Iluminacje 2016 1

Page 1

kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

ISSN: 2084-5952

Cena: 20 zł (5% VAT)

luminacje I

1/2016 (10)


Od redakcji Szanowni Państwo Niezmiernie dziękuję Czytelnikom, którzy zaprenumerowali Iluminacje za anielską cierpliwość i zrozumienie. Po prawie półtorarocznej przerwie wznawiam wydawanie kwartalnika „ILUMINACJE”. Mam nadzieję, że po takiej przerwie będzie łatwiej finansowo. W bieżącym zeszycie kontynuowane są artykuły z ostatniego zeszytu 1/2014. Tak więc mamy tu ostatni odcinek o iluminowanych albumach Wielkich Mogołów. Od tego zeszytu zaczyna się całkiem nowy i mało znany w Polsce cykl o historii miniatury perskiej. Cykl obejmie około 10 zeszytów. Nie jestem w stanie w tej chwili określić, jak będzie wyglądała sprawa „Pozłotnictwa w manuskryptach”. Rozmowy trwają. Śpieszę również poinformować, że te osoby i instytucje, które opłaciły prenumeratę za rok 2014, nie muszą się martwić. Ponieważ w roku 2014 otrzymały tylko jeden zeszyt, więc w ramach opłaconej prenumeraty otrzymują trzy zeszyty z roku 2016. Za czwarty zeszyt z roku 2016 trzeba będzie zapłacić osobno. Ponadto zachęcam inne osoby do opłaty prenumeraty za rok 2016. Wynosi ona 78,80 zł za cztery zeszyty plus cztery wysyłki. Pragnę nadmienić, że cena magazynu w prenumeracie wynosi 17,00 zł. a cena poza prenumeratą wynosi 20,00. Wciąż można jeszcze kupić wszystkie zeszyty archiwalne. Życzę przyjemnej lektury.

Emil Mizgalski

Iluminacje


1/2016

6

25

Spis treści

36

Redakcja: Redaktor naczelny: Emil Mizgalski Redaktor: Emil Mizgalski Email: emilmi@wp.pl Reklama: emilmi@wp.pl

4

Czternastowieczne antyfonarze karmelitańskie Szymon Sułecki

11

Ex Bibliotheca Dzikoviensi – powrót po latach wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega

Siedziba redakcji: ul. Senatorska 13/27; 58-316 Wałbrzych tel./fax: 74 841 80 92 tel. kom. 502 280 310

15

MURAQQA, CZYLI ILUMINOWANE ALBUMY WIELKICH MOGOŁÓW CZĘŚĆ III MANUSKRYPTY SZACH DŻAHANA Emil Mizgalski

30

biel w palecie ILUMINATORA Barbara Bodziony

WYDAWCA: WYDAWNICTWO I BIURO TŁUMACZEŃ BIBLIOPOLA EMIL MIZGALSKI ul. SENATORSKA 13/27 58-316 WAŁBRZYCH

Beata Kotasiak-Wójcik

32

PERSKA MINIATURA Rozdział pierwszy: wprowadzenie do tematu Emil Mizgalski

39

JAK SPÓR O PRZYSŁOWIOWĄ MIEDZĘ PRZYCZYNIŁ SIĘ DO POWSTANIA NAJSTARSZEJ SZCZEGÓŁOWEJ MAPY CZĘŚCI STAWÓW MILICKICH W DOLINIE BARYCZY Kazimierz Kozica

3

Adres do korespondencji: WYDAWNICTWO I BIURO TŁUMACZEŃ BIBLIOPOLA EMIL MIZGALSKI ul. SENATORSKA 13/27 58-316 WAŁBRZYCH Konto bankowe: mBank: 09114020040000340251755066 Projekt graficzny, skład, łamanie: Drukarnia POLDRUK s.c. Strona internetowa: www.bibliopola.com.pl Copyright by BIBLIOPOLA Druk: Drukarnia POLDRUK s.c. Józef Grzywa, Marek Kawka ul. Wrocławska 39 a 58-309 Wałbrzych Nakład: 1000 egz. Okładka przednia:

©The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin; Dżudżhar Singh Bundela składa hołd Szach Dżahanowi.

Okładka tylna:

©Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniona jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Wydawnictwa i Biura Tłumaczeń BIBLIOPOLA.

Kronika Wincentego Kadłubka XV w., oprawa XIX w. z wystawy Ex Bibliotheca Dzikoviensi. Własność Rodziny Tarnowskich z Dzikowa, w depozycie w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega.

Iluminacje


6

1/2016

Koronacja Najświętszej Marii Panny. Inicjał H(ec est regina) BKKr, rkps 12, s. 145, wym. 23,3 x 15,8 cm; Fot. P. Droździk

Anna Samotrzeć, inicjał S(olem iusticie regem) BKKr, rkps 12, s. 192, wym. 20,8 x 16,5 cm; Fot. P. Droździk

Boże Narodzenie inicjał R(ex pacificus). BKKr, rkps 14, k. 36 r., wym. 24,5 x 15,5 cm; Fot. P. Droździk

Pokłon Trzech Króli inicjał V(enit lumen), BKKr, rkps 14, k. 70v., wym. 21,8 x 17,2 cm; Fot. P. Droździk

Iluminacje


1/2016

7

Św. Piotr z kluczami na tle skośnej kratownicy pomiędzy dwoma potworami o psiej i ludzkiej głowie w czapce frygijskiej. Inicjał T(radent) BKKr, rkps 12, s. 47, wym. 9,5 x 9,5 cm; Fot. P. Droździk

Inicjał T(ecum). Wewnątrz litery umieszczone dwie walczące stwory o głowach psa. BKKr, rkps 14, k. 43v, wym. 10 x 9 cm; Fot. P. Droździk

Św. Paweł z mieczem pomiędzy dwunożnymi stworami. Inicjał Q(ui operatus est), BKKr, rkps 12, s. 64, wym. 10 x 17,5 cm; Fot. P. Droździk

Inicjał O (sapiencia). Dwa fanatyczne stwory o ptasim korpusie, tylnimi nogami zwierzęcymi, sercowato zakończonym ogonie i języku i głową psa i orła. Wewnątrz litery podobnie fantastyczne stworzenie o ludzkiej głowie. Niebieskie tło szczelnie wypełnione arabeską, na wąsach po lewej stronie usiadły czerwone ptaszki. BKKr, rkps 14, k. 32 r. wym. 10 x 10 cm; Fot. P. Droździk

św. Jan Ewangelista ze swym atrybutem – orłem wskazuje na tekst antyfony – Inicjał E(cce ego Johannes); BKKr, rkps 14, k. 55 r., wym. 9 x 9 cm; Fot. P. Droździk

Inicjał Z(elus). Wnętrze litery wypełniają trzy dwunożne postacie zoomorficzne o głowach ptaka, psa i kota podążające w górę litery. BKKr, rkps 14, k. 174 r., wym. 10 x 9 cm; Fot. P. Droździk

Iluminacje


20 1/2016

il. 1 Akbar, Dżahangir i Szach Dżahan ze swoimi ministrami. ©The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin; 1630; In. 07A.19.

il. 2 Dżudżhar Singh Bundela klęczący na kolanach składa hołd Szach Dżahanowi. ©The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin; 1630; In. 07A.16

Iluminacje


1/2016 21

il. 3 Szach Dżahan i jego synowie na ziemskim globie. ©The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin; około 1627; In. 07A.10.

il. 4 Szachnawaz Chan. ©The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin; około 1615; In. 07A.6.

Iluminacje


Przykładowe rozmieszczenie modułów reklamowych na stronie 1/2 strony pion 102 x 297 (+2 mm spad)

1/2 strony poziom 206 x 145 (+2 mm spad)

1/4 strony pion 102 x 145 (+2 mm spad)

1M 53,5 x 40 2 M - pion 53,5 x 82 3M 53,5 x 124

4M 114,5 x 82

6M 114,5 x 124

1/3 strony pion 73,5 x 297 (+2mm spad)

Junior Page 134 x 189,5 (+2 mm spad)

2M 114,5 x 40

1/3 strony poziom 206 x 92 (+2 mm spad)

3M 175 x 40 1/4 strony poziom 206 x 70 (+2 mm spad)

Gotowe reklamy przyjmujemy: • w postaci tiff, jpg lub pdf • we wszystkich przypadkach prosimy o zamianę fontów na krzywe • Prosimy o dostarczenie reklam na płytach CD lub pocztą internetową na adres: emilmi@wp.pl

Iluminacje

Parametry techniczne reklam gotowych do druku Układ i projekt graficzny: • Wszystkie elementy czcionek i grafiki muszą być w odległości min. 4 mm od brzegów strony • Margines z odpowiednich stron na obcięcie (spad: 2 mm)


1/2016 47

kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

1/2012 (1)

206 x 297 (+2 mm spady)

2 800

cała strona

206 x 297 (+2 mm spady)

2 500

Junior Page

134 x 189,5 (+2 mm spady)

1 700

1/2 strony (pion)

102 x 297 (+2 mm spady)

1 300

1/2 strony (poziom)

206 x 145 (+2 mm spady)

1 300

1/3 strony (pion)

73,5 x 297 (+2 mm spady)

950

1/3 strony (poziom)

206 x 92 (+2 mm spady)

950

1/4 strony (pion)

102 x 145

650

1/4 strony (poziom)

206 x 70

650

6 modułów

114,5 x 124

840

4 moduły

114,5 x 82

560

3 moduły

53,5 x 124 lub 175 x 40

420

2 moduły

53,5 x 82 lub 114,5 x 40

280

1 moduł

53,5 x 40

140

kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

3/2012 (3)

kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

4/2012 (4)

1/2013 (5)

kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

2/2013 (6)

Iluminacje kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

ISSN: 2084-5952

Iluminacje

Cena: 17 z³ (5% VAT)

ISSN: 2084-5952

kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

Cena: 17 zł (5% VAT)

Iluminacje Iluminacje Cena: 15 zł (5% VAT)

Iluminacje

ISSN: 2084-5952

ISSN: 2084-5952

2/2012 (2)

3-4/2013 (7-8)

Iluminacje kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

ISSN: 2084-5952

II, III strona okładki

Cena: 20 z³ (5% VAT)

3 000

Cena: 32 z³ (5% VAT)

206 x 297 (+2 mm spady)

Iluminacje

Ceny reklamy (netto)

ISSN: 2084-5952

IV strona okładki

ISSN: 2084-5952

Wymiary (mm)

Cena: 15 z³ (5% VAT)

Format reklam

Cena: 15 zł (5% VAT)

ISSN: 2084-5952

Iluminacje

Cena: 15 z³ (5% VAT)

Wymiary i ceny reklam

1/2014 (9)

PRENUMERATA I ZESZYTY ARCHIWALNE Nadal można zakupić zeszyty archiwalne 1/2012 cena 15 zł 2/2012 cena 15 zł 3/2012 cena 15 zł 4/2012 cena 15 zł 1/2013 cena 17 zł 2/2013 cena 17 zł 3-4/2013 (zeszyt podwójny) cena 32 zł 1/2014 cena 20 zł

Przy zamawianiu wybranych zeszytów proszę zwrócić się do wydawnictwa w celu określenia kosztów przesyłki. Zachęcam do opłaty prenumeraty za rok 2016. Wynosi ona 78,80 zł za cztery zeszyty plus cztery wysyłki (po 2,70 zł). Pragnę nadmienić, że cena magazynu w prenumeracie wynosi 17,00 zł, a cena poza prenumeratą wynosi 20,00. Można również zamówić poprzez strony internetowe www.bibliopola.com.pl; www.bibliopola.eu; www.bibliopola.pl

DANE WYDAWNICTWA PODANE W STOPCE REDAKCYJNEJ Przy prenumeracie prosimy o dokładny adres wysyłki oraz dane do faktury: nazwisko, imię, dokładny adres z kodem, NIP, telefon.

Wydawnictwo oferuje swoje usługi odnośnie ekspertyz iluminowanych manuskryptów, starych map, starych zapisów nutowych oraz tłumaczeń z języków antycznych: łaciny, greki, hebrajskiego, starocerkiewnosłowiańskiego, staroniemieckiego oraz języków nowożytnych z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, czeskiego, słowackiego. Wydawnictwo zachęca również do umieszczania ogłoszeń w sprawie sprzedaży i kupna starych książek, manuskryptów i map.

Iluminacje


ISSN: 2084-5952