Page 1

PAGINA 12

JAARGANG 4, NR. 8 18 APRIL - 1 MEI 2018

DE NIEUWSPEPER IS EEN UITGAVE VAN METRO

De grandeur van het Stadhuisplein

De wijkkijkers:

Pittig en inspirerend nieuws over Rotterdam

“Onze samenleving versmelt, hoe dan ook” PAGINA 17

KIJK VOOR HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.DENIEUWSPEPER.NL

ZANDZAKKEN VOOR DE DEUR?

@DENIEUWSPEPER

ROTTERDAM SPEELT IN OP KLIMAATVERANDERING. MAAR HET MAG BEST WAT VOORTVARENDER. PAGINA 5

(Beeld: Jan de Groen / HH)


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

NIEUW NIEUW ROTTERDAMS

OPINIE

3

COLUMN JAAP VAN RIJN

ROTTERDAMS

PEIL PEIL

NIET LULLEN MAAR POETSEN

HELEMAAL DE BOM

RET legt betrapte schennisplegers een ov-verbod op Al die geslepen potloodventers krijgen lik op stuk.

Nachtelijke Lichtroute Rotterdam leidt langs 44 verlichte hoogtepunten Wattuh?! Mogen de lichtekooien weer de straat op?!

LEKKER BELANGRIJK...

Documentaire Crème de la Crooswijk laat zien: volkscultuur dooft door oprukkende koophuizen Het standbeeld is al in de maak en komt naast Bep van Klaveren te staan (Gemist? www.npo.nl/creme-de-lacrooswijk).

Ongewoon: Rotterdam wordt steeds gewoner Ik zat een stukje te tikken over de stad en dacht: wat is dat nou precies, authentiek Rotterdams? Jules Deelder zette ooit belangwekkende observaties over Rotterdam op papier. Zoals in het gedicht Stadsgezicht . Wat je uit deze beschouwingen kunt opmaken: Rotterdam was ooit geen doorsneestad. Eerder ongewoon. Is zo’n constatering nog actueel? Dat hangt van de kleur van je brillenglazen af. Want Rotterdam is vele steden ineen. Maar zeker is: de gewone stad rukt op. Neem het verkochte huis van Jules Deelder. De koper tikte een bedrag van zeker 900.000 euro af, als we de berichten mogen geloven. Amsterdamse prijzen! Dat dit nu net Deelder moet overkomen! Een best wel rijke dichter, dat is tamelijk ongewoon. Ik dacht ook: Rotterdam wordt met zulke verkoopprijzen gewoner. Want ooit konden de bomen in andere steden zo hoog groeien als ze maar wilden, het raakte Rotterdam niet. Dat maakte de stad tot een buitenbeentje dat genoeg mensen afstootte en anderen juist aantrok. Authentiek Rotterdams, dat was destijds het ongewone, het ruige en de ruimte krijgen om spraakmakend bezig te zijn. Rotterdam voerde vele lijstjes aan. Tegenwoordig turven ze in De Rotterdam en aan de Coolsingel wanneer zo’n toppositie moet worden opgegeven. Lachende gezichten bij de koffieautomaten, reken maar. Rotterdam ongewoon gewoon, het wordt nog eens de opvolger van de dwingende ambtenarenkreet “Make it happen!”. Ondernemers zien brood in een lekker gewoon Rotterdam. Want ‘gewoon’ past bij het levensgevoel van nu. Juridisch advies haal je bij Gewoon Jan. Een tandartspraktijk biedt de Gewoon Gaaf-methode voor kinderen en een frietbakker laat Rotterdam “gewoon echt genieten”. Bij een bruidsmodezaak “loop je gewoon binnen en laat je je toch verrassen”. GewoonGers combineert “de charme van toen met de technologie en service van nu”. Ook opvallend: “De Beste Massage in Rotterdam krijg je gewoon aan huis!” Hoe trek je toeristen naar de stad? Met de belofte “Beleef Rotterdam gewoon op zijn best met de gewoon Rotterdam tour”. Wat roept een Rotterdamse verkoper van natuurlijke wijnen? “Vin Naturel is in the end ook gewoon wijn!” Lokale politici die hun verlies moeten nemen, weten: “We hebben

‘‘

wel gewoon drie zetels verloren.” Ook Katwijker Dirk Kuyt doet een duit in de zak: "Het leeft gewoon in Rotterdam” (de bekerfinale, dus). Volgens een krant blijft ‘Gio’ nuchter: “Gewoon presteren.” “Soms mogen jongeren gewoon hangen”, aldus professionele wijkbezoekers. “‘Niet zeuren, gewoon doen’ is typisch Arabisch én Rotterdams”, zo vertrouwt een eigenaresse van lokale apotheken een krant toe. Gewoon aanpakken kan dus mensen verbinden. Derek Otte noemt in de Uitagenda zijn favoriete Rotterdamse woorden: “De nogal paradoxale uitdrukking ‘Da’s gewoon bizar’. Voor de kleinste en de meest aangrijpende dingen wordt ie gebruikt. Dan denk ik: is het nou gewoon of is het nou bizar?” Dat woord ‘gewoon’ is er ingeslopen, Derek. Want het was ooit simpelweg ‘bizar’. Rotterdammers hadden destijds geen twee woorden nodig om het ongewone te beschrijven. Allemaal leuk en aardig, dat oprukkende gewone Rotterdam. Als er maar plek overblijft voor de ongewone stad waar een tandarts een pikzwart standbeeld plaatst van de levende dichter Deelder en deze later weer vet in de graffiti zet, net zoals hij deed met zijn tandartsinstrumenten. Geen yin zonder yang, geen gewoon zonder ongewoon. Het wordt tijd voor een Instituut voor het Behoud van het Ongewone Rotterdam.

Amsterdamse prijzen! Dat dit nu net Deelder moet overkomen!

Colofon

’’

De Nieuwspeper verschijnt samen met dagblad Metro en wordt in geselecteerde gebieden huis-aanhuis verspreid. Tevens is De Nieuwspeper verkrijgbaar bij afhaalpunten in Rotterdam en de regio.

Advertentieverkoop adverteren@denieuwspeper.nl

Hoofdredactie Jaap van Rijn

Carin Broere 06 - 5758 0037 • c.broere@tmg.nl

Alle rechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden nadrukkelijk voorbehouden en berusten bij De Nieuwspeper. Op het gebruik van deze uitgave zijn de Algemene Toepassingsvoorwaarden van De Nieuwspeper van toepassing.

Online www.denieuwspeper.nl

De Nieuwspeper is een uitgave van Telegraaf Media Groep.

Tonia van Nieuwenhuijzen 06 - 4905 4783 • t.van.nieuwenhuijzen@tmg.nl

www.facebook.com/denieuwspeper

KANNIE WAAR ZIJN?!

Redactie redactie@denieuwspeper.nl

Aspirant-kopers Cool Tower gaan tegen elkaar opbieden Startprijs van een flat van 60 m2, exclusief verplichte parkeerplaats: 315.000 euro.

Vormgeving Metro


Je bent welkom op onze

inloopmiddag donderdag 26 april 16.00 - 17.00 uur albeda.nl

Kijk voor de locaties op albeda.nl

Is uw gehoor al lenteklaar? Powered by Siska Gartika The Perfect Complexion Crème

Bel 0800 - 0200 159 en maak een afspraak met één van onze audiciens bij u in de buurt. ‘All about Beauty, Fashion & Lifestyle’ Lipstick en Henna Lifestyle event Lipstickenhenna

ZA 21 APRIL 11:00-20:00 | ZO 22 APRIL 11:00-18:00 | ROTTERDAM AHOY

Maak kans op één van de tien elektrische fietsen! Zo werkt het: 1. Bel vóór 30 april 0800 - 0200 159 en maak een afspraak. 2. Lever deze bon in op de dag van uw afspraak. Naam: ..................................................................................................... E-mailadres: ......................................................................................................

www.lipstickenhenna.nl KNIP UIT EN LEVER IN BIJ DE KASSA VAN AHOY EN BETAAL SLECHTS € 5,- VOOR JOUW TICKET!


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

WATERSTAAT (FOTO: JAAP VAN RIJN)

Buitendijks gebied ligt boven NAP: het water komt hier niet zo hoog dat er levensgevaar dreigt.

“MENSEN LIJKEN NIET TE BESEFFEN WAT EEN OVERSTROMING KAN BETEKENEN” Het water staat tot halverwege je ramen op de begane grond. Het verkeer op de snelwegen staat muurvast, zelfs hulpdiensten kunnen er niet doorheen. Geen internet, stromend water of elektriciteit. Hulp krijgen kan nog weken duren. Is het uitgesloten dat je dat ooit overkomt? Niet helemaal. TEKST: NATALIE HANSSEN

De stand van het water Ondergelopen kelders, hippe waterpleinen, je tuin op aanvraag vergroenen en gevaar van verzakking door dalend grondwater: er gebeurt nogal wat op het gebied van water in Rotterdam. Dit tweede deel behandelt de Rotterdamse waterveiligheid.

5


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

WATERSTAAT

(FOTO: JAAP VAN RIJN)

De meeste Rotterdammers zullen verticaal in plaats van horizontaal evacueren.

Nick van Barneveld klinkt streng. “Ben jíj erop voorbereid om een paar dagen op jezelf aangewezen te zijn? Nee dus, want je gaat er nu pas over nadenken. En je bent niet de enige. Het verbaast me dat veel mensen die onder zeeniveau wonen, zo laconiek zijn. Natuurlijk zijn we goed beschermd, de kans op overstroming is klein. Maar de gevolgen zijn dramatisch.” Van Barneveld weet waar hij het over heeft. Hij houdt zich bezig met de waterveiligheid in Rotterdam en is verbonden aan het nationale Deltaprogramma. Waterveiligheid is een gedeelde taak van verschillende overheden, zo ook van Rotterdam: zeker 40.000 mensen wonen buiten de dijken. Van Barneveld kijkt de laatste jaren naar evacuatiemogelijkheden. “Veel mensen lijken niet te beseffen wat het betekent als je vastzit op een hogere verdieping in je huis of een gebouw. In de kou, het donker, met waarschijnlijk weinig eten en drinken wachten tot je weg kunt – dat is niet niks.”

we wonen in een van de veiligste delta’s ter wereld. De kans dat je te maken krijgt met een overstroming, varieert per dijkring en traject. Op plekken waar de gevolgen extra groot kunnen zijn, zijn de dijken extra versterkt. Van Barneveld: “Bijna nergens ter wereld zijn er zulke hoge veiligheidseisen. We hebben een beveiliging in drie lagen. De eerste is preventie, dus het water buitenhouden. Dat is onze belangrijkste strategie. Dat doen we met de drie stormvloedkeringen [Maeslant-, Hartel- en Hollandse IJsselkering, red.], die bij hoogwater dicht kunnen, en natuurlijk de dijken. Die worden elke 12 jaar beoordeeld en waar nodig aangepakt. De tweede beveiligingslaag betreft maatregelen achter de dijk, ofwel de stad aanpassen zodat de gevolgen van een overstroming beperkt blijven. De laatste laag is evacueren: mensen snel en efficiënt in veiligheid brengen.” Piekbuien In Nederland worden astronomische bedragen besteed aan de strijd tegen water. Geen land ter wereld is zó goed in het water buiten de dijken te houden. Maar die focus op preventie heeft zijn nadelen, vindt Nick van Barneveld. “Preventie is de basis, maar is met het oog op de klimaatverandering – denk aan de kans op piekbuien, hitte en droogte – niet genoeg. Er moet een inhaalslag komen op die tweede en derde beveiligingslaag. De stad moet veel klimaatbestendiger worden en sneller dan we het nu aan-

Regionale dijkdoorbraak De kans is groot dat, als het echt misgaat, bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak of haperende kering, bijna niemand de Randstad op tijd uit kan komen. De meeste Rotterdammers zullen verticaal (omhoog) in plaats van horizontaal (de stad uit) evacueren. Want het water staat binnen enkele uren metershoog. Maar tussen ‘echt misgaan’ en ‘bijna misgaan’ zitten gelukkig een hoop gradaties. Er zijn verschillende rampscenario’s – een regionale dijkdoorbraak, een haperende kering of overstromende rivieren – elk met hun eigen verwachte waterstand. Bovendien maakt het nogal verschil waar je woont in de stad: binnen de dijkring of buitendijks – grofweg het ha“De stad moet veel vengebied, de Kop van Feijenoord, het Scheepvaart- en klimaatbestendiger Lloydkwartier en het worden en sneller Noordereiland. Echt extreem Terug naar de situatie waarbij je naar zolder moet. “Want het gevaar komt meestal niet uit de lucht vallen”, zegt Van Barneveld. “Als de waarschuwingsdiensten van KNMI en Rijkswaterstaat bijvoorbeeld springtij aan zien komen, gecombineerd met een hevige storm, zijn we al enkele dagen paraat. Als de situatie echt extreem wordt, wordt er binnen de Veiligheidsregio opgeschaald. Dit betekent dat er steeds meer voorbereidingen voor een crisissituatie worden getroffen. We informeren de bewoners met instructies via sms, sociale media, radio en tv. De weersontwikkeling houden we per minuut in de gaten. Het dijkleger van de waterschappen surveilleert op de dijken en Rijkswaterstaat start de procedure voor het sluiten van de Maeslantkering op.” Rotterdammers zijn, als het goed is, dan al een aantal dagen op de hoogte van een mogelijke ramp. En hopelijk heb ze op de website Overstroomik.nl gezien of ze binnendijks of buitendijks wonen. Ze weten dan wat ze kunnen verwachten.

Wat moet ik doen? • Zorg dat je weet of je binnen- of buitendijks woont. Bijna overal in Rotterdam kun je beter op een hoge verdieping verblijven als een dijk doorbreekt.

• Zorg dat je een noodpakket in huis hebt, denk aan water, dekens en een radio op batterijen (meer info: crisis.nl).

• Bedenk waar je terecht kunt als je het huis moet verlaten vanwege overstromingsgevaar.

• Maak een lijst met belangrijke spullen om mee te nemen als je moet evacueren.

Binnendijks of buitendijks Het maakt nogal verschil waar je woont welk gevaar je loopt. Buiten de dijken heb je meer kans op een overstroming, vooral tijdens het stormseizoen tussen oktober en april. Het voordeel van wonen in het buitendijkse gebied is dat dit boven NAP ligt, zodat het water niet zo hoog komt dat er levensgevaar dreigt. Bovendien kan het water hier relatief snel weglopen. Binnendijks blijft het water staan tot het weggepompt wordt. “Een badkuip”, aldus Van Barneveld. Het gebied binnen de dijken is eeuwen geleden afgegraven voor veen en drooggemalen tot er polders ontstonden. Met inklinking van grond en/of bodemverzakking als gevolg. Die inklinking gaat door, op sommige plaatsen wel een centimeter per jaar. Nick: “Je kunt niet even door het water heen lopen of zwemmen, daar is het te koud voor. Je ziet gelukkig wel bij overstromingen dat mensen in een soort overlevingsstand komen en zich met een bootje of vlot in veiligheid weten te brengen. Maar dat de overheid het wel even snel oplost, dat is dus niet zo.” Drietraps-beveiliging In paniek raken is niet nodig. Want

dan we het nu aanpakken”

6


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

pakken. Naast dijken, riolering, open water, groene daken en waterpleinen kun je ook denken aan drempels voor ziekenhuizen en andere belangrijke gebouwen, water-robuuste netwerken voor nutsvoorzieningen en zelfs bouwen op hoger gelegen plekken of drijvende locaties.” Zo staat het ook in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat sinds 2017 onderdeel is van het Deltaprogramma: de huidige aanpak “prikkelt nog te weinig om ervoor te zorgen dat ruimtelijke adaptatie vanaf 2020 onlosmakelijk onderdeel is van beleid en uitvoering”. Het is met andere woorden redelijk vrijblijvend. Al zijn er in Rotterdam in vergelijking met andere regio’s erg veel klimaatinitiatieven. Als we niets doen, kan de schade door wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in de steden oplopen tot zo’n € 70 miljard in de periode tot 2050. Nick van Barneveld: “Het wordt steeds urgenter om integrale oplossingen te vinden die het water in de stad kunnen opvangen. We hebben eigenlijk jaren parallel gewerkt aan oplossingen voor waterveiligheid en de gevolgen van extreme neerslag. Dat is nu echt aan het veranderen – er komen integrale oplossingen die bijdragen aan oplossingen van beide opgaven en soms ook nog een extra functie hebben. Denk aan recreatie in het stadspark aan de Vierhavensstraat, dat langs de dijk aan de Hudsonstraat ligt. Of de ondergrondse waterbuffer Spangen, waar het opgevangen regen-

WATERSTAAT

7

water gezuiverd en weer hergebruikt wordt om de kunstgrasmat van Sparta te beregenen. Dat is heel goed, maar wat mij betreft mag de snelheid waarmee dit gebeurt, een tandje hoger.” Rotterdammers weten het beter Wat ook een tandje hoger mag, is de mate waarin Rotterdammers geïnformeerd zijn. “Vooral de Rotterdammers die binnendijks wonen, zouden veel meer doordrongen moeten worden van de risico’s van een dijkdoorbraak of extreme neerslag en wat ze dan moeten doen. Mensen denken graag zelf na in plaats van naar de overheid te luisteren. Als je een bericht krijgt dat je naar een hoger gelegen punt moet, ben je misschien toch geneigd om in de auto te stappen en te maken dat je wegkomt. Maar als je de achtergrond van het overheidsadvies kent, denk je wel even twee keer na. Want 640.000 mensen kunnen niet tegelijk de stad uit. Dan staat alles muurvast en bovendien staan ook de wegen binnen de kortste keren onder water. Dan kún je niet meer naar een hoger punt.” De gemeente en andere overheden hebben er nog een behoorlijke klus aan om die informatie bij de bewoners te krijgen, denkt Nick. “Maar alle beetjes helpen. Als we met dit stuk 1% van de lezers hebben aangespoord om er even over na te denken, dan ben ik al heel blij. Dan kun je namelijk zelf een realistische keuze maken. Ervan uitgaan dat de overheid alles wel regelt, daar moeten we gewoon vanaf.”

Woon ik binnendijks of buitendijks? Op de website www.overstroomik.nl kun je met je postcode zien of je binnen- of buitendijks woont en hoe hoog het water maximaal kan komen.

Wanneer overstromen we eigenlijk? Bij een horrorscenario vallen een aantal factoren samen. Het moet een aantal dagen zuidwestenwind zijn, zodat water van de Noordzee naar het noorden gedreven wordt. Vervolgens draait de wind naar noordwest en moet de storm lang aanhouden, waardoor het water ophoopt tegen de kusten. Is het nieuwe maan en is de afstand aardemaan klein, dan ontstaat gevaarlijk hoog springtij. Gecombineerd met hoogwater in de grote rivieren ontstaat er dan een ‘botsing’ tussen zee en rivier. De dijken kunnen het hoge water niet meer aan. Er zijn ook andere scenario’s denkbaar die problemen opleveren. Belangrijkste ingrediënten: springtij, storm en een hoge rivierafvoer. Bron: overstroomik.nl

Schade is onverzekerbaar Nederlandse verzekeraars besloten na de Watersnoodramp in 1953 dergelijke waterschade niet meer te vergoeden. De reden: een grote ramp kan in één klap tot hun faillissement leiden. Wel springt de overheid mogelijk bij dankzij de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) uit 1998. Maar niet alles wordt vergoed, het gaat om een tegemoetkoming in de schade aan huis en inboedel. De regeling vergoedt evenmin schade die ‘redelijkerwijs verzekerbaar’ is. (Bron: Elsevier.nl)

Overstroming buitendijks Tijdens het stormseizoen van begin oktober tot half april is de kans op hoogwater het grootst. Buitendijks heb je – in extreme situaties – wateroverlast en water op vooral laaggelegen kades van het Noordereiland, de Maasboulevard en de Kop van Feijenoord. Lager gelegen plekken worden afgezet, langs de kades moeten de auto’s weg. Bewoners moeten zelf maatregelen nemen om schade te voorkomen, bijvoorbeeld met door de gemeente verstrekte zandzakken of schotten. Meer informatie: www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterveiligheid

Hoe hoog komt het water in mijn straat? Op Rotterdam.nl kun je de hoogwaterkaart Rotterdam raadplegen om te zien tot waar het water mogelijk reikt bij een verwachte waterstand. De waterstand vind je op waterinfo.rws.nl. Je kunt daar ook de hoogte van je straat opvragen. (FOTO: ROEL DIJKSTRA)

De badkuipen in de binnendijkse stad: na een overstroming blijft het water veel langer en hoger staan dan in de buitendijkse stad.


THUISKOMEN MET OOMS Heeft u ver(t)huisplannen en wilt u uw huis ook verkopen? ua ve 1d

NIEUW

ROTTERDAM Coolhaven 134c • Een ideale en betaalbare woning voor starters • Verzorgd 3-kamer appartement met schitterend vrij uitzicht over de Coolhaven

VERKOCHT BOVEN VRAAGPRIJS

• Gelegen op een rustige locatie met alle voorzieningen op steenworp afstand

Vraagprijs € 175.000,-- k.k. NIEUW

ROTTERDAM Opzoomerstraat 30a • Leuke 2-kamer benedenwoning

NIEUW

Waarom Ooms?

ROTTERDAM Blommersdijkselaan 32a • Fantastisch dubbel benedenhuis

! Het meest verkopende makelaarskantoor in Regio Groot-Rijnmond ! Ooms vraagt en maakt de beste prijs voor uw huis ! No Cure No Pay ! Persoonlijke aandacht ! Team van enthousiaste en ervaren medewerkers ! Professionele fotografie en virtuele bezichtigingen ! Erkend Hypothecaire Planners en Adviseurs ! Afspraken mogelijk op zaterdag en ‘s avonds

met VERANDA en RIANTE TUIN op het ZUIDEN met een woonoppervlakte van 119m2 • Riante woonkamer, luxe keuken luxe badkamer met ligbad, dubbele wastafel, inloopdouche en 2e toilet en aparte wasruimte

• 010 424 88 88

Vraagprijs € 350.000,-- k.k. NIEUW

ROTTERDAM Kortgenestraat 221 • Recent gemoderniseerde vrijstaan-

met royale achtertuin op het

de casco-bungalow

noordwesten

• Gelegen in een rustig hofje, op een

L

• Gelegen in het steeds populairder

ruim perceel eigen grond (803 m²)

wordende Nieuwe Westen

VERKOCHT BOVEN VRAAGPRIJS

met spoeleiland, 3 slaapkamers,

NIEUW IN VERKOOP

NIEUW IN VERKOOP

Ca

• CV combiketel, keurige badkamer,

Rotterdam Ro tterdam m

volledig gestuukte wanden en

verd waarbij ook de indeling grotendeels zelf door u te bepalen is

e

nieuwe groepenkast.

• De woning wordt casco opgele-

v

NIEUW

ROTTERDAM

NIEUW

ROTTERDAM

ROTTERDAM

Parallelstraat 46a

Oppert 17c

• Met de fiets ben je in 10 minuten

• GERENOVEERD en TURN KEY 4

• Driekamer appartement op de

Rotterdam

voor wie van het leven in de stad

gedeelde 2e verdieping NIEUW IN VERKOOP

• Nieuwe badkamer, nieuwe keuken

NIEUW IN VERKOOP

alle voorzieningen op steenworp

biketel, laminaatvloeren, gestuukte

balkon, moderne keuken en keurig

afstand

wanden en plafonds

afgewerkt sanitair

Vraagprijs € 175.000,-- k.k.

Vraagprijs € 100.000,-- k.k.

ROTTERDAM

NIEUW

ROTTERDAM

Grotemarkt 150

Paltroklaan 13 BALKON gelegen in SCHIEBROEK

op de 2e etage en voorzien van een

de stad “De Markthal”

• GEWELDIG UITZICHT op het park

zonnig balkon (W)

De Meidoornweid

• Centraal gelegen, nabij bijna alle voorzieningen

NIEUW IN VERKOOP

• kleinschalig complex MET LIFT en NIEUW IN VERKOOP

• In het altijd bruisende Nieuwe-Wes-

vele raampartijen, speels schuine •

Vraagprijs € 499.000,-- k.k.

Vraagprijs € 110.000,-- k.k.

NIEUW

ROTTERDAM

Peppelweg.

Vraagprijs € 185.000,-- k.k.

NIEUW

ROTTERDAM

Wim Wagenerhof 10

Bernadus Gewinstraat 30c

Koopvaardijhof 23

• Leuk 3-kamer appartement achter

de 6e verdieping met schitterend

gelegen op een riant perceel van ca

• De leukste winkelstraat van

weids uitzicht over de Maas

197m2 EIGEN GROND

Rotterdam, de Meent, is slechts vijf

• Gelegen op het Noordereiland.

• Voor- zijtuin en achterterras

minuten lopen! • Ook de Markthal, de koopgoot

• Ruim 3-kamer appartement op

• Keurig afgewerkte hoekwoning

de hippe Goudsesingel

NIEUW IN VERKOOP

• Woonkamer is terrasgericht en vzv

en de Coolsingel bereik je binnen

een prachtige open keuken aan de

no-time

voorzijde

gelegen op de 2e verdieping. • Winkels op loopafstand op de

ten

wand en royale indeling (Loft)

ROTTERDAM

ROTTERDAM

• 2-kamer appartement is gelegen

• Mooie lichtinval, het terrasbalkon, binnenzijde van de Markthal met

NIEUW

• 3 (voorheen 4) kamer woning MET

meest spectaculaire gebouw van

de zichtbeleving eveneens naar de

Vraagprijs € 250.000,-- k.k.

Pupillenstraat 17c

• Optimale woonbeleving in het

VERKOCHT BOVEN VRAAGPRIJS

wil genieten • Heerlijk licht appartement met

met inbouwapparatuur, CV com-

• Gelegen op een rustige locatie met

VERKOCHT BOVEN VRAAGPRIJS

• Werkelijk het ideale appartement

• Gelegen op de begane grond en

aan de rand van het centrum van VERKOCHT BOVEN VRAAGPRIJS

tweede verdieping

kamer woning met TUIN

• Verzorgd 2-kamerappartement

NIEUW

NIEUW

1e IJzerstraat 9a2

in hartje stad

NIEUW

Vraagprijs € 575.000,-- k.k.

t

Vraagprijs € 125.000,-- k.k.

NIEUW IN VERKOOP

• Dit fantastisch appartement biedt u alle comfort!

Vraagprijs € 175.000,-- k.k.

Vraagprijs € 300.000,-- k.k.

Maaskade 113-115 |3071 NJ Rotterdam Tel (010) 424 88 88 | rotterdam@ooms.com Ooms.com/rotterdam

Vraagprijs € 225.000,-- k.k.


tweewielergroothandel

Paul Krugerstraat 109-113 3072 GE Rotterdam Tel.: 010 - 4 85 39 59 info@alblastweewielers.nl

Alblas Tweewielers Berini Dolce Vita

Berini New City INCLUSIEF -Rijklaar maken -Kentekenleges -500 km servicebeurt -Kettingslot

€420,-

Berini Napoli I Of €0.81,per dag!

Of €0.67,per dag!

4-takt 25/45 km/h

€999,-

€1.199,-

4-tak kt 25/455 km/h

Groot assortiment tweedehands scooters!

4-ttak kt 25/45 km/h

€899,-

Of €0.61,per dag!

Rij nu al vanaf €0.61,- per dag!

Nu vanaf

€395,-

www.alblastweewielers.nl

VERRA RASSEND A RUIM VERRASSEND COMPLEET

5 jaar garantie

All-in rijklaar v.a

€ 11.390 € 189 MET

p.m.

€1.000 VOORDEEL

+ Compact en toch ruim + Standaard 5 deuren en zitplaattsen + Gemiddeld verbruik van 1 op 25 + Ook leverbaar met automaat

Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. Kamerlingh Onnesweg 32 • Barrendrecht • T. 010 – 29 23 434 • www.notteboom.nl Brandstofverbruik: 3,9 tot 4,3 l/100 km. CO2-uitstoot: 91 tot 100 g/km Voordeel geldig bij aanschaf én registratie vóór 1 mei 2018. Verkoopprijzen inclusief BTW BTW/BPM en bijkomende kosten, exclusief metallic lak. One Stop Private Lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418. Maandbedragen op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Voordeel is reeds verwerkt in het private leasetarief. De Mitsubishi Space Star wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 04-18


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

CULTUUR

“IK BESCHIK HELAAS NIET OVER EEN ONGELUKKIGE JEUGD” Aan de bar van het legendarische Café De Schouw aan de Witte de Withstraat wacht schrijver Stefan van Hoek. Na een glas tomatensap acht de zelfbenoemde misantroop zich gereed voor een openhartig interview. De reden voor het gesprek: zijn verhalenbundel met de opmerkelijke titel Wat een lelijk kind ben jij .

TEKST: TARA LEWIS BEELD: JAAP VAN RIJN

“Ik schrijf op gebruikte enveloppen. Aangezien ik een uitkering ontvang, krijg ik genoeg post.”

10


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

Toen aan de Witte de Withstraat verschillende krantenredacties gevestigd waren, gold De Schouw als dé uitvalsbasis van talloze journalisten. De dagbladen vertrokken, maar het etablissement is nog steeds geliefd onder schrijvers en kunstenaars. Stefan van Hoek (48) is zelf al jaren geen journalist meer. Tot 2008 schreef hij over (steden)bouw en architectuur, tot hij na een conflict zijn belangrijkste opdrachtgever kwijtraakte. Gemene grijns “Enkele kennissen hadden een nieuwe Rotterdamse krant opgericht waarvoor ik zou gaan werken. Na acht edities brak de crisis uit en werd alles anders.” Zijn journalistieke loopbaan eindigde, wat Van Hoek de ruimte gaf voor het schrijven van fictie en non-fictie, genres die in zijn verhalen regelmatig door elkaar heen lopen. Het verhaal waaraan zijn boek de titel Wat een lelijk kind ben jij ontleent, is hier een voorbeeld van. “De inspiratie kwam toen ik in de rij bij de Albert Heijn stond aan de Oude Dijk, waar vroeger Den Toom zat. Achter me stond een moeder met een ontzettend lelijk meisje. Met een gemene grijns heb ik afgerekend en zodra ik buiten was, ben ik op een bankje gaan zitten om te schrijven.” In zijn boek, dat eind april bij uitgeverij Douane verschijnt, presenteert Van Hoek gedachten en anekdotes op humoristisch bedoelde wijze. Misantropie, oftewel mensenhaat, brengt de schrijver verrassend lichtvoetig aan de man. Van Hoek zegt geen hoger doel te ambiëren met zijn verhalenbundel: “Wat mij betreft is het ter vermaak. Het klinkt misschien hautain, maar het is me toch gelukt om mezelf een paar keer behoorlijk aan het lachen te maken.” Stadslog Een deel van het werk verscheen eerder op de Rotterdamse website Stadslog. “Uitgever Hans van Willigenburg, de oprichter van Stadslog, vroeg mij om het beste materiaal te selecteren. Uiteindelijk is het boek een combinatie geworden van nieuw en eerder verschenen werk.” Een uitgever die hém vraagt om te publiceren, beschouwt Van Hoek als een

COLUMN ELLEN MANNENS

CULTUUR

11

Druk, druk, druk ‘Dat was me het avondje weer wel: eentje aan de bar die om een vuurtje vroeg om buiten zijn sigaret aan te steken, eentje die één in plaats van twee ijsklontjes in haar witte wijn wilde, eentje die een pak kaarten wilde om een goocheltruc te doen, eentje die vier bier bestelde, een dikke man, eentje die van sportvissen hield en het over hengels had, drie Chinezen, eentje die zijn vriendin een kus op haar wang gaf, eentje die vroeg of ik een taxi wilde bestellen, eentje die twee vingers bij de schuimkraag op zijn bier hield, eentje die vroeg of er andere muziek op mocht, eentje die vroeg of de muziek harder mocht,

luxe: “Ik hoef me niet allerlei afwijzingen te laten welgevallen door Libelle-mutsen.” Van Hoek is naar eigen zeggen een zeer gedisciplineerd schrijver. “Ik vind schrijven niet heel leuk, eerder een opgave zelfs en ben blij als het achter de rug is.” Desondanks heeft hij steevast pen en papier bij zich. “Ik schrijf op gebruikte enveloppen. Aangezien ik een uitkering ontvang, krijg ik genoeg post.” Onrustige drinker De Schouw komt in veel verhalen terug als centrale plek. Van Hoek woont om de hoek en was jarenlang aan de bar te vinden. Het café werd dermate vaak door hem gebruikt als decor voor zijn verhalen, dat uitbater en barvrouw Tineke Speksnijder hem vroeg of hij haar en de uitspanning niet meer met naam en toenaam wilde noemen. Een gegeven dat vervolgens weer in een van zijn verhalen verwerkt is. Een ander terugkerend element in Van Hoeks epistels is zijn drankmisbruik. Vandaag houdt de schrijver het bij tomatensap. “Mijn bedoeling is om niets meer te drinken, maar dat lukt nog niet hele-

eentje die vroeg of er ook gepokerd werd, twee die wilden handjeraaien, eentje die potten sambal probeerde te verkopen, eentje die geen Smirnoffwodka maar Stolichnaya wilde, eentje die voor Sparta was, eentje die wilde wisselen voor sigaretten, eentje die schaken maar niks vond, eentje die eten iets voor mietjes vond, eentje met blond haar, eentje die ome Joop imiteerde, eentje die de hele tijd “en ik zeg, dus ze zeg, ik zeg, zegt ie, echt niet, zeg ik”, zei, zeven die vroegen of je hier ook kon pinnen, eentje die op een viltje tekende, drie die hun biertje mee naar het terras namen voordat ze er een slok van hadden geno-

maal. Ik weet dat ik er niet aan moet beginnen, ik kan niet rustig drinken. Thuis, als ik laat op de avond begin en niet meer dan zes blikjes bier in huis heb, weet ik de schade te beperken.” Dom gelul Zonder alcohol is het café minder interessant, zo ervaart Van Hoek. “Ik ben niet zo’n liefhebber van al te veel onder de mensen zijn. Daarom ga ik geregeld naar concerten. Dan hoef ik het domme gelul van mensen niet aan te horen. Mag ik naar huis, denk ik als ik dat hoor.” Dus is Van Hoek al maanden niet meer in De Schouw te vinden op zijn vertrouwde plek aan de bar. “Toen ik als journalist nog makkelijk geld verdiende, begon ik hier rond borreltijd en zat ik er rond sluitingstijd nog om daarna nog naar de overkant te gaan.” Hij dronk zich naar eigen zeggen een aantal keren bijna dood door dagenlang wodka te drinken en niets te eten. Episodes die pas stopten wanneer zijn toenmalige vriendin hem het huis uit sleepte en bij haar thuis liet bijkomen. De strijd met alcohol wordt

AMELANDSEPLEIN

men, vier die hun biertje mee naar het terras namen nadat ze er een slok of zelfs meerdere slokken van hadden genomen, nul die hun borrel mee naar het terras namen voordat ze de kop eraf hadden geslurpt, eentje die Excelsior de club van Rotterdam vond, een Feyenoordsupporter die de hoofdstad steeds “020” noemde, eentje die de hele avond fris dronk, twee die naar de bioscoop waren geweest.’ ‘Man, man, man. Ik zat er op het laatst compleet doorheen. En het duurde minstens een kwartier voordat de taxi er was en ik naar huis kon.’ ‘Zeker weer wassende maan?’

in zijn boek uitgebreid beschreven, waarbij de auteur zichzelf niet spaart. Wat dat betreft kan in het boek toch een zeker pleidooi voor openhartigheid worden bespeurd. “Ik zet mezelf uit als ik schrijf, probeer absoluut niet na te denken

over wat anderen van mij als persoon zouden kunnen denken. Anders zou ik mezelf gaan censureren en dus zwakker schrijven.” Op één vlak censureert hij zichzelf wel: “Ik schrijf nauwelijks over mensen die dicht bij me staan. Zo komen mijn ouders slechts in één verhaal voor in het boek. Ik beschik helaas niet over een ongelukkige jeugd.” Zijn creativiteit kreeg een positieve optater door minder te drinken. “Sindsdien kan ik, als ik lang genoeg blijf zitten, met een idee een verhaal verzinnen. De inspiratie kan van alles zijn. Een duif in de vensterbank bijvoorbeeld. Of de idiote horeca-mythe dat mensen zich tijdens volle maan anders zouden gedragen.” (Zie voorpublicatie Druk, druk, druk, red.)

Wat een lelijk kind ben jij, 213 pagina’s, 17,50 euro, uitgeverij Douane. Boekpresentatie: 22 april bij Café Voorheen Voigt.

Ellen Mannens woont sinds kort bij het Amelandseplein in ‘probleemwijk’ Carnisse. Ze gaat op zoek naar de ware aard van haar buurt.

“OH, IS HET DIT HUIS?” M’n berging wordt leeggeruimd. Sinds kort weet ik dát het mijn berging is. Bij de oplevering van mijn appartement ontbreekt de sleutel. Glurend door de kieren van de houten wanden kunnen mijn makelaar en ik geen lege berging vinden die van mij zou kunnen zijn. “Als je nog een keer een huis koopt, adviseer ik je de sleutel niet te accepteren voor je je berging van binnen hebt gezien. Je weet nooit wat je er aantreft en officieel is het nu van jou”, zegt de makelaar. Tja. De inhoud van de berging belooft niet veel goeds. De dikke stapel ongeopende post en aanmaningen in de brievenbus zijn een voorbode van onheil. “Hij heeft zich helemaal ver-

waarloosd”, weet mijn buurvrouw te vertellen over de vorige bewoner. “Zijn vriendin ging er vandoor met een andere vrouw. Hij raakte het helemaal kwijt. Het afval stapelde zich op. Overal vliegen. Ze hebben het huis drie keer chemisch moeten reinigen. Maar nu is het schoon hoor”, voegt ze er snel aan toe. Of het is om zichzelf of mij gerust te stellen, weet ik niet. Ze wil in ieder geval heel graag even een kijkje nemen in mijn woning. Het is schoon. De laatste weken heb ik alle vloeren open gehad om de ontbrekende cv aan te leggen. Geen vlieg tegengekomen. Dacht ik. “Ieuw, getver!”, roept een vriendin die broodjes brengt voor de noeste klussers. Ik heb toch een erfe-

nis van de oude bewoner: de ondefinieerbare bruine kleur van het tijdelijke lampje in de toekomstige slaapkamer is niets anders dan vliegenstront met de vlieg er nog ingeplakt. De man die het slot van de berging komt openboren, meldt zich. “Oh, is het dit huis?”, zegt hij zodra hij het nummer ziet. “Dat heb ik nog opengemaakt. Daar woonde een… euh, hoe zeg je dat netjes? Een viespeuk. Vuil lag opgestapeld tot het plafond, met alleen een pad van de voordeur naar de keuken.” Een viespeuk, een die met de noorderzon vertrokken is en nog op mijn adres ingeschreven stond. Een man die werd onteigend door de woningbouwvereniging waarvan ik het huis

kocht. “Dan moet je het wel heel bont gemaakt hebben”, zei de notaris nog. De berging zit vol. Lopen kun je er niet. Die bende ‘vertelt’ een levensverhaal. Aan de muur hangen een wetsuit en een helm, tegen de achterwand zijn peddels te herkennen. Op de grond liggen foto’s van een kampeervakantie in de bossen en een sportieve mountainbike. Tegen de wand staat een keurige Gammastellingkast. Het is een levenslustige en opgeruimde basis die door de tijd verdween onder een laag papierwerk, aanmaningen en een kapotte fiets. Een pijnlijk beeld. De laatste resten van het leven van de voormalige bewoner. Ze verdwijnen in de vuilcontainer.


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

ARCHITECTUUR

De bekerfinale houdt de hoop levend dat ook dit jaar het volk Feyenoord kan toejuichen. Volgepakt met supporters zal het wat moeizame Stadhuisplein weer een plek zijn die gonst van gezelligheid. De rest van het jaar zal het zelden bruisende plein weer een anoniem bestaan leiden. Weinig Rotterdammers zullen warme gevoelens koesteren voor het Stadhuisplein.

TEKST: RALPH VAN DE DONK Rotterdam en pleinen: het is een moeizame relatie. Of je het nu hebt over het Schouwburgplein, het Oostplein of het Beursplein, verwacht weinig positiefs als je mensen ernaar vraagt. De stad telt ook plekken die vooral in naam een plein zijn, maar eigenlijk vooral het autoverkeer dienen, zoals het Hofplein, het Churchillplein, het Zuidplein en het Wilhelminaplein. Al deze ‘pleinen’ zijn zonder uitzondering royaal en stedelijk, maar elk gevoel van behaaglijkheid ontbreekt er. Op een goed plein, een fijn plein, is het goed toeven. Het is een plek die uitnodigt in plaats van afstoot, waar mensen een langere tijd willen zijn. Ook het Stadhuisplein scoort slecht qua gevoelswaarde, alle horecagelegenheden ten spijt. En dat terwijl dit gebied is ontworpen om mensen een prettig verblijf te bieden. De grandeur van een wereldstad Het stadhuis van Rotterdam overleefde als een van de weinige gebouwen het bombardement. Het dateert uit 1920 en verving een kleiner, sympathieker exemplaar aan de Hoogstraat. Een armoedige volkswijk maakte destijds plaats voor het natuurstenen paleis. Samen met andere imposante gebouwen, zoals het postkantoor en het beursgebouw, zou het stadhuis de gedempte Coolsingel veranderen in een grootstedelijke boulevard. De voormalige singel gaf de snelgroeiende havenstad een lang en vurig gewenste grandeur. In dat opzicht stond het stadhuis absoluut zijn mannetje. Maar op veel waardering kon het nieuwbouwplan niet rekenen. De gewone Rotterdammer en de architectuurkritiek waren eensluidend in hun oordeel: oubollig en overdreven statig. Het gebouw kwam er toch, Rotterdam kreeg zijn monumentale Coolsingel. Helaas niet voor lang: de bommenregen van 1940 zorgde voor een abrupt einde. Toen de rook was opgetrokken en het puin geruimd, stonden een aantal kolossen aan de Coolsingel nog fier overeind, ook het stadhuis. Men besloot de stad niet precies volgens hetzelfde plan terug te bouwen, maar om te kiezen voor een verbeterde versie. Architecten waren aan zet om een moderne binnenstad te ontwerpen. Het wederopbouwplan nam de hoofdstructuur van de oude stad als uitgangspunt, met een paar ingrijpende wijzigingen. Zo werd er plek ingeruimd voor een nieuw Stadhuisplein. Best bijzonder gezien het gebrek aan waardering voor het stadhuis. Het plein was onderdeel van de Lijnbaan, destijds een revolutionair winkelgebied. Kijkdoos De wederopbouw gaf ruimte aan nieuwe ideeën over hoe je een stad kunt organiseren. Geen kronkelende en nauwe straten meer, geen rommeltje van wonen en werken door elkaar, maar ruime, lichte straten, bouwblokken met strakke, geometrische vormen en alle functies keurig gescheiden. En zo geschiedde. De Lijnbaan was het eerste winkelgebied uitsluitend voor voetgangers, met parkeren en expeditiestraten aan de achterzijde van de winkels. In het winkelgebied stond de bezoeker centraal, die er veilig en ontspannen kon flaneren tussen de prachtige etalages om vervolgens op een terrasje – bijvoorbeeld op het Stadhuisplein – uit te rusten. De Lijnbaan was een wereldprimeur en kreeg overal navolging. Lopend over de Korte Lijnbaan richting het Stadhuisplein is nog steeds zichtbaar hoe ontwerpers

deze ruimte op de tekentafel bedachten. De straat biedt een onbelemmerd zicht op het Stadhuis met zijn dominante toren. Vanaf de kruising met de Lijnbaan, na twee bouwblokken links en rechts, wordt de straat stapsgewijs een stukje breder. Ook wordt de bebouwing naar de Coolsingel toe steeds hoger. Door deze aanpak is het plein eigenlijk te breed voor een gewone straat en te smal voor een echt plein. De ingetogen blokkendoos-architectuur van beton en glas werkt dan ook als een kijkdoos, versierd met een groot aantal kunstwerken – stille herinneringen aan een tijd waarin architectuur en kunst onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Centraal op het plein staat het prachtige beeld Herrijzend Rotterdam van Mari Andriessen. Dit decor had in de beginjaren niet te klagen over bezoekers, mede door de aantrekkingkracht van de Lijnbaan. Toen het succes wegebde, kwam de kwaliteit snel onder druk te staan. De kijkdoos verdween uit beeld en het plein verloederde tot een armetierig allegaartje.

‘‘

De deels herstelde elegantie van de kijkdoos biedt voldoende mogelijkheden.

’’

Frisheid De laatste decennia van de 20e eeuw maakte het Lijnbaangebied een diepe dip door, waar het inmiddels langzaam uit kruipt. De Lijnbaan is gepromoveerd tot rijksmonument. De verrommeling wordt aangepakt, de architectuur van de beginjaren zal terugkeren. Ook het Stadhuisplein moet weer uitstraling krijgen. De paviljoentjes op de kop van het plein werden gesloopt. De gebouwen aan de zuidzijde zijn gerenoveerd, de ritmische betongevels sprankelen weer van de wederopbouw-frisheid. De noordzijde van het plein is nog steeds een ratjetoe van serres, uitbouwen en terrassen. Het zijn pogingen om de onherbergzaamheid te beteugelen. Ook hier zijn plannen voor. De ontwerpers kunnen een voorbeeld nemen aan het naastgelegen Slavenburgbank-complex. Dit eigentijdse gebouw spreekt weer de taal van de wederopbouw. Met het afpellen van de tijdlagen wordt langzaam de kijkdoos van weleer zichtbaar: ritmisch en elegant, subtiel en strak, ooit hypermodern – nu retro. Noord-Europese variant van de Ramblas Mensen verblijven graag op mooie plekken. De deels herstelde elegantie van de kijkdoos biedt voldoende mogelijkheden. Zeker nu de nabijgelegen Coolsingel op de schop gaat. Het beroemde bureau West 8 wekt met toekomstbeelden de verwachting dat de klimaatverandering ons bereidwillig van dienst zal zijn. Want de schetsen tonen een Coolsingel als een NoordEuropese variant van de Ramblas. Overdreven of niet, als verblijven op de Coolsingel een stuk aantrekkelijker wordt, dan is dat een geweldige impuls voor de binnenstad. Dus ook voor het Stadhuisplein. Zo komt de oorspronkelijke droom van de flanerende bezoeker in een moderne, frisse wereldstad een stap dichterbij.

12

En weder Rotterda het Stad


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

ARCHITECTUUR

rom herrijst am, nu op dhuisplein Rotterdam

Zal de grandeur van weleer terugkeren? / Foto: Stadsarchief

De strakgetrokken Noordk ant van het plein: de architec tuur van de beginjaren keert terug. / Fot o: Jaap van Rijn

gel. / Foto: West 8

De kop van het Stadhuisplein na de opfrissing van de Coolsin

FOTO: JAAP VAN RIJN

13


De Hyundai i10 of i20. Tot € 2.500 voordeel! De Hyundai i10 vanaf

9.995

incl. € 1.000 zomerkorting

De Hyundai i20 vanaf

14.595

incl. € 1.000 zomerkorting

Profiteer nu van de Hyundai Zomer Upgrades met voordeel tot € 2.500. • Kies voor de gratis upgrade van Hyundai i10 Comfort naar Comfort met Navigation Pack uitvoering met o.a.: Navigatiesysteem • Apple CarPlay • Bluetooth • Incl. € 1.000 zomerkorting • Of kies voor de Hyundai i20 i-Motion naar Comfort uitvoering met o.a.: Navigatiesysteem • Licht & regensensor • Achteruitrijcamera • Incl. € 1.000 zomerkorting • Kies voor 1 van de overige versies en ontvang € 1.000 zomerkorting Ontdek meer op noteboom.hyundai.nl

Ziet u ook zoveel Hyundai’s de laatste tijd?

Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht, tel. 010 - 292 3434 Gecombineerd brandstofverbruik: 3,5 - 4,8(l/100 km) / 20,8 - 28,6(km/l); CO2 - emissie: 92 - 112 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Zomer Upgrades actie bestaat uit een vooraf geselecteerde gratis upgrade versie en/of 1.000,- zomerkorting. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 05-04-2018 tot en met 31-05-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Kijk voor de voorwaarden op Hyundai.nl. Genoemde actieprijzen zijn een adviesprijs en excl. metallic lak. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Druk-en zetfouten voorbehouden. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 1/1/2017 beschreven in het service & garantieboekje.

VAN MEER

WAARDE

Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto + Met € 1.500,- extra inruilwaarde + Gratis trekhaak t.w.v. € 1.220,En automaat voor slechts €1.000,- meerprijs

NU TIJDELIJK MET € 2.720,- MEER WAARDE

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V. Kamerlingh Onnesweg 32 | 2991 XL Barendrecht | 010 - 2923434 | www.noteboom.nl | Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-5 GT Luxury is niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.


DE

NIEUWSPEPER 18 JUNI 2018

ETEN & DRINKEN

15

: T F A H C S DE POT

l a e m t a e h c r powe

Acht jaar geleden stond Dick, keeperstrainer van de jeugd van voetbalclub Excelsior, achter de bar. Lekker biertjes tappen, in zijn eigen café in Kralingen. Dat kon hij als de beste, met het pinkje omhoog. Ook wist hij raad met snacks. Totdat de gevolgen van het dieet te zichtbaar werden. Dick kroop in zijn vrij tijd op de bank met flessen Fanta, porties Chinees, pizza’s en zakken vol winegums. Zijn lichaam ging er langzamerhand ook uitzien als een zak, zo vertelt hij grinnikend. Toen één van zijn klanten vroeg waar zijn reet gebleven was, wist Dick dat het tijd werd voor actie. Hij bezocht de sportschool en veranderde zijn levensstijl drastisch. Dat moet je maar kunnen opbrengen. De sportschool bleef trekken, dus besloot Dick om zijn kennis over trainen en gezond eten op een aantrekkelijke manier over te brengen. Pannenkoek Naast zijn baan als keeperstrainer geeft Dick tegenwoordig work-outs onder het stadion van Excelsior, ook aan de jeugd van de liefste voetbalclub van Rotterdam. Hij geeft daar graag tips over eten en bedacht het power cheat meal, een flink opgetuigde, smakelijke pannenkoek. Want veel van dat gezondheidseten is eigenlijk niet te kanen. De pannenkoek moet de perfecte hap zijn voor na een fikse work-out. Het beslag maakt Dick van speltmeel, magere melk en drie eieren – eiwitten! – en

een snufje zout. Hij bakt de pannenkoek in roomboter, want: “Vet en gezonde suikers, iedereen heeft het nodig.” Het verse fruit waarmee Dick de pannenkoek bedekt, bestaat uit stukjes peer, appel, Hollandse aardbeien en blauwe bessen. Blauwe bessen zijn sowieso populair onder sporters. Je kent het wel: vitamine C, antioxidanten, superfoods, het schijnt allemaal heel gezond te zijn. Bijzondere toevoeging Belangrijk is: smaakt het ook lekker? Want met een beetje fruit alleen ben je er nog niet. Dat vindt Dick ook en hij bedacht de best bijzondere toevoeging van gedroogde abrikozen en pruimen op sap, die hij koopt bij keurslager Van Linschoten in de Kralingse Lusthofstraat. Waarom is niet geheel duidelijk, we houden het erop dat de slager blijkbaar een puike kwaliteit biedt. De abrikozen, de pruimen en het verse fruit veroorzaken “een lekker zoetig juicy geheel, geraffineerde suikers toevoegen is niet nodig”. Dick beweert dat je geheid de hele dag vooruit kunt op de hap. Eerst zelf proberen, dan geloven.

TEKST & BEELD: LIZA DIKKERBOOM

TARA LEWIS SNACKT ONDER DE 10 EURO MET ROTTERDAMMERS

HAUTE CUISINE VOOR MAXIMAAL TIEN

Oriental Express, Mauritsweg 2 Salade met reepjes eend en zeekwal: 9,80 euro Oordeel: Verrukkelijke salade, pittig, kruidig en fris. Gelukkig geen enkele associatie met een glibberige kwal, behalve dan dat het vlees makkelijk naar binnen glijdt.

‘Je moet de zeekwal gewoon wegdenken!’ Cateraar Marije Beerenbroek rolde al zo’n 1000 loempia’s, gaf cursussen dumplings maken en deinst niet terug voor de zeekwal van Oriental Express. Marije Beerenbroek (44) heeft als cateraar geen uitgesproken voorkeur voor een bepaalde keuken. Zo is ze net terug uit Venetië, at ze gisteren nog Thaise mosselen en schuift ze vandaag aan voor een traditionele Chinese lunch met dimsum, kleine gestoomde en gefrituurde hapjes. “Op mijn 20e kwam ik tijdens mijn studie op de Witte de Withstraat wonen en deed ik boodschappen op de West-Kruiskade bij de Chinese supermarkt Wah Nam Hong. Daar ontdekte ik verschillende soorten dimsum die ik thuis in stoommandjes klaarmaakte.” Een favoriet was de vegetarische variant met paddenstoelen en bieslook. Bij het filmtheater Cinerama, waar ze tijdens haar studie werkte, begon ze tijdens het IFFR voor het eerst met catering, iets wat ze nog steeds ieder jaar doet tijdens het filmfestival.

Als kind herinnert ze zich Chinese etentjes met de hele familie, bijvoorbeeld op de beroemde boot aan de Parkhaven of bij Wing Wah op Katendrecht. Vlakbij het laatste restaurant, op het Deliplein, heeft Beerenbroek de keuken van haar bedrijf gevestigd. “Tijdens het project China op de Kaap heb ik destijds vier verschillende dimsum-workshops gegeven, zoals zelf dumplings maken.” Naar eigen zeggen rolde ze inmiddels zo’n 1000 loempia’s voor diverse festivals en cateringklussen. Die staan vandaag niet op het menu, maar wel de salade met eend, zeekwal, komkommer en Chinese kool. “Deze at ik voor het eerst bij Tai Wu. Het is een enorm lekkere, frisse, knapperige en smaakvolle salade. Je moet de zeekwal gewoon wegdenken!” Op deze woensdagmiddag is tijdens lunchtijd een gemengd publiek aanwezig van vergaderende zakenlui, toeristen, scholieren en een man in driedelig pak die rustig van een bord bami geniet. Vanuit de zaak is de keuken voor een deel zichtbaar. Marije Beerenbroek komt ook graag bij Oriental Express om er bijvoorbeeld samen met haar moeder te lunchen. “Ze zijn hier zakelijk maar vriendelijk, de sfeer is erg prettig. Je hebt de ruimte en het is niet zo hectisch en druk als bij sommige andere Chinese restaurants.”


PROFITEER NU!

6 0 % AKTIEWEKEN EXTRA VOORDEEL TIJDENS DE VOORJAARS

tot

korting

Retro e

Va

NU

149OP=OP

Uit Duits e A-merk fabriek

• Shimano 7 versnellingen super licht met garantie! 26 en 28 inch dames & heren hoogwaardige Pro-V brake emmen voor en achter • hoogwaardig gel zadel!

Mountainbikes

- 26 en 28" - Shimano 21 ver - schijfremmen - aluminium fram me - alleen in zwart - verende voorvorr

Ook in grote 28 inch uitvoering!

Mega Partij stadsietsen en trackingbikes van alleen an Meer d Nederlandse 2000 stuks! A-merken Normaal tot 599,NU UITZOEKEN

299-

199ELEKTRISCHE FIETSEN v.a.

De leukste KINDERFIETSEN. Keus uit meer dan Bijzondere vormgev ing! 1000 stuks! Nu al vanaf

99-

OP=OP

enorme keuze uit 500

en

modell

Van 599,- NU

NU OF NOOIT!

799-

BOVAG REPARATIE SERVICE CENTER Wij staan garant voor snel en vakkundig afhandelen van uw servicebeurten of reparatie. Ons enthousiaste werkplaats-team staat voor u klaar!

ALLES KLAAR TERWIJL U WACHT!* UNIEK IN ROTTERDAM!

advies • voordeel • service • keuze

naam bij top A-merk fabrikant! De Lowland Biria

Ultra light aluminium semi sttad-/sporrtiets uitgevoerd met hoogwaardige:

NU OF NOOIT!

OP=OP

dere véle an en nog

PARTIJ-VOORDEEL!

Heel veel TRANSPORT ietsen in SUPER Extra PARTIJ ingekocht onder eigen productiekleuren.

• 21 versnellingen gripshift met Shimano Acera derailleur • Verende voorvork en zadelpen • AXA LED standverlichting gevoedd door Shimano naafdynamo • Gel comfort zadel • Extra tandwielbescherming • Verstelbare stuurpen

Transport ietsen Normaal 599,-NU Normaal tot 699,NU v.a.

249-

Kwaliteit

OP=OP

249-

Heel veel kinderietsen, omaietsen, transportietsen, elektrische- en vouwietsen, mountainbikes, accessoires enz. enz.

Rotterdam XXL Mega Store Burg. van Walsumweg 2

j

g

voor een lage prijs !

• Maandag t/m Donderdag 09.00-18.00 • Vrijdag 09.00-21.00 • Zaterdag 09.00-18:00 • Zondag 11.00-17.00

Iedere ZONDAG GEOPEND 11-17 uur!

De beste service en garantie tegen de laagste prijs! Kijk voor openingstijden en routebeschrijving www.megabike.nl


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

CULTUUR

17

“Hè nee, gaan we weer die racismediscussie doen”

“Onze samenleving versmelt, hoe dan ook”

“Shakespeares Othello is de voorganger van fake news” De vijftien spelers van het Rotterdams Wijktheater bezoeken de vorstelling Othello van Het Nationale Toneel. In deze klassieker van Shakespeare zorgen jaloezie en ambitie voor de val van een onschuldige man. De wijkkijkers buigen zich over de vraag: hoe gaat een witte wereld om met het succes van een zwarte man? TEKST: ELLEN MANNENS BEELD: SANNE PEPER “Hè nee, gaan we weer die racismediscussie doen”, zegt wijkkijker Noortje als ze de flyer van Othello leest. ‘Hoe gaat een witte wereld om met het succes van een zwarte man?’ staat erop. Noortje, geboren in Rotterdam, Surinaamse roots, noemt de discussie “veel te zwart-wit” en lacht als de dubbele betekenis van haar woorden tot haar doordringt. Het Nationale Toneel waagt zich dit theaterseizoen met groot succes aan een nieuwe bewerking van Shakespeares Othello. In dit stuk is een zwarte man, een ‘moor’ in de tijd van Shakespeare, een succesvol generaal. Hij gaat ten onder aan de jaloezie en roddels van zijn eigen officier. Man met één been In de nieuwe bewerking van Het Nationale Toneel zijn de spelers op het toneel wit op één na: de zwarte Othello, die daardoor extra opvalt op het toneel. Een zwarte man die succesvol is én het hart van het mooiste, witte meisje verovert; dat vraagt om een reactie van de omstanders. Maar of racisme daarmee het thema van de voorstelling is, betwijfelen de wijkkijkers. “Joh, Othello had net zo goed een man met één been kunnen zijn”, zegt Monniek. Noortje vult haar aan: “Het enige verschil zou zijn dat ze andere woorden zouden gebruiken om hem uit te schelden. Waar

het om gaat, is dat Othello iemand is die niet voldoet aan het beeld van de elite.” Goede tijden, slechte tijden Het statement van Noortje beamen alle wijkkijkers. Jaloezie en het streven naar macht: dat zijn de thema’s waar het in deze voorstelling om draait. “Mij blijft vooral bij hoe het gif van de leugens van één persoon zich verspreidt over het hele gezelschap. Wat dat betreft hadden ze het stuk in geen betere tijd kunnen spelen dan deze”, zegt Marijke over het verhaal, dat al in 1604 werd opgevoerd. Actueel is het zeker, daar zijn de wijkkijkers het over eens. “Goede tijden, slechte tijden”, neuriet Anneke zachtjes om maar aan te geven hoe jaloezie en leugens nog steeds een rol spelen, niet alleen in Rotterdam, maar wereldwijd. “Is dit niet gewoon een voorbeeld van nepnieuws?”, merkt Wim ineens op. “Lago [Othello’s jaloerse officier, red.] vergiftigt iedereen met zijn woorden en iedereen is geneigd hem te geloven. Zoals je nu ook ziet met fake news.” Te veel druk In het verhaal van Shakespeare is Othello’s officier Lago zo teleurgesteld dat hij geen promotie krijgt, dat hij zint op wraak. Lago besluit Othello te raken op zijn zwak-

ste punt: de liefde voor zijn vrouw. Door uitgekiende roddels te verspreiden krijgt hij zijn zin: Othello komt ten val. “Hij had uiteindelijk gewoon naar zijn vrouw moeten luisteren”, concludeert Sharita na de voorstelling. “Hij geloofde haar niet meer, maar wel de mensen om hem heen.” “Komt doordat hij zijn werk op één zette”, zegt Monniek. “Er kwam veel te veel druk van die kant.” Dat het eeuwenoude plot niet meer te veranderen is, beseffen de wijkkijkers ook. “Maar toch ben je benieuwd met welke boodschap Shakespeare het verhaal in zijn tijd heeft geschreven”, zegt Wim. “Ik denk dat hij tegen de Engelsen van zijn tijd wilde zeggen dat een zwarte man net zo goed ontwikkeld kan zijn. Die boodschap is in onze maatschappij nog steeds nodig. Een vooroordeel verander je niet zo één, twee, drie… maar wel na vier, vijf, zes enzovoorts pogingen”, zegt hij er positief achteraan. “Toen ik net uit Suriname naar Nederland kwam, werd er ook heel anders naar me gekeken. Nu is dat al anders. Onze samenleving versmelt, hoe dan ook.” Noortje is er nog niet helemaal uit. Misschien had Shakespeare nog wel een andere boodschap: “Vertrouw altijd op je vrouw en niet op het geroddel van anderen.”

Rotterdams Wijktheater + Theater Rotterdam = wijkkijkers Wijkbewoners maken met het Rotterdams Wijktheater theater voor en met wijkbewoners. Het uitgangspunt is theater maken dat altijd herkenbaar is voor de bezoekers. Het Rotterdams Wijktheater heeft naam gemaakt met onder meer de voorstellingen Feyenoord, de Opera en Café de Kapenees . Het Rotterdams Wijktheater en Theater Rotterdam startten onlangs het project De Wijkkijkers. Acteurs van het Wijktheater kijken vanuit hun eigen achtergrond naar de voorstellingen van Theater Rotterdam. Na de voorstelling komen ze samen om hun ongezouten Rotterdamse mening te geven over de thema’s die in de voorstellingen aan bod komen. Theater Rotterdam is een samensmelting van de Rotterdamse Schouwburg, het Ro Theater en het Productiehuis Rotterdam. De drie organisaties werken samen en maken eigen stukken, geven jong talent de ruimte en halen mooie en spraakmakende voorstellingen naar de schouwburg aan het Schouwburgplein.


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

DAGELIJKSE ZAKEN 18

Dagelijkse zaken die mensen raken Marlou Vriens, zangeres en songwriter van de www.marlouband.nl De dagelijkse koffie-reflectie. Ik kan er ’s avonds al naar uitkijken: morgen mag ik weer! Noem het verslaving, ik vind het meer een leefstijl. Koffie is reflectie. De dag doornemen, nog even stilzitten voordat de chaos je meeneemt. Het gevoel van onrust als je van niets iets maakt. Je weet niet wat er gaat komen. Creëren is voor mij de essentie van het bestaan. Soms krijg ik alleen beelden en vage termen opgestuurd en mag ik kijken of ik er muziek bij kan schrijven, inzingen en opnemen. Onverwachte genietmomenten. Zoals de eerste hap van het chocoladetaartje dat de chef aanbeveelt in het restaurantje waar ik met een vriendin eet na een veel te heftige werkdag. We zijn even alles vergeten en de chef geniet van onze gezichten. De glimlach die ik voel ontstaan als ik kijk naar Out of the Blue, mijn jeugdkoor. Dan vind ik op mijn Instagram een stukje video van een van de zangeressen. Prachtig gezongen, vol passie. Daar weer onder hartjes en “ooh’s” en “aah’s” van de andere meiden die er zingen of zongen. Muziek verbindt, ik ben echt bevoorrecht dat ik mag doen wat ik doe.

TEKST & ILLUSTRATIE: NATALIE HANSSEN

Het licht dat me elke dag verwart. ‘Hè, is het nu alweer licht?’ Ik ren oververhit van slaap of stress naar beneden en zie bij mijn vriend in de keuken een groot vraagteken in de ruimte hangen. De lente is al een tijdje begonnen, maar ik moet er nog een beetje aan wennen. Het dagelijkse Carrie Bradshaw-moment. Wie had gedacht dat een Brabants meisje zou vallen voor de grote boze Randstad? Ik ben verliefd op Rotterdam als ik met een klein huppeltje en een beetje haast over de Meent de stad in loop. De mail-terreur. Het gaat

altijd maar door, het postvak raakt nooit leeg. Het lijkt wel een ziekte, het ik-deponeer-vragenin-jouw-virtuele-inboxom-daar-maar-eensover-na-te-denken-en-je-uitdat-wat-jij-nu-aan-het-doenwas-te-halen-virus. Maar mail van de ‘Mannen van de Band’ is altijd welkom. Binnenkort weer repeteren en spelen! Heerlijk!

(BEELD: ROTTERDAM PARTNERS)

Koningsdag 2018

Koningsdag biedt op 27 april een gevarieerder programma dan ooit. De stad kleurt onder meer oranje dankzij verschillende vrijmarkten, feesten en festivals. In aanloop naar de viering maken de organisatoren meer informatie bekend.

den rond het Stadhuisplein. Met artiesten van Nederlandse bodem.

Kralingse bos: elektronische muziek Zes podia en een hooggewaardeerde lineup op een van de grootste koningsdagfestivals van Rotterdam.

Willemsplein: deep housen Dansjes aan de Maas tot het niet meer gaat op dit door studenten georganiseerde festival. De nadruk ligt op house en deep house.

Plein 1940: urban en eclectic Kom dansen bij urban en eclectic stages. Verwacht een imposante lichtshow.

Euromastpark: back to the 80’s en 90’s Een groot en uitbundig oranjefeest met een nog geheime line-up. Een compleet aangekleed terrein, spelletjes, weinig techno en een flinke dosis classics, house, 80’s, 90’s, disco en hiphop.

Noordplein: lokale helden Containerbar is terug met een minifestival op het Noordplein. Verwacht een line-up van lokale helden en gevarieerd eten en drinken.

Stadhuisplein: Hollandse helden Een oranjefeest in het centrum van de stad, georganiseerd door de horecagelegenhe-

Garden of BIRD: hiphop, soul, disco en afrobeat Reken op een pittige portie hiphop, soul,

disco, afrobeat, house en dans tot de zon verdwijnt achter de mooiste skyline van Nederland. Hotel New York: dj’s op het oranjeplein Op deze jubileumeditie wordt het terras van Hotel New York verbouwd tot een oranjeplein met dj’s. Dat wordt feesten en dansen met uitzicht op de stad. Deliplein: rollerdisco Koningsfeest voor het hele gezin met een vrijmarkt, rollerdisco en verschillende activiteiten en optredens. Liskwartier: fijne livemuziek Liskids organiseert een vrijmarkt met kleedjes en kramen vol met vintage kleding, designspullen en mooi kinderspeelgoed. Ook de moeite waard: lokale lekkernijen en leuke workshops voor kids. Verder kun je hier luisteren naar fijne livemuziek.

Heemraadsplein: tropische salsa Lekker losgaan op livemuziek & dj’s. Eten uit alle windstreken en een speciaal kinderprogramma met braderie. Park Rozenburg: lekker zweven in de zweefmolen Een vrijmarkt, poppenkastvoorstelling, talentenjacht, oranjeparade door de wijk en een zweefmolen. Spinozapark: vooral veel dance Dance acts, kraampjes en een speciaal kinderprogramma. Prinsenpark: fietsparade Koningsdagevenement voor jong en oud. Met springkussens, een vrijmarkt, fietsparade en een loterij. Meer informatie: www.rotterdamfestivals.nl/uitgelicht/koningsdag-rotterdam


DE

NIEUWSPEPER 18 APRIL 2018

CULTUUR

19

(BEELD: ROTTERDAM PARTNERS)

Caleidoscopish crashen bij Motel Mozaïque ROTTERDAM LACHT Zin in een avondje lol maken en flink lachen? Gevestigde namen en aanstormend comedy-talent laten zien wat ze kunnen en proberen nieuwe grappen uit. Verschillende cabaretiers uit binnen- en buitenland betreden het podium. Studio de Bakkerij | wo 18 april | 20.30 uur

Op avontuur door groen Delfshaven De Groene Connectie verbindt de mooiste groene plekken in Delfshaven. Langs een route van acht kilometer kunnen kinderen vanaf het Dakpark tot aan Natuurspeeltuin De Speeldernis avonturen beleven door schaapjes te aaien, bramen te plukken of lekker vies te worden in de modder. Er is een speciale speeleditie en een plattegrond van de route gemaakt. Ga mee op

avonturentocht, georganiseerd door de Groene Connectie en Natuurlijk Spangen, Natuurspeeltuin De Speeldernis, Stichting Dakpark en Kinderboerderij De Bokkesprong. Start bij Watertrap Dakpark Rotterdam, 21 april, www.degroeneconnectie.nl, aanmelden via info@groeneconnectie.nl

Ode aan de twijfel Goed nieuws voor treuzelaars, weifelaars en twijfelaars: kunstenaars, filosofen en woordkunstenaars werpen in TENT een positief licht op het uitstellen van een oordeel. Performances van Toine Klaassen, Bart Groenewegen en Fokka Deelen nemen je mee naar plekken en gedachten die je nog niet kende. Filosofen Tim de Mey en Sabine Wassenberg geven nog meer stof tot nadenken en gaan met je

in gesprek. Joost van Kersbergen breit met zijn woordkunsten een eind aan de dag. Ode aan de twijfel is een initiatief van Madelinde Hageman en Saskia van Broekhoven en wordt mogelijk gemaakt door H.M.A. Schadeefonds, CBK Rotterdam, Erasmusstichting Rotterdam en Gemeente Schiedam. TENT Rotterdam, Witte de Withstraat 50, 20 april, www.tentrotterdam.nl

FESTIVAL MOTEL MOZAIQUE

(BEELD: RUBEN KATZ)

otelmozaique.nl/festival Diverse locaties in Rotterdam, 19, 20 & 21 april 2018, www.m

Dompel je onder in een caleidoscopische wereld vol nieuwe muziek, performances en kunst, vertoond op de mooiste plekken van Rotterdam. Motel Mozaïque biedt wederom een staalkaart van de wildste ideeën, verrassende ontmoetingen en spannende overnachtingen.

Naast geheime locaties kan er weer volop gemozaïekt worden bij Rotown Rotterdam, WORM Rotterdam, Groothandelsgebouw, Paradijskerk, Arminius en Theater Rotterdam Schouwburg. Dans mee tijdens een enorm garagefeest bij het Groothandelsgebouw en zie

de zon opkomen tijdens je ontbijt op het dakterras. Of blijf slapen in het MOMO Art Motel of in een van de vier MOMO Hostels. In het Art Motel slaap je op een bijzondere plek die maker/schrijver Marjolijn van Heemstra en Monnik omtoveren tot tijdelijk motel.

Laat je nieuwerwets manipuleren Beleef tijdens Thursday Night Live! met artiest Jonas Staal hoe alt-right activist Steve Bannon mannetjesmaker Donald Trump op listige wijze aan de macht hielp. Samen met curator Marina Otero Verzier wordt met dit tentoonstellingsproject de hedendaagse propagandakunst in de schijnwerpers gezet. Tijdens de opening zullen Jonas Staal en Marina Otero Verzier deelnemen aan een openbare

discussie over de alt-right en ultranationalistische propagandakunst met designcollectief Foundland (Ghalia Elsrakbi en Lauren Alexander) en NIDApoliticus Nourdin el Ouali, dit alles in goede banen geleid door journalist en schrijver Chris Keulemans.

Het Nieuwe Instituut, 19 april, www.nai.nl

(BEELD: BURO LUDO PARK)

The Squat slecht grenzen tussen punk- en hippiedom

Nestel je in BIRD’s nest BIRD klapt zo langzamerhand de luie strandstoelen weer open. Vanaf 20 april kun je in de tuin weer genieten van het voorjaar en de zomer met smakelijke cocktails gegarneerd met zelfge-

plukte kruiden en pizza uit de steenoven. De originele tuintunes van de BIRD-dj’s zorgen voor de juiste mood . BIRD, 20 april, www.birdrotterdam.nl

Gitaristen Lukas Simonis en Misha Feigin slechten de kloof tussen punkers en hippies. De compromisloze directheid en verfrissende vindingrijkheid van Lukas is kenmerkend voor iemand afkomstig uit de punkrockscene. Zijn elektrische gitaar is geladen met talloze pedalen en effecten waarmee Lucas vakkundig een harmonisch en expressief textuurtapijt neerlegt. Zijn frasering is exact, minimaal en expressief. Feigin komt uit de Moskouse hippiescene en heeft een klassieke achtergrond. Zijn spel is in tegenstelling tot zijn tegenpool Simonis melodisch en meditatief. Met zijn klassieke gitaar experimenteert hij op onorthodoxe wijze om frisse klanken, nieuwe harmonieën en boventonen te creëren. Metafysica en wrange humor bestaan naast elkaar in de

Ontdek nieuwe smaakmakers op het gebied van muziek, theater, dans en beeldende kunst tijdens die avontuurlijke festival. Tot en met zaterdag kun je genieten van een scherpe programmering op verschillende locaties in de stad waaronder het Groot Handelsgebouw. diverse tijden | do 19 april | diverse locaties

JOHAN FRETZ – DE ZACHTMOEDIGE RADICAAL In deze verharde tijd kunnen we volgens Johan wel een beetje ‘radicale zachtmoedigheid’ gebruiken. Met een gouden lach neemt hij de Nederlandse samenleving onder de loep. Doorspekt met humor en voorzien van een muzikaal sausje. Theater Zuidplein | vr 20 april | 20.15 uur

BIJEN-WANDELING Ga mee met de stadsecoloog en ontdek of Rotterdam nog wel zo prettig is voor onze bij. De Nederlandse wilde bij is namelijk in gevaar. Hoe kunnen wij zorgen voor betere huisvesting voor bijen? Onderdeel van de tentoonstelling Nederland Zoemt. Natuurhistorisch Museum | za 21 april | 13.30 uur

LILITH

teksten van Feigin, die integraal deel uitmaken van de uitvoering. Tante Nino uit Georgië maakt het allemaal

mogelijk op het Noordereiland. Tante Nino, 22 april, www.tantenino.nl

Een performance waarin alle flauwekul die vandaag de dag over meiden en vrouwen verschijnt, onderuit wordt gehaald. Geen protest. Wel een energieke voorstelling waarin jong en oud, zowel meiden als jongens compleet worden meegesleept. Hofpleintheater | zo 22 april | 19.30 uur

VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA KIJK OP UITAGENDAROTTERDAM.NL


WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

WIJ ONTWE RPEN GRATIS EN V RIJBLIJVEND UW DROOM BADKAMER IN 3D!

Gratis professioneel 3D badkamer ontwerp Gedegen en eerlijk advies op maat Meer dan 37 vestigingen in de BENELUX

Eerlijk en gedegen advies op maat

Koopzondag? Kijk voor alle 37 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl SANI-DUMP

SANI-DUMP

SANI-DUMP

SANI-DUMP

Stadionweg 45a

Schieweg 73-75

Lucebertstraat 32

Leeghwaterstraat 63

(Vlakbij de Kuip)

(100 meter vanaf de Makro)

Rotterdam

Delft

Spijkenisse

LOO DS

Sliedrecht

5

SANI-DUMP

Capelle a/d IJssel Cypresbaan 1

Naast

Aalsmeer - Almere - Amersfoort - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Cruquius - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - *Elst - Geel (België) Groningen - Hoogeveen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam - Sliedrecht Spijkenisse - Terneuzen - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam - Wijchen - *Woerden - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle *Elst onlangs geopend, Woerden opening medio mei 2018

De Nieuwspeper 2018 nr 8  
De Nieuwspeper 2018 nr 8  
Advertisement