Page 1

JAARVERSLAG 2014

door /voor en me t bewoners Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 1

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 2

06-05-15 20:54


Voorwoord3 Achtergrond en activiteiten 4 Nieuwe ontmoetingsplekken  5 Publiciteit7 Samenwerking8 Externe contacten Interne organisatie

FinanciËn  12 Conclusies en aanbevelingen  26

2

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 3

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 4

06-05-15 20:54


VOORWOORD Dit jaarverslag geeft een beeld van het jaar 2014 hoe De Nieuwe Banier zich sinds haar eerste schreden in 2013 heeft ontwikkeld tot een zelfstandige organisatie. We zijn onderweg naar het op eigen krachten komen te staan. Dit gaat met vallen en opstaan maar onderstussen zijn we steeds wijzer geworden. In 2013 werd Mieke Sandifort, adviseur JSO, aangesteld vanuit de toenmalige deelgemeente Noord als kwartiermaker om de mogelijkheden te onderzoeken om van het pand De Nieuwe Banier een centrale ontmoetingsplek in de Agniesebuurt te maken. Zij bracht een groep betrokken en reeds in sociale initiatieven bewoners bij elkaar, om gezamenlijk te bedenken hoe talent en ondernemerschap uit de wijk verder ontwikkeld en bij elkaar gebracht kon worden. Naar aanleiding van deze inventariserende fase is Stichting De Nieuwe Banier opgericht. Aanvankelijk bestond het bestuur uit vijf leden, alle afkomstig uit de groep betrokken bewoners.   Sinds 2014 functioneert het bestuur zelfstandig. Het huidige bestuur bestaat uit twee leden van het eerste uur, Ellen Scholl en Ariane Lelieveld en twee nieuwe bestuursleden die in de loop van januari 2015 tot het bestuur zijn toegetreden. Dit zijn Paul Donselaar en Monique Ravensberg. Er is nu nog een vacature voor een vijfde bestuurslid open. Hiervoor vindt momenteel werving plaats om deze vacature te vervullen. Hieronder staan korte beschrijvingen van de expertise van de huidige bestuursleden. • Ellen Scholl (voorzitter) – een stevige creatieve achtergrond, is als art director werkzaam geweest bij diverse weekbladen, out of the box, doorzetter, learning by doing, aanjager van kiemplekken. • Paul Donselaar (secretaris) – gepensioneerd en flexibel, kennis van de overheid door werkervaring, sturen van grote groep mensen, gewerkt in kennisinstellingen waaronder bibliotheek en overheid, meten is weten. • Ariane Lelieveld (penningmeester) – zelfstandig architect, kennis van beheren en ontwikkelen van de gebouwde omgeving, specialisatie ombouwen van gebouwen, creatief, veelzijdig, een echte doener. • Monique Ravensberg (algemeen lid) – ondernemer, modeontwerpster met eigen eco-sieradenlijn Moro-Moro (samen met Afrikaanse vrouwen), richt zich op lokale ondernemers en groen in de wijk.

3

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 5

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 6

06-05-15 20:54


ACHTERGROND De Agniesebuurt heeft circa 4100 inwoners waarvan 15% jonger is dan 14 jaar en 10% ouder is dan 65 jaar. In de wijk wonen mensen met verschillende culturele achtergronden, 65% van de bewoners heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Veel mensen leven tegen de armoedegrens aan; zo heeft ruim een derde van de mensen een bijstandsuitkering. Veel bewoners zijn alleenstaand (55%) of alleenstaande ouder (11%). Het opleidingsniveau is over het algemeen vrij hoog en veel mensen hebben een creatief beroep. De bewoners van de Agniesebuurt vormen een bonte verzameling van mensen. Dit kan vervreemdend werken als men zich richt op de verschillen. Om versnippering van de wijk tegen te gaan, zocht de toenmalige deelgemeente Rotterdam Noord een plek die kon dienen als hart van de wijk. Deze wens viel samen met het vrijkomen van het pand De Nieuwe Banier na vertrek van de oude gebruikers, een theatergroep, in 2012. De mooie centrale ligging in de wijk in combinatie met de uitstraling en indeling van het pand en het naastgelegen plein maakten De Nieuwe Banier zeer geschikt. Na het oprichten van Stichting De Nieuwe Banier door reeds sociaal actieve bewoners in juli 2013 opende bewonersbedrijf De Nieuwe Banier in september van datzelfde jaar haar deuren. Sinds die tijd wordt De Nieuwe Banier gerund door bewoners. Het bestuur, bestaande uit bewoners woonachtig in de Agniesebuurt of directe omgeving, neemt verantwoordelijkheid voor het creĂŤren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor de exploitatie en programmering van De Nieuwe Banier door bewoners in samenwerking met andere lokale ondernemers en organisaties. Alle inkomsten komen ten goede van de stichting en winst wordt ingezet ten behoeve van de bewoners en de wijk. Het gebouw is van de Gemeente Rotterdam en valt onder de portefeuille maatschappelijk vastgoed. Stichting De Nieuw Banier heeft een huurcontract voor 5 jaar, van 2015 tot 2020. In de afgelopen anderhalf jaar is De Nieuwe Banier uitgegroeid tot een bijzondere plek met wekelijks tussen de 250 en 500 gebruikers. Ongeveer 40 gebruikers zijn actief betrokken bewoners. Dagelijks voert een vaste groep van circa 15 vrijwilligers taken met betrekking tot de rol van gastvrouw/-heer, reserveringen en administratie, onderhoud en beheer en programmering en zaaltechniek uit. Bovendien vinden er dagelijks gemiddeld tien activiteiten plaats van een diverse programmering waar cross overs plaats kunnen vinden. Het aanbod van activiteiten en gebruikers groeit nog steeds.

4

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 7

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 8

06-05-15 20:54


Nieuwe Ontmoetingsplekken De Nieuwe Banier is een co-productie van bewoners, lokale ondernemingen, maatschappelijke organisaties en gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn we domeinoverstijgend: naast het zelfstandig worden en ontwikkelen van vrijwilligers en bewoners richten wij ons ook op kennis delen, lokale economie en een duurzame toekomst. De Nieuwe Banier is daarbij het broeinest van de wijk. Iedereen kan op zijn eigen level een bijdrage leveren aan het bewonersbedrijf. De organisatie is plat. Dit betekent dat iedereen, inclusief het bestuur, hands-on en do-it-yourself meedenkt en doet. In het gebouw De Nieuwe Banier worden door, voor en met bewoners van de Agniesebuurt en directe omgeving in Rotterdam innovatieve, verrassende en creatieve activiteiten in samenwerking met veelal lokale ondernemers, welzijnsorganisaties en gemeente georganiseerd. De bewoners nemen in de rol van co-producent zeggenschap over de eigen woon- en leefomgeving, waardoor nieuwe mogelijkheden, ideeën en netwerken ontstaan. Uitgangspunt is om bewoners en vrijwilligers op eigen kracht economische activiteiten te laten ontplooien waarmee zij meer richting kunnen geven aan hun eigen toekomst en die van de wijk. De werkwijze van De Nieuwe Banier is laagdrempelig, uitdagend en gericht op een duurzame samenleving en persoonlijke groei. Iedereen wordt in openheid tegemoet getreden en vanuit deze ontmoeting – dwars door alle culturen en leeftijden heen – ontstaan verrassende samenwerkingen en co-producties. Kernwaarde Wat wij als kernwaarde van Stichting De Nieuwe Banier mee willen geven aan al onze gebruikers, buurtbewoners en bezoekers: wie je ook bent, waar je vandaan komt of waar je naar toe wilt, zie elkaar niet als concurrent maar als samenwerkingspartner en/ of ambassadeur van elkaar zodat wij niet alleen aan de De Nieuwe Banier samen bouwen maar ook ver daar buiten. De verandering die je wilt zien begint altijd bij jezelf. Dit noemen wij de WIJ-samenleving. Enkele voorbeelden van een mooie co-productie zijn: het programma community plastics van ‘Masters that Matters’ in samenwerking met De Nieuwe Banier. Van eigen huishoudelijk afval maken bewoners diverse producten die gebruikt worden om de wijk aan te kleden. Een ander voorbeeld is een bewoonster uit de buurt die met passie dans geeft in Sunderta, beter bekend als Bollywood dansen. Zij geeft deze danslessen voor andere vrouwen tegen een zeer lage vergoeding en de zaalhuur wordt door haar voldaan door inzet als gastvrouw van twee shifts per week. Een ander voorbeeld is de groep wijkbewoners die gezamenlijk aan de slag ging om in hun eigen wijk energie op te wekken met een gezamenlijke doelstelling naar een energieneutrale wijk in 2030. Deze groep bewoners, inmiddels georganiseerd tot de coöperatie Blijstroom, kwam in eerste instantie zonder betaling bijeen. Inmiddels zijn zij in staat om voor de af te nemen diensten te betalen waardoor De Nieuwe Banier eigen inkomsten genereerd. De intentie is er om gezamenlijk het gebouw om te vormen tot voorbeeld voor de wijk hoe een energieneutraal gebouw in de praktijk functioneert. Bewoners kunnen zelf ervaren dat dit niet zo vreemd en anders is als dat het klinkt.

5

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 9

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 10

06-05-15 20:54


Activiteiten Dagelijks vinden er gemiddeld tien activiteiten plaats. Deze activiteiten zijn heel divers, in de eerste plaats gericht op de interesses van de verschillende doelgroepen en afgestemd op de visie van De Nieuwe Banier. Er wordt ruimte geboden aan: • Blijstroom: Een energieneutrale stad met bewoners die hun eigen energie opwekken; • Repair Café Rotterdam Noord: Leren samen hoe wij zelf spullen kunnen repareren en daardoor consuminderen. • KinderBieb en zwerfboekenhuis: Kinderen en volwassenen krijgen ruimte om te lezen als basis voor het kunnen verzamelen van de eigen kennis, de basis voor zelfontwikkeling. • Meet-Up: iedereen kan zich laten inspireren en verrijken met kennis tijdens Meet-up op basis van on-derwerpen uit het TV programma ‘Tegenlicht’, co-productie van bewoners; • Schrijfatelier: waar bewoners samen aan de slag gaan om een fictief dan wel non-fictief verhaal te schrijven en hiermee hun talent voor taal ontwikkelen; • Welzijn Het faciliteren van ruimte voor het programma van bestaande welzijnsorganisatie; • Wijkkeuken: Wordt er regelmatig gekookt voor buurtgenoten en bouwen we samen aan hospitality; • WK voetbal: samen een maaltijd genieten en met spanning kijken naar hoe Nederland zich de finale inspeelt; • Kerstavond voor de buurt met diner, bingo en cabaret; • WoordvirtuozenLAB: diverse theatergezelschappen waaronder Ken theater, De buren van Marlies, Fo-Music, theatergroep Naakt, Vocalz, Music Matters. Elke werkdag zijn er van 9.00 tot 22.00 uur vrijwilligers aanwezig om het pand open te stellen voor bewoners. De vrijwilligers werken in drie shifts zodat het ontvangen van bezoekers en beheren van het gebouw gedekt is. Dit onderdeel dient de komende periode verder geprofessionaliseerd te worden. In de woonkamer worden dagelijks door eigen vrijwilligers laagdrempelige inloopactiviteiten georganiseerd zoals ‘koffie met je buren’. Maar ook activiteiten zoals het samen lezen in de bieb en de handwerkclub zijn zeer toegankelijk en voor velen de eerste kennismaking met De Nieuwe Banier. Dit is de opstap tot deelname aan meer gerichte activiteiten. Buurtgenoten kunnen meeliften op het aanbod van de diverse activiteiten. Daarnaast krijgen de bewoners die behoefte hebben om zelf aan de slag te gaan (letterlijk) de ruimte en waar nodig ondersteuning om dit te doen. Op momenten dat ruimtes niet commercieel verhuurd worden zijn ze beschikbaar voor bewoners, mits ze activiteiten organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn. Hierdoor krijgen mensen de ruimte om activiteiten te ontplooien die (nog) geen geld opleveren. Iemand geeft b.v. een workshop en ‘betaalt’ voor de gebruikte lesruimte door het draaien van 2 shifts als gastheer/-vrouw. Als het initiatief een succes wordt, stapt de bewoner na verloop van tijd over naar het betalen van de lesruimte binnen het sociale tarief. Ook deelnemers van de workshop kunnen ‘betalen’ door het draaien van een shift als vrijwilliger. Dit draagt bij aan een bredere programmering, zorgt voor een groot bereik en meer betrokken bewoners. Wij streven naar de juiste samenstelling waarin de commerciële verhuur garant kan staan voor een zelffinanciering van het gebouw. De activiteiten van al deze organisaties, samen met de commerciële verhuur van onze ruimtes, aangevuld met sociale verhuur en activiteiten van de bewoners, moet in een termijn van 3 jaar leiden tot een bezettingsgraad van zeker 90%. 6

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 11

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 12

06-05-15 20:54


Publiciteit & communicatie Met de weinige financiĂŤle middelen die er in eerste instantie voor handen waren is het, door het gebruik van gratis media, goed gelukt om zichtbaar te zijn voor de buitenwereld. Naast het feit dat onze deur de hele dag open staat voor buurtbewoners, maken we ons online zichtbaar middels sociale media: zo zijn we actief op Facebook en Twitter en leggen we snel verbinding met actuele zaken, zowel lokaal als landelijk. We publiceren online op ISSUU waar we relevante publicaties onder de aandacht brengen. Deze publicaties zijn soms zo herkenbaar dat ze door ons zelf geschreven zouden kunnen zijn. In onze wekelijkse nieuwsbrief worden de laatste ontwikkelingen gepubliceerd met een terugblik op de activiteiten en een vooruitblik op de komende programmering. Aandachtpunt: Deze moderne media is online beschikbaar. De grotere bereikbaarheid kan met name door een eigen website verder verbeterd worden zodat programmering en het laatste nieuws steeds beschikbaar is. Om een groter lokaal bereik te bewerkstelligen is het ook nodig om samen te werken met lokale papieren media die met name gelezen zal worden door bewonersgroepen die weinig of geen gebruik maken van internet. Hoewel deze groep steeds verder zal afnemen verdient die in de Agniesebuurt zeker voldoende aandacht. In de media: Facebook https://www.facebook.com/denieuwebanier Nederland Kantelt http://www.nederlandkantelt.nl/projecten/bewonersbedrijf-de-nieuwebanier Nieuwsbrieven http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=32ddab7c6e7d52a35cfa893 1c&id=5f33705620 Twitter https://twitter.com/DeNieuweBanier Visiedocument http://issuu.com/denieuwebanier

7

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 13

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 14

06-05-15 20:54


Samenwerking Het belangrijkste doel van Stichting De Nieuwe Banier is het versterken van de sociale samenhang in de Agniesebuurt en omgeving. Een belangrijk ingrediënt van het succes is het laagdrempelig betrokken maken van bewoners door deze zeggenschap te geven over het beheer en de programmering van het gebouw. Samen met lokale ondernemers, welzijnsorganisaties en gemeente organiseren bewoners activiteiten en programmeren zelf op het gebied van ontmoeting, educatie, cultuurbeleving, emancipatie, burgerkracht. Naast het actief betrekken van bewoners en vrijwilligers is het zelfbeheer van het gebouw essentieel om de eigen kracht van bewoners en vrijwilligers te ontwikkelen. Met deze verworven ervaringen en competenties ontstaat de mogelijkheid om zelf richting te geven aan de eigen toekomst. Vanuit de gedachte dat je zelf dingen kunt en mag, omdat het gebouw door, voor en met bewoners is, ontstaan eindeloos veel mogelijkheden en perspectief. Externe contacten: Op dit moment werken we samen met verschillende welzijnsorganisaties: Stichting Noord Plus, Welzijn Noord, Flexus, DOCK en PameijerTV. Naast dit zijn er lokale partners en bewoners initiatieven zoals het Repair Café Rotterdam Noord, Nico Adriaanstichting, Vereniging Blijstroom, Buurtsuper, Gebiedscommissie Noord, Vrienden van de Hofpleinlijn, de Wijkcoöperatie, Wijkgebouw Het Klooster en de Gemeente Rotterdam. Rabobank Rotterdam en Stichting DOEN mogen we tot onze partners rekenen. Het landelijke Meet-Up Tegenlicht versie Rotterdam is in De Nieuwe Banier ontstaan. Inmiddels hebben er twaalf meet ups plaatsgevonden rondom de spraakmakende thema’s uit de VPRO Tegenlicht uitzendingen. De lokale (sociale) ondernemer heeft onze speciale aandacht. Zo werken we reeds samen met de pop-up wijnbar van Lenselinq en nemen we onze koekjes af van de bakkersopleiding van het Albeda College. De aandacht is erop gericht om andere buurtondernemers te betrekken bij onze activiteiten en een “Vrienden van Stichting De Nieuwe Banier” is in oprichting. Door buurtondernemers in contact te brengen met vrijwilligers ontstaan cross overs en nieuwe kansen op samenwerking voor beide groepen. Interne organisatie: Stichting De Nieuwe Banier is een bewonersbedrijf in wording. Het is medio 2013 van scratch opgebouwd zonder budget en alleen met het gebouw tot haar beschikking. Dit is met inzet van diverse professionele vrijwilligers onder aansturing van het stichtingsbestuur gebeurd. In het afgelopen jaar is er al veel aandacht geweest om de eigen financiële middelen (inkomsten en uitgaven) transparant te verwerken. Dit heeft geresulteerd in toenemende omzet en een financieel jaarverslag voorzien van een accountants beoordelingsverklaring. Nu de organisatie meer inhoudelijk vorm krijgt - in combinatie met de uitbreiding van het aantal bestuursleden - kunnen de taken teruggebracht worden naar het besturen op hoofdlijnen van haar doelstellingen en visie. Om dit mogelijk te maken wordt het eerste halfjaar van 2015 de zakelijke leiding aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programmabeheer en het operationele beheer, waaronder ook de aansturing van de vrijwilligers behoort. De operationele taken op het gebied van toezicht, techniek, productie, administratie, schoonmaak en gastvrouw/gastheer worden uitgevoerd door vrijwilligers. Deze do-it-yourself mentaliteit van de betrokken vrijwilligers blijft overeind om ruimte te bieden aan de eigen ontwikkeling.

8

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 15

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 16

06-05-15 20:54


Voor de ontwikkeling van haar eigen expertise heeft het bestuur de wens om een Raad van Advies in het leven te roepen. Deze raad van advies zal dienen te bestaan uit een mix van personen die bij voorkeur kennis in kunnen brengen die bij het bestuur nog in ontwikkeling is. Huisvesting en beheer Als hoofdverantwoordelijke voor de huisvesting en de facilitering van activiteiten van de diverse gebruikers staat de Stichting De Nieuwe Banier voor goed gastheerschap in de breedste zin van het woord. Hierin zijn we een lerende organisatie, zelf lerend maar ook ruimte biedend aan leren. Samen in een wederkerige relatie met onze gebruikers wordt er keer op keer gewerkt aan een onderlinge goede samenwerking waarbij het bestuur leidend het voortouw neemt. Afgelopen jaar zijn we hieraan begonnen met de aanstelling van een interim manager, in samenspraak met cluster MO. Een van de opdrachten van onze interimmanager, die ons vanaf juni 2014 voor 28 uur per week ondersteunde, was het uitbouwen van de relatie tussen de diverse gebruikers van het pand. Helaas heeft de interim-manager zich onvoldoende van zijn taak gekweten. Het contract is per 31 december 2014 niet verlengd. Met het ontvangen van de subsidie in december 2014 is een eerste stap gemaakt met het goed beheren van het gebouw. Er is gekozen voor een beheermix in personen en deels op afstand. De personen dienen met name als gastvrouw/-heer. Voor veiligheid en bij het openen en afsluiten is er gebouwbeheer op afstand door de installatie van camerabewaking en door het opnieuw in werking stellen van de doormelding van de reeds aanwezige inbraakinstallatie. De huisvesting en beheer voelt als en is financieel een lastenpost binnen organisatie. Kosten voor verbruik van algemene middelen zoals elektra, toiletpapier en de schoonmaak zijn daarnaast ook lastig beheersbaar in een divers gebruik. Zo staat verlichting en verwarming onnodig aan doordat men zich niet voldoende verantwoordelijk voelt als gebruiker van het gebouw bij het verlaten van een ruimte. In de komende periode zal er veel aandacht zijn voor de verduurzaming van het gebouw. Het gebouw zal tevens dienst doen als voorbeeld naar de wijk hoe je van een inefficiënt gebouw weer efficiënt en waardevol kunt maken. Afgelopen jaar is ingezet op veiligheid in de ruimste zin: sociale-, financiële- en gebouwveiligheid. In de uitvoering is meer overzicht en meer structuur in het beheer. Dit is onder meer bereikt met de inzet van Stager, event planning, relatiebeheer en ticketsales. Enkele vrijwilligers gaan de komende periode op cursus om het programma beter te kunnen inzetten en gebruiken. De dagindeling is geherstructureerd naar kleinere shifts voor de vrijwilligers, waardoor de continuïteit van het gastheerschap beter wordt gewaarborgd. Tussen 09.00 en 22.00 uur zijn er gedurende drie verschillende shifts vrijwilligers aanwezig die het pand openen, bezoekers ontvangen, vragen beantwoorden of doorverwijzen en het pand in de avond weer afsluiten. Na sluiting wordt het gebouw overgedragen aan de alarmmeldkamer van het beheer op afstand.

9

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 17

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 18

06-05-15 20:54


Medio december • hebben alle vrijwilligers in een cursusdag kennisgemaakt met de taken van een BHV-er • is het aanwezige inbraakalarm geherprogrammeerd. • is er in overleg met de wijkagent camerabewaking gekomen. Door het verder ontwikkelen van een zelffinancieringsplan voor het totale beheer van het gebouw is het zelfbeheer door vrijwilligers essentieel. Hiermee wordt het mogelijk om bewoners betrokken te maken en te empoweren. De voordelen en waarden vloeien terug in de wijk. Het draagt bij aan: • Minder afhankelijkheid van subsidies en donaties; • Meer financiële armslag door extra inkomsten die ingezet kunnen worden voor de zelf ontwikkeling; • Maakt het mogelijk om de activiteiten uit te breiden om nog meer maatschappelijke impact te realiseren; • De organisatie zichtbaarder maken om nieuwe doelgroepen te bereiken; • Door werving van nieuwe klanten ontstaat er potentiele nieuwe donateurs; • Door vernieuwing van producten en diensten en de toetreding van de (lokale) markt ontwikkelt de organisatie nieuwe kennis en vaardigheden; • Grotere flexibiliteit door de beschikking over ongebonden vrij besteedbaar geld. Het beheer en de exploitatie van het gebouw bestaat uit diverse soorten waarbij Stichting De Nieuwe Banier verschillende rollen en competenties nodig heeft: Soort beheer Soort leiding Door wie 1. Eigendomsbeheer Besturen Stichting DNB 2. Programmabeheer Dagelijkse leiding Zakelijk leider 3. Operationeel beheer Uitvoering Vrijwilligerscoördinator

Nodig competentie Sturen, pionieren, organiseren Communiceren Professionaliteit, delegeren

Het eigendomsbeheer wordt door de Stichting De Nieuwe Banier op zich genomen waarbij zij optreedt als huurder. Hiervoor zijn afspraken nodig met de overige gebruikers in het gebouw. Deze gebruikers hebben een diverse samenstelling: • Vaste gebruikers die op eerdere aanwijzing en samenwerking van de gemeente in het gebouw zijn gekomen. • Gebruikers die in samenwerking met Stichting De Nieuwe Banier in het gebouw zijn voor langere project basis. • Gebruikers die korte termijn gebruikmaken. Voor het programmabeheer zal iemand door het bestuur worden aangenomen die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse programmering en die de juiste mix in de bezetting van het gebouw bewerkstelligt. Het operationeel beheer (waaronder wordt verstaan het openen en het sluiten van het gebouw, de veiligheid en het toezicht, maar ook de schoonmaak, BHV, Sociale Hygiëne) zal zoveel mogelijk gedaan worden met en door de bewoners die onder aansturing staan van de vrijwilligerscoördinatie. De rol wordt momenteel vervuld door het bestuurslid Paul Donselaar die hier op maandag, woensdag en vrijdag taken uitvoert. 10

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 19

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 20

06-05-15 20:54


Daarnaast zijn er twee extra (vrijwilligers) krachten in opleiding. Zij volgen momenteel de cursus ‘leidinggeven aan vrijwilligers’ van het CVD in Rotterdam. Management: De zakelijke leiding is verantwoordelijk voor uitvoering van het beheer en de aansturing van de vrijwilligers. Hij of zij gaat verder met het ontwikkelen van De Nieuwe Banier op het gebied van programmering en de professionalisering van het operationeel beheer. Er wordt direct aan het bestuur gerapporteerd. Momenteel worden taken op het gebied van beheer, techniek, productie, administratie en de rol van gastvrouw/-heer uitgevoerd door vrijwilligers. Vrijwilligers: In 2013 is er ondersteuning geweest door medewerking van Dock. Zij fungeerde als eerste aanspreekpunt voor de aanstelling van nieuwe vrijwilligers. Nu het bestuur voldoende op kracht is, is de coördinerende taak weer volledig in handen van het bestuur; waargenomen door Paul Donselaar. In beginsel waren er zo’n 5 vrijwilligers actief. Inmiddels is deze groep uitgegroeid tot een diverse groep van 19 personen met verschillende kennis en achtergrond. In 2014 is het vrijwilligersbeleid inhoudelijk vormgegeven. Hiervoor zijn o.a. vrijwilligersovereenkomsten en taakomschrijvingen beschreven in samenspraak met de vrijwilligers in hun diverse taken.

11

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 21

06-05-15 20:54


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 22

06-05-15 20:55


FinanciĂŤn Bestuursverslag over 2014

FINANCIEEL VERSLAG

1] Balans per 31 december 2014 2] Staat van baten en lasten over 2014 3] Toelichting op de balans per 31 december 2014

13

14 14 16 17

JAARREKENING19 BEOORDELINGSVERKLARING21

12

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 23

06-05-15 20:55


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 24

06-05-15 20:55


BESTUURSVERSLAG OVER 2014 Stichting De Nieuwe Banier is opgericht op 17 juli 2013 in Rotterdam. Missie, visie en beleid De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap en wel met name door: • het bieden van ondersteuning voor de programmering van activiteiten in de Agniesebuurt in Rotterdam (zowel professioneel als vrijwilligerswerk) op het gebied van ontmoeting en recreatie, educatie, passieve en actieve cultuurbeleving, emancipatie, burgerkracht en participatie, welk aanbod is afgestemd op de behoefte van bewoners op wijkniveau; • het creëren van facilitaire ondersteuning voor wijkgebouw De Nieuwe Banier.

13

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 25

06-05-15 20:55


1] BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming

14

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 26

06-05-15 20:55


15

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 27

06-05-15 20:55


2] STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

16

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 28

06-05-15 20:55


3] TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

17

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 29

06-05-15 20:55


18

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 30

06-05-15 20:55


JAARREKENING

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

19

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 31

06-05-15 20:55


20

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 32

06-05-15 20:55


xxxx

21

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 33

06-05-15 20:55


xxxx

22

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 34

06-05-15 20:55


xxxx

23

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 35

06-05-15 20:55


xxxx

24

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 36

06-05-15 20:55


xxxx

25

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 37

06-05-15 20:55


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 38

06-05-15 20:55


Conclusies en aanbevelingen Stichting De Nieuwe Banier is momenteel een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Onze ambitie is om naast een huis van de Wijk dat voor nog meer mensen te zijn. Naast een plek waar men elkaar ontmoet voor een kopje koffie of een workshop, wordt het vanzelfsprekend om hier zelf een activiteit te organiseren en ook de mensen te vinden die daarbij kunnen helpen. Veel buurtgenoten hebben een (te) klein sociaal netwerk, waardoor vereenzaming op de loer ligt. Door allereerst het bezoeken van onze activiteiten, verstevigen ze hun sociale netwerk waardoor ze zich meer thuis voelen in de buurt. Als ze vervolgens ook zelf activiteiten gaan organiseren, zullen ze merken dat ze veel meer kunnen dan ze aanvankelijk dachten. Door de hoge bezettingsgraad van de ruimtes van Stichting De Nieuwe Banier in een combinatie van commerciële en sociale verhuur met buurtactiviteiten, zal het pand kostendekkend werken. Met name in het beheer van het pand zien wij allerlei kansen voor een deel van de vrijwilligers die zich willen ontwikkelen naar een zelfstandig bestaan in de vorm van opleidingen op het gebied van veiligheid, beheer, sociale hygiëne en het uitbouwen van de vele mogelijkheden van de (wijk)keuken. In aantallen willen we de komende drie jaar verdrievoudigen: dus 750 à 1500 mensen die we elke week bereiken met onze diverse activiteiten, van 40 naar 120 actief betrokken bewoners en een groep van 30 vaste vrijwilligers. Dit moet er onder andere voor zorgen dat we de variabele verhuur (zie begroting) in deze tijd bijna verdubbelen. Dit door onder andere de lege plekken en tijden middels onze programmering op de website kenbaar te maken. Bewoners en lokale organisaties kunnen zo zich zelf programmeren. De activiteiten van deze organisaties, samen met de commerciële verhuur van onze ruimtes, aangevuld met sociale verhuur en activiteiten van de bewoners, moet in een termijn van 3 jaar leiden tot een bezettingsgraad van zeker 90%. De lokale ondernemer heeft onze speciale aandacht. Ontwikkelen toekomst bestendige strategie De Nieuwe Banier is zowel door locatie als door programmering een unieke plek in de Agniesebuurt. Het toenemende gebruik van De Nieuwe Banier heeft er in 2014 toe geleid om in te zetten op meer structuur om te komen tot een meer robuustere en duurzame situatie. Op termijn wil De Nieuwe Banier zonder subsidie en fondsen zelfstandig functioneren. Op dit moment zijn de inkomsten voortkomend uit huurgelden nog niet voldoende om alle exploitatiekosten te kunnen dragen. Daarvoor is, op verzoek van het bestuur, een plan van aanpak ontwikkeld waarin langs een aantal lijnen wordt gewerkt aan structuur en het ontwikkelen van een goede strategie tot het verder professionaliseren van de organisatie. Korte termijn 1-2 jaar: aandacht op de onderstaande lopende onderdelen: • Op dit moment is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering. Op korte termijn zal er een zakelijk leider aangetrokken worden die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. Dit met ondersteuning van Stichting DOEN; • Het verbeteren van de programmering in het programma ‘Stager’ waarvoor mogelijk meer kennis nodig is; • Het verbeteren van het beheer door de inzet van vrijwilligers en hen verder op te leiden; • Algemene verbetering van de sociale veiligheid, de gebouwveiligheid en de financiële veiligheid; 26

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 39

06-05-15 20:55


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 40

06-05-15 20:55


• De professionalisering van de publiciteit door middel van een goede website, een papieren zichtbaarheid voor onzichtbare doelgroepen; • Het herinrichten van het gebouw naar de gebruikerswensen zoals een verbetering van de toiletgroep; • Het doorbouwen aan activiteiten die in de lijn liggen van waar De Nieuwe Banier voor staat. Onder andere een wijkkeuken waar door bewoners dagelijks gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden; • Het doorbouwen dat maakt dat De Nieuwe Banier een broeinest is voor experiment hoe je duurzaam in de stad kunt wonen en leven zonder jezelf en je omgeving te kort te doen o.a. door deelname aan In House Recycling van ‘Master that Matters’ maar ook met inzet van lokale opleidingen waaronder de Hoge School Rotterdam; • Het actief betrekken van jongeren als ambassadeur van de toekomst. Door verrassende samenwerkingen tot stand te laten komen tussen deze ambassadeurs van de toekomst en de verborgen verhalen uit de wijk. De Agniesebuurt kent veel verborgen verhalen van bewoners van het eerste uur, het Rotterdam van toen. Juist deze verhalen zijn voor Rotterdam belangrijk. De Nieuwe Banier is gesitueerd op de ‘brandgrens’; • De gebouw- en beheerkosten terugdringen door inzet van systeemdiensten (b.v. PV-cellen); • Een goed ondernemersmodel maken waarbij de gaten die er nu vallen worden ondersteund door lokale overheid en welzijnsorganisaties, totdat bewoners het helemaal zelf kunnen; • Ondersteuning bieden aan betrokken bewoners en deze (op eigen kracht laten komen) empoweren; • Het goed uitwerken van de gebruiks- en huurovereenkomsten en de juiste mix van afstemmen in de programmering in het zelf inkomsten genereren in relatie tot sociaal ondernemen versus ‘Earned Income’ methodiek; • Ontmoeten lokale ondernemers elkaar en stellen hun expertise en kennis beschikbaar in ruil voor het gebruik van een ruimte voor bijvoorbeeld een gerichte workshop; • Doorontwikkelplan van de Stichting De Nieuwe Banier samen met de gebiedscommissie in een gezamenlijk presentatie voor de doorontwikkeling van De Nieuwe Banier; • Laboratorium voor sociaal ondernemersschap en het ontwikkelen van een zelf financieringsstrategie op basis van een Earned Incom Methodiek; • Het bieden van LAB faciliteiten door verschillende bewoners en studenten en bedrijfsleven waarbij met kennis en innovatie ontwikkeling plaatsvindt voor vraagstukken uit de buurt. De oplossingen worden teruggegeven aan de buurt, maar kunnen ook elders in Rotterdam en daarbuiten worden gedeeld. Lange termijn: Verder ontwikkelen van de missie tot optimale sociale impact voor de toekomst zijnde: • Het uitbreiden van een projecten en/of activiteiten, waardoor de organisatie nog meer missie-impact kan realiseren; • Het creëren van een groter draagvlak voor de organisatie onder een bepaalde doelgroep; • Bijdragen aan de arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de creatie van binnen een ‘earned income’ project of een special daartoe opgezette onderneming of sociale firma; • Het creëren van een grotere bewustwording over het onderwerp waar de organisatie zich op richt (vaste lasten terugdringen en verduurzaming van het gebouw); 27

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 41

06-05-15 20:55


Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 42

06-05-15 20:55


• Het veranderen of verbeteren van het imago van de organisatie onder het grote publiek; • Het vergroten van de naamsbekendheid; • Het ontwikkelen van een aantal organisatiecompetenties, zoals marketing, serviceontwikkeling, vraaggericht werken en financieel management. • Het ontwikkelen van een zelffinancieringsstrategie. Groei model:

Ondersteuning middels subsidie in geld (1) en gebouw (2) door Gemeente Rotterdam A1 Subsidie t.b.v. programmering en beheer A2 Kosten voor huur en vaste lasten B Eigen gegenereerde inkomsten en initiatieven van buurtbewoners en organisaties C Sponsoring door partners, fondsen en vrienden van de DNB

ZB = Zelfbeheer VW = Vrijwilliger ZP = Zelf Programmering (kiemplekken, huiskamer van de wijk, Open podium)

28

Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 43

06-05-15 20:55


door /voor en me t bewoners Jaarverslag 2014_DNB_PRINTVERSIE.indd 44

06-05-15 20:55

Jaarverslag De Nieuwe Banier 2014  
Jaarverslag De Nieuwe Banier 2014  

Downloadversie jaarverslag De Nieuwe Banier 2014 (in hoge resolutie)

Advertisement