Page 1

БЕЗКОШТОВНО

№ 11-12 (112-113) від 30/06/2010

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

БЮРОКРАТ ЯКИЙ ЧИНОВНИК, ТАКА І ДЕРЖАВА: погляд зсередини на проблеми сьогодення Ми не беремося шукати золоту середину, а лише спробуємо з погляду Головдержслужби України перерахувати, чого вдалося досягти, на що сьогодні кульгаємо, а що змушені були відкласти в довгий ящик, твердячи при цьому про нагальність.

Офіційне відзначення Дня державної служби та церемонія нагородження переможців і лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, Київ, 23 червня 2010 року

Хоч про владу або добре, або правду, та все ж…

23

червня державні службовці світу, а разом із ними й нашої країни, відзначили День державної служби.

20 грудня 2002 року 57-ма Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію 57/277, якою проголосила 23 червня Днем державної служби ООН і закликала країни —члени щорічно організовувати у цей день спеціальні заходи, які висвітлюють внесок державної служби у суспільний розвиток. В Україні Указом Президента № 291/2003 від 4 квітня 2003 року також проголошено святкування 23 червня Дня державної служби.

Традиційно щороку до святкування проводиться своєрідний аудит та підсумовуються „плюси” і „мінуси” у функціонуванні державної служби. Наскільки неупереджений такий аналіз, чи виявляє він наявні проблеми, а разом з тим і можливості до удосконалення, чи вкотре є невибагливо-полярним: державні органи за звичкою рапортують про небачені (принаймні, не бачені громадськістю) успіхи, суспільна ж думка діаметрально протилежна і в дусі популярної сьогодні нівеляції будь-яких здобутків вишукує лише підтвердження „як усе запущено”?

www.center.gov.ua

Звісно, реформа у будь-якій сфері — це біль і невідомість уже зараз та хиткі гарантії покращення колись згодом. Тому нові стандарти бажано починати впроваджувати локально, детально аналізуючи помилки і „проколи” у наших реаліях й лише після цього поширюючи набутий досвід на систему загалом. Адже якщо поставити надвисоку планку, то розрив з реальністю буде нездоланний і нові механізми просто не діятимуть. Якщо ж бути занадто обережним зі змінами — є ризик втратити позитивні надбання через їх неочевидність. Платформою для нових ініціатив вирішила стати Головдержслужба України — такий же бюрократичний державний орган з такими ж притаманними й іншим органам влади країни проблемами та недоліками, який попри це так само щиро прагне жити в заможній країні. Певна річ, „флагман” понад 296 тисяч державних службовців, власне, і повинен першим демонструвати ефективність нових підходів, методів та інструментів „у дії”.

Певна річ, досягнуто далеко не все заплановане. Державна служба поки не стала цілковито тією, яка задумувалася у далекому 1993 році із прийняттям закону „Про державну службу” та в подальшому у стратегічних документах* щодо її реформування. * Про необхідність кардинального оновлення законодавства та розбудову державної служби європейського зразка йшлося у низці актів Президента України (починаючи з 1998 року), Програмах діяльності кількох останніх урядів, виборчих платформах політичних партій та блоків, щорічних Планах дій Україна — ЄС та ін. Це, зокрема: Указ Президента України від 14.04.2000 № 599/2000 „Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 № 746 „Про Програму розвитку державної служби на 2005—2010 роки”, Указ Президента України від 05.03.2004 № 278 „Про концепцію адаптації інституту державної ТЕМАТИКА НОМЕРА: служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”, Указ ПреПРОБЛЕМИ І СПОДІВАНзидента України від 20.02.2006 НЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 140/2006 „Про Концепцію розвитку законодавства про дерНОВИНИ жавну службу в Україні” та ін.


2

Кілька слів від редакції Державна служба України така ж неоднозначна, як і загалом наше життя-буття у цій державі. Та ж вельми невисока оцінка її громадськістю та ті ж перепади доходів між „рядовими” і „вершечком”, той же занепад моралі та деградація досить відчутної частки її членів, та попри це — той же стійкий дух непоборності та відданості ідеї власної державності, намагання всупереч бюрократичним перепонам і власній зневірі вкотре сповідувати віру в краще. Коли потрапляєш на державну службу з приватного сектору, першою реакцією є навіть не роздратування через усю цю бюрократію, коли форма цілковито домінує над змістом, а якийсь ступор, розгубленість: де ти і що тут робиш? Згодом приходить розуміння, що усі ці заплутані процедури почасти таки захищають від непродуманих рішень, долучаючи до остаточного погодження силу-силенну проміжних ланок. Головне — вчасно усвідомити, що тут не те щоб набагато гірше — тут просто геть по-іншому і з цим треба навчитися співпрацювати, що нове та прогресивне помалу приживається і тут, що насправді більшість чиновників уболіває за свою роботу, прагне щось змінити на краще і докладає до цього зусиль, ускладнюючи цим своє ж життя — адже нові починання — це й нові проблеми. Це справді так — і прикладом може слугувати Головдержслужба: забюрократизована, все ніби затиснене у нав’язаних рамках — і разом з тим просочене свіжим подихом європейських ідей та стандартів. А ще у нашому житті настільки переплетені радянські анахронізми зі справді новим і сучасним, що іноді важко усвідомити, що навсправжки більшість догм — наші власні, догідливо надиктовані нам нашими власними стереотипами. Взяти до прикладу той же ІНФОРМАЦІЙНИЙ „Бюрократ” — нам чоБЮЛЕТЕНЬ мусь здавалося, що відом„БЮРОКРАТ” чий бюлетень може лише Керівник проекту: Сергій Кучерук у дусі радянської „вільної” Шеф-редактор: Фаїна Козирєва преси оспівувати „наше Підготовка матеріалів: Фаїна счастливое детство”, чи Козирєва, Антоніна Бондаренко Коректори: Ганна Дудка, Надія то, пак, здобутки і доКизицька сягнення, але в жодному Індекс видання: 91644 Засновник-видавець: Центр разі не може бути бодай адаптації державної служби до станкрихти сумніву в „єдидартів Європейського Союзу ноправильності”... Коли ж Розповсюджувач: ДП „Преса” Наклад: 8700 примірників спробували по-іншому, Замовлення: № 0040/10 вияви лося, що но вий форНомер і дата виходу: № 11-12 (112-113) від 30/06/2010 мат не лише випадково Адреса редакції, видавця: 01601, пропустили у друк — Київ, вул. Прорізна, 15, тел. 278-36-50 його щиро підтримали. Адреса виготівника: ПП Костюк Олександр, м. Київ, бул. Дружби То може, варто почати з Народів, 22, кв.10, свідоцтво себе і своїх власних стан20700000000005765 від 12.02.07 Свідоцтво про держреєстрацію дартів? ЗМІ: КВ № 14433-3404ПР Та чи один у полі воїн? від 24.09.2008 Пропонуємо висловити Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 3280 від 17.09.2008 свою думку, надіславши Свідоцтво про держреєстрацію листа на електронну адвиготівника: ДК 3692 від 01.02.2010 © 2009, Центр адаптації державної ресу faina.kozireva@center. служби до стандартів Європейсьgov.ua чи на поштову адкого Союзу ресу 01601, Київ, вул. ПроE-mail: center@center.gov.ua www.center.gov.ua різна, 15, Центр адаптації державної служби до Видання здійснене за фінансової стандартів Європейськопідтримки Міністерства закордонних го Союзу, „Бюрократ”. справ Данії

БЮРОКРАТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Проте є позитивні зрушення: державна служба в Україні сьогодні повноцінно функціонує, має суттєву підтримку партнерів з розвинених країн, а це, звісно, свідчить про загалом правильний вектор розвитку.

Хоч власна хвальба не платить, та все ж… Про основні здобутки державної служби, у тому числі підсумки реалізації її стратегічного документа — п’ятирічної державної цільової програми розвитку, традиційно йшлося на розширеному засіданні Колегії Головдержслужби України, що цьогоріч відбулося 8 квітня. Основні підсумки реалізації Програми розвитку державної служби на 2005—2010 роки І. ПОДАЛЬША РОЗБУДОВА ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ — здійснено необхідні „точкові” законодавчі зміни: 25 проектів законів, 13 Указів Президента, 143 постанови та 54 розпорядження Уряду; — створено систему інституційного забезпечення переговорного процесу і реалізації майбутньої угоди про політичну асоціацію з Європейським Союзом — через впровадження інструментів інституціональної розбудови Європейської Комісії Twinning, TAIEX і SIGMA; — за результатами функціонального обстеження сформовано Реєстр державних функцій органів виконавчої влади, затверджено Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг, підготовлено пропозиції щодо модернізації системи виконавчої влади; — утворено консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України — Раду керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади, підготовлено проект Типового положення про службу з питань персоналу органу виконавчої влади; — прийнято Програму запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади; — запроваджено конкурсний відбір для зарахування до кадрового резерву на посади І—ІІІ категорій державних службовців, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України; — створено інституційну спроможність до реформи державного управління, зокрема, утворено Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Школу вищого корпусу державної служби; — підготовлено пропозиції щодо адміністрування процедури передачі владних повноважень під час зміни Уряду, у тому числі науково-практичний посібник „Порядок денний нового міністра”;

№ 11-12 (112-113) від 30/06/2010


3

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЮРОКРАТ

— налагоджено системну роботу щодо методично-консультативного забезпечення державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, зокрема через укладання угод з цими органами; — запроваджено здійснення конкурсного відбору навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням; — запроваджено комплексне підвищення кваліфікації у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”; — започатковано Всеукраїнський конкурс „Приязна адміністрація”; — набула сталої практики робота груп аналізу політики з числа державних службовців, які працюють над пошуком стратегії та шляхів розв’язання конкретної актуальної проблеми у пріоритетній для органу влади сфері/галузі; — впроваджено систему електронного документообігу в центральному апараті Головдержслужби; — підготовлено технічний проект Національної бази електронних особових справ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; ІІ. ПОШУК НАЦІОНАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ТРАДИЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ — відзначено 90-річчя запровадження державної служби; — вийшли друком „Нариси з історії державної служби в Україні” та п’ятитомне видання „Історія державної служби в Україні” у шести книгах, яке включає двотомну монографію та тритомний збірник архівних історичних документів; ІІІ. СТРАТЕГІЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ — підготовлено „План модернізації державного управління”, який передбачає такі складові: 1) модернізація системи виконавчої влади; 2) модернізація системи державної служби; 3) модернізація системи професійного розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 4) інституалізація та розвиток вищого корпусу державної служби; 5) врегулювання конфлікту інтересів та запобігання корупції; 6) впровадження електронного урядування. Якщо проаналізувати задекларовані досягнення, то насамперед впадає у вічі точковість здобутків. Це притаманно не лише розвитку державної служби — у наших реаліях надто часто ми стикаємося з уривчастим, не пов’язаним системно й не забезпеченим належним чином ресурсами. Серед здобутків варто виокремити посилену увагу до людського ресурсу — адже жодні інновації не

№ 11-12 (112-113) від 30/06/2010

принесуть користі без кадрів, здатних їх втілити. Недаремно кажуть: „Кадри вирішують усе”. Сьогодні така „людська платформа” побудована: у переважній більшості центральних органах виконавчої влади є ґрунтовно обізнані з європейськими стандартами досвідчені управлінці, які чітко знають, що і як саме спрацьовує у розвинених країнах. Такий обмін досвідом став можливим завдяки як залученню інструментів інституційної розбудови Євросоюзу Twinning та TАІЕХ, так і суттєвому посиленню ролі тренінгів в озброєнні новими знаннями та навичками — це групи аналізу політики, це Програма розвитку лідерства Школи вищого корпусу державної служби, це нові підходи до підвищення кваліфікації у системі професійного навчання державних службовців. Зазначимо, що Україна неодноразово визнавалася одним із лідерів впровадження інструментів Twinning та TAIEX серед країн Європейської політики сусідства. Зокрема, Україна посіла перше місце щодо кількості учасників заходів ТАІЕХ та кількості проведених заходів ТАІЕХ за підсумками 2009 року.

Варто відзначити і дослідження історії державотворення на українських теренах. Можливо, знайдуться і ті, котрі дорікнуть, що в розпал фінансової кризи витрачати бюджетні кошти на копирсання у бібліотеках у пошуку якихось папірців — це примха. Хотілося б, щоб таких було якомога менше, щоб ми нарешті усвідомили, що попри різні політичні погляди, різні оцінки ситуації та різні підходи до відповіді на сучасні виклики лише наша єдність як народу, наша відданість національним інтересам є перепусткою до гідного майбуття. І це не патетика. Адже обираючи шлях свого розвитку, будь-яка країна будує не абстрактну модель, а тісно пов’язану з національними традиціями, історією власної ідентичності. Підтверженням цієї тези є й думка міжнародних експертів. Так, 2009 року програмою SIGMA було проведено широкомасштабне дослідження успіхів реформи державного управління та державної служби в країнах, які нещодавно приєдналися до Європейського Союзу. Метою було не лише з’ясувати, чому реформа у цих країнах проходила саме таким чином, а й зрозуміти, чому у деяких країнах цей процес пройшов набагато успішніше та які ж основні критерії успіху. Експерти дійшли висновку, що однією з головних причин, чому деякі реформи не досягли запланованих результатів, було неврахування національного контексту і тих локальних вимог, які існували у цих країнах.

Є низка інших важливих здобутків, наприклад, ініційовано та підготовлено програму запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, утворено Раду керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади — інструмент для майбутньої реформи управління персоналом, запроваджено конкурс на зарахування до кадрового резерву на вищі посади державних службовців.


4

БЮРОКРАТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Надзвичайно важливим починанням, про яке у „Бюрократі” уже неодноразово згадувалося, є кількарічна робота з функціонального обстеження органів виконавчої влади, підсумком якої стали пропозиції щодо модернізації системи виконавчої влади та повноцінне функціонування електронного Реєстру державних функцій та послуг. Це шлях усіх розвинених країн до удосконалення державного управління: адже не уявляючи чітко, що ж робиться у державі, важко пропонувати виважені рішення. Без перебільшення — це ті речі, без яких немислимо рухатися далі, тому применшувати роль згаданих здобутків — це нівелювати будь-який поступ України і твердити про те, що нічого з часів здобуття незалежності не змінилося. Це не так. Розвинені країни йшли до демократичного урядування століттями, ми ж уже на початках свого становлення маємо вагомі досягнення у розбудові нової моделі держави. Проте сьогодення вимагає від нас більш рішучих кроків.

Хоч нема нічого без „але”, та все ж… Найбільш позитивним моментом, як на нашу думку, варто відзначити усвідомлення неможливості „випрямити тінь від кривого дерева”. З цим пов‘язана ще одна вкрай важлива проблема. Це відсутність довіри переважної частини громадян до всіх гілок і всіх представників сьогодНОВИНИ нішньої влади, зокре24/06/2010 схавлено проект ма, й до державних постанови Уряду „Про затвердження Положення про систему службовців. підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації”

24/06/2010 міжнародний форум „Роль державної служби у досягненні Цілей розвитку тисячоліття: проблеми та кращий досвід” (м. Барселона, Королівство Іспанія) 22/06/2010 на прес-конференції в Інформаційному агентстві „Інтерфакс-Україна” презентовано п’ятитомник „Історія державної служби в Україні” 22/06/2010 у Будинку Уряду відкрито виставку „Історія державної служби в Україні” 21/06/2010 відеоконференція між представниками органів державної влади України, відповідальними за питання європейської інтеграції та Європейською Комісією (у приміщенні Представництва ЄС в Україні) 18/06/2010 у рамках місії керівник програми SIGMA Боб Бонвітта зустрівся з представниками центральних органів виконавчої влади для ідентифікації потреб у допомозі ЄС у сфері реформи державного управління в Україні

Таки так: сьогодні не зламана повністю адміністративно-бюрократична структура державного управління, і задекларовані права та свободи у наших реаліях часто-густо залежать від доброї ласки чиновників. Доволі часто громадяни стикаються з бюрократизмом, непрозорістю, заплутаністю у системі органів державної влади, що призводить до затягування у розв’язанні особистих питань. Досі немає основоположного для професіоналізації державної служби — розмежування політичних та адміністративних посад. Варто принагідно додати, що новий законопроект „Про державну службу” та Концепція

Начальник Головдержслужби Тимофій Мотренко ознайомлює слухачів Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України з процесом модернізації державного управління та державної служби, Київ, 26 травня 2010 року

***

державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011—2015 роки вже перебувають на розгляді Уряду (планується, що законопроект про державну службу буде внесений на розгляд Парламенту до 1 вересня цього року). Крім того, законопроект „Про адміністративні послуги” за результатами обговорення на засіданні Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України вирішено взяти за основу для підготовки до слухання у першому читанні. Наразі доопрацьовується низка стратегічних документів щодо кадрової політики в Україні на 2011—2020 роки. Ці та інші сигнали яскраво свідчать про чітке загальне розуміння того, що без зміни системи і структури органів влади, без зміни якості державного управління і якості державної служби, без стабілізації корпусу державних менеджерівпрофесіоналів успіхів у розбудові держави не буде.

Сьогодні уже можна твердити про належну інституційну базу для подальших змін, а також про наявність виважених пропозицій щодо удосконалення системи урядування — тобто є підстави твердити не лише про констатацію негараздів, а нарешті про чіткий план впровадження таких необхідних докорінних змін. Однак самого лише розуміння і бажання змін недостатньо для того, щоб посттоталітарне суспільство, включно з громадськістю, бізнесом та органами влади, одразу стали досвідченими у нових уміннях і почали діяти та співпрацювати у демократичний спосіб. Ті ж починання у Головдержслужбі — було б неправдою твердити, що вони пройшли безболісно. Навіть усвідомлення, що це справді потрібно, що це втілення кращих практик, що завтра без цього вже неможливо стане уявити свою роботу — не завжди легко долає зовнішній і внутрішній спротив та неприйняття. На це потрібна воля, потрібні зусилля, потрібен час, якого чомусь завжди не вистачає. Мабуть, украй важливо при цьому відчувати потребу дня та починати з малого, яке поступово як снігова лавина набиратиме обертів.

Головне при цьому, щоб наявні проблеми не замовчувалися — саме на основі їх аналізу з різних позицій слід досягати консенсусу щодо подальших дій і нехай не завжди так швидко, як хотілося б, проте невідворотно рухатися вперед.

№ 11-12 (112-113) від 30/06/2010


5

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЮРОКРАТ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У РЕГІОНАХ КРАЇНИ Харківщина: Про перше п’ятиріччя діяльності Управління державної служби Головдержслужби в області Сьогодні Україна в ході становлення своєї державності розв’язує багато складних завдань, одне з яких — формування ефективної системи державного управління. Якісно змінюється механізм функціонування держави, яка покликана слугувати суспільству та надавати ефективні адміністративні послуги населенню на кожному рівні управління. 26 травня 2005 року стало днем заснування Управління державної служби Головдержслужби України в Харківській області (далі — Управління), яке реалізує єдину державну політику у сфері державної служби у регіоні. Управління є складовою частиною одного великого механізму в системі Головного управління державної служби України. І саме тому стратегічне бачення розвитку Управління не може кардинально відрізнятися від стратегії розвитку Головдержслужби України. Про підсумки першої „п’ятирічки” діяльності Управління розповіла заступник начальника Управління Лариса Олександрівна Гайко.

— Ларисо Олександрівно, якщо коротко, то у чому полягає зміст Вашої діяльності? Основним завданням нашого Управління є забезпечення реалізації політики Головдержслужби України в регіоні. Управління не є наглядачем чи контролером: з початку його утворення наша мета полягала в тому, щоб не стати ще одним контролюючим органом, а бути помічниками, порадниками для органів місцевого самоврядування й органів виконавчої влади в Харківській області. Управління контролює дотримання на місцях законів, актів та постанов Кабінету Міністрів України з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, сприяє у заходах щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування тощо. Час рікою пливе… і ставить все нові завдання та висуває нові вимоги, з якими можуть впоратися лише професійно підготовлені фахівці. Для цього маємо усі підстави: з 12 працівників Управління — 6 магістрів державного управління, 2 магістри державної служби, 2 здобувачі наукового ступеня кандидата наук з державного управління та кандидата історичних наук. Досвід роботи і сукупний стаж державної служби колективу становить 131 рік. П’ять років з дня заснування Управління для такого маленького колективу — це невеликий термін. Згуртованість, енергія, вміння працювати за будь-яких умов чітко, злагоджено та ефективно —

№ 11-12 (112-113) від 30/06/2010

ось те, що характеризує наше Управління. Адже за стислий час ми зробили вагомий внесок у розвиток державної служби, завоювали довіру та повагу серед державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Харківщини. Про це свідчать відгуки наших колег, державних службовців. Так, Віктор Хромєєв, державний реєстратор апарату Богодухівської райдержадміністрації, учасник Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець — 2010”, зазначив: „Заходи, що проводяться разом з вами, не тільки сприяють розвитку прозорості державної служби, але і показали, що в нашій державі до управлінців почали ставитися з повагою. Суспільством усвідомлюється, наскільки важливою для його стабільності та добробуту є державна служба”. Зазначу принагідно, що учасниками згаданого Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” протягом трьох років стали понад 700 державних службовців Харківщини. А ось що зазначила Світлана Бережна, завідувач сектору кадрового забезпечення, аграрної освіти та науки Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації: „Коли я прочитала в обласній газеті „Слобідський край”, що в Харківській області утворено територіальне управління державної служби Головдержслужби України (у 2005 році), то перші мої думки були: „Тепер буде куди звернутися за роз’ясненнями та консультаціями з питань проходження НОВИНИ державної служби, а 15/06/2010 засідання за круглим їх у нас чимало…” — Ларисо Олександрівно, чи справдалися сподівання Світлани Михайлівни? На це краще може відповісти сама Світлана Михайлівна. А щодо Управління, то основними споживачами його послуг є понад 14 000 тисяч державних службовців та більше ніж 3000 тисяч посадових осіб місцевого самоврядування області. Саме для них працюють фахівці Управління, щоденно розв‘язуючи питання забезпечення реалізації державної політики у

столом „Самоврядні професійні організації як елемент системи державного управління”, у ході якого висловлені пропозиції щодо підготовки спільного рішення Уряду для передачі низки державних функцій самоврядним професійним організаціям 09—12/06/2010 Всеукраїнський семінар „Організаційно-правові аспекти діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів” (м. Чернігів) 08/06/2010 спільне засідання колегій Головдержслужби України та Київської міської державної адміністрації 07—08/06/2010 засідання Щорічних зборів з питань інструментів інституціональної розбудови (Twinning та TAIEX): „Інституційні дні” (м. Брюссель, Королівство Бельгія)

04/06/2010 засідання Української частини Комітету старших посадових осіб з оцінки прогресу імплементації Порядку денного асоціації Україна — ЄС


6

БЮРОКРАТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

сфері державної служби та місцевого самоврядування. Цілком очевидно, що за п’ять років роботи важко досягти стовідсоткової ефективності, проте вже можна окреслити наші напрацювання: по-перше, — це взаємодія з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, яка полягає в наданні методично-консультативної допомоги 27 районним державним адміністраціям, 17 міським та 27 районним радам, 18 структурним підрозділам облдержадміністрації, 42 територіальним підрозділам центральних органів влади, 441 сільським, селищним радам; по-друге, — це робота зі зверненнями громадян, ведення електронного обліку державних службовців засобами системи „Картка” ЄДКС „Кадри”, навчання кадрів, підвищення їхньої кваліфікації, проведення моніторингу громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, впровадження системи управління якістю згідно з вимогами стандарту якості ДСТУ ІSО 9001: 2009 тощо. І сьогодні Управління надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції. Розуміючи важливість основних напрямів державної політики України на сучасному етапі щодо удосконалення роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, Управління ставить завдання щодо надання якісних управлінських послуг. Серед зазначеного — робота зі зверненням громадян. Так, близько 700 звернень надійшли до Управління від часу його створення. — Ларисо Олександрівно, одним із напрямів роботи Управління є співпраця з органами місцевого самоврядування, які напрацювання Ви маєте? Ви маєте рацію. Реалії сьогодення вимагають від органів місцевого самоврядування усіх рівнів найвищого ступеня компетентності при наданні послуг членам громади. Тож невипадково, що й на цьому етапі роботи їхнім надійним порадником і помічником стало Управління, з якими підписано 61 угоду про співробітництво та погоджено плани спільних дій щодо їх реалізації. Налагодження партнерських відносин між Управлінням і органами місцевого самоврядування сприяє підвищенню результативності та ефективності діяльності посадових осіб, посиленню організаційної та кадрової роботи районних, міських, сільських і селищних рад області. НОВИНИ 04/06/2010 засідання за круглим столом „Вплив магістерської підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на їх професійну кар’єру” 03/06/2010 міжнародна науковопрактична конференція „Жінка в публічній владі: звільнення від стереотипів” (на базі Сумського державного університету)

— Одним із принципів державної служби є відкритість та прозорість її діяльності. Як поставлена ця робота у Вашому Управлінні? Безсумнівно, Управління будує свою

діяльність на принципах прозорості та гласності. Для нас важливо, щоб зростав інтерес до проблем реформування державної служби, збільшувалася кількість засобів масової інформації, що об’єктивно висвітлюють цю проблематику. Однією із дієвих форм спілкування з громадськістю є також проведення прямих телефонних ліній „Державна служба”, „Суспільство проти корупції” до яких, до речі, звернулося близько 500 осіб. Управлінням опікується також моніторингом громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в площині загального процесу „Вивчення очікувань споживачів” через опитування, анкетування, моніторинг публікацій про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у засобах масової інформації тощо. На офіційному суб-сайті Управління постійно розміщуються повідомлення про його діяльність, загальна кількість яких — понад 900 інформаційних висвітлень. — Сьогодні у владних структурах та й у ЗМІ точаться дискусії про необхідність модернізації державної служби. Яка Ваша думка з цього приводу? Так, для ефективного розвитку України необхідне реформування державної служби, концептуальними засадами якого є зростання професіоналізації, прозорості, правової захищеності та політичної нейтральності державних службовців і низка інших принципових моментів. Державні службовці мають систематично збагачувати знання, удосконалювати свій професійний рівень — це вимога часу. Тому й існує потреба в постійному навчанні, у нашому регіоні воно здійснюється в Харківському національному економічному університеті та через факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Ларисо Олександрівно, окресліть, будь ласка, перспективи Вашого Управління на майбутнє. Хочу зазначити, що є чимало планів на майбутнє, багато ще чого треба зробити, і в першу чергу, того, що пов’язано з Концепцією Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011—2015 роки. А якщо більш конкретно, то це: подальша співпраця з вищезазначеними вишами у підготовці державних службовців, залучення молоді на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування, продовження укладання Угод про співробітництво з органами місцевого самоврядування області тощо. Як відомо, результати досягаються за умов, коли завдання — відомі, шляхи й механізми їх досягнення — визначені, а практична робота — чітко організована й має системний та комплексний зміст. Матеріал підготовлено Н. Шишикіною

№ 11-12 (112-113) від 30/06/2010


7

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЮРОКРАТ

ВОЛИНЬ: Оновлюємо знання для ефективного виконання обов‘язків Територіальні управління Головдержслужби надають роз’яснення щодо застосування законодавства та здійснюють консультаційне і методичне забезпечення з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Отож, з метою оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного розв‘язання завдань професійної діяльності на державній службі осіб, відповідальних за ведення кадрової роботи та державної служби (служби в органах місцевого самоврядування) Управління Головдержслужби України у Волинській області (далі — Управління) спільно з обласним Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі — ЦППК) щороку проводять відповідні тематичні семінари. Так з ініціативи Управління організовано і проведено тематичні семінари з питань забезпечення дотримання органами державної влади області законодавства про державну службу для працівників територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за питання кадрової служби та державної служби. Учасники семінарів ознайомилися з найбільш актуальними питаннями: призначення державних службовців на вакантні посади без конкурсного відбору (у порядку переведення, за результатами стажування, як таких, що перебували у кадровому резерві); присвоєння рангів; організація роботи кадрової служби в органі державної влади; проведення атестації та щорічної оцінки; добір слухачів на навчання до навчальних закладів з підготовки магістрів в освітній галузі „Державне управління”. Учасники отримали методичні матеріали з питань запобігання та протидії корупції та матеріали на електронних носіях щодо проходження державної служби в органах виконавчої влади, підготовлені Управлінням. Після закінчення тематичних семінарів слухачам вручено Свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Для надання практичної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування у використанні облікової системи „Картка” та у зв’язку зі змінами у 2009 році законодавства щодо запобігання та протидії корупції, у грудні 2009 року Управлінням спільно з ЦППК організовано та проведено низку семінарів для висвітлення цих тем. Під час семінарів присутніх було ознайомлено з основними положеннями Законів України „Про засади запобігання та протидії корупції”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”, прийнятих 11 червня 2009 року, та іншими нормативноправовими актами антикорупційного законодавства. Було проведено тематичні зустрічі та практичні заняття для учасників семінарів з питань використання системи „Картка” версії 5.3.

№ 11-12 (112-113) від 30/06/2010

Тематичний семінар з питань забезпечення дотримання органами державної влади області законодавства про державну службу для працівників територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за питання кадрової служби та державної служби, Волинь, 4—5 грудня 2008 року

Окрім зазначених питань, на семінарі „Правові та практичні аспекти організації та ведення кадрової роботи в органах місцевого самоврядування” для працівників обласної, районних та міських (міст обласного значення) рад, відповідальних за ведення кадрової роботи та муніципальної служби, проведено також заняття щодо низки інших важливих питань. Зокрема, висвітлені питання щодо порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування; призначення посадових осіб місцевого самоврядування на вакантні посади без конкурсного відбору (у порядку переведення, за результатами стажування, як таких, що перебували у кадровому резерві); присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування; проведення атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків та завдань; організації роботи кадрової служби в органах місцевого самоврядування та ведення кадрової документації.

Учасники зазначеного семінару отримали методичні посібники „Проходження служби в органах місцевого самоврядування”, підготовлені та видані Управлінням спільно з ЦППК. Присутнім обох семінарів роздано „Методичні рекомендації щодо засад запобігання та протидії корупції в Україні”, підготовлені Управлінням, та локальну систему „Картка” версії 5.3. на електронних носіях. Ураховуючи те, що одним із пріоритетів діяльності Головдержслужби України на 2010 рік є розвиток інституційної спроможності для професійного навчання державних службовців, одним із основних напрямів діяльності Управління залишається професійне навчання осіб, відповідальних за ведення кадрової роботи та публічної служби, а також постійне підвищення їх кваліфікації відповідно до сучасних вимог. Підготовлено головним спеціалістом сектору реалізації державної політики у сфері державної служби та місцевого самоврядування Управління державної служби Головдержслужби України у Волинській області Оленою Кучмук


8

БЮРОКРАТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЧЕРКАЩИНА: Запобігання проявам корупції — одне з основних завдань За оцінкою впливової міжнародної організації „Transparency International” Україна нині знаходиться серед найбільш корумпованих держав, у яких корупція має загальнонаціональний системний характер і справляє визначальний вплив на політику, економіку та інші сфери суспільного життя. За рейтингом Україна розділяє 146-ту позицію в рейтингу зі 180-ти країн з такими країнами як Еквадор, Кенія, Росія, Сієра Леоне, Зімбабве, які також мають індекс 2.2. Це ставить Україну в один ряд із країнами, яких вважають у Європі найбільш корумпованими. Із розвитком антикорупційного законодавства, підвищенням межі відповідальності за корупційний проступок та приділенням високої уваги цій проблемі з боку керівників держави можна говорити про позитивну динаміку у цій сфері, яка, зокрема, прослідковується в Черкаській області. У 2009 році в області до відповідальності за корупційні дії притягнуто 13 державних службовців, що на 50 відсотків менше 2008 року. Управлінням державної служби Головдержслужби України в Черкаській області запроваджено зворотне інформування керівників місцевих органів державної виконавчої влади про вжиття заходів реагування до державних службовців, яких визнано винними у вчиненні корупційних правопорушень. За інформаціями керівників місцевих органів виконавчої влади, двох державних службовців звільнено із займаних посад, щодо трьох — оголошено догану. Факт вчинення кожним з них корупційного правопорушення розглянуто в трудових колективах, на апаратних нарадах, зборах, колегіях.

Працівниками управління протягом 2009 — початку 2010 років проведено 16 перевірок, з них 14 планові щодо дотримання установами вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства і 2 позапланові з питань, порушених у зверненнях державних службовців щодо дотримання керівництвом органу влади вимог законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією. За результатами перевірок, у межах повноважень, складено відповідні довідки, запропоновано усунути виявлені недоліки та порушення. З метою попередження корупційних проявів, підвищення рівня правових знань державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування працівниками управління розроблено навчальнометодичну програму з питань запобігання проявів корупції та дотримання антикорупційного законодавства, яка застосовується при проведенні тематичних зустрічей, семінарів, круглих столів, конференцій тощо. Протягом 2009 — початку 2010 років проведено: 32 семінари (17 з них кущових в районах області), прочитано 55 лекцій з питань кадрової роботи, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та заходів запобігання корупції.

Науково-практичний семінар „Політико-правові і соціально-моральні фактори розвитку державної служби та запобігання корупції в Україні”

З метою підвищення рівня правових знань працівників, відповідальних за організацію запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів влади в області, на базі Черкаського регіональному відділення Київського національного університету внутрішніх справ проведено навчальні збори за програмою: „Державне управління та організація протидії корупції. Адміністративно-правові заходи протидії корупції. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії корупції”, у яких взяли участь також працівники Управління спільно з начальником управління Г. Дендемарченком. У рамках інформаційно-роз’яснювальної компанії „Роз’яснення основних норм Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”: правозастосовчі та організаційні аспекти” проведено ряд заходів з роз’яснення положень Закону, у тому числі в засобах масової інформації, проведено 4 тематичні семінари і, наприкінці березня, в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького із залученням представників засобів масової інформації проведено науково-практичний семінар на тему: „Політико-правові і соціально-моральні фактори розвитку державної служби та запобігання корупції в Україні”. З розкриттям сутності антикорупційної політики, заходів запобігання та протидії корупції, відповідальності за корупційні діяння виступили працівники управління, науковці університету, своїми напрацюваннями поділилися і майбутні магістри — слухачі магістратури напряму підготовки „Державна служба”.

Звичайно, самими профілактичними засобами проблему корупції вирішити неможливо. Для її подолання необхідно застосовувати комплексний підхід, спрямований, зокрема, на підвищення соціального статусу державних службовців, підвищення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, за результатом чого корупційні діяння стануть справою ризикованою і не виправданою. Власне, таку позицію задекларували і учасники семінару Черкаського національного університету. Підготовлено Управлінням державної служби Головдержслужби України в Черкаській області

№ 11-12 (112-113) від 30/06/2010

Information bulletin "Bureaucrat" #11-12, 2010  
Information bulletin "Bureaucrat" #11-12, 2010  

Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union

Advertisement