de internationale 4-Islands mountainbike

meerdaagse in Kroatië.. ,,Zelf leg ik mijn focus met name in de winter op het cyclocrossen’’, vertelt Ten Brinke. ,,Dit jaar verloopt het tot dusver erg goed. Het niveau in Nederland ligt, in vergelijking met andere landen, erg hoog maar toch lukt het mij telkens weer om bij de eerste vier of vijf te eindigen, dat motiveert om hard te blijven trainen.’’ De leden zijn wel geen twintig meer. ,,Ook boven de veertig jaar kun je nog flinke progressie boeken, dat is geweldig om te ervaren.’’ Het leuke aan dit team is, dat de Adelaars, die hun specialisaties bijna allemaal ergens anders hebben liggen, toch vaak gezamenlijk trainen en aan dezelfde wedstrijden deelnemen. ,,Zo verwachten we met een nagenoeg compleet team aan de start te staan van de Merida Mountain-

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

bike Marathon in Apeldoorn. Ook staat het districts-kampioenschap op de weg bij alle renners al rood omcirkeld in de agenda.Het motiveert enorm om in zo’n team te fietsen. Ook het plezier van het gezamenlijk trainen en wedstrijden rijden helpt erbij dat bijna elke renner het beste uit zichzelf weet te halen. Voor het seizoen 2019 verwachten we weer veel moois.’’


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

en r e i L n i f a a r g s o B e d g n i p C am n e e t c e r i d r e zo e k t p v / m ! R E P P O T K A A M N O O S CH Woon je in de buurt van de camping en vind je het fijn flexibele werktijden te hebben, solliciteer dan naar deze vacature. Het is noodzakelijk dat je tijdens de schoolvakanties en op vrijdag, zaterdag en zondag voor ons beschikbaar bent. Samen met een team maak je de sanitair gebouwen schoon en word je ingezet voor verschillende andere werkzaamheden. Comfortcamping De Bosgraaf is een gezellige familiecamping gelegen tussen Loenen en Beekbergen. De camping is geopend van april tot november en gedurende het seizoen is er veel te doen voor jong en oud. De Bosgraaf beschikt over een verwarmd zwembad, een eigen restaurant, een eigen winkel en een gezellige kidsclub voor de jongere gasten. De Bosgraaf is al meer dan 10 jaar aangesloten bij de Ardoer wat garant staat voor een kwalitatieve hoogwaardige kampeerbeleving. Service en gastvrijheid staan hier voorop. Reacties graag naar bosgraaf@ardoer.com t.a.v. Majella van Gulick

Kanaal Zuid 444 | 7364 CB Lieren Tel 055-5051359 | bosgraaf@ardoer.com www.ardoer.com/bosgraaf

voor meer dan occassions alleen!

www.autokoldewijn.nl

Autobedrijf Koldewijn B.V. Hattemseweg 7-9 (hoek Ugchelseweg) 7335 JG Apeldoorn Tel.: (055) 533 52 52 Fax: (055) 533 79 78 E-mail: info@autokoldewijn.nl www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

17


DorpsVizier

Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN E D I T I E 2 - Z AT E R DAG 2 F E B R UA R I 2 0 1 9

Renovatie schoolplein OBS Beekbergen Erik Jan Wilbrink is in de kerstvakantie begonnen met het renoveren van het schoolplein. Weghalen van de oude fietsenstandaards en het plaatsen van de nieuwe "nietjes". De nietjes zijn aan de andere kant van het plein geplaatst, zodat er midden op het plein een soort van ontdekplek kan worden gemaakt. Het duikeldrek is een stukje opgeschoven en heeft een nieuwe ondergrond gekregen. Er zijn bankjes gemaakt van kastanjepaaltjes en de bestaande bankjes die midden op het plein stonden zijn bij de zandbak neergezet. Langs het klimrek staat een rij struiken en hier en daar moet er aan het grote klimrek nog iets gerepareerd worden. Als laatste wordt de ontdekplek gemaakt en is het plein zover klaar. Wij zijn heel erg blij met dit nieuwe plein. Het is sfeervoller geworden en het biedt kinderen mogelijkhe-

Voorjaarsuitvoering HBT De leden van Het Beekbergens Toneel zijn al weer druk aan het oefenen voor de voorjaarsuitvoering. Een blijspel van Henk Roede/Ben ten Velde “Makkelijk zat”. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart in De Hoge Weye aan de Dorpstraat 32 in Beekbergen. Het beloofd weer een bijzonder gezellige avond te worden volgens de spelers, want er valt weer genoeg te lachen. Reserveer deze datum alvast!

Biljarttoornooi den om op een ander manier met elkaar te spelen en/of gezellig bij elkaar te zitten. Het ‘nieuwe’ schoolplein wordt dit jaar

In het Dorpshuis van Oosterhuizen wordt voor de 25e keer het jaarlijkse Tien over rood biljarttoornooi genog “officieel” geopend. Uit: “Uit de houden. school geklapt”, Nieuwsbrief OpenbaDe voorrondes zijn van maandag 25 re Basisschool Beekbergen. februari t/m donderdag 28 februari. Foto: John Tanasale De finaleavond vrijdag 1aanstaand maart. Daarom nodigen wij u uit voor een inspiratieavond opis11opoktober Alle avonden beginnen om 19.00 uur. De Nieuwe Ruysch Inschrijven kan bij de heer Henk Lierderstraat 73, 7364 BK Lieren Quack tel. 055-5424738 tussen Het programma: 18.00 en 20.00 uur of per e-mail eli19.30 uur Inloop, met koffie & thee zabeth28121944@live.nl 20.00 uur Inspiratie Slim Bouwen Het inschrijfgeld is 5 euro per per20.15 uur VVD fractie over Bouwen insoon. Beekbergsebroek 20.45 uur Uitwisselen van ideeën aan inspiratietafels 21.30 uur Napraten met een drankje

Jaarvergadering Vrouwencontactgroep Beekbergen en Omstreken Vrouwencontactgroep Beekbergen en Omstreken hield op woensdag 16 januari haar jaarvergadering in het Hooge Pad. Het bestuur presenteerde haar financieel jaarverslag en de verschillende commissies gaven hun jaaroverzicht. De culturele commissie bezoekt het jaar rond met een wisselend groepje dames enkele voorstellingen in theater Orpheus. De vereniging heeft momenteel 52 leden. Er werd een jubilaresse gehuldigd: Niesje van den Berg voor 25 jaar trouw lidmaatschap. Na de pauze werd de traditionele bingo gehouden. Elke derde woensdagavond van de maand komen de dames van de vrouwencontactgroep in het Hooge Pad in Beekbergen bij elkaar voor een interessante lezing of een vrolijke muzikale avond. In de pauze is er tijd voor koffie en een vriendschappelijk gesprek. Voor 2019 staan er weer leuke avonden gepland zoals de lezingen over Wereldkunst, over Onderwijs Vroeger en Nu en een presentatie over In de winkel van Sinkel. Op andere bijeenkomsten komt de natuur in beeld zowel dichtbij huis bij de IJssel en in het Nationaal Park Hoge Veluwe als ook verder weg met een camper trektocht door Canada. Op 21 mei gaat het jaarlijkse busreisje naar restaurant Expo Madrid in Vilsteren waar we uitleg krijgen over Rembrandts levensgrote kopie van de Nachtwacht met daarna een boottochtje op de Vecht bij Ommen en een afsluitend diner in Wilp. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen

18

Rijbewijskeuringen

bijeenkomsten maar staan er fietstochten en een picknick op het programma. In december is er een gezellige kerstavond maar die is uitsluitend voor leden. Op alle andere avonden zijn introducés welkom tegen betaling van 2,50 euro incl. een kopje koffie. Heeft u interesse om een keer een avond van onze vrouwencontactgroep bij te wonen? U bent altijd van harte welkom. Daarna kunt u besluiten of u eventueel lid wilt worden. Het lidmaatschap voor het hele jaar is 40 euro. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 20 februari om half 8 in het Hooge Pad te Beekbergen. Gerri van de Streek komt dan vertellen over oude kinderwagens en showt ook enkele oude poppenwagentjes.

Wij hopen u 11 oktober te mogen begroeten, Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 4 feVVD fractie Apeldoorn bruari en 11 februari in Dorpshuis de Erica Schmahl Hoge Weye, Dorpstraat 34, in Beekbergen medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Het bestuur van de dorpsraad heeft enkele weken geleden al kennis Een afspraak maken met de artskunne kan voorstel van de VVD fractie om in het gebied Beekbergsebroek woningen te via Regelzorg Rijbewijskeuringen. aanwezig zijn tijdens de informatiebijeenkomst. Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl. Voordat u een afspraak maakt koopt In en om de dorpen u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp met uw DigiD op Energie besparen doe je zo! www.mijn.cbr.nl. Op zaterdag oktober 2017 had BLOEM (Be Een 7papieren gezondheidsverklaOosterhuizen-Energieneutraal Energieneutraal in het ring is verkrijgbaar bij deMaken) meeste gevan de duurzaamheid een informatiemarkt meenten, het CBR of via Regelzorg. g men vanU10.30-15.00 15.00 uur was om ke beantwoordt de welkom vragen en stuurt een veelheid aan energiebesparende esparende maatre de verklaring naar het CBR. Binnen zieningen inpaar de woning. Het was een weken krijgt u dande heteerste Keu- k groep BLOEM zich zo presenteerde. Spannend was er we ringsverslag dathet dedus. arts Komen moet invullen. veel dan? Het aantal bezoekers viel wat tegen. Maar de bedrijven die zich o vande 75contacten jaar en ouder Gratis advies van vrijwilligers markt presenteerden, waren zeker nietAutomobilisten ontevreden over die zi euro.over Voorhet houders van v leggen en de afspraken die zij hebben betalen kunnen 40 maken uitbrengen tot 75 aspect jaar is taWilt u duurzame maareen u weet bepalen Belangrijk n van deenergie, datum voor vervolgrijbewijs C/D/E vervolggesprek. ct het in deze rief 60energie euro. kan worden bespaard. niet hoe tevan beginnen? dan het goed verkrijgen inzicht Vraag waar in de woning u gezond, u een digitaal de vrijwilligers van een eenBent LED verlichting is bLoEm. wel heelStuur duidelijk besparing (dekoopt lichtopbrengst van d formulier en kunt u snel een afspraak e-mail of kom naar het spreekuur van is nagenoeg gelijk aan de lichtopbrengst van de “ouderwetse 40 Watt gloeil maken bij debouw keuringsarts dan is uwhe de energie-coaches. informatie over vloer- en muurisolatie (bestaande en nieuwbouw), nieuwe rijbewijs snel geregeld. internet: www.duurzaambloem.nl warmtepomp, glas met hoge isolatiewaarde, zonnepanelen in diverse uitvo Is dit niet het geval dan kan het e-mail: info@duurzaambloem.nl zuinige witgoed apparaten. De beide energiecoaches en de firma’s gaven d maximaal 3 of 4 maanden duren. spreekuur: 18.30 - 20.00 uur informatie en adviezen die zij wensten.Maak Na een evaluatie (wat kan op gedegen tijd de afspraak. iedere eerste dinsdag van de maand we meer ruchtbaarheid aan het evenement) een bijeenkomst die zeker voo is. De firma rma Tromp verleende gastvrijheid, waarvoor dank.

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl


Februari 2019 | de Krant van Apeldoorn

Nieuws

Vo e t b a l Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Samen voor Apeldoorn Dat is de titel van de nota waarin de raadswerkgroep de weg naar burgerparticipatie en de rol van de dorps- en wijkraden daarin, heeft beschreven. Een nota die bij dorps- en wijkraden, zeker in de afgelopen weken, aanleiding was voor heftige discussie en de verschillen in verwachtingspatronen duidelijk werden verwoord en de weerstand die er bij de dorps- en wijkraden bestaat zichtbaar werd en onbegrip heeft opgeroepen. Voor de dorps- en wijkraden was en is het niet duidelijk waarom de bestaande verordening plaats moet maken voor een ander concept waarbij de dorps- en wijkraden hun recht op voorinspraak moeten opgeven. Het argument dat door de raadswerkgroep wordt aangedragen “de wereld is veranderd sinds de instelling van de verordening”, is voor de dorps- en wijkraden onvoldoende argument. Daarnaast steekt het de dorps- en wijkraden dat zij niet betrokken zijn geweest bij het overleg over hun gewijzigde positie en dat op ingediende zienswijzen niet werd gereageerd. De inderhaast door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in november en december 2018 kunnen niet worden gekwalificeerd als “betrokken bij het proces”. Het was

vorige week tijdens de politieke markt eigenlijk al duidelijk dat - wellicht met hier en daar en kleine aanpassing (op basis van motie of amendement) - de door de raadswerkgroep opgestelde nota “Samen voor Apeldoorn” (scenario 2) zou worden aangenomen door de gemeenteraad. En dat gebeurde ook. Alleen de fracties van Gemeentebelangen en 50PLUS stemden tegen. Een door de fractie van Gemeentebelangen ingediend amendement kreeg geen bijval van de andere fracties) Enkele afspraken: - dorps- en wijkraden zullen gesprekspartner zijn bij de verdere uitwerking van de in de nota genoemde nieuwe verhoudingen en het gekozen scenario - verwachting is dat het een proces van 2 tot 3 jaar zal zijn om de in de nota genoemde werkwijze te effectueren - de huidige verordening van kracht blijft zolang nieuwe afspraken (verhoudingen) niet zijn goedgekeurd - afspraken zullen worden gemaakt over de grootte van het totale subsidiebedrag dat door de gemeente in de begrotingvoor “participatie” zal opgenomen, dit inclusief het initiatievenfonds

U kunt uw nieuws uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen mailen naar claudia@slmedia.nl

De voetbalvereniging Beekbergen houdt een winterstop. Deze wedstrijden worden gespeeld: vrijdag 1 februari 20.00 uur Beekbergen 1 - ATIK 5 (zaal) zondag 3 februari 14.00 uur Beekbergen 1 - WWNA 1 vrijdag 8 februari 21.00 uur Beekbergen 1 - csv Apeldoorn 1 (zaal) zaterdag 9 februari 14.30 uur Beekbergen 3 - De Gazelle 2 zondag 10 februari 9.30 uur Beekbergen 3 - ZVV '56 4

Iedere zaterdag zondag dinsdag donderdag

De Schuur De Schuur, achter Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93, is vanaf 7 februari geopend op: Donderdag 13.00 tot 16.00 uur Zaterdag 10.00 tot 15.00 uur

Zanguur Johannes de Heer Zaterdag 23 februari om 17.00 uur is er in de Hervormde Kerk in Beekbergen het zanguurtje; “Met Johannes de Heer op weg naar de zondag“.

13.00-16.00 uur De Schuur Molenvaart, Lieren 10.30-12.00 uur Christelijke samenkomst de Hoge Weye, Bb 10.00-12.00 uur Biljarten De Hoge Weije, Beekbergen 14.00-16.00 uur ‘t Proathuus Het HoogePad, Papenberg 5, Bb 13.00-16.00 uur De Schuur Molenvaart, Lieren 14.00-16.00 uur Stamtafel De Hoge Weije, Beekbergen 19.00-20.00 uur Spreekuur Dorpsagent Politiepost, Van Schaffelaarweg Beekbergen

maandag 4 februari 13.30-15.30 uur Creatief en Koffie De Hoge Weye, Bb dinsdag 5 februari 18.30-20.00 uur Spreekuur Bloem De Hoge Weye Bb maandag 18 februari 13.30-15.30 uur Creatief en Koffie De Hoge Weye, Bb woensdag 20 februari 19.30 uur Bijeenkomst vrouwencontactgroep Het Hooge Pad te Beekbergen zaterdag 23 februari 17.00-17.45 uur Zanguurtje NH Kerk, Bb donderdag 28 februari 14.00-16.00 uur Repaircafe De Hoge Weije, Bb

Titel

SENIOREN MENU* Soep van de dag Tomatensoep -----------------------------------------Vis van de chef Schnitzel Varkenshaas met champignon roomsaus -----------------------------------------IJs met vruchten en slagroom

Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag t/m zondag open vanaf 11:00 uur.

* Enkel te bestellen vanaf 60 jaar

Lierderstraat 73, 7364 BK Lieren • Telefoonnr: 055 506 1369 • e-mail:Eetcafedenieuweruysch@hotmail.com

uit eigen keuken !

Acties geldig van 2 februari t/m 2 maart 2019

DE MAAND VAN HET GEBIT! Februari is de maand van het gebit. Neem deze advertentie mee en krijg een gratis natuurlijke kauwsnack!

Uw Slager Wilbrink

Dorpstraat 50, Beekbergen T. 055 506 1250 info@slagerijwilbrink.nl www.slagerijwilbrink.nl

MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM

www.slmedia.nl | info@slmedia.nl

Dorpstraat 40 l 7361 AV Beekbergen tel: 055 8430743 info@via-natura.nl www.via-natura.nl

19


r a a r m a n a e m n n n o e n w n e g o j w i r e e g t j Geen lGoetenri lo uwneieSuuwzuekSi urizjudkeinr?ijden? n e i e n e l n e e e w l we

K J I L E K J D I J L I E T D U J NU TI N VANAF Private L e a se

, 9 0 , 2 € 209€ VVAAN NAAteFF va P rivate Pri e LLe asse ea

p/m

p /m p/m

Suzuki Ignis Suzuki Vitara Suzuki Swift Suzuki Ignis Suzuki Vitara Suzuki Swift

Private Private vanaf Private rivate Lease vanaf Lease Private Lease vanaf Lease vanaf Lease Private Lease vanaf vanaf Private Lease Private vanaf Lease Private Lease vanaf vanaf

€ 209,- p/m* €€ 209,209,- p/m* p/m*

€ 309,- p/m* €€ 309,309,- p/m* p/m*

€ 245,- p/m* €€ 245,245,- p/m* p/m*

Nu bij Pijnappel Automobielen Nu bij Pijnappel Automobielen B.V. B.V. Kanaal Noord 200, 7322 Apeldoorn Tel. Kanaal Noord 200, 7322 Apeldoorn 055 - 3664400 Kanaal NoordAD 200, 7322 AD ADTel. Apeldoorn Tel. 055 055 -- 3664400 3664400 www.pijnappel.nl www.pijnappel.nl www.pijnappel.nl Gemiddeld brandstofverbruik: 4,0 – 7,7 l/100 km; 25,0 – 13,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 – 174 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: 4,0brandstofverbruik: – 7,7 l/100 km; 25,04,0 – 13,0 km/l; CO2-uitstoot: 90km/l; – 174 g/km. Gemiddeld – 7,7 km; 25,0Suzuki – 13,0 9010.000 – 174 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarief perl/100 maand o.b.v. PrivateCO2-uitstoot: Lease, 48 mnd, km/jaar, *Suzuki Financial Services leasetarief perServices maand o.b.v. Suzukiper Private Lease, 48Suzuki mnd, 10.000 km/jaar, *Suzuki Financial leasetarief maand o.b.v. Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, 12 schadevrije jaren en BTW, en excl. brandstof. wegenbelasting in provincie Utrecht, 12in schadevrije jaren en 12 BTW, en excl. brandstof. wegenbelasting provincie Utrecht, schadevrije jaren en BTW, en excl. brandstof. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Profile for denisehuenestein

De Krant van Apeldoorn  

Voorbeeldkrant februari

De Krant van Apeldoorn  

Voorbeeldkrant februari

Advertisement