Page 1

Mariënheem Informatie Krant

Jaargang nr: 43, MIK NUMMER 29

11 september 2018

Nr. 30 verschijnt 18 september. Kopij inleveren voor 18 september.

“Het meest gelezen (week)blad in Mariënheem!”


Aan de telefoon zit iemand die van maandag tot en met vrijdag van half tien tot twaalf in alle hulpvragen kan bemiddelen.

355000 half ALGEMENE

HULPDIENST MARIËNHEEM

DOKTER Digitaal afspraak maken bij huisartsenpraktijk vd Vlies en Kapsenberg! www.gezondheidscentrumdeparel.nl of via de

APP www.dokterdichtbij.nl Spreekuur de Veenhorst 11 op maandag en donderdag van 14.0016.00 uur en op woensdag 08.00-10.00 uur. Op werkdagen om 8.00 uur bloedprikken in Luttenberg! Tel. 0572-346070. buiten kantoortijden huisartsenpost Deventer 0570-501777.

PEDICURE

Silvia Nikamp gediplomeerd Medisch Pedicure. Raamsweg 47a Mariënheem. Tel 06-22168668.

AED 24 uur bereikbaar:

de Essenbree 82, De Schalm Nijverdalseweg 30, de Parabool de Veenhorst 2.

VERKEERSKUNDIGE KLACHTEN/MELDINGEN:

Rijkswaterstaat tel nr: 0800-8002 of website: www.rijkswaterstaat.nl Gemeentelijke zaken: 0572-347799.

2


11-sep 12-sep 12-sep 14-sep 17/22 -sept 21-sep 21-sep 24-sep 24-sep 25-sep 4-okt 5-okt 9-okt 10-okt 13-okt 19-okt 19-okt 23-okt 23-okt 30-okt 1-nov 2-nov 3-nov 6-nov 10-nov 12-nov 14-nov 16-nov 16-nov 19-nov 20-nov 30-nov

ACTIVITEITENAGENDA Bingo Rol-wandelclub Koppelkaarten KBO/Ouderenwerk Kasteel Warmelo Collecte Nierstichting Samen aan tafel Kruisjassen PB zuilenvergadering Jaarvergadering EHBO 19:30u Bingo Alleenstaandenmiddag Kruisjassen Bingo Koppelkaarten Oud papier Samen aan tafel Kruisjassen geen MIK Bingo PB vergadering Alleenstaandenmiddag Kruisjassen Besloten darttoernooi Bingo Oud papier Jaarvergadering SV Mariënheem Koppelkaarten Samen aan tafel Kruisjassen PB algemene ledenvergadering Bingo Kruisjassen

4-dec 6-dec 8-dec 12-dec 14-dec 18-dec 18-dec 21-dec 25-dec 27-dec 28-dec 1-jan 5-jan 9-jan 11-jan 12-jan 25-jan 8-feb 9-feb 13-feb 22-feb 8-mrt 9-mrt 13-mrt 22-mrt 5-apr 10-apr 13-apr 19-apr 27-apr 3-mei 8-mei

Bingo Alleenstaandenmiddag Oud papier Koppelkaarten Kruisjassen PB vergadering Bingo Samen aan tafel geen MIK Dart Mariënheem open Kruisjassen geen MIK Voetbalinstuif SV Mariënheem Koppelkaarten Kruisjassen Oud papier Kruisjassen Kruisjassen Oud papier Koppelkaarten Kruisjassen Kruisjassen Oud papier Koppelkaarten Kruisjassen Kruisjassen Koppelkaarten Oud papier Kruisjassen Koningsdag Spelen Kruisjassen Koppelkaarten

Aanleveren kopij: Digitaal: mik.marienheem@gmail.com voor maandagavond 24.00 uur. Brievenbus in de Schalm gebruiken dan voor maandagmorgen 09.00 uur. Mik online te lezen op www.marienheemonline.nl vanaf donderdagavond rond 18.00 uur. Vragen over bezorgen MIK:

mik.marienheem@gmail.com of Catrien Westendorp

3


PASTORAAL TEAM seretariaat@parochieheiligkruis.nl tel: parochie H. Kruis Raalte 0572- 351366 Vicaris R.G.W. (Ronald) Cornelissen, pastoor Tel. 0570-619087 / 06-30162625 e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl H.W.J. (Harry) Bloo, pastoraal werker tel 06-222 91 539, h.bloo@katholieksalland.nl C.M. (Clazien) Broekhoff-Bosman, pastoraal werkster tel. 06-832 02 244, jpsalland@live.nl M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken tel. 06-337 56 089, mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl L.R.M. (Leo) Geurts, pastoraal werker tel. 06-440 46 465, lgeurts@heiligelebuinus.nl A.M.A.L . (Lonneke) Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster tel. 038-4527475, lonnekegunnink@hetnet.nl G.J. (Gé) Nijland, parochievicaris tel.0570-526356, 06-42571832, pastornijland@parochieheiligkruis.nl Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving in geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar via tel.nr. 06 - 539 64 140. Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Voor een gesprek rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat. Caritas Mariënheem Bij acute financiële nood kunt u bellen met Ine Huis in ‘t Veld tel.nr. 353742 Het secretariaat is open: maandag: donderdag:

van 9.30 uur tot 11.30 uur van 10.30 uur tot 11.30 uur

Locatie Mariënheem: Nijverdalseweg 34, 8106 AD tel 0572-361486 Email: secretariaatmarienheem@gmail.com Bank rek. nummer locatie Mariënheem: NL 07RABO 0142904694 Postadres: Nijverdalseweg 40 tel.0572-353220 4


KERKBERICHTEN 16 t/m 22 september 2018 Zondag 16 september om 9 uur Woord en communieviering met dames en herenkoor. Zieken zondag : Pastoraal werker: Harry Bloo Collectanten: Geert Tijs Jan Voorhorst Misintenties Johan Elders en Diene Elders - Schoot Gerrit en Mien Holtmaat en Henk Holtmaat Jaargedachtenis Erik Jansen Holleboom en familie Jansen Holleboom- Reimert Dine Eektimmerman - Lorkeers Johannes Hofstede Jan Heetkamp Overleden ouders Langkamp - Diepman Jan en Mark Koopman en Lies Huis in ’t Veld Jaargedachtenis Harm Kogelman Overleden familie Wippert Jaargedachtenis Cor Maatman Hein en Riek te Wierik Familie Schrijver - Buis en Ria Schrijver Overleden ouders Haarman – Groote Wolthaar Marietje Jansen Holleboom – ten Dam Hein en Marco Nijland Overleden ouders Langkamp - Kogchel Herman Nijenkamp namens dames en herenkoor Leo Kok Uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk Overleden familie Gerner – van de Berg en overleden familie Meijerink – Boxebeld Gerade Bruggeman – Bootsveld Jan Veltmaat 5


Dopen in Mariënheem Aan alle jonge ouders in Mariënheem Wie wil zijn kind laten dopen? Dit kan op 28 oktober 2018 in de kerk in Mariënheem om 12.30 uur. Wat moet je dan doen? Kom naar het doopoverleg op woensdag 10 oktober 2018 om 20.00 uur in het parochiecentrum in Mariënheem. Diaken Marc Brinkhuis zal de doop verzorgen. Laat even weten dat je komt aan Marit IJpelaar of Marc Brinkhuis. Marit en Teun laten Tobi dan ook dopen. Mail Marit: Ijpelaar.marit@gmail.com Mail Marc: mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

Uitnodiging voor alleenstaanden en alleengaanden.

Vrijdag 21 september a.s. Aanvang 16.30 uur Kosten € 8,U kunt zich opgeven bij Suze Hagen Telefoon 0572-356061

U bent van harte welkom 6


Nationale ziekendag zondag 16 september 2018. Dit wordt gevierd in de kerk met op zondag een viering. Een dag waarop extra aandacht wordt gevraagd voor de zieke medemens. Het thema dit jaar luidt: Er kan zoveel meer dan je denkt. We besteden dit jaar, tijdens de zondagmorgenviering, aandacht aan de zieken van onze parochie. Voor de mensen die ziek zijn en mensen die een extra steuntje kunnen gebruiken worden kaarsen opgestoken en alle zieken van onze parochie zullen een attentie ontvangen. Wanneer U een buur, familielid of kennis hebt die ziek is, kunt u na de kerkdienst een attentie uit de kerk meenemen en het de zieke bezorgen.

7


8


23 september: Kunstroute in en om Luttenberg! 10 tot 17 uur. Uit het woordenboek: “Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen. Kunst kan verdeeld worden in zuivere en vrije kunst (doelend op alleen de schoonheid) en in gebonden kunst. In gebonden kunst doen zich ook nietesthetische doeleinden gelden, zoals kunstnijverheid en welsprekendheid. “ Haal een routeboekje op in Elckerlyc en ga op pad! Per fiets of met de auto is de ongeveer 20 km lange route goed te bereiken. Geniet van beeldhouwwerk, bloemsierkunst, (in de kerk speciaal rouwbloemsierwerk van AKI-studente Marleen Campmans), schilderijen, quilts, modeltreinen, glaswerk en sieraden. Kunstenaars uit Luttenberg en omgeving laten hun mooiste werk zien. Nooit geweten dat er zoveel talent is in Luttenberg? Kom kijken op 23 september. Enthousiast geworden en zin om zelf aan de slag te gaan? In Elckerlyc wordt die dag een gratis workshop schilderen gegeven. Luttenberg 700 jaar: een hele kunst!

9


10


Wat is Taichi? Taichi zijn rustige oude Chinese bewegingen, het is een waardevolle bewegingsactiviteit, die zorgen oor rust en helpen mee om de dagelijkse gedachtestromen even te doorbreken. Taichi combineert langzame, vloeiende oefeningen, met ademhaling en concentratie om de energie beter te laten stromen. Taichi is geschikt voor iedereen. De ritmische bewegingen zijn heilzaam voor je lichaam en geest, het bevordert de stofwisseling en het functioneren van de organen. Met taichi wordt het hele lichaam getraind: de spieren worden soepeler en sterker, de algehele conditie wordt verbeterd waardoor allerlei klachten kunnen verminderen, je komt meer in balans. De kans op blessures is niet erg groot. Bij het beoefenen van Tai Chi kun je het beste comfortabele kleren dragen, die niet knellen en bij voorkeur platte schoenen. Is uw interesse gewekt? Kom dan eens meedoen in ’t Scheultie in Schoonheten. Elke vrijdagavond wordt hier les gegeven van 19.00 tot 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met Marion van Zwol, 06-20346157 of per email info@taichi-school-marion.nl

11


Programma

Zaterdag 15 september 2520 Marienheem JO19-1 13518 JCLE JO15-1G 11615 Marienheem JO13-1G 9698 Raalte JO11-1G 5609 Marienheem JO9-1 3854 Marienheem JO8-1

-

JCLE JO19-1 Marienheem JO15-1G Raalte JO13-1 Marienheem JO11-1G DES JO9-1G De Zweef JO8-2

14:00 uur Neimeijer, M.L. 10:30 uur 11:00 uur 09:00 uur 09:30 uur 09:30 uur

Marienheem 1 Marienheem 2 SDOL VE1 Rohda R. 11 Marienheem 5

14:00 uur 09:30 uur 12:00 uur Pleizier, JM 09:30 uur Reins, J.G.M 12:00 uur

Bennie Schutte AndrĂŠ Alferink

08:00 uur 08:00 uur

Kantinedienst 15 september Ouder van Roan Huisman (8:30 - 13:00 uur) Zondag 16 september 239 Wijhe '92 1 16230 Wesepe 3 16710 Marienheem 3 16476 Marienheem 4 16367 Heino 8 Kantinedienst 16 september 11.30 uur Nick Heymerikx 11.30 uur Roy Diepman 13.30 uur Niels Hutten 17.00 uur Lean Hobert

-

12


Zaterdag 22 september 96428 Marienheem JO19-1 111002 Rohda R. JO15-3 69212 Marienheem JO13-1G 93883 Blauw Wit'66 JO11-2G 65425 Marienheem JO9-1 95766 Wijhe '92 JO8-1

-

Raalte JO19-1 Marienheem JO15-1G Holten JO13-2 Marienheem JO11-1G Holten JO9-1G Marienheem JO8-1

14:00 13:00 11:00 10:30 09:30 09:00

uur uur uur uur uur uur

Marienheem 1 Lemelerveld 4 USV 2 Marienheem 4 Marienheem 5

14:00 10:00 12:00 09:00 11:00

uur uur uur uur uur

Marian Velderman Anton Assendorp Marian Huisman Evelien Wippert John Kieftenbeld

08:00 08:00 12:30 12:30 13:30

uur uur uur uur uur

Kantinedienst 22 september Ouder van Tim Vloedgraven (8:30 - 13:00 uur) Zondag 23 september 25555 Go Ahead D. 1 32738 Marienheem 2 33915 Marienheem 3 35601 Hector 4 33278 Vilsteren 2 Kantinedienst 23 september 11.30 uur Teun Schrijver 11.30 uur Luca Jansen Holleboom 17.00 uur Wietse Oude Nijeweme

-

13


KWF KANKERBESTRIJDING 2018 De collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds heeft een mooi resultaat opgeleverd in MariĂŤnheem. De opbrengst bedroeg â‚Ź1202,75 Wij danken u en alle collectanten die aan dit resultaat een bijdrage hebben geleverd. Voor meer informatie ga naar: www.kwfkankerbestrijding.nl of bel 020-6750302.

14


15


dorpskrant Marienheem  
dorpskrant Marienheem  
Advertisement