Page 1

Mariënheem Informatie Krant

Jaargang nr: 44, MIK NUMMER 17

14 mei 2019

Nr. 18 verschijnt 21 mei. Kopij inleveren voor 21 mei. “Het meest gelezen (week)blad in Mariënheem!”


Aan de telefoon zit iemand die van maandag tot en met vrijdag van half tien twaalf in alle hulpvragen kan bemiddelen.

355000 tot half ALGEMENE HULPDIENST MARIËNHEEM

DOKTER Digitaal afspraak maken bij huisartsenpraktijk vd Vlies en Kapsenberg! www.gezondheidscentrumdeparel.nl of via de APP www.dokterdichtbij.nl Spreekuur de Veenhorst 11 op maandag en donderdag van 14.00-16.00 uur en op woensdag 08.00-10.00 uur. Op werkdagen om 8.00 uur bloedprikken in Luttenberg! Tel. 0572-346070. buiten kantoortijden huisartsenpost Deventer 0570501777.

AED 24 uur bereikbaar:

de Essenbree 82, De Schalm Nijverdalseweg 30, de Parabool de Veenhorst 2.

VERKEERSKUNDIGE KLACHTEN/MELDINGEN: Rijkswaterstaat tel nr: 0800-8002 of website: www.rijkswaterstaat.nl Gemeentelijke zaken: 0572-347799.

2


13/18-mei 14-mei 16-mei 17-mei 17-mei 18-mei 20-mei 23-mei 27/29-mei 28-mei 30-mei 1-jun 6-jun 7-jun 8-jun 11-jun 12-jun 14-jun 17-jun 21/23-jun 25-jun jul/aug 9-jul 10-jul 13-jul 16-jul 16-jul 19-jul

ACTIVITEITENAGENDA Collecte Longfonds Bingo KBO fietsen Marienheem Samen aan tafel Kruisjassen Jeugdkamp flessenactie PB Bestuursvergadering KBO fietsen Nieuw Heeten Wandel3daagse Bingo KBO fietsen Wesepe Mixtoernooi/afsluiting seizoen Sv M'heem Alleenstaandenmiddag Kaderavond SV MariĂŤnheem Oud papier Bingo Rol-wandelclub Samen aan tafel PB Zuilenvergadering Midzomerfeest Bingo Zonnebloem lotenverkoop Bingo Rol-wandelclub Oud papier geen MIK PB Bestuursvergadering Samen aan tafel

23-jul 23-jul 30-jul 6-aug 13-aug 14-aug 16-aug 20-aug 20-aug 3-sep 17-sep 20-sep 23-sep 1-okt 3-okt 15-okt 18-okt 22-okt 25-okt 29-okt 29-okt 7-nov 12-nov 15-nov 18-nov 26-nov 5-dec 10-dec

geen MIK Bingo geen MIK Bingo geen MIK Rol-wandelclub Samen aan tafel geen MIK Bingo Bingo Bingo Samen aan tafel PB Zuilenvergadering Bingo Alleenstaandenmiddag Bingo Samen aan tafel geen MIK Middagactiviteit Zonnebloem PB Bestuursvergadering Bingo Alleenstaandenmiddag Bingo Samen aan tafel PB Algemene ledenvergadering Bingo Alleenstaandenmiddag Bingo

Aanleveren kopij: Digitaal: mik.marienheem@gmail.com voor maandagavond 24.00 uur. Brievenbus in de Schalm gebruiken dan voor maandagmorgen 09.00 uur. Mik online te lezen op www.marienheemonline.nl vanaf donderdagavond rond 18.00 uur. Vragen over bezorgen MIK:

mik.marienheem@gmail.com of Catrien Westendorp 3


PASTORAAL TEAM seretariaat@parochieheiligkruis.nl tel: parochie H. Kruis Raalte 0572- 351366 Vicaris R.G.W. (Ronald) Cornelissen, pastoor Tel. 0570-619087 / 06-30162625 e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl H.W.J. (Harry) Bloo, pastoraal werker tel 06-222 91 539, h.bloo@katholieksalland.nl C.M. (Clazien) Broekhoff-Bosman, pastoraal werkster tel. 06-832 02 244, jpsalland@live.nl M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken tel. 06-337 56 089, mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl A.M.A.L . (Lonneke) Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster tel. 038-4527475, lonnekegunnink@hetnet.nl

E (Evelien) Reeuwijk, pastoraal werkster email: ereeuwijk@heiligelebuinus.nl G.J. (Gé) Nijland, parochievicaris tel.0570-526356, 06-42571832, pastornijland@parochieheiligkruis.nl Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving in geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar via tel.nr. 06 - 539 64 140. Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Voor een gesprek rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat. Voor het Dopen kunt u contact opnemen met Inge Stegeman, secretariaat H.Kruis telf. 0572- 351366 of via mail: seretariaat@parochieheiligkruis.nl Caritas Mariënheem Bij acute financiële nood kunt u bellen met Ine Huis in ‘t Veld tel.nr. 353742 secretariaat open maandag: 9.30 tot 11.30 u donderdag:10.30 tot 11.30 u Locatie Mariënheem: Nijverdalseweg 34, 8106 AD tel 0572-361486 Email: secretariaatmarienheem@gmail.com Bank rek. nummer locatie Mariënheem: NL 07RABO 0142904694 Postadres: Nijverdalseweg 52 tel. 0572-352490 of 06-2505 4712 4


Kerkberichten van 18 mei t/m 24 mei 2019 Zondag 19 mei om 9.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger: Wolters, emeritus pastoor Lector: Annie Velderman Misdienaars Mia en Mirande Kogelman collectanten: Theo Reins Anton Daggenvoorde Intenties Dieni Achterhoek – Tibben Hein en Harm Kogelman Overleden familie te Wierik Jan en Cor Maatman Pa, ma, Gerard en Marita de Groot Mies en Hein Bruggeman Kasper en familie Marga en AndrÊ Kogelman Uit Dankbaarheid Overleden ouders Kogelman-Jansen Holleboom en Familie Hein en Marco Nijland Familie Tibben - Koggel Jaargedachtenis Luuk Alferink Wijwater Mensen die wijwater nodig zijn, kunnen dat halen in de kerk.Vooraan bij het Maria-altaar staat een grote stenen kruik met 5


een kraantje. Hier kun je nu zelf wijwater tappen, met dank aan Gérard Pleizier die een prachtig kraantje op de kruik heeft gemaakt. Woordje van de pastoor Kom Heilige Geest Beste Parochianen, Als je een conflict hebt met iemand of als je kwaad op iemand bent, dan is het heel moeilijk om die persoon met mildheid tegemoet te treden. Het komt overal voor: in families, tussen gehuwden, met vrienden, met collega’s, in je vereniging. Heel vaak lijkt de breuk definitief. Gelukkig zien we dat het in sommige gevallen toch mogelijk is weer tot elkaar te komen, ondanks de moeilijke situatie. Ik moet nu denken aan dat eeuwenoude gezang van Pinksteren: “Veni, Sancte Spiritus” (Kom, Heilige Geest). In dit lied wordt de Geest van God als volgt bezongen: “Kom o vrede in de strijd, lafenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond”. Verkilling, verharding, wrok, haat, angst… die gaan vastzitten. Ze maken je onvrij, je wordt een gevangene van een verstoorde relatie. Met Pinksteren wordt in onze kerken het verhaal gelezen van de ‘uitstorting’ van de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus. De Geest van God komt als een vuur over de apostelen en zij worden begeesterd, ze raken enthousiast en geïnspireerd en ze krijgen weer moed! En het is heel verbazingwekkend dat mensen uit vele landen, die op dat moment in Jeruzalem zijn, hen kunnen verstaan.! De leerlingen spreken over “de grote daden van God” en zij spreken de taal van het hart, een taal die ieder mens kan verstaan. Dit verhaal laat zien dat de taal van God, de taal van Liefde, door iedereen verstaan kan worden en dat de Geest van God mensen met elkaar in verbinding brengt. Mensen gaan elkaar begrijpen, mensen 6


komen tot elkaar en oude wonden helen. Met Pinksteren vieren we dat die Geest van God, die in Jezus leefde, nu voortleeft in de Kerk en in alle mensen van goede wil. Dat betekent niet dat de Kerk geen fouten kan maken… ook zij heeft blijvend het louterende vuur van de Heilige Geest nodig. Het betekend niet dat alles wat mensen zo goed bedoeld doen, ook altijd goed is. Helaas niet. Met goede bedoelingen worden soms de verschrikkelijkste dingen gedaan. “Veni Sancte Spiritus, flecte quod est rigidum” (Kom, Heilige Geest, maak weer zacht wat is verhard!). De Heilige Geest is meer dan alleen enthou-siasme. Bij de ‘gaven van de Geest’ horen ook: kennis, inzicht, sterkte en vooral… wijsheid. Die Geest van God bezielt Jezus. Diezelfde Geest kan ook ons bezielen. We mogen bidden dat die Geest ook in ons leven komt. Je kunt het ook zo zeggen: dat we ons bewust worden van de aanwezigheid en de werkzaamheid van de Geest in ons leven. Dat we innerlijke ruimte maken in onszelf. “Kom, Heilige Geest, sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugde die niet vergaat”. Mede namens de leden van het pastoraal team en de emeriti pastores wens ik u allen een inspirerend en vredig Pinksterfeest toe, Pastoor Ronald Cornelissen Gebed voor Pinksteren en elke dag Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden; en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen; Koperen jubilea Het pastoraal team kent dit voorjaar drie koperen jubilea: Lonneke Gunnink – van den Berg en Evelien Reeuwijk waren 1 maart 2019 12 ½ jaar pastoraal werker en Marc Brinkhuis is 9 juni 7


eveneens 12 ½ jaar geleden, tot diaken gewijd. Zaterdag 8 juni willen we dit vieren op de Boskamp. Inloop met koffie/ thee vanaf 14.30 uur, meditatief moment en wandeling (drie kwartier) start om 15.00 uur, om 16.30 uur viering in de kerk van Boskamp en tot 18.30 uur een hapje en een drankje, waarbij u de jubilarissen kunt feliciteren. Parochiebesturen en pastoraal team van de parochies H. Kruis en H. Lebuinus _________________________________________________

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE SCHALM 1 e pinksterdag zijn wij geopend na de kerkdienst 2e pinksterdag schalm gesloten .hemelvaartsdag na de dauwmis schalm geopend voor : 2x koffie met krentenwegge a 4.50 euro groetjes els ____________________________________________________

Oproep streetdance Vind je het leuk om ook bij de streetdance te gaan? De meiden die na de zomervakantie naar groep 4 gaan kunnen zich nu ook opgeven. Heb je interesse, of wil je meer informatie, stuur een mail naar

ray.gabi@gmail.com. Groetjes de streetdance commissie 8


Ervaar het openbaar vervoer! Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Raalte. Wanneer: woensdag 22 mei 2019 Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur Waar: Bibliotheek Raalte, Passage 8 in Raalte OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn ervaren OVreizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen. Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ovambassadeur@ervaarhetov.nl.

9


Hallo Mariënhemers, In de afgelopen jaren werd altijd de activiteit “Mariënheem Schoon“ georganiseerd door de commissie Dorpsverfraaing. We zijn hier helaas dit jaar niet aan toe gekomen, waarbij het ook nog lastig was om een geschikte datum te vinden. De school(kinderen) zijn onder begeleiding al vrij aardig rond geweest in het dorp zelf. Goed voorbeeld doet volgen. In tussen tijd is het niet erg als eenieder die wat ziet bij hem of haar in de buurt dit afval op te ruimen. Dit om een mooi schoon dorp te houden. Dit jaar zal het niet georganiseerd worden maar we proberen volgend jaar hier weer actief mee aan de gang te gaan. Vriendelijke groet, H.Hulsman en T.Westendorp, Plaatselijk Belang Marienheem

10


Fiets mee vanuit Mariënheem Donderdag 16 mei De gezamenlijke ouderverenigingen van Heeten, Nieuw Heeten, Wesepe en Mariënheem organiseren weer samen 4 fietsroutes in de regio. KBO Mariënheem heeft voor donderdag 16 mei een fietsroute uitgezet van 40 km. Bij vertrek krijgt u een routebeschrijving mee. U fietst voor eigen risico en in de route zijn 3 rustpunten opgenomen. De weersvooruitzichten zijn goed en….. de route is mooi. Een mooie gelegenheid om donderdag op de fiets te stappen. Een fietstocht voor iedereen.

Vertrek tussen 9.30 en 10.30 uur vanaf ’t Asspel. Kosten maar € 1,00 p.p

11


Midzomerfeest heeft wederom een uitgebreid kinderprogramma Al vanaf het allereerste Midzomerfeest wordt er ieder jaar een kinderprogramma georganiseerd, in dit jubileumjaar hebben we wederom een leuk en uitgebreid kinderprogramma. Ook nieuwe vrijwilligers hebben zich speciaal aangemeld om deze onderdelen te organiseren en daar zijn we als Stichting erg blij mee! Het hele weekend kermis Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we het hele weekend een kermis in het dorp. De kermis is op de volgende momenten geopend: Vrijdag: 18:00 – 01:00 Zaterdag: 14:00 – 01:00 Zondag: 12:00 – 20:00 Dit jaar zijn aanwezig: botsauto’s, bussengooien, draaimolen, zweefmolen, een schiettent en touwtjestrekken. Kindertheater Theatralala Zaterdagochtend tussen 10:30 uur tot 12:00 uur is er het Kindertheater TheaTralala voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. Bij mooi weer is het kindertheater buiten, maar bij minder mooi weer kunnen we gebruik maken van de faciliteiten van TC Mariënheem. Knikkertoernooi Zondagochtend van 11:00 uur tot 12:30 wordt voor de tweede maal het knikkertoernooi georganiseerd. Net als vorig jaar is er ook een competitie voor kinderen op de basisschool.

12


Highland Games & Bubbel Voetbal Zaterdagochtend van 10:30 uur tot 12:00 uur is het tijd voor de Highland Games en Bubbel Voetbal. Highland Games is een spelonderdeel met een gewaagd parcours‌. Een echte aanrader dus! Tegelijk met de Highland Games vindt ook de Bubbel Voetbal plaats. Dit is gewoon een potje voetbal, maar dan in een plastic Bubbel. Lekker onbenullig, maar wel met een zachte landing. Deze activiteiten zijn geschikt voor kinderen van groep 4 t/m groep 8 die even hun energie kwijt moeten! Geef je op via de groepsapp van jouw klas of stuur een mail naar ray.gabi@gmail.com als je niet in MariÍnheem op school zit. Uurtje gratis kermis Zaterdagmiddag van 13:00 tot 14:00 is er een uurtje gratis kermis. Alle attracties (excl touwtjestrekken en bussengooien) zijn gratis toegankelijk! Schminken in de tent Zaterdag van 13:00 uur tot 16:00 uur kunnen alle kinderen zich laten schminken in de tent. _____________________________________________________________________

Donderdag 30 mei. Van 12.00 tot 17.00. Grote zolderopruiming/rommelmarkt. KEIZERSVELDWEG 24a. 13


KBO/Ouderenwerk Marienheem-Luttenberg Bovenstaande organisaties organiseren op Donderdag 27 Juni een gezamenlijke dagtocht naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. Deze dag bestaat uit een rondleiding door het museum en een rondrit met gids door het monumentale dorp Veenhuizen. Kosten voor deze dagtocht zijn â‚Ź 60,00 p.p. Inclusief koffie met gebak,entree en rondleiding,diner en rondrit Opgave voor 1 Juni bij G. te Wierik telf. 352615 _________________________________________________

Collecte opbrengst maag, darm en leverkanker 2019 Hier het mooie bedrag van â‚Ź783.86 Allen bedankt namens Maag, darm en lever Stichting. Colletanten bedankt voor jullie inzet. 14


FLESSENACTIE ZATERDAG 18 MEI zullen we vanaf 12.30 uur langs de deuren gaan om de flessen op te halen! Stichting Jeugdkamp MariÍnheem houdt een flessenactie om ook dit jaar weer een geslaagd kamp te kunnen organiseren. De leiding hoopt dat zoveel mogelijk kinderen daarbij komen helpen! (we verzamelen bij het ’t Asspel)

PS: In week 27 gaan we n.a.v. de opgaven langs de ouders/sponsoren.

15


Kinderkamp MariĂŤnheem is dit jaar gesponsord door:

16


Hoogeslag bv – ’t Schoapie – Jurry Hekking Metaal

Oosterlaken Tuin & Groen onderhoud – Bouw- en Klussenbedrijf Evers

Zonwering Vloedgraven – Tibben Aannemingsbedrijf – Kruiper Koudetechniek – Knipschuur Maaike – Jet’s Buzz – Huyskweker Pot – ERIK Bouwplancoördinatie – Egbertzen & Tuitert Dakwerken bv - Bart Online

Kinderkamp Mariënheem wil iedere sponsor hartelijk bedanken voor zijn bijdrage! 17


18


Op de fiets de boer op Op zondag 19 mei organiseren Salland Boert en Eet Bewust en LTO Salland gezamenlijk de jaarlijkse fietstocht langs boerenbedrijven. Tussen 10 en 12 uur kunt u starten bij Fruitbedrijf van Vilsteren in Wijhe en Schrijver Stalinrichting in Broekland. Hier is tevens parkeergelegenheid. De route brengt u langs het varkensbedrijf van de familie Koekoek, vleesveehouderij ‘Limousin Oost’ van de familie Hietberg en melkveebedrijf Neuleman van de familie ten Have. Alle bedrijven zijn te bezichtigen. U krijgt een rondleiding, kunt dieren knuffelen, proeven en in gesprek met de ondernemer. Tevens kunt u meer informatie krijgen over de Broeklanderhof, de pluktuin in Broekland. Trekkers kiek’n kan bij Bruggeman Mechanisatie. Voor deze tocht is eveneens het landgoed van de familie Blijdenstein open gesteld. De route is ca. 18 km lang en is geschikt voor jong en oud. De bedrijven zijn tot 16.00 uur geopend. Deelname is gratis en op eigen risico. Meer informatie vindt u op https://www.sallandboerteneetbewust.nl/activiteiten/ en https://www.ltonoord.nl/afdeling/salland

19


Rommelmarkt/Braderie tijdens Haarles Feest Evenals voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar tijdens het Haarles Feest een rommelmarkt/braderie. Vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur kan elke cultuursnuiver, beroepshandelaar en verhuizer met een specialiteit in oude zolderkamertjes zijn ogen en oren weer de kost geven op het Haarles Feest. Net als voorgaande jaren zullen er weer volop leuke kraampjes, mooie koopjes en een fijn stukje gezelligheid aanwezig zijn.

Wanneer? Zaterdag 25 mei 2019 Tijd: 09.00 uur tot 14.00 uur

Inschrijven kan op onze website http://www.haarlesfeest.nl

20


21


Help jij mee om MariĂŤnheem deze zomer in het zonnetje te zetten? ZAAIEN, OOGSTEN EN ONTMOETEN De voorbereidingen zijn in volle gang. De eerste stappen zijn gezet. Zo zijn er in het buitengebied al veel zaden uitgedeeld. Velen hebben al overlegd waar ze deze zullen planten. Anderen zijn al met het zaaien begonnen. De potjes met kleine mini bloempjes staan klaar voor in het dorp. Deze worden zaterdag 18 mei rondgebracht. Via de contactpersonen per straat en/of buurt zullen de potjes worden verspreid. De contactpersoon komt bij u met de vraag om deze te planten in uw tuin. Zo zien we deze zomer veel bloeiende zonnebloemen in heel MariĂŤnheem. Uiteraard kun je zelf ook nog een bijdrage leveren door meerdere zonnebloemen te zaaien om de buurt op te vrolijken. Heb je meer zaden nodig? Neem dan contact op met Diny Maatman, 06 25031497

Zo zorgen we samen voor een kleurrijke en vrolijke zomerperiode. Mede met dank aan Welkoop en Kwekerij Pot waardoor het zaaien van zonnebloemen mogelijk is geworden.

Verder zijn we volop bezig met het programma in de zomer. Deze krijgt al steeds meer invulling.

22


Het parochiebos zullen we omtoveren tot een mooie pluktuin, zodat je daar mooie wandelingen kunt maken in de zomer. Op de zondagen in de zomervakantie zorgen we voor muziek, telkens tussen 11.00 uur en 12.00 uur. We gaan inzetten op bloemschikken om MariĂŤnheem nog verder op te fleuren. Dit kan in de vorm van een workshop of door samen bezig te zijn met bloemen. Daarnaast gaan we de koppeling maken tussen schilderen, muziek en verhalen van mensen. Het zomerprogramma willen we afsluiten in het weekend van 24 en 25 augustus. We zullen het programma nog verder uitwerken en komen begin juni met het definitieve programma. Kortom er zal veel te doen zijn! Hiervoor kunnen we nog wat helpende handen gebruiken. Lijkt dit je leuk om te doen? Laat het ons dan weten! Zetten wij samen MariĂŤnheem deze zomer in het zonnetje? Doe mee met elkaar! Contactgegevens Marion Kogelman 06-18291938 projectenmarienheem@gmail.com

23


Programma

Zaterdag 18 mei 165660 Marienheem JO19-1 - Den Ham JO19-2 169505 SDOL JO15-1 - Marienheem JO15-1G 171364 SJO JCO JO13-6 - Marienheem JO13-1G 145014 Marienheem JO11-1G - Den Ham JO11-3G 137490 Marienheem JO9-1 - ABS JO9-2 141918 ABS JO8-1G - Marienheem JO8-1 4 tegen 4 - Verbindingsweg 1c te Lemelerveld Marienheem 1 - Nieuw-Heeten Lemelerveld 1 - Marienheem 1 Marienheem 1 - Broekland 2

14:00 uur 12:30 uur 11:15 uur 09:30 uur 09:30 uur 09:00 uur

Oosterlaken, MT Slot, J. Hulsman, S. Jansman, P.

10:00 uur 10:15 uur 10:30 uur

Kantinedienst 18 mei Ouder van Max Schrijver (8:30 - 13:00uur) Zondag 19 mei 24531 Marienheem 1 35974 Rohda R. 4 32781 Hoonhorst 2 40727 Marienheem 4 41438 Marienheem 5 Kantinedienst 19 mei 11.30 uur Levi Akkersdijk 11.30 uur Rinse Heuvink 13.30 uur Niels Hutten 13.30 uur Wietse Oude Nijeweme 17.00 uur Rens Hekking

-

Wesepe 1 Marienheem 2 Marienheem 3 Juventa '12 5 Noord Veluwe Boys 2

14:00 uur 09:30 uur 12:00 uur 09:30 uur Lorkeers, J.H. 11:30 uur Alferink, T.

Agnes Ellenbroek Rudy Ellenbroek

08:00 uur 08:00 uur

24


Zaterdag 25 mei 165617 JVC Dedemsvaart JO19-2 169483 Marienheem JO15-1G 171376 Marienheem JO13-1G 137468 FC RDC JO9-1 141923 Marienheem JO8-1 4 tegen 4 - Eindtoernooi in Luttenberg Marienheem Holten 1 Marienheem BlauwWit 2

-

Marienheem JO19-1 CSV '28 JO15-7 SVZW JO13-3 Marienheem JO9-1 Wijhe '92 JO8-2

10:45 uur 14:00 uur Reins, J.G.M 11:00 uur Neimeijer, M.L. 08:30 uur 09:30 uur Akkersdijk, T.W

-

BlauwWit 1 Marienheem Rijssen Marienheem

9.00 uur 9.30 uur 10.15 uur 10.45 uur

Marienheem 1 Heeten 2 Wijhe '92 7 Marienheem 4 Marienheem 5

14:00 uur 10:00 uur Reins, J.G.M 12:00 uur Alferink, T. 10:00 uur 11:15 uur

Wim Alferink

08:00 uur

Kantinedienst 25 mei Ouder van Bram Reins (8:30 - 13:00uur) Zondag 26 mei 26530 SDOL 1 116647 Marienheem 2 34350 Marienheem 3 33677 GFC 3 38467 Broekland 3 Kantinedienst 26 mei 8.30 uur Kevin Lorkeers 11.30 uur Nout Wippert 11.30 uur Daan Reimert

-

25


Voorverkoop Luttenberg LIVE gestart De Luttenbergse muziekvereniging De Bergklanken tovert op 15 juni de plaatselijke sporthal om tot een prachtige muziekhal voor Luttenberg Live, een avondvullend muzikaal feest der herkenning. En jij kunt er bij zijn, want de voorverkoop is begonnen. Reserveer vast een plaatsje aan de bar of een stoeltje in de muziektempel, want vol is vol en dit wil je niet missen. Maar Luttenberg Live, wat houdt dat in? Nou, De Bergklanken bestaan dit jaar 40 jaar en dat gaan ze vieren ook! Op 15 juni verandert de sporthal in het gezelligste café van Salland, en is iedereen uitgenodigd voor een drankje. En natuurlijk ontbreekt ook de muziek niet! Sterker nog, De Bergklanken heeft voor de gelegenheid de crème de la crème van muzikaal Luttenberg uitgenodigd voor een avondvullend muzikaal programma. Zangers, zangeressen, muzikanten, zelfs complete rockbands als Stillus, The Hillrockers en meidengroep Cloud 9; iedereen draagt zijn of haar muzikale steentje bij. Het resultaat is een avondje zomers zwijmelen op Robbie Williams en Racoon, hemels høken op Bökkers en Normaal en ongegeneerd meeblèren met Guus Meeuwis en André Hazes. Allemaal live, en helemaal Luttenbergs. Noteer 15 juni vast in de agenda en zorg dat jij een plekje reserveert! Kaarten kosten € 5,00 en zijn verkrijgbaar bij Coop Alfring en Mark Veldkamp Vloeren en Raamdecoratie of te bestellen per mail via info@debergklankenluttenberg.nl Meer info is te vinden op de website www.debergklankenluttenberg.nl, op facebook.com/muziekvereniging.luttenberg en op Instagram bergklankenluttenberg. Deel de berichten op social media en maak kans op 2 gratis toegangskaarten! 26


27


Waarom uw gazon verticuteren? Houd uw gazon schoon en gezond met verticuteren. Na het maaien blijven er grasresten liggen, die op den duur een dichte viltlaag vormen. Verticuteer daarom minimaal een keer per jaar. Wilt u professioneel verticuteren, bel dan voor het huren van onze verticuteermachine 0572 - 351979

www.facebook.com/lmbveldman Hellendoornseweg 54 8106 PL MariĂŤnheem www.lmbveldman.nl

Profile for De Mik Mariënheem

dorpskrant Marienheem  

dorpskrant Marienheem  

Advertisement