Page 1

Mariënheem Informatie Krant

Jaargang nr: 43, MIK NUMMER 36 6 november 2018 Nr. 37 verschijnt 13 november. Kopij inleveren voor 13 november.

“Het meest gelezen (week)blad in Mariënheem!”


Aan de telefoon zit iemand die van maandag tot en met vrijdag van half tien tot twaalf in alle hulpvragen kan bemiddelen.

355000 ALGEMENE half

HULPDIENST MARIËNHEEM

DOKTER Digitaal afspraak maken bij huisartsenpraktijk vd Vlies en Kapsenberg! www.gezondheidscentrumdeparel.nl of via de

APP www.dokterdichtbij.nl Spreekuur de Veenhorst 11 op maandag en donderdag van 14.0016.00 uur en op woensdag 08.00-10.00 uur. Op werkdagen om 8.00 uur bloedprikken in Luttenberg! Tel. 0572-346070. buiten kantoortijden huisartsenpost Deventer 0570-501777.

PEDICURE Silvia Nikamp gediplomeerd Medisch Pedicure. Raamsweg 47a Mariënheem. Tel 06-22168668.

AED 24 uur bereikbaar: de Essenbree 82, De Schalm Nijverdalseweg 30, de Parabool de Veenhorst 2, Manege Boetelerveldweg 7.

VERKEERSKUNDIGE KLACHTEN/MELDINGEN: Rijkswaterstaat tel nr: 0800-8002 of website: www.rijkswaterstaat.nl Gemeentelijke zaken: 0572-347799.

2


5/10-nov 6-nov 9-nov 10-nov 10-nov 10-nov 12-nov 14-nov 14-nov 16-nov 16-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 25-nov 30-nov 1-dec 4-dec 6-dec 8-dec 8-dec 12-dec 12-dec 14-dec 18-dec 18-dec 19-dec 21-dec 25-dec 27-dec 28-dec 1-jan 1-jan

ACTIVITEITENAGENDA Collecte Alzheimer Bingo Toneel 20:00 uur Oud papier Toneel 20:00 uur 11e van de 11e bal Carnaval Jaarvergadering Sv Mariënheem Koppelkaarten Rol wandelclub Samen aan tafel Kruisjassen Intocht Sinterklaas PB algemene ledenvergadering Bingo KBO/Boerenkooltocht de Schalmloop Kruisjassen Open dag Omnihuus Bingo Alleenstaandenmiddag Oud papier Kerstbakken/balkenbrij verkoop Sv M'heem Koppelkaarten Rol wandelclub Kruisjassen PB vergadering Bingo Kersttocht Samen aan tafel kerstviering geen MIK Dart Mariënheem open Kruisjassen geen MIK Nieuwjaarsbingo

5-jan 5-jan 9-jan 9-jan 11-jan 12-jan 18-jan 25-jan 2-feb 8-feb 9-feb 13-feb 13-feb 15-feb 22-feb 2-mrt 8-mrt 8-mrt 9-mrt 13-mrt 13-mrt 15-mrt 22-mrt 5-apr 10-apr 12-apr 13-apr 19-apr 27-apr 3-mei 8-mei 11-mei 17-mei 1-jun

Open dag Omnihuus Voetbalinstuif Sv Mariënheem Koppelkaarten Rol wandelclub Kruisjassen Oud papier Samen aan tafel Kruisjassen Open dag Omnihuus Kruisjassen Oud papier Koppelkaarten Rol wandelclub Samen aan tafel Kruisjassen Open dag Omnihuus Kruisjassen Raad je Plaat Sv Mariënheem Oud papier Koppelkaarten Rol wandelclub Samen aan tafel Kruisjassen Kruisjassen Koppelkaarten Samen aan tafel Paasviering Oud papier Kruisjassen Koningsdag Spelen Kruisjassen Koppelkaarten Oud papier Samen aan tafel Mixtoernooi/afsluiting seizoen

Aanleveren kopij: Digitaal: mik.marienheem@gmail.com voor maandagavond 24.00 uur. Brievenbus in de Schalm gebruiken dan voor maandagmorgen 09.00 uur. Mik online te lezen op www.marienheemonline.nl vanaf donderdagavond rond 18.00 uur. Vragen over bezorgen MIK: mik.marienheem@gmail.com of Catrien Westendorp

3


PASTORAAL TEAM seretariaat@parochieheiligkruis.nl tel: parochie H. Kruis Raalte 0572- 351366 Vicaris R.G.W. (Ronald) Cornelissen, pastoor Tel. 0570-619087 / 06-30162625 e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl H.W.J. (Harry) Bloo, pastoraal werker tel 06-222 91 539, h.bloo@katholieksalland.nl C.M. (Clazien) Broekhoff-Bosman, pastoraal werkster tel. 06-832 02 244, jpsalland@live.nl M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken tel. 06-337 56 089, mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl A.M.A.L . (Lonneke) Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster tel. 038-4527475, lonnekegunnink@hetnet.nl G.J. (Gé) Nijland, parochievicaris tel.0570-526356, 06-42571832, pastornijland@parochieheiligkruis.nl Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving in geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar via tel.nr. 06 - 539 64 140. Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Voor een gesprek rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat. Caritas Mariënheem Bij acute financiële nood kunt u bellen met Ine Huis in ‘t Veld tel.nr. 353742 Het secretariaat is open: maandag: donderdag:

van 9.30 uur tot 11.30 uur van 10.30 uur tot 11.30 uur

Locatie Mariënheem: Nijverdalseweg 34, 8106 AD tel 0572-361486 Email: secretariaatmarienheem@gmail.com Bank rek. nummer locatie Mariënheem: NL 07RABO 0142904694 Postadres: Nijverdalseweg 40 tel.0572-353220

4


Kerkberichten van 10 t/m 17 november 2018 Zondag 11 november 2018 Om 9.00 uur Eucharistieviering met medewerking van dames en herenkoor Voorganger: Lector: Collectanten: Misdienaars:

Wolters, emeritus pastoor JosĂŠ Blankenvoort Bennie Hagen Anton Daggenvoorde Mia en Mirande Kogelman

Misintenties Johan Elders en Diene Elders - Schoot Hein en Riek te Wierik Gerrit en Mien Holtmaat Jaargedachtenis Henk Holtmaat Dien Horenberg - Schimmelpennink Jaargedachtenis Toos Bosman - Tibben Jan Hofstede Dieni Tibben Pa en Ma de Groot- Spekschate Pater Herman Kloosterman Jan Jansen Holleboom Bernard Velderman Dringende oproep! De locatieraad en de pastoraatsgroep van onze parochiekerk zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Met name zijn we opzoek naar een nieuwe penningmeester. Wie hierin interesse heeft kan bellen met Bert Jansen Holleboom Tel: 0572-351261 5


Novembersomberte De bladeren waaien van de bomen. De kou lijkt dan toch te winnen van de warmte, de dagen worden almaar korter. November stemt veel mensen somber. Ook in de lezingen in de liturgie komt een andere toon. Het gaat veelvuldig over het eind van de tijden. Dreigende wolken hangen er over de mensheid. Er is eigenlijk geen toekomst meer. Veel mensen zien geen hoop meer.De verharding in de internationale betrekkingen. De zogenaamde sterke mannen die in opkomst zijn als leiders van landen. Nog beklemmender zijn de klimaatveranderingen die ons volgens veel wetenschappers te wachten staan. Hoe ga je om met somberheid in je leven? Hoe sta je tegenover somberheid in de wereld om ons heen? In de apocalyptische teksten is er altijd een uiteindelijke redding. Niet door mensen, maar door God. Uiteindelijk zal God ons niet in de steek laten. Hij laat zijn kinderen niet in de steek. Eens in de vier weken bidden we in het kerkelijke morgengebed de volgende tekst: Al bloeit de vijgenboom niet en draagt de wijnstok geen vrucht meer; Al stelt de olijfoogst teleur en geven de akkers geen voedsel; Al is er geen schaap meer in de kooi en staat er geen rund meer bij de voerbak: Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen en juichen om God die mij redt. Ja, God de Heer is mijn kracht. (Habakuk 3, 17-19) En dan bid ik voor mezelf en voor anderen om een beetje van dit sterke geloof. Bij ernstige tegenslag en verlies toch blijven vertrouwen dat God er is. Met Hem kan niets ons klein krijgen‌ Somberheid hoort bij het leven. Als het ons maar lukt om daar doorheen moed te houden. Als iemand anders ons maar met een glimlach of een lichtje hoop kan geven. Of zoals ze in TaizÊ zingen: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft, als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Marc Brinkhuis

6


Uitnodiging voor alleenstaanden en alleengaanden.

Vrijdag 16 november a.s. om 16.30 uur Kosten € 8,- en opgave bij Suze Hagen Tel.0572-356061 U bent van harte welkom Opbrengst collecte 7 okt. € 83,10 14 okt. lourdesviering € 119,90. 21 okt. € 53,22 28 okt. € 52,60 Missie zondag € 45,50 Collecte Sulawesi natuurramp € 81,45 Het Spiritualiteitscafé Raalte, initiatief van Parochie Heilig Kruis, organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst,cultuur, religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.

VERBINDEND COMMUNICEREN WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 De avond wordt gehouden in het Gemeenschapscentrum, Kerkstraat 13 Raalte van 19.30 – 22.00 u. Onder leiding van Marco Salentijn. De avond is een initiatief van het Spiritualiteitscafé. Aan de hand van een alledaagse praktijksituatie word je je bewust van jouw communicatie met je omgeving. Je leert hoe je op een respectvolle en heldere manier kunt aangeven wat er in je leeft en wat jij nodig hebt om het leven aangenamer / leuker te maken en de intentie om te verbinden met de ander. De kosten voor deze avond zijn €12,50 p.p. Aanmelden via spiritualiteitscafe@gmail.com. Medewerkster parochiesecretariaat Al geruime tijd werkt Diny Maatman mee op het parochiesecretariaat. Graag willen wij haar welkom heten en haar veel succes wensen bij deze werkzaamheden. Met vriendelijke groet, Locatieraad Mariënheem. 7


Samen er op uit. Woensdagmiddag 14 november gaan we om 14.00 uur weer met de rol wandelclub op pad. Heeft U zich nog niet op gegeven en U zou ook graag mee willen, neem dan contact op met. Annie Achterhoek tel. 0572-351312 Een rolstoel kunt U huren voor â‚Ź 2,50 per dag. En de duo fiets voor â‚Ź 5,00 per dagdeel

8


Stamppottocht 2018 Op woensdag 21 november wordt de jaarlijkse stamppottocht georganiseerd. 9.30: Vertrek Kruidentuin. 10.15: Aankomst Gelselaar Erve Brooks. Hier wordt koffie met cake geserveerd. Bij Erve Brooks is op 21 november de jaarlijkse ‘slachtvisite‘. November is de traditionele slachtmaand, ook bij Erve Brooks kunt nog elk jaar een bezoekje brengen aan de slachtvisite. Slager Kastelein uit Diepenheim laat u zien hoe dit vroeger in zijn werk ging. Men kan producten proeven o.a. balkenbrij en zwoerdrolletjes. 12.00: Aanvang stamppotmaaltijd bij restaurant het Bonte Paard in Dijkerhoek. 13.30 Vertrek naar Vierakker. 14.00Aankomst Vierakker. In Chocolaterie Magdalena wordt een demonstratie met proeverij gegeven en 2 keer koffie/thee geschonken. Om de tocht door te kunnen laten gaan hebben we minimaal 40 pers. nodig. Als de opgave lager is zijn we genoodzaakt de tocht af te blazen, omdat het anders te duur wordt. Opgave t/m 18 november bij: H.Baack 363390 en R.Hulsman 356166 Kosten: 25 euro p.p. Bestuur KBO/Ouderenwerk

We nodigen u graag uit voor een meepraatbijeenkomst op Woensdag 14 november 2018, tussen 17.00 uur en 21.00 uur in gemeenschapcentrum De Schalm. over de uitwerking van de bajonetkruising op de N35 ten oosten van Mariënheem. 9


10


Workshop Grip op verwardheid 10 december a.s. in de Schalm in Mariënheem 'Martin is nogal veranderd de laatste tijd. Hij gedraagt zich vreemd, lijkt somberder, ziet er onverzorgd uit en vermijdt steeds vaker het contact met andere mensen. Het valt je wel op, maar wat kun je doen? Kom jij in je werk of dagelijks leven wel eens mensen tegen die verward gedrag vertonen? En vind je het lastig om daar goed op te reageren? Kom dan naar de workshop ‘Grip op verwardheid’ op: Maandagavond 10 december in de Schalm, Nijverdalseweg 30 in Mariënheem. De workshop start om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.30 uur. In de workshop wordt informatie gegeven over verschillende psychische stoornissen en beperkingen als een verstandelijke beperking of autisme. We gaan samen aan de slag met praktijkvoorbeelden, wat kom je tegen en hoe ga je er mee om? Deze workshop is toegankelijk voor iedereen die woonachtig en/of werkzaam is in de gemeente Raalte. De workshop wordt gegeven door Folkert Hilarides en Hanneke Braber. Wil je deelnemen aan de workshop? Geef je voor vrijdag 7 december op via kernteam@raalte.nl. Meer informatie is te vinden op de website www.gripopverwardheid.nl.

11


Houtdorp Mariënheem bedankt al haar sponsoren. Mede dankzij hun bijdrage was Houtdorp een groot succes. Dus nogmaals namens alle kinderen uit Mariënheem: BEDANKT SPONSOREN Albert Heijn Bajo Bouw en IJzerwerken Veldman Landbouwmechanisatiebedrijf Stg. Manege Bartels Liefeld Dennebos Flooring Bouwbedrijf Vosman DDMC digitale druk Raab Karcher Eshuis Bouwstoffen Bouwbedrijf Hoogeslag Berner Group Chris Hekking Infra Gasterij de Kruidentuin Kruiper Tweewielers Tuinmachines List frites Horecagroothandel Jurry Hekking Metaal Zwanenberg Food Group Lupack PontMeyer Raalte Klein Kromhof Huyskweker Pot Kinderopvang ’t Schoapie Bjorn Bruggeman Alfons Kieftenbeld Loon & Mechanisatie bedrijf van der Vegt The Longhorn Catering Lipsplus Zonwering Vloedgraven

12


Kerstbomen Wil je er zeker van zijn om met kerst een mooie boom in huis te hebben?

RESERVEER hem nu! Kom langs en hang er al vast een kaartje in!

Zaterdag 10 november Zaterdag 17 november

Evers ten Haveweg 16

0610532966

13


Secretariaat: H. Koenjer-Berenpas Akkerwinde 21 8106 BL Mariënheem PB.Marienheem@gmail.com

PLAATSELIJK BELANG MARIËNHEEM Betreft: Datum: Plaats: Aanvang:

Notulen Zuilenoverleg Maandag 24-09-2018 De Schalm 20:00 uur

Afmeldingen: de Heemruiters, Hanneke Berenpas (PB) Emiel Gerner, Hennie Lammers Notulen

1) Opening en welkom Dinie schrijver, Ine Huis in ’t Veld en August Holtmaat willen graag de agenda’s en de notulen van het zuilenoverleg ontvangen. 2) Notulen: geen op of aanmerkingen zijn goed gekeurd 3) Zuilenronde Basisschool: Er zijn wat kinderen bijgekomen aantal op 101 kinderen. Het zal nog jaren duren voordat er een bedreiging wordt dat de school dicht moet. Het zal eerder zijn dat school gaat samenwerken met andere scholen in bepaalde functies, bijvoorbeeld de intern begeleider (IB-er) We zijn al lang bezig om een schoolzone te krijgen. Nienke Spiegelenburg is de coördineerde persoon binnen de gemeente die dit op zou kunnen pakken. Duurt lang om dit voor elkaar te krijgen.

14


Oudervereniging van de basisschool is ook aangesloten, ze willen graag een geluidsinstallatie: boomer aanschaffen, zijn er andere verenigingen die hierbij aan willen sluiten? Advies: hart voor Salland, aansluiten bij buurtwerk, bewonersinistiatieven via de gemeente, allemaal opties om geld te kunnen werven voor een mooi gezamenlijk apparaat. SV Mariënheem: Op 14 oktober informele gezellige opening. Het seizoen is net begonnen, waardoor er weinig over te vertellen is. De kroeg is wel een ding. SV Mariënheem krijgt veel verzoeken; het is uitdaging om elke keer een besluit te nemen over de aanvragen. Vocluma: Het keden aantal blijft hetzelfde; een stabiel ledenaantal. Volcluma bestaat in 2020 50 jaar en is nu bezig om een feest te organiseren. Waarschijnlijk wordt het januari 2020. KBO: Draait goed, leuke activiteiten, binnenkort middag veilig rijden in het verkeer. Tennis: Stabiel mooi groot toernooi gehad in september. Duurzaam: Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland. Men komt binnen kort weer samen. In oktober is er een energiecafé in Heeten waar een aantal mensen vanuit Mariënheem heen gaat. Er was een actie voor zonnepanelen, hier hebben mensen op gereageerd. Er is nog geen reactie op geweest. Jos zal dit oppakken. Woningbouw: De laatste fase wordt momenteel ingevuld; er zijn nog vijf kavels te koop. Als het college op bezoek komt bij het PB Mariënheem zal onder andere besproken worden hoe dit verder opgepakt gaat worden; onder andere nieuwe locatie voor nieuwbouw. Omnihuus en MOL: Het Omnihuus loopt vast met betrekking tot de AVGwet: Hoe om te gaan met het plaatsen van foto- en filmmateriaal. Er wordt aangegeven dat er een informatieavond is geweest in Raalte, omtrent de AVG. Daarnaast zullen er meerdere verenigingen in Raalte zijn die hier mee te maken hebben; het Omnihuus kan hen benaderen voor informatie. 15


Het Omnihuus is momenteel bezig met het intervieuwen van oud Marienhemers. Tijdens een WMO bijeenkomst wil het Omnihuus foto’s laten zien van de beeldbank. In de Beeldbank staan momenteel rond de 5000 foto’s. Men wil graag een publicatie in het weekblad plaatsen over het koningshuis; daar is veel materiaal over wat het Omnihuus graag wil delen. Het Omnihuus houdt opendagen; alle eerste zaterdagen van de maand tot en met Maart 2019. Mariënheem Online (MOL): Carolien Kruiper is definitief gestopt. Er zijn nog 2 redactie leden over. Er wordt gekeken hoe dit gaat lopen en eventueel op zoek naar aanvulling. Wandelpaden: Momenteel worden de wandelpaden gebruikt als Ruiterpad. Dit is echter niet de bedoeling. De Heemruiters is gevraagd om leden hierop aan te spreken. Zowel de leden van de commissie Wandelpaden is hier niet blij mee, maar ook het waterschap geeft aan dat dit niet de bedoeling is. Gemeente Raalte: Binnen de gemeente zijn er verschillende gelden die gebruikt kunnen worden door inwoners van Raalte; onder andere voor inwoners initiatieven of voor onderhoud. Voor vragen hierover kan men terecht bij Hennie Huis in ’t Veld. Schalm: Het buitengedeelte wordt momenteel aangepakt; dit wordt een mooi visite plaatje. Het schuine gedeelte bij parkeerplaats verdwijnt, de inrit wordt aangepast, fietsers krijgen een eigen parkeerplek, jeu de boules baan komt er bij en het wordt toekomst bestendig! Er zijn momenteel 2 bestuursleden. De schalm is in gesprek met andere maatschappelijke besturen of te bekijken of men wat kunnen betekenen voor elkaar. Verkeerscommissie: De Rijksweg wordt afgesloten van Schoonhetens weg en van de Keizersveldweg. Dit zou volgend jaar klaar zijn, maar de verkeerscommissie ziet dit nog niet. Er moet nog veel geregeld worden voordat het uitgevoerd kan worden. De verkeerscommissie zal er voor waken dat het correct wordt uitgevoerd..

16


Tevens is men bezig met de marsroute, een grote omweg. Er wordt opgetrokken met andere PB-s uit de omgeving. Er kan binnenkort een petitie worden aangeboden, daar zijn we mee bezig. Paul Ruiter: Paul stelt zich voor. Hij zal zich, namens PB Mariënheem, bezighouden met de herinrichting van de voetbalvelden in Mariënheem. Drie weken geleden is er een startbijeenkomst geweest; de ideeën die daar besproken zijn worden uitgewerkt en met de werkgroep besproken. Sander Schutte gaat hiervan tekeningen uitwerken. Tijdens de jaarvergadering willen de werkgroep plannen presenteren. Aanwonenden zijn nog niet geïnformeerd over de ideeën omdat iedereen mag meedenken tijdens de jaarvergadering. Er wordt benadruk dat het geen project is vanuit de voetbal, maar van heel Mariënheem. Samen leven in een leefbare gemeenschap Mariënheem: Zij gaan zich bezighouden met een tweetal activiteiten: voor de kerst en in de zomer van 2019. De subsidie die tot dusver verkregen was is gebruikt; er wordt geopperd om bij Buurtwerk aan te sluiten. 19 december wil men een grote activiteit . Vraag vanuit voetbal en volleybal is gevraagd om met concrete (hulp)vragen te komen. Rol/wandelgroep: Vraag zijn er nog rolstoelen bij de gemeente: Vraag stellen aan Heidi Lammertsen We zitten nogal met de verzekering in de maag, wie kan ons helpen? Frank informeert bij Interpolis. Asspel: De bovenzaal is klaar. Buiten moeten er nog een aantal kleine dingen gebeuren. Duurzaamheid zonnepanelen op het dak, alles moet dit jaar klaar zijn i.v.m. subsidie en btw-verhoging volgend jaar. We hebben de zaal aan Kwiek kunnen verhuren voor streetdance voor 6 uur in de week. Yoga wordt op school gegeven. Er komt een fitnessruimte boven. Ouder-kind gym, wordt verplaatst naar Raalte, helaas. Onderhoud buitengedeelte willen we door de gemeente laten verzorgen, in de toekomst misschien weer zelf doen, op dit moment te weinig vrijwilligers die er tijd voor hebben. 17


Midzomer: Er is goed gedraaid, moesten vele potjes vullen, op dezelfde voet verder gaan. ‘Voor wat hoort wat’ wil men meer gaan toepassen; heb je iets nodig van het midzomer, wat zou jij dan kunnen doen om bijvoorbeeld iets in het programma te betekenen. Tip: Uitwisselen met andere buurtdorpen om zo je bezetting makkelijker rond te krijgen. Met alle vrijwilligers rond de tafel gaan om zo de planning makkelijker rond te krijgen. Kroeg: Evelien Wippert, is de woordvoedster van de Kroeggroep: We zijn in gesprek met de Schalm, om hier een kroeg te kunnen realiseren, details moeten nog uitgewerkt worden. Volgende keer horen we meer!

4) Mededelingen: Provincie heeft ons benaderd voor 2 laadpalen voor auto’s. Kruidentuin en andere plek is nog onbekend, eigenaren zijn nog niet benaderd. Maatschappelijk te bereiken is wel belangrijk. Zendmast: Wissinkweg 29 bij Henri Langkamp. Er is geen overleg geweest, er zijn twee mensen actief mee bezig die in de Essenbree wonen. Gaan handtekeningen verzamelen. We zijn op zoek naar PB leden, meer draagvlak en onderwerpen kunnen ondersteunen. Wie kent er iemand of zou zelf in het PB willen?

5) Rondvraag: MIK, kunnen we bij nieuwe inwoners de MIK aanbieden en ze uitnodigen om lid te worden voor plaatselijk belang. Ook zullen er mensen zijn die graag de papieren versie wil ontvangen. Frank gaat hier actie op nemen. Is het een idee om de carnaval uit te nodigen voor de zuilen?

6) Sluiting Volgend zuilenoverleg 18 februari 2019

18


19


Een goed fundament is het halve werk: Basistraining Facebook In deze training leg je de basis voor jouw online succes als het gaat om Facebook-marketing. Onder begeleiding van een ervaren online marketing specialist (die plezier in het werk voorop heeft staan) ga je aan de slag met de volgende onderwerpen: - Opzetten van een bedrijfspagina (als je die nog niet hebt) - Invullen en aanvullen van relevante bedrijfsinformatie - Uitleg over mogelijkheden en functionaliteiten - Leer wat de kracht is van Facebook - Leer waar je in je teksten, foto's en video's rekening mee dient te houden - Een post publiceren én een post plannen - Uitleg over de smartphone-app Paginabeheer van Facebook Over de trainer: "Aangenaam! Mijn naam is Nico de Jong, online marketing specialist en oprichter van Onwijs Marketing. Strateeg, pragmaticus, man met een plan. Ik geef richting aan online marketing. Bied inzicht, overzicht én focus. Ik ben positief-kritisch en daag mensen uit anders te denken. Samen met jou wil ik vooral blijvend resultaat creëren." Wat klanten over Nico zeggen: "Nico is in staat zijn kennis op een laagdrempelige manier over te dragen. Een zeer kundige professional."

De training vindt plaats op maandag 26 november van 19.00 tot 21.30 uur op de eerste verdieping van het Kulturhus, Passage 13 in Raalte (zij-ingang Kulturhus). Wil je deze training niet missen? Schrijf je dan meteen in, maar in elk geval vóór 12 november 12.00 uur, door een mail te sturen naar m.bongertman@wijz.nu. Vermeld in de mail je *voor- en achternaam *de organisatie waar je werkt *welke functie je hebt/welk vrijwilligerswerk je doet *je telefoonnummer

Meer resultaat uit Facebook-marketing Jij zet al regelmatig Facebook in voor je werk. Maar je zou het fijn vinden om meer resultaat te boeken, de 'ins en outs' te kennen, te weten hoe je meer bereik en interactie krijgt en hoe je resultaten kunt interpreteren...

20


Onder begeleiding van een ervaren online marketing specialist (die plezier in het werk voorop heeft staan) ga je aan de slag met de volgende onderwerpen: - Uitleg over doel- en doelgroepgericht werken - Uitleg over de positie van Facebook binnen het social media landschap - Leer alles over de 7 psychologische principes om overtuigende teksten te schrijven - Ga aan de slag met het maken van een video op je smartphone - Ontdek wat de kracht is van adverteren op Facebook Over de trainer: "Aangenaam! Mijn naam is Nico de Jong, online marketing specialist en oprichter van Onwijs Marketing. Strateeg, pragmaticus, man met een plan. Ik geef richting aan online marketing. Bied inzicht, overzicht én focus. Ik ben positief-kritisch en daag mensen uit anders te denken. Samen met jou wil ik vooral blijvend resultaat creëren." Wat klanten over Nico zeggen: "Professioneel, snel, inhoudelijk, toegankelijk, betrouwbaar. Zo heb ik Nico leren kennen tijdens onze sessies en trainingen.”

De training vindt plaats op maandag 10 december van 19.00 tot 21.30 uur op de eerste verdieping van het Kulturhus, Passage 13 in Raalte (zij-ingang Kulturhus).

Wil je deze training niet missen? Schrijf je dan meteen in, maar in elk geval vóór 26 november 12.00 uur, door een mail te sturen naar m.bongertman@wijz.nu. Vermeld in de mail: *je voor- en achternaam *de organisatie waar je werkt *welke functie je hebt/welk vrijwilligerswerk je doet *je telefoonnummer

21


Voor de Facebook trainingen geldt dat je afhankelijk van je niveau ervoor kunt kiezen om alleen de basistraining of alleen de vervolgtraining te volgen. Maar ook het inschrijven op de beide trainingen is mogelijk. De derde training gaat over het ontdekken en inzetten van jouw kwaliteiten.

Ontdek je kwaliteiten! Iedereen heeft kwaliteiten. Gebruik jouw kwaliteiten, want dát geeft energie. Doen waar je goed in bent motiveert, verhoogt je eigenwaarde en je zit lekkerder in je vel. Het geeft positieve energie en het draagt bij aan meer levensgeluk! Op een leuke en verrassende wijze ontdek jij jouw unieke kwaliteiten en hoe jij deze nog meer kunt benutten in je leven. Graag tot ziens bij de workshop! Deze workshop wordt verzorgd door Marloe van de Worp. Zij geeft workshops voor persoonlijke ontwikkeling en verbinding vergroten met als drijfveer “mensen inspireren om te doen wat ze gelukkig maakt!” De training vindt plaats op dinsdag 11 december van 13.00 tot 15.30 uur op de eerste verdieping van het Kulturhus, Passage 13 in Raalte (zij-ingang Kulturhus). Wil je deze training niet missen? Schrijf je dan meteen in, maar in elk geval vóór 26 november 12.00 uur, door een mail te sturen naar m.bongertman@wijz.nu. Vermeld in de mail: *je voor- en achternaam *de organisatie waar je werkt *welke functie je hebt/welk vrijwilligerswerk je doet *je telefoonnummer Nogmaals, voor alle drie de trainingen geldt: vol is vol en in eerste instantie komen de eerste 3 deelnemers per organisatie op de lijst en komen de volgende op de reservelijst. Dit om mensen uit verschillende organisaties de kans te geven de training te volgen. Heel graag tot ziens bij één of meerdere van de trainingen!

22


VERKOOP SEIZOENKAARTEN 2018-2019 De seizoenkaarten 2018/2019 voor ijsbaan ’t Goor worden in de week van 12 t/m 17 november huis aan huis verkocht. Mocht u de verkopers hebben gemist, dan kunt u in deze week ook bij de onderstaande bestuursleden kaarten kopen. Wij hopen op een mooie winter met veel schaatsplezier! Bestuur ijsbaan ’t Goor Hans Horenberg Harrie Oosterwechel Mariska Jansman Grietje Visser

POTGROND KOEMEST TUINAARDE TURF KALK COMPOST GAZONMEST BOOMSCHORS ETC B. van Dartel – Hogeweg 24 – 8131 RK Wijhe tel. 0572-357176 / info@vandartelpotgrond.nl Bel of zie onze website voor de prijzen www.vandartelpotgrond.nl

Goederen worden gratis aan huis bezorgd

23


24


INTOCHT SINTERKLAAS Wanneer: Zondag 18 november Waar: Schalm Hoe laat: 15.00 uur De deur gaat om 14.45 uur open.

Heb jij een vraag voor de Sint? Mail deze met je naam en achternaam voor 14 november naar; sint.marienheem@hotmail.com Misschien krijg jij dan wel op 18 november het antwoord van de Sint zelf!.

Alle kinderen tot en met groep 6 zijn van harte welkom. Jij komt toch ook?

25


Wedstrijdprogramma: 10 nov. 9.00 uur: Vocluma N2.1 – Salvora N2.2 10.00 uur: Vocluma N2.1 – Hooiberg N2.2 11.00 uur: Vocluma N2.1 – Hevo N2.2 Tijenraan, Raalte 10.30 uur: Vocluma N3.1 – Hooiberg N3.1 11.30 uur: Avior N3.1 – Vocluma N3.1 10.00 uur: Vocluma N4.1 – Avior N4.2 11.00 uur: Salvora N4.1 – Vocluma N4.1 11.30 uur: Vocluma N4.1 – Hevo N4.2 De Hooiberg, Olst 9.00 uur: Avior N4.4 – Vocluma N4.2 9.30 uur: Vocluma N4.2 – Voorwaarts N4.2 ’t Asspel 9.00 uur: Vocluma N6.1 – Avior N6.3 11.00 uur: Avior N6.4 – Vocluma N6.1 9.00 uur: Rood-Wit ’75 N6.1 – Vocluma N6.2 10.00 uur: Vocluma N6.2 – Avior N6.4 Sporthal, Schalkhaar 15.00 uur: Vocluma MC 1 – Ti-Volley MC 1 ’t Asspel 13.00 uur: TiMax/DEVOKO MB 4 – Vocluma MB 1 Dorper Esch, Denekamp 10.30 uur: Kerkemeijer Gemini MA 1 – Vocluma MA 1 ’t Timke, Borculo 16.30 uur: Jumbo v. Andel-Ormi DS 5 – Vocluma DS 2 Pr. Willem Alexanderhal, Epe 16.30 uur: Avior DS 12 – Vocluma DS 1 Sporthal, Schalkhaar

26


Het heerlijke avondje komt er weer aan, Tijd voor Vocluma om met speculaas langs de deur te gaan. Vrijdagavond 16 of zaterdagmorgen 17 november bellen de leden bij u aan, U laat ze toch niet in de kou staan?

Oud Papier actie Aanstaande Zaterdag, 10 november, is er weer een oud papier actie, U kunt het papier van 09.00 uur tot 12.00 uur brengen, naar de parkeerplaats bij spelzaal ’t As-spel Indien u het eerder brengt, Dan voorin de containers opstapelen! En niet voor de container!! De heren van het 2e elftal zullen u deze zaterdag helpen bij het lossen. Actiecomite S.v. Marienheem 27


Programma

Zaterdag 10 november 96413 Lemele JO19-1 111004 Marienheem JO15-1G 69210 Marienheem JO13-1G 93899 Hulzense Boys JO11-2 118316 Den Ham JO9-2 95744 Schalkhaar JO8-4

-

Marienheem JO19-1 Hulzense Boys JO15-2 Wijhe '92 JO13-2G Marienheem JO11-1G Marienheem JO9-1 Marienheem JO8-1

12:00 uur 14:00 uur Oosterlaken, MT 11:00 uur Neimeijer, M.L. 08:45 uur 08:45 uur 08:30 uur

Kantinedienst 10 november Ouder van Syb Hulsman (8:30 - 13:00 uur) Zondag 11 november 36043 Marienheem 3 30527 Haarle 3 37232 Dalfsen 4

- Dalfsen 2 - Marienheem 4 - Marienheem 5

Kantinedienst 11 november 11.30 uur Teun Schrijver 11.30 uur Luca Jansen Holleboom 13.30 uur Robbert Alferink 17.00 uur Arno Velderman Zaterdag 17 november 96432 Marienheem JO19-1 111022 Sc. Overwetering JO15-2G 69226 Lettele JO13-1G 93921 Marienheem JO11-1G 118317 Marienheem JO9-1 95773 Marienheem JO8-1

-

12:00 uur Alferink, T. 10:45 uur 12:00 uur

Marian Velderman Miriam Koopman

08:00 uur 08:00 uur

SJO FC Dalfsen JO19-2 Marienheem JO15-1G Marienheem JO13-1G Heino JO11-2 SJO JCO JO9-2G Diepenveen JO8-1G

14:00 13:00 11:00 09:30 11:00 09:30

uur uur uur uur uur uur

Holtmaat, A.C.A.

Tuitert, Sem Jansman, Puck Wippert, Tijn

Kantinedienst 17 november Ouder van Tijs Reimert (8:30 - 13:00 uur)

28


Zondag 18 november 25024 Marienheem 1 34669 Juventa '12 3 33764 Rohda R. 12 34950 Marienheem 4 40351 Marienheem 5

-

Kantinedienst 18 november 11.30 uur Rinse Heuvink 11.30 uur Jorn Kruiper

Sportclub Deventer 1 Marienheem 2 Marienheem 3 Enter 5 Heino 10

14:00 uur 11:15 uur 11:30 uur 09:30 uur Lorkeers, J.H. 11:30 uur Pleizier, JM

Alice Veldhuis Tonny Veldhuis Jolande Kloosterman Jeanet Hoekerswever Nardy Hutten Cindy Middelkamp Jonh Kieftenbeld

08:00 uur 08:00 uur 12:30 uur 12:30 uur 12:30 uur 12:30 uur 17:00 uur

Jaarvergadering S.V. Mariënheem 12 november a.s. Alle leden zijn uitgenodigd om 20.00 uur in de kantine van de S.V. Mariënheem. De agenda en bijlagen zijn via de mail aan alle leden verstuurd, mocht je de mail niet ontvangen hebben, stuur dan een berichtje naar secretariaat@svmarienheem.nl, dan staat je juiste mailadres waarschijnlijk niet goed geregistreerd bij ons.

Tot 12 november Bestuur S.V. Mariënheem

Oud ijzer actie Ook dit jaar organiseert het actiecomité van SV Mariënheem een oud ijzer actie. Op zaterdag 10 november komen de vrijwilligers langs de deur om het oude ijzerwaren op te halen. Van u wordt verwacht dat het oude ijzer om 8:00 uur aan de weg staat. Tot 11.45 uur kan er eventueel gebeld worden als wij het ijzer bij u in de straat zijn vergeten naar het volgende tel. nr. van dhr. A. Assendorp: 0620813811 De vrijwilligers worden om 8.30 verwacht in de kantine van SV Mariënheem. Het actiecomité SV Mariënheem 29


Secretariaat: Hanneke Koenjer-Berenpas Akkerwinde 21 8106 BL Mariënheem pb.marienheem@gmail.com Plaatselijk Belang Mariënheem Betreft: Datum: Plaats: Tijd:

Agenda jaarvergadering PB Marienheem Maandag 19 november 2018 de Schalm 19:30 uur

De jaarvergadering start om 19:30 uur in verband met de wedstrijd Duitsland – Nederland; de wedstrijd is om 20:45 uur te volgen in de Schalm. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Opening Bestuurswisseling PB Mariënheem N35 Herinrichting ‘voetbalveld 2’ Leader Project ‘Duurzame accommodaties in Mariënheem’ WMO Buurtwerk Woningbouw Rondvraag/WVTTK Afsluiting

Plaatselijk Belang is ook uw belang!

30


31


dorpskrant Marienheem  
dorpskrant Marienheem  
Advertisement