Page 1

Datum nieuwsbrief

Jaargang 1, nr. 1

Jaargang 2013, nr. 1 Een uitgave van SDHC (Stichting Dem / Hoensbroek Centrum). De buurtorganisatie SDHC is het aanspreekpunt voor de buurtbewoners van De Dem, Hoensbroek centrum, Slak, Horst en Metten. De belangrijkste taak van Stichting Dem / Hoensbroek Centrum is dat van een adviesorgaan en het zijn van een spreekbuis van de buurtbewoners richting de gemeente Heerlen.

VOORWOORD

Beste buurtbewoners, Wij, als buurtstichting SDHC, houden jullie, minstens drie keer per jaar middels deze buurtbrief, op de hoogte van de ontwikkelingen en behaalde resultaten in onze wijken. Ook willen we met deze buurtbrief, toekomstige activiteiten bij u onder de aandacht brengen. Zijn er belangrijke ontwikkelingen, die niet in de buurtbrief gemeld zijn, zal dit bekend gemaakt worden door middel van flyers die in de betreffende wijk huis aan huis zullen worden bezorgd.

IN DIT NUMMER: Voorwoord

1

Even voorstellen…..

2

Herstructurering dierenpark

2

Activiteiten SDHC

3

Samen Schoon!

4

Naast de buurtbrieven en de flyers, is er ook nog onze website (www.sdhc.nl), deze is 24 uur per dag te bereiken. Op onze website treft u alle relevante informatie over onze buurtstichting en hoe u ons kunt bereiken. Ook staan hier de adressen van onze samenwerkingspartners en participanten in het buurtoverleg. Nieuwe informatie wordt doorgaans binnen 24 uur op de website geplaatst, dus we streven ernaar altijd “up to date” te zijn. Op de website vindt u onder andere een kalender. In deze kalender staan de (bekende en doorgegeven) activiteiten in onze wijk. Daarnaast hebben we een hoofdstuk “projecten”: hier zijn de lopende zaken beschreven en voorzien van een voortgangsrapportage. Op dit moment zijn dit:  Renovatie Nieuwstraat  Dierenpark aan de Kasteel Hoensbroeklaan  De tent in de wijk. Loop eens door onze website en kijk wat er nog meer te vinden is. Aanvullingen en verbetervoorstellen zijn altijd van harte welkom!

STICHTING DEM / HOENSBROEK CENTRUM Postbus 27 6430 AC Hoensbroek Telefoon: E-mail: website: Facebook:

06-49316554 info@sdhc.nl www.sdhc.nl

Twitter:

twitter.com/info_sdhc

Contactgegevens: Op de voorpagina van deze buurtbrief en op de homepage van onze website kunt u alle informatie over Facebook en Twitter vinden. Op de voorpagina van deze buurtbrief en bij “contact” op de website, treft u onze E-mailadressen en ons telefoonnummer aan. Of kijk bij de Colofon op de achterpagina van deze buurtbrief.

Stichting Dem / Hoensbroek Centrum

www.facebook.com/BuurtstichtingSdhc

1


De Buurtstichtingen van Hoensbroek hebben zich dit aangetrokken en gemeend dat dit beter moet kunnen. Dit moet een klein pareltje binnen Hoensbroek worden!!

EVEN VOORSTELLEN.....

Het zal u duidelijk zijn, dat als dit een kans van slagen wil hebben, het goed doordacht moet zijn en daar komt heel wat bij kijken. Dit kunnen wij niet alleen. De koppen werden bij elkaar gestoken, de gemeente Heerlen en de Wetenschapswinkel Wageningen denken met ons mee. Er is over en weer gebrainstormd en onze voorkeur gaat uit, naar een groene dierenweide met kinderboerderij. Hier zou ook educatie gegeven kunnen worden. Wij denken aan een groene dierenweide waarvan de inwoner van Hoensbroek, zich eigenaar voelt.

SOCIAL MEDIA Naast onze website, maakt SDHC ook gebruik van social media, maar wat is dat eigenlijk? Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social media websites. Met andere woorden, social media staat voor 'Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt'.

Wat zou u op deze plek willen zien? Het moet een goed doordacht park zijn wil het een kans van slagen krijgen. Een park waarvan wij vinden, dat het zijn eigen identiteit moet behouden. Het park moet rust en harmonie uitstralen, een plek waar je dagelijks even langs wilt gaan om te wandelen, in de tuin te schoffelen, weer het contact met de aarde te voelen. Gezellig elkaar ontmoeten, voor een praatje.

Dus als u nog sneller geïnformeerd wilt worden, gaat u naar Facebook of Twitter. Als u lid wordt c.q. ons volgt, krijgt u meteen een melding met nieuwe informatie of wordt u geïnformeerd als nieuwe informatie beschikbaar is. Facebook www.facebook.com/BuurtstichtingSdhc

Een ieder die bij de eerste gesprekken van het park betrokken is geraakt, is zeer enthousiast geworden. Wat wij als Buurtstichtingen graag zouden doen, is u als inwoner van Hoensbroek bij deze plannen betrekken.

Twitter twitter.com/info_sdhc

Wij willen u graag op de hoogte brengen van onze samenwerking met de wetenschapswinkel Wageningen UR.

HERSTRUCTURERING DIERENPARK

Maar daarnaast zouden wij graag van u horen, wat u zou willen en kunnen doen, om deze dierenweide mooier te maken.

Beste mensen van “Gebrook”

aan een plek, waar een kind zou kunnen ervaren, dat melk uit een koe komt en niet uit een fles.

Wie kent het niet, het dierenpark aan de Kasteel Hoensbroeklaan. Wij allen hebben er al rondgelopen met of zonder hond. Met kind of kleinkind, maar meestal met een zakje oud brood voor de dieren. Het is ons dierenpark, van os Gebrook en daar zijn we trots op. Er is veel ruimte en het is een prachtig wandelgebied, met leuke dieren.

Het moet mogelijk zijn om van deze plek een groene ontmoetingsplek voor jong en oud te maken, waar wij trots op kunnen zijn en waar wij terecht van kunnen zeggen, dat de mensen van Gebrook dit samen met elkaar bedacht en tot stand hebben gebracht. Wij houden u zeker op de hoogte en u zult binnenkort van ons horen. Houdt ook de site van uw buurtstichting in de gaten.

Hoe jammer is het dan ook, dat dit park er vaak troosteloos bij ligt. Een grote open vlakte, met hier en daar een waterpoel en dieren zonder een aangepaste leefomgeving.

Hopelijk horen wij van u, 2


namens de buurtstichtingen van Hoensbroek. 

Buurtstichting SDHC: www.sdhc.nl

Buurtstichting Lotbroek: www.nieuwlotbroek.nl

Buurtstichting Mariarade: www.sbwm.nl

SAMEN SCHOON!

Stedelijk Plan Schoonhouden 2012-2015: Samen Schoon! 1. Inleiding/aanleiding Uit het Burgeronderzoek van 2011 blijkt dat veertig procent van de Heerlenaren vaak rommel op straat ervaart. Ten opzichte van 2009 hebben we het over een gemiddelde stijging van circa 10 procent. Opvallend is dat dit ook geldt voor de buurten, waar men hoofdzakelijk tevreden was en dit percentage nauwelijks aan beweging onderhevig was. Het aantal meldingen van inwoners over illegale dumpingen en zwerfafval is eveneens toegenomen.

Buurtstichting Mariagewanden: www.mariagewanden.nl

ACTIVITEITEN SDHC

Ook dit jaar staan er weer tal van activiteiten in de planning. Net als in 2012 gaan we verder met het concept ‘tent in de wijk’. Op zaterdag 17 november 2012 mochten wij onze tent op de speelplaats van de OBS Basisschool in de Dem opzetten, waarvoor nog onze hartelijke dank. Ondanks de kou en intocht van Sinterklaas waren naast SDHC tevens de wijkagent en Woonpunt aanwezig. De opkomst van het aantal buurtbewoners was redelijk. Onder het genot van een kopje koffie/thee en erwtensoep konden buurtbewoners kennismaken met SDHC en problemen aankaarten. Een greep van de gemelde problemen: 

Kattenoverlast in de tuinen. In behandeling bij de Dierenbescherming.

Stoppen/parkeren bij het halen/brengen van de kinderen bij de school, zelfs voor opritten en op invalideparkeerplaatsen. Wordt door Politie en bureau Handhaving aan gewerkt.

Veel overlast van achterstallig onderhoud beplanting tussen flats Broekstraat en Terveurdtweg. Is in behandeling bij De Voorzorg.

Hondenpoep Dit blijft een probleem, bekeuren kan alleen indien op heterdaad betrapt wordt.

2. Gemeente voldoet ondanks inspanningen niet aan verwachtingen inwoners De gemeente zet intensief in op reiniging. Hierbij moet u denken aan machinaal vegen, maar ook aan de inzet van schoonmaakploegen. Ook maken wij locaties schoon op basis van meldingen. Uit onze gemeentelijke schouwen blijkt ook dat wij nog steeds voldoen aan onze beeldnormen op het terrein van reiniging. Toch loopt de tevredenheid van onze inwoners terug. Hieruit concluderen wij dat de gemeente niet voldoet aan de verwachtingen van onze inwoners. 2.1 Specifieke locaties en andere fysieke verloedering zijn de oorzaken van ontevredenheidHet straatbeeld van zwerfafval wordt waarschijnlijk beïnvloedt door de aanwezigheid van vervuiling op specifieke locaties die een grote impact hebben op het totale straatbeeld. Hierbij kunt u denken aan zwerfafval dat ontstaat op ontmoetingsplaatsen, nabij straatcontainers, winkelcentra en langs wegen. Uit de resultaten van het Heerlense ‘Proeftuinproject Samen voor een nette Straat’ blijkt bovendien dat er subjectieve beleving van zwerfafval beïnvloed wordt door andere fysieke verloedering. Denk bijvoorbeeld aan hondenpoep, graffiti en overmatige onkruidgroei.

De volgende ‘tent in de wijk’ zal ‘tent op de dijk’ zijn op de Spoordijkstraat. Precieze datum en tijdstip zal op de website bekend gemaakt worden en d.m.v. flyers in het betreffende gebied.

2.2 Doorgaan op de huidig weg zal uiteindelijk leiden tot meer verontreiniging. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat vervuiling andere vervuiling aantrekt. Dit heeft een negatief effect op de aantrekkelijkheid van onze stad voor onze inwoners en bezoekers. Als we niets doen, hangt dit als een schaduw over onze herstructureringsopgave.

Ook zal er weer een seniorenactiviteit georganiseerd worden na de succesvolle seniorenreis naar de kerstmarkt in Keulen die werd afgesloten met een 3gangen buffet. In de volgende buurtbrief ook meer info over Koninginnedag, dus blijf SDHC volgen. 3


3. Samen naar een prettige woon- en leefomgeving De gemeente wil dat haar inwoners minder rommel op straat gaan ervaren, zodat zij zich prettig voelen in hun woon- en leefomgeving. Ons doel is hierbij om de negatieve spiraal uit het Burgeronderzoek van 2011 om te buigen! Dit doen we door in te zetten op:

projectmatig handhaven te vergroten. Daarbij nemen wij tegelijkertijd andere fysieke verloedering, zoals hondenpoep en zwerfafval mee. De ‘resultaten’ laten we zien aan onze inwoners. We denken dat hier een preventieve werking vanuit gaat: Overtreders blijven niet ongestraft. Ook gaan wij op een aantal locaties borden plaatsen met de tekst: ‘De meeste mensen uit de buurt plaatsen hier geen afval naast de container, U gaat toch ook voor een nette leefomgeving?’ Uit landelijke pilots blijkt immers dat er minder vervuiling ontstaat als je bewoners attendeert op de sociale norm van andere inwoners.

 Voorlichting en participatie.  Extra inzet op specifieke locaties.  Intensiveren van de handhaving. Het betreft een geïntensiveerde aanpak en richt zich naast zwerfafval ook op andere vervuiling in het straatbeeld, zoals hondenpoep en graffiti.

Meten in weten In de eerste helft van 2013 gaan wij de resultaten tussentijds meten door na te gaan of er minder afval wordt gedumpt. Het is de bedoeling om de komende jaren de aanpak van fysieke verloedering vanuit het Stedelijk Plan Schoonhouden 2012-2015 Heerlens breed uit te rollen. Tegelijkertijd leveren we maatwerk per buurt. De kracht zit hierbij in de samenwerking met onze bewonersorganisaties en (maatschappelijke) partners, zoals woningbouw, politie, scholen, verenigingen en lokale ondernemers.

Hierbij maken we gebruik van landelijke en Heerlense (pilot)interventies, waarvan de eerste uitkomsten succesvol zijn. Het leidt tot minder vervuiling. Ook gaan wij strenger handhaven op zwerfafval. Bij onze aanpak van illegale dumpingen heeft dit al veel boetes opgeleverd.

Samen Schoon!

Resultaten en voortgang ‘Module illegale dumpingen’ Het dagelijks verwijderen van afval bleek niet voldoende te zijn om het straatbeeld netjes te houden. Daarom hebben wij een nadere aanpak ontwikkeld als het gaat om het tegengaan van illegale dumpingen.

Projectmatige handhaving In mei 2012 zijn wij gestart met het projectmatig handhaven op illegaal geplaatst afval. Dit is nodig omdat er binnen de reguliere handhaving te weinig prioriteit kan worden gegeven aan vervuiling op straat. Tot en met 1 september hebben wij 104 boetes uitgeschreven. Hieruit blijkt dat wij overtreders geregeld opsporen. Ook geven wij hiermee het signaal af dat wij de overlast van onze inwoners serieus nemen. De pakkans is echter klein. De effecten zien we buiten nog mondjesmaat.

Colofon Jaargang 2013, nr. 1 Adres:

Postbus 27, 6430 AC Hoensbroek tel. 06-49316554 info@sdhc.nl twitter.com/info_sdhc www.facebook.com/BuurtstichtingSdhc

Redactie:

W. Cuijpers, X. Goeman

Kopij:

inzenden vóór 22 maart a.s. liefst via mail (buurtbrief@sdhc.nl). De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen of te weigeren.

Drukkerij:

Welman, Passartweg 43, 6421 NT Heerlen tel. 045-5225338

Uitbreiding aanpak Om echt een vuist te kunnen maken, gaan wij onze aanpak uitbreiden. Dit doen we door de capaciteit op 4

003 buurtbrief sdhc feb 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you