__MAIN_TEXT__

Page 25

De politieke vereniging Democraten 66

voor hun stemgedrag in de volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordiging van de drie aparte bestuurslagen zijn dus allen verantwoordelijk voor hun eigen politieke keuzes. De partij is zo ingedeeld dat zowel de macht als de controle daarop geheel en uitsluitend thuishoort bij het betreffende laag. Dat betekent dat een afdeling geen bindende uitspraak kan doen over landelijke zaken, maar ook dat het landelijk congres van D66 geen standpunten kan opleggen aan lagere organen. Wel zijn afdelingen en regio’s gebonden aan congresbesluiten van organisatorische aard en mogen lokale en regionale standpunten in verkiezingsprogramma’s niet strijdig zijn met het landelijke verkiezingsprogramma. Het landelijk verkiezingsprogramma van 2012 vindt u op www.d66.nl/verkiezingsprogramma. Het Europese programma en de lokale en regionale verkiezingsprogramma’s vindt u op de desbetreffende D66-websites. Hier vindt u ook altijd meer informatie over actuele standpunten van D66.

Financiering Inkomsten Net als de meeste andere politieke partijen ontvangt D66 subsidie. Deze subsidie wordt berekend aan de hand van het aantal volksvertegenwoordigers dat voor D66 in de Tweede Kamer zit en het aantal leden dat de partij heeft. Daarnaast krijgt de partij inkomsten uit contributie van haar leden. Deze contributieinkomsten zijn voor D66 van groot belang voor de continuïteit

23

Profile for Democraten66

Ledenwijzer  

Ledenwijzer D66, mei 2013

Ledenwijzer  

Ledenwijzer D66, mei 2013

Advertisement