Page 1


Teşkilat Çalışmaları


Kayıt Çalışması

Enrollment Activities

K

ayıt çalışması, Anadolu’ nun dört bir tarafından İstanbul’ a üniversite eğitimi görmek için gelen arkadaşlarımızı karşıladığımız çalışmamızdır. Kayıt öncesi ve kayıt esnasında arkadaşlarımıza yardımcı olmayı amaçladığımız bu çalışmamızda “Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim hediye ediyoruz” sloganımızla üniversite hayatı boyunca en çok ihtiyaç duyacakları başucu kitabımız Kur’an-ı Kerim’ i armağan ediyoruz. Her kampüs önünde açılan standlarımızda Kur’an-ı Kerim hediye ettiğimiz arkadaşlarımızla bire bir tanışıyoruz.

Registration activity is the work through which we welcome friends who come from every part of Anatolia in order to study at Istanbul Universities. Our goal is to help new Istanbulers in this work. Before and during the registration period, as the most valuable gift and our life guide, we are dis-

6 | Lider Gençlik 2013


Divanlar

Ü

niversite komisyonu ve teşkilatları olarak “var olmak” - “eğitilmiş olmak” - “görevi yerine getirmek” şeklinde üç temelde çalışıyoruz. Bu üç temelde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın en önemli unsurları arasında yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları planladığımız ve değerlendirdiğimiz haftalık icra ve aylık divan toplantımılarımız yer almaktadır. İyi bir çalışmanın ve bu çalışmadan istenilen verimin alınmasının güzel bir plan ve denetimle yerine getirilebileceğine inandığımız için haftalık icra ve aylık divan toplantılarımızı önemli bir görev olarak biliyor ve yerine getiriyoruz.

Registration activity is the work through which we welcome friends who come from every part of Anatolia in order to study at Istanbul Universities. Our goal is to help new Istanbulers in this work. Before and during the registration period, as the most valuable gift and our life guide, we are distributing the meaning of Holy Quran.

Lider Gençlik 2013 | 7


Planlama Kampı

P

lanlama kampları, her sene ve her dönem başında düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz, bir sene boyunca yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve bir sonraki dönemin planlanmasını içeren kamplarımızdır. Bu kamplarda teşkilat mensuplarımız “Tebliğ faaliyetleri nasıl daha ileriye götürülebilir?” üzerine çalışma ve sunumlar yaparak değerlendirmelerde bulunur.

Planning camps are our begining camp ,which is to evaluate past year and to plan the next year, at every begining of the year and semester. In these camps, our association members makes presentations and evaluates the efficiency and the shortcomings of organizational works.

8 | Lider Gençlik 2013


Mezuniyet Gecesi

Ü

niversite hayatları boyunca iyinin , doğrunun ve hakkın hakim olması için mücadele eden ve bu doğrultuda gece gündüz çalışan kardeşlerimiz için tertip ettiğimiz mezuniyet gecemiz gerçekleştirilmektedir. Mezun olacak kardeşlerimizin yanı sıra eski mezunlarımız ve dava büyüklerimizin de katıldığı mezuniyet gecemiz her yıl mayıs ayında icra edilmektedir.

This graduation night is for those who has struggled to master right, beautiful, and good during their university life and for those who strugles during days and nights in this direction. Former graduates and our brothers participate in these meetings, which are annually organized in May.

Lider Gençlik 2013 | 9


Kayıt Çalışması

10 | Lider Gençlik 2013


Lider Genรงlik 2013 | 11


Haftalık Sohbetler

B

ir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların etrafını sarar; Allah’ın rahmeti onları kaplar; üzerlerine sekînet iner ve Allah Teâlâ onları yanında bulunanlara över. Peygamber efendimiz (SAV)’in bu hadisini kendine şiar kabul ederek, tebliğ davet görevini kıymetli hocalarımızın öğretimi ile haftalık mutat bir şekilde sohbet halkaları oluşturulmaktadır. Haftalık sohbetlerimizin yanı sıra fıkıh hadis ve tefsir dersleri dışında Kuran-ı Kerim dersleri de verilmektedir.

“If a community gather together in order to chant Allah, the Angels surrender them; the mercy of Allah covers them, and Allah praise them to those with who him.” We organize causerie rings, by taking this Hadith of prophet Muhammad (SAV) as a life way, with the educated and qualified teachers who help us in this invitation way. In addition to these weekly causeries, we give the lectures of Islamic jurisprudence, tafsir and Quran reading lectures.

12 | Lider Gençlik 2013


İlk Adım Kampı

Ü

niversiteyi yeni kazanan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen iki günlük kamp programıdır. Kamp süresince uzman eğitimciler ve kanaat önderleri tarafından verilen seminerlerin beraberinde katılımcı arkadaşların tanışma ve kaynaşması için çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir.

This is a camp program which is fulfilled with the participation of newcomers of Istanbul Universities. During this camp, experinced educators and opinion leaders conduct seminars in addition to the social, cultural and sportive activities.

Lider Gençlik 2013 | 13


Akademi 4Fakülte

2

009-2010 öğretim yılında hayata geçirilen ve iki yıllık bir periyodu kapsayan Akademi 4Fakülte eğitim çalışması üniversitelerin hazırlık, 1 ve 2. Sınıf öğrencilerinin manevi ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere; öncelikle temel islami ilimler, sosyal bilimler ve davet şuuru oluşturacak manevi bir eğitim sonucu üniversite öğencilerinin güzel ahlak ve maneviyat temeline dayanacak bir tekamül sürecine ön ayak olabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarımızın merkezidir.

This is an education project which has been firstly initiated in 2009-2010 education year for the university students and it comprises 2 years of educational period. This faculty helps the self-improvement of the participant university students as cultural, social and spiritual. The lectures contain basic Islamic issues, social sciences, Islamic invitation, together with World and Turkish political history. In this project, our aim is leading the participants to have social ethics, and Islamic conscious.

14 | Lider Gençlik 2013


Makale Yarışması

Ü

niversitelerde okuyan arkadaşlarımızın ezberci sistemden uzaklaşarak , kendi özgün düşüncelerini orataya koymasını sağlayan Ödüllü Makale Yarışmasını 2006 yılından beri sürdürmekteyiz. Türkiyedeki tüm üniversite öğrencilerine yönelik olan bu yarışmamız özgün konu ve başlıklarıyla alanında uzman yazar ve akademisyenlerin seçici kurul olduğu ve bu alanda yapılmış nadir çalışmalardandır. “marifet iltifata tabidir, düsturuyla arkadaşlarımızın bu özel çabalarını ayrıca ödüllendiriyoruz. Geleceğe yön verecek kalemlerin bugünden yetişmesine katkı sağlayacağımız makale yarışmamız her sene olduğu gibi bu yıl da aynı hassasiyetle devam edecek.

We have been maintaining this competition since 2006, which provides university students for new ways of departing from rote learning of formal education system and express their authentic thoughts. This is a rare competition which has a jury consisting of very experienced academicians. . By the motto of “Talent is subject to compliment.”, we reward the winners of this competition. Our article competition, which will be beneficial to grow new authors up, is going to continue in this year with the same sensibilitiy. Lider Gençlik 2013 | 15


Kayıt Çalışması

16 | Lider Gençlik 2013


Lider Genรงlik 2013 | 17


Seyr-i İstanbul

K

ayıt çalışması, Anadolu’ nun dört bir tarafından İstanbul’ a üniversite eğitimi görmek için gelen arkadaşlarımızı karşıladığımız çalışmamızdır. Kayıt öncesi ve kayıt esnasında arkadaşlarımıza yardımcı olmayı amaçladığımız bu çalışmamızda “Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim hediye ediyoruz” sloganımızla üniversite hayatı boyunca en çok ihtiyaç duyacakları başucu kitabımız Kur’an-ı Kerim’ i armağan ediyoruz. Her kampüs önünde açılan standlarımızda Kur’an-ı Kerim hediye ettiğimiz arkadaşlarımızla bire bir tanışıyoruz.

Registration activity is the work through which we welcome friends who come from every part of Anatolia in order to study at Istanbul Universities. Our goal is to help new Istanbulers in this work. Before and during the registration period, as the most valuable gift and our life guide, we are dis-

18 | Lider Gençlik 2013


Yurtdışı Gezileri

H

er yıl üniversite komisyonumuz ve üniversite başkanlarımzla yurt dışı gezileri düzenlenerek farklı kimlikleri ve coğrafyaları tanıma fırsatı yakalanmakta. Yeni bir vizyon kazandırmayı hedefleyen bu çalışmada önceki yıllarda bosna, iran, ürdün ve lübnan gezileri yapılmıştır.

Every year, our university commision goes to abroad with university represantatives of A.Y.A in order to know different cultures and geographies. In these trips, we gain a new vision, we has visited Bosnia-Herzegoniva, Iran, Lebanon, Jordan until now.

Lider Gençlik 2013 | 19


Metin Yüksel’i Anma

H

er yıl geleneksel olarak, şehit metin yüksel’in şehit edildiği Fatijh Camii avlusunda buluşuyoruz. Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve ezgiler okuyarak şehidimizi yâd ediyoruz. Daha sonrasında hep birlikte şehidimizin Edirnekapı’daki şehitliğine yürüyoruz.

Every year as traditional, we are meeting in the courtyard of Fatih Mosque, in which Metin Yüksel was martyred. We remember our martyr by reading chants, by prays and by reading Quran. Then we march to the graveyard of our martyr to Edirnekapı.

20 | Lider Gençlik 2013


Şehitler Gecesi

Ş

ehadet, bir çağrıdır; tüm nesillere ve çağlara... Bu kutlu davetin dün nasıl sevdalıları olduysa bugün de bu sevdaya talip bir nesil var elbette. Onlar, bu çağrıya uydular ve gittiler; giderken bizlere de miras bıraktılar bu kutlu sevdayı... İnancı ve ideali uğruna uğruna gerekirse canını veren yiğitleri anmak, onların ulaştığı mertebeye ulaşmak isteğiyle her yıl Şubat ayında Şehitler Gecesi’nde buluşuyoruz.

The Martyrdom is a call for all generations and ages. There are of course lovers of this holy invitation today, as it has always been in the past. They responded to this holy invitation and has passed away, and bequeath this holy invitation to us….We are organizing an annual meeting every February in order to remember those who gave their life in the way of Allah for their belief and ideals.

Lider Gençlik 2013 | 21


Kitap Kampanyası

İ

stanbul daki tüm üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bu çalışmada, seçkin yayınevlerinin kitapları %40- %70 arasında değişen indirimlerle öğrencilere sunulmaktadır. Kar amacı gütmeyen bu çalışmamız ile öğrencilerin kısıtlı bütçeleriyle kendi kütüphanelerini oluşturmalarına katkı sağlanmıştır. Okuyan ve düşünen bir neslin yetişmesini hedefleyen bu çalışma her yıl nisan ve mayıs aylarında yapılmaktadır.

This campaign provides discounts between 40% and 70% of eminent book stores for the university students. The non-profit book campaign paves the way for the students who want to build their own library with a limited budget. The aim of this work is to raise a reading and thinking generation.

22 | Lider Gençlik 2013


Kutlu Doğum

A

lemlere rahmet efendimizin (sav) dünyayı teşrifleri dolayısıyla üniversitelerimiz ve kampüslerimizde bu kutlu müjdeyi yeniden hatırlatacak çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda efendimize layık ümmet olma gerekliliğini üniversitelerde yapılan seminerler , afiş çalışmaları , gül ve hadisi şerif kartelası dağıtımı, efendimize sevgi yürüyüşü gibi çalışmalarla üniversite öğrencilerine hatırlatmaktayız.

Our university and campus organizations try to re-remember this holy born in their own distincts. In this case, we organize seminars, put posters on the walls of universities, and distribute roses and hadith charts, organize love marchs for our prophet.

Lider Gençlik 2013 | 23


Yayınlarımız

K

ayıt çalışması, Anadolu’ nun dört bir tarafından İstanbul’ a üniversite eğitimi görmek için gelen arkadaşlarımızı karşıladığımız çalışmamızdır. Kayıt öncesi ve kayıt esnasında arkadaşlarımıza yardımcı olmayı amaçladığımız bu çalışmamızda “Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim hediye ediyoruz” sloganımızla üniversite hayatı boyunca en çok ihtiyaç duyacakları başucu kitabımız Kur’an-ı Kerim’ i armağan ediyoruz. Her kampüs önünde açılan standlarımızda Kur’an-ı Kerim hediye ettiğimiz arkadaşlarımızla bire bir tanışıyoruz.

Registration activity is the work through which we welcome friends who come from every part of Anatolia in order to study at Istanbul Universities. Our goal is to help new Istanbulers in this work. Before and during the registration period, as the most valuable gift and our life guide, we are dis-

24 | Lider Gençlik 2013


Website

D

ivan toplantılarımız dönem içerisinde yapılan çalışmaların sorgulandığı, mahşerin bir provası mahiyetindeki, tüm teşkilat mensuplarımızın katıldığı toplantımızdır.

In our plenary meetings, we investigate the works fulfilled in semesters. By way of the rehearsal of the judgment day, all the members of our organization join these meetings.

Lider Gençlik 2013 | 25


lider genclik  

lider genclik katalog deneme