Page 1

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN IN

DENDERLEEUW Apprendre le néerlandais à Denderleeuw Learning and practising Dutch in Denderleeuw


NEDERLANDS LEREN VOOR VOLWASSENEN Je woont in Denderleeuw, maar je spreekt geen Nederlands of slechts een beetje. Nederlands leren zal je helpen bij je integratie in de gemeente. Al snel zal je merken dat een aantal zaken veel vlotter gaan: naar de winkel gaan, een praatje maken met de buren, een oudergesprek op school, ‌

Cursus Nederlands Een cursus Nederlands is de beste manier om de Nederlandse taal te leren. Huis van het Nederlands (HvN) is het centrale informatiepunt over Nederlands leren en heeft een overzicht van alle cursussen in de regio. Er zijn namelijk verschillende scholen, niveaus en methodieken. Zij helpen je bij het vinden van de cursus die bij jou het beste past. Wanneer? HvN komt minimum 2 keer per maand naar het gemeentehuis van Denderleeuw. Je hoeft vooraf geen afspraak te maken. Je vindt de data op www.hvnoostvlaanderen.be. Vragen? Je kan bellen (0477 77 03 33), mailen (denderleeuw@hvnoostvlaanderen.be) of een kijkje nemen op de website (www.hvnoostvlaanderen.be)

3


NEDERLANDS OEFENEN VOOR VOLWASSENEN Heb je al taallessen gevolgd en wil je je Nederlands verder oefenen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden in Denderleeuw!

babbelonië Nederlandstaligen en anderstaligen komen 1 keer per week samen. In kleine groepjes praten deelnemers in het Nederlands met elkaar over alledaagse dingen: feesten, kinderen, werk, gezondheid, … Zo kan je op een aangename manier de Nederlandse taal oefenen en maak je kennis met andere inwoners van Denderleeuw. Niveau: je hebt een basiskennis Nederlands Wanneer? elke dinsdag, van 20 tot 22 uur Waar? Den Breughel, Dorp 11, Denderleeuw Meer info: www.babbelonie.be of bij Integratie­ ambtenaar Lesley Vanhoorebeek (053 640 686)

taalmix Via Taalmix zoek je een ‘taalvriend’. Met een taalvriend kan je een andere taal oefenen. Je registreert je via www.taalmix.be en zoekt een taalvriend in jouw streek. Je bepaalt zelf wanneer je samenkomt en in welke taal je oefent. Niveau: je hebt een basiskennis Nederlands Meer info: taalmix@hvnoostvlaanderen.be

4


Bibliotheek In de bibliotheek vind je heel wat materiaal om Nederlands te leren en te oefenen (voor beginners en voor gevorderden). Je vindt er woordenboeken, cursussen, eenvoudige leesboeken, oefenboeken en DVD’s. De medewerkers van de bibliotheek laten je graag kennismaken met hun materiaal. Aarzel dus zeker niet om hulp te vragen. In de bibliotheek van Denderleeuw kan je ook gratis internet gebruiken, er staan 4 PC’s. Waar? Vrijheidsstraat 11, Denderleeuw Meer info: www.pob-denderleeuw.be

Oefenen via websites Op het internet vind je heel wat websites waar je Nederlands kan oefenen. Je vindt er allerlei oefeningen voor beginners en gevorderden. Een selectie van goede websites vind je op de website van het Huis van het Nederlands: www.hvnoostvlaanderen.be/extra2.php. Heb je thuis geen computer? Ga dan eens naar de bibliotheek. Daar kan je gratis internet gebruiken, er staan 4 computers.

TV, radio en lectuur Probeer eens te luisteren naar de radio in het Nederlands of volg een programma op de Nederlandstalige televisie. Laat je niet afschrikken door het feit dat je niet alles verstaat of moeilijk kan volgen, hier en daar zal je toch een woord oppikken en zo bijleren. De wekelijkse krant ‘Wablieft’ is geschreven in duidelijk en eenvoudig Nederlands. Je kan ze lezen in de bibliotheek van Denderleeuw of je abonneren. Voor een jaarabonnement betaal je 28 euro (hiervoor krijg je 48 nummers). Elke week staan er ook enkele artikels online. Ga naar www.wablieft.be/krant voor meer info.

5


NEDERLANDS OEFENEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN Je kind gaat naar een Nederlandstalige school, maar spreekt thuis geen Nederlands. Breng je kind ook buiten de schooluren in contact met de Nederlandse taal. Zo wordt het Nederlands voor je kind een taal waarin het kan spelen, zich ontspannen en creatief kan uitdrukken.

leuke Activiteiten In Denderleeuw zijn er veel activiteiten voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Je kan kiezen voor sport, muziek, dans, een jeugdbeweging en nog veel meer. Op die manier oefent je kind het Nederlands met vrienden tijdens een leuke activiteit. Ideaal! Je kan met al je vragen terecht bij de Afdeling Vrije Tijd van de gemeente. Daar krijg je zeker de brochure waarin alle activiteiten staan. Meer info: Afdeling Vrije Tijd, ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw, 053 645 400. Elke werkdag open van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u (enkel vrijdagnamiddag gesloten). Ook donderdagavond kan je terecht op ’t Kasteeltje van 18u tot 20u.

Oefenen via websites Er zijn heel wat leuke websites voor kinderen om op een speelse wijze te oefenen met taal, zoals: www.nicoland.nl, www.computermeester.be of www.woordkasteel.com. Heb je thuis geen computer? Ga dan eens naar de bibliotheek. Daar kan je gratis internet gebruiken, er staan 4 computers.

6


Bibliotheek De bibliotheek heeft heel wat leuk materiaal voor kinderen om Nederlands te oefenen. Ga naar de bibliotheek en aarzel niet om hulp te vragen. Elke eerste woensdag van de maand organiseert de bibliotheek in Denderleeuw om 14 uur voorleesuurtje voor alle kinderen (en hun ouders) vanaf 4 jaar. Waar? Vrijheidsstraat 11, Denderleeuw Meer info: www.pob-denderleeuw.be

Taalstage voor 4- tot 12-jarigen Tijdens de maand augustus kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar deelnemen aan de Taal- en Spelstage georganiseerd door de gemeente. Gedurende 3 weken leren de kinderen het Nederlands op een speelse en leuke manier. In de voormiddag worden ze begeleid door taalmonitoren en in de namiddag nemen ze deel aan de speelpleinwerking. Wanneer? 3 weken tijdens de maand augustus, jaarlijks Waar? Gemeentelijke Basisschool Welle, Welleplein 3, Welle Meer info: Lesley Vanhoorebeek, Integratieambtenaar, A. De Cockstraat 1, Denderleeuw, 053 640 686, lesley.vanhoorebeek@denderleeuw.be, www.denderleeuw.be

7


Traduction de la version nĂŠerlandaise que vous trouverez en dĂŠbut de brochure


APPRENDRE LE NÉERLANDAIS POUR LES ADULTES Vous habitez à Denderleeuw mais vous ne parlez pas le néerlandais ou alors à peine. Apprendre le néerlandais vous permettra de vous intégrer pleinement dans votre commune. Vous remarquerez, très vite, que certaines choses se dérouleront nettement mieux comme faire les courses dans les magasins, discuter avec vos voisins, entretenir une conversation avec des parents d’élèves, …

Suivre un cours de néerlandais constitue la meilleure manière d’apprendre la langue néerlandaise. Huis van het Nederlands (HvN) est le lieu d’information central où glaner toutes les données pour savoir comment apprendre le néerlandais. On y reçoit un aperçu de tous les cours qui sont donnés dans la région. On dénombre différentes écoles, méthodes et divers niveaux. On vous y aidera à trouver le cours qui vous conviendra le mieux. Quand? HvN est présent, au moins deux fois par mois, à la maison communale de Denderleeuw. Il ne faut pas prendre de rendez-vous au préalable. Vous trouverez les dates de permanence à la maison communale ou en surfant sur www.hvnoostvlaanderen.be. Vous avez des questions? Téléphonez au 0477 77 03 33 ou envoyez un mail à l’adresse suivante: denderleeuw@hvnoostvlaanderen.be. Vous pouvez également consulter le site www.hvnoostvlaanderen.be.

9

FR

cours de néerlandais


S’EXERCER EN NÉERLANDAIS POUR LES ADULTES Vous avez déjà suivi des cours de langue et vous souhaitez vous exercer et pratiquer le néerlandais ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous à Denderleeuw!

babbelonië Des Néerlandophones mais également des personnes parlant d’autres langues se réunissent une fois par semaine. Les participants discutent en petits groupes des choses de la vie quotidienne: les fêtes, les enfants, le travail, la santé, etc. Une manière agréable de pratiquer une langue et de rencontrer d’autres habitants de Denderleeuw. Niveau: une connaissance basique du néerlandais Quand? Chaque mardi, de 20 à 22 h Où? Den Breughel, Dorp 11, Denderleeuw Pour de plus amples informations, consultez le site www.babbelonie.be ou renseignez-vous auprès de l’employée à l’intégration, Lesley Vanhoorebeek (053 640 686)

taalmix Taalmix vous permettra de chercher un(e) ami(e) linguistique, avec lequel (ou laquelle) vous pourrez vous exercer à l’apprentis­sage d’une autre langue. Inscrivez-vous via le site www.taalmix.be et recherchez votre partenaire linguistique au coeur de votre région. C’est à vous de décider quand vous vous rencontrerez et la langue dans laquelle vous converserez. Niveau: une connaissance basique du néerlandais Pour de plus amples informations, consultez taalmix@hvnoostvlaanderen.be.

10


Bibliothèque Vous trouverez énormément de matériel didactique à la bibliothèque pour apprendre le néerlandais et vous exercer à parler, écrire, lire cette langue (pour les débutants comme pour les personnes confirmées). Des dictionnaires, cours, livres de lecture, livres d’exercices et DVD’s vous y attendent. Les biblio­ thécaires seront ravis de vous montrer leur matériel. N’hésitez pas à solliciter leur aide. Vous pouvez, également, à la bibliothèque de Denderleeuw avoir accès gratuitement à internet. Quatre ordinateurs sont mis à votre disposition. Où? Vrijheidsstraat 11, Denderleeuw Pour de plus amples informations, consultez le site www.pob-denderleeuw.be

On trouve sur internet de nombreux sites via lesquels il est possible de s’exercer à la pratique du néerlandais. Vous y trouverez différents exercices, tant pour les débutants que pour les élèves confirmés. Le site internet de Huis van het Nederlands vous propose une sélection de bons websites: www.hvnoostvlaanderen.be/extra2.php. Vous n’avez pas d’ordinateur à la maison? Allez à la bibliothèque. Vous pouvez y utiliser gratuitement l’un des quatre ordinateurs.

TV, radio et lecture Essayez d’écouter la radio en néerlandais ou de suivre une émission sur une chaîne de télévision de langue néerlandaise. Ne vous laissez pas effrayer par le fait que vous ne comprendrez pas tout ou que vous suivez le programme avec difficulté. Vous parviendrez bien à comprendre, ici et là, quelques bribes. C’est comme cela que vous apprendrez. Le journal hebdomadaire “Wablieft” est écrit dans un néerlandais facile et clair. Vous pouvez le lire à la bibliothèque de Denderleeuw ou vous y abonner. Il vous en coûtera 28 € pour un abonnement annuel (qui compte 48 numéros). Chaque semaine quelques articles sont mis on-line. Surfez sur www.wablieft.be/krant pour davantage d’informations.

11

FR

S’exercer via des sites internet


S’EXERCER EN NÉERLANDAIS POUR LES ENFANTS ET LES ADOS Votre enfant fréquente une école néerlandophone mais ne parle pas le néerlandais à la maison? Si tel est le cas, assurez-vous que votre enfant soit, également, en contact en-dehors de l’école avec des personnes qui s’expriment en néerlandais. Le néerlandais sera, non seulement la langue de la scolarité, mais également celle des jeux, des loisirs, de la détente et dans laquelle il pourra exprimer sa créativité.

Activités ludiques On dénombre à Denderleeuw de nombreuses activités auxquelles les enfants et les jeunes peuvent s’adonner durant leurs loisirs. Le choix s’articule autour du sport, de la musique, de la danse, de mouvements de jeunesse et encore bien d’autres choses. De cette manière, votre enfant s’exercera en néerlandais avec ses amis tout en pratiquant une chouette activité. C’est l’idéal! Vous avez des questions? A la maison communale, le Département ‘Vrije Tijd’ (Temps Libre) pourra vous aider. Demandez la brochure qui reprend toutes les activités proposées au sein de la commune! Pour de plus amples informations: Afdeling Vrije Tijd, ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw, 053 645 400. Tous les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Et le jeudi soir, de 18h à 20h. Fermé le vendredi après-midi.

S’exercer via internet On dénombre de chouettes sites internet qui permettent aux enfants d’apprendre à pratiquer une langue de façon ludique. Surfez sur www.nicoland.nl, www.computermeester.be ou www.woordkasteel.com. Vous n’avez pas d’ordinateur à la maison? Allez à la bibliothèque. Vous pouvez y utiliser gratuitement l’un des quatre ordinateurs.

12


Bibliothèque La bibliothèque possède du matériel assez chouette pour les enfants qui veulent s’exercer à la pratique du néerlandais. N’hésitez pas à demander de l’aide sur place. Chaque premier mercredi du mois, à 14h, la bibliothèque de Denderleeuw organise une heure de lecture pour tous les enfants (et leurs parents) dès l’âge de 4 ans. Où? Vrijheidsstraat 11, Denderleeuw Pour de plus amples informations, consultez le site www.pob-denderleeuw.be

Durant le mois d’août, les enfants âgés de 4 à 12 ans peuvent participer à un Stage de Langue et de Jeux qui est organisé par la commune. Pendant 3 semaines, ils apprendront le néerlandais d’une façon ludique. En matinée, ils seront encadrés par des moniteurs de langue et l’après-midi, ils pourront s’amuser à la plaine de jeux. Quand? Tous les ans. Durant 3 semaines pendant le mois d’août. Où? Gemeentelijke Basisschool Welle, Welleplein 3, Welle Pour de plus plus amples informations, contactez l’employée à l’intégration de Denderleeuw, Lesley Vanhoorebeek, A. De Cockstraat 1, Denderleeuw, 053 640 686, lesley.vanhoorebeek@denderleeuw.be, www.denderleeuw.be

13

FR

Stage de langue pour les enfants de 4 jusqu’à 12 ans


English translation of the Dutch version at the beginning of this brochure


DUTCH LEARNING FOR ADULTS You live in Denderleeuw, but you speak little or no Dutch. Learning Dutch will help you integrate into the community. You will soon notice that a number of things become much easier: going shopping, having a chat with the neighbours, a parents’ meeting at school, …

Dutch Course

When? HVN meets at least twice a month in the town of Denderleeuw. You don’t need to make an appointment in advance. You can find the dates on www.hvnoostvlaanderen.be. Any questions? You can call (0477 77 03 33), mail us (denderleeuw@hvnoostvlaanderen.be) or visit the website (www.hvnoostvlaanderen.be).

15

EN

A Dutch course is the best way to learn the Dutch language. Huis van het Nederlands (HVN) is the central information point about learning Dutch and has an overview of all courses in the region. There are various schools, levels and methodologies. They will help you find the course that suits you best.


DUTCH PRACTICE FOR ADULTS Have you already taken language lessons and want to practise your Dutch? Then there are a number of possibilities in Denderleeuw!

babbelonië Dutch and speakers of other languages meet up once a week. In small groups, participants talk to each other in Dutch about everyday things: parties, children, work, health, ... So you can practice your Dutch in a pleasant way and get acquainted with other people living in Denderleeuw. Level: you have a basic knowledge of Dutch When? every Tuesday, from 20.00 to 22.00 Where? Den Breughel, Dorp 11, Denderleeuw More info: www.babbelonie.be or from the integration officer Lesley Vanhoorebeek (053 640 686)

taalmix Via Taalmix you can look for a ‘language friend’. With a language friend, you can practice another language. Register via www.taalmix.be and look for a language friend in your area. You decide when you meet and the language in which you practice. Level: you have a basic knowledge of Dutch More info: taalmix@hvnoostvlaanderen.be

16


Library You will find a lot of material in the library about learning and practising Dutch (for beginners and advanced learners). You will find dictionaries, courses, simple readers, exercise books and DVDs. The library staff will gladly help you get acquainted with their material. So please do not hesitate to ask for help. In Denderleeuw library, you can also use the Internet for free; there are 4 PCs available. Where? Vrijheidstraat 11, Denderleeuw More info: www.pob-denderleeuw.be

On the Internet you will find many websites where you can practise your Dutch. You will find many exercises for beginners and advanced learners. You can find a selection of good websites on the website of Huis van het Nederlands: www.hvnoostvlaanderen.be/extra2.php. No computer at home? Then go to the library. There you can use the Internet for free; there are four computers available.

TV, radio and reading Try listening to the radio in Dutch or watch a program on Dutch-language television. Do not be put off by the fact that you do not understand everything or find it difficult to follow. Here and there, you will still pick up the odd word and thus add to your knowledge. The weekly newspaper ‘Wablieft’ is written in clear and simple Dutch. You can read it in Denderleeuw library or subscribe to it yourself. For an annual subscription you pay 28 euro (for which you get 48 issues). Every week there are also a number of articles online. Go to www.wablieft.be/krant for more info.

17

EN

Practice via websites


PRACTISING DUTCH FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE Your child goes to a Dutch school, but does not speak Dutch at home. Bring your child into contact with the Dutch language even outside school hours. This will make Dutch a language in which your child can play, relax and be creative.

Enjoyable activities In Denderleeuw there are many activities for children and young people in their leisure time. You can opt for sports, music, dance, a youth movement and much more. That way your child can practise Dutch with friends during a fun activity. Ideal! You can ask the local authority’s Leisure Department any questions you may have. They can give you a brochure containing a list of all the activities! More info: Afdeling Vrije Tijd, ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7, Denderleeuw, 053 645 400. Open every working day from 09.00 to 12.00 and from 13.30 to 16.00 (closed on Friday afternoon). On Thursday, you can go to ‘t Kasteeltje from 18.00 to 20.00.

Practice via websites There are a lot of fun websites for children to practice language in an enjoyable manner: www.nicoland.nl, www.computermeester.be or www.woordkasteel.com. No computer at home? Then go to the library. There you can use the Internet for free; there are four computers available.

18


library The library has a lot of fun stuff for kids to practice Dutch. Go to the library and please do not hesitate to ask for help. Every first Wednesday of the month, at 14.00, the library in Denderleeuw organizes a reading aloud hour for all children (and their parents) from the age of 4 years. Where? Vrijheidstraat 11, Denderleeuw More info: www.pob-denderleeuw.be

During the month of August, children between 4 and 12 years old can participate in the Language and Play Course organized by the local authority. Over three weeks, the children learn Dutch in a playful and enjoyable way. In the morning they are accompanied by language monitors and in the afternoon they take part in play­ ground fun. When? Three weeks during the month of August, every year Where? Gemeentelijke Basisschool (Municipal primary school) Welle, Welleplein 3, Welle More info: Integration Officer Lesley Vanhoorebeek, A. De Cockstraat 1, Denderleeuw, 053 640 686, lesley.vanhoorebeek@denderleeuw.be, www.denderleeuw.be

19

EN

Language course for 4 to 12 year-olds


Nederlands leren en oefenen in Denderleeuw In deze brochure lees je alles over het aanbod van Nederlandse taallessen in Denderleeuw. Ook krijg je allerhande tips om je Nederlands verder te oefenen. Tot slot krijg je meer informatie over hoe je de Nederlandse taalverwerving bij je kind kan stimuleren en wat de mogelijkheden zijn in Denderleeuw.

Apprendre le néerlandais à Denderleeuw Dans cette brochure, vous trouverez tout sur l’offre de cours de langue néerlandaise à Denderleeuw. Vous découvrirez aussi divers conseils pratiques pour continuer à vous exercer en néerlandais. Enfin, vous trouverez davantage d’informations pour savoir comment stimuler l’apprentissage du néerlandais chez votre enfant et sur les différentes opportunités qui vous sont offertes à Denderleeuw.

Learning and practising Dutch in Denderleeuw This brochure tells you all about the range of Dutch language courses available in Denderleeuw. It also gives all sorts of tips for practising your Dutch. Finally, it gives more information about how you can encourage your child to improve their skills in Dutch, and what options are available in Denderleeuw.

O O S T- V L A A M S DIVERSITEITSCENTRUM

D/2013/12.668/5

Nederlands leren en oefenen in Denderleeuw (2013)  

In deze brochure lees je alles over het aanbod van Nederlandse taallessen in Denderleeuw. Ook krijg je allerhande tips om je Nederlands verd...

Nederlands leren en oefenen in Denderleeuw (2013)  

In deze brochure lees je alles over het aanbod van Nederlandse taallessen in Denderleeuw. Ook krijg je allerhande tips om je Nederlands verd...

Advertisement