Page 1

Raport z badania zaludnienia Finlandii Przygotował Mateusz Gochowski Klasa: ID


Finlandia W tym rozdziale zostaną podane dane dotyczące zaludnienia Finlandii, które zostały pobrane ze strony światowej organizacji wyżywienia i rolnictwa WWW.fao.org


Całkowite zaludnienie Finlandii Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy. Całkowita populacja Finlandii 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Wykres 1 całkowite zaludnienie Finlandii w 1000

W badanym okresie początkowo następuje wzrost liczby ludności Finlandii. Po roku 2025 liczba ludności zacznie stopniowo spadać.

2035

2040

2045

2050


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Finlandii Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres skumulowany, kolumnowy Procentowy udział mężczyzn i kobiet w populacji Finlandii 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Finlandii

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 50%.


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org sporządzono w arkuszu Excel wykres skumulowany, kolumnowy Całkowity udział mieszkańców wsi i miast w populacji Finlandii Miasto (1000) Wieś (1000)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Wykres 3 procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Finlandii

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby mieszkańców wsi aż do roku 2050 w którym przewiduje się że mieszkańcy wsi będą stanowić około 8%.


Spis wykresów: Wykres 1 całkowite zaludnienie Finlandii w 1000.....................................................................3 Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Finlandii.............4 Wykres 3 procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Finlandii...5


Spis treści:

Zawartość Finlandia......................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Finlandii.............................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Finlandii..............................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................5 Zawartość....................................................................................................................................7

Raport z badania zaludnienia Finlandii  

Struktura liczby społeczeństwa finlandzkiego na przestrzeni dziejów

Raport z badania zaludnienia Finlandii  

Struktura liczby społeczeństwa finlandzkiego na przestrzeni dziejów

Advertisement