Page 1

PA G INA 4

J A A RG A NG 3, NR. 18

P ittig en inspirerend nieuws over Rotterdam

Zingeving en onthaasting volgens Rob Ittman

DE NIEUWSPEPER IS EEN UITGAVE VAN METRO

10 keer op en neer met Veer Zuid

PA G INA 8

4 OKTOBER - 17 OKTOBER 2017 KIJ K VOOR H ET LA A TSTE NIEUWS OP WWW.DENIEUWSPEPER.NL

@ DENIEUWSPEPER

M ENEER NA RIM A N’ S

INSPIRERENDE WERELD VOL NIEUWE SM A KEN

PA G INA 16

( FOTO LIZA DIKKERBOOM)


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

ROTTERDAMS

NIET LULLEN M A A R POETSEN

H ELEM A A L DE BOM

PEIL W ereldomspannend onderzoek van IBM wijst uit: de AmsterdamRotterdam metropool trekt veel buitenlandse investeerders en bedreigt inmiddels L ondons toppositie

Paleis der transparantie Onlangs stelden de bestuurders het stadhuis open voor publiek. Want transparantie, dat is het helemaal: het volk laten zien hoe de democratie werkt.

Voor investeerders zijn we é é n pot nat.

De Nederlandse Voedsel- en W arenautoriteit gaat volgend jaar de inspectierapporten van viespeukende horecaffers op internet plaatsen S inds de bekendmaking staat de telefoon van de Rob Geus-achtigen roodgloeiend. Dan neem je als ondernemer toch allee en jezelf serieus en niet je gast?

W attuh? ? Swift? W aar komt dat vandaan dan? Swifterband of zo?

LEKKER BELA NG RIJ K...

3

COLUMN J AAP V AN RIJ N

NIEUW

0 2 0 ?! F eye enoord swaffelt die zwalkende swift f ers zwaar onder de zwoden, ech wel.

W

KA NNIE WA A R ZIJ N? !

OPINIE

ildplasplekken in de Stadhuisstraat definitief onklaar gemaakt H oe dat gaat? E erst schoonspuiten met heet wate er. Dan bewerken met milieuvriendeliijke geurvernietiger. Vervolgens transparante wildplascoating aanbreng gen. Kortom, vergeet het maar alfamann netjes, jullie geurvlaggen zijn voltooid verleden tijd.

W ellicht dat deze symphatieke open-deuren-actie de opkomst van de komende gemeenteraadsverkiezingen opkrikt. Die was in 2 0 1 4 met zo’ n 4 4 % dramatisch laag. Maar de bestuurders doen er goed aan niet op een hogere opkomst te rekenen. W ant veel mensen strepen zo’ n prettige actie weg tegen minder verteerbare zaken. Zoals de weigering van wethouder P ex Langenberg om een burger inzicht te geven in de kosten van de milieuzone. W ie zijn oor te luisteren legt, zal regelmatig horen dat het in de samenleving te vaak ontbreekt aan gemeenschapsgevoel. Mensen zijn dan ook geneigd te denken dat dergelijke ontzeggingen de publieke zaak niet dienen, maar gaan om het eigenbelang van een bestuurder. Kansen zat om dit beeld te corrigeren. Zoals met een nieuwe blunderaffaire, die met de straatsteentjes. Vanaf 2 0 0 9 werden de Lijnbaan en omgeving bestraat met C hinese natuurstenen. Die gaan snel kapot, want ze zijn te dun en het spul is vlekgevoelig. De voegen raken ook los. Je zou verwachten dat de opperstratenmaker van de gemeente verstand van zaken heeft. O f is de kennis wegbezuinigd? De raad kan niet meer de toenmalige wethouder Lucas B olsius op het matje roepen. H ij zwaait op veilige afstand de burgermeestersscepter op de

‘‘

V eel mensen strepen zo’ n prettige actie weg tegen minder verteerbare zaken

Colofon De Nieuwspeper verschijnt samen met dagblad Metro en wordt in geselecteerde gebieden huis-aan-huis verspreid. Tevens is De Nieuwspeper verkrijgbaar bij afhaalpunten in Rotterdam en de regio. H oofdredactie Jaap van Rijn Redactie redactie@ denieuwspeper.nl Vormgeving Metro A dvertentieverkoop adverteren@ denieuwspeper.nl

Carin Broere 06 - 5 75 8 003 7 Online www.denieuwspeper.nl www.facebook.com/denieuwspeper ( FOTO: WIKIMEDIA COMMONS)

solide keien van Amersfoort. Daarmee is het verhaal niet ten einde. H et bedrag blijft oplopen omdat de stenen en voegen vernieuwd worden. O m hoeveel geld het gaat, is niet helder. Maak de gemeentelijke overheid transparant door niet alleen stadhuis voor het publiek te openen, maar ook door inzage in de kasboeken te verschaffen. Dat kan met de website openspending.nl. H et doel van deze website is om burgers en bestuurders een beter inzicht te geven in de overheidsuitgaven. B urgers en bestuurders die precies weten waar het geld naartoe gaat, zijn beter geï nformeerd, kunnen meer invloed uitoefenen en zullen sneller misstanden boven water krijgen. Kortom, een mooi initiatief, waar de democatie sterker van wordt. O m te beginnen met de bestratingsaffaire. Tik de zoektermen ‘ bestrating’ en ‘ Lijnbaan’ in en vang bot. De informatie op de site mist sowieso detail, er is vooral C B S -info geplaatst. H ier dient zich een geweldige klus aan voor iedereen die een transparante overheid een warm toedraagt. E lke bestuurder die zijn mond vol heeft van burgerparticipatie, weet wat hem of haar te doen staat: O pen spending met alle beschikbare cijfers vullen, in naam van het feest dat democratie heet.

Alle rechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden nadrukkelijk voorbehouden en berusten bij De Nieuwspeper. Op het gebruik van deze uitgave zijn de Algemene Toepassingsvoorwaarden van De Nieuwspeper van toepassing. De Nieuwspeper is een uitgave van Telegraaf Media Groep.

’’

    

   


DE

VERVOER

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

10 KEER H EEN EN WEER M ET H ET NIEUWE VEER Wie op de kade van Charlois staat, bij de uitgang van de Maastunnel, kan bijna ruiken wat de pot schaft op de ss Rotterdam. Wie wil aanschuiven, mocht met de benenwagen op een wandeling van zo’n drie kwartier rekenen. Mocht, want VeerpontZuid brengt je voortaan in de ochtend- en avondspits in vier minuten tijd gratis naar de overkant. TEKST: ELLEN M ANNENS B EELD : J AAP V AN RIJ N

De barman van ss Rotterdam is blij. Hi j woont op de P leinweg, hemelsbreed een krappe kilometer van zijn werkplek. Toch moest hij iedere dag vier kilometer omrijden. H et water van de Maashaven zat tussen zijn huis en de toog. “ N u pak ik ’ s ochtends de veerpont, wat me veel reistijd scheelt. Alleen ’ s middags haal ik het niet. De veerpont vaart tot half zeven en dan ben ik hier nog aan het afsluiten.” “ Vraag anders even of je wat eerder weg mag” , zegt Kamiel Verschuren, een van de initiatiefnemers van de veerverbinding tussen het C harloise Ho ofd en Katendrecht. “ Van het technisch personeel weet ik dat ze een paar minuten later mogen beginnen, zodat ze met de eerste veerpont van zeven uur mee kunnen.” Ov-luwe hoek I n 2 0 1 1 stak Kamiel met partijen op Zuid de koppen bij elkaar. Ze gingen meedoen aan de prijsvraag van het toenmalige stimuleringsplan P act op Zuid. “ W e wilden iets constructiefs en duurzaams bedenken voor Zuid. Dus zijn we gaan kijken naar de infrastructuur. Tot die tijd waren alle projecten gericht op de verbinding tussen N oord en Zuid, maar waarom niet een O ost-W est-verbinding maken voor Zuid zelf ?” De kaart werd erbij gepakt, waarna snel duidelijk werd waar de verbindingsroutes op Zuid beter konden. E en veerpont moest de afstand tussen het C harloise H oofd en Katendrecht verkleinen. H et pont zou u het H oofd in én klap k verbinden met een v vervoersnetwerk. “ Ik vind het ideaal” , zegt een bewoner van n C harloiss die a aan boord stapt. s “ I k zit in n een ovluwe ho oek. Mijn optie was tot t nu toe door de tunnel lopen en naar metrostation Dijkzigt. Dankzij het veer zit ik nu in vier minuten op Katendrecht en pak ik de W aterbus naar de E rasmusbrug, waar ik op de metro stap. H et

veer past precies in mijn route.” Theedoek “ Dat is wat we willen” , zegt Kamiel. “ E en nieuwe wereld ontsluiten voor mensen.” Voor de kunstenaar die met stichting N .A.C . culturele activiteiten in Rotterdam en vooral in C harlois stimuleert, is de veerpont daarom net zo goed een kunstproject. “ Je kunt mensen op een andere manier naar de wereld laten kijken door ze letterlijk naar een ander deel van Rotterdam te brengen. De veerpont heeft een ontmoetingsfunctie voor buurtbewoners. E n ik krijg de kans om mensen tijdens de overtocht te wijzen op wat er allemaal te doen is in C harlois.” “ E r staan weer mensen aan de overkant” , zegt schipper Richard Joosten. Met een theedoek veegt hij de condens van een van de zijramen van zijn stuurhut. H et regent. E n hard ook. E n het waait. O ok hard, maar lang niet stevig genoeg om niet uit te varen. “ Met die herfststorm laatst zijn we ook gewoon uitgevaren” , zegt hij trots. N et als de andere schippers van de tot veerpont verbouwde sleepboot is hij gepensioneerd schipper é n bewoner van Zuid. O p de steiger in C harlois staat een inmiddels redelijk doorweekte vrouw te wachten met haar fiets. De fiets gaat op het dek, extra vastgezet met de spinnen die aan de fietsenrekken zijn geknoopt om te zorgen dat de vervoermiddelen niet overboord slaan. Tijdens de ove overtocht moeten de passagiers in de kajuit zitten. Daaro om is de veerdie enst helaa as nog niiet gescchikt vo oor rolsto oelen.

“‘ Wat mij betreft kan er in Rotterdam nooit genoeg activiteit op het water zijn”

G ee en beta aald veer De dam me die net opsta apte, is blij met de v verbinding. “ I k heb hie er echt met smart op gewaccht. I k werk op het S cheepva cheepvaart- en Transportcollege. Dus wat mij betreft kan er in Rotterdam nooit genoeg activiteit op het water zijn. Rotterdam is zo mooi vanaf het water. H et veer

biedt een leuke alternatieve route.” E enmaal op Katendrecht is het uitstappen best een tour. W ant de loopplank komt precies voor het hek op het ponton uit. “ H et is even wennen” , zo ervaart Kamiel. “ W e kijken of we het ponton iets kunnen verlengen voor een eenvoudigere afvaart. W e hebben deze veerdienst vanaf nul opgezet, zonder ervaring vooraf. E erst wil je weten waarom er nog geen veer is. I s het financieel niet haalbaar? W e wilden geen betaald veer. W ant dan schiet je je doel voorbij: mensen moeten de verbinding juist makkelijk kunnen geA

bruiken. U iteindelijk is het veer er nu voor drie jaar gekomen, met steun van de gemeente omdat de Maastunnel is afgesloten. Dit is een mooi alternatief.” dream comes true H et einde van de middagdienst van Richard zit er bijna op. E en man komt het ponton op gefietst. “ Dit is a dream comes true ” , zegt hij als hij eenmaal droog in de kajuit zit. H ij meent het. “ I k woon in O udC harlois en ik werk op de Kop van Zuid. O p deze manier is het supermakkelijk om, ook mede dankzij de Rijnhavenbrug, op mijn werk te komen.

I k ben er niet per se sneller, want ik fiets nogal hard. O nderschat ook niet hoe lang Katendrecht nog is. Maar omdat ik niet het hele stuk om de Maashaven hoef te fietsen, scheelt deze nieuwe route me in ieder geval een bezwete rug. E n het Deliplein is nu lekker dichtbij vanaf mijn huis. Trouwens: voor die Katendrechters is deze verbinding ook een zegen. S traks komen ze allemaal naar C harlois, want in de toekomst is hier ook van alles te beleven als we zo doorgaan! ”

4


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

Diensttijden VeerpontZuid

e Hoofd Charloisse Hoofd – Katendrechts 7.00en dag e eeks rdew doo > dienst op veer is 10.00 uur en 15 .3 0-18 .3 0 uur. Het gers. geschikt voor fietsers en voetgan

VERVOER

5


Tijdens de Rabo Woonweken extra geopend: - Capelle a/d IJssel - Rotterdam Blaak - Schiedam

De Rabo Woonweken, open voor jouw woonwensen. Loop binnen zonder afspraak.

Droomhuis gevonden tijdens de NVM Open Huizen Dag? Heb je onlangs de NVM Open Huizen Dag bezocht en je droomhuis gevonden, dan wil je snel kunnen schakelen met je bank. Bij de Rabobank begrijpen we dat. Daarom zijn er tijdens de Rabo Woonweken extra inloopspreekuren bij de kantoren in Capelle a/d IJssel, Rotterdam (Blaak) en Schiedam. Je kunt dan direct -en geheel vrijblijvend- aan tafel met een ďŹ nancieel adviseur. Zo weet je direct waar je aan toe bent! Kijk op www.rabobank.nl/woonweken voor locaties en openingstijden van inloopspreekuren bij jou in de buurt of maak een afspraak voor een vrijblijvend oriĂŤntatiegesprek via (010) 400 33 33.

Kijk voor openingstijden op rabobank.nl/woonweken Samen de stad sterker maken


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

Diversiteit in de media, er is veel over gezegd en geschreven. Maar wat als diversiteit vanzelfsprekend is? En films daarvan een afspiegeling zijn? Wat voor films krijg je dan? André Pijnappel geeft antwoord, want met DIVE TV legde hij de haarvaten van de Rotterdamse samenleving vast. TEKST: C IND Y M IRAND E B EELD : LIZ A D IKKERB O O M Tien jaar geleden ben ik mijn filmproductiebedrijf in de M aassilo op Rotterdam Zuid begonnen. E en van de eerste projecten was een workshoptraject met jongeren. Zij leerden om films en video’ s te maken. Dat stond toen nog in de kinderschoenen, nu is iedereen ermee bezig. I k heb door die workshops alle buurten van Rotterdam gezien. I k heb gewerkt met drugsverslaafden en mensenhandelslachtoffers en geef nu nog steeds filmworkshops op middelbare scholen. Dat is wel een iets makkelijkere doelgroep vergeleken met die andere.

CULTUUR

7

“ H ET M OOIE IS DA T WE DE F ILM A LLEEN M ET EEN M OBIELTJ E M A A KTEN”

Ik beleef enorm veel plezier aan het overbrengen van mijn kennis aan kinderen en jongeren. I k verzorg onder andere lessen in clipshoot, fotografie en nieuwstelevisie. Mijn motto hierbij is altijd: laten we samen een verhaal vertellen, informatief, commercieel of gewoon grappig. I k doe ook commercië le opdrachten en werk als freelancer voor andere productiemaatschappijen. Tijdens mijn middelbare schoolperiode in Rotterdam werd ik al omringd door jongeren uit verschillende culturen. E enmaal aangenomen bij de F ilmacademie in Amsterdam viel dat weg. Dat was vooral een blanke aangelegenheid. O m mezelf te onderscheiden ben ik mij er toen op gaan richten om de diversiteit die mijn jeugd kenmerkte, zichtbaar te maken in mijn films. Rotterdam is dan natuurlijk de aangewezen plek om vanuit te werken. E n dan met name Rotterdam Zuid. Veel van de inspiratie voor mijn films haal ik van de straat. De verhalen over wat jongeren meemaken, vormen voor mij vaak de aanleiding om aan de slag te gaan. Voor mij moet een verhaal herkenbaar zijn en gestoeld zijn op de werkelijkheid. Zo kan de kijker zich verbinden met de personages en kan ik hen meenemen op een reis waarin feiten en fictie zich vermengen in mijn wereld zonder regels en beperkingen. Ik heb net de laatste hand gelegd aan mijn nieuwste film De Druk . Die gaat over de groepsdruk die jongeren op straat ervaren, waardoor velen in het criminele drugscircuit terechtkomen. Ho e ziet die druk eruit en hoe kun je daarmee omgaan? Die druk heb ik als jongere zelf ook ervaren. Reggery Gravenbeek vertelde mij zijn verhaal. Hi j is drugsdealer geweest. He t filmscenario is gebaseerd op zijn verhaal. De film gaat op 2 6 oktober in premiè re in Theater Zuidplein. De film heb ik kunnen maken met steun van de gemeente Rotterdam en de lokale omroep O pen Rotterdam. Die hebben een mediaregeling voor Rotterdamse filmmakers. I n samenwerking met hen maakte ik vorig jaar ook de webserie B aas boven B aas . Dat is een comedyserie waarin we de onprofessionele rapscene op de hak nemen. He t gaat over een 2 0 -jarige rapper en een muziekproducer, beiden uit Rotterdam Zuid. He t zijn echte sterren q ua uitstraling maar rijk of beroemd zijn ze ( nog) niet. O f ze die status ooit bereiken is de vraag, want het ontbreekt hen aan zelfkennis. M et mijn films geef ik commentaar op de Rotterdamse straatcultuur, vaak met een knipoog. E ind augustus van dit jaar maakte ik voor het 4 8 Ho urs filmproject Rotterdam samen met Reggery Gravenbeek en C laudio Magañ a Torres de thriller S talkers ,

geï nspireerd op het fenomeen treitervloggers. C laudio vervult de glansrol van de stalkervlogger. W e wonnen er een publieksprijs mee en de prijs voor het beste scenario. He t mooie is dat we de film alleen met een mobieltje maakten. Zo laten we zien dat je met weinig middelen en een goed verhaal een succesvolle film kunt maken. De publieksprijs danken we mede aan het acteerspel van C laudio. I k werk graag en veel met hem samen. W e delen een ZuidAmerikaanse achtergrond en veel interesses. Hi j heeft weinig woorden nodig om mijn visie te vertolken. Hi j is als theatermaker betrokken bij het Rotterdamse initiatief De N ieuwe Kans, een verandertraject om jongeren tussen de 1 8 en 2 7 jaar aan het werk te krijgen. O ok heeft hij net een nieuw theaterstuk gemaakt: De mannen zeggen sorry. Hi j is een waar comedytalent die het verdient om door te breken.

Wie is A ndré Pijnappel? André Pijnappel is van origine B raziliaans en is geboren in Rio de J aneiro. Zijn achternaam erfde hij van zijn Nederlandse opa. Op zijn 11e emigreerde hij met zijn ouders naar Nederland. Zijn vader is filmmaker, zijn moeder arts. Zijn middelbare schoolperiode bracht hij door in Rotterdam, waarna hij naar de F ilmacademie in Amsterdam ging. Sinds 10 jaar maakt hij met zijn filmproductiebedrijf DIVE TV films over culturele diversiteit vanuit de Maassilo in Rotterdam Zuid. M eer informatie: www.andrepijnappel.nl

Tot die tijd blijft het moeilijk om als theatermaker of filmmaker jje centen te verdienen. Vo ooral als je artistieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid nastreeft, dan is het behoorllijk behelpen. Je wordt er we el creatief van. U iteindelijk is een goed verhaal de basiss van een goede film. E n daar heb ik er nog wel een n paar van liggen. Veel van n mijn films zijn gebaseerd d op waargebeurde verha alen. I k wil nog graag ee en film maken met slachtofffers van mensenhandel. Tijjdens een workshop heb ik een n aantal vrouwen uit Afrika en Aziië ontmoet en hun verhalen gehoord. Dat heeft me zo gegrepen, het zijn verrhalen die ik hoe dan ook wil verfilmen.

A ndré P ijnappel verfilmt verhalen van de straat


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

CULTUUR

DE NIEUWE POORT: LIJ NTJ ES OPZIJ IN PLA A TS VA N LIJ NTJ ES OM H OOG

8


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

CULTUUR

De regen stroomt in pijpenstelen langs de ramen van De Nieuwe Poort in het Groothandelsgebouw. Mensen lopen gejaagd naar hun bestemming. Binnen speelt iemand prachtige muziek op een zwarte piano die midden in De Nieuwe Poort staat, een plek voor bezinning. De sfeer van dit moment geeft een gesprek met Rob Ittmann extra diepte. TEKST: TARA LEW IS B EELD : LIZ A D IKKERB O O M Mensen die graag met bondige steekwoorden uitgelegd willen krijgen wat De N ieuwe P oort precies is, zullen teleurgesteld worden. Ze doen er wellicht goed aan om zelf te ontdekken wat dit voor een bijzondere plek is. De initiatiefnemers vatten de ruimte samen als een ‘ huis voor ontmoeting en inspiratie’ . E en beetje nuchtere Rotterdammer trekt daar waarschijnlijk wantrouwig een wenkbrauw bij op. Directeur Rob I ttmann ( 2 5 ) legt dan ook liever uit wat het doel van De N ieuwe Po ort is: “W ij willen mensen aan het denken zetten, ontmoetingen faciliteren tussen verschillende denkwerelden, onthaasten en verstillen.”

Zuidas-koppel O m te begrijpen hoe het concept van De N ieuwe Po ort ontstond, gaan we in gedachten terug in de tijd en naar Amsterdam. Daar liep ondernemer en theoloog Ruben van Zwieten stage in een kerk, aan de rand van het zakendistrict Zuidas. Rob I ttmann: “V anuit die kerk had Ruben uitzicht op de hoge kantoortorens, plekken waar efficiency en rendementsdenken zo belangrijk zijn dat het kan leiden tot een taalarmoede. Toen hij bijvoorbeeld een huwelijk sloot tussen een Zuidas-koppel, waren de twee nauwelijks in staat om hun liefde anders te verwoorden dan in een a-b-c-opsomming van eigenschappen waaraan liefde zou moeten voldoen en. Deze ervaring zette Ruben van ZwieZ ten aan het denken. H ij besloot hett project Zingeving op de Zuidas te be eginnen, wat uitgroeide tot De N ie euwe Po ort. Dit is een plek waar mensen n met lezingen nieuwe ideeë n kunnen n opdoen. O ok organiseert De N ie euwe Po ort ontmoetingen waarbij men nsen geestelijk kunnen bijtanken. Rob b I ttmann kwam met het project in aa anraking toen Ruben van Zwieten als oudleerling op zijn middelbare schooll een workshop kwam geven. Als jeugdv voetballer bij Vitesse deed I ttmann mee m aan een project waarbij teams va an jongeren uit probleemwijken tegen advocaten van de Zuidas voetballden. Rob I ttmann: “H oe gaaf is hett niet als je mensen die ogenschijnlijk ver uit elkaar staan, met elkaar kan verbinden door middel van iets gemeenschappelijks?” Oude poort Toen hij een paar jaar later in Amsterdam woonde, tipte zijn vader hem om contact met Ruben op te nemen. Rob I ttmann: “Z o werd ik de eerste werknemer bij Zingeving op de Zuidas. I k ging werken aan een plek voor reflec-tie, gesprekken over maatschappe elijke thema’ s, intellectuele uitd daging, literatuur en muziek. Dat zijn de bouwstenen die nodig zijn om m de verbeelding te trainen. De opdrracht was ook om contacten n te zoeke en buiten de homogene groep g van gelijkgestemden. Dat was w zeker op de Zuidas geen overo bodige luxe.” H et Groothandelsge ebouw vroeg Ruben van n Zwieten zijn concept naar Rotterdam te ‘ exporteren’ . Van Zwieten stelde I ttmann aan als directeur van de Rotterdamse locatie. Rob I ttmann: “Z e wilden dat de plint van het ge-bouw meer ging leven n en De N ieuwe Po ort passte goed in dat streven. Zoals Z de directeur van het Groothandelsgebouw het verwoordv

de: ‘ Rotterdam is vandaag de dag wel klaar voor een beetje lullen, in plaats van alleen maar poetsen.’ ” De ingang van het Groothandelsgebouw, waar de N ieuwe P oort naast zit, wordt door mensen uit het gebouw de oude poort genoemd. “ O nze naam viel in goede aarde.”

M eer dan é é n waarheid Dat het juist in deze nuchtere stad soms moeilijk is om uit te leggen wat het doel van De N ieuwe P oort is, maakt de uitdaging alleen maar relevanter, vindt Rob I ttmann. “ Je merkt dat zaken als zingeving en onthaasting steeds belangrijker worden gevonden, steeds meer mensen doen bijvoorbeeld aan yoga en meditatie. Maar het gaat dan nog steeds over individuen. Terwijl we in een samenleving leven waarin segregatie, polarisatie en technologie ons dagelijks leven steeds meer domineren. Daarin is het dialectisch vermogen om met elkaar in gesprek te blijven, ondanks de tegengestelde meningen, des te belangrijker. W ij geloven dat het horen van nieuwe ideeë n en de ontmoeting met anderen daarin een cruciale rol speelt. Je kunt het vergelijken met de felle tegenstanders van het AZC in B everwaard, een aantal is nu een betrokken vrijwilliger. E r kan meer dan é é n waarheid bestaan.” Wij-samenleving De N ieuwe P oort werd vorig jaar geopend door burgemeester

Rotterdam is vandaag de dag wel klaar voor een beetje lullen, in plaats van alleen maar poetsen

Ahmed Aboutaleb. O p haar beurt organiseerde De N ieuwe P oort drie sessies over de door de burgemeester veelgebruikte term W ij-samenleving. Rob I ttmann: “ W ij zijn met sprekers en initiatiefnemers gaan onderzoeken wat de term kan betekenen op lokaal, landelijk en globaal niveau. Verder zijn we regelmatig gastheer voor sprekers uit het bedrijfsleven die lunchpauze-lezingen geven. O ok worden diners met vluchtelingen en Rotterdammers georganiseerd, om deze mensen met elkaar te verbinden. E n op 4 oktober is er een symposium over jeugdwerkeloosheid.” H et horecagedeelte is een andere belangrijke component, waar overdag en ’ s avonds een divers publiek gebruik van maakt. Rob I ttmann: “ E r komen hier advocaten omdat ze de kwaliteit van de horeca waarderen. Anderen komen voor de goede muziek of om te ontstressen.” N aast een zaal waar lezingen worden gegeven, zijn er e twee vergaderruimtes met aan de muur kunst die door clië nten van P am meijer is gemaakt. O p de vloer zijn geg dichten te lezen van onder mee er Ramsey N asr.

G een religieuze plek O ndanks de kerkelijke achtergrond van Ruben van Zwieten

is De N ieuwe P oort nadrukkelijk geen religieuze plek. Rob I ttmann: “ De bijbel, kerk en religie komen al snel met een heel pakket aan dogmatische ideeen. H et gaat bij ons niet om lijntjes omhoog, maar opzij. W ij willen het hebben over wat een mens tot mens maakt en wat hij daarvoor nodig heeft. Denk aan de tekst van Jules Deelder op de W est-Kruiskade: ‘ De omgeving van de mens is de medemens.’ W ij willen er voor iedereen zijn in deze stad: jong, oud, arm of rijk. S piritualiteit is voor veel mensen iets vaags. W ij zijn hier heel concreet bezig.” Voetbaltoernooi versus Dostojevski Voor trouwe bezoeker Q uintis Ristie, acteur en presentator, maakt het niet uit hoe je het noemt. “ S ommige mensen noemen het spiritualiteit, andere misschien Zen. I k kom hier minstens é é n keer in de week om inspiratie op te

Q uintis Ristie: “Ik kom hier minstens é é n keer in de week om inspiratie op te doen” doen en g geestelijk tot rust te e k komen. H et is alss een meditatiem moment midden n op de dag.” O n ndanks de positieve erva aringen van n velen is I ttRob ma ann so oms bedu ucht om mensen af m te schrikke en met he et gedachtegoe ed van De N ieuwe P oorrt. “ W e vinden het spann nend om te kijk ken hoever we kunnen gaan. I n ons restaurant zij ijn we bijvoorbeeld begonnen met de vraag of mensen gestoo ord of ongestoord willen lunchen. Als ze gestoord willen worden, stellen we ze aa an het begin een prikkelende vrraag over een maatschappelijke off actuele kwestie. O p die manier zetten n we mensen graag aan het denken en d daar staan Rotterdammers gelukkig voor open. Maar in deze stad is nog geno oeg winst te behalen. Voor een voetbalto oernooi is iiedereen d r n well tte p porren. rr n M Maarr een leestafel waaraan we de literatuur van Dostojevski bespreken, is moeilijker.”

9


60 tot

FABRIEKS-MAGAZIJN SALE! % E M R O N E N E T H C O K WIJ

BIJ VELE A-MERK FABRIKANTEN

R E N E E G IN T D I A L N F IJ Z O A G MA PR

! G N I T R O K

NU!

IEDERE DAG NIEUWE AANVOER VANUIT ONZE MEGA MAGAZIJNEN

NORMALE ADVIESPRIJS VAN 499,- tot 699,- NU ALLEMAAL 149,- / 249,- / 299,- en 349,- ! NU ALLEMAAL &

TRACKING HYBRIDE 2750 STUKS STADSFIETSEN 1250 STUKS Alu Frame. Hoogwaardige Shimano afmontage derailleur en Nexus 3, 7 of 21 versnellingen. Diverse kleuren. Dames en heren.

MOUNTAINBIKES/ 700 STUKS CROSS HYBRIDES/ATB 350 Diverse maten voor groot en klein. Allemaal hoogwaardig Shimano afgemonteerd, Alu frames, geveerd, etc.

TRANSPORTFIETSEN

STUKS

149249199- 299OP=OP

2000 STUKS

MAAL

Leuke kleuren met voordrager. LLE Ook met versnellingen. NU AALLEE Lichte lakschade mogelijk. N MAAR A-MERKEN

249-

Diverse kleuren. Geen bouwmarkt fietsen, maar super

Hollandse fabrikaat!

KINDERFIETSEN

NU ALLEMAAL &

OCHT EXTRA BIJGEKR EE 5000 W NU

35-

250 STUKS

ALLEEN M A-MERK AAR EN

NU

19999799-

EXTRA BIJGEKOCHT NU WEER

STUKS S & Diverse maten en kleuren. 5000 STUK 6000

STUKS

NU v.a. Allemaal top aanbiedingen g ROFITEER! ELEKTRISCHE FIETSEN P Met 3 en 7 versnellingen. 250 STUKS NU

249-& 299- Van 1899,-

BOBIKE KINDERZITJES 2000 STUKS voor of achter normaal 80,en 90,- nuu uitkieezeen v.aa.

U

OMA FIETSEN 500 STUKS

150 STUKS OP=OP

TUKS LAATSTE S

En natuurlijk duizenden andere aanbiedingen van alleen maar topmerken

750 STUKS

advies • voordeel • service • keuze

Rotterdam XXL Mega Store

Burg. van Walsumweg 2

• Maandag t/m Donderdag 09.00-18.00 • Vrijdag 09.00-19.00 • Zaterdag 09.00-17:00

Iedere ZONDAG GEOPEND 11-17 uur!

De beste service en garantie tegen de laagste prijs! Kijk voor openingstijden en routebeschrijving www.megabike.nl

  €14,50.

Bestel kaarten op

w w w. l e k k e r l e v e n f e s t i v a l . n l

€7

Kor tingscode: Lekker









 



                

     w w w. l e k k e r l e v e n f e s t i v a l . n l


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

ETEN EN DRINKEN

“ WA NNEER J E ZO’ N PRODUCT KOOPT, DEEL J E DE TROTS”

11

Rotterdam telt inmiddels vele kleine voedselproducenten. De een vindt beter aansluiting bij de markt dan de ander. Dat viel de broers Boris (25) en Tycho (24) Luijten ook op. Ze besloten niet zelf een producent van voedsel te worden om te laten zien hoe het moet, maar bieden de stadsproducten aan in één verpakking: Rotterdam in a Box. TEKST: V IV IAN RUTTE B EELD : J AAP V AN RIJ N

V oedsel produceren zit in en Rotterdammers al eeuw per pe ws eu Ni De de genen. ers van portretteert de opvolg lle & Ne J amin, V an M elle, V an l we zo , m oo eb O ranj s hy perlokaal & klein al les al mondiaal & groot en . zit n sse tu ar wat da

Boris en Tycho Luijten ondernemen out-of-the-box.

De broers, oorspronkelijk uit Roosendaal, wonen en studeren al een aantal jaren in Rotterdam. Ze voelen zich er inmiddels volledig thuis. “ Als trotse import-Rotterdammers vinden we het fantastisch om te zien hoeveel prachtige producten hier door micro-ondernemers worden gemaakt. W ij besloten al die producten bij elkaar te brengen en te verkopen in een box. H et is een divers geheel, net als de stad dat is. Met de Rotterdamse culinaire stadsproducten zetten we de micro-ondernemers nog meer op de kaart.” W at zijn de criteria om in de doos te komen? S toer, passie, doorzettingsvermogen, éc ht Rotterdams, hart voor de zaak, kwaliteit en niet al te groot q ua bedrijf. H et resultaat staat in de vitrine: een gloednieuwe webshop. Daar kan de bezoeker kiezen uit

vier boxen, die oplopen in prijs. De boxen hebben Rotterdamse namen: De H ef, Rode W illem en De Zwaan. De vierde is een Mix & Match-box, waarbij je zelf een pakket kunt samenstellen. H ard werken op Zuid De broers staan met é é n been in het studentenleven en met het andere in de B ox. N aast het studeren vullen ze de boxen en versturen deze vanuit hun kantoor in het gebouw van O ndernemershuis-opZuid aan de B rielselaan. Dat huis timmert opvallend stevig aan de weg. Met Jouweigenzaakopzuid.nl dagen de initiatiefnemers Rotterdammers uit om ondernemer te worden op Zuid. H et O ndernemershuis neemt vervolgens deel in de onderneming. O pvallend: het O ndernemershuis draait zonder subsidie. O nlangs pre-

senteerden 2 2 ondernemende Rotterdammers hun bedrijfsideeë n aan een team experts van het O ndernemershuis. H et plan Rotterdam in a B ox blonk uit in zakelijke haalbaarheid, zo oordeelden ze. Tycho en B oris ontvingen een startpremie en werken sindsdien hard om van Rotterdam in a B ox een succes te maken. De boxen zijn geschikt als relatiegeschenk, kerstpakket en ook voor toeristen of mensen die iets origineels uit eigen stad cadeau willen doen. M assaproductie “ N iemand is zo trots op zijn stad als de Rotterdammer en nergens vind je zo veel kleine ondernemers met mooie producten als hier,” aldus de broers. “ W anneer je zo’ n product koopt, deel je de trots.” De mannen zeilen ook mee op de trend van lokaal eten, en de

‘‘

Niemand is zo trots op zijn stad als de Rotterdammer en nergens vind je zo veel kleine ondernemers met mooie producten als hier

’’

vraag naar kwaliteit en ambachtelijkheid. Volgens Tycho en B oris is dit een tegenreactie op de massaproductie van voedsel. W ie dergelijk voedsel kleinschalig produceert, wint de sympathie van veel consu-

menten. Maar van de positieve aandacht kunnen worstenmaker B ijten, Kromkommer en al die andere producenten de schoorsteen niet laten roken. Tycho en B oris zagen scherp dat de micro-ondernemers elke dag keihard moeten werken om hun producten van hoge kwaliteit te maken. H et is voor hen niet altijd makkelijk om goed vindbaar te zijn in het grote aanbod van voedselproducten. Met de boxen willen de broers de productie en verkoop extra stimuleren. “ De producten zijn wat duurder dan die je gewoonlijk in de supermarkt tegenkomt. Maar ze zijn doorgaans wel lekkerder, althans de producten die wij selecteerden. B ovendien is spullen uit eigen stad kopen duurzamer en zijn ze natuurlijk leuker om te kopen.”

Een box voor rijk en arm H et kopen van dergelijke producten is helaas niet voor elke Rotterdammer weggelegd. S ommigen zullen dit voedsel dan ook vooral associë ren met hippe, welgestelde yuppen. Dat beeld willen Tycho en B oris veranderen: “ Door Rotterdam in a B ox aan te bieden als cadeau, relatiegeschenk of kerstpakket, kunnen Rotterdammers uit alle lagen van de bevolking kennismaken met de fantastische producten van de micro-ondernemers.” H oewel de boxen aardig gevuld lijken, zijn de broers blijvend op zoek naar stoere Rotterdamse ondernemers die met hen willen samenwerken.

M e e r in fo r m a tie : w w w .r o t t e r d a m in a b o x .n l


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

ONDERNEM EN

12

“ A LS J E M ENSEN WILT A M OET J E M EER DOEN D BERICH TJ ES POSTEN” Wietse van der Werf van de Sea Ranger Service werkt hard aan een Rotterdam als kloppend hart voor het behoud van cultureel erfgoed op zee. Denk aan onderhoud aan zeewierboerderijen en het herstel van het onderwaterlandschap. De ambities reiken ver, want ook de internationale strijd tegen illegale visserij staat op zijn agenda. TEKST: ILJ A P O ST B EELD : J AAP V AN RIJ N Je kent ze wel uit de kroeg: van die figuren die met bombarie grootse, wereldverbeterende plannen aankondigen. Spreek je ze later, dan zijn de ideeën een stille dood gestorven. Natuurbeschermer Wietse van der Werf (33) is het tegenovergestelde type. Wanneer je hem een maand niet spreekt, kun je amper nog bijhouden hoe ver hij is met zijn plannen om de wereld beter te maken. Hij werkt hard aan een eigen scheepswerf, waar binnen niet al te lange tijd een zelfgebouwde vloot patrouilleschepen van de helling moet afglijden. Ook maakt hij zich sterk voor een ‘burgermarine’ van omgeschoolde jongeren uit de stad. Eerder reisde Wietse met The Black Fish en Wildlife Air Service, twee gecrowdfunde vrijwilligersorganisaties, de wereld over om op een bijzondere manier te strijden tegen illegale visserij . Verspreid over zeven landen struinen inmiddels zo’n honderd burgerinspecteurs havens en markten af om te kijken of vissers zich aan de regels houden. Illegale netten Wietse: “Denk aan vakantiegangers die op reis naar Sicilië de vismarkt aandoen om te zien of er geen ondermaatse vis wordt verkocht. Het kan ook gaan om privépiloten die hun vlieguren gebruiken om, al scherend boven bekende hotspots, te controleren of er niet gevist wordt in verboden gebieden of met illegale netten. Het probleem van natuurbescherming is niet dat er geen wetgeving is”, zo verklaart hij het nut van de burgerinspecteurs. “Het is de handhaving die vaak tekortschiet. Wat wij doen, is die paar mensen die als officiële inspecteur werkzaam zijn, nog effectiever hun

werk te laten doen. Ik vergelijk het met de politie: die heeft ook alerte burgers nodig om te kunnen optreden.” Ongewapende burgermarine Voor beide initiatieven ontving Wietse vorig jaar de Future for Nature Award. Wat de jury vooral aansprak, is de wijze waarop hij zijn organisaties optuigt. Wietse is geen subsidieslurper. Natuurbescherming kan ook bedrijfsmatig, vindt hij . Commercieel zelfs. Langs dezelfde lat legt hij zijn nieuwste project. De Sea Ranger Service gaat werkloze jongeren opleiden tot natuurbeschermer. In een bootcamp van vijf weken stomen onder andere oud-mariniers die moeten reintegreren in de burgermaatschappij, de jongeren klaar voor een leven op zee. “Doel is dat zij uiteindelijk als een soort ongewapende burgermarine gaan surveilleren in visgebieden en natuurreservaten. Denk in Nederland aan beschermde gebieden als de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front. Ze gaan daar vooral de illegale visserij aanpakken. Maar waar nodig zouden ze ook koraal en zeewier kunnen aanplanten. Natuurherstel op zee, dat gebeurt nauwelijks.” G een subsidies Er zijn (zeil)schepen nodig om de rangers op pad te sturen. Schepen die door lokale scheepswerven gebouwd gaan worden. Wietse: “Mocht de Sea Ranger Service zo’n klinkend succes worden dat ook andere landen een franchise willen opstarten, dan wordt contractueel vastgelegd dat zij hun schepen in Rotterdam afnemen.” Wietse blijft voor de bouw van het eerste zeilschip ver weg van subsidiepotjes. Hij haalt het geld zelf wel op, en doet dat via crowdfunding. Al voor 20 euro kun je mede-eigenaar worden

Bootcamp voor oceaanbeschermers: “ We zoeken doorzetters, geen professors” A aldrik J ager, voormalig marinier en Irak-veteraan en nu coö rdinator van de Sea Ranger Bootcamp: “ H et wordt vijf weken afzien, zonder smartphone en contact met de buitenwereld.”

Over aanmeldingen voor hun bootcamp hebben ze niet te klagen bij de Sea Ranger Service. Toen via Facebook de eerste oproepjes werden verspreid om jongeren te werven, werden deze

massaal ‘ geliked’ en gedeeld. Een vastomlijnd plan hoe ze jongeren moeten trainen, bestond er toen nog niet. Wel zijn er een aantal criteria opgesteld, mede dankzij de inzet van Aaldrik Jager, die als militair menige bootcamp onderging. Kandidaten die interesse hebben in de training die op 1 maart 2018 van start gaat, mogen niet ouder zijn dan 26 jaar. Ook zullen ze hun betrokkenheid moeten tonen met een eigen bijdrage van 2000 euro. Alleen voor werkloze jongeren wordt het traject betaald. Daar krijgen kandidaten veel voor terug. Aaldrik Jager: “ Tijdens de intensieve training leren ze duiken, zeilen en doen ze allerlei maritieme vaardigheden op waar ze hun leven lang plezier van hebben.” Aaldrik, die zich na zijn carriè re bij Defensie heeft toegelegd op

bokstrainingen voor moeilijk opvoedbare jongeren en het bedrijfsleven, benadrukt dat de bootcamp geen militair karakter zal krijgen. “ We trainen immers geen soldaten. Maar bepaalde elementen, zoals het creëren van kameraadschap en discipline, zullen zeker worden meegenomen. De kern van de training is dat wij jongeren een kans willen geven zichzelf te ontwikkelen zoals zij dat zelf willen. Of en zo ja welke diploma’s iemand heeft, is ondergeschikt aan de intrinsieke motivatie. We zoeken doorzetters, geen professors.” Interesse om als Sea Ranger te werken? G eef je op voor de selectiedagen in oktober en november via searangers.org/bootcamp.


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

ONDERNEM EN

CTIVEREN, DA N ZIELIG E Sea Rangers: de Rotterdamse banen voor de toekomst

Wietse samen met scheepstimmerman Arjan Boele op de punt van de voorplecht van het zeilschip in aanbouw

De Sea Ranger Service is ’s werelds eerste maritieme rangerdienst. Om de eerste Sea Rangers op te leiden vindt een bootcamp plaats: 8 0 jongeren tussen de 18 en 26 jaar kunnen 20 certificaten behalen, met de kans op een baan als Sea Ranger. Naast afgestudeerden of jongeren in een tussenjaar is een kwart van de deelnemers langdurig werkloos. Hun wacht een nieuwe start met baangarantie, salaris en opties voor een vervolgopleiding. Als maatschappelijke onderneming kan de Sea Ranger Service op den duur de boot-

van het eerste Sea Ranger-schip, een investering die later naar de geldschieters terugvloeit in de vorm van rendement. In potentie kun je dus geld verdienen. Immers, de diensten van de Sea Ranger Service zijn niet gratis: overheden betalen. Waarom een overheid geld laten overmaken? Wietse: “Omdat overbevissing en vervuiling de oceanen bedreigen en geen enkele overheid over voldoende mankracht beschikt om daartegen op te treden. Misschien nog wel belangrijker is dat wij ook een oplossing bieden voor jeugdwerkloosheid en de re-integratie van veteranen. Het is niet één of twee, maar driein-één.” Delano en zijn maten Hoe langer je naar Wietse luistert, hoe specialer zijn plan wordt. Hij is dan ook niet zo’n figuur die deprimerende cijfers over de visstand op social media slingert. “Als je mensen wilt activeren, moet je meer doen dan zielige berichtjes posten”, is Wietses stellige overtuiging. Wietse inspireert en motiveert. Mooi is vooral hoe hij mensen die op het eerste gezicht niets met oceaanbescherming hebben, alsnog aan boord weet te krijgen. “Neem onze toekomstige Sea Rangers. Werkloze jongeren zijn primair niet bezig met de zee redden. Maar het enthousiasme groeit wanneer je hun een baan als natuurbeschermer in het vooruitzicht stelt.” De aanmeldingen voor de selectiedagen in oktober en november stromen in ieder geval binnen. Zowel uit de hoek van de GroenLinks-stemmende Madelons en Frederiks uit Kralingen als Delano en zijn maten uit Zuid. “Beide groepen maken kans”, aldus Wietse. “Al hebben jongeren uit sociaal armere wijken waar de jeugdwerkloosheid het hoogst is, een streepje voor.”

camp zonder subsidies voortzetten en zo blijvende impact creëren voor jongeren, de haven en een duurzame toekomst van de zee. De aanpak van de Sea Ranger Service is uniek: de rangerdienst betrekt partijen en sectoren die normaal niet samenwerken en verbindt bestaande kennis en materiaal op een vernieuwende wijze: een soort ‘ circulair organiseren’. Bron: Citylab010 Plannenpresentatie CityLab010, 24 oktober, Hogeschool Rotterdam.

Van de naar verwachting 500 tot 600 aanmeldingen zullen uiteindelijk 20 werkloze jongeren daadwerkelijk aan de bootcamp beginnen. Daarvan gaan er 12 als ranger aan de slag. Maar de opleiding helpt ook de afvallers: zij stromen door naar de reguliere maritieme sector. Rangers als ex portproduct Of alles straks ook precies zo verloopt als nu uitgedacht? Dat is de vraag, geeft Wietse toe. Daarom houdt hij buitenlandse geïnteresseerden waar het de Sea Ranger Service betreft nog even buiten de deur. “Eerst maar eens zien hoe het zich in Nederland ontwikkelt, als na een tweejarige pilot in de Noordzee blijkt dat de Rangers inderdaad een oplossing blijken voor jeugdwerkloosheid, re-integratie van veteranen en overbevissing. Pas daarna gaan we serieus werk maken van de Rangers als exportproduct.” De buitenlandse gegadigden kunnen zich te zijner tijd direct goed inlezen. Zo is Wietse druk bezig met de onderhandelingen om een en ander te (laten) verfilmen. Er komt straks zowel een tv-serie als een documentaire over de Sea Ranger Service. Lang heeft hij niet hoeven zoeken naar een producent. Ook deze was direct enthousiast over de positieve boodschap die aan het project ten grondslag ligt. “Dat er overbevissing is en dat er supertrawlers zijn die in één keer honderden tonnen vis omhoog halen, dat weten de mensen inmiddels wel. En ze raken er wat door lamgeslagen. Beter bedenk je iets wat enthousiast maakt, zodat ze zelf zin krijgen om de zee te redden. Onze aanpak doet precies dat. Lokale overheden, de maritieme sector, het Havenbedrijf en de veteranen en jongeren die straks als ranger de zee op gaan, allemaal zijn ze geïnteresseerd en willen ze meedoen. Liever gisteren dan vandaag.”.

13


THUISKOMEN MET OOMS Heeft u ver(t)huisplannen en wilt u uw huis ook verkopen? Bij Ooms bent u aan het juiste adres in de aanloop naar uw nieuwe thuis! Aankoop, verkoop én het verkrijgen van een hypotheek. Wij regelen alles onder 1 dak

NIEUW

ROTTERDAM Hertshooistraat 10 • In de gewilde en kindvriendelijke wijk Nieuw Terbregge • Zeer goed onderhouden 5-kamer eengezinswoning met heerlijke tuin

NIEUW IN VERKOOP

• Vzv fraaie inbouwkeuken, eiken lamelparket en 4 slaapkamers • •

Vraagprijs € 350.000,-- k.k. NIEUW

ROTTERDAM Drinkwaterweg 170

NIEUW

Waarom Ooms?

ROTTERDAM Kortebrandstraat 11

Í Het meest verkopende makelaarskantoor in Regio Groot-Rijnmond Í Ooms vraagt en maakt de beste prijs voor uw huis Í No Cure No Pay Í Persoonlijke aandacht Í Team van enthousiaste en ervaren medewerkers Í Professionele fotografie en virtuele bezichtigingen Í Erkend Hypothecaire Planners en Adviseurs Í Afspraken mogelijk op zaterdag en ‘s avonds

• Super leuke 3-kamer appartement midden in het bruisende centrum van Rotterdam. • Ruim balkon en fantastisch NIEUW IN VERKOOP

uitzicht op de Rotte! • Ideale ligging

• • 010 424 88 88

Vraagprijs € 175.000,-- k.k. NIEUW

ROTTERDAM Lloydstraat 136 • Fantastisch en uniek PENTHOUSE met open indeling in 105 jaar oude

• Perfect onderhouden 3-kamer

Rijksmonument

appartement

• Gelegen op de 6e verdieping en

Lansingerland

• Gelegen op de 2e verdieping VERKOCHT BOVEN VRAAGRPIJS

maar liefst ca 189m2 groot

• Schitterend uitzicht over de Maas

Capelle apelle a/d IJssel

een groenstrook

Spijkenisse Spijk

ROTTERDAM

Barendrecht Barendre echt

• Vraagprijs € 800.000,-- k.k.

Dordrech Dordre chtt ch

Vraagprijs € 175.000,-- k.k. NIEUW

ROTTERDAM

Soetensteeg 56

NIEUW

ROTTERDAM

Mathenesserweg 63a

Mullerkade 231 • Wonen in het Lloydkwatier? Dat

• Gelegen op een unieke locatie

VERKOCHT BOVEN VRAAGRPIJS

ment ca 100m2 • Eigen opgang op de derde en halve •

Vraagprijs € 220.000,-- k.k.

Vraagprijs € 175.000,-- k.k.

Vraagprijs € 275.000,--

NIEUW

ROTTERDAM

• Royaal 3-kamer appartement met balkon in het gewilde Rotterdam

• Openbaar vervoer, uitvalswegen

Drakenburg 11a

Gordelweg 81a1

• Ruim, goed onderhouden en recent

• Starters en klusser opgelet, wat een heerlijke ruimte! • Appartement gelegen op de 1e en

• Gelegen in de kindvriendelijke wijk NIEUW IN VERKOOP

De Burgen

halve 3e verdieping NIEUW IN VERKOOP

• 2 parkeerplaatsen op het afgesloten

en winkelstraat op loopafstand. •

vervoer en uitvalswegen

Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Vraagprijs € 200.000,-- k.k. NIEUW

ROTTERDAM

• Zeer centraal gelegen tov centrum Rotterdam, winkels, openbaar

terrein achter de woning

ROTTERDAM

ROTTERDAM

ruime woonkamer

• Gunstig gelegen tussen de Zwart Janstraat en hippe Zwaanshals

NIEUW

gebouwde eengezinswoning met

Noord

Vraagprijs € 159.900,-- k.k. NIEUW

ROTTERDAM

Lodewijk Pincoffsweg 530

Graaf Balderikstraat 43

Willem van Hillegaersbergstraat 73b

• Gunstig gesitueerd 2-kamer

• Heerlijk sfeervol, modern en op eigen

• Fraaie 4-kamer dubbele bovenwo-

grond gelegen 3-kamer (vh 4) kamer

appartement met royaal dakterras • Uitzicht op het water • Openbaar vervoer, Katendrecht, het centrum van de stad en winkels op loopafstand

Vraagprijs € 200.000,-- k.k.

ning van ca. 95m2

appartement

van meer dan 50m2 (ZO) VERKOCHT BOVEN VRAAGRPIJS

keerplaats

Woelwijkstraat 70b

NIEUW

• Vraagprijs in inclusief eigen par-

• •

ROTTERDAM

VERKOCHT BOVEN VRAAGRPIJS

NIEUW IN VERKOOP

4e verdieping

mers en balkon op het westen.

NIEUW

6e verdieping

• Ruim opgezette 4-kamer apparte-

• Kenmerken: strakke indeling met keuken en badkamer, 2 slaapka-

• Ruim 3- kamer appartement op de

niplein

stad Rotterdam een ruime woonkamer, luxe woon-

kan

• Centraal gelegen nabij het Marco-

midden in het centrum van de

VERKOCHT BOVEN VRAAGRPIJS

• Bel voor het maken van een afspraak!

Rotterdam Ro tterdam Schiedam Schieda Hellevoetsluis Helle

NIEUW

NIEUW IN VERKOOP

• Heerlijke buitenruimte op het

• Super gewilde locatie in het complex NIEUW IN VERKOOP

Heliport • Vrij uitzicht over het water richting centrum van Rotterdam

VERKOCHT RUIM BOVEN VRAAGRPIJS

westen • Gelegen in Hillegersberg en zeer gunstig gelegen tov uitvalswegen, openbaar vervoer, winkels en de Bergse Plas

Vraagprijs € 275.000,-- k.k.

Maaskade 113-115 |3071 NJ Rotterdam Tel (010) 424 88 88 | rotterdam@ooms.com Ooms.com/rotterdam

Vraagprijs € 219.000,- k.k.


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

HAUTE CUISINE VOOR MAXIMAAL TIEN Tara a Lewis snackt onder de 10 euro met Rotterdammers

LOUTER PIRI-PIRIA A NSE VERWENNERIJ

ETEN EN DRINKEN

G OEDE WOOR G OEDE DA DE G OEDE G EDA

Als Martje thuiskomt van haar werk, kan ze vanaf het begin van de Schiedamseweg de gebraden kip van De Kip Gallery al ruiken. “Zeker als ik niet weet wat ik ga eten, lokt de geur mij naar binnen.” Martje Louter (32) is altijd al een liefhebber van kip geweest. “De kipkerrie van mijn moeder was mijn lievelingseten. Ze maakt alles zelf, ook de kruidenpasta. Ze heeft het recept van haar moeder. Als ik bij mijn ouders thuis kom in Alblasserdam, maakt ze het speciaal voor mij.” Martje studeerde psychologie en werkt op Zuid in de ouderenzorg. Ze woont inmiddels 12 jaar in Rotterdam, waarvan acht jaar in Delfshaven. “Ik geniet hier enorm van de diversiteit van het aanbod heerlijk eten. Ik haal één à twee keer in de week iets af en dat is regelmatig de gebraden kip van De Kip Gallery.” Op het menu staat één gerecht: de befaamde Portugese kip piri-piri. Martje: “Ik bestel altijd een halve kip, met rijst en salade. De frietjes zijn ook goed, maar rijst is gezonder. Ze doen er iets mee waardoor deze verrassend lekker is.” Wat het geheim van de kip is, weet Martje Louter niet. “Hij is zacht van binnen en krokant van buiten. Ik neem er altijd de knoflook- en de piri-pirisaus bij. Da’s de perfecte mix. Want de knoflook alleen is wat saai en de piri-piri is net te pittig. Ik stel zo veel mogelijk mensen op de hoogte van deze heerlijke kip. Vaak zijn ze verrast over de gezelligheid, de leuke meubels en lampen. Dit is gewoon een mooi restaurantje dat laagdrempelig én zacht geprijsd is.”

De Kip Gallery, Schiedamseweg 71a H alve kip, salade en rijst: 8,20 euro Oordeel: Zonder te overdrijven de beste kip die ik ooit heb gegeten. Verslavend lekker.

16

Rotterdam telt zo’n 1500 Iraniërs. Best een kleine groep mede-Rotterdammers, maar wel een met grootse verhalen. Ontdek de rijke Iraanse cultuur en stap de supermarkt Super Pasargad in het hart van de Agniesebuurt binnen. Meneer Nariman leidt je door een inspirerende wereld vol nieuwe smaken. TEKST: ELLEN M ANNENS B EELD : LIZ A D IKKERB O O M Dit verhaal gaat over eten, maar we beginnen met een reisadvies: ga naar I ran. O f beter: ga naar I ran en spreek er met de mensen op straat. “ Voor je het weet, nodigen ze je uit om te komen eten en mag je blijven logeren” , zo weet meneer N ariman. Zijn ogen stralen. Zijn advies is bloedserieus. W ant I ran is een mooi land en I ranië rs zijn misschien wel het meest gastvrije volk van de wereld. E n dat mag iedereen weten. W anneer je de P erzische supermarkt van meneer N ariman aan de Teilingerstraat binnenstapt – “ de enige P erzische supermarkt in Rotterdam” – is de kans groot dat je gratis een korte geschiedenisles over I ran en daarmee ook over het P erzische rijk meekrijgt. Meneer N ariman heeft namelijk veel kennis van het I ran van voor de revolutie. E en geschiedenisles waarin het zoroastrisme niet mag ontbreken, ooit het enige officië le geloof van de P erzen. Deze religie was gebouwd op drie pijlers: goede woorden, goede daden en goede gedachten. “ Daarom zijn I ranië rs tot op de dag van vandaag nog zo gastvrij” , zegt meneer N ariman. Verder praat hij niet graag over geloof, maar liever over de rijke cultuur van de P erzen. Zij zijn de uitvinders van de voorloper van de koelkast, het schaakspel, de windmolen, de eerste verklaring van de rechten van de mens, en zo kunnen we nog even doorgaan. Kristallen W ijze mensen dus. Die wijsheid is ook terug te vinden in de eetgewoonten. “ P erzische gerechten zijn slim samengesteld. N eem sumak, een kruid dat smaak brengt, maar ook zorgt voor vetafbraak in het lichaam. Daarom is het juist zo goed om sumak te combineren met vet vlees, zoals we in de P erzische keuken doen.” Meneer N ariman schenkt nog een kop thee in. H et mantra goede woorden, goede daden en goede gedachten geldt ook in zijn winkel. “ Lekkere thee, hè . Met verse munt uit mijn eigen tuin. W acht even.” H ij loopt naar een schap bij de voordeur van zijn kleine winkel en komt terug met een product dat zich het best laat omschrijven als een langwerpige edel-

steen. Meneer N ariman breekt een paar kristallen af en laat ze in de hete thee zakken. Dit is kandijsuiker, nog zo’ n eeuwenoude P erzische uitvinding. Al rond 5 0 0 jaar voor C hristus maakten de P erzen in I ndia kennis met suikerriet. Tien eeuwen later ontdekten de P erzen hoe ze dit zoete goedje langer konden bewaren door het te kristalliseren. De kristallen in N arimans handen zijn nog steeds de basisvorm van de suikervorm die toen werd uitgevonden. De suiker werd opgelost in heet water, dat vervolgens werd teruggebracht naar kamertemperatuur, waardoor zich kristallen vormden. Door een touwtje in het water te hangen konden de kristallen zich ergens aan hechten. Eetcultuur De P erzische suiker geeft op de druilerige doordeweekse septemberdag waarop we S uper P asargad bezoeken, precies de warmte die we nodig hebben. “ E n het is nog goed voor je maag ook” , zegt N ariman trots. “ Als je buikpijn hebt, dan kreeg je dit altijd in I ran.” Zoetigheid is sowieso goed vertegenwoordigd in zijn winkel. N et als kruiden en rijst. B asmati natuurlijk. De lange korrels, daaraan herken je I raanse rijst. “ O nze keuken is eigenlijk nergens mee te vergelijken” , zegt N ariman. “ Alleen de Turkse keuken komt in de buurt. E n ook in I ran zelf is er niet é é n keuken. I eder gebied heeft zijn eigen gerechten, smaken en gewoontes. Logisch natuurlijk. De eetcultuur wordt bepaald door het gebied waarin je woont en wat er voorhanden is.” Alle I raanse producten aanbieden is daarom niet mogelijk in zijn kleine winkel. Maar de bezoekers van zijn winkel de I raanse, of liever gezegd de P erzische, cultuur laten ervaren, dat lukt meneer N ariman met gemak. H ij vernoemde zijn winkel niet voor niets naar de stad P asargad, de eeuwenoude P erzische stad waar ook de tombe van C yrus de Grote stond, een van de grote leiders van dat P erzische rijk, waar de winkeleigenaar zo graag over praat.


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

RDEN, EN EN CH TEN

ETEN EN DRINKEN

Perzische bestsellers

1 HEIMWEE-ETEN

Wat biedt Rotte anno 2017 eige rdam n Iedere nieuwelin lijk niet? plek vindt in de g die een zich vroeg of laatstad, ziet met een winkel bediend of eetz vol heimwee-ete aak n De Nieuwspeper . brengt ze in kaar t

G ranaatappelsap Iets duurder dan in andere winkels, maar dan heb je wel het sap van echte Iraanse granaatappels. En voor ieder wat wils: zoet, zuur of zoetzuur, want smaken verschillen. Reinigend voor je lichaam of lekker in de Ash-e Anar, Iraanse granaatappelsoep.

2

G edroogde limoen De op het eerste oog verschrompelde limoentjes zijn dé smaakmaker in Iraanse stoofpotjes. Of lekker in je thee. En ze gaan natuurlijk jarenlang mee.

3

Rozenwater Geeft de bijzondere smaak aan de Iraanse koekjes en desserts, maar is ook heel geschikt als gezichtsreiniger.

Rijst, de trots van Iran Omdat mensen over zo’n beetje alles ten strijde trokken ( en zullen trekken) , zullen ook over de meest perfecte manier om rijst te garen veldslagen zijn georganiseerd dan wel spontaan burenrijstruzies zijn ontsproten. Iraniërs zijn meesters in het koken van rijst. Wil je de fijne kneepjes van deze kookkunst onder de knie krijgen, vraag meneer Nariman dan om raad. Alvast een tipje van de sluier opgelicht: rijst stomen geeft zeker bij basmati een smakelijk en geurig resultaat. Gestoomde rijst met groene kruiden en vis vormen tezamen de Iraanse feestdis sabzi polo mahi, dat op tafel komt tijdens Nowruz, het preislamitische festival. Polo kennen velen als pilaf, rijst vermengd met andere producten. Deze rijst is altijd zacht maar nooit kleverig of vochtig. Wordt een rijst als chelo aangekondigd, dan gaat het om apart geserveerde rijst.

“De Iraanse keuken is eigenlijk nergens mee te vergelijken” Iraans of Perzisch? De meeste westerlingen spraken tot diep in de 20e eeuw over Perzië, het land dat nu Iran heet. De reden: de landennaam Perzië stamt af van het Oudgriekse woord Persis. De Grieken noemden de Perzen Pars. Sjah Reza Pahlavi verzocht de wereld het Iraanse woord Iran te gebruiken. Iran betekent het land van de Ariërs. Heel streng in de leer zijn de Iraniërs niet: in 19 5 9 besloot de Iraanse overheid dat zowel de geografische aanduiding Persia als Iran officieel gebruikt mochten worden.

17




             

         

              

 

4-takt 25/45 km/h

   



       

   

4-takt 25/45 km/h

 



4-takt 25/45 km/h

      



       



 

                                        De CRO luchthaven RTHA is een wettelijk verplichte commissie waarin regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen vertegenwoordigd zijn. De taak van de commissie is om door overleg met diverse betrokkenen, het gebruik van de luchthaven te bevorderen met oog voor alle belangen. De commissie komt vier keer per jaar bijeen – over het algemeen op Rotterdam The Hague Airport – en heeft een onafhankelijke voorzitter, benoemd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inwoners van de gemeente Rotterdam worden vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. De functie is op vrijwillige basis en wordt vergoed met ca. € 250,- vacatiegeld per bijgewoonde plenaire vergadering van de CRO. De gemeente Rotterdam draagt de kandidaat voor aan de voorzitter van de CRO. De voorzitter van de CRO beslist over de benoeming. De functie start per 11 november 2017 voor een periode van 4 jaar. Meer informatie over de CRO kunt u vinden op www.cro-rotterdam.nl     • kennis van luchtvaart en luchtvaart gerelateerde onderwerpen; • kennis van de historie en huidige ontwikkelingen rondom de luchthaven Rotterdam The Hague Airport;

• begrip van politiek-bestuurlijke, bedrijfskundige en maatschappelijke processen; • begrip van de onderwerpen economie, milieu en ruimtelijke ordening.    • constructieve houding; • bereidheid een actieve bijdrage te leveren; • communicatief vaardig; • bereidheid periodiek terug te koppelen naar en te communiceren met de inwoners van Rotterdam.   U dient ingeschreven en woonachtig te zijn in de gemeente Rotterdam. De bewonersvertegenwoordiger zit in de CRO namens de inwoners van de gemeente Rotterdam en is representatief. De meningen van inwoners kunnen verschillen. Deze verschillende opvattingen moeten kunnen doorklinken via de vertegenwoordiger in de CRO. De vertegenwoordiger en zijn of haar plaatsvervanger dienen zelf invulling te geven aan hun onderlinge samenwerking. De gemeente Rotterdam gaat er wel van uit dat de inbreng namens de inwoners van Rotterdam éénduidig is.  Stuur dan uiterlijk 23 oktober 2017 een motivatiebrief inclusief CV bij voorkeur per mail naar: Gemeente Rotterdam, T.a.v. dhr. R.J. van der Bolt, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam rj.vanderbolt@rotterdam.nl De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats in de week van 30 oktober.

                                                                                                                           


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

ETEN & DRINKEN 19

Prikkelend petroleumstelletje

P RO D UC TIE: J ESSE KIKKERT & J AAP V AN RIJ N

Nederland gaat aan de stroom, de aardgaskraan wordt langzaam maar zeker dichtgedraaid. Wat betekent dit voor gasadepten die zweren bij een superstoof van het spaarzaam brandende pitje? Nog beter kunnen sudderen. En dat doe je met de Crock-Pot. Menig thuiskok die regelmatig een perfecte stoof op tafel zet, heeft oma als referentie. Fanatieke hobbykoks beschikken dan ook over het onvolprezen petroleumstelletje, al dan niet geërfd. Heel langzaam garen dankzij de constante warmte van het petroleum- of een aardgaspitje zou het beste resultaat opleveren. Fabel of werkelijkheid, deze onwrikbare kookwaarheid prikkelde een stel Amerikanen om een veilige, elektrische variant te bedenken. Stoven in de VS, vleesland bij uitstek, kent een lang traditie. De Amerikanen leerden in een gietijzeren pot stoven van de Nederlanders, de sudderkoningen van deze planeet. Daarover volgt in de volgende aflevering meer informatie. Toen de welvaart toenam, konden meer mensen zich een fornuis veroorloven. De gasfornuizen verschenen, later volgden de elektrische ovens. Inmiddels verdringen de steeds beter presterende inductieplaten de gaspitten – straks zelfs met zachte dwang, de verstokte sudderaar die zweert bij het vuurpitje, verbitterd achterlatend.

Dubbelwandig stoven Dankzij de Amerikanen houden aardgasverlaters zicht op topstoof. Zij bedachten de elektrische Crock-Pot, die naar eigen zeggen van alle kooktoestellen de meest constante warmtetoevoer levert. De pot is dubbelwandig en houdt de warmte goed vast. Doordat voedsel langzaam verwarmd wordt, ontstaan er rijke smaken. De Crock-Pot Duraceramic CR026X bestaat uit een buitenwand met bediening en een gladde, krasbestendige binnenpan van vijf liter. Deze binnenpan kun je op het fornuis zetten om bijvoorbeeld vlees dicht te schroeien, ook op inductie. Bij een aantal gerechten is stevig voorverwarmen aan te raden. Je zet vervolgens de binnenpan in de CrockPot en kiest uit de standen 85 en 96 °C. De Crock-Pot heeft ook een warmhoudstand voor laatkomers. Met de timer stel je een gaartijd in van 30 minuten tot maar liefst 20 uur. Houd zoveel mogelijk de deksel op de pot, want het ontsnappen van warmte rekt de suddertijd op. Bij de Crock-Pot zitten gerechtentips, zie ook de website.

Losse-pols-koken

Met de Crock-Pot kun je uit de losse pols koken, hierbij twee voorbeelden > Zet de Crock-Pot op de lage stand. Zet de binnenpan op het fornuis. Verwarm wat olijfolie op middelhoog vuur in de Crock-Pot-binnenpan > Snijd wat pompoen en knolselderij in blokjes en bak aan > Voeg een paar jalapenopepers, ontvelde tomaten en in stukken gesneden knoflooktenen en 3 dl groentebouillon toe, schep een paar keer om > Zet de pan in de Crock-Pot en voeg royaal tomatenpuree toe > Laat minimaal 3 uur garen > Schep wat crème fraîche door de groenten, breng op smaak met zout en garneer met groene kruiden.

Nu 10% korting op een ooglidcorrectie

Verlangt u naar een frisse uitgeruste blik? Dan kan een ooglidcorrectie een passende oplossing voor u zijn. Bij Oogziekenhuis Focuskliniek worden ooglidcorrecties uitgevoerd door zeer ervaren specialisten. Om Omdat Oogziekenhuis Focuskliniek 25 jaar bestaat, krijgt u 10% korting op de behandeling! Maak nu een afspraak voor een adviesgesprek. Kijk voor meer informatie op www.focuskliniek.nl of bel naar 010 - 402 34 56.

· Ooglaseren · Lensimplantaties

· Ooglidcorrecties · Botoxbehandelingen

Ook lekker: een ZuidFranse stoofpot

Zet de binnenpan op het fornuis > Verwarm wat olijfolie op middelhoog vuur in de Crock-Potbinnenpan > Voeg 1,5 kg in stukken gesneden, doorregen sukadelappen toe en geef het vlees wat kleur > Snijd 200 gram wortel, 1 grote ui en 6 knoflooktenen in stukken

en bak kort mee > Voeg 3 dl rode wijn, 2 dl water en 200 g zwarte olijven toe > Breng tegen de kook aan en zet de binnenpan in de Crock-Pot > Voeg een paar takjes tijm en 2 blaadjes laurier toe > Laat minimaal 8 uur sudderen.


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

DA G ELIJ KSE ZA KEN

20

DAGELIJKSE ZAKEN DIE DE MENSEN RAKEN Gerard Meuldijk, theatermaker, schrijver, ex-Dizzy en onwillig hardloper

“De pinda die uit het schaaltje wordt gevist door een vent die net zijn handen niet heeft gewassen in de wc. Onuitsprekelijk goor.”

TEKST & ILLUSTRATIE: NATHALIE HANSSEN Het witte schuim van de groene Dreft dat tussen mijn vingers loopt. Want ik besloot om toch niet met het biologische afwasmiddel aan de slag te gaan. Zonder die mooie, volle schuimlaag blijf ik namelijk twijfelen of het sopje wel hygiënisch is. Ik zie de aangekoekte troep van de zeven dagen afwas wegvluchten en verheug me op die kop koffie in mijn favoriete kopje dat ik al zes dagen heb moeten missen.

“De plant die ik nu heb. Het gaat goed in mijn leven en ik geloof dat die plant daarom groeit. Ik heb nog nooit een plant gehad, maar nu deel ik mijn leven ermee. Het geeft me rust.” “Die auto die even stopt om mij over te laten steken. Ik steek altijd mijn duim op. Dat verdien je dan echt.”

De glimlach van de serveerster in het biologische café waar ik dagelijks kom. Ik kan het door die lach niet opbrengen toe te geven dat de cappuccino gewoon niet zo lekker is. Te veel melk, te weinig schuim. En niet op de juiste temperatuur.

“Het moment nadat ik met enorm veel tegenzin tóch ben gaan hardlopen. Ik mag weer gaan zitten en Sophie zet me een verse muntthee voor. De trots die ik dan voel.”

Naar de Albert Heijn rennen op basis van een oude foto die je in een flits ziet. In vijf seconden weet je: ik eet vanavond zuurkoolstamppot met hard uitgebakken spek. Dan maakt het mij niet uit dat het 34 graden wordt.

“Als ik langs de foto van mijn moeder loop en weet ‘O ja, het is goed’. Ik heb hem, nadat ik met café Dizzy stopte, opgehangen op advies van een bevriende psycholoog. Ik zat even een paar maanden in een dalletje, kun je wel zeggen. Ik kwam niet graag buiten. Ik naar mijn zus, die de foto opsnorde, want mijn moeder was al dood. Zul je zien dat ik die nacht droom – ik droom zelden – van een kamer met vijftien naakte vrouwen in het bed. Ik hoor vervolgens mijn moeder de trap opkomen en die komt binnen en knikt een beetje, zo van ‘Ja, goed dit’. Vanaf dat moment ging het weer goed met me.”

“De heerlijke overweging morgen maar te stofzuigen. Hoewel, overmorgen kan ook nog.” Die ene vriend die níét te laat komt. Want waarom komen de andere vrienden, kennissen of collega’s te laat op afspraken? Een minuut is al te veel. Ik snap echt niet dat je, als je een tijd afspreekt, er niet tien of vijftien minuten eerder bent.

De G roos verwonderzaal verbaast De winkelstraat staat al een tijdje op de tiltstand. Terwijl de online winkels floreren, verdwijnen bekende namen uit beeld, vullen pop-up stores de gaten en durven bekende namen als H udson Bay en Bellerose de uitdaging van een fysieke winkel nog wel aan. Wat doe je, als lokale ondernemer, in zo’ n turbulente entourage? Eigenzinnig de G roos verwonderzaal openen op het afgelegen A chterklooster, dik uit de loop, waar je louter de betere Rotterdamse waren, boeken, kunst en meubilair toont.

De staat van de Winkelstraat

Een najaarsmoesson spoelde toch net niet definitief de laatste nazomerresten weg. Aan het Achterklooster wagen kakelbonte wilde konijnen zich uit hun holen, zich warmend aan laag vallende zonnestralen die ook het imposante gebaar van Groos vakkundig uitlichten. Het Industriegebouw, ook bekend als HIG, nam deze zomer dusdanig flinke stappen dat het zich inmiddels het meest hete episch centrum van de stad mag wanen. De Amerikaans getinte dagzaak By Jarmusch, een taqueria, bedacht door de

bedenker van het Rotterdamse sokkenmerk Alfredo Gonzales, en de old skool pizzeria Old Scuola – voorzien van een originele Pagani-houtoven, die fijne brandplekken aan het deeg geeft – betrokken optimistisch witgetinte ruimten in het gebouw. Maar het is niet louter nieuwe horeca dat HIG verrijkt. Tenkoopstellen Groos pakt groots uit op de hoek van het Achterklooster en de Kipstraat. De royale entree, waar een auto tussen past, voelt als een gastvrij onthaal. De relaxte sfeer van het afgelegen Achterklooster wist Groos met hulp van buurman MVRDV, die van de Markthal, door te trekken in een miniwarenhuis vol exclusieve Rotterdamse producten en design. Wat een luxe, zoveel vierkante meters totale leegte! Je moet de aandrang onderdrukken om de schoenen uit te trappen en dan, op de sokken, na een stevige aanloop, lekker glijden naar het object van verlangen. Alles toont even smaakvol, de hoog reikende stelling is met gevoel voor schoonheid ingericht. Wie wil zien hoe je flesjes bier tot een interieurobject smeedt, gaat kijken. Groos vindt met deze aanpak een nieuw werkwoord uit:

tenkoopstellen. Je voelt hier geen koopdruk. Wie in een van de fraaie stoelen plaatsneemt, zal, geïnspireerd door de weldadige rust, weinig aandrang voelen om de zetel te verlaten. Zeker als de zachte warmte van de oudewijvenzomer zich laat voelen. Lekker rillen, kippenvel van genot en dan, uiteindelijk toch iets moois gaan uitzoeken. Rotterdamse Vermouth Waarom niet een tas van Suzanne Bijl? Of een Straightforward Kitchen Set, een coproductie van Studio Groos en Maaike van Papeveld? Pluk ook een kleurrijk stuk kunst van het megagrote moodboard. En, tja, het is tenslotte weekend, dan kan een fles Baron Vermouth niet ontbreken, een drankje voorzien van het hart en de ziel van Rotterdam. En dan afrekenen bij een mintgroen megavierkant dat dienst doet als toonbank, een ervaring op zich. Hier laten mensen met visie zien dat een winkel van steen nog steeds levensvatbaar is. Het lef van offline Groos mag beloond worden. G roos • dinsdag tot en met vrijdag 10 .30 tot 19 .0 0 uur, zaterdag 11.0 0 tot 18 .0 0 uur, zondag 12.0 0 tot 17.0 0 uur


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

CULTUUR A G ENDA

Verse geesten tijdens Afrovibes Festival Het Afrovibes Festival brengt jaarlijks hedendaagse Afrikaanse en Nederlandse kunstenaars samen in vier steden. Het thema van deze editie luidt Fragile Freedom. Met dans, theater, muziek, dans en spoken word gaat Afrovibes de strijd aan tegen polarisering en uitsluiting. Tijdens Fresh Friday krijgt de Zuid-Afrikaanse maker en performer Koleka Putuma de sleutel van het Maaspodium en mag zij de avond invullen. Ze zal in het Maaspodium in ieder geval haar visie geven over het thema breekbare vrijheid. Culturele makers uit Afrika laten met jonge Nederlandse kunstenaars op het Maaspodium zien hoe zij de huidige tijd ervaren. Het festival biedt tevens voorstellingen van onder meer Afriq ueer ( in samenwerking met Black Achievement Month) , What Remains, Sac au Dos en JONGA. Het programma van A’s Academy met Nederlandse en Zuid-Afrikaanse U rban Arts talenten omlijst de voorstellingen.

21

Red Sofa: 10 jaar nieuwe wegen zoeken in de muziek Het Red Sofa programma van De Doelen maakt inmiddels al tien jaar nieuwe muziek toegankelijk voor een groot publiek. Via bespiegelingen over de muziek voor een concert en tijdens nabesprekingen komen bezoekers in contact met de bevlogen musici en de componisten. Het decenniumjubileum viert Red Sofa volgend jaar met Spring Loaded, een vijfdaags minifestival in verschillende zalen van De Doelen, in de Laurenskerk en

andere locaties in de stad. In opmaat naar het feestjaar pakt Red Sofa in de Laurenskerk uit met het Residentie Orkest & Ralph van Laat. Naast klassieke werken van Mozart en Beethoven brengt het Haagse orkest nieuwe muziek ten gehore van compositiestudenten van het Koninklijke Conservatorium en Codarts.

Laurenskerk & Red Sofa • 12 oktober • www.dedoelen.nl

FOTO SIMON VAN BOX TEL

M aaspodium • 6 - 8 oktober • www.maaspodium.nl

Deux Voix: un mélange extraordinaire Katell Chevalier maakte naam tijdens de Voice of Holland waar ze zich onderscheidde met het Franse repertoire. In haar nieuwe show Deux Voix zingt ze niet alleen de chansons van de Brusselaar Jacq ues Brel en de hiphop van Stromae. Ze laat ook Stromae’s elektronische muziek doorklinken in de klassiekers van Brel, wiens chansons op hun beurt weerklinken in Katells versies van Stromae’s hits. Het kan muzikaal gezien weleens een heel interessante avond worden, daar in het Capelse theater Isala. En niet alleen voor de liefhebber van de chanson. Isala Theater • 5 oktober • www.isalatheater.nl & De Doelen • www.dedoelen.nl

  

Een regionale keuken met seizoensgebonden producten, in het restaurant van Hilton Rotterdam. Tafelen met vrienden en familie, romantisch dineren met z’n tweeën of lunchen met collega’s! Plus, elke vrijdagmiddag BeGIN your weekend met heerlijke Gin & Tonic’s! rotterdam.roots@hilton.com | 010 710 80 28 facebook.com/rootsrtm | instagram.com/rootsrotterdam

Laven aan het Lekker Leven festival H et Lekker Leven F estival! zet de ooit legendarische F eminabeurs weer op de kaart. UItraard is de aanpak helemaal 20 17. De bezoeker mag een ruim en breed opgezet festival verwachten, waar het hele gezin zich kan laven aan alle goede dingen van het leven. H et is allemaal mogelijk: lekker dwalen van stand naar stand, proeven van culinaire hoogstandjes en je laten verrassen door muziek en entertainment. Bezoekers worden actief betrokken bij diverse demonstraties, workshops, wedstrijden en proeverijen. Rotterdam Ahoy • 5 - 8 oktober • www.lekkerlevenfestival.nl

Revolutionary Road Richard Yates kruipt dankzij zijn kennis van psychologie indringend in de hoofden van mensen die hun innerlijke levens nooit zo perfect hebben kunnen aanharken als de gazonnetjes in een buitenwijk. Yates veelgeprezen Revolutionary Road fileert de droom van een gelukkig gezinsleven. Kenners beschouwen het toneelstuk als een moderne klassieker. Acteurs Jacob Derwig, Malou Gorter, Teun Luijkx en Alejandra Theus spelen de bewoners van een Vinexstraat. Zij houden een schijn van voorspoed, orde en veiligheid voor elkaar op. Maar ondertussen broeien onvervulde dromen en verlangens. Zullen ze weten te ontsnappen uit die beklemmende, zelfgeschapen werkelijkheid? Theater Rotterdam Witte de With • 4 oktober - 8 december • www.rotheater.nl


NU BIJ AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM:

NU MET GRATIS ‘AUTUMN BRONZE’ ACCESSOIREPAKKET T.W.V. € 750*

Mitsubishi Space Star 1.0 ClearTec Cool+ vanaf Metallic / Pearl lak GRATIS ‘AUTUMN BRONZE’ ACCESSOIREPAKKET (T.W.V. € 750)* MATSKORTING

MATSVOORDEEL

€ 1.500

€ 12.570 + € 590 + € - €

TOT

0 750

Inclusief Matsvoordeel vanaf

€ 12.410

Of met One Stop Private Lease vanaf € 189 p.m. Er is al een Space Star vanaf €10.270 (incl. €1.000 Matsvoordeel)

HET MEESTE AUTO IN ZIJN KLASSE RIJK UITGERUST MET O.A. + 1.0 motor met Auto Stop & Go + Airconditioning + Radio met cd/mp3-speler, 4 speakers en USB-aansluiting + Hill Start Assist + Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening + Elektrische ramen vóór + In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V.

Kamerlingh Onnesweg 32 • Barendrecht • T. 010 – 29 23 434 • www.noteboom.nl

Brandstofverbruik: 3,9-4,3 l/100km. CO2-uitstoot: 91-100 g/km. *Alleen geldig op de White Pearl (W54), Titanium Grey (U17) en Cosmos Black (X08). Overige uitvoeringen: € 1.000 korting. Getoonde prijs is all-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen. Korting geldig t/m 31 oktober 2017. Het One Stop Private Lease bedrag is op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar, geldig tot en met 30-11-2017. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 09-17

Nu bij de Hyundai

een gratis Stella e-bike! Inclusief gratis service aan huis

hybrid

Rijklaar vanaf

24.450

Dubbel elektrisch rijplezier!

De Hyundai IONIQ Hybrid. Standaard automaat én rijdt tot wel 1.300 km op één volle tank! En nog mooier, bij aankoop krijgt u nu tijdelijk een gratis Stella e-bike cadeau*. Dat is nog meer elektrisch rijplezier! Kom snel naar de showroom voor een vrijblijvende proefrit. De Hyundai IONIQ. O.a. leverbaar met: • Standaard automaat • Volautomatische airconditioning • Smart Cruise Control • Radio DAB+

Ziet u ook zoveel Hyundai’s de laatste tijd?

Ontdek meer op noteboom.hyundai.nl Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht, tel. 010 - 292 3434 Gecombineerd brandstofverbruik: 3,4 (l/100 km) / 29,4 (km/l); CO2 - emissie: 79 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig van 01-09-2017 tot en met 31-12-2017 met uiterste kentekenregistratiedatum van 31-12-2017. *U ontvangt een waardecheque t.w.v. €1.000,- in te wisselen bij één van de Stella e-bike Testcenters. De waardecheque is geldig t/m 31 mei 2018 en alleen inwisselbaar bij aankoop van een nieuwe Stella e-bike. Niet te gebruiken i.c.m. andere acties van Stella en inruilfietsen. Maximaal 1 waardecheque per e-bike. Niet in te wisselen voor geld. Kijk voor alle voorwaarden op hyundai.nl/acties/stella. Gratis navigatiekaartupdates alleen op Hyundai-/LG-fabrieksnavigatiesystemen en alleen i.c.m. onderhoud bij uw Hyundai Erkend Reparateur. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2017 beschreven in het service & garantieboekje


DE

NIEUWSPEPER 4 OKTOBER 2017

CULTUUR

23

Elektronische parels downtown Rotterdam

De film Wadjda was de winnaar van de Publieksprijs van het Rotterdams Filmfestival van alweer vier jaar geleden. De eigengereide Wadjda uit Riyad zet alles op alles voor een groene fiets. Jongens mogen toch ook fietsen? Waarom zij dan niet? De eerste speelfilm ooit gemaakt in Saoedi-Arabië werd geregisseerd door de eerste vrouwelijke filmmaker van

Nieuwe Binnenweg > zaterdag 7 oktober > www.afestivaldowntown.com

dat land. Met veel humor geeft de film een fraai inkijkje in de Soedische cultuur en haar sociale codes. De filmvertoning is het resultaat van een samenwerking tussen Arab Film Festival, Islemunda, Bibliotheek Rotterdam en Stichting De Vrolijkheid.

Rondje pionieren met wetenschap in BlueCity BlueCity mag je gerust een leeg zwembad vol mogelijkheden noemen. Deze speeltuin voor circulaire bedrijven koerst naar een economie waarin afval niet bestaat. Sterker nog, ze kweken er hun eigen materialen van fruitafval en bacteriën. Dat levert niet alleen lekkere drankjes op, maar ook vegetarisch leer voor een kekke schoen of een tas van kombucha leer, gemaakt van

Islemunda > vrijdag 6 oktober > www.islemunda.nl

Vette ode aan jazzlegende Monk De Metropole Orkest Big Band brengt een ode aan Thelonious Monk. De Amerikaanse pianist zou dit jaar 100 zijn geworden. Dat is een mooie aanleiding om zijn nog altijd actuele composities nieuw leven in te blazen. De Japanse dirigent en componist Miho Hazama staat op de bok. De composities en solo-opnamen van Monk nam zij als basis voor haar arrangementen voor de beroemde bigband. Verwacht een geraffineerde groove en sound die dit bijzondere jazzerfgoed respecteren. Lantaren Venster > zaterdag 14 oktober > www.lantarenvenster.nl

bacteriën en gisten en gekleurd met bacteriële inkt. Bij het Dine & Design-loket kun je terecht voor nog meer advies over de circulaire economie. Ook worden er documentaires vertoond over dit thema.

BlueCity Lab > zaterdag 7 oktober > www.facebook.com/bluecitylab

Spoken Word Gala eert Shakespeare

Theater Zuidplein > zaterdag 7 oktober > www.theaterzuidplein.nl

Volgens productiehuis FLOW is Shakespeare hiphop, jazz en woordkunst in één. Hoe dat klinkt, hoor je op hun gemaskerde bal, waar woordkunstenaars, comedians en muzikanten laten horen en zien hoe Shakespeare hen heeft geïnspireerd en beïnvloed. Verwacht een spannende mix van middeleeuwse voordrachten en teksten van Tupac Shakur. En o ja, vergeet niet je maskertje op te zetten.

                                        

 

                                            

    

  

Of er wat te lachen valt op Zuid? Tegenwoordig in de Kuip in ieder geval wel. En binnenkort ook op de twee zuidpieren: de Wilhelminapier en Katendrecht. Daar vindt de vierde editie van het International Comedy Festival Rotterdam 2017 plaats op 14 verschillende locaties. Jandino Asporaat maakt samen met Murth Mossel en Edson Da Graça, bekend van zijn programma Dutch Ridiculousness op MTV, de hopelijk energieke stand-up comedyshow BEMM COMEDY! Verwacht naast onvervalste comedy ook lekker eten en straattheater dat eindigt met een Late Night show. Tijdens de Laughter Party na afloop kun je op de dansvloer losgaan met de comedians . Let’s have a laugh...

  Hoe breek je uit je burgerlijke bestaan zonder er zelf kapot aan te gaan? Een voorstelling over een jong echtpaar dat hun leven steeds meer begint te haten, terwijl hun huwelijk langzaam uit elkaar valt. Theater Rotterdam Witte de With | do 5 oktober | 20.00 uur

     Liefhebbers van muziek uit de 70’s en de 80’s opgelet; binnenkort heb jij de kans om The Jacksons samen met Kool & The Gang live op het podium mee te maken. Gewoon in Rotterdam! Rotterdam Ahoy | do 5 oktober | 20.00 uur

  Zie hoe jonge Afrikaanse en Nederlandse kunstenaars de handen ineen slaan, en hoe zij samen onze huidige tijd ervaren en naar hun verleden en de toekomst kijken. Laat je inspireren door de Afrikaanse theater, dans, muziek en nog veel meer! Maaspodium | vr 6 oktober | 10.00 uur

Marc Nolte

Lachen op Zuid

Annaleen Louwes

Prijswinnende Arabische voelgoedfilm dankzij groene fiets

      Happy Birthday to… Dikke Dik! Tijdens deze sfeervolle muziekvoorstelling zie je hoe de beroemdste kater van Nederland hap voor hap zijn grote verjaardagstaart opeet! Blijft er zo wel taart over voor de vriendjes van Dikke Dik? Theater Zuidplein | wo 4 oktober | 10.00 uur

Jean van Lingen

Spannende en vooruitstrevende electronic music acts uit de lokale en internationale voorhoede, wie zou dat willen missen. Zak af richting downtown Rotterdam voor alweer de vierde editie van A Festival Downtown op de Nieuwe Binnenweg. Ontdek op de binnen- en buitenlocaties dat elektronische muziek meer is dan techno en dance. Er is ruimte voor zowel artiesten uit de hiphopscene als muzikanten die zich onder meer door de Indie-scene, singer-songwriters en/of jazz laten inspireren. Mede dankzij Guido van Dieren, Bass Odyssey, Cloudhead, Mindtrick Records en Talk Of The Town zal het festival spannende, elektronische muziek kunnen laten horen.

   Dit comedy festival gaat alle kanten op. Van mild tot pittig, van alternatief tot mainstream en met zowel Engels- als Nederlandstalig gesproken shows. Na het festival nog niet uitgekeken? Ontmoet dan tijdens de afterparty je favoriete comedian op de dansvloer. Diverse locaties | za 7 oktober | 16.00 uur

Wilhelminapier/Katendrecht > zaterdag 7 oktober > www.icfr.nl

      


Kijk voor beschikbaarheid van producten in onze filialen op

DAKA.NL

JOUW TRAINING SPECIALIST

GET ACTIVE & GET FIT

35%

30%

KORTING *

KORTING *

45%

KORTING *

NIKE Zoom Domination Fitness schoenen

89.99

NIKE Air Zoom Vomero 20 Hardloopschoenen VAN 139,99 NU

79.99

NIKE Zoom Train Complete Fitness schoenen VAN 109,99 NU

69.99

NIKE Zoom Train Action Fitness schoenen VAN 89,99 NU

59.99 30%

KORTING *

30%

30%

KORTING *

NIKE Flex tr7 Bionic Fitness schoenen

69.99

NIKE Dual Fusion TR Hit Mid Fitness schoenen VAN 84,99 NU

58.99

KORTING * NIKE Metcon Repper DSX Fitness schoenen VAN 99,99 NU

69.99

NIKE Fusion TR Fitness schoenen VAN 74,99 NU

49.99

BEKIJK DE VOLLEDIGE TRAINING COLLECTIE OP DAKA.NL

UNDER ARMOUR UA W showstopper Fitness schoenen.

89.

99

ADIDAS Bokshandschoenen Energy 100

39.99

ADIDAS Scheenbeschermer Good

NU OOK

BOXING BIJ DAKA SPORT

30%

40%

KORTING *

RUCANOR Kettle Bell 2 kg - 10 kg NU v.a.

12.

99

BJÖRN BORG Racerback Tank Cody VAN 29,99 NU

19.

KORTING *

99

BJÖRN BORG High Waist Tights Clara VAN 69,99 NU

Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze advertentie is geldig t/m 8 oktober 2017 en zolang de voorraad strekt. OP=OP. (#17111)

Kijk voor alle filialen en openingstijden op daka.nl

DAKA.NL

VOLG ONS OOK OP:

29.99 Blocked Tights Courtney VAN 59,99 NU

39.99

39.99

De nieuwspeper 2017 nr 18  
Advertisement