Page 1

Mariënheem Informatie Krant

Jaargang nr: 43, MIK NUMMER 8

6 maart 2018

Nr. 9 verschijnt 13 maart. Kopij inleveren voor 13 maart.

“Het meest gelezen (week)blad in Mariënheem!”


Aan de telefoon zit iemand die van maandag tot en met vrijdag van half tien tot twaalf in alle hulpvragen kan bemiddelen.

355000 half ALGEMENE

HULPDIENST MARIËNHEEM

DOKTER Digitaal afspraak maken bij huisartsenpraktijk vd Vlies en Kapsenberg! www.gezondheidscentrumdeparel.nl of via de

APP www.dokterdichtbij.nl Spreekuur de Veenhorst 11 op maandag en donderdag van 14.0016.00 uur en op woensdag 08.00-10.00 uur. Op werkdagen om 8.00 uur bloedprikken in Luttenberg! Tel. 0572-346070. buiten kantoortijden huisartsenpost Deventer 0570-501777.

PEDICURE Silvia Nikamp gediplomeerd Medisch Pedicure. Raamsweg 47a Mariënheem. Tel 06-22168668.

AED 24 uur bereikbaar: de Essenbree 82, De Schalm Nijverdalseweg 30, de Parabool de Veenhorst 2.

VERKEERSKUNDIGE KLACHTEN/MELDINGEN: Rijkswaterstaat tel nr: 0800-8002 of website: www.rijkswaterstaat.nl Gemeentelijke zaken: 0572-347799.

2


9-mrt 9-mrt 10-mrt 12/18-maart 13-mrt 14-mrt 14-mrt 16-mrt 17-mrt 23-mrt 24-mrt 26-mrt 27-mrt 30-mrt 31-mrt 5-apr 10-apr 11-apr 11-apr 13-apr 13-apr 14-apr 20-apr 20-apr 23-apr 24-apr 24-apr 27-apr 3-mei

ACTIVITEITENAGENDA Snerttocht VAG Oud Papier Enveloppenactie Zonnebloem Bingo Koppelkaarten Rol-wandelclub Kruisjassen Vleesverkoop Schildersclub Samen aan tafel Pasen Foute Party 18+ de Schalm PB vergadering Bingo Kruisjassen Eat and meet music Alleenstaandenmiddag Bingo Koppelkaarten Rol-wandelclub KBO/Notaris de Zwart Kruisjassen Oud Papier Samen aan tafel VAG Parochieavond Mariënheem PB jaarvergadering Bingo Kruisjassen Fietsvierdaagse

3-mei 8-mei 9-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 14/19-mei 17-mei 18-mei 22-mei 24-mei 25-mei 25-mei 28-mei 28/30-mei 2-jun 5-jun 7-jun 8-jun 9-jun 13-jun 15-jun 18-jun 19-jun 22/24-juni 30-jun 3-jul 14-jul

Alleenstaandenmiddag Bingo Koppelkaarten Rol-wandelclub Fietsvierdaagse Kruisjassen Oud Papier Collecte Longfonds Fietsvierdaagse Samen aan tafel Bingo Fietsvierdaagse VAG Kruisjassen PB vergadering Wandel3daagse Seizoensafsluiting Sv Mariënheem Bingo Alleenstaandenmiddag Kaderavond Sv Mariënheem Oud Papier Rol-wandelclub Samen aan tafel PB zuilenvergadering Bingo Midzomerfeest VAG Bingo Oud Papier

Aanleveren kopij: Digitaal: mik.marienheem@gmail.com voor maandagavond 24.00 uur. Brievenbus in de Schalm gebruiken dan voor maandagmorgen 09.00 uur. Mik online te lezen op www.marienheemonline.nl vanaf donderdagavond rond 18.00 uur. Vragen over bezorgen MIK:

mik.marienheem@gmail.com of Catrien Westendorp 3


PASTORAAL TEAM seretariaat@parochieheiligkruis.nl tel: parochie H. Kruis Raalte 0572- 351366 Vicaris R.G.W. (Ronald) Cornelissen, pastoor Tel. 0570-619087 / 06-30162625 e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl H.W.J. (Harry) Bloo, pastoraal werker tel 06-222 91 539, h.bloo@katholieksalland.nl C.M. (Clazien) Broekhoff-Bosman, pastoraal werkster tel. 06-832 02 244, jpsalland@live.nl M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken tel. 06-337 56 089, mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl L.R.M. (Leo) Geurts, pastoraal werker tel. 06-440 46 465, lgeurts@heiligelebuinus.nl A.M.A.L . (Lonneke) Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster tel. 038-4527475, lonnekegunnink@hetnet.nl G.J. (Gé) Nijland, parochievicaris tel.0570-526356, 06-42571832, pastornijland@parochieheiligkruis.nl Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving in geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar via tel.nr. 06 - 539 64 140. Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Voor een gesprek rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat. Caritas Mariënheem Bij acute financiële nood kunt u bellen met Ine Huis in ‘t Veld tel.nr. 353742 Het secretariaat is open: maandag: van 9.30 uur tot 11.30 uur donderdag: van 10.30 uur tot 11.30 uur Locatie Mariënheem: Nijverdalseweg 34, 8106 AD tel 0572-361486 Email: secretariaatmarienheem@gmail.com Bank rek. nummer locatie Mariënheem: NL 07RABO 0142904694 Postadres: Nijverdalseweg 40 tel.0572-353220 4


KERKBERICHTEN Kerkberichten 10 maart t/m 16 maart 2018

Zaterdag 10 maart geen viering Zondag 11 maart Om 9.30 uur woord en communieviering met medewerking van dames en heren koor Pastor Lector

: :

Collectanten :

Lonneke Gunnink Yvonne Nijland Anton Daggenvoorde Jan Voorhorst

Intenties

Overleden ouders Langkamp-Kogchel Gerrit en Diny Kloosterman Johan Elders en Diene Elders-Schoot Hein en Riek te Wierik Gerrit en Mien Holtmaat en Henk Holtmaat Hein Pronk Overleden ouders Bosman-Tibben Bertus Kruiper Jan Hofstede Voor een ziek familielid Annie Groote Schaarsberg-Kogelman Pa Boksebeld Marie Overhein-Wippert

5


Op vrijdag 9 februari 2018 is in de leeftijd van 93 jaar overleden:

Bertus Kruiper

In de plechtige eucharistieviering op 16 februari 2018 hebben we Bertus herdacht. Hierna heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in crematorium Steenbrugge in Diepenveen. Ons medeleven gaat uit naar zijn, naaste familie.

Opbrengst collectes 11 febr. € 97,75 18 febr. € 62,25 25 feb. € 61,-

Verhuisbericht Pastor Gé Nijland is verhuisd van Boerhaar naar Raalte. Nieuwe adres: Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte

6


ROOSTER MAART (speciale aandacht voor vieringen in de Goede week) Datum Kruisv.

Paulus

Za 3 mrt Zo 4 mrt

17.00 R.C 10.30 B.W

19.00 Wgr 9.00 J.V

Za 10 mrt

17.00 G.N

19.00 B.W

Zo 11 mrt

10.30 J.V

9.00 Wgr

19.00 P.K L.Gvd B Vormsel 11.00 Wgr

Za 17 mrt Zo 18 mrt

17.00 G.N 10.30 G.N

19.00 G.N 9.00 Wgr

9.00 H.BL

Di 20 mrt

Haarle

L.berg

19.00 L.G

19.00 G.N

9.30 B.W

9.30 M.B

9.00 M.B

19.00 J.V 9.30 B.W

19.00 R.C Boetev.

Za 24 mrt

17.00 G.N

19.00 L.G

Zo 25 mrt Palmpasen

10.30 B.W

11.00 C.B Kinderkerk

Do 29 mrt Witte do Vr 30 mrt Goede vr

19.00 G.N/H.BL 15.00 G.N/M.B

Za 31 mrt Paaswake

21.00 G.N/H.BL

Datum

M.heem

Za 3 mrt Zo 4 mrt

Broek.

17.30 J.V 10.00 J.V

10.00 M.B

19.00 H.B/M.B

19.00

15.00 Wgr Kruisweg 19.00 Plask M.B+K.Z

J.V/L.GvdB

15.00 Wgr Kruisweg

15.00 Wgr Kruisweg

21.00 J.V/L.GvdB

Heeten

N.Heeten Holten

9.30 Pr. EHC

9.00 G.N

R.C/L.GvdB

Hartk 18.30 L.GvdB

19.00 J.V

Za 10 mrt

10.00 Wgr

9.30 L.G

19.00 Wgr

18.30 G.P

J.VZiek.zalv. Zo 11 mrt

9.30 L.GvdB

9.00 J.V

Za 17 mrt

19.00 P.K H.BLVormsel 9.30 Wgr

19.00 B.W

Zo 18 mrt

9.00 G.N

Wo 21 mrt

19.00 J.V Boetev

Za 24 mrt

19.00 H.BL

18.30 G.P 9.30 J.V

18.30 G.N

7


Zo 25 mrt Palmpasen Do 29 mrt Witte do Vr 30 mrt Goede vr

9.30 G.N

9.00 Wgr

10.30 H.BL 18.30 G.P

15.00 Wgr Kruisweg 19.00

15.00 Wgr Kruisweg

15.00 Wgr Kruisweg 19.00 G.N

19.00 Herv. Kerk

H.BL

J.V/L.GvdB

Za 31 mrt Paaswake

21.00 H.L/M.B

18.30 G.P

We gaan weer naar Lourdes! In de week van zaterdag 28 april tot en met zaterdag 5 mei wordt de Bisdombedevaart naar Lourdes gehouden. Jong en oud, ziek en gezond en ook enkele vrijwilligers gaan al mee. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De TGV (hogesnelheidstrein) brengt ons in één dag naar Lourdes en we zijn zes volle dagen in Lourdes! De vieringen zijn samen met alle Nederlandse pelgrims. We bezoeken bezienswaardigheden op het heiligdom en in Lourdes zelf, lopen de lichtprocessie en de sacramentsprocessie en er is veel ruimte voor ontmoeting of stil gebed bij de Grot. Hoofdaalmoezenier is onze pastoor Ronald Cornelissen. Deze bedevaart is in de meivakantie. Een mooi idee om als oma en/of opa met een kleinkind mee te gaan of een kleinkind te sponseren? Het is een reis waar zorg mogelijk is en waar u ook met rolstoel en/of rollator aan deel kunt nemen. Tarieven p.p. voor acht dagen (incl. busvervoer vanuit Raalte naar de TGV, treinreis, volpension, reisleiding en pastorale begeleiding) Driesterren hotel € 899,00 Toeslag 1-persoonskamer € 210,00 Kinderen t/m 11 jaar € 499,00 Jongeren t/m 25 jaar € 599,00 Kinderen en jongeren krijgen in elk geval een bijdrage van € 100,00 p.p. van het vicariaat Deventer. Dat gaat dus nog van de prijs af. Voor info: Ben Lokate, tel: 0572-354090, email: Lokate@aartsbisdom.nl Hartelijke groeten, Ronald Cornelissen, pastoor Mede namens de Lourdeswerkgroep Mariënheem Marion Kogelman Linderteseweg 56 Tel 0572- 365448 06-18291938

Lidy Holtmaat Nijverdalseweg 52 Tel. 0572-352490 06-25054712

mkogelmanbloo@gmail.com lholtmaat@hetnet.nl

Diny Maatman Linderteseweg 59 Tel. 0572-353416 0625031497

harrymaatman@yahoo.com

8


Bedevaart naar Banneux 5 dagen à € 305,00 p.p. De 1e: vrijdag 25 t/m dinsdag 29 mei 2018, opgave vóór 24 maart De 2e Vrijdag 31 aug. t/m dinsdag 4 sept. opgave tot 30 juni Tweedaagse bedevaart van zaterdag 29 t/m zondag 30 sept. 2018. Kosten p.p.: 2 pers.kamer € 140,00. 1 pers.kamer € 160,00. Opgave tot 9 september. Opgave Hennie Temmink, tel. 06-57433247. Meer informatie over deze reizen via kopieën achter in de kerk. Oproep Stichting Europa Kinderhulp Luc, Lisa en Sven. Kinderen die ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken thuis de dupe zijn van conflict, armoede of verdriet. In de vakantie maken zij en ruim 1400 leeftijdsgenootjes mee wat het is om onbekommerd kind te kunnen zijn. Aandacht, liefde en structuur. Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantiegastouders. Kinderen genieten bij gastgezinnen volop van het samen ontbijten, een aai over hun bol en het op tijd naar bed gaan. Ze ondervinden aan den lijve dat er ook,lieve pappa’s zijn. De huiselijke gezelligheid, andere kinderen en een verhaaltje voor het slapen, doen hen zichtbaar goed. Via vakantie-gastouders zijn vanaf 1961 al vele tienduizenden kinderen uit binnen- en buitenland geholpen. EKH vraagt nog steeds dringend nieuwe vakantie-gastouders. Aanmelden, informatie of een kennismakingsboekje aanvragen kan via de website: europakinderhulp.nl of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl. of bel: Arjan ter Haar (0523-610197). Aan de vrijwilligers in de parochie Heilig Kruis Cadeautje in sfeer, vanwege de viering dat Lebuinus en Marcellinus 1250 jaar geleden de IJssel overstaken. Vrijwillige medewerkers in onze parochie willen wij graag een cadeautje aanbieden in passende sfeer. U bent welkom op een bezinningsdag met koffie, thee en bescheiden lunch.

9


Locatie: Zaaltje bij Pauluskerk Raalte Datum: Zaterdag 21 april van 10.00 tot 16.30 uur Opgave: vóór 14 april via secretariaat@parochieheiligkruis.nl Pastoraal team Heilig Kruis en Lebuinuspar. R. Cornelissen, H. Bloo, M. Brinkhuis, C. Broekhoff, L. Geurts, L. Gunnink en G Nijland De Chrismamis in het Aartsbisdom Utrecht. Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, nodigt u uit voor de Chrismamis in de Goede Week, voor heel ons Aartsbisdom Utrecht. Tijdens deze Eucharistieviering wordt de olie gezegend voor de zieken en geloofsleerlingen, de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. Datum: woensdag 28 maart 2018 Aanvang: 19.00 uur Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn Je kunt er zelfstandig naar toe, maar voor samen reizen graag melden bij Truus Pronk telf. 0572 358541. Namens de locatieraad en pastoraatsgroep.

KBO Reisje Marienheem en Luttenberg Dit jaar gaan we naar de Omgeving van Valkenburg. 'n mooi reisje van 28 Mei-1 Juni Opgave voor 9 Maart in verband met Hotel kamers Kosten ongeveer hetzelfde als vorig jaar Groeten G. te Wierik tel: 0572-352615

10


11


Steun ons door uw stem te geven Het Ouderenwerk/KBO Marienheem doet weer mee met de actie “Hart voor Salland� van Rabobank Salland. Bent u klant en lid van Rabobank Salland? Stem dan op ons!!! Dat kan van 9 t/m 19 maart aanstaande. Het geld gaan we onder andere gebruiken voor ontspanning, tablet en IPad trainingen en informatieve middagen voor de senioren van Marienheem. Indien u ons een warm hart toedraagt geef ons dan uw stem. Alvast onze dank Ouderenwerk/KBO

12


Enveloppenactie Zonnebloem Marienheem De enveloppenactie van de Zonnebloem in MariĂŤnheem wordt dit jaar gehouden in de week van 12 tot 18 maart. De enveloppen worden in de week van 5 tot 10 maart door vrijwilligers van de Zonnebloem bij u gebracht. In de week van 12 tot 18 maart komen de vrijwilligers weer bij u aan de deur om de enveloppen op te halen. Het geld van deze actie komt geheel ten goede aan de activiteiten van de Zonnebloem MariĂŤnheem. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

13


Hart voor Salland van de Rabobank steunt de Zonnebloem in Mariënheem. Oproep voor alle klanten van de Rabobank: Breng tussen 9 en 19 maart uw stemmen uit op de Zonnebloem (afdeling Mariënheem). De bijdrage die wij daardoor ontvangen, komt geheel ten goede aan de Zonnebloem in Mariënheem en zullen wij besteden aan activiteiten voor onze doelgroep. Alvast heel hartelijk bedankt!!

MARIËNHEEM

14


Oud Papier Zaterdag 10 maart is er weer een oud papier actie, U kunt het papier van 09.00 – 12.00 uur brengen, naar de parkeerplaats bij Spelzaal ’s As-spel.

Indien u het eerder brengt, dan graag voorin de containers stapelen! En niet voor de container! De heren van het 1e elftal zullen u deze zaterdag helpen bij het lossen. Actiecomité S.V. Marienheem

15


16


17


Beste Mariënheem-ers Op 21 maart zijn er de gemeenteraad verkiezingen. De afgelopen 7 jaar heb ik mij als vrijwilliger en afgevaardigde van Plaatselijk belang Mariënheem ingezet voor glasvezel in de dorpen en buitengebieden van Salland. En met succes. Inmiddels beschikt het gros van de mensen rond Mariënheem over een actieve en snelle internetverbinding. Deze periode heeft mij geleerd dat je, als je ergens de schouders onder zet, je echt wat kunt bereiken. Maar ook dat er in het gemeente wel een tandje bijgezet kan worden. Mede door bovenstaande heb ik besloten om me aan te sluiten bij een nieuwe puur gemeente Raalte partij. “Burgerbelangen“. Dit samen met een aantal gedreven mensen (waaronder Ben Nijboer) die niet alleen willen luisteren naar de burger, maar ook de beloftes gaan nakomen. In de afgelopen 4 jaar zijn er genoeg beloftes gemaakt, maar helaas vaak niet of op een moeizame manier nagekomen. Als voorbeeld noem ik de N35. Dank zij ons Plaatselijk Belang en de verkeerscommissie onder leiding van Nico Dijkman is hier het maximale uitgehaald. Alle eer komt deze groep toe en niet Rijkswaterstaat, de Provincie of gemeente. Deze werkten meer tegen dan mee. Bureaucratie ten TOP. Dit kan anders en als Mariënheem mij de kans geeft zal ik in de raad, Plaatselijk belang zoveel als mogelijk ondersteunen. Hierin is genoeg te doen. Ik wil mij inzetten voor een blijvende leefbaarheid in ons dorp. “Woningen voor starters en senioren. Zorgen dat de afspraken over de N35 worden nagekomen. En ruimte voor ondernemers om zich te vestigen, de Straathof problematiek’. Maar ook de aandacht voor de problematiek in het buitengebied, om op een financiële acceptabele manier het asbest te vervangen voor duurzame materialen.

18


Maar laten we onze vrijwilligers niet moeten vergeten. Als je ziet wat er in MariĂŤnheem allemaal door vrijwilligers wordt gedaan, dan verdient dat diep respect en waardering! Zeker in een tijd dat de overheid steeds vaker een beroep doet op vrijwilligers, moeten we oppassen dat we hen niet overslaan. Sterker nog: we moeten actief zorgen dat vrijwilligerswerk leuk blijft. Bijvoorbeeld door hen, zoals bij het Plaatselijk belang en Buurtwerk, ook de middelen te geven, zonder bureaucratische rompslomp. Ik hoop dat u mij op 21 maart hiervoor de kans geeft! Henny Lammers

BURGERBELANGEN LIJST 8

19


Samen er op uit. Woensdag 14 maart zijn we met de Rol Wandelclub uitgenodigd bij het Schoapie om pannenkoeken te komen eten. Het is dan Nationale Pannenkoekendag. De leerlingen van de basisschool gaan ze voor ons bakken. Bij mooi weer vertrekken we om 11.15 uur bij de Schalm. Bij slecht weer gaan we met auto’s. We vertrekken dan om 11.45 uur bij de Schalm. Heeft U zich nog niet op gegeven en U zou ook graag mee willen, neem dan contact op met : Annie Achterhoek tel. 0572-351312

20


Jantje Beton-Actie! In de week van 5 t/m 10 maart 2018 komen de vrijwilligers van Kinderkamp MariĂŤnheem langs de deur om te collecteren voor Jantje Beton. Kinderkamp MariĂŤnheem zal 50% van de opbrengst besteden aan de activiteiten voor het kinderkamp in de maand mei. De andere 50% zet Jantje Beton in voor buitenspeelprojecten door het hele land! Wij hopen wederom op uw bijdrage! Groeten, Kinderkamp Marienheem

21


Schilderclub MariĂŤnheem verkoopt vleesproducten, violen en potgrond Op zaterdag 17 maart gaan wij weer vleesproducten verkopen van Keurslager Harold Veltmaat uit Ommen, zoon van voorheen slager Dellekie. Het aloude recept van de overheerlijke leverworst is dan weer te koop in natuurdarm. Natuurlijk met andere verse vleesproducten, maar ook met eigen gemaakte erwtensoep. Tevens gaan wij weer violen verkopen. Deze worden geleverd door Huyskweker Pot Daarnaast gaan wij weer de topkwaliteit potgrond van de Welkoop Raalte verkopen. Hiermee zullen wij op deze dag bij u, huis aan huis langs komen, met zakken van 40 liter inhoud, voor de prijs van â‚Ź4,49. Om alvast een beeld te krijgen wat wij in moeten kopen kunt u alvast uw bestelling doorgeven door middel van de bestellijst die op de volgende pagina staat. U kunt deze

22


inleveren in de brievenbus van: Rudi Lorkeers, Hellendoornseweg 20 U kunt uw bestelling ook naar hem mailen: rudilorkeers@hetnet.nl of hem bellen, dagelijks tussen 17.00 uur en 19.00 uur op telefoonnummer: 360101 Natuurlijk kunt u op deze zaterdag ook zonder bestelling bij onze kraam onderstaande vleesproducten en violen

kopen. Ter plaatse kunt u een warme gehaktbal consumeren á €1,50 en met broodje á €2,50. Wij staan graag voor u klaar !! Daarvoor zijn wij op zaterdag 17 maart tussen 10.00 uur en 14.00 uur aanwezig in onze kraam voor ons clubgebouw van de Schilderclub, aan de Hellendoornseweg 10. Tevens kunt u hier ook uw bestelling ophalen.

Op de volgende pagina staat onze bestellijst. Graag tot ziens !!

23


Bestellijst Naam: Telefoonnummer: Aantal

Vleeswaren slagerij Veltmaat Leverworst fijn. In authentiek natuurdarm, recept Dellekie, per stuk Ambachtelijke leverworst, grof. In plastic per stuk Rookworst per stuk Droge worst per stuk Gehaktballen verpakt per 2 stuks Balkenbrij 500 gram Erwtensoep 1 liter

Aantal Violen van Huyskwekerij Pot Tray van 6 violen

Prijs € 5.00 € 5,00 € 2,50 € 2,50 € 3,00 € 5,00 € 5,50

Prijs € 2,95

Inleveren: Bij: Rudi Lorkeers, Hellendoornseweg 20 Mailen: rudilorkeers@hetnet.nl Bellen: tussen 17.00 uur en 19.00 uur, tel. 360101

24


Afgelopen zaterdag heeft menigeen weer hun snoeihout gebracht bij de paasbult. Komende zaterdag is er weer gelegenheid om schoon (snoei)hout te brengen. Het hout kan ALLEEN gebracht worden tussen 9:30 en 14:00 uur, locatie weiland Neppelenbroek, wissinkweg 36. Er zijn enkele vrijwilligers aanwezig om u zo nodig wat te helpen met het lossen. De vrijwilligers hebben tevens tot taak er op toe te zien dat er alleen SCHOON (snoei)hout wordt gebracht. Schoon wil zeggen dat het hout absoluut geen metaal (bijv. spijkers), chemicaliĂŤn (bijv. verf) of zand (boomstronken) mag bevatten. Ook struiken/coniferen met stronk worden geweigerd (dus zaag de stronk er eerst af). Let hier goed op en breng de vrijwilligers niet onnodig in verlegenheid !! Mede gezien de locatie zullen we hier streng op toezien. Het organiseren van een paasvuur brengt kosten met zich mee. Denk aan kosten voor het berijdbaar maken van het land, opgooien door een kraan, het afvoeren van restmateriaal, herstellen van het land, enzovoorts.

Daarom vragen wij een vrije gift bij het brengen. De zaterdagen dat er nog hout gebracht kan worden zijn 10, 17 en 24 maart. Op zaterdag 31 maart kan er niet meer gebracht worden omdat we dan de bult klaarmaken om het op eerste paasdag 1 april (geen grapje) s ’avonds om 20.00 uur aan te kunnen steken. Alvast bedankt namens de paasvuurcommissie, de vele vrijwilligers en het jeugdkamp. Contactpersonen paasvuurcommissie zijn: Gerard Fikken (361554) Martin Nikamp (366891) Peter Bruggeman (360032)

25


Speciale infoavond met een persoonlijk tintje voor iedereen. Op maandagavond 12 maart is er om 20.00 uur in de Schalm een informatieavond die je niet moet missen. Op deze avond wordt er verslag uitgebracht van het gesprek met Maurits von Martels, lid van de tweede kamer, over de noodzaak van de rondweg N35 bij Mariënheem. Het gesprek is ’s middags gehouden dus: nieuws vers van de pers. Aanvullend komen diverse onderwerpen aan de orde met als centraal thema: Mariënheem en haar toekomst! Mariënheem krijgt zelf de regie over de leefbaarheid en dorpsontwikkeling: uitbreiding , vergroening, straatmeubilair, dorpsaanzicht, bedrijvigheid etc. Is dit mogelijk? In Mariënheem maken we dit samen mogelijk. Denk mee, doe mee en leef mee!

Mensen staan altijd centraal ook binnen de politiek hoort dit het geval te zijn. Dit geldt zeker voor het CDA. Op deze avond zetten we Jos Alferink in het zonnetje. Jos heeft in totaal 12 jaar samen met de CDA-fractie de ontwikkelingen van Mariënheem in de raad voor het voetlicht gebracht. In die periode heeft Jos veel voor elkaar gekregen en een bedankje is dan ook zeker op z’n plaats. Jos blijft politiek actief maar nu meer in de ondersteunende rol. We nodigen u dan ook uit om Jos persoonlijk de hand te drukken en hem te bedanken voor datgene dat hij voor z’n dorpsgenoten heeft betekend! 26


Ben je klant van Rabobank Salland? Dan ontvang je rond 6 maart een stemkaart in de bus en jouw stem is geld waard! STEM JIJ OOK OP IJSBAAN ‘T GOOR? Beslis mee en stem van 9 t/m 19 maart 2018 via www.rabobank.nl/salland

27


Secretariaat:

H. Koenjer-Berenpas Akkerwinde 21 8106 BLMariĂŤnheem pb.marienheem@gmail.com

Wijziging jaarvergadering PB Marienheem

De jaarvergadering van PB MariĂŤnheem die gepland stond op dinsdag 17 april 2018, is verschoven naar dinsdag 24 april 2018. Wij zien u graag op dinsdag 24 april 2018 om 20:00 uur in de Schalm. Plaatselijk Belang is ook uw belang!

28


Geachte Raboklanten/leden Van 9 t/m 19 maart mag u stemmen via www.rabobank.nl/salland voor Hart voor Salland. Hiervoor ontvangt u begin maart een persoonlijke inlogcode waarmee u 5 stemmen mag uitbrengen via het internet. U mag maximaal 3 stemmen uitbrengen op dezelfde vereniging. Breng de 3 stemmen uit op Rol Wandelclub Mariënheem. Elke stem is voor ons geld waard. In het voorjaar komt er onder het beheer van ons een DUO fiets voor Mariënheem beschikbaar. Hiervan mag u als Mariënhemer gebruik maken. Om de kosten als gebruiker zo laag mogelijk te houden hebben wij uw stem hard nodig. Het geld zal worden gebruikt voor beheer-onderhoud en verzekering van de fiets. Ook hebben wij het geld nodig om extra voorzieningen op de DUO fiets aan te brengen. LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN. STEM DUS ROL WANDELCLUB MARIËNHEEM

29


De Heemruiters doet dit jaar voor het eerst mee aan de actie Hart van Salland !! 9 maart is het zover, dan gaat de actie Hart van Salland van de Rabobank weer van start. De Heemruiters doen dit jaar voor het eerst mee en kan uw stem goed gebruiken. De opbrengst zal gaan naar spelmateriaal voor de lessen en het opknappen van de hindernissen. Hoe werkt het: Dit jaar beleven we de vijfde editie van de actie “Hart voor Salland”. Daarom mogen dit jaar alle klanten van Rabobank Salland hun stem uitbrengen (eerder gold dat alleen voor de leden van de bank).Klanten van de bank ontvangen rond 8 maart 2018 per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van vrijdag 9 maart t/m maandag 19 maart 2018 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Iedere klant ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal drie stemmen op dezelfde organisatie mogen worden uitgebracht. Op deze wijze bepalen de klanten van de bank wat zij belangrijk vinden Finaleavond 16 april 2018: Tijdens een grote finaleavond op 16 april 2018 in de Deventer Schouwburg wordt bekend gemaakt hoeveel stemmen er zijn uitgebracht. Door dit aantal te koppelen aan het budget van € 160.000,- weten we wat de waarde van een stem is en welk bedrag elke organisatie ontvangt

Steun de Heemruiters: We hopen op een leuk bedrag zodat we spelmaterialen aan kunnen schaffen om de lessen voor met name de jeugd nog leuker te maken. Tevens kunnen we het geld goed gebruiken voor het jaarlijks opknappen van onze hindernissen. Stemt u ook op de Heemruiters? Alvast hartelijk dank namens de leden en het bestuur van de Heemruiters 30


CDA LAAT RONDWEG NIET LOS! De grootste wens van MariĂŤnheem is de N35 niet door maar om het dorp heen. Het CDA doet er alles aan om dit te realiseren. Op 12 maart a.s. zal de regionale CDA volksvertegenwoordiger uit Salland in de tweede kamer, Maurits von Martels, gewezen worden op deze noodzaak. In een veilige en leefbare dorpsontwikkeling past geen weg dwars door het dorp. Alle ontwikkelingen die een verbetering van de huidige situatie betekenen juichen wij als CDA toe. Maar het ultieme doel is en blijft de rondweg. Hoe eerder hoe liever. Uiteraard zullen we de opbrengst van dit gesprek op korte termijn met u delen. Namens het CDA voor MariĂŤnheem, Jos Alferink Toon Metz.

31


32


33


Midzomerkriebels

Midzomerfeest Mariënheem nu definitief terug naar het dorp! Na 2 jaar weer terug Op 16 februari 2016 ging er een persbericht richting de krant: “Het Midzomerfeest verhuist naar Manege Bartels”.... deze week komt er een nieuw bericht in de krant: “Het Midzomerfeest keert weer terug naar het dorp”. De Mariënhemers hebben hun voorkeur uitgesproken en de omstandigheden laten het toe. Na 2 jaar komt het Midzomerfeest weer terug naar het dorp! Het terrein Nadat duidelijk werd dat de Mariënhemers de voorkeur hebben om het feest in het dorp te laten plaatsvinden, moesten wij op zoek naar een geschikte locatie. Deze locatie hebben we gevonden: het trapveldje en aanliggende weiland naast de tennisbaan. De kermis komt op het trapveldje en de tent, die iets kleiner is dan andere jaren, komt op het aanliggende veldje. We kunnen nu alle hulp gebruiken! Terug naar het dorp betekent wel wat extra werkzaamheden. Veel dorpsgenoten hebben zich ondertussen al aangemeld om ons dit jaar te helpen, maar we hebben nog niet alle plekken ingevuld. Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken: bijvoorbeeld voor de op- en afbouw, hulp bij programma-onderdelen, bardiensten of de verkoop van munten. Zou jij een bijdrage willen leveren aan het midzomerfeest? Zo ja, stuur dan een e-mail naar: communicatie@midzomerfeest.nl

34


Midzomerkriebels

Steun het Midzomerfeest via de actie van de Rabobank: “Hart voor Salland” Steun Midzomerfeest met Hart voor Salland Vanaf 9 maart is het weer mogelijk voor alle klanten van de Rabobank om hun stem uit te brengen tijdens: “Hart voor Salland”. Tijdens deze actie kunnen de klanten hun stem uitbrengen op een vereniging naar keuze, per stem ontvangt deze vereniging een financiële bijdrage. Geldbedrag per stem Per stem op een vereniging wordt een geldbedrag uitgekeerd aan de desbetreffende vereniging. Mensen mogen meerdere stemmen uitbrengen per vereniging, echter elk lid kan maximaal 5 stemmen uitbrengen. Het Midzomerfeest kan de bijdrage goed gebruiken Het Midzomerfeest gaat terug naar het dorp, maar om dit in goede banen te leiden kunnen wij alle (financiële) steun goed gebruiken. Dankzij jouw stem op het Midzomerfeest, kunnen wij gebruik maken van extra financiële middelen die wij goed kunnen gebruiken.

35


HART voor SALLAND. Uw stem is geld waard. Kom in actie. Bent U klant bij de RABObank Salland, Stem dan van 9 t/m 19 maart op

BILJARTVER. DE SCHALM. Wij hopen op uw steun, b.v.b. Hartelijk Dank.

POTGROND KOEMEST TUINAARDE TURF KALK COMPOST GAZONMEST BOOMSCHORS ETC B. van Dartel – Hogeweg 24 – 8131 RK Wijhe tel. 0572-357176 / info@vandartelpotgrond.nl Bel of zie onze website voor de prijzen www.vandartelpotgrond.nl

Goederen worden gratis aan huis bezorgd

36


De actie Hart van Salland van de Rabobank is weer van start gegaan. Als klant van de Rabobank kun je stemmen op je favoriete vereniging. Ben je klant van de Rabobank Salland, stem dan op ons. !!!!! Jou stem is geld waard, kom in actie en stem op

TENNISCLUB MARIENHEEM De stemperiode is 09 MAART tot en met 19 MAART Onze tennisclub rekent op jullie, laat je stem niet verloren gaan.

37


Stem op de EHBO-vereniging bij de Rabobank De EHBO-vereniging Luttenberg-Mariënheem doet mee aan de actie van de Rabobank Hart voor Salland. Klanten van de Rabobank kunnen bij deze actie van 9 t/m 19 maart stemmen op lokale projecten voor een financiële ondersteuning door de bank. (Omdat dit de vijfde editie van Hart voor Salland is mogen dit jaar niet alleen de leden maar alle klanten van de Rabobank stemmen. Dit kan alleen via de website van de bank.) De EHBO-vereniging heeft zich aangemeld voor een bijdrage in de kosten van een nieuw projectiescherm en een extra EHBO-tas voor EHBO-ondersteuning bij evenementen. Steun de EHBO Luttenberg-Mariënheem met één tot drie stemmen.

Wedstrijdprogramma: 8 mrt. 19.00 uur: Voorwaarts DS 8 – Vocluma DS 1 De Jachtlust, Twello 10 mrt. 9.30 uur: Vocluma N2.1 – Hevo N2.1 11.00 uur: Vocluma N2.1 – Voorwaarts N2.3 De Hooiberg, Olst 9.00 uur: Vocluma N4.1 - HVV N4.1 9.30 uur: Salvora N4.1 - Vocluma N4.1 10.00 uur: Voorwaarts N4.1 – Vocluma N4.1 De Lange Slag, Wijhe 10.00 uur: Vocluma N5.1 – Rood-Wit ’75 N5.1 11.00 uur: Avior N5.7 - Vocluma N5.1 ‘t Asspel 38


Nieuw in Mariënheem

EAT AND MEET MUSIC

EAT and MEET MUSIC, zoals de naam al zegt: Samen kletsen, eten en luisteren naar muziek Voor het eten wordt gezorgd & met muziek van het koor Freedom en DrumFanfare st. Caecilia!

Een programma voor alle Mariënheems. Wanneer:

Zaterdag 31 maart

Aanvang:

18.00 uur

Locatie:

Kerkgebouw Mariënheem

Entree:

vrije gift

39


Programma

Zaterdag 10 maart 182247 Raalte JO17-2 176473 Raalte JO15-1 141837 Marienheem JO13-1G 185034 SV Nieuw Heeten JO11-1G 148494 Marienheem JO11-2 148317 Wijhe '92 JO8-3

-

Marienheem JO17-1 Marienheem JO15-1G Excelsior'31 JO13-4 Marienheem JO11-1G Lemelerveld JO11-7G Marienheem JO8-1

14:30 uur 12:30 uur 10:00 uur Holtmaat, A.C.A. 09:30 uur Have Ten, L. 09:30 uur Heuvink, Rinse 09:00 uur

Kantinedienst 10 maart Ouder van Tijn van der Vegt (8:30 - 13:00uur) Zondag 11 maart 19557 Marienheem 1 43158 Broekland 2 48341 Marienheem 3 46074 Lemelerveld 8 43047 OVC '21 3 57778 Marienheem VR1

-

Kantinedienst 11 maart 8.30 uur Stan Heetkamp 13.30 uur Teun Eilander

Zaterdag 17 maart 182276 Marienheem JO17-1 176443 Marienheem JO15-1G 141826 Rohda R. JO13-2 185046 Marienheem JO11-1G 148472 Raalte JO11-2G 186599 Marienheem JO8-1

-

Apeldoornse Boys 1 Marienheem 2 Raalte 4 Marienheem 4 Marienheem 5 Juventa '12 VR1

14:00 uur 11:15 uur 10:30 uur 12:00 uur 10:30 uur 11:00 uur

Wim Alferink Jolande Kloosterman Jeanet Hoekerswever

08:00 uur 11:30 uur 11:30 uur

ABS JO17-2 Lemelerveld JO15-2 Marienheem JO13-1G Lochem SP JO11-6 Marienheem JO11-2 Hellendoorn v.v. JO8-3G

14:00 uur 14:00 uur 08:45 uur 09:30 uur 10:15 uur 09:30 uur

H. Kiremit Pleizier, JM Hollak, W. Alferink, HJM

Holtmaat, A.C.A. Pleizier, JM Heymerikx, Luke Jansman, Hieke

40


Kantinedienst 17 maart Ouder van Amy Kogelman (8:30 - 13:00uur) Zondag 18 maart 19723 Sallandia 1 129383 Marienheem 2 54660 Zwolle SV 4 43555 Marienheem 4 44832 Marienheem 5 Kantinedienst 18 maart 8.30 uur Jesse Kleverkamp 13.30 uur Wouter Overhein

-

Marienheem 1 SDOL 2 Marienheem 3 Wijhe '92 9 Heino 11

14:00 uur 10:30 uur Alferink, T. 10:00 uur 11:30 uur Pleizier, JM 09:30 uur Lorkeers, J.H.

Bart Hobert AndrĂŠ Evers

08:00 uur 08:00 uur

41


42


43


Mik 20180306 3  
Mik 20180306 3  

dorpskrant Marienheem

Advertisement