Issuu on Google+

Mariënheem Informatie Krant

Jaargang nr: 42, MIK NUMMER 6

14 februari 2017

Dit is een mik voor 2 weken. Nr. 7 verschijnt 28 februari. Kopij inleveren voor 28 februari.

“Het best gelezen huis- aan huis-blad in heel Mariënheem!”


Aan de telefoon zit iemand die van maandag tot en met vrijdag van half tien tot twaalf in alle hulpvragen kan bemiddelen.

355000 ALGEMENE half

HULPDIENST MARIËNHEEM

DOKTER Huisartsenpraktijk van der Vlies-Kapsenberg, de Veenhorst 11 Mariënheem. Maandag en donderdag van 14.00–16.00 uur, woensdag 08.00-10.00 uur. Spreekuur volgens afspraak, tel: 0572-346070. www.gezondheidscentrumdeparel.nl

PEDICURE Silvia Nikamp gediplomeerd Medisch Pedicure. Raamsweg 47a Mariënheem. Tel 06-22168668.

AED 24 uur bereikbaar: de Essenbree 82, De Schalm Nijverdalseweg 30, de Parabool de Veenhorst 2.

VERKEERSKUNDIGE KLACHTEN/MELDINGEN: Rijkswaterstaat tel nr: 0800-8002 of website: www.rijkswaterstaat.nl Gemeentelijke zaken: 0572-347799.

2


12/25-feb 14-feb 17-feb 24-feb 24-feb 26 feb/4 mrt 28-feb 2-mrt 4-mrt 6-mrt 8-mrt 8-mrt 10-mrt 11-mrt 13/18-maart 14-mrt 17-mrt 24-mrt 26-mrt 28-mrt 28-mrt 3/8-april 6-apr 7-apr 7-apr 8-apr 11-apr 12-apr 12-apr 18-apr

ACTIVITEITENAGENDA Collecte Jantje Beton Bingo Samen aan tafel Jaarvergadering KBO Kruisjassen Enveloppenaktie Zonnebloem Bingo Alleenstaandenmiddag Vleesactie Schildersclub PB Zuilenvergadering Koppelkaarten Rol-wandelclub Kruisjassen Oud Papier Collecte Reumafonds Bingo Samen aan tafel Kruisjassen Crazy Sunday SV Mariënheem PB Bestuursvergadering Bingo Collecte Hartstichting Alleenstaandenmiddag Samen aan tafel Paasviering Kruisjassen Oud Papier Bingo Koppelkaarten Rol-wandelclub PB Jaarvergadering

21-apr 25-apr 4-mei 5-mei 8/13-mei 9-mei 10-mei 13-mei 19-mei 19-mei 23-mei 27-mei 30-mei 1-jun 6-jun 9-jun 10-jun 12-jun 1-dec 16-jun 19/24-jun 20-jun 22/25-jun 4-jul 8-jul 18-jul 21-jul 1-aug 15-aug 18-aug

Kruisjassen Bingo Alleeenstaandenmiddag Kruisjassen Collecte Longfonds Bingo Koppelkaarten Oud Papier Samen aan tafel Kruisjassen Bingo Mixtoernooi Sv Mariënheem PB Bestuursvergadering Alleeenstaandenmiddag Bingo Kaderavond Sv Mariënheem Oud Papier PB Zuilenvergadering Collecte Maag Lever Darm st. Samen aan tafel Collecte Rode Kruis Bingo Midzomerfeest Bingo Oud Papier Bingo Samen aan tafel Bingo Bingo Samen aan tafel

Aanleveren kopij: Digitaal: mik.marienheem@gmail.com voor maandagavond 24.00 uur. Brievenbus in de Schalm gebruiken dan voor maandagmorgen 09.00 uur. Mik online te lezen op www.marienheemonline.nl vanaf donderdagavond rond 18.00 uur. Vragen over bezorgen MIK:

mik.marienheem@gmail.com of Catrien Westendorp

3


PASTORAAL TEAM Prof. dr. J.J. (Joost) Baneke, pastoor tel. 06-102 26 557, pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl H.W.J. (Harry) Bloo, pastoraal werker tel 06-222 91 539, h.bloo@katholieksalland.nl A.C.M.M (Astrid) van Engeland, pastoraal werkster tel. 06-43502534, astridvanengeland@hetnet.nl A.M.A.L. (Lonneke) Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster tel. 038-4527475, b.g.g. 06-48040540, lonnekegunnink@hetnet.nl G.J. (Gé) Nijland, parochievicaris tel.0 570-526356, 06-42571832, mun134@hotmail.com Locatie Mariënheem: Nijverdalseweg 34, 8106 AD tel 0572-361486 Noodtelefoon: In geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar via telefoonnummer 06 - 539 64 140. Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Als u een gesprek wilt rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, dan kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat.

Caritas mariënheem Bij acute financiële nood kunt u bellen met Ine Huis in `t Veld tel.nr. 353742 Het secretariaat is open: maandag van: 9.30 uur tot 11.30 uur donderdag van: 10.30 tot 11.30 uur. Email: secretariaatmarienheem@gmail.com Bank rek. nummer locatie Mariënheem: NL 07 RABO 0142 9046 94 Postadres Nijverdalseweg 40, tel. 0572-353220 4


Kerkberichten van 18 februari t/m 3 maart Zaterdag: 18 februari geen viering Zondag: 19 februari Om 9.30 uur Woord-Communieviering m.m.v. Werkgroep en herenkoor Graag uw â‚Ź 1,- offergave voor eigen kerk Collectanten:

Jan Vloedgraven en Hein Blankenvoort

Elke vrijdag is er om 9.00 uur is er een viering in de Schalm Intenties: 19 februari In deze viering is ons gebed gevraagd voor: Jaargedachtenis Marie ten Hove-Kogelman Harm en Hein Kogelman Cor en Jan Maatman Jaargedachtenis Jan Ruiter Overleden fam. Langkamp-Verhoef Marietje Jansen Holleboom-ten Dam Overleden ouders Langkamp-Kogchel Overleden ouders Gerrit en Mien Holtmaat Jaargedachtenis Marietje Hagen-Beumer Hein en Riek te Wierik-Wippert Johan Kruiper Hein Pronk Dora de Groot-Spekschate

5


Zaterdag 25 februari

Carnavalsviering om 19.00 uur m.m.v. Pastor Lonneke Gunnink-van de Berg en Media Vita en Prins Raad van elf en Dansmariekes Lector:

Carnavalsvereniging

Graag uw â‚Ź 1,- offergave voor eigen kerk Intenties zaterdag 26 februari In deze viering is ons gebed gevraagd voor: Mark Koopman

Zondag 26 februari Om 9.30 uur Woord-Communieviering m.m.v. Werkgroep en dames en herenkoor Graag uw â‚Ź 1,- offergave voor eigen kerk Collectanten:

Geert Tijs en Theo Reins

Elke vrijdag is er een viering in de Schalm

6


Intenties zondag 26 februari In deze viering is ons gebed gevraagd voor: Pastoor van de Aalsvoort Overleden ouders Veltmaat-Hegteler Overleden ouders Reefman-Mol Overleden fam. Wippert Betsy Schutte-Timmer Jan en Annie Wolfkamp-Hagen Overleden grootouders Ruiter-Hekkink Dien Horenberg-Schimmelpennink Jans en Dora de Groot-Spekschate Allen die op ons kerkhof in vrede rusten Maandag 20 en donderdag 23 februari is het secretariaat gesloten Labyrint, jouw beweging naar je centrum – Rien van der Zeijden 25 maart 2017 Het Spiritualiteitscafé Raalte organiseert op zaterdagmiddag 25 maart haar vijfde activiteit van het themajaar ‘In beweging’. Rien van der Zeijden neemt ons mee op reis door het Labyrint. Tijdens de labyrintmiddag krijgen de deelnemers eerst informatie over de achtergronden van het labyrint. Door middel van een presentatie of ritueel kun je zien hoe het lopen van een labyrint kan gaan. Daarna heeft ieder de gelegenheid om zelf het labyrint te lopen. Na het lopen van het labyrint is er een aantal mogelijkheden om je ervaring binnen te laten komen en eventueel te delen. Het labyrint is een beeld van de levensweg met zijn verschillende etappes en wendingen. Soms ben je dicht bij het centrum, soms raak je daar weer vanaf. Wat is jouw centrum? Hoe leer je in vertrouwen je weg te gaan? Je bent welkom op zaterdagmiddag 25 maart a.s. bij De Schalm Nijverdalseweg 30, 8106 AD Mariënheem. De inloop is vanaf 13.30 uur met koffie/thee. De middag duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Entree is € 17,50, inclusief twee keer koffie/thee.

7


Aanmelden kan tot 21 maart a.s. via e-mailadres spiritualiteitscafe@gmail.com. Er kunnen slechts 20 personen meedoen, vol = vol. Als je vragen hebt kun je die aan dit e-mailadres sturen.

In het seizoen 2016 – 2017 organiseert het Spiritualiteitscafé Raalte weer een aantal bijeenkomsten op het raakvlak van cultuur, kunst, religie en de samenleving. Door in gesprek te komen met elkaar en door te luisteren naar wat anderen bezighoudt kunnen we geïnspireerd worden voor ons dagelijks leven. Het thema in seizoen 2016/2017 is ‘In beweging’.

Lourdeswerk Mariënheem

Lourdesbedevaart van 24 t/m 29 april 2017 Opgave is nog mogelijk tot 1 maart. Wil je graag met deze bedevaart mee, dan is het belangrijk om je zo spoedig mogelijk bij de Lourdeswerkgroep op te geven. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wil je naar Lourdes om het dorp van Bernadette te bezoeken, de ervaring op doen wat het met mensen doet, ziek of gezond. Mensen ontmoeten die open staan, aandacht en zorg hebben voor elkaar. Wil je op vakantie en tevens samen met een groep pelgrims, mensen ontmoeten van over de gehele wereld, dan is Lourdes de plaats bij uitstek. Een plaats waar de hemel de aarde raakt. De prijs is € 899,- per persoon exclusief een annuleringsverzekering. Inclusief het vervoer per bus heen en terug van Heeten naar Maastricht Aachen Airport. 8


Je verblijft in een 3 sterren hotel, inclusief ontbijt en ’s middags en’s avonds een warme maaltijd. Het is de laatste keer dat Betsie Bosman je op deze reis begeleidt als hotelleidster. Er is een programma waar je aan deel kunt nemen zoals bezoek aan de grot met o.a. een Nederlandse viering, deelname aan de lichtprocessie, de locaties bezoeken waar Bernadette Soubirous met haar ouders en broertjes en zusjes heeft gewoond, zoals de molen van Boly en het Cachot (een gevangenis). Bezoek aan het graf van de familie Soubirous en het armendorp Sité Secour. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een busreis door de Pyreneeën. De reis door de Pyreneeën is niet bij het bedrag inbegrepen. Een heilzaam bad bij de grot is mogelijk en je kunt een viering in de grote Pius X Basiliek bijwonen. De ondergrondse kerk heeft een oppervlakte 12.000 m2; is 191 m lang en 61 m breed en biedt plaats aan 25.000 bezoekers. Als je naar Lourdes wilt of je kent mensen die wel een reis naar Lourdes kunnen gebruiken om hen een hart onder de riem te steken na een moeilijke periode, meld dit dan bij onderstaande contactpersonen van de Lourdeswerkgroep Mariënheem. Wij helpen je graag en geven nogmaals aan dat er heel veel mogelijk is zoals gebruik van rolstoel, waarbij jezelf of wij zorgen voor een rolstoelduwer. Ook kun je een rollator reserveren, die in Lourdes speciaal voor jou wordt ingesteld. Kortom er is vaak meer mogelijk dan dat je in eerste instantie denkt. Vriendelijke groeten van de Lourdeswerkgroep Mariënheem Marion Kogelman Linderteseweg 56 8106 PB Mariënheem Tel 0572- 365448 06-18291938 mkogelmanbloo@gmail.com

Lidy Holtmaat Diny Maatman Nijverdalseweg 52 Linderteseweg 59 8106 AD Mariënheem 8106 PB Mariënheem Tel. 0572-352490 Tel. 0572-353416 06-25054712 0625031497 lholtmaat@hetnet.nl harrymaatman@yahoo.com

9


Lourdesbedevaart van 24 t/m 29 april 2017 Opgave is nog mogelijk tot 1 maart. Wil je graag met deze bedevaart mee, dan is het belangrijk om je zo spoedig mogelijk bij de Lourdeswerkgroep op te geven. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wil je naar Lourdes om het dorp van Bernadette te bezoeken, de ervaring op doen wat het met mensen doet, ziek of gezond. Mensen ontmoeten die open staan, aandacht en zorg hebben voor elkaar. Wil je op vakantie en tevens samen met een groep pelgrims, mensen ontmoeten van over de gehele wereld, dan is Lourdes de plaats bij uitstek. Een plaats waar de hemel de aarde raakt. De prijs is € 899,- per persoon exclusief een annuleringsverzekering. Inclusief het vervoer per bus heen en terug van Heeten naar Maastricht Aachen Airport. Je verblijft in een 3 sterren hotel, inclusief ontbijt en ’s middags en ’s avonds een warme maaltijd. Het is de laatste keer dat Betsie Bosman je op deze reis begeleidt als hotelleidster. Er is een programma waar je aan deel kunt nemen zoals bezoek aan de grot met o.a. een Nederlandse viering, deelname aan de lichtprocessie, de locaties bezoeken waar Bernadette Soubirous met haar ouders en broertjes en zusjes heeft gewoond, zoals de molen van Boly en het Cachot (een gevangenis). Bezoek aan het graf van de familie Soubirous en het armendorp Sité Secour. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een busreis door de Pyreneeën. De reis door de Pyreneeën is niet bij het bedrag inbegrepen. 10


Een heilzaam bad bij de grot is mogelijk en je kunt een viering in de grote Pius X Basiliek bijwonen. De ondergrondse kerk heeft een oppervlakte 12.000 m2; is 191 m lang en 61 m breed en biedt plaats aan 25.000 bezoekers. Als je naar Lourdes wilt of je kent mensen die wel een reis naar Lourdes kunnen gebruiken om hen een hart onder de riem te steken na een moeilijke periode, meld dit dan bij onderstaande contactpersonen van de Lourdeswerkgroep Mariënheem. Wij helpen je graag en geven nogmaals aan dat er heel veel mogelijk is zoals gebruik van rolstoel, waarbij jezelf of wij zorgen voor een rolstoelduwer. Ook kun je een rollator reserveren, die in Lourdes speciaal voor jou wordt ingesteld. Kortom er is vaak meer mogelijk dan dat je in eerste instantie denkt. Vriendelijke groeten van de Lourdeswerkgroep Mariënheem Marion Kogelman Linderteseweg 56 8106 PB Mariënheem Tel 0572- 365448 06-18291938 mkogelmanbloo@gmail.com

Lidy Holtmaat Diny Maatman Nijverdalseweg 52 Linderteseweg 59 8106 AD Mariënheem 8106 PB Mariënheem Tel. 0572-352490 Tel. 0572-353416 06-25054712 0625031497 lholtmaat@hetnet.nl harrymaatman@yahoo.com

11


Enveloppenactie Zonnebloem Marienheem De enveloppenactie van de Zonnebloem in MariĂŤnheem wordt dit jaar gehouden in de week van 28 februari tot 5 maart. De enveloppen zitten in de MIK en worden door Zonnebloem vrijwilligers opgehaald. Het geld van deze actie komt geheel ten goede aan de activiteiten van de Zonnebloem MariĂŤnheem. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

12


Uitnodiging Jaarvergadering KBO- Ouderenwerk Hierbij nodigen wij alle KBO leden en verdere belangstellenden uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering op vrijdag 24 februari om 14.00 uur in de Schalm. De agenda ziet er uit als volgt: 1. Opening voorzitter 2. Notulen jaarvergadering 26 februari 2016* 3. Jaarverslag secretaresse* 4. Jaarverslag penningmeester* 5. Verslag kascommissie 6. Verslag com. Ouderenwerk 7.Bestuursverkiezing?? 8. Mededelingen en actuele zaken. 9.Rondvraag * Pauze.* Na de pauze zal er bingo gespeeld worden. 10. Sluiting voorzitter *De notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag van de secretaresse en de penningmeester liggen ter inzage.* Namens het bestuur H. Heetkamp voorzitter. Vrijdag 10 maart Snerttocht(zie volgende Mik)

13


ASSENDORPER-CARNAVAL-GALAMIDDAG 2017 Maandagmiddag 27 februari is het weer zover. DE GROTE GALAMIDDAG IN HET ASSENDORPER SLOT Sinds vele jaren het carnavalsfeest voor de 50+ uit Mariënheem . Dit jaar met Prins Bjorn de 1e , de Raad van 11 en 3 groepen dansmariekes. Een vol programma met o.a.: Mans en Jans die Mariënheem op de korrel nemen. De carnavalsgasten met diverse meezingers. 2 nieuwe zangduo’s. Een humoristische zorg act. Optreden vanuit de buurt Linderte. Een spannend spel met deelnemers uit de zaal. Alles omlijst door Invincible Productions. En natuurlijk voldoende ruimte voor een praatje en borrel. Met dit alles en uw aanwezigheid zal het weer een “donders mooie middag worden’’ Wij hopen deze middag dan ook weer vele dorpsgenoten In de leeftijd van 50 jaar en ouder te mogen begroeten. Neem u buren, familie en kennissen mee naar “t Asspel. U zult er geen spijt van krijgen, u zult echt genieten. Aanvang 14.00 uur Entree: € 5.00 incl. koffie en hapjes DUS 50+ 27 FEBRUARI OP NAAR HET ASSENDORPERSLOT.


Carnavalsvereniging de Assendorper Zotten Programma carnaval 2017 Vrijdagavond 24 februari 2017 Het thema voor dit jaar is foute carnaval (Proud to be fout). Ook dit jaar is er weer een prijs voor de leukst verklede, dus kom zo fout mogelijk! . Aanvang: 18:30 uur Einde: 21:00 uur Entree: gratis Muziek: Invincible Productions met de Ultimate DJ’s Na de jeugdcarnaval is het tijd voor een super show met Het foute rad. Dit kan uiteraard niet leuker worden dan leuk en de muziek is natuurlijk super fantastisch fout! Aanvang: 21:00 uur Einde: 0:11 uur Entree: gratis Muziek: Invincible Productions met de Ultimate DJ’s


Zaterdagmorgen 25 februari 2017 Ziekenbezoek. Prins Bjorn de 1e, zijn adjudanten en een paar dansmariekes brengen een bezoek aan enkele dorpsgenoten.

Zaterdagmiddag 25 februari 2017 De Jeugdraad, de dansmariekes en de loopgroep “de Assendorperzotties” gaan meedoen met de carnavalswagen in de optocht van Lemelerveld.

Zaterdagavond 25 februari 2017 Om 19:00 willen we alle Mariënhemers uitnodigen om verkleed de kerkdienst bij te wonen en samen te vieren. Aanvang: 19:00 uur

Zaterdagavond 25 februari 2017 Wij hebben er weer zin in. Vorig jaar was het een fantastisch feestje, dat moet dit jaar natuurlijk nog beter kunnen! Aanvang: 20:30 uur Einde: 01:33 uur Entree: 10 euro (inclusief 2 munten) Muziek: Invincible Productions en DJ Party Power

Zondagmiddag 26 februari 2017 De Raad van Elf, de Jeugdraad, de dansmariekes en de loopgroep “de Assendorperzotties” gaan meedoen met de carnavalswagen in de optocht van Raalte.


Zondagmiddag 26 februari 2017 Kleintje Carnaval, jong en oud, samen carnaval vieren in het Assendorperslot. Aanvang: 16:00 uur Einde: 21:11 uur Entree: gratis Muziek: Invincible Productions met de Ultimate DJ’s

Maandagmiddag 27 februari 2017 Bent u ook de 50 gepasseerd en weet u hoe het vroeger was tijdens de Gala-avonden? Of misschien nog niet eerder meegemaakt? Kom naar het Assendorper Slot en geniet van een echte gezellige Mariënheemse middag samen met Prins Bjorn de 1e en de Raad van 11 uit de Linderte. Aanvang: 14:00 uur Entree: 5 euro (inclusief koffie en hapjes) Muziek: Invincible Productions

Maandagavond 27 februari 2017 De laatste avond van het carnaval. Tijdens deze avond nemen we afscheid van de buurt, de prinsen en de dansmariekes en maken er een mooi feestje van. Aanvang: sluit aan op het middagprogramma Einde: 0:01 uur Entree: gratis Muziek: Invincible Productions met de Ultimate DJ’s Voor meer informatie en/of wijzigingen in het programma kijk op www.assendorperzotten.nl.


Nieuws van Kinderwerk Mariënheem Hallo kinderen , ouder(s) / verzorger(s), Wij hebben weer een nieuw programma samengesteld met actieve uitjes voor alle kinderen uit Mariënheem van de basisschool en speciaal onderwijs aankomend voorjaar: 

    

Groepen 0/1/2 gaan op vrijdag 19 mei direct vanuit school naar speel- en kinderboerderij Dondertman in Holten, en zullen 15.30 weer terug bij school zijn. Als begeleiding gaan mee: Wendy en Liesbeth. Groepen 3-4 gaan vrijdag 17 maart Direct uit school bowlen in Nijverdal; 15u terug op school. Als begeleiding gaan mee: Wendy, Annelies en Liz. Groep 5/6 meiden: Bounz Deventer , vrijdag 24 maart direct vanuit school, rond 16.45u op school terug. Als begeleiding mee: Annelies en Liesbeth. Groep 5/6 jongens: BMX fietscross Datum en tijden volgen nog.Als begeleiding mee: Maaike en Alice. Groep 7 gaan vrijdag 12 mei GPS route lopen in bos tegenover NU NU, direct uit school rond 16.15/16.30u op school terug. Als begeleiding mee: Maaike en Alice. Groep 8 gaat op vrijdag 19 mei naar Pitch&Putt in Lemele ( Vertrek 18u Asspel, aankomst Asspel +/20.30u). Als begeleiding mee: Liz. jij komt toch ook!!

   

Het kan voorkomen dat het programma door omstandigheden wordt aangepast. Zorg voor gepaste kleding. Kinderen en begeleiding dienen hun eigen lunch mee te nemen. (dit geldt voor onderbouw, bovenbouw luncht tussentijds zowieso al op school zoals anders). Vervoer wordt geregeld dmv auto’s, tenzij anders vermeld of doorgegeven. 18


  

Ouders graag zelf voor autostoeltje / zitverhoger zorgen. Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico. Houdt er rekening mee dat de tijd van thuiskomst wat kán afwijken van de bovenstaand aangegeven tijden.

Jullie mogen de envelop met opgavestrookje en geld (€1,50) inleveren op school, uiterste inleverdatum:17 februari !! In de dozen van kinderwerk; staan bij hoofdingang. Groeten van werkgroep kinderwerk Mariënheem

Bij vragen:Maaike Verwoolde:06-50475571/Annelies 0628651389 /Alice vd Vegt:06-33327212/ Liesbeth 0640288809/Liz 06-42608472/Wendy 06-27212901

Naam kind:

gr.

Tel.nr.:

Emailadres: Ik rij mee als begeleiding : Aantal plekken voor de kinderen in mijn auto:

19


Schilderclub MariĂŤnheem verkoopt vleesproducten, violen en potgrond Op zaterdag 4 maart gaan wij weer vleesproducten verkopen van Keurslager Harold Veltmaat uit Ommen, zoon van voorheen slager Dellekie. Het aloude recept van de overheerlijke leverworst is dan weer te koop in natuurdarm. Natuurlijk met andere verse vleesproducten, maar ook met eigen gemaakte erwtensoep. Tevens gaan wij dit jaar violen verkopen. Deze worden geleverd door Huyskweker Pot Daarnaast gaan wij nu ook topkwaliteit potgrond van de Welkoop Raalte verkopen. Deze actie hebben wij in overleg met tafeltennisvereniging Effect van hen overgenomen. Om alvast een beeld te krijgen wat wij in moeten kopen kunt u alvast uw bestelling doorgeven door middel van de bestellijst die op de volgende pagina staat. U kunt deze inleveren in de brievenbus van:

20


Rudi Lorkeers, Hellendoornseweg 20 U kunt uw bestelling ook naar hem mailen: rudilorkeers@hetnet.nl of hem bellen, dagelijks tussen 17.00 uur en 19.00 uur op telefoonnummer: 360101 Natuurlijk kunt u op deze zaterdag ook zonder bestelling bij onze kraam onderstaande vleesproducten, violen en

potgrond kopen. Ter plaatse kunt u een warme gehaktbal consumeren á €1,50 en met broodje á €2,50. Wij staan graag voor u klaar !! Daarvoor zijn wij op zaterdag 4 maart tussen 11.00 uur en 15.00 uur aanwezig in onze kraam voor ons clubgebouw van de Schilderclub, aan de Hellendoornseweg 10. Tevens kunt u hier ook uw bestelling ophalen.

Op de volgende pagina staat onze bestellijst. Graag tot ziens !!

21


Bestellijst Naam: Telefoonnummer: Aantal

Vleeswaren slagerij Veltmaat Leverworst fijn. In authentiek natuurdarm, recept Dellekie, per stuk Ambachtelijke leverworst, grof. In plastic per stuk Rookworst per stuk Droge worst per stuk Gehaktballen verpakt per 2 stuks Balkenbrij 500 gram Erwtensoep 1 liter

Aantal Potgrond + koemest Welkoop Raalte Potgrond zak van 20 liter Potgrond zak van 40 liter Gedroogde koemestkorrels zak van 25 liter

Potgrond bezorgen:

Ja…

Aantal Violen van Huyskwekerij Pot Tray van 6 violen

Prijs € 5.00 € 5,00 € 2,50 € 2,50 € 3,00 € 5,00 € 5,50 Prijs € 2,99 € 4,49 € 13,99

Nee… Prijs € 2,95

Inleveren: bij Rudi Lorkeers, Hellendoornseweg 20 Mailen: rudilorkeers@hetnet.nl Bellen: tussen 17.00 uur en 19.00 uur, telf. 360101

22


De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers. Van 30 januari tot 4 februari 2017 vond in Mariënheem de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn ruim 18.000 collectanten, in Nederland, op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. De enthousiaste inzet van de collectanten in Mariënheem heeft € 366,15 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

23


HERINNERING! Opgave Kinderkamp 2017 Beste ouders, Ook het komend jaar wordt er wederom met een groep vrijwilligers Kinderkamp georganiseerd voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Deze dag zal plaats vinden op dinsdag 25 april 2017. Deze dag zal starten om 9.00 uur en zal eindigen omstreeks 17.00 uur. Net zoals voorgaande jaren zal in en buiten ’t As-spel de plek zijn waar Kinderkamp wordt gehouden. De kinderen worden om 9:00 uur bij ’t As-spel verwacht. Onderaan dit formulier ziet u een opgavenstrookje, graag het formulier invullen als u uw kind wilt opgeven voor Kinderkamp 2017. Als uw kind zich opgeeft voor deelname aan deze dag zal er t.z.t. nog een informatiebrief volgen. Deelname aan deze dag is geheel op eigen risico. Het opgavenstrookje graag vóór woensdag 1 maart 2017 inleveren bij Saskia Holtmaat, Akkerwinde 4 te Mariënheem. De kosten bedragen dit jaar € 8,00 per kind. Dit geld komen we bij u ophalen in week 15 (7 april t/m 12 april 2017). Voor verdere vragen kunt u altijd bellen naar: Saskia Holtmaat: 06 55564857 Amber Fikken: 06 55530252 Lynn Heuvink: 06 20383956

Met vriendelijke groet, Leiding Kinderkamp Mariënheem 24


Opgavestrookje:

Hierbij geef ik me op voor het kinderkamp 2017!!! Mijn naam is: En mijn achternaam: Ik ben een jongen/meisje Ik ben geboren op: Ik zit in groep 1 / 2 / 3 / 4 (omcirkel wat van toepassing is) Mijn adres is: Het best bereikbare telefoonnummer: Evt. mobiele nummer van mijn ouders: De naam van het ziekenfonds: En ziekenfondsnummer:

Jantje Beton-Actie! In de week van 13 t/m 24 februari 2017 komen vrijwilligers van Kinderkamp MariĂŤnheem langs de deur om te collecteren voor Jantje Beton. Kinderkamp MariĂŤnheem zal 50% van de opbrengst besteden aan de activiteiten voor het kinderkamp in de maand april. De andere 50% zet Jantje Beton in voor buitenspeelprojecten door het hele land! Wij hopen wederom op uw bijdrage! Groeten, Kinderkamp Marienheem 25


Indoor biljartgolf voor jonge mantelzorgers (12 t/m 15 jaar). Carinova Steunpunt Mantelzorg organiseert op dinsdag 21 februari a.s. een leuke avond indoor biljartgolf voor jonge mantelzorgers uit de gemeenten Deventer, Raalte, Hardenberg en Ommen. Het is een soort midgetgolf maar dan met een keu in plaats van een club! De kinderen worden om 19.00 uur verwacht bij Pitch en Putt Lemele aan de Lage Esweg 5 in Lemele. Het duurt tot ongeveer 21.30 uur. Je bent een jonge mantelzorger als je zorgen hebt voor of zorgen hebt over iemand in je gezin. Dit kan je moeder zijn die chronisch ziek is of een depressieve vader maar dit kan bijvoorbeeld ook een broertje of zusje met autisme zijn. Een kwart van alle jongeren zorgt voor een familielid. De aandacht binnen het gezin van deze jongeren gaat vaak uit naar het familielid dat extra zorg nodig heeft. Voor de jonge mantelzorgers is er dan minder aandacht. Zij blijven vaak alleen met hun zorgen. Meld je aan Ben jij een jonge mantelzorger en lijkt het jou ook leuk om aan deze GRATIS activiteit mee te doen?! Meld je vóór 17 februari aan bij dirk dijkgraaf via mail: d.dijkgraaf@carinova.nl of bel (06)2033993. Wees er snel bij want VOL = VOL!

26


KLEURPLAAT ASSENDORPERZOTTEN Vanaf maandag 13-2 is de kleurplaat gesponsord door Tweewielers Kruiper te downloaden via de site van de Assendorper Zotten (www. Assendorperzotten.nl) In week 7 wordt de kleurplaat op de St. Antoniusschool uitgedeeld aan alle kinderen. De kleurplaat in leveren kan op school t/m vrijdag 17-2 en bij Joyce Solen Steutelbloem 11 t/m woensdag 22 februari. Veel kleurplezier allemaal en er is voor elke jongen en meisjes uit elke groep een prijs te winnen. Zondagmiddag 26 februari is de prijsuitreiking om 18.00 uur.

27


Programma

Zaterdag 18 februari 133627 JVC Dedemsvaart JO17-4 138183 Marienheem JO15-1G 149234 Marienheem JO11-1G 148202 Hellendoorn v.v. JO11-5

-

Marienheem JO17-1 De Zweef JO15-4d Raalte JO11-1G Marienheem JO11-2

13:00 14:00 09:30 08:45

uur uur Neimeijer, M.L. uur Schotman, B. uur

-

Marienheem 1 Marienheem 2 Marienheem 5 VIOS B. VR1

14:00 11:15 09:30 11:00

uur R.Broekhuis uur uur Dartel, J.G.M. van uur

Wim Alferink John Kieftenbeld

08:00 uur 13:00 uur

Kantinedienst 18 februari Ouder van Tian Hagen Zondag 19 februari 24794 Kon. UD 1 41388 Broekland 2 41366 Raalte 7 8740 Marienheem VR1 Kantinedienst 19 februari 8.30 uur Lean Hobert 11.30 uur Niek Huisman 11.30 uur Remco Jansen-Holleboom 13.30 uur Larissa Timmer 13.30 uur Gijs Olthof

25 en 26 februari geen programma i.v.m. Carnaval! Zaterdag 4 maart 138869 MVV '69 JO15-1Gd 174727 MVV '69 JO13-1Gd

- Marienheem JO15-1G 10:30 uur - Marienheem JO13-1G 09:15 uur

Kantinedienst 4 maart Ouder van Ruben Jansen Holleboom

28


Zondag 5 maart 45019 Marienheem 3 8927 Hoeve Vooruit VR1 Kantinedienst 5 maart 8.30 uur Jorne Klein Koerkamp 11.30 uur Owen Schutte 11.30 uur Rick linthorst 13.30 uur Stijn Lozeman

- Rohda R. 5 - Marienheem VR1

10:30 uur 11:30 uur

Bennie Schutte AndrĂŠ Alferink John Kieftenbeld

08:00 uur 08:00 uur 13:00 uur

Wedstrijdprogramma: 18 febr. 14.30 uur: VV Alterno MA 3 - Vocluma MA 1 Alternohal, Apeldoorn

29


Secretariaat:

Drs. E. Beltman Hakkershoekweg 9 8106 PN MariĂŤnheem 06-23355000 e-mail: PB.Marienheem@gmail.com

PLAATSELIJK BELANG MARIĂ‹NHEEM

Betreft: vergaderplanning 2017 -

Dinsdag

31 januari

bestuursvergadering

-

Maandag

6 maart

zuilenvergadering

-

Dinsdag

28 maart

bestuursvergadering

-

Dinsdag

18 april

jaarvergadering

-

Dinsdag

30 mei

bestuursvergadering

-

Maandag

12 juni

zuilenvergadering

-

Dinsdag

29 augustus

bestuursvergadering

-

Maandag

25 september

zuilenvergadering

-

Dinsdag

31 oktober

bestuursvergadering

-

Maandag 20 november ledenvergadering

algemene

-

Dinsdag

bestuursvergadering

19 december

30


31Mik 20170214 carnaval blauw