Page 37

37

Rekenvoorbeeld Stel dat uw jaarinkomen € 60.000 is en het hoogste tarief inkomstenbelasting dus 52% is. Uw eenmalige schenking inclusief contributie bedraagt bijvoorbeeld elk jaar € 200. Dat is minder dan 1% van uw bruto jaarinkomen en daarom niet aftrekbaar. Tenzij u een notariële akte laat opstellen. In dat geval is een schenking inclusief contributie van € 400 jaarlijks voor u zelfs netto voordeliger!

Ja, graag! Ja, ik wil graag een notariële akte opstellen

Zonder notariële akte beschikt D66 over € 200. In het geval van uw schenking met notariële akte gaat er maar liefs € 400 naar D66, maar betaalt u netto € 192, omdat u € 208 terug krijgt bij uw belastingaangifte.

Ja, ik wil graag een gift schenken aan D66 e.a. instellingen d.m.v. een meervoudige notariële akte Ja, ik wil graag samen met mijn partner een gift incl. contributie schenken aan D66 via een notariële akte

Schenken via een notariële akte Met uw gift inclusief uw contributie via een notariële akte steunt u het werk van D66 structureel én voordelig. Een notariële akte is een overeenkomst die u aangaat met D66: in de akte staat dat u jaarlijks een vast bedrag schenkt aan D66 voor een periode van minimaal vijf jaar. U kunt er ook voor kiezen om een meervoudige akte op te stellen waarbij u geeft aan D66 en andere instellingen. Op deze manier bespaart u kosten voor de notaris zodat de instellingen nog meer profijt hebben van de gift. Een gecombineerde akte is een optie waarin u en uw partner samen in een akte uw jaarlijkse bijdragen vastleggen. Voor u net zo makkelijk, voor ons voordeliger. Bij tussentijds overlijden vervalt de overeenkomst. En bij een jaarlijkse bijdrage van €185 of meer neemt D66 de kosten voor de notaris voor haar rekening. Hoe werkt het? Het is heel simpel. U kunt een schenkingsakte bij uw eigen notaris regelen. Het kan ook via onze notaris. D66 werkt met een vaste notaris om kosten te besparen. U vult bijgevoegde coupon in en stuurt deze naar het Landelijk Bureau t.a.v. Fondsenwerving. U ontvangt van ons een volmacht, deze vult u in en stuurt deze, samen met een kopie van uw paspoort (en indien van toepassing, van uw partner) retour naar het Landelijk Bureau. Onze notaris formaliseert dan uw gift, waarna u van hem de akte van schenking ontvangt.

voornaam

achternaam

adres postcode

plaats

telefoon

mailadres

datum

handtekening

Transparantie partijfinanciering D66 hecht aan transparantie met betrekking tot het accepteren van giften. Derhalve worden donateurs van giften boven de € 1.000,- jaarlijks geregistreerd en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken doorgegeven. Voor donateurs van giften boven € 4.500,- geldt bovendien dat het bedrag en de naam van de schenker gepubliceerd worden in de jaarrekening van D66. Deze jaarrekening wordt na goedkeuring door de accountant en het bestuur openbaar gemaakt.

Na ondertekening kunt u deze bon terugsturen naar Landelijk Bureau D66 t.a.v. Fondsenwerving, Hoge Nieuwstraat 30, 2514 EL Den Haag. Een volmacht wordt naar u toegestuurd.

Contact Heeft u vragen? Kijk dan op www.d66.nl/ikdoneer of neem contact op met het Landelijk Bureau van D66 via 070 356 60 66 of fondsenwerving@d66.nl.

Democraat Maart 2012  

Ledenmagazine De Democraat. Editie maart 2012. Groene Innovatie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you