Issuu on Google+

c urant

Bekroon: Nommer 1-Streekkoerant

die

Uitgawe 269

swartland en weskus

Gratis • Free

hugenotestraat 24, malmesbury

tel: 022 487 3221

30 April 2014

Binne

Riebeek-Vallei hou hierdie naweek sy Olyffees. Sien bl. 9 -11.

• Bloukraan in 2015 Voël van die Jaar

Darling-voëls kan talle kykers lok Die besluit van Wesgro om Darling Toerisme te ondersteun in hul nuwe voëlroete-projek is geneem as deel van hul plan om hande te vat met volhoubare inisiatiewe wat binnelandse en internasionale toeriste na die streek sal lok. Só het Judy Lain, bemarkingshoof van Wesgro (die provinsie se handelsbevorderingsagentskap), gesels oor die Darling Voëlkykroete wat verlede week by Groote Post bekendgestel is. Met ‘n diverse omgewing beskik Darling oor ‘n groot verskeidenheid voëlsoorte wat dit en die groter Swartland ‘n uitstekende bestemming maak vir avi-toerisme. Die avi-toerismebedryf is reeds ‘n groot komponent van toerisme wêreldwyd en groei deurlopend in gewildheid saam met agri-toerisme en ander eko-toerisme. Die nuwe Darling Voëlkykroete bestaan uit vyf roetes - Darling-Yzerfontein, Darling-Sand­ vlei, Darling-Burgerspost, Darling-Moorrreesburg en Darling Hills. Die voëlskuiling op Groote Post is van die Darling-Hills-roete. Hier het voëlkenners verlede week gesels oor van die bekendste voëlspesies wat in die streek voorkom. Een van die plaaslike voëlkykers, Brigid Crewe, het Donderdagoggend 11:00 vertel dat sy toe reeds 45 verskillende spesies nét die oggend gesien het. Een van die interessante klein voëltjies wat in die Darling-omgewing opgemerk word, is die Kapokvoëltjie (die naam verkry omdat hul wit

Dr. Anton Odendal (voorsitter van Western Cape Birding), Nick Pentz (mede-eienaar van Groote Post) en Shaun McLauglin (voorsitter van Darling Toerisme).

wolnessies met kapokbossie gebou word). Die bitter klein voëltjies (Cape Penduline Tit) is altyd in ‘n groep en bou hul nessie met ‘n skyningang en skynafdak om slange te flous. Onder dié ingang is ‘n spesiale dik wand om slange en rotte te weerstaan. Die skynafdak is eintlik die werklike ingang en hier rittereer die voëltjies hul nes binne. Maklik tot 15 van hulle in een nes. Dan word die deur weer toegewerskaf. Een van die kenners, Gerald Wingate, het die rol wat avi-toerisme in die opvoeding kan speel, uitgelig. Wingate het daarop gewys dat dit duur en moeilik is om alle kinders na groter wild soos leeus en olifante te neem, maar daar is in elke omgewing voëls waarmee ‘n liefde vir die natuur onder kinders gekweek kan word. Ook in die armer en verafgeleë skole. Die voëlroete is deur dr Anton Odendal, voorsitter van Western Cape Birding, geopen. Hy het daarop gewys dat avi-toerisme die snelgroeienste toerismebedryf is en dat Wesgro die WesKaap nou internasionaal as avi-toerismebestemming bemark. Hy het klem gelê op die inspuiting van avitoerisme op ‘n streek. Die avi-toeris reis na die streek en besoek onder meer gastehuise, restau-

Kapokvoëltjies Foto: Wilferd Duckitt rante en wynplase. Met verwysing na die Darling Voëlroete, het Odendal gesê Groote Post, !Khwa ttu, die Tienie Versfeld-reservaat en die Weskus Nasionale Park is maar enkeles van die uitstekende voëlkykpunte.

By die geleentheid en om saam te val met 2015 wanneer die Bloukraanvoël die Voël van die Jaar sal wees, het Royd Frith (bo) van Stanford ‘n genommerde afdruk van ‘n skildery aan Shaun McLaughlin van Darling Toerisme oorhandig om geld vir die nuwe roete in te samel.


nuus • news

2

30 April 2014

ANC, DA oor Woensdag 7 Mei verkiesing Met die oog op die nasionale verkiesing, het die courant die Berg­rivierstreek se Verkiesingskoördineerder, Sammy Claastwee grootste politieke partye die geleentheid gegee om bie­ sen, aan die woord en vir die DA gesels Swartland burgetjie oor die party en verkiesing te gesels. Vir die ANC is die meester, Tijmen van Essen.

Saam vat ons Suid-Afrika Maak die kwessies die vorentoe - Claassen kwessie - Van Essen

Twintig jaar gelede het ons saam met Tata Nelson Mandela ons reis aangepak om die erfenis van apartheid uit te wis. Hierdie stelsel van apartheid het groot armoede onder bruin en swart gemeenskappe gebring en het gelei tot grootskaalse ongelykhede waar wit mense bevoordeel is ten koste van bruin en swart mense. Ons reis met Tata Madiba het gelei tot 20 jaar van vryheid en demokrasie. Ons mense se lewens het grootliks verbeter en Suid Afrika is ‘n beter plek as voor 1994. Nogtans staan ons land voor groot uitdagings soos armoede, werkloosheid en ekonomiese ongelykhede. Daarom sê die ANC in die Bergrivier: “Saam neem ons Suid Afrika vorentoe”. In die Bergrivier het ons mense die harde werklikheid van ‘n ander regering eerstehands ervaar. • Die afsny van krag sonder waarskuwing. • Die water wat op drup gesit word. • Die wegneem van die gratis 6kl water. • Die wegneem van die gratis 50 eenhede krag. • Die poging om plaasskole in Porterville te sluit. • Die besluit asook begroting maak geen voorsiening vir behuisingsprojekte in Eendekuil, Redelinghuys en Aurora nie en sluit plaaswer­kers uit. • ‘n Weiering om Goedverwacht en Wittewater te help. • Die ANC gaan nou twee huise, wat besig is om op die mense in te tuimel, uit menslikheid herbou in Wittewater en ook kyk hoe ander inwoners op soortgelyke wyse gehelp kan word.

• Ons vissersgemeenskappe kry nie die nodige hulp met viskwotas nie. • Weie­ ring om grond aan ons kleinboere te gee. • Afkeur van die myn wat duisende werk, behui­ sing, opleiSammy Claassen ding, ontwikkeling vir Pi­ketberg, Eendekuil, Goedverwacht, Wittewater en Aurora sou bring. Die ANC sal voortgaan • om meer hophuise te bou, • om AllPay te betaal aan ons mense, • plaaswerkers se lone te verhoog, • meer EPWP-werksprogramme aan werklose mense te bied, • die voedingskema na meer skole uitbrei, • gesondheid en onderwys, kleinboere help, • die jeug bemagtig en • ontwikkelings goedkeur wat werkskepping kan verseker. Ons sal ons behuisingsprogram uitbrei na alle dorpe, veral na die kleiner dorpies. Die ANC het 5 van die laaste 2 jaar se 7 tussen verkiesings aan die Weskus gewen. Die Hophuise, elektrisiteit, water, all pay en viskwotas kom van die nasionale ANC-regering. Stem ANC en saam vat ons Suid Afrika vorentoe.

• Die verkiesings op 07 Mei 2014 is ’n waterskeiding in ons geskiedenis. Vir die eerste keer kry kiesers kans om die rekords van die twee grootste partye te vergelyk. • Die landswye provinsiale en nasionale verkiesings draai om goeie dienslewering. • Die sukses van die DA-Wes-Kaapprovinsie en alle DA-munisipaliteite in die Wes-Kaap staan duidelik aangeteken. Verlede jaar is die DAWes-Kaapse provinsiale regering en die meeste DA-munisipaliteite (waar Swartland een van die bestes is) in die Universele Huishoudelike toegang tot Basiese Dienste-peiling eerste in die land vir dienslewering geplaas. ’n Onafhanklike peiling deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings het bevind dat meer arm mense in die Wes-Kaap toegang tot gratis basiese dienste het as in enige andere provinsie. • In hierdie verkiesing bied die DA iets wat geen ander party kan bied nie. Ons bied regering wat werk. • In die DA neem ons nasionale, provinsiale en munisipale raadslede ons werk ernstig op. Hulle moet, want elke DA-LP, LPP en raadslid word aan ’n individuele prestasie-ooreenkoms gemeet. • Die Wes-Kaapprovinsie en Swartlandmunisipaliteit word baie hoog aangeskryf in Suid Afrika. • Met hierdie jaar se begroting het die Swartland DA reeds sy 10-jaarplanne uitgespel met munisipale opgradering van infrastrukture soos: a) Opgradeer van alle Swartland-rioolwerke vir meer as R182 Miljoen. b) Herseël teerstrate vir ongeveer R73 miljoen (‘n lengte van ongeveer 100 km). c) Vervang grondstrate met geteerde strate,

stormwater afvoerstelsels en randstene vir meer as R 60 miljoen. (‘n lengte van ongeveer 25 km) d) Opgradeer en/of vervang van waterpype vir ongeveer R12 miljoen. Tijmen van Essen e) Spandeer minstens R59 miljoen vir die opgradering van eie elektriese netwerke en ‘n verdere R8,7 miljoen vir uitbreiding van netwerke na nuwe ontwikkelings. f) Bemarking van Swartland as die plek vir industriële- en kommersiële ontwikkelings wat werk moet skep vir die gemeenskap. • Opgraderings van infrastruktuur skep die klimaat vir positiewe ontwikkeling en groei wat van die Swartland een van die munisipaliteite maak waar ‘n mens met plesier sal woon en werk. • As jy op 7 Mei jou kruisies op jou stembriefies trek, weet dat die DA in Suid-Afrika en in die Wes-Kaap die enigste party is wat stap vir stap ’n beter lewe vir almal in Suid-Afrika sal lewer. Goeie bestuur maak ’n groot en positiewe verskil in mense se lewens. Stem vir ‘n beter toekoms vir alle mense, stem DA • Tijmen van Essen is burgemeester van die Swartland Munisipaliteit.

Groep byeen oor pad vorentoe met nasorg Agter: Margot van Niekerk, Marius le Roux, Lotie Harmse, Marieta Jooste en Vivien Saayman. Voor is Hester Smit, Magda Potgieter en Rala Lesch. Afwesig met die neem van die foto is Sandra Bester (Riebeek-Kasteel) en dr. Wim Beukes. ‘n Behoefte aan nasorgdienste op Malmesbury is verlede week onder die vergrootglas geplaas toe ‘n groep vrywilligers wat die behoefte hieroor wil aanspreek, vergader het om die pad vorentoe in detail te bespreek. Die groot soektog na versorging van hoofsaaklik ouer persone nadat hulle geopereer is, is deur Vivien Saayman, die bestuurder van Aandskemering tehuis vir ouer persone op Malmesbury geïdentifiseer nadat sy besef het dat daar elke maand ongeveer 10 sulke oproepe na Aandskemering deurkom. “Ons beddens bly vol en as ons tien ekstra beddens gehad het, sou ons daardie tien beddens ook elke dag kon vul,” het sy gesê. Die grootste behoefte aan sorg ontstaan nadat mense ná ‘n operasie ontslaan word, maar nog nie alleen tuis kan aansterk nie. Soms is die hulp van arbeids- of fisioterapeute ook nodig vir volkome rehabilitasie. Saayman het aangedui dat sommige van dié persone wat versorging benodig, wel by Aandskemering gehuisves word, maar die behoefte is groter as die aanbod. “Sommige van dié mense word heeltemal gesond en kan weer terugkeer na hul huise, terwyl ander wat nie goed herstel nie, later opgeneem

word in die tehuis.” Aandskemering en Goue Aar is die enigste twee tehuise op Malmesbury. Aandskemering het 101 beddens en Goue Aar het sestig. Die komitee het besin oor die aard van die beoogde inrigting en het daarteen besluit om ‘n hospice te begin, aangesien Aandskemering gekonfronteer word met die behoefte aan nasorg. “Ons sal ons projek beskou as ‘n verlenging van Aandskemering se dienste en die doel is om ‘n professionele diens vanuit die huidige struktuur van Aandskemering aan te bied.” Vir dié doel ondersoek die taakgroep nou die moontlikhede om ‘n geskikte huis in die omge­ wing te bekom en as huis van versorging in te rig, of ‘n geskikte terrein waarop die nodige inrigting gebou kan word. “ Hoewel die proses nog net in sy babaskoene is en grootskaalse fondsinsameling hiervoor ook gehou sal moet word, is dit nodig om te reageer op die huidige behoefte en al begin ons nou op klein skaal, kan dit dalk lei tot ‘n groter projek in die toekoms,” was die algemene besluit. Die huidige dagtarief vir die versorging van tydelike pasiënte wat in Aandskemering moet aansterk, is R250 per persoon.


3

nuus • news 30 April 2014

Nuwe laboratorium op Piketberg

‘n Laboratorium vir fisiese wetenskappe van nagenoeg R600 000 is by Steynville Sekondêr op Piketberg geopen. Regs is Myrtle February, direkteur van Garden Cities Archway Foundation en prof. Brian O’Connell, rektor van die Universiteit van WesKaapland. Regs: Thurston Jager, leerder, Devandre McCallum, leerder, David Julius, opvoeder in natuurwetenskappe by Steynville Sekondêr, Gwendoline Julius, opvoeder in natuurwetenskappe by Steynville Sekondêr, Seane Kotze, opvoeder in fisiese wetenskappe, Judith Kayster, leerder, Caryn de Klerk, leerder, en prof. Shaeed Hartley, projekkoördineerder van die wetenskapleersentrums van die UWK.

Bo: Gwendoline Julius, opvoeder in natuurwetenskappe by Steyn­ ville Sekondêr, Seane Kotze, opvoeder in fisiese wetenskappe by Steynville Sekondêr op Piketberg, Myrtle February, direkteur van Garden Cities Archway Foundation, prof. Brian O’Connell, rektor van die Universiteit van Wes-Kaapland, Ferdinand Saal, prinsipaal van Steynville Sekondêr, prof. Shaeed Hartley, projekkoördineerder van die wetenskap-leersentrums van die UWK. Die doel van die laboratorium is om leerders in die Piketberggemeenskap beter voor te berei, meer bewus te maak en meer blootstelling te gee aan natuurwetenskap en fisiese wetenskap.

•in diens van gemeenskap

Neethling lei GPF op Darling Die Gemeenskapspolisiëringsforum (GPF) op Darling het met hul tweede probeerslag ‘n kworum gehad en kon ‘n nuwe GPF-bestuur verkies. ‘’Die vergadering het in ‘n baie goeie gees afgeloop,’’ het kapt. Deon Petersen, nuwe stasiebevelvoerder op Darling, aan die courant gesê. AK Warnick het eers mondelings verslag gedoen oor sy termyn wat nou ten einde geloop het, waarna Etienne Swain die stoel geneem en as kiesbeampte opgetree het. Hy het die prosedure volgens die konstitusie verduidelik. Riaan Neethling is as nuwe voorsitter verkies, Norman Maarman as ondervoorsitter, Charles Wittington as sekretaris, terwyl die pos van ondersekretaris deur die SAPD Darling gevul sal

word. Shaun McLaughlin is as skakelbeampte verkies en Debra van Wyk as projekkoördineer. Die ses bykomende lede is Kobus Stander, Dan Solomons, George Lewis, Chris Laubscher, Julius Chaba en lt.kol. Andrew Williams. Die bestuur vergader vanaand, waar beplanning gedoen sal word, het Petersen gesê. Petersen het in sy spreekbeurt gesê ‘n uitda­ ging is om die gemeenskap saam te snoer en te onthou dat alle mense foute maak en dat dit nie gebruik moet word om mekaar by te kom nie. ‘’’n Probleem moet op ‘n geordende en ordentlilke manier opgelos word. ‘’Ek is dankbaar dat die verkiesing uiteindelik plaasgevind het en vir die ontvangs wat ek hier in die gemeenskap kry.’’

Duncan nou Junior Bok Duncan Matthews, oudleerder van Hoërskool Swartland op Malmesbury, is in die SA O/20rugbyspan opgeneem. Dié span gaan in Junie aan die Junior Wêreldrugbykampioenskap in Nieu-Seeland deelneem. Duncan se sporttalent het hom reeds op hoërskool laat uitblink in atletiek, rugby en krieket en hy is reeds op 16 ‘n kontrak deur die Blou Bulle aangebied. Weens ‘n rugbesering wat tans ondersoek word, hang daar egter nou vrae oor of hy wel fiks verklaar sal kan word voor die toerspan vertrek.

Gee jou besigheid ‘n hupstoot en adverteer in jou diamant-koerant! Kontak ons by 022 487 3221 of stuur ‘n epos na admin@diecourant.co.za

The Best Prices for Your Month End Savings!

BBQ Chicken Wings

24.99 p/kg

Smoked Shoulder Ribs

29.99 p/kg

400g Cheese Russians

Prices valid at all Brito’s stores from Wednesday 30 April until Saturday 03 May 2014. While Stocks Last. E&OE

17.99

each

250g Prime Cut Bacon, Back Bacon, Streaky Bacon

Brito’s Meat Centres Customer Information: Tel: 021 950 1000. Address: Cilmor Street, Kaymor, Stikland, 7535. www.britos.co.za

19.99 each

750ml B-Well Omega 3 Cooking Oil

11.99

each


courant

die

4

Bemark en skep uit toerisme Op ‘n onlangse vergadering van die Malmesbury Sakekamer het sakeman Raiël die belangrikheid van bemarking beklemtoon. “There’s No Such Thing as Over-Exposure,” is die titel van ‘n biografie oor Donald Trump. Daar word dikwels gesê die helfte van die geld wat jy aan bemarking spandeer, gooi jy in die water. Omdat jy ongelukkig nie weet watter helfte dit is nie, bly spandeer jy maar die volle bedrag. Feit van die saak is, jy kan die beste of mees unieke produk onder die son hê of beste diens lewer, maar as niemand dit weet nie, sal jy dit nie verkoop kry nie. Of dit nou ‘n klein onderneming is en of dit ‘n dorp of ‘n streek is, bemarking is van kardinale belang om die mense oor jou drumpel te kry. Darling Toerisme het die waarde van avi-toerisme en die groot inspuiting wat dit vir ‘n dorp en streek kan inhou, as beginsel aangegryp toe hulle verlede week die nuwe Voëlroete bekendgestel het. Darling en die hele streek behoort in die toekoms nog groot baat te vind by hierdie inisiatief. Saterdag en Sondag is dit weer die Riebeekvallei se Olyffees en dit is ‘n perfekte voorbeeld van ‘n toerismegeleentheid wat, met talle lesse, oor tyd stadig gegroei het om verlede jaar ‘n rekordgetal besoekers na die Vallei en die streek te lok. As daar iets is om te bemark, moet dit bemark word. Die voordeel van toerisme is dat nuwe geld van buite die streek invloei en jy nie net die streek se beursies in die visier het nie.

It’s Good News

dr. Marc Blackwell Sr/

Jesus said … “MARY”

Tracing the events after the Lord died on the cross: The women prepared the spices and very early on the Sunday morning, before daybreak, came to the tomb prepared to anoint the Lord’s body. Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joses, Salome the wife of Zebedee, and Joanna whose husband was Herod’s steward (Luke 24:1,10; 8:10; Matt 28:1; Mark 15:40; John 20:1). They said among themselves, “Who shall roll away the stone from the door of the sepulchre? (Mark 16:3). However, they found that the stone had already been rolled away. The women were unaware that an angel had rolled the stone aside and that the guards fell like dead men before fleeing the scene. (Matt.28:2-4). Mary Magdalene saw the stone rolled away and ran into the city to tell the disciples. The other women entered the tomb and saw an angel sitting beside where the Lord had lain. The first angel told them to go and tell Peter and the other disciples that the Lord would see them in Galilee (Matt.28:7; Mark16:7). Meanwhile, Mary Magdalene had found Peter and John and told them the tomb was empty. John arrived first and entered the tomb and Peter followed. Finding the tomb was empty they left and returned to the city but Mary Magdalene lingered in the garden. As Mary stood weeping outside the door of the tomb she stooped down and looked inside and saw the same two angels that had spoken to the women; one was sitting at the head and the other at the feet of the place where the Lord had lain. Mary didn’t enter the tomb but one of the angels said, “Woman, why weepest thou?” She said, “Because they have taken away my LORD, and I know not where they have laid him” (John 20:13). Jesus said, “Mary,” and instantly she recognized the Lord. Mary was told to go and tell the disciples that she had seen the Lord. Have you recognise Him? Share this Good News with your family and others.

menings•nuus

30 April 2014

• era van koalisies moontlik hier

Swartlanders straks parlement toe ‘n DA-lid wat reguit op pad na die provinsiale wetgewer is, nog ‘n DAlid wat vir die nasionale parlement in aanmerking kan kom en ‘n ANC-lid wat straks ook plek in die nasionale parlement kan kry. Dit is die gevolgtrekking oor die posisies van Swartlandse politici uit die finale lyste van politieke partye in Suid-Afriika wat pas aangekondig is. Lorraine Botha, tot nou gemeenskapsbedryfsbestuurder vir die DA in die Swartland en Bergrivier, is feitlik verseker van ‘n plek in die WesKaapse wetgewer. Sy is 16de op die party se lys vir die provinsiale wetgewer. Die DA het tans, op grond van die vorige verkie­ singsuitslag, nagenoeg 23 lede in die wetgewer. Botha verduidelik haar siening van haar uiters verkiesbare posisie, soos volg: ‘’Ek dink persoonlik beteken dit vir my dat waar ek die gemeenskap hier van hulp kon gewees het, ek nou beter waarde kan toevoeg tot gemeenskapskwessies. Hier is nie ‘n dienssentrum waar mense gehelp kan word nie of klagtes of navrae rondom arbeidskwessies, opleidingskwessies, die bounywerheid en skakeling met verskillende departemente, regeringsinstansies, nie-regeringsorganisasies en ander gemeenskapsorganisasies gedoen kan word nie. Ek het baie daarvan behartig,’’ sê Botha, wat opleiding het as maatskaplike werker en gemeenskapswerker. Vir haar bly die grootste diensleweringsvraagstuk in die Swartland en Bergrivier behuising. ‘’Dit word deur raadslede hanteer, maar dis ‘n groot kwessie en ‘n groot hartsaak. ‘’En ons moenie ons gemeenskappe as vanselfsprekend aanvaar as hulle by ons om hulp kom aanklop nie. Ons moenie net stilbly met ‘n navraag nie. Kommunikasie en terugvoering is belangrik, al het daar nog niks gebeur nie.’’ Chris Hunsinger, raadslid van die Swartland Munisipaliteit, is 71ste op die DA se gekonsolideerde nasionale lys. Van die 400 plekke in die nasio­

Lorraine Botha

Chris Hunsinger

Theunisen (Bumper) Andrews nale vergadering het die DA tans 67 op grond van sy 16% steun in 2009. ‘’Ons verwag om nou heelwat beter te doen. As ons 18% na 19% steun kry, behoort ek plek te kry in die nasionale vergadering. Andersins bly ek bloot aan in my posisie as raadslid.’’ Volgens Hunsinger was daar landwyd nagenoeg 1433 aansoeke vir die nasionale lys. Die kandidate is die afgelope jaar aan vyf verskillende toetse onderwerp en by elke ronde is die getal verminder. ‘’Die keuring het

bestaan uit eksamens, voorbereide en onvoorbereide toesprake en sessies waarin ons moes verskyn. ‘’En dis nog nie eers verby nie. Dit sal eers verby wees met die verkie­ sing. Dis ‘n baie verreikende proses ook. Daar is soveel goeie mense wat saam met jou meeding.’’ Hunsinger verwag dat ‘n era van koalisies moontlik in Suid-Afrika aangebreek het. ‘’Ons gaan moontlik ‘n tydvak in waar koalisies aan die orde van die dag kan wees. Dit gaan ‘n baie interessante verkiesing wees. Ons het die potensiaal om in minstens 5 of 6 van die 9 provinsies in koalisies te kan regeer. Dit het die potensiaal om ‘n waterskeidingsverkiesing vir die demokrasie te wees.’’ Die enigste ANC-lid uit die Weskusgebied wat hoog op die jongste lyste is, is Theunisen (Bumper) Andrews van Saldanha, wat uit die aard van sy werk as die ANC se hoof van veldtogte en mobilisering in die Weskusstreek, gereeld in die Swartland kom. Hy beklee tans die 12de plek op die Wes-Kaapse lys vir die nasionale parlement. ‘’Die 12de plek is maar riskant. In 2007 het ons 31% in die Wes-Kaap gekry en kon toe net 9 lede na die nasionale vergadering stuur. Ons sal nou 36% na 40% moet kry om 12 en meer lede daarheen te kan stuur. ‘’Ons is versigtig optimisties dat ons baie beter in die Wes-Kaap sal doen. Ons is baie positief en dink daar wag dalk ‘n verrassing op die DA in die Wes-Kaap. ‘’Wat ek wel kan sê is dat die Nkandla-verslag en ander bewerings teen ANC-leiers geen effek by gewone kiesers op die grond het nie. Die ANC se verkiesingsmasjinerie is nou ten volle op dreef en ons is nou sigbaar in elke wyk aan die Weskus.’’ Hy wys daarop dat groot beleggings op pad is vir die beoogde Sishen-Saldanha-korridor en die Clanwilliamdam-ontwikkeling van R2 miljard in die Olifantsrivierstreek. ‘’Dit sal tot voordeel wees van kommersiële en kleinboere,’’ het hy bygevoeg.

GPF:Die

Malmesbury gemeenskapspolisëringsforum het verlede week vergader en Anton Basson, oud-forensiese polisielid van Melkbos, het ‘n motiveringspraatjie gelewer. Op die foto is van links kol. Niels Nilsson (bevelvoerder op Malmesbury), voorsitter Cynthia Slingers, Anton Basson en lt.kol. Makhaya Mkabile.


5

nuus • news 30 April 2014

Gholfklub se erelede:

Al vier die Malmesbury Gholfklub se erelede was verlede Woensdag by die klub. Hulle is Kobus Lambrechts, Piet Kemp, Jannie van Rooyen en De Wet Basson. Dit sal nie maklik weer gebeur nie omdat Jannie van Rooyen deesdae in ‘n tehuis vir bejaardes in Kimberley woon en nie gereeld in Malmesbury kom nie.

•Die hele streek sal baat

R75 miljoen vir die Swartland-streek ‘n Projek wat ‘n voorlopige inspuiting van bykans R75 miljoen vir die hele Swartland en omstreke sal meebring, is onlangs deur die Swartland Munisipaliteit (SM) aanvaar. Dit behels dat misdaadvoorkoming in die gevaarlikste gebiede gekombineer sal word met sosio-ekonomiese projekte wat die hele Swartland-streek sal bevoordeel en wyer as Malmesbury sal strek. Die SM het verlede jaar navorsing gedoen om dié gebiede in Malmesbury te bepaal waar die misdaadsyfers die hoogste en waar voorkomende projekte die nodigste is. Uiteindelik het die voorstelle wat in September aan die provinsiale kabinet voorgelê is, daarop gefokus om ‘n 5 km-roete in en rondom Wesbank te bou sodat misdaad daar kon verminder. Verhoogde menslike verkeersvloei na sentrums waar sport en kultuur beoefen kon word, sou nie net meer natuurlike beweging in dié gebiede meebring en misdaad verminder nie, maar ook meer fasiliteite en vir die inwoners beteken - ‘n R50 miljoeninspuiting vir die streek. Die bou van stap- en fietsryroetes asook ‘n binnenshuise sokkersentrum as deel van die oorspronklike VPUU-planne vir Wesbank is in die vooruitsig gestel. Die provinsiale kabinet se besluit wat in Januarie bekendgemaak is, is dat hierdie beginsels wel toegepas gaan word, maar dat die geld en doelwitte nie net vir Wesbank bevoordeel nie. Volgens die nuwe konsep gaan die kapitaalbesteding meer eweredig versprei word regoor die hele Swartland. Gebiede buite die aanvan­k­ like teikengebied hoef nou nie te wag nie - meer basiese behoeftes soos gemeenskapsentrums sal ingesluit word en nie net fokus op misdaadvoorkoming nie. Sportfasiliteite sal byvoorbeeld ook deel word van gemeenskapontwikkeling en opheffing - moontlik eers vanaf 2016. Omdat baie meer mense hieruit voordeel sal trek, is befondsing aansienlik uitgebrei - met die Duitse ontwikkelingsbank Kfw as die grootste donateur. Ongeveer R150 miljoen is oor ‘n tydperk van vyf jaar bewillig, waarvan die Weskaapse kabinet R75 miljoen sal bydra. Die plaas-

like munisipaliteite moet ook hul bydraes lewer en die twee modelle (VPUU en sosio-ekonomiese streeksbeplanning) integreer met hul ontwikkelingsbeplanning, en ook dié bedrae insluit in hul begro­tings vir die boekjare ter sprake. Raadslid Chris Hunsinger brei hieroor uit: “Ons (SM) is baie opgewonde omdat soveel meer mense nou bevoordeel kan word. Ons wil met hierdie projekte sosiale gedrag beïnvloed deur ‘n waardegedrewe sisteem eerder as konvensionele polisiëring van beheer en mag. “Die departement Plaaslike Regering is die ver­antwoordelike departement en sal die koördinering hanteer saam met al 10 provinsiale en ‘n aantal nasionale departemente. ‘n Oorlegspan is aangestel en die publieke deelname-proses met inligtingsessies is die volgende stap.” Gaan die sokkersentrum van R20 miljoen steeds in Wesbank gebou word? “Beslis. Dit is ‘n binnenshuise sport- en sokkersentrum waar die klem val op lewensvaardighede deur sport. Meisies leer byvoorbeeld skop-boks en leer daarmee saam van hul reg om hulleself te beskerm, ook selfrespek en selfvertroue. Kinders gaan byvoorbeeld op die baan leer om te dribbel met die bal en daarna na ‘n klaskamer en leer die beginsels van korttermyndoelstellings in besigheid. Die klem is op lewensvaardighede en beginsels wat verband hou met sukses as volwassene in ‘n kompete­rende wêreld. Professionele sportlui en ervare fasiliteerders sal hiermee help en die ligging met nabygeleë skole is ideaal. Kamers waar klubs kan vergader met spogpanele in die gang is alles deel van die visie vir die toekomstige sentrum,” het Hunsinger gesê. Openbare vervoer en openbare aktiwiteitsones soos vloerfonteine en straatspeletjies kan deel word van die projek –aktiwiteite wat bydra tot groter aktiwiteit en natuurlike toesig – sodat kriminele gedrag geleidelik ontmoedig word. Theewaterskloof, Drakenstein, Breedevallei, Saldanha en Swartland is die munisipaliteite wat volgens plan deur hierdie projekte bevoordeel sal word.

Birding enthusiasts visit www.darlingtourism.co.za info@darlingtourism.co.za +27 22 492 3361


motors • motoring

6

30 April 2014

Pap en perlemoen, Weskus en lekker-loop-Trailblazer

Hy maak die passasierskant se deur oop toe Trailblazer een van sy deuntjies sing. “Die kar is vol liedjies,” merk Schalk op. In Suid-Wes wil ek graag bly, dis die wêreld net vir my, sorgeloos en kommervry..... Al hou ons die afgelope maand omtrent net vakansie, is dit een van die dae Junie en dan is so ‘n ou besoekie aan Suid-Wes of Namibië heelparty republikeine beskore. As jy jou voet oor daardie grens sit, kan jy dit voel. Dit is ‘n ander land. Die wind waai anders. Die lug is blouer. Die veld ruik lekkerder. Die dorpe is verder. Die diere is mooier en vetter en die mense is vriendeliker. Wel. Dit mag so wees, maar as jy nie Suid-Wes toe kan gaan nie, gaan kuier net weer iewers aan die Weskus waar jy lanklaas was. Hier is die mense ook eerliker en platter op die aarde en hier sak die son ook mooier en die vis is lekkerder en die tierlantyntjies is opsy. Vellerif, vertel die skipper, trek swaar en baie mense is deur die owerheid van die water ge­ dwing terwyl die vis nog volop is. Beduie hy hoe die skole harders om die boot baljaar en hoeveel ton vis net die swart kormorante alleen elke dag uit die Bergrivier vreet. Maar die mense sit en wag, sê hy. Hulle hoop as die Eigelaars hierdie grond ontwikkel sal daar daar darem bietjie meer werksgeleenthede wees. Die kontraste langs die rivier is wêrelde van mekaar verwyder binne ‘n enkele kilometer. Hier is ‘n bestaansvisser, wat nog sy jettie uitgehou het, al het hy nie meer ‘n huis hier nie. Saam met sy bootjie het hy al met al die kante van die oseaan en visserman-wees kennis gemaak. Net om die draai by Admiral Island staan die huise. Paleise. Seiljagte van miljoene. Hulle is leeg net vir vakansies en sommige word nie eers elke jaar besoek nie. Hier op en langs die Bergrivier waar die wa-

ter saam met die getye stoot, lê die stories in die dawerende stilte en wag. Blatante eerlikheid soos by Ek en Djy Vissery en die spyskaart verder aan langes Bokkomlaan lui: Iets te Vriete. Die Bokkoms hang en die nat-varses word 1010 deur die oë geryg om ook hul plek aan die stellasies te vind.

ters mieliepap eet met smoorsnoek en ....... gemaalde perlemoen. Pap en Perlemoen. Waar kry jy perlemoen? “Maar in die see, dis mos onse perlemoen. Onse wolmossels,” kom die antwoord. As jy jou kameratjie uithaal, kan jy wegraak. Wegraak in die legio van kleur .... kleur van die see en kleur van die mense. Waar om te begin

Hier kry die pelikane visderms en hier lewe die watermense plat op die aarde. Eerlik en opreg. Hier hoor jy van Blou Bulle (wens ons kan hulle nog eendag bekeer) wat langs die viswa-

beskryf. Wel, dit is ‘n onbegonne taak. Om eerlik te wees, die Weskus is nog ver van goed ontgin af, wonder maar net wat sal van die karakter word as die mens dit moet agterkom? Vat ons die trail met Chev se splinternuwe

‘n Paar feite van belang:

Lengte: 4,878m - Breedte: 1,902m Chevrolet Trailblazer 2.8 LTZ 4x2 Hoogte: 1,847m ABS remme met EBD (skyfremme agter) 4 silinder Krag: 144kW @ 3600 r/min Brandstoftenk 76 l Wringkrag: 500Nm @ 2000 r/min Diensintervalle: 15 000 km 3 Verplasingsinhoud: 2776 cm 5 jaar/120 000km waarborg 6-spoed outomatiese ratkas Prys: R456 400

baadjie - en hierdie baadjie wat hulle Trailblazer nou aangetrek het, maak hom net nóg aanlokliker. G’n wonder dat Jan Steenkamp van Perdeberg vooraf waarsku dat hierdie motorkar my gaan beïndruk nie. Ons ry met die 2014 2.8 LTZ Turbodiesel 2x4 outomaties. Chev het ekstra perde onder die enjin ingewerk en dié enjin lewer nou ...... Hierdie wa het als - jy kan gaan veldry, jy kan (in styl) kantoor toe ry en jy kan die lang pad vat met al die gemak in die wêreld. As die vrou langs jou sit en altyd maan jy moet stadiger, maar hierdie keer op die gelykpad sê: “Nou kan jy oopmaak pappa ...... (en later) nou loop hy darem lekker”, dan spreek dit boekdele. Versnelling teen die opdraandes gee aan ‘hy sal doen net wat jy vra’, ‘n totaal ander betekenis. Trailblazer met sy laestrekratte is ruim, sewe sitplekke, modern, allooiwiele standaard, kanttrappe standaard, kleurgekodeerde handvatsels, die indrukwekkende kleurskerm-infotainmentstelsel standaard, trukamera én parkeergon­ sers (want ja, hierdie is nie ‘n klein dinky toy nie). Daar is 4 12V-sokke en vir die dorstiges ‘n hele 11 bekerhouers, leerbekleedsel, lugversorger vir beide tweede en derde rye passasiers, elektries verstelbare bestuurdersitplek waarin jy lekker hoog kan sit (dit is nou ‘n ekstra pluspunt vir proppies soos die uwe). Dan is daar sesgang outomatiese ratkas, te­ rug-rolhulp vir die opdraand-wegtrek en afdraandremkontrole, USB-sok en telefoonversoenbaarheid. En en en.... As jy hom nie gaan ry daar by Perdeberg Motors nie, is dit net jou eie skuld!!! Vra toe vir die oom daar teen die viswaters van Vellerif toe ons Sondagmiddag se feesmaal by Riviera Hotel nuttig, hoe lyk die Trailblazer dan nou vir hom. Nee boeite, hierie lyk nie na ‘n gawe motorkar nie, ek weet dit IS ‘n gawe motorkar. Op hierdie noot. Cheers tot die wiele weer rol.

DIE BESTE VOERTUIE TEEN SAKPAS PRYSE BEPERKTE AANBOD – GELDIG TERWYL VOORRAAD HOU

CHEVROLET CRUZE 1.6L SEDAN

R199 900*

SLEGS EEN BESKIKBAAR IN SILWER

PERDEBERG MOTORS

ISUZU KB 300 D-TEQ 4X2 LX DUBBELKAJUIT CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8LTZ 4X2 OUTO

R424 900

*

SITRUS MOTORS

R397 900*

SLEGS IN WIT BESKIKBAAR

MET KAPPIE, SKUIFRUIT EN LEERBEKLEEDSEL

PIKETBERG MOTORS

75555 ADMAKERS.COM

IS GRATPIE KAP

*Padgereedheids- en Registrasiefooie Uitgesluit. Bepalings en Voorwaardes geld. Vertoonmodel/le mag verskil. Behoudens Foute & Weglatings.

Bokomoweg 24, Malmesbury • Tel: 022 482 1158 Voortrekkerweg 37, Citrusdal • Tel: 022 921 2121 Langstraat 53, Piketberg • Tel: 022 913 1113

DEMO UITVERKOPING BY JB’s NISSAN 2014 Nissan Navara 2.5 dCi 4x2 D/K LE Poly, Sleepstang, kappie, 8 000 km 2014 Nissan Micra 1.2 Visia+ 5 000km 2013 Nissan Pathfinder 3.0 dCi V6 4x4 AT LE (V9X) 8 000 km 2013 Nissan Sentra 1.6 Acenta 10 000 km 2014 Nissan Qashqai 1.6 Visia 2 500 km 2014 Nissan Almera 1.5 Acenta 4 500 km 2014 Nissan NP300 Hardbody 2.5 Tdi Hi-Rider S/K, Poly, Sleepstang, Radio/CD, 6 000 km 2014 Nissan NP200 1.5 dCi, 7 000 km 2014 Nissan NP200 1.6 8V, Lugversorging, 2 500 km

R369 R119 R549 R199 R229 R155 R229 R169 R129

950 950 950 950 950 950 950 950 950

EN VELE MEER! KONTAK ONS VANDAG NOG

Valid Value voertuie wat Select gemerk is, het ’n kilometerlesing van minder as 100 000km, is minder as 3 jaar oud en het ’n volle diensrekord • 101-punt-gehalteversekering

• 20-dag-omruilbeleid

• Opsionele voertuigwaarborg

• Polisiedatabasis-diefstalvrywaring

• Opsionele padbystand

• Gratis veiligheidskontrolering

finance@jbnissan.co.za • Sontie 082 453 4656 • Denise 074 965 3504 • Andries 083 283 9916 • Gordon 083 607 5798 • Sienie 082 874 2786

JB’s Nissan Bokomoweg 54, Malmesbury Tel 022 482 1124 www.jbnissan.co.za


1 1 8 4 9 2 7 B_ 3 9 X6

-

1

2 0 1 4 - 0 4 - 2 5 T1 6 : 1 1 : 1 3 + 0 2 : 0 0

7

nuus • news 30 April 2014

Floodlights for Redelinghuys The Western Cape Minister of Cultural Affairs and Sport, Dr Ivan Meyer and the Executive Mayor of Berg River Municipality Cllr Evert Manuel last night switched on the floodlights of the sports field in Redelinghuys for the first time. Before the floodlights were installed, sports teams were unable to practice in the evening. The lights are expected to boost participation in sport and sport tourism in this picturesque West Coast village between Piketberg and Elands Bay. Through the upgrading of the stadium, the Department of Cultural Affairs and Sport and the Berg River Municipality are adding value and light to the Redelinghuys sports community.

PPC bly verbind tot aanleg op Riebeek PPC bly ten volle verbind tot sy aanleg op Riebeek-Wes, het die groepskakelhoof, Nomzamo Khanyile, uit Johannesburg op ‘n navraag van die courant reageer. Dit volg op gerugte dat daar onderhandelings was tussen Osho Ventures, wat onlangs prospekteerregte in die Swartland wou bekom met die oog op kalksteenontginning, en PPC oor die moontlike verkoop van die Riebeek-aanleg. Dit blyk Osho Ventures, met Gondwana Exploration and Mining as filiaal, het intussen sy planne om vir ‘n lisensie aansoek te doen met die oog op prospekteerregte, laat vaar. Openbare inligtingsvergaderings oor die beoogde vestiging van kalksteenmyne is reeds in Junie verlede jaar gehou in die Riebeek-Wesstadsaal, Moorreesburg-stadsaal, asook op Piketberg. ‘’PPC Bpk se visie is om ‘n leidende ontluikende mark-onderneming op te bou. Die visie word ondersteun deur ‘n tweeledige strategie waarin ons verwys na ‘Keeping the home fires burning’ en die ’Rest of Africa’-strategie,’’ het Khanyile geantwoord. ‘’Eersgenoemde verwys na die bevordering van ons leiersposisie in die bedryf in Suider-Afrika, terwyl laasgenoemde ‘n aanduiding is van PPC se planne om sy operasionele bedrywighede oor die vasteland van Afrika uit te brei. ‘’Teen hierdie agtergrond oorweeg die maatskappy tans glad nie om van enige van sy sementfabrieke in Suider-Afrika ontslae te raak nie.’’ Volgens Khanyile het PPC onlangs R280 miljoen by sy De Hoek-aanleg naby Piketberg in die Wes-Kaap belê. ’’Danksy hierdie opgraderings is daar verbeterings in hitte-verbruik sowel as die produksiekoers. Koolstof en stof het verminder en ons spaar 60% aan waterverbruik.’’ In die gemeenskap is ekonomiese beleggings destyds enersyds verwelkom, maar andersyds was daar vrese dat die vestiging van kalksteenmyne die waterbronne kan uitput, die natuurskoon van die Swartland geleidelik kan aftakel, en gevolglik boonop eiendomspryse kan laat daal.

e v sa

& t r a m s p Sho Bulk Pork Braai Chops

47

R

Bulk Stewing Beef Bone in Per kg

Selected products on this page have been styled for photography

54

Per kg

2695

BUTCHER’S

BEST

PnP NO NAMETM Fresh Whole Chicken Per kg

BUYS

15

BUY ALL FOR

R

45

R

PnP Washed Potatoes 2kg

PnP Avocado Ripe & Ready 2s, Baby Leaf Salad120g and Mini Italian Tomatoes 250g

1750

PnP Low Fat Yoghurt Assorted 1kg (Excluding Double Cream) D Dou Each Eac

PnP NO NAMETM or Humpty Dumpty Large Eggs 30s Per Pack

32

R

9

1490

Sparletta Soft Drink Assorted 2 Litre Each

PnP Tuna Chunks in Oil or Salt Water 170g Each

7

50

n Buster Inflatio n last year’s price Better tha

Crown Blended Cooking Oil 2 Litre

28

R

69

Poolbrite Month Mate Super Plus or Pink Drive 1.5kg Each

All Gold Tomato Sauce 700ml

1190

90

R

Hoërskool Swartland het haar Unisa-musiekteorie graad 3-vraestel met 90%+ geslaag, dus word haar naam nou op die Unisa-ererol van uitblinkers geplaas.

FRESH

R

44

R

Unisa Ererol: Freda Esterhuyse van

TM

7

R

Protex Soap Assorted 175g Each

Colgate Base Range Toothpaste Assorted 75/100ml Each

Ariel Auto Washing Powder 2kg, Auto Washing Liquid 1.5 Litre or Power Capsules 14s Each

Listerine Total Care Sensitive, Tartar Control, Teeth & Gum Defence or Total Care Clean Mint 500ml Each

PRICES VALID 29 APRIL - 4 MAY 2014 AT PICK N PAY SUPERMARKETS AND HYPERS WESTERN CAPE ONLY

4490

Best Customer er ram mme 201 2013* Loyalty Programme

Excluding Beaufort West, George, Jeffreys Bay, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn, Plettenberg Bay, Namibia, Express, Daily and Local stores. smart shopper points will still apply in Express, Daily and Local stores. Shop in store or online at www.pnp.co.za/shop www.picknpay.co.za Customer Care 0800 11 22 88. Toll free landline only. Cellphone rates apply. Pick n Pay endeavours to meet the demand for these promotional items, but stocks are limited. Some stores may not stock some of these products. Please check availability. We strive to ensure all printed information is correct, but will not be liable for any print errors that may occur. Advertised prices are inclusive of VAT where applicable. We reserve the right to limit quantities. smart shopper terms and conditions apply. Certain products are excluded from the smart shopper programme, please see in store or go online for more details. 1184927_390x198


8 Promosie

cleaver • toekenning

30 April 2014

SuperSpar Malmesbury se Cleaver: 4de in ’n ry! 2010 - Goue medalje: Rooivleisafdeling vir Wes-Kaap

2011 - Platinum-wenner: Rooivleisafdeling in die Wes-Kaap 2012 - Platinum: Rooivleis-afdeling Nasionaal 2013 - Platinum: Rooivleisafdeling in die Wes-Kaap. Dié span van Malmesbury Superspar kan met reg trots voel oor vier agtereenvolgende toekennings in hul afdeling: Agter: Albie Coetzee, Cherrylene Swarts, Dirk Oosthuizen en Anna Jacobs. In die middel is Johanna Julies, Kim Leander, Lee-Anne Persens, Megan Cleophas, Katrina Swarts, Gareth Oewies en Desmond Moller. Voor is Esther Pietersen, Clarica Jansen, Caren Janse en Elizabeth Jansen. Johannesburg (23 April 2014: Tydens die Cleaver-toekennings is die Top-slaghuise nasionaal en in die streek aangewys deur die SuidAfrikaanse Rooivleisvereniging. Malmesbury Superspar is aangewys as die WENNER in die Supermarkte/Kosmarkte-afdeling in die WesKaap waarop almal baie trots en dankbaar is. “Kwaliteit, higiëne, standaarde, diens en waarde vir geld is nie onderhandelbaar nie en vorm ’n integrale deel van bestuur van die Slaghuis asook Malmesbury Superspar,” beklemtoon Albie Coetzee, mede-eienaar. “Ons be­ skou onsself nie as “gearriveer of volleerd” nie, daarom is ons elke dag bereid om te leer, om te groei en te ontwikkel sodat ons in pas kan bly met nuwe konsepte en uitdagings, asook om te voldoen aan al die verwagtinge van die Malmesbury-gemeenskap.” Vir Coetzee en Des Moller (mede-eienaars) is die Cleaver-toekennings uiters waardevol omdat die beoordeling objektief plaasvind sonder enige kennisgewing van besoeke en ’n ware weergawe is van die Slaghuis. (Geen “windowdressing”!) “Die beoordelaars doen werklik ’n detailevaluering volgens voorskrifte en vereis hoë

standaarde. Om hierdie rede bedank ons graag ook ons Personeel en Verskaffers, met wie ons reeds lank ’n pad stap. Net met jul volgehoue lojaliteit en opofferinge kan ons hierdie fyn balans van kwaliteit, bekostigbare pryse en bekwame diens aanhou lewer. “Aan al ons klante - baie dankie! Die Cleavertoekenning is nie moontlik sonder jul getroue ondersteuning nie: Die feit dat julle aanhou glo in Malmesbury Superspar en ons voortdurend ondersteun, motiveer ons ongelooflik baie om elke dag hard te werk en slegs die beste diens en produk aan julle te lewer!”

SA se voorste verskaffer van speserye, voedselbestanddele, derms en toerusting tot die vleisindustrie h/v 11de Laan & Voortrekkerweg Maitland

Tel 021 5074500 www.freddyhirsch.co.za

Baie geluk aan MALMESBURY SUPERSPAR met die wen van die 2013 Platinum Cleaver toekenning in die Wes Kaap. Ons wens julle baie sukses toe.


9

olive • olyf

30 April 2014

Riebeekvallei hou gewilde Olyffees ‘n Olyfpaspoort van net R100 verleen aan feesgangers toegang tot alle feespunte vir die volle duur van die Riebeekvallei Olyffees. Allesverloren, Het Vlock Kasteel, Kloovenberg, Pulpit Rock, Riebeek Cellars, The Olive Boutique en The Olive Emporium is die deelnemende plase. Die jaarlikse Riebeekvallei Olyffees word van Saterdag 3 tot Maandag 5 Mei in Riebeek-Kasteel en Riebeek-Wes aangebied. ‘’Olywe, olyfolies, olyfprodukte en olyfbome is ‘n integrale deel van die Swartalndse dorpe Riebeek-Kasteel en Riebeek-Wes,’’ lui ‘n mediaverklaring van Riebeekvallei Toerisme. ‘n Paspoort kan by www.webtickets.co.za of by die Olyf Emporium teen R100 aangeskaf word, wat aan feesgangers vir die volle duur van die fees gratis vervoer besorg en toegang verleen tot deelnemende wynplase, die Olyf Emporium en die Olyf-boetiek, gratis olyfolie en gratis wyn- en olyfproe. Om 10:30 is daar ‘n begeleide stap op Kloovenburg wat ‘n wandeling deur die olywe in-

sluit en ‘n persdemonstrasie, asook wyn, olywe en olyfprodukte om te proe en koop, kosstalletjies, musiek en vermaak. Die fees is ‘n voormalige wenner van die Weskus-Toerismetoekenning in die kategorie ‘’Toerisme-geleentheid’’ en ‘n benoemde in die kategorie ‘’Crowd Pleaser’’ vir die Klink-toekennings. In 2013 het Woolworths Taste Magazines se lesers dit as ‘’Die Onvergeetlike Fees’’ aangewys. Die Olyf Emporium in die middel van Riebeek-Kasteel is waar Suid-Afrikaanse olyfprodusente hul wye verskeidenheid van produkte sal aanbied – ‘n fees van olywe onder een dak. Die bekende Riebeekwyne van plaaslike kelders, bier en plaaslike kos en lewendige vermaak sal deur die loop van die naweek in die Emporium beskikbaar wees. Gratis toegang vir kinders onder 18 jaar. Op 3 Mei is dit van 10:00 tot 17:00 en op 4 Mei van 10:00 tot 16:00. Kontak Riebeekvallei Toerisme by 022 448 1545, stuur epos na olivefestival@gmail.com of besoek www.riebeekvalley.info vir nog inligting.

Olywe en wyn in die perfekte kombinasie soos hier by Kloovenburg met verlede jaar se Olyffees.


10

OLIVE • OLYF

30 April 2014

Debuut:

Joe Foster, vroeër lid van die groep Adam, het sy eerste solo-optrede op Malmesbury gehou. Bo is hy saam met Thinus Odendaal, Joe Foster, Sanelle Lotz, Jake Odendaal en Vernon Hodgetts. Regs is hy saam met Pauline Hardcastle en Monique Basson, wat in die voorprogram opgetree het.

Swem:

Drie leerders van Hoërskool Swartland het by die Level 1-gala in Oos-Londen presteer: Mariëtte Brand: 200m vryslag brons, 100m vryslag silwer, 200m wisselslag 4de. Aflosse: twee goud, een silwer. Marné Walters: 100m rugslag brons, 100m borsslag 4de, 50m borsslag 4de. Aflosse: Twee goud en een silwer. Braam Esterhuizen: 100m vryslag goud, 50m vryslag goud, 100m rugslag silwer, 50m rugslag silwer en 200m wisselslag brons.

Hokkie:

Hierdie leerders van Laerskool Swartland op Malmesbury is opgeneem in die Boland Hokkiespan: Jana Relihan, Hans Neethling en Linica Rhoda.

Die gewilde jaarlikse kunsuitstalling in die saal van die NG Kerk Riebeek-Kasteel, val vanjaar weer saam met die Olyffees. Die uitstalling het reeds Saterdag 26 April geopen en duur tot 4 Mei. Dit is daagliks oop tussen 09:00 en 17:00. Werke van 30 kunstenaars word uitgestal onder die tema: Soli Deo Gloria!


11

OLIVE • OLYF 30 April 2014

Pulpit Rock is ook jaarliks een van die gewilde besoekpunte tydens die Olyffees. Hier skink eienaar Ernest Brink van die kelder se spogwyne vir besoekers by verlede jaar se fees. R135 000

MOORREESBURG

ALLEENMANDAAT

ALLEENMANDAAT

UNIEKE ERF IN SINGEL

WEB 319958

Die erf is ten volle gediens en het unieke ligging in singel van die nuwe ontwikkelde woonbuurt. [K] 022 433 3444 ANDRÉ 082 218 3636

Die groot verskeidenheid produkte by die Olyf Emporium in die hartjie van Riebeek-Kasteel is jaarliks ‘n groot trekpleister.

R160 000

VANRHYNSDORP

R635 000

VANRHYNSDORP

GOUDMYN OP “HOTSPOT”!

WEB 321518

Hierdie besigheid is ‘n moet hê! In hoofstraat op hoekerf en potensiaal onbeperk. ANNE-MARIE 083 227 2222 | MIENTJIE 083 643 5588

POA

MOORREESBURG

Promotion

Allesverloren a must-visit destination during Riebeek Valley Olive Festival Visitors to the Allesverloren wine estate during this year’s Riebeek Valley Olive Festival can look forward to a range of live and outdoor entertainment and gastronomic delights. On May 3 and 4 you can taste wines at Allesverloren from different wineries and enjoy homemade meals as well as treats from a variety of food stalls, delis and the country market at the estate’s function and conference venue. Here you can also shop for fresh produce, olive oil, pesto, homemade breads, jams, biltong, various cheeses - the list goes on. A cash bar will be available. Allesverloren is the oldest Swartland wine estate and is renowned for its superlative red and port-style wines. The estate’s recently released newcomers - Trés Vermelhos 2012, Allesverloren Red Muscadel 2013 and Tinta Barocca Rosé 2013 – will also be available for tasting in their tasting centre, along withlimited offers on selected Allesverloren wines. Various local artists will be performing throughout, including Waldo Lotz who has been appointed Allesverloren’s festival host. Be sure to

be at the stage area from 12:00 to 15:00 to stand a chance of winning luxury wine hampers. There is also a playground for kids where they can make the most of the jumping castle and outdoor apparatus under adult supervision. An onsite tuck shop is open all day. The Pleasant Pheasant Restaurant offers an à la carte menu and is open from 8:00 to 22:00 on Saturday and 8:00 to 16:00 on Sunday. Entry and parking on the estate is free. A shuttle service will ferry visitors the 4 km between Allesverloren, Riebeek West and Riebeek Kasteel. Festival hours: Allesverloren festival area: 10:00 to 17:00 on Saturday and 10:00 to 16:00 on Sunday. Allesverloren tasting centre: 9:00 to 17:00 on Saturday and 10:00 to 16:00 on Sunday. Pleasant Pheasant Restaurant: 8:00 to 22:00 on Saturday and 8:00 to 16:00 on Sunday. For more information about Allesverloren email info@allesverloren.za or visit www.allesverloren.co.za and join them on Facebook at Allesverlorenwines

ALLEENMANDAAT

ALLEENMANDAAT

LIGGING, LAE ONDERHOUD

Slaapkamers 3 Badkamers 2 WEB 318523 Reg geprys, reg geleë en reg vir nesskop! Moenie die kopie misloop nie, dit is net die huis vir jou! ANNE-MARIE 083 227 2222 | MIENTJIE 083 643 5588

RIEBEEK KASTEEL

R2 995 000

STYLVOLLE HUIS MET WOONSTEL

Slaapkamers 3 Badkamers 2 Motorhuise 2 WEB 319957 Luukse spoghuis met pragtige ruim vertrekke, dubbele motorhuis, swembad en woonstel. [K] 022 433 3444 ANDRÉ 082 218 3636

SWARTLAND

ONS BENODIG EIENDOMSKONSULTANTE IN ALLEENMANDAAT

LIGGING, UITSIGTE EN SPASIE

Slaapkamers 4 Badkamer 3 Motorhuise 2 WEB 320227 Gryp hierdie geleentheid! Villa in uitstekende ligging met groot onthaalareas, aparte woonstel, swembad, 2 braaiareas, pragtige uitsig. SIMON 082 444 4074

DARLING, MALMESBURY, PIKETBERG EN RIEBEEK VALLEI. STUUR ASB CV/NAVRAE NA mouton@seeff.com


MOEDERSDAG • MOTHERS DAY

12

30 April 2014

Moedersdag vier 100ste verjaarsdag Die tradisie om Moedersdag op die tweede Sondag van elke Meimaand te vier, is vanjaar presies 100 jaar oud. As mense deur een hele eeu en oor soveel vastelande oor die wêreld heen Moedersdag vier, wie is ons wat Swartlanders is, dan om nie hierdie mooi gebruik ten volle te benut nie? Volgens oorlewering het die Amerikaanse Anna M. Jarvis haar ma op die tweede Sondag van Mei 1906 verloor en toe ‘n veldtog geloods om die tweede Sondag van Mei as ‘n dag te vestig waarin moeders bederf en geëer word. Haar volgehoue pogings het een jaar later in Wes-Virginia, waar sy gewoon het, versprei, en in 1914 het die destydse president van die Verenigde State van Amerika, Woodrow Wilson (1914 tot 1918) dié dag as nasionale Moedersdag verklaar. Sedertdien word die maniere om

moeders te bederf, jaarliks verbeter en verfyn. Hoe gaan jy volgende Sondag (11 Mei) jou ma bederf? * Woon jou ma te ver of is sy reeds oorlede? Bederf dan dié persoon wat vir jou baie beteken in jou daaglikse handel en wandel - maak vanjaar van Moedersdag dié dag om ‘dankie, ek waardeer jou,’ te sê!

ONTHOU: 11 Mei 2014

Bederf Ma op ‘n eg-Swartlandse wyse Op Malmesbury maak Sabino Canyon Spur en Cherry Lane vanjaar dit vir jou baie maklik om jou ma te bederf: Sabino Canyon Spur se middagete teen ‘n weggeeprys sluit ‘n driegangmaal in, met ‘n voorgereg, hoof- en nagereg met keuses wat jou graag sal wil laat terugkeer om ook die ander opsies uit te toets! Vir voorgereg kan jy kies uit kaserige knoffelslakke of sampioene in krummels gaargemaak of agt van Spur se beroemde Buffalo Wings. Die hoofgereg bestaan uit ‘n keuse van 200g Steak óf kalamari met stokvis, of Spur se gewilde Cheddamelt Schnitzel of 400g ribbetjie. Die nagereg lyk net so verleidelik, waar jy kan kies tussen ‘n Pecan Nut Sundae of Fudge Picasso of Dom Pedro. Hierdie aanbod kos slegs R139 en duur tot 31 Mei. Sabino Canyon Spur

Exclusive to

SABINO CANYON SPUR

Cnr Rainer & Voortrekker Roads, Malmesbury. 022 487 1511

se twee ander aanbiedinge sluit ‘n watertand-ete in wat onderskeidelik R49,90 of R59,90 kos. Skakel die Sabino Canyon Spur by 022 487 1511 op Malmesbury om seker te maak van jou plekkie vir Moedersdag! **** Cherry Lane bied ‘n wye reeks geskenke wat jou bekommernis oor die regte geskenk sommer vinnig sal kan oplos. Nie net is die geskenk-idees smaakvol en modern nie, die groot verskeidenheid verseker dat niemand daar met leë hande hoef weg te draai nie. Die alternatief is ook altyd moontlik by Cherry Lane, deur ‘n geskenkbewys vir die Ma in jou lewe te koop - óf vir ‘n ete óf om die gewilde, stylvolle Tea for Two vir Ma moontlik te maak. Skakel Cherry Lane by 022 4822 877 vir meer inligting of besoek hulle in Hugenotestraat op Malmesbury.


13

BY DIE HUIS • AT HOME 30 April 2014

Hoe Gemaak ... Gee só jou slaapkamer Met my tuin in Mei-maand weer nuwe bekoring Ja. ons is in die middel van die herfs en een van die dae is dit winter met koeler temperature en hopelik baie reën. Ons moet nou ons tuine plant vir ‘n mooi lente-kleurespel. Eerstens moet ons nie vergeet om NOU ons winter- en lentebolle in die grond te kry nie, sodat hulle mooi sterk kan groei en wanneer hulle blom, ‘n kleurtapyt skep wat asemrowend lyk. Verlede jaar, op 24 April, het ons in die courant ‘n breedvoerige uiteensetting gegee van hoe jy met jou blombolle moet werk, maar hier volg weer ‘n paar hoofpunte oor jou blombolle die tyd van die jaar: 1. Koop goeie kwaliteit-bolle; 2. Baie kompos, beenmeel, ensovoorts is belangrik; 3. Werk grond los - ongeveer 20 cm tot 30 cm diep; 4. Grond moet goed kan dreineer anders versuip jou bolle; 5. Benat gereeld diep (deurweek); 6. Plant bolle in groepe van 10 tot 20cm per soort. Verder kan jy begin om jou wintersaailinge in die grond te kry. Daar is nou reeds ‘n wye verskeidenheid beskikbaar om jou beddings in ‘n lushof te omskep. Hier kan jy dink aan Callendula (gousblom), Pansy’s ( gesiggie), Violas, (hulle kan bietjie meer koelte verduur), Marigolds (afrikanertjies - volson), Dianthus (grasangelier). Hierdie groep hou van redelike sonnige areas. Indien jy sukkel met skadu-areas in jou tuin, kan jy Cineraria’s (asblom), Primulas en Bellisperennis daar plant. Dit sal die dooie kolle mooi inkleur. Onthou om ook die beddings vir jou saailinge deeglik voor te berei met baie kompos, beenmeel ensovoorts. Hier is dit ook belangrik om gereeld en diep nat te maak sodat die saailinge (soos die bolle) nie aan droogte-stres lei nie.

Gereelde voeding is net so belangrik - gebruik in die begin ‘n wateroplosbare voeding om alle jong plante ‘n hupstoot te gee. Meng volgens die aanwysings en gebruik by herhaling soos voorgeskryf. Verder is daar ook nog baie soorte waarvan jy saad kan kweek. (heelwat meer koste-effektief). Om ‘n paar te noem: Namakwalandse daisies, Kappertjies, Linaria (weeskindertjies), Nemesias en nog baie meer. Moet ook nie van die Pronk-ertjies (sweet peas) vergeet nie, daar is dwerg- en ranksoorte. Ook is daar ‘n nuwe reeks met die lieflikste geure, sag op die neus en ‘n lus vir die oog. (Kry meer inligting hieroor by jou plaaslike kwekery). Lekker tuinmaak (en onthou Moedersdag 11 Mei!) Tuingroete George Retief

Dit is herfs en tyd om jou huis bietjie te orden en nes te skrop vir die komende wintermaande. Begin sommer in jou heiligdom - jou slaapkamer. Jou bed is die fokuspunt in jou kamer en moet dus goed vertoon. Kom ons begin met jou kussings, aangesien mens tog die bed die meeste in die slaapkamer gebruik. Sagte lakens en die regte kussing is die weg na droomland. Moenie afskeep wanneer dit by die kies van die regte kussing kom nie. Vind eerstens die regte fermheid wat by jou slaapgewoontes pas. As jy op jou maag slaap of `n rustelose slaper is, is `n sagte kussing die beste, op jou rug, dan `n middelmatige een en op jou sy, dan die fermste een vir ondersteuning tussen jou nek en skouers. Kyk dan na die binnesloop. `n Goeie gehalte materiaal hou stof uit en verseker beter uithouvermoë wanneer dit by was kom. As jy jou kussing nog meer wil beskerm, maak vir jou `n tweede binnesloop met `n ritssluiter wat jy kan afhaal en was, dan hoef jy nie die kussing self so baie te was nie. Die grootte van jou kussing hang af van die grootte van jou bed. Sit jou grootste kussings eerste en dan al die kleiner vertoonkussingkies om jou bed in `n verleidelike rusplek te omskep. `n Kussing se leeftyd hang af van die vulsel. Sintetiese kussings moet elke twee jaar vervang word en vere elke tien jaar. Jou linne en kussingslopies mag kant en lint aan hê, al is jy getroud. Nog geen man het iets oorgekom of van sy manlikheid verloor daardeur nie! Kies jou deken om by die res van jou kleurskema in te skakel, so ook jou strooikussings. Beligting Beligting is baie belangrik vir die regte atmosfeer van die kamer. `n Kristalkandelaar gee `n romantiese gevoel. Maak net seker dat dit nie te groot is en die fokus van die bed afneem nie. Versinkte ligte gee ook `n warm gloed as jy van iets meer modern hou. Wanneer jy jou bedlampies kies, maak seker dat wanneer jy op jou bed sit, die lig oor jou skouer val vir die beste beligting wanneer jy lees.


PROMOSIE • NUUS

14

30 April 2014

MKB het nou SA Gimnaste:

Jana Nel en Marno Crafford van die Malmesbury Gimnastiekklub op Malmesbury, het in 2013 aan die SA kampioenskappe in Pretoria in uitdunne meegeding. Hulle het vanjaar in die Maart-skoolvakansie aan die internasionale kompetisie deelgeneem en is nou in die Suid-Afrikaanse gimnastiekspan opgeneem. In Juniemaand verteenwoordig hulle Suid-Afrika by die Internasionale Indo-Pasifiese Kampioenskappe by Sun City.

Chatsworth:

Die AME-gemeente het die naweek ‘n kerkbasaar gehou en onder meer ‘n toutrekkompetisie aangebied.

Maria Visser, graad 12-leerder by PHS, ontvang ‘n Hennie Joubert Merieteprys vir haar uitstaande prestasie in 2013 se UNISA-teorie eksa­ men. Sy het 96% behaal vir Graad 5 Musiekteorie. By Maria verskyn haar musiekonderwyseres, Alison Müller. Foto: Marietha Goosen

Wes-Bolandrugby:

Tyler Bocks van Laerskool Swartland op Malmesbury is opgeneem in die Wes-Boland­ rugbyspan en gaan middel Mei aan die eerste ronde Bolandproewe in die Koue Bokkeveld deelneem.

MKB op Moorreesburg het nou alles onder een dak: Voere, omheining, boumateriaal, vulstasie, kafee en die handelswinkel. Na al die jare het die MKB Handel en Boerdery-afdeling besluit om op dieselfde perseel handel te dryf. ‘’Die dae is getel van koop die pyp-las by die winkel en die pyp by die Boerderyafdeling,’’ vertel Ters Basson, takbestuurder. ‘’Vanaf 5 Mei kan jy die sakkie teelsement by die winkel koop en die sakkie sement by Boerdery,’’ verduidelik hy. Nadat Overberg Agri onlangs MKB oorgeneem het, is daar lank besin en uiteindelik besluit om die Handelswinkel (die Ou Landmarkwinkel) te skuif na die Boerderyafdeling op Moorreesburg, langs die Shell-vulstasie. Die ou Boerdery-store is verleng en gelas met die ou Boumateriaalstoor agter die Shell-vulstasie. ‘’Daar is ook besluit om die Boerderyafdeling te vergroot om só ons mark beter te bedien. Daar is gevolglik ‘n groot stoor aangebou om sodoende die vloei van op- en aflaai van voere beter te kan hanteer. “Overberg het ook besluit om hierdie projek aan te pak en sover moontlik van plaaslike kontrakteurs gebruik te maak,’’ sê Basson. Die plant van nuwe bome en ‘n mooi tuin is ook onder bespreking en sal eersdaags volg. Kom loer gerus in en beleef die nuwe gevoel van Moorreesburg.


PROMOSIE • PROMOTION 30 April 2014

alles onder een dak op Moorreesburg

Die nuwe gebou wat betrek is, waar alles nou onder een dak te koop is.

Die span wat die nuwe perseel help oprig het, is van links Ters Basson, Chereery Siebritz, Christo Groenewald, Anton de Klerk, Jaco Truter, Maritz Moller en Leonard Thomas.

MKB Boerdery By Boerdery vind u nie net boerdery-benodigdhede nie, maar ook iets vir die kleinboer en Jan Alleman. Hier sal u vind: Vulstasie met gerieflikheidswinkel Staal- en omheiningsmateriaal Kunsmis: organies en chemies Boumateriaal Veevoer, grondstowwe en hondekos Weidingsgewasse Verpakkingsmateriaal Besigheids-ure: Vulstasie: Maan – Son – 06h00 – 21h00 Oop alle vakansie dae (Uitgesluit Kersdag en Nuwejaarsdag) Boerdery: Maan – Vry - 07h30 – 17h00; Saterdae – 08h00 – 12h30 Vakansie dae: 08h00 – 12h30 (Uitgesluit Kersfees en Nuwejaar)

15


NUUS • NEWS

16

30 April 2014

Sakekamer: Dr. Francois de Villiers, Piet Basson, Francois Geldenhuys, Simon Kotze Sakelui: en Johan Theron na afloop van die Malmesbury Sakekamer se funksie verlede week. Twee sakemanne, Fanie Malherbe en Raïel le Roux het as sprekers opgetree.

Na afloop van die Malmesbury Sakekamer se byeenkoms verlede week, was agter: Jan van Wyk, Sammy Jasson, John Smith, pastoor Cecil Erense, Geoffrey Coetzee, Jacques Swarts en Ricco Kruger. Voor is Harriet Swanepoel en Wilmarie Jasson.

Promosie

Fietskenners by Kroff Cycles op M’bury ‘n Oop werkswinkel begroet klante op besoek aan Kroff Cycles op Malmesbury. Dit beteken klante kan staan en kyk terwyl die fietsry-werktuigkundige aan sy fiets werk. Die fietsrywerktuigkundige en voormalige professionele fietsryer Chrispin Fourie, het gedurende sy 20 jaar in Europa omvattende opleiding as fietsry-werktuigkundige in België ontvang. ‘’Ek het in België in fietswinkels gewerk wat so groot soos supermarkte hier op die dorp is. Ek werk aan enige fiets, van die ou dikwielfiets op die plaas tot die mees moderne pad- of baanfiets van oor die R100 000,’’ sê Chrispin, ‘n voormalige WP-fietsryer. Kroff Cycles se grootbaas in die Paarl, Hein Kroff, wat op sy dag self ‘n paar SA baanfietsrytitels gewen het, het aan die courant gesê sy fietswinkel daar sal nou in Junie reeds 30 jaar sake doen. “Ons spesialiseer op beide markte, intreevlak en die professionele mark en op pad-

Juan Pearson, vennoot van Chrispin, se betrokkenheid by fietsry het reeds as leerling aan Paarl Gimnasium begin. Hy het later sy slag gewys op die WP Kampioenskappe en SA Kam­ pioenskappe. Juan (29), oorspronklik ‘n boorling van Gobabis in Nambië, het in 1995 na die Paarl verhuis. ‘’Ons het hier op Malmesbury kom oopmaak om ‘n middeweg te vestig vir ouens van die omliggende plattelandse dorpe Chrispin Fourie en Juan Pearson by ‘n onlangse wedren. soos Citrusdal, Riebeek-Kasteel, Riebeek-Wes en Piketberg. Hier is ‘n geleentheid dat hulle vir fietsfietse, bergfietse en die BMX-mark. Waar ons rybesigheid nie so ver hoef te ry nie. Anders sou verskil van ander fietswinkels is dat die fiets- hulle na die Paarl of Wellington of Kaapstad toe werktuigkundiges hier in die winkel is - en hulle moes gaan. is professioneel opgelei. Deesdae is dit ‘n moet, “Mense kan selfs ‘n fiets in die oggend hier want jy werk aan fietse van tot R150 000.’’ inboek vir herstelwerk en dit dieselfde middag Volgens Hein het die gedagte aan ‘n franchise weer kry. Ons het 90% van die toerusting en parop Malmesbury ontstaan vanweë hul groot klan- te by ons in die winkel. te-basis in die Riebeekvallei, op Moorreesburg, ‘’Daar is selfs ‘n paar ouens in Citrusdal wat Clanwilliam en Piketberg. ‘’Ek moes dit daar doen of op ‘n franchise besluit ten einde ons klante-basis te behou, anders sou iemand anders dit gedoen het. ‘’Ons voorsien alle voorraad daar. Ek het oor jare kundigheid opgebou oor wat klante soek. Dis belangrik dat die goed beskikbaar moet wees. Klante wil nie ‘n dag wag daarvoor nie. Oor jare het ons die regte opgebou om agente vir die belangrikste handelsmerke in die land te wees. Die regte produk moet teen ‘n goeie prys daar wees. En daar moet ‘n ordentlik werktuigkundige in diens wees. Die oop werkswinkel op Mal­mesbury is ‘n tendens wat wêreldDie oop werkswinkel in Kroff Cycles waar be­ wyd gevolg word. langstellendes kan kyk hoe dinge gedoen word. ‘’Ons het ook gehelp met die winkeluitleg op Malmesbury.’’ reeds koeriermaatskappye gebruik. Hulle kom Chrispin ken Hein reeds jare. Hy het sedert sy lewer soggens op pad Kaap toe die fiets hier af skooldae vakansiewerk by hom in die Paarl ge- en tel dit dan weer die midddag op pad terug op. doen en Hein was Chrispin se WP-afrigter toe hy Ons lewer goeie, flink, professionele diens,’’ het vir die provinsie gejaag het. hy bygevoeg.


17

NUUS • calender 30 April 2014

Breek:

Vier jong akti­ viste het verlede week deur die Swartland getrap op hul tog om verdere aandag te vestig op die impak wat hidrobreking in die Karoo kan hê. Kayden Kleinhans van Melkbosstrand, Dustin Bredenkamp van Muizenberg, Gerhard van Eck vanStellenbosch en Katja Schreibe van Malmesbury het 5 dae van Kaapstad tot in die Karoo getrap en die eerste aand by Menasse Manor op Malmesbury oornag. Hier is hulle Vrydag teen Bothmaskloof afgeneem. Hulle sou Maandag by die groot Afrikaburn-fees langs die R355 in die Tankwa-Karoo aansluit.

swartland kalender/diary

Rugby op Malmesbury 2 Mei - Abbotsdale pak Newtons op Bloues se rugbyveld op Malmesbury. Bloues speel tuis 3 Mei - Bloues speel op sy tuisveld op Malmesbury rugby teen Young Tigers van Darling. Vroue byeen op Darling 3 Mei - Elect Women bied om 9:00 by Lewende Woord Darling aan Elbie Basson van Kingdom Light Ministries in die Strand. Die tema is “The table is set - be seated.’’ Aanbidding sal gelei word deur Simone Simon en span. Vroue ouer as 13 jaar is welkom. Jenny by 022 492 3070 Goedverwacht Oesdank Basaar 3 Mei - Kom geniet dié besondere geleentheid in Goedgedacht vanaf 9h00. Kontak Gerhard Esau by 0813653062 of Beulah Petro by 0835170505 African Evening op Malmesbury 3 Mei - Die Core-gemeente bied ‘n konsert aan in die Illengelethu-hoërskoolsaal vanaf 18:00. Kinders R50 en volwassenes R100 pp. Kontak Moos: 078 671 8014.

ramic Darling. Venue: Darling Primary School, Kalkoentjie Street. 52 km Bone Crusher at 8:00 (Pre Entry: R200, Late Entry : R220)/ 35 km Black Mist at 8:15 (Pre Entry: R150, Late Entry: R175) / 18 km Slow Beer at 8:30 (Pre Entry: R100, Late Entry: R120). Verkoping op Moorreesburg 31 Mei - Bootsale/Markdag op die terrein van die Moorreesburg Koringbedryfmuseum vanaf 8:00 tot 12:00. Stalletjies kos R30 elk. Hermien: 022 433 1072. Bergrivierkoor op Aurora 8 Junie - Dié streekskoor tree op met die doel om fondse in te samel vir hul oorsese toer. Alle navrae kan gerig word aan Lucille Domburg by 022 913 2742. Bergrivierkoor op Goedverwacht 22 Junie - Dié streekskoor tree op met die doel om fondse in te samel vir hul oorsese toer. Alle navrae kan gerig word aan Lucille Domburg by 022 913 2742. Kalenderinskrywings moet asseblief voor 18:00 op ‘n Maandag na redaksie@diecourant. co.za ge-e-pos word vir plasing

Oggenddiens op Malmesbury 4 Mei - Die AGS Corpus Christi hou sy oggenddiens om 09:30. Die Emiriti Van die Vereniging van die Suid-Kaap tree op. Geen aanddiens. Navrae: 073 447 2902.

Wen kaartjies na Manie Jackson

Manie Jackson sing op Moorreesburg 15 Mei - Huis Môrelig Seunskoshuis bied die konsert om 19:00 vir 19:30 in die Laerskool Dirkie Uys skoolsaal aan. Verversings sal te koop aangebied word. Huis Môrelig/ Hanette Groenewald - 022 433 1275/082 326 7134

Die minnesanger, Manie Jackson, sal eersdaags op Moorreesburg optree. Alle fondse wat hier geïn word, sal vir die koshuis van die Hoërskool Dirkie Uys, Huis Môrelig, aangewend word. Jackson het bekendheid verwerf met sy liedjie, ‘Julia’ en ‘Die Hemel weet’. Twee gelukkige lesers staan ook ‘n kans om elk ‘n kaartjie na die vertoning op 15 Mei los te slaan! Al wat jy moet doen om in aanmerking te kom hiervoor, is om die onderstaande vraag se antwoord, saam met jou naam en tuisdorp te sms na 084 8333 813 voor 10 Mei. Moenie Manie Jackson in aksie om 19:30 in die Laerskool Dirkie Uys se skoolsaal mis nie! Verversings sal te koop aangebied word en kaartjies kan by Hanette Groenewald gekoop word. Kontak haar by 022 433 1275 of 082 326 7134. VRAAG: Vir watter lied het Manie Jackson bekendheid verwerf?

Swartland Drankforum vergader 15 Mei - Die algemene forumvergadering sal 14:00 plaasvind in die Bloues Klubhuis op Malmesbury. Die Wes-Kaapse Drankowerheid sal ‘n aanbieding doen: “Voorgestelde veranderings aan die Wes-Kaapse Drankwet. Alle lisensiehouers en bestuurders word versoek om dit by te woon. Navrae: Henfre Brand by 0827038666. The Darling Brew Extreme MTB Challenge 31st May - Riders will experience the jewel of the West Coast on two wheels and experience the best tracks the area has to offer. The routes will pass unsurpassed views, breath-taking scenery and close encounters with the area’s fauna and flora as you wind through the pano-


18

Redenaars:

Hierdie Laerskool Swartlandleerders het deelgeneem aan ‘n ATKV-kompetisie by Laerskool De Kuilen: Voor: Stephan Malherbe, Isabella Jacobs en Benjamin Jacobs. Agter is Benjamin van Rhyn, Eduard Nel, Mihan van Zyl en Junelle Rossouw. Isabella het deurgedring na die semifinaal.

services • dienste 30 April 2014

nuus Skaak:

Hokkie:

Mia Louw, Adriaan Burger en Lisa Hierdie skaakleerders van Laerskool Swartland neem vroeg in Mei in George deel aan die Weskaapse skole- Eksteen van Laerskool Swartland is in die Noordskaak­kampioenskap as deel van die Weskus-span: FC Eygelaar, Boland hokkiespan opgeneem en neem in Junie aan die streektoernooi in Oos-Londen deel. Anke en Carli Claassen en Pierre van Loggerenberg.


19

smalls & dienste 30 April 2014 Gesoek Wanted

AANDAG! Welkom Meubels soek goeie 2de handse bruikbare meubels. Beddens, kaste, yskaste, sitkamerstelle, ens. Ook op soek na: Kombuisware, bv breekware, ornamente, potte, panne, beddegoed, gordyne, asook manskoene. Kom besoek ons gerus in Tuinstraat 6, oor­ kant Cash Crusaders. Kontak 022 487 1547 of 082 851 0915. ---------------------------I am looking for any job on Mondays, Wednesdays and Thursdays. I am a hard worker with 5 years experience in domestic cleaning an a very good child caretaker. If you are interested, please call me at 083 980 7990.

Dienste Services

AANDAG!- CJ TUINDIEN­STE EN VULLISVERWYDE­ RING! Skoonmaak van beddings. Sny van gras en rante. Afmaak van bome. Tuinuitleg. Verwyder vullis en bourommel. Gratis kwotasie. Skakel 071 274 4782. ----------------------------ALLE HUISEIENAARSLENINGS beskikbaar. Enige bedrag gerugsteun deur miljoene rande. Baie reeds gehelp. Kontak 074 650 6123. Faks: 086 298 3977. ----------------------------ALLES in een tuindiens- JK Skoonmaakdiens- Sny van grasperke en rante. Snoei van bome en struike. Skoonmaak van beddings. Uitleg van tuine. Verkoop en le van gras. Verwydering van tuinvullis. Kontak Jaco vir gratis kwotasies by 083 227 5937. ---------------------------MELIETA’S KITCHENVir alle soet en sout gebak en ook vir enige spesiale geleenthede. Dosyne, platters, groot koeke, terte, kaaskoeke en geleent­ heidskoeke. Kontak 082 589 1785 of 082 492 4485. www. melieta’skitchen.co.za

SKUUR EN BEHANDEL van Houtvloere asook Woodstrippers. Kontak Philip by 082 261 0770. ---------------------------YSKASTE HERSTEL: Verkoeling spesialis Ons verkoop ook 2de handse kaste met waarborg. Diens en installeer ook lugversorgers. New Freeze, Royalstraat 44, Moorreesburg. 022 433 3831 of 082 573 1589 086 503 5827 (faks). epos: mynhardv@ vodamail.co.za

Te Koop For Sale

PORSELEIN POPPE: Oupa & Ouma Poppe met bankie te koop @ R500.00 vir alles. Kontak 072 625 6848.

Eiendom te Koop Property for Sale WESBANK - @ R730 000. Ruim 4 slaapkamer huis. 2 badkamers, sitkamer, eetkamer, kombuis. Opwaskombuis, onderdak braai area, dubbel motorhuis, ruim erf. WESBANK @ R520 000. Netjiese 2 slaapkamerhuis met een slaapkamer woonstel. Skakel 082 780 1380.

Te Huur To Let JONGENSFONTEIN Woonstelle, permanent te huur vir afgetrede persone. Skakel Louis by 082 898 5194. ---------------------------RUIM 3 slaapkamerhuis met motorhuis @ R4400.00 per maand. Baie netjiese 2 slaapkamer huis met motorhus @ R4000.00 per maand. Kontak 082 780 1380. ---------------------------TUINWOONSTEL te huur in Malmesbury. Bachelor, nuut en silwerskoon met veilige parkering. Beskikbaar 1 Mei. Skakel 076 366 2375.

Kontak Theresa by 022 487 3221 om jou wit olifante te adverteer.

Gelukwensing Congratulations

LIZELLE ARENDSE. Veels geuk met jou meestersgraad in Ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch. Ons is trots op jou. Wens jou Pa was ook hier vir die trotse oomblik. Van: Mammie, Valerie, Susters, Colleen, Dedre en Familie. --------------------------

Kontak Theresa by 022 487 3221 om jou wit olifante te adverteer.

Raai wie is ‘n volle 1 jaar oud!! Ouma se Blompot en haar hele lewe. Mag jy nog baie jare geseën word. Al my liefde, van Ouma.

Raai wie verjaar!! Ons babatjie is ‘n volle een jaar oud. Veels geluk met jou groot dag!! Mag ons nog baie verjaarsdae saam vier. Van Mammie, Dadda en Junior.


courant

die

SPORT

tel 022 487 3221

30 April 2014

Rabie loop voor in wedren Johann Rabie van Malmesbury was gister na die vierde skof die voorloper in die Old Mutual joBerg2c-bergfietswedren. Rabie en Gawie Combrinck van EAI Cycling het die vierde skof van 116 km deur die Drakensberge oorheers en in 4:24 :09 gewen. Hulle het ‘n volle 6:15-voorsprong op hul naaste teenstanders gehad toe hulle by die Winterton Buiteklub ingejaag het, voor CannondaleBlend, Waylon Woolcock en Darren Lill, wat die vorige aand nog gelykop met die voorste paar getrek het, luidens ‘n mediaverklaring van fullstop.com. Rabie en Combrinck is nou algeheel eerste in ‘n tyd van 16:46:53. Rabie, ‘n gewese naelryer, het duidelik die sprong van naelry na bergfietsry suksesvol gemaak. ‘’Ons (Rabie en Combrinck) het goed as ‘n span saamgewerk en het deurentyd maar effe

teruggehou sodat ons nog petrol in die tenk het vir die res van die toer. ‘’Met bergfietsry is die een ding wat ek geleer het, dat jy ‘n halfuur-gaping kan hê en dit beteken nie veel nie. Net een slegte meganiese fout en dis dit,’’ het hy luidens die mediaverkla­ ring gesê. Gister se vyfde skof was oor 98km tussen Winterton en Kamberg. Uitslag na vierde skof: Mans: 1. Johann Rabie & Gawie Combrinck (EAI Cycling) 4:24:09; 2. Waylon Woolcock & Darren Lill (Cannondale-Blend) 4:30:24; 3. Max Knox & Kevin Evans (FedGroupItec) 4:30:25; 4. Louis-Bresler Knipe & Craig Boyes (Contego) 4:46:13; 5. Hanco Kachelhoffer & Chris Wolhuter (Karan Beef) 4:46:15 Die joBerg2c-bergfietswedren strek oor 900 km, vanaf Heidelberg in Gauteng na Scottburgh in KwaZulu-Natal.

Hokkie

: Adriaan Labuschagne van Hoërskool Swartland op pad doelhok toe Saterdag tydens die skool se wedstryd teen Hermanus Hoërskool. HSS het 2 - 0 gewen. Die eer-ste rugbyspan het 51 - 31 gewen. Die rugbywedstryd word Donderdag vanaf 19:30 op Kanaal 319 uitgesaai.

begin seisoen met derby in top-liga

Never Despair pak Wesbank

Wesbank en Never Despair pak mekaar Saterdag in ‘n derby op Wesbank. Dis die eerste keer dat die twee klubs van Malmesbury teen mekaar te staan kom sedert Never Despair einde verlede seisoen tot die Boland se hoogste liga bevorder is. Die derbykragmetings sal voortaan ‘n meer gereelde verskynsel word, aangesien Wesbank en Never Despair nou in dieselfde liga meeding. Denna Koopman, afrigter van Wesbank, sê die derby is ‘n wedstryd waarvoor die mense van

Swartlandstreek die hele jaar wag. ‘’In derby’s kan mens gewoonlik die spanning, intensiteit van oefeninge en opwinding voel in die aanloop van die wedstryd. ‘’Wat die wedstryd self betref, gaan die span wat die minste foute maak en reg opdaag vir die wedstryd en sy kanse gaan gebruik in die wedstryd, suksesvol wees. ‘’Oor gunstelinge in derbywedstryde word gewoonlik deur elke span se ondersteuners bespiegel. Ons span was jare laas in ‘n liga-

derbywedstryd betrokke en ons sien baie uit daarna. ‘’Sterkte aan albei spanne en laat goeie sportmangees en rugby aan die einde op die dag seevier,’’ het Koopman gesê. Kaza Pieters, voorsitter van Never Despair, het volstaan met kort en kragtige kommentaar: “Ons wens albei spanne sterkte toe vir Saterdag se wedstryd. Ons hoop dat die wedstryd in ‘n goeie gees gespeel sal word. Ons hoop dat goeie rugby opgedis sal word wat die toeskouers sal trakteer”.

Sportuitslae - Sports results Malmesbury Gholfklub Maandag: Enkel Stableford Gary Walsh 42 Lionel Vice 42 Koch Furstenburg 41 Eric Februarie 40 Ryan Albert 40 Francois de Manielle 40 Gary Nicol 40 Kyle Hastilow 40 Marius van Wyk 40 Woensdag Sundowner: Enkel-Stableford Lieb Liebenberg 20 Werner Schreiber 20 Jacob Goosen 18 Donato Stelluto 18 Vrydag Sundowner: Enkel-Stableford Jean Pieters 21 Llewelyn Lloyd 20 Christo Gouws 19 Piet Kemp 18 Saterdag: Old Mutual Pairs:Saterdag: Beterbal-Stableford Johann Ackerman & Riaan Els 47 Ronnie Shaw & Pierre Jackson 47 Martin Mostert & Jaco Mostert 44 Thys Esterhuizen & Jacques Esterhuizen 44 Gerhard Bester & Damien Brennan 44 Simon Swart & Wicus vd Merwe 44 Ewald Liedeman & Ewan Liedeman 43 Wynand Britz & Tony Goosen 43 Piet Basson & Francois Geldenhuys 43 Lindsay Meyer & Ronnie Schwartz 43 Moorreesburg Gholfklub Saterdag: Houespel A Kriel 71 M Wiese 72 N Bester 76 D Kuhn 76 A Theron 77 T Genade 77

uitslae geborg deur

Piketberg vs Porterville

Bronwyn Somers (foto links) van Piketberg val aan in Saterdag se kragmeting teen Porterville. Piketberg het 31-6 gewen, nadat hy rustyd nog 6-0 agter was. Die Boland Kavaliers se heelagter Harlon Klaasen (op foto bo) in Saterdag se wedstryd teen die Grens Bulldogs op Piketberg. Boland het 41-17 gewen.


Die courant 30 april 2014 uitgawe 269