Page 1


“bin yıl daha bu gençlik”


Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Yaratandan aldıkları hidayet, basiret, feraset, dirayet ve şecaatle kelebekler sonsuza uçar. Hidayetle Rabbine teslim olur, basiretle Allah’ın arzusunu görür, ferasetle hak-batılı ayırt eder, dirayetle kötülüğe engel olur, iyiliği yayar, Hakkı hatırlatır, özgüvenle yarınını inşa eder, şecaatle vakarını korur ve kendisinden sonrakine aktarır. Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Komisyonu olarak bizler, özelde İstanbul’ da okuyan tüm üniversite gençliği için, genelde tüm insanlığın saadeti için çalışıyoruz. Ülkemizdeki yetmiş milyonun hepsini kardeş kabul ediyoruz. İslam’ ı temsil iddiasında değiliz. İslam’ın, Müslümanların ve bütün insanlığın hizmetinde olduğumuzun şuurundayız. Temel insan haklarına dayanan ve toplumsal uzlaşmanın hakim olduğu bir yapının taraftarıyız. Terörü, anarşiyi, şiddeti, fikri taassubu ve her türlü dayatmacı anlayışı reddediyoruz. Projemiz insan; muhatap kitlemiz gençliktir. Sevdamız tüm Türkiye’ dir. Derneğimiz, başka Türkiye olmadığının ve bu ülkeyi sokakta bulmadığımızın bilinciyle, geçmişten aldığı köklü birikimle ülkemiz ve gençliğimiz için en hayırlı hizmetleri yapmaktadır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey Mü’minler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yapıp kötülükleri önlemeye çalışan bir topluluk bulunsun. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaktır.” (Al-i İmran-104). Yaşıtlarımız gününü gün ederken, her gün gazetelerde yeni yeni cinayet haberlerini okurken, çarpık eğitim sisteminin ürünü olan gençliğimiz uyuşturucu ve alkol gibi zararlı alışkanlıklarla yavaş yavaş erirken, bizler AGD İstanbul Üniversite Komisyonu olarak kurulduğu günden beri sürekli artan bir çalışma temposuyla hedefimiz olan üniversite gençliği üzerindeki hayırlı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ey kardeşim! Biz yeni bir din getirmiyoruz, kafamızdan bir şey eklemiyoruz, bizler sadece var olan sorumluluklarımızı hatırlatma gayreti içerisindeyiz. Evet, sevgili kardeşim; sahipsiz bir vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Bizler seferden sorumluyuz, zafer Allah’ın izniyledir ve yakındır. Sizi de bu bulunmanız gereken hayır kapısına davet ediyor, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu

HAKKIMIZDA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla...


Teşkilat Çalışmaları


Kayıt Çalışmaları

K

ayıt çalışması, Anadolu’ nun dört bir tarafından İstanbul’ a üniversite eğitimi görmek için gelen arkadaşlarımızı karşıladığımız çalışmamızdır. Kayıt öncesi ve kayıt esnasında arkadaşlarımıza yardımcı olmayı amaçladığımız bu çalışmamızda “Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim hediye ediyoruz” sloganımızla üniversite hayatı boyunca en çok ihtiyaç duyacakları başucu kitabımız Kur’an-ı Kerim’ i armağan ediyoruz. Her kampüs önünde açılan standlarımızda Kur’an-ı Kerim hediye ettiğimiz arkadaşlarımızla bire bir tanışıyoruz.

Registration activity is the work through which we welcome friends who come from every part of Anatolia in order to study at Istanbul Universities. Our goal is to help new Istanbulers in this work. Before and during the registration period, as the most valuable gift and our life guide, we are distributing the meaning of Holy Quran. With this work, we meet new friends in front of every university in Istanbul.

Lider Gençlik 2013 | 5


Mezun Buluşmaları

Ü

niversite komisyonu olarak köklü ve verimli toprak olduğumuzu biliyoruz. Bu çalışmaların bize kadar gelmesinde büyük emekleri olan, istikametimize sebep olan kendilerine çok şey borçlu olduğumuz ve halen maddi ve manevi desteklerini gördüğümüz mezunlarımızla, bayrağı kendilerine bıraktıkları teşkilatımızın mensupları olarak çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz.

As University Commission, we know of being the long standing and fertile soil. We ,as members of University Commision, meet our graduates who have great efforts to carry over these works and assign us a direction.

6 | Lider Gençlik 2013


Divanlar

Ü

niversite komisyonu ve teşkilatları olarak “var olmak” - “eğitilmiş olmak” - “görevi yerine getirmek” şeklinde üç temelde çalışıyoruz. Bu üç temelde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın en önemli unsurları arasında yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları planladığımız ve değerlendirdiğimiz haftalık icra ve aylık divan toplantımılarımız yer almaktadır. İyi bir çalışmanın ve bu çalışmadan istenilen verimin alınmasının güzel bir plan ve denetimle yerine getirilebileceğine inandığımız için haftalık icra ve aylık divan toplantılarımızı önemli bir görev olarak biliyor ve yerine getiriyoruz.

As University Commission and Organisations we work on these 3 basis: “Existence”, “Being Educated”, “Fulfilling the missions”. Among the most important things within these 3 basis are our weekly and monthly meetings. we believe that these meeting are significant for an effective and efficient work.

Lider Gençlik 2013 | 7


Planlama Kampı

P

lanlama kampları, her sene ve her dönem başında düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz, bir sene boyunca yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve bir sonraki dönemin planlanmasını içeren kamplarımızdır. Bu kamplarda teşkilat mensuplarımız “Tebliğ faaliyetleri nasıl daha ileriye götürülebilir?” üzerine çalışma ve sunumlar yaparak değerlendirmelerde bulunur.

Planning camps are our begining camp ,which is to evaluate past year and to plan the next year, at every begining of the year and semester. In these camps, our association members makes presentations and evaluates the efficiency and the shortcomings of organizational works.

8 | Lider Gençlik 2013


Mezuniyet Gecesi

Ü

niversite hayatları boyunca iyinin , doğrunun ve hakkın hakim olması için mücadele eden ve bu doğrultuda gece gündüz çalışan kardeşlerimiz için tertip ettiğimiz mezuniyet gecemiz gerçekleştirilmektedir. Mezun olacak kardeşlerimizin yanı sıra eski mezunlarımız ve dava büyüklerimizin de katıldığı mezuniyet gecemiz her yıl mayıs ayında icra edilmektedir.

This graduation night is for those who has struggled to master right, beautiful, and good during their university life and for those who strugles during days and nights in this direction. Former graduates and our brothers participate in these meetings, which are annually organized in May.

Lider Gençlik 2013 | 9


Eğitim Çalışmaları


Mesleki Çalışmalar

Ö

zelde teşkilatımızda bulunan genelde tüm üniversite gençliğine yönelik mesleki seminer ve eğitim programları yapmaktayız. Branşlara göre partner kuruluşlarımızla birlikte alanında uzman hocalarımiz eşliğinde akademik çalışma seminerleri ve kamplar düzenlemekteyiz.

We organize professional seminars and education programs for our members, in private, and for whole university students, in general. In coordination and cooperation with our partner foundations, we organise academic seminars and camps whic vary by branches.

Lider Gençlik 2013 | 11


Haftalık Sohbetler

B

ir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların etrafını sarar; Allah’ın rahmeti onları kaplar; üzerlerine sekînet iner ve Allah Teâlâ onları yanında bulunanlara över. Peygamber efendimiz (SAV)’in bu hadisini kendine şiar kabul ederek, tebliğ davet görevini kıymetli hocalarımızın öğretimi ile haftalık mutat bir şekilde sohbet halkaları oluşturulmaktadır. Haftalık sohbetlerimizin yanı sıra fıkıh hadis ve tefsir dersleri dışında Kuran-ı Kerim dersleri de verilmektedir.

“If a community gather together in order to chant Allah, the Angels surrender them; the mercy of Allah covers them, and Allah praise them to those with who him.” We organize causerie rings, by taking this Hadith of prophet Muhammad (SAV) as a life way, with the educated and qualified teachers who help us in this invitation way. In addition to these weekly causeries, we give the lectures of Islamic jurisprudence, tafsir and Quran reading lectures.

12 | Lider Gençlik 2013


İlk Adım Kampı

Ü

niversiteyi yeni kazanan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen iki günlük kamp programıdır. Kamp süresince uzman eğitimciler ve kanaat önderleri tarafından verilen seminerlerin beraberinde katılımcı arkadaşların tanışma ve kaynaşması için çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir.

This is a camp program which is fulfilled with the participation of newcomers of Istanbul Universities. During this camp, experinced educators and opinion leaders conduct seminars in addition to the social, cultural and sportive activities.

Lider Gençlik 2013 | 13


Akademi 4Fakülte

2

009-2010 öğretim yılında hayata geçirilen ve iki yıllık bir periyodu kapsayan Akademi 4Fakülte eğitim çalışması üniversitelerin hazırlık, 1 ve 2. Sınıf öğrencilerinin manevi ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere; öncelikle temel islami ilimler, sosyal bilimler ve davet şuuru oluşturacak manevi bir eğitim sonucu üniversite öğencilerinin güzel ahlak ve maneviyat temeline dayanacak bir tekamül sürecine ön ayak olabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarımızın merkezidir.

This is an education project which has been firstly initiated in 2009-2010 education year for the university students and it comprises 2 years of educational period. This faculty helps the self-improvement of the participant university students as cultural, social and spiritual. The lectures contain basic Islamic issues, social sciences, Islamic invitation, together with World and Turkish political history. In this project, our aim is leading the participants to have social ethics, and Islamic conscious.

14 | Lider Gençlik 2013


Makale Yarışması

Ü

niversitelerde okuyan arkadaşlarımızın ezberci sistemden uzaklaşarak , kendi özgün düşüncelerini orataya koymasını sağlayan Ödüllü Makale Yarışmasını 2006 yılından beri sürdürmekteyiz. Türkiyedeki tüm üniversite öğrencilerine yönelik olan bu yarışmamız özgün konu ve başlıklarıyla alanında uzman yazar ve akademisyenlerin seçici kurul olduğu ve bu alanda yapılmış nadir çalışmalardandır. “marifet iltifata tabidir, düsturuyla arkadaşlarımızın bu özel çabalarını ayrıca ödüllendiriyoruz. Geleceğe yön verecek kalemlerin bugünden yetişmesine katkı sağlayacağımız makale yarışmamız her sene olduğu gibi bu yıl da aynı hassasiyetle devam edecek.

We have been maintaining this competition since 2006, which provides university students for new ways of departing from rote learning of formal education system and express their authentic thoughts. This is a rare competition which has a jury consisting of very experienced academicians. . By the motto of “Talent is subject to compliment.”, we reward the winners of this competition. Our article competition, which will be beneficial to grow new authors up, is going to continue in this year with the same sensibilitiy. Lider Gençlik 2013 | 15


Sosyal ve Kültürel Çalışmalar


Kulüp Çalışmaları

Ü

niversite Komisyonu olarak üniversite çalışmalarimizin daha rahat olması adına çeşitli vesileler aramaktayiz. Üniversitelerde bulunan öğrenci klüp ve derneklerimizle fakülte ve kampüslerimizde hayırli çalışmalar yapmaktayiz. Yirminin üzerindeki klüplerimizle ve iki öğrenci derneğimizle tanışma, kardeşlik ,yarışma, kutlu doğum, mezuniyet, stand ve üye programlari düzenlemekteyiz.

We are constantly looking for various causes that pave the way for our works. With our student clubs and associations in universities, we try to do propitious and good. With more than 20 student clubs and 2 student associations, we organise meeting, brotherhood, competition, Holy Birth Of Prophet Mohamad, graduation, and openair programs.

Lider Gençlik 2013 | 17


Seyr-i İstanbul

K

ayıt çalışmaları esnasında tanıştığımız arkadaşların eğitim öğretim süreçlerinde yaşayacakları İstanbul’u tanımaları, İstanbul’un bir medeniyetin en değerli müzesi oldığı gerçeğini onlara göstermek ve yaşatabilmek amacıyla İstanbul’un manevi mimarlarını, tarihin üzerinde yazılmış olduğu mekanlarını ve doğal güzelliklerini gezdiriyoruz.

We organize an İstanbul trip for the new students we have met during registration activity. Through this trip we provide them the chance to learn Istanbul as their new residence, to see and expeirence the reality that Istanbul is the most valuable museum of a civilization together with the spiritual architectures of Istanbul and scenic beauties.

18 | Lider Gençlik 2013


Yurtdışı Gezileri

H

er yıl üniversite komisyonumuz ve üniversite başkanlarımzla yurt dışı gezileri düzenlenerek farklı kimlikleri ve coğrafyaları tanıma fırsatı yakalanmakta. Yeni bir vizyon kazandırmayı hedefleyen bu çalışmada önceki yıllarda bosna, iran, ürdün ve lübnan gezileri yapılmıştır.

Every year, our university commision goes to abroad with university represantatives of A.Y.A in order to know different cultures and geographies. In these trips, we gain a new vision, we has visited Bosnia-Herzegoniva, Iran, Lebanon, Jordan until now.

Lider Gençlik 2013 | 19


Metin Yüksel’i Anma

H

er yıl geleneksel olarak, şehit metin yüksel’in şehit edildiği Fatijh Camii avlusunda buluşuyoruz. Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve ezgiler okuyarak şehidimizi yâd ediyoruz. Daha sonrasında hep birlikte şehidimizin Edirnekapı’daki şehitliğine yürüyoruz.

Every year as traditional, we are meeting in the courtyard of Fatih Mosque, in which Metin Yüksel was martyred. We remember our martyr by reading chants, by prays and by reading Quran. Then we march to the graveyard of our martyr to Edirnekapı.

20 | Lider Gençlik 2013


Şehitler Gecesi

Ş

ehadet, bir çağrıdır; tüm nesillere ve çağlara... Bu kutlu davetin dün nasıl sevdalıları olduysa bugün de bu sevdaya talip bir nesil var elbette. Onlar, bu çağrıya uydular ve gittiler; giderken bizlere de miras bıraktılar bu kutlu sevdayı... İnancı ve ideali uğruna uğruna gerekirse canını veren yiğitleri anmak, onların ulaştığı mertebeye ulaşmak isteğiyle her yıl Şubat ayında Şehitler Gecesi’nde buluşuyoruz.

The Martyrdom is a call for all generations and ages. There are of course lovers of this holy invitation today, as it has always been in the past. They responded to this holy invitation and has passed away, and bequeath this holy invitation to us….We are organizing an annual meeting every February in order to remember those who gave their life in the way of Allah for their belief and ideals.

Lider Gençlik 2013 | 21


Kitap Kampanyası

İ

stanbul daki tüm üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bu çalışmada, seçkin yayınevlerinin kitapları %40- %70 arasında değişen indirimlerle öğrencilere sunulmaktadır. Kar amacı gütmeyen bu çalışmamız ile öğrencilerin kısıtlı bütçeleriyle kendi kütüphanelerini oluşturmalarına katkı sağlanmıştır. Okuyan ve düşünen bir neslin yetişmesini hedefleyen bu çalışma her yıl nisan ve mayıs aylarında yapılmaktadır.

This campaign provides discounts between 40% and 70% of eminent book stores for the university students. The non-profit book campaign paves the way for the students who want to build their own library with a limited budget. The aim of this work is to raise a reading and thinking generation.

22 | Lider Gençlik 2013


Kutlu Doğum

A

lemlere rahmet efendimizin (sav) dünyayı teşrifleri dolayısıyla üniversitelerimiz ve kampüslerimizde bu kutlu müjdeyi yeniden hatırlatacak çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda efendimize layık ümmet olma gerekliliğini üniversitelerde yapılan seminerler , afiş çalışmaları , gül ve hadisi şerif kartelası dağıtımı, efendimize sevgi yürüyüşü gibi çalışmalarla üniversite öğrencilerine hatırlatmaktayız.

Our university and campus organizations try to re-remember this holy born in their own distincts. In this case, we organize seminars, put posters on the walls of universities, and distribute roses and hadith charts, organize love marchs for our prophet.

Lider Gençlik 2013 | 23


Yayınlarımız

Ü

niversitelerde ifsat için, üniversite gençliğinin ahlakını yozlaştırmak kendi medeniyetinin farkında olmayan bilakis düşman olarak yetişmesi için birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların önüne geçebilmek için üniversite komisyonu olarak bireysel çalışmalarımız dışında tebliğ vesilesi olarak gördüğümüz yayın faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda önemli gün ve haftalar, güncel siyasi gündemler için afiş, üniversite gençliğine hitap eden Fecir, Genç Eğitimciler, Kafes gibi bülten ve dergi çalışmaları yapıyoruz.

There are many actions which are being done for the degeneration of university youths and there are also great efforts to bring up a generation, which is unaware of its own civilization.

24 | Lider Gençlik 2013


Website

Ö

nce ahlak ve maneviyat ilkemizden taviz vermeden internet çağında doğru bilgiye ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Kendi faaliyetlerimizin yanında, dünyada olup bitenlerin kendi penceremizden bakarak milli ve manevi değerlerimize bağlı bir şekilde yayın yapmaktayız.

We aim to convey people to the right knowledge without giving up our basic principles which are morality and spirit. With our activities, we also broadcast what is happening in the world from our perspective.

Lider Gençlik 2013 | 25


liderimsi  

liderimsi genclik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you