Page 1

Raport z badania zaludnienia Polski


Polska W tym rozdziale zostaną podane dane dotyczące zaludnienia Polski, które zostały pobrane ze strony światowej organizacji wyżywienia i rolnictwa WWW.fao.org


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy. Całkowite zaludnienie Polski (1000) 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Wykres 1 całkowite zaludnienie Polski w 1000

W badanym okresie początkowo następuje wzrost liczby ludności Polski. Po okresie równowagi następuje stopniowy spadek aż do roku 2050 w którym przewiduje się liczbę ludności Polski na poziomie około 35 mln.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres skumulowany, kolumnowy Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowiym zaludnieniu w Polsce Całkowite zaludnienie kobiety - 1000

Całkowite zaludnienie mężczyźni - 1000

60%

55%

50%

45%

40% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 49%

2030

2035

2040

2045

2050


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres skumulowany, kolumnowy Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Mieszkańcy wsi - 1000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Mieszkańcy miast - 1000

Wykres 3 procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby mieszkańców wsi aż do roku 2050 w którym przewiduje się że mieszkańcy wsi będą stanowić około 27%.


Spis wykresów Wykres 1 całkowite zaludnienie Polski w 1000.........................................................................3 Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski..................4 Wykres 3 procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski.......5


Spis treści Polska..........................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski..................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................5


Mateusz Gochowski Klasa ID

Raport z badania zaludnienia Polski  

Opis zmian w strukturze zaludnienia Polski

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you