Page 1

LEEUWERICSKE THEMANUMMER: DAGBESTEDING Zorg voor arbeid

Verschijnt 2 x per jaar. Oplage: 400 exemplaren 9째 Jaargang nr. 2: November 2013 Verantwoordelijke uitgever: Roel Megens de Merodelei 203 2300 Turnhout


2


INHOUD VANUIT DE OVERTUIGING DAT WE HET VERSCHIL MAKEN Voorwoord van onze directeur Roel Megens

TEAM AAN U VOORGESTELD: ‘T HUIZEKEN De 15 jarige geschiedenis van ons dagbestedingsproject

UITNODIGING KERSTOPENDEUR ‘T HUIZEKEN Onze jaarlijkse opendeurdag

IK DOE MIJN JOB HÉÉL GRAAG! Interview met de coördinator van ons dagbestedingsproject

15 JAAR T HUIZEKEN IN BEELD Herinneringen uit ons foto archief (1998-2013)

IK BEKIJK DIT ALS MIJN WERK ‘t Huizeken door de ogen van onze deelnemers

WISTJE DAT… ? Nieuwe onthullingen over ‘t Huizeken

OP EEN DAG VIND/VERLIES JE DE JOB VAN JE LEVEN. Over de zorg voor arbeid

TEAM AAN U VOORGESTELD: DIENST BEGELEID WERKEN Voorstelling van onze dienst Begeleid werken

IK GELOOF ERG IN DE KRACHT VAN WAT WE HIER DOEN Interview met de jobcoach van onze dienst Begeleid werken

IK HEB ER DEUGD VAN OM WEER BEZIG TE ZIJN Enkele getuigenissen van onze begeleid werkers

IN GEDACHTEN/IN DE KIJKER Een lach en een traan

WEDSTRIJDPAGINA Voor de speelvogels onder ons

4 6 9

10

14

16 18 20 22 24 26 28 30

3


VOORWOORD

VANUIT DE OVERTUIGING DAT WE HIERMEE HET VERSCHIL MAKEN VOORWOORD VAN ONZE DIRECTEUR ROEL MEGENS

Beste lezer, Meer dan ooit is het hebben van een job cruciaal in onze maatschappij, niet alleen omdat het geld in het laatje brengt, maar ook omdat het ons sociale leven bevordert, omdat het ons nuttig doet voelen, omdat we er voldoening uithalen. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor (onze) mensen met een handicap. Gelukkig hebben heel wat mensen die in begeleiding zijn bij Den Leeuweric nog een betaalde job. Maar eerlijkheidshalve moeten we ook zeggen dat de groep van mensen die geen betaalde job (meer) hebben steeds groter wordt. Zij verliezen hierdoor vaak de aansluiting met het dagdagelijkse, vereenzamen in snel tempo en krijgen vaak nog weinig structuur in hun leven. Den Leeuweric had vele jaren geleden al begrepen dat we hier niet vanop de zijlijn mochten toezien, maar dat we actie moesten ondernemen, dat we hierop – als maatschappij – maar zeker ook als individuele organisatie moeten inzetten. En dat hebben we ook gedaan! Dit themanummer van Het Leeuwericske laat de lezer kennismaken hoe wij klein, maar dapper en vooral ambitieus, 15 jaar geleden gestart zijn met ‘Dagbestedingsproject ’t Huizeken’, hoe dit ondertussen is dit uitgegroeid tot een hele organisatie met verschillende ateliers en een winkel in de Vredestraat en wat dit betekent voor onze mensen. Ook wordt de spot gezet op onze dienst Begeleid Werk, meestal onopvallend maar net die meerwaarde biedend voor hen die dit nodig hebben. Laat het de lezer tevens ook duidelijk zijn dat de keuzes die we maken om dagbesteding aan te bieden niet evident is. Financiële 4


ondersteuning krijgen we hier nagenoeg niet voor en daarbovenop organiseren we dit ook nog eens voor een groot aantal mensen die noch in ĂŠĂŠn van onze tehuizen wonen, noch in begeleiding zijn bij Begeleid of Beschermd Wonen. We doen dit vanuit de overtuiging dat we juist hierdoor het verschil maken. Naast mooie eindejaarsdagen en een gelukkig nieuwjaar wens ik jullie veel leesplezier. Groeten, Roel Megens

5


TEAM AAN U VOORGESTELD

EEN PLEK WAAR MENSEN ZICH THUIS KUNNEN VOELEN

EEN VOORSTELLING VAN DE WERKING VAN ONS DAGBESTEDINGSPROJECT

‘t Huizeken is een plek waar we binnen een huiselijke en kameraadschappelijke sfeer zinvolle dagbesteding aanbieden aan mensen met een beperking die niet, nog niet of niet meer in het betaalde arbeidscircuit terecht kunnen. Een belangrijk middel om tot deze zinvolle dagbesteding te komen is onze eigen winkel. In de verschillende ateliers worden door deelnemers en begeleiders producten gemaakt die verkocht worden. Samen met onze deelnemers hebben we ervoor gekozen om steeds te streven naar kwaliteitsvolle producten. Dit betekent dat we de lat naar afwerking toe hoog leggen, iets waar zowel deelnemers als begeleiding trots op zijn. Naast de verkoop zijn er ook andere zinvolle taken: de zorg voor het huishouden, de verzorging van onze dieren (een poes en onze vogeltjes) en het tuinatelier. Hierbij leggen we steeds een grote verantwoordelijkheid bij onze deelnemers; samen zorgen we voor al wat ’t Huizeken aanbelangt. Binnen onze werking willen we tegelijkertijd zowel individuele als groepsbelangen sterk beklemtonen. Wat individuele belangen betreft gaan we ervan uit dat ieder individu verschillend is en eigen wensen, noden en mogelijkheden heeft. Zowel in het aanbieden van activiteiten als in omgang met de deelnemers wordt dit dan ook als vertrekpunt gehanteerd. Anderzijds gaan we ervan uit dat als je een familiale, kameraadschappelijke sfeer wilt uitbouwen er ook een zeer sterke klemtoon dient gelegd te worden op groepsbelangen, zeker als je werkt met een heel heterogene groep mensen. Kernwaarden als verbondenheid, samenhorigheid en betrokkenheid staan hierbij centraal. Hoewel ‘werken’ het uitgangspunt is, is een beperkte werkdruk een belangrijk kenmerk van onze werking. Uiteraard is dit ook heel persoonsgebonden: van deelnemers die nog de ambitie hebben om de stap te zetten naar betaald werk verwachten we hieromtrent meer dan van deelnemers die vanuit betaald werk een stap hebben terug gezet. We maken ook veel tijd voor ontspanning; we voorzien zowel ’s morgens als ’s middags een ruime pauze waarin naast sociale contacten (’een babbel’) ook spel (pingpong, uno, …) en computer aan bod kunnen komen.

6


Vlnr: Luc Brijs, Kim Karnas, Karin Van Dender, Peter Mondelaers

’t Huizeken heeft een team van vier medewerkers en een groep van 27 deelnemers. Voor sommige deelnemers is werken in ’t Huizeken een voltijdse bezigheid, voor anderen is het voldoende om een dag of een aantal dagen in’t Huizeken aan de slag te kunnen. Gezien de toenemende vraag proberen we het aantal mensen die voltijds werken tegenwoordig te beperken. Sommige deelnemers hebben één vast atelier waaraan ze deelnemen, anderen nemen deel aan verschillende ateliers. Via een uitgebreid weekschema weet iedereen wie er wanneer in welk atelier verwacht wordt. Naast het vaste team (Karin, Peter, Luc en Kim) kunnen we ook rekenen op Carine die instaat voor het onderhoud in het gebouw, Lieve als vrijwilligster en Kristel als stagiaire. Peter en Luc zorgen er met hun ploeg in het houtatelier voor dat klanten tijdig hun bestelde kaders, spiegels en kapstokken , al of niet met ingebrande naam, geleverd krijgen. Daarnaast maken ze spaarpotjes, memoblokjes, kaarsenhouders, kerstdecoratie en doen ze voorbereidend werk voor het crea-atelier als dat nodig is.

7


In het crea-atelier werken deelnemers met Karin en Kim aan kaartjes, doopsuikerverpakking, kaarsen, sjaals, juwelen en decoratie-artikelen. Kristel en haar ploeg zorgen ervoor dat de winkel proper blijft, dat klanten bediend worden en tijdig verwittigd worden als hun bestelling klaar is. Luc en zijn medewerkers zorgen voor verse groenten uit de tuin en het onderhoud van de tuin van het Beukenhof en soms ook de Zandstraat. Het inschakelen van Lieve maakt het belang van vrijwilligers duidelijk. Zij zorgt voor net dat beetje extra, niet alleen omwille van de lekkere soep die er dankzij haar inbreng komt, maar vooral door de individuele aandacht die zij aan een deelnemer kan schenken terwijl ze samen deze soep maken. ’t Huizeken bestaat nu 15 jaar. In de loop van deze jaren hebben we de werking sterk zien evolueren en vorm zien krijgen, vaak aangestuurd door onze deelnemers. Na verschillende verhuizingen hebben we in 2012 een eigen vaste plek gekregen in de Vredestraat. We zagen de groep van deelnemers én het team steeds groter worden. Waar we na deze 15 jaar als team vooral heel trots op zijn is dat ondanks deze groei ’t Huizeken nog altijd staat waarvoor het in 1998 moest staan: een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen.

8


Deelnemers en begeleiding van ‘t Huizeken nodigen u graag uit op hun

Kerstopendeurdag Zaterdag 7 december Van 14u tot 17u

‘t Huizeken bestaat 15 jaar!!! Dit willen we graag met u vieren met een tas zelfgemaakte soep en een blik op 15 jaar Huizeken In onze winkel vindt u weer tal van kerstgeschenken en kerstdecoratie.

Vredestraat 6 - Turnhout www.huizeken.be

9


TEAM AAN U VOORGESTELD

IK DOE MIJN JOB HÉÉL GRAAG.

INTERVIEW MET KARIN VAN DENDER COÖRDINATOR ‘T HUIZEKEN

Het begon in 1998 in de Frisse. Vertel eens wat over de eerste weken en jaren en over de eerste taken als je je dat nog herinnert. Ik herinner me vooral nog de eerste dag want dat was op 1 april. Het had ook een aprilgrap kunnen zijn. Bij het opstarten wist ik nog niet goed wie de mensen van Den Leeuweric waren en wat ze graag deden. In het begin deden we dan ook van alles; knutselen, zwemmen, fitness, … Nadat we bij een opendeurdag van de Frisse eens een aantal van onze zelfgemaakte dingen verkocht hadden, bleek dat veel van onze deelnemers de verkoop daarvan best wel belangrijk vonden. Vanaf toen werden er plannen gemaakt voor een eigen winkeltje en gingen de activiteiten in ’t Huizeken meer en meer in de richting van verkoop. Toen we op zoek mochten gaan naar een eigen plekje hebben we dan ook gezocht naar een huis met een winkel eraan. Dat was in de Tramstraat. Daar zijn we écht met verkoop begonnen. Met hoeveel begeleiding en werkers ben je gestart? In het begin deed ik de begeleiding samen met Erik (ex-begeleider van de Zandstraat). Ik werkte vier dagen in ’t Huizeken en Erik één dag. In ruil voor die ene dag werkte ik twee avonden als begeleidster in de Zandstraat. Ik vond het ook wel heel leuk, maar de combinatie van die 2 jobs was wel zwaar. Paul Brijs, die toen directeur was, heeft dan beslist dat ik alleen nog voor ’t Huizeken zou werken. Leen Faes en Linda Van Gestel kwamen toen een aantal uur per week meewerken. Ik denk dat er in die beginperiode zeven vaste deelnemers waren, maar er kwamen ook regelmatig wat nieuwsgierigen mee binnen waaien. Had je al ander werk voor je dit deed? Voor ik in Den Leeuweric werkte, was ik begeleidster en later hoofdopvoedster in Borgerstein in Sint Katelijne Waver. Ik heb ooit ook nog als logopediste gewerkt want dat is waar ik eigenlijk voor gestudeerd heb, maar ik vond het zelf leuker om met een groep mensen te werken. Vanaf wanneer zijn Luc en Peter erbij? Peter is in februari 1999 begonnen in ’t Huizeken. Eerst werkte hij halftijds, daarna voltijds. Luc is erbij gekomen toen we in de Parklaan zaten. Eerst één dag per week om Peter te vervangen.

10


Nadien is dat meer en meer geworden en nu werkt Luc drie dagen per week bij ons. Al heb je een grote verantwoordelijkheid hier, toch valt dat niet op want er wordt veel geplaagd en gelachen met de groep. Dat komt omdat ik mijn job heel graag doe. Ik heb dan ook een heel goed team en een heel toffe groep mensen om mee te werken. Als je collega’s hebt die het geheel goed mee doen draaien dan valt ‘die grote verantwoordelijkheid’ best wel mee. Lachen en plagen hoort, zoals je ondertussen al wel weet, bij ’t Huizeken.

Wat vind je van nieuwkomer Kim? Kim past perfect in ons team! Het zou tof zijn als ze nog wat meer in ’t Huizeken kon zijn, maar bij de dienst Vrije tijd hebben ze haar ook hard nodig. Kan je ook eens beschrijven wat de talenten van Luc en Peter zijn? Peter kan heel goed luisteren. Als deelnemers in ’t Huizeken een luisterend oor nodig hebben dan kunnen ze bij hem terecht. Peter is ook heel knap met computers. Als ik hem hier niet moest hebben dan zou het werken met computers een ramp zijn. Voor de rest heeft Peter van het maken van kaders in het houtatelier een bijna professioneel iets gemaakt. Heb je trouwens onze website al gezien? Die heeft Peter ook gemaakt! Luc heeft heel veel geduld met mensen. Hij werkt graag met afval-

11


materiaal en heeft daar al heel mooie dingen mee laten maken in het houtatelier. Veel hout gaat er bij ons dan ook niet meer verloren! Verder heeft hij ook ‘groene vingers’. Samen met Staf en losse mede-werkers werkt hij heel graag in de tuin. Regelmatig wordt er bij ons soep gemaakt met allemaal verse groenten uit de tuin. Hoe beschrijf je het werk van Roel Megens en wat hij allemaal voor ’t Huizeken doet. Ik weet natuurlijk niet precies wat Roel allemaal doet maar ik weet wel dat het soms veel en moeilijk is. Ik zou niet graag zijn werk doen, maar ik zie dat Roel het wel graag doet en ik heb er ook vertrouwen in dat hij het goed doet. Eén van de eerste dingen die Roel voor ’t Huizeken heeft gedaan is er mee voor gezorgd dat de Raad van Bestuur dit gebouw voor ons gekocht heeft. Daar zijn we nog altijd heel blij om! Wat is het meest negatieve dat je de voorbije 15 jaar in ’t Huizeken hebt meegemaakt? 15 jaar Huizeken is natuurlijk niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Er waren heel veel leuke momenten maar er zaten zeker ook wel eens minder leuke stukken tussen. Het overlijden van Rie Van Neunen, één van onze deelnemers, is zeker één van die mindere momenten. Vertel eens een plezierige anekdote uit deze 15 jaar. Dat is moeilijk omdat er zoveel plezierige anekdotes zijn. Waar ik zelf

12


nog steeds met trots en plezier op terugkijk is de periode na de verhuis naar de Parklaan. Toen hebben we een half jaar lang samen met onze deelnemers de oude villa daar helemaal gerenoveerd. Je hebt 2 kinderen? Een ervan voetbalt maar welke sporten deed u als opgroeiend kind? Ik heb inderdaad twee kinderen: Wout en Mirt. Sport heb ik nooit veel gedaan. Ik heb vroeger wel muziek gespeeld: trom en saxofoon. En heb je nog hobby’s? Ik blijf altijd maar bezig met werken in mijn eigen huis dus heb ik van verbouwen en schilderen maar mijn hobby gemaakt. Waarheen ga je graag op reis? Ik zou heel graag nog eens terug naar Noorwegen gaan. Ben je thuis een goede keukenprinses en wat is je lievelingskost? Ik kan wel koken maar dan liefst de gewone dagdagelijkse dingen. Een viergangenmenu klaarmaken doe ik niet zo graag. Pasta vind ik wel heel lekker. Heb je verborgen talenten? Ik kan metsen! Geen huis natuurlijk, maar een hondenhok en een muurtje heb ik al gemetst. Geweldig bedankt voor uw medewerking! Ik wens u en ’t Huizeken nog een grote toekomst en hoop de volgende jubilee ook nog met u te kunnen vieren! Erik Backx

TEAM AAN U VOORGESTELD Deze woordwolk maakten we met het team tijdens onze teamdag in april 2013. Het geeft je een beknopt beeld van onze kernwaarden.

13


FOTOALBUM

15 JAAR ‘T HUIZEKEN IN BEELD HERINNERINGEN UIT ONS FOTO ARCHIEF (1998-2013)

Start in de Frisse 1998. Samen op vakantie.

Ons eerste Huizeken In de Tramstraat.

In onze villa op de Parklaan.

14


Onze huidige locatie in de Vredestraat.

15


HET LEVEN ZOALS HET IS

IK BEKIJK DIT ALS MIJN WERK!

‘T HUIZEKEN DOOR DE OGEN VAN ONZE DEELNEMERS

Dit is het eerste werk waar ik al zo lang kom en toch zo weinig problemen heb. Hier is veel mogelijk als ge uw eigen een klein beetje aanpast.

‘t Huizeken is hééél plezant!

Er is hier altijd wel iets de doen. Als ik ‘t Huizeken niet had zou ik mijn eigen vervelen.

Ik leer veel nieuwe technieken en dat is leuk voor mij!

Het is hier leuk & Plezant!

‘t Huizeken is een plaats waar ik graag kom.

De mensen zijn zoals ik en dat is aangenaam om samen te werken. 16

’t is wel leuk dat we soms ook eens weggaan. Ik kom ook graag naar ‘t Huizeken omdat ik hier vrienden heb waar ik mee kan praten & lachen.

Ik bekijk dit als mijn werk. ‘t Huizeken is een plek waar ’s middags veel gezwansd wordt.

Ik heb hier mijn weg gevonden!


Ik zou de mensen allemaal missen als ’t Huizeken niet meer zou bestaan.

‘‘t Huizeken is een plaats waar

ge uzelf kunt zijn, en waar iedereen gelijk behandeld wordt.

Je hebt hier soms goede dagen en soms ook eens een mindere dag en er is ook veel ontspanning.

Ik kom hier graag!

Ik was heel blij dat ik meer dagen mocht komen werken, want van thuis zitten daar word ik niet goed van.

Ik voel me hier thuis!

‘t Huizeken is een plek waar je zonder druk je gangetje kan gaan. Ik hoop dat ‘t Huizeken nog jaren kan blijven bestaan omdat je hier geen geld moet betalen Ook als het minder goed gaat staan ze hier altijd voor mij klaar en luisteren ze naar mij .

Boven in den atelier lachen we samen en maken we veel plezier. Als ’t Huizeken er niet meer was zou ik veel problemen hebben, dat wil ik niet meemaken. Dan zou ik veel roken en veel in mijn bed liggen.

De begeleiding valt best wel mee maar ik zit soms ook wel eens in de knoop met hen. Dan probeer ik dat wel uit te praten en dan kunnen we weer verder. … en ook Lieve, de kok, die heb ik heel graag 17


WIST JE DAT?

NIEUWE ONTHULLINGEN OVER ‘T HUIZEKEN

EEN LEUKE MANIER OM ‘T HUIZEKEN BETER TE LEREN KENNEN

… Staf ongelooflijk goed kan dansen? … we naast onze eigen activiteiten ook zorgen voor alle uitnodigingen en tafelversiering bij activiteiten van Den Leeuweric? … Wist je dat er in ’t Huizeken al honderden spelletjes uno gespeeld zijn? … Eddy hier begonnen is als postbode en zich ondertussen heeft opgewerkt tot veiligheidscoördinator? … Wouter verzot is op aardbeienyoghurt en préparé? … Leo heel graag naar oplossingen zoekt als er een praktisch probleem is? … Fenja en Katrien hier dikke vriendinnen geworden zijn? … Stephane computerles volgt en ook hier voor ons computerwerk doet? … Johan en Fenja onze klanten in de winkel bedienen? … Joery van Peter van het Begijnhof al eens een waardebon gekregen heeft om ‘1 dag de platte uit te hangen’ in ’t Huizeken? Bedankt Peter! … we in ’t Huizeken een poes –Minou- hebben & twee vogeltjes – Kwakske en Jolientje- en dat Sooi en Joery ervoor zorgen dat die altijd eten en drinken hebben? … Linda veel en heel lief babbelt tegen Minou en Kwakske en Jolientje en dat ze dat in het Algemeen Nederlands doet terwijl ze tegen ons in het dialect praat. … je in ’t Huizeken koffie moet zetten als je de thermos leegmaakt en dat er daarom mensen zijn die eerst de thermossen wikken en wegen voor ze koffie nemen? … Cis hevige fan is van Michael Jackson en dat hij zelfs de moonwalk kan? … Kristel een “elektrieken” geluid kan maken en als ze daarmee begint het hier soms na een kwartier een koeienstal lijkt omdat iedereen dan wel eens zijn of haar geluid wil laten horen? … Ferdi altijd spontaan meehelpt bij het afruimen van de tafel? … er vorige winter hard gewerkt is om het crea-atelier helemaal opnieuw in te richten? … Hedwige altijd zoveel mogelijk nieuwe dingen wil leren? … Staf hier als vrijwilliger voor de stad Turnhout de straat proper

18


houdt en dat wij daardoor de properste straat van heel Turnhout hebben? … Emiel en Nadia zorgen voor de inkopen van al onze verjaardags- en kerstcadeautjes? … Johan heel goed kan zingen en een heel uitgebreid repertoire heeft? … André heel Turnhout en Oud-Turnhout rondfietst om voor ons boodschappen te doen? … Ria werkelijk over alle onderwerpen wel iets weet te vertellen? … Erik geen vogelhuisjes, maar vogelvilla’s maakt thuis? … Reinilde heel druk kan zijn maar dat ze ook heel geduldig heel fijn werk kan doen? … Martine altijd heel veel foto’s neemt op vakantie en dat we dan ook veel tijd moeten uittrekken om die allemaal te kunnen zien? … Sango hevige supporter is van Ajax en dat hij voor elke match van Ajax die op tv komt aan de begeleiders vraagt om toch minstens een stukje van de match te zien? … Bart erover nadenkt om terug winkelbediende te worden in onze winkel? … Jeannine ongelooflijk fijn brandwerk (pyrografie) kan afleveren? … Ludo ongelooflijk fijn figuurzaagwerk kan maken en ondertussen ook nog op de filosofische toer kan gaan? … Patrick momenteel niet naar ’t Huizeken kan komen en dat we hem heel hard missen. … Linda de enige van onze deelnemers is die er van in ’t begin bij was. Zij viert dus ook haar 15 jarige jubileum.

19


OVER ARBEID

OP EEN DAG VIND/VERLIES JE DE JOB VAN JE LEVEN. OVER DE ZORG VOOR ARBEID

Een themanummer over dagbesteding kan je niet maken zonder ook te spreken over de mensen die elke dag opnieuw uit werken gaan om hun boterham te verdienen. Velen van onze bewoners en cliënten werken in een beschutte werkplaats of op de gewone arbeidsmarkt. Dat het niet altijd eenvoudig is moeten we niemand vertellen. Sommige van onze mensen die al 20 jaar of langer op de beschutte werkplaats werken kunnen getuigen van de veranderingen doorheen de jaren: stijging van de werkdruk, het combineren van complexere taken, de strengere selectie bij aanwerving, … Dat heet dan de economische realiteit waarin we vandaag de dag leven. Ondanks de grote inspanningen die de beschutte werkplaatsen leveren blijkt het voor sommige mensen toch niet eenvoudig om overeind te blijven in zulk een economische context. De oorzaken hiervan zijn erg divers: psychische kwetsbaarheid, beperkte draagkracht, beperkte sociale omkadering, niet meer kunnen/aankunnen, nood aan een meer individuele benadering en omkadering, beperkte taakspanning, moeilijker kunnen samenwerken met anderen, gebrek aan een structurerend en motiverende omgeving/netwerk, ... We willen echter benadrukken dat vele mensen (hoe moeilijk het soms ook kan zijn) er toch in slagen om een betaalde job te behouden. Velen onder hen kunnen gelukkig ook zeggen dat ze deugd hebben van het werk en van het contact met de collega’s en de werkleiders. De realiteit is echter wel dat de keuzevrijheid voor velen beperkt is. Het is als persoon met een beperking niet eenvoudig om die job te kunnen kiezen die het best bij je past. Daarvoor werken we dan ook regelmatig samen met GTB. Zij doen gespecialiseerde trajectbegeleiding van personen met een arbeidsbeperking. Zij begeleiden mensen naar een gepaste job en ondersteunen hen om deze te houden. De groep van mensen die wij ondersteunen behoren tot de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dat was één van de drijfveren

20


om 15 jaar geleden te starten met ons dagbestedingsproject en nadien ook met begeleid werken. Beide initiatieven zijn vormen van arbeidszorg. Werkvormen waarin mensen die niet in het betaalde circuit kunnen werken, arbeidsmatige activiteiten verrichten terwijl ze hun vervangingsinkomen behouden. Hierover kan u in dit tijdschrift natuurlijk meer lezen. Als we de cijfers bekijken over het onderzoek dat we onlangs voerden naar de dagbesteding van onze bewoners schrokken we zelf toch even. Binnen onze Tehuiswerking heeft slechts 1 op 3 bewoners betaald werk. Daarnaast werkt 60% van onze bewoners binnen één van de arbeidszorgprojecten: ‘t Huizeken, Begeleid werken of bij onze partners van de Rusthuif in Arendonk. School 3%

Zonder 5%

Besch.werkplaats Besch.werkp 31%

Open arbeidscircuit Arbeidszorg

Arbeidszorg 59%

School Zonder Open arbeidscirc 2%

Grafiek 1: Dagbesteding van bewoners binnen het tehuis.

Inzetten op dagbesteding blijkt dus meer dan ooit nodig. Zeker omdat we daarnaast ook geconfronteerd worden met een steeds grotere groep oudere bewoners. We zijn trots om onze eigen projecten rond dagbesteding/arbeidszorg te kunnen delen via dit tijdschrift. Tegelijkertijd willen we ons ook voorbereiden op de toekomst zodat we antwoorden kunnen blijven vinden op de nood aan zinvolle dagbesteding voor onze bewoners en cliënten.

21


TEAM AAN U VOORGESTELD

DE VRAAG NAAR BEGELEID WERKEN BLIJFT MAAR GROEIEN VOORSTELLING VAN ONZE DIENST BEGELEID WERKEN

Enkele jaren na de oprichting van ons dagbestedingsproject ’t Huizeken voelden we de noodzaak om nog een stapje verder te gaan. Binnen ons dagbestedingsproject bereikten we al een aantal van onze mensen die geen betaald werk hadden. Niet iedereen had echter een boodschap aan die werkvorm. De nieuwe methodiek van begeleid werken leek ons vele mogelijkheden te bieden om aanvullend te werken. In 2004 zijn we binnen Den Leeuweric met begeleid werken gestart. Maar wat is dat nu eigenlijk: begeleid werken? Begeleid werken kadert binnen arbeidszorg. Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het open of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg wil ook voor die mensen het recht op arbeid waarborgen We werken om onze boterham te verdienen. Maar werken is meer dan dat: werken bepaalt onze plaats in de samenleving, levert status en identiteit, het structureert onze tijd en het bevordert de sociale contacten. Én het biedt mogelijkheden om competenties toe te passen en te ontwikkelen. Het verhoogt dus de eigenwaarde en geeft zin aan het bestaan. Deze laatste zaken zijn natuurlijk het belangrijkste binnen begeleid werken omdat er geen loon uitbetaald wordt. De kracht van begeleid werken zit in het uitgesproken inclusieve karakter. Personen worden geleid naar werk in het normale economische circuit: bedrijven, openbare besturen en de dienstensector. Begeleid werken is ook vraaggestuurd werken: we gaan op zoek naar een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit met de verwachtingen van de begeleid werker. Begeleid werken verloopt in 4 grote stappen. 1. 2.

22

De jobcoach zoekt samen met de cliënt naar werkactiviteiten die hij of zij graag wil verrichten. Op basis van de interesses en mogelijkheden wordt een traject opgemaakt en wordt bepaald hoe de begeleiding zal gebeuren.


3.

4.

De jobcoach gaat op zoek naar een geschikte werkplek en zorgt voor een introductie van de cliënt. Alle concrete afspraken worden vervolgens, in samenspraak met de cliënt en de werkpost, vastgelegd in een afsprakennota. De jobcoach staat in voor de opleiding en begeleiding op de werkvloer. Gedurende de hele arbeidsperiode zorgt de dienst Begeleid werken voor een structurele opvolging, eerst intensief, daarna met meer afstand.

Hoewel we officieel eigenlijk geen begeleid werk kunnen aanbieden (lees: we doen dit zonder bijkomende financiering) merken we toch dat de nood erg groot is. We ondersteunen nu reeds 26 mensen via onze dienst en de vraag naar begeleid werken blijft maar groeien. We zijn trots en blij met de goede samenwerking met méér dan 30 verschillende werkplekken. Je kan het zo gek niet bedenken of we werken ermee samen: van zorgboeren tot scholen, van cultureel centrum tot zwembad, van archief tot kinderopvang, van buurtwerk tot natuurwerk, van klussendienst tot inloopcentrum, van rusthuis tot koffiehuis, van fietsenmaker tot hondenkwekerij, … Eén voor één werkplekken waar men het engagement aangaat om onze mensen de kans te geven om mee te werken, hen hierbij te ondersteunen en mee op te nemen in het eigen bedrijf of de eigen organisatie. We willen via deze weg al onze werkplekken bedanken en nog eens extra in de bloemetjes zetten voor hun engagement en de kansen die ze onze mensen op deze manier bieden. Jullie maken op deze manier écht het verschil. MERCI! In naam van onze gehele organisatie en natuurlijk ook al onze begeleid werkers.

23


TEAM AAN U VOORGESTELD

IK GELOOF ERG IN DE KRACHT VAN WAT WE HIER DOEN. INTERVIEW MET ONZE JOBCOACH TOM DE RIDDER.

Werk je al lang als jobcoach? Ik werk al 20 jaar op Den Leeuweric, maar sinds 2010 werk ik ook als jobcoach voor onze dienst Begeleid werken. Daarnaast ben ik ook coördinator van de dienst Vrije tijd, coördineer ik het vrijwilligerswerk binnen Den Leeuweric en dat alles doe ik naast mijn eigenlijke job als stafmedewerker Dagbesteding en Vrije tijd. Wat doet een jobcoach eigenlijk? Als jobcoach ga ik met de mensen die geen betaalde job hebben en op zoek zijn naar een bezigheid als vrijwilliger op zoek naar begeleid werk. We kijken samen wat de interesses zijn en wat de kwaliteiten en werkpunten zijn. Daarna ga ik op zoek naar een geschikte werkplek. Ik leg de eerste contacten en bekijk met de werkplek wat de mogelijke taken zouden kunnen zijn. Als er interesse is gaan we samen op bezoek voor een eerste kennismaking. Daarna kan er een eerste proefdag gepland worden. Wanneer dit positief verloopt kan er stap voor stap een samenwerking worden opgebouwd. Ik zorg tijdens en nadien voor opvolging en ondersteuning van de begeleid werker en de werkplek. Hoelang duurt de zoektocht naar een werkplek? Soms kan dit een lange zoektocht zijn. Ondertussen heb ik wel al een beetje geleerd hoe je dit het beste aanpakt en waar je het beste kan gaan zoeken. Het enige probleem is dat ik soms tijd te kort kom om dit te combineren met al mijn andere taken en rollen. Wat is het leukste dat je op Den Leeuweric al hebt meegemaakt? Ik moet direct terugdenken aan een trektocht die ik ooit met enkele bewoners gemaakt heb. Ik heb lang als begeleider in het Beukenhof gewerkt. Tijdens ons jaarlijkse weekend heb ik samen met 4 bewoners een trektocht door de Hoge Venen gedaan. Wildkamperen in het bos. Elke avond kampvuur maken. Ons eten en drinken voor 3 dagen, onze tenten en al de rest meezeulen in onze rugzak. Een unieke ervaring! Het allerleukste is echter dat ik 20 jaar geleden –als jonge snotter– Den Leeuweric heb leren kennen en dat ik nog steeds deugd heb van het werken met mensen in deze toch wel uitzonderlijke organisatie. Wat wil een mens nog meer?

24


Waarom heb je eigenlijk voor deze job gekozen? Ik ben opgegroeid in een gezin waar solidariteit en betrokkenheid geen vreemde begrippen waren. Mia, de zus van mijn vader heeft een verstandelijke handicap. Ze is bij ons komen wonen toen ik een jaar of tien was. Daarnaast werkte mijn moeder als verpleegster zelf in de zorg. Deze zaken zijn zeker van invloed geweest. Ik ben gestart als stagiair op de Muylenberg, waar ons Mia ook naar het dagcentrum ging. Toen ik een jaar later op zoek ging naar een plekje om mijn burgerdienst te doen kwam ik bij Den Leeuweric uit. Ik had al snel door dat dit een unieke plek was waar er werd ingezet op die dingen die écht belangrijk zijn. Ik ben er nooit meer vertrokken! Wat zou je het hardste missen als je niet meer op Den Leeuweric zou werken? Ik vind het soms moeilijk om met woorden uit te drukken wat Den Leeuweric zo uniek maakt, maar toch is het net dát wat ik het ergste zou missen. Toch een kleine poging om dat onder woorden te brengen. Ik geloof heel erg in de kracht van wat we hier elke dag opnieuw samen proberen te doen. Samen met de mensen die we ondersteunen in hun zoektocht om hun eigen weg in het leven te vinden. Samen met de hele ploeg van medewerkers -van onderhoudsmedewerker tot vrijwilligers– élke schakel is belangrijk. We plaatsen de mens en niet de beperking op de voorgrond. We vertrekken met andere woorden vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de beperking. Wij geloven ook dat we alles zo gewoon mogelijk moeten houden. Een mens is een sociaal wezen. We geloven daarom ook dat je niet zonder anderen kan en zetten daarom in op het werken aan verbondenheid. Veel grote woorden, maar het schone is dat we dit elke dag opnieuw proberen waar te maken. Zonder dat we hier te koop mee lopen. Dát is wat ik allemaal zou missen. Bedankt voor dit interview. Je verdient een dikke pluim. Marijke en Linda

25


HET LEVEN ZOALS HET IS

IK HEB ER DEUGD VAN OM WEER BEZIG TE ZIJN!

ENKELE GETUIGENISSEN VAN ONZE BEGELEID WERKERS

Ik doe mijn werk ontzettend graag en ik leer elke dag bij. Ik geniet vooral ook van de vriendschap van alle mensen waar ik mee mag samenwerken. Ik ga elke dag graag werken. Julie C werkt in het Gielsbos (jobcoach en speelotheek) ĂŠn in een koffiehuis.

Het is fijn om samen te werken met de mensen van Talander en Muylenberg. Zand wegbrengen met de kruiwagen doe ik graag. Ik verschiet er zelf van dat ik het zo lang kan vol houden. Ge kunt hier op uw eigen tempo werken.

Begeleid werken helpt mij om te ontdekken wat mijn kwaliteiten zijn. Ik droom ervan om later weer een betaalde job te kunnen vinden.

Marleen DR. werkt in een chocolaterie

Ik heb er deugd van om weer bezig te zijn en ik geniet ervan om te zien hoe simpel het is om anderen met muziek gelukkig te maken. Ludo werkt als dj in het Giels Bos

Frank J werkt in het natuurgebied de Liereman en ondersteunt onze kuisvrouw.

Ik kan trots vertellen wat ik doe als mensen het vragen. Ik sta dan wel op invaliditeit, maar door dit werk voel ik me toch niet afgeschreven!

Ludo B.

26


Ik droom ervan om ooit zwemles te geven aan schoolkinderen. Ik zou ook graag nog meer met ouderen werken: helpen in de keuken of bij het kuisen.

Nina werkt in een rusthuis, in een tomatenkwekerij ĂŠn bij een zorgboer

Het is fijn omdat dit afwisselend werk is. Dat word je niet beu. Ik geniet ervan om een babbel te kunnen doen. Ze hebben vertrouwen in mij; ik krijg verantwoordelijkheid en sommige zaken mag ik alleen doen. Ik word ook niet gecommandeerd en sta er niet alleen voor. Dat is fijn samenwerken! Er is een aangename sfeer en iedereen is vriendelijk. Ook de mensen die komen zwemmen zijn vriendelijk.

Ludo B. werkt in een zwembad

Ik vind het heerlijk om met de kinderen bezig te zijn en krijg veel liefde van de kinderen en juf Inge. Ik help de kleuterjuf bij de knutselactiviteiten en nog veel meer. Marij VDC werkt in Amival en in de kleuterschool

Ik help mee met het invoeren van digitale beelden in de online-databank. Ik droom er wel van om terug betaald werk te vinden. Mark U. werkt in het stadsarchief

Ik vind het fijn om mensen te helpen en het is voor mij belangrijk om alle dagen mijn bezigheid te hebben. Nina S.

27


IN GEDACHTEN/IN DE KIJKER

Hier is er plaats voor speciale gebeurtenissen of mensen die we eens extra in de aandacht willen brengen. Ken je ook iemand die je op deze manier wil herdenken of in de bloemetjes wenst te zetten? Laat het ons weten! Hopelijk zijn we niemand vergeten ... We herdenken volgende mensen van wie we het voorbije jaar afscheid hebben genomen: Flora van Heertum (16/6/13) grootmoeder van Hanne Hendrickx (cliënt van onze dienst begeleid wonen). Jeanne Maes (5/9/13) moeder van Hilde Verhaeren (cliënt van onze dienst begeleid wonen). Jeva Wagemans (3/10/13) moemoe van Ivo Van Eyck (cliënt van onze dienst begeleid wonen). Stef Claessens (2/11/13) vriend van Eddy Van Bladel (cliënt van onze dienst begeleid wonen). We wensen onze mensen en de families veel sterkte!

André Goris (bewoner van Huis Zandstraat) is in april 50 jaar geworden (°11/04/63). Proficiat Dré! In het team van Beschermd Wonen hebben we sinds augustus ook weer een nieuwe collega: Frédérique Lesueur. Welkom Fréderique!

28


WEDSTRIJD

De ploeg van ‘t Huizeken heeft een originele wedstrijd in elkaar gestoken. Probeer te raden hoeveel suikerbonen er in deze verzegelde pot zitten. Vanaf de kerstopendeur op zaterdag 7 december ‘14 zal deze pot te bezichtigen zijn tot en met vrijdag 28 februari ‘14. Op woensdag 5 maart ‘14 zal de pot geopend worden en de suikerbonen geteld. Mail het antwoord naar nathalie.vandervloedt@denleeuweric.be of stuur het per post naar: Wedstrijd De Frisse, De Merodelei 203, 2300 Turnhout. Wie weet ben jij onze volgende winnaar!?

Onze vorige wedstrijd was een rebus. Het juiste antwoord: Hoera. Het Huizeken bestaat 15 jaar! We kregen heel wat juiste inzendingen. Onze onschuldige hand trok Hans Rotsaert als winnaar. Hij wint een reuze drankenbon om te gebruiken tijdens één van onze activiteiten! PROFICIAT!

29


U KAN ONS STEUNEN

UW GIFT HELPT ONS OM HET VERSCHIL TE BLIJVEN MAKEN

De werking van Den Leeuweric wordt erkend & gesteund door het VAPH. Op deze manier ondersteunen we ondertussen reeds een 140tal bewoners en cliënten. We zijn constant bezig aan de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van Den Leeuweric en werken aan nieuwe projecten voor de toekomst. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van woonopvang en zinvolle dagbesteding voor ons steeds ouder wordende publiek. Indien u Den Leeuweric graag wil steunen kan dit op het rekeningnummer: BE49 0682 3235 8271 Den Leeuweric vzw De Merodelei 203 2300 Turnhout Voor giften, die op jaarbasis 40 euro of meer bedragen, zorgen wij voor een fiscaal attest. Zie www.denleeuweric.be vervolgens ‘giften/schenkingen’. Met onze bijzondere dank voor uw daadwerkelijke hulp!

30


31


BELANGRIJKE DATA! ZATERDAG 7 DECEMBER 2013: KERSTOPENDEUR ‘T HUIZEKEN Vredestraat 6, 2300 Turnhout. DINSDAG 24 DECEMBER 2013 : GLÜHWEIN & CHOCOMELK VERKOOP tvv DEN LEEUWERIC Kerstavond in het Begijnhof te Turnhout VRIJDAG 6 JUNI 2014: BARBECUE DEN LEEUWERIC in Zaal Schorvoort te Turnhout. ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014: PANNENKOEKENDAG Begijnhof Turnhout Inschrijvingen en info via begeleiding of Nathalie (014/44.35.54)

Leven is meer dan alsmaar sneller gaan. Krishnamurti

Aan dit tijdschrift werkten volgende mensen mee: Fenja Abelshausen, Joeri Adriaensen, Erik Backx, Hedwige Bosmans, Ludo Branders, Luc Brijs, Marijke Brouwers, Julie Cornelis, Eddy Corstiaensen, Staf Crauwels, Sooi Crauwels, Emile Dehan, Ria De Proost, Marleen De Ren, Nadia De Smet, Bart Geens, André Goris, Linda Goris, Stephane Horvath, Cis Huysmans, Frank Jacobs, Kim Karnas, Reinhilde Kok, Martine Leysen, Gust Luyten, Jeannine Mannekes, Roel Megens, Peter Mondelaers, Katrien Peeters, Ferdi Renders, Johan Rousseeuw, Ludo Schelfhout, Nina Schelles, Patrick Sterckx, Sango Strybos, Mark Uytterhoeven, Kristel Van Aarle, Marij Van de Cruys, Karin Van Dender, Leo Van Gestel, Wouter Van Sichem, Ludo Ver Bruggen, Linda Willemsen & Tom De Ridder. Heb je zin om in de toekomst ook mee te werken? Laat dan snel iets weten aan Tom De Ridder 014/44..31.10 of tom.deridder@denleeuweric.be www.denleeuweric.be

32

Leeuwericske 2013 nr. 2 dagbesteding  

Het Leeuwericske is een tijdschrift waarin we zichtbaar maken wie we zijn, wat we doen en wat ons bezig houdt. Dit is een themanummer over d...

Leeuwericske 2013 nr. 2 dagbesteding  

Het Leeuwericske is een tijdschrift waarin we zichtbaar maken wie we zijn, wat we doen en wat ons bezig houdt. Dit is een themanummer over d...

Advertisement