Page 1

Mariënheem Informatie Krant Plan(t) woensdag 13 maart alvast in je agenda: Nationale boomfeestdag!

Jaargang nr: 44, MIK NUMMER 09 12 maart 2019 Nr. 10 verschijnt 19 maart. Kopij inleveren voor 19 maart.

“Het meest gelezen (week)blad in Mariënheem!”


Aan de telefoon zit iemand die van maandag tot en met vrijdag van half tien twaalf in alle hulpvragen kan bemiddelen.

355000 ALGEMENE tot half HULPDIENST MARIËNHEEM

DOKTER Digitaal afspraak maken bij huisartsenpraktijk vd Vlies en Kapsenberg! www.gezondheidscentrumdeparel.nl of via de APP www.dokterdichtbij.nl Spreekuur de Veenhorst 11 op maandag en donderdag van 14.00-16.00 uur en op woensdag 08.00-10.00 uur. Op werkdagen om 8.00 uur bloedprikken in Luttenberg! Tel. 0572-346070. buiten kantoortijden huisartsenpost Deventer 0570501777.

AED 24 uur bereikbaar:

de Essenbree 82, De Schalm Nijverdalseweg 30, de Parabool de Veenhorst 2.

VERKEERSKUNDIGE KLACHTEN/MELDINGEN: Rijkswaterstaat tel nr: 0800-8002 of website: www.rijkswaterstaat.nl Gemeentelijke zaken: 0572-347799.

2


10/16-mrt 13-mrt 13-mrt 13-mrt 15-mrt 16-mrt 19-mrt 22-mrt 25-mrt 2-apr 4-apr 5-apr 5-apr 10-apr 12-apr 13-apr 16-apr 19-apr 23-apr 27-apr 30-apr 30-apr 2-mei 3-mei 6/11-mei 8-mei 11-mei 14-mei 17-mei 20-mei 28-mei

ACTIVITEITENAGENDA Zonnebloem enveloppen actie KBO/Snerttocht Koppelkaarten Rol wandelclub Samen aan tafel Schildersclub vlees-violen en potgrond verkoop Bingo Kruisjassen PB Bestuursvergadering Bingo Alleenstaandenmiddag KBO/Theaterstuk over dementie Kruisjassen Koppelkaarten Samen aan tafel Paasviering Oud papier Bingo Kruisjassen PB Jaarvergadering Koningsdag Spelen geen MIK Bingo Alleenstaandenmiddag Kruisjassen Collecte Darm en Leverkanker Koppelkaarten Oud papier Bingo Samen aan tafel PB Bestuursvergadering Bingo

1-jun 6-jun 7-jun 8-jun 11-jun 14-jun 17-jun 25-jun jul/aug 9-jul 13-jul 16-jul 16-jul 19-jul 23-jul 23-jul 30-jul 6-aug 13-aug 16-aug 20-aug 20-aug 3-sep 17-sep 20-sep 23-sep 1-okt 3-okt 15-okt 18-okt 22-okt 29-okt

Mixtoernooi/afsluiting seizoen Sv M'heem Alleenstaandenmiddag Kaderavond SV MariĂŤnheem Oud papier Bingo Samen aan tafel PB Zuilenvergadering Bingo Zonnebloem lotenverkoop Bingo Oud papier geen MIK PB Bestuursvergadering Samen aan tafel geen MIK Bingo geen MIK Bingo geen MIK Samen aan tafel geen MIK Bingo Bingo Bingo Samen aan tafel PB Zuilenvergadering Bingo Alleenstaandenmiddag Bingo Samen aan tafel geen MIK PB Bestuursvergadering

Aanleveren kopij: Digitaal: mik.marienheem@gmail.com voor maandagavond 24.00 uur. Brievenbus in de Schalm gebruiken dan voor maandagmorgen 09.00 uur. Mik online te lezen op www.marienheemonline.nl vanaf donderdagavond rond 18.00 uur. Vragen over bezorgen MIK: mik.marienheem@gmail.com of Catrien Westendorp

3


PASTORAAL TEAM seretariaat@parochieheiligkruis.nl tel: parochie H. Kruis Raalte 0572- 351366 Vicaris R.G.W. (Ronald) Cornelissen, pastoor Tel. 0570-619087 / 06-30162625 e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl H.W.J. (Harry) Bloo, pastoraal werker tel 06-222 91 539, h.bloo@katholieksalland.nl C.M. (Clazien) Broekhoff-Bosman, pastoraal werkster tel. 06-832 02 244, jpsalland@live.nl M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken tel. 06-337 56 089, mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl A.M.A.L . (Lonneke) Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster tel. 038-4527475, lonnekegunnink@hetnet.nl

E (Evelien) Reeuwijk, pastoraal werkster email: ereeuwijk@heiligelebuinus.nl G.J. (Gé) Nijland, parochievicaris tel.0570-526356, 06-42571832, pastornijland@parochieheiligkruis.nl Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving in geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar via tel.nr. 06 - 539 64 140. Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Voor een gesprek rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat. Voor het Dopen kunt u contact opnemen met Inge Stegeman, secretariaat H.Kruis telf. 0572- 351366 of via mail: seretariaat@parochieheiligkruis.nl Caritas Mariënheem Bij acute financiële nood kunt u bellen met Ine Huis in ‘t Veld tel.nr. 353742 secretariaat open maandag: 9.30 tot 11.30 u donderdag:10.30 tot 11.30 u Locatie Mariënheem: Nijverdalseweg 34, 8106 AD tel 0572-361486 Email: secretariaatmarienheem@gmail.com Bank rek. nummer locatie Mariënheem: NL 07RABO 0142904694 Postadres: Nijverdalseweg 52 tel. 0572-352490 of 06-2505 4712 4


Kerkberichten van 16 maart t/m 22 maart 2019 Zondag 17 maart om 9.00 uur is er een woord en communieviering met medewerking van dames en herenkoor. Lectoren:

Collectanten:

Annie Velderman August Holtmaat Anton Daggenvoorde Jan Voorhorst

Intenties Jan en Marie Overhein Robert Veltmaat Overleden ouders Koenjer – Temmink Hein en Harm Kogelman Overleden familie te Wierik Jan en Cor Maatman Hein en Riek te Wierik Hein Pronk Mieke van der Vegt - Wolfkamp Mies Bruggeman – Jansman Elke Vrijdag is er om 9.00 uur een viering in de schalm Achter in de kerk ligt de vastenactiebrief van Kardinaal Eijk. Woordje pastor De agrariër en de activist De laatste tijd zijn er regelmatig berichten in het nieuws over dierenactivisten tegenover de agrariërs. Dierenactivisten nagelen de boer aan de schandpaal en schuwen geen enkel middel om ons te doordringen van hun mening. Agrariërs voelen zich serieus bedreigd en niet veilig meer. Minister van Landbouw, Natuur en 5


Voedselkwaliteit Carola Schouten roept op tot dialoog. Ik ben het volledig met haar eens, maar het is toch makkelijker gezegd dan gedaan. Een dialoog gaat uit van wederzijds respect. Als je werkelijk luistert en respect kunt opbrengen voor het standpunt van de ander, dan kan het gebeuren dat je ook iets van die ander overneemt. Iets waar je tot dan toe misschien niet aan gedacht had. Zo kun je naar elkaar toe groeien. Dit lukt niet als je koste wat het kost blijft staan op je eigen standpunt. Bij de boeren, die ik ken en weleens bezocht of gesproken heb, zie ik liefde voor dier en natuur. Meer dan eens heb ik gehoord hoe zij hun best doen balans te vinden tussen het runnen van hun bedrijf, economische belangen, het welzijn van hun vee en de verantwoordelijkheid die ze hebben voor het voortbestaan van de schepping. Rentmees-terschap in Bijbelse taal. Ze hebben grond en bedrijf vaak overgedragen gekregen van vorige generaties en zijn zich bewust van het voortbestaan van al wat leeft, groeit en bloeit. Juist ook voor toekomstige generaties. Het boeren is allang geen eenvoudig beroep meer, ‘omdat je toch niets beters kunt’. Nee, boeren is een vak, waarvoor je een goed stel hersens en een goede opleiding moet hebben genoten, en waarvoor je ook de nodige liefde voor vee en gewas moet hebben. U merkt het, mijn hart gaat uit naar de boer. Maar mijn hart gaat ook uit naar de natuur en dierenwelzijn. Al vanaf mijn middelbareschooltijd doe ik mijn best het milieu zo min mogelijk te belasten. Toen heette dat nog milieu. Tegen-woordig heet dat duurzaamheid en je inzetten voor het behoud van het klimaat. Toen ik op de middelbare school zat kwam net het bewustzijn op, dat de aarde aan het opwarmen was. Inmiddels weten we er heel wat vanaf en zijn we druk doende met klimaatakkoorden en CO2-reductie. De huidige middelbare scholieren spijbelen om duidelijk te maken, dat hun toekomst in handen van regeringsleiders van nu ligt. Ook dit raakt mijn hart. Maar mijn hart bloedt als ik merk, dat 6


meerdere partijen zich radicaal opstellen. Mijn hart bloedt als ik er aan denk, dat mens, dier, natuur en aarde - onze schepping - er uiteindelijk domweg de dupe van worden. Als we de handen ineen slaan, met elkaar ideeën uitwisselen en met respect omgaan met elkaars kennis, dan zou er toch een betere wereld - dat Rijk van God, waar we aan bouwen - moeten kunnen groeien. Kernwoord is hier niet alleen respect, maar ook liefde. Niet alleen voor dier en natuur, maar vooral ook voor elkaar. Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker parochies H. Kruis en H. Lebuinus

Wie komt ons kerkschoonmaak- team versterken? Oproep aan mannen en vrouwen in Mariënheem. Voor de maandelijkse kerkschoonmaak, is er dringend behoefte aan extra handen. Maandelijks maakt een groepje van 2 personen de kerk schoon met wisselende taken. Vanwege leeftijd en lichamelijke klachten is de groep behoorlijk kleiner geworden. Het schoonmaken gebeurt nu op een donderdagmorgen 1 keer in de maand, maar kan ook aangepast worden op een avond of in het weekend, rekening houdend met de repetities van de koren. Heb je nog wat tijd en lijkt het je wel wat om even wat ontspannend samen de kerk schoon te maken, bel dan naar Lidy Holtmaat 06 2505 4712. Het team is blij met jouw/jullie komst, zowel mannen als vrouwen van harte welkom. Namens het kerkbestuur Lidy Holtmaat Vastentijd 2019: Schoon water verandert alles! Doe mee met de vastenmaaltijd en viering in de Pauluskerk in Raalte. Voorheen zette Vastenactie vooral in op bepaalde projecten in een aantal landen. Die projecten blijven gesteund, maar dit jaar is de 7


focus op water. We staan er in ons welvarende land nauwelijks bij stil, dat we kranen in huis hebben met altijd schoon water. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak onveilig, met talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing en economische ontwikkeling. Op: www.vastenactie.nl. treft u een prachtig filmpje waarin in heldere taal wordt uitgelegd wat water voor ons doet. Iedere locatie van parochie H. Kruis besteedt aandacht aan de Vastenactie. Daarnaast is er een vastenmaaltijd in de Pauluszaal in Raalte met aansluitend een viering Doe mee met de vastenmaaltijd: Wanneer: Zaterdag 23 maart 17.00 uur Inloop vanaf 16.45 uur Waar: In de Pauluszaal van de Pauluskerk in Raalte Opgave: Opgave vóór maandag 18 maart via de lijst achterin de Pauluskerk of Pauluszaal of via ypmabulle@versatel.nl Aanmelden is nodig, omdat er slechts ruimte is voor een beperkt aantal deelnemers. Eigen bord en bestek meenemen! Kosten: € 3 per persoon Om 19.00 uur aansluitend woord- en communieviering door pastor Lonneke Gunnink – van den Berg, waarin Petra Janssen vertelt over het Vastenactiethema ‘water’ Steun Vastenactie via bussen in de kerk of via: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis, organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur, religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie. 8


Workshop ”Vuur” Het spiritualiteitscafé houdt op vrijdag 22 maart 2019 een workshop ‘Vuur’ op de minicamping “de zwerver” in Raalte. Het jaarthema van het spiritualiteitscafé is ‘Zoek …..’ Door te luisteren naar een verhaal kan je je gedachten laten gaan over; met passie/ vuur werken aan iets, meewerken aan lopende vuurtjes…..; dingen waar jij warm voor loopt, het vuur in jezelf Daarna gaan we onder leiding van Martin Hondeveld en Matthijs de Jong vuurtjes stoken op verschillende manieren en op dat vuur iets te eten maken. Als afsluiting gaan we rond een vuur samen zitten. Inloop vanaf 19.15 uur,het programma start om 19.30 uur. Adres; Minicamping de zwerver, Nieuwe Deventerweg 32, 8101 PL Raalte. Neem warme kleren mee en denk eraan dat de geur van vuur in de kleren blijft hangen ? Aanmelden en vragen via spiritualiteitscafe@gmail.com Tentoonstelling : St. Sebastianuskerk Haarle

‘Beeltenissen op doeken’ Bezinnen op onze persoonlijke weg en de weg die we samen gaan als gemeenschap en als samenleving, dichtbij en veraf. - Waar sta ik, waar staan wij? - Wat zijn mijn mogelijkheden? - Wat kan ik bijdragen aan de ander, anderen, de natuur? Wat kan ons inspireren, daarbij helpen? De beeltenissen op doeken (vasten-, meditatiedoeken) kunnen ons daartoe tot steun en tot bron zijn. Meer dan de moeite waard voor Jong en Oud!!! De grote kleurrijke schitterend ontworpen doeken uit verschillende samenlevingen en culturen, soms schrijnend, altijd hoopvol. De St. Sebastianuskerk Haarle, open van 10 t/m 25 maart 2019 (koffie/thee mogelijk op afspraak ’s maandags tel. 0548-595206) 9


Op uitnodiging van KBO/Ouderenwerk presenteert de theatergroep ”ut Raakt”:

“Samen dwalen geeft richting” Een theaterstuk over dementie.

Dementie, een verschrikkelijke ziekte die genadeloos toeslaat en verdriet, pijn en rouw met zich meebrengt. Maar waarin ook fijne, intieme en kostbare momenten mogelijk zijn door heel dichtbij je dierbare te gaan staan. Dit willen zij u graag laten ervaren. Het stuk gaat over Anna. In mei 2008 werd ze na een val in een verpleeghuis opgenomen. Ze was toen 79 jaar. Al snel bleek dat de ziekte Alzheimer bezit van haar had genomen. Rie de dochter van Anna, heeft in de periode vanaf de diagnose Alzheimer tot overlijden, schilderijen gemaakt en een dagboek bijgehouden. 7 Jaar na de diagnose is Anna op 27 augustus 2015 overleden. Het dagboek en de schilderijen vormen de basis van dit intieme theaterstuk waarin de band tussen Rie en Anna centraal staat. Dit theaterstuk zal worden gepresenteerd op 5 april in de Schalm om 14.00uur. De entree is 5 euro en voor iedereen toegankelijk.( Men hoeft geen lid van de KBO of senior te zijn). Wij raden dit stuk ten zeerste aan, omdat de kans groot is dat men op den duur dichtbij,op afstand of al heeft te maken met dementie. Bestuur KBO/Ouderenwerk 10


Jantje Beton-Actie Jantje Beton staat voor meer buitenspelen! Ieder jaar vindt er een collecteerweek plaats waar Kinderkamp Mariënheem aan meedoet. In de week van 25 februari t/m 1 maart was het zo ver! De vrijwilligers van Kinderkamp Mariënheem kwamen langs de deuren om te collecteren voor Jantje Beton. En met succes! Dit jaar hebben wij € 345,69 opgehaald! De helft van de opbrengst gaat naar Kinderkamp Mariënheem. Wij willen iedere donateur dan ook hartelijk bedanken voor zijn bijdrage! De opbrengst zal worden gebruikt voor de activiteiten van het Kinderkamp. Deze zullen in mei 2019 plaatsvinden. Wederom bedankt voor uw bijdrage! Groeten, Leiders Kinderkamp Mariënheem

11


KBO M,heem Luttenberg De jaarlijkse 5 daagse reis is van 20 t/m24 Mei We gaan naar Duitsland in de buurt van Bremen Het hotel staat in Verden. Excursies,reis en annulerings verzekering zijn bij de prijs inbegrepen. De kosten zijn â‚Ź 565,- toeslag 1 persoonskamer â‚Ź 60,In het hotel is het alle avonden van 18-24 uur gratis drinken. Graag opgeven voor 28 Maart in verband, met het bespreken van de hotelkamers. G.te Wierik telf. 0572-352615

12


13


Midzomerfeest Mariënheem dit jaar 35 jaar! Dit jaar bestaat het Midzomerfeest Mariënheem 35 jaar en wat is er toch veel gebeurd in al die jaren. Al sinds de eerste editie in 1983 zijn vrijwilligers en sponsors vanaf oktober/november druk in de weer om dit geweldige feest mogelijk te maken. Hoe het allemaal begon Op mijn vraag richting enkele oud-vrijwilligers: “Waarom hebben jullie besloten om het Midzomerfeest te organiseren”, was hun antwoord: “Voor het Midzomerfeest had Mariënheem ook al een dorpsfeest. Maar dit lag al een tijd stil en we hadden zin in een nieuw dorpsfeest”. Midzomerfeest Mariënheem was vanaf dit moment een feit. Voorspoed en tegenslag Als we het hebben over grote feesten in de regio dan worden vaak het Broeklanderfeest en de Stöppelhaene genoemd. Maar wisten jullie dat er lang geleden wel een paar duizend man op de zondagmiddag langs de zijlijn stond te kijken? Ook dit wisten de oud-vrijwilligers me te vertellen. Jammer genoeg hebben de vrijwilligers van het Midzomerfeest ook wel eens met tegenslag te maken. Denk bijvoorbeeld aan de MKZ-crisis in 2001, waardoor we het feest moesten afgelasten. Maar gelukkig hebben onze vrijwilligers en sponsors destijds de kop niet laten hangen en hebben we de draad in 2002 gewoon weer opgepakt! 14


Feitje: technisch gezien bestaat Stichting Midzomerfeesten Mariënheem (mede daarom) al 36 jaar. Jubilieumjaar 2019 Dit jaar is een jubileumjaar en zullen we extra groots uitpakken. We kunnen je alvast het volgende vertellen: Binnenkort laten we je meer weten over het programma en de artiesten. De Matties zullen ook weer op de stoep staan en tijdens de week voor het Midzomerfeest gaan we de lucht in… met een eigen radioshow! Alvast belangrijk om te weten Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten zal Linderte ons helpen om het Midzomerfeest te organiseren. Het feestterrein is dit jaar wederom naast de tennisbaan. Het terrein wordt dit jaar wel iets aangepakt, maar hier horen jullie spoedig meer over. Tipje van de sluier: “het terrein gaat er gaaf uitzien!”

REUMAFONDS VAN 18—TOT EN MET--23 MAART IS ER COLLECTE VOOR REUMA PLAATSELIJKE COMMITE 15


We zijn blij met jou als vrijwilliger en waarderen jouw inzet enorm! Daarom ligt er in de periode van maandag 8 tot en met donderdag 18 april a.s. een bedankje voor je klaar bij het Vrijwilligerspunt Raalte. Iets gezelligs, iets lekkers om te drinken, iets lente-achtigs, iets met een uitdaging of‌ De keus is aan jou! We beginnen de uitreiking van de vrijwilligers-bedankjes met een woordje vanuit de gemeente Raalte en het Vrijwilligerspunt op maandag 8 april vanaf 18.30 uur bij het Vrijwilligerspunt Raalte. We heten je hier welkom voor koffie met iets lekkers. Van 19.00 uur tot 19.30 uur is het officiÍle programma. Aansluitend kun je je bedankje ophalen, maar dit kan ook in de twee weken erna tijdens openingstijden van het Vrijwilligerspunt. Het is noodzakelijk om je aan te melden voor de bijeenkomst en/of het bedankje via www.vrijwilligerspuntraalte.nl. 16


Lukt het niet om je digitaal aan te melden? Geen probleem, het Vrijwilligerspunt helpt hier graag mee. Wist je dat wij vanuit het Vrijwilligerspunt veel moois te bieden hebben? Nieuws & weetjes in vrijwilligersland, gratis trainingen en workshops voor vrijwilligers, vacatures en meer. Like de Vrijwilligerspunt Raalte pagina op Facebook, dan ben je altijd direct op de hoogte.

Vrijwilligerspunt Raalte Passage 3 (Kulturhus) Telefoonnummer: 0572-365343 E-mail: vrijwilligerspuntraalte@wijz.nu Openingstijden: di en woe van 10.00 – 12.30, do van 14.00 – 16.30 uur

17


Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor en het Slavisch Byzantijns Koor Zwolle zingen in de Plaskerk van Raalte Zondagmiddag 24 maart zingen om 14.30 uur het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor en het Slavisch Byzantijns Koor uit Zwolle in de Plaskerk van Raalte Beide koren treffen elkaar voor het eerst in de Plaskerk van Raalte en hebben diverse overeenkomsten qua repertoire; het programma op die middag zal een goede mix worden tussen Byzantijnse, Slavische en Kozakkenliederen. Melancholiek en soms robuust Byzantijnse en Slavische muziek is de sacrale zang van de christelijke kerken die de orthodoxe traditie volgen. Oude Joodse en Griekse elementen zijn hierin terug te vinden. De kerngedachte bij deze oeroude geloofsmuziek is dat het om de heilige zang van engelen gaat. De schoonheid van deze muziek spreekt velen aan ook zonder dat men de taal begrijpt. Soms vederlicht in melancholieke liefdesliederen, dan weer breed en gespierd in vrijheidsliederen uit het strijdbare verleden van de kozakken. De harmonie van de verschillende stemgroepen, gepaard aan een keur van solisten uit eigen gelederen, maken deze koren zeer bijzonder: prachtige koorklanken met in het hoge register de gevoeligheid van de tenoren, ondersteund door een basis van diepe bassen. Binnen een enkel akkoord weten de koren van voluit naar een fluisterzacht pianissimo te komen. Gehuld in authentieke kleding garanderen de koren een onvergetelijke middag.

18


Slavisch Byzantijns Koor Zwolle Vanaf mei 2017 heeft de van oorsprong Oekraïense dirigent Irina Chaykovsky de leiding over dit a capella-koor van thans 20 leden waarvan één uit Raalte

Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor staat onder leiding van dirigent Paul Kempers en kent 27 zangers waarvan twee woonachtig in Raalte.

Raalte Zondag 24 maart 2019 Aanvang 14.30 uur - Kerk open om 14.00 uur Kaarten a € 12 te verkrijgen bij: Boekhandel Bruna, Herenstraat 19 Raalte Passie-Flora Salland, Kwartel 4 Raalte Via email: impresariaat@ebkk.nl Kaarten zondagmiddag in de kerk a € 15 inclusief koffie/thee in de pauze 19


Schilderclub Mariënheem Actie vleesproducten,

violen

en potgrond Op zaterdag 16 maart houden wij weer onze jaarlijkse vleesactie voor ons clubgebouw aan de Hellendoornseweg 10 van 10.00 uur tot 15.00 uur met vleesproducten van, en in samenwerking met Keurslager Harold Veltmaat uit Ommen, zoon van voorheen slager Dellekie uit Mariënheem. Het aloude recept van de overheerlijke leverworst is dan weer te koop. Natuurlijk met andere verse vleesproducten en erwtensoep. Tevens verkopen wij violen van Huyskweker Pot. Daarnaast gaan wij weer de topkwaliteit potgrond van de Welkoop Raalte verkopen. Hiermee komen op zaterdag 16 maart bij u aan huis, met zakken van 40 liter, voor de prijs van € 5,00 per zak. U kunt uw bestelling alvast doorgeven door middel van deze bestellijst en in te leveren in de bus bij de Schilderclub, of door te mailen of te bellen. Natuurlijk kunt u op zaterdag 16 maart ook gewoon, zonder voorbestelling bij onze kraam langs komen, om vleesproducten en violen te kopen.

20


Bestellijst: Naam: Telefoon: Aantal Vleesproducten Leverworst fijn. In authentiek natuurdarm, recept Dellekie, per stuk Ambachtelijke leverworst, grof. In plastic per stuk Rookworst per stuk Droge worst per stuk Gehaktballen verpakt per 2 stuks Balkenbrij 500 gram Erwtensoep 1 liter

Prijs

Aantal Violen van Huyskwekerij Pot Tray van 6 violen

Prijs € 3,00

Aantal Potgrond zak 40 liter

Prijs € 5,00

€ 6.00 € 6,00 € 3,00 € 3,00 € 3,50 € 5,50 € 5,50

Inleveren: Waar: In de bus voor ons clubgebouw van de Schildersclub, Hellendoornseweg 10 Mail: Gerard voor ’t Hekke: of Ine Tibben:

voorthek@gmail.com a.tibben@ziggo.nl

Bel: Gerard: 301515 of Ine: 358549 tussen 16.00 en 18.00 uur Uw bestelling kunt u ophalen op zaterdag 16 maart bij ons clubgebouw tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Voor de potgrond komen we bij u, huis aan huis. 21


De juiste plek is weer bepaald en de rijplaten liggen klaar dus …… het echte bouwen kan beginnen. De gemeente is inmiddels begonnen met het brengen snoeihout maar zaterdag 16 maart is de eerste gelegenheid dat iedereen die schoon (snoei)hout heeft dit kan komen brengen. Het hout kan ALLEEN gebracht worden tussen 9:30 en 14:00 uur, locatie bouwland recht tegenover de inrit van Neppelenbroek, wissinkweg 36. Er zijn enkele vrijwilligers aanwezig om u zo nodig wat te helpen met het lossen. De vrijwilligers hebben tevens tot taak er op toe te zien dat er alleen SCHOON (snoei)hout wordt gebracht. Schoon wil zeggen dat het hout absoluut geen metaal (bijv. spijkers), chemicaliën (bijv. verf) of zand (boomstronken) mag bevatten. Ook struiken/coniferen met stronk worden geweigerd (dus zaag de stronk er eerst af). Let hier goed op en breng de vrijwilligers niet onnodig in verlegenheid !! Mede gezien de locatie zullen we hier streng op toezien. Het organiseren van een paasvuur brengt kosten met zich mee. Denk aan kosten voor het berijdbaar maken van het land, opgooien door een kraan, het afvoeren van restmateriaal, herstellen van het land, enzovoorts.

Daarom vragen wij een vrije gift bij het brengen. De zaterdagen dat er hout gebracht kan worden zijn: 16, 23, 30 maart en 6 en 13 april. Op zaterdag 20 april kan er niet meer gebracht worden omdat we dan de bult klaarmaken om het op eerste paasdag 21 april s ’avonds om 20.00 uur aan te kunnen steken. Alvast bedankt namens de paasvuurcommissie, de vele vrijwilligers en het jeugdkamp. Contactpersonen paasvuurcommissie zijn: Gerard Fikken (0640980742) Martin Nikamp (0611482391) Peter Bruggeman (0623747715)

22


Wedstrijdprogramma: 15 mrt. 20.00 uur: Vocluma DS 2 – s.c. Wesepe DS 1 ’t Asspel 16 mrt. 11.00 uur: Vocluma MC 3 – Medusa ’56 MC 1 13.00 uur: Vocluma MC 2 – Krekkers MC 5 15.00 uur: Vocluma MC 1 – Flash Stars MC 1 ’t Asspel 13.00 uur: Tornado Geesteren MB 1 – Vocluma MB 1 De Ransuil, Geesteren 16.00 uur: Klarenbeek DS 3 – Vocluma DS 1 De Pauw, Klarenbeek

23


Programma

Woensdag 13 maart 32236 Marienheem 4

- Haarle 3

Zaterdag 16 maart 165652 Lemelerveld JO19-3 169484 Marienheem JO15-1G 171378 Marienheem JO13-1G 145009 USV JO11-1 137478 Schalkhaar JO9-3 141921 Marienheem JO8-1 4 tegen 4 - De Heemen 5 te Marienheem Marienheem 1 Heeten 3 Marienheem 1 -

19:30 uur Reins, J.G.M

Marienheem JO19-1 Broekland JO15-1 Nieuw Heeten JO13-1G Marienheem JO11-1G Marienheem JO9-1 Colmschate JO8-2

14:30 uur 14:00 uur Oosterlaken, MT 11:00 uur Neimeijer, M.L. 10:00 uur 08:30 uur 09:30 uur Lobbert, R.

SDOL 1 Marienheem 1 SDOL 2

09:30 uur 09:45 uur 10:00 uur

Kantinedienst 16 maart Ouder van Bram Fransen (8:30 - 13:00uur) Zondag 17 maart 24529 IJsselstreek 1 35107 Marienheem 2 39378 Marienheem 3 40418 Enter 5 33948 Heino 10 Kantinedienst 17 maart 11.30 uur Ruben Jansen Holleboom 11.30 uur Kevin Bruggeman 13.30 uur Bram Kloosterman 17.00 uur Thomas Schotman

-

Marienheem 1 Juventa '12 3 Rohda R. 12 Marienheem 4 Marienheem 5

14:00 uur 10:00 uur Reins, J.G.M 11:30 uur 11:00 uur Bouwhuis, H.J. 12:00 uur

Marian Velderman Anton Assendorp AndrĂŠ Evers

05:45 uur 08:00 uur 08:00 uur

24


Zaterdag 23 maart 165662 Marienheem JO19-1 - SJO JCO JO19-3 169512 Haarle JO15-1G - Marienheem JO15-1G 171358 Excelsior'31 JO13-8 - Marienheem JO13-1G 145011 Marienheem JO11-1G - JVC Dedemsvaart JO11-4 137487 Marienheem JO9-1 - Haarle JO9-1G 177386 SVVN JO8-1 - Marienheem JO8-1 4 tegen 4 - Arend Baanstraat 98 te Rijssen Marienheem 1 - JCHW 2 Rijssen 1 - Marienheem 1 Marienheem 1 - Nieuw-Heeten

14:00 12:30 08:30 09:30 09:30 08:30

uur Veltmaat, R.J.A. uur uur uur Tuitert, S. uur Jansman, P. uur

10:00 uur 10:15 uur 10:30 uur

Kantinedienst 23 maart Ouder van Amy Kogelman (8:30 - 13:00uur) Zondag 24 maart 25785 Marienheem 1 39357 Wesepe 2 34052 Dalfsen 3 40472 Marienheem 4 41392 Marienheem 5 Kantinedienst 24 maart 8.30 uur Mike Kemper 11.30 uur Mart Mijsters 11.30 uur Nout Wippert 13.30 uur Niek Huisman 13.30 uur Arnoud Assendorp

-

Wissel 1 Marienheem 2 Marienheem 3 Markelo 4 Dedemsvaart 5

14:00 11:30 10:30 09:30 11:30

uur uur uur uur Reins, J.G.M uur Pleizier, JM

Wim Alferink Francisca v Schooten Heleen Schrijver John Kieftenbeld

08:00 12:30 12:30 16:00

uur uur uur uur

Aan en afmelden lidmaatschap 2019/2020 Jeugdleden S.V. Marienheem voor 15 maart a.s. Seniorenleden S.V. Marienheem voor 1 april a.s. De melding kan je doen bij secretariaat@svmarienheem.nl Bestuur S.V. Marienheem

25


26


27


Waarom uw gazon verticuteren? Houd uw gazon schoon en gezond met verticuteren. Na het maaien blijven er grasresten liggen, die op den duur een dichte viltlaag vormen. Verticuteer daarom minimaal een keer per jaar. Wilt u professioneel verticuteren, bel dan voor het huren van onze verticuteermachine 0572 - 351979

www.facebook.com/lmbveldman

Hellendoornseweg 54 8106 PL MariĂŤnheem www.lmbveldman.nl

Profile for De Mik Mariënheem

dorpskrant Marienheem  

dorpskrant Marienheem  

Advertisement