Page 1

APRIL 2

De Morgenstont SCHOOLREIS naar AVIFAUNA Donderdag 23 april is het zo ver. Alle groepen gaan op schoolreis. Hierbij enkele belangrijke zaken: - de kinderen worden om 08.30 uur op school verwacht - we vertrekken om ongeveer 08.45 uur - de kinderen hoeven geen lunchpakket of drinken mee te nemen - graag kleding aan wat tegen een stootje kan - de terugkomst wordt verwacht omstreeks 16.00 uur, aankomst bij de Rietvoorn/Garnaal ( net zoals het vorige jaar) - een ieder met een goed humeur


En groep 7 en 8 dan ? Wel de groep gaat van 25 t/m 27 mei op driedaags kamp naar Domburg. De voorbereidingen zijn in volle gang. Donderdagavond 16 april was er een bijeenkomst voor de ouders van groep 7 en 8, waar alle belangrijke zaken zijn verteld. Iedereen heeft er zin in en willen er een paar leuke dagen van maken in en bij een echt Kasteel. We houden u op de hoogte!!

Project Spelenderwijs begonnen Vrijdag j.l zijn een aantal leerlingen uit groep 8 van de Kameleon en van de Morgenstont o.l.v Mirjam van de Bibliotheek begonnen met zoeken naar onderwerpen en afbeeldingen op Internet die te maken hebben met het project. Ze zochten vooral naar speelgoed zoals dat vroeger werd gebruikt. Dit kunnen ze dan gebruiken in allerlei leuke artikelen die dan later gepubliceerd kunnen worden. De kinderen waren erg enthousiast en ik heb zo heel wat voorbij zien komen: hoepels, knikkers………. Nee meer ga ik niet verklappen Vrijdag a.s, gaan ze verder.


Veiligheidsdagen Het is een traditie dat de kinderen uit groep 8 van Voorne Putten en omgeving worden uitgenodigd door de Politie om De Veiligheidsdagen bij te wonen. Op deze veiligheidsdagen zijn er tal van demonstraties en spelletjes rond het thema. Natuurlijk doen we hier aan mee. De kinderen worden dinsdag om 08.30 op school verwacht, moeten drinken en eten (lunchpakket) meenemen. Er is genoeg begeleiding. De aankomst terug wordt verwacht rond de klok van 15.45 uur

Voorlees theater Afgelopen week las juf Anja van de Kameleon voor. Het was een leuk en leerzaam moment. Fijn dat een toekomstige collega dit heeft willen doen.

Met vriendelijk groeten W.Smit

Vakantie Natuurlijk wist u het al, maar van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei hebben we vakantie. Iedereen veel plezier toegewenst.


April(1)

Nieuws over Renee Eimers Renee heeft 6 april 2009 haar laatste chemokuur gekregen. De totale behandeling van 2 jaar is hierbij beĂŤindigd. Ze moet nu nog wel een controle traject doorlopen. Wij willen de meesters en de juffen en de directie bedanken voor alle steun en begrip naar onze zijde deze 2 jaren. Maar natuurlijk ook groep 1 t/m 8 die altijd lief zijn geweest voor Renee, ook met werkjes en tekeningen en wenskaarten als het even slecht ging. Dat heeft ons heel veel goed gedaan. De Ouders van Renee.


Op veler verzoek nogmaals het Vakantierooster Onderwijsgroep PRIMO schooljaar

* herfst en meivakantie kunnen afwijken van de richtlijnen van de overheid

Herfstvakantie *

ma. 19 oktober '09

t/m vr. 23 oktober '09

   Kerstvakantie 

ma. 21 december '09 

t/m vr. 1 januari '10 

Voorjaarsvakantie

ma. 22 februari '10 

t/m vr. 26 februari '10 

Pasen

vr. 2 april '10 

t/m ma. 5 april '10 

Meivakantie * & Hemelvaart

vr. 30 april '10 

t/m vr. 14 mei '10 

Pinksteren

ma. 24 mei '10 

Zomervakantie

ma. 05 juli '10 

t/m vr. 13 augustus '10 

2009-2010


7 april 8 april 9 april 9 april 10 april 13 april

Studiemiddag groep 1-2 (deze groepen geen school) Lentefeest Studiemiddag groep 3 – 8 (deze groepen geen school) Informatieavond groep 6 Goede vrijdag ( geen school) 2e Paasdag (geen school)

Tot slot de agenda

Met vriendelijke groeten,

Wim Smit, directeur

                                   Volgende Nieuwsbrief op 21  april                                            De Nieuwsbrief staat altijd op de website                                            Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail                                            naar info@demorgenstont.nl of via de website.


Maart(3) Ziek “Als je over het randje gaat, dan is het moeilijk weer terug te klimmen�. Deze vergelijking is op mij van toepassing. Ik heb waarschijnlijk toch iets te veel van me gevergd met de vervelende gevolgen van dien. Dat betekent dat ik voornamelijk halve dagen aan het werk ben. Maar ontwikkelingen gaan door en kunnen geen vertraging hebben. Vandaar dat met ingang van 23 maart er ondersteuning is van dhr Hans de Looze van het stafbureau van PRIMO. Het kan dus betekenen dat U hem te spreken krijgt als u vragen heeft . Ook juf Mieke en juf Anja geven extra ondersteuning. Met elkaar gaat het zeker lukken. Als er iets verandert gaat u dat zeker horen. W.Smit


Groep 6 De ouders van groep 6 zijn reeds geĂŻnformeerd. Juf Carmen heeft een andere baan aangenomen. Dat betekent dat er nu alles aan gedaan wordt om tot een goede definitieve oplossing te komen. Vanaf 31 maart komt Ariana de Bruin ons team versterken en zij zal maandag, dinsdag en woensdag groep 6 gaan begeleiden. Met de ouders van deze groep is afgesproken binnenkort een informatieavond te organiseren .

Schoolreis datum : deze is 23 april voor de groepen 1 t/m 6 De kosten voor deze schoolreis zijn 10,50 euro per kind, als u de ouderbijdrage heeft betaald of gaat betalen. In onze ouderbijdrage zit reeds een bedrag van 11 euro voor de schoolreis

Ouderbijdrage:

U wordt dringend verzocht de ouderbijdrage te voldoen. Deze is 35 euro (inclusief dus een deel van de kosten van de schoolreis). Met deze bijdrage worden vele leuke dingen gedaan. Als deze bijdrage niet betaald wordt kunnen er weinig leuke dingen voor de kinderen gedaan worden. Er is een groot misverstand dat de school genoeg geld heeft. De school heeft eigenlijk al een tekort bij het schoolbestuur en dus geen geld om extra’s te betalen.


Helaas moeten wij constateren dat er ouders/verzorgers zijn die hun kinderen met de scooter naar school brengen en dan het plein oprijden. We willen deze mensen verzoeken dit niet te doen i.v.m de veiligheid van de kinderen. Het is niet de bedoeling dat op het plein met fietsen e.d. gereden wordt. Voor ouders met een scootmobiel wordt uiteraard een uitzondering gemaakt.

Naam van de nieuwe school Wij danken alle stemmers die hebben gekozen. De PR werkgroep heeft van beide scholen bekeken wat er is uitgekomen en een naam gekozen. Deze naam zal pas echter op een later tijdstip bekend worden gemaakt. Dus nog even wachten, maar we zijn er erg blij mee dat u zo massaal heeft meegedaan.

Appeltje In het kader van “gezond eten�hebben de kinderen van de bovenbouw een appeltje van AH gekregen. Onder hetzelfde motto hebben de kinderen van groep 8 op donderdag 2 april een klassenlunch. Ze komen tussen de middag dus niet naar huis. Natuurlijk een fantastisch initiatief, want gezond eten is zeer belangrijk. We wensen de deelnemers een heerlijke lunch.


Tot slot de agenda

7 april

Studiemiddag groep 1-2 (deze groepen geen school)

9 april

Studiemiddag groep 3 – 8 (deze groepen geen school)

10 april

Goede vrijdag ( geen school)

13 april

2e Paasdag (geen school)

Met vriendelijke groeten, Wim Smit, directeur                                           Volgende Nieuwsbrief op 7 april                                            De Nieuwsbrief staat altijd op de website                                            Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt  u dan even een e-mail                                            naar  info@demorgenstont.nl of via de website.


Maart(2) Ziek Zoals u gemerkt heeft is juf Hansje al een paar weken ziek. Op dit moment is niet  duidelijk of zij weer spoedig beter is. We zullen even moeten afwachten. Meester  Wim was ook 1,5 week afwezig en gaat nu voorlopig voor halve dagen aan het  werk. Hoe lang dat gaat duren is nog niet te zeggen, maar zodra er meer  duidelijkheid is hoort u daar zeker meer over. 

Naam voor de nieuwe school Via onze website kunt u kiezen voor de naam van de nieuwe school. Een aantal  van u heeft daar al voor gekozen, maar we hopen dat nog veel mensen de kans  zullen grijpen om hun stem te laten horen.


Boomplantdag We gaan samen met de groepen 6,7 en 8 van de Kameleon bomen planten op woensdag 18 maart a.s. In onze buurt zijn veel bomen gekapt i.v.m. ziektes e.d. .We zijn zeer blij dat de gemeente weer bomen terug laat plaatsen en dat wij daarbij kunnen helpen. Een groene buurt geeft ook een prettig gevoel om in te leven. Boomplanters veel succes op woensdag a.s.

GEZELLIG ETEN‌?!?! Een van de bekendste problemen in gezinnen met kinderen: hoe houd je het een beetje gezellig aan tafel? Geen gouden regels, maar wel suggesties voor een aangename tijd aan tafel:

Betrek de kinderen bij het voorbereiden van de maaltijd

Kinderen kunnen goed meedenken over wat ze willen eten. Laat ze bijvoorbeeld het toetje bedenken. Ook zijn ze meestal geĂŻnteresseerd in de bereiding van het eten. Probeer ze zo veel mogelijk te laten helpen (ook jongetjes!). Van het vullen van de bak met water waarin je de groente wast, tot het dekken van de tafel.


Schep niet te veel tegelijk op Het is belangrijk dat een kind plezier heeft – en houdt – in eten. Schep dus niet te veel tegelijk op. Zo ziet het kind niet op tegen een onnemelijke berg eten en kan hij misschien zelfs eens om een extra portie vragen. Dat lokt bij de ouders weer een leuke reactie uit ("Joh, wat fijn dat je het zo lekker vindt") en dat komt de sfeer ten goede. Neem de tijd voor maaltijden Probeer zo veel mogelijk van de maaltijd een 'tijd met z'n allen' te maken; vooral de avond-maaltijd. Het ontbijt is meestal haastig, en tijdens de lunch is niet iedereen aanwezig. Het avond-eten is bij uitstek geschikt om aandacht te hebben. Niet alleen voor het eten zelf, maar ook voor elkaar. Eet niet te laat en zoek naar regelmaat De meeste kinderen hebben om zes uur gewoon honger: hun lijf vraagt om een nieuwe stoot energie en als ze die niet krijgen, worden ze hangerig, huilerig of ronduit vervelend. Probeer dit moment voor te zijn, door op tijd aan tafel te gaan. Eet zoveel mogelijk elke dag op dezelfde tijd. Als u de maaltijd toch moet uitstellen, geef de kinderen dan vooraf iets anders te eten. Een kind dat honger heeft, moet gevoed worden. Bedenk ook dat een kind dat te laat eet, later inslaapt en vaak onrustiger slaapt. Tot slot Als u zich serieus zorgen maakt of uw kind wel genoeg gezonde voeding naar binnen krijgt, ga dan eens langs de huisarts. Een arts kan, eventueel samen met een diëtist, nagaan of u zich werkelijk zorgen moet maken.


Bron: www.ouders.nl  Neem gerust de vrijmoedigheid om voor vragen of opmerkingen rondom zorgen, opvoeding en/of gedragsproblemen contact met mij op te nemen! Ik ben bereikbaar via het inloopspreekuur op school, via telefoonnummer 088-1239988 of mailadres f.pielage@careyn.nl

Vriendelijke groeten, Fenny Pielage Schoolmaatschappelijk werk


Tot slot de agenda

20 maart 26 maart 26 t/m 31 maart

Uitreiking 2e verslag Overstap groep 3 Gesprekken over het verslag

Met vriendelijke groeten, Wim Smit, directeur                                            Volgende Nieuwsbrief op 31 maart                                            De Nieuwsbrief staat altijd op de website                                            Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt  u dan even een e-mail                                            naar  info@demorgenstont.nl of via de website.


Maart(1)

                                                                                   

                                                                    Plein Toen u maandag op het plein kwam, heeft u gezien dat er heel wat was gebeurd. Twee grote speeltoestellen zijn geplaatst en ook zijn er weer opnieuw speelvlakken geschilderd. We zijn heel blij dat een groep ouders en hun kinderen zich op zaterdag 28 februari heeft ingezet om dit allemaal te kunnen realiseren: Fam Scholtes, fam Bouman, Fam Sprong,Dennis de Jeu en Linda Schuurman, twee teamleden Mieke Bouma en Monique van Oostende en Jef Bouman (geen kinderen op school) ALL in Hovenier. Dit alles kon gebeuren door verschillende acties in het verleden (bijv de sponsorloop). Hoewel de kranten vol staan van de grote financiële reserves in het onderwijs is dat bij ons bestuur niet het geval: er dreigt zelfs een tekort. Vandaar dat we een beroep moeten doen op vrijwilligers en zijn we zeer dankbaar dat de genoemden hierboven dit allemaal hebben gedaan. We zijn nog bezig met een aanvraag voor een nieuwe zandbak (duurt wel erg lang) en we zijn bezig met een nieuwe schommel voor bij de groepen 1 en 2 op het plein en nog andere aanpassingen voor het gehele plein. We hopen dat de kinderen er gezellig op kunnen spelen.


Verandering Studiemiddag We hebben een kleine wijziging mbt de studiemiddagen: Op 7 april groep 1en2 en op 9 april groepen 3 t/m 8. Zoals u ziet is de middag voor groep 3 niet op de dinsdag, maar op de donderdag gepland

Vakantieverlof Nu de vakanties er weer aankomen wil ik u toch nog attenderen op regelgeving mbt het vakantieverlof. We gaan er vanuit dat iedereen vakantie neemt in de schoolvakanties. Alleen in uiterste situaties mag de directeur van een school toestemming geven voor verlof buiten de vakanties om. Als dit i.v.m. werk is, moet er altijd een werkgeversverklaring overlegd worden. De leerplichtambtenaar controleert regelmatig of een ieder zich aan de regelgeving houdt. Houdt u zich dus aan de schoolvakanties.


Lezen We kunnen het niet genoeg vertellen: het leren lezen is van het grootste belang voor iedereen. We kunnen in onze samenleving niet zonder “het kunnen lezen”. Als we achter de computer zitten, moeten we toch kunnen lezen wat er wordt bedoeld, als je de aanbiedingen van de supermarkt wil hebben ,moet ik dat wel kunnen lezen, als ik een OV pas wil aanschaffen moet ik het inschrijfformulier kunnen lezen,als ik iets van de gemeente gedaan wil krijgen moet ik meestal een formulier invullen en dan kunnen lezen. Overal wat we ook doen , moeten we kunnen lezen. Vandaar dt het zo belangrijk is dat we met kinderen bezig zijn om te lezen. Maar niet alleen op school, ook thuis is dat belangrijk en al ver voor dat er een boek om de hoek komt kijken kunnen we al bezig zijn met stapjes die het lezen positief kan beïnvloeden: spelletjes spelen en daarbij verwoorden (dus benoemen) wat er gaat gebeuren bijv. we gooien met een dobbelsteen, we tellen drie stippen, we gaan drie stapjes vooruit. Door te zeggen wat we doen begrijpt het kind wat er gaat gebeuren. Door een boek voor te lezen hoort het kind dat je verhalen kunt vertellen, wat de zingeving van een boek is, dat je met woorden iets kan oproepen. Is het lezen van de woordjes gestart is het van belang dat je dat ook thuis stimuleert: woordjes laten lezen of de beginnende boekjes samen lezen. Vele boekjes zijn gratis te leen in de bibliotheek. Van alleen op school lezen leert het kind meestal niet goed lezen. Door thuis boeken te lezen, te lezen wat er op het computerscherm staat, opdrachtjes van thuis te lezen, boodschappen te laten doen met een briefje (wat ze dan zelf moeten lezen in de supermarkt) dwingt kinderen ongemerkt dat lezen belangrijk is. Vandaar mijn oproep : probeer kinderen zoveel mogelijk te laten lezen, doe ze niet alles voor, maar laat ze er de tijd voor nemen om dingen zelf te ontdekken via het lezen. Tot slot agenda 10 maart 20 maart 26 maart 26 t/m 31 maart

Boekensteuntheater(mark van blijswijk Uitreiking 2 de verslag Overstap groep 3 Gesprekken over het verslag

Met vriendelijke groeten, Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 17 maart De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl of via de wesite.


Februari(2)  

Wellicht heeft u iets opgemerkt in de school want we hebben 20 nieuwe beeldschermen gekregen. Wij zijn daar heel  erg blij mee en danken de sponsor voor zijn inzet en mogelijkheden die hij ons biedt. We zijn gesponsord door: www.rosmediators.nl financieel juristen fiscalisten Assurantie adviseurs Mediators bij echtscheidingen Geleverd door: www.hoogenboomvangink.nl GSM, inbouw carkits en navigatie Aanleg netwerk en glasvezel verbindingen Leveren en installeren van VOIP en telefooncentrales Ontwerpen en installeren complete ICT omgevingen


Wanneer plagen pesten wordt… Pesten of plagen? Kinderen kunnen elkaar pesten om lichamelijke kenmerken zoals een wijnvlek, om een accent, goed of juist slecht  kunnen leren of verlegen zijn.  Pesten is iets anders dan plagen. Plagen gebeurt naar beide kanten, kinderen plagen elkaar. De bedoeling van het kind  is niet slecht. Bij pesten is er sprake van een ongelijke verhouding. De pester heeft macht over het kind wat gepest  wordt. De pester heeft, bewust of onbewust, de bedoeling om zijn slachtoffer te kwetsen. Wat houdt pesten in? Naroepen, uitschelden of belachelijk maken, vernederen of slaan, schoppen en knijpen, buitensluiten en negeren.  Pesten gebeurt vaak, soms dagelijks. Het gepeste kind is vaak niet aanvaard in de groep en staat hulpeloos, door een meestal passieve en soms  provocerende reactie. Ouders, leerkrachten en de rest van de groep, spelen een grote rol in het pestgedrag. Zij laten het pesten gebeuren,  grijpen niet in en geven hierdoor zowel de pester als de gepeste het idee dat deze situatie normaal is. Vaak ontstaat er  hierdoor bij kinderen die gepest worden het idee dat het hun eigen schuld is. Hoe vaak komt het voor? Ruim 60% van de kinderen wordt wel eens gepest. Dit zijn er minimaal twee per klas. Pesten gebeurt vooral op school.  40% van de kinderen geeft aan te proberen te helpen als een ander kind wordt gepest. Een ongeveer even grote groep  kinderen vinden wel dat ze moeten helpen, maar doen het niet uit angst zelf gepest te worden of buiten de groep te  vallen. Veel kinderen vertellen thuis niet dat ze gepest worden.


Gevolgen en signalen Pesten kan een leven overhoop gooien. Kinderen schamen zich en durven er niet goed over te praten. Vaak is uit signalen  wel op te maken dat er iets aan de hand is.  Signalen zijn: angst om naar school te gaan, nare dromen en moeite met concentreren op school. Buikpijn, hoofdpijn of  misselijkheid. Steeds somberder worden of steeds meer terugtrekken. Ook op volwassen leeftijd kunnen de gevolgen van pesten nog van invloed zijn, in de vorm van depressie of een gebrek  aan zelfvertrouwen. Pesters pesten vaak om eigen problemen te overschreeuwen, zij vallen met hun pestgedrag eigenlijk ook buiten de groep.  Pesten tegengaan Kinderen die gepest worden krijgen vaak het advies zich er niets van aan te trekken. Het kind schiet daar zelden iets mee  op. Het kind heeft er behoefte aan serieus genomen te worden, aandacht en steun te krijgen.  Probeer samen met het kind te bedenken hoe het pesten kan stoppen en doe nooit iets waarvan het kind niet op de  hoogte is of wat het kind niet wil. 'Eens even met de pester gaan praten' heeft vaak weinig effect en geeft het kind wat  gepest wordt een deuk in het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen. Het is goed voor het zelfvertrouwen van het  kind wanneer het het gevoel heeft zelf iets aan het pesten te hebben gedaan. Vaak helpt het wanneer het kind de  mogelijkheid krijgt zijn nare ervaringen en gevoelens te uiten. Niet ieder kind praat er makkelijk over. Dan kan aan  tekenen of schrijven worden gedacht. Laat het kind dit zelf bepalen. De informatie voor dit artikel komt van de site www.opvoedadvies.nl. Als u vragen heeft, loop dan gerust vrijblijvend binnen op het inloopspreekuur! Vriendelijke groet, Fenny Pielage Schoolmaatschappelijk werk


Tot slot de agenda   10 februari Boekensteuntheater met juf Joke 18 februari Verjaardag team 19 februari Overstap groep 3 23 t/m 27 februari Voorjaarsvakantie     Met vriendelijke groeten, Wim Smit, directeur  

Volgende Nieuwsbrief op 10 februari De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl of via de website.


Februari(1)

 

Nieuwe dochter voor juf Thysia Juf Thysia heeft op 12 januari weer een dochter gekregen. We zijn zeer blij voor haar en haar gezin dat alles goed gaat. We  hopen dat ze er met elkaar veel in gezondheid van mogen genieten. De naam van haar dochter is :                       

Omgaan met elkaar U weet het we blijven bezig met afspraken omtrent omgaan met elkaar. We proberen weer de volgende stap te maken en te stimuleren dat kinderen spelen met elkaar. In de eerste week van  februari zal er in de klassen veel aandacht zijn voor dit onderwerp. De andere onderwerpen blijven natuurlijk wel van  belang        

                       


Oproep Wie wil ons helpen met het plein? We zoeken mensen die ons helpen met het neerzetten van speeltoestellen (duikelrek , basket + tegels leggen) en mee  helpen met het verven van tegels op het plein : datum zaterdag 28 februari

Cito eindtoets Van 3 t/m 5 februari is er weer de cito-eindtoets voor groep 8. We wensen alle leerlingen veel succes

Meester- en juffendag Op woensdag 18 februari vieren de meesters en juffen weer hun gezamenlijke verjaardag. U krijgt daar nog bericht over


Tot slot de agenda 3 – 5 februari Cito eindtoets 10 februari Boekensteuntheater met juf Joke 18 februari Verjaardag team 19 februari Overstap groep 3 23 t/m 27 februari Voorjaarsvakantie       Met vriendelijke groeten, Wim Smit, directeur  

Volgende Nieuwsbrief op 10 februari De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl of via de website.


Januari (2)

Informatie Zoals u weet is het mogelijk deze nieuwsbrief ook digitaal te ontvangen. Een mailtje naar info@demorgenstont.nl en u ontvangt de nieuwsbrief ook via de computer. Dit kunt u ook aanvragen via de website. Via dit email adres kunt u ook informatie opvragen. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wil ook graag de mogelijkheid bieden om bij hun vragen stellen of onderwerpen betrekking hebbende op de school naar voren te brengen. Dit kan via het volgende e-mailadres gezamenlijk@demorgenstont.nl Een goed en mooi initiatief Boekensteuntheater Jammer genoeg ging het de vorige maal niet door. Maar deze keer op 20 januari gaat Juf Monique weer prachtig voorlezen. Het is op 20 januari voor de groepen 1 t/m 4 van 15.00 (direct na school) t/m 15.20 uur). We kijken er naar uit. Voorlezen is leuk en stimuleert de kinderen tot lezen , want “lezen “ heb je nodig in je verdere leven.                


Bezoeken theater Voor alle groepen zijn er activiteiten in het theater de Twee Hondjes of in de bibliotheek. Helaas zijn er niet genoeg financiën om dan met een bus te gaan. Vandaar dat wij regelmatig een beroep doen op ouders, om via auto’s de kinderen naar de voorstelling of activiteit te vervoeren. Als het niet lukt dan gaan de kinderen niet naar de voorstelling, want lopen is echt te ver en fietsen soms te gevaarlijk.

Afwezigheid meester Erik In verband met een KNO operatie is meester Erik waarschijnlijk 2 weken afwezig . Juf Ivonne Arkensteijn neemt de lesgevende taken over Koelkast Onze koelkast is kapot, hij heeft het na 20 jaar trouwe dienst begeven. Wie heeft er voor ons nog een tafelkoelkast staan. U zou er iedereen erg blij mee maken.


Tot slot de agenda 13 januari Studiemiddag groepen 4 - 8 13 januari Theaterbezoek groep 5 en 6 ( ’s morgens) 15 januari Studiemiddag groepen 1 - 3 15 januari Gezamenlijke vergadering MR (Morgenstont / Kameleon) 20 januari Boekensteuntheater

Met vriendelijke groeten, Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 27 januari De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl of via de website.


Januari (1)  

Een nieuw jaar We wensen iedereen een goed en gezond 2009. We hopen en werken aan een goed en inspirerend schooljaar. Een schooljaar waarin we belangrijke beslissingen moeten nemen. We gaan dat natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk doen. Maar we hebben natuurlijk als eerste de opdracht de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Daar hebben we ook uw steun bij nodig. Dus mocht er iets zijn, waarin u ons kan ondersteunen, kom even naar binnen of maak even een afspraak. Samen kunnen we veel meer.

Groep 6 Juf Zefanja komt in de week van 19 t/m 23 januari haar lesgevende taken weer opnemen. Zij gaat dan op donderdag en vrijdag werken. Juf Carmen is er dan van maandag t/m woensdag


Groep 6 Juf Zefanja komt in de week van 19 t/m 23 januari haar lesgevende taken weer opnemen. Zij gaat dan op donderdag en vrijdag werken. Juf Carmen is er dan van maandag t/m woensdag

Fusie Door omstandigheden kunt u de fusie nieuwsbrief voor de kerstvakantie gemist hebben. Het kan zijn dat u deze alsnog krijgt uitgereikt. Onze excuses

Ontruimingsoefening In de week voor de Kerst hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Gelukkig konden we constateren dat iedereen binnen drie minuten de school had verlaten. We gaan nu goed evalueren, want we willen dat ook de kleine dingen die nog niet helemaal goed gingen verbeterd worden . In de komende tijd zullen we nog meer oefenen. We zullen wel rekening houden met het weer, want om nu in je hemd te gaan oefenen als het hard vriest of als het hard regent lijkt ons niet aan te bevelen.


Tot slot de agenda 7 januari Vergadering MR 8 januari Bezoek groep 7 aan bibliotheek 13 januari Studiemiddag groepen 4 - 8 15 januari Theaterbezoek groep 5 en 6 ( ’s morgens) 15 januari Studiemiddag groepen 1 - 3 15 januari Gezamenlijke vergadering MR (Morgenstont / Kameleon)        Met vriendelijke groet,     Wim Smit, directeur                                                                                               Volgende Nieuwsbrief op 13 januari De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl


November(2)    Omgangsafspraken Twee weken terug heeft u in een extra Nieuwsbrief kunnen lezen dat wij nog zeer bezig zijn met “het omgaan met elkaar “ Voor de grote vakantie waren we daar al mee bezig nu hebben we het voortgezet met twee andere items: het elkaar begroeten en het luisteren naar elkaar. Wel het laatste is moeilijk, maar we blijven er mee bezig . Op de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u een brief afkomstig van onze maatschappelijk werkster over dit onderwerp. De volgende weken gaan we ook bezig zijn met opruimen van de gebruikte materialen. Help ons daarbij door het ook hier met uw kind over te hebben. Met uw steun komen we zeker verder. Sinterklaas Natuurlijk vieren we dit jaar weer het traditionele sinterklaasfeest. En nu de goed heiligman ook weer in Nederland is aangekomen zullen onze jongsten daar weer veel mee bezig zijn. Een werkgroep van leerkrachten en oudervereniging heeft zich over het sintfeest gebogen.Houdt u de Sintbrieven in de gaten, want daar staan de afspraken in. Voor de goede orde: 5 december ’s middags is er geen school, ook voor de kinderen van de bovenbouw. Irritatie Misschien irriteert u het ook. De afronding van de afspraken mbt het hek. Vanaf de zomervakantie moeten er nog een aantal kleine zaken mbt het plein uitgevoerd worden. De bureaucratie doet hier z’n werk. Besprekingen en toestemming om stenen te verleggen etc. Je zal dat werk moeten doen!!!!!!! Speelmaterialen worden binnenkort besteld, het geld is er en wat we willen is ook bekend dus dat gaat er aankomen.


Verfje aan de buitenkant Binnenkort krijgen we bericht van de schilder wanneer de buitenkant van de school wordt aangepakt. Dus dat gaat ook gebeuren. Dan wordt van de buitenkant de school ook weer opgefrist. Nu met elkaar goed de afspraken t.a.v het opruimen uitvoeren en het plein in orde krijgen inclusief de zandbak en we hebben weer een fijn schoolgebouw. Tot slot de agenda 20 november Overstap groep 3 kern 3 (rapport uitleg)19.00 uur 21 november 1e verslag mee naar huis  24 november Voorlichting voortgezet onderwijs gr 8 op obs De Kameleon + stuurgroep Fusie 25 november Bezoek groep 8 aan Helinium 27 nov – 3 december Bespreking 1 e verslag met ouders (op diverse avonden , u krijgt nog bericht) 18 december Overstap groep 3 kern 4 (uitdelen om 15.00 uur) Luisteren lijkt zo vanzelfsprekend, maar kun jíj het goed?


Beste ouders, Op school wordt momenteel aandacht besteed aan het onderwerp 'luisteren'. Naar aanleiding hiervan een stukje om jullie bij dit onderwerp te betrekken.

Waarom is luisteren belangrijk? Door te luisteren verzamel je kennis en word je wijzer. Als je goed luistert, word je aardig gevonden. En luisteren is een belangrijk onderdeel van samenwerken. Door goed luisteren kun je te weten komen wat mensen beweegt en waarmee ze zich bezighouden. Dit kun je gebruiken om zelf dingen voor elkaar te krijgen, om op het juiste moment bij de juiste persoon je ideeĂŤn in te brengen.

Luisteren: hoe doe je dat? Geef de ander de ruimte: laat hem uitspreken en jaag hem niet op. Houd contact met de ander: kijk de ander aan (maak oogcontact), knik en hum. Iemand krijgt de indruk dat jij goed luistert als hij in jouw woorden terughoort wat hij belangrijk vindt: vat samen wat de ander gezegd heeft, geef aan wat volgens jou de belangrijkste punten van de ander zijn en vraag of je het goed begrepen hebt. Soms wil iemand alleen maar even zijn verhaal kwijt wil. Als iemand met een probleem aankomt, weet hij vaak zelf de oplossing al. Draag dus niet zelf direct oplossingen aan, maar geef de ander de ruimte zijn verhaal te vertellen en vraag hoe hij ermee verder wil. Als iemand emotioneel is, bijvoorbeeld boos, is het vaak beter om begrip en medeleven te hebben in plaats van zijn emotie te sussen. Als je probeert de boodschap af te zwakken, dan heeft de ander voor zijn eigen gevoel zijn boodschap nog niet goed overgebracht en zal hij zijn emoties versterken. Ik hoop dat iedereen wat met deze informatie kan. Mocht u na het lezen vragen hebben of wilt u meer informatie, kom dan gerust langs op mijn spreekuur elke maandagochtend op school. Tot ziens!


Fenny Pielage Schoolmaatschappelijk werk Gebruikte literatuur: "Gespreksvaardigheden: luisteren" op de website www.carrieretijger.nl PS Laatste Nieuws

De website wordt verbouwd. Dus het kan voorkomen dat u nog niet alles kunt vernemen. Even wachten, maar hij wordt weer prachtig aangepast door Rob van Herp onze Webmaster Met vriendelijke groet,

Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 1 december De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl


Kerst We gaan deze week toe leven naar de Kerst. Op school hebben we een kerstontbijt en een kerstlampion optocht. Het is weer eens wat anders dan we tot nu toe gewend waren, maar dat maakt het ook leuk om eens te ervaren hoe dat is. Op dinsdag worden er lampionnen gemaakt, op woensdagochtend kerststukjes etc. Een heerlijk sfeertje als opmaat voor de eigen kerstfeestviering

Vuurwerk, sterretjes etc. Zoals ook vorig jaar, willen we u er opwijzen dat we geen vuurwerk, sterretjes , wegwerplucifers op school willen. De gevaren zijn te groot dat er met een kind wat gebeurt. Mochten kinderen toch met vuurwerk etc op school komen zal het worden afgepakt en tegelijk vernietigd worden. U wordt op de hoogte gesteld. Mocht het een tweede keer bij hetzelfde kind worden aangetroffen zullen wij de wijkagent op de hoogte brengen. We willen met elkaar een veilige school Vuurwerk : niet op school


Fusie U krijgt deze week weer een nieuwe fusie Nieuwsbrief, waarin u weer over de stand van zaken mbt de nieuwe school zal kunnen lezen Ontruimingsoefening Deze week zal er een ontruimingsoefening worden gehouden. Dit doen we om te kijken of de afspraken mbt een noodzakelijk ontruiming nog up tot date zijn. Van zo’n oefening leren we , om eventueel afspraken te veranderen. In januari / februari wordt er weer een oefening gehouden, om te kijken of ieder de afspraken opvolgt. In dit kader is het van belang te weten, dat twee leerkrachten juf Hansje en juf Ileen in de afgelopen weken weer op “ herhaling”zijn geweest om de Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)ook voor onze school goed op orde te houden. Tot slot de agenda 15 december Bezoek GGD groep 7 17 december Kerstontbijt + lampionoptocht 18 december Overstap groep 3 kern 4 (uitdelen om 15.00 uur) 19 december ’s Middag alle groepen vrij i.v.m Kerstvakantie      Met vriendelijke groet, PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2009 Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 6 januari De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl


November (1) •

• •

Crea- middagen Vorige week was er weer een crea-middag op onze school. De groepen 3 t/m 8 werden door elkaar gehusseld en o.l.v. de leerkrachten werden er leuke herfstcreaties gemaakt.


Tot slot de agenda 11 november Boekensteuntheater groep 1 – 4 Juf Thysia leest voor 20 november Overstap groep 3 kern 3 (rapport uitleg)19.00 uur 21 november 1e verslag mee naar huis 24 november Voorlichting voortgezet onderwijs gr 8 op obs De Kameleon 25 november Bezoek groep 8 aan Helinium 27 nov – 3 december Bespreking 1 e verslag met ouders (op diverse avonden , u krijgt nog bericht) 18 december Overstap groep 3 kern 4 (uitdelen om 15.00 uur)

• •

Met vriendelijke groet, Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 17 november De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl


Oktober(2)    

Leerkrachten ziek en wat dan? Helaas moesten we gelijk na de vakantie merken dat twee leerkrachten zich ziek moesten melden. We doen er alles aan om goede vervangers voor hen te vinden. Helaas moeten we ook wel eens constateren dat dit niet mogelijk is en dan proberen we het intern op te lossen. Als dit ook niet lukt dan kan het in het uiterste geval voorkomen, dat de kinderen geen school hebben. We proberen dit echt te voorkomen ,maar soms kan het helaas niet anders. Laten we hopen dat de aankomende griepgolf ons voorbij gaat.

Vakantie 2009-2010 Sommigen van ons kunnen er maar geen genoeg van krijgen, vandaar hierbij de vakantiedagen voor het komende schooljaar. herfstvakantie kerstvakantie voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie en Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie

19-10-09 t/m 23-10-09 21-12-09 t/m 01-01-10 22-02-10 t/m 26-02-10 02-04-10 t/m 05-04-10 30-04-10 t/m 14-05-10 24-05-10 05-07-10 t/m 13-08-10


Hoofdluis

Via een opmerkzame ouder (hartelijk dank) kwamen we er achter dat er op internet gewaarschuwd wordt voor het gebruik van speciale shampoo zoals Prioderm. Dit is blijkbaar een giftig middel. Om de bestrijding tegen te gaan geeft het artikel op internet de volgende adviezen: Was het haar met teatree olie shampoo (kijk wel uit voor de ogen) Koop een goede stalen luizenkam en borstel het haar enkele keren per dag Olijfolie ( het principe is dat de luizen stikken in de olie) en laat het tenminste twee uur op het hoofd Natrium bi-carbonaar (maagzout) Was je haar met een oplossing hiervan en laat dit minimaal 10 minuten intrekken, de neten raken van de haren af, de lijm lost nl op. Haar minder vaak wassen en haargel gebruiken, hebben ze een hekel aan Haar wassen met gewone groene zeep. Dit uitspoelen en dan een heleboel crème spoeling erin om de luizenkam door te kammen Door twee weken elke dag twee keer te kammen en een keer te wassen en te laten intrekken, voorkom je een nieuwe cyclus Website met verdere gegevens: www.fonteine.com/hoofdluis.html

slot de agenda 30 oktober 20 november 18 december

Overstap groep 3 kern 2 (hoe ging het thuis?)19.00 uur Overstap groep 3 kern 3 (rapport uitleg)19.00 uur Overstap groep 3 kern 4 (uitdelen om 15.00 uur)

Met vriendelijke groet,

Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 10 november De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl


• • •

Uitnodiging Jaarvergadering medezeggenschapsraad en oudervereniging Obs de Morgenstont Op donderdag 30 oktober 2008 a.s. om 19.30 uur wordt de gezamenlijke jaarvergadering gehouden van de medezeggenschapsraad en de oudervereniging van onze school. Op deze avond worden de verschillende jaarverslagen besproken. De agenda ziet er als volgt uit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Opening Oudervereniging Notulen jaarvergadering 2007 Activiteiten verslag oudervereniging schooljaar 2007 – 2008 Financieel verslag 2007 – 2008 Begroting 2008 – 2009 Financieel overzicht overblijven 2007 - 2008 Jaarverslag 2007 – 2008 Financieel verslag Mededelingen directeur Rondvraag Sluiting

We hopen u op deze openbare jaarvergadering te ontmoeten. Namens medezeggenschapsraad en oudervereniging, Yvonne Arkesteijn – Jongste, voorzitter oudervereniging


Oktober(1)        •

Kinderboekenweekactiviteiten Voor de verschillende groepen zijn er bezoeken gepland aan de bibliotheek. U heeft hierover een briefje ontvangen of gaat dat nog ontvangen van de leerkracht van uw kind. Leest u dit aub goed , want het kan best zijn dat de schooltijden dan iets anders zijn.

Studiemiddagen Zoals verschillende malen reeds is aangegeven zijn er de komende week studiemiddagen. Deze zijn anders dan anders. Er zijn groepen die geen school hebben en er zijn groepen die wel school hebben. Dit komt omdat wij de opzet van de middagen gewijzigd hebben. Het is zonde om de tijd niet goed te gebruiken. Op deze middagen zijn we vooral bezig hoe we het leeraanbod aan de kinderen kunnen verbeteren. Vooral om te kijken of aan ieder kind tegemoet kan worden gekomen. Wel nu dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als er bijvoorbeeld een rekenles gegeven wordt, dan zijn er kinderen die de aangeboden rekensommen al snappen, anderen nog niet. Dan probeer je de rekenstof te splitsen in allerlei opdrachten. Dan moeten de kinderen dat weer wel zelfstandig kunnen maken (bijv zonder anderen te storen of door anderen gestoord te worden) en dan wel weer zonder directe hulp van de leerkracht, die is immers met de sommen uitleg bezig, maar wel kan komen kijken als de uitleg voorbij is en weer die hulp kan bieden die bij deze kinderen nodig is. Het is zo opgeschreven, maar de praktijk is anders. Dit is een van de voorbeelden waarover we het hebben om te verbeteren. Omdat we alle kinderen goed willen helpen brengen we dat in kaart, maar omdat dan goed om te zetten in een goede begeleiding daar komt weer iets anders bij kijken. Zo ziet u het is een boeiend vak maar niet altijd eenvoudig.


•

•

Tot slot de agenda Boekensteuntheater studiemiddag studiemiddag herfstvakantie

Met vriendelijke groet,

7 oktober 14 oktober (gr 1-3) i.v.m zorgverlening 16 oktober (gr 4-8) i.v.m zorgverlening Ma 20 t/m vr 25 okt

Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 28 oktober De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl


September (4)       

Terug kijkend op de informatie - bijeenkomsten zijn we blij dat velen de weg naar de school hebben gevonden. De wegblijvers hadden ongelijk, want er werd veel met u gecommuniceerd. Hopelijk heeft u daar wat aan gehad, wij zeer zeker want door uw positief kritische benadering hebben we kunnen kennismaken met uw opvatting over tal van zaken, waar voor dank. En voor de rest , de deur blijft open staan…..

Fusiebrief In de fusiebrief heeft u kunnen lezen dat er vele vragen beantwoord moeten worden. Daar zijn we hard mee bezig. Mocht u ideeën, suggesties hebben meldt u ze dan bij ons.

Contacten In de afgelopen weken zijn er vele zaken gepasseerd op school, waarbij ouders en leerlingen betrokken waren. Vele zaken kunnen in persoonlijke contacten opgelost worden. In een aantal situaties lukt dat niet. Dan is het goed als uitgangspunt te nemen, dat problemen uitgepraat moeten worden. Met elkaar en niet over elkaar en al helemaal niet waar iedereen bij is, want dat lost niets op. Als school willen we dat bereiken en uw medewerking hiervoor, dat komt alle kinderen ten goede.


•

Start op 1 oktober 2008 De Kinderboekenweek gaat weer van start. Ook nu zullen we er weer mee bezig zijn,Rijmelarijen, gedichtjes, voorlezen, posters maken, zingen, bezoeken aan de bibliotheek, kortom ook bij ons op school gaat het niet ongemerkt voorbij. U zult het ongetwijfeld merken. Tot slot de agenda Start Kinderboekenweek 1 oktober > Thema: ZINNENVERZINNEN , in het teken van poĂŤzie studiedagen

2 en 3 oktober (geen school i.v.m fusievergaderingen)

Dag van de leerkracht

5-6 oktober

Boekensteuntheater

7 oktober

studiemiddag

14 oktober (gr 1-3) i.v.m zorgverlening

studiemiddag

16 oktober (gr 4-8) i.v.m zorgverlening

Met vriendelijke groet,

Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 7 oktober De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl


September (3)      De informatie bijeenkomsten (herhaling) Op de verschillende data zijn er informatie bijeenkomsten. Op deze momenten kunt u nader kennis maken de leerkracht(en) van uw kind. Verder hoort u veel over het programma welke er in de groep gaat worden gevolgd. Let u op: er zijn verschillende dagen en verschillende aanvangstijden

Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Woensdag 17 september : aanvang 08.30 ( na aanvang school) Is geweest Donderdag 25 september : aanvang 19.30 Donderdag 18 september : aanvang 19.00 Dinsdag 16 september : aanvang 19.00 uur Dinsdag 16 september: aanvang 19.00 uur Maandag 22 september : aanvang 19.30 uur

Telefoon en internetverkeer U heeft het ongetwijfeld gemerkt. Op donderdagavond is er ergens in de buurt van de school een blikseminslag geweest. Gevolg onze telefooncentrale heeft het niet overleefd. Er moest een nieuwe centrale komen, maar gezien , de centrale verouderd was , moest er één met andere mogelijkheden worden ingebouwd en dat ging even duren. Omdat onze computerleidingen ook via de centrale liepen , was ons computernetwerk ook uit de lucht. Dus email-verkeer of verzenden van documenten naar de printer kon ook niet. (Vandaar vorige week vrijdag, het geschreven berichtje). Het is nog niet helemaal in orde, maar hopelijk is de grootste ellende nu weer verholpen. En kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. Onze excuses voor het ongemak, maar het was overmacht. Schoolplein Zoals u ziet moet er nog het een en ander gebeuren. De aannemer krijgt opdracht om de stenen e.d goed te leggen en de werkgroep plein (ouders en team) is bij elkaar geweest om te kijken welke speeltoestellen kunnen worden aangeschaft. Ook van de gemeente hebben we nog een speeltoestel te goed. Na de volgende bijeenkomst van de commissie (volgende week) is er meer duidelijkheid en kunnen we overgaan tot bestellen.


•

Tot slot de agenda studiedagen studiemiddag studiemiddag

2 en 3 oktober (geen school i.v.m fusievergaderingen 14 oktober (gr 1-3) i.v.m zorgverlening 16 oktober (gr 4-8) i.v.m zorgverlening

Met vriendelijke groet,

Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 29 september De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl


September (2) De informatie bijeenkomsten Op de verschillende data zijn er informatie bijeenkomsten. Op deze momenten kunt u nader kennis maken de leerkracht(en) van uw kind. Verder hoort u veel over het programma welke er in de groep gaat worden gevolgd. Let u op: er zijn verschillende dagen en verschillende aanvangstijden Groep 1-2

Woensdag 17 september : aanvang 08.30 ( na aanvang school)

Groep 3

Maandag 15 september : aanvang 19.00

Groep 4

Donderdag 25 september : aanvang 19.30

Groep 5

Donderdag 18 september : aanvang 19.00

Groep 6

Dinsdag 16 september

: aanvang 19.00 uur

Groep 7

Dinsdag 16 september

: aanvang 19.00 uur

Groep 8

Maandag 22 september : aanvang 19.30 uur

!!!!!!!!!!!!!!!! Fout in de agenda Tot onze grote spijt hebben we in de vorige nieuwsbrief iets verkeerds opgegeven. De studiedag van 16 oktober voor groep 4-8 moet zijn: studiemiddag Onze excuses!!!!!!!!


Ziek Zoals u wel weet heeft Renee Eimers in groep 3 leukemie en is onder behandeling van het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.Zij wordt nog steeds behandeld met medicijnen. Hierdoor is ze zeer vatbaar voor allerlei ziektes en dit kan grote gevolgen voor haar hebben. Vooral waterpokken en gordelroos zijn voor haar gevaarlijk!! Wilt u daarom ons bellen als uw kind ziek is en vertellen welke ziekte het heeft (niet bij gewone verkoudheid of hoest), dan kunnen wij contact opnemen met de ouders van Renee, zodat zij kunnen overleggen met de kinderartsen. Alvast bedankt !!!!!

Jantje Beton Loterij Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Jantje Beton Loterij. De leerlingen van de groepen 6,7,8 verkopen loten waarbij de opbrengst voor de helft naar de school gaat en de andere helft naar Jantje Beton die er allerlei acties voor kinderen mee steunt bijv. Straatspeelgoed, tv’s in kindertehuizen etc. De andere helft is dus voor school. De opbrengst wordt altijd gebruikt als aanvulling voor de verschillende activiteiten . De verkoop kan plaats vinden van 10 t/m 23 september. Het is niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan, maar de loten verkopen in familie – en vriendenkring. Er zijn leuke prijzen en ook de verkopers van de loten maken kans op een leuke prijs. Dus koopt u ook loten van € 1,50 per stuk, u helpt er vele kinderen mee en tevens steunt u onze school.

Klimaatmarkt Op zondag 21 september wordt er een klimaatmarkt gehouden op de Amnesty Internationallaan. Er worden allerlei kinderactiviteiten georganiseerd o.a. tekenen voor het klimaat, vliegers maken, gekke voertuigen parcours etc. Misschien iets voor u en de kinderen ?


SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Beste ouders, Vorig schooljaar ben ik schoolmaatschappelijk werker geweest op De Morgenstont en ook dit schooljaar zal ik weer op school aanwezig zijn. Ik heb vorig schooljaar regelmatig contact met ouders en leerkrachten gehad. Toch is nog niet bij iedereen bekend wie ik ben en wat ik doe. Om deze reden zal ik iets over mijzelf vertellen en een beschrijving geven van de inhoud en de bedoeling van mijn werk op school. Mijn naam is Fenny Pielage en ik ben 33 jaar. Sinds 2006 werk ik als maatschappelijk werker bij st. Careyn. Ik ben zowel werkzaam als algemeen maatschappelijk werker en als schoolmaatschappelijk werker.

Ik heb regelmatig overleg met betrokkenen bij de zorgstructuur van De Morgenstont, om problemen die op school worden gesignaleerd te bespreken. Aangezien u uw kind het beste kent, neem ik, wanneer er op school zorgen zijn met betrekking tot uw kind(eren), contact met u op. We kunnen dan eventueel een afspraak maken om te kijken of er iets aan de hand is en wat de school, u en ik kunnen doen om mogelijke problemen te verminderen of op te lossen. Het kan ook gebeuren dat u zich zorgen maakt om uw kind, of dat u zich afvraagt of u het wel goed doet. In zo'n geval kan het prettig zijn om uw zorgen en twijfels te bespreken met een onafhankelijk persoon. U kunt een afspraak met mij maken, zodat we uw zorgen samen kunnen doornemen. In september ben ik de volgende data aanwezig op school: dinsdagochtend 9 en 16 september, vrijdagochtend 26 september en maandagochtend en -middag 29 september. Vanaf 1 oktober zal ik verder elke maandagochtend en -middag aanwezig zijn op school. Indien u mij wilt spreken, kunt u op de dagen dat ik aanwezig ben bij mij langskomen op het inloopspreekuur, van 8.30 tot 9.30 uur. U kunt contact opnemen met ĂŠĂŠn van de intern begeleiders, Mieke Bouma of Anja Vet, of met de leerkracht. Ook kunt u zelf contact met het Algemeen Maatschappelijk Werk opnemen. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0881239988.


Ik wens u een prettig schooljaar toe en kom gerust langs als u vragen heeft. Met vriendelijke groeten, Fenny Pielage Tot slot de agenda theater 9 september Op school voor midden en onderbouw boekensteuntheater 9 september groep 1 tm 4 voorlezen Meester Rens studiedagen 2 en 3 oktober (geen school i.v.m fusievergaderingen studiemiddag 14 oktober (gr 1-3) i.v.m zorgverlening studiemiddag 16 oktober (gr 4-8) i.v.m zorgverlening Met vriendelijke groet,

Wim Smit, directeur Volgende Nieuwsbrief op 15 september De Nieuwsbrief staat altijd op de website Wilt u de Nieuwsbrief digitaal ? stuurt u dan even een e-mail naar info@demorgenstont.nl


September (1)            De school is weer begonnen Uw kind ging vandaag weer voor de eerste keer naar school. Na een lange vakantie gaat het “gewone”leven weer beginnen. Ook het schoolteam heeft er weer zin in, want we willen samen met u en uw kinderen er een goed schooljaar van maken. Geboren Op 29 juli jl heeft juf Zefanja een dochter gekregen. Ze heet NOVA. Het gaat heel goed. We feliciteren haar van harte en wensen haar en haar partner en zoontje een gelukkige tijd. Luizentassen Zo aan het begin van het schooljaar krijgt u van ons een luizentas uitgedeeld. Deze tas is voorzien van de naam van uw kind en hoort op de goede plaats op de kapstok te hangen. De bedoeling is dat de jassen in de tas komen te hangen. Bij een goed gebruik zal er geen verspreiding van luizen via de jassen kunnen plaats vinden. WE WILLEN GRAAG DAT U DE TASSEN GELIJK GAAT GEBRUIKEN. Het hek U ziet het, het hek is er eindelijk, dus nu kunnen we eindelijk beginnen met het plein. Eén van de dingen die we nu gelijk hebben afgesproken, is de plaats van de fietsen. De fietsen horen op de plaats waar nu een fietsenstalling is gemaakt. Niet tegen het hek buiten de school en niet binnen het schoolplein tegen het hek. Verder is het zeer belangrijk om te kijken voor wie het nu echt nodig is om op de fiets te komen: er is weinig plaats en ook lopen is gezond. We verwachten uw medewerking.Het kan zo zijn dat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zodat bovenstaande afspraak wat meer tijd nodig heeft,maar u snapt de bedoeling


Jaargids Als de gids compleet is , dan krijgt u deze week de jaargids uitgereikt. Gymmen en zwemmen Op maandag gymmen groep 5, groep 3 en groep 6 (’s ochtends) en groep 7 en 8 ( ’s middags) Op vrijdag gymmen de groepen 3,4,5,6 in de ochtend en 7 en 8 in de middag Groep 4 gaat zwemmen op maandag (u hoort hier nog over) Week van de alfabetisering Op 9 september wordt er voor de kinderen van de midden- en onderbouw een voorstelling gegeven in het kader van alfabetisering. Hoe belangrijk is het om goed te kunnen lezen en te begrijpen wat er allemaal om ons heen gebeurt. Info avonden U ontvangt in de volgende nieuwsbrief de data en tijdenvoor de info avonden van de groepen Tot slot de agenda

theater 9 september Op school voor midden en onderbouw studiedagen 2 en 3 oktober (geen school i.v.m fusievergaderingen studiemiddag 14 oktober (gr 1-3) i.v.m zorgverlening studiedagen 16 oktober (gr 4-8) i.v.m zorgverlening Met vriendelijke groet,

Wim Smit, directeur

Nieuwsbrieven  

O.B.S de Morgenstont