Page 1

Σχολ. έτος 2012-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τάξη Γ Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χατζηαλεξανδρου Παυλος Καλαμπάκι, 30/5/2013

Να απαντήσετε σε 6 από τα 9 παρακάτω θέματα. Θέμα 1ο Να κυκλώσετε στις παρακάτω προτάσεις την σωστή απάντηση. 1) Τα χημικά στοιχεία ταξινομούνται σε …………………. πίνακα. α. χημικό

β. περιοδικό

γ. οργανικό

2) Ο πίνακας αυτός αποτελείται από …………….. κατακόρυφες στήλες. α. 8

β. 7

γ. 18

3) Ο πίνακας αυτός αποτελείται από …………….. οριζόντιες σειρές . α. 7

β. 18

γ. 12

4) Τα στοιχεία της πρώτης ομάδας του πίνακα λέγονται και ……………… . α. ευγενή αέρια

β. αλκαλικές γαίες

γ. αλκάλια

5) Οι οριζόντιες σειρές αυτού του πίνακα λέγονται ……………….. . α. ομάδες

β. περίοδοι

γ. γραμμές

Θέμα 2ο A. Με ποιες μορφές εμφανίζεται ο άνθρακας στη φύση; B. Τι γνωρίζεται για το διοξείδιο του άνθρακα; Θέμα 3ο A. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ένα διάλυμα που έχει pH ίσο με 7 είναι …………………. διάλυμα. 2) Ένα διάλυμα που έχει pH μεγαλύτερο από 7 είναι …………………. διάλυμα. 3) Ένα διάλυμα που έχει pH μικρότερο από 7 είναι ……………….…. διάλυμα. 4) Μεταξύ δύο διαλυμάτων NaOH που έχουν τιμές pH 13 και 12, πιο βασικό είναι το διάλυμα που έχει pH ……….. . Β. Μια ομάδα μαθητών μέτρησε το pH του υγρού περιεχομένου μιας φιάλης και το βρήκε 4,6 στους 25oC. Στη φιάλη προστίθεται ορισμένη ποσότητα νερού. Είναι σωστό ή λάθος ότι το pH του αραιωμένου διαλύματος μπορεί να μετρηθεί στο 3,5; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.


Θέμα 4ο Α) Να αναφέρετε τις κοινές ιδιότητες των βάσεων. Β) Να δώσετε τον ορισμό των βάσεων σύμφωνα με τον Arrhenius. Θέμα 5ο Α) Να αναφερέται το αέριο το οποίο θα παραχθεί σε κάθε μια από τις επόμενες περιπτώσεις: α. διάλυμα υδροχλωρίου αντιδρά με σίδηρο β. μάρμαρο αντιδρά με διάλυμα θειικού οξέος Β) Να αντιστοιχήσετε τις χημικές ενώσεις της στήλης Α με τα αντίστοιχα ονόματα τους στη στήλη Β. Στήλη Α Στήλη Β HCl

οξικό οξύ

HNO3

θειικό οξύ

CH3COOH

νιτρικό οξύ

H2SO4

υδροχλώριο

ο

Θέμα 6 Α) Να δώσετε τον ορισμό της τέλειας καύσης μιας οργανικής ένωσης. Β) Να συμπληρώσετε τη χημική εξίσωση της τέλειας καύσης του CH4 και του C3H6. CH4 + ……… → ………. + ……….. C3H6 + ……… → ………. + ……….. Αν το CH4 καεί με ανεπαρκή ποσότητα οξυγόνου, ποια είναι τα πιθανά προϊόντα της καύσης; Θέμα 7ο Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων (ονομαστικά); Θέμα 8ο A. Να περιγράψετε (με λόγια) τη χημική αντίδραση της εξουδετέρωσης. Να γράψετε την χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης. Β. Τι θα κάνατε για να αντιμετωπίζατε το τσίμπημα μιας μέλισσας; (Η σύνθεση του δηλητηρίου της μέλισσας είναι όξινη) Θέμα 9ο Α. Ποιες αντιδράσεις ονομάζονται απλής αντικατάστασης; Β. Να εξετάσετε ποιες απο τις παρακάτω αντιδράσεις πραγματοποιούνται και να τις ισοσταθμίσετε. 1. Ca + H2SO4  CaSO4 + H2 2.

Cu

+

HCl

CuCl

+ H2

3.

Na

+

AlBr3

NaBr

+ Al

4.

K

+

FeCl2

KCl

+ Fe

Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα Η Διευθύντρια

Αντιγόνη Κελεμουρίδου

Ο Εισηγητής

Χατζηαλεξάνδρου Παύλος


Θέμα 1ο

Θέμα 2ο

1 2 3 4 5

1 Γαιάνθρακες 2 Διαμάντι 3 Ανθρακίτης 4 Λιθάνθρακας 5 Τύρφη

β γ α γ γ

Θέμα 3ο A. 1 Ουδέτερο 2 Όξινο 3 Βασικό 4 13 Θέμα 4ο A. 1. Έχουν όξινη γεύση 2. Μεταβάλουν το χρώμα των δεικτών 3. Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα Θέμα 5ο A. ι) σε άκυκλους και κυκλικούς , ιι) σε κορεσμένους και ακόρεστους

B. Λάθος! Προσθέτοντας νερό το διάλυμα αραιώνει οπότε το διάλυμα γίνεται πιο ουδέτερο και η τιμή του pH θα είναι σίγουρα μεγαλύτερη από 4,6.

4.

Αντιδρούν με πολλά μέταλλα.

B.

Οξέα κατά Arrhenius ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες όταν διαλύονται στο νερό, δίνουν κατιόντα υδρογόνου.

Β)

Υδρογονάνθρακες: 2, 3, 5. Αλκένια: 3, 5.

Θέμα 6ο Α. Τέλειας καύσης ονομάζεται η καύση μιας οργανικής ένωσης με επαρκή ποσότητα οξυγόνου και κατά την οποία ο άνθρακας μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα. Β) CH4 + 2Ο2 → CO2 + 2H2O C3H6 + 9/2Ο2 → 3CO2 +3H2O Θέμα 7ο 1. Έχουν μεγάλες πυκνότητες. 2. Έχουν υψηλά σημεία τήξης. 3. Έχουν υψηλά σημεία βρασμού. 4. Είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας. 5. Είναι καλοί αγωγοί της ηλεκτρισμού. Θέμα 8ο A. Όταν αναμειγνύουμε ένα διάλυμα οξέος με ένα διάλυμα βάσης, τα ιόντα H+ και τα ιόντα OH- συνδέονται μεταξύ τους δίνοντας μόρια νερού. Η+ + ΟΗ- → Η2Ο Β. Θα έριχνα στο τσίμπημα μια βάση ώστε να γίνει εξουδετέρωση.

Τα πιθανά προϊόντα της καύσης: CO, C.

6. Είναι ελατά, ελάσματα. 7. Είναι όλκιμα, σύρματα. Θέμα 9ο 1 2 3 4 5

Γ Β Α Ε Δ

δηλαδή

δίνουν

δηλαδή

δίνουν

Χημεια Θεματα εξετασεων 2012 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you