Page 1


ЗМІСТ НА ШЛЯХУ ДО СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

І. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. 2.

Законодавче закріплення нових основ розвитку державної служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної служби та розроблення підзаконних актів, необхідних для впровадження нового антикорупційного законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ІІ. СПРИЯННЯ УДОСКОНАЛЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ . . . . . . . . . . 10 3.

Проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.

Розроблення рекомендацій та пропозицій щодо упорядкування системи та структури центральних органів виконавчої влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Підвищення якості послуг, що надаються Головдержслужбою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Всеукраїнський конкурс “Приязна адміністрація” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Наближення послуг Головдержслужби до рівня кінцевих споживачів у регіонах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5. 6. 7.

ІII. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРАКТИК І ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДО СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8.

Реформування системи управління персоналом на державній службі — один із пріоритетів модернізації державної служби в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 9. Розбудова загальнонаціональної системи професійного навчання державних службовців . . . . . . . . . . . . . . 14 10. Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 11. Всеукраїнська спартакіада серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

IV. ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ . . . . 17 12. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу — провідник до сучасної, професійної, доброчесної державної служби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 13. Школа вищого корпусу державної служби — інноваційний ресурсний центр для формування висококваліфікованої управлінської еліти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 14. Використання інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX і SIGMA в Україні, підвищення їх ефективності в рамках євроінтеграційних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 15. Інституціоналізація та розвиток мережі груп аналізу політики у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 16. Реалізація Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


V. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17. 18. 19. 20.

Впровадження корпоративної мережі ІР-телефонії у Головдержслужбі України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Модернізація системи електронного документообігу Головдержслужби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Розвиток веб-ресурсів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Використання сучасних інформаційних технологій як інструменту управління персоналом на державній службі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

VI. ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21. Стан боротьби з корупцією: дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 22. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання проявам корупції — важлива складова профілактики корупції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 23. Запровадження на офіційних веб-сайтах державних органів рубрики “Запобігання проявам корупції”. . . . . 30 24. Спеціальна перевірка відомостей — важливий етап у доборі кандидатів на вищі керівні посади державних службовців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25. Інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо норм Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26. Комплексні перевірки органів виконавчої влади — один із шляхів удосконалення їх роботи . . . . . . . . . . . . . 31

VІІ. ПОСИЛЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 27. Діяльність колегіальних і дорадчих органів з питань державної служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 28. Публічна кампанія громадських та експертних консультацій з основних напрямів діяльності Головдержслужби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 29. Видання з питань європейської інтеграції України та наближення державної служби до стандартів ЄС. . . . . 33

VІII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 30. 31. 32. 33.

Стратегія міжнародного співробітництва Головдержслужби на 2009–2011 роки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Двостороння співпраця з країнами-партнерами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Участь у міжнародних організаціях з питань державного управління та державної служби . . . . . . . . . . . . . . 35 Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

IX. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 34. Виконання бюджетних призначень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Х. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА 2010 РІК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

3


4

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


НА ШЛЯХУ ДО СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ Сьогодні очевидно, що суто інформаційних заходів недостатньо, аби подолати негативне сприйняття державної служби в очах суспільства, без конкретних і рішучих дій, спрямованих на надання якісних державних послуг громадянам і бізнесу. Діяльність Головдержслужби у 2009 році була спрямована на створення передумов для побудови сервісної держави, яка була б спроможна ефективніше виконувати свої функції, змінивши акцент у своїй діяльності із перерозподілу суспільних ресурсів на обслуговування людей. Для досягнення цієї мети необхідно, на нашу думку, виконати три першочергових завдання. Насамперед — оптимально розподілити державні функції між органами виконавчої влади, аби уникнути дублювань та вбудованого конфлікту інтересів, мінімізувати при цьому дозвільну та контрольно-наглядову діяльність держави в усіх сферах життя. Далі необхідно визначити та запровадити чіткі регламенти надання послуг, що дозволить мінімізувати зволікання та корупцію, а також встановити критерії, за якими якість надання послуг може оцінюватись. І, нарешті, як базу для будь-яких довготривалих змін, необхідно забезпечити професійність та деполітизацію державної служби, яка була би здатною надавати послуги за новими стандартами та процедурами. У році, що минув, Головдержслужбі вдалося переорієнтувати власну діяльність на забезпечення максимальної якості тих послуг, які Головдержслужба надає громадянам, політичному керівництву держави та державним службовцям, а також запровадити ряд ініціатив, які, на нашу думку, мають бути поширені і матимуть суттєвий вплив на якість функціонування усієї системи виконавчої влади. До цих ініціатив, зокрема, належать: повний перехід на безпаперовий документообіг; створення та розміщення у вільному он-лайн доступі Реєстру державних та адміністративних послуг як основного інструменту моделювання системи та структури органів виконавчої влади; запуск програми розвитку лідерства для вищого корпусу державної служби; створення комплексної інформаційної системи підтримки управління персоналом на державній службі та реалізації кадрової політики. Ми переконані, що напрацювання, початок яким покладено у 2009 році, стануть тим підґрунтям, що дозволить за наступні 3–5 років докорінно змінити роль та сприйняття держави у суспільстві та справді наблизитись Україні до європейських стандартів сервісної держави. З повагою 

E?]a_T\Y]    

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

5


І. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 1. Законодавче закріплення нових основ розвитку державної служби В Україні інститут державної служби почав формуватися з набуттям незалежності. Однак ця система й досі зберігає риси бюрократії радянського зразка та нерідко є засобом задоволення політичних або приватних інтересів, на відміну від розвинутих демократичних країн, де державна служба відокремлена від політичної діяльності та служить інтересам суспільства. Система державної служби в Україні повинна вийти на якісно новий європейський рівень, стати інститутом взаємодії між державою та суспільством, через який реалізовуватиметься поєднання конституційно закріплених зобов’язань держави, відносин з кадровим потенціалом та ефективності діяльності державних органів.

Забезпечення розвитку державної служби У 2009 році Головдержслужба продовжила розпочату у 2004 році роботу над доопрацюванням проекту Закону України “Про державну службу” (нова редакція), розробленого на виконання Програми розвитку державної служби на 2005– 2010 роки, Плану дій Україна — ЄС, та указів Президента України, зокрема: 

Указ Президента України від 05.01.2005 № 1 ”Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу”; Указ Президента України від 05.03.2004 № 278 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”.

Новий Закон ґрунтується на новому європейському розумінні професійності державної служби, що полягає в об’єктивності, справедливості та неупередженості державних службовців при підготовці політичних та прийнятті адміністративних рішень, незалежності професійної позиції державного службовця від впливу політичних або приватних інтересів, відданості інтересам суспільства, лояльності до держави та її легітимного політичного керівництва. Законопроект у 2009 році пройшов низку обговорень та узгоджень із заінтересованими органами, після чого 30 червня 2009 року був внесений до Кабінету Міністрів України. У результаті узгоджувальних робіт із Секретаріатом Кабінету Міністрів України проект було доопрацьовано, але принципові позиції законопроекту залишилися без змін. Рішеннями Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності від 22 грудня 2009 року та 12 січня 2010 року відкладено розгляд проекту Закону України “Про державну службу” (нова редакція) з метою системного розгляду одночасно із проектом Закону України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади” та пропозиціями Головдержслужби щодо оптимізації структури та системи органів виконавчої влади, розроблених за результатами проведеного горизонтального функціонального обстеження.

6

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Основні положення проекту Закону України “Про державну службу” (нова редакція) направлені на: Забезпечення конституційного права громадян на рівний доступ до державної служби Пропонується встановити єдину умову для вступу на державну службу, шляхом проведення відкритого конкурсу на всі категорії посад, за деякими виключеннями, визначеними у законі. Передбачається, що інформація про вакансію та перелік питань для перевірки знань кандидатів на зайняття посад державної служби направлятиметься до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби та розміщуватиметься на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади. Інформація про результати конкурсу на посади державної служби усіх категорій оприлюднюватиметься спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби шляхом розміщення відомостей про переможця в його офіційному друкованому виданні та на його офіційному веб-сайті із щотижневим оновленням інформації. Розмежування політичних та адміністративних функцій та посад в органах виконавчої влади Законопроект пропонує механізми розмежування політичних посад та посад державної служби, як одного із основних принципів побудови системи державної служби в країнах Європейського Союзу. По-перше, шляхом запровадження посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств. В інших центральних органах виконавчої влади адміністративні функції виконує керівник відповідного органу (керуючий персоналом). По-друге, шляхом гарантування політичної нейтральності державних службовців, їх правового захисту від звільнення з політичних мотивів з відповідними механізмами відповідальності за порушення цієї норми. Деполітизацію і департизацію державної служби Законопроект пропонує конкурсний порядок відбору та призначення державних секретарів, що повинно гарантувати їх політичну незаангажованість та захищати від звільнення з політичних мотивів. Для апарату міністерства така вища адміністративна посада у такому разі відіграватиме роль “захисної парасольки”, оскільки саме державний секретар, а не міністр, наділятиметься повноваженнями щодо усіх питань управління державною службою у міністерстві включно з питаннями призначення та звільнення державних службовців. Також вводяться додаткові обмеження для державних службовців щодо участі в утворенні політичних партій, блоків та членства у них; встановлюється заборона на участь у передвиборній агітації та страйках. Побудову сучасної системи управління персоналом на державній службі Законопроектом запропоновано посилити роль суб’єктів управління персоналом на державній службі, з метою формування повноцінної системи управління державною службою, яка забезпечить можливості для створення ефективної та професійної державної служби: Кабінет Міністрів України — спе-


ціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби — керівники державної служби в органах виконавчої влади — підрозділи з питань персоналу. Таким чином передбачається, що: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері державної служби та забезпечує її реалізацію. До його повноважень відносяться, зокрема: координація роботи підрозділів з питань персоналу; погодження призначення та звільнення з посади керівників підрозділів з питань персоналу; встановлення єдиних стандартів послуг з підвищення кваліфікації державних службовців, внесення пропозиції державному секретарю щодо скасування його рішення з питань державної служби, яке суперечить законодавству; державний секретар забезпечує управління персоналом у відповідному органі або в його апараті і є відповідальним перед суб’єктом призначення за забезпечення функціонування державної служби органу державної влади; підрозділ з питань персоналу є експертом з питань управління персоналом та виступає в ролі радника державного секретаря, який, зокрема забезпечує стратегічне планування розвитку персоналу на державній службі, оцінювання результатів діяльності державних службовців та визначення потреб у їх навчанні.

Справедливу систему оплати праці державного службовця Законопроектом пропонується встановити, що розмір посадового окладу державного службовця разом з надбавкою за ранг та надбавкою за вислугу років становитиме не менше 80 відсотків місячної заробітної плати, а мінімальний посадовий оклад — не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати. Така норма забезпечить прозорість оплати праці державних службовців, усуваючи дискримінацію за міжвідомчим та територіальним принципом, а також послугує додатковим захистом від суб’єктивізму керівника. Посилення юридичної (дисциплінарної) відповідальності державних службовців Новим законопроектом визначається система дисциплінарної відповідальності державних службовців, яка передбачає вичерпний перелік підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності та порядок накладення стягнень за дисциплінарні проступки. Крім того передбачена матеріальна відповідальність державних службовців — державі надається право зворотної вимоги (регресу) до державного службовця, що заподіяв їй шкоду. Запровадження дієвих механізмів запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів Загальною тенденцією нового Закону є передбачення норм, які попереджують можливі прояви корупції та конфлікту інтересів, що дозволить не лише зупинити корупцію, а й побудувати професійну державну службу, зокрема: обов’язкове декларування державними службовцями не лише доходів, а й видатків; обов’язкове оприлюднення декларацій вищими державними службовцями; можливість відставки вищих державних службовців через етичні перешкоди для перебування на державній службі заборона прийняття на державну службу осіб, що будуть безпосередньо підпорядкованими особам, які є їх близькими родичами.

Забезпечення доброчесності державної служби Протягом звітного періоду Головдержслужба вела активну роботу щодо забезпечення прийняття проекту Закону України “Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” та проекту Закону України “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”. 3 лютого 2009 року на засіданні Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності були схвалені основні положення проекту Закону України “Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” та дано доручення Головдержслужбі врахувати їх при підготовці законопроекту “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування” до другого читання. Законопроектом “Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” пропонувалося на законодавчому рівні закріпити поняття конфлікту інтересів, загальних правил запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також засади відповідальності за порушення цих правил. Законопроект передбачає норми, що встановлюють: критерії і стандарти поведінки, які заохочують доброчесність; ефективні процедури виявлення ризиків для добропорядності представників влади (зокрема, чіткий опис обставин і відносин, котрі можуть спричинити конфлікт інтересів); адекватні механізми зовнішньої та внутрішньої підзвітності (зокрема, яким чином здійснюється громадський контроль і яка інституційна система забезпечуватиме впровадження політики врегулювання конфлікту інтересів); механізми управління конфліктними ситуаціями; відповідні санкції для забезпечення персональної відповідальність урядовців. Проект Закону України “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування” 20 березня 2009 року був відхилений Верховною Радою України. Головне зауваження до проекту закону стосувалося надто широкого кола, на думку законодавця, суб’єктів доброчесної поведінки. 26 березня 2009 року Головдержслужба спільно з Радою Європи організувала круглий стіл з обговорення проекту Закону України “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”. За його результатами було вирішено доопрацювати законопроект з урахуванням норм проекту Закону України “Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” та зосередитися на наступних ключових проблемах, які необхідно врегулювати законодавчо: • встановлення загальних вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, а також прирівняних до них осіб, якими вони мають керуватись під час виконання своїх службових обов’язків; • визначення механізму оцінювання громадськістю доброчесності, неупередженості та ефективності діяльності таких осіб; • встановлення критеріїв та стандартів поведінки державного службовця при виникненні конфлікту інтересів; • законодавче закріплення ефективних процедур виявлення ризиків виникнення конфлікту інтересів; • визначення механізмів зовнішньої та внутрішньої підзвітності державних службовців та інших осіб, що займають посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; • формування дієвого механізму управління конфліктними ситуаціями;

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

7


3 червня 2009 року Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією було організовано слухання на тему: “Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі”, на них були розглянуті зазначені вище законопроекти. По закінченню було прийнято рішення запропонувати Кабінету Міністрів України, органам державної влади і об’єднанням громадян висловити власні пропозиції до цих законопроектів. Крім того, 18 листопада 2009 року у конференц-залі Верховної Ради України відбулось спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та колегії Головного управління державної служби України, метою якого було обговорення напрацьованих основних заходів з організації проведення інформаційнороз’яснювальної кампанії на тему “Роз’яснення основних норм Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”: правозастосовчі та організаційні аспекти”.

2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної служби та розроблення підзаконних актів, необхідних для впровадження нового антикорупційного законодавства

70

2009 60

60

54

2008

8

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

50 2007 40

36

34

29

30

22 20 10

12 14

9 9

8 2

3

1 2

У

У и

яК

М

КМ

ПУ зи

Ро з

по

ря

По

ст

дж ен

ан

нн

ов

Ук а

ко н

и

0

За

У 2009 році Головдержслужба продовжила роботу щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань державної служби, запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Головдержслужба розробила низку антикорупційних законопроектів: • проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”. Метою внесення зміни до нормативно-правового акту є забезпечення: — збереження існуючої системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; — можливості участі у процесі підвищення кваліфікації керівників, досвідчених працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. • проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (проект прийнято Верховною Радою Украї-

Проекти нормативно-правових актів, розроблених у 2007–2009 роках

го

14 травня 2009 року народні депутати України Джига М.В., Буджерак О.О., Калєтнік І.Г. та Новіков О.В. внесли до Верховної Ради України проекти законів “Про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів” (реєстр. № 4420–1) та “Про заходи державного фінансового контролю публічної служби” (реєстр. № 4472). 29 квітня 2009 року народні депутати Кириленко І.Г., Ляшко О.В., Зварич Р.М. Мірошниченко Ю.Р. та Боднар О.Б. зареєстрували законопроект “Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців” (реєстр. № 4420). До проекту увійшли основні положення проекту Закону України “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”, доопрацьованого за результатами проведеного круглого столу.

ни 4 вересня 2009 р.). Законом підвищено рівень відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування за порушення вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” та Присяги посадової особи місцевого самоврядування; та проектів постанов Кабінету Міністрів України: • “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.1999 № 1785” (затверджено Урядом, № 83 від 11.02.2009) щодо удосконалення форми звітності про виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”; • “Про утворення Координаційного комітету з питань запобігання та протидії корупції при Кабінеті Міністрів України” (проект знаходиться на опрацюванні в апараті Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики); • “Про внесення змін до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців”, метою якого є удосконалення процедури проведення службового розслідування стосовно державних службовців (затверджено Урядом, № 623 від 24.06.2009). • “Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів” (затверджено Урядом, № 1337 від 08.12.2009). Порядком встановлено процедуру передачі особами, уповноваженими на виконання функцій держави подарунків, отриманих ними під час офіційних заходів, органові державної влади, органові місцевого самоврядування, організації або іншій юридичній особі, в яких уповноважені особи працюють або представляють. Також Головдержслужба розробила низку проектів концепцій нормативно-правових актів. Вони стосуються закріплення у нормативному акті Кабінету Міністрів України проведення комплексних перевірок стану дотримання вимог Законів України “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції” та інших нормативно-правових актів з питань проходження державної служби та запобігання проявам корупції в державних органах, а також порядку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців. Протягом 2009 року Головдержслужбою розроблено низку законопроектів та інших нормативно-правових актів з метою удосконалення законодавства про державну службу, реалізації

ьо

визначення санкцій для забезпечення персональної відповідальності урядовців.

Вс


державної політики у цій сфері та реформування системи державного управління. Так, у 2009 році усього опрацьовано 46 проектів нормативноправових актів, з яких розроблено безпосередньо Головдержслужбою — 34 (2007 рік — 54, 2008 рік — 60). З числа розроблених у 2009 році проектів нормативноправових актів: Законів України — 2 (2007 рік — 9, 2008 рік — 9) Указів Президента України — 2 (2007 рік — 3, 2008 рік — 1), постанов Кабінету Міністрів України — 22 (2007 рік — 29, 2008 рік — 36), розпоряджень Кабінету Міністрів України — 8 (2007 рік — 12, 2008 рік -14). У 2009 році було прийнято 24 нормативно-правові акти (2007 рік — 29, 2008 рік — 27). Серед найважливіших проектів законодавчих актів, які розроблені та опрацьовані Головдержслужбою є проекти таких законів як “Про державну службу”(нова редакція), “Про внесення

змін до ст. 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо прийняття на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування”, “Про внесення змін до Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”. Протягом 2009 року Головдержслужба здійснила правову експертизу 7 (2007 рік — 6, 2008 рік — 7) законопроектів, розробниками яких були народні депутати України. Крім того, Головдержслужба здійснювала опрацювання та погодження проектів актів Кабінету Міністрів України і законопроектів, головними розробниками яких були міністерства та інші центральні органи державної влади, а також народні депутати України. Всього за 2009 рік опрацьовано 183 (2007 рік —164, 2008 рік — 174) проекти нормативноправових актів.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

9


ІІ. СПРИЯННЯ УДОСКОНАЛЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 3. Проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади Функціональне обстеження — інструмент аналізу діяльності та ефективності роботи органів державної влади, який дає змогу формувати пропозиції щодо їх удосконалення. На виконання пункту 5 Плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.07.08 № 1052-р, Головдержслужба провела функціональне обстеження органів праці та соціального захисту населення. Головдержслужба розробила форму паспортів функцій у сфері надання соціальних послуг. Зазначені паспорти були заповнені Міністерством праці та соціальної політики України та 27 місцевими органами виконавчої влади. На основі заповнених паспортів виявлено наступні проблеми: Відсутність в Уряді єдиного центрального органу виконавчої влади, відповідального за вироблення політики щодо системи соціальних послуг. Відсутність у Міністерстві праці та соціальної політики України структурного підрозділу, відповідального за управління системою соціальних послуг та організацію роботи з усіма цільовими групами. Наявність прогалин у нормативно-правовому регулюванні системи надання соціальних послуг, а саме: несистемний характер Плану дій з реалізації Концепції реформування соціальних послуг до 2012 року; неефективність механізму ліцензування професійної діяльності у галузі надання соціальних послуг; відсутність державних мінімальних стандартів якості надання соціальних послуг; відсутність переліку безкоштовних послуг, надання яких гарантується державою; відсутність процедури оцінки потреб у соціальних послугах; відсутність чіткого розмежування повноважень між різними рівнями органів праці та соціального захисту та місцевого самоврядування; відсутність реєстру одержувачів соціальних послуг та реєстрів їх надавачів. Непрозоре фінансування соціальних послуг з Державного бюджету України. Незалученість територіальних громад до процесу замовлення соціальних послуг. Недостатність ресурсів, що виділяються органам праці та соціального захисту населення на виконання нових функцій. У звіті щодо результатів проведення функціонального обстеження Головдержслужба запропонувала шляхи вирішення поставлених проблем через перегляд Плану дій з реалізації Концепції реформування соціальних послуг до 2012 року. Зокрема, Концепція повинна містити положення щодо розроблення та запровадження державних мінімальних стандартів якості надання соціальних послуг, а також переліку безкоштовних послуг, надання яких гарантується державою. Разом з цим потрібно також уточнити строки реалізації поставлених завдань та змінити етапність реалізації Концепції.

10

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У 2009 році Головдержслужба провела функціональне обстеження у сфері надання державних платних послуг, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.09 № 251-р “Про заходи щодо упорядкування надання державних платних послуг”. За його результатами було сформовано Реєстр державних та адміністративних послуг (Положення про реєстр затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.09 № 532). Відповідно до зазначеного положення Головдержслужба є держателем Реєстру державних та адміністративних послуг, а Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу — його адміністратором. Для забезпечення адміністрування та вільного доступу до реєстру, на замовлення Центру, проведено науково-дослідну роботу “Створення макету електронного реєстру державних та адміністративних послуг та розробка методичних рекомендацій щодо його впровадження та супроводження”. Вільний доступ до Реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт Головдержслужби та веб-сайт Центру. Пропозиції Головдержслужби щодо удосконалення системи надання державних послуг містять аналіз переліків державних платних послуг, затверджених постановами Кабінету Міністрів України, розроблених на підставі пункту 7.11 статті 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Зазначені нормативно-правові акти мають різну структуру та зміст, особливо в частині, де визначаються порядок надання таких послуг, стягнення плати за їх надання та встановлення тарифів. Виявилося, що під загальною назвою “державні послуги” чи “додаткові державні послуги” у переліках наводяться різні типи діяльності, які не завжди є державними послугами та послугами взагалі відповідно до свого функціонального навантаження. Більшість послуг, які в них закріплені, є ринковими (господарськими), а не державними. Головдержслужба також провела вибіркове функціональне обстеження органів місцевого самоврядування щодо державних платних послуг, які надаються ними у зв’язку з виконанням делегованих повноважень. До обстеження було залучено 123 органи місцевого самоврядування (з них — 18 обласних, 29 районних, 36 міських, 12 районних у містах, 12 сільських та 16 селищних рад). За результатами функціонального обстеження виявлено низку проблемних питань, які потребують вирішення: Гарантовані державою послуги, надання яких делеговано органам місцевого самоврядування, не завжди ними надаються, що фактично порушує права громадян на рівний доступ до них. Наприклад, такі послуги, як відомча реєстрація колективних договорів (відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування”), ведення реєстрів об’єднань громадян (відповідно до статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування”) надаються не всіма радами. Рішення про порядок надання тієї чи іншої послуги, в тому числі щодо її оплати, приймається відповідною радою самостійно. Наприклад, не існує мінімальних стандартів надання соціальних послуг, затверджених на рівні держави, як того вимагає Закон України “Про соціальні послуги”. Невпорядкованим є принцип визначення тих чи інших послуг платними. Наприклад, йдеться про надання архівних довідок соціального характеру (відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самовряду-


вання”), ведення обліку громадян, які мають право на отримання квартир житлового фонду соціального призначення (відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування”) та консультації з питань державної реєстрації суб’єктів господарювання, створених за участю іноземних юридичних та фізичних осіб (відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування”). Таким чином, система надання державних послуг органами місцевого самоврядування вимагає чіткого та уніфікованого визначення стандартів та порядку їх надання, в тому числі їх оплати. Таке упорядкування зробить можливим формування єдиного переліку державних, зокрема платних, послуг, надання яких делеговано органам місцевого самоврядування.

4. Розроблення рекомендацій та пропозицій щодо упорядкування системи та структури центральних органів виконавчої влади Головдержслужба завершила проведення комплексного горизонтального функціонального обстеження. За його результатами було сформовано та постійно оновлюється Реєстр державних функцій центральних органів виконавчої влади (далі — ЦОВВ), який наразі складається з 9472 позицій. Ці роботи проводилися на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.07 № 657-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2011 року”. У ході горизонтального функціонального обстеження ЦОВВ проаналізоване чинне законодавство, опрацьовано переліки державних функцій, оцінено функції на дублювання, надлишковість та нестачу. Була остаточно сформована система запитів для роботи з Реєстром, його поповнення та редагування. На основі Реєстру державних функцій визначено принципи проектування системи органів виконавчої влади. Згідно з цими принципами, Головдержслужба розробила проект пропозицій щодо упорядкування системи та структури центральних та місцевих органів виконавчої влади України. Реєстр державних функцій — електронна база даних функцій, які виконуються органами виконавчої влади, що містить інформацію про: нормативно-правовий акт, яким затверджена та чи інша функція; орган, за яким закріплено виконання функції; тип функції (нормативно-правове регулювання, контроль та нагляд, управління майном тощо); сферу функції (інтелектуальна власність, податки тощо). Реєстр дає можливість виділяти зони функціональної відповідальності, визначати зони перетину сфер впливу різних органів та характер їх функціональної організації. Система центральних органів виконавчої влади в Україні є невпорядкованою через відсутність принципів її побудови, нечіткий механізм підпорядкування та звітності. Спостерігається дублювання функцій різними органами, існування вбудованого інституційного конфлікту інтересів, що призводить до розростання корупції, перевантаженості міністерств невластивими їм адміністративно-технічними функціями та їх низької здатності до вироблення політики у відповідній сфері. Пропозиції щодо нової системи ЦОВВ, розроблені Головдержслужбою, відповідають європейським принципам, стандартам і традиціям демократичного урядування та спрямовані

на залучення України до єдиного європейського адміністративного простору. Запропонована типологія ЦОВВ позбавить їх вбудованого конфлікту інтересів, чітко розподілить функції між ними та на чверть зменшить кількість органів на центральному рівні: міністерство — центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з формування державної політики та нормативно-правового регулювання; державна служба — центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції контролю та нагляду, а також надання адміністративних послуг; державна інспекція — центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції контролю та нагляду; державне агентство — центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з управління державним майном; національна комісія — колегіальний центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з встановлення цін та тарифів на монопольних ринках (незалежний регулятор). Реформування системи та структури центральних органів виконавчої влади дозволить створити прозору систему державної влади, підзвітну суспільству, а також відкриту та доступну систему надання державних послуг.

5. Підвищення якості послуг, що надаються Головдержслужбою Питання системи управління якістю є одним із вирішальних для забезпечення найбільш ефективної організації діяльності Головдержслужби та її територіальних органів. У травні 2009 року аудиторська група органу сертифікації ТОВ “Міжгалузевий центр якості “Прирост” провела черговий аудит. За його результатами Головдержслужба підтвердила відповідність системи управління якістю стандарту ДСТУ ISO 9001–2001. З метою вивчення стану функціонування системи управління якістю при наданні послуг державного управління загального характеру у ІІ півріччі 2009 року були проведені внутрішні аудити у центральному апараті та територіальних органах Головдержслужби.

Оцінка ефективності діяльності Головдержслужби її співробітниками У 2009 році з метою оцінки змін, що відбуваються в Головдержслужбі, та ефективності її діяльності було проведено анкетування працівників центрального апарату Головдержслужби та її територіальних органів. Більшість опитаних вважали, що основними критеріями оцінки результативності діяльності Головдержслужби є зміни в роботі державної служби (підвищення її статусу та ефективності надання послуг державними службовцями, зростання їх професіоналізму тощо). Не менш важливим наслідком діяльності Головдержслужби, на думку опитаних, є надання споживачам якісних послуг та задоволення їх потреб. Опитування засвідчило зростання кількості працівників, які вірять, що його результати будуть використані керівництвом Головдержслужби для удосконалення діяльності. Частка тих, хто так вважає, збільшилась до 88 % порівняно з 2008 роком, коли вона становила 65 %. Респонденти надавали власні пропозиції щодо удосконалення діяльності Головдержслужби. Вони стосувалися, зокрема, запровадження більш чіткої системи преміювання, удосконалення системи планування підвищення кваліфікації працівників, використання внутрішнього веб-сайту Голо-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

11


вдержслужби для обговорення пропозицій щодо удосконалення її діяльності. Показово, що якщо у 2008 році опитані найважливішими документами у своїй роботі вважали положення про структурні підрозділи, то у 2009 році перше місце посіли закони та нормативно-правові акти.

номінація “Районні, районні в Автономній Республіці Крим, у мм. Києві та Севастополі державні адміністрації, міські державні адміністрації”: І місце — Гайсинська районна державна адміністрація Вінницької області, ІІ місце — Коломийська районна державна адміністрація ІваноФранківської області, ІІІ місце — Єланецька районна державна адміністрація Миколаївської області.

Впродовж 2009 року активно здійснювалось підвищення кваліфікації власного персоналу та працівників інших ЦОВВ з питань управління якістю. Так, Головдержслужбою організовано тренінг уповноважених з питань системи управління якістю для представників центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України. Тренінг було проведено на базі Школи вищого корпусу державної служби фахівцями Української асоціації якості. Також, у вересні 2009 р. Головдержслужбою проведено навчання з питань практичних підходів до побудови систем управління якістю в центральних органах виконавчої влади. Всі працівники центральних органів виконавчої влади, які взяли участь у навчанні, успішно склали тести і отримали свідоцтво нового зразку за стандартом ДСТУ ІSO 9001–2008. Крім того, восени проводилось дистанційне навчання внутрішніх аудиторів центрального апарату Головдержслужби та її територіальних органів. Учасники тренінгу пройшли навчальну програму курсу внутрішніх аудиторів з функціонування систем управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001– 2008 без відриву від виробництва. Через офіційний веб-сайт Головдержслужби оприлюднюються та оновлюються інформаційно-методичні матеріали для органів виконавчої влади з досвіду запровадження та функціонування системи управління якістю в Головдержслужбі.

2 липня 2009 року у приміщенні клубу Кабінету Міністрів України відбулась церемонія нагородження переможців Конкурсу 2008 року, під час якої оголошено про початок Конкурсу 2009 року. З урахуванням досвіду проведення Конкурсу та з метою подальшого удосконалення порядку його проведення постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.09 № 758 внесено зміни до Положення про Конкурс. Зокрема, передбачено створення організаційних комітетів та експертних груп на базі територіальних органів Головдержслужби, що дозволить більш об’єктивно визначати претендентів на перемогу серед районних державних адміністрацій та територіальних органів центральних органів виконавчої влади. У 2009 році в Конкурсі прийняли участь 40 центральних органів виконавчої влади, 451 територіальний орган центральних органів виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 24 обласних, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та 497 районних державних адміністрацій. Головний результат Конкурсу — підвищення якості надання державних послуг населенню, підприємствам та організаціям його учасниками.

6.

7. Наближення послуг Головдержслужби до рівня кінцевих споживачів у регіонах

Всеукраїнський конкурс “Приязна адміністрація”

За ініціативи Головного управління державної служби України у 2008 році було започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу “Приязна адміністрація” (далі — Конкурс). Метою Конкурсу є виявлення кращих форм і методів організації роботи з населенням, вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду з питань якості державних (адміністративних) послуг та своєчасності їх надання. У І кварталі 2009 року підведено підсумки Конкурсу 2008 року.

Переможці Всеукраїнського конкурсу “Приязна адміністрація” 2008 року: номінація “центральні органи виконавчої влади”: І місце — Міністерство праці та соціальної політики України, ІІ місце — Міністерство освіти і науки України, ІІІ місце — Державний комітет архівів України; номінація “Центральні органи виконавчої влади, які мають територіальні підрозділи”: І місце — Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, ІІ місце — Головне контрольно-ревізійне управління України, ІІІ місце — Міністерство юстиції України; номінація “Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації”: І місце — Хмельницька обласна державна адміністрація, ІІ місце — Дніпропетровська обласна державна адміністрація, ІІІ місце — Івано-Франківська обласна державна адміністрація;

12

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Діяльність територіальних органів Головдержслужби протягом 2009 року була орієнтована на наближення послуг до кінцевих споживачів у регіонах. Для реалізації цієї мети територіальні органи Головдержслужби використовуються різні форми співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Так, керівники територіальних органів Головдержслужби працюють у складі колегій обласних державних адміністрацій та координаційних рад з питань державної служби, що дає їм можливість впливати на стан роботи з кадрами у регіонах та вносити пропозиції щодо його удосконалення. Продовжується робота з укладання угод про співробітництво між Головдержслужбою та місцевими державними адміністраціями і радами. У 2009 році відповідні угоди підписані з обласними державними адміністраціями та обласними радами в Одеській та Полтавській областях. Предметом угод є розвиток партнерських відносин, координація зусиль, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері розвитку персоналу, в тому числі професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань організаційно-кадрової роботи, допомога у підготовці та реалізація проектів TAIEX. Продовжується робота територіальних органів Головдержслужби в Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Чернівецькій, Кіровоградській областях щодо реалізації вже укладених угод. У рамках реалізації Угоди про співробітництво між Головдержслужбою, Кіровоградською облдержадміністрацією та обласною радою успішно працює тренінговий центр, створений на базі Управління державної служби Головдержслужби в Кіровоградській області. Подібний регіональний центр також


функціонує на базі Управління державної служби Головдержслужби України в Херсонській області. У свою чергу територіальні органи Головдержслужби укладають угоди про співробітництво з районними, міськими, селищними і сільськими радами, що дозволяє надавати послуги з методично-консультативного забезпечення служби в органах місцевого самоврядування на базовому рівні — у сільських, селищних радах. Усього таких угод укладено з 1207 органами місцевого самоврядування, з них з 513 органами у 2009 році. Широко застосовується така форма роботи як надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування методично-консультативної допомоги. Протягом року територіальними органами Головдержслужби надано таку допомогу 2967 органам. Територіальні органи Головдержслужби провели значну роботу з популяризації та впровадження в органах виконавчої

влади та місцевого самоврядування системи управління якістю за національним стандартом ДСТУ ISO 9001–2001, сприянні у запровадженні електронного обліку державних службовців “Картка” ЄДКС “Кадри”, проведенні моніторингу громадської думки з питань якості послуг. Протягом року Головдержслужбою проведено два всеукраїнських семінари для керівників кадрових служб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (на базі Центру професійного навчання Державної податкової адміністрації та Солом’янської райдержадміністрації у місті Києві), на яких розглядалися питання модернізації системи управління людськими ресурсами на державній службі, підвищення ефективності професійного навчання державних службовців та положення Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

13


ІII. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРАКТИК І ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДО СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 8. Реформування системи управління персоналом на державній службі — один із пріоритетів модернізації державної служби в Україні У січні 2009 року за пропозицією Головдержслужби при Кабінеті Міністрів України було створено Раду керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади як постійно діючий консультативно-дорадчий орган (постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.09 № 18). Ця ініціатива є одним із результатів опрацювання Головдержслужбою досвіду функціонування Ради з питань людських ресурсів Канади, представленого за сприяння українсько-канадського проекту “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”. Метою Ради є координація державної політики у сфері державної служби, підвищення ефективності діяльності кадрових служб органів виконавчої влади.

Основні завдання Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади: • участь у визначенні пріоритетів та механізму інституційного, інформаційного та іншого забезпечення єдиної державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи; • аналіз діяльності кадрових служб центральних органів виконавчої влади та підвищення ефективності їх роботи; • підготовка і подання Кабінетові Міністрів України та центральним органам виконавчої влади пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері державної служби та з питань кадрової роботи. Очікується, що головним результатом роботи Ради буде втілення нових підходів управління персоналом на державній службі, зміна ролі і статусу кадрових підрозділів, підвищення ефективності роботи системи виконавчої влади в цілому. Протягом 2009 року Рада займалася розробкою Концепції удосконалення системи управління персоналом на державній службі, нового Типового положення про кадрову службу центрального органу виконавчої влади, а також розробкою збірника щодо методичного забезпечення працівників кадрових служб та інших документів. До роботи Ради активно залучаються міжнародні експерти проекту “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”. У грудні 2009 року в рамках діяльності Ради та за сприяння данського проекту “Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні” Головдержслужба організувала тренінги на тему: “Планування і професійний відбір персоналу”, в якому брали участь керівники кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади. Вони також долучались до обго-

14

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ворення основних завдань та функцій кадрової служби органу виконавчої влади під час тематичних семінарів, проведених в рамках проекту “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”. Протягом 2009 року у Головдержслужбі працювали групи аналізу політики. Їх діяльність була спрямована на вирішення таких питань як реформування класифікації посад у зв’язку з системою оплати праці державних службовців, запровадження нових підходів до щорічного оцінювання результатів діяльності державних службовців, реформування системи професійного навчання державних службовців на основі профілів компетенцій. За участі міжнародних експертів проектів “Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні” та “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні” групами аналізу політики було підготовлено проект документу політики щодо нових підходів до оцінювання діяльності державних службовців. Перехідним етапом до запровадження нового порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців є внесення змін до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань (наказ Головдержслужби від 04.11.09 № 326, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.11.09 за № 1107/17123). З проектом документу політики щодо нових підходів до оцінювання діяльності державних службовців можна ознайомитися на офіційному сайті Головдержслужби. Робота над розробкою нової системи класифікації посад триває.

9. Розбудова загальнонаціональної системи професійного навчання державних службовців У 2009 році коло вищих навчальних закладів, що готують магістрів за спеціальністю “Державна служба”, розширилося за рахунок п’яти закладів (Академія митної служби України, Академія муніципального управління, Буковинська державна фінансова академія, Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ та Луганський національний університет імені Тараса Шевченка). За результатами вступної кампанії у 20 магістратурах державної служби розпочали навчання 1381 слухач (у 2008 році — 1151 слухач). Регіональні інститути Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ) прийняли на навчання 409 слухачів (у 2008 році — 842 слухача). На кінець року було забезпечено випуск 1290 фахівців у галузі знань “Державне управління”.


У 2009 році Головдержслужба почала залучати обласні центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі — ЦППК) до підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування I — IV категорій посад, за рахунок державного замовлення. У рамках 22 договорів, укладених Головдержслужбою з ЦППК, підвищили кваліфікацію 2450 голів, заступників голів районних державних адміністрацій, районних рад, групи сільських, селищних голів тощо. Протягом року Головдержслужба суттєво посилила інформаційну роботу, спрямовану на підтримку удосконалення організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Серед найбільш масштабних заходів були Всеукраїнські громадські слухання з питань політико-правового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (24–25 вересня 2009 року, м. Одеса) та науково-практична конференція на тему: “Шляхи посилення впливу галузі науки “Державне управління” на реформування державної служби та державного управління в Україні” (8–10 жовтня 2009 року, м. Ялта).

ченню політико-правових інструментів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Перші щорічні Всеукраїнські громадські слухання “Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування” відбулись на базі Одеської національної юридичної академії за підтримки Одеської облдержадміністрації та Одеської облради. Мета слухань — визначення політико-правових інструментів щодо забезпечення законодавчої бази у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, внесення пропозицій до практичного застосування органами влади правових важелів для адаптації державної служби України до стандартів Європейського Союзу. До участі у слуханнях були запрошені представники Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, Конституційного та Адміністративного судів України, Генеральної прокуратури, обласних державних адміністрацій та рад, ЦОВВ, іноземних держав, вищих навчальних закладів, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо. На слуханнях були визначені першочергові завдання реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення відповідних стандартів Європейського Союзу. Учасники дійшли висновку, що слухання повинні стати своєрідним майданчиком для обміну досвідом, обговорення думок та пропозицій щодо вирішення проблемних питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Знаковою подією стало підписання в день відкриття слухань Угоди про співробітництво у сфері професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування між Головдержслужбою, Одеською обласною державною адміністрацією та Одеською обласною радою. За підсумками слухань було прийнято рішення про розширення їх формату у Рішельєвські міжнародні академічні читання. На слуханнях було затверджено рекомендації, в яких констатується, що для ефективного розвитку України необхідне реформування державної служби на засадах зростання професіоналізації, прозорості, адміністративної культури, правової захищеності та політичної нейтральності державних службовців, впровадження європейських стандартів державної служби. Учасники слухань дійшли висновку, що їх щорічне проведення в Одесі має стати одним з джерел реформування державної служби України. За підсумками було видано збірник із тезами виступів 136 учасників, присвячених визна-

На базі вищих навчальних закладів, що готують магістрів за спеціальністю “Державна служба”, було проведено 8 семінарів з роз’яснення основних норм Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”. Головдержслужба продовжувала роботу щодо удосконалення нормативно-правової бази навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. У 2009 році було оновлено Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України опрацьовується зацікавленими органами виконавчої влади), ініційовано прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньопрофесійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” та працевлаштування випускників, якою посилено відповідальність суб’єктів системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за цільове використання бюджетних коштів та якість навчального процесу. Головдержслужба також надала пропозиції Міністерству фінансів України щодо визначення джерел фінансування для підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та навчання депутатів місцевих рад.10. Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” У 2009 році Головдержслужба провела другий щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець”. Його метою є підвищення професіоналізму державних службовців, інституційної спроможності державної служби та її відкритості шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців. Конкурс проводився за номінаціями “Кращий керівник” та “Кращий спеціаліст”. 28 грудня 2009 року у Національній філармонії України відбулося нагородження переможців та лауреатів Конкурсу. “Кращим керівником” було визнано Петра Макаренка, начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови райдержадміністрації та взаємодії з засобами масової інформації Солом’янської райдержадміністрації м.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

15


Києва. “Кращим спеціалістом” — Тетяну Мамедову, провідного спеціаліста відділу з питань доходів державного бюджету промислової та аграрної політики територіального управління Рахункової палати України по Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Нагородження переможців другого щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

Крім того, були визначені переможці у додаткових номінаціях “Гордість профспілки” та “Молодь — майбутнє профспілки”, запроваджені минулого року за пропозицією Центрального комітету профспілки працівників державних установ України для учасників заключного туру Конкурсу. Ними стали Віктор Бачинський, начальник відділу доходів та економічного аналізу фінансового управління Заліщицької райдержадміністрації Тернопільської області, та Людмила Татаринова, головний спеціаліст відділу громадсько-політичного аналізу та інформаційного забезпечення Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Херсонської облдержадміністрації. Для багатьох державних службовців успішна участь у конкурсі супроводжувалася кар’єрним просуванням. Так, вісім фіналістів конкурсу призначено на вищі посади, п’яти фіналістам достроково присвоєно черговий ранг, тридцять чотири фіналісти зараховані до кадрового резерву на вищі посади, а шість фіналістів отримали цільове направлення на навчання за програмами магістерської підготовки у галузі знань “Державне управління”. Головдержслужба та Академія муніципального управління розробили Комплексну програму підвищення кваліфікації державних службовців у рамках конкурсу. Завдяки цій програмі лише у 2009 році свою кваліфікацію підвищили більше дев’яти тисяч державних службовців.

16

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

11. Всеукраїнська спартакіада серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя У 2009 році Головдержслужба виступила одним із співорганізаторів XI Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Головною метою Всеукраїнської спартакіади є пропагування здорового способу життя, розвиток корпоративної культури та популяризація занять спортом серед державних службовців. У 2009 році Всеукраїнська спартакіада проводилася протягом січня — вересня. Кількість її учасників помітно збільшилася у порівнянні з попереднім роком. Так, у районних та міських спартакіадах взяли участь майже 40 тисяч державних службовців. Кількість учасників обласних змагань перевищила показники 2008 року у три рази та сягнула 24 тисяч осіб. Фінальні змагання, які відбулися у місті Алушта на базі фізкультурноспортивного товариства “Спартак”, зібрали п’ятсот учасників. Змагання проводилися з таких видів спорту як футзал, волейбол, теніс настільний, шашки та шахи. У командному заліку перше місце зайняла збірна команда державних службовців Київської області, друге — команда Хмельницької області (переможці 2008 року), а третє — команда Житомирської області.

Нагородження переможців Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя


IV. ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 12. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу — провідник до сучасної, професійної, доброчесної державної служби Основним завданням Центру впродовж 2009 року стали: розробка нормативно-правового забезпечення та пропозицій щодо оптимізації системи та структури органів виконавчої влади, а також озброєння державних службовців України європейськими підходами до виконання щоденних завдань. У 2009 році поглибилася співпраця Центру з територіальними органами Головдержслужби, зокрема, щодо спільного проведення функціональних обстежень та висвітлення у бюлетені “Бюрократ” інформації про сьогодення державної служби у регіонах України. Одним із пріоритетів діяльності Центру є пошук шляхів удосконалення організації діяльності державної служби. З цією метою у 2009 році Центр організував виконання цілої низки науково-дослідних робіт. Значна частина стосувалася різних аспектів запровадження електронного урядування (електронний документообіг, автоматизація системи управління якістю, електронний реєстр державних та адміністративних послуг). Серед наукових досліджень слід виділити дослідження історії державної служби в Україні, за результатами виконання якого підготовлено п’ятитомне видання: двотомну монографію та тритомну збірку історичних документів. За своїм масштабом дослідження не має аналогів в українській історичній науці. Склад авторського колективу включає фахівців вищої кваліфікації: 20 докторів та 12 кандидатів історичних наук, до складу упорядників збірника документів і матеріалів увійшли досвідчені науковці-архівісти з усієї України. Колективом авторів підготовлено розділи монографії, які відповідають найбільш важливим періодам історії держав, що існували на території України; виявлено архівні матеріали для документальної частини науково-дослідної роботи; проведено роботу з перекладу, найменування виявлених документів і матеріалів та їх археологічного опрацювання.

П’ятитомна “Історія державної служби в Україні”

Монографія є першою в українській історіографії спробою узагальнити в цілісному дослідженні численні праці, присвячені державотворчому процесу, політико-адміністративному устрою, організації державної служби в Україні. Авторський колектив розпочав дослідження з аналізу організації найдавніших держав на території України — Великої Скіфії, держав Північного Причорномор’я, Боспорського царства. Закінчується дослідження розділами про державну службу радянської та сучасної України. Органічною складовою п’ятитомного видання є документальний тритомник, що нараховує близько 900 документів. Він включає у себе документи від V ст. до н.е. до сьогодення, вводячи до наукового обігу значну кількість матеріалів із архівосховищ України, Росії, Польщі, Угорщини. У тритомнику простежується розвиток адмінуправлінської традиції на українських землях з найдавніших часів до сучасності, а також відображена організація управління на українських землях у складі різних держав та в окупаційний період.

13. Школа вищого корпусу державної служби — інноваційний ресурсний центр для формування висококваліфікованої управлінської еліти Міжнародна практика свідчить, що інвестування у розвиток вищого корпусу державної служби є найбільш дієвим способом підтримки ефективних реформ. Для впровадження реформ Україні потрібна професійна група топ-менеджерів (вищий корпус державної служби), які володіють сучасними знаннями та навичками стратегічного менеджменту, управління змінами, переговорного процесу, управління ризиками, управління фінансовими та людськими ресурсами. З метою сприяння становленню і розвитку вищого корпусу державної служби та реформування державного управління при Головному управлінні державної служби України у жовтні 2008 року було утворено Школу вищого корпусу державної служби (далі — Школа). З моменту створення Школа робить свій внесок у формування ефективного вищого корпусу державної служби України шляхом проведення навчальних програм нового формату, спрямованих на розвиток управлінських компетенцій та якостей. Такі програми розробляються з урахуванням навчальних потреб вищого корпусу державної служби та найкращої світової практики підготовки топ-менеджерів державного управління. Школа вищого корпусу державної служби є своєрідним професійним клубом керівників органів влади, у якому проходять дискусії щодо пріоритетів суспільного розвитку та державної політики.

Організація тренінгових програм та заходів для вищого корпусу державної служби 2009 рік став роком пілотного впровадження тренінгів для вищого корпусу державної служби. У співпраці з міжнародними партнерами Школа розробила методику та провела оцінку навчальних потреб вищого корпусу державної служби.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

17


За результатами оцінки за підтримки Голландського інституту державного управління підготовлено 7 тренінгових модулів — “Управління змінами у державному секторі”, “Мистецтво комунікацій у державному управлінні”, “Стратегічний менеджмент”, “Менеджмент”, “Лідерство”, “Управління людськими ресурсами”, “Медіа-комунікації”. Міжнародними та українськими тренерами спільно проведено 18 тренінгових заходів, у яких взяли участь 216 державних службовців І — V категорії посад, зокрема 46 державних службовців І — ІІ категорії посад, 125 державних службовців ІІІ — ІV категорії посад та 45 державних службовців V категорії посад.

Під час тренінгу “Мистецтво комунікації у державному управлінні”

Школою вищого корпусу державної служби у співраці з міжнародною компанією “Nordic Training International” (Латвійська Республіка) проведено 5 тренінгів на теми: “Мистецтво управління”, “Програма удосконалення лідерських якостей”, “Сучасні технології підготовки та проведення успішної презентації”, участь у яких взяли 94 державних службовців І — ІІ категорії посад. Пріоритетним завданням Школи є підтримка цінностей професійної етики. З метою підготовки до впровадження нового антикорупційного законодавства Школою проведено майстерклас для вищого корпусу державної служби та спільний з Комісію з журналістської етики семінар з питань дифамації.

 Майстер-клас з питань впровадження нового антикорупційного законодавства

Загалом Школою проведено 27 комунікативних та тренінгових заходів за участі 495 осіб. До проведення тренінгів залучалися найкращі українські та іноземні тренери, експерти.

18

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Наприклад, майстер-клас з питань медіа-комунікацій провів перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, експерт міжнародної громадської організації “Інтерньюз-Україна” Андрій Шевченко.

Тренери Школи вищого корпусу державної служби: Френк Літл (Frank Little) — професійний тренер та консультант з Великої Британії, який має багаторічний досвід роботи з державними службовцями. Також Ф. Літл має досвід консультування державних службовців країн-кандидатів у члени ЄС з питань підготовки до міжнародних переговорів. Працював персональним тренером топ-менеджерів у державному секторі багатьох країн. Шіна Метьюз (Sheena Matthews) — висококваліфікований консультант і тренер з питань публічного лідерства. За 25 років роботи у державній службі Великої Британії здобула великий досвід співпраці з посадовцями як у Великій Британії, так і у країнах з перехідною економікою. Шіна Метьюз є директором агентства “what works?Ltd”. Олександр Саврук — кандидат економічних наук, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи, засновник та керівник трансформаційних проектів Strategic Consulting Group (SCG), приватної української компанії, що займається менеджмент-консалтингом. Понад 13 років керує проектами розвитку, формування стратегічної ідеї та стратегії бізнесу, переходу на процесне управління, в тому числі реінжинірингу бізнес-процесів, управління змінами в компаніях та холдингах різних галузей. Розробник та викладач курсів “Філософія і бізнес”, “Управління бізнес-процесами” та “Управління стратегічними змінами” в Києво-Могилянській бізнес-школі, “Забезпечення якості в охороні здоров’я” у Школі охорони здоров’я при Національному університеті “Києво-Могилянська академія”. Засновник та керівник інтернет-порталу для управлінців www.management.com. ua. Заступник голови спостережної ради ВАТ “Малинська паперова фабрика” (WEIDMANN Corporation, Швейцарія. Доповідав на багатьох міжнародних управлінських конференціях, проводив авторський семінар у Гарвардському університеті (США). Член Української асоціації менеджментконсультантів. Олександр Мєшалкін — бізнес-тренер із значним досвідом консультування державних службовців вищого рангу, підготовки й проведення семінарів зі стратегічного планування та планування діяльності, управління змінами. Протягом 9 років займається підготовкою і проведенням семінарів. Кандидат соціологічних наук. Випускник програми державного департаменту США “Розвиток малого та середнього бізнесу”, яка проходила на базі Кеттерінг Університету (Інститут компанії Дженерал Моторз з Інжинірингу та Менеджменту), штат Мічиган. Випускник Міжнародного інституту проблем управління, м. Москва, Російська Федерація. Тренер для держслужбовців та керівників бізнесу з 1991 р. Керівник національного освітнього проекту: “Executive MBA: Pharmaceutical Management and Marketing” для вищого керівництва фармацевтичних компаній та іноземних представництв. Організатор програми підвищення кваліфікації ключових лідерів у галузі охорони здоров’я. Менеджер з впровадження та менеджер з тренінгів для національних консультантів в Україні проекту Світового банку “Private Sector Development”. Консультант Українського Центру з реструктуризації підприємств при Кабінеті Міністрів України. Національний експерт Євросоюзу “Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства у сільськогосподарському секторі”.


Розвиток Інформаційно-ресурсного центру Інформаційно-ресурсний центр було створено для інформаційної та інтелектуальної підтримки слухачів Школи вищого корпусу державної служби, він об’єднує колекцію книг, електронні ресурси та професійну підтримку бібліотекаря для усіх учасників тренінгів Школи вищого корпусу державної служби. Інформаційно-ресурсний центр Школи вищого корпусу держаної служби — це близько 1500 найменувань книг, наукових статей, тренінгових модулів, провідних періодичних видань. Також передбачений доступ для слухачів Школи вищого корпусу державної служби до тематичних інформаційних ресурсів, зокрема електронної бібліотеки Організації економічного співробітництва та розвитку — OECD iLibrary, бібліотеки Європейського інституту публічної адміністрації — EIPA Library). Електронний каталог власної бібліотеки Школи вищого корпусу державної служби буде розміщений на веб-сайті Школи вищого корпусу державної служби — www.school.gov.ua.

школою публічної адміністрації та Голландським інститутом державного управління. Основними напрямами співпраці у Меморандумах є управління людськими ресурсами та їх розвиток, реформа системи державної служби, розроблення професійних тренінгових програм для вищого корпусу державної служби. Школа вищого корпусу державної служби отримує підтримку в рамках таких проектів міжнародної технічної допомоги: — проект “Підтримка реформи державної служби в Україні”, донор — Уряд Ірландії за підтримки ПРООН, — проект “Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні”, донор — Міністерство закордонних справ Данії (DANIDA), — проект “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”, донор — Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA).

14. Використання інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX і SIGMA в Україні, підвищення їх ефективності в рамках євроінтеграційних процесів

 Веб-сайт Школи вищого корпусу державної служби, створений у 2009 році

Міжнародні партнери Школи вищого корпусу державної служби Школа вищого корпусу державної служби є пріоритетною платформою для міжнародного співробітництва Головдержслужби України у сфері державного управління. Для впровадження найкращих стандартів щодо підтримки розвитку топ-менеджерів державного управління Школа співпрацює з провідними навчальними закладами світу в галузі державного управління — Голландським інститутом державного управління (ROI), Данською школою публічної адміністрації (DSPA), Баварською школою управління (BVS), Національною школою Уряду Великої Британії, Європейським інститутом державного управління (EIPA), що мають багаторічний досвід роботи з державними службовцями. У 2009 році Школою також підписані два меморандуми про співпрацю — з Данською

Упродовж 2009 року Головдержслужба як координатор інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEX та SIGMA продовжувала активну діяльність у напрямі їх подальшого поширення, всесторонньо підтримуючи органи державної влади в підвищенні ефективності застосування цих інструментів. Основними пріоритетами діяльності у 2009 році стали: посилення мережі контактних осіб з питань інструментів Twinning і TAIEX, поширення впровадження інструменту TAIEX на регіональний рівень, відпрацювання нового системного підходу до щорічного програмування та регулярного моніторингу проектів Twinning, сприяння підвищенню якості впровадження проектів Twinning в державних органах (установах), подальше підвищення поінформованості зацікавлених сторін щодо правил та процедур інструментів Twinning та TAIEX, вироблення пріоритетів їх застосування. Україна стала лідером серед країн, на які Європейська Комісія поширює Європейську політику сусідства кількості класичних проектів Twinning на стадії реалізації, у тому числі завершених (Україна — 17, Єгипет — 13, Марокко — 12, Туніс — 11, Йорданія — 9, Азербайджан — 6, Ліван, Вірменія, Ізраїль, Молдова — 2, Грузія — 1), та кількості учасників заходів ТАІЕХ (протягом 2006–2008 років 1397 державних службовців України взяли участь у 88 заходах ТАІЕХ). Упродовж 2009 року питання застосування інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEX та SIGMA постійно перебувало в полі уваги Уряду України. Під час роботи Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС розглядалися питання стану використання та підвищення ефективності інструментів інституціональної розбудови Twinning, ТАІЕХ та SIGMA. Протягом 2009 року Адміністративний офіс програми Twinning, виконання функцій якого покладено на Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, брав активну участь у консультаціях щодо підготовки до впровадження ініціативи “Східне партнерство”, зокрема програми Всеохоплюючої інституційної розбудови.

Реалізація проектів Twinning У 2009 році Головдержслужбою апробовано систематизований підхід до ідентифікації та програмування проектів Twinning (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2008 № 868 “Про внесення змін до Порядку організації

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

19


роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні”). Зокрема, до процесу було залучено всі центральні органи виконавчої влади України, а також пройдено процедуру погодження проектних пропозицій Українською частиною Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Цей крок підвищив рівень координованості проектів міжнародної допомоги та надав додаткову вагу зобов’язанням Української сторони у рамках реалізації цих проектів. За результатами цієї роботи наприкінці 2009 року Робочий план реалізації програми Twinning нараховував 38 проектів Twinning, із них: • 5 проектів Twinning — у сферах державного внутрішнього фінансового контролю, конкурентної політики, регулювання ринку електроенергетики, цивільної авіації та норм і стандартів — завершилися; • 12 проектів — у сферах акредитації, космічних технологій, санітарних і фітосанітарних заходів, регулювання ринку газу, юстиції, державної служби, транспорту, інвестиційної політики, внутрішніх справ, статистики та монетарної політики — на стадії імплементації; • 2 проекти — у сферах навколишнього середовища та фінансового контролю — на етапі підготовки Twinningконтрактів; • 1 проект — у сфері муніципальної інфраструктури — на стадії оголошення тендеру; • 5 проектів — у сферах енергетики, митної справи, адміністративного судочинства, державної служби та акредитації — на етапі підготовки проектів технічних завдань (Twinning Fiche); • 10 проектів — у соціальній сфері, сфері зайнятості, освіти, зв’язку, зовнішнього аудиту, фітосанітарного     

!    

 

 

       

Розподіл проектів Twinning за сферами діяльності

Учасники робочої групи з підготовки логічної матриці проекту Twinning в ході семінару-тренінгу “Підтримка впровадження інструменту Twinning в Україні: належне ініціювання та підготовка проектів Twinning”

20

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

контролю, внутрішніх справ, авіації, статистики та аудіовізуальній сфері — на етапі підготовки технічних завдань для рамкових експертів; • 3 проекти — у сфері енергетики, державного фінансового контролю, норм та стандартів — на стадії ідентифікації. Найбільш актуальними в Україні виявилися проекти в сферах фінансів та внутрішнього ринку, а також транспорту та енергетики. 15% проектів не вписуються у жодний з загальних секторів, серед них, зокрема зв’язок, державна служба та космос.

Розподіл проектів Twinning за сферами діяльності Найбільш актуальними в Україні виявилися проекти в сферах фінансів та внутрішнього ринку, а також транспорту та енергетики. З метою посилення інституціональної спроможності органів виконавчої влади Адміністративний офіс програми Twinning протягом 2009 року проводив навчальні заходи з ефективного використання інструменту Twinning. Вони направлені на посилення практичних вмінь щодо ініціювання та підготовки проектів Twinning, покращення якості використання інструменту Twinning в Україні. Навчання з питань використання Twinning — на шляху від кількості до якості 11 лютого 2009 року у ході семінару-тренінгу “Підтримка впровадження інструменту Twinning в Україні: належне ініціювання та підготовка проектів Twinning” для контактних осіб, відповідальних за питання підготовки та реалізації проектів Twinning в органах державної влади, було презентовано процес ініціювання та підготовки проектів, ролі органів виконавчої влади в процесі їх ідентифікації, а також проведено вправи з набуття практичних вмінь щодо визначення тематики проекту Twinning в певному секторі державного управління та розроблення логічної матриці. 9 липня 2009 року відбувся семінар “Посилення якості використання інструменту інституціональної розбудови Twinning в Україні: стан та перспективи” для контактних осіб з питань реалізації проектів Twinning, Мета заходу: обговорення та спільне вироблення шляхів й напрямів посилення якості впровадження інструменту Twinning в Україні з урахуванням досвіду інституціональної розбудови у нових країнах — членах Європейського Союзу, країнах — кандидатах на вступ до ЄС. 14–16 жовтня 2009 року представниками Комітету з питань європейської інтеграції Польщі та Адміністративного офісу програми Twinning в Україні проведено семінар “Зміцнення установ, що реалізують проекти”, в ході якого польські експерти поділилися власним досвідом щодо специфіки роботи з інструментом Twinning, а також провели декілька практичних тренінгів. Досвід України щодо використання інструменту Twinning було представлено під час Щорічних зборів з питань інструментів інституціональної розбудови “Інституційні дні”, які відбулися 11–12 червня 2009 року в м. Брюссель, Бельгія. В ході заходу були висвітлені основні досягнення та проблемні питання, що виникають під час реалізації проектів Twinning, зокрема у зв’язку з недостатньо гнучкими процедурами цього інструменту, а також внесено конкретні пропозиції щодо можливих шляхів вирішення таких питань. Протягом 2009 року Адміністративним офісом програми Twinning було організовано три навчальні візити представників органів-бенефіціарів проектів Twinning до Хорватії, Туреччини, Словенії з метою обміну досвідом з аналогічними державними установами щодо використання інструментів Twinning та ТАІЕХ. Також забезпечено участь представників органів-


бенефіціарів проектів Twinning у семінарі “Як розробляти та впроваджувати успішні проекти Twinning в країнах-кандидатах, потенційних країнах-кандидатах на членство в ЄС та країнах Європейської політики сусідства”, що проводився Європейським інститутом державного управління (м. Варшава, Республіка Польща).

50

Досягнення та результати впровадження перших проектів Twinning У 2009 році завершився початковий етап реалізації інструменту інституціональної розбудови Twinning в Україні, який місії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) завершено проект у сфері регулювання електроенергетики. Серед його основних досягнень — проект Закону України “Про Національну комісію регулювання електроенергетики”, в якому враховано найкращі європейські практики функціонування незалежних регуляторів та широкий український досвід енергетичної сфери, вивчення та впровадження методик моніторингу якості електроенергії та розробка адекватного механізму ціноутворення на електроенергію, який би враховував соціальний захист населення. Вдале впровадження цього проекту сприяло ініціюванню другого проекту Twinning у сфері регулювання газового сектору. Іншим піонером став проект Twinning “Допомога ГоловКРУ у запровадженні нової системи державного внутрішнього фінансового контролю”. Результати проекту мають вирішальне значення для подальшого розвитку вітчизняної системи державного внутрішнього фінансового контролю. З метою розвитку та наближення стандартів української космічної промисловості до норм Європейського Союзу з квітня 2008 року у Національному космічному агентстві України (далі — НКАУ) триває реалізація проекту “Прискорення українсько-європейського співробітництва в космічній галузі”. У рамках проекту налагоджуються контакти НКАУ з країнами — партнерами, що є членами ЄС, а також з Європейським космічним агентством. Відбувається наближення нормативно-правової бази у космічній галузі до європейських стандартів. У рамках проекту надається підтримка щодо участі в європейських наукових (FP-7) та науково-технічних програмах ЄС (GMES, Galileo), проводиться стажування та навчальноознайомлювальні поїздки фахівців НКАУ та підприємств космічної галузі до найбільш досвідчених у цій сфері держав Європейського Союзу — Франції та Німеччини.

20

Залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках інструменту ТАІЕХ Протягом 2009 року відбулося 47 заходів ТАІЕХ за участі 827 представників органів державної влади. Заходи проводились у таких сферах як свобода, безпека та юстиція, внутрішній ринок, транспорт, навколишнє середовище та енергетика, сільське господарство та безпека харчових продуктів. З метою надання консультаційної допомоги щодо підвищення якості підготовки та опрацювання заявок ТАІЕХ Головдержслужбою проведено ряд навчальних заходів. У лютому 2009 Головдержслужба провела семінар-нараду за участі представників Генерального директорату Європейської Комісії з питань розширення з метою вирішення проблемних питань використання інструменту ТАІЕХ в Україні, пов’язаних із затримкою розгляду заявок від органів державної влади України. В результаті було переглянуто механізм розгляду Європейською стороною заявок TAIEX від органів державної влади України. Зокрема, було встановлено нову полегшену процедуру погодження заявок від української сторони. 29 травня 2009 року було проведено семінар для контактних осіб з питань використання інструменту ТАІЕХ органів державної влади України щодо вивчення джерел законодавства ЄС (Aquis Communautaire), участь у якому взяли контак-

40

16

30

10 0

19

16

14

14

2007

2008

31

2009

Заходи ТАІЕХ, проведені за ініціативи Європейської Комісії Заходи ТАІЕХ, проведені за ініціативи представників органів державної влади України

Кількість проведених заходів ТАІЕХ за ініціативою української та європейської сторін

Учасники семінару з питань вивчення джерел законодавства ЄС (Aquis Communautaire)

тні особи з питань застосування ТАІЕХ у центральних органах виконавчої влади, представники територіальних управлінь Головдержслужби, керівники кадрових служб Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, представники Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Проведення семінару сприяло створенню можливості встановлення комунікації, поширення мережевої взаємодії між центральними органами виконавчої влади та місцевими адміністраціями з питань використання інструменту TAIEX та більш ефективного використання інструменту TAIEX на регіональному рівні в цілому. Протягом року проводилися консультації для окремих органів державної влади з питань особливостей використання інструменту ТАІЕХ, зокрема правил підготовки аплікаційних форм для розгляду Європейською Комісією. Основними досягненнями Адміністративного офісу програми Twinning в 2009 році стали отримання серйозної політичної підтримки з боку Уряду України, який сприяє підвищенню ефективності використання інструментів Twinning і ТАІЕХ, посилення мережі контактних осіб Twinning, яка налічує близько 70 представників органів влади та установ. Крім того, було підвищено кількість державних службовців, що взяли участь у заходах ТАІЕХ; підвищено якість підготовки аплікаційних форм (заявок) ТАІЕХ державними органами влади; забезпечено стійку систему функціонування мережі контактних осіб з питань застосування ТАІЕХ у центральних органах виконавчої влади та посилено співпрацю між Головдержслужбою та зазначеними органами; збільшено кількість пропозицій щодо ініціювання заходів у рамках інструменту ТАІЕХ.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

21


У червні 2009 року Представництво Європейської Комісії в Україні спільно з Головдержслужбою провело консультації з керівництвом програми SIGMA щодо можливостей визначення потреб у підтримці реформ у сфері управління державними фінансами із застосуванням так званого секторного підходу (sector-wide approach) та залученням до такої оцінки Державного казначейства України, Рахункової палати України та ГоловКРУ. 16–18 грудня 2009 року відбулася перша місія експертів з оцінки управління державними фінансами. Передбачається, що результати оцінки будуть використані при визначенні напрямів роботи у нових проектах Twinning.

Проведення семінару-наради щодо стану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках інструменту TAIEX у 2008 році та огляду перспектив на 2009 рік

Приклади практичних здобутків заходів ТАІЕХ 19–23 січня 2009 року в Державному комітеті лісового господарства України відбулась експертна місія ТАІЕХ “Особливості проведення національної інвентаризації лісів”. В ході проведення заходу експерти з країн — членів ЄС ознайомили працівників Державного лісового господарства України з досвідом проведення національної інвентаризації лісів у країнах — членах ЄС, Росії та країнах Північної Америки, чітко окресливши переваги та недоліки різних моделей національних лісових інвентаризацій. Також було обговорено основні питання щодо проведення національної лісової інвентаризації в Україні. Основним результатом роботи експертної місії стало надання важливих рекомендацій українській стороні щодо початкового етапу розгортання національної інвентаризації лісів в Україні. 2–3 лютого 2009 року в Національному агентстві України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів проведено семінар “Популяризація питань енергоефективності та енергозбереження серед населення та на підприємствах”, у ході якого розглянуто основні питання стосовно популяризації енергоефективності та енергозбереження серед населення та на підприємствах, презентовано досвід у сфері енергозбереження в країнах — членах Європейського Союзу. Крім того, було розглянуто питання розвитку високоефективних технологій та реалізації науково-дослідних та технічних проектів у сфері енергоефективності. Використання інструменту SIGMA в Україні У 2009 році співпраця з експертами SIGMA передбачала здійснення наступних заходів. Було проведено “круглий стіл” з обговорення проекту Закону України “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”. Перебуваючи в Україні у квітні 2009 року, експерти програми SIGMA здійснили оцінку поточного стану законодавства у сфері державних закупівель, обговорили та узгодили надання експертної допомоги Україні у сфері реформування державних закупівель. У ході місії відбулися робочі зустрічі з представниками Міністерства економіки України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Світового банку та Представництва Європейської Комісії в Україні. Експерти програми SIGMA провели експертизу проекту Закону України “Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців” (реєстр. № 4420).

22

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Проведення Третьої щорічної конференції з питань інструменту Twinning 19 листопада 2009 року Адміністративний офіс програми Twinning за підтримки Кабінету Міністрів України та Європейської Комісії провів Третю щорічну конференцію з питань інструменту Twinning. Подібні конференції стали традиційними. На них обговорюються актуальні питання розвитку та використання інструментів інституціональної розбудови Twinning, ТАІЕХ та SIGMA. Конференція була спрямована на посилення співробітництва між країнами Cхідного партнерства1, утворення професійної спільноти, мережі державних службовців для обміну досвідом та найкращими практиками у сфері адміністративної та інституціональної реформи. Третю щорічну конференцію було присвячено обговоренню перспектив інструменту Twinning в контексті ініціативи Європейської Комісії “Східне партнерство” та досягнень Twinning. У заході взяли участь близько 200 учасників, у тому числі представники Адміністративних офісів програми Twinning у Азербайджані та Молдові, Генерального директорату “ЄвроДопомога” Європейської Комісії (м. Брюссель, Королівство Бельгія), посольств країн-членів ЄС, Представництва Європейського Союзу в Україні, органів державної влади України та ЗМІ. У ході конференції був представлений український досвід впровадження проектів Twinning, а саме: Національного космічного агентства України, Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України. За підсумками конференції було прийнято Заключний документ Третьої щорічної конференції з питань інструменту Twinning.

Учасники Третьої щорічної конференції з питань інструменту Twinning


15. Інституціоналізація та розвиток мережі груп аналізу політики у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади Серед ключових функцій державних службовців у демократичних країнах є розроблення рекомендацій щодо політики, обґрунтування оптимальних варіантів розв’язання наявних проблем та шляхів подальшого розвитку, проведення консультацій із зацікавленими сторонами, а також моніторинг та оцінювання ефективності й результативності політики. З метою підвищення здатності державних службовців України до аналітичного обґрунтування стратегічних урядових рішень Головдержслужба України впродовж 2005–2009 років підтримує діяльність груп аналізу державної політики у центральних органах виконавчої влади. За цей період близько 260 державних службовців вищої та середньої керівних ланок із Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного банку України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здобули знання з питань аналізу державної політики та демократичних процедур підготовки і ухвалення рішень. Протягом 2009 року мережа груп аналізу політики була розширена: функціонувало десять нових міжвідомчих груп аналізу політики на підтримку створення зони вільної торгівлі та три групи з питань реформи державної служби. До складу кожної групи входили 7–11 державних службовців, які обіймають посади ІІ–ІV категорій. Результатом роботи груп стали секторні стратегії на виконання зобов’язань у рамках майбутньої угоди про асоціацію з ЄС, в яких чітко визначено завдання та кроки із запровадження угоди, а також ресурси для реалізації відповідних секторних стратегій (фінансові, людські, інституціональні). Теми документів, розроблених у 2009 році групами аналізу політики: На підтримку створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: — Політика у сфері подолання технічних бар’єрів у торгівлі: стандартизація та оцінка відповідності — Удосконалення управління ризиками у сфері фінансових послуг України — Консультації щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України — Поширення інформації у сфері державних закупівель: адаптація законодавства України до acquis communautaire — Стратегія вдосконалення державного контролю та нагляду в пунктах пропуску через державний кордон у сфері санітарних та фітосанітарних заходів — Визначення оптимальних шляхів зменшення рівня піратства в Україні щодо об’єктів авторського права і суміжних прав при їх розповсюдженні на матеріальних носіях — Узгодження національної системи безпеки авіації з європейськими стандартами в рамках укладання Угоди про спільний авіаційний простір. Участь України в Європейському агентстві з безпеки польотів — Розроблення політики в сфері управління водними ресурсами в рамках розділу “Навколишнє середовище” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС — Першочергові заходи щодо інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до об’єднаних енергетичних систем ЄС — Гармонізація законодавства України з оподаткування акцизним збором алкогольних та тютюнових виробів

у контексті майбутньої Угоди про асоціацію з Європейським Союзом У сфері реалізації пріоритетів діяльності Головдержслужби: — Реформування класифікації посад у зв’язку із системою оплати праці державних службовців — Запровадження нових підходів до щорічного оцінювання результатів діяльності державних службовців — Реформування системи професійного навчання державних службовців на основі профілів компетенцій для вищої та середньої ланки державних службовців Результати роботи груп аналізу політики були представлені на заключній науково-практичній конференції 1 грудня 2009 року.

Заключна науково-практична конференція з представлення результатів діяльності груп аналізу політики у 2009 році

Для підтримки впровадження Угоди про асоціацію з ЄС та з метою вдосконалення нормативної бази для функціонування груп аналізу політики Головдержслужба розробила та внесла до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Питання діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади” (схвалено урядом 02.03.2010 №334-р).

16. Реалізація Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції Забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, які здатні компетентно виконувати завдання на державному і регіональному рівні у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, є одним з пріоритетів для забезпечення належного співробітництва з Європейським Союзом та НАТО. Координаційна рада з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України (далі — Координаційна рада), утворена Наказом Головдержслужби України від 27.03.09 № 87 з метою координації діяльності органів влади щодо виконання Державної цільової програми підготовки,

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

23


перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008– 2011 роки (далі — Програма); вироблення рекомендацій щодо забезпечення ефективної реалізації завдань і заходів на виконання Програми; розгляду результатів моніторингу виконання Програми; розгляду пропозицій з питань удосконалення Програми; забезпечення врахування громадської думки під час виконання Програми.

 Друге засідання Координаційної ради

На виконання зазначених завдань та прийняття відповідних рішень у 2009 році проведено два засідання Координаційної ради. Для розробки нормативно-правових актів з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, а також забезпечення конкурсного відбору вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, визначених для навчання фахівців, наказом Головдержслужби від 13.07.09 № 193 утворено Міжвідомчу експертну групу з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України (далі — Міжвідомча експертна група).

Результати роботи Міжвідомчої експертної групи: Головдержслужбою та Міністерством освіти і науки України прийнято спільні накази: — “Про затвердження Переліку спеціальностей та спеціалізацій, критеріїв і порядку відбору вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та інших юридичних осіб, які надають освітні послуги, для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України” від 19.08.09 № 225/761 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.09.09 № 860/16876); — “Про затвердження Порядку проходження мовної підготовки фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України” від 19.08.09 № 224/759 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.09.09 859/16875); — “Про затвердження Переліку вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та інших юридичних осіб, які надають освітні послуги, для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України” від 30.09.09 №. 295/903. Розроблено проекти нормативно-правових актів:

24

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

— проект наказу Головдержслужби “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у фахівцях у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України”; — проект спільного наказу Головдержслужби та Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Порядку здійснення контролю за змістом та якістю навчального процесу в навчальних закладах, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України”; — проект наказу Головдержслужби “Про внесення доповнень до Довідника типових професійнокваліфікаційних характеристик посад державних службовців”.

З метою розвитку мережі навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, яким надаватиметься право підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, 18 вересня 2009 року проведено конкурсний відбір зазначених навчальних закладів. Участь у конкурсі взяли 72 навчальні заклади. Разом з тим, 10 навчальних закладів не підтвердили свою спроможність щодо проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, мовної підготовки через брак навчальнометодичного забезпечення або відсутності відповідної ліцензії. 26 травня 2009 року Головдержслужбою для центральних органів виконавчої влади проведено навчання на тему: “Підвищення якості виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008–2011 роки”. У ході навчання презентовано досвід роботи навчальних закладів та закладів післядипломної освіти з питань підвищення кваліфікації фахівців, обговорено особливості застосування сучасних інструментів планування професійного розвитку кадрів.

Організація та проведення підвищення кваліфікації фахівців з питань європейської, євроатлантичної інтеграції та мовної підготовки Школа вищого корпусу державної служби уклала 56 угод з навчальними закладами для здійснення підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської, євроатлантичної інтеграції та мовної підготовки. 2000

1728

1773

1902 1728

1683

1801

1500

1000

500

0

У сфері європейської інтеграції

У сфері євроатлантичної інтеграції План

З мовної підготовки

Факт

Кількісні показники навчання державних службовців у 2009 році


Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування проходили підвищення кваліфікації за різними видами та програмами.

Приклади тематик навчальних програм: — Адаптація соціальної політики та Трудового законодавства до стандартів ЄС. — Енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії — застосування європейського досвіду в Україні. — Державне управління України у спільному європейському просторі. — Транскордонне та єврорегіональне співробітництво рубіжних областей. — Європейський Союз сьогодні. — Євроатлантична безпека. Нові виклики. — Європейський Союз: історія утворення, основні інституції і еволюція розвитку. — Систематизація та консультація навичок інтерактивної комунікації англійською мовою для ділових та спеціальних цілей.

Значна частина навчальних програм з проведення підвищення кваліфікації фахівців були, в основному, зосереджені на загальних питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції. Водночас у зв’язку з впровадженням Угоди про асоціацію виникають нові виклики щодо адаптації значного масиву законодавства та практики його застосування, зокрема на місцевому рівні. Низька інституціональна спроможність центральних та

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, недостатня професійність фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, наявність мовного бар’єру, а особливо — недостатня підготовка щодо секторних питань ЄС, необхідних для впровадження зобов’язань Порядку денного асоціації Україна — ЄС, вимагають нових підходів щодо організації навчання державних службовців. З метою удосконалення виконання Програми у 2010 році необхідно внести зміни до Програми у частині розмежування сфер підвищення кваліфікації — європейська та євроатлантична інтеграція — та розроблення стратегії підготовки системи державної служби до забезпечення ефективного виконання зобов’язань України у відповідних сферах, зокрема, через навчання тренерів. У рамках Всеохоплюючого програми інституційної розбудови Європейської Комісії пропонується утворення Регіонального тренінгового центру, діяльність якого буде спрямована на навчання тренерів та державних службовців у конкретних секторах європейської інтеграції. Фінансування підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської, євроатлантичної інтеграції, мовної підготовки здійснювалося за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України у розмірі 6300,0 тис. грн. Фактичні видатки у 2009 році склали 4740,0 тис. грн., з них: 1105,6 тис. грн. на підвищення кваліфікації 1773 фахівців у сфері європейської інтеграції; 985,1 тис. грн. на підвищення кваліфікації 1683 фахівців у сфері євроатлантичної інтеграції; 2546,8 тис. грн. на мовну підготовку фахівців у кількості 1801 особи; 102,5 тис. грн. на розробку навчально-методичних посібників та збірників нормативно-правових актів.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25


V. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 17. Впровадження корпоративної мережі ІР-телефонії у Головдержслужбі України Створення основ сучасної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури у попередні роки дозволило Головдержслужбі перейти у 2009 році до повномасштабного розгортання корпоративної мережі ІР-телефонії. Ще у 2008 році до мережі IP-телефонії було підключено 111 IP-телефонів. Завдяки цьому стала можливою передача голосових та відеоданих між окремими робочими місцями, а також проведення колективних нарад у вигляді відеота аудіоконференцій. У 2009 році корпоративну ІР-мережу було поширено на всі територіальні органи та підвідомчі установи Головдержслужби.

Переваги корпоративної ІР-телефонії для органу державної влади Економія державних коштів: — зниження поточних витрат на підтримку застарілих систем аналогової телефонії; — зниження витрат робочого часу та коштів на відрядження; — економія на міжміських розмовах (тарифи на використання мережі Інтернет набагато дешевше тарифів на міжміські телефонні розмови); — економія поштових витрат та витрат на кур’єрську розсилку. Вирішення комунікативних завдань державного управління: — підвищення рівня та якості керування завдяки простому в користуванні відео зв'язку; — оперативне проведення відео-конференцій, переговорів, нарад, засідань робочих груп, колегіальних органів; — підвищення ефективності роботи працівників та забезпечення виконання контрольних та аналітичних функцій. У 2010 році корпоративна мережа, що об’єднає усі робочі місця у системі Головдержслужби (близько півтисячі), суттєво підвищить керованість процесом наближення послуг Головдержслужби до кінцевих споживачів. Отриманий досвід щодо запровадження та поширення корпоративної ІР-мережі та методичні матеріали буде запропоновано іншим органам державної влади.

18. Модернізація системи електронного документообігу Головдержслужби 2009 рік для Головдержслужби пройшов під своєрідним гаслом “Рішучий крок до безпаперового відомчого документообігу”. Оскільки досвід українських органів державної влади в цій сфері є вкрай обмеженим, Головдержслужба виступила у ролі першопрохідника. Успішне запровадження системи електронного документообігу ґрунтувалось на результатах “розвідки” можливостей

26

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

у попередні роки. Зокрема, на 1 січня 2009 року було впроваджено електронні журнали реєстрації вхідних та вихідних документів; створення електронних карток документів, що реєструються; забезпечено доступ та підключення до системи реєстраторів центрального апарату Головдержслужби; розпочато створення електронного вмісту документів тощо. Не менш важливим фактором успіху стала рішуча підтримка керівництвом Головдержслужби змін, наполегливість у вирішенні проблем, а також особистий приклад у використанні системи електронного документообігу. Для забезпечення легітимності безпаперового документообігу співробітники центрального апарату та підвідомчих установ Головдержслужби отримали особисті електронні цифрові підписи (далі — ЕЦП). За своїм правовим статусом вони прирівнюються до власноручних та підтверджуються сертифікатами відкритого ключа, що засвідчують належність ЕЦП відповідній особі. Для створення адміністративно-управлінської основи переходу до безпаперового документообігу Головдержслужба прийняла пакет відомчих документів: програму (план) переведення документообігу у безпаперову форму; порядок організації безпаперового документообігу (посадові інструкції для користувачів; інструкції з адміністрування системи); порядок застосування ЕЦП, яким регулюються права користувача підпису та повноваження відповідального підрозділу з питань застосування ЕЦП тощо. Впровадження безпаперового документообігу здійснювалось поетапно. Ключовим фактором “безболісного” переходу була раціональна послідовність введення різних типів документів до безпаперового документообігу. Перший етап охоплював інформаційні документи, які не потребують виконання, а лише ознайомлення з ними. Другий — документи між структурними підрозділами служби. Третій — постановчі документи, які мають виконуватись у встановлені терміни, окрім тих, що надійшли з Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України. На останніх етапах йшлося про усі документи, окрім тих, чиє проходження має свої особливості, відмінні від загального порядку підготовки та розгляду документів (фінансові, звернення громадян, документи з обмеженим доступом). Також варто зазначити, що, впровадження безпаперового документообігу супроводжувалось постійним навчанням персоналу. Робота реєстраторів Головдержслужби була прискорена завдяки використанню потужного комп’ютерного та сканувального обладнання. Це одночасно дозволило прискорити процес реєстрації вхідних та вихідних документів із введенням їх у базу системи електронного документообігу. Крім того, це дозволило здійснювати сканування паперових документів значних обсягів (іноді до 100–150 сторінок). За результатами 2009 року 81,4% документообігу Головдержслужби було переведено у безпаперову форму із застосуванням електронного цифрового підпису. Це є першим вдалим прикладом подібного переходу в органах виконавчої влади України.

Позитивні наслідки впровадження електронного документообігу в Головдержслужбі Суттєве заощадження ресурсів — лише витрати на матеріали, що супроводжують паперовий документообіг, зменшилися на 50%;


 Визначення об’єктивної оцінки трудомісткості кожного працівника за рахунок прозорості усіх процесів, пов’язаних із опрацюванням електронних документів; Подолання комунікаційних бар'єрів між структурними підрозділами внаслідок автоматизації обміну документами та їх колективного опрацювання з віддалених робочих місць; Підвищення персональної конкурентноздатності співробітників в умовах розвитку інформаційного суспільства за рахунок опанування новими технологіями організації робочого процесу; Збереження “живої” інституційної пам’яті (документ зберігається у тому вигляді, у якому його створено, а його відтворення не потребує складних трансформацій). 24:00:00 23:57:14

18:00:00 14:17:08 12:00:00 08:35:24 05:49:27 6:00:00

0:00:00

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Середній час опрацювання документа у Головдержслужбі у 2009 році

У 2010 році Головдержслужба України планує перевести у безпаперову форму весь відомчий документообіг. Документообіг її територіальних органів також буде переводитися у електронну форму та інтегруватися до єдиної системи електронного документообігу. Очікується перехід до електронної підготовки та проведення апаратних та інших нарад Головдержслужби. З метою забезпечення належної якості віддаленої роботи великої кількості користувачів будуть нарощуватися потужності відомчого data-центру. Крім того, вся система електронного документообігу Головдержслужби має бути переведена у захищену мережу, створену на базі інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної влади (СІТС). У наступному році Головдержслужба ініціюватиме створення глобальної мережі безпаперового документообігу органів влади України. Електронний документообіг зробить можливим зміну звичної філософії роботи органів влади — від контролю формального виконання документів до аналізу ступеня досягнення результату та якості кінцевого продукту. Завдяки вжитим заходам середній час опрацювання документів зменшився з майже 24 годин у першому кварталі до 5 годин 49 хвилин у четвертому кварталі 2010 року (див. графік).

19. Розвиток веб-ресурсів Розвиток веб-ресурсів Головдержслужби спрямований на розширення переліку та підвищення якості надання послуг через мережу Інтернет, покращення рівня поінформованості суспільства щодо її діяльності та залучення громадськості до процесу вироблення та реалізації державної політики у сфері державної служби.

Система веб-ресурсів Головдержслужби складається з офіційного та внутрішнього веб-сайтів, а також веб-сайтів усіх територіальних органів Головдержслужби з доступом через геоінформаційний інтерфейс. Протягом 2009 року на офіційному веб-сайті було оновлено рубрику “пошук вакансій у органах виконавчої влади”, систему онлайнових опитувань та систему пошуку. Удосконалені можливості щодо пошуку вакансій надають більш повну інформацію щодо вакантних посад в органах виконавчої влади України (вимоги до кандидатів, терміни оголошення конкурсів, контактна інформація кадрових служб, тощо). Модуль онлайнових опитувань дозволяє отримувати зріз суспільної думки з актуальних питань державної служби з усіх регіонів України. Нова пошукова система мінімізує час на отримання необхідної інформації на офіційному веб-сайті Головдержслужби, а також на веб-сайтах її територіальних органів. На офіційному веб-сайті було також запроваджено два нові сервіси: “Що нового на веб-сайті?” та “Статистична карта”. Загальний обсяг інформаційних ресурсів на веб-сайті зріс за 2009 рік до 2,8 Гб. Вказані заходи разом з активним просуванням веб-сайту Головодержслужби в мережі Інтернет призвели до значного зростання кількості його користувачів. Протягом 2009 року офіційний веб-сайт Головдержслужби відвідали 266 196 користувачів (на 46 % вище показника 2008 року). В середньому за добу веб-сайт відвідували 729 користувачів. Інтенсивність його перегляду зросла в 17 разів, у порівнянні з 2008 роком. Наприкінці 2009 року веб-сайт Головдержслужби за показником “Щоденна кількість відвідувачів” посідав 9–10 місця серед 200 веб-сайтів у розділі “Адміністрації” рейтингу незалежного інформаційного порталу bigmir)net. Найбільш популярними серед користувачів були такі рубрики як “Новини”, “Загальна інформація про Головдержслужбу”, “Вебпортал територіальних управлінь Головдержслужби України”. У 2009 році був також створений веб-сайт Школи вищого корпусу державної служби (www.school.gov.ua).

20. Використання сучасних інформаційних технологій як інструменту управління персоналом на державній службі Існуючий стан автоматизації управління персоналом в системі державної служби характеризується використанням окремих комп’ютерних систем автоматизації кадрового обліку, які дозволяють вести особові картки державних службовців в електронному вигляді, а також передавати цю інформацію для зберігання та аналітичної подальшої обробки до Головдержслужби та її територіальних органів. Для автоматизації обліку державних службовців та органів місцевого самоврядування України, штатних розписів органів виконавчої влади, використовується система “Картка” та система “Кадри”. Автоматизована система “Картка” функціонує більш ніж у 5000 органів виконавчої влади районного, регіонального та державного рівнів, в центральному апараті та територіальних управліннях Головдержслужби. Створення та впровадження автоматизованої системи “Картка” забезпечило перехід від ручного ведення кадрового обліку державних службовців та органів місцевого самоврядування, до автоматизованого обліку та консолідації інформації про державних службовців І — ІІІ категорій на державному рівні (в центральному апараті Головдержслужби), а також про державних службовців ІV-VII категорій на регіональному рівні (територіальні органи Головдержслужби).

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

27


Головдержслужба координує роботу кадрових служб органів виконавчої влади, інших державних органів щодо постійної актуалізації бази даних системи “Картка” єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри” стосовно державних службовців І-ІІІ категорії посад. В той же час низька якість та неповнота бази електронних карток не дозволяють вирішувати основні завдання щодо планування персоналу, підбору кадрів, заміщення вакантних посад, отримання аналітичних довідок стосовно кількісного та якісного складу персоналу в системі державної служби. Необхідність вирішення зазначених проблем вимагає впровадження нових інформаційних технологій у сфері державного управління. Десятирічний досвід використання кадровими службами органів виконавчої влади системи “Картка” та інших систем автоматизації кадрового обліку дозволив узагальнити переваги та недоліки існуючих систем та сформулювати основні принципи та вимоги до створення нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами, які покладені в основу Концепції створення Національної бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі — НБДС). Концепцією передбачено удосконалення автоматизації кадрового обліку, підтримку загальнодержавних вимог до управління людськими ресурсами системи державної служби, зокрема прогнозування та оцінку потреб у підготовці та перепідготовці професійних кадрів на основі єдиного штатного розпису органів виконавчої влади, планування кадрового резерву, автоматизація працевлаштування, забезпечення актуальною, повною та достовірною аналітикою нормотворчих ініціатив (трендами щодо якісного та кількісного складу державної служби тощо) для визначення політики розвитку державної служби та проведення випереджуючої модернізації державного управління, забезпечення права громадян на доступність до персональної інформації тощо. Концепцією передбачено перехід від традиційної децентралізованої архітектури до централізованої схеми доступу до інтегрованих інформаційних ресурсів з використанням сучасних веб-технологій. Проект Концепції НБДС пройшов громадське обговорення на форумі офіційного сайту Головдерслужби, враховано 45 пропозицій, що надійшли від громадян, територіальних управлінь Головдерслужби, спеціалістів з розробки

28

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

інформаційно-аналітичних систем загальнонаціонального масштабу, міжнародних експертів. За результатами експертизи за участю спеціалістів, залучених за українсько-канадським проектом технічної допомоги “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”, розроблено дорожню карту подальших дій, яка передбачає розробку та затвердження технічного проекту НБДС, проведення спільно з іншими органами виконавчої влади публічних обговорень у форматі семінарів, конференцій, круглих столів для забезпечення гласності та відкритості процесу створення НБДС. За підтримки проекту “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні” міжнародними та вітчизняними експертами зроблено правовий аналіз співвідношення термінів “доступ до офіційної інформації” і “захист персональних даних”, розроблено рекомендації щодо правомірності віднесення персональних даних державних службовців до конфіденційної інформації, а також розроблено “Стратегію нормативно-правового забезпечення НБДС”, реалізація якої забезпечить відкритість, обґрунтованість, системність та безповоротність розробки та впровадження НБДС. При цьому буде створено правове підґрунтя використання НБДС всіма користувачами, починаючи з етапу ініціювання, розробки, дослідної експлуатації, промислової експлуатації, з урахуванням надання інтерактивних послуг громадянам, державним службовцям, кадровим службам органів державної влади та органам місцевого самоврядування. Також протягом 2009 року було розроблено технічний проект НБДС, в якому визначені технічні рішення щодо створення та експлуатації всіх компонентів майбутньої системи, зокрема, підсистеми автоматизації ведення кадрового обліку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування України, підсистеми адміністрування доступу до даних та сервісів, веб-порталу НБДС, підсистеми захищеного обміну даних з веб-порталом, модуль імпорту та верифікації даних з існуючих систем кадрового обліку (система “Картка”), база електронних особових справ, сховище даних; підсистеми аналітичного забезпечення, підсистеми супроводу єдиних довідників та технічні вимоги до Дата-центру. Експертиза за участю міжнародних експертів та затвердження технічного проекту НБДС дозволить зробити в 2010 році перші кроки з практичної апробації макету першої черги Національної бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


VI. ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 21. Стан боротьби з корупцією: дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади Щорічно Головдержслужба узагальнює звіти центральних та місцевих органів виконавчої влади про виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”. Отримані дані свідчать про те, що органи виконавчої влади здійснюють певні заходи щодо запобігання проявам корупції, проте їх ефективність залишається низькою. За результатами розгляду адміністративних протоколів про корупційні діяння у 2009 році судами порушено 2 кримінальні справи (за 2007 рік — 13, 2008–7), з них 1 стосовно державного службовця V — VII категорій (за 2007 рік — 8 осіб V — VII категорій, 2008–4 особи V — VII категорій). Стосовно посадових осіб місцевого самоврядування у 2009 році кримінальні справи за результатами розгляду протоколів не порушувались (за 2007 рік — 5, 2008–3). Усього за 2009 рік притягнуто до адміністративної відповідальності (оштрафовано) 4011 службових осіб (за 2007 рік — 4551, 2008–4745), з них державних службовців — 713, або 17,7% (за 2007 рік — 2348, або 51,6%), за 2008 рік — 2419, або 51%), та посадових осіб місцевого самоврядування — 2430, або 60% (за 2007 рік — 1549, або 34%, 2008 рік — 1785, або 37,6%). Кількість службових осіб, стосовно яких за рішенням суду закрито адміністративні справи, у 2009 році становила 951 (за 2007 рік — 874 осіб, 2008–923 осіб), з них державних службовців — 347 (за 2007 рік — 476, 2008–462) та посадових осіб місцевого самоврядування — 334 (за 2007 рік — 248, 2008– 251). Посадові особи місцевого самоврядування 5-7 категорія посад 2500

2430

3-4 категорія посад 1-2 категорія посад

2000

1406

1500

1549

1344 1072

939

1000

1785

622 500 0

3

3 2007 рік

3 2008 рік

88 2009 рік

Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, оштрафованих за рішенням суду у 2007- 2009 роках

ласті (0,65 %), м. Севастополь (0,56%), Одеській (0,38%), ІваноФранківській (0,37%), Рівненській та Київській (0,34%), Житомирській (0,33%), Дніпропетровській та Луганській (0,32%) областях, найменша — у Миколаївській (0,12%), Волинській (0,06%) областях та м. Київ (0,09%). У цілому по Україні за 2009 рік частка державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності, від їх загальної чисельності становила 0,26% (за 2007 рік — 0,92% , 2008 — 0,91%).

22. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання проявам корупції — важлива складова профілактики корупції Підвищення рівня правової освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є одним із важливих напрямків запобігання проявам корупції. Організація відповідних заходів передбачається постановами Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 № 746 “Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005–2010 роки” та від 02.06.09 № 828 “Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань з боротьби з корупцією”. Протягом 2009 року на базі Київського національного університету внутрішніх справ та Академії управління МВС Головдержслужба як державний замовник забезпечила підвищення кваліфікації 1000 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції. Це вдвічі більше, ніж у попередні роки (у 2008 — 596 осіб, у 2007 — 585 осіб). Серед тих, хто підвищив кваліфікацію у 2009 році 200 осіб займали посади І-ІV категорій, а 800 осіб — V-VII категорій. У 2009 року вперше проводилися навчальні збори з підвищення кваліфікації в регіональних відділеннях Київського національного університету внутрішніх справ. Зокрема, у червні такі збори пройшли в Севастопольському та Миколаївському регіональних відділеннях, на яких розглянуті питання щодо запобігання і протидії проявам корупції, уміння застосувати їх у практичній діяльності. Під час комплексних перевірок стану виконання вимог законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, інших нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією Головдержслужбою підлягає здійснюється вибірковий моніторинг діяльності працівників, які проходили підвищення кваліфікації з питань запобігання проявам корупції.

Найбільша частка державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності, від загальної чисельності державних службовців в регіоні становила у Тернопільській об-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

29


23. Запровадження на офіційних веб-сайтах державних органів рубрики “Запобігання проявам корупції” Згідно з Планом заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.07 № 657-р, на офіційних веб-сайтах всіх органів виконавчої влади запроваджено рубрику “Запобігання проявам корупції”. Рубрика містить інформацію про стан дотримання органами виконавчої влади вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, інших нормативно-правових актів з питань державної служби та запобігання проявам корупції, інформацію щодо розгляду пропозицій і звернень, які надходять до Кабінету Міністрів України через мережу Інтернет та “гарячу лінію”, План заходів щодо реалізації положень Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року, нормативно-правові акти з питань протидії корупції, гіперпосилання на рубрику “Запобігання проявам корупції” Головдержслужби тощо. Крім того, у деяких органах виконавчої влади ця рубрика доповнена підрозділами. Так, на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України передбачено дві підрубрики: “Нормативно-правова та методична база з питань запобігання проявам корупції” та “Плани заходів щодо запобігання і протидії корупції та інформації про їх виконання”. Рубрика на веб-сайті Державної судової адміністрації України містить внутрішній наказ щодо активізації роботи з питань запобігання проявам корупції в органах судової адміністрації, перелік посад державних службовців центрального апарату, які працюють у сферах, де існує великий ризик прояву корупції та інші інформаційні матеріали. На веб-сайті Державної податкової адміністрації України розміщено майже 50 інформаційних повідомлень про результати боротьби з корупцією в органах державної податкової служби. Крім того, з 11 лютого 2009 року на веб-сайті функціонує форум “Методи цивілізованого тиску громадськості на владу з метою захисту прав платників податків в умовах фінансової кризи”. Слід відмітити, що рубрика “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Головдержслужби діє з 2004 року.

24. Спеціальна перевірка відомостей — важливий етап у доборі кандидатів на вищі керівні посади державних службовців Головдержслужба спільно зі Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною податковою адміністрацією України та Міністерством освіти і науки України на виконання доручень Глави Секретаріату Президента України та Міністра Кабінету Міністрів України проводить обов’язкові спеціальні перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, призначення або погодження призначення на які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України. У 2009 році проведено 207 таких перевірок (2008 рік — 252, 2007 – 277). Аналіз результатів спеціальних перевірок свідчить, що 177 осіб (або 85,5% від загальної кількості перевірених) надавали недостовірну інформацію щодо:

30

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

• •

декларування доходів (82,6 %); перебування на керівних посадах суб’єктів господарювання (18,8 %); • притягнення до кримінальної (7,2%) та адміністративної (5,8%) відповідальності за корупційні діяння; • дипломів про освіту (1 %). Результат проведених спеціальних перевірок показує, що керівники державних органів при доборі кандидатів на керівні посади державних службовців недостатньо ретельно ставляться до всебічного вивчення їх моральних, ділових та професійних якостей, що зумовлює ризик приходу на державну службу осіб, які можуть зашкодити іміджу державної служби. Довідки за результатами обов’язкових спеціальних перевірок подаються до Секретаріату Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України для прийняття відповідних рішень.

25. Інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо норм Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” В листопаді 2009 року Головдержслужбою розпочато інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо впровадження нового антикорупційного законодавства. Цільовою аудиторією виступили, керівники територіальних органів, представники прес-служб центральних органів виконавчої влади, інші державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування. Кампанія була спрямована на досягнення максимально можливого рівня обізнаності з нового антикорупційного законодавства та готовності до його впровадження на центральному та місцевому рівнях. У рамках кампанії Головдержслужба провела низку заходів, серед яких: • семінар-тренінг “Управління людськими ресурсами та запобігання проявам корупції: запровадження інноваційних практик в органах місцевого самоврядування”; • майстер-клас щодо впровадження нового антикорупційного законодавства, на якому були представлені ключові положення законів “Про відповідальність юридичних осіб за вивчення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”; міжнародний досвід законодавчого забез-

Спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та колегії Головного управління державної служби України


печення запобігання та протидії корупції, проведення інформаційних кампаній на підтримку впровадження антикорупційного законодавства; • спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та колегії Головного управління державної служби України. Метою засідання було обговорення заходів з організації інформаційно-роз’яснювальної кампанії; • круглий стіл з питань політичної нейтральності вищого корпусу державної служби. У заході взяли участь представники міжнародної професійної спільноти та представники вищого корпусу державної служби й експерти України. Опубліковано у засобах масової інформації 24 статті/коментарі щодо основних вимог нового антикорупційного законодавства. Головдержслужба розмістила пакет нового антикорупційного законодавства та інформаційно-довідкові матеріали на власному офіційному веб-сайті та урядовому веб-порталі “Громадянське суспільство і влада”.

26. Комплексні перевірки органів виконавчої влади — один із шляхів удосконалення їх роботи На виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки, затвердженої урядом у 2006 році, Головдержслужба провела 5 комплексних перевірок дотримання органами виконавчої влади законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією та стану організаційно-кадрової роботи у Державному комітеті України із земельних ресурсів, міністерствах вугільної промисловості, палива та енергетики, промислової політики та у справах сім’ї, молоді та спорту України. Перевірки здійснювалися спільно з Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань та Генеральною прокуратурою. Результати перевірок зафіксували низку недоліків та порушень, зокрема, у питаннях: прийняття на державну службу, присвоєння рангів державних службовців, формування кадрового резерву, формування планів роботи та здійснення контролю за їх виконанням, організації документообігу, здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян.. Комплексні перевірки супроводжувались наданням методично-консультативної допомоги з питань, що стосувалися організації роботи державних органів і виконання законодавства про державну службу та з питань запобігання проявам корупції.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

31


VІІ. ПОСИЛЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ 27. Діяльність колегіальних і дорадчих органів з питань державної служби Колегія Головного управління державної служби України є постійним консультативно-дорадчим органом, створеним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності. У 2009 році було проведено два засідання Колегії. На першому було підбито підсумки діяльності Головдержслужби у 2008 році та визначено основні пріоритети розвитку державної служби на 2009 рік. Друге було присвячено обговоренню норм нового антикорупційного законодавства України (закони України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення”). У спільному засіданні комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та колегії Головдержслужби взяли також участь Урядовий уповноважений з питань антикорупційного політики, представники центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, групи впровадження проекту “Підтримка належного урядування: проект протидій корупції в Україні — UPAC” тощо. Інформація щодо розглянутих питань та прийнятих Колегією рішень надіслано до Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, народним депутатам та висвітлено на офіційному веб-сайті Головдержслужби. На початку 2009 року Головдержслужба ініціювала створення Громадських експертних груп, за участі представників інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації. Метою створення таких груп є координація процесу консультацій з громадськістю та моніторинг врахування громадської думки з основних пріоритетів діяльності Головдержслужби.. Протягом 2009 року в центрі уваги Громадських експертних груп було проведення Всеукраїнського конкурсу “Приязна адміністрація” та інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо впровадження ключових законів України з питань запобігання та протидії проявам корупції.

28. Публічна кампанія громадських та експертних консультацій з основних напрямів діяльності Головдержслужби Головним фактором розвитку громадянського суспільства є участь громадян у прийнятті урядових рішень та становленні демократичної держави. Головдержслужба приділяє особливу увагу відкритості та прозорості своєї діяльності, активному залученні громадян до формування та реалізації державної політики у сфері державної служби. Так, використання різноманітних форм проведення публічних консультацій за останні роки набуло системного характеру.

32

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У січні 2009 року ініційовано проведення круглого столу “Державна служба і громадянське суспільство у демократичній державі: політична неупередженість та реалізація публічного інтересу”. Ідея організації заходу за участі представників громадських інституцій виникла у 2008 році у ході проведення серії круглих столів під загальною темою “Роль державної служби у підвищенні конкурентноздатності країни” започаткованих (липень 2008 року — з головними редакторами провідних засобів масової інформації та у жовтні 2008 року — з представниками бізнес асоціацій). У березні 2009 року у рамках вищезазначеної серії круглих столів відбулось обговорення проекту Закону України “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”. Він проводився Головдержслужбою спільно з Радою Європи. Також у січні 2009 року в рамках робочого візиту в Україну Президента Комісії державної служби Канади пані Марії Баррадос Головдержслужба організувала круглий стіл на тему: “Механізми забезпечення політичної нейтральності державної служби: досвід Канади для України”. Він був присвячений канадському досвіду у сфері нагляду за політичною діяльністю державних службовців та моніторингу політичної неупередженості. У березні 2009 року Головдержслужбою спільно з Радою Європи проведено “круглий стіл” з обговорення проекту Закону України “Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”. У вересні 2009 року відбулися перші щорічні Всеукраїнські громадські слухання “Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування”, за результатами яких було розроблено та обговорено пропозиції щодо практичного застосування органами влади правових важелів на шляху адаптації державного управління до стандартів Європейського Союзу. Починаючи з 2010 року Всеукраїнські громадські слухання перейменовано на Рішельевські читання на честь видатного градоначальника Одеси Армана Емманюеля дю Плессі, герцога де Рішельє (1766–1822). У листопаді 2009 року Головдержслужба розпочала інформаційно-роз’яснювальну кампанію для державних службовців, посадовців місцевого самоврядування, керівників територіальних органів, представників прес-служб центральних органів виконавчої влади, щодо впровадження нового антикорупційного законодавства. В рамках кампанії відбулася низка семінарів, майстер-класів та круглих столів, зокрема, за участі Комісії журналістської етики. Результатом роботи прес-служби Головдержслужби у 2009 році по інформуванню громадськості з пріоритетних напрямів діяльності Головдержслужби стало збільшення на 33% інформаційних повідомлень порівняно з 2008 роком, кількість інформаційних виходів становить 1687 (2008 рік — 1129). Відповідне збільшення інформаційних виходів пов’язане зі збільшенням кількості проведення комунікативних заходів за участі міжнародних експертів, представників Уряду, впливових політичних діячів, громадськості та засобів масової інформації. Основними інформаційними приводами 2009 року було обговорення питань політичної нейтральності державної служби, розмежування адміністративних та політичних посад; обговорення проекту Закону України “Про доброчесну поведінку осіб,


уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”, діяльність Ради керівників кадрових служб; участь у проведенні прямих телефонних ліній Кабінету Міністрів України “Суспільство проти корупції” у новому форматі; організації підвищення кваліфікації державних службовців шляхом проведення щорічного Всеукраїнського Конкурсу “Кращий державний службовець” та перенесення на регіональний рівень ТАІЕХ; проект Закону України “Про державну службу” (нова редакція); прийняття нового антикорупційного законодавства. Протягом 2009 року на шпальтах друкованих засобів масової інформації тему щодо основних завдань Головдержслужби вийшло 18 статей (у 2008 році — 12). Провідні українські телеканали (“24 канал”, “Тоніс” Перший національний телеканал, “Перший діловий”, “Всесвітня служба УТР”, телеканал СТБ, “5 канал”, ICTV, телеканал 1+1) також цікавилися питаннями проходження державної служби. Окрім вищезазначених друкованих та телевізійних засобів масової інформації протягом кількох років Головдержслужба тісно співпрацює з провідними українськими інформаційними агентствами, зокрема: “Укрінформ”, “Інтерфакс-Україна”, “УНІАН” “РБК-Україна”, “ЛІГАБізнес-Інформ”, “Українські новини”, а також регіональними ЗМІ одеськими та кримськими телерадіокомпаніями, донецькими та тернопільськими друкованими засобами масової інформації. Також разом з тим, протягом усього звітного періоду Головдержслужбою було проведено низку заходів з підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади з питань зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації. В центрі уваги семінарів та тренінгів були такі теми як: “Комунікативна стратегія Уряду та комунікативні функції центральних органів виконавчої влади” та “Мистецтво комунікацій у державному управлінні”.

Протягом 2009 року Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу було видано 24 номери інформаційного бюлетеня “Бюрократ” (наклад кожного — 8700 примірників). Серед ключових тем, що висвітлювалися на сторінках бюлетеню, були наступні: ведення Реєстру державних та адміністративних послуг, використання інструментів інституціональної розбудови, побудова системи управління якістю, електронне урядування, кращі практики переможців конкурсу “Приязна адміністрація”, розвиток Школи вищого корпусу державної служби, нові підходи до управління персоналом на державній службі та розвиток спроможності державних службовців до аналізу і вироблення політики тощо. Протягом року бюлетень регулярно розміщував новини з регіонів та інтерв’ю з провідними експертами в сфері державного управління. У 2009 році Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу продовжив видання публікацій з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції. Підготовка до прийняття нового антикорупційного законодавства стала поштовхом до підготовки низки видань з роз’ясненнями щодо його мети та основних положень (брошура “Нове антикорупційне законодавство” та буклет “Відповідальність за корупційні діяння”). У 2009 році були видані нові тематичні випуски: Policy Brief “Підтримка незаангажованості урядових контрактів” та Sigma Paper “Уряд у розвитку: забезпечення підзвітності міністерств та інших державних органів”. Традиційно на початку року були видані Публічна доповідь про основні результати діяльності Головдержслужби України у 2008 році (включаючи англомовну версію) та Звіт Головдержслужби України за 2008 рік.

29. Видання з питань європейської інтеграції України та наближення державної служби до стандартів ЄС У 2009 році “Віснику державної служби” виповнилося 15 років. Журнал залишається професійним виданням державних службовців, науково-фаховим виданням у галузі знань “Державне управління”. Упродовж року було видано чотири номери журналу, в яких надруковано матеріали щодо європейського досвіду та сучасних підходів до розбудови системи державної служби, розвитку професійного навчання працівників органів влади та системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, нормативно-правової діяльності Головдержслужби з питань державної служби, принципів електронного урядування. З першого номера журналу 2009 року започатковано рубрику “Успішні управлінці світу”, яка висвітлює досвід найкращих світових діячів державного управління. Зокрема в рубриці надруковано статті, підготовлені за матеріалами Інституту соціально-економічних стратегій “Сила характеру Маргарет Тетчер”, “Київські “градоначальники” та їхній внесок у розвиток міста (XVIII–XIX століття)”, “Видатний реформатор Михайло Сперанський”, а також стаття Наталії Кришини “Найвеличніший німець усіх часів” про канцлера Федеративної Республіки Німеччини Конрада Аденауера. Загальний наклад “Вісника” у 2009 році становив 23 970 примірників.

Календар “Державна служба очима художника Євгенії Гапчинської”

Приємним сюрпризом до новорічних та різдвяних свят став вихід наприкінці 2009 року календаря “Державна служба очима Євгенії Гапчинської”, який у приязній та злегка іронічній манері привертає увагу державних службовців до тих звичних форм їх поведінки, які потребують зміни з точки зору громадян.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

33


VІII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 30. Стратегія міжнародного співробітництва 31. Двостороння співпраця Головдержслужби на 2009–2011 роки з країнами-партнерами Протягом 2004–2008 років Головдержслужба накопичила досвід міжнародного співробітництва, який дозволив налагодити взаємовідносини з партнерами та залучити ресурси для посилення інституційної спроможності органів державної влади в Україні. З 2008 року було вирішено змінити цілі міжнародного співробітництва у зв’язку з досягненням попередніх. Тепер головними завданнями Головдержслужби є посилення ролі України у міжнародних організаціях; просування, поглиблення та спеціалізація співробітництва з країнами Європи та Північної Америки, та обмін досвідом з країнами Центральної Азії та Південного Кавказу. Переосмислення міжнародної діяльності призвело до необхідності розробки Стратегії міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009–2011 роки (далі — Стратегія), яка була затверджена наказом Головдержслужби від 04.06.2009 № 165. Стратегія є своєрідною дорожньою картою розвитку співробітництва Головдержслужби з іноземними партнерами, насамперед з країнами-членами ЄС, а також пострадянськими країнами та міжнародними організаціями. Вона містить детальний аналіз міжнародної діяльності Головдержслужби за весь час її існування, визначає пріоритети співпраці з країнами та міжнародними організаціями, а також містить механізми, за допомогою яких будуть реалізовані стратегічні завдання.

Основні стратегічні напрями міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009–2011 роки Побудова сучасної системи управління персоналом на державній службі Модернізація системи професійного навчання державних службовців та розвиток спроможності Школи вищого корпусу державної служби Розширення можливостей для залучення міжнародної технічної допомоги Використання електронного урядування у функціональному управлінні державною службою Удосконалення системи планування та координації державної політики Упорядкування системи та структури органів виконавчої влади Запобігання проявам корупції 30 листопада 2009 року під час Міжнародної конференції донорів, у якій взяли участь представники міжнародних фондів, громадських організацій та дипломатичних представництв Стратегія була презентована іноземним партнерам та громадськості.

34

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У 2009 році Головдержслужбою України було укладено три міжнародні угоди з Грецькою Республікою, Республікою Вірменія та Словацькою Республікою. Разом з тим, продовжено співробітництво у рамках раніше укладених міжнародних договорів, зокрема, з Канадою, Королівством Данія, Ірландією, Французькою Республікою, Республікою Польща, Італійською Республікою, Азербайджанською Республікою, Сполученими Штатами Америки. 19 березня 2009 року під час візиту до м. Києва заступника Міністра внутрішніх справ Грецької Республіки Хрістоса Зоіса було підписано Меморандум про співробітництво у сфері державного управління та адміністративної реформи між Головним управлінням державної служби України та Міністерством внутрішніх справ Грецької Республіки. Метою Меморандуму є налагодження співробітництва у таких сферах як розвиток політики управління персоналом, механізми боротьби з корупцією, модернізація послуг для громадян та комерційних підприємств, якість та ефективність державних послуг тощо. 3 вересня 2009 року у м. Києві із Головою Ради цивільної служби Республіки Вірменія Манвелом Бадаляном був підписаний Меморандум про взаєморозуміння. Меморандум передбачає співробітництво щодо зміцнення інституціональних структур обох держав, поглиблення професійних знань та управлінських навичок державних службовців у сфері європейської інтеграції, здійснення освітніх та тренінгових програм. 8 жовтня 2009 року у м. Братислава, Словацька Республіка, відбулось підписання Протоколу про співробітництво при підготовці нормативно-правових актів у сфері державної служби між Головдержслужбою України та Міністерством праці, соціальних справ та сім’ї Словацької Республіки. В рамках протоколу Україні надаватиметься допомога у підготовці нормативноправових актів у сфері державної служби, відповідно до стандартів ЄС. Прикладом співробітництва з Канадою є реалізація проекту “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”, який фінансується Канадським агентством з міжнародного розвитку. Проектна діяльність спрямована на розроблення ефективних процесів управління персоналом, у тому числі щодо класифікації посад, порівняльного аналізу заробітних плат, оцінювання при прийнятті на державну службу тощо. У січні 2009 року у м. Києві відбувся робочий візит Президента Комісії Державної служби Канади Марії Баррадос до України. Одним із його результатів стало проведення у Києві у вересні минулого року щорічної міжнародної конференції керівників центральних органів влади з питань державної служби провідних країн світу “Професійна державна служба: перспективи розвитку”. Тема конференції — “Політична нейтральність на державній службі: від теорії до реальності”. Міжнародна конференція такого рівня у сфері державної служби та державного управління проводилася в Україні вперше. У заході взяли участь керівники органів державної влади, які відповідають за проведення політики у сфері державної служби з 14 країн світу. У рамках співробітництва з Королівством Данія реалізується проект “Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні”. Його метою є підвищення спроможності державних установ в Україні до реформування державного управління.
Щорічна міжнародна конференція керівників центральних органів влади з питань державної служби провідних країн світу “Професійна державна служба: перспективи розвитку”, 4 — 5 вересня 2009 року, Київ

Під час візиту українських урядовців до Данії був підписаний Меморандум про співробітництво між Школою вищого корпусу державної служби України та Данською школою публічної адміністрації. Очікується, що наступна фаза проекту буде присвячена інституційному розвитку Школи, подальшому розвитку мережі груп аналізу політики, вдосконаленню якості державних послуг тощо. Співробітництво з Ірландією здійснюється у рамках проекту “Підтримка реформування системи державної служби України”. Урядом Ірландії надано Уряду України технічну допомогу на реформування системи державної служби у розмірі 1 млн. євро. Серед компонентів проекту — підтримка прийняття нової редакції Закону України “Про державну службу”, розбудова спроможності Головдержслужби до розробки та проведення тренінгів для державних службовців тощо. Беручи до уваги плідну співпрацю з Французькою Республікою протягом 2006–2008 років, у 2009 році було вирішено продовжити співробітництво у розширеному форматі. У першому півріччі 2009 року Головдержслужбою було розроблено проект Угоди про співробітництво у сфері розвитку державної служби та адміністративної реформи між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки та передано французькій стороні для опрацювання. Головдержслужба також досягла домовленостей про підписання міжвідомчої Угоди про співробітництво з Агенцією міжнародного співробітництва Французької Республіки (ADETEF). Також розпочато переговори щодо укладення угоди між Школою вищого корпусу державної служби і Національною школою управління Французької Республіки, яка би передбачала проведення тренінгів для українських державних високопосадовців у Національній школі управління. Прикладом співробітництва з Республікою Польща є реалізація спільного проекту “Тренінги та інформаційна програма для українських державних службовців у сфері діяльності державних службовців, її оцінки та винагороди”. Метою проекту було вивчення польського досвіду у сфері розвитку системи управління персоналом на державній службі та системи оплати праці державних службовців. Наприкінці 2009 року були досягнуто домовленості, що у наступному році буде започаткований новий проект. Він має охоплювати такі сфери як управління людськими ресурсами та управління якістю. Пріоритетами співробітництва з Італійською Республікою є адаптація інституту державної служби України до демократичних стандартів у таких питаннях як управління персоналом на державній службі, адміністративні інновації та професійне навчання. Італійська сторона надала нормативно-правові акти та

інформаційно-довідкові матеріали, які були використані у процесі розробки тренінгових програм для українських державних службовців. У вересні 2009 року в Україні перебував Директор з міжнародних зв’язків Департаменту державного управління офісу Прем’єр-міністра Італійської Республіки Нікола Фавія, який взяв участь у щорічній конференції “Професійна державна служба: перспективи розвитку”. У вересні 2009 року у Києві було підписано Плану реалізації в 2009–2010 роках Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері розвитку державної служби. Серед його напрямів фігурують правове регулювання державної служби, регулювання етичних норм поведінки державних службовців, створення, впровадження та функціонування інформаційних систем та технологій управління персоналом тощо. Наприкінці 2008 році була підписана Хартія Україна — США про стратегічне партнерство, яка передбачає підтримку ініціатив щодо ефективності державного управління та боротьби з корупцією. В цій сфері основним партнером Головдержслужби України є Корпорація “Виклики тисячоліття” державної установи США. У рамках співробітництва з Корпорацією відбулися візити української делегації на чолі з Начальником Головдержслужби України до США та Албанії. Їхньою метою було вивчення відповідного досвіду у питаннях запобігання проявам корупції. Зокрема, українські представники ознайомилися з функціонуванням системи декларування доходів та видатків публічних службовців Республіки Албанія. Загалом, на кінець 2009 року, міжнародна договірноправова база Головдержслужби склала 6 міжурядових і 12 міжвідомчих угод, які охоплюють співробітництво з 15 країнами світу, а також міжнародними організаціями.

32. Участь у міжнародних організаціях з питань державного управління та державної служби Одним із головних напрямів реалізації Стратегії міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009– 2011 роки є розширення представництва та зміцнення ролі України у міжнародних організаціях, які опікуються питаннями державного управління та державної служби. Основними міжнародними організаціями, з якими співпрацює Головдержслужба є Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Рада Європи, Світовий Банк, Організація Об’єднаних Націй (ООН). В якості постійного спостерігача Комітету з питань державного управління ОЕСР Головдержслужба взяла участь у 39-му його засіданні, яке проходило в травні 2009 року. Під час засідання українські учасники взяли також участь у Глобальному форумі з питань державного управління ОЕСР та тему “Побудова кращого світу: інструменти та кращі практики, що сприяють культурі доброчесності”. Метою Форуму став обмін інформацією і кращими практиками з питань боротьби з корупцією та забезпечення доброчесності у контексті світової економічної кризи. Наприкінці жовтня 2009 року директор Школи вищого корпусу державної служби Тетяна Ковтун взяла участь у 40-й сесії Комітету, яка відбувалася у Парижі. Основними темами засідання були: “Прозорість в державному управлінні під час фінансової кризи” та “Основні кроки для створення сильної світової економіки”. На засіданні було розглянуто клопотання

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

35


України щодо продовження статусу спостерігача, в результаті чого у листопаді 2009 року Комітет з питань зовнішніх відносин ОЕСР вирішив продовжити Україні зазначеного статусу на період до 31 грудня 2011 року. З 2007 року Головдержслужба України активно співпрацює з ОЧЕС та бере активну участь у щорічних засіданнях Робочої групи ОЧЕС з інституційної розбудови та належного врядування. Задля поглиблення співробітництва з країнами – членами ОЧЕС у рамках діяльності Робочої групи, у квітні 2009 року Україна досягла отримання статусу координатора Робочої групи у зв’язку із закінченням відповідних повноважень Грецької Республіки. В новій якості Україна розробила новий План дій Робочої групи на 2009 – 2011 роки (далі — План), який було затверджено на засіданні групи у жовтні 2009 року. Згідно з Планом, Робоча група фокусує свою діяльність на таких напрямах як: створення дискусійної платформи для регулярних експертних обговорень, посилення діяльності Робочої групи, спрямованої на багатостороннє співробітництво, розвиток Робочої групи як каналу обміну інформацією. Наступне засідання групи заплановано на квітень 2010 року. Головдержслужба України співпрацює з Радою Європи у рамках проектів, розроблених відповідно до Плану дій Ради Європи для України на 2008 – 2011 роки. Мова йде про такі проекти як “Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в Україні” (UPAC) (2008 – 2009 роки), “Розвиток законодавства щодо місцевого самоврядування та виважене розмежування компетенції” (2008 – 2010 роки), а також співпраця з Групою держав проти корупції (GRECO). Головдержслужба співпрацює з європейськими експертами щодо реалізації рекомендацій Ради Європи з питань реформування державного управління в Україні. Робота над законопроектами про державну службу, конфлікт інтересів та доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування враховувала зауваження та пропозицій експертів Порогової Програми “Виклики тисячоліття” та програми SIGMA. 13 травня 2009 року представник Головдержслужби у складі делегації України взяв участь у 42–му пленарному засіданні GRECO, що відбулось у м. Страсбург Французької Республіки. На засіданні було схвалено Звіт України щодо виконання рекомендацій GRECO, спрямованих на імплементацію Україною антикорупційних стандартів цієї міжнародної організації.

33. Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги Протягом 2009 року Головдержслужба України виступала бенефіціаром чотирьох проектів міжнародної технічної допомоги, а саме: • проект “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні” (здійснюється за фінансової підтримки Уряду Канади); • проект “Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні” (здійснюється за фінансової підтримки Уряду Данії); • проект “Підтримка реформи державної служби в Україні” (запроваджується спільно з Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки Уряду Республіки Ірландія); • проекту “Впровадження інструменту Twinning в Україні”. Спільний проект з Канадським агентством міжнародного розвитку “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні” впроваджується на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади,

36

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

підписаного 26 травня 2008 року. Метою проекту є підтримка розвитку прозорого та підзвітного врядування в Україні, реалізація на центральному рівні цілеспрямованих реформ системи управління людськими ресурсами. Конкретні результати виконання проекту “Реформа управління персоналом на державній службі в Україні” обговорювалися 31 березня 2009 року під час засідання Наглядової ради проекту. Було прийнято рішення, що наступними кроками впровадження проекту стане підготовка пропозицій щодо реформування системи класифікації посад на державній службі та вдосконалення основних процедур управління персоналом (відбір державних службовців, проведення щорічної оцінки їх діяльності). Проект “Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні” запроваджується в рамках Угоди між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо технічної підтримки реформ державного сектору в Україні. Його метою є підвищення спроможності державних установ в Україні до реформування державного управління, яке має стати більш дієвим, ефективним та прозорим. В рамках проекту українська делегація вивчала данський досвід у сфері управління персоналом на державній службі під час двох візитів до Королівства Данія. В результаті 10 червня 2009 року був підписаний Меморандум про співробітництво між Школою вищого корпусу державної служби та Данською школою публічної адміністрації. Термін дії проекту закінчився наприкінці 2009 року. 6 листопада 2009 року на засіданні Наглядового комітету проекту було підведено підсумки його виконання. Учасники зустрічі відзначили, що основними досягненнями проекту стала розробка та прийняття законодавства у сфері державної служби; розробка бази даних державних службовців; підтримка діяльності груп аналізу політики; підтримка процесу функціональних обстежень та реформування системи підготовки державних службовців. Була досягнута домовленість, що метою наступний спільний проект буде спрямований на підтримку інституційного розвитку Школи вищого корпусу державної служби, подальший розвиток мережі груп аналізу політики, вдосконалення якості державних послуг, розвиток інформаційної мережі управління персоналом на державній службі. Проект “Підтримка реформи державної служби в Україні” здійснюється на основі угоди між Урядом Ірландії та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй про надання фінансової допомоги на проведення Урядом України реформ у сфері державної служби, а також Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і ПРООН щодо підтримки реформування системи державної служби у рамках адміністративної реформи. Наприкінці 2009 року Уряд Ірландії надав згоду на пролонгацію проекту на наступні 9 місяців. На засіданні Наглядової ради проекту 9 грудня 2009 року були визначені ключові завдання майбутньої діяльності у 2010 році: • Посилення інституційної спроможності Школи вищого корпусу державної служби. • Організація навчального візиту в інституції країн — членів ЄС з питань вивчення досвіду функціонування державної служби для представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Головного управління державної служби України. • Удосконалення тренінгових модулів та програм шляхом впровадження річного курсу навчання для постійної групи слухачів Школи вищого корпусу державної служби • Розробка комплексної програми навчання для керівного складу органів місцевого самоврядування (зокрема, щодо ефективного залучення громади до процесу прийняття рішень).


Проект “Впровадження інструменту Twinning в Україні” здійснюється в Україні з серпня 2006 року за підтримки Європейського Союзу та на основі Плану дій Україна — ЄС, Європейської політики сусідства та нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України. Метою проекту є підтримка спроможності органів державної влади України щодо підвищення ефективності використання допомоги, що надається Європейським Союзом у рамках інструменту Twinning. Завданням проекту є підтримка підготовки та управління інструментом Twinning шляхом посилення інституціональної спроможності Адміністративного офісу програми Twinning i контактних осіб з питань інструменту Twinning у міністерствах та інших органах-бенефіціарах. Протягом 2009 року у рамках проекту та спільно із Адміністративним офісом програми Twinning надавались коментарі

та пропозиції щодо удосконалення проектних документів на кожній стадії підготовки та виконання проектів Twinning, проводилися навчальні заходи для представників міністерств, інших органів влади та контактних осіб, направлені на розвиток “м’яких спроможностей, у тому числі здійснювалося навчання англійській мові. 19 листопада 2009 року за підтримки проекту ІТО відбулась Третя Щорічна конференція з питань інструменту Twinning. Захід було спрямовано на посилення співробітництва між країнами Східного партнерства, утворення професійної спільноти, мережі державних службовців з метою обміну досвідом, найкращими практиками у сфері адміністративної та інституційної реформи шляхом використання інструментів інституційної розбудови.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

37


IX. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 34. Виконання бюджетних призначень Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” від 26.12.2008 р. № 835-VI Головному управлінню державної служби України, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення за шістьма бюджетними програмами на загальну суму 72,1 млн. грн. Зазначені видатки спрямовувалися на реалізацію наступних бюджетних програм: — “Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби”: (18,2 млн. грн.); — “Підготовка державних службовців V-VII категорій та підвищення кваліфікації державних службовців І-ІV категорій, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією” (36 млн. грн.); — “Підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України”, яка була введена в 2009 році (6,3 млн. грн.); — “Забезпечення інституційного розвитку державної служби” (4,2 млн. грн.); — “Прикладні дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу” (6,1 млн. грн.); — “Організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби” (1,25 млн. грн.); Крім того, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням виділив 2,1 млн. грн. з резервного фонду державного бюджету для проведення аварійних робіт з ремонту головного фасаду адміністративної будівлі Головдержслужбі. Найбільшу питому вагу в структурі видатків за програмою “Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби” мали соціальні виплати, тобто видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату. (91%). Фінансування діяльності Школи вищого корпусу державної служби проводилися в рамках програми бюджетної програми “Організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби”, з якої видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату становили 94 %.

З бюджетних призначень у розмірі 6,3 млн. грн. за програмою “Підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України” фактичні видатки Школи вищого корпусу державної служби склали 4,7 млн. грн. Бюджетні асигнування Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу виділялися по двом бюджетним програмам: “Забезпечення інституційного розвитку державної служби” (4,2 млн. грн.) та “Прикладні дослідження і розробки у сфері державної служби” (6,1 млн. грн.). Соціальні видатки Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу в структурі видатків програми щодо забезпечення інституційного розвитку склали 68 %. На прикладні дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу було витрачено 6,1 млн. грн., тобто бюджетні асигнування виділені в повному обсязі. Середньомісячна заробітна плата працівників центрального апарату Головдержслужби у 2007 — 2009 роках (грн.) заступник завідначальначальник головний начальниувач сек- ник відуправлінспеціаліст ка управтором ділу ня ління 2009 рік

3041,9

3829,1

5044,7

5489,7

6996,8

2008 рік

3489,8

4381,3

5458,5

6484,8

7815,4

2007 рік

2195,4

3082,9

3911,8

4339,9

5398,0

Приріст (%) у 2009 р. до 2008 р.

87,2

87,4

92,4

84,7

89,5

В 2009 році бюджетні призначення були виділені не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість по головному розпоряднику склала 12,5% (9,2 млн. грн.). На підтримку реалізації пріоритетів діяльності Головдержслужби у 2009 році продовжувалось залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги. Зокрема, у рамках чотирьох проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реформування державної служби та державного упарвління, що функціонували у 2009 році, сумарно було залучено ресурсів на суму близько 2,4 млн. євро, що складає 36,3 % від річного обсягу бюджетних призначень Головдержслужби.

18,0

17,0 16,0

16,0

15,0

15,0

14,0

15,0 14,0

13,0 12,0

12,0

Програма Twinning

10,0 8,0

6,5

7,0

6,6

6,8

7,2

7,5 Програма CIB (починаючи з 2011 року)

4,3

4,0 2,0

Проекти міжнародної технічної допомоги

11,0 10,0

6,0

Бюджетні призначення Головдержслужби України

0,3

0,6

2006

2007

2,3

2,4

2008

2009

1,8

2,3

2010

2011

1,5

0,0

Бюджетна підтримка ЄС на адміністр ативну реформу (починаючи з 2011 року)

2012

Залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги, у порівнянні з бюджетними призначеннями Головдержслужби, впродовж 2006–2009 років та прогнозні показники на 2010–2012 роки (млн. євро)

38

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Х. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА 2010 РІК Місія Головдержслужби: Створення умов для подальшого розвитку професійної державної служби, підвищення соціального статусу державних службовців відповідно до європейських стандартів. • • • • • •

• • • • • • • • •

Пріоритети діяльності: розвиток нормативно-правового забезпечення державної служби; запобігання проявам корупції на державній службі, відкритість і прозорість у діяльності державних службовців; поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління; запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби; розбудова єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби; посилення в органах виконавчої влади інституційної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу (acquis communautaire); розвиток інституційної спроможності для професійного навчання державних службовців; удосконалення системи та структури органів виконавчої влади; інформування громадськості та комунікативні заходи. Принципи діяльності: законність і верховенство права; порядність, патріотизм, професіоналізм; орієнтація на потреби наших клієнтів; відкритість та прозорість діяльності; орієнтація на стандарти європейського адміністративного простору; усунення конфлікту інтересів та прозорість у підготовці і прийнятті рішень.

• •

• •

• •

• • • •

Реалізація пріоритетів досягається через: розроблення проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби; здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу, реалізацію заходів з питань професійної етики державних службовців та запобігання проявам корупції на державній службі; реалізацію стратегії міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009–2011 роки; використання нового підходу до щорічного оцінювання результатів діяльності державних службовців та механізму оцінювання професійних, ділових і моральних якостей кандидатів на посади державних службовців; перегляд основних завдань і функцій кадрових служб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; застосування інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX і SIGMA, у тому числі у рамках Східного партнерства, та забезпечення діяльності Адміністративного офісу програми Twinning; сприяння розвитку мережі груп аналізу політики; посилення ролі Школи вищого корпусу державної служби у підготовці агентів змін; постійне оновлення та розвиток реєстрів державних функцій та послуг; інформування суспільства щодо пріоритетів та суспільно значимих цілей діяльності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

39


Інформаційне видання

ПРОФЕСІЙНА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: що зроблено і що далі?

ПУБЛІЧНА ДОПОВІДЬ ПРО ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 2008 РОЦІ Під загальною редакцією Тимофія Мотренка Упорядник та відповідальний редактор – Андрій Вишневський Редактори – Віталій Баєв Підготовка тексту – Андрій Марусов Участь у підготовці видання брали: Фаїна Козирєва, Дмитро Чуприна Над окремими розділами працювали: Валентина Афанасьєва (пп. 3-4, р. ІІ), Валентина Баланюк (п. 2, р. І), Олена Бомко (п. 8, р. ІІІ), Андрій Бега (п. 8, р. ІІІ, п. 12, р. ІV, п. 14-15, р. ІV, п. 29, р. VІІ, р. п. 33, VІІІ), Василь Бельмега (пп. 13, 16, р. ІV), Ярослав Березовський (п. 13, 16 р. ІV), Інна Бєлобратова (п. 33, р. VІІІ), Антоніна Бондаренко (п. 25, р. VІ, пп. 27-28, р. VІІ), Вікторія Василенко (п.7, р. ІІ), Оксана Вовк (п. 19, р. V), Оксана Вознюк (п. 25, р. VІ, пп. 27-28, р. VІІ), Еліна Волошина (п. 24, р. VІ), Роман Гекалюк (пп. 21-23, 26, р. VІ), Олена Гудзенко (п. 19, р. V), Володимир Дунаєв (п. 8, р. ІІІ, п. 20, р. V), Дмитро Земцев (п. 5, р. ІІ), Юлія Зінькевич (п. 25, р. VІ, пп. 27-28, р. VІІ), Тетяна Ковтун (пп. 13, 16, р. ІV, п. 19, р. V, п. 34, р. ІХ), Юлія Козак (п. 6, р. ІІ, п. 11, р. ІІІ), Фаїна Козирєва (п. 29, р. VІІ), Андрій Козловський (п. 25, р. VІ, пп. 27-28, р. VІІ), Микола Кучеров (пп. 17-19, р. V), Сергій Кучерук (п. 1, р. І, пп. 3-4, р. ІІ, пп. 12, 14-15, р. ІV, п. 20, р. V, п. 29, р. VІІ, п. 33, р. VІІІ, п. 34, р. ІХ), Роман Левицький (п. 27, р. VІІ), Владислав Луць (п. 30-32, р. VІІІ), Наталія Мордавець (п. 10, р. ІІІ), Тимофій Мотренко (розділ «Політика Головдержслужби на 2010 рік»), Євген Нігай (п. 30-32, р. VІІІ), Андрій Німчук (п. 24, р. VІ), Любов Миколаївна Олійник (пп. 21-23, 26, р. VІ), Любов Михайлівна Олійник (пп. 9-10, р. ІІІ), Оксана Омельченко (п. 8, р. ІІІ), Зоя Парій (п. 34, р. ІХ), Юрій Піжук (пп. 6, 8, р. ІІ, п. 11, р. ІІІ, п. 24, р. VІ), Світлана Репік (п. 14, р. ІV), Анна Руда (пп. 13, 16, р. ІV), Олександр Саєнко (п. 16, р. ІV, п. 19, р. V, п. 34, р. ІХ), Леся Семенюк (п. 2, р. І, пп. 21-23, 26, р. VІ,), Ліна Сергієва (пп. 9-10, р. ІІІ), Ірина Сомова (п. 5, р. ІІ), Марія Стецюк (п. 1, р. І), Наталія Титаренко (п.7, р. ІІ, п. 30-32, р. VІІІ), Людмила Філатова (пп. 5,7, р. ІІ), Микола Черниш (п. 27, р. VІІ), Дмитро Чуприна (п. 29, р. VІІ), Олена Шапран (п. 6, р. ІІ, п. 11, р. ІІІ, п. 24, р. VІ), Любов Шевчук (п. 8, р. ІІІ), Юрій Щепотко (п. 17-19, р. V), Юрій Юрченко (п. 5, 7, р. ІІ, пп. 17-19, р. V, пп. 30-32, р. VІІІ), Ольга Юхновська (п. 9, р. ІІІ), Ігор Яремчук (п. 27, р. VІІ, п. 34, р. ІХ). Видавець також висловлює подяку за допомогу у підготовці видання Олександру Сіталу, Володимиру Ткачу, Олені Тертишній, Олександру Шевченку

Видання здійснене коштом Державного бюджету України Здано в набір 10.03.10. Підписано до друку 25.03.10. Формат 60х90/8. Друк офсет. Папір крейд. Гарнітура Геліос. Ум. друк. арк. 16. Обл.-вид. арк. 12,18. Тираж 3000. Зам. № 0011/10. Видавець — Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу вул. Прорізна, 15, м. Київ, 01601, Україна; тел. (044) 278-3650, факс (044) 278-3644 http://www.center.gov.ua; e-mail: center@center.gov.ua Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК №3280 від 17.09.08 _______________________________________________________________________________ Виготівник — ПП Костюк О.О. бул. Дружби Народів, б. 22 к. 10, м. Київ

Public report on activity of MDCSU 2009  

Public report on activity of MDCSU 2009

Public report on activity of MDCSU 2009  

Public report on activity of MDCSU 2009

Advertisement