Page 1

fuglesang o v h

n a rd

Mandag den 18. februar kl. 19.00

På to foredragsaftener i februar og april præsenterer seniorforsker Preben Clausen fra Aarhus Universitet en alternativ måde at lære fuglestemmerne at kende – her indtænker man fuglenes valg af habitat og årstid. Denne første aften handler om sangen hos de arter der har overvintret her i landet eller kommer fra overvintringsområder ved Middelhavet, og vi præsenteres for et udvalg af karakteristiske fuglestemmer. 2. foredrag er mandag den 15.april. Det er gratis at deltage. Tilmelding på bibliotekets www.aakb.dk, tlf. 8940 9581 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk. Højbjerg Bibliotek Oddervej 74 · 8270 Højbjerg · Tlf. 8940 9580 hoejbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk

hvo rn

år

hvorfor

Fuglesang  

Første foredrag om fuglelyde på Højbjerg Bibliotek.