Page 167

fazla Öcalan’ı dokunulmaz kılmakta ve bayrak yapmaktadır) Kürt hareketi içindeki burjuvazi ve plepler ilişkisi tersine dönmektedir. Dün burjuvazi Pleplerin bayrağı altına sığınmıştı; şimdi plepler burjuvazinin bayrağı altına sığınıyorlar. Yeni parti toplantılarının atmosferinden; son tartışmalı bildirilere ve PKK’dan ayrılmalara kadar tüm olaylar bu eğilimin ifadeleridir. Özgürlük hareketi içindeki devrimci ve demokratik eğilim şunu görmek zorundadır: Dile, dine, etniye, tarihe vs. dayanan bir ulusçuluk ile; bütün bunları politik anlamdan dışlayan ve dili, dini, etnisi, tarihi olmayan bir ulusçuluk anlayışı bir arada olamaz. Bu kopmayı göze alamayan; bir Kürt ve Türk partisi değil ama, ulusun Kürtlük ya da Türklükle tanımlanmasına karşı çıkanların bir partisini kuramaz. Bunun için de önce bu amacın benimsenmesi; benimseyenlerin bir sosyal hareket oluşturması ve sonunda da bu hareketin modern bir siyasi hareket olarak örgütlenmesi gerekir. Bu günün dünya şartlarında buna giden yol ise uzundur ve başarı şansı çok azdır da. Bu yola girmeye cesaret edemeyenler, ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, son duruşmada ulusun Kürtlük ya da Türklükle tanımlanmasından yana olanlara teslim olmaktan kurtulamazlar. Kimilerinin sandığının ve görmek istediğinin aksine, federasyon, demokratik cumhuriyete de gidebilecek yolda bir aşama değildir; ona tamamen karşı bir ulusçuluk anlayışına dayanır. Sorun Federasyn veya konfederasyon değil; o federasyon veya konfederasyonu karmak isteyeceklerin nasıl bir ulusçuluk anlayışına dayandıklarıdır. Sorunu federasyon olarak koymak daha baştan ulusu dile, dine, etniye göre tanımlamayı var saymaktadır. Demokratik cumhuriyet ise, bir köyün bile, isterse hiç bir gerekçe getirmeden ayrılabileceği; ulusun insan haklarıyla özdeş yurttaşların haklarıyla tanımlandığı; iktidarın gerçek seçilmiş temsilcilerin elinde olduğu; bürokratik; baskıca ve militer bir aparatın olmadığı bir cumhuriyettir. Sosyalist hareketin tarihini bilenler bilir. Plekhanov, Menşevikler karşıydı ama onlarla kopuşmayı göze alamadığı için sonunda onlara teslim olmuştu. demiraltona@hotmail. com http: //www. comlink. de/demir/ 25 Ocak 2005 Salı *

Irak Seçimlerinin Düşündürdükleri Irak Seçimleri ABD’nin Dünya İmparatorluğu planının büyük bir başarı şansı olduğunun göstergesidir. Ve bu seçimler aynı zamanda, bu plana karşı durmak isteyen, ezilen insanlığın ve işçi sınıfının nasıl bir strateji izlemesi gerektiğinin ip uçlarını ve derslerini sunmaktadır. Irak Seçimleri, bir işgal gücü tarafından yapılmış olmasına rağmen, katılımıyla işgalcinin hedeflediği amaca ulaştı. İşgalci, işgalini seçilmiş bir meclisin ve hükümetin olduğu bir ülkede bulunmak biçiminde hukuki bir meşruiyetle örtme olanağına kavuştu. Ayrıca bu 167

Demir Kucukaydin - Kurt Hareketinin Sorunlari Uzerine Yazilar - V-3  
Demir Kucukaydin - Kurt Hareketinin Sorunlari Uzerine Yazilar - V-3  
Advertisement