Issuu on Google+

Mariënheem Informatie Krant

Jaargang nr: 42, MIK NUMMER 1

10 januari 2017

Nr. 02 verschijnt 17 januari. Kopij inleveren voor 17 januari.

“Het best gelezen huis- aan huis-blad in heel Mariënheem!”


Aan de telefoon zit iemand die van maandag tot en met vrijdag van half tien tot twaalf in alle hulpvragen kan bemiddelen.

355000 ALGEMENE half

HULPDIENST MARIËNHEEM

DOKTER Huisartsenpraktijk van der Vlies-Kapsenberg, de Veenhorst 11 Mariënheem. Maandag en donderdag van 14.00–16.00 uur, woensdag 08.00-10.00 uur. Spreekuur volgens afspraak, tel: 0572-346070. www.gezondheidscentrumdeparel.nl

PEDICURE Silvia Nikamp gediplomeerd Medisch Pedicure. Raamsweg 47a Mariënheem. Tel 06-22168668.

AED 24 uur bereikbaar: de Essenbree 82, De Schalm Nijverdalseweg 30, de Parabool de Veenhorst 2.

VERKEERSKUNDIGE KLACHTEN/MELDINGEN: Rijkswaterstaat tel nr: 0800-8002 of website: www.rijkswaterstaat.nl Gemeentelijke zaken: 0572-347799.

2


11-jan 13-jan 13-jan 14-jan 17-jan 20-jan 27-jan 31-jan 2-feb 8-feb 10-feb 11-feb 14-feb 17-feb 24-feb 24-feb 28-feb 2-mrt 8-mrt 8-mrt 10-mrt 11-mrt 14-mrt 17-mrt 24-mrt 26-mrt 28-mrt 6-apr 7-apr 7-apr 8-apr

ACTIVITEITENAGENDA Koppelkaarten Nieuwjaarsreceptie gezamenlijk ouderenwerk Kruisjassen Oud Papier Bingo Samen aan tafel Kruisjassen Bingo Alleenstaandenmiddag Koppelkaarten Kruisjassen Oud Papier Bingo Samen aan tafel Jaarvergadering KBO Kruisjassen Bingo Alleenstaandenmiddag Koppelkaarten Rol-wandelclub Kruisjassen Oud Papier Bingo Samen aan tafel Kruisjassen Crazy Sunday SV Mariënheem Bingo Alleenstaandenmiddag Samen aan tafel Paasviering Kruisjassen Oud Papier

11-apr 12-apr 12-apr 21-apr 25-apr 4-mei 5-mei 9-mei 10-mei 13-mei 19-mei 19-mei 23-mei 27-mei 1-jun 6-jun 9-jun 10-jun 16-jun 20-jun 4-jul 8-jul 18-jul 21-jul 1-aug 15-aug 18-aug 29-aug 12-sep 15-sep 26-sep

Bingo Koppelkaarten Rol-wandelclub Kruisjassen Bingo Alleeenstaandenmiddag Kruisjassen Bingo Koppelkaarten Oud Papier Samen aan tafel Kruisjassen Bingo Mixtoernooi Sv Mariënheem Alleeenstaandenmiddag Bingo Kaderavond Sv Mariënheem Oud Papier Samen aan tafel Bingo Bingo Oud Papier Bingo Samen aan tafel Bingo Bingo Samen aan tafel Bingo Bingo Samen aan tafel Bingo

Aanleveren kopij: Digitaal: mik.marienheem@gmail.com voor maandagavond 24.00 uur. Brievenbus in de Schalm gebruiken dan voor maandagmorgen 09.00 uur. Mik online te lezen op www.marienheemonline.nl vanaf donderdagavond rond 18.00 uur. Vragen over bezorgen MIK: mik.marienheem@gmail.com of Catrien Westendorp

3


PASTORAAL TEAM Prof. dr. J.J. (Joost) Baneke, pastoor tel. 06-102 26 557, pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl H.W.J. (Harry) Bloo, pastoraal werker tel 06-222 91 539, h.bloo@katholieksalland.nl A.C.M.M (Astrid) van Engeland, pastoraal werkster tel. 06-43502534, astridvanengeland@hetnet.nl A.M.A.L. (Lonneke) Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster tel. 038-4527475, b.g.g. 06-48040540, lonnekegunnink@hetnet.nl G.J. (Gé) Nijland, parochievicaris tel. 0570-526356, 06-42571832, mun134@hotmail.com Locatie Mariënheem Nijverdalseweg 34, 8106 AD tel 0572-361486 Noodtelefoon In geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar via telefoonnummer 06 - 539 64 140. Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Als u een gesprek wilt rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, dan kunt u contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat. Het secretariaat is open: maandag van: 9.30 uur tot 11.30 uur donderdag van: 10.30 tot 12.00 uur. Email: secretariaatmarienheem@gmail.com Bank rek. nummer locatie Mariënheem: NL 07 RABO 0142 9046 94 Postadres Nijverdalseweg 40, tel. 0572-353220

4


Licht Miljarden jaren geleden ontstond een nieuwe ster: de zon. Een hete bol gas, zo’n 110 keer zo groot als de aarde. Zonder het licht van die zon zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Al voor Christus hielden de oude Grieken zich op wetenschappelijke basis bezig met de sterren, met astronomie dus, en daarmee met licht. Nog weer later gingen astronomie en astrologie hand in hand: aan de hemel kon je aflezen wanneer het een goed moment was om iets te ondernemen. In onze tijd weten we inmiddels veel meer over de zon, onze aarde en het fenomeen licht. En vooral: wat licht met ons doet. Niet voor niets komt deze maand een boek uit over de uitwerking van licht op ons lichaam en onze geest. We hebben, zoals gezegd, licht nodig. Persoonlijk merk ik in de winter sterk dat de dagen korter zijn. Ik ben dan blij dat we vanaf Kerst merken dat ieder etmaal ietsje meer licht komt. Bijna letterlijk: licht aan het einde van de tunnel! Ik weet en merk dat de dagen langer worden, maar het duurt nog zo lang voordat het echt voelbaar aangenamer wordt. Daarbij denk ik zeker ook aan de vele sombere, grauw-grijze dagen die januari soms kan tellen. Met Kerst vierden we de komst van het Licht in de geboorte van Jezus. Op 6 januari vieren we Driekoningen. Wijzen, men zegt astronomen, gaan op weg, achter die bijzondere ster aan, op zoek naar dat Koningskind. Zij lazen aan de hemel af dat zij op weg moesten gaan en waarheen ze moesten gaan. Ik hou me vast aan dat oeroude gegeven dat sterren (de hemel) ons iets te zeggen hebben, dat het ons de weg wijst als we op zoek gaan, soms letterlijk, soms in overdrachtelijke, religieuze zin. Het helpt me werkelijk alles wat zonniger, lichter in te kunnen zien. Blijkbaar ben ik in goed gezelschap, want de wijzen lieten eigenlijk alles achter en gingen hun grenzen ver te buiten toen ze die ene bijzondere ster achterna gingen. Op weg naar …. Pastor Lonneke Gunnink – van den Berg

5


Kerkberichten van 14 januari t/m 20 januari Zaterdag: 14 januari geen viering Zondag: 15 januari Om 9.30 uur Woord Communieviering m.m.v. Werkgroep en Media Vita

Collectanten:

Theo Reins en Hein Blankenvoort

Intenties: 15 januari In deze viering is ons gebed gevraagd voor: Hein en Harm Kogelman Overleden familie Wippert Cor en Jan Maatman Jaargedachtenis Marietje Jansen Holleboom-ten Dam Overleden fam. Langkamp-Verhoef Jaargedachtenis Gerarda Bruggeman-Bootsveld Gerard Nijboer Jaargedachtenis Antoon Wiggers Jans Gerard en Marita de Groot Opbrengst collectes

11 dec. € 58,45 18 dec. € 88,70 Collecte Advent €116,50 Kerstdagen € 399,57 Oud en Nieuwjaar €114,08

6


Uitnodiging voor alleenstaanden: Volgende datums 2017

Vrijdag 20 januari

19 februari 18 maart

Aanvang 16.30 uur

Kosten â‚Ź7.oo Opgeven kunt u bij Suze Hagen Telefoon 0572- 356061 U bent van harte welkom.

15 april 20 mei 24 juni 15 juli 19 augustus 16 september 21 oktober 18 november 16 december

ONTMOETINGSDAGEN Op maandagochtend 20 februari en dinsdagochtend 21 februari 2017 vinden voor de 19e keer de ontmoetingsdagen plaats. Deze ochtenden worden georganiseerd door Haarle, Luttenberg en MariĂŤnheem en vinden deze keer plaats in Luttenberg Nader bericht over de ontmoetingsdagen volgt te zijner tijd in dit blad. Noteert u alvast de data! Namens de werkgroep

7


Spiritueel leven met een bijzonder lichaam – thema avond door Holkje van der Veer Raalte, 26 januari 2017 We leven in een cultuur die nogal gefixeerd is op lichamelijke perfectie. Holkje van der Veer is drager van het syndroom van Marfan, een aangeboren aandoening van het bindweefsel. In haar boek ‘Veerkracht’ beschrijft ze open en kwetsbaar over wat ze heeft meegemaakt en waar ze nog steeds dagelijks mee te maken heeft. Op 26 januari geeft ze een kijkje in haar leven, waar veel mensen met een bijzonder lichaam zich in zullen herkennen en zich door bemoedigd zullen voelen. ‘Ik heb mijn leven ontvangen en ik heb het net als ieder mens te doen met wat ik gekregen heb. (…) Ik ben er zoals ik tot leven geroepen ben en ik ben ervan overtuigd, dat mijn lichaam goed is zoals het is’. Holkje gaat openhartig met ons in gesprek. Hebben we niet allemaal onze beperkingen? Hoe kunnen deze een bron van kracht zijn? Wat heeft de Dominicaanse spiritualiteit haar te bieden? Je bent welkom op donderdagavond 26 januari a.s. in de Pauluszaal, Westdorplaan 122 te Raalte. De inloop is vanaf 19.30 uur met koffie/thee. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt geen entreegeld gevraagd, aanwezigen kunnen een vrije gift doen. Koffie en thee zijn verkrijgbaar à € 1,- per kop. Aanmelden kan tot 23 januari a.s. via e-mailadres spiritualiteitscafe@gmail.com. Als je vragen hebt kun je die aan dit emailadres sturen.

8


Caritas Mariënheem De opbrengst van de kerkdeurcollecte tijdens de Kerst heeft een bedrag van € 462,30 opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor.

Parochianen die het Caritaswerk in eigen parochie steunen of hebben gesteund door een gift via ons bankrekeningnummer NL76 RABO 0142.9071.38. willen wij hiervoor ook hartelijk danken. Het geld wordt gebruikt voor hulp aan mensen in onze eigen gemeenschap.

Bestuur Caritas Mariënheem.

Uitnodiging KBO/Ouderenwerk Hierbij willen wij u uitnodigen voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 13 jan. Om 14.00 uur in de Schalm. Wij hebben gekozen voor een kaartmiddag, waarvan de organisatie in handen ligt van Tom en Katrien Westendorp, men kan kiezen voor kruisjassen of jokeren. De entree bedraagt 5 euro. Dit is voor de koffie met iets lekkers, een drankje en na afloop een prijs voor iedereen. Het bestuur KBO/Ouderenwerk wenst iedereen een gelukkig en gezond 2017 toe. 9


Ook het afgelopen jaar hebben we weer een mooie sinterklaasintocht kunnen organiseren. Namens alle kinderen willen wij de sponsoren bedanken! Bajo Bouw en IJzerwerken BV Hoogeslag Egbertzen Tuitert Dakwerken Vloedgraven Montage Kruiper Koudetechnieken Jet's Buzz Van der Vegt Fijnmetaal LMB Veldman BV Esther' Kniphuus Aannemingsbedrijf Tibben Oosterlaken Tuin en Groen

Chiropractie SallandBouwbedrijf Knipschuur Maaike 't Schoapie Stal Thooms Bouw en Klussenbedrijf Evers Bloemenkwekerij Pot Regratec Erik Bouwplan Coรถrdinatie V.O.F Rientjes en Zn Loonbedrijf vd Vegt Drukkerij Duteweerd

10


PLAATSELIJK BELANG MARIËNHEEM

Wij willen u een heel gelukkig en gezond 2017 wensen, vol met mooie initiatieven en leuke evenementen in ons mooie dorp Mariënheem!

PB Mariënheem

11


12


Week van gebed voor de eenheid 15-22 januari 2017 Oecumenische viering: zondag 22 januari om 19.00 uur in de Plaskerk te Raalte. Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken een viering van gebed voor de eenheid. Dit jaar heeft een werkgroep uit Duitsland de liturgie voorbereid. De gedachte van de mensen uit Duitsland is: Verzoening. Stap voor stap volgen we Paulus woorden over de liefde die ons drijft. We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en mensen bijeenbrengt. Het thema van deze dienst is : “Jouw hand mijn glimlach� Pastoor Verweij zal deze dienst leiden. Tijdens deze dienst zal de interkerkelijk zang- en gospelgroep FREEDOM meewerken en organist dhr. Klaas Bos. Na afloop staat er koffie en thee voor ons klaar in het Annahuis. We heten iedereen van harte welkom Raad van Kerken Raalte en Broekland.

13


14


cursus: Voor elkaar en met elkaar in 2017!

In 2017 wilt u toch ook eerste hulp kunnen verlenen als er een ongeval in uw omgeving plaatsvindt. Of als er iemand in uw omgeving gereanimeerd moet worden wilt u toch direct kunnen handelen. Elke seconde telt! Volg de EHBO cursus! De theorie kunt u zelf leren door middel van elearning. De praktijkcursus duurt 6 tot 8 avonden. Waarna een examen van het Oranje Kruis volgt en u het EHBO-diploma kunt behalen. We starten bij voldoende deelname maandagavond 23 januari om 19:00 uur. In overleg is ook dinsdagavond een optie. De kosten van de cursus bedragen € 195,=. U kunt zicht opgeven en/of informatie inwinnen bij Simon van Kampen, Heuvelweg 30 8105 SZ LUTTENBERG 0572-302705 of ehboluttenberg@hotmail.com. EHBO vereniging Luttenberg – Mariënheem

15


Verlangen naar Kerst zet ons in beweging!

Project: ‘Geloven’ in een leefbare gemeenschap Marienheem BEDANKT HET WAS GEWELDIG EEN SUPER SAMENWERKING EEN GEVOEL VAN SAMEN LEEFBARE GEMEENSCHAP ZIJN WAT HEEFT IEDEREEN VEEL IN BEWEGING GEZET

COMPLIMENTEN EN PETJE AF VOOR ALLE VRIJWILLIGERS WE NOEMEN GEEN NAMEN OMDAT WE NIEMAND WILLEN VERGETEN HET WAREN ER ZEER ZEER VEEL BEDANKT De afsluitende bijeenkomst 4 januari 2017, met een rondleiding door Nieuw Sion, samen eten en terugblikken, was geslaagd. Met een groep van bijna 27 mensen hebben we vooral stil gestaan bij de krachtige en positieve beleving van de mensen tijdens het thema. We nemen de punten mee in de vervolgstappen van het project en blijven samen sterk voor de leefbare gemeenschap Mariënheem. Om een indruk van deze evaluatie te krijgen wordt verwezen naar de foto’s op Mariënheem Online. Door een betrokken bewoner is de volgende gedachte gemaakt. 16


Geloven in een leefbare gemeenschap met het thema: Verlangen naar Kerst zet ons in beweging! Dit thema is rond de advent geland seerd zo;n thema waar men wat van leert hoewel het is moeilijk wat er wordt bedoeld hoe is de uitleg wat men voelt Gaat het om geloven in een God of doet men in de kerk de deur op slot nee zo rond kerst gaan de kerk deuren juist weer open en vroeger 3 maal naar de H Mis toe,... wel lopen tegenwoordig is alles anders , maar de kerk hoort hier bij we gaan 1 keer vieren de geboorte van Jezus het maakt ons blij Toch gaat dit thema niet alleen over de kerk hier is men bezig met mensen werk jong en oud ieder op zijn eigen manier doet mee aan dit project met veel plezier Van kinderen tot en met Sinterklaas ja die oude man en zijn Pieter baas zijn met elkaar betrokken in en buiten onze kerk is dit nu ook Gods , mensen werk ? Misschien wel durf jij het te zeggen of mag iemand anders het uit gaan leggen De speurtocht maar vooral de kerststalletjes door kinderen gemaakt dat heeft vele ja heel veel mensen geraakt nostalgie voor ouderen en nieuw voor kinderen klein iedereen vond het mooi om samen op weg te zijn de kerk prachtig versiert door vele mensen veel bezoekers we konden ons niet beter wensen Hoe je er ook tegen aan kijkt er is veel te doen saamhorigheid is het devies dus niet de poen dat maakt onze gemeenschap leefbaar daar gaat het allemaal om toen ze dit bedachten deze groep, het was niet zo dom het is geloven in God ? Jezelf ! in elkaar? Dus geloven in een leefbare gemeenschap is niet zo raar ,! We wensen iedereen een voorspoedig en zalig nieuwjaar.

17


Beste ouders, Ook het komend jaar wordt er wederom met een groep vrijwilligers Kinderkamp georganiseerd voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Deze dag zal plaats vinden op dinsdag 25 april 2017. Deze dag zal starten om 9.00 uur en zal eindigen omstreeks 17.00 uur. Net zoals voorgaande jaren zal in en buiten ’t As-spel de plek zijn waar Kinderkamp wordt gehouden. De kinderen worden om 9:00 uur bij ’t As-spel verwacht. Onderaan dit formulier ziet u een opgavenstrookje, graag het formulier invullen als u uw kind wilt opgeven voor Kinderkamp 2017. Als uw kind zich opgeeft voor deelname aan deze dag zal er t.z.t. nog een informatiebrief volgen. Deelname aan deze dag is geheel op eigen risico. Het opgavenstrookje graag vóór 31 januari 2017 inleveren op de basisschool in de daarvoor bestemde doos bij de hoofdingang. Zit uw kind niet op de St. Antoniusschool, maar wil deze wél graag mee doen met het kinderkamp 2017? Vul dan onderstaand strookje in en lever dit in bij Saskia Holtmaat, Akkerwinde 4 te Mariënheem. De kosten bedragen dit jaar € 8,50,- per kind. Dit geld komen we bij u ophalen in week 15 (7 april t/m 12 april 2017). Voor verdere vragen kunt u altijd bellen naar: Saskia Holtmaat: 06 55564857 Amber Fikken: 06 55530252 Lynn Heuvink: 06 20383956

Met vriendelijke groet, Leiding Kinderkamp Mariënheem 18


Opgavestrookje:

Hierbij geef ik me op voor het kinderkamp 2017!!! Mijn naam is: En mijn achternaam: Ik ben een jongen/meisje Ik ben geboren op: Ik zit in groep 1 / 2 / 3 / 4 (omcirkel wat van toepassing is) Mijn adres is: Het best bereikbare telefoonnummer: Evt. mobiele nummer van mijn ouders: De naam van het ziekenfonds: En ziekenfondsnummer:

Inlooppunt voor senioren met vragen over reizen met het Openbaar Vervoer. Hoe vraag ik de OV chipkaart aan, hoe werkt de 40% samen reis korting, welk abonnement past het beste bij mij? Advies op maat wordt gegeven door bevlogen OV-ambassadeurs. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien hoe de website van de NS werkt. Het eerst volgende inlooppunt is op maandag 16 januari 2017 van 14.00 – 15.30 uur. Locatie: Bibliotheek Heino, A. v. Sonsbeeckstraat 1, Heino We hopen op uw komst.

19


LEDENWERVING EN TOEKOMST MIK PLAATSELIJK BELANG MARIËNHEEM

Via de Mik is in december in heel het dorp de nieuwe brochure van Pb verspreid. Daarbij zat ook het aanmeldformulier voor Pb, met de vraag of u de Mik in papieren vorm wilt blijven ontvangen. Wij willen u graag verder informeren over deze ledenwerving, we begrijpen dat hierover vragen zijn. Al jaren kampt de Mik met teruglopende financiën. Op dit moment leasen we een printer, maar dit contract eindigt per 31 maart 2017. We moeten de komende tijd met elkaar besluiten in welke vorm en frequentie we na 31 maart verder gaan met de Mik: hoe ziet de toekomst van de Mik er uit. Al vanaf 2015, is in diverse Ledenvergaderingen van Plaatselijk Belang hierover met de leden, onze dorpsgenoten, gesproken over de toekomst van de Mik. Er is gekeken naar wat de beste oplossing kan zijn. Uitkomst hiervan was: contributie instellen voor de (papieren) Mik. De Mik in digitale vorm, op Mariënheem Online, zal gratis zijn. Voor een abonnement op de papieren Mik, bij u thuis in de bus, wordt dus een extra bijdrage gevraagd. Dit is in combinatie met het lidmaatschap voor PB, conform het genomen besluit door de leden, in de Algemene Ledenvergadering.

20


Het is met name voor de (toekomst van de) Mik dus belangrijk het aanmeldformulier in te vullen en uw keuze kenbaar te maken. Hoe wilt u de Mik blijven lezen? Ook als u al lid bent van Plaatselijk Belang, vragen we u het nieuwe aanmeldformulier in te vullen, omdat we ook uw keuze moeten weten! Als u de nieuwe machtiging invult, vervalt de bestaande machtiging. In de Algemene Ledenvergadering van november is het al genoemd: in verband met het invoeren van alle gegevens in de komende periode zal de contributie voor 2016 niet, zoals u gewend bent, aan het eind van 2016 jaar geïnd worden, maar begin 2017. De aanmeldformulieren zijn in de periode voor kerst zoveel mogelijk huis aan huis bij u opgehaald door de bezorgers van de Mik. Wij zijn heel erg blij en dankbaar voor hun hulp hierbij! We hebben al van veel mensen een aanmeldformulier ontvangen. Mocht u de bezorgers gemist hebben, dan kunt u ook bij de Schalm uw aanmelding inleveren! Dit kan in de Schalmbrievenbus, of in de Mik-brievenbus, beide bij de Schalm (Nijverdalseweg 30). Als u het originele formulier kwijt bent, dan kunt u hiervoor het aanmeldformulier op de volgende pagina’s gebruiken. Inleveren kan tot 20 januari. Toekomst: Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen zullen we bepalen hoe de Mik er na 31 maart 2017 uit zal zien, in welke frequentie, hoe/ waar gaan we de Mik drukken etc. Ook voor de mensen buiten ons dorp die nu nog de Mik ontvangen zullen we dan bepalen welke opties er zijn. Deze mensen zullen hier te zijner tijd over geïnformeerd worden, zodat ook zij een keuze kunnen maken. PB Mariënheem

21


22


Mik en Plaatselijk Belang

23


Vette kookworkshops en een filmavond voor jonge mantelzorgers (6-12 jr.) Carinova Steunpunt Mantelzorg organiseert op vrijdag 27 januari a.s. een gezellige GRATIS middag/avond voor kinderen uit de gemeenten Deventer en Raalte. De kinderen worden om 16.00 uur verwacht aan de Zwolseweg 180 in Deventer. Er worden kookworkshops gegeven waarna ze van hun zelfgemaakte eten kunnen genieten tijdens een gezellige filmavond! Het duurt tot ongeveer 19.00 uur. Je bent een jonge mantelzorger als je zorgen hebt voor of zorgen hebt over iemand in je gezin. Dit kan je moeder zijn die chronisch ziek is of een depressieve vader maar dit kan bijvoorbeeld ook een broertje of zusje met autisme zijn. Een kwart van alle jongeren zorgt voor een familielid. De aandacht binnen het gezin van deze jongeren gaat vaak uit naar het familielid dat extra zorg nodig heeft. Voor de jonge mantelzorgers is er dan minder aandacht. Zij blijven vaak alleen met hun zorgen. Meld je aan Ben jij een jonge mantelzorger en lijkt het jou ook leuk om aan deze activiteit mee te doen?! Meld je vóór 20 januari aan bij dirk dijkgraaf via mail: d.dijkgraaf@carinova.nl of bel (06)2033993. Geef hierbij aan of er dingen zijn die je niet mag eten! Wees er snel bij want VOL = VOL!

24


Beste inwoners van Mariënheem, Op 1 januari 2017 is er een einde gekomen aan tafeltennisvereniging Effect. Bij de oprichting in 1979 vulden wij met tafeltennis nog een leegte op in de vrijetijdsbesteding in Mariënheem. Dat was te merken aan de grote toeloop. Nu 37 jaar later ligt dat door diverse oorzaken anders. De vereniging is te klein geworden en aanwas van leden zit er niet in. Een aantal leden gaan stoppen en de rest blijft tafeltennissen maar gaat dat straks doen bij de tafeltennisvereniging Heino. Allemaal kijken wij met plezier terug op onze tijd bij tafeltennisvereniging Effect. Ook zijn we dankbaar voor alle steun die we altijd hebben gekregen van inwoners en bedrijven uit Mariënheem. Die dankbaarheid willen we als volgt zichtbaar maken. In 1979 heeft het toenmalige bestuur van de Stichting Gymzaal Mariënheem het mogelijk gemaakt dat wij een vereniging konden starten door vier tafeltennistafels te schenken. Wij laten nu vier tafeltennistafels met alles erop en er aan achter in het As-Spel. Ook zullen wij de stichting AS-Spel financieel steunen. Daarvoor zal een cheque van 2.500 euro worden overhandigd. Rest ons iedereen die op enigerlei wijze betrokken is geweest bij onze club te bedanken. T.T.V. Effect

25


Wedstrijdprogramma: 13 jan. 19.00 uur: Volleybal Voorst MB 1 - Vocluma MB 1 Dorpshuis Voorst 14 jan. 11.00 uur: Salvora MA 1 - Vocluma MA 1 Spelzaal Tijenraan, Raalte 12.00 uur: Tornado/Harfsen MC 2 - Vocluma MC 1 Braninkhal, Laren

26


Programma

Zaterdag 14 januari Marienheem JO19-1 Hulzense Boys JO17-3 Hulzense Boys JO15-2

- RaalteJO19-1 - Mariënheem JO17-1 - Mariënheem JO15-1G

14.00 uur 12.30 uur 10.30 uur

Rohda-hal in Raalte JO11 - 17 Rohda Raalte JO11-13 Raalte JO11-2G Wijhe '92 JO11-5 Rohda Raalte JO11-11 Mariënheem JO11-2

-

Rohda Raalte JO11-11 Mariënheem JO11-2 Rohda Raalte JO11-13 Raalte JO11-2G Wijhe '92 JO11-5

14.48 15.06 15.24 15.42 16.00

uur Mariënheem JO11-2 uur uur uur uur

Lange Slag 2 Wijhe JO13 - 8 Haarle JO13-1Gd A Mariënheem JO13-1G A Haarle JO13-1Gd A Mariënheem JO13-1G A Haarle JO13-1Gd A Haarle JO13-1Gd B SDOL JO13-1d A

-

Wijhe '92 MO13-1 SDOL JO13-1d A Haarle JO13-1Gd B Wijhe '92 MO13-1 SDOL JO13-1d A Mariënheem JO13-1G A Wijhe '92 MO13-1

10.30 10.48 11.06 11.24 11.42 12.00 12.18

uur uur uur uur uur uur uur Mariënheem JO13-1G A

Sporthal Horsthuis in Broekland JO11 - 14 Mariënheem JO11-1G Broekland JO11-1G SDOL JO11-2G Mariënheem JO11-1G Broekland JO11-1G SDOL JO11-2G Heeten JO11-2

-

Rohda Raalte JO11-6 Heeten JO11-2 Rohda Raalte JO11-6 Heeten JO11-2 Rohda Raalte JO11-6 Mariënheem JO11-1G Rohda Raalte JO11-6

10.30 uur 10.48 uur 11.06 uur 11.24 uur 11.42 uur 12.00 uur 12.18 uur Mariënheem JO11-1G

Fluiten

Fluiten

Fluiten

27


JO9 - 12

Fluiten

SDOL JO9-1 Rohda Raalte JO9-10 Nw. Heeten JO9-1G Rohda Raalte JO9-4 Rohda Raalte JO9-10

-

Mariënheem JO9-1G Rohda Raalte JO9-4 SDOL JO9-1 Mariënheem JO9-1G Nw. Heeten JO9-1G

10.30 10.48 11.06 11.24 11.42

uur uur uur uur uur Mariënheem JO9-1G

Bennie Schutte André Alferink

09:00 uur 09:00 uur

Kantinedienst 14 januari Ouder Sem Tuitert Kantinedienst 15 januari 9.30 uur Sander Alferink 11.30 uur Jesse Willems 11.30 uur Niek Huisman 13.30 uur Evelien Lozeman 13.30 uur Mark Nijland tot 16.00 uur

Zaterdag 21 januari Nieuw Heeten JO19-1 Mariënheem JO17-1

- Mariënheem JO19-1 - Hoonhorst/Wijthmen JO17-2

Rohda-hal in Raalte JO11 - 14 Heeten JO11-2 Rohda Raalte JO11-6 vv DES JO11-2 Broekland JO11-1G vv DES JO11-2

-

Fluiten

Sporthal de Achterberg in Luttenberg JO13 - 8 Haarle JO13-1Gd A Haarle JO13-1Gd B Haarle JO13-1Gd A Mariënheem JO13-1G A Haarle JO13-1Gd B Haarle JO13-1Gd A Mariënheem JO13-1G A -

Broekland JO11-1G Mariënheem JO11-1G Heeten JO11-2 Mariënheem JO11-1G Rohda Raalte JO11-6

14.24 14.42 15.00 15.18 15.36

uur Mariënheem JO11-1G uur uur uur uur

Mariënheem JO13-1G A Mariënheem JO13-1G B SDOL JO13-1d B Mariënheem JO13-1G B SDOL JO13-1d B Mariënheem JO13-1G B SDOL JO13-1d B

09.00 09.17 09.34 09.51 10.08 10.25 10.42

uur uur uur Mariënheem JO13-1G B uur uur Mariënheem JO13-1G A uur uur Mariënheem JO13-1G B

Fluiten

28


JO9 - 12 Nw. Heeten JO9-1G Rohda Raalte JO9-4 Rohda Raalte JO9-8 SDOL JO9-1 Rohda Raalte JO9-4

-

Mariënheem JO9-1G SDOL JO9-1 Mariënheem JO9-1G Nw. Heeten JO9-1G Rohda Raalte JO9-8

11.00 11.18 11.36 11.54 12.12

uur uur Mariënheem JO9-1G uur uur uur

Kantinedienst 21 januari Ouder van Lean Jansen Holleboom Kantinedienst 22 januari 9.30 uur Jordy Spikker Wim Alferink 11.30 uur Ramon Jansen-Holleboom 11.30 uur Remco Jansen-Holleboom 13.30 uur Erwin Neppelenbroek 13.30 uur Ruud Horenberg tot 16.00 uur

09:00 uur

Wedstrijdschema zaalvoetbaltoernooi vrijdag 13 januari 1. Oeps verkeerde 2. Bovenzaal 3. Vrienden van Ruud 4. Veteranen 5. All Stars 19.30 uur 19.45 uur 20.00 uur 20.15 uur 20.30 uur 20.45 uur 21.00 uur 21.15 uur 21.30 uur 21.45 uur

Oeps verkeerde Vrienden van Ruud All Stars Bovenzaal Veteranen Oeps verkeerde Bovenzaal All Stars Oeps verkeerde Bovenzaal -

Bovenzaal Veteranen Oeps verkeerde Vrienden van Ruud All Stars Vrienden van Ruud Veteranen Vrienden van Ruud Veteranen All Stars

29


Oud Papier

Zaterdag 14 januari is weer een oud papier actie, U kunt het papier van 09.00 – 12.00 uur brengen, naar de parkeerplaats bij Spelzaal ’s As-spel.

Indien u het eerder brengt, dan graag voorin de containers stapelen! En niet voor de container!!

De heren van het 5e elftal zullen u deze zaterdag helpen bij het lossen.

Actiecomité S.V. Marienheem

30


31Mik 10 januari