Page 1

Autor: XXXX XXXX XXX

Anàlisi d’un objecte Nom de l'objecte: Subtrallador

1 Denisa Tatar 3r B


Autor: XXXX XXXX XXX

Fase 1 Anàlisi global Nom : Subtrallador Utilitat : És un instrument d'escriptura, semblant al bolígraf, que conté la seva pròpia tinta i el seu ús principal és subratllar / pintar en superfícies diferents al paper. Serveix per subratllar els conceptes més importants dels nostres apunts,en superfícies diferents al paper. Subrayador (castellà) Subratllador (català) Marker (alemany) (anglès) маркер/marker (bulgaro)

2 Denisa Tatar 3r B


Autor: XXXX XXXX XXX

Fase 2 Anàlisi Anatòmica Descripció : És un objecte de 2 peces, que medeix aproximadamet entre 8-10 cm de llarg i entre 20-25 cm d'ample. És un objecte bastant petit. Esbós

3 Denisa Tatar 3r B


Autor: XXXX XXXX XXX

Especejament Peça 1

Tap

Peça 2

Punta del subratllador per on surt la tinta

Peça 3

Càpsula/ cos del subratllador

Fase 3 Anàlisi Funcional Descriure la funció de cada peça Peça 1

Tap

Serveix per tapar la punta del subrayllador per on surt la tinta per protegir-la i per a que no s'assegui quan no la fem servir

Peça 2

Punta del subratllador per on surt la tinta

Element que serveix per pintar o subratllar la zona que volem marcar

Peça 3

Càpsula/ cos del subratllador

Element estructural del subratllador, es a dir per suportar la resta de peces i per protegir i sostenir la tinta.

4 Denisa Tatar 3r B


Autor: XXXX XXXX XXX

Fase 4 Anàlisi Tècnica Mides : Mirar en l'esbós Pes : 35-40 g Materials : El tap i cos/càpsula son de plàstic i la punta del subratllador d'espuma Cost : 1-2 € aproximadament Seguretat en l’ús : Senzilla i sense perill per la salut (+3)anys Esbós de les vistes :

5 Denisa Tatar 3r B


Autor: XXXX XXXX XXX

Fase 5 Anàlisi Històrica i social Història i evolució Aquest objecte exemplifica l'evolució tecnològica d'una necessitat.Els diferents retoladors tenen difents característiques de les del subratllador. La gent al llarg del temps ha pensat fer un retolador però amb la punta més grans i la punta recta , no rodona com la dels retoladors normals. S'ha pensat per fer així per facil-litar a l'hora de subratllar els documents que necessitis .

6 Denisa Tatar 3r B

Plantilla analisi objecte  
Plantilla analisi objecte  
Advertisement