Page 1

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Woord vooraf

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

3 3


Inhoudstafel

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

5 5


6

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


MEE MET DE BBC


Mee met de BBC

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

9 9


P

10

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

11 11


Omgevingsfactoren

12

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

13 13


Beleidsdoelstellingen 2014-2019

14

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Duurzaamheid en leefbaarheid

Toegankelijkheid

Eigenheid en authenticiteit

P

P

P

P

P P

P

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

15 15


ACTIEPLANNEN 2014-2019

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

17 17


Duurzaamheid en leefbaarheid

1


1.

Klimaat, energie en duurzaam consumeren

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

21 21


22

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


2.

Duurzame bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

P

23 23


24

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


3.

Duurzame economische ontwikkeling stimuleren

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

25 25


4.

Ondersteunen van een kwalitatieve uitbouw van lokale verenigingen

26

P

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


5.

Versterken van het sociaal weefsel en de sociale cohesie

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

27 27


6.

Sensibilisering en bewustmaking rond ontwikkelingssamenwerking

28

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

29 29


7.

30

Kwaliteitsvol wonen en leven

P

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

31 31


32

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

33 33


8.

34

Kwaliteitsvol onderwijs

P

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

35 35


Eigenheid en authenticiteit

2


1.

Het eigen erfgoed naar waarde schatten en bekend maken aan het grote publiek

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

39 39


2.

Bewaren van het Vlaams karakter van onze gemeente

40

P

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


3.

Toeristische troeven van de gemeente in de kijker plaatsen

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

41 41


Toegankelijkheid

3


1.

Drempels in dienstverlening wegnemen

P

 

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

45 45


46

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

47 47


2.

Speciale aandacht voor het bereiken van alle doelgroepen bij het organiseren van dienstverlening

48

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

49 49


3.

50

Interne integrale kwaliteitszorg

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw

51 51


52

Bouwstenen voor de toekomst van Denderleeuw


Bouwstenen voor de toekomst van denderleeuw: beleidsdoelstellingen 2014-2019  
Bouwstenen voor de toekomst van denderleeuw: beleidsdoelstellingen 2014-2019  

Op 19 december 2013 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2014-2019 goed. In deze brochure vindt u een overzicht van de beleidsdoelstelli...

Advertisement